ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2008 V Rožďalovicích dne 2.března 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Seminář Čtení a psaním ke kritickému myšlení Sbírková akce CPK Chrpa Miniturnaj ve stolním fotbalu Maškarní rej v mateřské škole Den pro bezpečnější internet Zasedání žákovského parlamentu Školní kolo soutěže v recitaci žáků 1.stupně Veselá básnička Svatý Valentýn Školní kolo Pythagoriády Minikonference zakončení semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení Maškarní rej v základní škole Vyhlášení výtvarné soutěže Máme rádi přírodu Ze života školy Výměna nábytku v učebnách Inspirace k periodické soustavě prvků Nejmocnější vliv na výsledky žáků? Kvalita učitele Obraz Rožďalovice z pohledu od Podlužan, který si můžete prohlédnout ve sborovně. Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Pátek 1.února 2008 Na tento den připadly pololetní prázdniny. Žáci základní školy mohli zůstat doma, ale jejich učitelé ne. Důvodem bylo další pokračování vzdělávání pedagogických pracovníků Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Protože se v základní škole nevařilo, využili jsme možnosti zajít na oběd od mateřské školy. Hlavním cílem této lekce bylo dovysvětlení a vyzkoušení si další metod kritického myšlení jako např. kmeny a kořeny, pošta nebo co prozradí obrázek. Dále pak bylo nutné cíle shrnout a utřídit si jednotlivé metody kritického myšlení a připravit se na závěrečnou minikonferenci, která proběhne ještě tento měsíc, přesněji opět ve středu 20.února Po úvodních aktivitách jsme opět pracovali v týmech. Ukázky z práce na třídění si jednotlivých metod. Pak jsme připravovali ukázkovou hodinu s využitím některých z metod kritického myšlení. Jednotlivé přípravy postupně prezentovali za své skupiny Nina Dyčenková, Jan Froněk, Roman Kotlář, Markéta Drobečková a Irena Fišerová. Nad jednotlivými výstupy drželi starostlivý dohled naši lektoři, manželé Lenka a Jindřich Mončekovi. strana 3

4 K dnešnímu dni také došlo ke změně na pozici třídního učitele 7.třídy. Mgr. Aleš Valenta byl vystřídán Ilonou Sedláčkovou. Nebývá zvykem v průběhu školního roku měnit třídního učitele, ale vedení školy došlo na základě průběhu 1.pololetí tohoto školního roku k přesvědčení, že tato změna kladným způsobem přispěje k dalšímu zlepšení práce školy. Do mateřské školy po dohodě zavítala paní ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Nymburce, aby provedla kontrolní vyšetření u těch dětí, jejichž rodiče uvažují o ročním odkladu povinné školní docházky. Pondělí 4.února 2008 Opět jsme se rozrostli o nového zaměstnance. Je jím paní Marie Kelymanová, která bude pracovat v provozním úseku základní školy na pozici uklízečky. Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Úterý 5.února 2008 I v tomto roce jsme se zapojili do sbírkové akce CPK - Chrpa, která získává finanční prostředky na výcvik koní pro hiporehabilitaci postižených dětí. Před obědem proběhlo jednání s paní Svatavou Krumpholcovou o vzájemné spolupráci na připravovaných aktivitách v květnu letošního roku. Termíny a názvy akcí teď na tomto místě prozrazovat nebudeme, ale jsme přesvědčeni o tom, že poskytnou zajímavou náplň pro využití volného času. Středa 6.února 2008 Ráno v 7.30 odjela autobusem skupina dětí mateřské školy a žáků 2. a 4.třídy na poslední, tedy 10.plavecký výcvik do plavecké školy při Základní škole Komenského Nymburk. Plavecký výcvik touto formou organizujeme řadu let a významnou měrou tak přispíváme k tomu, aby žáci školy uměli plavat. Bohužel naše úspěšnost není stoprocentní, ale ne každému účastníkovi postačuje dvacet hodin výuky plavání a také ne všichni rodiče doceňují důležitost této dovednosti pro další život svých dětí. strana 4

5 Miniturnaj ve stolním fotbalu Na středeční odpoledne 8.2. jsme pro žáky naší školy připravili miniturnaj ve stolním fotbalu. Účastnili se ho zástupci jak z I.stupně, tak i z II.stupně. Překvapením pro nás bylo, že ti nejmenší měli pro hru větší zapálení, než ti větší, od kterých bychom to čekali více. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií I.stupeň a II.stupeň. Napsaly Ilona Sedláčková a Irena Švábenská, vychovatelky školní družiny Výsledky vítězové jednotlivých kategorií 1.třída 2. a 3. třída 4. a 5. třída 6. a 7. třída 8. a 9. třída Mišaničová Míša Malá Blanka Bartoš Onra Švábenská Lucie, Benešová Barbora Veselý Marek, Hakl Tomáš Ukázky z urputných bojů v duelech stolního fotbalu. strana 5

