Expozice Dany a Emila Zátopkových LAŠSKÉ MUZEUM FOJTSTVÍ MUZEUM TECHNICKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expozice Dany a Emila Zátopkových LAŠSKÉ MUZEUM FOJTSTVÍ MUZEUM TECHNICKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku"

Transkript

1 MUZEUM FOJTSTVÍ Expozice Dany a Emila Zátopkových TECHNICKÉ MUZEUM LAŠSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti za hodnocené období roku 2008

2 1.1 Založení společnosti 1. Základní charakteristika společnosti (RMK, o.p.s.) byla založena na základě společného rozhodnutí TATRA, a.s. Kopřivnice a Města Kopřivnice, dne a to podpisem Zakládací smlouvy společnosti statutárními zástupci obou zakladatelů. Dne pak byla zapsána do rejstříku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostravě pod č.j. O-30. Zakládací smlouvou je dáno: - název společnosti - sídlo společnosti Záhumenní 367/1 Kopřivnice druh poskytovaných obecně prospěšných služeb - zajišťování provozu muzeí a jejich zpřístupnění veřejnosti - orgány společnosti Správní rada společnosti Dozorčí rada společnosti ředitel společnosti 1.2 Profil společnosti provozuje Technické muzeum TATRA, Expozice Emila a Dany Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile. RMK je založeno za účelem zajištění veřejných služeb kultury a to jako muzeum ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o evidenci sbírek a je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb ve smyslu ustanovení 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb. Základním posláním RMK, o.p.s. je provozování muzeí a jejich zpřístupnění veřejnosti, dále pak provozování jiných doplňkových služeb, na základě vydaných živnostenských listů. Na Obecním živnostenském úřadě Městského úřadu v Kopřivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzejní a muzeologická činnost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propagační činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - zprostředkování obchodu a služeb - pořádání kulturních, konferenčních a kongresových akcí - konzultační činnost a poradenství v oboru muzeologie V červnu 2006 bylo nově otevřeno po rekonstrukci Muzeum Fojtství. Zprovoznění je výsledkem programu SROP 2005, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kopřivnici vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků Zdeňka Buriana a Emila Zátopka. 1.3 Provozovny společnosti - Záhumenní 367/1, Kopřivnice, (Technické muzeum TATRA a Expozice D. a E. Zátopkových) - Záhumenní 1, Kopřivnice, (Muzeum Fojtství) - Sad Dr. Edvarda Beneše, 226, Kopřivnice (Lašské muzeum) Strana 1

3 2. Správní a administrativní činnost společnosti 2.1 Smlouvy a dodatky uzavřené mezi RMK, o.p.s. a a.s. TATRA Dne uzavřena Komisionářská smlouva + příloha č.1 o prodeji zboží 2.2 Smlouvy a dodatky uzavřené mezi RMK, o.p.s. a Městem Kopřivnice Dne dodatek č. 12 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku ze dne Dne dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí (č.226) ze dne Správní rada (SR) Složení SR k Správní a Dozorčí rada společnosti předseda: členové: Ronald Adams Dagmar Rysová Edita Adams Ing. Lenka Heráková Ing. Josef Jalůvka Ing. Radim Volný Na základě znění Zakládací smlouvy se v r uskutečnilo 6 jednání SR RMK, o.p.s. Složení SR RMK, o.p.s. k : Člen SR Kooptace ke dni II. kooptace Délka mandátu Ukončení mandátu Ing. Jalůvka Josef roky Dagmar Rysová roky Edita Adams roky Ronald A. Adams roky Ing. Volný Radim roky Ing. Heráková roky Originály zápisů z jednání Správní rady jsou uloženy na sekretariátě společnosti. Strana 2

4 3.2 Dozorčí rada (DR) Složení Dozorčí rady k : předseda: Ing. Vladislava Musilová členové: Ing. Josef Pavelka Ing. Martin Hrnčárek Ing. Jan Matúš Irena Bukvaldová Na základě znění Zakládací smlouvy se v roce 2008 uskutečnila 2 jednání DR RMK, o.p.s. Složení DR RMK, o.p.s k Člen DR Ing. Josef Pavelka Ing. Jan Matúš Ing. Vladislava Musilová Kooptace ke dni II. kooptace Délka mandátu 3 roky 3 roky Ukončení mandátu roky Irena Bukvaldová roky Ing. Martin Hrnčárek roky Originály zápisů z jednání Dozorčí rady jsou uloženy na sekretariátě společnosti. Strana 3

