Expozice Dany a Emila Zátopkových LAŠSKÉ MUZEUM FOJTSTVÍ MUZEUM TECHNICKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expozice Dany a Emila Zátopkových LAŠSKÉ MUZEUM FOJTSTVÍ MUZEUM TECHNICKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku"

Transkript

1 MUZEUM FOJTSTVÍ Expozice Dany a Emila Zátopkových TECHNICKÉ MUZEUM LAŠSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti za hodnocené období roku 2008

2 1.1 Založení společnosti 1. Základní charakteristika společnosti (RMK, o.p.s.) byla založena na základě společného rozhodnutí TATRA, a.s. Kopřivnice a Města Kopřivnice, dne a to podpisem Zakládací smlouvy společnosti statutárními zástupci obou zakladatelů. Dne pak byla zapsána do rejstříku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostravě pod č.j. O-30. Zakládací smlouvou je dáno: - název společnosti - sídlo společnosti Záhumenní 367/1 Kopřivnice druh poskytovaných obecně prospěšných služeb - zajišťování provozu muzeí a jejich zpřístupnění veřejnosti - orgány společnosti Správní rada společnosti Dozorčí rada společnosti ředitel společnosti 1.2 Profil společnosti provozuje Technické muzeum TATRA, Expozice Emila a Dany Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile. RMK je založeno za účelem zajištění veřejných služeb kultury a to jako muzeum ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o evidenci sbírek a je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb ve smyslu ustanovení 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb. Základním posláním RMK, o.p.s. je provozování muzeí a jejich zpřístupnění veřejnosti, dále pak provozování jiných doplňkových služeb, na základě vydaných živnostenských listů. Na Obecním živnostenském úřadě Městského úřadu v Kopřivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzejní a muzeologická činnost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propagační činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - zprostředkování obchodu a služeb - pořádání kulturních, konferenčních a kongresových akcí - konzultační činnost a poradenství v oboru muzeologie V červnu 2006 bylo nově otevřeno po rekonstrukci Muzeum Fojtství. Zprovoznění je výsledkem programu SROP 2005, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kopřivnici vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků Zdeňka Buriana a Emila Zátopka. 1.3 Provozovny společnosti - Záhumenní 367/1, Kopřivnice, (Technické muzeum TATRA a Expozice D. a E. Zátopkových) - Záhumenní 1, Kopřivnice, (Muzeum Fojtství) - Sad Dr. Edvarda Beneše, 226, Kopřivnice (Lašské muzeum) Strana 1

3 2. Správní a administrativní činnost společnosti 2.1 Smlouvy a dodatky uzavřené mezi RMK, o.p.s. a a.s. TATRA Dne uzavřena Komisionářská smlouva + příloha č.1 o prodeji zboží 2.2 Smlouvy a dodatky uzavřené mezi RMK, o.p.s. a Městem Kopřivnice Dne dodatek č. 12 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku ze dne Dne dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí (č.226) ze dne Správní rada (SR) Složení SR k Správní a Dozorčí rada společnosti předseda: členové: Ronald Adams Dagmar Rysová Edita Adams Ing. Lenka Heráková Ing. Josef Jalůvka Ing. Radim Volný Na základě znění Zakládací smlouvy se v r uskutečnilo 6 jednání SR RMK, o.p.s. Složení SR RMK, o.p.s. k : Člen SR Kooptace ke dni II. kooptace Délka mandátu Ukončení mandátu Ing. Jalůvka Josef roky Dagmar Rysová roky Edita Adams roky Ronald A. Adams roky Ing. Volný Radim roky Ing. Heráková roky Originály zápisů z jednání Správní rady jsou uloženy na sekretariátě společnosti. Strana 2

4 3.2 Dozorčí rada (DR) Složení Dozorčí rady k : předseda: Ing. Vladislava Musilová členové: Ing. Josef Pavelka Ing. Martin Hrnčárek Ing. Jan Matúš Irena Bukvaldová Na základě znění Zakládací smlouvy se v roce 2008 uskutečnila 2 jednání DR RMK, o.p.s. Složení DR RMK, o.p.s k Člen DR Ing. Josef Pavelka Ing. Jan Matúš Ing. Vladislava Musilová Kooptace ke dni II. kooptace Délka mandátu 3 roky 3 roky Ukončení mandátu roky Irena Bukvaldová roky Ing. Martin Hrnčárek roky Originály zápisů z jednání Dozorčí rady jsou uloženy na sekretariátě společnosti. Strana 3

