Vzory personálních písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzory personálních písemností. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Vzory personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Mgr. Václav Černý, Ph.D. Jizbice 97, Slatina n. Úpou Životopis (strukturovaný 1) Osobní údaje: Datum a místo narození Státní příslušnost Rodinný stav Otec Matka Bratr Sestra 3. září 1970 v Jizbici. okr. Náchod ČR svobodný PhDr. Václav Černý, 1942, středoškolský učitel Eva Černá, roz. Jurčinová, 1949, učitelka ZŠ Ing. Jan Černý, 1972, projektant Tereza Mátlová, 1974, herečka Školní vzdělání: Základní škola ve Slatině nad Úpou Gymnázium v Náchodě, ukončeno maturitou FF UK v Praze, magisterský studijní program, obor čeština a literární teorie FF UK v Praze, doktorský studijní program, komparastika románských literatur semestrová stáž na katedře komparastiky filozofické fakulty pařížské Sorbonny Další znalosti: aktivní znalost francouzštiny, španělštiny, italštiny a angličtiny, pasívní znalost němčiny, rétorománštiny a portugalštiny uživatelky práce na PC Zaměstnání: 1995 dosud OA v Jaroměři, učitel češtiny a francouzštiny Dosavadní odborná činnost: Zájmy a profesní aspirace: uvedena v samostatné příloze literatura, výtvarné umění, vědecká práce v oblasti literární komparastiky Reference: Mgr. František Chudoba, ředitel OA, Havránkova Jaroměř 3 prof. PhDr. František Šalda, DrSc., Gebauerova Praha 28 Slatina nad Úpou 3. června 2002 Václav Černý

3 Václav Hanka Lindova 371, Hlučín, PSČ Životopis (strukturovaný 2) Osobní údaje: Datum a místo narození Státní příslušnost Národnost Manželka Synové 17. červen 1955, Příbor ČR česká Anna, roz. Srbová Václav (1984), Jaroslav (1986), studující Školní vzdělání: základní vojenská služba, získání řidičského průkazu s oprávněním A,B, C, D, E a T SOU autoopravárenské v Kopřivnici letá ZŠ v Přáíboře Zaměstnání: dosud řidič kamionu spediční firma INTERSPED, s. r. o., Hábora 35, Bohumín řidič Úřad vlády řidič civilní zaměstnanec Ministerstva obrany Praha Jazykové znalosti: Zájmová činnost: Reference: němčina dobře, profesní angličtina od r člen Veteranclubu, vyhledávání a zprovozňování historických osobních automobilů do r závodní činnost v kategorii sportovních automobilů Ing. Antonín Marek, jednatel s. r. o., INTERSPED, Hábova 35, Bohumín 1 Josef Linda, dispečer autoprovozu s. r. o., INTERSPED, Hábova 35, Bohumín 1 Hlučín 16. dubna 2009 Václav Hanka

4 Jaroslav Kralevič Strmá 158, Rakovník tel.: Životopis (vyprávěcí forma) Narodil jsem se 18. července 1985 v Rakovníku. Státní příslušnost mám Česká republika, národnost českou a jsem svobodý. Do základní školy v Rakovníku jsem začal chodit v roce Od září roku 2000 jsem začal studovat Střední odborné učiliště v Rakovníku, obor elektrotechnik, které jsem ukončil závěrečnými zkouškami s výučním listem. V březnu 2003 jsem ukončil autoškolu a mám řidičský průkaz skupiny B a C. V květnu 2003 jsem absolvoval svářečský kurz a mám průkaz svářeče. Od září 2003 jsem studoval Střední odborné učiliště v Rakovníku, nástavbové studium obor provozní technika, které jsem zakončil v červná 2005 maturitní zkouškou. Z dalších znalostí a dovedností mohu uvézt polytechnické znalosti v oblasti technické diagnostiky a elektroniky, práce na PC v aplikacích MS Office, internet a software používaný v autoservisech. Mám aktivní znalost anglického jazyka. Moje zájmová činnost je zaměřena na automobily světových značek studium odborné literatury, odběr časopisů zaměřených na problematiku automobilového průmyslu. Jsem členem Autoklubu v Rakovníku. V roce 2008 jsem utrpěl vážný mimopracovní úraz a byl jsem 12 měsíců v pracovní neschopnosti. V roce 2009 mně byl přiznáni invalidní důchod do doby, než se můj zdravotní stav znovu zlepší tak, abych mohl opět pracovat. V současné době jsem již zcela zdráv, ale zatím jsem v evidenci Úřadu práce v Rakovníku. Rakovník 9. listopadu 2011 Jaroslav Kralevič

