Expozice Dany a Emila Zátopkových LAŠSKÉ MUZEUM FOJTSTVÍ MUZEUM TECHNICKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Expozice Dany a Emila Zátopkových LAŠSKÉ MUZEUM FOJTSTVÍ MUZEUM TECHNICKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti. za hodnocené období roku"

Transkript

1 MUZEUM FOJTSTVÍ Expozice Dany a Emila Zátopkových TECHNICKÉ MUZEUM LAŠSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti za hodnocené období roku 2008

2 1.1 Založení společnosti 1. Základní charakteristika společnosti (RMK, o.p.s.) byla založena na základě společného rozhodnutí TATRA, a.s. Kopřivnice a Města Kopřivnice, dne a to podpisem Zakládací smlouvy společnosti statutárními zástupci obou zakladatelů. Dne pak byla zapsána do rejstříku o.p.s. vedeném u Obchodního soudu v Ostravě pod č.j. O-30. Zakládací smlouvou je dáno: - název společnosti - sídlo společnosti Záhumenní 367/1 Kopřivnice druh poskytovaných obecně prospěšných služeb - zajišťování provozu muzeí a jejich zpřístupnění veřejnosti - orgány společnosti Správní rada společnosti Dozorčí rada společnosti ředitel společnosti 1.2 Profil společnosti provozuje Technické muzeum TATRA, Expozice Emila a Dany Zátopkových, Muzeum Fojtství a Lašské muzeum v Šustalově vile. RMK je založeno za účelem zajištění veřejných služeb kultury a to jako muzeum ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o evidenci sbírek a je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb ve smyslu ustanovení 2 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb. Základním posláním RMK, o.p.s. je provozování muzeí a jejich zpřístupnění veřejnosti, dále pak provozování jiných doplňkových služeb, na základě vydaných živnostenských listů. Na Obecním živnostenském úřadě Městského úřadu v Kopřivnici byly ohlášeny tyto živnosti: - muzejní a muzeologická činnost výkonu odborné správy muzejních sbírek - reklamní a propagační činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje - zprostředkování obchodu a služeb - pořádání kulturních, konferenčních a kongresových akcí - konzultační činnost a poradenství v oboru muzeologie V červnu 2006 bylo nově otevřeno po rekonstrukci Muzeum Fojtství. Zprovoznění je výsledkem programu SROP 2005, projektu Rozvoj Regionálního muzea v Kopřivnici vybudování expozic historie Kopřivnice, řemeslných tradic a kulturního dědictví významných rodáků Zdeňka Buriana a Emila Zátopka. 1.3 Provozovny společnosti - Záhumenní 367/1, Kopřivnice, (Technické muzeum TATRA a Expozice D. a E. Zátopkových) - Záhumenní 1, Kopřivnice, (Muzeum Fojtství) - Sad Dr. Edvarda Beneše, 226, Kopřivnice (Lašské muzeum) Strana 1

3 2. Správní a administrativní činnost společnosti 2.1 Smlouvy a dodatky uzavřené mezi RMK, o.p.s. a a.s. TATRA Dne uzavřena Komisionářská smlouva + příloha č.1 o prodeji zboží 2.2 Smlouvy a dodatky uzavřené mezi RMK, o.p.s. a Městem Kopřivnice Dne dodatek č. 12 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku ze dne Dne dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí (č.226) ze dne Správní rada (SR) Složení SR k Správní a Dozorčí rada společnosti předseda: členové: Ronald Adams Dagmar Rysová Edita Adams Ing. Lenka Heráková Ing. Josef Jalůvka Ing. Radim Volný Na základě znění Zakládací smlouvy se v r uskutečnilo 6 jednání SR RMK, o.p.s. Složení SR RMK, o.p.s. k : Člen SR Kooptace ke dni II. kooptace Délka mandátu Ukončení mandátu Ing. Jalůvka Josef roky Dagmar Rysová roky Edita Adams roky Ronald A. Adams roky Ing. Volný Radim roky Ing. Heráková roky Originály zápisů z jednání Správní rady jsou uloženy na sekretariátě společnosti. Strana 2

