POWERPOINT PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POWERPOINT PRO MÍRNĚ POKROČILÉ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku POWERPOINT PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Mgr. Hana Vojáčková 2010

2 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Ing. Michal Bílek Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor. Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou. Hana Vojáčková ISBN

3 Obsah PŘEDMLUVA... 5 POWERPOINT ÚKOL 01 ÚVODNÍ SEZNÁMENÍ... 7 POWERPOINT ÚKOL 02 VKLÁDÁNÍ TABULEK PHOTOFILTRE ÚKOL 03 GRAFIKA PŘEVODY PHOTOFILTRE ÚKOL 04 GRAFIKA PRŮHLEDNOST, OŘEZÁVÁNÍ POWERPOINT ÚKOL 05 VKLÁDÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ A JINÝCH OBJEKTŮ POWERPOINT ÚKOL 06 PŘECHODY POWERPOINT ÚKOL 07 ANIMACE POWERPOINT ÚKOL 08 OZVUČENÍ POWERPOINT ÚKOL 09 ČASOVÁNÍ POWERPOINT ÚKOL 10 VLASTNÍ TVORBA ZÁVĚR SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

4 PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

5 Předmluva Předmluva Program pro tvorbu prezentací je takový program, prostřednictvím kterého je možné navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit prezentaci. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky a multimediální prvky. Prezentace nebo grafické obrazovky vytvářené v takových typech programů mají většinou za úkol představit konkrétní firmu, produkt, služby nebo mohou napomoci při schůzkách a jednáních. Prezentace může mít mnoho podob. Oblíbené jsou takové, kde reprezentace slouží jako doplněk výkladu přednášejícího. Přednášející může prezentaci ovládat myší, takže třeba každé klepnutí myší posune prezentaci o krok vpřed (zobrazení grafu, textu, přechod na jiný snímek). Každá prezentace v tomto programu se skládá ze snímků, které obsahují základní informace, na které chcete upoutat pozornost posluchačů. Tyto snímky jsou vlastně jednotlivé stránky PowerPointovského dokumentu. Termín snímek nezaměňujte s fotografií, protože prezentaci v PowerPointu lze nakonec tisknout nejen na film, ale též na průhlednou fólii nebo i na papír (v případě, že hodláte jednotlivé stránky Vaší prezentace rozdat přítomným). Také je možné prezentaci spustit přímo na počítači nebo umístit na Internet. Text většinou postupuje krok za krokem a využívá jednoduchých pokynů. Studijní text je určen těm, kteří nikdy předtím s danými programy nepracovali, i těm, kteří jsou nováčky pouze v některé části. Snahou bylo počítačové termíny a fráze jasně vysvětlit v netechnickém jazyce. Snad se tento záměr vydařil. Sami si vymýšlejte, co by se dalo v daném programu vytvořit z Vaší každodenní praxe. Určitě postupem času najdete hodně činností, které Vám počítač usnadní a zjednoduší. Ať se Vám tato publikace líbí a především, ať je Vám užitečná. V Jihlavě 12. prosince 2009 Hana Vojáčková VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

6 PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

7 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Zadání: 1) Otevřete si novou prezentaci. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint01P_Prijmeni.ppt. 3) Vložte do prezentace čtyři různé typy snímků (první úvodní snímek, druhý nadpis a obsah, třetí prázdný snímek, čtvrtý obsah s titulkem). 4) Do jednotlivých snímků přidejte text. 5) Text na snímcích naformátujte: a. Úvodní snímek změňte typ písma na Arial, žluté barvy, velikost 44. b. Druhý snímek (nadpis a obsah) - na nadpis použijte typ písma tučné kurzívy a podtržené, písmo vše velké. 6) Nadpis z druhého snímku nakopírujte do prázdného snímku (třetí snímek). 7) Na čtvrtý snímek dejte rozložení obsah a v obsahu si vyberte libovolný klipart. 8) Prezentaci uložte. 9) Prezentaci spusťte, ať vidíte, jak bude fungovat. 10) Prezentaci uložte jako samospustitelnou prezentaci a ukončete práci s prezentací. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

8 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Řešení: 1) Otevřete si novou prezentaci. Bod 1 otevření prezentace PowerPoint. Chcete-li pracovat s prezentací PowerPoint, tak je důležité si nejprve spustit tento program. Nejrychlejší způsob spuštění je v případě, že v počítači máte na pracovní ploše připravenou ikonu, viz Obrázek 1. Obrázek 1 Ikona zástupce Microsoft Office PowerPoint 2007 Na tuto ikonu poklepete levým tlačítkem myši a prezentace Microsoft Office PowerPoint 2007 se spustí. Jiný způsob otevření prezentace je přes tlačítko Start, kde si vyberete položku Programy a v její podnabídce si najdete nabídku Microsoft Office PowerPoint Někdy je již v položce programy zahrnuta, jindy ji musíte dále hledat v dalších nabídkách (např. Microsoft Office, Příslušenství atd.). Ať jste spuštění prezentace provedli jakýmkoliv způsobem, měla by se vám objevit následující obrazovka, viz Obrázek 2. Obrázek 2 Úvodní spuštění prázdné prezentace Bod 1 otevření nové prezentace máte hotov. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

9 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení 2) Uložte si soubor jako PowerPoint01P_Prijmeni.ppt. Bod 2 uložení souboru. Prezentaci máte spuštěnou, ale je potřeba se naučit prezentaci PowerPoint uložit pod jiným jménem. Levým tlačítkem myši kliknete na ikonu společnosti Microsoft Office, viz Obrázek 3. Obrázek 3 Logo společnosti Microsoft Office Z dané nabídky si vyberete položku Uložit jako, a z podnabídky volbu Prezentace aplikace PowerPoint, viz Obrázek 4. Obrázek 4 Nabídka Uložit kopii dokumentu Po kliknutí levým tlačítkem myši na volbu Prezentace aplikace PowerPoint dostanete dialogové okno Uložit jako, viz Obrázek 5. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

10 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Obrázek 5 Dialogové okno Uložit jako V dialogovém okně Uložit jako si v sekci oblíbené položky kliknete levým tlačítkem myši na položku Počítač a vyberete si disk H:\, viz Obrázek 6. Obrázek 6 Výběr disku H: PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

11 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Po výběru disku H:\ si levým tlačítkem myši dvakrát rychle kliknete na složku se svým jménem. V mém případě na vojackov. Ve vašem případě to je složka s vaším jménem. Máte-li složku s vaším jménem nahoře je to dobře, viz Obrázek 7. Obrázek 7 Dialogové okno Uložit jako s otevřenou vaší složkou V položce Název souboru si napíšete PowerPoint01P_Prijmeni.ppt. V položce Uložit jako typ si zkontrolujte, jestli je uvedeno Prezentace aplikace PowerPoint. Máte-li vše nastaveno, tak levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Uložit a prezentace se uloží na příslušné místo. Bod 2 máte hotov. 3) Vložte do prezentace čtyři různé typy snímků (první úvodní snímek, druhý nadpis a obsah, třetí prázdný snímek, čtvrtý obsah s titulkem). Bod 3 vložení snímků. Na pásu Domů v sekci Snímky se nachází ikona Nový snímek, viz Obrázek 8. Obrázek 8 Pás Domů sekce Snímky ikona Nový snímek Kliknete-li levým tlačítkem myši přímo na tuto ikonu, dostanete univerzální snímek, viz Obrázek 9. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

12 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Obrázek 9 Univerzální snímek Na tomto snímku si pak vybíráte, co na snímku chcete mít. Jiný způsob vkládání snímku je, že u ikony Nový snímek kliknete levým tlačítkem myši na šipku, kde dostanete různé typy nových snímků, viz Obrázek 10. Obrázek 10 Volby nových snímků PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

13 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Výběr prvního nebo druhého způsobu vkládání nového snímku záleží pouze na vás. Dalším alternativním způsobem je použití klávesové zkratky. Pro vložení univerzálního snímku stačí využít klávesovou zkratku Ctrl+M. hotov. Vložení provedete třikrát, poněvadž úvodní snímek již v prezentaci máte vložen. Bod 3 máte 4) Do jednotlivých snímků přidejte text. Bod 4 přidání textu. Nejprve si kliknete levým tlačítkem myši na první úvodní snímek. Dvakrát rychle kliknete levým tlačítkem myši na položku Nadpis. V této položce máte napsáno, Klepnutím vložíte nadpis. Jste-li v položce Nadpis, stačí napsat Pokus o prezentace. Do podnadpisu se dostanete stejně jako u nadpisu. Do podnadpisu napište své jméno a příjmení. První snímek máte hotov. Na druhý snímek do nadpisu napište Výhody prezentace. Do obsahu postupně napište jednotlivé body: stručnost názornost přehlednost atd. Druhý snímek máte nastaven. Třetí snímek je prázdný snímek, takže tam zatím nebudete vkládat žádný text ani objekt. Na čtvrtý snímek Obsah s titulkem vložíte nejprve nadpis. Do nadpisu dejte text Snímek s obsahem. Nic dalšího na čtvrtý snímek zatím dávat nemusíte. Na snímky jste vložili text. Bod 4 máte hotov. 5) Text na snímcích naformátujte: a. Úvodní snímek změňte typ písma na Arial, žluté barvy, velikost 44. b. Druhý snímek (nadpis a obsah) - na nadpis použijte typ písma tučné kurzívy a podtržené, písmo vše velké. Bod 5 formátování snímků. Text (část, oblast), který chcete nějakým způsobem naformátovat, nejdříve musíte buď dát do bloku anebo označit textové pole, v kterém se text nachází. Na prvním snímku označte nadpis. Nadpis máte označený. Na pásu Domů v sekci Písmo, viz Obrázek 11. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

14 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Obrázek 11 Pás Domů sekce Písmo V sekci Písmo buď přímo najdete ikony, které vám pomohou nastavit text. Pokud, ale nenajdete všechny možnosti, tak levým tlačítkem myši klikněte na šipku v pravém dolním rohu této sekce a objeví se dialogové okno Písmo, viz Obrázek 12. Obrázek 12 Dialogové okno Písmo V dialogovém okně Písmo si nastavíte všechno potřebné a levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko OK. Postupně můžete nastavit ostatní objekty. Nastavíte-li si všechny ostatní věci, které máte v bodě 5 provést, máte vše v tomto bodě hotovo. 6) Nadpis z druhé snímku nakopírujte do prázdného snímku (třetí snímek). Bod 6 kopírování textu. Najedete si na druhý snímek prezentace a označíte si nadpis. Nejrychlejší způsob kopírování textu nebo objektů je pomocí klávesových zkratek. Po označení zmáčknete klávesovou zkratku Ctrl+C. Přejdete na třetí snímek a zmáčknete klávesovou zkratku Ctrl+V. Text máte zkopírován na snímek, kam potřebujete. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

15 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Nechcete-li využít klávesových zkratek, můžete využít následující postup. Označíte si oblast kopírování. Levým tlačítkem myši kliknete na ikonu Kopírovat na pásu Domů v sekci Schránka, viz Obrázek 13. Obrázek 13 Pás Domů sekce Schránka Přejdete na místo, kam chcete objekt nakopírovat a kliknete levým tlačítkem myši na ikonu Vložit z pásu Domů v sekci Schránka. Ať využijete, kteroukoliv z uvedených variant, tak máte bod 6 hotov. 7) Na čtvrtý snímek dejte rozložení obsah a v obsahu si vyberte libovolný klipart. Bod 7 vložení klipartu. Rozložení čtvrtého snímku jste již provedli v bodě 3 této lekce. V tomto bodě tedy budete již vkládat klipart. Z rozložení pro vkládání různých činností si vyberete prostřední ikonu ve spodní řadě. Zvýrazněná ikona, viz Obrázek 14. Obrázek 14 Výběr Klipartu z rozložení Obsah Levým tlačítkem myši kliknete na tuto ikonu a po pravé straně dostáváte podokno, Klipart, viz Obrázek 15. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

