ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2008 V Rožďalovicích dne 2.března 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Seminář Čtení a psaním ke kritickému myšlení Sbírková akce CPK Chrpa Miniturnaj ve stolním fotbalu Maškarní rej v mateřské škole Den pro bezpečnější internet Zasedání žákovského parlamentu Školní kolo soutěže v recitaci žáků 1.stupně Veselá básnička Svatý Valentýn Školní kolo Pythagoriády Minikonference zakončení semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení Maškarní rej v základní škole Vyhlášení výtvarné soutěže Máme rádi přírodu Ze života školy Výměna nábytku v učebnách Inspirace k periodické soustavě prvků Nejmocnější vliv na výsledky žáků? Kvalita učitele Obraz Rožďalovice z pohledu od Podlužan, který si můžete prohlédnout ve sborovně. Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Pátek 1.února 2008 Na tento den připadly pololetní prázdniny. Žáci základní školy mohli zůstat doma, ale jejich učitelé ne. Důvodem bylo další pokračování vzdělávání pedagogických pracovníků Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Protože se v základní škole nevařilo, využili jsme možnosti zajít na oběd od mateřské školy. Hlavním cílem této lekce bylo dovysvětlení a vyzkoušení si další metod kritického myšlení jako např. kmeny a kořeny, pošta nebo co prozradí obrázek. Dále pak bylo nutné cíle shrnout a utřídit si jednotlivé metody kritického myšlení a připravit se na závěrečnou minikonferenci, která proběhne ještě tento měsíc, přesněji opět ve středu 20.února Po úvodních aktivitách jsme opět pracovali v týmech. Ukázky z práce na třídění si jednotlivých metod. Pak jsme připravovali ukázkovou hodinu s využitím některých z metod kritického myšlení. Jednotlivé přípravy postupně prezentovali za své skupiny Nina Dyčenková, Jan Froněk, Roman Kotlář, Markéta Drobečková a Irena Fišerová. Nad jednotlivými výstupy drželi starostlivý dohled naši lektoři, manželé Lenka a Jindřich Mončekovi. strana 3

4 K dnešnímu dni také došlo ke změně na pozici třídního učitele 7.třídy. Mgr. Aleš Valenta byl vystřídán Ilonou Sedláčkovou. Nebývá zvykem v průběhu školního roku měnit třídního učitele, ale vedení školy došlo na základě průběhu 1.pololetí tohoto školního roku k přesvědčení, že tato změna kladným způsobem přispěje k dalšímu zlepšení práce školy. Do mateřské školy po dohodě zavítala paní ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Nymburce, aby provedla kontrolní vyšetření u těch dětí, jejichž rodiče uvažují o ročním odkladu povinné školní docházky. Pondělí 4.února 2008 Opět jsme se rozrostli o nového zaměstnance. Je jím paní Marie Kelymanová, která bude pracovat v provozním úseku základní školy na pozici uklízečky. Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Úterý 5.února 2008 I v tomto roce jsme se zapojili do sbírkové akce CPK - Chrpa, která získává finanční prostředky na výcvik koní pro hiporehabilitaci postižených dětí. Před obědem proběhlo jednání s paní Svatavou Krumpholcovou o vzájemné spolupráci na připravovaných aktivitách v květnu letošního roku. Termíny a názvy akcí teď na tomto místě prozrazovat nebudeme, ale jsme přesvědčeni o tom, že poskytnou zajímavou náplň pro využití volného času. Středa 6.února 2008 Ráno v 7.30 odjela autobusem skupina dětí mateřské školy a žáků 2. a 4.třídy na poslední, tedy 10.plavecký výcvik do plavecké školy při Základní škole Komenského Nymburk. Plavecký výcvik touto formou organizujeme řadu let a významnou měrou tak přispíváme k tomu, aby žáci školy uměli plavat. Bohužel naše úspěšnost není stoprocentní, ale ne každému účastníkovi postačuje dvacet hodin výuky plavání a také ne všichni rodiče doceňují důležitost této dovednosti pro další život svých dětí. strana 4

5 Miniturnaj ve stolním fotbalu Na středeční odpoledne 8.2. jsme pro žáky naší školy připravili miniturnaj ve stolním fotbalu. Účastnili se ho zástupci jak z I.stupně, tak i z II.stupně. Překvapením pro nás bylo, že ti nejmenší měli pro hru větší zapálení, než ti větší, od kterých bychom to čekali více. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií I.stupeň a II.stupeň. Napsaly Ilona Sedláčková a Irena Švábenská, vychovatelky školní družiny Výsledky vítězové jednotlivých kategorií 1.třída 2. a 3. třída 4. a 5. třída 6. a 7. třída 8. a 9. třída Mišaničová Míša Malá Blanka Bartoš Onra Švábenská Lucie, Benešová Barbora Veselý Marek, Hakl Tomáš Ukázky z urputných bojů v duelech stolního fotbalu. strana 5