4 3.2 Dozorčí rada (DR) Složení Dozorčí rady k : předseda: Ing. Vladislava Musilová členové: Ing. Josef Pavelka Ing. Martin Hrnčárek Ing. Jan Matúš Irena Bukvaldová Na základě znění Zakládací smlouvy se v roce 2008 uskutečnila 2 jednání DR RMK, o.p.s. Složení DR RMK, o.p.s k Člen DR Ing. Josef Pavelka Ing. Jan Matúš Ing. Vladislava Musilová Kooptace ke dni II. kooptace Délka mandátu 3 roky 3 roky Ukončení mandátu roky Irena Bukvaldová roky Ing. Martin Hrnčárek roky Originály zápisů z jednání Dozorčí rady jsou uloženy na sekretariátě společnosti. Strana 3

5 4. Personální a provozně - technická činnost 4.1 Personální stav společnosti Evidenční přepočtený stav zaměstnanců byl ke dni pracovníků. 4.2 Provozně technická činnost Užívání stavebních objektů, nebytových prostor a jejich provozně technické vybavení Objekty a nebytové prostory v užívání RMK, o.p.s.: - KOZ II Technické muzeum TATRA, Záhumenní 367/1, Kopřivnice - Muzeum Fojtství Záhumenní č.p. 1, Kopřivnice - Šustalova vila, sad Dr. Edvarda Beneše 226, Kopřivnice - objekt č dílny TM, za sadem Dr. Edvarda Beneše u nádraží - mimo tyto smluvně dohodnuté pronajímané prostory je společnosti k dispozici i tzv. depozitář v areálu a.s. TATRA, kde jsou umístěny veškeré předměty sbírkové (zejména a v drtivé většině se jedná o sbírkové předměty ve vlastnictví a.s. Tatra), které z jakéhokoliv důvodu nelze prozatím začlenit do stávajících muzejních expozic. Objekty a nebytové prostory jsou užívány v souladu se zněním příslušných nájemních a podnájemních smluv, dle smluv jsou dále řešeny i případné závady a nedostatky na zařízení Provozní vybavení Provozní vybavení (zejména) odborných pracovišť muzeí i samotných expozic bylo dle skutečných potřeb průběžně doplňováno a inovováno v rámci dostupných finančních možností společnosti. V průběhu roku byla za pomoci a.s. Tatra rozšířena podstatně prodejní plocha muzejního Tatra-shopu v Technickém muzeu a proběhla renovace Recepce muzea tamtéž. Před hlavní sezónou 2008 byly zajištěny další dva mincovní automaty v expozici. Strana 4

6 5. Provoz a činnost muzeí 5.1 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit Technického muzea TATRA Návštěvy expozice řadou velvyslanců, vyslanců a zástupců zemí, které jako potenciální partneři a.s. TATRA navštívili Kopřivnici. Návštěvy významných stávajících partnerů a.s. TATRA, návštěvy významných partnerů Města Kopřivnice. 27. březen 31. srpen Hans Ledwinka: Od Präsidenta do Síně slávy Vzpomínka na geniálního automobilového konstruktéra a jeho práci v Tatře Kopřivnice při příležitosti 130. výročí jeho narození. Moderní grafické zpracování ve spolupráci se SUŠ AVE ART Ostrava. Panelová výstava, kterou zahájil slavnostně generální ředitel Tatra, a.s. p. Ronald Adams a starosta města Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka, popisuje kostrbatou cestu opomíjeného, ačkoliv geniálního, konstruktéra do Síně slávy světových automobilových konstruktérů. Mapuje důležité milníky života Hanse Ledwinky ( ), které byly mnohdy zásadní jak pro kopřivnickou automobilku, tak i pro světový automobilismus vůbec. O kvalitách této výstavy i významu samotného Hanse Ledwinky svědčí fakt, že pro tento i celý příští rok je výstava objednána pro prezentaci do Anglie, Německa, Rakouska a Holandska dubna T 600 Stalin a Technické muzeum Tatra byli prezentovány na autosalónu v Lipsku Červenec srpen Cestovatelé Zikmund a Hanzelka v Africe Fotografie z cest, v prostorách Kulturního domu Kopřivnice. Retrostyl TATRA Po celé prázdniny měli návštěvníci možnost hlasovat pro tři z deseti vytypovaných Tatrovek. Vítězové - T87, T603 a T600 - se velmi pravděpodobně mohou dočkat svého znovuzrození v tatrovácké automobilce v tzv. retrostylu. Stejnou možnost měli i internauti, na internetovém portálu (Ve spolupráci a režii a.s. TATRA) 8.srpna První muzejní svatba v Technickém muzeu. září Bambuti nejmenší lidé světa (Kongo), v prostorách Kulturního domu Kopřivnice. V průběhu roku se mj. v Technickém muzeu Tatra konaly doprovodné akce ve spolupráci s dalšími organizátory taneční soutěž Tatra, dramatická soutěž pro postižené děti MOTÝLEK, tradiční srpnová Tatra-rallye, hudební koncerty, rauty pro významné hosty Kopřivnice apod. Podle evidence návštěvníků navštívilo v r Technické muzeum návštěvníků (tj. o 6,2 % více než v roce předchozím). Od spuštění provozu Technického muzea Tatra v současných prostorách (1997) v něm bylo celkem zájemců o tatrováckou historii a produkty. Strana 5

