SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE"

Transkript

1 SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE Ing. Petr Váňa, Senior Consultant, M.C.TRITON, spol. s r.o. Aktuální problémy managementu českého zdravotnictví Jindřichův Hradec 21. září 2006

2 Struktura prezentace 1. Co je výkon nemocnice? 2. Jaké nástroje mohou podpořit výkon nemocnice? 3. Jak funguje odměňování ve většině veřejných nemocnic? 4. Jak změnit odměňování, aby podporovalo dosažení potřebného výkonu? 5. Jaká rizika jsou spojena se změnou odměňování?

3 Co je výkon nemocnice? Zadání vlastníka (zřizovatele) Vize Strategie (cíle, projekty) Parametry měření úspěšnosti Vše se vyvíjí v čase!!!

4 Parametry měřm ěření výkonu nemocnice Příklady: příjmy od zdravotních pojišťoven příjmy za poskytnuté služby hrazené mimo veřejné zdravotní pojištění materiálová náročnost výnosů náklady na SZM obložnost počet nozokomiálních nákaz počet reoperací spokojenost zákazníků finanční zdraví nemocnice..

5 Nástroje na podporu dosažen ení výkonu Odměňování zaměstnanců Finanční a nefinanční motivace Firemní kultura Rozvoj potřebných kompetencí zaměstnanců Sociální program

6 Odměň ěňování ve veřejné nemocnici Zákon číslo 143/1992 Sb. o platu a odměňování za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech. Nařízení vlády číslo 330/2003 Sb.o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové tabulky pro stanovení základního platu zaměstnance). Nařízení vlády číslo 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady.

7 Odměň ěňování ve veřejné nemocnici Systém odměňování = definitiva. Katalog prací pro pracovní funkce ve zdravotnictví je deformovaný. Motivační pohyblivá složka mzdy je velice nízká (3-5 %). Mzda nemá vazbu na výkon (měřitelné parametry). Nesystémové plošné navyšování tarifních mezd bez zajištění zdrojů.

8 Odměň ěňování v tržní nemocnici Proč měnit systém odměňování v nemocnici? Podpora dosažení stanovené vize a strategie rozvoje. Diferencování odměn zaměstnanců podle výkonu a kvality odvedené práce. Zvýšení podílu pohyblivé motivační složky mzdy. Efektivní využití největší nákladové položky.

9 Struktura nákladn kladů v nemocnici 25% 12% 8% 55% Osobní náklady Materiál Služby Ostatní

10 Jak změnit systém m odměň ěňování? Provádí Pomůcka Seznam pracovních funkcí v nemocnici zaměstnanec organizace konzultant seznam stávajících pozic Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu zaměstnanec nadřízený příslušné funkci zaměstnanci ve funkci přímý nadřízený konzultant konzultant formulář popisu pracovní funkce popis pracovní funkce metodika hodnocení pracovních funkcí Hodnocení pracovních funkcí Bodové ohodnocení pracovních funkcí hodnotící komise konzultant konzultant metodika hodnocení pracovních funkcí popis pracovní funkce popis pracovní funkce Systém odměňování management nemocnice konzultant bodové ohodnocení plánovaný objem mzdových prostředků

11 Postup při p i změně odměň ěňování Seznam pracovních funkcí v nemocnici Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí definuje management nemocnice konzultant koordinuje a předává zkušenosti (doporučený počet funkcí) vstupní seznam pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu Hodnocení pracovních funkcí Bodové ohodnocení pracovních funkcí Systém odměňování

12 Postup při p i změně odměň ěňování Seznam pracovních funkcí v nemocnici Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu výběr a příprava zaměstnanců na popis pracovních funkcí koordinace, konzultace zpracovatelům, jednotný výstup, úplnost spolupráce zaměstnanců na popisovaných pracovních funkcích Hodnocení pracovních funkcí Bodové ohodnocení pracovních funkcí Systém odměňování

13 Postup při p i změně odměň ěňování Seznam pracovních funkcí v nemocnici Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu projednání popisu pracovní funkce na úrovni managementu nemocnice kompletace a příprava pro hodnocení pracovních funkcí kontrola úplnosti seznamu pracovních funkcí Hodnocení pracovních funkcí Bodové ohodnocení pracovních funkcí Systém odměňování

