Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork Konference a spolupráce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork Konference a spolupráce"

Transkript

1 Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork Konference a spolupráce Komplexní nástroj pro konference a spolupráci OmniTouch My Teamwork je multimediální softwarové řešení pro spolupráci více stran, které funguje na běžně dostupném počítačovém hardwaru. Řešení OmniTouch My Teamwork můžete používat z jakéhokoli telefonu, kdekoli a s jakýmkoli prohlížečem k realizaci bezpečných konferenčních hovorů s kýmkoli uvnitř i vně společnosti není nutný žádný speciální software ani virtuální privátní síť (VPN). Rozhraní upozorňující na přítomnost uživatelů je snadno použitelné a podporuje celou sadu funkcí, mimo jiné funkci meet-me, ad-hoc a plánované události s funkcí click-to-conference, zasílání rychlých zpráv, sdílení aplikací a pracovní plochy, správu dokumentů a integrované video point-to-point. Znatelná návratnost investic Můžete mít tolik schůzek, kolik potřebujete, s libovolnou délkou trvání a nezaplatit ani korunu navíc za další či přebytečná místa. Zavedení řešení OmniTouch My Teamwork založené na využití v podniku nabízí ve srovnání s nabídkami poskytovatelů služeb znatelnou návratnost investic. A protože jde o softwarové řešení, přidávání uživatelů a funkcí je snadné už žádné nepohodlné a nákladné nakupování hardwaru a instalace. Návratnost investic urychluje vysoká míra osvojení uživateli, protože rozhraní plug and play vyžaduje minimální školení ovládání konference je plně zobrazené a přístupné po jediném klepnutí. Spolupráce se zobrazením přítomných uživatelů eliminuje prodlevy spojené s používáním elektronické a hlasové pošty a podporuje komunikaci v reálném čase řízenou výsledky s kratší dobou odezvy. Výhody řešení OmniTouch My Teamwork Multimédia s plnou sadou funkcí, konference a spolupráce více stran běžící na jednom počítači Softwarové řešení bez nutnosti pořizování hardwaru znamená nízké náklady na zavedení a údržbu Pracuje se staršími telefonními systémy a systémem Alcatel-Lucent nebo se připojí přímo kveřejným sítím TDM a IP (SIP) Přímé připojení k PSTN díky duálnímu připojení IP a PSTN Bezpečnost a možnost přístupu prostřednictvím jakéhokoli telefonu, počítačeaprohlížeče a z jakéhokoli místa Díky použití prohlížeče nevyžaduje zkušenost koncového uživatele se stahováním klientských aplikací.