7 5.2 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit Muzea Fojtství 7. prosinec březen Kam jsme došli - národopisná (turistická), výstava věnována činnosti KČT v Kopřivnici 23. února Zabíjačka na Fojtství ukázka řeznického řemesla, vepřové hody (začleněno i do doprovodného programu pro zástupce partnerského města Congleton) 4. duben 4. květen Keramické modely aut Prodejní výstava autora Bronislava Hrubého. 15. květen 14. srpen Na břehu řeky Zambezi - současné africké umění Kamenné sochy ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe. Obrazy afrických umělců, zejména zambijského naivisty Stephena Kappaty. Ve spolupráci s galeristou a cestovatelem Ing. Karlem Pupíkem. Výstava v rámci projektu Brána otevřena 2008 Africká kultura v Kopřivnici. Kulturní a volnočasové aktivity (výstavy, besedy, projekce, výtvarná dílna, hry aj.) na africké téma pro širokou veřejnost, rodiny, školy i fajnšmekry... ve spolupráci s Městem Kopřivnice, DDM Kopřivnice, KDK Kopřivnice ad. 30. květen Africký Den dětí - před KDK, pro školky a školy, hry a soutěže 13. září Po stopách cestovatelů Zikmunda a Hanzelky - etapová hra pro celou rodinu, Kopřivnice byla hypoteticky rozdělena na kontinenty, které cestovatelé projeli, účastníci se seznámili s historií dané cesty, byla zakončená africkou hudební dílnou na Fojtství. 12. června Ghana beseda s afrikanistou Vladimírem Klímou velvyslancem ČR v Ghaně, Togu a Burkině Faso v letech srpen 16. listopad Osmičky - Kopřivnice v letech 1918, 1938, 1948, 1968 Pomocí fotografií, dokumentů a dobových exponátů byla představena Kopřivnice v daných letech. Vernisáží výstavy započaly oslavy 60. výročí povýšení Kopřivnice na město. Součástí programu vernisáže bylo udělení pamětních listů členům Konfederace politických vězňů a rehabilitovaným vojákům z Kopřivnicka 20. listopadu února 2009 Miroslav Sabev Obrazy malované špachtlí podivuhodného výtvarníka z Ostravy. Archiv Muzea Fojtství byl v roce 2008 vyhledávaným zdrojem informací pro studenty a badatele a přispěl svými materiály do několika projektů zaměřených na regionální historii. Úspěšně se rozvíjí i spolupráce s opavskou univerzitou, zejména v oblasti muzejní praxe jejich studentů v Muzeu Fojtství. Do sbírkového fondu muzea byla přijata řada zajímavých předmětů z minulosti Kopřivnice a blízkého okolí (kachlová kamna, tisky, historicky cenné předměty apod.). Z významnějších počinů v oblasti kopřivnické historie je zpracování tématu čestných občanů města Kopřivnice, které v dohledné době díky podpoře města Kopřivnice vyjde tiskem. Strana 6