6 Čtvrtek 7.února 2008 Porada vedení školy se zabývala kromě běžných provozních záležitostí zpracováním hodnotících zpráv za jednotlivé úseky školy za 1.pololetí školního roku, změnou osobních příplatků zaměstnanců školy, přípravou školního kola soutěže v recitaci žáků 1.stupně Veselá básnička, maškarním rejem v mateřské škole a plánem akcí realizovaných ve škole v průběhu jarních prázdnin. Od 7 hodin se konala schůzka učitelů 1.stupně k environmentální výchově, kterou vedla Mgr. Nina Dyčenková. Mgr. Jana Hladíková i Ing. Irena Fišerová odjely do Prahy. Obě ale měly rozdílný cíl svého působení v Praze. Prvně jmenovaná konala zkouška z jedné z oblastí školského managementu a druhá se zúčastnila semináře s podtitulem Výuka chemie v základní vzdělávání dnes a zítra. Pátek 8.února 2008 Škola po dlouhé době zůstala bez přímého velení ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. Mgr. Jana Hladíková opět prokazovala své znalosti ze školského managementu v Praze a Mgr. Roman Kotlář odejel do ZŠ Bory, kde se konala schůzka vedení škol zajímajících se o napsání žádosti o grant z fondů EU. Snímek budovy školy, ředitelny i připravené plochy za školou pro nové školní hřiště s umělým povrchem. Ukázka výzdoby školy, trio vedoucích projektu Hana Velánová, Karel Derfl, Zuzana Beňová, a logo projektu Kruh spolupracujících škol. Pondělí 11.února 2008 Mgr. Jana Hladíková po úspěšně vykonaných zkouškách vedla logopedické nápravy, tentokrát v základní škole. Osazenstvo mateřské školy zahájilo mohutné přípravy maškarního reje. To proto, že na úterý je plánován průvod městem, na středu návštěva základní školy, na čtvrtek návštěva domova důchodců a vyvrcholení přijde v pátek, kdy se bude konat diskotéka. Momentky z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. strana 6

7 Před odchodem z mateřské školy. Průvod městem. V základní škole děti nezapomněly navštívit paní kuchařky ve školní jídelně a žáky ve všech třídách. Dostalo se pochopitelně i na ředitelnu. Momentky z návštěvy obecního úřadu a domova důchodců. strana 7

8 Úterý 12.února 2008 Na dnešní den připadl Den pro bezpečnější internet. Pro vaši informaci k této oblasti uvádíme následující údaje: Den pro bezpečnější internet, který se letos odehrál 12. února, byl již tradičně ve znamení mnoha akcí pořádaných ve více než 50 zemích světa z iniciativy evropské sítě Insafe. Akce byly zaměřeny na propagaci bezpečnějšího užívání internetu se zaměřením především na děti a mládež. Internet, děti a my dospělí Kdo si hraje, nezlobí... známé heslo svádí k tomu, že rodiče ponechají dětem volnost ke hraní v maximální míře aby byl od nich klid. Dnes ale děti nezaujmeme dřevěnými stavebnicemi, ale jejich zvídavou duši uchvacuje bezedná studnice informací internet. Ne již hraním na indiány, ale vysedáváním u počítače tráví děti většinu volného času... Internet... fenomén přelomu druhého a třetího tisíciletí... Děti narozené u nás deset let před koncem tisíciletí přicházely ještě do světa bez pécéček a bez internetu. A pak najednou nastal zlom. Celou naši planetu obklopila pomyslná pavučina umožňující věci dříve vyhrazené říši čar a kouzel. Internet se stal doslova a do písmene zrcadlem doby. A dětské duše jsou tak citlivé a přitom přizpůsobivé. Není tedy divu, že se snadno naučí internet používat, využívat... a dají se jím do jisté míry pohltit. Podle statistik je plná čtvrtina uživatelů internetu mladší dvaceti let. Internet poskytuje volnost ve vyhledávání informací, ale i v jejich poskytování. Nerozeznává žádné hranice ani bariéry. Je to vlastně pomyslný svět sám pro sebe, obepínající náš reálný svět jako opravdová pavučina. Toho lze využívat k účelům dobrým, především k duševnímu obohacení sama sebe i druhých, ale také s úmyslem zlým. A to proto, že virtuální svět internetu vytvářejí a plní stejní lidé jako žijí ve světě reálném tedy dobří i zlí. Hned na začátku bychom měli pohlédnout na pomyslné váhy. Na jedné misce jsou vyrovnány přínosy a klady, co dobrého internet dětem přináší. Na misce druhé vidět nebezpečí a zápory. Která miska je těžší? Bezesporu ta, kde jsou plusy internetu. Ale pozor; ani ta druhá miska není prázdná a rozhodně by se nevyplatilo její obsah podceňovat. Pamatujte... děti používají internet stejně jako my, ale mají na to mnohem víc času! Co děti na internetu hledají? Dříve než se zamyslíme nad nebezpečími z Internetu přicházejícími, měli bychom se zamyslet nad tím, co vlastně děti na internetu tak přitahuje? Děti si především hrají... v tom jim internet nabízí opravdový ráj a hry všeho druhu od jednoduchých, co je odehrají za pár vteřin až po takové, co se hrají třeba několik dní. Hrát si mohou sami nebo ve skupinách a společenstvích rozprostřených po celém světě. Starší děti již ocení internet jako zdroj informací. Najdou zde podklady ke studiu a dozví se věci, na které nebyl ve škole čas... nebo bohužel na ně nestačili sami učitelé. Najdou zde samozřejmě i hotové taháky, referáty, domácí úlohy, takže někdy lze stěží odlišit co se naučily a co opsaly. Paralelně s hraním a sháněním informací děti využívají internet ke komunikování. Nabízí se jim tu elektronická pošta především pro cílenou komunikaci a výměnu informací a dále pak rozličná prostředí pro diskuse; tzv. chatování nebo konverzaci online, jako je ICQ, Skype nebo společenské weby typu Libimseti.cz, Lide.cz, Rande.cz, apod. K tomu přistupují ještě mobilní telefony s možností posílání textových zpráv. To, zda jsou a budou tyto na první pohled lákavé možnosti pro děti přínosem záleží na nich i na nás. Jak říká staré dobré přísloví o ohni Dobrý sluha, ale zlý pán to platí celkem bez výjimek v mnoha jiných oborech lidské činnosti; výjimkou není ani vztah dětí a internetu. Pozor z dlouhodobých výsledků výzkumů plyne, že děti ve věku 12 až 17 let se nejenom ve většině případů označují za intenzivní uživatele Internetu, ale jsou také ve velké míře (98 %) uživateli mobilních telefonů.telefony však obvykle nevyužívají k chatování a seznamování. Několik skutečností, které by neměly být podceňovány Internet poskytuje řadu radostí, informací a poučení... ale jsou tu i určitá a mnohdy značná nebezpečí. Ta číhají zejména na ty méně zkušené, což bezesporu platí zejména pro děti a mládež. Zde je však na místě zdůraznit jedno obratem na ty méně zkušené není myšleno nic, co se týče zvládnutí rutinní práce strana 8