5 Ing. František Klokner Rybova Rožmitál pod Třemšínem INTERSTAV, a. s. osobní oddělení Plečnikova PŘÍBRAM Rožmitál pod Tremšínem 6. června 2011 Žádost o místo technologa Vážení, od jednoho z Vašich zaměstnanců jsem se dověděl, že se u Vás uvolnilo místo technologa. O toho místo mám zájem, protože zaměření Vaší společnosti a pracovní náplň této funkce odpovídá mým odborným znalostem a pracovním zkušenostem. Absolvoval jsem Střední průmyslovou školu stavební ve Vodňanech a v r jsem ukončil Stavební fakultu ČVUT v Praze, specializaci technologie staveb. V průběhu studia jsem měl příležitost praktikovat v několika českých stavebních podnicích, a tři měsíce u známé rakouské stavební organizace BAUER & SOHN GmbH ve Vídni. Po ukončení studia jsem pracoval 2 roky u stavebního podniku HANZL a spol. v Blatné, která byla rozhodnutím soudu zrušena. Z cizích jazyků ovládám aktivně němčinu a angličtinu, pasivně pak technickou a obchodní španělštinu. Další podrobnosti uvádím v přiloženém životopise. Těším se, že budu pozván k přijímacímu pohovoru. Dostavit se mohu kdykoli, poněvadž jsem v současné době bez zaměstnání. Ujišťuji Vás, že jsem zvyklý pracovat s plným nasazením a jsem ochoten si dále doplňovat vzdělání podle Vašich potřeb. S pozdravem František Klokner Životopis

6 Iva Kůsová Hlavní 21, Jenišov KAOLEX, a. s. Věra Novotná, personální referentka Karlova VINTÍŘOV U SOKOLOVA Jenišov 23. července 2011 Dotaz na místo sekretářky Vážený paní referentko, moje známá, která u Vás pracuje jako účetní, mi sdělila, že hodláte přijmout několik nových pracovníků. Mám zájem o práci v administrativě ve Vaší společnosti, nejraději ve funkci sekretářky. Domnívám se, že jsem pro tuto práci dobře připravena. Letos jsem maturovala na Obchodní akademii v Karlových Varech. Kromě státní zkoušky z psaní na klávesnici, jsem schopna komunikovat a korespondovat v němčině a v angličtině, mám pasívní znalost ruského jazyka. Uživatelsky ovládám práci na PC v programech MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, práci s internetem a ovou poštu. Dále mohu uplatnit vědomosti z ekonomiky, účetnictví a z práva. Tyto vědomosti jsem měla možnost uplatnit a prohloubit v předmětu Fiktivní firma. Mám řidičské oprávnění skupiny B. Další podrobnosti uvádím v přiloženém životopise. Ujišťuji Vás, že budu jakoukoli funkci, která mi bude svěřena, vykonávat s plnou odpovědností a svědomirostí a k Vaší plné spokojenosti. S pozdravem Iva Kůsová Životopis