6 Čtvrtek 7.února 2008 Porada vedení školy se zabývala kromě běžných provozních záležitostí zpracováním hodnotících zpráv za jednotlivé úseky školy za 1.pololetí školního roku, změnou osobních příplatků zaměstnanců školy, přípravou školního kola soutěže v recitaci žáků 1.stupně Veselá básnička, maškarním rejem v mateřské škole a plánem akcí realizovaných ve škole v průběhu jarních prázdnin. Od 7 hodin se konala schůzka učitelů 1.stupně k environmentální výchově, kterou vedla Mgr. Nina Dyčenková. Mgr. Jana Hladíková i Ing. Irena Fišerová odjely do Prahy. Obě ale měly rozdílný cíl svého působení v Praze. Prvně jmenovaná konala zkouška z jedné z oblastí školského managementu a druhá se zúčastnila semináře s podtitulem Výuka chemie v základní vzdělávání dnes a zítra. Pátek 8.února 2008 Škola po dlouhé době zůstala bez přímého velení ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. Mgr. Jana Hladíková opět prokazovala své znalosti ze školského managementu v Praze a Mgr. Roman Kotlář odejel do ZŠ Bory, kde se konala schůzka vedení škol zajímajících se o napsání žádosti o grant z fondů EU. Snímek budovy školy, ředitelny i připravené plochy za školou pro nové školní hřiště s umělým povrchem. Ukázka výzdoby školy, trio vedoucích projektu Hana Velánová, Karel Derfl, Zuzana Beňová, a logo projektu Kruh spolupracujících škol. Pondělí 11.února 2008 Mgr. Jana Hladíková po úspěšně vykonaných zkouškách vedla logopedické nápravy, tentokrát v základní škole. Osazenstvo mateřské školy zahájilo mohutné přípravy maškarního reje. To proto, že na úterý je plánován průvod městem, na středu návštěva základní školy, na čtvrtek návštěva domova důchodců a vyvrcholení přijde v pátek, kdy se bude konat diskotéka. Momentky z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. strana 6

7 Před odchodem z mateřské školy. Průvod městem. V základní škole děti nezapomněly navštívit paní kuchařky ve školní jídelně a žáky ve všech třídách. Dostalo se pochopitelně i na ředitelnu. Momentky z návštěvy obecního úřadu a domova důchodců. strana 7

