Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje. MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje"

Transkript

1 1 Transformace zdravotnických zařízení Středočeského kraje MUDr. Markéta Hellerová Zdravotní rada Středočeského kraje

2 2 Zásadní programovédokumenty Středočeského kraje Teze zdravotní politiky Středočeského kraje duben 2002 Podpora primární péče a ambulantních specialistů Podpora soukromého sektoru ve zdravotnictví Definice základní struktury lůžkových zdravotnických zařízení poskytujících akutní péči nemocnice oblastní a základní Koncepce zdravotnictví ve Středočeském kraji březen 2004 Naplňováním koncepce zajistit: 1.Kvalitní péči srovnatelně dostupnou všem občanům 2.Racionální síť zdravotnických zařízení se zapojením všech složek poskytovatelů zdravotní péče 3.Ekonomickou stabilitu zdravotnických zařízení zřizovaných krajem 4.Zajistit soběstačnost SČK v oblasti základní a specializované péči o své občany, v oblasti super specializované péče vazba na fakultní nemocnice

3 3 Kromě toho obsahuje i: Změna právní formy zdravotnických zařízení při zachování majoritního podílu, pronájmy či prodeje základních nemocnic Důvody: Stabilní právní forma existující i mimo ČR Zainteresovanost a faktická odpovědnost managementu za vedení nemocnice Zlepšení ekonomické stability zařízení při zachování potřebného spektra zdravotní péče Zajištění provozovatele schopného zainvestovat vybydlené ZZ a zodpovědně ho řídit dobrá zkušenost se soukromými ZZ na území kraje

4 4 Vznik akciových společností K Oblastní nemocnice Příbram,a.s. K Oblastní nemocnice Kladno,a.s., Oblastní nemocnice Kolín,a.s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Nemocnice Rudolf a Stefanie Benešov,a.s., nemocnice SČK

5 5 Oblastní nemocnice Středočeského kraje od akciové společnosti Oblastní nemocnice Kladno,a.s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,a.s., Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Oblastní nemocnice Kolín,a.s.,

6 6 Doplnění sítě onemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnici SČK Oblastní nemocnice Kladno,a.s., Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,a.s., Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Oblastní nemocnice Kolín,a.s., Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s.,

7 7 Odlišnácesta transformace Oblastní nemocnice Příbram,a.s. (forma sloučení dvou příspěvkových organizací ) Založení akciové společnosti, přechod zaměstnanců, některých závazků a pohledávek na akciovou společnost, zahájení poskytování zdravotní péče a následné zrušení obou příspěvkových organizací Problém: přechod některých závazků na kraj, který se s nimi potýká do současnosti Ostatní akciovéspolečnosti Založení akciové společnosti, krátkodobý pronájem podniku akciové společnosti, následně vložení podniku (příspěvkové organizace) a zrušení prázdné příspěvkové organizace Výhody: rychlejší cesta, přechod všech pohledávek a závazků na akciovou společnost, plynulý přechod

8 8 Další krok prodej/nájem dalších 11 zdravotnických zařízení Vyhlášení veřejných soutěží na prodej/nájem základních nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných a odborného ústavu Před koncem termínu pro podávání nabídek hrozba účinnosti novely zákona O ochraně veřejného zdraví, obsahují část zakazující krajům převody právních forem zdravotnických zařízení, ve svém důsledku i jejich prodeje i nájmy Zvolena náhradní cesta pokračování v transformaci zrušení veřejných soutěží a rozhodnutí o vkladu těchto 11 zdravotnických zařízení (podniků) do stávajících 4 oblastních nemocnic akciových společností

9 9 Zdravotnická zařízení určená k prodeji/nájmu GaRC Kladno NsP Mělník Nemocnice Třebotov NsP Rakovník Nemocnice Beroun Nemocnice Hořovice NsP Brandýs nad Labem- Stará Boleslav NaSZZ Nymburk LDN Na Vojkově LDN Sedlec-Prčice ÚOaP Na Pleši

10 10 Vklad podniků do stávajících obchodních společností oblastních nemocnic Rozhodnutí Rady kraje dne o záměru vkladu podniků do akciových společností, uložení provést kontrolu s personálním a věcným vybavením Jednání se zdravotními pojišťovnami o způsobu transformace, získání jejich podpory a pomoci Shromáždění všech náležitostí nezbytných k provedení vkladu (smlouvy o vkladu podniku, smlouvy o úpisu akcií,znaleckých posudků na oceněnípodniků ) Zpracování souhrnného materiálu pro jednání Zastupitelstva včetně převodu finančních prostředků na a.s. Schválení zastupitelstvem dne vklady podniků, zrušení příspěvkových organizací, odvolání ředitelů, následně jednání valné hromady o navýšení základního jmění, jednání představenstev zpráva o důvodech navýšení základního jmění podpisy všech potřebných dokumentů, vydání rozhodnutí o změně registrací akciových společností, zrušení registrací p.o., podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku vklad podniků, navýšení základního jmění nepeněžitým vkladem Novésmlouvy s pojišťovnami, vypořádáníúčtů

