Vzory personálních písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzory personálních písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Vzory personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Mgr. Václav Černý, Ph.D. Jizbice 97, Slatina n. Úpou Životopis (strukturovaný 1) Osobní údaje: Datum a místo narození Státní příslušnost Rodinný stav Otec Matka Bratr Sestra 3. září 1970 v Jizbici. okr. Náchod ČR svobodný PhDr. Václav Černý, 1942, středoškolský učitel Eva Černá, roz. Jurčinová, 1949, učitelka ZŠ Ing. Jan Černý, 1972, projektant Tereza Mátlová, 1974, herečka Školní vzdělání: Základní škola ve Slatině nad Úpou Gymnázium v Náchodě, ukončeno maturitou FF UK v Praze, magisterský studijní program, obor čeština a literární teorie FF UK v Praze, doktorský studijní program, komparastika románských literatur semestrová stáž na katedře komparastiky filozofické fakulty pařížské Sorbonny Další znalosti: aktivní znalost francouzštiny, španělštiny, italštiny a angličtiny, pasívní znalost němčiny, rétorománštiny a portugalštiny uživatelky práce na PC Zaměstnání: 1995 dosud OA v Jaroměři, učitel češtiny a francouzštiny Dosavadní odborná činnost: Zájmy a profesní aspirace: uvedena v samostatné příloze literatura, výtvarné umění, vědecká práce v oblasti literární komparastiky Reference: Mgr. František Chudoba, ředitel OA, Havránkova Jaroměř 3 prof. PhDr. František Šalda, DrSc., Gebauerova Praha 28 Slatina nad Úpou 3. června 2002 Václav Černý

3 Václav Hanka Lindova 371, Hlučín, PSČ Životopis (strukturovaný 2) Osobní údaje: Datum a místo narození Státní příslušnost Národnost Manželka Synové 17. červen 1955, Příbor ČR česká Anna, roz. Srbová Václav (1984), Jaroslav (1986), studující Školní vzdělání: základní vojenská služba, získání řidičského průkazu s oprávněním A,B, C, D, E a T SOU autoopravárenské v Kopřivnici letá ZŠ v Přáíboře Zaměstnání: dosud řidič kamionu spediční firma INTERSPED, s. r. o., Hábora 35, Bohumín řidič Úřad vlády řidič civilní zaměstnanec Ministerstva obrany Praha Jazykové znalosti: Zájmová činnost: Reference: němčina dobře, profesní angličtina od r člen Veteranclubu, vyhledávání a zprovozňování historických osobních automobilů do r závodní činnost v kategorii sportovních automobilů Ing. Antonín Marek, jednatel s. r. o., INTERSPED, Hábova 35, Bohumín 1 Josef Linda, dispečer autoprovozu s. r. o., INTERSPED, Hábova 35, Bohumín 1 Hlučín 16. dubna 2009 Václav Hanka

4 Jaroslav Kralevič Strmá 158, Rakovník tel.: Životopis (vyprávěcí forma) Narodil jsem se 18. července 1985 v Rakovníku. Státní příslušnost mám Česká republika, národnost českou a jsem svobodý. Do základní školy v Rakovníku jsem začal chodit v roce Od září roku 2000 jsem začal studovat Střední odborné učiliště v Rakovníku, obor elektrotechnik, které jsem ukončil závěrečnými zkouškami s výučním listem. V březnu 2003 jsem ukončil autoškolu a mám řidičský průkaz skupiny B a C. V květnu 2003 jsem absolvoval svářečský kurz a mám průkaz svářeče. Od září 2003 jsem studoval Střední odborné učiliště v Rakovníku, nástavbové studium obor provozní technika, které jsem zakončil v červná 2005 maturitní zkouškou. Z dalších znalostí a dovedností mohu uvézt polytechnické znalosti v oblasti technické diagnostiky a elektroniky, práce na PC v aplikacích MS Office, internet a software používaný v autoservisech. Mám aktivní znalost anglického jazyka. Moje zájmová činnost je zaměřena na automobily světových značek studium odborné literatury, odběr časopisů zaměřených na problematiku automobilového průmyslu. Jsem členem Autoklubu v Rakovníku. V roce 2008 jsem utrpěl vážný mimopracovní úraz a byl jsem 12 měsíců v pracovní neschopnosti. V roce 2009 mně byl přiznáni invalidní důchod do doby, než se můj zdravotní stav znovu zlepší tak, abych mohl opět pracovat. V současné době jsem již zcela zdráv, ale zatím jsem v evidenci Úřadu práce v Rakovníku. Rakovník 9. listopadu 2011 Jaroslav Kralevič

