SuiteVoyager Výrobní informační portál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SuiteVoyager Výrobní informační portál"

Transkript

1 SuiteVoyager Výrobní informační portál Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o.

2 Strana 2 Růst požadavků na výrobní informace Moderní softwarové systémy pro průmyslovou automatizaci shromažďují značné množství dat, která zajímají stále početnější skupinu pracovníků průmyslového podniku nejrůznějších profesí. Požadavky na četnost a rychlost přístupu k těmto datům se přitom velmi liší. Zatímco výrobní operátoři požadují okamžitý a nepřetržitý přehled o průběhu výroby, stavu výrobních zařízení a jejich příp. poruchách včetně možnosti okamžitého zásahu do výrobního procesu, existují pracovníci (technolog, analytik, kontrolor kvality, pracovník skladového hospodářství, vedoucí údržby atd.), pro které rychlost přístupu není kritická a které zajímají spíše historická data o průběhu výroby, data sumární nebo statistická. Jedná se tedy o příležitostné uživatele, kteří k datům nepřistupují nepřetržitě a zřídka požadují možnost provádět přímé zásahy do chodu výroby. Další skupinou uživatelů výrobních dat jsou mobilní pracovníci. Typicky jde o manažery nebo obchodní cestující, kteří navíc požadují přístup k datům odkudkoliv prostřednictvím celosvětové informační sítě Internet, případně pomocí sítě GSM. Jejich častým požadavkem je např. možnost zadání nebo stornování zakázky, zjištění stavu skladových zásob apod. Novým požadavkem kladeným na moderní výrobní informační systém je veškerá podniková data integrovat, uspořádat, organizovat a přizpůsobit potřebám konkrétních klientů. Výrobní informační systém by tak měl soustředit všechny typy dat, které se vyskytují v průmyslovém podniku, tedy nejen data aplikací SCADA/HMI, ale i data ze systémů MES, ERP apod. Každý pracovník by měl mít prostřednictvím jednotného rozhraní přístup pouze na ta data, která odpovídají jeho profesnímu zaměření a neměl by být zbytečně zatěžován či rozptylován informacemi, které pro něj nemají praktický význam. Přístup k datům by měl být bezprostřední a klient by měl být schopen k datům přistupovat bez ohledu na to, u kterého PC v podniku nebo v síti Internet se právě nachází. Dosavadní řešení spočívalo ve vybavení všech pracovníků, kteří data žádali, systémy SCADA/HMI (InTouch, InTouch FactoryFocus), případně jinými speciálními klientskými aplikacemi pro přístup k vybraným datům (např. ActiveFactory). S rostoucím počtem pracovníků požadujících data se však toto tradiční řešení prodražuje. Problematická je i údržba klientských počítačů. Se změnou výrobní technologie musí být aktualizovány i všechny klientské aplikace, což je zejména v případě mobilních uživatelů obzvláště obtížné. Přechod na vyšší verzi programů často vyžaduje nejn aktualizaci klientských aplikací, ale někdy i operačního systému, což může následně vyvolat požadavky na výměnu nebo modernizaci hardwaru klientských počítačů. Pokud shrneme výše uvedené požadavky, ukazuje se, že je poptávka po řešení, ve kterém nebude vyžadována instalace speciálního software na klientských počítačích a kde údržba programů a aplikací bude centralizována; přitom však klienti budou mít k dispozici všechny základní služby systémů SCADA/HMI a speciálních klientských aplikací. Dále je požadován bezpečný přístup z prostředí sítí Internet/intranet. Aby bylo možné tyto požadavky splnit, je třeba klientům poskytnout jednoduché rozhraní pro přístup k průmyslovým datům, které je běžně k dispozici na různých hardwarových i softwarových platformách a které umožňuje komunikaci protokoly používanými v síti Internet. Jako ideální aplikace pro splnění tohoto účelu se ukazuje využití standardního prohlížeče internetových stránek, který je běžně součástí operačního systému nebo je dostupný zdarma. Na straně poskytovatelů dat je třeba nasadit výkonný generátor internetových stránek, který je schopen zpracovávat dotazy klientů, získávat dotazovaná data z aplikací vlastnících tato data a zasílat klientům dokumenty obsahující získaná data ve formátech, které je možné prezentovat v již zmíněné ideální klientské aplikaci pro tento účel prohlížeči internetových stránek.