8 V uplynulém roce se, díky novému vybavení kuchyně, zvýšil zájem o pronájem suterénních prostor Muzea Fojtství, které využívají zejména místní občané pro rodinné oslavy, svatby a různá setkání. Muzeum Fojtství v roce 2008 vykazuje návštěvníků, což je o 18,5% více, než v roce loňském. Započítáni ovšem nejsou návštěvníci akcí bez vstupného (zabíjačka cca 300, beseda Ghana 30, sochařská dílna Zambezi 400, hra 60) a ani návštěvníci vernisáží. Návštěvnost loňského roku byla překonána již v podzimních měsících. 5.3 Přehled nejvýznamnějších akcí a aktivit v Lašském muzeu v Šustalově vile 3. listopad únor Plyšáci méďové - sběratelská, rodinná, výstava plyšových hraček členek pražského klubu panenek. 6. březen 1. červen To tu ještě nebylo! aneb Víte či nevíte, k čemu co sloužilo? Interaktivní (detektivní) výstava dnes již zapomenutých předmětů z muzejních depozitářů. Program pro školy i nevidomé. Autor: Dětské muzeum Moravského zemského muzea, Brno Námět podle scénáře výstavy z r Úklid v muzeu Okresního muzea a galerie v Jičíně. 6. červen 31. srpen Jaromír 99: Alois Nebel a Bomber novodobí komixoví hrdinové Komixové kresby, stripy a storyboardy populárního výtvarníka a hudebníka Jaromíra Švejdíka (Priessnitz). V rámci zahájení výstavy proběhne koncert nové hudební low-fi skupiny The Bombers, kde vedle Švejdíka hraje i spisovatel Jaroslav Rudiš. 4. září 31. říjen Gerhard Trumler: Golem, Kafka, Švejk Fotografie rakouského umělce, který se nechal inspirovat magickými zákoutími Prahy a četbou významných literárních děl, která se váží k Praze. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. 4. listopad 4. leden 2009 Svět dobrodružství a fantazie Výsledky Burianovské výtvarné soutěže. Ve spolupráci se ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice. 14. listopadu Dolomity růžovou zahradou až k Matterhornu dolomit promítání dokumentu ze zájezdu KČT 11. prosince Postmodernismus přednáška Z. Babince na téma Nové tendence umění 2.pol. 20. stol. Letošní sezónu v Lašském muzeu lze rozhodně hodnotit jako úspěšnou. Lašské muzeum navštívilo 7034 návštěvníků, což je o 33,5 % více, než v minulé sezóně a v rámci doprovodných aktivit k akcím oslav 60. výročí Města i tisíce kopřivničanů. Mimo výše uvedené akce jsme se účastnili srpnových oslav k 60. výročí povýšení Kopřivnice na město, v objektu Lašského muzea došlo k slavnostnímu podepsání memoranda mezi Kopřivnicí a partnerskými městy, v okolí budovy Lašského muzea probíhal starodávný jarmark a zasazení pamětního stromu. Úspěšně je také využíván audiovizuální společenský sál, a to nejen pro akce organizované Městem Kopřivnice (např. návštěva ambasadora USA, podpis dohody o Strana 7

9 spolupráci s partnerskými městy apod.), ale i pro komerční společnosti (např. Bang & Olufsen, hotel Olympia, Městský úřad v Kopřivnici a řada dalších) V roce 2009 lze očekávat miliontého návštěvníka muzeí, spravovaných RMK, o.p.s. Od jeho založení do je evidováno celkem návštěvníků ve všech muzeích RMK, o.p.s. Strana 8

10 6. Návštěvnost muzeí RMK, o.p.s Technické muzeum TATRA (vč. Expozice Dany a Emila Zátopkových) Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,5 Únor , ,3 Březen , ,9 Duben , ,8 Květen , ,7 Červen , ,3 Červenec , ,0 Srpen , ,7 Září , ,4 Říjen , ,8 Listopad , ,5 Prosinec , ,5 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Technického muzea TATRA v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x , , , , , , , , , , , Celkem Strana 9

