Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov, nám. Spojenců 17 ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále na základě 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah: a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání c) Přehled pracovníků školy d) Údaje o přijímacím řízení e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti i) Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: Předkládá: Organizační schéma Učební plány Mgr. Miroslav Sedláček, ředitel školy V Prostějově dne

2 a) Základní údaje o škole Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov nám. Spojenců 17, Prostějov příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: IZO ředitelství: Tel./FAX: , WWW stránky: Zřizovatel školy Olomoucký kraj Jeremenkova 40 a, Olomouc Ředitel Mgr. Miroslav Sedláček Škola sdružuje 1. Střední škola IZO: cílová kapacita 739 žáků 2. Domov mládeže IZO: cílová kapacita 95 žáků 3. Školní jídelna IZO: cílová kapacita 840 jídel Odloučená pracoviště školy Prostějov, Vojáčkovo nám. 4/ Prostějov, Kollárova 12/ Prostějov, Svatoplukova 80 Školská rada Předseda: Ing. Pavel Sekanina Členové: Hana Tesařová-Kaštilová Ing. Tomáš Pudil Ing. Jan Jakšík Dagmar Flašarová Zástupce studentů: Soňa Sökyová 2

3 Datum zařazení do sítě škol: Švehlova střední škola, Prostějov, nám Spojenců 17 Šk.rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet všech pracovníků celkem Počet ped. pracovníků 2008/ , / , b) Přehled oborů vzdělávání ve školní roce 2009/2010 dle Rozhodnutí MŠMT č.j. 3779/ s účinností od M/ M/ M/ M/ L/ L/ H/ H/ H/ H/001 Technologie potravin zpracování mouky délka studia 4 roky 0 měsíců - dobíhající obor ukončení studia: maturitní zkouška Technologie potravin zpracování masa délka studia 4 roky 0 měsíců dobíhající obor ukončení studia: maturitní zkouška Analýza potravin délka studia 4 roky 0 měsíců dobíhající obor ukončení studia: maturitní zkouška Analýza potravin délka studia 4 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouška Autotronik délka studia 4 roky ukončení studia: maturitní zkouška Podnikání délka studia 2 roky 0 měsíců ukončení studia: maturitní zkouška Opravář zemědělských strojů délka studia 3 roky 0 měsíců dobíhající obor ukončení studia: výuční list Opravář zemědělských strojů délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Provoz služeb délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Mechanik opravář délka studia 3 roky 0 měsíců dobíhající obor ukončení studia: výuční list 3

4 23-68-H/ E/ E/ E/002 Mechanik opravář motorových vozidel délka studia: 3 roky 0 měsíců ukončení studia: závěrečnou zkouškou Zahradnické práce délka studia 3 roky 0 měsíců dobíhající obor ukončení studia: výuční list Zednické práce délka studia 3 roky 0 měsíců ukončení studia: výuční list Opravářské práce délka studia: 3 roky 0 měsíců ukončení studia: závěrečnou zkouškou 4

5 c) Přehled pedagogických pracovníků školy Jméno Pracovní Délka praxe zařazení Sedláček Miroslav Mgr. ředitel Uč.VVP 24 Bednář Pavel Ing. Uč.OdbP 14 Beníšek Karel Uč.OV 35 Bezoušková Monika Ing. zástupce ředitele Uč.OdbP 15 Coufal Jaroslav Ing. Uč. VVP 12 Čeřovský Vratislav Uč.OV 25 Divinová Jitka Uč. VVP 20 Fajks Petr vychovatel 25 Faltýnková Anna Uč.Odb.p 4 Flašarová Dagmar Uč.OV 21 Frgál Vladimír Uč.OV 18 Gefingová Eva Ing. Uč. Odb.P 4 Grulichová Renata Uč.odb.p. 7 Halouzková Ivana Mgr. Uč.odb.p. 12 Harenčák Rostislav Mgr. Uč.VVP 6 Hasal Milan Ing Uč.Odb.P 28 Chmelenská Taťána Ing. Uč.VVP 8 Jakšík Jan Ing. Uč.Odb.P 21 Jansa Arnošt Uč.Odb.P 5 Jetelina Zdeněk Uč.OV ŘMV 14 Jurmanová Lucie Mgr. Uč.Odb.P 5 Jurník Jan Uč.OV 11 Karhanová Jitka Ing. Uč.OdbP 16 Kobedová Gabriela Mgr. Uč.VVP 7 Kratochvil Michal Ing. Uč.Odb.P 11 Kristek Bohuslav Uč.OV 36 Křížová Mária Ing. Uč.OdbP 22 Kvapilová Alena Mgr. Uč.VVP 28 Lutera Alois Uč.odb.v. 4 Macháčková Jana Mgr. Uč.VVP 9 Marek Leo Uč.OV 27 Mendl Jiří Ing. Uč.Odb.P 6 Mendl Zdeněk Ing. Uč.Odb.P 6 Mikulková Barbora Ing. Uč.Odb.P 4 Mráček Jaroslav Uč.OV 36 Nedbal Jaroslav Uč.OV 5 Novák Metoděj Uč.OV 32 Pečová Marie, Mgr. Uč.VVP 24 Plisková Jarmila RNDr. zástupce ředitele Uč.OdbP 21 Rýdl Ivan Ing. Uč.VVP 15 Sedláček David Bc. Uč.VVP 5 Sedláček Jiří Ing. Uč.Odb.P 38 Sedláček Petr Uč.VVP 4 Sklenář Miroslav Ing. Uč.VVP 6 Smečka Lubomír Uč.OV ŘMV 27 Friedlová Kateřina Mgr. Uč.VVP 3 Střeláková Zuzana Mgr. Uč.VVP 23 Šlézar Jindřich Uč.OV 23 Tomešová Jaroslava vychovatel 28 Vahalík Oldřich Mgr. Uč.OdbP 19 Valachová Jitka Ing. Uč.Odb.P 7 Vilímcová Andrea Ing. Uč.Odb.P 13 Víšek František Ing. Uč.Odb.P 3 5