14 Postup při p i změně odměň ěňování Seznam pracovních funkcí v nemocnici Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu Hodnocení pracovních funkcí sestavení hodnotícího týmu: - osobnosti -průřez pracovními funkcemi - konstruktivní zástupci odborů proškolení týmu a příprava na hodnocení nastavení vah pro hodnotící kriteria Bodové ohodnocení pracovních funkcí Systém odměňování

15 Postup při p i změně odměň ěňování Seznam pracovních funkcí v nemocnici Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu Hodnocení pracovních funkcí Bodové ohodnocení pracovních funkcí Systém odměňování hodnocení pracovních funkcí (nikoliv zaměstnanců) na základě popisu pracovních funkcí metodika hodnocení 19 parametrů ve 3 oblastech moderátor (konzultant) udržení vyrovnaného měřítka v průběhu hodnocení, řešení sporných bodů, záznam výsledků hodnocení

16 Metodika hodnocení pracovních ch funkcí TŘI PILÍŘE Požadavky na výkon pracovní funkce Charakteristika činností v rámci pracovní funkce Způsobilosti potřebné pro výkon pracovní funkce

17 Metodika hodnocení pracovních ch funkcí POŽADAVKY NA VÝKON PRACOVNÍ FUNKCE I. Požadované vzdělání II. Další potřebné vzdělávání III. Požadovaná délka praxe IV. Další specifické požadavky

18 Metodika hodnocení pracovních ch funkcí CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI PRACOVNÍ FUNKCE I. Psychická náročnost II. Fyzická náročnost III. Technická náročnost IV. Rizikové faktory V. Míra samostatnosti /vlastní volby pracovního postupu VI. Vliv na stav pacienta VII. Práce s informacemi VIII. Převažující charakter činnosti

19 Metodika hodnocení pracovních ch funkcí ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON PRACOVNÍ FUNKCE I. Manažerská způsobilost II. Koncepční způsobilost III. Odborná způsobilost IV. Ekonomická způsobilost V. Zákaznická způsobilost VI. Komunikační způsobilost VII. Metodická způsobilost

20 Metodika hodnocení pracovních ch funkcí

21 Postup při p i změně odměň ěňování Seznam pracovních funkcí v nemocnici Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu Hodnocení pracovních funkcí Bodové ohodnocení pracovních funkcí Systém odměňování každá pracovních funkce má přiřazeno bodové ohodnocení seřazení pracovních funkcí podle bodového ohodnocení základ pro modelování

22 účetní vedoucí směny farmaceutický mzdová účetní asistent hlavní kuchař strojní mechanik ošetřovatelka dokumentační ekonom pracovnic personalista specialista chemický elektrikář technik obsluha velí na zdravotní laborant I účetní specialista správce vedoucí skladu předák obsluhy velín elekt rikář revize odborný ekonom biomedicínský inženýr technik-specia lista všeobecná sestra I porodní asistentka I stavební t echnik knihovnice hlavní účet ní informatik technik zdravotně-soc. pracovní zdravotní laborant I farmaceutický asistent I nutriční terapeut asistentka ředitele specialist a výkaznictví psycholog odborný ekonomdaně logoped radiologický far maceut asistent informatik správce ergoterapeut fyzioterapeut informatik specialista vedoucí oddělení personální náměstek klinický bioanalytik odborný ekonomvř všeobecná lékař sestra II nutriční specialista farmaceut specia lista porodní asistentka II porodní klinický asistentka psycholog specialis všeobecná sestra specialist fyzioterapeut specialista klinický logoped technicko provozní nám staniční náměstek pro informatik sestra ekonomicko obchodní ná nám. pro ošetřovatelskou vrchní sestra p ředitel vedoucí lékárny lékař se specializací lékař s vyšší specializac nám. pro léčebnou péč vedoucí lékař pr imář sanit ář personalista nástrojář dispečer správy majetku archivář referent topenář-instala tér kuchař, řezník zámečník- údržbář skladník vrátný, telefonista truhlář malíř-natěrač admin. pr acovník podatel zedník pr odavačka děln ík manipulační Body uklízečka pracovník odpadů pomoc.prac.ve stravová 0 Bodové ohodnocení pracovních funkcí