5 Ing. František Klokner Rybova Rožmitál pod Třemšínem INTERSTAV, a. s. osobní oddělení Plečnikova PŘÍBRAM Rožmitál pod Tremšínem 6. června 2011 Žádost o místo technologa Vážení, od jednoho z Vašich zaměstnanců jsem se dověděl, že se u Vás uvolnilo místo technologa. O toho místo mám zájem, protože zaměření Vaší společnosti a pracovní náplň této funkce odpovídá mým odborným znalostem a pracovním zkušenostem. Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu stavební ve Vodňanech a v r jsem ukončil Stavební fakultu ČVUT v Praze, specializaci technologie staveb. V průběhu studia jsem měl příležitost praktikovat v několika českých stavebních podnicích, a tři měsíce u známé rakouské stavební organizace BAUER & SOHN GmbH ve Vídni. Po ukončení studia jsem pracoval 2 roky u stavebního podniku HANZL a spol. v Blatné, která byla rozhodnutím soudu zrušena. Z cizích jazyků ovládám aktivně němčinu a angličtinu, pasivně pak technickou a obchodní španělštinu. Další podrobnosti uvádím v přiloženém životopise. Těším se, že budu pozván k přijímacímu pohovoru. Dostavit se mohu kdykoli, poněvadž jsem v současné době bez zaměstnání. Ujišťuji Vás, že jsem zvyklý pracovat s plným nasazením a jsem ochoten si dále doplňovat vzdělání podle Vašich potřeb. S pozdravem František Klokner Životopis

6 Iva Kůsová Hlavní 21, Jenišov KAOLEX, a. s. Věra Novotná, personální referentka Karlova VINTÍŘOV U SOKOLOVA Jenišov 23. července 2011 Dotaz na místo sekretářky Vážený paní referentko, moje známá, která u Vás pracuje jako účetní, mi sdělila, že hodláte přijmout několik nových pracovníků. Mám zájem o práci v administrativě ve Vaší společnosti, nejraději ve funkci sekretářky. Domnívám se, že jsem pro tuto práci dobře připravena. Letos jsem maturovala na Obchodní akademii v Karlových Varech. Kromě státní zkoušky z psaní na klávesnici, jsem schopna komunikovat a korespondovat v němčině a v angličtině, mám pasívní znalost ruského jazyka. Uživatelsky ovládám práci na PC v programech MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, práci s internetem a ovou poštu. Dále mohu uplatnit vědomosti z ekonomiky, účetnictví a z práva. Tyto vědomosti jsem měla možnost uplatnit a prohloubit v předmětu Fiktivní firma. Mám řidičské oprávnění skupiny B. Další podrobnosti uvádím v přiloženém životopise. Ujišťuji Vás, že budu jakoukoli funkci, která mi bude svěřena, vykonávat s plnou odpovědností a svědomirostí a k Vaší plné spokojenosti. S pozdravem Iva Kůsová Životopis