5 4. Personální a provozně - technická činnost 4.1 Personální stav společnosti Evidenční přepočtený stav zaměstnanců byl ke dni pracovníků. 4.2 Provozně technická činnost Užívání stavebních objektů, nebytových prostor a jejich provozně technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.: - KOZ II Technické muzeum TATRA, Záhumenní 367/1, Kopřivnice - Muzeum Fojtství Záhumenní č.p. 1, Kopřivnice - Šustalova vila, sad Dr. Edvarda Beneše 226, Kopřivnice - objekt č dílny TM, za sadem Dr. Edvarda Beneše u nádraží - mimo tyto smluvně dohodnuté pronajímané prostory je společnosti k dispozici i tzv. depozitář v areálu a.s. TATRA, kde jsou umístěny veškeré předměty sbírkové (zejména a v drtivé většině se jedná o sbírkové předměty ve vlastnictví a.s. Tatra), které z jakéhokoliv důvodu nelze prozatím začlenit do stávajících muzejních expozic. Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zněním příslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále řešeny i případné závady a nedostatky na zařízení Provozní vybavení Provozní vybavení (zejména) odborných pracovišť muzeí i samotných expozic bylo dle skutečných potřeb průběžně doplňováno a inovováno v rámci dostupných finančních možností společnosti. V průběhu roku byla za pomoci a.s. Tatra rozšířena podstatně prodejní plocha muzejního Tatra-shopu v Technickém muzeu a proběhla renovace Recepce muzea tamtéž. Před hlavní sezónou 2008 byly zajištěny další dva mincovní automaty v expozici. Strana 4

6 5. Provoz a činnost muzeí 5.1 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit Technického muzea TATRA Návštěvy expozice řadou velvyslanců, vyslanců a zástupců zemí, které jako potenciální partneři a.s. TATRA navštívili Kopřivnici. Návštěvy významných stávajících partnerů a.s. TATRA, návštěvy významných partnerů Města Kopřivnice. 27. březen 31. srpen Hans Ledwinka: Od Präsidenta do Síně slávy Vzpomínka na geniálního automobilového konstruktéra a jeho práci v Tatře Kopřivnice při příležitosti 130. výročí jeho narození. Moderní grafické zpracování ve spolupráci se SUŠ AVE ART Ostrava. Panelová výstava, kterou zahájil slavnostně generální ředitel Tatra, a.s. p. Ronald Adams a starosta města Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka, popisuje kostrbatou cestu opomíjeného, ačkoliv geniálního, konstruktéra do Síně slávy světových automobilových konstruktérů. Mapuje důležité milníky života Hanse Ledwinky ( ), které byly mnohdy zásadní jak pro kopřivnickou automobilku, tak i pro světový automobilismus vůbec. O kvalitách této výstavy i významu samotného Hanse Ledwinky svědčí fakt, že pro tento i celý příští rok je výstava objednána pro prezentaci do Anglie, Německa, Rakouska a Holandska dubna T 600 Stalin a Technické muzeum Tatra byli prezentovány na autosalónu v Lipsku Červenec srpen Cestovatelé Zikmund a Hanzelka v Africe Fotografie z cest, v prostorách Kulturního domu Kopřivnice. Retrostyl TATRA Po celé prázdniny měli návštěvníci možnost hlasovat pro tři z deseti vytypovaných Tatrovek. Vítězové - T87, T603 a T600 - se velmi pravděpodobně mohou dočkat svého znovuzrození v tatrovácké automobilce v tzv. retrostylu. Stejnou možnost měli i internauti, na internetovém portálu (Ve spolupráci a režii a.s. TATRA) 8.srpna První muzejní svatba v Technickém muzeu. září Bambuti nejmenší lidé světa (Kongo), v prostorách Kulturního domu Kopřivnice. V průběhu roku se mj. v Technickém muzeu Tatra konaly doprovodné akce ve spolupráci s dalšími organizátory taneční soutěž Tatra, dramatická soutěž pro postižené děti MOTÝLEK, tradiční srpnová Tatra-rallye, hudební koncerty, rauty pro významné hosty Kopřivnice apod. Podle evidence návštěvníků navštívilo v r Technické muzeum návštěvníků (tj. o 6,2 % více než v roce předchozím). Od spuštění provozu Technického muzea Tatra v současných prostorách (1997) v něm bylo celkem zájemců o tatrováckou historii a produkty. Strana 5