8 Úterý 12.února 2008 Na dnešní den připadl Den pro bezpečnější internet. Pro vaši informaci k této oblasti uvádíme následující údaje: Den pro bezpečnější internet, který se letos odehrál 12. února, byl již tradičně ve znamení mnoha akcí pořádaných ve více než 50 zemích světa z iniciativy evropské sítě Insafe. Akce byly zaměřeny na propagaci bezpečnějšího užívání internetu se zaměřením především na děti a mládež. Internet, děti a my dospělí Kdo si hraje, nezlobí... známé heslo svádí k tomu, že rodiče ponechají dětem volnost ke hraní v maximální míře aby byl od nich klid. Dnes ale děti nezaujmeme dřevěnými stavebnicemi, ale jejich zvídavou duši uchvacuje bezedná studnice informací internet. Ne již hraním na indiány, ale vysedáváním u počítače tráví děti většinu volného času... Internet... fenomén přelomu druhého a třetího tisíciletí... Děti narozené u nás deset let před koncem tisíciletí přicházely ještě do světa bez pécéček a bez internetu. A pak najednou nastal zlom. Celou naši planetu obklopila pomyslná pavučina umožňující věci dříve vyhrazené říši čar a kouzel. Internet se stal doslova a do písmene zrcadlem doby. A dětské duše jsou tak citlivé a přitom přizpůsobivé. Není tedy divu, že se snadno naučí internet používat, využívat... a dají se jím do jisté míry pohltit. Podle statistik je plná čtvrtina uživatelů internetu mladší dvaceti let. Internet poskytuje volnost ve vyhledávání informací, ale i v jejich poskytování. Nerozeznává žádné hranice ani bariéry. Je to vlastně pomyslný svět sám pro sebe, obepínající náš reálný svět jako opravdová pavučina. Toho lze využívat k účelům dobrým, především k duševnímu obohacení sama sebe i druhých, ale také s úmyslem zlým. A to proto, že virtuální svět internetu vytvářejí a plní stejní lidé jako žijí ve světě reálném tedy dobří i zlí. Hned na začátku bychom měli pohlédnout na pomyslné váhy. Na jedné misce jsou vyrovnány přínosy a klady, co dobrého internet dětem přináší. Na misce druhé vidět nebezpečí a zápory. Která miska je těžší? Bezesporu ta, kde jsou plusy internetu. Ale pozor; ani ta druhá miska není prázdná a rozhodně by se nevyplatilo její obsah podceňovat. Pamatujte... děti používají internet stejně jako my, ale mají na to mnohem víc času! Co děti na internetu hledají? Dříve než se zamyslíme nad nebezpečími z Internetu přicházejícími, měli bychom se zamyslet nad tím, co vlastně děti na internetu tak přitahuje? Děti si především hrají... v tom jim internet nabízí opravdový ráj a hry všeho druhu od jednoduchých, co je odehrají za pár vteřin až po takové, co se hrají třeba několik dní. Hrát si mohou sami nebo ve skupinách a společenstvích rozprostřených po celém světě. Starší děti již ocení internet jako zdroj informací. Najdou zde podklady ke studiu a dozví se věci, na které nebyl ve škole čas... nebo bohužel na ně nestačili sami učitelé. Najdou zde samozřejmě i hotové taháky, referáty, domácí úlohy, takže někdy lze stěží odlišit co se naučily a co opsaly. Paralelně s hraním a sháněním informací děti využívají internet ke komunikování. Nabízí se jim tu elektronická pošta především pro cílenou komunikaci a výměnu informací a dále pak rozličná prostředí pro diskuse; tzv. chatování nebo konverzaci online, jako je ICQ, Skype nebo společenské weby typu Libimseti.cz, Lide.cz, Rande.cz, apod. K tomu přistupují ještě mobilní telefony s možností posílání textových zpráv. To, zda jsou a budou tyto na první pohled lákavé možnosti pro děti přínosem záleží na nich i na nás. Jak říká staré dobré přísloví o ohni Dobrý sluha, ale zlý pán to platí celkem bez výjimek v mnoha jiných oborech lidské činnosti; výjimkou není ani vztah dětí a internetu. Pozor z dlouhodobých výsledků výzkumů plyne, že děti ve věku 12 až 17 let se nejenom ve většině případů označují za intenzivní uživatele Internetu, ale jsou také ve velké míře (98 %) uživateli mobilních telefonů.telefony však obvykle nevyužívají k chatování a seznamování. Několik skutečností, které by neměly být podceňovány Internet poskytuje řadu radostí, informací a poučení... ale jsou tu i určitá a mnohdy značná nebezpečí. Ta číhají zejména na ty méně zkušené, což bezesporu platí zejména pro děti a mládež. Zde je však na místě zdůraznit jedno obratem na ty méně zkušené není myšleno nic, co se týče zvládnutí rutinní práce strana 8