7 INTERCHEMA, a. s., Nedbalova 15, Havířov, PSČ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. srpna 2011 NAŠE ZN.: 119/pers. Vážený pan Jan Vocel VYŘIZUJE: Slavík Hřímalého 19 TEL.: VRATIMOV FAX: DATUM: Odpověď na žádost o místo Vážený pane Voceli, k Vaší žádosti o místo operátora výrobní linky na výrobu akrylátových disperzí ze dne 1. srpna t. r. sdělujeme, že inzerátem nabízená funkce se nakonec neuvolnila, protože zaměstnanec, který ji dosud vykonával, svoji výpověď odvolal. Z podkladů, které jste nám zaslal, však vyplývá, že máte nejen zájem o práci v našem podniku, ale že máte rovněž kvalifikační předpoklady pro funkci hlavního operátora směny na odsiřovací jednotce, která se u nás uvolní během několika příštích týdnů. Pokud budete mít o toto místo zájem, zavolejte prosím co nejdříve na shora uvedené telefonní číslo. S pozdravem Jan Slavík vedoucí osobního oddělení

8 LESY ČR, Lesní závod Rožnov, Beranova 3, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15. dubna 2011 NAŠE ZN.: PER/271 Vážený pan Ing. Jan Kollar VYŘIZUJE: Frydrychová Úzká 15 TEL.: ZDĚCHOV FAX: DATUM: Pozvánka k osobnímu pohovoru Vážený pane Kollare, obdrželi jsme Vaši žádost o místo. Z údajů, které jste uvedl ve své žádosti a v životopisu vyplývá, že máte nejen zájem o práci v našem podniku, ale že splňujete kvalifikační požadavky na místo lesního inženýra. Zveme Vás na osobní pohovor, který se bude konat dne 28. dubna 2011 v hodin v malé zasedací místnosti v sídle Lesního závodu Rožnov. Na pohovor přineste všechny doklady o dosaženém vzdělání, případně další doklady, kterými můžete prokázat další vzdělání a dovednosti. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nebudete moct na pohovor dostavit, oznamte nám to na uvedené telefonní číslo nebo em. Budeme rádi, když se setkáme u osobního pohoru a že ho úspěšně zvládnete. S pozdravem Hana Frydrychová vedoucí personálního oddělení

9 Porea, s. r. o., Klimentská 976, Příbram PRACOVNÍ SMLOUVA Č. 289/2011 Zaměstnavatel: Poresa, s. r. o., Klimentská 976, Příbram 1 zastoupený Karel Kalivoda, jednatel společnost Zaměstnanec Lukáš Řešátko, Dlážděná 786, Příbram 5, nar , r. č /0658, uzavírají tuto pracovní smlouvu: 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovního poměru, v němž bude zařazen na pozici operátor ve skladu. Bližší rozsah činnosti je vymezen v popisu práce, který je přílohou této pracovní smlouvy. 2. Místem výkonu práce je logistické centrum, Na Mlíčníku 1458, Příbram 1 3. Den nástupu do zaměstnání je 1. listopad Tímto dnem vzniká pracovní poměr. 4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. Zkušební doba se sjednává na dobu 3 měsíců. 5. Mzdové podmínky jsou stanoveny platovým výměrem. 6. Zaměstnavatel a zaměstnanec se zavazují, že v pracovněprávních vztazích se budou řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy zaměstnavatele. 7. Zaměstnanec potvrzuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi vyplývajícími z této pracovní smlouvy, s pracovními podmínkami, za kterých má vykonávat práci, s pracovním řádem zaměstnavatele a s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 8. Zaměstnanec bere na vědomí, že výplata mzdy a jiných peněžitých plnění, poskytovaných se mzdou, je prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance v termínu určeném zaměstnavatelem pro vyúčtování mzdy. Za tímto účelem se zaměstnanec zavazuje, že bezprostředně po nástupu do práce požádá o zřízení bankovníko účtu (pokud účet dosud zřízený neměl) a o čísle tohoto účtu bude informovat personální útvar. 9. Zvláštní smluvní ujednání Zaměstnanec se zavazuje, že po dobu 12 měsíců od skončení pracovního poměru nebude vykonávat činnost, která má soutěžní povahu vůči současnému zaměstnavateli. V Příbrami 26. října 2011 Lukáš Řešátko vlastnoruční podpis zaměstnance Karel Kalivoda vlastnoruční podpis jednatele

