DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013"

Transkript

1 Adresa sídla: Těchobuz Pacov IČO Tel.: Fax.: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č. 3/2013 Pravidla, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby Přílohy: 1. Adaptační proces nového klienta 2. Tiskopis IPPS 3. Osobní cíle klienta 4. Osobní profil klienta 5. Doporučující vyjádření jednotlivých členů týmu 6. Doporučující vyjádření pracovníku Střediska sociálně pracovního tréninku 7. Hodnocení plnění jednotlivých cílů IPPS 8. Hodnocení plnění cílů sociálně pracovního tréninku 9. Závěrečné hodnocení plnění cílů 10. Evidence požadavků na tvorbu metodik Platnost od

2 Čl. I. Legislativní rámec - Zákon č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách. - Vyhláška č. 505/ 2006 Sb. - Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů - Listina lidských práv a svobod - Deklarace práv mentálně postižených - Občanský zákoník Čl. II. Všeobecná ustanovení Vize domova : Žít běžný život se všemi jeho výzvami, klady a zápory. Základní prohlášení DOZP: Cílový uživatel: Muži a ženy s mentálním postižením Muži a ženy s mentálním postižením a zrakovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a sluchovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a řečovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a tělesnými vadami Negativní vymezení: Domov neposkytuje služby lidem, u nichž jsou zvýšené nároky na zajištění jejich bezpečnosti, tedy lidem s poruchou osobnosti, jedincům, kteří by z důvodu závažné duševní nemoci narušovali kolektivní soužití, lidem závislým na návykových látkách a lidem s projevy problémového chování, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí, lidem se sklony k toulání nebo útěkům. Věková hranice: 18 x let. Poslání domova: Posláním domova je vytvářet domov a trvalé bezpečné zázemí. Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije. Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci. Cíle poskytovaných služeb: Kontakt s okolím, sousedy, širší veřejností Účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb Podpora partnerského života přátelských vazeb Příprava na osamostatnění Posilování vlastního rozhodnutí Rozvoj a upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti: sebeobsluha, péče o domácnost, pracovní návyky, péče o zevnějšek, komunikace) Nabídnout pracovní poměr nebo pracovní terapii Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím sociálně pracovního tréninku, zájmových aktivit, práce.

3 Principy poskytovaných služeb: - Individuální přístup - Rovnocenné partnerství - Zásada přiměřenosti rozsahu podpory nebo pomoci - Podpora vlastní volby - Respektování soukromí - Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb Základní prohlášení Odlehčovací služby: Cílový uživatel: Muži a ženy s mentálním postižením Muži a ženy s mentálním postižením a zrakovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a sluchovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a řečovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a tělesnými vadami Negativní vymezení: Domov neposkytuje služby lidem, u nichž jsou zvýšené nároky na zajištění jejich bezpečnosti, tedy lidem s poruchou osobnosti, jedincům, kteří by z důvodu závažné duševní nemoci narušovali kolektivní soužití, lidem závislým na návykových látkách a lidem s projevy problémového chování, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí, lidem se sklony k toulání nebo útěkům. Věková hranice: 18 x let. Poslání Odlehčovací služby: Podpora rodin nebo lidí trvale pečujících o člověka s mentálním postižením formou poskytnutí časově omezené pobytové služby za účelem získávání nových návyků, dovedností a znalostí potřebných v běžném životě, nebo za účelem umožnění odpočinku pečující rodiny nebo pečujícího člověka nebo poskytnutí pobytové sociální služby po dobu složité životní situace rodiny, pečujícího člověka, nebo člověka s mentálním postižením. Cíle Odlehčovací služby: Poskytnutí pobytové služby na potřebnou dobu a zajištění podpory a pomoci člověku s mentálním postižením po smluvenou dobu Podpora přátelských vazeb Příprava na osamostatnění Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti Rozvoj upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti : sebeobsluha, péče o zevnějšek, péče o domácnost a svoje prostředí, pracovní návyky, komunikace) Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím terapií, volnočasových aktivit, práce. Principy Odlehčovací služby: Individuální přístup Rovnocenné partnerství Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory

4 Podpora vlastní volby Respektování soukromí Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb Čl. III. Služby poskytované domovem Služby domov poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, 48, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 44, Odlehčovací služby a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Služby se poskytují na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb a na základě vypracovaného individuálního plánu poskytování služeb, který je pravidelně aktualizován. Možnosti způsobů, typů a forem poskytovaných služeb jsou uvedeny v Domácím řádu Domova Jeřabina, příspěvkové organizace a v Domácích řádech jednotlivých domácností. Základním dokumentem, ve kterém jsou stanoveny konkrétní služby poskytované konkrétnímu klientu je Individuální plán poskytovaných služeb (dále jen IPPS) se svými přílohami. Čl. IV. Adaptační proces nového klienta Klient Domova pro osoby se zdravotním postižením: Při přijetí klienta do domova, zakládá sociální pracovnice Adaptační proces nového klienta. Vvyplní do tiskopisu: Jméno a příjmení klienta Datum přijetí Jméno a příjmení pověřeného partnera pro adaptační proces Cíl klienta při vstupu do domova Důležité informace zjištěné při jednání se zájemcem o službu a při příjmu klienta do zařízení Poznámky k chování klienta při seznámení se domácností, pokojem, SSPT, ostatními prostory Poznámky k chování klienta při seznamování se se spolubydlícími na domácnosti, s ostatními klienty, ostatními pracovníky Poznámky k chování a reakci klienta při seznámení se rytmem dne Založený adaptační proces předá pracovníkům na domácnosti, na které klient bude žít. Adaptační proces monitorují všichni zaměstnanci domácnosti a to po dobu šesti měsíců od přijetí klienta do domova. Adaptační proces je průběžně sledován vedoucí domácnosti, která je zodpovědná za včasné reakce a přijetí opatření ve způsobu poskytování služby takovým způsobem, aby proces adaptace klienta na nové prostředí byl pro klienta co nejméně zatěžující. Adaptační proces průběžně sleduje vedoucí úseku, na které klient žije, která je zodpovědná za včasné řešení případných vzniklých problémů v součinnosti managementem organizace.

5 První hodnocení Adaptačního procesu probíhá po 14-ti dnech od přijetí klienta do domova, druhé hodnocení adaptačního procesu probíhá po dvou měsících ode dne přijetí klienta do domova. Vyhodnocování průběhu adaptace a závěrečné vyhodnocení adaptačního procesu provede tým odborných pracovníků: Osobní partner klienta Vedoucí úseku, na kterém klient žije Vedoucí úseku SSPT Vedoucí ošetřovatelského úseku Sociální pracovnice Adaptační proces je nedílnou součástí individuálního plánu klienta. Po čtrnácti dnech ode dne přijetí je stanoven osobní partner klienta. Průvodce adaptačním procesem a později osobní partner klienta zajistí termín vytvoření individuálního plánu nejpozději do 30 ti dnů od nástupu klienta do domova. V období, kdy ještě není vytvořen IPPS zajistí klientu, aby měl možnost zúčastnit se všech aktivit domova, o které projeví zájem tak, aby klient při tvorbě plánu znal již možnosti, které mu domov nabízí. Výchozím podkladem pro tvorbu prvního individuálního plánu je Adaptační proces nového klienta, který je založen při přijetí klienta do domova. Tiskopis pro dokumentaci Adaptačního procesu je přílohou této směrnice. Klient Odlehčovací služby: Při přijetí klienta do domova zakládá sociální pracovnice Adaptační proces nového klienta. Pro efektivní nastavení služby do něj vyplní všechny výše uvedené informace. Adaptační proces monitorují všichni zaměstnanci domácnosti a to po dobu pobytu, od přijetí klienta do domova do doby skončení poskytování odlehčovací služby. Adaptační proces je průběžně sledován vedoucí domácnosti, která je zodpovědná za včasné reakce a přijetí opatření ve způsobu poskytování služby takovým způsobem, aby proces adaptace klienta na nové prostředí byl pro klienta co nejméně zatěžující. Adaptační proces průběžně sleduje vedoucí úseku, na které,klient žije, která je zodpovědná za včasné řešení případných vzniklých problémů v součinnosti managementem organizace. Závěrečné vyhodnocování adaptačního procesu provede vedoucí úseku bydlení s vedoucí domácnosti a jeho osobním partnerem současně se závěrečným vyhodnocením individuálního plánu. Adaptační proces je nedílnou součástí individuálního plánu klienta. Tiskopis pro dokumentaci Adaptačního procesu nového klienta je přílohou této směrnice. Klient Odlehčovací služby: Při přijetí klienta do domova zakládá sociální pracovnice Adaptační proces nového klienta. Pro efektivní nastavení služby do něj vyplní výše uvedené informace Založený adaptační proces předá pracovníkům na domácnosti, na které klient bude žít. Adaptační proces monitorují všichni zaměstnanci domácnosti a to po dobu pobytu, od přijetí klienta do domova do doby skončení poskytování odlehčovací služby. Adaptační proces je průběžně sledován vedoucí domácnosti, která je zodpovědná za včasné reakce a přijetí opatření ve způsobu poskytování služby takovým způsobem, aby proces adaptace klienta na nové prostředí byl pro klienta co nejméně zatěžující. Vyhodnocování průběhu adaptace a závěrečné vyhodnocení adaptačního procesu provede výše uvedený tým odborných pracovníků současně se závěrečným vyhodnocením individuálního plánu. Adaptační proces je nedílnou součástí individuálního plánu klienta. Tiskopis pro dokumentaci Adaptačního procesu nového klienta je přílohou této směrnice.