16 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Obrázek 15 Podokno Klipart V podnabídce Klipart v sekci Hledat zapíšete pojem, jaký chcete, aby klipart zobrazoval, a levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko Hledat a chvilku počkáte, než vám počítač najde příslušné obrázky. Může se vám stát, že přestože jste napsali pojem, tak počítač žádný obrázek nenajde. Zkuste napsaný pojem jinak přeformulovat a levým tlačítkem myši klikněte znovu na tlačítko Hledat. Počítač vám třeba již dá správný klipart na vložení. Pro váš případ a odzkoušení do položky hledat napište slovo rostlina a levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Hledat. V sekci Očekávané výsledky se objeví nalezené kliparty. Vy si jeden z klipartů vyberete a levým tlačítkem myši kliknete na daný klipart. Obrázek (klipart) se vám objeví vprostřed snímku. Kolem obrázku se vám udělaly úchytové body, pomocí kterých u obrázku můžete měnit velikost. Dále se vám na horní liště objeví nový pás. Pás má název Formát a spadá do oblasti Nástroje obrázku. Na pásu Formát, viz Obrázek 16, máte ikony pro úpravu obrázku. Obrázek 16 Pás Formát PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

17 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Pokud jste klipart vložili a případně upravili, tak bod 7 máte hotov. 8) Prezentaci uložte. Bod 8 uložení. Abyste o svoji práci nepřišli a mohli jste prezentaci v budoucnosti používat, je důležité ji uložit. Ukládání můžete zajistit několika způsoby. Pomocí klávesové zkratky Ctrl+S. To je snad nejrychlejší způsob, máte-li již prezentaci někde uloženou pod nějakým jménem. Dalším způsobem uložení je kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu diskety na pásu nástrojů Rychlý přístup, viz Obrázek 17. Obrázek 17 Pás nástrojů Rychlý přístup ikona diskety Další způsob je přes ikonu loga společnosti Microsoft Office. Levým tlačítkem myši nejprve kliknete na logo a objeví se vám podnabídka, z které si vyberete volbu Uložit, viz Obrázek 18. Obrázek 18 - Podnabídka s nabídkou Uložit Ať jste si vybrali variantu ukládání souboru jakoukoliv, tak by nemělo dojít k žádným komplikacím při ukládání. Neměla by se objevit žádná dialogová okna atd. Jestliže se objeví, tak jste špatně provedli bod 2, této lekce. Stane-li se to, překontrolujte postup bodu 2 a případně se poraďte s vyučujícím. Doufám, že všem se povedlo uložit soubor bez problémů. Bod 8 máte hotov. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

18 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení 9) Prezentaci spusťte, ať vidíte, jak bude fungovat. Bod 9 spuštění prezentace. Tomuto bodu je třeba věnovat dostatek času, abyste zjistili, jak vám prezentace funguje. Na spuštění prezentace máte několik možností. Jednou z možností je přes pás Prezentace, viz Obrázek 19. Obrázek 19 Pás Prezentace Na pásu Prezentace v sekci Spustit prezentaci máte dvě ikony, které jsou přímo určeny na spuštění prezentace. První ikona Od začátku, jak už říká název, spouští prezentaci od prvního snímku dále po poslední. Druhá ikona Z aktuálního snímku spouští prezentaci od místa, na kterém snímku se právě nacházíte. V praxi tato druhá ikona je důležitá z jednoho důvodu. Máte-li prezentaci o hodně snímcích, nemusíte při testování neustále spouštět prezentaci od prvního snímku, ale spustíte si prezentaci z místa, které nemáte odzkoušeno a zbytečně neztrácíte čas s procházením snímků, které již máte správně nastaveny. Na pásu Prezentace si můžete nastavit další vlastnosti prezentace, ale to si vysvětlíme až v některé další lekci prezentace, až budete umět víc vlastností prezentace. Jiným způsobem spuštění prezentace je využití ikony Prezentace na stavovém řádku, viz Obrázek 20. Obrázek 20 Ikony na stavovém řádku Tato ikona spustí prezentaci z místa, kde se právě nacházíte. Třetí způsob spuštění prezentace je pomocí funkční klávesy F5. Tento způsob spouští prezentaci vždy od prvního snímku, ať se nacházíte kdekoliv v prezentaci. Vysvětlili jsme si tu spuštění prezentace. Ale pro někoho bude důležité i vědět, jak spuštěnou prezentaci ukončit. Nejrychlejší způsob ukončení prezentace je přes klávesu ESC, kterou stačí zmáčknout v okamžiku, kdy chcete ukončit právě spuštěnou prezentaci. Další možností je ukončení přes lokální nabídku, viz Obrázek 21. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

19 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Obrázek 21 Lokální nabídka Lokální nabídku dostanete, když u spuštěné prezentace zmáčknete pravé tlačítko myši. Bod 9 máte hotov. 10) Prezentaci uložte jako samospustitelnou prezentaci a ukončete práci s prezentací. Bod 10 samospustitelná prezentace a ukončení práce s prezentací. Můžete se dostat do situace, že budete chtít prezentaci, kterou jste vytvořili, někomu poslat, ale nebudete vědět, jestli dotyčný či dotyčná na počítači má program pro otvírání a práci s prezentacemi, případně jakou verzi programu má. Dalším problémem může být, že osoba, které prezentaci posíláte, neumí s daným softwarem pracovat. Abyste se těchto a dalších problémů vyvarovali, je dobré prezentaci uložit v samospustitelném neboli předváděcím formátu. To provedete následovně. Tak jako v bodě 2 si najedete přes logo společnosti Microsoft Office do podnabídky a vyberete si volbu Uložit jako. V podnabídce Uložit kopii dokumentu, si vyberete volbu Předvádění aplikace PowerPoint, viz Obrázek 22. Obrázek 22 Podnabídka Uložit kopii dokumentu VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

20 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Na tuto volbu kliknete levým tlačítkem myši a dostanete dialogové okno Uložit jako, viz Obrázek 23. Obrázek 23 Dialogové okno Uložit jako V dialogovém okně Uložit jako nastavíte místo, kam chcete samospustitelnou prezentaci uložit. Do oblasti Název souboru napíšete název, pod jakým chcete mít prezentaci uloženou. Ve vašem případě by to mohl být název PowerPoint01_P-pps. Pro jistotu si ještě zkontrolujte v položce Uložit jako typ jestli tam je Předvádění aplikace PowerPoint. Je-li v této položce předvádění aplikace PowerPoint, levým tlačítkem myši poklepejte na tlačítko Uložit a část bodu 10 máte hotovo. Alternativním způsobem je výběr volby Jiné formáty v podnabídce Uložit jako. Po výběru volby se zobrazí dialogové okno Uložit jako, kde si vše nastavíte stejně jako v předcházejícím postupu. V položce Uložit jako typ levým tlačítkem myši kliknete na šipku a rozvine se vám nabídka různých typů souborů, viz Obrázek 24. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

21 PowerPoint úkol 01 úvodní seznámení Obrázek 24 Výběr typu formátu Z různých typů souborů si vyberete Předvádění aplikace PowerPoint. Můžete si vybrat z typů souboru Předvádění aplikace PowerPoint nebo Předvádění aplikace PowerPoint s podporou maker. Záleží jen a jen na vás v jakém formátu samospustitelnou prezentaci chcete mít. Máte-li uloženo, je třeba ještě ukončit práci s programem Microsoft Office PowerPoint. Máte několik možností ukončení. Nejrychlejší způsob je kliknutím levým tlačítkem myši na křížek na titulkovém pruhu, viz Obrázek 25. Obrázek 25 Ikony z titulkového pruhu Po kliknutí na uzavírací křížek dostanete dialogové okno Microsoft Office PowerPoint, viz Obrázek 26. myši. Obrázek 26 Dialogové okno Microsoft Office PowerPoint Z daného dialogového okna si vyberete volbu ANO. Na tuto volbu kliknete levým tlačítkem Lekci 1 máte hotovou, BLAHOPŘEJI VÁM. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

22 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Zadání: 1) Otevřete si novou prezentaci. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint02P_Prijmeni.ppt. 3) Do prezentace vložte čtyři snímky (první úvodní snímek, druhý až čtvrtý nadpis a obsah). 4) Do prvého úvodního snímku napište do nadpisu Tabulky a do podnadpisu vaše jméno a příjmení. 5) Na druhý snímek vytvořte následující tabulku s nadpisem Otevírací doba. od do Od do Pondělí 8:00 12:00 12:30 17:00 Úterý 8:00 12:00 Středa 8:00 12:00 12:30 17:00 Čtvrtek 8:00 12:00 12:30 15:00 Pátek 8:00 12:00 Sobota 8:30 11:00 6) Na třetí snímek vložte tabulku vytvořenou v aplikaci Microsoft Office Excel, kterou do prezentace nakopírujete. 7) Na čtvrtý snímek vložte objekt. Objektem bude list aplikace Microsoft Office Excel. 8) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

23 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Řešení: 1) Otevřete si novou prezentaci. Bod 1 otevření prezentace PowerPoint. Tento bod je opakováním stejného bodu jako v lekci 1. Pro utužení získaných znalostí postup v této lekci zopakujeme. Nejrychlejší způsob spuštění je v případě, že v počítači máte na pracovní ploše připravenou ikonu, viz Obrázek 27. Obrázek 27 Ikona zástupce Microsoft Office PowerPoint 2007 Na tuto ikonu poklepete levým tlačítkem myši a prezentace Microsoft Office PowerPoint 2007 se spustí. Jiný způsob otevření prezentace je přes tlačítko Start, kde si vyberete položku Programy a v její podnabídce si najdete nabídku Microsoft PowerPoint Někdy je již v položce programy zahrnuta, jindy ji musíte dále hledat v dalších nabídkách (např. Microsoft Office, Příslušenství atd.). Bod 1 otevření nové prezentace máte hotov. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint02P_Prijmeni.ppt. Bod 2 uložení souboru. Tento bod je opět opakováním stejného bodu jako v lekci 1. Pro utužení získaných znalostí postup v této lekci zopakujeme. Levým tlačítkem myši kliknete na ikonu společnosti Microsoft Office, viz Obrázek 28. Obrázek 28 Logo společnosti Microsoft Office Z dané nabídky si vyberete položku Uložit jako, a z podnabídky volbu Prezentace aplikace PowerPoint, viz Obrázek 29. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

24 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Obrázek 29 Nabídka Uložit kopii dokumentu Po kliknutí levým tlačítkem myši na volbu Prezentace aplikace PowerPoint dostanete dialogové okno Uložit jako, viz Obrázek 30. Obrázek 30 Dialogové okno Uložit jako V dialogovém okně Uložit jako si v sekci oblíbené položky kliknete levým tlačítkem myši na položku Počítač a vyberete si disk H:\, viz Obrázek 31. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

25 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Obrázek 31 Výběr disku H: Po výběru disku H:\ si levým tlačítkem myši dvakrát rychle kliknete na složku se svým jménem. V mém případě na vojackov. Ve vašem případě to je složka s vaším jménem. Máte-li složku s vaším jménem nahoře, je to dobře, viz Obrázek 32. Obrázek 32 Dialogové okno Uložit jako s otevřenou vaší složkou V položce Název souboru si napíšete PowerPoint02P_Prijmeni.ppt. V položce Uložit jako typ si zkontrolujte, jestli je uvedeno Prezentace aplikace PowerPoint. Máte-li vše nastaveno, tak levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Uložit a prezentace se uloží na příslušné místo. Bod 2 máte hotov. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