3 Strana 3 Wonderware SuiteVoyager Výrobní informační portál Výše popsané požadavky moderního výrobního podniku umožňuje realizovat produkt Wonderware SuiteVoyager. Jedná se o dynamické internetové stránky portálového typu, které získávají, sdružují a zpracovávají podniková data od různých poskytovatelů (nejen data z aplikací SCADA/HMI a historická data, ale i data z aplikací MES, ERP apod.), tato data organizují, přizpůsobují potřebám uživatelů a zpřístupňují klientům prostřednictvím univerzálního portálového rozhraní. Klientskou aplikací pro přístup k datům portálu je běžný internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 5.5 nebo novější (6.0). Protože klienti portálu nemusí již být vybaveni žádnou speciální klientskou aplikací, jsou nazýváni softwarově tenkými klienty. Tenký klient portálu SuiteVoyager je tedy určen všem pracovníkům podniku, kteří přistupují na výrobní data příležitostně nebo vzdáleně prostřednictvím podnikové sítě nebo sítě Internet. Výrobním operátorům, kteří vyžadují nepřetržitý přístup k datům a možnost okamžitě a operativně ovlivňovat výrobní a technologické procesy, jsou nadále určeny supervizní aplikace InTouch. Hlavní vlastnosti Komfortní grafická vizualizace aktuálních výrobních dat SuiteVoyager je schopen získávat data od aplikací schopných komunikovat protokoly Wonderware SuiteLink, DDE nebo OPC. Tato data jsou pak komfortně zobrazována v grafických obrazovkách, které vzniknou konverzí vybraných grafických oken aplikací InTouch. Nejobvyklejšími poskytovateli živých dat jsou aplikace InTouch, ale mohou to být i komunikační servery, aplikace InControl apod. Způsob interpretace živých dat je zcela srovnatelný se standardem poskytovaným aplikacemi kategorie SCADA/HMI; podporovány jsou všechny druhy animací, vektorové objekty, bitmapy, ovládací prvky, reálné trendy atd. Komfortní grafická vizualizace živých dat z probíhajících výrobních procesů

4 Strana 4 Ovládání připojených výrobních technologií Prostřednictvím tenkého klienta portálu SuiteVoyager je možné připojené výrobní technologie i ovládat. Právo zapisovat do vstupů/výstupů poskytovatelů dat má pouze klient, který má zvláštní oprávnění, tj. je zkonfigurován v uživatelské roli technolog nebo administrátor. Pokud není schopnost ovládat výrobní technologie prostřednictvím portálu SuiteVoyager vůbec žádoucí, je možné ji globálně zakázat pro všechny klienty. Historická data SuiteVoyager obsahuje reportní nástroj, pomocí kterého lze zobrazit historická data uložená v databázi IndustrialSQL Server. Výsledkem interaktivně zadaného dotazu je report, ve kterém jsou uloženy informace o zvolených proměnných (inženýrské jednotky, přepočty, popisy proměnných), grafické průběhy a tabulky obsahující hodnoty proměnných včetně časových značek a údajů o kvalitě. Podporován je přístup na IndustrialSQL Server verze 7.1 i nejnovější verzi IndustrialSQL Server 8.0. Report z historických dat uložených v databázi IndustrialSQL Server Výstražná hlášení (alarmy) SuiteVoyager umožňuje zobrazovat aktuální i historické alarmy z alarmového systému InTouch 7.11 nebo aktuální i historické alarmy spravované speciální aplikací AlarmSuite. Alarmy jsou zobrazeny v tabulkové podobě a je možné je setřídit podle všech sloupců tabulky včetně času. Dále lze alarmy filtrovat, a zobrazit tak např. alarmy pouze z jedné alarmové skupiny nebo alarmy týkající se určité proměnné.