7 INTERCHEMA, a. s., Nedbalova 15, Havířov, PSČ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 1. srpna 2011 NAŠE ZN.: 119/pers. Vážený pan Jan Vocel VYŘIZUJE: Slavík Hřímalého 19 TEL.: VRATIMOV FAX: DATUM: Odpověď na žádost o místo Vážený pane Voceli, k Vaší žádosti o místo operátora výrobní linky na výrobu akrylátových disperzí ze dne 1. srpna t. r. sdělujeme, že inzerátem nabízená funkce se nakonec neuvolnila, protože zaměstnanec, který ji dosud vykonával, svoji výpověď odvolal. Z podkladů, které jste nám zaslal, však vyplývá, že máte nejen zájem o práci v našem podniku, ale že máte rovněž kvalifikační předpoklady pro funkci hlavního operátora směny na odsiřovací jednotce, která se u nás uvolní během několika příštích týdnů. Pokud budete mít o toto místo zájem, zavolejte prosím co nejdříve na shora uvedené telefonní číslo. S pozdravem Jan Slavík vedoucí osobního oddělení

8 LESY ČR, Lesní závod Rožnov, Beranova 3, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 15. dubna 2011 NAŠE ZN.: PER/271 Vážený pan Ing. Jan Kollar VYŘIZUJE: Frydrychová Úzká 15 TEL.: ZDĚCHOV FAX: DATUM: Pozvánka k osobnímu pohovoru Vážený pane Kollare, obdrželi jsme Vaši žádost o místo. Z údajů, které jste uvedl ve své žádosti a v životopisu vyplývá, že máte nejen zájem o práci v našem podniku, ale že splňujete kvalifikační požadavky na místo lesního inženýra. Zveme Vás na osobní pohovor, který se bude konat dne 28. dubna 2011 v hodin v malé zasedací místnosti v sídle Lesního závodu Rožnov. Na pohovor přineste všechny doklady o dosaženém vzdělání, případně další doklady, kterými můžete prokázat další vzdělání a dovednosti. Pokud se z jakýchkoliv důvodů nebudete moct na pohovor dostavit, oznamte nám to na uvedené telefonní číslo nebo em. Budeme rádi, když se setkáme u osobního pohoru a že ho úspěšně zvládnete. S pozdravem Hana Frydrychová vedoucí personálního oddělení

9 Porea, s. r. o., Klimentská 976, Příbram PRACOVNÍ SMLOUVA Č. 289/2011 Zaměstnavatel: Poresa, s. r. o., Klimentská 976, Příbram 1 zastoupený Karel Kalivoda, jednatel společnost Zaměstnanec Lukáš Řešátko, Dlážděná 786, Příbram 5, nar , r. č /0658, uzavírají tuto pracovní smlouvu: 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovního poměru, v němž bude zařazen na pozici operátor ve skladu. Bližší rozsah činnosti je vymezen v popisu práce, který je přílohou této pracovní smlouvy. 2. Místem výkonu práce je logistické centrum, Na Mlíčníku 1458, Příbram 1 3. Den nástupu do zaměstnání je 1. listopad Tímto dnem vzniká pracovní poměr. 4. Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou. Zkušební doba se sjednává na dobu 3 měsíců. 5. Mzdové podmínky jsou stanoveny platovým výměrem. 6. Zaměstnavatel a zaměstnanec se zavazují, že v pracovněprávních vztazích se budou řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy zaměstnavatele. 7. Zaměstnanec potvrzuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi vyplývajícími z této pracovní smlouvy, s pracovními podmínkami, za kterých má vykonávat práci, s pracovním řádem zaměstnavatele a s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 8. Zaměstnanec bere na vědomí, že výplata mzdy a jiných peněžitých plnění, poskytovaných se mzdou, je prováděna bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance v termínu určeném zaměstnavatelem pro vyúčtování mzdy. Za tímto účelem se zaměstnanec zavazuje, že bezprostředně po nástupu do práce požádá o zřízení bankovníko účtu (pokud účet dosud zřízený neměl) a o čísle tohoto účtu bude informovat personální útvar. 9. Zvláštní smluvní ujednání Zaměstnanec se zavazuje, že po dobu 12 měsíců od skončení pracovního poměru nebude vykonávat činnost, která má soutěžní povahu vůči současnému zaměstnavateli. V Příbrami 26. října 2011 Lukáš Řešátko vlastnoruční podpis zaměstnance Karel Kalivoda vlastnoruční podpis jednatele