6 Osobní partner zajistí termín vytvoření individuálního plánu: V případě, že je klient přijat na dobu delší než 3 týdny, zabezpečuje tvorbu individuálního plánu nejpozději do 7 dnů od nástupu klienta do domova. V období, kdy ještě není vytvořen IPPS zajistí klientu, aby měl možnost zúčastnit se všech aktivit domova, o které projeví zájem tak, aby klient při tvorbě plánu znal již možnosti, které mu domov nabízí. Výchozím podkladem pro tvorbu prvního individuálního plánu je Adaptační proces nového klienta, který je založen při přijetí klienta do domova. Závěrečné vyhodnocení individuálního plánu proběhne nejpozději v poslední den před skončením poskytování odlehčovací služby klientu. V případě, že klient je přijat na dobu kratší než 3 týdny, vytváří individuální plán sociální pracovnice ve spolupráci s vedoucí úseků přímé péče a to nejpozději do tří dnů od nástupu klienta do domova. Jako podklad pro tvorbu individuálního plánu slouží tiskopis Osobní cíle klienta a informace získané od příbuzných při příjímání klienta do domova. Závěrečné vyhodnocení individuálního plánu proběhne nejpozději v poslední den před skončením poskytování odlehčovací služby klientu. Čl. V. Příprava podkladů pro plánování a přehodnocování individuálního plánování 1. Na základě rozhovoru s klientem osobní partner vyplní tiskopis Osobní cíle klienta. Osobní cíle klienta jsou zjišťovány v 3 nástupu klienta do domova, nebo před každou aktualizací Individuálního plánu poskytování služeb (dále jen IPPS). 2. Osobní partner vypracuje Osobní profil klienta. Do tohoto dotazníku uvádí údaje o klientovi, které získal v průběhu poskytované služby. 3. Vedoucí úseku SSPT zajistí vyplnění tiskopis doporučujícího vyjádření pracovníků SSPT, všichni ostatní členové týmu vyplní tiskopis Doporučující vyjádření členů týmu IPPS. 4. Čl. VI. Složení a postup práce týmu plánování a přehodnocování IPPS Na vytváření, hodnocení a aktualizaci se podílí tým složený z: Klient, pokud chce a pokud to jeho zdravotní stav dovolí vedoucí úseku bydlení vedoucí úseku SSPT vedoucí zdravotního úseku vedoucí domácnosti, na které klient žije sociální pracovnice vychovatel Postup při tvorbě IPPS: 1. Sociální pracovnice zjistí dotazováním klienta, pokud je přítomen, jaké cíle měl ve stávajícím plánu IPPS a zda je spokojen s jejich plněním. 2. Vedoucí domácnosti, společně s klientem, pokud je přítomen, podá informace o plnění jednotlivých cílů, průběhu jejich plnění a úspěšnosti jejich plnění. Podá všechny důležité informace související s plněním těchto cílů a s celkovým průběhem poskytování služeb dle stávajícího IPPS klienta. 3. Vedoucí domácnosti společně s klientem, pokud je přítomen, informuje ostatní členy týmu o zjištěných přáních a osobních cílech klienta.