5 Strana 5 Přehled o aktuálních alarmových stavech v technologii Kontejner webových komponent Portál SuiteVoyager 2.0 je navržen jako kontejner webových komponent. Webové komponenty jsou objekty, které jsou schopny graficky prezentovat určitá data. Jakmile je na portálu definován zdroj dat (okno aplikace InTouch, dotaz na obecnou databázi apod.), je tento zdroj automaticky použitelný i jako webová komponenta. Webové komponenty lze exportovat i na jiné portály SuiteVoyager, případně použít v jiném kontejneru webových komponent (např. MS Sharepoint). K dispozici jsou i katalogy webových komponent firem Microsoft a třetích stran. Integrace informací ve složených pohledech Administrátor portálu může z webových komponent "poskládat" informace a data, která spolu logicky souvisí do tzv. složených pohledů. Uživatel pak může v jediné internetové stránce sledovat a analyzovat např. aktuální stav technologie, výstražná hlášení, historická data týkající se důležitých procesních veličin, tabulky a grafy zobrazující konkrétní výrobní výsledky sledovaného úseku apod. Klient portálu tedy může prostřednictvím složených pohledů vidět data v souvislostech, což mu umožní získat rychleji přehled o svěřeném úseku a analyzovat problémy ve výrobě.

6 Strana 6 Složený pohled s prezentací dat z různých zdrojů (živá data aplikací InTouch a údaje z databáze) Uživatelské rozhraní Portál je navržen tak, aby k prezentaci informací mohla být využita maximální možná plocha klientského prohlížeče a zároveň aby byl zajištěn rychlejší přístup k žádaným informacím. Rámec obsahující informace je možné kliknutím roztáhnout na celou aktivní plochu prohlížeče a naopak. Navigace v portálu je zajištěna pomocí navigačního menu, které obsahuje hierarchickou stromovou strukturu odkazů vedoucí přes složky až ke konkrétním stránkám s daty, což zajišťuje rychlý přístup k požadovaným datům. Navigační lištu lze kliknutím skrýt, aby vzniklo více prostoru pro zobrazované informace. Celé portálové viditelné rozhraní je kompletně lokalizováno do českého jazyka. Zabezpečení SuiteVoyager plně podporuje všechna zabezpečení implementovaná v Microsoft Internet Information Serveru (ověřený přístup, odmítnutí/povolení přístupu podle IP adresy, skupiny IP adres nebo domény, kódovaný přenos SSL apod.) a dále zabezpečení souborového systému NTFS Windows NT/2000. Pokud není na serveru zkonfigurován anonymní přístup, je přístup na portál možný pouze po přihlášení. Ihned po úspěšném přihlášení je přistupujícímu uživateli přiřazena tzv. uživatelská role, která určuje práva uživatele vzhledem k připojeným výrobním technologiím (pouze prohlížení, prohlížení / ovládání, prohlížení / ovládání / administrace). Na portálu je možné zkonfigurovat i anonymní přístup (není doporučeno). Při anonymním přístupu není umožněno ovládat připojené technologie ani administrovat portál SuiteVoyager. Pro další zabezpečení portálu SuiteVoyager lze využít i dále popsaný panelový navigační systém.

