ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY únor 2008 V Rožďalovicích dne 2.března 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

2 Obsah: strana 1. Seminář Čtení a psaním ke kritickému myšlení Sbírková akce CPK Chrpa Miniturnaj ve stolním fotbalu Maškarní rej v mateřské škole Den pro bezpečnější internet Zasedání žákovského parlamentu Školní kolo soutěže v recitaci žáků 1.stupně Veselá básnička Svatý Valentýn Školní kolo Pythagoriády Minikonference zakončení semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení Maškarní rej v základní škole Vyhlášení výtvarné soutěže Máme rádi přírodu Ze života školy Výměna nábytku v učebnách Inspirace k periodické soustavě prvků Nejmocnější vliv na výsledky žáků? Kvalita učitele Obraz Rožďalovice z pohledu od Podlužan, který si můžete prohlédnout ve sborovně. Vážené čtenáře upozorňujeme, že text psaný kurzívou a práce žáků neprošly jazykovou úpravou. strana 2

3 Pátek 1.února 2008 Na tento den připadly pololetní prázdniny. Žáci základní školy mohli zůstat doma, ale jejich učitelé ne. Důvodem bylo další pokračování vzdělávání pedagogických pracovníků Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Protože se v základní škole nevařilo, využili jsme možnosti zajít na oběd od mateřské školy. Hlavním cílem této lekce bylo dovysvětlení a vyzkoušení si další metod kritického myšlení jako např. kmeny a kořeny, pošta nebo co prozradí obrázek. Dále pak bylo nutné cíle shrnout a utřídit si jednotlivé metody kritického myšlení a připravit se na závěrečnou minikonferenci, která proběhne ještě tento měsíc, přesněji opět ve středu 20.února Po úvodních aktivitách jsme opět pracovali v týmech. Ukázky z práce na třídění si jednotlivých metod. Pak jsme připravovali ukázkovou hodinu s využitím některých z metod kritického myšlení. Jednotlivé přípravy postupně prezentovali za své skupiny Nina Dyčenková, Jan Froněk, Roman Kotlář, Markéta Drobečková a Irena Fišerová. Nad jednotlivými výstupy drželi starostlivý dohled naši lektoři, manželé Lenka a Jindřich Mončekovi. strana 3

4 K dnešnímu dni také došlo ke změně na pozici třídního učitele 7.třídy. Mgr. Aleš Valenta byl vystřídán Ilonou Sedláčkovou. Nebývá zvykem v průběhu školního roku měnit třídního učitele, ale vedení školy došlo na základě průběhu 1.pololetí tohoto školního roku k přesvědčení, že tato změna kladným způsobem přispěje k dalšímu zlepšení práce školy. Do mateřské školy po dohodě zavítala paní ředitelka Pedagogicko psychologické poradny v Nymburce, aby provedla kontrolní vyšetření u těch dětí, jejichž rodiče uvažují o ročním odkladu povinné školní docházky. Pondělí 4.února 2008 Opět jsme se rozrostli o nového zaměstnance. Je jím paní Marie Kelymanová, která bude pracovat v provozním úseku základní školy na pozici uklízečky. Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Úterý 5.února 2008 I v tomto roce jsme se zapojili do sbírkové akce CPK - Chrpa, která získává finanční prostředky na výcvik koní pro hiporehabilitaci postižených dětí. Před obědem proběhlo jednání s paní Svatavou Krumpholcovou o vzájemné spolupráci na připravovaných aktivitách v květnu letošního roku. Termíny a názvy akcí teď na tomto místě prozrazovat nebudeme, ale jsme přesvědčeni o tom, že poskytnou zajímavou náplň pro využití volného času. Středa 6.února 2008 Ráno v 7.30 odjela autobusem skupina dětí mateřské školy a žáků 2. a 4.třídy na poslední, tedy 10.plavecký výcvik do plavecké školy při Základní škole Komenského Nymburk. Plavecký výcvik touto formou organizujeme řadu let a významnou měrou tak přispíváme k tomu, aby žáci školy uměli plavat. Bohužel naše úspěšnost není stoprocentní, ale ne každému účastníkovi postačuje dvacet hodin výuky plavání a také ne všichni rodiče doceňují důležitost této dovednosti pro další život svých dětí. strana 4