7 5.2 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit Muzea Fojtství 7. prosinec březen Kam jsme došli - národopisná (turistická), výstava věnována činnosti KČT v Kopřivnici 23. února Zabíjačka na Fojtství ukázka řeznického řemesla, vepřové hody (začleněno i do doprovodného programu pro zástupce partnerského města Congleton) 4. duben 4. květen Keramické modely aut Prodejní výstava autora Bronislava Hrubého. 15. květen 14. srpen Na břehu řeky Zambezi - současné africké umění Kamenné sochy ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe. Obrazy afrických umělců, zejména zambijského naivisty Stephena Kappaty. Ve spolupráci s galeristou a cestovatelem Ing. Karlem Pupíkem. Výstava v rámci projektu Brána otevřena 2008 Africká kultura v Kopřivnici. Kulturní a volnočasové aktivity (výstavy, besedy, projekce, výtvarná dílna, hry aj.) na africké téma pro širokou veřejnost, rodiny, školy i fajnšmekry... ve spolupráci s Městem Kopřivnice, DDM Kopřivnice, KDK Kopřivnice ad. 30. květen Africký Den dětí - před KDK, pro školky a školy, hry a soutěže 13. září Po stopách cestovatelů Zikmunda a Hanzelky - etapová hra pro celou rodinu, Kopřivnice byla hypoteticky rozdělena na kontinenty, které cestovatelé projeli, účastníci se seznámili s historií dané cesty, byla zakončená africkou hudební dílnou na Fojtství. 12. června Ghana beseda s afrikanistou Vladimírem Klímou velvyslancem ČR v Ghaně, Togu a Burkině Faso v letech srpen 16. listopad Osmičky - Kopřivnice v letech 1918, 1938, 1948, 1968 Pomocí fotografií, dokumentů a dobových exponátů byla představena Kopřivnice v daných letech. Vernisáží výstavy započaly oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město. Součástí programu vernisáže bylo udělení pamětních listů členům Konfederace politických vězňů a rehabilitovaným vojákům z Kopřivnicka 20. listopadu února 2009 Miroslav Sabev Obrazy malované špachtlí podivuhodného výtvarníka z Ostravy. Archiv Muzea Fojtství byl v roce 2008 vyhledávaným zdrojem informací pro studenty a badatele a přispěl svými materiály do několika projektů zaměřených na regionální historii. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s opavskou univerzitou, zejména v oblasti muzejní praxe jejich studentů v Muzeu Fojtství. Do sbírkového fondu muzea byla přijata řada zajímavých předmětů z minulosti Kopřivnice a blízkého okolí (kachlová kamna, tisky, historicky cenné předměty apod.). Z významnějších počinů v oblasti kopřivnické historie je zpracování tématu čestných občanů města Kopřivnice, které v dohledné době díky podpoře města Kopřivnice vyjde tiskem. Strana 6