10 DOHODA O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI č. 34/11 Zaměstnavatel Komerční banka, a. s., pobočka Cheb, Národní 24, PSČ Zaměstnavatel Komerční banka, a. s., pobočka Cheb, Národní 24, PSČ v zastoupení paní Jarmilou Hlavsovou funkce vedoucí pokladního úseku a pracovník(ce) Radek Mašín narozen(a) 15. ledna 1986 trvalé bydliště Cheb, Jakoubkova 15 uzavřeli tuto DOHODU O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI 1. Pracovník(ce) převzal(a) dne funkci pokladník ve směnárně V souvislosti s převzetím této funkce převzal(a) na základě inventarizace následující hodnoty: svěřenou hotovost na svém pracovním úseku v pokladně směnárny.. nacházející se v těchto provozních objektech zaměstnavatele: Komerční banka, a. s., pobočka Cheb, Národní 24, PSČ , pokladna směnárny Pracovník(ce) se zavazuje: - všechny hodnoty řádně a běžně vyúčtovat a udělat vše proto, aby nevznikly škody na svěřeném majetku, - přebírá na základě této dohody hmotnou odpovědnost za převzaté a svěřené hodnoty uvedené v bodě 1, jakož i hodnoty, které převezme v souvislosti s vykonáváním své funkce, - přebírá odpovědnost i za případný schodek na těchto hodnotách, pokud by neprokázal(a), že tento schodek nezavinil(a) Pro případ zjištěného schodku na svěřených hodnotách, za které převzal(a) hmotnou odpovědnost, se pracovník(ce) zavazuje nahradit jej v plné finanční hodnotě. 4. Pracovník(ce) se zavazuje písemně upozornit bez meškání svého nadřízeného na všechny nedostatky, které by znemožňovaly správně vykonávat jeho (její) funkci spojenou s hmotnou odpovědností. 5. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit a udržovat takové pracovní podmínky, které by pracovníkovi(ci) umožňovaly řádný výkon funkce spojené s hmotnou odpovědností. 6. Tato dohoda zaniká ukončením pracovního poměru a odstoupení ve smyslu 177 zákoníku práce. V Chebu dne Radek Mašín podpis pracovníka Jarmila Hlavsová razítko zaměstnavatele a podpis pracovníka oprávněného jednat jeho jménem

11 DOHODA O PRÁCOVNÍ ČINNOSTI č. 23/2011 Intellego, agentura pro východu a vzdělávání, Pasteurova 8a, Olomouc (dále jen zaměstnavatel), zastoupená ředitelkou agentury paní Mgr. Jiřinou Pekařovou a paní PhDr. Jana Koutecká, narozená 14. května 1962, číslo OP , r. č /1163, bytem Litovel, Zelená 612 (dále jen zaměstnanec) 1. Zaměstnanec se zavazuje, že: uzavírají tuto dohodu: udělá přednášky na téma Jak psát obchodní dopisy a ostatní firemní písemnosti v rozsahu 4 vyučovací hodiny týdně. tuto práci bude konat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností. Při své práci bude zaměstnanec dodržovat právní předpisy vztahující se k této práci, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, se kterými byl seznámen. bude řádně hospodařit se svěřenými prostředky a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. 2. Rozsah konání přednášky je 4 hodiny týdně. 3. Termín zahájení přednášek je dne 1. listopadu 2011 a termín ukončení přednášek je dne 16. prosince Zaměstnavatel se zavazuje, že: vyplatí paní PhDr. Janě Koutecké odměnu ve výši 210,00 Kč za 1 hodinu přednášk. Odměna bude zdaněná daní z příjmu a splatná do 5 dnů po dokončení a předání práce, tj do 21. prosince vytvoří přiměřené pracovní podmínky pro žádný a bezpečný výkon práce. Seznámí zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci, zejména s předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel. V Olomouci dne 1. listopadu 2011 PhDr. Jana Koutecká zaměstnanec Mgr. Jiřina Pekažová ředitelka agentury