10 DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI č. 34/11 Zaměstnavatel Komerční banka, a. s., pobočka Cheb, Národní 24, PSČ Zaměstnavatel Komerční banka, a. s., pobočka Cheb, Národní 24, PSČ v zastoupení paní Jarmilou Hlavsovou funkce vedoucí pokladního úseku a pracovník(ce) Radek Mašín narozen(a) 15. ledna 1986 trvalé bydliště Cheb, Jakoubkova 15 uzavřeli tuto DOHODU O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI 1. Pracovník(ce) převzal(a) dne funkci pokladník ve směnárně V souvislosti s převzetím této funkce převzal(a) na základě inventarizace následující hodnoty: svěřenou hotovost na svém pracovním úseku v pokladně směnárny.. nacházející se v těchto provozních objektech zaměstnavatele: Komerční banka, a. s., pobočka Cheb, Národní 24, PSČ , pokladna směnárny Pracovník(ce) se zavazuje: - všechny hodnoty řádně a běžně vyúčtovat a udělat vše proto, aby nevznikly škody na svěřeném majetku, - přebírá na základě této dohody hmotnou odpovědnost za převzaté a svěřené hodnoty uvedené v bodě 1, jakož i hodnoty, které převezme v souvislosti s vykonáváním své funkce, - přebírá odpovědnost i za případný schodek na těchto hodnotách, pokud by neprokázal(a), že tento schodek nezavinil(a) Pro případ zjištěného schodku na svěřených hodnotách, za které převzal(a) hmotnou odpovědnost, se pracovník(ce) zavazuje nahradit jej v plné finanční hodnotě. 4. Pracovník(ce) se zavazuje písemně upozornit bez meškání svého nadřízeného na všechny nedostatky, které by znemožňovaly správně vykonávat jeho (její) funkci spojenou s hmotnou odpovědností. 5. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit a udržovat takové pracovní podmínky, které by pracovníkovi(ci) umožňovaly řádný výkon funkce spojené s hmotnou odpovědností. 6. Tato dohoda zaniká ukončením pracovního poměru a odstoupení ve smyslu 177 zákoníku práce. V Chebu dne Radek Mašín podpis pracovníka Jarmila Hlavsová razítko zaměstnavatele a podpis pracovníka oprávněného jednat jeho jménem

11 DOHODA O PRÁCOVNÍ ČINNOSTI č. 23/2011 Intellego, agentura pro východu a vzdělávání, Pasteurova 8a, Olomouc (dále jen zaměstnavatel), zastoupená ředitelkou agentury paní Mgr. Jiřinou Pekařovou a paní PhDr. Jana Koutecká, narozená 14. května 1962, číslo OP , r. č /1163, bytem Litovel, Zelená 612 (dále jen zaměstnanec) 1. Zaměstnanec se zavazuje, že: uzavírají tuto dohodu: udělá přednášky na téma Jak psát obchodní dopisy a ostatní firemní písemnosti v rozsahu 4 vyučovací hodiny týdně. tuto práci bude konat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností. Při své práci bude zaměstnanec dodržovat právní předpisy vztahující se k této práci, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterými byl seznámen. bude řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. 2. Rozsah konání přednášky je 4 hodiny týdně. 3. Termín zahájení přednášek je dne 1. listopadu 2011 a termín ukončení přednášek je dne 16. prosince Zaměstnavatel se zavazuje, že: vyplatí paní PhDr. Janě Koutecké odměnu ve výši 210,00 Kč za 1 hodinu přednášk. Odměna bude zdaněná daní z příjmu a splatná do 5 dnů po dokončení a předání práce, tj do 21. prosince vytvoří přiměřené pracovní podmínky pro žádný a bezpečný výkon práce. Seznámí zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci, zejména s předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel. V Olomouci dne 1. listopadu 2011 PhDr. Jana Koutecká zaměstnanec Mgr. Jiřina Pekažová ředitelka agentury