2 Snadné škálování od dvou po tisíce souběžných uživatelů prostřednictvím licencování softwaru Aplikační rozhraní SIP a XML na standardním základě umožňuje rychlou a efektivní integraci se současnými obchodními aplikacemi. Pro podniky všech velikostí Řešení OmniTouch My Teamwork se snadno škáluje pro podniky všech velikostí od malých firem po velké nadnárodní organizace. Podnikům s vysokým měsíčním využitím zvukových nebo webových konferencí se náklady na řešení OmniTouch My Teamwork mohou vrátit již za tři měsíce. Díky "balíčkům" zajištujícím nejmén ě nákladné směrování pro více uživatelů vzájemně geografic ky rozmíst ěným, redundanci, podnikové federaci a automatickému přesměrování mohou velké společnosti snížit účty za telefony a optimalizovat svou výkonnost a spolehlivost. Všem podnikům přináší řešení OmniTouch My Teamwork zefektivnění komunikace díky zasílání rychlých zpráv s upozorňováním na přítomnost uživatele pro chat ad-hoc, které minimalizuje prodlevy spojené s používáním asynchronních komunikačních nástrojů, jakoje hlasová a elektronická pošta. Pro malé podniky to znamená stihnout více s méně prostředky. A díky přidané podpoře pro nízkonákladové samostatné hardwarové platformy je toto řešení pro menší podniky ideální. Všechny společnosti a jejich zaměstnanci benefitují ze zavádění ekologických technologií, které pomáhají snižovat náklady na cestování a podporují práci na dálku. Ušetří tak pracovníkůmažněkolik hodin denně, které mohou místo cestováním strávit prací nebo relaxací. Pro koncové uživatele Použití rozhraní s funkcí jediného klepnutí je jednoduché; existuje několik způsobů, jak akce iniciovat, a tak jsou uživatelé připojeni během pár minut. Protože není třeba stahovat a spravovat žádného velkého softwarového klienta, typické překážky použití jsou odstraněny, a pracovníci tak mohou kdykoli a kdekoli ocenit možnost připojení z domova či kanceláře. Komunikace ad hoc zobrazující připojené uživatele a možnost click-toconference s interními i externími kontakty šetří cenný čas, protože minimalizuje využití hlasové a elektronické pošty. Všechny tyto faktory vedou k vysoké míře osvojení uživateli, což společnostem přináší další úspory. Pro správce systému Pro správce systému znamená intuitivní uživatelské rozhraní a tenký klient nižší počet hovorů na linku podpory a snížení režijních nákladů na IT. Řešení OmniTouch My Teamwork je vybaveno jednoduchými nástroji pro správu, jako je auto provisioning s aplikací Microsoft Active Directory a zabezpečeným ověřováním LDAP, a proto se snadno spravuje. Rozhraní pro správu postavené na prohlížeči přináší možnost konfigurace funkcí, aktualizace softwaru a licencí, zpráv o podrobnostech volání (CDR), přizpůsobení jazyka a firemní značky, vzdáleného sledování výstrah a alarmů SNMP a SMTPa přihlašování k zasílání rychlých zpráv svyhledávánímsmtp. Pokročilé funkce Telefonní přítomnost prostřednictvím systému Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise, přehrání záznamu se synchronizovaným zvukem na požádání, funkce správy událostí včetně řešení Webinar smožností přednáškového režimu pro větší události, plánování pomocí ových pozvánek a položek kalendáře v aplikacích Outlook a Lotus Notes, všechny relace jsou šifrovány, archivovány a protokolovány, možnost pro vícenájemců podporuje velké podniky a hostovaná řešení, funkce konzoly správce založená na prohlížeči pro velké události a řešení pro poskytovatele služeb, podpora topologie geograficky distribuovaných sítí. PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, SPRÁVCE AKTIV ÍSLO JEDNA U AMERICK CH MÍSTNÍCH VLÁD Během tří měsíců díky používání řešení OmniTouch My Teamwork vzrostl objem konferenčních hovorů, apřesto jsme ušetřili 80 % nákladů. S takovýmito úsporami se pořizovací náklady na systém vrátí za méně než dva měsíce. DAVID L. SCOTT, CIO PFM 2 Řešení pro konference a spolupráci Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork

3 Řešení OmniTouch My Teamwork Kromě nativního řešení OmniTouch My Teamwork pro velké podniky zahrnuje řada produktů pro konference a spolupráci společnosti Alcatel-Lucent následující produkty všechny běží na protokolu SIP a na softwarovém serveru OmniTouch Advanced Communications Server (ACS). OmniTouch My Teamwork Office Edition Předpřipraveno a naceněno pro malé podniky s hlasovými ad hoc i plánovanými konferencemi, sdílením aplikací a pracovní plochy, sdílením souborů a klientským přístupem pomocí kapesního počítače Windows Mobile 5. Balíčky obsahují zvukové i datové porty s licencí hlavního softwaru IP, který je nutný pro řešení OmniPCX Office. OmniTouch My Teamwork pro kapesní počítač Windows Mobile 5 Podnikovým zákazníkůmvyužívajícímřešení OmniTouch My Teamwork v zařízeních Windows Mobile 5 umožňuje přístup k funkcím konference a spolupráce, které zahrnují zobrazení přítomnosti kontaktů se službou click-toconference, zobrazení a připojení ke konferenci, zobrazení a řízení webových prezentací, řízení konferenčního hovoru a vytáčení kontaktů z adresáře aplikace Windows Mobile 5 Outlook. OmniTouch My Teamwork pro kapesní počítač Windows Mobile 5 OmniTouch My Teamwork Land Mobile Radio Conferencing and Collaboration (LMRCC) Umožňuje pozemním mobilním radiovým sítím (LMR) vzájemně spolupracovat s jakýmkoli telefonním zařízením v tradičních sítích, VoIP sítích příští generace. Toto řešení pomáhá místní státní správě reagovat na mimořádné situace a také a i společnostem v odvětvích se zaměstnanci rozmístěnými v terénu. OmniTouch My Teamwork pro Microsoft Office Communicator 2005 Nabízí uživatelům aplikace Communicator 2005 vícebodové hlasové konference na úrovni carriergrade s možnostmi plánování a záznamu. Umožňuje tak podnikům, aby přestaly využívat konferenční služby jiných poskytovatelů, a dosáhly tak vysoké návratnosti investic. OmniTouch My Teamwork pro IBM Lotus Sametime Přináší hlasové konference více stran pomocí funkce click-to-conference, záznamu, pokročilého ovládání hovorů a podpory plánování vše v rozhraní Lotus Sametime. Díky tomu se uživatelům aplikace Lotus Sametime 7.5 snižují měsíční náklady spojené se službou hlasových konferencí. Multimedia Instant Conferencing (MMIC) nebo Alcatel-Lucent 8628 Možnosti hostovaných a spravovaných služeb pro operátory s kompletními funkcemi pro změny firemní značky a licencováním modulárních funkcí pro nabídky na úrovni služeb. Mezi další funkce patří podpora serveru blade, rozsáhlé softwarové sledování a automatický restart, více nájemců a konzoly správce pro asistované konference. NDS GROUP, VYSÍLACÍM SPOLEČNOSTEM, SPRÁVCŮM MÉDIÍ A POSKYTOVATELŮM OBSAHU ZAVÁDĚT PLACENÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ TECHNOLOGIE Díky instalaci produktu společnosti Alcatel-Lucent jsme schopni efektivnější interakce mezi pracovišti po celém světě, což značně zvyšuje naši produktivitu. Navíc jsme byli schopni okamžitě snížit náklady, aniž bychom museli dělat kopromisy v oblasti zabezpečení naší sítě. MARTIN SMALE,ŘEDITEL ODDĚLENÍ IT, NDS GROUP Řešení pro konference a spolupráci Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork 3

4 Funkce řešení OmniTouch My Teamwork Upozornění na přítomnost uživatele (presence) a zasílání rychlých zpráv (IM) Přístup ke stavu uživatele a zasílání rychlých zpráv odkudkoli prostřednictvím jakéhokoli počítačeaprohlížeče, telefonní přítomnost pro hovory serveru Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise, přizpůsobená a předem konfigurovaná nastavení stavu přítomnosti uživatele (Pryč, Zaneprázdněný, Offline, Online, Na obědě,), konfiguracestavupřítomnosti při nečinnosti, otevírání standardních rychlých zpráv se šifrováním, chatvíceúčastníků avícenásobnésouběžné relace zasílání rychlých zpráv, přidání kontaktů do existujících relací chatu, volba blokování nebo příjmu rychlých zpráv, je-li uživatel Zaneprázdněn, osobní protokoly rychlého zasílání zpráv opatřené poznámkami a časovým razítkem, vytváření a správa více skupin kontaktů u jednoho uživatele, vyhledávánívadresáři databáze pro hledání kontaktů na serveru nebo LDAP, blokování vybraných kontaktů a správa seznamu blokovaných, přidání externích kontaktů do rychlé volby pro funkci click-to-conference. Okno kontaktů řešení OmniTouch My Teamwork Hlasové konference Režimy ad hoc, plánované a meet me, funkce click-to-conference a skupinový hovor, přidávání účastníků vytočením, funkce zpětného volání systému za účelem připojenísekekonferenci, řízení hovoru prostřednictvím rozhraní a upozornění IVR, uzamčení a přidržení konference, ztlumení/zapnutí všech účastníků, indikace aktivního účastníka, záznam prostřednictvím rozhraní a IVR, potvrzení čísla zpětného volání a vytáčení s nastavením upozornění brání zapojování špatně vytočených čísel a vybírání hlasové schránky, hlasová upozornění ve více jazycích. Webové konference Režimy ad hoc, plánované a meet me, vícezpůsobů plánování a započetí relací, přidání se k webové konferenci pomocí přihlašovací stránky, odesílání souborů aplikace PowerPoint k vzdálenému prohlížení, možnost ochrany prezentace heslem a SSL, sdílení aplikace a/nebo pracovní plochy, společné prohlížení a spolupráce při úpravách dokumentu prostřednictvím sdílení vzdáleného řízení, ukládání a sdílení dokumentů (odesílání a stahování příloh), pozvání/přidání kontaktů do relace, záznam s přehráním a synchronizovaným zvukem na požádání, veřejné a privátní relace chatu IM. Videokonference Videokonference peer-to-peer, one-to-many i vícebodové, integrovaný webový klient videa (pouze pro systém Windows XP SP2 a protokol SIP), video peer-to-peer s klientem SIP (není nutné ovládání MCU videa), automatická konfigurace videa peer-to-peer v plochých sítích, integracespřepínači videokonferencí, bránami a gatekeepers, registry SIP a řadiči relací jiných předních výrobců, koncová podpora pro řešení room system a desktopové klienty přenosů videa, možnosti zavádění zvuku během relací videa, klientská podpora: RTC, SIP a H Řešení pro konference a spolupráci Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork

5 Plánování konferencí Plánovací rozhraní pro plánovaní a události bez rezervace, ové pozvánky a položky kalendáře v aplikacích Outlook alotus Notes, odeslání prezentací a příloh předem, rezervace hlasových portů, nastavení přednáškového režimu a režimu webové konference, přizpůsobení přístupových kódů prezentace, automatické rozšíření relaci a upozornění na končící konferenci. Správa událostí Oprávnění vedoucího a účastníků, možnost přístupu neověřených uživatelů k událostem, odeslání materiálů předem nebo při konferenci, podporuje více příloh a prezentací, události s vedoucím i bez vedoucího, řízení hovorů prostřednictvím rozhraní nebo IVR (ztlumit, přidat, odebrat, přidržet volající), ztlumení/zapnutí všech účastníků, cyklické dotazování roll call /počet účastníků, uzamčení a přidržení konference, přidávání kontaktů a médií pouhým klepnutím, přidání účastníka vytočením/pozváním kontaktu do relace, záznam jedním klepnutím, potvrzení zpětného volání a vytáčení s nastavením upozornění brání zapojování špatně vytočených čísel a vybírání hlasové schránky, učastníci mohou ztlumit/zapnout všechny linky, skrýt neaktivní účastníky, podrobné hlášení hovoru pro každou událost, historie konverzace s kompletním záznamem události protokol IM, použitá média, účastníci atd,. možnosti více jazyků pro hlasová upozornění a uživatelské rozhraní. zabezpečené uložení na serveru nebo místní stažení, přehrání záznamů v konferencích nebo poslech prostřednictvím telefonu, možnost ochrany záznamu heslem. Přizpůsobení Plná změna firemní značky pro použití poskytovatelů služeb, aplikační rozhraní XML pro integraci audia s portály a staršími obchodními aplikacemi, jazyky zahrnují češtinu, čínštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu, uživatelský a konfigurovatelný jazyk rozhraní. Podpora řešení Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Podpora telefonní přítomnosti, blokování hovorů podle uživatelů, skupin a organizací, prostorová redundance zajišťuje spolehlivost a služby, podpora systému OmniVista 4760 ke zpoplatnění hovorů podle čísla linky pobočkové ústředny, služby Teamwork jsou k dispozici prostřednictvím řešení OmniTouch My Instant Communicator. Okno aktivní konverzace řešení OmniTouch My Teamwork Záznam Synchronizované přehrávání hlasových a webových prezentací, zaslání pokynů pro přehrání a odkazů na záznam elektronickou poštou, možnost přístupu neověřených uživatelů k záznamům prostřednictvím adresy URL, Řešení pro konference a spolupráci Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork 5