7 4. Vedoucí domácnosti informuje ostatní členy týmu o údajích zjištěných v osobním profilu klienta. Součástí informací je vyhodnocení rizikových situací a návrhů na prevenci rizikového chování. 5. Každý pracovník týmu informuje ostatní členy týmu o skutečnostech zjištěných při poskytování služeb v oblasti za kterou zodpovídá, informuje tým o skutečnostech a údajích, které v průběhu poskytování služeb o klientovi získal a podá návrh dalšího postupu v poskytování služeb v oblasti, za kterou zodpovídá, nebo podá návrh nového cíle. 6. Ve spolupráci s klientem, pokud je přítomen, je sestaven IPPS klienta na další období, ve kterém je stanoveno: Cíle klienta Postup při plnění cíle Kdo poskytne podporu při plnění cíle Kde bude cíl plněn Kdo je zodpovědný za podporu poskytnutou při plnění cíle a vyhodnocení jeho průběhu Rizika vyplývající z plnění cíle Krizový plán na snížení nepřiměřeného rizika při plnění cíle Kriteria splnění cíle Předpokládané splnění cíle, které je současně předpokládaným datem aktualizace IPPS Skutečné datum splnění cíle Dále je v IPPS uvedeno: Která pracoviště Střediska sociálně pracovního tréninku (SSPT) chce navštěvovat Zda je pro něj stanoven individuální nebo skupinový program SSPT Která tří skupin činností je u něj vhodná na jednotlivých pracovištích, která bude využívat Zda je či není potřebná individuální osobní asistence při denních aktivitách a v jakém rozsahu Jaké dohody o provedení práce, o pracovní činnosti či pracovní smlouvy má uzavřeny Jaké vnější zdroje v oblasti kultury, zájmů a sportu chce využívat, čemu dává přednost Jaké společenské organizace a spolky chce navštěvovat či je navštěvuje Jakou míru podpory potřebuje při vyřizování záležitostí na úřadech, při nákupech Jaké fakultativní služby chce odebírat Zdravotní hledisko: : Zda je sledován diabetologem, zda je u něj nebezpečí záchvatu, jakou dietu klient má indikovánu, zda klient potřebuje doprovod k lékaři, stav vlasů a pokožky, případně jiná upozornění zdravotnického personálu, vztahující se ke zdravotnímu stavu klienta a související s výkonem práce pracovníků v sociálních službách. Co má rád; co vnímá negativně Forma komunikace verbální, neverbální (jaká?) Kompenzační pomůcky, které používá Do jaké výše umí hospodařit s penězi Jakou formou dopravy zvládá cesty na nákupy a využívání veřejných služeb Další případné specifické přání nebo potřeby (jiná sdělení např. informace o školní docházce, specifické potřeby klienta apod. )