12 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE č. 352/2011 Intellego, agentura pro východu a vzdělávání, Pasteurova 8a, Olomouc (dále jen zaměstnavatel), zastoupená ředitelkou agentury paní Mgr. Jiřinou Pekařovou pan Mgr. Jan Zelenka, narozená 24.srpna 1971, číslo OP , r. č /1163, bytem Olomouc, Moravská 422 (dále jen zaměstnanec) a 1. Zaměstnanec se zavazuje, že: uzavírají tuto dohodu: provede návrh a graficky zpracuje propagační letáky na kurzy, které se budou v uvedené agentuře pořádat v příštím kalendářním roce. Letáky zpracuje do 1 měsíce, tj. do 30. listopadu při své práci bude dodržovat právní předpisy vztahující se k této práci, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 2. Zaměstnavatel se zavazuje, že: vyplatí panu Mgr. Janu Zelenkovi odměnu ve výši 7.000,00 Kč, která bude szdaněna daní z příjmu a splatná do 3 dnů po dokončení práce, tj. do 3. prosince zároveň si zaměstnavatel vyhrazuje právo odměnu přiměřeně snížit, pokud nebude odevzdaná práce odpovídat sjednaným podmínkám. 3. Nebude-li sjednaná práce provedena v dohodnuté době, zaměstnavatel si vyhrazuje právo od této dohody odstoupit. 4. Zaměstnanec může od této dohody odstoupit, jestliže nemůže práci dokončit proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané podmínky. Zaměstnavatel se v tomto případě zavazuje nahradit zaměstnanci škodu, která mu tím vznikla. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel. V Olomouci dne 31.října 2011 Mgr. Jan Zelenka zaměstnanec Mgr. Jiřina Pekařová ředitelka agentury

13 DOHODA O REKVALIFIKACI č. 21/2011 Vzhledem ke změnám ve výrobním programu a v zájmu dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců se uzavírá mezi zaměstnavatelem: NOKOLO, a. s., Krkonošská 298, Hradec Králové 2, zastoupeným personálním náměstkem Ing. Jindřichem Chaloupeckým zaměstnanec Pavel Valenta, narozený 23. března 1973, číslo OP , rodné číslo /1056, bytem Hradec Králové, Nedbalova 1037 a tato dohoda: 1. Zaměstnanec se bude na základě této dohody rekvalifikovat na profesi truhlář a čalounické práce v rozsahu 40 hodin teoretické výuky a 130 hodin praktické výuky, a to v době od 1. ledna 2012 do 31. března Rekvalifikace bude probíhat ve Středním odborném učilišti řemesel v Hradci Králové, Štefánikova 549/27, 3. Znalosti a dovednosti ověří po skončení rekvalifikace zkušební komise formou závěrečných zkoušek ustních a praktických. Po jejich úspěšném složení obdrží zaměstnanec osvědčení o absolvování rekvalifikace. 4. Po úspěšném ukončení rekvalifikace bude zaměstnanec zařazen do profese truhlářčalouník. 5. Zaměstnanec je zdravotně způsobilý pro výkon práce, na níž se rekvalifikuje, a má k této práci osobní předpoklady a schopnosti. 6. Po dobu rekvalifikace zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši jejího průměrného měsíčního výdělku. 7. Zaměstnanec se zavazuje, že po dobu rekvalifikace bude dodržovat pokyny související s rekvalifikací a osvojovat si teoretické a praktické znalosti k řádnému zvládnutí rekvalifikace. Tato dohoda se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec, druhé zaměstnavatel a třetí rekvalifikační středisko. V Hradci Králové 15. prosince 2011 Pavel Valenta zaměstnanec Ing. Jindřichem Chaloupeckým personální náměstek