6 Technické údaje OmniTouch My Teamwork Kapacita Maximální počet konferencí na server: 300 Maximální počet hovorů G.711: 600 Maximální počet hovorů G.729A: 320 Maximální počet hovorů G : 320 Integrovaná brána PSTN/TDM (volitelná) Maximální počet uživatelů TDM na server T1: CAS 192, CCS 184 E1(Euro-ISDN): ověřených uživatelů/server (vytáčené konference) Stohování serverů za účelem škálovatelnosti, překlenování konferencí, zasílání rychlých zpráv a federace přítomnosti redundance Geografické rozložení serverů pro řízení poplatků za volání Požadavky na počítač Počítač s procesorem Intel podporující server Red Hat Enterprise verze 4.0 Rozhraní a protokoly DTMF, H.323 (video), HTTP, HTTPS, MGCP, SDP, SIP, SMTP, SNMP, XML Standardy SIP: RFC 2327, 2833, 2848, 2976, 3261, 3263, 3265, 3428, 3515, 3891 a 3892 Přenos VoIP: RTP Zvukový kodek: G.711 a-law a mu-law, G.729A a G Podporované prohlížeče: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Netscape a Safari Síťová infrastruktura Součinnost s ústřednami PBX, bránami PSTN, softwarovými ústřednami a softwarovými telefony SIP hlavních dodavatelů Jakýkoli počítač PC, Mac, Unix Jakákoli síť (PSTN a IP) nebo telefon (PBX, softwarový telefon, mobilní telefon) Podpora produktů Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise (OXE) a OmniPCX Office (OXO) OmniVista 4760 OmniTouch My Instant Communicator 5020 Softswitch Product Suite 8688 Media Resource Function 5350 Presence Server VPN Firewall Brick VitalQIP DNS/DHCP IP Management Software VitalSuite Network Management MINIMÁLNÍ POžADAVKY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VELKÉ PODNIKY A POSKYTOVATELÉ SLU EB Procesor Jeden procesor, dvě jádra Dva procesory, dvě jádra Paměť 2 GB 2 GB Pevný disk (2) 70 GB nebo větší (2) 150 GB nebo větší RAID Software RAID 1 RAID 1 Jednotka médií Čtečka disků DVD Čtečka disků DVD Síťové rozhraní (2) 100 Base-T, minimum (2) 100 Base-T, minimum Kapacita 120 současných portů Plná kapacita řešení OmniTouch My Teamwork hovorových a datových konferencí portů audio konferencí. a uživatelů IM ž 6 Řešení pro konference a spolupráci Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork

7 Shift C ps l k Http // Print Z m Ctrl Bm rk + - power mute hold * 0 # M il I O P D l >? / ^$ Shift Ent r WEB TOUCH + - Zprávy Všechny zprávy jsou dostupné prostřednictvím prohlížeče, XML nebo v čárkou odděleném formátu Předdefinované zprávy správy Zprávy podrobností hovorů (CDR) podle uživatele, nájemce nebo serveru za účelem účtování Monitorování v reálném čase pomocí prohlížeče nebo protokolu SNMP Provozníasíťové statistiky Protokoly alarmů a událostí Zabezpečení Zabezpečené ověřování účtu (místně, prostřednictvím protokolů LDAP a LDAPS nebo systému jednotného přihlášení jiné společnosti) Kompletní zabezpečení pomocí protokolů TLS (Transport Layer Security) a SSL (Secure Sockets Layer) Oddělené přístupové kódy vedoucích a účastníků Možnost zamknout konferenci a odebrat účastníky z relace Heslemchráněné sdílení Audity a archivace zpráv IM v ovém formátu Správa zásad hesel s intervaly povinné změny Možnost otevření nebo omezení přístupu mezi organizacemi s ohledem na zabezpečení Správa systému Rozhraní pro správu založené na prohlížeči Zobrazení správy a ověřovací domény pro více nájemců Flexibilní přiřazení plánovaných portů aportů ad hoc Přiřazování a správa diskových kvót Ověřené rozhraní SSL/HTTPS Flexibilní zabezpečení uživatele (místně nebo prostřednictvím protokolů LDAP a LDAPS) Hromadné zabezpečení uživatele, skupiny a nájemce prostřednictvím adresy URL Monitorování stavu systému a aktivity konference v reálném čase prostřednictvím protokolu SNMP a webu Výstrahy a alarmy SNMP v2 a v3 a SMTP ( ) Konfigurovatelné noční zálohování systému a rychlé obnovení pomocí neaktivních záložních jednotek Globální podpora dat a časových pásem Segmentace síťového protokolu Možnost licencování funkcí podle serveru, uživatele nebo organizace Až 16 telefonních čísel na nájemní organizaci, každé se sadou upozornění ve vlastním jazyce Bezplatná podpora telefonního čísla Hlasové konference s plánováním i bez plánování a s rozhraním IM A S D F G H J Z X C V B N M Volání ze serveru účastníkům Plná spolupráce NEBO Volání účastníků Přidávání videa Přidávání dat Přidávání hlasových zpráv Konference Přidávání dalších účastníků Řešení pro konference a spolupráci Alcatel-Lucent OmniTouch My Teamwork 7