7 Strana 7 Panelový navigační systém Lze jednoznačně určit, k jakým informacím bude moci konkrétní uživatel (klient) přístupovat. Administrátor portálu určí, které informace budou přístupné prostřednictvím jednotlivých navigačních panelů. Každému přistupujícímu uživateli jsou po přihlášení zobrazeny navigační panely umožňující přístup pouze do těch oblastí portálu, které odpovídají profesnímu zaměření tohoto uživatele. Tento systém umožňuje v kombinaci se systémem uživatelských rolí a systémem zabezpečení Microsoft Windows 2000 a Microsoft Internet Information Serveru dokonale ochránit publikovaná data před zneužitím. Přístup na jakoukoli relační databázi kompatibilní se standardem ADO/ODBC Pomocí webové služby Wonderware SQL Data Connector je možné zpřístupnit a komfortně prezentovat data nejen z databází aplikací z rodiny Wonderware FactorySuite, ale i z libovolných databází, které podporují přístup ADO/ODBC, tedy např. z databází Microsoft SQL Server, Oracle, Microsoft Access, DBase, Paradox apod. Administrátor může předpřipravit množství dotazů na libovolné SQL databáze. Výsledky dotazů jsou uživatelům zobrazeny v tabulkové podobě nebo graficky (sloupcový graf, čárový graf, koláčový graf atd.). Na portál je tak pomocí služby SQL Data Connector možné publikovat data např. ze systémů kategorie ERP (SAP, Baan aj.), MES (InTrack), InBatch, Avantis.AM a jiných databázových aplikací. Možnost vytvoření vlastních aplikací Pomocí sady nástrojů SuiteVoyager Application Toolkit lze vytvořit vlastní portálové aplikace, které se začlení do rozhraní portálu SuiteVoyager. Vývojář vlastní aplikace má k dispozici funkce pro zabezpečení dat, zjištění role přistupujícího uživatele, detekci jazyka prohlížeče, získání licenčních informací a řadu dalších. Hotové a odladěné aplikace je možné exportovat a distribuovat i na jiné portály. Instalované a zkonfigurované aplikace jsou na portálu okamžitě k dispozici rovněž jako webové komponenty. SuiteVoyager Application Toolkit je součástí produktu SuiteVoyager Developer Edition. Možnost vytvoření vlastních poskytovatelů dat Máte data uložena ve formátech, na která není možné přistupovat s využitím ADO ani ODBC (např. vlastní binární formát)? V tomto případě lze využít SuiteVoyager Data Provider Toolkit pro vytvoření vlastního poskytovatele dat. SuiteVoyager Data Provider Toolkit je součástí produktu SuiteVoyager Developer Edition. Možnost úprav vzhledu portálu Administrátor portálu může vybrat z řady připravených barevných schémat. Může rovněž vytvořit svoji domovskou stránku a vlastní horní pruh (banner) a tyto začlenit do rozhraní portálu. Do navigačního menu je možné začlenit odkazy na další informační zdroje, dokumenty, návody, internetové stránky atd. Win-XML Exporter Win-XML Exporter je program, který slouží ke konverzi existujících oken aplikací InTouch do formátu XML. Využívá se i ke správě, prohlížení a publikaci zkonvertovaných oken na portály SuiteVoyager. Vícejazyčná podpora Portál automaticky detekuje jazyk prohlížeče přistupujícího klienta a zasílá mu stránky v příslušném jazyce. Podporovány jsou jazyky angličtina, francouzština, němčina, japonština a čeština.