23 Postup při p i změně odměň ěňování Seznam pracovních funkcí v nemocnici Zpracování popisu pracovních funkcí Odborná oponentura vytvořených popisů pracovních funkcí Školení hodnotícího týmu Hodnocení pracovních funkcí Bodové ohodnocení pracovních funkcí Systém odměňování modelování systému odměňování - objem finančních prostředků vázaný na fixní a variabilní složku mezd struktura tarifní tabulky (počet tříd, stupňů, rozpětí, minimální mzda, smluvní mzda, mimotarifní mzda) zařazení jednotlivých zaměstnanců do nových pracovních funkcí a mzdových tarifů porovnání s aktuálním tarifem = řešení odchylek definování mzdových složek příplatky, odměny, náhrady mzdy mzdový řád včetně katalogu pracovních funkcí

24 Modelování mzdového systému měsíční mzda Kč body

25 Výstup (přínos) změny odměň ěňování MZDOVÝ ŘÁD a) Katalog pracovních ch funkcí - Popis - Ohodnocení b) Pravidla pro odměň ěňování jednotlivých pracovních ch funkcí - Fixní a variabilní část mzdy (vazba na parametry výkonu) - Mzdové formy (základn kladní mzda, odměny, příplatky, p platky, náhrady) n - Tarifní mzda, mimotarifní mzda, smluvní mzda (hodnocení zaměstnanc stnanců) - Odpovědnost dnost a pravomoc při p i stanovení mzdy zaměstnance

26 Rizika spojená se změnou odměň ěňování Akceptace nového systému odměň ěňování zaměstnanci Legislativa Nesystémov mová opatřen ení MZ ČR R (demotivace( demotivace) Nejasné zadání vlastníka (zřizovatele) a jeho časté změny Nedůslednost managementu při p i zavedení nového systému motivace a odměň ěňování do praxe Disponibilní zdroje (Zákon koník k práce - přesčasová práce)

27 Závěr Kdo brání jakýmkoliv změnám, m, nezabrání změně k horší šímu. mu.

28 Děkuji za pozornost M.C.TRITON, spol. s r. o. Evropská 423/ Praha 6 Tel: Fax: Web: Ing. Petr VáňaV Senior Consultant Tel: Mobil:

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C.

Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C. M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 1 / 26 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Ing. Marek

Více

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12.

Katalog zaměstnání. PERs-44-B-2014. PERs-40-B-2010 Katalog povolání. Představenstvo ČD Cargo, a.s. svým usnesením č. 2084/2014 ze dne 18. 12. Typ interní normy Směrnice Označení PERs-44-B-2014 Nahrazuje PERs-40-B-2010 Katalog povolání Změna č. 0000 Účinnost od 01.01.2015 Datum vydání 19.12.2014 Platí do odvolání Navrhovatel Ing. Mojmír Bakalář

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21 (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č.

Více

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99

SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 SMĚRNICE REKTORA UP - B3-6/99 Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd Obsah: Katalog zařazení funkcí a profesí do mzdových tříd byl projednán a schválen AS UP dne 29. 9. 1999. Úvod Konstrukce

Více

469/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

469/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ KATALOG PRACÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 469/2002 Sb. - poslední stav textu 469/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. srpna 2002, kterým se stanoví katalog prací

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle 123 odst. 6 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Tímto nařízením se stanoví zařazení

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

V Praze dne 7. listopadu 2003. PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne 7. listopadu 2003. PaedDr. Jaroslav Müllner náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2015 Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ - Kroměříž Příklad vzdělávacího plánu VZDĚLÁVACÍ PLÁN SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŘEDITELSTVÍ KROMĚŘÍŽ SRPEN 2007 88 - Kroměříž Sociální péče potřebuje etiku, aby byla skutečnou

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 3 k 15. 12. 2014

Více

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ se sídlem v Praze Z p r á v a o č i n n o s t i o b l a s t n í h o i n s p e k t o r á t u p r á c e za rok 2010 Zpracovatel: odbor správy a informatiky

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více