14 DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU č. 96/2011 Zaměstnavatel: Malba, s. r. o., Mírová 1265, Rychnov nad Kněžnou, zastoupená ředitelem Mgr. Jaroslavem Schánělcem zaměstnanec: pan Jan Marek, narozený 2. června 1985, číslo OP , rodné číslo /3168, bytem Na Láni 1108, Rychnov nad Kněžnou a uzavírají tuto dohodu: na základě 49 zákoníku práce končí dne 20. prosince pan Jan Marek svůj pracovní poměr u naší společnosti, uzavřený pracovní smlouvou č. 53/05 ze dne 1. června Důvodem rozvázání pracovního poměru je snížení stavu tapetářů podle organizačních změn vyhlášených Příkazem ředitele 7/2011. Odstupné podle 67 odst. 1 zákoníku práce ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku bude vyplaceno ve výplatním termínu za měcíc prosinec Tato dohoda byla vyhotvena dvojmo, jeden výtisk dostal zaměstnanec a druhý zaměstnavatel. V Rychnově nad Kněžnou dne 1. listopadu 2011 Jan Marek zaměstnanec Mgr. Jaroslav Schánělec ředitel společnosti

15 Jaroslava Potužníková Pulická 62, Dobruška JAKALO, spol. s r. o. personální oddělení Nábřeží VAMBERK Dobruška 25. října 2011 Výpověď Vážení, podle 50 odst. 2 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru, který jsem s Vámi uzavřela pracovní smlouvou č. 237/08 z 1. září Důvodem moji výpovědi je změna dopravního spojení. Výpovědní doba je 2 měsíce, končím tedy pracovní poměr ve Vaší společnosti dne 31. ledna S pozdravem Jaroslava Potužníková

16 JAKALO, spol. s r. o., Nábřeží 319, VAMBERK Doporučeně do vlastních rukou VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 27/pers. Vážená paní Eva Janebová VYŘIZUJE: Slavík Struha 746 TEL.: VAMBERK FAX: DATUM: 15. listopadu 2011 Výpověď Vážená paní Janebová, oznamujeme Vám, že ve smyslu ustanovení 52 písm. a) zákoníku práce rozvazujeme s Vámi pracovní poměr uzavřený pracovní smlouvou č. 178/06 z 15. srpna 2006, protože z Rozhodnutí ředitele společnosti s ručením omezeným č. 65/11 byl zrušen provoz 02, ve kterém jste pracovala jako kontrolorka jakosti. Vzhledem k tomu, že pro Vás nemáme jinou vhodnou práci odpovídající Vaší kvalifikaci a rekvalifikaci jste odmítla, jsme bohužel nuceni rozvázet s Vámi pracovní poměr výpovědí. Výpovědní doba podle 51 odst. 1 zákoníku práce činí 2 měsíce, Váš pracovní poměr u nás tedy končí dne 31. ledna Vaši výpověď jsme projednali v odborové organizaci dne 10. listopadu Odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu Vám vyplatí mzdová účtárna ve výplatním termínu za měsíc leden Děkujeme Vám za práci, kterou jste pro naši společnost vykonala, a věříme, že brzy najdete uplatnění ve své profesi. S pozdravem Ing. Karel Benda Ing. Karel Benda ředitel

17 Ing. Jana Navrátilová Lázeňská 89, Mělník 1 Union, s. r. o. Ing. Jan Sláma, ředitel Linhartova MĚLNÍK Mělník dne 15. prosince 2011 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Vážený pane řediteli, podle pracovní smlouvy č. 16/11 ze dne 19. října 2011 jsem byla přijata do funkce mzdové účetní. V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce 3 měsíce. Vzhledem k tomu, že jsem si našla jinou, pro mě vhodnější práci, ruším s Vámi pracovní poměr podle 66 zákoníku práce. Můj pracovní poměr u Vás končí dne 22. prosince S pozdravem Ing. Jana Navrátilová