8 IPPS klienta je vypracováván vždy v souladu s vnitřní směrnicí Pravidla na ochranu osobních a citlivých údajů. Čl. VII. Zodpovědnost při plnění IPPS klienta Za sledování průběhu plnění IPPS, jeho průběžné vyhodnocování a upozorňování na případné nedostatky v průběhu plnění IPPS klienta je zodpovědný osobní partner klienta. V případě pochybení jednotlivých pracovníků v IPPS pověřených podporou při realizaci konkrétních cílů IPPS je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit sociální pracovnici domova nebo vedoucímu pracovníkovi úseku, který tento úsek řídí. Sociální pracovnice nebo úsekový vedoucí nejdéle do 7 kalendářních dnů jsou povinni pochybení prošetřit a navrhnout opatření k nápravě. Toto opatření předloží k posouzení a přijetí poradě úseku ředitelky bez zbytečných odkladů. Čl. VIII. Průběh plnění IPPS Postup při plnění IPPS: Pracovníci pověření podporou při plnění jednotlivých cílů klienta jsou povinni klientu poskytnout podporu při plnění cílů klienta v souladu se schválenými metodikami práce. Metodiky práce: Pracovní postupy při poskytování podpory se řídí metodikami vypracovanými pedagogickými pracovníky nebo sociální pracovnicí. Metodika je pro všechny pracovníky při poskytování podpory klientům závazná. Metodiky jsou vypracovávány na poskytování podpory v těchto oblastech: Péče o vlastní osobu.pomoc a podpora při hygieně Péče o svoje prostředí Nácvik sociálních dovedností Nácvik komunikačních dovedností Nácvik pracovních dovedností Prožitková terapie Metodikou práce je také Kompenzační kuchařka příprav pokrmů. Požadavek na vytvoření metodiky podávají členové týmu tvorby IPPS. Pedagogičtí pracovníci domova jsou povinni nejdéle do 15-ti dnů metodiku vytvořit a provést instruktáž všem pracovníkům, kteří s ní budou pracovat. Dále jsou povinni nejdéle do 20 ti dnů provést intervizi plnění postupů stanovených metodikou. Výsledky zaznamenávají do Evidence na vytvoření metodiky. Zaznamenává se datum uskutečnění instruktáže nebo intervize, stručný popis případných nedostatků, postup při odstranění nedostatků, podpis pedagogického pracovníka, který instruktáž nebo intervizi prováděl a podpis pracovníka, u kterého byla instruktáž, nebo intervize prováděna. V případě, že se ukáže, že je třeba učinit kroky k odstranění nedostatků, zaznamená se datum, kdy byly nedostatky odstraněny a podpis pracovníka, který je odstranil.

9 Postup při zjištění, že schválená metodika není vhodná: V případě, že se v průběhu plnění cíle ukáže, že schválená metodika není pro konkrétního klienta vhodná, jsou pracovníci povinni informovat osobního partnera klienta formou záznamu do tiskopisu Hodnocení plnění jednotlivých cílů s popsáním problému, který při postupu podle konkrétní použité metodiky vznikl. Osobní partner klienta tuto skutečnost bez zbytečných průtahů oznámí vychovateli. Oznámení se provede formou zápisu do evidence požadavků na vypracování metodiky, která je uložena u vedoucí úseku SSPT. Zaznamená se datum, požadavek, jméno klienta, název metodiky a podpis osobního partnera. Vychovatel je povinen provést šetření zda a v čem je metodika nevhodná a na základě šetření vypracuje nejpozději do 15-ti dnů individuální metodiku a provede její instruktáž a následnou intervizi Hodnocení plnění cílů: Hodnocení plnění konkrétních cílů klienta provádí pracovník, který poskytl podporu při činnosti, která vede ke splnění stanoveného cíle do tiskopisu Hodnocení jednotlivých cílů IPPS. Hodnocení průběhu činnosti v oblasti, kde klient nemá stanoven konkrétní cíl, je zaznamenáváno na tiskopis Hodnocení plnění cílů sociálně pracovního tréninku. Každé pracoviště vede samostatný list tiskopisu. Záznamy provádí pracovník, který klientu poskytoval podporu. Záznamy hodnocení musí být vyplňovány objektivně, pravdivě a při každém zapojení se klienta do konkrétní aktivity. Záznamy musí obsahovat podrobné informace o průběhu plnění konkrétního cíle, které jsou základní informaci pro pracovníka, který bude následně klientu podporu poskytovat. Čl. IX. Přehodnocování a aktualizace IPPS K pravidelné aktualizaci a přehodnocování IPPS včetně podkladů pro plánování a přehodnocování individuálního plánování dochází po 6-ti měsících od vytvoření individuálního plánu klienta. Vedoucí úseku bydlení informuje tým o termínu konání aktualizace IPPS a to 14 dnů předem na poradě vedení. Mimořádné aktualizace IPPS jsou provedeny v těchto případech: vlastní žádost klienta žádost opatrovníka klienta žádost osobního partnera z důvodu nepřiměřenosti cíle schopnostem klienta splnění cílů stanovených v IPPS v kratší, než půlroční době. zvýšený výskyt rizikového chování O požadavku mimořádné aktualizace IPPS informuje osobní partner klienta vedoucí úseku bydlení bez zbytečných průtahů. Vedoucí úseku bydlení je povinen zajistit zařazení