9 s počítačem a operačními návyky práce s ním; v tom jsou děti obvykle chápavější a pružnější než většina dospělých. Jde tu však o vztahy mezi lidmi a zejména s těmi, co Internet zneužívají k temným cílům. Existuje několik základních skutečností, se kterými by se měly děti seznámit dříve, než si poprvé sednou k počítači připojenému na Internet (ale zároveň by je měli znát a uplatňovat i ti, kdo přístup k počítači umožní). Ovšem pozor opatrnosti není nikdy nazbyt jen při práci s počítačem, ale obecně s jakýmkoliv komunikačním zařízením (počítaje v to i vlastní ústa a dnes tolik již i mezi dětmi rozšířené mobilní telefony). Na co by se tedy mělo dávat pozor především? Nikomu nesdělovat své osobní údaje ani údaje rodičů, spolužáků a přátel. Dříve to požadoval ten ošklivej strejda výměnou za bonbónek, dnes je nebezpečí úniku takových informací mezi řečí na počítači či po telefonu mnohem vyšší. Uvědomovat si, že totožnost lidí, se kterými po Internetu nebo po telefonu člověk koresponduje, není nikdy jistá (viz pohádka O vlku a kůzlátkách). Jakákoliv nečekaná výzva k osobní schůzce by měla být posuzována jako podezřelá a zejména v případě dětí striktně odmítnuta. Sem bychom mohli zařadit i výzvy k zobrazení přes webové kamery. Pokud se dítěti při práci s počítačem nebo mobilním telefonem stane něco nezvyklého nebo nepříjemného, mělo by být dítě informováno, aby se automaticky a neprodleně obrátilo na rodiče nebo jiného dospělého, kterému důvěřuje. Může to být cokoliv od verbálních sexuálních hrátek obvyklých na různých chatech až po pokus proniknutí k rodinným financím. Nepodceňujme mobilní telefony ty často zprostředkovávají přístup na Internet proto nebezpečí hrozící počítačům de facto hrozí i mobilům (nebo přesněji přes mobily). Mnohem silnější by měla být role rodičů a vychovatelů. Tak jako o bezpečném přecházení vozovky by měly být děti informovány i o nebezpečí, která na ně číhají při výměně informací přes jakákoliv média. V neposlední řadě by neměla být zanedbávána ekonomická stránka věci zejména u rodin, kde je připojení takového typu, že cena odpovídá délce práce s Internetem. Ovšem to není všechno leckde jsou i limity objemů přenesených dat (nad určitý paušální objem se další megabajty platí). Spíše opomíjena jsou i zdravotní rizika. fyzická i psychická vyplývající z vysedávání u počítače. Ani otázka působení mobilních telefonů na organismy, zejména vyvíjející se dětské, není plně a uspokojivě vysvětlena. Opatrnosti je nutno dbát i z pozice druhého břehu. Pokud vytváříte jakékoliv stránky, prezentace a jiné zveřejňované informace týkající se dětí, je třeba brát na zřetel jejich speciální právní status quo... takže ani například stránky s fotografiemi z dětského prázdninového tábora by neměly obsahovat obrázky dětí bez explicitního souhlasu jejich rodičů. Totéž v bledě modrém ovšem platí třeba i pro posílání snímků pořízených mobilním telefonem! Alarmující jsou zjištění, že děti se snadno nechají přemluvit ke schůzkám, o kterých dospělí neví (považují je za svou osobní záležitost) a také nemají zábrany při zveřejňování identifikačních údajů. Slovník bezpečného internetu Autorská práva - Porušování autorských práv (Copyright, ) je častým nešvarem autorů webových stránek... Dětská pornografie - Kriminální jev, který je na vzestupu. Podle údajů publikovaných společností Microsoft, je na internetu nabízeno obrázků dětských obětí. V současnosti existuje nejméně webových stránek, které nabízejí obrazové záznamy týrání dětí. V České republice bude od 1.ledna 2008 platit zákon zakazující nejen pořizování a šíření, ale také držení materiálů obsahujících dětskou pornografii. Bezpečný internet - Safe Internet - pojem, který zahrnuje sociálně-psychologické aspekty užívání internetu, tj. dodržování určitých pravidel chování a postupů práce na internetu jako obrana před šikanou, obtěžováním, sexuálním zneužíváním, apod. Blog - je zkratka pro web log, tj. osobní online poznámkový blok. Je tvořený příspěvky (postings), obvykle se jedná o krátké články, do kterých může být včleněn i audiovizuální materiál. Často obsahuje hyperlinky (hypertextové odkazy na jiné stránky). Flaming - Rozohňování (vytáčení někoho). Umísťování vědomě nepřátelských a urážlivých vzkazů na internet s cílem někoho "vytočit". strana 9