8 Alcatel-Lucent Czech, s. r. o., Podìbradská 57/206, Praha 9, tel.: , Alcatel-Lucent Slovakia a. s., Apollo Business Center II, Prievozská 4, Bratislava, tel.: , Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent, a logo Alcatel-Lucent jsou ochrannými známkami společnosti Alcatel-Lucent. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Společnost Alcatel-Lucent není zodpovědná za přesnost uvedených informací. Informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Alcatel-Lucent. Všechna práva vyhrazena (08) 8AL DMUSA_CS ed5

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com Informace OpenScape Voice V6 OpenScape Voice je IP hlasová aplikace pro podniky a operátory s bohatou paletou funkcí, která je plně integrovaná do kompletního řešení sjednocené komunikace a nabízená jako

Více

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Všestranné, spolehlivé a škálovatelné řešení IP komunikace pro 21. století POPIS PRODUKTU Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS)

Více

Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců

Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců Alcatel-Lucent Business Communication Solutions pro firmy do 1000 zaměstnanců Obsah Dynamická společnost...3 1. Vaše telekomunikační infrastruktura...4 IP infrastruktura... 5 Komunikační architektura...

Více

Komunikační server Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE

Komunikační server Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE Komunikační server Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 3 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM OMNIPCX OFFICE RCE (POPIS)... 5 3.1 Podpora různých typů externích a interních

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT

NABÍDKA ALCATEL-LUCENT. Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 NABÍDKA ALCATEL-LUCENT NABÍDKA ALCATEL-LUCENT Alcatel-Lucent Office Communication Solutions 2007 1 Alcatel-Lucent, první skutečně globální poskytovatel komunikačních řešení...3 Office Communication Solutions - řešení splňující

Více

Informace. OpenScape Xpressions Systém sjednocené komunikace Vaše osobní komunikační centrum. Communication for the open minded

Informace. OpenScape Xpressions Systém sjednocené komunikace Vaše osobní komunikační centrum. Communication for the open minded Informace OpenScape Xpressions Systém sjednocené komunikace Vaše osobní komunikační centrum Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Bezproblémový tok

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath IP telefonie Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath: Odpověď na požadavky zítřka Žijeme v době, kdy kvalitní a efektivní komunikace má zásadní vliv na ziskovost podniků a firem. A to bez rozdílu

Více

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com

Informace. Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com Informace OpenScape Office MX, OpenScape Office LX a OpenScape Office HX Řešení sjednocené komunikace a spolupráce pro malé a střední podniky s jednou nebo několika pobočkami OpenScape Office nabízí podnikům

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více

Informace. OpenScape UC Application V7 Enterprise Edition. Unify s.r.o. www.unify.com/cz

Informace. OpenScape UC Application V7 Enterprise Edition. Unify s.r.o. www.unify.com/cz Informace OpenScape UC Application V7 Enterprise Edition Unify s.r.o. www.unify.com/cz Otevřené a flexibilní řešení sjednocené komunikace, které lze integrovat do všech Vašich stávajících aplikací OpenScape