8 V uplynulém roce se, díky novému vybavení kuchyně, zvýšil zájem o pronájem suterénních prostor Muzea Fojtství, které využívají zejména místní občané pro rodinné oslavy, svatby a různá setkání. Muzeum Fojtství v roce 2008 vykazuje návštěvníků, což je o 18,5% více, než v roce loňském. Započítáni ovšem nejsou návštěvníci akcí bez vstupného (zabíjačka cca 300, beseda Ghana 30, sochařská dílna Zambezi 400, hra 60) a ani návštěvníci vernisáží. Návštěvnost loňského roku byla překonána již v podzimních měsících. 5.3 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit v Lašském muzeu v Šustalově vile 3. listopad únor Plyšáci méďové - sběratelská, rodinná, výstava plyšových hraček členek pražského klubu panenek. 6. březen 1. červen To tu ještě nebylo! aneb Víte či nevíte, k čemu co sloužilo? Interaktivní (detektivní) výstava dnes již zapomenutých předmětů z muzejních depozitářů. Program pro školy i nevidomé. Autor: Dětské muzeum Moravského zemského muzea, Brno Námět podle scénáře výstavy z r Úklid v muzeu Okresního muzea a galerie v Jičíně. 6. červen 31. srpen Jaromír 99: Alois Nebel a Bomber novodobí komixoví hrdinové Komixové kresby, stripy a storyboardy populárního výtvarníka a hudebníka Jaromíra Švejdíka (Priessnitz). V rámci zahájení výstavy proběhne koncert nové hudební low-fi skupiny The Bombers, kde vedle Švejdíka hraje i spisovatel Jaroslav Rudiš. 4. září 31. říjen Gerhard Trumler: Golem, Kafka, Švejk Fotografie rakouského umělce, který se nechal inspirovat magickými zákoutími Prahy a četbou významných literárních děl, která se váží k Praze. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. 4. listopad 4. leden 2009 Svět dobrodružství a fantazie Výsledky Burianovské výtvarné soutěže. Ve spolupráci se ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice. 14. listopadu Dolomity růžovou zahradou až k Matterhornu dolomit promítání dokumentu ze zájezdu KČT 11. prosince Postmodernismus přednáška Z. Babince na téma Nové tendence umění 2.pol. 20. stol. Letošní sezónu v Lašském muzeu lze rozhodně hodnotit jako úspěšnou. Lašské muzeum navštívilo 7034 návštěvníků, což je o 33,5 % více, než v minulé sezóně a v rámci doprovodných aktivit k akcím oslav 60. výročí Města i tisíce kopřivničanů. Mimo výše uvedené akce jsme se účastnili srpnových oslav k 60. výročí povýšení Kopřivnice na město, v objektu Lašského muzea došlo k slavnostnímu podepsání memoranda mezi Kopřivnicí a partnerskými městy, v okolí budovy Lašského muzea probíhal starodávný jarmark a zasazení pamětního stromu. Úspěšně je také využíván audiovizuální společenský sál, a to nejen pro akce organizované Městem Kopřivnice (např. návštěva ambasadora USA, podpis dohody o Strana 7

9 spolupráci s partnerskými městy apod.), ale i pro komerční společnosti (např. Bang & Olufsen, hotel Olympia, Městský úřad v Kopřivnici a řada dalších) V roce 2009 lze očekávat miliontého návštěvníka muzeí, spravovaných RMK, o.p.s. Od jeho založení do je evidováno celkem návštěvníků ve všech muzeích RMK, o.p.s. Strana 8

10 6. Návštěvnost muzeí RMK, o.p.s Technické muzeum TATRA (vč. Expozice Dany a Emila Zátopkových) Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,5 Únor , ,3 Březen , ,9 Duben , ,8 Květen , ,7 Červen , ,3 Červenec , ,0 Srpen , ,7 Září , ,4 Říjen , ,8 Listopad , ,5 Prosinec , ,5 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Technického muzea TATRA v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x , , , , , , , , , , , Celkem Strana 9

11 6.2 Muzeum Fojtství Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,0 Únor , ,7 Březen , ,8 Duben , ,9 Květen , ,7 Červen , ,8 Červenec , ,6 Srpen , ,2 Září , ,6 Říjen , ,5 Listopad , ,9 Prosinec , ,5 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Muzea Fojtství v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x x , , , , , , , , , , Celkem Strana 10

12 6.3 Lašské muzeum v Šustalově vile Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,6 Únor , ,8 Březen , ,9 Duben , ,9 Květen , ,4 Červen , ,3 Červenec , ,4 Srpen , ,4 Září , ,8 Říjen , ,6 Listopad , ,1 Prosinec , ,3 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Lašského muzea v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x x x x x x x x x , , , Celkem Strana 11

13 6.4 RMK, o.p.s. celkem Návštěvnost v muzeích RMK, o.p.s Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,0 Únor , ,1 Březen , ,1 Duben , ,1 Květen , ,5 Červen , ,4 Červenec , ,8 Srpen , ,1 Září , ,8 Říjen , ,8 Listopad , ,9 Prosinec , ,1 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti muzeí RMK, o.p.s. v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x , , , , , , , , , , , Celkem Strana 12