18 Optimit, a. s., Jiráskova 89, ODRY, PSČ Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 15/Ha-per Vážený pan František Turek VYŘIZUJE: Hanousek Komenského 28 TEL.: ODRY FAX: DATUM: 17. listopadu 2011 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Vážený pane Turku, podle pracovní smlouvy č. 65/2011 ze dne 1. října 2011 jste byl přijat do funkce lisař plastických hmot. V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce 3 měsíce. Podle 66 zákoníku práce rušíme s Vámi pracovní poměr ke dni 25. listopadu S pozdravem Ing. Pavel Bureš Ing. Pavel Bureš ředitel

19 Vlasta Drbohlavová Plzeň, Nepomuská 830 Doporučeně s doručenkou Nika, s. r. o. Ing. Jan Lindner personální náměstek Machačova PLZEŇ 18 Plzeň 2. listopadu 2011 Okamžité zrušení pracovního poměru Ruším okamžitě pracovní poměr podle 56 písm. a) zákoníku práce. Podle pracovní smlouvy č, 125 z 1. října 2003 jsem pracovala jako dělnice v obrobně plastických výlisků. Můj zdravotní stav se v poslední době natolik zhoršíl, že nemohu tuto práci vykonávat bez ohrožení zdraví. Dne 14. října 2011 jsem Vám předala lékařský posudek, podle kterého jste mne měli převést do 15 dnů na jinou, pro mne vhodnou práci, což jste do dnešního dne neučinili. Pracovní poměr u Vás končím okamžikem, kdy Vám bude doručeno moje rozhodnutí o okamžitém zrušení pracovního poměru. S pozdravem Vlasta Drbohlavová

20 Chemas, a. s., Kafkova 7, Nymburk 2, PSČ Doporučeně do vlastních rukou VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 84/Li-per Vážený pan Jiří Kubík VYŘIZUJE: Hanousek Jižní 28 TEL.: NYMBURK FAX: DATUM: 17. listopadu 2011 Okamžité zrušení pracovního poměru Vážený pane Kubíku, rušíme s Vámi pracovní poměr podle 55 písm. b) zákoníku práce. Podle pracovní smlouvy č. 283 uzavřené 10. ledna 2003 jste pracoval jako řidič. Opakvaně jste při své práci porušil právní a dopravní předpisy. Při dopravních kontrolách Vám bylo zjištěno, že jste řídil pod vlivem alkoholu a dokonce jste způsobil dopravní nehodu a způsobil jste tak naší společnosti značnou škodu. Tímto svým jednáním jste porušil zvlášť hrubým způsobem pracovní kázeň a pracovní řád. Na porušení pracovní kázně jste byl již 20. června 2011 písemně upozorněn, s tím, že pokud se bude toto porušování opakovat, okamžitě s Vámi rozvážeme pracovní poměr. Na zákadě 61 zákoníku práce jsme okamžité zrušení Vašeho pracovního poměru projednali s odborovým orgánem dne 14. listopadu Váš pracovní poměr končí okamžikem, kdy Vám bude doručeno naše rozhodnutí o okamžitém zrušení pracovního poměru. S pozdravem Chemas, akciová společnost Kafkova Nymburk Ing. Otakar Kohout Ing. Otakar Kohout ředitel společnosti

21 Střední odborná škola Olomouc, Novosadská 30A PRACOVNÍ HODNOCENÍ Paní Mgr. Olga Vlachová, narozená 6. ledna 1960, bytem Mánesova 453, Olomouc, pracuje na naší škole od 1. září Vyučuje fyziku a základy automatizace. Pětileté magisterské studium učitelství fyziky a základů techniky ukončila na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v červnu V roce 1997 se přihlásila k získání aprobace pro výuku techniky administrativy a obchodní korespondence ve dvouletém rozšiřujícím studiu na fakultě Financí a účetnictví VŠE Praha. Státní zkoušky vykonala v červnu a říjnu Má dobré znalosti německého a ruského jazyka. Ovládá práci na PC. Dosahuje velmi dobrých výchovných a vyučovacích výsledků. Své pracovní úkoly plní svědomitě, se žáky pracuje často i nad rámec svých povinností. Výborně se osvědčuje ve funkci třídní učitelky, citlivě dovede reagovat na problémy studentů. Má organizační schopnost. Olomouc 20. června 2010 Střední odborná škola Novosadská 30A Olomouc Jaroslav Brousil Ing. Jaroslav Brousil ředitel S pracovním hodnocením souhlasím. Olga Vlachová