9 s počítačem a operačními návyky práce s ním; v tom jsou děti obvykle chápavější a pružnější než většina dospělých. Jde tu však o vztahy mezi lidmi a zejména s těmi, co Internet zneužívají k temným cílům. Existuje několik základních skutečností, se kterými by se měly děti seznámit dříve, než si poprvé sednou k počítači připojenému na Internet (ale zároveň by je měli znát a uplatňovat i ti, kdo přístup k počítači umožní). Ovšem pozor opatrnosti není nikdy nazbyt jen při práci s počítačem, ale obecně s jakýmkoliv komunikačním zařízením (počítaje v to i vlastní ústa a dnes tolik již i mezi dětmi rozšířené mobilní telefony). Na co by se tedy mělo dávat pozor především? Nikomu nesdělovat své osobní údaje ani údaje rodičů, spolužáků a přátel. Dříve to požadoval ten ošklivej strejda výměnou za bonbónek, dnes je nebezpečí úniku takových informací mezi řečí na počítači či po telefonu mnohem vyšší. Uvědomovat si, že totožnost lidí, se kterými po Internetu nebo po telefonu člověk koresponduje, není nikdy jistá (viz pohádka O vlku a kůzlátkách). Jakákoliv nečekaná výzva k osobní schůzce by měla být posuzována jako podezřelá a zejména v případě dětí striktně odmítnuta. Sem bychom mohli zařadit i výzvy k zobrazení přes webové kamery. Pokud se dítěti při práci s počítačem nebo mobilním telefonem stane něco nezvyklého nebo nepříjemného, mělo by být dítě informováno, aby se automaticky a neprodleně obrátilo na rodiče nebo jiného dospělého, kterému důvěřuje. Může to být cokoliv od verbálních sexuálních hrátek obvyklých na různých chatech až po pokus proniknutí k rodinným financím. Nepodceňujme mobilní telefony ty často zprostředkovávají přístup na Internet proto nebezpečí hrozící počítačům de facto hrozí i mobilům (nebo přesněji přes mobily). Mnohem silnější by měla být role rodičů a vychovatelů. Tak jako o bezpečném přecházení vozovky by měly být děti informovány i o nebezpečí, která na ně číhají při výměně informací přes jakákoliv média. V neposlední řadě by neměla být zanedbávána ekonomická stránka věci zejména u rodin, kde je připojení takového typu, že cena odpovídá délce práce s Internetem. Ovšem to není všechno leckde jsou i limity objemů přenesených dat (nad určitý paušální objem se další megabajty platí). Spíše opomíjena jsou i zdravotní rizika. fyzická i psychická vyplývající z vysedávání u počítače. Ani otázka působení mobilních telefonů na organismy, zejména vyvíjející se dětské, není plně a uspokojivě vysvětlena. Opatrnosti je nutno dbát i z pozice druhého břehu. Pokud vytváříte jakékoliv stránky, prezentace a jiné zveřejňované informace týkající se dětí, je třeba brát na zřetel jejich speciální právní status quo... takže ani například stránky s fotografiemi z dětského prázdninového tábora by neměly obsahovat obrázky dětí bez explicitního souhlasu jejich rodičů. Totéž v bledě modrém ovšem platí třeba i pro posílání snímků pořízených mobilním telefonem! Alarmující jsou zjištění, že děti se snadno nechají přemluvit ke schůzkám, o kterých dospělí neví (považují je za svou osobní záležitost) a také nemají zábrany při zveřejňování identifikačních údajů. Slovník bezpečného internetu Autorská práva - Porušování autorských práv (Copyright, ) je častým nešvarem autorů webových stránek... Dětská pornografie - Kriminální jev, který je na vzestupu. Podle údajů publikovaných společností Microsoft, je na internetu nabízeno obrázků dětských obětí. V současnosti existuje nejméně webových stránek, které nabízejí obrazové záznamy týrání dětí. V České republice bude od 1.ledna 2008 platit zákon zakazující nejen pořizování a šíření, ale také držení materiálů obsahujících dětskou pornografii. Bezpečný internet - Safe Internet - pojem, který zahrnuje sociálně-psychologické aspekty užívání internetu, tj. dodržování určitých pravidel chování a postupů práce na internetu jako obrana před šikanou, obtěžováním, sexuálním zneužíváním, apod. Blog - je zkratka pro web log, tj. osobní online poznámkový blok. Je tvořený příspěvky (postings), obvykle se jedná o krátké články, do kterých může být včleněn i audiovizuální materiál. Často obsahuje hyperlinky (hypertextové odkazy na jiné stránky). Flaming - Rozohňování (vytáčení někoho). Umísťování vědomě nepřátelských a urážlivých vzkazů na internet s cílem někoho "vytočit". strana 9