5 Miniturnaj ve stolním fotbalu Na středeční odpoledne 8.2. jsme pro žáky naší školy připravili miniturnaj ve stolním fotbalu. Účastnili se ho zástupci jak z I.stupně, tak i z II.stupně. Překvapením pro nás bylo, že ti nejmenší měli pro hru větší zapálení, než ti větší, od kterých bychom to čekali více. Hráči byli rozděleni do dvou kategorií I.stupeň a II.stupeň. Napsaly Ilona Sedláčková a Irena Švábenská, vychovatelky školní družiny Výsledky vítězové jednotlivých kategorií 1.třída 2. a 3. třída 4. a 5. třída 6. a 7. třída 8. a 9. třída Mišaničová Míša Malá Blanka Bartoš Onra Švábenská Lucie, Benešová Barbora Veselý Marek, Hakl Tomáš Ukázky z urputných bojů v duelech stolního fotbalu. strana 5

6 Čtvrtek 7.února 2008 Porada vedení školy se zabývala kromě běžných provozních záležitostí zpracováním hodnotících zpráv za jednotlivé úseky školy za 1.pololetí školního roku, změnou osobních příplatků zaměstnanců školy, přípravou školního kola soutěže v recitaci žáků 1.stupně Veselá básnička, maškarním rejem v mateřské škole a plánem akcí realizovaných ve škole v průběhu jarních prázdnin. Od 7 hodin se konala schůzka učitelů 1.stupně k environmentální výchově, kterou vedla Mgr. Nina Dyčenková. Mgr. Jana Hladíková i Ing. Irena Fišerová odjely do Prahy. Obě ale měly rozdílný cíl svého působení v Praze. Prvně jmenovaná konala zkouška z jedné z oblastí školského managementu a druhá se zúčastnila semináře s podtitulem Výuka chemie v základní vzdělávání dnes a zítra. Pátek 8.února 2008 Škola po dlouhé době zůstala bez přímého velení ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. Mgr. Jana Hladíková opět prokazovala své znalosti ze školského managementu v Praze a Mgr. Roman Kotlář odejel do ZŠ Bory, kde se konala schůzka vedení škol zajímajících se o napsání žádosti o grant z fondů EU. Snímek budovy školy, ředitelny i připravené plochy za školou pro nové školní hřiště s umělým povrchem. Ukázka výzdoby školy, trio vedoucích projektu Hana Velánová, Karel Derfl, Zuzana Beňová, a logo projektu Kruh spolupracujících škol. Pondělí 11.února 2008 Mgr. Jana Hladíková po úspěšně vykonaných zkouškách vedla logopedické nápravy, tentokrát v základní škole. Osazenstvo mateřské školy zahájilo mohutné přípravy maškarního reje. To proto, že na úterý je plánován průvod městem, na středu návštěva základní školy, na čtvrtek návštěva domova důchodců a vyvrcholení přijde v pátek, kdy se bude konat diskotéka. Momentky z jednotlivých akcí si můžete prohlédnout na následujících fotografiích. strana 6

7 Před odchodem z mateřské školy. Průvod městem. V základní škole děti nezapomněly navštívit paní kuchařky ve školní jídelně a žáky ve všech třídách. Dostalo se pochopitelně i na ředitelnu. Momentky z návštěvy obecního úřadu a domova důchodců. strana 7