12 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE č. 352/2011 Intellego, agentura pro východu a vzdělávání, Pasteurova 8a, Olomouc (dále jen zaměstnavatel), zastoupená ředitelkou agentury paní Mgr. Jiřinou Pekařovou pan Mgr. Jan Zelenka, narozená 24.srpna 1971, číslo OP , r. č /1163, bytem Olomouc, Moravská 422 (dále jen zaměstnanec) a 1. Zaměstnanec se zavazuje, že: uzavírají tuto dohodu: provede návrh a graficky zpracuje propagační letáky na kurzy, které se budou v uvedené agentuře pořádat v příštím kalendářním roce. Letáky zpracuje do 1 měsíce, tj. do 30. listopadu při své práci bude dodržovat právní předpisy vztahující se k této práci, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 2. Zaměstnavatel se zavazuje, že: vyplatí panu Mgr. Janu Zelenkovi odměnu ve výši 7.000,00 Kč, která bude szdaněna daní z příjmu a splatná do 3 dnů po dokončení práce, tj. do 3. prosince zároveň si zaměstnavatel vyhrazuje právo odměnu přiměřeně snížit, pokud nebude odevzdaná práce odpovídat sjednaným podmínkám. 3. Nebude-li sjednaná práce provedena v dohodnuté době, zaměstnavatel si vyhrazuje právo od této dohody odstoupit. 4. Zaměstnanec může od této dohody odstoupit, jestliže nemůže práci dokončit proto, že mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané podmínky. Zaměstnavatel se v tomto případě zavazuje nahradit zaměstnanci škodu, která mu tím vznikla. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé zaměstnavatel. V Olomouci dne 31.října 2011 Mgr. Jan Zelenka zaměstnanec Mgr. Jiřina Pekařová ředitelka agentury

13 DOHODA O REKVALIFIKACI č. 21/2011 Vzhledem ke změnám ve výrobním programu a v zájmu dalšího pracovního uplatnění zaměstnanců se uzavírá mezi zaměstnavatelem: NOKOLO, a. s., Krkonošská 298, Hradec Králové 2, zastoupeným personálním náměstkem Ing. Jindřichem Chaloupeckým zaměstnanec Pavel Valenta, narozený 23. března 1973, číslo OP , rodné číslo /1056, bytem Hradec Králové, Nedbalova 1037 a tato dohoda: 1. Zaměstnanec se bude na základě této dohody rekvalifikovat na profesi truhlář a čalounické práce v rozsahu 40 hodin teoretické výuky a 130 hodin praktické výuky, a to v době od 1. ledna 2012 do 31. března Rekvalifikace bude probíhat ve Středním odborném učilišti řemesel v Hradci Králové, Štefánikova 549/27, 3. Znalosti a dovednosti ověří po skončení rekvalifikace zkušební komise formou závěrečných zkoušek ustních a praktických. Po jejich úspěšném složení obdrží zaměstnanec osvědčení o absolvování rekvalifikace. 4. Po úspěšném ukončení rekvalifikace bude zaměstnanec zařazen do profese truhlářčalouník. 5. Zaměstnanec je zdravotně způsobilý pro výkon práce, na níž se rekvalifikuje, a má k této práci osobní předpoklady a schopnosti. 6. Po dobu rekvalifikace zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši jejího průměrného měsíčního výdělku. 7. Zaměstnanec se zavazuje, že po dobu rekvalifikace bude dodržovat pokyny související s rekvalifikací a osvojovat si teoretické a praktické znalosti k řádnému zvládnutí rekvalifikace. Tato dohoda se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec, druhé zaměstnavatel a třetí rekvalifikační středisko. V Hradci Králové 15. prosince 2011 Pavel Valenta zaměstnanec Ing. Jindřichem Chaloupeckým personální náměstek