10 Grooming - Krášlení - pojem původně označující úpravu vzhledu (zvířat) a zlepšování hygieny k zastření tělesných vad. V kybernetickém světě je groomingem označováno chování, jehož cílem je přivábit zejména děti k sexu pomocí budování falešné důvěry a vztahů s cílem oběť pohlavně zneužít. Hoaxy - řetězové zprávy - Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Příklady a aktuální informace k dané problematice najdete na serveru HOAX.CZ Obchodování s dětmi - Činnost prováděná za účelem jejich pohlavního zneužívání. Předpokládá odvádění nebo únos či kupování dětí, jejich převoz do jiných zemí nebo míst, kde je dítě zbaveno možnosti jakýchkoli kontaktů a pomoci, následně je zneužíváno k prostituci nebo sexuálním aktivitám, výrobě pornografických záznamů, apod. Podle posledních odhadů je v erotickém průmyslu zneužíváno po celém světě okolo 1 miliónu dětí, především dívek. Pharming - Nasazování - jedna z posledních variant krádeže osobních údajů, které jsou získávány po infikování počítače zákeřným (malicious) programem a vytahuje (hijack) z vyhledávače (browser) citlivé údaje, tím, že místo požadované oficiální stránky banky je podstrčena falešná stránka (fake), která sbírá přístupové údaje a osobní data k jejich dalšímu zneužití Phishing - Lovení na udičku - vykrádání citlivých informací (osobních údajů, přístupových hesel (PINů), čísel kreditních karet, čísel bankovních účtů, telefonů apod.) k jejich dalšímu zneužití. Zlodějům k těmto cílům slouží podvodné y, které se tváří jako zprávy od oficiální instituce, banky, internet providerů, správců sítě, apod. A požadují pod různými záminkami zaslání nebo potvrzení požadovaných údajů. Nejčastějšími případy jsou y od loterijních společností, které požadují zaslání čísel a přístupových kódů bankovního konta, kam údajně pošlou výhru. Pohlavní zneužívání - Využívání dětí k prostituci, zatahování dětí do sexuálních vztahů za účelem výdělku nebo jiných forem odměny. Cyber stalking - Pronásledování - zneužívání online komunikace k nabízení nepo6adovaných služeb a věcí nebo k zastrašování. Kybernetičtí lovci (Cyber stalkers) vybírají své oběti v četovacích místnostech (chat rooms), diskuzních skupinách ke zprávám (message board), diskuzních fórech a prostřednictvím e -mailů; spamováním (mnohonásobným zasíláním nevyžádané pošta-junk mail), obtěžováním v živém četování nebo slovesným obtěžováním (flaming), zanecháváním nepřístojných vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů, apod. Sexuální obtěžování (týrání) - Často k němu dochází v rodině. Neexistují spolehlivé odhady tohoto jevu na celoevropské úrovni, přesto narůstají obavy ohledně násilí páchaného na dětech osobami, kterým dítě důvěřuje. Tato forma násilí může u dětí zcela narušit základní pocity spojené s vnímáním štěstí, jistoty a bezpečí. Sex turismus - Ve své drtivé většině uniká trestnímu řízení. Občané mnohých států, včetně států evropských, cestují do jiných částí světa a kupují sexuální služby poskytované dětmi v Jihovýchodní Asii, Latinské Americe a dalších oblastech. Bohužel jsou známy i případy, kdy příslušníci mírových sborů evropských (v Kosovu, Bosně) a také OSN (v Africe) byli zavlečeni do sexuálních skandálů spojených s pohlavním zneužíváním místních dětí... Spam - Spam (junk mail) je pro účely práva nazýván nevyžádané obchodní sdělení. Tuto oblast reguluje zákon č. 480/ 004 Sb., přijatý na základě evropských směrnic, který je však často hodnocen jako nepřesný a občas i sporný... Šikana - Bullying - kybernetická šikana, ponižování (- cyberbullying, cyber-bullying, online bullying) je agresivní používání elektronických informačních kanálů a komunikačních přístrojů jako je , instant messaging, textové zprávy (SMS), mobilní telefon a pomlouvačné webové stránky k šikanování, ponižování nebo trýznění jednotlivců nebo skupin prostřednictvím osobních útoků. Secure Internet - zabezpečený internet - pojem, který zahrnuje technické prostředky při zabezpečení počítače, resp. komunikačních prostředků, proti neoprávněnému přístupu (firewall), virům, červům (antivir), spamu (antispam), dialerům, apod. Zdroj: strana 10