26 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek 3) Do prezentace vložte čtyři snímky (první úvodní snímek, druhý až čtvrtý nadpis a obsah). Bod 3 vložení snímků. Na pásu Domů v sekci Snímky třikrát za sebou kliknete levým tlačítkem myši na ikonu Nový snímek. Tento postup jste již dělali v lekci 1. Možná se někdo zeptá, proč kliknete jenom třikrát a ne čtyřikrát. Třikrát proto, že při otevření prezentace se vám již vložil první úvodní snímek a tím již jeden snímek máte vložen z bodu 1, a proto se vkládá Nový snímek jen třikrát. Bod 3 máte hotov. 4) Do prvého úvodního snímku napište do nadpisu Tabulky a do podnadpisu vaše jméno a příjmení. Bod 4 vyplnění prvního snímku. Nejprve si kliknete levým tlačítkem myši na první úvodní snímek. Dvakrát rychle kliknete levým tlačítkem myši na položku Nadpis. V této položce máte napsáno, Klepnutím vložíte nadpis. Jste-li v položce nadpis, stačí napsat Tabulky. Do podnadpisu se dostanete stejně jako u nadpisu. Do podnadpisu napište své jméno a příjmení. První snímek máte vyplněn. Bod 4 máte hotov. 5) Na druhý snímek vytvořte následující tabulku s nadpisem Otevírací doba. od do Od do Pondělí 8:00 12:00 12:30 17:00 Úterý 8:00 12:00 Středa 8:00 12:00 12:30 17:00 Čtvrtek 8:00 12:00 12:30 15:00 Pátek 8:00 12:00 Sobota 8:30 11:00 Bod 5 vytvoření tabulky. Nejprve přejdete na druhý snímek. Druhý snímek je s rozložením obsah. Do nadpisu napište Otvírací doba. V rozložení obsah si vyberete první ikonu zleva z horní řady, viz Obrázek 33. Obrázek 33 Ikona tabulka z rozložení obsah PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

27 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Po kliknutí levým tlačítkem myši na první ikonu zleva z horní řady dostanete dialogové okno Vložit tabulku, viz Obrázek 34. Obrázek 34 Dialogové okno Vložit tabulku V dialogovém okně Vložit tabulku buď pomocí šipek nastavíte počet sloupců a řádků. Ve vašem případě to je 6 sloupců a 7 řádků. Máte-li dané hodnoty v jednotlivých položkách nastaveny, tak levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko OK. Prázdná tabulka se na druhém snímku připravila. Stačí jen podle zadání do jednotlivých buněk zapsat dané hodnoty. Ke standardním pásům se vám přidaly další dva pásy. Pás návrhy a pás Rozložení. Pás Návrh, viz Obrázek 35. Obrázek 35 Pás Návrh z Nástroje tabulky Na pásu Návrh se nachází různé ikony na formální úpravu tabulky, jako je barevné rozložení tabulky, různé typy orámování buněk tabulky atd. Pás Rozložení, viz Obrázek 36. Obrázek 36 Pás Rozložení z Nástroje tabulky Na pásu Rozložení se nachází ikony a sekce na úpravu tabulky jako je přidání či odstranění sloupce a řádku. Dále tam jsou ikony na sloučení buněk a můžete si vytvořit složitější tabulku. Na pásu se nachází položky na úpravu výšky řádků, šířky sloupců nebo celkové výšky či šířky tabulky. Z daného pásu můžete v sekci Zarovnání upravovat data v jednotlivých buňkách, především jejich zarovnání. Upravíte-li si tabulku podle vašich představ, tak bod 5 máte hotov. 6) Na třetí snímek vložte tabulku vytvořenou v aplikaci Microsoft Office Excel, kterou do prezentace nakopírujete. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

28 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Bod 6 kopie tabulky z aplikace Microsoft Excel. Nejprve si klikněte levým tlačítkem myši na třetí snímek. Tím jste se na třetí snímek přepnuli. V tomto bodě máte vkládat tabulku z jiné aplikace a tou je aplikace Microsoft Excel. Je potřeba si tuto aplikaci spustit. Před spuštěním tabulkového procesoru Microsoft Office Excel je potřeba si prezentaci minimalizovat, aby vám nepřekážela a vy se dostali na plochu obrazovky. Minimalizaci libovolné aplikace provedete přes titulkový pás. Na titulkovém pásu levým tlačítkem myši kliknete na zvýrazněnou ikonu, viz Obrázek 37. Obrázek 37 Ikona na minimalizování aplikace Minimalizace aplikace znamená, že daný program je dále spuštěn, jen je shozen na spodní lištu. Vy se díky minimalizaci můžete dostat k libovolnému zástupci dalších programů, které potřebujete spustit. Spuštění tabulkového procesoru Microsoft Office Excel je shodné se spuštěním aplikace Microsoft Office PowerPoint. Na ploše si najděte ikonu zástupce Microsoft Office Excel a na tu dvakrát rychle poklepejte levým tlačítkem myši. Tabulkový editor Microsoft Office Excel se vám spustil. Nyní si otevřete soubor Excel_data.xls. V tabulkovém editoru Microsoft Office Excel levým tlačítkem myši klikněte na logo společnosti Microsoft Office a dostanete podnabídku, z které si vyberete volbu Otevřít. Dostanete dialogové okno Otevřít. V sekci Oblíbené položky si vyberete položku Počítač. Z nabízených diskových jednotek si vyberete jednotku I:\ a postupně přes jednotlivé složky se doklikáte ke složce PowerPoint a v ní složce POKROCILE. Úplná cesta zní I:\Ucitele.dta\Vojackova\U3V\PowerPoint\Pokrocile. Když jste se postupně doklikali do složky POKROCILE, tak v této složce si vyberete soubor s názvem Excel_data.xls. Ukázali jste myší na tento soubor, a jednou klikli levým tlačítkem myši, tak se do položky Název souboru tento název excelovského sešitu objevil. Pak stačí poklepat levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít a soubor se vám na počítači otevře. Část bodu 6 máte hotovu. Soubor v tabulkovém editoru máte otevřen. Označíte si příslušné buňky tabulky, které chcete nakopírovat do prezentace PowerPoint a pro kopírování využijete klávesových zkratek. Máte-li příslušné buňky označeny, tak zmáčknete kombinaci kláves Ctrl+C. Data se vám vloží do schránky. Dole na stavovém řádku levým tlačítkem myši kliknete na aplikaci prezentace, viz Obrázek 38. Obrázek 38 Stavový řádek s prezentací Tím jste se přepnuli zpět do aplikace Microsoft Office PowerPoint a stačí jen zmáčknout kombinaci kláves Ctrl+V. Tabulka se vám objevila na třetím snímku. Kopírování dat a vkládání dat můžete samozřejmě provést i jiným způsobem než pomocí klávesových zkratek. Pro rychlé připomenutí můžete využít lokální nabídky, na kterou se dostanete pomocí pravého tlačítka myši. Jinou možností je využití ikon na pásu Domů v sekci Schránka. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

29 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Vy jste již hodně šikovní, takže si určitě vyberete postup, který vám co nejvíce vyhovuje. Na třetí snímek jste vložili tabulku. Tuto tabulku můžete graficky upravit tak, jak bylo uvedeno u předcházejícího bodu. Využijte k tomu pásu Návrh a pásu Rozložení. Po grafické úpravě tabulky máte bod 6 hotov. 7) Na čtvrtý snímek vložte objekt. Objektem bude list aplikace Microsoft Office Excel. Bod 7 vložení objektu. Přejdete na čtvrtý snímek (a tam buď upravíte založení). Na vkládání objektu můžete využít rozložení prázdný snímek nebo můžete nechat rozložení s obsahem. Jste-li již na čtvrtém snímku, tak přejdete na pás Vložení, viz Obrázek 39. Obrázek 39 Pás Vložení Na pásu Vložení v sekci Text si vyberete ikonu Objekt a levým tlačítkem myši kliknete na tuto ikonu. Dostanete dialogové okno Vložit objekt, viz Obrázek 40. Obrázek 40 Dialogové okno Vložit objekt V dialogovém okně Vložit objekt v sekci Typ objektu si vyberete objekt, který chcete na čtvrtý snímek vkládat. Ve vašem případě je to List aplikace Microsoft Office Excel. Máte-li objekt vybrán, tak levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko OK a do prezentace na čtvrtý snímek se vám vloží tabulka z tabulkového procesoru Microsoft Office Excel. Nyní se dozvíte, jaký je rozdíl ve vkládání jednotlivých tabulek různým způsobem. Na tomto čtvrtém snímku se vám pásy s ikonami, máte-li otevřen list aplikace Microsoft Office Excel, změní, tak jak je znáte z tohoto tabulkového programu. Nebuďte tedy překvapeni, že ikony jsou jiné proti ikonám, které znáte z prezentace Microsoft Office PowerPoint. Do tabulky vyplňte data, tak jak je vidíte v zadání. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

30 PowerPoint úkol 02 vkládání tabulek Bod 7 máte hotov. 8) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. Bod 8 uložení prezentace. Tento bod je opakováním bodu 8 lekce 1. Ale pro osvěžení získaných znalostí to na tomto místě stručně zopakujeme. Ukládání zajistíte nejrychleji pomocí klávesové zkratky Ctrl+S. Prezentaci máte uloženou, a protože máte všechny body dnešní lekce hotovy je potřeba ukončit práci s prezentací Microsoft Office PowerPoint To je pro změnu opakováním bodu 10 lekce 1, ale jen jeho druhé části. Nejrychlejší způsob je kliknutím levým tlačítkem myši na křížek na titulkovém pruhu. Po kliknutí na uzavírací křížek dostanete dialogové okno Microsoft Office PowerPoint, kde si vyberete volbu ANO. Na tuto volbu kliknete levým tlačítkem myši. Všechny úkoly dnešní lekce máte hotovy, BLAHOPŘEJI. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

31 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody PhotoFiltre úkol 03 Grafika převody Zadání: 1) Nainstalujte si program PhotoFiltre. 2) Spusťte si grafický editor PhotoFiltre. 3) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto1.jpg a upravte ho, odstraňte červené oči. 4) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto2.jpg a proveďte změnu rozměru obrázků, menší rozměr zmenšete na 3 cm při zachování poměru stran. 5) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto3.jpg a uložte ho ve formátu gif. 6) Ukončete práci s grafickým editorem PhotoFiltre. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

32 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody Řešení: 1) Nainstalujte si program PhotoFiltre. Bod 1 instalace grafického programu. Ve školních podmínkách není potřeba tento program instalovat, vy už budete mít grafický program PhotoFiltre na počítači nainstalovaný a můžete s ním rovnou začít pracovat. Tento bod bude zde vysvětlen proto, abyste si daný program mohli nainstalovat sami doma na počítač. Proč v počítači potřebujete mít nainstalovaný nějaký grafický program? Čas od času potřebujete upravit nějakou fotku, její velikost, případně červené oči, provést nějaký výřez z fotografie atd. Určitě byste přišli na plno činností, co můžete s fotografiemi či obrázky dělat. Ale zpět k instalaci. Abyste si grafický program mohli nainstalovat, musíte mít instalační soubor. Ten najdete na I:\Ucitele.dta\Vojackova\U3V\PowerPoint\Pokrocile. Soubor se jmenuje PF-setup-cz.exe. Tento soubor si nakopírujte na flash disk a doneste domů. Doma si přímo z flash disku tento spouštěcí program můžete spustit. Nebudete-li ale chtít přímo program spouštět z flash disku, tak si ho nejprve nakopírujte na pevný disk vašeho počítače do takového místa, abyste věděli, kde je. Přistupte k samotné instalaci. Najděte si program PF-setup-cz.exe ve vašem počítači nebo na flash disku a dvakrát rychle klikněte levým tlačítkem myši na tento soubor a dostanete dialogové okno Instalace PhotoFiltre 6.2.6, viz Obrázek 41. Obrázek 41 Dialogové okno instalace PhotoFiltre V dialogovém okně si přečtěte informace k instalaci. Po přečtení levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Další a dostanete dialogové okno s Licenčním ujednáním, viz Obrázek 42. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