8 Strana 8 Příklad architektury Pro názornost je uveden ilustrativní příklad architektury s portálem SuiteVoyager a tenkými klienty. Počítač se serverem SuiteVoyager Portal odděluje v tomto případě podnikovou administrativní síť od rušné a důležité technologické (procesní) sítě. V procesní síti pracují aplikace InTouch poskytující živá data a ukládající výstražná hlášení (alarmy) do databáze MS SQL Server nebo Wonderware IndustrialSQL Server, která slouží rovněž pro archivaci historických dat. Konkrétní vazbu na řídicí hardware zajišťují komunikační I/O Servery nebo OPC Servery (od Wonderware nebo jiných dodavatelů), příp. i aplikace Wonderware InControl. Klienti portálu SuiteVoyager mohou rovněž přistupovat k datům libovolné databáze podporující rozhraní ADO/ODBC (v příkladu architektury je uveden databázový systém ORACLE), ve které mohou být např. uložena data aplikací ERP apod. SuiteVoyager zajišťuje přístup příležitostných klientů jak z podnikového intranetu, tak i mobilních klientů ze sítě Internet. Všichni tito klienti přistupují k portálu SuiteVoyager pouze prostřednictvím internetového prohlížeče MS Internet Explorer. Díky optimalizacím v produktu SuiteVoyager se všichni tencí klienti jeví straně poskytovatelů dat jako jediný náročnější klient, což má příznivý vliv na zatížení procesní sítě. Internet Explorer 5.5+ ORACLE Internet Explorer 5.5+ INTERNET Podniková síť (intranet) SuiteVoyager Portal IndustrialSQL Server + MS SQL Server Operátorská stanoviště InTouch InTouch Konfigurace portálu + historická data + historické alarmy Procesní síť I/O Server (nebo OPC Server) InControl + I/O Driver Síť PLC I/O I/O I/O Distribuované I/O Ilustrativní příklad architektury s portálem SuiteVoyager a tenkými klienty v prostředí Internet/intranet

9 Strana 9 Hlavní přínosy Přístup k datům kdykoliv a odkudkoliv Portál SuiteVoyager distribuuje data prostřednictvím sítí Internet a intranet. Vzhledem k tomu, že klient pro přístup k datům nepotřebuje žádnou speciální klientskou aplikaci, může (pokud má oprávnění) k datům snadno přistupovat z jakéhokoliv místa podnikové sítě (intranetu) nebo z jakéhokoliv počítače připojeného do sítě Internet. Univerzální přístup ke všem výrobním informacím Prostřednictvím klientské aplikace Microsoft Internet Explorer jsou klienti schopni přistupovat na mnoho typů průmyslových dat: konvertované obrazovky InTouch s živými daty, historická data, alarmy, data z libovolné databázové aplikace podporující ADO/ODBC. Vysoká výkonnost Informace lze současně poskytovat velkému počtu zájemců. Portál je konstruován až pro 300 současně přistupujících klientů. Snadná údržba nízké náklady na vlastnictví Jakékoli změny provedené na portálu SuiteVoyager (např. úprava konvertovaných obrazovek InTouch) se po publikaci automaticky projeví na všech klientských pracovištích. Správa softwaru klientského pracoviště spočívá pouze ve správě operačního systému Windows a instalaci podporované verze prohlížeče (MS Internet Explorer od verze 5.5). Cenově výhodná infrastruktura Vzhledem k tomu, že portálové řešení je určeno příležitostným a mobilním klientům a že portál podporuje licencování typu Per Server, je možné zakoupit pouze takový počet licencí, který stačí pokrýt zájem klientů o data ve výrobním podniku. Ve srovnání s alternativou vybavit všechny potencionální klienty speciální klientskou aplikací, jsou pořizovací náklady na portál SuiteVoyager významně nižší. Levnější je i správa takového řešení. Snadná rozšiřitelnost Rozšíření systému pro větší počet klientů je velmi snadné. Spočívá pouze v přikoupení požadovaného množství klientských licencí a jejich instalaci na portál SuiteVoyager.