11 Středa 13.února 2008 Zasedání žákovského parlamentu proběhlo za účasti zástupce ředitele školy Mgr. Jany Hladíkové. Zápis ze zasedání provedený předsedkyní Lenkou Nejedlou si můžete přečíst na následující fotografii. Nová image školního kola Veselé básničky V únoru se již tradičně konalo školní kolo Veselé básničky, recitační soutěže pro děti 1.stupně. Přihlásilo se do něj 27 dětí ze všech pěti tříd. To letošní se uskutečnilo 13.února. Nedočkaví soutěžící se ve 14 hod. shromáždili ve školní jídelně. Povzbudit je přišly děti ze školní družiny, nechyběli ani rodiče. Ke změně došlo ve složení poroty, ve které nebyl žádný vyučující z 1.stupně. Členky poroty - Drahomíra Říhová, paní zástupkyně Jana Hladíková a Václava Vinecká byly dobře připravené (seznamy, diplomy, odměny). Na recitátory se těšila i dětská porota, dvojice žáků 9. třídy Iveta Vebersíková a Michal Vít. Obě poroty vybíraly z každé kategorie tři nejlepší recitátory. Většinou byly děti dobře připravené, byli tam ale i takoví účastníci, kteří přípravě na soutěž věnovali málo. Určitě by se nad tím měli zamyslet jejich vyučující. Šestý ročník školního kola Veselé básničky má další změnu. Patnáct vybraných soutěžících vystoupí 10.března 2008 před svými rodiči a dalšími hosty ve společenské místnosti Obecního úřadu v Rožďalovicích, tam z nich bude vybrána nejlepší desítka, která se 12.března 2008 zúčastní meziškolního kola. Napsala Václava Vinecká strana 11

12 Školní kolo soutěže žáků 1.stupně v recitaci Veselá básnička Připraveno bylo publikum, připraveni byli soutěžící a připravena byla také porota. V té odborné zasedly Drahomíra Říhová, Václava Vinecká a Jana Hladíková. V žákovské porotě pracovali Iveta Verebsíková a Michal Vít. Květinové dary a poděkování za dobře odvedenou práci upřímně potěšily paní Říhovou i paní Vineckou. Poděkování pochopitelně patří i členům žákovské poroty. 1.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Marie Muchová 1.místo Kateřin Hůlková 2.místo Michaela Mišaničová 2.místo Michaela Mišaničová 2.místo Kateřina Hůlková 3.místo Marie Muchová Další soutěžící: Kristýna Beránková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. strana 12

13 2.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Matyáš Máslík 1.místo Linda Miklánková 2.místo Linda Miklánková 2.místo Matyáš Máslík 3.místo Tomáš Pleskot 3.místo Další soutěžící: Denisa Dušková, Kateřina Košťáková a Nikola Homolková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. 3.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Marcela Sasková 1.místo místo Jan Nešněra 2.místo Marcela Sasková 3.místo Eliška Kulichová 3.místo Eliška Kulichová Další soutěžící: Nikola Sládková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. Záběry do publika i momentka z průběhu soutěže. strana 13

14 4.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Lenka Beránková 1.místo Libor Pletka Lenka Beránková 2.místo Libor Pletka 2.místo Jaroslav Klimeš 3.místo Přemysl Čech 3.místo Přemysl Čech Další soutěžící: Martin Holec, Michal Senohrábek, Miroslav Hůlek, Jaroslav Klimeš Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. 5.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Nikola Sekaninová 1.místo Nikola Sekaninová 2.místo Eliška Nováková 2.místo Eliška Nováková 3.místo Anna Antošová 3.místo Helena Kolmanová Další soutěžící: Helena Kolmanová, Monika Nováková, Jana Prejsková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. Čtvrtek 14.února 2008 Porada vedení školy se vyjímečně konala bez přítomnosti ředitele školy. Jednáno bylo o možnosti využít nabídky Central European Schools na partnerské projekty pro žáky ve věku let na téma Učit se žít spolu: interkulturní dialog v Evropě, byl stanoven termín konaní školního kola Pythagoriády, diskutováno bylo o využití rozšiřujících nabídek Scia a možnosti studia pro školní koordinátory ŠVP. Řešena byla i využitelnost pro potřeby školy nabídek od firem Raabe, Lingea a Aurednik. strana 14

15 8.třída svatý Valentýn Žáci 8. třídy vytvářeli v hodině českého jazyka přání, vlastní báseň nebo příběh ke svátku svatého Valentýna, který se slaví 14. února. Prohlédnout si můžete práce Járy Kolmanové, Lucky Kymrové, Anny Antošové, Anety Kloučkové, Markéty Fadrhomcové a Hanky Tumové. Svátek sv. Valentýna Ještě před 20 lety by nás nenapadlo 14. února cokoliv slavit, pokud bychom se nejmenovali zrovna Valentýn. Dnes již snad všichni ví, že datum 14. února patří svátku zamilovaných. Jinak jméno Valentýn je latinského původu od slova valere zdravý, zdravím kypící. strana 15