33 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody Obrázek 42 Licenční ujednání Dialogové okno s licenčním ujednáním si důkladně přečtěte. Souhlasíte-li s uvedeným textem a chcete-li program používat, klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko Souhlasím a instalace může začít. Nesouhlasíte-li, můžete instalaci přes tlačítko Storno zrušit, ale tím si program do počítače nenainstalujete a nebudete ho moci používat. Ten z vás, kdo chce program používat, tak určitě levým tlačítkem myši kliknul na tlačítko Souhlasím a dostal dialogové okno umístění instalace, viz Obrázek 43. Obrázek 43 Umístění instalace VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

34 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody V dialogovém okně Umístění instalace si v sekci Cílová složka přes tlačítko Procházet vyberete přesně místo, kam se grafický program PhotoFiltre nainstaluje. Předpřipraveno máte umístění C:\Program Files\PhotoFiltre. Jestli se vám toto umístění líbí, tak nemusíte nic přenastavovat. V dolní části pod sekcí Cílová složka si můžete zkontrolovat, kolik místa nainstalovaný program bude na disku zabírat a kolik máte na daném disku v současnosti volného místa. Máte-li vše nastaveno, jak potřebujete, tak levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko Další a dostanete dialogové okno výběru složky v Nabídce Start, viz Obrázek 44. Obrázek 44 Výběr složky v Nabídce Start V dialogovém okně výběr složky můžete instalovanou aplikaci přidat do seskupení již s nainstalovanou jinou aplikací nebo vytvořit novou složku. Přes tohoto zástupce programu si v budoucnu můžete grafický program PhotoFiltre spustit. Máte-li vše rozmyšleno, tak se můžete pustit do vlastní instalace aplikace. Levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Instalovat a chvilku vyčkejte. Na obrazovce vám postupně proběhnou dvě dialogová okna, která vás informují o průběhu instalace aplikace. Záleží na rychlosti vašeho počítače, jestli je vůbec zaregistrujete či ne. Poslední dialogové okno, viz Obrázek 45. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

35 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody Obrázek 45 Dokončení průvodce programem V posledním dialogovém okně si můžete nechat zatrhnout volbu Spustit program PhotoFiltre a levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko Dokončit. Aplikace PhotoFiltre se vám úspěšně nainstalovala na váš počítač a rovnou se spustila. Při instalaci se vám na ploše vytvořila ikona zástupce programu PhotoFiltre, přes kterou danou aplikaci budete spouštět. Bod 1 máte hotov. 2) Spusťte si grafický editor PhotoFiltre. Bod 2 spuštění programu. Tento bod budete provádět jak ve škole, tak i doma. Při instalaci se vám na ploše vytvořila ikona zástupce programu PhotoFiltre, viz Obrázek 46. Obrázek 46 Ikona zástupce programu PhotoFiltre Na ikoně zástupce programu PhotoFiltre dvakrát rychle poklikejte levým tlačítkem myši a grafický program PhotoFiltre se spustí. Jeho úvodní obrazovka, viz Obrázek 47. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

36 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody Obrázek 47 Úvodní obrazovka PhotoFiltre Program PhotoFiltre máte spuštěn. Bod 2 máte hotov. 3) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto1.jpg a upravte ho, odstraňte červené oči. Jestliže chcete upravovat nějaký obrázek, tak si ho nejprve musíte otevřít. To provedete následovně. Levým tlačítkem myši kliknete na horní lištu na položku Soubor, rozvine se vám nabídka, viz Obrázek 61. Obrázek 48 Nabídka položky Soubor PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

37 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody V nabídce si vyberete položku Otevřít a dostanete dialogové okno Otevřít, viz Obrázek 62. Obrázek 49 Dialogové okno Otevřít V dialogovém okně Otevřít v položce Oblast hledání levým tlačítkem myši kliknete na šipku u této položky a rozvine se vám nabídka, viz Obrázek 63. Obrázek 50 Možnosti Oblasti hledání V nabídce kliknete na Počítač. Z nabízených diskových jednotek si vyberete jednotku I:\ a postupně přes jednotlivé složky se doklikáte ke složce PowerPoint a v ní složce POKROCILE. Úplná cesta zní I:\Ucitele.dta\Vojackova\U3V\PowerPoint\Pokrocile. Když jste se postupně doklikali do složky POKROCILE, tak v této složce si vyberete soubor s názvem Foto4.jpg. Ukázali jste myší na tento soubor, a jednou klikli levým tlačítkem myši, tak se do položky Název souboru tento název obrázku objeví. Pak stačí poklepat levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít a na obrazovce se otevře daný obrázek. S obrázkem můžete dělat různé úpravy. První část bodu 2 máte hotovu. V tomto bodě máte odstranit červené oči. Aby se vám tento efekt v programu PHOTOFILTRE povedl, musíte mít v programu PHOTOFILTRE doplněn Zásuvný modul RED EYE FILTER. Není-li tento VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

38 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody zásuvný modul doplněn, máte problém, červené oči se vám nepovedou opravit. Odstranění provedete následovně. Soubor máte otevřen. Levým tlačítkem myši kliknete na položku Filtry, viz Obrázek 51. Obrázek 51 Nabídka položky Filtry V nabídce si vyberete položku, Zásuvné moduly a dostanete podnabídku, viz Obrázek 52. Obrázek 52 Podnabídka položky Zásuvné moduly V podnabídce Zásuvné moduly si vyberete volbu Red Eye Filter a dostanete dialogové okno, viz Obrázek 53. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

39 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody Obrázek 53 Dialogové okno Red Eyes (C) Z kurzoru myši se vám stalo kapátko. Hrotem kapátka stačí kliknout na červenou barvu v oku a červená barva se změní na černou. Většinou jsou červené zorničky, které jsou ve skutečnosti černé, a proto tento efekt provede to, že z červené barvy očí udělá černou barvu zorniček. Máte-li všechny oči na obrázku upraveny, tak uložte obrázek, abyste zaznamenali úpravy, a bod 3 máte hotov. 4) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto2.jpg a proveďte změnu rozměru obrázku, menší rozměr zmenšete na 3 cm při zachování poměru stran. Bod 4 změna velikosti obrázku. Otevření souboru provedete stejně jako v předcházejícím bodě této lekce. Kdo s tím má problémy znovu si pročte příslušné řádky z bodu 3 na utužení a opakování získaných znalostí. Obrázek máte otevřen a potřebujete změnit velikost obrázku. Levým tlačítkem myši klikněte na položku Obrázek, viz Obrázek 54. Obrázek 54 Nabídka položky Obrázek V nabídce si vyberete položku Velikost obrázku a dostanete dialogové okno Velikost obrázku, viz Obrázek 55. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

40 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody Obrázek 55 Dialogové okno Velikost obrázku V dialogovém okně Velikost obrázku si můžete nastavit přesnou velikost obrázku. V sekci Nová velikost si vyberete jednotky, v jakých obrázek budete měnit. Položku na jednotky vidíte, viz Obrázek 56. Obrázek 56 Výběr jednotek obrázku V položkách Šířka a Výška nastavujete rozměr obrázku. Ve spodní části je možné zvolit Zachovat poměr stran a Optimalizovat. Důležitá je položka Zachovat poměr stran. Je-li položka Zachovat poměr stran vybraná, tak z velikosti stran obrázku můžete změnit vždy jen jeden rozměr, druhý rozměr se sám přepočítá podle původního poměru obrázku. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

41 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody Máte-li u obrázku změnit velikost na 3 x 3 cm, nejprve si změníte jednotku na cm. Dále si zkontrolujete, zda není zaškrtnuta volba Zachovat poměr stran. Pak v položce Výška a Šířka nastavíte hodnotu 3. Máte-li vše nastaveno, tak stačí levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko OK a bod 4 máte hotov. 5) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto3.jpg a uložte ho ve formátu gif. Bod 5 přeuložení souboru. Otevření souboru provedete stejně jako u dvou předcházejících bodů této lekce. Obrázek máte otevřen, takže ho můžete uložit do jiného formátu. Levým tlačítkem myši kliknete na položku Soubor, viz Obrázek 57. Obrázek 57 Nabídka položky Soubor Na horní liště v položce Soubor si vyberte položku Uložit jako. Po výběru položky Uložit jako dostanete dialogové okno, viz Obrázek 58Obrázek 67. Obrázek 58 Dialogové okno Uložit jako VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

42 PhotoFiltre úkol 03 Grafika - převody V dialogovém okně Uložit jako v položce Uložit do si nastavte disk H:\ a složku se svým jménem. V položce Název souboru napište zvolené jméno souboru. V položce Uložit jako typ zkontrolujte formát GIF (*.gif). Máte-li vše nastaveno, levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko Uložit a bod 5 máte hotov. 6) Ukončete práci s grafickým editorem PhotoFiltre. Bod 6 ukončení práce. Chcete-li ukončit práci s grafickým programem PHOTOFILTRE, máte několik možností. Jedna z možností je přes položku Soubor, kde si vyberete volbu Ukončit, viz Obrázek Obrázek 59 Nabídka položky Soubor Kliknete-li levým tlačítkem myši na položku Ukončit, dostanete dialogové okno, viz Obrázek Obrázek 60 Dialogové okno Ukončit V dialogovém okně si vyberete, jestli chcete obrázek uložit či ne. Bod 6 máte hotov. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

43 PhotoFiltre úkol 04 Grafika průhlednost, ořezávání PhotoFiltre úkol 04 Grafika průhlednost, ořezávání Zadání: 1) Spusťte si grafický editor PhotoFiltre. 2) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto4.jpg a zařiďte průhlednost obrázku. 3) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto5.jpg a proveďte výřez a uložte pod názvem Foto5-vyrez.jpg.. 4) V grafickém editoru PhotoFiltre si udělejte libovolnou úpravu obrázku dle vlastní fantazie. 5) Ukončete práci s grafickým editorem PhotoFiltre. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

44 PhotoFiltre úkol 04 Grafika průhlednost, ořezávání Řešení: 1) Spusťte si grafický editor PhotoFiltre. Bod 1 spuštění programu. Tento bod je opakováním bodu 2 lekce 3, ale pro oživení si ho zopakujeme. Na ploše si najdete ikonu zástupce programu PhotoFiltre. Na ikoně zástupce programu PhotoFiltre dvakrát rychle poklepete levým tlačítkem myši a grafický program PhotoFiltre se vám spustí. Program PhotoFiltre máte spuštěn. Bod 1 máte hotov. 2) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto4.jpg a zařiďte průhlednost obrázku. Bod 2 průhlednost obrázku. Jestliže chcete upravovat nějaký obrázek, tak si ho nejprve musíte otevřít. To provedete následovně. Levým tlačítkem myši kliknete na horní lištu na položku Soubor, rozvine se vám nabídka, viz Obrázek 61. Obrázek 61 Nabídka položky Soubor V nabídce si vyberete položku Otevřít a dostanete dialogové okno Otevřít, viz Obrázek 62. Obrázek 62 Dialogové okno Otevřít PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