6 d) Údaje o přijímacím řízení pro školní rok Učební obor Počet žáků v l. kole Počet žáků v dal. kolech Celkem K Technologie potravin Zpracování mouky Neotvírá se 0 0 Analýza potravin Podnikání Provoz služeb Opravář zemědělských strojů Mechanik opravář motorových vozidel Zahradnické práce Zednické práce Opravářské práce Autotronik CELKEM 181 Přehled žáků přijatých v přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011 Zapsaných přihlášek 339 z toho aktivních 187 z toho vyřazených odebrané zápisové lístky 152 Stav žáků v jednotlivých ročnících 2009/2010 ročník počet studentů 1. ročník ročník ročník ročník 45 celkový počet 454 Stav žáků v jednotlivých ročnících a oborech 2009/ ročník 1 Analýza potravin 23 2 Mechanik opravář mot. vozidel 26 3 Opravářské práce 9 4 Opravář zemědělských strojů 19 5 Podnikání - nást. studium 72 6 Provoz služeb 10 7 Autotronik 37 8 TP - zpracování masa 0 9 TP - zpracování mouky 0 10 Zahradnické práce 3 11 Zednické práce 2 Celkem 201 6

7 2. ročník 1 Analýza potravin 14 2 Mechanik opravář 22 3 Opravářské práce 0 4 Opravář zemědělských strojů 26 5 Podnikání - nást. studium 34 6 Provoz služeb 9 7 Autotronik 0 8 TP - zpracování masa 0 9 TP - zpracování mouky Zahradnické práce 3 11 Zednické práce 0 Celkem ročník 1 Analýza potravin 23 2 Mechanik opravář 23 3 Opravářské práce 0 4 Opravář zemědělských strojů 15 5 Podnikání - nást. studium 0 6 Provoz služeb 8 7 Autotronik 0 8 TP - zpracování masa 0 9 TP - zpracování mouky Zahradnické práce 0 11 Zednické práce 0 Celkem ročník 1 TP - zpracování masa 19 2 TP - zpracování mouky 26 Celkem 45 výkon státní správy Rozhodnutí Počet Počet odvolání Pochvala ředitele školy 5 0 Pochvala třídního učitele 11 0 Pochvala učitele odborného výcviku 3 0 Podmíněné vyloučení 21 0 Rozhodnutí o přijetí Rozhodnutí o nepřijetí 0 0 Vyloučení 3 0 Důtka třídního učitele 56 0 Důtka ředitele školy 46 0 Důtka učitele odborného výcviku 4 0 Napomenutí učitele odborného výcviku 1 0 Napomenutí třídního učitele

8 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků prospěch žáků na škole Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakující Školní rok Celk vyloučení žáci a zameškané hodiny Ročník Počet celkem Z toho z prospěch. důvodů Z toho z důvodů chování Šk.rok Z jiných důvodů Průměrný počet zameškaných hodin na žáka ,78 104, ,36 68, ,19 56, ,88 49,97 Celk ,55 69,69 výsledky maturitních zkoušek Počet žáků Nepřistoupilo k maturitě Prospěli s vyznam. Prospěli Neprospěli Počet opakujících maturitní zkoušku Školní rok: 2009/ Školní rok: 2008/ /10: celkem 49 hlásících se na VŠ či VOŠ výsledky závěrečných zkoušek Počet Prospěli s Prospěli Neprospěli Počet opakujících žáků vyznamenáním ZZ Školní rok 2009/ Školní rok 2008/ U závěrečných zkoušek byli přítomni pověření pracovníci Hospodářské komory ČR. snížený stupeň z chování Stupeň chování školní rok 2009/2010 školní rok 2008/2009 Počet Procento Počet Procento ,19 9 3, , ,71 celkový počet neomluvených hodin školní rok 2009/2010 školní rok 2008/

9 Plnění učebních osnov v jednotlivých ročnících, třídách V průběhu celého školního roku 2009/2010 byly v jednotlivých předmětech realizovány učební osnovy dle zpracovaných tématických plánů, které koordinují příslušné předmětové komise. Rovněž byly zpracovány Školní vzdělávací programy pro obory: M/01 Technologie potravin (č.j.: 1283/ ) E/01 Opravářské práce (č.j.: 1283/ ) E/01 Zahradnické práce (č.j.: 1283/ ) Podle kterých probíhá výuka od Počet žáků s poruchami učení l. ročník ročník 8 3. roční 8 4. ročník 4 Celkem 30 Nejčastější poruchy dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie. Dyslektická asistentka má zpracovaný přehled včetně doporučení z ped. psych. poradny, které se týká ústního i písemného projevu žáků, dohlíží na dodržování práce s těmito žáky, spolupracuje PPP. f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků - Kvalifikovanost na celém zařízení školní rok 2008/2009 školní rok 2009/ % 93% Absolventi do 2 let praxe Počet ostatních učitelů a mistrů, kteří nastoupili nebo odešli školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 Nastoupili 6 5 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných školní rok 2008/2009 školní rok 2009/2010 Důchodový věk 5 11 Nekvalifikovaní 1 6 9

10 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastěných prac. Školení o evidenčních listech důchodového pojištění 1 Školení o nemocenském pojištění 1 Otevřená věda Nové Hrady (chemie) 3 Školení interaktivní tabule 12 Školení Státní maturita 5 Školení výchovného poradenství 1 Školení protidrogová prevence 1 Nebyly jen Lidice 1 Kvalifikační kurzy: Správce systému SAS 1 Tvorba webových stránek výukového materiálu 1 Úvod do anglické počítačové terminologie 1 Studium ke státním maturitám -ŠMK 2 Studium ke státním maturitám - zadavatel 7 Studium ke státním maturitám - hodnotitel 5 Kurz diagnostiky SCANIA 3 Mgr. Kateřina Friedlová, Bc. David Sedláček - učitelé tělesné výchovy se účastnili projektu: Prohlubování znalostí vyučujících tělesné výchovy na základních, středních školách a ŠMVZP Olomouckého kraje a zavádění nových poznatků do výuky kontextu moderních trendů v tradičních zemích EU. Dne obdrželi osvědčení o absolvování. Ing. Anna Faltýnková absolvovala studium: Speciální pedagogika se zaměřením na adolescenci, edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních a středních školách. Dne získala osvědčení o absolvování. Ing. Tatiana Chmelenská v období leden-duben 2010 absolvovala rozšiřující kurz pro výchovné poradce: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy Škola sdružuje několik objektů. 1) Budovu na nám. Spojenců 17 a budovu na Kollárova 12. Tyto stojí v těsné blízkosti, jsou zde vyučovány třídy maturitních oborů Technologie potravin a Analýza potravin. Zde jsou laboratoře chemie, biologie a mikrobiologie, multimediální učebna, učebna výpočetní techniky, kmenové učebny všech tříd. K dispozici je zde rovněž tělocvična, posilovna, solárium a sauna, školní bufet. 2) Budova školy na Svatoplukově ulici č. 80 je umístěna v těsné blízkosti autobusového a vlakového nádraží a zastávek MHD, což umožňuje dojíždění žáků bez dlouhých časových ztrát a bez nutnosti ubytování. Zemědělské oblasti se středisky Konice, Němčice, Drahany a Prostějov prokazují zájem o vzdělání žáků v oborech spjatých se zemědělskou výrobou. Z těchto spádových oblastí je do Prostějova dobré spojení autobusem nebo vlakem. Budova byla rekonstruovaná v roce 1962 z bývalých šicích dílen. Z toho vychází dispoziční rozmístění a velký počet učeben a kabinetů, umístění školní jídelny výdejny, dílny odborného výcviku (Provoz služeb). Další dílny odborné výchovy jsou umístěny v areálu Statku Prostějov na Určické ulici, jsou majetkem školy a jsou postaveny na pozemcích školy. Zastávka autobusů je umístěna asi 300 metrů od areálu dílen. 10