5 4. Personální a provozně - technická činnost 4.1 Personální stav společnosti Evidenční přepočtený stav zaměstnanců byl ke dni pracovníků. 4.2 Provozně technická činnost Užívání stavebních objektů, nebytových prostor a jejich provozně technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.: - KOZ II Technické muzeum TATRA, Záhumenní 367/1, Kopřivnice - Muzeum Fojtství Záhumenní č.p. 1, Kopřivnice - Šustalova vila, sad Dr. Edvarda Beneše 226, Kopřivnice - objekt č dílny TM, za sadem Dr. Edvarda Beneše u nádraží - mimo tyto smluvně dohodnuté pronajímané prostory je společnosti k dispozici i tzv. depozitář v areálu a.s. TATRA, kde jsou umístěny veškeré předměty sbírkové (zejména a v drtivé většině se jedná o sbírkové předměty ve vlastnictví a.s. Tatra), které z jakéhokoliv důvodu nelze prozatím začlenit do stávajících muzejních expozic. Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zněním příslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále řešeny i případné závady a nedostatky na zařízení Provozní vybavení Provozní vybavení (zejména) odborných pracovišť muzeí i samotných expozic bylo dle skutečných potřeb průběžně doplňováno a inovováno v rámci dostupných finančních možností společnosti. V průběhu roku byla za pomoci a.s. Tatra rozšířena podstatně prodejní plocha muzejního Tatra-shopu v Technickém muzeu a proběhla renovace Recepce muzea tamtéž. Před hlavní sezónou 2008 byly zajištěny další dva mincovní automaty v expozici. Strana 4

6 5. Provoz a činnost muzeí 5.1 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit Technického muzea TATRA Návštěvy expozice řadou velvyslanců, vyslanců a zástupců zemí, které jako potenciální partneři a.s. TATRA navštívili Kopřivnici. Návštěvy významných stávajících partnerů a.s. TATRA, návštěvy významných partnerů Města Kopřivnice. 27. březen 31. srpen Hans Ledwinka: Od Präsidenta do Síně slávy Vzpomínka na geniálního automobilového konstruktéra a jeho práci v Tatře Kopřivnice při příležitosti 130. výročí jeho narození. Moderní grafické zpracování ve spolupráci se SUŠ AVE ART Ostrava. Panelová výstava, kterou zahájil slavnostně generální ředitel Tatra, a.s. p. Ronald Adams a starosta města Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka, popisuje kostrbatou cestu opomíjeného, ačkoliv geniálního, konstruktéra do Síně slávy světových automobilových konstruktérů. Mapuje důležité milníky života Hanse Ledwinky ( ), které byly mnohdy zásadní jak pro kopřivnickou automobilku, tak i pro světový automobilismus vůbec. O kvalitách této výstavy i významu samotného Hanse Ledwinky svědčí fakt, že pro tento i celý příští rok je výstava objednána pro prezentaci do Anglie, Německa, Rakouska a Holandska dubna T 600 Stalin a Technické muzeum Tatra byli prezentovány na autosalónu v Lipsku Červenec srpen Cestovatelé Zikmund a Hanzelka v Africe Fotografie z cest, v prostorách Kulturního domu Kopřivnice. Retrostyl TATRA Po celé prázdniny měli návštěvníci možnost hlasovat pro tři z deseti vytypovaných Tatrovek. Vítězové - T87, T603 a T600 - se velmi pravděpodobně mohou dočkat svého znovuzrození v tatrovácké automobilce v tzv. retrostylu. Stejnou možnost měli i internauti, na internetovém portálu (Ve spolupráci a režii a.s. TATRA) 8.srpna První muzejní svatba v Technickém muzeu. září Bambuti nejmenší lidé světa (Kongo), v prostorách Kulturního domu Kopřivnice. V průběhu roku se mj. v Technickém muzeu Tatra konaly doprovodné akce ve spolupráci s dalšími organizátory taneční soutěž Tatra, dramatická soutěž pro postižené děti MOTÝLEK, tradiční srpnová Tatra-rallye, hudební koncerty, rauty pro významné hosty Kopřivnice apod. Podle evidence návštěvníků navštívilo v r Technické muzeum návštěvníků (tj. o 6,2 % více než v roce předchozím). Od spuštění provozu Technického muzea Tatra v současných prostorách (1997) v něm bylo celkem zájemců o tatrováckou historii a produkty. Strana 5