45 PhotoFiltre úkol 04 Grafika průhlednost, ořezávání V dialogovém okně Otevřít v položce Oblast hledání levým tlačítkem myši kliknete na šipku u této položky a rozvine se vám nabídka, viz Obrázek 63. Obrázek 63 Možnosti Oblasti hledání V nabídce kliknete na Počítač. Z nabízených diskových jednotek si vyberete jednotku I:\ a postupně přes jednotlivé složky se dostanete ke složce PowerPoint a v ní složce POKROCILE. Úplná cesta zní I:\Ucitele.dta\Vojackova\ U3V\PowerPoint\Pokrocile. Když jste se postupně doklikali do složky POKROCILE, si vyberete v této složce soubor s názvem Foto4.jpg. Ukázali jste myší na tento soubor a jednou klikli levým tlačítkem myši, tak se do položky Název souboru tento název obrázku objeví. Pak stačí poklepat levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít a na obrazovce se otevře daný obrázek. S obrázkem můžete dělat různé úpravy. První část bodu 2 máte hotovu. V druhé části máte zajistit průhlednost obrázku. Než začnete dělat úpravy s obrázkem, je dobré si obrázek uložit pod jiným názvem, abyste o originál fotografie či obrázku úpravami nepřišli. Průhlednost obrázku provedete velmi rychle. Na panelu nástrojů pod horní lištou je k průhlednosti ikona Průhledná barva, viz Obrázek 64. Obrázek 64 Ikona Průhledná barva Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu Průhledná barva dostanete dialogové okno PhotoFiltre, viz Obrázek 65. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

46 PhotoFiltre úkol 04 Grafika průhlednost, ořezávání Obrázek 65 Dialogové okno PhotoFiltre V dialogovém okně PhotoFiltre jste varování o snížení barevné škály. Rozhodnete-li se pro pokračování, abyste docílili průhlednosti, levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko OK a dostanete dialogové okno Průhledná barva, viz Obrázek 66. Obrázek 66 Dialogové okno Průhledná barva V dialogovém okně si nastavíte Odchylku od vybrané barvy. Záleží, jak velkou odchylku nastavíte. Pomocí náhledu si můžete prohlédnout, jak průhlednost nastala. Nezdáli-li se vám nastavená hodnota, tak hodnoty přenastavte a znovu levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Náhled. Máte-li vše správně nastaveno, levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko OK. Průhlednost máte nastavenu. Uložte obrázek, abyste zaznamenali úpravy. Při ukládání obrázku s průhledností musí být použit formát GIF. Jiný formát průhlednost nepodporuje. Při ukládání postupujte následovně. Na horní liště v položce Soubor si vyberte položku Uložit jako. Po výběru položky Uložit jako se objeví dialogové okno, viz Obrázek 67. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

47 PhotoFiltre úkol 04 Grafika průhlednost, ořezávání Obrázek 67 Dialogové okno Uložit jako V dialogovém okně Uložit jako v položce Uložit do si nastavte disk H:\ a složku se svým jménem. V položce Název souboru napište, jak chcete, aby se soubor jmenoval. V položce Uložit jako typ zkontrolujte formát GIF (*.gif). Máte-li vše nastaveno, levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko Uložit a bod 2 máte hotov. 3) V grafickém editoru PhotoFiltre si otevřete Foto5.jpg a proveďte výřez a uložte pod názvem Foto5-vyrez.jpg. Bod 3 výřez obrázku. První část bodu 3 otevírání obrázku je stejná jako v bodě 2 této lekce. Kdo má s otvíráním velký problém, podívá se na postup do tohoto bodu. Dejte si jen pozor, že v tomto bodě otevíráte obrázek s číslem 5, tak při otvírání vybírejte soubor s číslem 5. První část bodu 3 máte hotovu. V druhé části máte provést výřez. Z otevřeného obrázku si označte výběr toho, co chcete vyříznout. Pro výběr potřebujete mít vybranou ikonu z pravé strany aplikace, viz Obrázek 68. Obrázek 68 Pás s ikonami Po vybrání ikony Výběr z pásu s ikonami si můžete provést obdélníkový výběr v obrázku. Nejprve si levým tlačítkem myši kliknete na levý horní roh nového výřezu a při stálém držení levého tlačítka myši s myší pohybujete. Na obrazovce se vám zvětšuje obdélníkový obrazec. Máte-li výřez přesně vybrán, pustíte levé tlačítko myši a z horního menu si vyberete položku Úpravy a v podnabídce volbu Kopírovat. Kdo je u kopírování zvyklý na klávesovou zkratku Ctrl+C, může jí využít v této aplikaci. Pak je potřeba výřez vložit do nového obrázku. Aplikace PhotoFiltre má k tomu VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

48 PhotoFiltre úkol 04 Grafika průhlednost, ořezávání funkci. V horním menu v položce Úpravy se nachází volba Vložit jako nový obrázek. Vyberete-li si tuto volbu, výřez se vám zobrazí v novém okně. Klávesová zkratka pro vložení v novém okně je Shift+Ctrl+V. Máte nové okno s výřezem, tak teď zbývá jen soubor uložit. Dejte si pozor na název souboru. Bod 3 máte hotov. 4) V grafickém editoru PhotoFiltre si udělejte libovolnou úpravu obrázku dle vlastní fantazie. Bod 4 grafická úprava. V tomto bodě si vyberete libovolnou z grafických úprav, kterou aplikace PhotoFiltre umožňuje. 5) Ukončete práci s grafickým editorem PhotoFiltre. Bod 5 ukončení práce. Tento bod je opakováním posledního bodu lekce 3. Pro zopakování postupu se můžete podívat na stranu 42. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

49 PowerPoint úkol 05 vkládání videozáznamů a jiných objektů PowerPoint úkol 05 vkládání videozáznamů a jiných objektů Zadání: 1) Otevřete si novou prezentaci. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint05P_Prijmeni.ppt. 3) Do prezentace vložte čtyři snímky (první úvodní snímek, druhý až čtvrtý nadpis a obsah). 4) Na první úvodní snímek napište do nadpisu Videozáznamy a jiné objekty a do podnadpisu vaše jméno a příjmení. 5) Na druhý snímek vložte videozáznam jezero.wma a zajistěte automatické spuštění videozáznamu. 6) Na třetí snímek vložte videozáznam motyl.wma a zajistěte spuštění po kliknutí na videozáznam. 7) Na čtvrtý snímek vložte zvuk a dva obrázky z klipartu. 8) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

50 PowerPoint úkol 05 vkládání videozáznamů a jiných objektů Řešení: 1) Otevřete si novou prezentaci. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint05P_Prijmeni.ppt. Bod 1 a 2 stejný jako bod 1 a 2 v lekci 1. Danou problematiku si případně zopakujte z této lekce. Dejte si pozor v bodě 2 při ukládání souboru, abyste v názvu napsali číslo 5. 3) Do prezentace vložte čtyři snímky (první úvodní snímek, druhý až čtvrtý nadpis a obsah). Bod 3 vložení snímků. Tento bod je opakováním bodu 3 z lekce 2. Kdo má, se vkládáním snímků problém, podívejte se na příslušné stránky do první lekce. 4) Na první úvodní snímek napište do nadpisu Videozáznamy a jiné objekty a do podnadpisu vaše jméno a příjmení. Bod 4 vyplnění prvního snímku. Nejprve si kliknete levým tlačítkem myši na první úvodní snímek. Dvakrát rychle kliknete levým tlačítkem myši na položku Nadpis. V této položce máte napsáno, Klepnutím vložíte nadpis. Jste-li v položce nadpis, stačí napsat Videozáznamy a jiné objekty. Do podnadpisu se dostanete stejně jako u nadpisu. Do podnadpisu napište své jméno a příjmení. První snímek máte vyplněn. Bod 4 máte hotov. 5) Na druhý snímek vložte videozáznam jezero.wma a zajistěte automatické spuštění videozáznamu. Bod 5 vložení videozáznamu. Nejprve si přejdete na druhý snímek. To provedete kliknutím levým tlačítkem myši na druhém snímku. Druhý snímek je rozložení nadpis a obsah. Takže stejným způsobem jako u předcházejících prezentací napíšete nadpis druhého snímku, např. Život na jezeře. Nadpis na druhém snímku máte zapsán, tak ještě vložíte videozáznam. Využijete rozložení snímku, kde ve spodní řadě první ikona zprava má název Vložit videoklip, viz Obrázek 69. Obrázek 69 Ikona Vložit videoklip Na ikonu Vložit videoklip kliknete levým tlačítkem myši a dostanete dialogové okno Vložit video, viz Obrázek 70. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

51 PowerPoint úkol 05 vkládání videozáznamů a jiných objektů Obrázek 70 Dialogové okno Vložit video V dialogovém okně Vložit video a přes Oblíbené položky dostanete do složky, kde se nachází videoklip. Postup je následující. V sekci Oblíbené položky si vyberete položku Počítač. Z nabízených diskových jednotek si vyberete jednotku I:\ a postupně přes jednotlivé složky se dostanete ke složce PowerPoint a v ní složce POKROCILE. Úplná cesta zní I:\Ucitele.dta\Vojackova\U3V\PowerPoint\ Pokrocile. Když jste se postupně dostali do složky POKROCILE, vyberete si v této složce soubor s názvem Jezero.wmw. Ukázali jste myší na tento soubor, a jednou klikli levým tlačítkem myši, tak se v položce Název souboru tento název videoklipu objevil. Pak stačí poklepat levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít a na obrazovce se objeví okno Microsoft Office PowerPoint, viz Obrázek 71. Obrázek 71 Dialogové okno Microsoft Office PowerPoint V dialogovém okně Microsoft Office PowerPoint lze vybrat, způsob spuštění videa v prezentaci. Vy máte na druhém snímku zajistit automatické spuštění videozáznamu, což pro vás VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