14 DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU č. 96/2011 Zaměstnavatel: Malba, s. r. o., Mírová 1265, Rychnov nad Kněžnou, zastoupená ředitelem Mgr. Jaroslavem Schánělcem zaměstnanec: pan Jan Marek, narozený 2. června 1985, číslo OP , rodné číslo /3168, bytem Na Láni 1108, Rychnov nad Kněžnou a uzavírají tuto dohodu: na základě 49 zákoníku práce končí dne 20. prosince pan Jan Marek svůj pracovní poměr u naší společnosti, uzavřený pracovní smlouvou č. 53/05 ze dne 1. června Důvodem rozvázání pracovního poměru je snížení stavu tapetářů podle organizačních změn vyhlášených Příkazem ředitele 7/2011. Odstupné podle 67 odst. 1 zákoníku práce ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku bude vyplaceno ve výplatním termínu za měcíc prosinec Tato dohoda byla vyhotvena dvojmo, jeden výtisk dostal zaměstnanec a druhý zaměstnavatel. V Rychnově nad Kněžnou dne 1. listopadu 2011 Jan Marek zaměstnanec Mgr. Jaroslav Schánělec ředitel společnosti

15 Jaroslava Potužníková Pulická 62, Dobruška JAKALO, spol. s r. o. personální oddělení Nábřeží VAMBERK Dobruška 25. října 2011 Výpověď Vážení, podle 50 odst. 2 zákoníku práce dávám výpověď z pracovního poměru, který jsem s Vámi uzavřela pracovní smlouvou č. 237/08 z 1. září Důvodem moji výpovědi je změna dopravního spojení. Výpovědní doba je 2 měsíce, končím tedy pracovní poměr ve Vaší společnosti dne 31. ledna S pozdravem Jaroslava Potužníková

16 JAKALO, spol. s r. o., Nábřeží 319, VAMBERK Doporučeně do vlastních rukou VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 27/pers. Vážená paní Eva Janebová VYŘIZUJE: Slavík Struha 746 TEL.: VAMBERK FAX: DATUM: 15. listopadu 2011 Výpověď Vážená paní Janebová, oznamujeme Vám, že ve smyslu ustanovení 52 písm. a) zákoníku práce rozvazujeme s Vámi pracovní poměr uzavřený pracovní smlouvou č. 178/06 z 15. srpna 2006, protože z Rozhodnutí ředitele společnosti s ručením omezeným č. 65/11 byl zrušen provoz 02, ve kterém jste pracovala jako kontrolorka jakosti. Vzhledem k tomu, že pro Vás nemáme jinou vhodnou práci odpovídající Vaší kvalifikaci a rekvalifikaci jste odmítla, jsme bohužel nuceni rozvázet s Vámi pracovní poměr výpovědí. Výpovědní doba podle 51 odst. 1 zákoníku práce činí 2 měsíce, Váš pracovní poměr u nás tedy končí dne 31. ledna Vaši výpověď jsme projednali v odborové organizaci dne 10. listopadu Odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního platu Vám vyplatí mzdová účtárna ve výplatním termínu za měsíc leden Děkujeme Vám za práci, kterou jste pro naši společnost vykonala, a věříme, že brzy najdete uplatnění ve své profesi. S pozdravem Ing. Karel Benda Ing. Karel Benda ředitel