7 5.2 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit Muzea Fojtství 7. prosinec březen Kam jsme došli - národopisná (turistická), výstava věnována činnosti KČT v Kopřivnici 23. února Zabíjačka na Fojtství ukázka řeznického řemesla, vepřové hody (začleněno i do doprovodného programu pro zástupce partnerského města Congleton) 4. duben 4. květen Keramické modely aut Prodejní výstava autora Bronislava Hrubého. 15. květen 14. srpen Na břehu řeky Zambezi - současné africké umění Kamenné sochy ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe. Obrazy afrických umělců, zejména zambijského naivisty Stephena Kappaty. Ve spolupráci s galeristou a cestovatelem Ing. Karlem Pupíkem. Výstava v rámci projektu Brána otevřena 2008 Africká kultura v Kopřivnici. Kulturní a volnočasové aktivity (výstavy, besedy, projekce, výtvarná dílna, hry aj.) na africké téma pro širokou veřejnost, rodiny, školy i fajnšmekry... ve spolupráci s Městem Kopřivnice, DDM Kopřivnice, KDK Kopřivnice ad. 30. květen Africký Den dětí - před KDK, pro školky a školy, hry a soutěže 13. září Po stopách cestovatelů Zikmunda a Hanzelky - etapová hra pro celou rodinu, Kopřivnice byla hypoteticky rozdělena na kontinenty, které cestovatelé projeli, účastníci se seznámili s historií dané cesty, byla zakončená africkou hudební dílnou na Fojtství. 12. června Ghana beseda s afrikanistou Vladimírem Klímou velvyslancem ČR v Ghaně, Togu a Burkině Faso v letech srpen 16. listopad Osmičky - Kopřivnice v letech 1918, 1938, 1948, 1968 Pomocí fotografií, dokumentů a dobových exponátů byla představena Kopřivnice v daných letech. Vernisáží výstavy započaly oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město. Součástí programu vernisáže bylo udělení pamětních listů členům Konfederace politických vězňů a rehabilitovaným vojákům z Kopřivnicka 20. listopadu února 2009 Miroslav Sabev Obrazy malované špachtlí podivuhodného výtvarníka z Ostravy. Archiv Muzea Fojtství byl v roce 2008 vyhledávaným zdrojem informací pro studenty a badatele a přispěl svými materiály do několika projektů zaměřených na regionální historii. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s opavskou univerzitou, zejména v oblasti muzejní praxe jejich studentů v Muzeu Fojtství. Do sbírkového fondu muzea byla přijata řada zajímavých předmětů z minulosti Kopřivnice a blízkého okolí (kachlová kamna, tisky, historicky cenné předměty apod.). Z významnějších počinů v oblasti kopřivnické historie je zpracování tématu čestných občanů města Kopřivnice, které v dohledné době díky podpoře města Kopřivnice vyjde tiskem. Strana 6

8 V uplynulém roce se, díky novému vybavení kuchyně, zvýšil zájem o pronájem suterénních prostor Muzea Fojtství, které využívají zejména místní občané pro rodinné oslavy, svatby a různá setkání. Muzeum Fojtství v roce 2008 vykazuje návštěvníků, což je o 18,5% více, než v roce loňském. Započítáni ovšem nejsou návštěvníci akcí bez vstupného (zabíjačka cca 300, beseda Ghana 30, sochařská dílna Zambezi 400, hra 60) a ani návštěvníci vernisáží. Návštěvnost loňského roku byla překonána již v podzimních měsících. 5.3 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit v Lašském muzeu v Šustalově vile 3. listopad únor Plyšáci méďové - sběratelská, rodinná, výstava plyšových hraček členek pražského klubu panenek. 6. březen 1. červen To tu ještě nebylo! aneb Víte či nevíte, k čemu co sloužilo? Interaktivní (detektivní) výstava dnes již zapomenutých předmětů z muzejních depozitářů. Program pro školy i nevidomé. Autor: Dětské muzeum Moravského zemského muzea, Brno Námět podle scénáře výstavy z r Úklid v muzeu Okresního muzea a galerie v Jičíně. 6. červen 31. srpen Jaromír 99: Alois Nebel a Bomber novodobí komixoví hrdinové Komixové kresby, stripy a storyboardy populárního výtvarníka a hudebníka Jaromíra Švejdíka (Priessnitz). V rámci zahájení výstavy proběhne koncert nové hudební low-fi skupiny The Bombers, kde vedle Švejdíka hraje i spisovatel Jaroslav Rudiš. 4. září 31. říjen Gerhard Trumler: Golem, Kafka, Švejk Fotografie rakouského umělce, který se nechal inspirovat magickými zákoutími Prahy a četbou významných literárních děl, která se váží k Praze. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. 4. listopad 4. leden 2009 Svět dobrodružství a fantazie Výsledky Burianovské výtvarné soutěže. Ve spolupráci se ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice. 14. listopadu Dolomity růžovou zahradou až k Matterhornu dolomit promítání dokumentu ze zájezdu KČT 11. prosince Postmodernismus přednáška Z. Babince na téma Nové tendence umění 2.pol. 20. stol. Letošní sezónu v Lašském muzeu lze rozhodně hodnotit jako úspěšnou. Lašské muzeum navštívilo 7034 návštěvníků, což je o 33,5 % více, než v minulé sezóně a v rámci doprovodných aktivit k akcím oslav 60. výročí Města i tisíce kopřivničanů. Mimo výše uvedené akce jsme se účastnili srpnových oslav k 60. výročí povýšení Kopřivnice na město, v objektu Lašského muzea došlo k slavnostnímu podepsání memoranda mezi Kopřivnicí a partnerskými městy, v okolí budovy Lašského muzea probíhal starodávný jarmark a zasazení pamětního stromu. Úspěšně je také využíván audiovizuální společenský sál, a to nejen pro akce organizované Městem Kopřivnice (např. návštěva ambasadora USA, podpis dohody o Strana 7