11 Záměry a cíle Švehlovy střední školy, Prostějov co do počtu tříd a otvíraných oborů vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje. Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je zaměřen na venkov a zemědělství. Koncepce Švehlovy střední školy, Prostějov byla konzultována s Hospodářskou komorou, regionálním odborem Ministerstva zemědělství ČR Prostějov a byla doporučena. Velmi úzká spolupráce je s Úřadem práce Prostějov. Výroba a spotřeba potravin ve světě neustále roste. Výrazně se zvyšuje úroveň technologií jejich výroby. Naše škola je významným prvkem v systému výchovy i dalšího vzdělávání odborníků specializovaných potravinářských oborů Technologie potravin, Analýza potravin. Ve snaze poskytovat stále širší vědomosti a získávat stále kvalitnější praktické dovednosti jsme otevřeli nový vzdělávací obor Analýza potravin. Obor, který zvyšuje odbornou erudici našich žáků obstát ve zvládnutí progresivních technologií výroby potravin. Obor, který zvyšuje šanci obstát v tomto prostředí a být úspěšnými. Pro získávání nových studentů ke studiu na naší škole jsme zvolili účinné formy propagace a náboru. V propagaci se zaměřujeme na letáky, rozesílané na základní školy, na obrazovou propagaci a reklamu promítanou v kinech i osobní dopisy ředitele školy ředitelům základních škol. Rovněž prezentujeme školu na burzách škol. V neposlední řadě klademe důraz na osobní setkání výchovného poradce se samotnými rodiči žáků devátých ročníků základních škol. A to vše nejen v našem, ale i ve všech sousedních regionech. Náborových akcí v těchto místech se zúčastňují pedagogové i nejlepší studenti naší školy. Formou osobní náborové propagace podrobněji představujeme žákům práci školy a vysvětlujeme našim možným budoucím studentům zajištěnou perspektivu v daných oborech a tím i zajištěnou jejich osobní budoucnost. Zdůrazňujeme moderní a přitažlivé formy výuky a s tím spojené lepší předpoklady pro studenty zvládat širší souvislosti, odborné hranice a své budoucí příležitosti. Protože z řad absolventů základních škol na okrese je o naše nabízené obory zájem, máme dojem, že současná nabídka oborů splňuje požadavky jak regionu tak olomouckého kraje. Všechny objekty školy jsou vybaveny moderními učebními pomůckami. K výuce slouží odborné učebny, laboratoře a zrekonstruované počítačové učebny, které jsou připojeny k internetu. V budově školy na náměstí Spojenců 17 byla uvedena do provozu zrekonstruovaná budova tělocvičny, která slouží ke sportovnímu využití nejen žákům školy ale i široké sportovní veřejnosti. V letošním roce jsme vybudovali učebnu písemné a elektronické komunikace, která slouží i pro práci s internetem ve výuce odborných předmětů Výchovné poradenství-vyhodnocení V měsíci září se uskutečnil adaptační kurz pro všechny první ročníky,na kterém se studenti vzájemně poznali,což byl hlavní cíl této akce. Taktéž se seznamovali se svými třídními učiteli a ostatními vyučujícími a do školy nastupovali s pocitem určité sounáležitosti. Byli vyhledáni žáci s poruchami učení a byli zařazeni do evidence VP. Za účelem předávání informací o dalším studiu a jiných záležitostech týkajících se VP byla zřízena nástěnka. Třídní učitelé vypracovali individuální vzdělávací plány. Byla zřízena schránka důvěry. Žáci 4.ročníků byli prostřednictvím VP informováni o přípravných kurzech na vysoké školy a o dnech Otevřených dveří. V měsíci říjnu se žáci 4. ročníků zúčastnili akce Gaudeamus a zapojili se do humanitární akce Bílá pastelka. V listopadu absolvovali přednášku o možnostech dalšího studia na Polytechnickém institutu. V průběhu listopadu proběhla Burza škol. V prosinci byl žákům individuálně poskytován přehled zájezdů VS a VOŠ, byly konány individuální pohovory se slabšími studenty s výchovnými problémy. 11