16 Historie tradice oslav: Tradice oslavy Valentýna jako svátku všech zamilovaných se k nám po revoluci rozšířila z USA a Velké Británie, kde jej v této podobě slaví od 19. století. A tak se stává už i v Česku, že si 14. února zamilovaní dávají drobné i větší dárky, květiny a hlavně přáníčka tzv. Valentýnky. Typická je červená barva, srdíčka, postavička bůžka lásky Amora a romantické veršíky. Připomeňme, že i tato tradice se postupně vyvíjela. Její současná verze je kombinací křesťanských a pohanských oslav. Z historie se ke svátku sv. Valentýna váže následující: V dobách starého Řecka připadal svátek na 15. února jako oslava svazku mezi bohem Diem a Herou. Ve Starém Římě zase jako oslava vlčice, která vychovala Romula a Rema. Tradice oslavy se rozšířila nejdříve v Anglii, díky románu G. Chocera Ptačí sněm, který romanticky popisoval vztah a svatbu Richarda II. a Anny (dcery Karla IV.) v roce Ve Viktoriánských dobách se k tomuto dni posílaly anonymní kartičky, protože lidé milovali tajemno a překvapení obklopující obdržení anonymní Valentýnky. Obsahovaly např. text (anglicky a v překladu): Roses are red Violets are blue Sugar is sečet And so are you Růže jsou rudé, fialky modré, cukr je sladký, tak jako Ty A kdo byl Svatý Valentýn? Datu 14. února odpovídají 3 muži se jménem Valentýn a tady jsou jejich příběhy: Příběh první: Valentýn z Říma byl kněz (křesťan), kterému se podařilo vymodlit zázrak v podobě navrácení zraku slepé dceři tehdejšího prefekta. Valentýn se nelíbil císaři Klaudiovi II., který jej nechal nejprve sledovat, a poté, co Valentýn vymodlil zázrak, asi v roce 269 n.l. popravit. Druhý Valentýn z Terni se stal biskupem okolo roku 197 n.l. Císař Klaudius II. tehdy zakázal svatby, protože potřeboval více svobodných mužů ve svém vojsku (svobodný muž byl lepším vojákem). Biskup Valentýn toho však nedbal a dál tajně oddával milenecké páry. Když se císař toto dozvěděl, nechal jej popravit. Veškeré doklady o jejich životech jsou staré a nepřesné. Některé zdroje dokonce spojují tyto dva Valentýny v jednu osobu, každopádně na jejich umučení nebylo nic romantického. Příběh třetí pojednává o Valentýnovi, umučeném s početnou skupinou svých příznivců 14. února v Africe. Více o něm není známo. V dnešní době 14. února svátek slaví všichni zamilovaní, nezávisle na věku. V některých zemích, např. v USA (zde se tento svátek slaví až od 19. století) má výrazně komerční charakter a obchodníci všeho druhu toho zdatně využívají. Množství zakoupených přání mohou konkurovat pouze Vánoce. U nás se stále polemizuje o tom, zda slavit svátky přejaté ze zahraničí, když máme dost krásných a vlastních. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, více lásky určitě nikdy nebude na škodu, ať již ji projevíte 14. února či v jiný den nebo nepřetržitě po celý rok. Jak pravil klasik: Bez lásky nelze nic dělat. Saint-Exupéry Existuje však velká skupina lidí, kteří tento svátek neuznávají. Vyhlašuji bojkot svátku sv. Valentýn Svatý Valentýn je svátek všech zamilovaných. Chlapci a dívky, muži i ženy si navzájem posílají valentýnky. Valentýn je v pondělí 14. února. Jestli svátek slavíte, nezapomeňte svému miláčkovi darovat něco hezkého z lásky. Já svátek tradičně bojkotuji a vysvětlím vám své důvody. Císař Claudius Germanicus II nechal 14. února roku 269 popravit kněze Valentýna, který podle legendy tajně oddával milenecké páry. Císař sňatky zakázal, protože ženatí vojáci nebyli podle něho dobrými vojáky, jako ti svobodní. Skutečným důvod popravy kněze byl však úplně odlišný. Valentýn se údajně nechtěl vzdát své křesťanské víry. Legenda dále praví, že kněz v den své popravy poslal své milé dívce (dceři žalářníka) zamilované psaní. Proto si lidé posílají zamilovaná psaníčka a valentýnky. Na hrobě kněze Valentýna později vykvetl mandlovník, který zasadila jeho nešťastná dívka. Zároveň jí kat přinesl srdce bývalého kněze Valentýna. Lidé si tedy podle legendy dávají květiny a celý svátek všech zamilovaných je ve znamení srdce. strana 16