10 aktualizace IPPS klienta do nejbližšího možného termínu, nejpozději však do 14-ti dnů od podání podnětu. Osobní partner klienta má právo a současně je povinen provést změnu v IPPS klienta bez předchozího svolání týmu v těchto případech: pokud došlo ke změně v údajích ošetřovatelské péče a tuto změnu provede vždy pouze na základě požadavku všeobecné sestry. Ve všech ostatních případech musí být vždy svolán tým výše uvedených pracovníků k aktualizaci IPPS. Čl. X. Hodnocení průběhu plnění cílů Průběh plnění cílů stanovených v IPPS je zaznamenáván v tiskopise Hodnocení průběhu plnění cílů IPPS. Zde se zaznamenává: Jméno a příjmení klienta Jméno osobního partnera Stanovený cíl Datum zahájení plnění cíle Průběh při plnění cíle Důležité informace o způsobu a formě podpory, která je klientu poskytnuta Splnění cíle Každý zápis musí být opatřen datem a podpisem pracovníka, který podporu při plnění cíle poskytoval Průběh ostatních ustanovení je zaznamenáván: Průběh poskytování služby na jednotlivých pracovištích Střediska sociálně pracovního tréningu jednotlivě na tiskopisy konkrétních pracovišť Využívání vnějších zdrojů na tiskopisy Hodnocení plnění cílů poskytované služby Hodnocení plnění IPPS je vedeno v souladu s Pravidly na ochranu osobních a citlivých údajů.

11 Čl. XI. Systém sdílení informací v oblasti individuálního plánování Systém sdílení informací v oblasti individuálního plánování tvoří: 1. Kniha hlášení cílem je předávání potřebných informací mezi pracovníky střídajícími se ve směnách na domácnosti slouží k zaznamenávání informací o průběhu služby poskytované klientu v daný den, o jeho aktuálním stavu a úkolech, které se budou plnit další den. Změna zdravotního stavu je neprodleně hlášena službukonající všeobecné sestře. 2. Hodnocení průběhu plnění cílů Průběh plnění cílů stanovených v IPPS je zaznamenáván v tiskopise Hodnocení plnění jednotlivých cílů IPPS. Průběh hodnocení cílů zaznamenává pracovník, který stanovené cíle s klientem plní. Povinností pracovníka je záznam o průběhu plnění cílů provést neprodleně po ukončení dílčích úkolů plnění cílů a to tak, aby záznam poskytoval dostatek informací dalším pracovníkům, kteří budou na plnění stanoveného cíle dále spolupracovat. 3. Pravidelné schůzky týmu IPPS Schůzky týmu IPPS se konají 1x za týden. K pravidelné aktualizaci a přehodnocování IPPS včetně podkladů pro plánování a přehodnocování individuálního plánování dochází po 6-ti měsících od vytvoření individuálního plánu klienta. Členové týmu diskutují o průběhu plnění plánu klienta. Každý člen týmu se vyjádří ke své oblasti, klient se vyjadřuje, jak se mu daří naplňovat jeho potřeby a cíle. Výstupem je aktualizace IPPS nebo přenastavení poskytované služby. Čl. XII. Osobní partner klienta Osobní partner klienta je vždy pracovník v sociální péči z domácnosti, na které klient žije. Osobní partner je klientu po dohodě s klientem přidělen. Klient nebo jeho opatrovník může kdykoliv požádat o změnu osobního partnera. Domov je povinen této žádosti vyhovět v případě, že důvod, na základě kterého klient žádá o změnu osobního partnera je natolik závažný, že by nezaručoval oboustrannou vstřícnou spolupráci a pokud to provozní podmínky dovolí. Žádost o změnu osobního partnera může být písemná i ústní. Žádost o změnu osobního partnera vyřizují členové porady úseku ředitelky. Vymezení kompetencí osobního partnera: Garantuje individuální přístup ke klientu Zjišťuje jeho potřeby, přání, problémy Připravuje ve spolupráci s klientem podklady k tvorbě IPPS prostřednictvím tiskopisu Osobní cíle klienta a tyto informace předává vedoucí domácnosti na které klient žije Sleduje plnění IPPS, upozorňuje ostatní pracovníky, jejich nadřízené nebo sociální pracovnici na nedostatky a problémy Podává podnět k aktualizacím IPPS Provádí změnu IPPS v povoleném rozsahu (čl. IX. této směrnice)