17 Ing. Jana Navrátilová Lázeňská 89, Mělník 1 Union, s. r. o. Ing. Jan Sláma, ředitel Linhartova MĚLNÍK Mělník dne 15. prosince 2011 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Vážený pane řediteli, podle pracovní smlouvy č. 16/11 ze dne 19. října 2011 jsem byla přijata do funkce mzdové účetní. V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce 3 měsíce. Vzhledem k tomu, že jsem si našla jinou, pro mě vhodnější práci, ruším s Vámi pracovní poměr podle 66 zákoníku práce. Můj pracovní poměr u Vás končí dne 22. prosince S pozdravem Ing. Jana Navrátilová

18 Optimit, a. s., Jiráskova 89, ODRY, PSČ Doporučeně VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 15/Ha-per Vážený pan František Turek VYŘIZUJE: Hanousek Komenského 28 TEL.: ODRY FAX: DATUM: 17. listopadu 2011 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Vážený pane Turku, podle pracovní smlouvy č. 65/2011 ze dne 1. října 2011 jste byl přijat do funkce lisař plastických hmot. V pracovní smlouvě byla sjednána zkušební doba v délce 3 měsíce. Podle 66 zákoníku práce rušíme s Vámi pracovní poměr ke dni 25. listopadu S pozdravem Ing. Pavel Bureš Ing. Pavel Bureš ředitel

19 Vlasta Drbohlavová Plzeň, Nepomuská 830 Doporučeně s doručenkou Nika, s. r. o. Ing. Jan Lindner personální náměstek Machačova PLZEŇ 18 Plzeň 2. listopadu 2011 Okamžité zrušení pracovního poměru Ruším okamžitě pracovní poměr podle 56 písm. a) zákoníku práce. Podle pracovní smlouvy č, 125 z 1. října 2003 jsem pracovala jako dělnice v obrobně plastických výlisků. Můj zdravotní stav se v poslední době natolik zhoršíl, že nemohu tuto práci vykonávat bez ohrožení zdraví. Dne 14. října 2011 jsem Vám předala lékařský posudek, podle kterého jste mne měli převést do 15 dnů na jinou, pro mne vhodnou práci, což jste do dnešního dne neučinili. Pracovní poměr u Vás končím okamžikem, kdy Vám bude doručeno moje rozhodnutí o okamžitém zrušení pracovního poměru. S pozdravem Vlasta Drbohlavová

20 Chemas, a. s., Kafkova 7, Nymburk 2, PSČ Doporučeně do vlastních rukou VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: 84/Li-per Vážený pan Jiří Kubík VYŘIZUJE: Hanousek Jižní 28 TEL.: NYMBURK FAX: DATUM: 17. listopadu 2011 Okamžité zrušení pracovního poměru Vážený pane Kubíku, rušíme s Vámi pracovní poměr podle 55 písm. b) zákoníku práce. Podle pracovní smlouvy č. 283 uzavřené 10. ledna 2003 jste pracoval jako řidič. Opakvaně jste při své práci porušil právní a dopravní předpisy. Při dopravních kontrolách Vám bylo zjištěno, že jste řídil pod vlivem alkoholu a dokonce jste způsobil dopravní nehodu a způsobil jste tak naší společnosti značnou škodu. Tímto svým jednáním jste porušil zvlášť hrubým způsobem pracovní kázeň a pracovní řád. Na porušení pracovní kázně jste byl již 20. června 2011 písemně upozorněn, s tím, že pokud se bude toto porušování opakovat, okamžitě s Vámi rozvážeme pracovní poměr. Na zákadě 61 zákoníku práce jsme okamžité zrušení Vašeho pracovního poměru projednali s odborovým orgánem dne 14. listopadu Váš pracovní poměr končí okamžikem, kdy Vám bude doručeno naše rozhodnutí o okamžitém zrušení pracovního poměru. S pozdravem Chemas, akciová společnost Kafkova Nymburk Ing. Otakar Kohout Ing. Otakar Kohout ředitel společnosti