17 Kdyby Valentýn zůstal nepsaným svátkem všech zamilovaných, neměl bych proti tomu žádné námitky. Jenže to by se o něm nesměli dozvědět obchodníci, kteří v něm vidí jenom další svátek, kdy se otevírají naše peněženky. Zlí kapitalisté a vykořisťovatelé zahalí své nákupní chrámy do zamilovaných barev, vyskládají na stoly konzery s tuňákem a přikáží svým zaměstnancům, aby je upravili do tvaru srdce. Komerce se vkrádá také do reklamy, a tak jsme již před začátkem Valentýna masírováni ze všech stran. "Volejte si se svým miláčkem jen za polovinu ceny," švitoří zamilovaná telekomunikační společnost. Srdce, červená barva a láskyplné dotyky se objevují snad ve všech médiích a cílí na každého z nás. Láska je najednou komerční záležitostí a peníze jsou opět na prvním místě. Datum sv. Valentýna je již dlouhou dobu zatrhnuto v kalendářích všech odpovědných zaměstnanců, kteří mají na starosti obsah v médiích. Televize nasazují zvláštní valentýnské speciály, časopisy se předhánějí v líčení zamilovaných story a internetová média otevírají zvláštní sekce pro zamilované. Všechno je opět spojeno s reklamou, která křičí na každém rohu svá valentýnská poselství. Valentýn se jistě nevyhne ani weblogům a bude na okamžik figurovat v často hledaných slovech českých i světových vyhledávačů. Rádio, televize a Internet jsou plné sv. Valentýnu. Všechno to bláznivé šílenství je ve skutečnosti velmi dobrý obchodní tah. Je velmi dobře známo, že jsou zamilovaní pod vlivem přírodních drog, které vytváří jejich mozek. Vášnivě zamilovaní dokonce v některých případech zcela ztrácejí schopnost logicky uvažovat. Jako stádo se nahrnou do obchodů, rvou prodavačům z ruky plyšová zvířátka, srdíčka a podobné nesmysly. Stop! Vyhlašuji bojkot svátku sv. Valentýn. Proč je nutné si vzpomínat na svoji lásku zrovna 14. února, když je možné udělat totéž v některém z 364 dnů? Zkuste změnit každoroční tradici a pošlete SMS své lásce ještě dnes. Ukažte, že jste schopní vyjádřit všechno, co pro vás vaše láska znamená a nečekejte na "svátek" všech zamilovaných. Buďte originální a nejděte slepě s davem. Lásku si totiž můžete vyznávat celý rok. Totéž platí i pro drobné dárky, které věnujete druhému člověku upřímně a od srdce. Nastal čas nahradit známý sv. Valentýn novým svátkem. Začněte třeba jako já slavit Nýtnelav a posílat svým láskám nýtnelavky. Rozhodně také neuděláte chybu, když se ve svatý Valentýn připojíte k tichému bojkotu tohoto komerčního svátku. Pátek 15.února 2008 Akce 5P se věnovala přípravě maškarního reje základní školy, výběru z široké nabídky pomůcek, aktivit i vzdělávání a informacím k zájmovým kroužkům. Kritické poznámky padly k průběhu školního kola soutěže v recitaci Veselá básnička. Diskutováno bylo také o přípravě týdne s G.A.Lindnerem, který připadne na března. Maškarní rej v MŠ Již tradičně v únoru slavíme masopust. S výzdobou tříd i celé budovy jsme začali o týden dříve. Od pondělí děti i učitelky chodily v maskách. Přehlídka indiánů, čarodějek, klaunů, Batmanů, čertíků, Spidermanů a jiných pohádkových bytostí potěšil první den reje obyvatele Domova důchodců v Rožďalovicích. V úterý šel průvod městem. Z rozhlasu se linuly dětské písničky, které rozveselily nejen děti, ale i přihlížející. Ve středu maškarní průvod obešel všechny třídy základní školy i s kuchyní. I čtvrteční den skrýval plno dění, nejdříve diskotéka, potom zmrzlinové poháry a nechyběly ani diplomy pro masky a tombola. Pátek se stal dnem klidnějším, ale stále ještě v maskách. Celý týden byl náročný a tak jsme rádi vrátili z pohádkového světa, ale maškarní rej nám připomínají nakreslené obrázky a fotografie. Nyní se těšíme na jaro a Velikonoce. Za MŠ Eva Koseková strana 17

18 Diskotéka a vyvrcholení maškarního reje v mateřské škole. Pondělí 18.února 2008 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Děti v mateřské škole se dnes fotily. Už se těšíme a netrpělivě čekáme na to, jak to dopadlo a jestli se fotografie podařily. Úterý 19.února 2008 V 7 hodin se sešli učitelé 2.stupně, aby diskutovali nad plnění úkolů vytyčeních ve školním vzdělávacím programu. Od 14 hodin začalo školní kolo Pythagoriády. Je to soutěž v matematických dovednostech žáků 6. a 7.ročníku. Z našich žáků našli odvahu dva. Byli jimi Jan Nešněra a Sandra Diblíčková. Honza byl úspěšnější a získal celkem 4 body, Sandra získala polovinu výsledku Honzy, tedy 2 body. Celkem bylo možné získat 15 bodů a pro postup do okresního kola bylo třeba získat 9 bodů. Z tohoto důvodu ani jeden z nich do okresního kola nepostupuje. Přesto nezbývá než poblahopřát oběma k tomu, že využili možnosti vyzkoušet si své matematické znalosti při řešení praktických příkladů. Své schopnosti si můžete vyzkoušet i vy. strana 18