12 Podporuje a pomáhá klientu vyřizovat jeho osobní záležitosti, obstarávání a péči o jeho osobní věci Podporuje sociální začleňování klienta Garantuje dodržování lidských práv klienta Čl. XIII. Kontroly tvorby a plnění cílů IPPS dodržování průběhu poskytované služby IPPS Vnitřní kontrola: 1. Ředitelka domova kontroluje: Průběh přípravy a tvorby IPPS klienta Soulad údajů o přáních a potřebách klienta se skutečnostmi uvedenými v IPPS Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS Kvalitu sledování plnění IPPS osobním partnerem Metodiky postupů při plnění jednotlivých cílů a to: zda jsou vypracovány zda proběhly instruktáže a intervize zda jsou v souladu s individuálními potřebami klientů zda jsou stanovené postupy při plnění cílů dodržovány 2. Vedoucí úseku bydlení kontroluje: Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS Kvalitu sledování plnění IPPS osobním partnerem 3. Vedoucí úseku SSPT kontroluje: Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS Kvalitu sledování plnění IPPS Metodiky postupů při plnění jednotlivých cílů a to: zda jsou vypracovány zda proběhly instruktáže a intervize zda jsou v souladu s individuálními potřebami klientů zda jsou stanovené postupy při plnění cílů dodržovány 4. Vedoucí úseku zdravotního kontroluje: Dodržování doporučených opatření v souvislosti se zdravotním stavem klienta 5. Sociální pracovnice kontroluje: Zkoumání souladu údajů o cílech a potřebách klienta se skutečností Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS

13 Kvalitu sledování plnění IPPS osobním partnerem Upřednostňování využívání vnějších zdrojů před vnitřními službami domova Čl. XIV. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v platnost dne a je závazná pro všechny zaměstnance domova. Zároveň tímto dnem končí platnost směrnice č. 25/2012, ze dne včetně všech jejích příloh. V Těchobuzi dne Schválila: Bc. Simona Tomanová ředitelka Domova Jeřabina, p.o.

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011.

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2011. Domov Jeřabina, příspěvková organizace Těchobuz 1 395 01 Pacov IČ: 00511676 DIČ: CZ00511676 Zřizovatel: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Kapacita

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2012 Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2012 Kontakt a informace: tel.č.: 565 443 926 fax: 565 382 325 e-mail: info@domovjerabina.cz ID datové schránky: ky4s5dp. Adresa sídla: Domov Jeřabina,

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2010.