10 Strana 10 Typičtí uživatelé systému SuiteVoyager Jak již bylo uvedeno, portál SuiteVoyager je určen velké skupině příležitostných a mobilních uživatelů, přičemž informace, které hledají, mohou být značně rozdílné. Výhodou použití portálové architektury je, že všichni uživatelé přistupují k informacím jednotně prostřednictvím stránek portálu a prohlížeče internetových stránek, ale každému uživateli je jednoznačně určeno, na která data publikovaná na portál bude mít přístup. Jaké typy informací budou různé typy uživatelů hledat na portálu SuiteVoyager? (příklady) - Vedoucí výroby: Jaké jsou výrobní výsledky noční směny v porovnání s denní směnou? Který mistr výroby vedl noční směnu? Jaké množství výrobků se podařilo vyrobit a s jakými náklady? Která výrobní linka dosahuje nejlepších výsledků? - Mistr výroby: Co způsobilo odstávky výrobní linky během minulé směny? Proč přetekla nádrž s pudinkem? - Energetik: Podařilo se dodržet smluvené limity odběru elektřiny? Byly odběry rovnoměrné po dobu celého dne? Jaké je celkové teplo dodané do jednotlivých výrobních hal? - Obchodní cestující Jaké množství jahodového pudinku máme skladem? Potřebuji zadat novou zakázku, neboť jsem zjistil, že žádané zboží není na skladě. - Vedoucí údržby: Které zařízení potřebuje častější údržbu? Byly provedeny všechny naplánované údržbové práce? Nestojí údržba výrobní linky víc než je zdrávo? Jsou údržbové čety vytíženy? Je dostatek náhradních dílů? - Pracovníci údržby: Na čem dnes budeme pracovat? Potřebujeme dokumentaci k zařízení, na kterém budeme provádět údržbu. (Může být rovněž k dispozici na stránkách portálu.) - Vedoucí skladu: Co je potřeba objednat? - Expedice: Jsou naplánované dodávky připraveny k expedici? - Výrobní technolog: Které zařízení je potřeba vyměnit? Který regulační proces zdržuje celý proces výroby? Proč linka č. 4 vyrábí o 20 % více zmetků než ostatní linky? - Ředitel závodu: Jaký je zisk? Jak si vedou akcie firmy? Jaký je můj dnešní časový plán? Jak se daří dodržovat dodavatelsko-odběratelské vztahy? Zbydou peníze na to pořídit si vodotrysk do haly?

11 Strana 11 Shrnutí Portál SuiteVoyager zhodnocuje výrobní i podnikové informace tím, že je shromažďuje, organizuje, dává do souvislostí a distribuuje velkému množství zájemců do prostředí Internet/intranet. Vzhledem k snadnému přístupu k informacím z běžného počítače vybaveného prohlížečem Internetu poskytuje SuiteVoyager výrobním organizacím cenově výhodnou infrastrukturu pro přenos výrobních informací ke každému uživateli; tj. od pracovníků na výrobních linkách až po vedoucí pracovníky v rámci podniku, přes obchodníky v terénu a zaměstnance poboček až po zákazníky, dodavatele a další externí partnery. Lidé na všech úrovních organizace tedy mohou pohodlně zjišťovat právě ty informace, které potřebují, analyzovat je, a tak nacházet cesty vedoucí k průběžnému zlepšování celého výrobního procesu.

12 Strana 12

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Wonderware Information Server

Wonderware Information Server Analytický a reportní výrobní informační portál Sjednocení informací z různých výrobních zdrojů Analýzy dat v souvislostech Podpora interaktivního rozhodování Zlepšení efektivity a výkonnosti výroby Vizualizovat

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Úvod Subsystém distribuovaných alarmů Ukládání alarmů do relační databáze Zobrazování, potvrzování a potlačování

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového

Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Wonderware Information Server 2012 R2 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

SIMATIC PCS 7. Archivace a prezentace dat. Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 SIMATIC PCS 7 Archivace a prezentace dat Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Možnosti archivace výrobních dat v SIMATIC PCS 7 I. Přímo na OS (krátkodobě) StoragePlus server (menší

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Integrace systémů na letišti

Integrace systémů na letišti Integrace systémů na letišti V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že nestačí jen zdokonalovat vybavení letadel. Ta potřebují také

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS

DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS DOPRAVA V POHYBU PRODUKT KERBERUS Kerberus Základní informace Software řídícího systému Kerberus je určen pro řízení technolog. vybavení tunelových staveb (vzduchotechnika, osvětlení, vodní hospodářství,

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur

Wonderware Historian 10.0 Příklady architektur 10.0 Příklady architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad 1: Příklad 2: Příklad 3: Příklad