52 PowerPoint úkol 05 vkládání videozáznamů a jiných objektů znamená, že v tomto dialogovém okně si vyberete volbu Automaticky. Provedete to kliknutím levého tlačítka myši na volbu Automaticky. Videoklip se vloží na druhý snímek. Bod 5 máte hotov. 6) Na třetí snímek vložte videozáznam motyl.wma a zajistěte spuštění po kliknutí na videozáznamu. Bod 6 vložení videozáznamu. Přepnete se na třetí snímek kliknutím levým tlačítkem myši na třetí snímek. Do nadpisu vložte Motýl na květině. Vkládání videozáznamu je stejné jako v předcházejícím bodě, jen si dejte pozor, jaký vybíráte videozáznam. Ve vašem případě je to Motyl.wmw. V dialogovém okně Microsoft Office PowerPoint si vyberete volbu Po klepnutí. Jaký je rozdíl mezi oběma variantami. U první varianty Automaticky se při spuštění prezentace a dosažení snímku s automaticky spustitelným videozáznamem spustí video, aniž byste na cokoliv jiného někde klikli nebo sáhli. U druhé varianty Po klepnutí musíte při spuštění prezentace a dosažení videozáznamu s volbou spuštění po klepnutí myši levým tlačítkem kliknout na videozáznam, abyste tento videozáznam v prezentaci spustili. Jinak uvidíte pouze úvodní obrazovku a prezentace bude pokračovat bez spuštění videozáznamu, kliknete-li někde jinde nebo budete-li mít nastaveno časové pokračování. Vysvětlení časování prezentace bude v následujících hodinách. Kdo má již teď o tuto problematiku zájem, tak si nalistuje příslušnou lekci, která o tom pojednává. Bod 6 máte hotov. 7) Na čtvrtý snímek vložte zvuk a dva obrázky z klipartu. Bod 7 vkládání objektů. O vkládání klipartu jsme se již zmínili v bodě 7 lekce 1. Vkládat klipart můžete, tak jak jste se to naučili v lekci 1. Ale vkládat klipart a různé jiné objekty můžete také přes pás Vložení, viz Obrázek 72. Obrázek 72 Pás Vložení Na pásu Vložení v sekci Ilustrace si vyberete ikonu Klipart a objeví se podokno Klipart, na pravé straně prezentace. V podokně Klipart v sekci Hledat zapíšete pojem, jaký chcete, aby klipart zobrazoval, a levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko Hledat a chvilku počkáte, než vám počítač najde příslušné obrázky. Může se vám stát, že přestože jste napsali pojem, tak počítač, žádný obrázek nenajde. Zkuste napsaný pojem jinak přeformulovat a levým tlačítkem myši klikněte znovu na tlačítko Hledat. Počítač vám třeba již nabídne klipart na vložení. Pro váš případ a odzkoušení do položky hledat napište slovo zvířata a levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko Hledat. V sekci Očekávané výsledky se objeví nalezené kliparty. Vy si jeden z klipartů vyberete a levým tlačítkem myši kliknete na daný klipart. Obrázek (klipart) se vám objeví uprostřed snímku. Klipart si přemístěte někam stranou. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

53 PowerPoint úkol 05 vkládání videozáznamů a jiných objektů Postup zopakujte pro vložení druhého klipartu. Na čtvrtý snímek jste měli ještě vložit zvuk. Zvuk na snímek vložíte, také přes pás Vložení. V sekci Mediální klipy si vyberete ikonu Zvuk, viz Obrázek 73. Obrázek 73 Ikona Zvuk na pásu Vložení Levým tlačítkem myši kliknete na ikonu Zvuk a dostanete dialogové okno Vložit zvuk, viz Obrázek 74. Obrázek 74 Dialogové okno Vložit zvuk V sekci Oblíbené položky si vyberete, odkud budete zvukový soubor nahrávat. Ve velké prostřední části si vyberete zvukový soubor. Ve vašem případě budete postupovat následovně. V sekci Oblíbené položky si vyberete položku Počítač. Z nabízených diskových jednotek si vyberete jednotku I:\ a postupně přes jednotlivé složky se dostanete ke složce PowerPoint a v ní složce POKROCILE. Úplná cesta zní I:\Ucitele.dta\Vojackova\U3V\PowerPoint\Pokrocile. Když jste se postupně dostali do složky POKROCILE, vyberete si v této složce soubor s názvem Amanda.wma. Ukázali jste myší na tento soubo, a jednou klikli levým tlačítkem myši, tak se do položky Název VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

54 PowerPoint úkol 05 vkládání videozáznamů a jiných objektů souboru tento název zvukového souboru objeví. Pak stačí poklepat levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít a na obrazovce se vám objeví okno Microsoft Office PowerPoint, viz Obrázek 75. Obrázek 75 Dialogové okno Microsoft Office PowerPoint V dialogovém okně Microsoft Office PowerPoint si vyberete způsob spuštění zvuku v prezentaci. Po výběru jedné z voleb se vám zvuk vloží do snímku. Na snímek se vloží obrázek reproduktoru, viz Obrázek 76. Obrázek 76 Obrázek reproduktoru na spuštění zvuku Po vložení zvuku na snímek se vám k pásům přidá další pás Možnosti, viz Obrázek 77. Obrázek 77 Pás Možnosti Na pásu Možnosti si nastavíte vše, co se zvukového souboru týká. Hlasitost přehrávání zvukového souboru, opakování zvukové nahrávky, jak přehrát zvuk. A vše co se týká obrázku reproduktoru, jeho velikost, skrytí při spuštění prezentace. Nastavili-li jste si vše, co potřebujete, máte bod 7 hotov. 8) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. Bod 8 uložení a ukončení práce. Tento bod je opakováním posledního bodu lekce 2. Kdo si chce tento postup zopakovat, podívá se na stranu 30. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

55 PowerPoint úkol 06 přechody PowerPoint úkol 06 přechody Zadání: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint06P.ppt. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint06P_Prijmeni.ppt. 3) Mezi první a druhý snímek nastavte přechod zmizení přes černou. 4) Mezi druhý a třetí snímek nastavte přechod zatlačit nahoru. 5) Mezi třetí a čtvrtý snímek nastavte přechod vklínit. 6) Mezi čtvrtý a pátý snímek nastavte přechod upoutávka. 7) Mezi pátý a šestý snímek nastavte přechod svislá roleta. 8) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

56 PowerPoint úkol 06 přechody Řešení: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint06P.ppt. Bod 1 otevření souboru. Nejprve je potřeba si prezentaci spustit. To již z předcházejících lekcí umíte. Kdo s tím má stále problémy, podívejte se do lekce 1. Máte-li spuštěnou prezentaci, klikněte levým tlačítkem myši na logo společnosti Microsoft Office a z podnabídky si vyberete položku Otevřít a dostanete dialogové okno Otevřít, viz Obrázek 78. Obrázek 78 Dialogové okno Otevřít V sekci Oblíbené položky si vyberete položku, Počítač. Z nabízených diskových jednotek si vyberete jednotku I:\ a postupně přes jednotlivé složky se dostanete ke složce PowerPoint a v ní složce POKROCILE. Úplná cesta zní I:\Ucitele.dta\Vojackova\ U3V\PowerPoint\Pokrocile. Když jste se postupně dostali do složky POKROCILE, vyberete si v této složce soubor s názvem PoerPoint06P.ppt. Ukázali jste myší na tento soubor, a jednou klikli levým tlačítkem myši, tak se do položky Název souboru tento název souboru prezentace objevil. Pak stačí poklepat levým tlačítkem myši na tlačítko Otevřít a soubor se vám na počítači otevře. Bod 1 máte hotov. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

57 PowerPoint úkol 06 přechody 2) Uložte si soubor jako PowerPoint06P_Prijmeni.ppt. Bod 2 uložení prezentace. Bod 2 je opakováním bodu 2 z lekce 1. Kdo má s postupem ukládání problém, tak ať si najde příslušné stránky v lekci 1. Dejte si pozor na název souboru, pod jakým soubor budete ukládat. Jste v lekci 6, tak v názvu bude číslo 6. 3) Mezi první a druhý snímek nastavte přechod zmizení přes černou. Bod 3 přechod snímků. Nejprve si přejděte na druhý snímek. To provedete kliknutím levého tlačítka myši na druhém snímku. Někdy u prezentace chcete mít zajímavý efekt, kdy při spuštění prezentace vám jeden snímek efektně přechází v druhý. Tento zajímavý efekt přechodu snímků se naučíte v dnešní lekci. Pro přechody využijete pásu Animace, viz Obrázek 79. Obrázek 79 Pás Animace Na pásu Animace v sekci Přechod na tento snímek kliknete levým tlačítkem myši na šipku Více, viz Obrázek 80. Obrázek 80 Šipka Více u přechodu snímku Jak již bylo zmíněno výše, kliknete-li levým tlačítkem myši na šipku Více, tak dostanete rozvinutou nabídku všech přechodů, viz Obrázek 81. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

58 PowerPoint úkol 06 přechody Obrázek 81 Nabídka typů přechodů V nabídce typů přechodů si vyberete ten, který se vám hodí jako vhodný přechod mezi dvěma snímky. Ve vašem případě v tomto bodě máte použít přechodu zmizení přes černou. Jedná se o následující přechod. Jeho grafické znázornění, viz Obrázek 82. Obrázek 82 Přechod zmizení přes černou Vybrali-li jste a klikli levým tlačítkem myši na příslušný přechod, tak ho již máte nastaven. U tohoto přechodu snímku ale ještě můžete nastavit další vlastnosti přechodu, a to jeho rychlost, zvuk přechodu a použití přechodu ne jenom u jednoho snímku, ale u všech najednou v celé prezentaci. Z rychlostí přechodu máte na výběr mezi Pomalu, Středně a Rychle. U přechodu si můžete taky nastavit čas přechodu, ale touto problematikou se budete zabývat v jiné lekci. Bod 3 máte hotov. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

59 PowerPoint úkol 06 přechody 4) Mezi druhý a třetí snímek nastavte přechod zatlačit nahoru. Bod 4 přechod snímku. Přejdete na třetí snímek. Bod 4 je opakováním bodu 3 této lekce. Jen si vybíráte jiný typ přechodu. Z nabídky všech typů přechodů si vybíráte v tomto bodě přechod zatlačit nahoru. Grafické ztvárnění přechodu, viz Obrázek 83. Obrázek 83 Přechod zatlačit nahoru Upravte si rychlost a zvuk. Máte-li vše nastaveno, máte bod 4 hotov. 5) Mezi třetí a čtvrtý snímek nastavte přechod vklínit. Bod 5 přechod snímku. Přejděte na čtvrtý snímek. Bod 5 je opakováním bodu 3 této lekce, jen si vybíráte jiný typ přechodu. Z nabídky všech typů přechodů si vybíráte v tomto bodě přechod vklínit. Grafické ztvárnění přechodu, viz Obrázek 84. Obrázek 84 Přechod vklínit Upravte si rychlost a zvuk. Máte-li vše nastaveno, máte bod 5 hotov. 6) Mezi čtvrtý a pátý snímek nastavte přechod upoutávka. Bod 6 přechod snímku. Přejděte na pátý snímek. Bod 6 je opakováním bodu 3 této lekce. Jen si vybíráte jiný typ přechodu. Z nabídky všech typů přechodů si vybíráte v tomto bodě přechod upoutávka. Grafické ztvárnění přechodu, viz Obrázek 85. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

60 PowerPoint úkol 06 přechody Obrázek 85 Přechod upoutávka Upravte si rychlost a zvuk. Máte-li vše nastaveno, tak bod 6 máte hotov. 7) Mezi pátý a šestý snímek nastavte přechod svislá roleta. Bod 7 přechod snímku. Přejděte na šestý snímek. Bod 7 je opakováním bodu 3 této lekce. Jen si vybíráte jiný typ přechodu. Z nabídky všech typů přechodů si vybíráte v tomto bodě přechod svislá roleta. Grafické ztvárnění přechodu, viz Obrázek 86. Obrázek 86 Přechod svislá roleta Upravte si rychlost a zvuk. Máte-li vše nastaveno, tak bod 7 máte hotov. 8) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. Bod 8 uložení a ukončení práce. Tento bod je opakováním posledního bodu lekce 2. Kdo si chce tento postup zopakovat, podívá se na stranu 30. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

61 PowerPoint úkol 07 - animace PowerPoint úkol 07 animace Zadání: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint07P.ppt. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint07P_Prijmeni.ppt. 3) Na prvním snímku přidejte animaci nadpisu efekt počátek, přílet pomalu po písmenech. Podnadpis efekt počátek, kolo po písmenech. 4) Na druhém snímku přidejte animaci nadpisu efekt zdůraznění Barevná vlna, rychlost střední. Na vše ostatní přidejte efekt Konec, zmizení, rychlost velmi pomalu. 5) Na třetím snímku přidejte animaci nadpisu efekt počátek Bumerang po písmenech rychlost pomalu. Na vše ostatní přidejte animační efekt Cesta pohybu rovnoramenný trojúhelník. 6) Na čtvrtém snímku si nastavte vlastní animační efekty dle vaší fantazie. 7) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