Více

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V6 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky HiPath 4000 prodal více než 18 milionů portů do 80 zemí celého světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení

Více

Microsoft Office 365 Informační list

Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365 Informační list Microsoft Office 365: práce prakticky kdykoli a kdekoli Vaši zaměstnanci potřebují zůstat ve spojení a mít možnost spolupráce bez ohledu na to, zda se právě nacházejí

Více

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Prodáno více než 15 milionů portů HiPath 4000 do 80 zemí světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení umožňuje

Více

Spolupráce na vyšší úrovni

Spolupráce na vyšší úrovni Spolupráce na vyšší úrovni E-maily a týmová spolupráce Sdílení a schvalování dokumentů Správa znalostí, aktivit a informací v týmu Instant messaging a videokonference Integrovaný editor textů, tabulek

Více

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN FIREMNÍ IP KOMUNIKAČNÍ SERVER

PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN FIREMNÍ IP KOMUNIKAČNÍ SERVER PANASONIC KX-NS1000 NEXTGEN FIREMNÍ IP KOMUNIKAČNÍ SERVER KOMUNIKACE O KROK NAPŘED STRUČNÝ PŘEHLED SERVERU KX-NS1000 NEXTGEN IP a SIP síťový komunikační server Integrované jednotné zasílání zpráv s až

Více

Nová generace IP telefonie Aastra 5000. Aastra 5000 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení

Nová generace IP telefonie Aastra 5000. Aastra 5000 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Nová generace IP telefonie Aastra 5000 Aastra 5000 Jádro bezpečných telekomunikačních řešení Spolehlivý partner v oblasti telekomunikací Aastra Technologies Limited je mezinárodní společnost výhradně zaměřená

Více

Informace. OpenScape Contact Center Agile V8 Spokojenost zákazníků na dosah

Informace. OpenScape Contact Center Agile V8 Spokojenost zákazníků na dosah Informace OpenScape Contact Center Agile V8 Spokojenost zákazníků na dosah Pro mnoho malých a středních podniků představuje dokonalý zákaznický servis rozhodující konkurenční výhodu. OpenScape TM Contact

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Telefonní ústředna KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Cisco Unified Communications APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci. Kamil Brothánek kamil.brothanek@alefnula.

Cisco Unified Communications APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci. Kamil Brothánek kamil.brothanek@alefnula. Cisco Unified Communications APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci Kamil Brothánek kamil.brothanek@alefnula.com Agenda Cisco Unified Communications Solution XML Aplikace

Více

HiPath ProCenter Enterprise. Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu

HiPath ProCenter Enterprise. Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu HiPath ProCenter Enterprise Výkonná technologie pro zvyšování míry zpracování prvního kontaktu Optimální zákaznická služba díky nástojům pro zjišťování přítomnosti a podporu spolupráce Vyšší efektivita

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Informace OpenScape UC Application V6 Enterprise Edition

Informace OpenScape UC Application V6 Enterprise Edition Informace OpenScape UC Application V6 Enterprise Edition Optimalizace obchodních postupů pomocí sjednocené komunikace Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com

Více

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows

Symantec Backup Exec 12 for Windows Servers Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Nejvyšší standard ochrany dat v systémech Windows Přehled Software Symantec Backup Exec 12 poskytuje efektivní a snadno spravovatelnou optimalizovanou ochranu dat zálohováním a obnovením v prostředích

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky

HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky HiPath 4000 V3.0 je nejmodernější IP komunikační systém pracující v reálném čase. HiPath 4000 V3.0 podporuje otevřený standard SIP (Session Initiated

Více

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka

HiPath ProCenter Agile. Zaručená spokojenost zákazníka HiPath ProCenter Agile Zaručená spokojenost zákazníka Zvyšování míry zpracování prvního kontaktu díky jednotným nástrojům pro zjišťování přítomnosti a podporu spolupráce Lepší produktivita s intuitivními

Více