12 V měsících lednu a únoru proběhla kontrola přihlášek na VŠ. Na poradách byla průběžně podávána informace o integrovaných žácích a byly řešeny problémy spojené s docházkou žáků. Velice vhodná z hlediska vých. působení byla výstava o Anně Frankové, které se účastnili žáci 3.A. V měsících březen a duben byla sledována účinnost výchovných opatření, vedena poradenská činnost a neustále obnovovány potřebné informace. V květnu proběhl květinový den, s jehož realizací pomohli žáci 3.A a uvědomili si nutnost vzájemné pomoci a solidarity. Žáci 2. a 3.ročníků se zapojili do studentských slavností Majáles. Průběžně probíhala spolupráce VP a ostatních vyučujících při řešení prospěchových a výchovných problémů. Velice důležitá byla preventivní akce zaměřená na zneužívání návykových látek a zmapování vztahů v kolektivech 1.a 2.ročníků, kterou zrealizovali pracovníci K centra v Prostějově. K výchovnému působení přispěly některé další akce, které zrealizovali ostatní vyučující v rámci svých předmětů. Projekty Švehlova střední škola v Prostějově patřila již v minulém programovacím období mezi úspěšné žadatele o projekty Evropského sociálního fondu. V letech 2006 až 2008 Švehlova střední škola úspěšně realizovala projekt OP RLZ Opatření 3.1. s názvem: Zkvalitnění středoškolské výuky v oblasti potravinářských norem. Cílem projektu bylo vytvořit standard učebních postupů v oblasti bezpečnosti a kvality potravin pro výuku na středních školách. Vzdělávací program výrazně přispěl ke zkvalitnění a zprůhlednění dosažené kvalifikace učitelů tohoto oboru. Došlo k vytvoření koncepčního systému, který plošně zlepšil situaci dané cílové skupiny. Na základě nových znalostí a dovedností jsou dnes absolventi Švehlovy střední školy připraveni udržet krok s nejnovějšími požadavky trhu práce. V roce 2010 se Švehlova střední škola již podruhé stala úspěšným příjemcem dotace z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, a začátkem roku začala s realizací projektu OP VK Opatření s názvem: Zkvalitnění výuky technických oborů za pomoci multimediálního e-learningového systému s registračním číslem CZ.1.07/1.2.12/ Na tuto aktivitu získala škola 3,3 milionů korun. Projekt je zaměřen na e-learningovou podporu praktických postupů v oborech, které škola nabízí. Při řešení projektu vznikne 12 e-learningových modulů pro 3 studijní a 3 učební obory. Každý modul bude obsahovat sady digitalizovaných instruktážních video sekvencí praktických úkonů daného oboru, audio záznam, doprovodné snímky v PowerPointu, klíčová slova a autokorektivní testy. Pro umístění vytvořených modulů vytvoříme e-learningový portál. Moduly budou zpracovány do podoby webcastů a budou dostupné prostřednictvím internetu a běžného prohlížeče. Za pomoci vytvořeného vzdělávacího systému zlepší Švehlova střední škola podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v technických oborech a přispěje k rovnému přístupu ke vzdělávání a tím zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Technické obory, realizované na Švehlově střední škole, tak budou představovat potenciální kariérové řešení pro velkou část žáků základních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzhledem k atraktivitě vytvářené výukové pomůcky bude portál a jeho obsah bude sloužit jako stimulující prvek pro získání pozornosti žáků s nízkou motivací. Dojde ke zvýšení pozitivních postojů k sebevzdělávání. 12

13 U žáků se zvýší šance na úspěšné dokončení studia a získání výučního listu a budou mít možnost využívat vytvořené výukové prostředky i po absolvování školy. V rámci projektu bude také navázána a vytvořena hlubší spolupráce s komerčními potravinářskými, strojnickými či automobilovými podniky. Důležitou spolupráci a propojení výuky s praxí zejména v oblasti výroby potravin Švehlova střední škola dále rozvíjí a prohlubuje v projektu Kvalitní potraviny kvalitní život s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/ Švehlova střední škola se stala v červnu 2010 potřetí příjemcem dotace z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR Na tento projekt škola získala dotaci ve výši 9,3 milionů korun. Jedná se o Individuální projekt OP VK v oblasti podpory: , jehož realizace začne v březnu Na základě analýzy, provedené Švehlovou střední školou v moravských regionech, neodpovídá úroveň odborných znalostí absolventů SOŠ potravinářských potřebám trhu práce. Stávající vzdělávací systém nezabezpečuje požadovanou úroveň odborné způsobilosti vzhledem ke změnám požadavků potravinářské výroby a s ohledem na zvyšující se nároky na kvalitu potravin. Ucelené materiály pro výuku odborných předmětů SOŠ potravinářských přitom neexistují. Hlavním cílem projektu je vytvoření moderních výukových materiálů, které chybí ve vzdělávací nabídce, které budou reagovat na současnou situaci výroby potravin a zároveň budou mít vliv na rozvoj tvořivého a inovativního myšlení žáků. Pro velký rozsah dané problematiky bude vytvořena síť spolupracujících potravinářských škol, jejichž aktivní spolupráci očekáváme i po skončení projektu. Pro zvýšení odborné úrovně výukových materiálů navíc jednotlivé školy budou úzce spolupracovat s potravinářskými podniky, orgány státní správy pro kontrolu potravin a s VŠ podobného zaměření. Očekáváme, že zvýšení odborné úrovně výuky povede k lepší orientaci a k vyššímu uplatnění absolventů na trhu práce. Druhým hlavním cílem je zavedení inovativních metod a forem výuky-veletrhů nápadů, workshopů a e-learningu, které povedou k zatraktivnění výuky a upevnění mezipředmětových vazeb. Nové vyučovací metody se v rámci realizace projektu dotknou alespoň 450 žáků 4 škol s potravinářským zaměřením. Vytvořené vzdělávací moduly a portál budou prakticky využívány ve výuce 7 předmětů. Učitel v řádné výuce využije vytvořené materiály a tak žáci získají aktuální informace v daném oboru. Pracovní listy zjednoduší výuku v laboratorních cvičeních. V rámci přípravy na výuku a na zkoušky žáci využijí vzdělávacího portálu pro přístup ke vzdělávacím materiálům. Kvalitněji se tak připraví na praxi, naučí se efektivněji pracovat a získat kvalitnější a trvalejší dovednosti. U žáků se tak výrazně zvýší schopnost absorpce informací, integrace i zapamatování poznatků a získání dovedností. Dále budou žáci zapojeni do přípravy a realizace workshopů a veletrhů nápadů, kde získají praktické zkušenosti. Po ukončení projektu budou vytvořené výukové moduly a inovativní forma výuky nadále využívány ve standardní výuce na Švehlově střední škole v Prostějově a na partnerských školách: VOŠ, SOŠ a SOU v Bzeneci, Tauferově střední odborné škole veterinární v Kroměříži a na Střední škole hotelnictví, gastronomie služeb SČMSD v Šilheřovicích. Vzdělávací a metodický portál bude navíc prostřednictvím internetu zdarma dostupný žákům a učitelům škol v ČR. Vytvořené vzdělávací prostředí může být využito i pro programy celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikační programy. V roce 2010 si Švehlova škola podala čtvrtý projekt OP VK oblast podpory 3.2 Škola jako centrum celoživotního učení-další vzdělávání maloobchodních prodejců s registračním číslem CZ.1.07/3.2.05/ Žádost o podporu splnila podmínky příjatelnosti. Švehlova střední škola patří v rámci Olomouckého kraje mezi nejúspěšnější střední školy v získávání těchto dotací. Projekty připravují samotní učitelé Švehlovy střední školy a také je realizují. 13