10 Grooming - Krášlení - pojem původně označující úpravu vzhledu (zvířat) a zlepšování hygieny k zastření tělesných vad. V kybernetickém světě je groomingem označováno chování, jehož cílem je přivábit zejména děti k sexu pomocí budování falešné důvěry a vztahů s cílem oběť pohlavně zneužít. Hoaxy - řetězové zprávy - Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Příklady a aktuální informace k dané problematice najdete na serveru HOAX.CZ Obchodování s dětmi - Činnost prováděná za účelem jejich pohlavního zneužívání. Předpokládá odvádění nebo únos či kupování dětí, jejich převoz do jiných zemí nebo míst, kde je dítě zbaveno možnosti jakýchkoli kontaktů a pomoci, následně je zneužíváno k prostituci nebo sexuálním aktivitám, výrobě pornografických záznamů, apod. Podle posledních odhadů je v erotickém průmyslu zneužíváno po celém světě okolo 1 miliónu dětí, především dívek. Pharming - Nasazování - jedna z posledních variant krádeže osobních údajů, které jsou získávány po infikování počítače zákeřným (malicious) programem a vytahuje (hijack) z vyhledávače (browser) citlivé údaje, tím, že místo požadované oficiální stránky banky je podstrčena falešná stránka (fake), která sbírá přístupové údaje a osobní data k jejich dalšímu zneužití Phishing - Lovení na udičku - vykrádání citlivých informací (osobních údajů, přístupových hesel (PINů), čísel kreditních karet, čísel bankovních účtů, telefonů apod.) k jejich dalšímu zneužití. Zlodějům k těmto cílům slouží podvodné y, které se tváří jako zprávy od oficiální instituce, banky, internet providerů, správců sítě, apod. A požadují pod různými záminkami zaslání nebo potvrzení požadovaných údajů. Nejčastějšími případy jsou y od loterijních společností, které požadují zaslání čísel a přístupových kódů bankovního konta, kam údajně pošlou výhru. Pohlavní zneužívání - Využívání dětí k prostituci, zatahování dětí do sexuálních vztahů za účelem výdělku nebo jiných forem odměny. Cyber stalking - Pronásledování - zneužívání online komunikace k nabízení nepo6adovaných služeb a věcí nebo k zastrašování. Kybernetičtí lovci (Cyber stalkers) vybírají své oběti v četovacích místnostech (chat rooms), diskuzních skupinách ke zprávám (message board), diskuzních fórech a prostřednictvím e -mailů; spamováním (mnohonásobným zasíláním nevyžádané pošta-junk mail), obtěžováním v živém četování nebo slovesným obtěžováním (flaming), zanecháváním nepřístojných vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů, apod. Sexuální obtěžování (týrání) - Často k němu dochází v rodině. Neexistují spolehlivé odhady tohoto jevu na celoevropské úrovni, přesto narůstají obavy ohledně násilí páchaného na dětech osobami, kterým dítě důvěřuje. Tato forma násilí může u dětí zcela narušit základní pocity spojené s vnímáním štěstí, jistoty a bezpečí. Sex turismus - Ve své drtivé většině uniká trestnímu řízení. Občané mnohých států, včetně států evropských, cestují do jiných částí světa a kupují sexuální služby poskytované dětmi v Jihovýchodní Asii, Latinské Americe a dalších oblastech. Bohužel jsou známy i případy, kdy příslušníci mírových sborů evropských (v Kosovu, Bosně) a také OSN (v Africe) byli zavlečeni do sexuálních skandálů spojených s pohlavním zneužíváním místních dětí... Spam - Spam (junk mail) je pro účely práva nazýván nevyžádané obchodní sdělení. Tuto oblast reguluje zákon č. 480/ 004 Sb., přijatý na základě evropských směrnic, který je však často hodnocen jako nepřesný a občas i sporný... Šikana - Bullying - kybernetická šikana, ponižování (- cyberbullying, cyber-bullying, online bullying) je agresivní používání elektronických informačních kanálů a komunikačních přístrojů jako je , instant messaging, textové zprávy (SMS), mobilní telefon a pomlouvačné webové stránky k šikanování, ponižování nebo trýznění jednotlivců nebo skupin prostřednictvím osobních útoků. Secure Internet - zabezpečený internet - pojem, který zahrnuje technické prostředky při zabezpečení počítače, resp. komunikačních prostředků, proti neoprávněnému přístupu (firewall), virům, červům (antivir), spamu (antispam), dialerům, apod. Zdroj: strana 10

11 Středa 13.února 2008 Zasedání žákovského parlamentu proběhlo za účasti zástupce ředitele školy Mgr. Jany Hladíkové. Zápis ze zasedání provedený předsedkyní Lenkou Nejedlou si můžete přečíst na následující fotografii. Nová image školního kola Veselé básničky V únoru se již tradičně konalo školní kolo Veselé básničky, recitační soutěže pro děti 1.stupně. Přihlásilo se do něj 27 dětí ze všech pěti tříd. To letošní se uskutečnilo 13.února. Nedočkaví soutěžící se ve 14 hod. shromáždili ve školní jídelně. Povzbudit je přišly děti ze školní družiny, nechyběli ani rodiče. Ke změně došlo ve složení poroty, ve které nebyl žádný vyučující z 1.stupně. Členky poroty - Drahomíra Říhová, paní zástupkyně Jana Hladíková a Václava Vinecká byly dobře připravené (seznamy, diplomy, odměny). Na recitátory se těšila i dětská porota, dvojice žáků 9. třídy Iveta Vebersíková a Michal Vít. Obě poroty vybíraly z každé kategorie tři nejlepší recitátory. Většinou byly děti dobře připravené, byli tam ale i takoví účastníci, kteří přípravě na soutěž věnovali málo. Určitě by se nad tím měli zamyslet jejich vyučující. Šestý ročník školního kola Veselé básničky má další změnu. Patnáct vybraných soutěžících vystoupí 10.března 2008 před svými rodiči a dalšími hosty ve společenské místnosti Obecního úřadu v Rožďalovicích, tam z nich bude vybrána nejlepší desítka, která se 12.března 2008 zúčastní meziškolního kola. Napsala Václava Vinecká strana 11

