Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní"

Transkript

1 Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor L/01 Obchodník 3. ročník obor L/01 Mechanik seřizovač Datum vzniku: říjen 2013 Autor: Ing. Martina Beberová Číslo šablony: VY_32_INOVACE_03.17 Anotace: Tato prezentace je zaměřena na pracovní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

2 - nejčastější způsob vzniku pracovního poměru - Uzavírá se mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem - nejčastější způsob vzniku pracovního poměru - dvoustranný právní úkon - musí být uzavřená písemně - podepsána musí být nejpozději v den nástupu do práce - povinné náležitosti pracovní smlouvy, bez kterých by byla neplatná jsou: 1. druh práce 2. místo výkonu práce 3. den nástupu do práce Vzor pracovní smlouvy lze získat na této internetové adrese:

3 Pracovní smlouvu uzavírají: Pracovní smlouva: Zaměstnavatel : název společnosti, sídlo, IČ, zastoupena kým Zaměstnanec: jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště 1. Druh práce: 2. Místo výkonu práce: 3. Den nástupu do práce: 4. Doba trvání pracovního poměru: a)na dobu určitou: maximální celková doba trvání: dva roky Výjimky: - náhrada dočasné nepřítomnosti (dlouhá nemoc, mateřská nebo rodičovská dovolená) - od lze opakovaně uzavírat z provozních důvodů, např. u sezónních pracovníků Způsoby uvedení doby trvání: - konkrétní datum - určité časové období (počet dnů, týdnů, měsíců) b)na dobu neurčitou: nebyla výslovně sjednána doba jeho trvání

4 5. Zkušební doba je období, které umožňují zaměstnanci a zaměstnavateli ověřit si, zda jim pracovní poměr bude vyhovovat a pokud ne, usnadnit jeho rozvázání může být sjednána v pracovním poměru uzavřeném na dobu neurčitou i určitou může být sjednána nejvýše na 3 měsíce (může být kratší) nemůže být prodlužován musí být sepsána písemně 6. Způsob odměňování: za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční mzda, která činí.kč splatnost mzdy: v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok termín výplaty: den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná, připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den místo a způsob výplaty mzdy: např.: mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance

5 7. Práce přesčas: Pracovní smlouva: - nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech - nesmí činit více než 150 hodin v kalendářním roce - zaměstnavatel se zaměstnancem se mohou dohodnout na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas. 8. Dovolená 1) za kalendářní rok nebo její poměrná část - pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele trval nepřetržitě celý rok - výkon práce byl alespoň 60 dnů v roce - výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce 2) dovolená za odpracované dny 1/12 nároku za každých 21 odpracovaných dnů 3) dodatková dovolená 1 týden pro náročné profese uvedené v zákoníku práce (těžba nerostů, ražení štol..) dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel jedna část dovolené musí činit alespoň 2 týdny vcelku určenou dobu dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem za dobu čerpání dovolené náleží zaměstnanci průměrný plat nebo mzda

6 9. Pracovní doba: 40 hodin týdně rozvržení pracovní doby: a) rovnoměrné b) nerovnoměrné 10. Doba odpočinku: (Obr.: Odpočinek nad Manhattanem ) přestávky v práci nejpozději po 6 hodinách nepřetržitého výkonu práce nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin během 24 hodin vyjimečně 8 hodin odpočinku během každých 7 dní nepřetržité volno alespoň 35 hodin

7 11. Výpovědní doba: 2 měsíce Pracovní smlouva: 12. Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou. 13. Povinnosti zaměstnance Zaměstnanec je zejména povinen: - pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností,plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci; - plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas

8 - dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jeho práci - řádně hospodařit se svěřenými prostředky a ochraňovat majetek zaměstnavatele - je povinen upozornit svého nadřízeného na škodu a zakročit k odvrácení škody - zachovávat mlčenlivost o skutečnostech o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám 14. Konkurenční doložka dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem zaměstnanec se zavazuje, že po určitou dobu (nejdéle 1 rok) po skončení pracovního poměru nebude vykonávat výdělečnou činnost shodnou s činností prováděnou u tohoto zaměstnavatele dohoda musí být písemně, jinak je neplatná může být sjednána smluvní pokuta, pokud by došlo k porušení dohody

9 15. Závěrečná ujednání Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. 16. Podpisy zaměstnance a zaměstnavatele

10 1. Nejdůležitějším pramenem pracovního práva je: a) zákon o práci b) zákoník práce c) zákon o pracovních vztazích 2. Pracovní poměr vzniká nejčastěji: a) volbou b) jmenováním c) pracovní smlouvou 3. Pracovní smlouva musí být a) písemná b) ústní c) orazítkovaná 4. Zkušební doba může být sjednaná nejdéle na: a) 3 měsíce b) 1 rok c) 2 měsíce 5. Konkurenční doložka je dohoda mezi: a) zaměstnavatelem a státem b) zaměstnavatelem a odbory c) zaměstnavatelem a zaměstnancem 6. Zaměstnavatel musí zaměstnanci umožnit přestávku v práci nejdéle po: a) 7 hodinách b) 6 hodinách c) 5 hodinách 7. Každých 7 dní musí mít zaměstnanec nepřetržitě odpočinek: a) 30 hodin b)48 hodin c) 35 hodin 8. Zaměstnanec má nárok na dovolenou nejméně: a) 5 týdnů b) 8 týdnů c) 4 týdny 9. Dovolená za odpracované dny činí za každých 21 odpracovaných dní z celkového nároku na dovolenou: a) 1/12 b) 1/8 c) 1/10

11 Výsledky testu: 1. b 2. c 3. a 4. c 5. c 6. b 7. c 8. c 9. a

12 Citace: Pracovní smlouva Tomanová, Jaroslava a kol. Základy práva(nejen pro školy). Olomouc, 2010, ISBN obr.1 e-obrazy.cz

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním

JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání. pro osoby s psychotickým onemocněním JDU DO TOHO! rádce uchazeče o zaměstnání pro osoby s psychotickým onemocněním Obsah 1 Jakou práci si hledat 7 2 Kde si hledat práci 9 3 Životopis a průvodní dopis 11 4 Přijímací pohovor 15 5 Pracovněprávní

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více