14 Odborný výcvik Pro zajištění výuky žáků učebního oboru Provoz služeb jsou využívány dílny v budově odloučeného pracoviště na Svatoplukově ulici. Krejčovna i cvičná kuchyně jsou vybaveny pro výuku v dostatečné míře. Dále se žáci zdokonalují ve školní kuchyni a na smluvních pracovištích GALEKO a BELVEDERE Prostějov. Pro učební obor Opravář zemědělských strojů jsou využívány dílny na Určické ulici a smluvní pracoviště v zemědělských podnicích regionu, ZD Klenovice, ZD Smržice a ROLS Lešany. Všechna pracoviště umožňují kvalitní výuku odborného výcviku. Žáci učebního oboru Mechanik opravář se připravují v dílnách školy na Určické ulici a na smluvních pracovištích kterými jsou FTL Prostějov, AUTOMECHANIKA Prostějov, Pv AUTO a řada dalších menších autoopraven v Prostějově. Tato pracoviště jsou vybavena kvalitní diagnostickou technikou a umožňují žákům získat široké znalosti a dovednosti v oboru. Pro žáky studijního oboru Autotronik vybavujeme postupně pracoviště diagnostickou technikou, vozidlem pro nácviky oprav a diagnostiky el. zařízení. Smluvní pracoviště budou využívána stejná jako u UO Mechanik opravář. Odborný výcvik žáků učebního oboru Zahradnické práce probíhá v dílnách školy, při údržbě zelených ploch a výsadeb školy a na smluvních pracovištích, kterými jsou zahradnické provozovny v Prostějově. Dílny na Určické ulici: Jsou kompletně vybaveny pro výuku žáků všech učebních oborů ve všech ročnících. Snahou školy je neustále zlepšovat vybavení dílen tak, aby žáci měli možnost získat znalosti a dovednosti v rámci součastných trendů v autoopravárenství. Objekty dílen jsou postupně opravovány a jsou zlepšovány pracovní podmínky pro učitele OV i žáky školy. Objekty jsou plynofikovány. Podle finančních možností jsou vyměňována okna a vrata dílen. Byla provedena rekonstrukce střech v části areálu dílen OV. Žáci ŠSŠ se pravidelně zúčastňují soutěže ve Svařování, kterou spolupořádá Linde technoplyn ve Frýdku Místku. V mezinárodní konkurenci sec žák třetího ročníku učebního oboru Opravář zemědělských strojů Ondřej Popelka umístil na šestém místě. Přehled počtů získaných oprávnění pro svařování ZP 111 W ZP 135 W ZP 311 W ZP 81 LW Přehled počtu získaných oprávnění pro řízení motorových vozidel Skupina B - 33 Skupina T - 21 Skupina C - 27 Přehled akcí se žáky školy v rámci výuky praxe a dílenského cvičení pro studijní obory: Technologie potravin - Zpracování masa Technologie potravin - Zpracování mouky Analýza potravin Předměty dílenské cvičení a praxe poskytují žákům základní vědomosti a manuální dovednosti nezbytné pro vykonávání profesních činností spojených s prací a řízením procesů v příslušných odvětvích potravinářství a částečně i mimo tato odvětví. Velmi užitečné budou žákům po ukončení studia na škole i zkušenosti získané mezi dospělými pracovníky ve výrobním procesu a v obchodní činnosti při vykonávání individuální formy pracovního vyučování. 14

15 Formy vyučování: Skupinová forma třída je rozdělena na 2 skupiny a každá skupina je vyučována učitelem dílenského cvičení odděleně ve školní cvičebně nebo na pracovištích mimo školu. Individuální forma dvojice nebo trojice (případně čtveřice) žáků jsou v době školního vyučování podle rozpisu vysílány na dohodnutá pracoviště mimo školu, kde žáci pracují a plní úkoly, které zpracují do sešitů založených na celou dobu studia (na 4 roky, resp. na 2 roky). Na pracovištích předkládají odpovědnému pracovníkovi KONTROLNÍ LIST a ten na něm potvrdí jejich docházku, provede hodnocení a klasifikuje příslušnou známkou. Učitel dílenského cvičení nebo praxe žáky před nástupem na pracoviště náležitě připraví, během pracovního vyučování provádí kontrolu a po jeho ukončení hodnotí žákem zpracované úkoly v sešitech. Součástí maturitní zkoušky je podle dosavadních předpisů praktická zkouška z odborných předmětů, při které žáci prokazují znalosti a dovednosti získané nejen v jednotlivých odborných předmětech a praktických cvičeních těchto odborných předmětů, ale i v dílenském cvičení a na praxi. Žáci jsou zkoušeni na vybraných pracovištích dílenského cvičení a praxe. Se všemi podniky se kterými škola spolupracuje, jsou uzavřeny Smlouvy o praxi žáků. Spolupracující firmy a náplň výuky: Třída 3.A: obor Analýza potravin VAK Prostějov laboratoř podniku Vodovody a kanalizace, kde žáci provádí praxi v oboru laboratorní práce. Individuální forma po dvojicích žáků. Období I. pololetí školního roku Pivovar Vyškov laboratorní práce při zpracování surovin pro výrobu piva. Individuální forma praxe po dvojicích žáků přímo v laboratoři pivovaru. Období II. pololetí školního roku Třída 4.A: obor technologie potravin TESCO HM Prostějov Zde žáci provádí praxi v oboru příprava a prodej masných potravinářských výrobků. Přejímka zboží, aranžování a vlastní prodej výrobků. Období I. pololetí školního roku MAKOVEC a.s Kostelec na Hané Nákup jatečních zvířat, porážka jatečních zvířat, bourání masa. Chlazení masa a distribuce. Praxe probíhá individuální formou. Období II. pololetí školního roku. MAKOVEC a.s Smržice Výroba vařených masných výrobků, výroba uzených výrobků. Technologie výroby podle druhů. Skladování a distribuce výrobků. Tato praxe pobíhá skupinovou formou a je zaměřena na zopakování témat ze třetího ročníku. Období II. pololetí školního roku Třída 2.B: obor Technologie potravin Pekařství MaM majitelka paní Makovcová Domamyslice Žáci absolvují individuální dílenské cvičení na prodejnách firmy MaM v Prostějově. Náplň výuky: Prodej pekařských a cukrářských výrobků. Období - I. pololetí školního roku. Mlékárna Otinoves Firma MOT Otinoves. Žáci absolvují dílenské cvičení individuální formou v oboru zpracování mléka a výroba tvarohu a sýru. Období - II. pololetí školního roku. Třída 3.B obor Technologie potavin Národní dům - Prostějov Zde žáci absolvují dílenské cvičení v oboru ekonomika podniku. Příprava a zpracování účetních dokladů, styk podniku s úřady a bankami. Dílenské cvičení probíhá individuální formou. 15