9 spolupráci s partnerskými městy apod.), ale i pro komerční společnosti (např. Bang & Olufsen, hotel Olympia, Městský úřad v Kopřivnici a řada dalších) V roce 2009 lze očekávat miliontého návštěvníka muzeí, spravovaných RMK, o.p.s. Od jeho založení do je evidováno celkem návštěvníků ve všech muzeích RMK, o.p.s. Strana 8

10 6. Návštěvnost muzeí RMK, o.p.s Technické muzeum TATRA (vč. Expozice Dany a Emila Zátopkových) Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,5 Únor , ,3 Březen , ,9 Duben , ,8 Květen , ,7 Červen , ,3 Červenec , ,0 Srpen , ,7 Září , ,4 Říjen , ,8 Listopad , ,5 Prosinec , ,5 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Technického muzea TATRA v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x , , , , , , , , , , , Celkem Strana 9

11 6.2 Muzeum Fojtství Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,0 Únor , ,7 Březen , ,8 Duben , ,9 Květen , ,7 Červen , ,8 Červenec , ,6 Srpen , ,2 Září , ,6 Říjen , ,5 Listopad , ,9 Prosinec , ,5 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Muzea Fojtství v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x x , , , , , , , , , , Celkem Strana 10

12 6.3 Lašské muzeum v Šustalově vile Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,6 Únor , ,8 Březen , ,9 Duben , ,9 Květen , ,4 Červen , ,3 Červenec , ,4 Srpen , ,4 Září , ,8 Říjen , ,6 Listopad , ,1 Prosinec , ,3 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Lašského muzea v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x x x x x x x x x , , , Celkem Strana 11

13 6.4 RMK, o.p.s. celkem Návštěvnost v muzeích RMK, o.p.s Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,0 Únor , ,1 Březen , ,1 Duben , ,1 Květen , ,5 Červen , ,4 Červenec , ,8 Srpen , ,1 Září , ,8 Říjen , ,8 Listopad , ,9 Prosinec , ,1 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti muzeí RMK, o.p.s. v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x , , , , , , , , , , , Celkem Strana 12

14 6.5 Graf návštěvnosti za dobu existence o.p.s. RMK Strana 13

15 7. Účetní závěrka 2008 komentář 7.1 Zhodnocení základních údajů v účetní závěrce r O.p.s. dosáhla v r obrat ve výši Hospodářský výsledek před zdaněním za všechny činnosti činil Hospodářský výsledek z hlavní činnosti po promítnutí správní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti po promítnutí správní činnosti Daňová povinnost z hlavní činnosti za r činí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 13 tis. Kč 0 tis. Kč 7. 2 Přehled a rozsah příjmů (výnosů) v členění dle činností s uvedením zdroje: (vychází z výkazu zisků a ztrát - účty 601 až 691) Hlavní činnost zdroj - tržby ze vstupného tis. Kč návštěvníci - dotace Město Kopřivnice tis. Kč Město Kopřivnice - ostatní příjmy 310 tis. Kč různí Celkem tis Kč Doplňková činnost: zdroj - Odborná muzejní péče tis Kč TATRA, a.s. - Prezentace výrobků TATRA 747 tis. Kč TATRA, a.s. - Úplata za komisní prodej 355 tis. Kč různí - Služby archívu 20 tis. Kč různí - Ostatní 506 tis. Kč různí - Tržby za prodej zboží tis. Kč různí - Reklamní a propag. činnost 7 tis. Kč různí - Pronájem 150 tis. Kč různí Celkem tis. Kč 7.3 Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti: Fond základního jmění je tvořen: - vklady zakladatelů: Město Kopřivnice - peněžní vklad 50 tis. Kč - nepeněžní vklad 344 tis. Kč TATRA a.s. - peněžní vklad 58 tis. Kč - nepeněžní vklad 192 tis. Kč Různí - dary 134 tis. Kč Celkem 778 tis. Kč Fond rezervní K činí celková výše rezervního fondu 382 tis. Kč (bez započtení hospodářského výsledku r. 2008). Strana 14