12 Školní kolo soutěže žáků 1.stupně v recitaci Veselá básnička Připraveno bylo publikum, připraveni byli soutěžící a připravena byla také porota. V té odborné zasedly Drahomíra Říhová, Václava Vinecká a Jana Hladíková. V žákovské porotě pracovali Iveta Verebsíková a Michal Vít. Květinové dary a poděkování za dobře odvedenou práci upřímně potěšily paní Říhovou i paní Vineckou. Poděkování pochopitelně patří i členům žákovské poroty. 1.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Marie Muchová 1.místo Kateřin Hůlková 2.místo Michaela Mišaničová 2.místo Michaela Mišaničová 2.místo Kateřina Hůlková 3.místo Marie Muchová Další soutěžící: Kristýna Beránková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. strana 12

13 2.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Matyáš Máslík 1.místo Linda Miklánková 2.místo Linda Miklánková 2.místo Matyáš Máslík 3.místo Tomáš Pleskot 3.místo Další soutěžící: Denisa Dušková, Kateřina Košťáková a Nikola Homolková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. 3.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Marcela Sasková 1.místo místo Jan Nešněra 2.místo Marcela Sasková 3.místo Eliška Kulichová 3.místo Eliška Kulichová Další soutěžící: Nikola Sládková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. Záběry do publika i momentka z průběhu soutěže. strana 13

14 4.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Lenka Beránková 1.místo Libor Pletka Lenka Beránková 2.místo Libor Pletka 2.místo Jaroslav Klimeš 3.místo Přemysl Čech 3.místo Přemysl Čech Další soutěžící: Martin Holec, Michal Senohrábek, Miroslav Hůlek, Jaroslav Klimeš Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. 5.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Nikola Sekaninová 1.místo Nikola Sekaninová 2.místo Eliška Nováková 2.místo Eliška Nováková 3.místo Anna Antošová 3.místo Helena Kolmanová Další soutěžící: Helena Kolmanová, Monika Nováková, Jana Prejsková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. Čtvrtek 14.února 2008 Porada vedení školy se vyjímečně konala bez přítomnosti ředitele školy. Jednáno bylo o možnosti využít nabídky Central European Schools na partnerské projekty pro žáky ve věku let na téma Učit se žít spolu: interkulturní dialog v Evropě, byl stanoven termín konaní školního kola Pythagoriády, diskutováno bylo o využití rozšiřujících nabídek Scia a možnosti studia pro školní koordinátory ŠVP. Řešena byla i využitelnost pro potřeby školy nabídek od firem Raabe, Lingea a Aurednik. strana 14

15 8.třída svatý Valentýn Žáci 8. třídy vytvářeli v hodině českého jazyka přání, vlastní báseň nebo příběh ke svátku svatého Valentýna, který se slaví 14. února. Prohlédnout si můžete práce Járy Kolmanové, Lucky Kymrové, Anny Antošové, Anety Kloučkové, Markéty Fadrhomcové a Hanky Tumové. Svátek sv. Valentýna Ještě před 20 lety by nás nenapadlo 14. února cokoliv slavit, pokud bychom se nejmenovali zrovna Valentýn. Dnes již snad všichni ví, že datum 14. února patří svátku zamilovaných. Jinak jméno Valentýn je latinského původu od slova valere zdravý, zdravím kypící. strana 15