16 Období - I. pololetí školního roku. Pekárna PENAM Prostějov Průmyslová výroba jemného pečiva a cukrářských výrobku v průmyslové pekárně Individuální forma dílenského cvičení Období II. pololetí školního roku. Třída 4.B obor Technologie potravin TESCO HM Prostějov Výroba aranžování a prodej pekařských výrobků v hypermarketu. Individuální forma praxe. Období I. pololetí školního roku Pekárna PENAM Olomouc Průmyslová výroba chleba a běžného pečiva v průmyslové pekárně. Období II. pololetí školního roku Mimo smluvní pracoviště probíhá skupinová praxe v zařízení školy ve školní cvičebně. Zde probíhá praktická výuka pro obor technologie masa výroba vařených a pečených masných výrobků. Dále praktická výuka pro obor technologie mouky výroba jemného pečiva a cukrářských výrobků Období průběžně celý školní rok Spolupráce s partnerskými organizacemi Škola spolupracuje i se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. V listopadu 2008 proběhla prezentace činnosti SZPI spojená s besedou pro studenty 2. a 3. ročníků oborů Technologie potravin a Analýza potravin. Klub přátel školy a Nadace Švehlovy střední školy, Prostějov přispívá na odměňování žáků za sportovní reprezentaci školy a za dobré studijní výsledky žáků částkou Kč 300,-. Přispívá také na kulturní akce žáků ve výši 50 % ceny. Na škole rovněž pracuje Rada školy, která spolupracuje s vedením a podílí se na chodu a činnosti Švehlovy střední školy, Prostějov. Škola je i nadále členem Agrární komory a Hospodářské komory. Zejména pro Agrární komoru škola realizuje vzdělávací kurzy, zejména v oblasti školení IT. Švehlova střední škola, Prostějov úzce spolupracuje s obecně prospěšnou společností Národní dům Prostějov, jejíž hlavní činností je podpora vzdělávání a která zčásti zajišťuje odbornou ( tématicky obchodně zaměřenou ) praxi studentů školy. Nadační fond školy se aktivně podílí na činnostech, které jsou vymezeny statutem nadačního fondu a jsou úzce spjaty se zajištěním vzdělávací činnosti studentů a pedagogů školy, prezentací školy na veřejnosti. Švehlova střední škola, Prostějov je členem Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol se sídlem v Humpolci, které koordinuje zájmy těchto škol, vydává učebnice, tvoří osnovy vybraných odborných předmětů a má akreditaci na DVPP. Datem se škola stala trvalou vzdělávací základnou MZe ČR, a v rámci vzdělávací základny nabízí sektoru aktivních zemědělců rekvalifikační program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností. Jedná se o rekvalifikační studium v rozsahu 300 vyučovacích hodin (oblasti odborných předmětů, ekonomiky, legislativy, problematiky práce s PC a Internetem, atd.) pro ty zemědělce, kteří neabsolvovali zemědělský učební či studijní obor a chtějí splnit kvalifikační předpoklady stanovené příslušnými směrnicemi MZe ČR a mít tak možnost žádat o přidělení dotací na zemědělskou činnost. 16

17 AKCE ŠKOLY V prvním týdnu měsíce září se zúčastnili žáci prvních ročníků seznamovacího kurzu. V pěkném prostředí v Mostkovicích Pod Hrází se seznámili se svými třídními učiteli, vzájemně se utkali v mnoha sportovních akcích a hlavně se sblížili, což je i hlavním cílem této akce. Žáci ji přijali jednoznačně kladně. 2.října připravili žáci 2. A., B uvítání nových žáků do svých řad-tzv. pasování. Společně se svými třídními učitelkami přichystali spoustu zajímavých soutěží a na závěr akce byl každý jednotlivý žák i třídní učitelka uvítáni do řad žáků Švehlovy střední školy. O této akci informoval i Prostějovský Večerník. 15.října se zapojilo 12 žáků třídy 3.B do humanitární sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek slouží na zakoupení pomůcek pro výuku nevidomých. Dostalo se jim ocenění od místní organizace nevidomých, a byli jsme znovu požádáni o pomoc i v nadcházejícím školním roce. 19.října se žáci tříd 4.A a 4.B zúčastnili výukového koncertu J.Kryla, který jim podal průřez tvorbou svého bratra K.Kryla, známého písničkáře a disidenta. Postřehy z této akce mnozí využili i v rámci maturitní zkoušky. 22.října žáci 4.A a 4.B navštívili v Brně Gaudeamus, na němž se seznámili s možnostmi dalšího studia. Akce byla velice dobře připravena a mnoha žákům pomohla při výběru vysoké školy. 2.listopadu si žáci 4.A a 4.B vyslechli přednášku zástupce Polytechnického institutu o možnostech dalšího studia. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý subjekt, žáci neprojevili přílišný zájem o studium na této škole. 5.listopadu se konala v KAS centru Burza středních škol, na které jsme se snažili získat co nejvíce zájemců o studium na naší škole. 10.listopadu byl uspořádán zájezd do Osvětimi. Zúčastnili se jej žáci 4.A,4.B a 1.P. Žáci navštívili nejen Osvětim, ale i Krakov a dle následné diskuse na ně tato místa silně zapůsobila. O celé akci byl vydán článek ve Školním zpravodaji Olomouckého kraje. 9.prosince se uskutečnil zájezd do Vídně a využili jej žáci všech ročníků. Žáci si prohlédli historické jádro Vídně, seznámili se s významnými místy a navštívili tradiční vánoční trhy. 1O.prosince se přímo v budově školy konal Den otevřených dveří, na nichž se zájemci o studium společně s rodiči seznámili s prostředím školy a náplní studia. Provázeli je žáci společně s určenými pedagogy. 8.února se žáci 3.A seznámili s výstavou o životě Anny Frankové, která se konala v bývalé synagoze města Prostějov. Holandská průvodkyně jim zajímavou formou vysvětlila problematiku Židů v době 2.sv války, objasnila téma holocaust a na závěr pro ně uspořádala zajímavou besedu o postavení člověka v současném světě. O akci proběhla i zpráva v regionálním vysílání a žáci se objevili na televizní obrazovce. 15.února se 6 studentek 3.A zúčastnilo Dětského slyšení, na kterém besedovaly se zástupci města o problémech mladých lidí. Studentka 3.A A.Rozehnalová byla zvolena naší zástupkyní v tomto zastupitelstvu. 22.dubna se třída 1.A společně se svou třídní učitelkou zúčastnila v Městské knihovně akce Čtené mé oblíbené knihy. Besedovali se spisovatelkou T.Krejzovou o jejích knihách a o knihách, které jsou určeny jejich věkové kategorii. Po besedě se mohli podívat do všech prostor knihovny a případně se stát stálými návštěvníky. O akci informoval i Prostějovský týdeník. 12.května se 12 žáků třídy 3.A zapojilo do tzv. Květinkového dnu, což je sbírka na pomoc postiženým rakovinou a organizuje ji Liga proti rakovině. Žáci k ní přistupovali velice zodpovědně a dostalo se jim poděkování od místní organizace onko Diana. 26.května proběhla první přednáška zaměřená na protidrogovou prevenci určená pro žáky 1.a 2.ročníků. Druhá část se uskutečnila 9.června a z této akce, kterou organizovalo prostějovské K centrum, byl zpracován i profil žáků těchto tříd. 17