11 6.2 Muzeum Fojtství Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,0 Únor , ,7 Březen , ,8 Duben , ,9 Květen , ,7 Červen , ,8 Červenec , ,6 Srpen , ,2 Září , ,6 Říjen , ,5 Listopad , ,9 Prosinec , ,5 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Muzea Fojtství v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x x , , , , , , , , , , Celkem Strana 10

12 6.3 Lašské muzeum v Šustalově vile Návštěvnost 2008 Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,6 Únor , ,8 Březen , ,9 Duben , ,9 Květen , ,4 Červen , ,3 Červenec , ,4 Srpen , ,4 Září , ,8 Říjen , ,6 Listopad , ,1 Prosinec , ,3 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti Lašského muzea v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x x x x x x x x x , , , Celkem Strana 11

13 6.4 RMK, o.p.s. celkem Návštěvnost v muzeích RMK, o.p.s Návštěvnost měsíc kumulativně Celé Snížené Celkem % př. rok od 1.1. % př. rok Leden , ,0 Únor , ,1 Březen , ,1 Duben , ,1 Květen , ,5 Červen , ,4 Červenec , ,8 Srpen , ,1 Září , ,8 Říjen , ,8 Listopad , ,9 Prosinec , ,1 Okružní Celkem Vývoj návštěvnosti muzeí RMK, o.p.s. v uplynulých letech Návštěvnost rok kumulativ Celé Snížené Celkem % př.roku od x , , , , , , , , , , , Celkem Strana 12

14 6.5 Graf návštěvnosti za dobu existence o.p.s. RMK Strana 13

15 7. Účetní závěrka 2008 komentář 7.1 Zhodnocení základních údajů v účetní závěrce r O.p.s. dosáhla v r obrat ve výši Hospodářský výsledek před zdaněním za všechny činnosti činil Hospodářský výsledek z hlavní činnosti po promítnutí správní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti po promítnutí správní činnosti Daňová povinnost z hlavní činnosti za r činí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 13 tis. Kč 0 tis. Kč 7. 2 Přehled a rozsah příjmů (výnosů) v členění dle činností s uvedením zdroje: (vychází z výkazu zisků a ztrát - účty 601 až 691) Hlavní činnost zdroj - tržby ze vstupného tis. Kč návštěvníci - dotace Město Kopřivnice tis. Kč Město Kopřivnice - ostatní příjmy 310 tis. Kč různí Celkem tis Kč Doplňková činnost: zdroj - Odborná muzejní péče tis Kč TATRA, a.s. - Prezentace výrobků TATRA 747 tis. Kč TATRA, a.s. - Úplata za komisní prodej 355 tis. Kč různí - Služby archívu 20 tis. Kč různí - Ostatní 506 tis. Kč různí - Tržby za prodej zboží tis. Kč různí - Reklamní a propag. činnost 7 tis. Kč různí - Pronájem 150 tis. Kč různí Celkem tis. Kč 7.3 Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti: Fond základního jmění je tvořen: - vklady zakladatelů: Město Kopřivnice - peněžní vklad 50 tis. Kč - nepeněžní vklad 344 tis. Kč TATRA a.s. - peněžní vklad 58 tis. Kč - nepeněžní vklad 192 tis. Kč Různí - dary 134 tis. Kč Celkem 778 tis. Kč Fond rezervní K činí celková výše rezervního fondu 382 tis. Kč (bez započtení hospodářského výsledku r. 2008). Strana 14