19 Středa 20.února 2008 V 7 hodin se sešli učitelé 1.stupně, aby diskutovali nad plněním úkolů vytyčených ve školním vzdělávacím programu. V průběhu dopoledne se uskutečnila schůzka ředitele školy s panem starostou Josefem Nešněrou. Široce bylo jednáno o činnosti školy a řešena byla otázka zabezpečení komplexního odsávání par nad všemi varnými technologiemi ve školní jídelně základní školy, opadávající omítky v žákovských šatnách z důvodu nedobré kvality střešní krytiny a velikosti nádob na směsný odpad. Předběžně bylo projednáno podání žádosti na zvýšení kapacity mateřské školy na 56 dětí a možnosti využití toku peněz z EU formou podání grantu. Domluven byl postup činností při rekonstrukci školního hřiště a konzultována byla představa úprav před budovou školy v Tyršově ulici. Od 14 hodin začala v počítačové učebně závěrečná minikoncerence dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Dominantním cílem byla prezentace realizovaných výukových jednotek jednotlivými učiteli. Jako první se úkolu zhostila Jaroslava Sedláčková, po ní následovala Nina Dyčenková a první trojici uzavíral Jan Kubín. Dostalo se na všechny, a tak po Miroslavě Janíčkové a Janě Renčové přišla řada i na Romana Kotláře. Závěrem je třeba uvést, že naši lektoři, Lenka a Jindřich Mončekovi, byli velmi příjemně překvapeni úrovní prezentovaných výukových jednotek a několik z nich dokonce shledali po drobných doplněních vhodnými k dalšímu publikování v odborných periodicích. To pro nás bylo velmi příjemné zjištění. Čtvrtek 21.února 2008 Porada vedení školy tentokrát projednávala otázky týkající se činnosti školy ve dvou týdnech. Nejdříve v týdnu, kdy mají žáci jarní prázdniny a pak v týdnu následujícím. Velmi důležité bylo projednání všech podkladů k dohadovacímu řízení na obci s rozšířenou působností, kterou je pro nás Nymburk. Dále došlo ke schválení změny potravinového limitu, který je s platností o 1.března 2008 zvýšen ve všech věkových kategoriích o 1 Kč, tedy pro strávníky ve věku 3-6 let na 14 Kč, 7-10 let na 16 Kč, let 18 Kč a nakonec 15 a více let 20 Kč. Ke stejnému datu došlo i ke změně osobní režie na 22 Kč a věcné režie na 7 Kč. Z toho vyplývá, že pro strávníky platící plnou částku je cena oběda v základní škole = 49 Kč. V mateřské škole navíc dochází i ke zvýšení potravinového limitu na přesnídávku i svačinu ve věkové kategorii 3-6 let na 7 Kč a 7-10 let 8 Kč. U osobní režie byla vypočtena hodnota 24 Kč a u věcné režie 9 Kč. strana 19

20 Mezinárodní den mateřského jazyka V hodinách českého jazyka dostali žáci 6.-8.třídy za dobrovolný domácí úkol zjistit na internetu nebo v tisku informace k tomuto dni. Tyto informace měli sdělit svým spolužákům formou proslovu. V 8. a 7. třídě se nenašel ani jeden žák, který by zadaný úkol splnil. V 6. třídě částečně splnila úkol Iva Černochová a Patrik Šlemr, jejich referáty byly zaměřeny na vývoj češtiny. UNESCO od roku 1999 vyhlašuje tento den jako varovný signál pro všechny, kteří si čím dál tím méně váží toho, co máme a oč bychom mohli velmi snadno a rychle přijít. Alespoň jediný den v roce, kdy bychom mohli být k vlastnímu mateřskému jazyku i k mateřským jazykům obyvatel celého světa všímavější a ohleduplnější. Tento den byl zvolen u příležitosti výročí, kdy v roce 1952 v tehdejším Pákistánu devět obhájců jazyka Bangla obětovalo svůj život za uznání tohoto jazyka za úřední. Cílem Mezinárodního dne mateřského jazyka je prosazování jazykové různosti a vícejazyčnosti ve vzdělávání. Na světě existuje téměř jazyků. Zanikání celých jazykových systémů je čím dál tím rychlejší, v současné době se odhadují dva jazyky za měsíc. Zapsala Jana Hladíková Pátek 22.února 2008 Na akci 5P byli přítomní seznámeni s obsahem schůzky ředitele školy s panem starostou, s plánovanými úpravami ve třídách v průběhu jarních prázdnin, o změně potravinového limitu a režií ve školní jídelně a v závěru byli rozděleni do trojic, které v termínu do 5.března 2008 mají řediteli školy odevzdat své představy a doporučení k možnostem školy týkajících se zapojení školy do grantů. Po druhé vyučovací hodině začal maškarní rej. Ukázka tria masek z řad pedagogického sboru A trojice fotografií masek z řad žáků školy. strana 20

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr.

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr. VY_32_INOVACE_PRV_487 S2 Valentýn Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 2. 2. 2013 Datum pilotáže: 14. 2. 2013 Metodika: Učitel prostřednictvím textu a obrázků seznámí děti s

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER

Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ. Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Organizační směrnice č. 51/2013/SŘ Pravidla pro používání informačního systému FOSTER Čj.: SŠNM/2303/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice realizuje do ledna 2009 projekt Modernizací a inovací výuky k rozvoji klíčových kompetencí žáků (INFORMACE - INSPIRACE - INOVACE) Projekt

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G. A. LINDNERA ROŽĎALOVICE PROJEKT OD MAS SVATJIŘISKÝ LES REKONSTRUKCE V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY červenec - srpen 2013 V Rožďalovicích dne 12. září 2013 Ve spolupráci se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace. Adresa: Hluboká 150, Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace. Adresa: Hluboká 150, Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace Adresa: Hluboká 150, 403 31 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 481 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více