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2010. Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2010. Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz příspěvková organizace Těchobuz 1 395 01 Pacov IČ: 00511676 DIČ: CZ00511676 Zřizovatel: Kraj

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 9/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ DO DOMOVA

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 9/2013 PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ KLIENTŮ DO DOMOVA Adresa sídla: Těchobuz 1 395 01 Pacov IČO 00511676 Tel.: 565 443 926 Fax.: 565 382 325 info@domovjerabina.cz www.domovjerabina.cz DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Sociálně terapeutická dílna Ambulantní forma

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Standard č. 7 SMĚRNICE Verze 9 - zkrácená k podávání a vyřizování připomínek, podnětů, stížností, oznámení a petic osob, kterým jsou poskytovány sociální služby Tato Směrnice k podávání a vyřizování připomínek,

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Předávání informací Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ11 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Směrnice č. 2016/02/001 Březen 2016 Zásady pro přijímání občanů do pobytových sociálních zařízení Sociálních

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín

Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova Polikliniky Vsetín ), Vsetín Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Auxilium o.p.s. Osobní asistence terénní Centrum Auxilium Nemocniční 945 (budova

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 15. ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU SMĚRNICE VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU I. Úvod 1) Směrnice je určena pro sociální službu terénní program, kterou

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti

I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti I. Způsob podání žádosti o poskytnutí sociální služby a její náležitosti (1) Pokud má zájemce o nabízenou službu zájem, podá vlastnoručně podepsanou žádost o poskytnutí sociální služby (dále jen žádost).

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov D o m o v n í ř á d Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov 1. Charakteristika zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov (dále jen Domov Javorník; DZP) je

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz STANDARD č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB

Více

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla CENTRA DENNÍCH SLUŽEB v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady

Více

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce.

Dospělí lidé s mentálním a vícenásobným postižením, kteří v současné době nemají možnost pracovat z různých důvodů na běžném trhu práce. Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85, PSČ 794 01 Sociálně terapeutická dílna, B. Smetany 35, Město Albrechtice, PSČ 793 95 Popis realizace služby Posláním sociálně terapeutické

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby rané péče v rámci projektu č.. /ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 75623 Jablůnka Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Postup stanovuje, jak se evidují došlé žádosti, jak se postupuje při složení komise a při

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Ing. Iva Šmrhová Schváleno: Pedagogickou

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

SMĚRNICE č. 12/2015 DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK EVIDENCE ŽÁDOSTÍ, POŘADNÍK ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

SMĚRNICE č. 12/2015 DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK EVIDENCE ŽÁDOSTÍ, POŘADNÍK ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Účetní jednotka: Označení: SMĚRNICE č. 12/2015 DOMOV PRO SENIORY ŠTERNBERK EVIDENCE ŽÁDOSTÍ, POŘADNÍK ZÁJEMCŮ O SLUŽBU A JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Sociální služby Šternberk, p.o. Evidence žádostí, pořadník

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S

SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice SMĚRNICE č. 1 /2010 - DZR/S k zajištění jednotného postupu při přijímání a vyřizování podnětů a stížností klientů a ostatních občanů ke službám poskytovaných organizací,

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ JEDNACÍ ŘÁD Gymnazijní společnosti z.s. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Základní ustanovení 1. Jednací řád rozvádí některá ustanovení Statutu Gymnazijní společnosti z.s. (dále jen GS) a podrobně upravuje

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty

Provázanost s dalšími standardy. Obsah standardu kvality. Provázanost s dokumenty Mapa systému písemných pravidel a metodických postupů Podpora pěstounských rodin ANEB POMOC V PRAVÝ ČAS Temperi, o.p.s. SQ Obsah standardu kvality Provázanost s dalšími standardy Provázanost s dokumenty

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: TABITA Třinec, osobní asistence; Jablunkovská 241, 739 61 Třinec PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Zámek Nová Horka, příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Účinnost: od 1. 7. 2014 Plánovaná aktualizace: červenec 2015 Standard č.

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová Kontakty: 495 491 180 a 736 601 096

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ

Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Stanovy občanského sdružení Pink Floyd fanklub CZ Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Pink Floyd fanklub CZ (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Grafická 46, Praha 5, PSČ 150 00. Čl. II Právní

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více