16 Historie tradice oslav: Tradice oslavy Valentýna jako svátku všech zamilovaných se k nám po revoluci rozšířila z USA a Velké Británie, kde jej v této podobě slaví od 19. století. A tak se stává už i v Česku, že si 14. února zamilovaní dávají drobné i větší dárky, květiny a hlavně přáníčka tzv. Valentýnky. Typická je červená barva, srdíčka, postavička bůžka lásky Amora a romantické veršíky. Připomeňme, že i tato tradice se postupně vyvíjela. Její současná verze je kombinací křesťanských a pohanských oslav. Z historie se ke svátku sv. Valentýna váže následující: V dobách starého Řecka připadal svátek na 15. února jako oslava svazku mezi bohem Diem a Herou. Ve Starém Římě zase jako oslava vlčice, která vychovala Romula a Rema. Tradice oslavy se rozšířila nejdříve v Anglii, díky románu G. Chocera Ptačí sněm, který romanticky popisoval vztah a svatbu Richarda II. a Anny (dcery Karla IV.) v roce Ve Viktoriánských dobách se k tomuto dni posílaly anonymní kartičky, protože lidé milovali tajemno a překvapení obklopující obdržení anonymní Valentýnky. Obsahovaly např. text (anglicky a v překladu): Roses are red Violets are blue Sugar is sečet And so are you Růže jsou rudé, fialky modré, cukr je sladký, tak jako Ty A kdo byl Svatý Valentýn? Datu 14. února odpovídají 3 muži se jménem Valentýn a tady jsou jejich příběhy: Příběh první: Valentýn z Říma byl kněz (křesťan), kterému se podařilo vymodlit zázrak v podobě navrácení zraku slepé dceři tehdejšího prefekta. Valentýn se nelíbil císaři Klaudiovi II., který jej nechal nejprve sledovat, a poté, co Valentýn vymodlil zázrak, asi v roce 269 n.l. popravit. Druhý Valentýn z Terni se stal biskupem okolo roku 197 n.l. Císař Klaudius II. tehdy zakázal svatby, protože potřeboval více svobodných mužů ve svém vojsku (svobodný muž byl lepším vojákem). Biskup Valentýn toho však nedbal a dál tajně oddával milenecké páry. Když se císař toto dozvěděl, nechal jej popravit. Veškeré doklady o jejich životech jsou staré a nepřesné. Některé zdroje dokonce spojují tyto dva Valentýny v jednu osobu, každopádně na jejich umučení nebylo nic romantického. Příběh třetí pojednává o Valentýnovi, umučeném s početnou skupinou svých příznivců 14. února v Africe. Více o něm není známo. V dnešní době 14. února svátek slaví všichni zamilovaní, nezávisle na věku. V některých zemích, např. v USA (zde se tento svátek slaví až od 19. století) má výrazně komerční charakter a obchodníci všeho druhu toho zdatně využívají. Množství zakoupených přání mohou konkurovat pouze Vánoce. U nás se stále polemizuje o tom, zda slavit svátky přejaté ze zahraničí, když máme dost krásných a vlastních. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, více lásky určitě nikdy nebude na škodu, ať již ji projevíte 14. února či v jiný den nebo nepřetržitě po celý rok. Jak pravil klasik: Bez lásky nelze nic dělat. Saint-Exupéry Existuje však velká skupina lidí, kteří tento svátek neuznávají. Vyhlašuji bojkot svátku sv. Valentýn Svatý Valentýn je svátek všech zamilovaných. Chlapci a dívky, muži i ženy si navzájem posílají valentýnky. Valentýn je v pondělí 14. února. Jestli svátek slavíte, nezapomeňte svému miláčkovi darovat něco hezkého z lásky. Já svátek tradičně bojkotuji a vysvětlím vám své důvody. Císař Claudius Germanicus II nechal 14. února roku 269 popravit kněze Valentýna, který podle legendy tajně oddával milenecké páry. Císař sňatky zakázal, protože ženatí vojáci nebyli podle něho dobrými vojáky, jako ti svobodní. Skutečným důvod popravy kněze byl však úplně odlišný. Valentýn se údajně nechtěl vzdát své křesťanské víry. Legenda dále praví, že kněz v den své popravy poslal své milé dívce (dceři žalářníka) zamilované psaní. Proto si lidé posílají zamilovaná psaníčka a valentýnky. Na hrobě kněze Valentýna později vykvetl mandlovník, který zasadila jeho nešťastná dívka. Zároveň jí kat přinesl srdce bývalého kněze Valentýna. Lidé si tedy podle legendy dávají květiny a celý svátek všech zamilovaných je ve znamení srdce. strana 16