16 7.4 Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti: (dle Rozvahy, která je součástí Auditu) Dlouhodobý hmotný majetek k tvoří: - samostatné movité věci a soubory 464 tis. Kč - drobný dlouhodobý hm. majetek 442 tis. Kč - ostatní dlouhodobý hm. majetek 55 tis. Kč - umělecká díla a předměty 339 tis. Kč celkem tis. Kč K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem Zásoby k tvoří: - zásoby materiálu 90 tis. Kč - zásoby zboží na skladě a v prodejně 475 tis. Kč celkem 565 tis. Kč - opravná položka ke zboží 8 tis. Kč K byly provedeny fyzické inventury, nebyly shledány žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem Pohledávky k jsou tvořeny: pohledávkami z obchodního styku: - z toho po lhůtě splatnosti 56 tis. Kč poskytnuté zálohy dodavateli: 496 tis. Kč 46 tis. Kč Stav peněžních prostředků k je tvořen: - zůstatkem bankovního účtu 398 tis. Kč - zůstatkem pokladny 129 tis. Kč - zůstatkem cenin (stravenky) 17 tis. Kč celkem 544 tis. Kč K byla provedena fyzická inventura hotovosti v pokladně a stavu cenin. Nebyl zjištěn žádný rozdíl Závazky o.p.s. k jsou tvořeny: - závazky z obchodního styku tis. Kč - přijaté zálohy 6 tis. Kč - závazky za zaměstnance a vůči státu z mezd 417 tis. Kč - ostatní závazky 44 tis. Kč - daň z příjmu 20 tis. Kč - DPH za 4. čtvrtletí 126 tis. Kč - jiné závazky 48 tis. Kč - dohadný účet pasivní 519 tis. Kč celkem tis. Kč Strana 15

17 8. Zpráva auditora k roční účetní závěrce 2008 Strana 16

18 V souladu se zněním a dikcí odpovídajících ustanovení Zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech v platném znění, skutečně prokazatelných skutečností a výsledků auditu účetnictví za rok 2008, provedeného nezávislou akreditovanou auditorskou společností, zpracoval a za správnost a věcnost odpovídá V Kopřivnici 15. června 2008 Lumír Kaválek ředitel společnosti Seznam příloh: 1. Audit 2008 (vč. příloh) Strana 17

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 5 V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti

Více

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s.

Výroční zpráva. Mělnické. kulturní. centrum o.p.s. Výroční zpráva 212 Mělnické kulturní centrum o.p.s. Obsah Úvodní slovo O společnosti Poslání a cíle Základní informace Lidé ve společnosti Řídící orgány Zaměstnanci Dobrovolníci Prezentace společnosti

Více

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a

Výroční zpráva 2014. Ing. Pavel Kusý, předseda dozorčí rady. 2 0 1 4 V ý r o č n í z p r á v a 1 S t r á n k a Výroční zpráva 2014 Vážení přátele, dovolte, abych z pozice předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum a současně z pozice občana města Litomyšle, kde tato instituce sídlí,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

1 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008. Výroční zpráva. za rok. LABYRINT BOHEMIA o.p.s.

1 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008. Výroční zpráva. za rok. LABYRINT BOHEMIA o.p.s. 1 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008 Výroční zpráva za rok 2008 LABYRINT BOHEMIA o.p.s. 2 Výroční zpráva LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. 2008 1. Identifikační údaje: 1.1. Název společnosti: LABYRINT

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz v+++ 2 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Řídící orgány... 5 Poslání... 6 Činnost v roce 2012... 8 Činnost poboček... 8 Webové portály... 10 Nové logo... 11 Marketingové aktivity...

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura společnosti 7 Vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - SLADOVNA PÍSEK o.p.s. (dle Zákona o obecně prospěšných společnostech č. 248/1995 Sb., platné verzi pro rok 2010) 1. PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM ROCE 2010 S

Více

Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH

Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Duben 2015 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.ceskesvycarsko.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2013 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, otevíráte v pořadí již čtrnáctou výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti,

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz 2 www.karlovyvary.cz 3 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje... 5 Řídící orgány... 6 Poslání... 7 Činnost v roce 2013... 9 Činnost poboček... 9 Webové portály... 10 Marketingové aktivity...

Více

/////////////////////////////////////// Obsah zprávy

/////////////////////////////////////// Obsah zprávy /////////////////////////////////////// Obsah zprávy 1/ obsah zprávy...1 2/ poslání nadace...2 3/ informace o nadaci...2 4/ výstavní činnost...3 úvod kompletní přehled výstav za rok 2006 kompletní přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Výroční zpráva 2001 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s.

Výroční zpráva. Galerie města Plzně, o.p.s. Výroční zpráva Galerie města Plzně, o.p.s. 2012 Obsah: 1) Údaje o organizaci 2) Úvodní zpráva 3) Přehled výstavní činnosti v roce 2012 4) Publikační činnost - katalogy k výstavám 5) Doprovodné pořady a

Více