18 Školní akce na odloučeném pracovišti Svatoplukova 80 ZÁŘÍ Žáci 1. ročníků se zúčastnili 3denního sportovně turistického kurzu v malebném prostředí plumlovského podzámčí v místním kempu Žralok. Hlavním účelem kurzu bylo seznámení žáků mezi sebou a s třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Obsahovou náplň kurzu tvořila řada pohybových aktivit a kulturní vyžití. Žáci si prohlédli Plumlovský zámek s odborným výkladem. Žáci oboru Mechanik opravář s učiteli odborných předmětů navštívili Strojírenský veletrh v Brně. ŘÍJEN Žáci tříd 2.O, 3.O a 1.OP se v obchodně servisním středisku P&L Hrubčice zúčastnili předváděcí akce zemědělské techniky. Žáci tříd 2.PA, 2.PB se aktivně podíleli na charitativní sbírce Světluška s výtěžkem ,- Kč. LISTOPAD Návštěva filmového představení Protektor. Žáci prezentovali své výrobky na Burze středních škol v KaSC. Obor Provoz služeb se podílel na výzdobě stánku naší školy a připravil ochutnávku cukroví, Opraváři zemědělských strojů před budovou KaSC zaujali návštěvníky ukázkou práce v kovárně. PROSINEC Žáci třídy 1.PA studující německý jazyk se s jejich vyučující účastnili zájezdu do Vídně. Prohlédli si historické centrum, významná místa a navštívili vánoční trhy. LEDEN Žáci 2. ročníků absolvovali týdenní lyžařský kurz. Výcvik probíhal na sjezdovce Ralyška, která je vhodná jak pro úplné začátečníky, tak i pro mírně pokročilé. Pro velmi pokročilé lyžaře byla k dispozici sjezdovka Bílá. Žáci byli ubytovaní ve velmi pěkném prostředí hotelu Bečva, kde byla v areálu k dispozici bowlingová dráha, posilovna, pingpongový stůl, šipky a stolní fotbal. Kromě výuky lyžování se v rámci kurzu uskutečnil i turistický výlet do okolí Horní Bečvy. ÚNOR Návštěva filmového představení Milionář z chatrče. Žáci třídy 1.PA navštívili putovní výstavu Anna Franková odkaz pro současnost, která se konala v bývalé synagoze. Průvodkyně je seznámila s problematikou Židů za 2. světové války a objasnila téma holocaustu. Výstava vyzvala návštěvníky k tomu, aby přemýšleli o základních společenských hodnotách jako jsou tolerance, vzájemná úcta, lidská práva a demokracie. BŘEZEN Žáci maturitního ročníku byli výchovnou poradkyní Ing. Tatianou Chmelenskou seznámeni s programem Průvodce světem povolání. DUBEN Žáci tříd 2.O a 1.OP s učiteli odborných předmětů navštívili veletrh Agrotech v Brně. Žáci se aktivně účastnili taktického cvičení složek IZS, jehož náplní byla evakuace návštěvníků zimního stadionu z důvodu úniku čpavku. KVĚTEN Žáci oboru Mechanik opravář a Autotronik s učiteli odborných předmětů navštívili výstavu automobilní a užitkové techniky Autotec v Brně. Žáci třídy 2.MO navštívili Mistrovství v parašutismu družstev v prostoru letišti Falcon Air Prostějov 18