22 Vzory personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Sbírka úloh z obchodní korespondence, II. část - řešené úlohy, Macounová, E., Novák, J. Rozhledy; nuov.cz Zákoník práce

Personální písemnosti dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o provedení práce

Personální písemnosti dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda o provedení práce Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o hmotné odpovědnosti, dohoda

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_28 Jméno

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti VY_32_INOVACE_ITP.3.16

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva

1.3. Vznik pracovního poměru, pracovní smlouva Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 13. září 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Personální písemnosti životopis

Personální písemnosti životopis Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti životopis VY_32_INOVACE_ITP.3.14

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky /změněná Příkazem GŘ VoZP ČR č. 2/V1/99 a Příkazem GŘ VoZP ČR č. 38/V8/2000/ 1.Základní ustanovení 1.1.

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Administrativní styl

Administrativní styl Administrativní styl Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.10.2009 Mgr. Jitka Riedlová Administrativní styl Zaměřen na FAKTA Osobní vztah

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání

Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání Článek 1 Účastníci smlouvy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Joštova 10, Brno 602 00 zastoupená děkanem Prof. PhDr. Ladislavem Rabušicem,

Více

Stylizace a úprava personálních písemnosti

Stylizace a úprava personálních písemnosti Stylizace a úprava personálních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Personální písemnosti představují celou řadu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Trh práce Autor: kód DUMu: Šablona: Tem. oblast: Jaroslav Kvapil Šk. rok: 2012/2013 VY_32_INOVACE_Ek.8.11

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Strukturovaný životopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 1. 12. 2013

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen "Smlouva")

uzavírají v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o spolupráci (dálejen Smlouva) KUMSP00RMKKU imoravsk-oslř-zský KJftAJ - KRAJSKY ÚŘAD Číslo smlouvy: pořadí na pobočce/kód pobočky/rok, i-._ T por. c;sio zkr. odb. se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR

DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0109.docx

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU STUDENTI VYPLŇUJÍ VE SMLOUVĚ VŠECHNY POLÍČKA ŠEDÉ BARVY (nejen okomentované políčka) I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

V Praze dne 7.9.2005 sekr. 10 758 /2005. Dodatek ke Směrnici kvestorky AMU č. 1/2005 o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

V Praze dne 7.9.2005 sekr. 10 758 /2005. Dodatek ke Směrnici kvestorky AMU č. 1/2005 o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr V Praze dne 7.9.2005 sekr. 10 758 /2005 Dodatek ke Směrnici kvestorky AMU č. 1/2005 o uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr S platností od 1.7.2005 jsem vydala v návaznosti na Registr

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU SSI Schäfer s.r.o., se sídlem Hranice, Tovární č.p. 325, PSČ 753 00, IČ: 610 60 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16513, jednající (dále jen SSI ) a

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená dle ustanovení 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění Smluvní strany icom Vision Holding, a.s. IČO 24729353 se

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Anna Janderková

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo pracovní VY_32_INOVACE_10_12. hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_31 Jméno

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Žádost uchazeče o zaměstnání

Žádost uchazeče o zaměstnání Žádost uchazeče o zaměstnání Vážená uchazečko, vážený uchazeči, rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit personálnímu oddělení k výběru nových zaměstnanců. Všechny

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru

CZ.1.07/1.5.00/34.0619. Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více