11 11 Konečný stav od po vkladu podniků 1. Oblastní nemocnice Příbram, a.s. Provozovny: Oblastní nemocnice Příbram,a.s. Nemocnice Hořovice Nemocnice s poliklinikou Rakovník Nemocnice Třebotov LDN Prčice Ústav OaP Na Pleši 3. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Provozovny: Oblastní nemocnice Kladno,a.s., Nemocnice Beroun Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno 2. Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Provozovny: Oblastní nemocnice Kolín,a.s., Nemocnice a SZZ Nymburk Nemocnice s poliklinikou Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 4. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., Provozovny: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,a.s., Nemocnice s poliklinikou Mělník 5. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s.,

12 12 Zdravotnická zařízení od dne : Oblastní nemocnice Kladno,a.s., nem.sčk Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. provozovna nem.sčk provozovna GaRC KladnoNsP Mělník provozovna Nemocnice Třebotov provozovna NsP Rakovník provozovna Nemocnice Beroun provozovna Nemocnice Hořovice provozovna NsP Brandýs nad Labem- Stará Boleslav provozovna NaSZZ Nymburk Oblastní nemocnice Kolín,a.s., provozovna LDN Na Vojkově nem.sčk provozovna LDN Sedlec-Prčice Oblastní nemocnice Příbram,a.s. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s. provozovna ÚOaP Na Pleši nem.sčk

13 13 V podobě příspěvkových organizací zůstaly: Dětský domov Kladno Dětskádomov Strančice Dětskádomov Milovice Kojenecký ústav Kolín Odbornádětskáléčebna Chocerady Územní středisko záchrannéslužby Počet p.o. ke dni Počet p.o. ke dni

14 14 Další postup transformace 11 vložených zdravotnických zařízení Zápis do obchodního rejstříku záměr na vklad a navýšení základního jmění Zápis do katastru nemovitostí Výběrové řízení před uzavřením smlouvy s pojišťovnami na ambulantní i ústavní péči v případě ústavní péče již 2 x zrušeno bez objektivního důvodu Vyhlášení nových veřejných soutěží na prodej/nájem částí podniků obchodních společností provozoven za stejných podmínek a stejným způsobem, jako tomu bylo u zrušených soutěží Uvedený postup umožní, byť se zpožděním, pokračovat v nastavené transformaci i po nabytí účinnosti novely výše uvedeného zákona

15 15 Další postup původníakciovéspolečnosti Zpracování generelů 5-ti akciových společností dostavba a modernizace stávajících zdravotnických zařízení Oponentura generelů z pohledu jejich racionálnosti, efektivity provozu, využitelnosti nových kapacit Hledání finančních prostředků na jejich realizaci

16 16 Shrnutí Transformací se mimo jinépodařilo: stabilizovat většinu nemocnic v kraji, snížit jejich ekonomický propad, navozením těsnější spolupráce lépe koordinovat péči o pacienta, zachovat plné spektrum potřebné péče, naopak probíhá rozšiřování spektra dle potřeb regionu, kladen důraz na kvalitu péče komplikace těchto kroků opakované tvrzení, že péče o středočechy má být zajištěna kvalitněji v Praze, předimenzovanost Prahy

17 DĚKUJI ZA POZORNOST

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Plenární schůze RHSD ČR

Plenární schůze RHSD ČR Plenární schůze RHSD ČR Téma: Aktuální informace o reformě zdravotnictví 20. května 2011 Obsah - Obsah str. 2 - Harmonogram legislativního procesu reformních zákonů str. 3 - Zákony str. 5 - Zákon o zdravotních

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni

Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni III. Příloha Informace o plnění priorit a opatření Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 na regionální a místní úrovni Vláda svým usnesením ze dne 15. května 2002 č. 485 požádala

Více

Ministerstvo zdravotnictví III. DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Ministerstvo zdravotnictví III. DŮVODOVÁ ZPRÁVA Ministerstvo zdravotnictví III. DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. Obecná část Předkladatel dále konkrétně vymezuje záměr nabytí cenných papírů společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s. při Fakultní nemocnici Brno a společnosti

Více

Zdravotnictví se modernizuje

Zdravotnictví se modernizuje Informační měsíčník Středočeského kraje květen 2008 o zdravotnictví V kraji přibyla soukromá zdravotnická zařízení V Kolíně mají špičkové operační sály Záchranná služba pro milión obyvatel Zdravotnický

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša

Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory. Ladislav Průša Efektivnost financování sociálních služeb v domovech pro seniory Ladislav Průša VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i.

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Specifika podnikání ve zdravotnictví

Specifika podnikání ve zdravotnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Specifika podnikání ve zdravotnictví Bakalářská práce Autor: Tereza Pláničková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Radka Olejárová

Více

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva

pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zdravotní oborová Výroční zpráva zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví oborová Výroční zpráva 2002 2 Úvodní slovo Rok 2002 představoval v desetileté činnosti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více