21 Střední odborná škola Olomouc, Novosadská 30A PRACOVNÍ HODNOCENÍ Paní Mgr. Olga Vlachová, narozená 6. ledna 1960, bytem Mánesova 453, Olomouc, pracuje na naší škole od 1. září Vyučuje fyziku a základy automatizace. Pětileté magisterské studium učitelství fyziky a základů techniky ukončila na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v červnu V roce 1997 se přihlásila k získání aprobace pro výuku techniky administrativy a obchodní korespondence ve dvouletém rozšiřujícím studiu na fakultě Financí a účetnictví VŠE Praha. Státní zkoušky vykonala v červnu a říjnu Má dobré znalosti německého a ruského jazyka. Ovládá práci na PC. Dosahuje velmi dobrých výchovných a vyučovacích výsledků. Své pracovní úkoly plní svědomitě, se žáky pracuje často i nad rámec svých povinností. Výborně se osvědčuje ve funkci třídní učitelky, citlivě dovede reagovat na problémy studentů. Má organizační schopnost. Olomouc 20. června 2010 Střední odborná škola Novosadská 30A Olomouc Jaroslav Brousil Ing. Jaroslav Brousil ředitel S pracovním hodnocením souhlasím. Olga Vlachová

22 Vzory personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti, Kuldová, O., Fleischmannová, E. Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Sbírka úloh z obchodní korespondence, II. část - řešené úlohy, Macounová, E., Novák, J. Rozhledy; nuov.cz Zákoník práce

Pracovní listy na procvičování personálních písemností

Pracovní listy na procvičování personálních písemností Pracovní listy na procvičování personálních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Vypracujte následující písemnosti

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

Využití ve výuce. Vytvořeno v rámci projektu OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_17 Název sady DUM: Svět práce Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH. JUDr. Hana Gutová, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH JUDr. Hana Gutová, Ph.D. Brno 2013 Recenzoval: Doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název:

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

P R A C O V N Í Ř Á D. Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích P R A C O V N Í Ř Á D Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Preambule Pro úspěšné plnění úkolů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU ) a k zajištění vnitřního pořádku vydává rektor

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Zednické práce Stavební práce 36 67 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 OBČANSKÁ VÝCHOVA...4 1.1

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

5. Zúčtování se zaměstnanci

5. Zúčtování se zaměstnanci 5. Zúčtování se zaměstnanci Obsah kapitoly: odměna zaměstnance za práci písemnosti a evidence práce a mezd mzda, složky mzdy výpočet hrubé mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě srážky z mezd (povinné, dobrovolné)

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Obsah: Část I Rozsah platnosti Čl. 1 Rozsah platnosti

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní předpis Č.j.: OUKR/1/2015 Spis. sk.: 10.1. A5 V Křenovicích dne 1. ledna 2015 Působnost Všichni zaměstnanci

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku

Mzdové účetnictví. praktický průvodce. Václav Vybíhal a kolektiv. zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2014 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2014 dle nového občanského zákoníku dopady reformy na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

Pracovní řád Českých drah, a.s.

Pracovní řád Českých drah, a.s. ČD Pracovní řád Českých drah, a.s. čj. 55 684/2013-O9 Schváleno Usnesením Představenstva Českých drah, a.s. Č. 3639/2013 Dne 26. 2. 2013 Účinnost od 15. 3. 2013 Úroveň přístupu C OBSAH OBSAH... 2 ZÁZNAM

Více

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko

Pracovní právo. Domažlicko Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko Pracovní právo Pracovní právo je jednou z částí české právního řádu upravující společenské vztahy, které vznikají při práci a upravující vztahy s nimi těsně související. České pracovní právo patří mezi

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 9 Září 1999 O B S A H Část normativní - Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb.,

Více

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ

PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 10 10 PRÁVO EKONOMIKA, DANĚ A MZDY BOZP SOCIÁLNÍ OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, opět po roce vycházíme vstříc přání mnohých z vás. Na pomoc jednotlivým funkcionářům základních

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA

Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? ZÁKLADY PRÁVA ZÁKONÍK

Více