16 7.4 Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti: (dle Rozvahy, která je součástí Auditu) Dlouhodobý hmotný majetek k tvoří: - samostatné movité věci a soubory 464 tis. Kč - drobný dlouhodobý hm. majetek 442 tis. Kč - ostatní dlouhodobý hm. majetek 55 tis. Kč - umělecká díla a předměty 339 tis. Kč celkem tis. Kč K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem Zásoby k tvoří: - zásoby materiálu 90 tis. Kč - zásoby zboží na skladě a v prodejně 475 tis. Kč celkem 565 tis. Kč - opravná položka ke zboží 8 tis. Kč K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem Pohledávky k jsou tvořeny: pohledávkami z obchodního styku: - z toho po lhůtě splatnosti 56 tis. Kč poskytnuté zálohy dodavateli: 496 tis. Kč 46 tis. Kč Stav peněžních prostředků k je tvořen: - zůstatkem bankovního účtu 398 tis. Kč - zůstatkem pokladny 129 tis. Kč - zůstatkem cenin (stravenky) 17 tis. Kč celkem 544 tis. Kč K byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladně a stavu cenin. Nebyl zjištěn žádný rozdíl Závazky o.p.s. k jsou tvořeny: - závazky z obchodního styku tis. Kč - přijaté zálohy 6 tis. Kč - závazky za zaměstnance a vůči státu z mezd 417 tis. Kč - ostatní závazky 44 tis. Kč - daň z příjmu 20 tis. Kč - DPH za 4. čtvrtletí 126 tis. Kč - jiné závazky 48 tis. Kč - dohadný účet pasivní 519 tis. Kč celkem tis. Kč Strana 15

17 8. Zpráva auditora k roční účetní závěrce 2008 Strana 16

18 V souladu se zněním a dikcí odpovídajících ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném znění, skutečně prokazatelných skutečností a výsledků auditu účetnictví za rok 2008, provedeného nezávislou akreditovanou auditorskou společností, zpracoval a za správnost a věcnost odpovídá V Kopřivnici 15. června 2008 Lumír Kaválek ředitel společnosti Seznam příloh: 1. Audit 2008 (vč. příloh) Strana 17

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. Úvod 2 Po předchozích letech, kdy Centrum pro restaurování zejména budovalo díky doplňkové činnosti své finanční zdroje, nastal v

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. Konzervatoř Olomouc o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Konzervatoř Olomouc o.p.s. Konzervatoř Olomouc o.p.s. 1 1) Historie společnosti Konzervatoř Olomouc o.p.s. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 19. června 2012 a zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1

Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 Třanovice služby, o. p. s. 739 53 Třanovice 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 1. Úvod 1.1. Vznik společnosti Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena Obcí Třanovice, jakožto jediným zakladatelem,

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky:

za rok 2005 Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Pohořelická, obecně prospěšná společnost Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice za rok 2005 vyhotoveno dne: 16.6.2006 Podpis členů správní rady účetní jednotky: Podpis ředitele účetní jednotky: 1/9 1. PŘEDMĚT

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku. V Kopřivnici, dne 29. května 2015 zpracoval a předkládá. Ing. Lumír Kaválek ředitel společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku. V Kopřivnici, dne 29. května 2015 zpracoval a předkládá. Ing. Lumír Kaválek ředitel společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti za hodnocené období roku 2014 V Kopřivnici, dne 29. května 2015 zpracoval a předkládá Ing. Lumír Kaválek ředitel společnosti 1.1 Založení Společnosti 1. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s

Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Sdružení přátel Gymnázia Most, o.p.s Zpráva dozorčí rady o příjmech a výdajích Sdružení za rok 2006 Stav finančních prostředků k 1.1.2006 Peníze v pokladně: Peníze na běžném účtu: Celkem 29.444,00 Kč 109.059,11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1. Informace o společnosti Jméno: Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně Sídlo: Hlavní 47, 353 01 Mariánské Lázně Vznik: 9.

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více