62 PowerPoint úkol 07 - animace Řešení: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint07P.ppt. Bod 1 otevření souboru. Nejprve je potřeba si prezentaci spustit. To již z předcházejících lekcí umíte. Kdo s tím má stále problémy, nahlédne do lekce 1. Prezentaci již máte spuštěnou, teď je potřeba otevřít soubor, což je opakováním bodu 1 lekce 6. Kdo si s otvíráním není jistý, podívá se na postup do lekce 6. Dejte si pozor na název souboru. Jste v lekci 7, v názvu otvíraného souboru musí být číslo 7. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint07P_Prijmeni.ppt. Bod 2 uložení prezentace. Bod 2 je opakováním bodu 2 z lekce 1. Kdo má s postupem ukládání problém, najde si příslušné stránky v lekci 1. Dejte si pozor na název souboru, pod jakým ho budete ukládat. Jste v lekci 7, tak v názvu souboru bude číslo 7. 3) Na prvním snímku přidejte animaci nadpisu efekt počátek, přílet pomalu po písmenech. Podnadpis efekt počátek, kolo po písmenech. Bod 3 animace snímku. Chcete-li si nastavit nějakou animaci na snímku, musíte se nejprve dostat k objektu, na kterém animaci chcete zobrazit. To provede tak, že levým tlačítkem myši nejprve kliknete na první úvodní snímek, tím jste se přepnuli na první snímek. Levým tlačítkem myši kliknete na nadpis, tím se nadpis určil jako objekt. Na pásu Animace v sekci Animace, levým tlačítkem myši kliknete na ikonu Vlastní animace, viz Obrázek 87. Obrázek 87 Ikona Vlastní animace na pásu Animace Po kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu Vlastní animace se vám po pravé straně prezentace objeví podokno Vlastní animace, viz Obrázek 88. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

63 PowerPoint úkol 07 - animace Obrázek 88 Podokno Vlastní animace V podokně vlastní animace je díky vybranému nadpisu již aktivní tlačítko Přidat efekt. Po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko Přidat efekt se vám rozvine nabídka efektů, viz Obrázek 89. Obrázek 89 Nabídka efektů Z nabídky efektů si vyberete ten, o který máte zájem. Ve vašem případě v tomto bodě jde o efekt počátek. Levým tlačítkem myši kliknete na slovo Počátek a rozvine se vám další podnabídka, viz Obrázek 90. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

64 PowerPoint úkol 07 - animace Obrázek 90 Podnabídka efektu Počátek Šest základních efektů počátek již v podnabídce máte vybráno. Vy si již můžete z této nabídky vybrat požadovaný efekt přílet. V případě, že se v základní nabídce efekt nebude zobrazovat, klikněte levým tlačítkem myši na nabídku Další efekty a dostanete dialogové okno Přidat úvodní efekt, viz Obrázek 91. Obrázek 91 Dialogové okno Přidat úvodní efekt Z dialogového okna Přidat efekt si v jednotlivých sekcích jistě vyberete počáteční efekt, který se vám bude líbit. Pro nadpis to je ze sekce Základní efekt Přílet. Po vybrání efektu se k objektu vytvoří pořadové číslo animačního efektu na daném snímku a v podokně Vlastní animace se efekt zaznamená, viz Obrázek 92. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

65 PowerPoint úkol 07 - animace Obrázek 92 Podokno Vlastní animace s efektem Dole v podokně Vlastní animace vidíte tlačítko Přehrát, kliknete-li na něj levým tlačítkem myši postupně se spouští jednotlivé animační efekty. Základní nastavení animačního efektu počátek máte nastaveno. Ale vy jste měli nastavit efekt příletu po písmenech. Což znamená, že je potřeba již nastavený animační efekt ještě upravit. Provedete to, tak, že v podokně Vlastní animace u příslušného efektu kliknete levým tlačítkem myši na šipku a dostanete nabídku, viz Obrázek 93. Obrázek 93 Nabídka k úpravě efektu VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

66 PowerPoint úkol 07 - animace Z dané nabídky si vyberete volbu Možnosti efektu a dostanete dialogové okno Přílet, viz Obrázek 94. Obrázek 94 Dialogové okno Přílet Na kartě Efekt máte dvě sekce Nastavení a Vylepšení. V sekci Nastavení si určíte směr, odkud chcete, aby text na snímek přiletěl. V sekci Vylepšení můžete nastavit zvuk, jak to bude vypadat po úspěšné animaci a jak budete text animovat. Poslední zvolené zmíněné je to, co potřebujete v tomto bodě. Levým tlačítkem myši kliknete na šipku a rozvine se vám nabídka Po písmenech. Na kartě Časování si ještě nastavte, jak rychle se má efekt provádět. Máte-li vše, co potřebujete nastaveno, klikněte levým tlačítkem myši na tlačítko OK a doupřesnění animačního efektu máte hotovo. Část bodu 3 máte hotovu. Druhá část je nastavení animačního efektu na podnadpis. Je to opakování předchozích kroků, jedinou změnou je jen nastavení jiného počátečního efektu, a tím je efekt kolo. Pokud jste, nastavili vše správně, máte bod 3 hotov. 4) Na druhém snímku přidejte animaci nadpisu efekt zdůraznění Barevná vlna, rychlost střední. Na vše ostatní přidejte efekt Konec, zmizení, rychlost velmi pomalu. Bod 4 animace snímku. Nejprve je potřeba se přepnout na druhý snímek. Provedete to kliknutím levým tlačítkem myši na snímku dvě. Přidání efektu je stejné jako u prvního snímku v bodě 3 této lekce. Jen si musíte dát pozor, co máte nastavit. V tomto bodě máte nastavit animační efekt Zdůraznění. Animačními efekty Zdůraznění dostanete v dialogovém okně, viz Obrázek 95. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

67 PowerPoint úkol 07 - animace Obrázek 95 Dialogové okno Přidat zvýrazňující efekt Pro vás v tomto bodě je důležitý efekt ze sekce Jednoduché s názvem Barevná vlna. Máte-li vybráno, tak ještě upravte rychlost této animace. Animační efekt nadpisu máte nastaven. Teď se zaměřte na zbylý obsah snímku, kde máte nastavit animační efekt Konec. Animační efekt Konec dostanete v dialogovém okně Přidat závěrečný efekt. Pro vás se daný animační efekt nachází v sekci Jednoduché a má název Zmizení. Máte-li vybráno, ještě si zkontrolujte a případně upravte rychlost této animace. Bod 4 máte hotov. 5) Na třetím snímku přidejte animaci nadpisu efekt počátek Bumerang po písmenech rychlost pomalu. Na vše ostatní přidejte animační efekt Cesta pohybu rovnoramenný trojúhelník. Bod 5 animace snímku. Nejprve je potřeba se přepnout na třetí snímek. Provedete to kliknutím levým tlačítkem myši na snímku tři. Přidání efektu je stejné jako u prvního snímku v bodě 3 této lekce. Jen si musíte dát pozor, co máte nastavit. V tomto bodě máte nastavit animační efekt Počátek. To již umíte. Dejte si pozor, abyste správně nastavili animační efekt Bumerang. Po nastavení si ještě v Možnostech efektu upravte vylepšení, jak budete text animovat. První část bodu máte nastavenu. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

68 PowerPoint úkol 07 - animace Teď se zaměřte na zbylý obsah snímku. Zde máte nastavit animační efekt Cesta pohybu. Všechny animační efekty Cesty pohybu dostanete v dialogovém okně Změnit cestu pohybu, viz Obrázek 96. Obrázek 96 Dialogové okno Změnit cestu pohybu Ve vašem případě se animační efekt nachází v sekci Základní a má název Rovnoramenný trojúhelník. U animačního efektu Cesta pohybu máte na výběr i možnost nakreslení vlastní cesty. Pokud jste nastavili vše, co bylo v bodě 5 potřeba, máte bod 5 hotov. 6) Na čtvrtém snímku si nastavte vlastní animační efekty dle vaší fantazie. Bod 6 animace snímku. Tento bod je opakováním předchozích bodů této lekce. Nikomu se nebrání, aby popustil uzdu své fantazie a s jednotlivými objekty tohoto snímku se pořádně vyřádil. K jednomu objektu můžete přidat i více animačních stejných nebo různých efektů. Pokud jste nastavili vše, co jste chtěli, máte bod 6 hotov. 7) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. Bod 7 uložení a ukončení práce. Tento bod je opakováním posledního bodu lekce 2. Kdo si chce tento postup zopakovat, podívá se na stranu 30. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

69 PowerPoint úkol 08 ozvučení PowerPoint úkol 08 ozvučení Zadání: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint08P.ppt. 2) Uložte si prezentaci jako PowerPoint08P_Prijmeni.ppt. 3) Pro první tři snímky nastavte zvukový soubor Svist, který se bude opakovat. 4) Pro přechod mezi třetím a čtvrtým snímkem nastavte zvukový soubor Cinkání. 5) Na čtvrtý snímek vložte pět zvukových souborů, které se budou spouštět po klepnutí. 6) Spusťte si prezentaci a zkontrolujte, jestli je všude správně nastaveno ozvučení, případně ozvučení upravte. 7) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

70 PowerPoint úkol 08 ozvučení Řešení: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint08P.ppt. Bod 1 otevření souboru. Nejprve je potřeba si prezentaci spustit. To již z předcházejících lekcí umíte. Kdo s tím má stále problémy, podívejte se do lekce 1. Prezentaci již máte spuštěnou, teď je potřeba otevřít soubor, což je opakováním bodu 1 lekce 6. Kdo si s otvíráním není jistý, podívá se na postup do lekce 6. Dejte si pozor na název souboru, jaký budete otvírat. Jste v lekci 8, tak v názvu musí být číslo 8. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint08P_Prijmeni.ppt. Bod 2 uložení prezentace. Bod 2 je opakováním bodu 2 z lekce 1. Kdo má s postupem ukládání problém, najde si příslušné stránky v lekci 1. Dejte si pozor na název souboru, pod jakým ho budete ukládat. Jste v lekci 8, tak v názvu bude číslo 8. 3) Pro první tři snímky nastavte zvukový soubor Svist, který se bude opakovat. Bod 3 vložení zvukového souboru. Zajímavé je, když si spustíte prezentaci a prezentace je podmalovaná příjemnou zvukovou nahrávkou. Takováto prezentace dostává na atraktivitě. Hudební nahrávky dovedou zvýraznit a doplnit obsah prezentace. Vložení zvuku můžete provést různými způsoby. V tomto bodě budete vkládat zvuk přechodu, který se bude opakovat. Provedete to tak, že nejprve přejdete na první úvodní snímek. Na pásu Animace v sekci Přechod na tento snímek je volba Zvuk přechodu, viz Obrázek 97. Obrázek 97 Volba Zvuk přechodu U volby Zvuk přechodu levým tlačítkem myši kliknete na šipku a rozvine se vám nabídka zvukových efektů nainstalovaných v aplikaci Microsoft office PowerPoint, viz Obrázek 98. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

71 PowerPoint úkol 08 ozvučení Obrázek 98 Zvukové efekty Ještě než si vyberete zvuk, který chcete, aby se u přechodu spustil, tak ve spodní části této volby máte možnost Opakovat do dalšího zvuku. Chcete-li, aby se zvuk opakoval dokola, dokud nenastavíte jiný zvuk, tak musí být tato volba zatrhnuta. Zatrhnutí vidíte, viz Obrázek 99. Obrázek 99 Volba Opakovat do dalšího zvuku Rozhodli-li jste se, zda se zvuk bude nebo nebude opakovat, pak si vyberte zvuk. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