19 ČERVEN Exkurze Vlastivědné muzeum Olomouc - 1.PA Žáci třídy 1.PA v rámci tělesné výchovy navštívili tenisový turnaj Czech Open Prostějov, kde se seznámili s technikou hry tenisu, pravidly hry i osobnostmi českého tenisového sportu. Třída 2.PS s třídní učitelkou navštívila Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou, které jsou jedinečným jeskynním systémem evropského významu vzniklým současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod.. Žáci tříd 2.MO, 1.MO a 1.PA s třídními učiteli navštívili Muzeum TATRA v Kopřivnici. V doprovodu vyučující českého jazyka žáci tříd 2.MO, 2.PS navštívili Městskou knihovnu. Součástí besedy bylo i seznámení se všemi prostorami knihovny. Třída 1.ATA navštívila Muzeum města Prostějova a výstavu Slavné stavby Prostějovska. Žáci tříd 1.ATA, 1.ATB a 1.PA se s třídními učiteli zúčastnili Dne otevřených dveří 102. průzkumného praporu v Prostějově v prostoru letiště Prostějov. V závěru školního roku se konal pro všechny žáky v prostředí městského lesoparku Hloučela sportovní den, kde prokazovali své dovednosti na jednotlivých stanovištích (fresbee, střelba, lanové aktivity, kondiční cvičení,..). Na závěr byli vyhlášeni 3 nejlepší v kategorii hochů a dívek, kteří také obdrželi věcné ceny. V podzimním, jarním i letním období žáci oboru zahradnické práce navštívili s učitelkou odborných předmětů v rámci výuky předmětu květinářství Botanickou zahradu v Prostějově. Exkurze: V průběhu školního roku 2009/2010 se žáci studijních oborů Technologie potravin a Analýza potravin zúčastnili několika exkurzí v potravinářských podnicích, které vedly k propojení teoretické výuky s praxí. Dne se žáci 2A, 3.A a 4.A zúčastnili exkurze v Cukrovaru Vrbátky, a.s. Dále žáci těchto ročníků navštívili dne výrobce tvarůžků AW Loštice. V AW Loštice se žáci seznámili nejen se současnou výrobou olomouckých tvarůžků, ale navštívili také unikátní muzeum, v němž je vystavena řada původních a jedinečných dokladů o ruční výrobě tvarůžků, která se prováděla v minulosti. V rámci prohlídky muzea žáci také shlédli volné filmové zpracování historie výroby tvarůžků v AW Příběh neobvyklé vůně z vyprávění stréčka Křópala. Žáci tak měli možnost porovnat současnou výrobu s výrobou v minulosti, měli možnost si uvědomit vývoj ve výrobě a porovnat stupeň mechanizace i vývoj strojového zařízení. Návštěvou podnikové prodejny se žáci také seznámili s kompletním sortimentem pravých olomouckých tvarůžků a tvarůžkových výrobků. Díky velmi vstřícnému jednání majitelů firmy AW Loštice měli žáci možnost nahlédnout do zákulisí dnešní výroby. Žáci se tak obeznámili nejen s celým technologickým postupem výroby, ale také s kontrolou a skladováním vstupních surovin i hotových výrobků..hlavní technolog žákům také prakticky vysvětlil, jak v AW Loštice funguje systém HACCP (analýza nebezpečí a stanovení kontrolních kritických bodů ve výrobě), který je zárukou kvality výrobků. V rámci exkurze v Cukrovaru, a.s. shlédli jednotlivé kroky technologického postupu výroby cukru.seznámili se skladováním cukrové řepy, praním, řízkováním, výrobou lehké a těžké šťávy, jejím zahušťováním na odparkách, krystalizací a rafinací surového cukru. Žáci díky této exkurzi mohli pochopit velmi složitou výrobu cukru a propojit teoretickou výuku s praktickou výrobou. Žáci 3.A dále dne navštívili Pivovar Vyškov a Čističku odpadních vod (ČOV) v Prostějově. 19

20 V Pivovaru Vyškov žáci poznali jednotlivé kroky technologického postupu výroby piva. Žáci také pochopili odlišnost výroby Českého piva od jiných druhů piv, která vyplývá zejména z použitých surovin a specifického výrobního postupu. Seznámili se se surovinami pro výrobu piva, jejich skladováním a kontrolou, dále s výrobou sladiny, mladiny, kvašením a dokvašováním piva. Návštěvou podnikové prodejny byl žákům představen také kompletní sortiment výrobků, který Pivovar Vyškov vyrábí. V rámci exkurze čističky odpadních vod v Prostějově žáci pochopili systém čištění odpadních vod shlédli mechanické předčištění (česlovnu, pračku a lis shrabků, lapák písku ), biologické čištění (aktivační nádrže,) a kalové hospodářství. Tato exkurze byla přínosem nejen z hlediska pochopení celého čistícího procesu, ale žáci si také uvědomili možnosti využití odpadních produktů, jejichž vyhníváním ČOV produkuje bioplyn, který využívá nejen k topení v zimních měsících,ale také k přeměně na elektrickou energii. Návštěva hlavního líčení okresního soudu Dne naši studenti navštívili hlavní líčení u Okresního soudu v Prostějově, kde měli možnost vidět teoretickou část výuky základů práva v praxi. Soudce okresního soudu Judr. Petr Vrtěl, který se specializuje na trestní právo studenty seznámil s činností soudu. Potom následoval konkrétní případ - řešil se zde případ podvodu. Studenti byli přítomni výslechu obžalovaného, poškozeného, státního zástupce a obhájce. Poté následoval rozsudek. Po odchodu účastníků řízení byl dán prostor pro dotazy. Kromě odborného přínosu pro studenty měla návštěva soudu i výrazný preventivní účinek v oblasti kriminality a sociálně patologických jevů. Přednáška účastníka zahraniční mise Dne proběhla pro naše studenty přednáška účastníka zahraniční mise por. Karla Odložilíka v rámci občanské nauky. Ten předal své zkušenosti z pěti misí (5x Afganistan, 2 x Irán). Úvodem krátce pohovořil o začlenění České republiky do Evropské unie a NATO, stěžejní část přednášky však byla zaměřena na jeho odbornost práce v polní nemocnici. Poté následovala video prezentace včetně zachycení jednotlivých částí nemocnice a jejich možností v těchto náročných klimatických podmínkách. Přednáška o grafologii Studentům nádstavbového studia byla ve školním roce 2009/2010 uspořádána v rámci předmětu psychologie přednáška o grafologii. Cílem bylo zachytit základy grafologie tak, aby student byl schopný rozeznat z písma základní znaky osobnosti. Závěrem byl pro zájemce z řad studentů poskytnut grafologický rozbor V říjnu 2009 žáci 3.ročníků připravovali krajskou výstavu drobného zvířectva v areálu ČSCHDZ v Plumlovské ulici v Prostějově. Jejich úkolem bylo za přítomnosti komise hodnotitelů provádět odchyt zvířectva a drůbeže a jejich fixaci, vyplňování bonitačních listů včetně bodového ohodnocení. 20

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy a) Název, sídlo, právní forma, IČO, IZO Švehlova střední škola, Prostějov, nám. Spojenců 17 příspěvková organizace Olomouckého kraje IČ: 00566896 IZO ředitelství:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Přehled pedagogických pracovníků školy 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Stav žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 4.2 Výkon státní správy 2012/2013... 13. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy...

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 4.2 Výkon státní správy 2012/2013... 13. 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy... OBSAH 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3 1.3 Objekty a záměry školy... 5 2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2012/2013... 7 3 Přehled pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH ŘIDIČŮ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 11/2013 Výsledky průzkumu za rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje 2. Přehled odpovědí Jaké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5

1 Základní údaje o škole... 3. 1.1 Úvod... 3. 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3. 1.3 Objekty a záměry školy... 5 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Přehled základních údajů o škole... 3 1.3 Objekty a záměry školy... 5 2 Přehled oborů vzdělávání ve školním roce 2012/2013... 7 3 Přehled pedagogických

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více