14 6.5 Graf návštěvnosti za dobu existence o.p.s. RMK Strana 13

15 7. Účetní závěrka 2008 komentář 7.1 Zhodnocení základních údajů v účetní závěrce r O.p.s. dosáhla v r obrat ve výši Hospodářský výsledek před zdaněním za všechny činnosti činil Hospodářský výsledek z hlavní činnosti po promítnutí správní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti po promítnutí správní činnosti Daňová povinnost z hlavní činnosti za r činí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 13 tis. Kč 0 tis. Kč 7. 2 Přehled a rozsah příjmů (výnosů) v členění dle činností s uvedením zdroje: (vychází z výkazu zisků a ztrát - účty 601 až 691) Hlavní činnost zdroj - tržby ze vstupného tis. Kč návštěvníci - dotace Město Kopřivnice tis. Kč Město Kopřivnice - ostatní příjmy 310 tis. Kč různí Celkem tis Kč Doplňková činnost: zdroj - Odborná muzejní péče tis Kč TATRA, a.s. - Prezentace výrobků TATRA 747 tis. Kč TATRA, a.s. - Úplata za komisní prodej 355 tis. Kč různí - Služby archívu 20 tis. Kč různí - Ostatní 506 tis. Kč různí - Tržby za prodej zboží tis. Kč různí - Reklamní a propag. činnost 7 tis. Kč různí - Pronájem 150 tis. Kč různí Celkem tis. Kč 7.3 Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti: Fond základního jmění je tvořen: - vklady zakladatelů: Město Kopřivnice - peněžní vklad 50 tis. Kč - nepeněžní vklad 344 tis. Kč TATRA a.s. - peněžní vklad 58 tis. Kč - nepeněžní vklad 192 tis. Kč Různí - dary 134 tis. Kč Celkem 778 tis. Kč Fond rezervní K činí celková výše rezervního fondu 382 tis. Kč (bez započtení hospodářského výsledku r. 2008). Strana 14

16 7.4 Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti: (dle Rozvahy, která je součástí Auditu) Dlouhodobý hmotný majetek k tvoří: - samostatné movité věci a soubory 464 tis. Kč - drobný dlouhodobý hm. majetek 442 tis. Kč - ostatní dlouhodobý hm. majetek 55 tis. Kč - umělecká díla a předměty 339 tis. Kč celkem tis. Kč K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem Zásoby k tvoří: - zásoby materiálu 90 tis. Kč - zásoby zboží na skladě a v prodejně 475 tis. Kč celkem 565 tis. Kč - opravná položka ke zboží 8 tis. Kč K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem Pohledávky k jsou tvořeny: pohledávkami z obchodního styku: - z toho po lhůtě splatnosti 56 tis. Kč poskytnuté zálohy dodavateli: 496 tis. Kč 46 tis. Kč Stav peněžních prostředků k je tvořen: - zůstatkem bankovního účtu 398 tis. Kč - zůstatkem pokladny 129 tis. Kč - zůstatkem cenin (stravenky) 17 tis. Kč celkem 544 tis. Kč K byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladně a stavu cenin. Nebyl zjištěn žádný rozdíl Závazky o.p.s. k jsou tvořeny: - závazky z obchodního styku tis. Kč - přijaté zálohy 6 tis. Kč - závazky za zaměstnance a vůči státu z mezd 417 tis. Kč - ostatní závazky 44 tis. Kč - daň z příjmu 20 tis. Kč - DPH za 4. čtvrtletí 126 tis. Kč - jiné závazky 48 tis. Kč - dohadný účet pasivní 519 tis. Kč celkem tis. Kč Strana 15

17 8. Zpráva auditora k roční účetní závěrce 2008 Strana 16

18 V souladu se zněním a dikcí odpovídajících ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném znění, skutečně prokazatelných skutečností a výsledků auditu účetnictví za rok 2008, provedeného nezávislou akreditovanou auditorskou společností, zpracoval a za správnost a věcnost odpovídá V Kopřivnici 15. června 2008 Lumír Kaválek ředitel společnosti Seznam příloh: 1. Audit 2008 (vč. příloh) Strana 17

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období 2004 1. Základní charakteristika spole nosti 1.A Založení spole nosti Regionální muzeum v Kop ivnici, o.p.s. (RMK, o.p.s.) byla založena na základ spole ného

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. za hodnocené období

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. za hodnocené období VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. za hodnocené období 2007 1. Základní charakteristika společnosti 1.1 Založení společnosti REGIONÁLNÍ MUZEUM V KOPŘIVNICI, o.p.s. (RMK,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2000 do 31.12.2000 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002

Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 Výroční zpráva společnosti Brailcom, o.p.s., za rok 2002 1 Přehled činností 1.1 Podpora Institucí pracujících ve prospěch zrakově postižených Na základě dlouhodobé smlouvy uzavřené mezi Knihovnou a tiskárnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Konzervatoř Olomouc o.p.s. 0 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více