72 PowerPoint úkol 08 ozvučení V bodě 3 má být zvukovým souborem Svist. Stačí tedy již levým tlačítkem myši kliknout na tento zvukový soubor. Bod 3 máte hotov. 4) Pro přechod mezi třetím a čtvrtým snímkem nastavte zvukový soubor Cinkání. Bod 4 vložení zvukového souboru. Tento bod je opakováním předchozího bodu 3 této lekce. Levým tlačítkem myši klikněte na čtvrtý snímek, tím jste přešli na tento snímek. Na pásu Animace ve volbě Zvuk přechodu nejprve zkontrolujete, jestli není zatrhnuta volba Opakovat do dalšího zvuku. Pak si ve volbě Zvuk přechodu vyberte zvukovou nahrávku Cinkání. Bod 4 máte hotov. 5) Na čtvrtý snímek vložte pět zvukových souborů, které se budou spouštět po klepnutí. Bod 5 vložení objektu zvuk. Na čtvrtém snímku se již nacházíte, tak můžete začít postupně vkládat pět různých zvukových souborů. Na pásu Vložení v sekci Mediální klipy si vyberete ikonu Zvuk, viz Obrázek 100. Obrázek 100 Pás Vložení ikona Zvuk Kliknete-li na ikonu, dostanete dialogové okno Vložit zvuk, tak jak bylo popsáno v lekci 5 v bodě 7. Kliknete-li levým tlačítkem myši na šipku u ikony Zvuk, dostanete podnabídku, viz Obrázek 101. Obrázek 101 Podnabídka ikony Zvuk Z dané podnabídky je možnost široká, takže bude stačit pro všechny milovníky hudby. Pokud jste vložili objekt zvuk na snímek, můžete si na pásu Možnosti nastavit další úpravy zvukového souboru, jako je hlasitost, opakování, přehrání zvuku, atd. Pokud jste vložili pět hudebních souborů, máte bod 5 hotov. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

73 PowerPoint úkol 08 ozvučení 6) Spusťte si prezentaci a zkontrolujte, jestli je všude správně nastaveno ozvučení, případně ozvučení upravte. Bod 6 spuštění prezentace. Tento bod je zopakováním bodu 9 lekce 1 a předchozích bodů této lekce. Kdo si bude chtít postupy zopakovat, podívá se na příslušné stránky. Bod 9 lekce 1 je na straně 18. 7) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. Bod 7 uložení a ukončení práce. Tento bod je opakováním posledního bodu lekce 2. Kdo si chce tento postup zopakovat, podívá se na stranu 30. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

74 PowerPoint úkol 09 časování PowerPoint úkol 09 časování Zadání: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint09P.ppt. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint09P_Prijmeni.ppt. 3) Pro celou prezentaci si vyzkoušejte časování, jak by asi mělo správně vypadat (celková doba kolem 2 minut). 4) Na prvním snímku prodlužte časování o 2 s. 5) Na druhém snímku zkraťte časování o 3 s, pokud je to možné. 6) Nastavte na třetím snímku rychlost nadpisu u efektu počátek na 5 s. 7) Nastavte na čtvrtém snímku rychlost nadpisu efektu počátek na 2 s a zpoždění 1 s. 8) Spusťte si prezentaci a zkontrolujte, zda je všude správně časování nastaveno, případně časování upravte. 9) Prezentaci uložte a ukončete práci s prezentací PowerPoint. PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

75 PowerPoint úkol 09 časování Řešení: 1) Otevřete si prezentaci PowerPoint09P.ppt. Bod 1 otevření souboru. Nejprve je potřeba si prezentaci spustit. To již z předcházejících lekcí umíte. Kdo s tím má stále problémy, podívejte se do lekce 1. Prezentaci již máte spuštěnou, teď je potřeba otevřít soubor, což je opakováním bodu 1 lekce 6. Kdo si s otvíráním není jistý, podívá se na postup do lekce 6. Dejte si pozor na název otvíraného souboru. Jste v lekci 9, tak v názvu musí být číslo 9. 2) Uložte si soubor jako PowerPoint09P_Prijmeni.ppt. Bod 2 uložení prezentace. Bod 2 je opakováním bodu 2 z lekce 1. Kdo má s postupem ukládání problém, tak ať si najde příslušné stránky v lekci 1. Dejte si pozor na název souboru, pod jakým soubor budete ukládat. Jste v lekci 9, tak v názvu bude číslo 9. 3) Pro celou prezentaci si vyzkoušejte časování, jak by asi mělo správně vypadat (celková doba kolem 2 minut). Bod 3 časování celé prezentace. Chcete-li pro prezentaci nastavit správně jednotlivé doby snímků, je ideální si spustit funkci Vyzkoušet časování. Je to ideální z toho důvodu, že dokud nezmáčknete klávesu Enter, tak pro daný objekt běží čas a tak dlouho bude snímek na obrazovce. Jak toto provedete. Následovně. Na pásu Prezentace v sekci Nastavení se nachází ikona Vyzkoušet časování, viz Obrázek 102. Obrázek 102 Pás Prezentace s ikonou Vyzkoušet časování Levým tlačítkem myši kliknete na ikonu Vyzkoušet časování. Spustí se vám prezentace a u toho i dialogové okno Zkouška, viz Obrázek 103. Obrázek 103 Dialogové okno Zkouška Dialogové okno Zkouška má tyto části a ikony: Další, Pozastavit, Čas snímku, Opakovat, Celkový čas. Chcete-li přejít k dalším částem snímku nebo na další snímek, musíte levým tlačítkem myši kliknout na tlačítko Další, viz Obrázek 104. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

76 PowerPoint úkol 09 časování Obrázek 104 Tlačítko Další Dostali-li jste se na konec prezentace na poslední snímek a levým tlačítkem myši jste klikli na tlačítko Další, zobrazí se dialogové okno Microsoft Office PowerPoint, viz Obrázek 105. Obrázek 105 Dialogové okno Microsoft Office PowerPoint V dialogovém okně Microsoft Office PowerPoint se vám zobrazí celková nastavená doba prezentace. A je na vás jestli se tento čas rozhodnete použít, pak musíte vybrat volbu ANO. Jestli je celkový čas prezentace příliš krátký nebo příliš dlouhý, tak si vyberete volbu NE a můžete časování spustit od začátku. Jinou možností je vybrat si volbu ANO a upravit jen některé ze snímků. Po nastavení časování se prezentace přepne do zobrazení Řazení snímků, viz Obrázek 106. Obrázek 106 Rozložení Řazení snímků V zobrazení Řazení snímků se vám dole u každého snímku zobrazí doba, po kterou bude snímek na obrazovce. Bod 3 máte hotov. 4) Na prvním snímku prodlužte časování o 2 s. Bod 4 prodloužení času snímku. Úpravy času snímku jsou jednoduché, pokud je již časování nastaveno. Na pásu Animace v sekci Přechod na tento snímek je položka Automaticky za:, viz Obrázek 107. Obrázek 107 Položka Automaticky za Položka Automaticky za musí být vybrána (zaškrtnuta). U této položky je uveden časový údaj a šipky nahoru a dolů. Potřebujete-li časový limit změnit, můžete levým tlačítkem myši klikat na šipku PowerPoint pro mírně pokročilé VŠPJ U3V

77 PowerPoint úkol 09 časování nahoru nebo dolů. Druhou možností je, že levým tlačítkem myši kliknete do časového údaje, kurzorovými šipkami vpravo nebo vlevo si najedete na místo, kde chcete údaj opravit a smažete to číslo, které nechcete, a napíšete nové číslo. Tvar časového údaje je následovný: minuty : sekundy, setiny sekundy, např. 02:12,15. Přešli-li jste na první snímek a čas zvýšili o 2 sekundy, tak bod 4 máte hotov. 5) Na druhém snímku zkraťte časování o 3 s, pokud je to možné. Bod 5 zkrácení času snímku. Tento bod je opakováním předchozího bodu. Přešli-li jste na druhý snímek a čas snížili o 3 sekundy, tak bod 5 máte hotov. 6) Nastavte na třetím snímku rychlost nadpisu u efektu počátek na 5 s. Bod 6 nastavení času rychlosti nadpisu. Nejprve si přejdete na třetí snímek. Chcete-li nastavovat čas rychlosti, nejprve musíte pro nadpis vybrat animační efekt. V podokně Vlastní animace kliknete levým tlačítkem myši na šipku u animačního efektu a z nabídky si vyberete volbu Časování a zobrazí se dialogové okno, viz Obrázek 108. Obrázek 108 Dialogové okno karta Časování Na kartě časování si nastavíte rychlost. Ve vašem případě je to rychlost 5 sekund (velmi pomalu). Po tomto nastavení levým tlačítkem myši kliknete na tlačítko OK a rychlost máte nastavenu. Bod 6 máte hotov. VŠPJ U3V PowerPoint pro mírně pokročilé

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT

PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 3 EXCEL A POWERPOINT Mgr. Hana Vojáčková prosinec 2007 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku EXCEL PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Mgr. Hana Vojáčková 2010 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Ing. Michal Bílek Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. PowerPoint 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft PowerPoint 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v

Více

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL

PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku PRÁCE NA POČÍTAČI 2 INTERNET, E-MAIL A EXCEL Mgr. Hana Vojáčková 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, PaedDr. František Smrčka Za jazykovou

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

PowerPoint základní ovládání a práce v programu

PowerPoint základní ovládání a práce v programu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a komunikační technologie 1. a 2. (dle oboru vzdělávání) Ing. Andrea Modrovská Název zpracovaného celku: Software pro tvorbu prezentací Březen 2013 PowerPoint

Více

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců PC MS PowerPoint PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák

e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák e-book zdarma Microsoft Office 2010 ať pracuje za vás zvládněte v 10-ti krocích Word Excel PowerPoint Autor: Pavel Lasák http://office.lasakovi.com Verze 2.01 - Copyright 2013 Kapitola: Krok za krokem

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.

Microsoft. Microsoft. Word 2010. nejen pro školy. Karel Klatovský. Nakladatelství a vydavatelství R. Vzdìlávání, které baví www.computermedia. Microsoft Offi ce 2010 Microsoft Word 2010 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:...

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowePoint 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 Tato

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Textová pole. Kapitola 5

Textová pole. Kapitola 5 Kapitola 5 Vedle obrázků je hlavní součástí prezentace text. Na rozdíl od textového editoru nelze vložit text přímo na plochu snímku, vždy je třeba nejdříve vytvořit textové pole. Pro vytvoření textového

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 Microsoft PowerPoint 2013 nejen pro školy Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým v knize:... 6 POJMY A PRVKY POUŽITÉ V TEXTU...

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele

NÁPADNÍK. Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele NÁPADNÍK Tipy a rady pro učitele Autoři Mgr. Jiří Grambal RNDr. Oldřich Sedláček Mgr. Eva Nesibová Grafická úprava Mgr. Jiří Grambal Mgr. Eva Nesibová Jazyková korektura

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Obrázky a diagramy. V té to ka pi to le:

Obrázky a diagramy. V té to ka pi to le: 5 Obrázky a diagramy V té to ka pi to le: Obrázky a kliparty Úpravy obrázků a klipartů Fotoalbum Vlastní grafické objekty Další úpravy grafických objektů Diagramy Otázky a odpovědi Kapitola 5 Obrázky a

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Word 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Word 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům použitým

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Word 2007 Tato publikace

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více