17 Kdyby Valentýn zůstal nepsaným svátkem všech zamilovaných, neměl bych proti tomu žádné námitky. Jenže to by se o něm nesměli dozvědět obchodníci, kteří v něm vidí jenom další svátek, kdy se otevírají naše peněženky. Zlí kapitalisté a vykořisťovatelé zahalí své nákupní chrámy do zamilovaných barev, vyskládají na stoly konzery s tuňákem a přikáží svým zaměstnancům, aby je upravili do tvaru srdce. Komerce se vkrádá také do reklamy, a tak jsme již před začátkem Valentýna masírováni ze všech stran. "Volejte si se svým miláčkem jen za polovinu ceny," švitoří zamilovaná telekomunikační společnost. Srdce, červená barva a láskyplné dotyky se objevují snad ve všech médiích a cílí na každého z nás. Láska je najednou komerční záležitostí a peníze jsou opět na prvním místě. Datum sv. Valentýna je již dlouhou dobu zatrhnuto v kalendářích všech odpovědných zaměstnanců, kteří mají na starosti obsah v médiích. Televize nasazují zvláštní valentýnské speciály, časopisy se předhánějí v líčení zamilovaných story a internetová média otevírají zvláštní sekce pro zamilované. Všechno je opět spojeno s reklamou, která křičí na každém rohu svá valentýnská poselství. Valentýn se jistě nevyhne ani weblogům a bude na okamžik figurovat v často hledaných slovech českých i světových vyhledávačů. Rádio, televize a Internet jsou plné sv. Valentýnu. Všechno to bláznivé šílenství je ve skutečnosti velmi dobrý obchodní tah. Je velmi dobře známo, že jsou zamilovaní pod vlivem přírodních drog, které vytváří jejich mozek. Vášnivě zamilovaní dokonce v některých případech zcela ztrácejí schopnost logicky uvažovat. Jako stádo se nahrnou do obchodů, rvou prodavačům z ruky plyšová zvířátka, srdíčka a podobné nesmysly. Stop! Vyhlašuji bojkot svátku sv. Valentýn. Proč je nutné si vzpomínat na svoji lásku zrovna 14. února, když je možné udělat totéž v některém z 364 dnů? Zkuste změnit každoroční tradici a pošlete SMS své lásce ještě dnes. Ukažte, že jste schopní vyjádřit všechno, co pro vás vaše láska znamená a nečekejte na "svátek" všech zamilovaných. Buďte originální a nejděte slepě s davem. Lásku si totiž můžete vyznávat celý rok. Totéž platí i pro drobné dárky, které věnujete druhému člověku upřímně a od srdce. Nastal čas nahradit známý sv. Valentýn novým svátkem. Začněte třeba jako já slavit Nýtnelav a posílat svým láskám nýtnelavky. Rozhodně také neuděláte chybu, když se ve svatý Valentýn připojíte k tichému bojkotu tohoto komerčního svátku. Pátek 15.února 2008 Akce 5P se věnovala přípravě maškarního reje základní školy, výběru z široké nabídky pomůcek, aktivit i vzdělávání a informacím k zájmovým kroužkům. Kritické poznámky padly k průběhu školního kola soutěže v recitaci Veselá básnička. Diskutováno bylo také o přípravě týdne s G.A.Lindnerem, který připadne na března. Maškarní rej v MŠ Již tradičně v únoru slavíme masopust. S výzdobou tříd i celé budovy jsme začali o týden dříve. Od pondělí děti i učitelky chodily v maskách. Přehlídka indiánů, čarodějek, klaunů, Batmanů, čertíků, Spidermanů a jiných pohádkových bytostí potěšil první den reje obyvatele Domova důchodců v Rožďalovicích. V úterý šel průvod městem. Z rozhlasu se linuly dětské písničky, které rozveselily nejen děti, ale i přihlížející. Ve středu maškarní průvod obešel všechny třídy základní školy i s kuchyní. I čtvrteční den skrýval plno dění, nejdříve diskotéka, potom zmrzlinové poháry a nechyběly ani diplomy pro masky a tombola. Pátek se stal dnem klidnějším, ale stále ještě v maskách. Celý týden byl náročný a tak jsme rádi vrátili z pohádkového světa, ale maškarní rej nám připomínají nakreslené obrázky a fotografie. Nyní se těšíme na jaro a Velikonoce. Za MŠ Eva Koseková strana 17

Internet, děti a my dospělí

Internet, děti a my dospělí Internet, děti a my dospělí Kdo si hraje, nezlobí... známé heslo svádí k tomu, že rodiče ponechají dětem volnost ke hraní v maximální míře aby byl od nich klid. Dnes ale děti nezaujmeme dřevěnými stavebnicemi,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY leden 2008 V Rožďalovicích dne 2.února 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář Obsah:

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji

Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Sborník projektu Rozumíme penězům v Libereckém kraji Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obsah: 1. O PROJEKTU ROZUMÍME PENĚZŮM 3 2. STANDARDY

Více

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola Nová Paka Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Upravená verze ze dne 6. 3. 2014 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o škole... 4 2.1 Název a sídlo školy...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, příspěvková organizace Spolu to dokážeme 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Charakteristika školy... 10 2.1.1. Identifikační údaje... 10 2.1.2. Úplnost a velikost

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4

řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 zahajujeme nový seriál o financování škol v roce 2005 STRANA 3 řekneme vám, jak se platí pedagogická činnost nad stanovený rozsah STRANA 4 projekt hypo může našim dětem usnadnit vstup do školy STRANA 7

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Vlastní hodnocení školy - Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Strana č. 1/23 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRANICE, STRUHLOVSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více