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů

Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jednorázová hesla pro zvýšení bezpečnosti vzdáleného přístupu mobilních uživatelů Jedním z řešení bezpečného vzdáleného přístupu mobilních uživatelů k firemnímu informačnímu systému je použití technologie

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Produktové informace. Sesam-e. www.sesam-e.com

Produktové informace. Sesam-e. www.sesam-e.com Produktové informace Sesam-e je moderní řešení pro monitorování a řízení průjezdů vozidel bránami. Typicky je využíván pro vozové parky, firemními areály, garáže atp., přičemž jej zároveň lze využít i

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu

Specializovaná mapa s interpretací regionálních rozdílů v oblasti sociálního výzkumu v oblasti sociálního výzkumu Autoři Březen 2015 Autor Organizace Dušan Chlapek Vladimír Jakubal Tomáš Knap Jan Vrána Jan Kučera Jiří Makalouš Luboš Marek Petr Mazouch Martin Nečaský Tomáš Vahalík KOMIX

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Editor dat povodňového plánu

Editor dat povodňového plánu Editor dat povodňového plánu Internetová správa dat pro Digitální povodňový plán Přístup k aplikaci Povodňový informační systém modul digitální centrální datový sklad povodňová kniha webové rozhraní nebo

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace

Wonderware. průmyslové automatizační a informační aplikace Wonderware Softwarový Průmyslové systém pro automatizační řešení komunikačních a informační problémů aplikace Software v průmyslových pro výrobní pro inteligenci průmyslové sítích Ethernet automatizační

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů

StaproFONS. Petr Siblík. Objednávání pacientů StaproFONS Petr Siblík Objednávání pacientů Agenda 1) Vysvětlení vlastností a principů 2) Spektrum uživatelů 3) Možnosti objednávání NIS versus MySOLP 4) Přínosy pro ZZ a uživatele 5) Technické požadavky

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

SIMATIC Information Server 2013

SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 Option SIMATIC Information Server 2013 WinCC V7.2 a option SIMATIC Information Server Analýza a protokoly na webovém rozhraní Protokoly s informacemi jak pro výrobu, tak i pro vedení společnosti

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Výhody systému - Bezstarostné automatické zobrazovaní dokumentů v požadovaných vývěsných termínech platnosti. - 100% dostupnost všech aktuálních dokumentů

Více

Wonderware Historian Client

Wonderware Historian Client Wonderware Historian Client Analýza a reporty o chodu a výkonnosti výrobních procesů Zlepšení výkonnosti a ziskovosti výroby včasným využíváním přesných informací z výrobních procesů Dotazování dat a sestavování

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM

Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM 1. Doporučené SW a HW nároky Doporučeno pro předpokládané využití serveru pro zpracování 2000 dokumentů měsíčně. HW: 3GHz procesor, 2 jádra, 8GB RAM SW: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 Microsoft

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci

METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci METEOVIVA WVS Produktový list Ušetřete náklady na energii prostřednictvím systému pro předpověď a optimalizaci SIMAC TECHNIK ČR a.s. 2011 METEOVIVA Jedná se o řešení pro optimální udržení mikroklimatických

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata

Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata Sběr dílenských dat s využitím produktu OKdata 1. Úvod Řídit bez informací nelze. To ví všichni. Přesto v praxi tuto samozřejmost často buď zcela ignorujeme nebo silně podceňujeme. Přitom na dosah ruky

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze

Wonderware Historian. Výkonná průmyslová historizační databáze. Hlavní funkčnosti a přínosy. Vysoce výkonná historizační databáze Výkonná průmyslová historizační databáze Úplný a přesný záznam skutečné historie výrobních procesů Otevřený a rychlý přístup k informacím pro efektivní podporu rozhodování Škálovatelnost od jednoduché

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o.

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o. SIMATIC WinCC Data Monitor SIMATIC WinCC / DataMonitor Process Screens Procesní obrazovky z WinCC aplikace (Web Navigator View only) Trends & Alarms Zobrazení historických dat z WinCC v Internet Exploreru

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více