8 Úterý 12.února 2008 Na dnešní den připadl Den pro bezpečnější internet. Pro vaši informaci k této oblasti uvádíme následující údaje: Den pro bezpečnější internet, který se letos odehrál 12. února, byl již tradičně ve znamení mnoha akcí pořádaných ve více než 50 zemích světa z iniciativy evropské sítě Insafe. Akce byly zaměřeny na propagaci bezpečnějšího užívání internetu se zaměřením především na děti a mládež. Internet, děti a my dospělí Kdo si hraje, nezlobí... známé heslo svádí k tomu, že rodiče ponechají dětem volnost ke hraní v maximální míře aby byl od nich klid. Dnes ale děti nezaujmeme dřevěnými stavebnicemi, ale jejich zvídavou duši uchvacuje bezedná studnice informací internet. Ne již hraním na indiány, ale vysedáváním u počítače tráví děti většinu volného času... Internet... fenomén přelomu druhého a třetího tisíciletí... Děti narozené u nás deset let před koncem tisíciletí přicházely ještě do světa bez pécéček a bez internetu. A pak najednou nastal zlom. Celou naši planetu obklopila pomyslná pavučina umožňující věci dříve vyhrazené říši čar a kouzel. Internet se stal doslova a do písmene zrcadlem doby. A dětské duše jsou tak citlivé a přitom přizpůsobivé. Není tedy divu, že se snadno naučí internet používat, využívat... a dají se jím do jisté míry pohltit. Podle statistik je plná čtvrtina uživatelů internetu mladší dvaceti let. Internet poskytuje volnost ve vyhledávání informací, ale i v jejich poskytování. Nerozeznává žádné hranice ani bariéry. Je to vlastně pomyslný svět sám pro sebe, obepínající náš reálný svět jako opravdová pavučina. Toho lze využívat k účelům dobrým, především k duševnímu obohacení sama sebe i druhých, ale také s úmyslem zlým. A to proto, že virtuální svět internetu vytvářejí a plní stejní lidé jako žijí ve světě reálném tedy dobří i zlí. Hned na začátku bychom měli pohlédnout na pomyslné váhy. Na jedné misce jsou vyrovnány přínosy a klady, co dobrého internet dětem přináší. Na misce druhé vidět nebezpečí a zápory. Která miska je těžší? Bezesporu ta, kde jsou plusy internetu. Ale pozor; ani ta druhá miska není prázdná a rozhodně by se nevyplatilo její obsah podceňovat. Pamatujte... děti používají internet stejně jako my, ale mají na to mnohem víc času! Co děti na internetu hledají? Dříve než se zamyslíme nad nebezpečími z Internetu přicházejícími, měli bychom se zamyslet nad tím, co vlastně děti na internetu tak přitahuje? Děti si především hrají... v tom jim internet nabízí opravdový ráj a hry všeho druhu od jednoduchých, co je odehrají za pár vteřin až po takové, co se hrají třeba několik dní. Hrát si mohou sami nebo ve skupinách a společenstvích rozprostřených po celém světě. Starší děti již ocení internet jako zdroj informací. Najdou zde podklady ke studiu a dozví se věci, na které nebyl ve škole čas... nebo bohužel na ně nestačili sami učitelé. Najdou zde samozřejmě i hotové taháky, referáty, domácí úlohy, takže někdy lze stěží odlišit co se naučily a co opsaly. Paralelně s hraním a sháněním informací děti využívají internet ke komunikování. Nabízí se jim tu elektronická pošta především pro cílenou komunikaci a výměnu informací a dále pak rozličná prostředí pro diskuse; tzv. chatování nebo konverzaci online, jako je ICQ, Skype nebo společenské weby typu Libimseti.cz, Lide.cz, Rande.cz, apod. K tomu přistupují ještě mobilní telefony s možností posílání textových zpráv. To, zda jsou a budou tyto na první pohled lákavé možnosti pro děti přínosem záleží na nich i na nás. Jak říká staré dobré přísloví o ohni Dobrý sluha, ale zlý pán to platí celkem bez výjimek v mnoha jiných oborech lidské činnosti; výjimkou není ani vztah dětí a internetu. Pozor z dlouhodobých výsledků výzkumů plyne, že děti ve věku 12 až 17 let se nejenom ve většině případů označují za intenzivní uživatele Internetu, ale jsou také ve velké míře (98 %) uživateli mobilních telefonů.telefony však obvykle nevyužívají k chatování a seznamování. Několik skutečností, které by neměly být podceňovány Internet poskytuje řadu radostí, informací a poučení... ale jsou tu i určitá a mnohdy značná nebezpečí. Ta číhají zejména na ty méně zkušené, což bezesporu platí zejména pro děti a mládež. Zde je však na místě zdůraznit jedno obratem na ty méně zkušené není myšleno nic, co se týče zvládnutí rutinní práce strana 8

9 s počítačem a operačními návyky práce s ním; v tom jsou děti obvykle chápavější a pružnější než většina dospělých. Jde tu však o vztahy mezi lidmi a zejména s těmi, co Internet zneužívají k temným cílům. Existuje několik základních skutečností, se kterými by se měly děti seznámit dříve, než si poprvé sednou k počítači připojenému na Internet (ale zároveň by je měli znát a uplatňovat i ti, kdo přístup k počítači umožní). Ovšem pozor opatrnosti není nikdy nazbyt jen při práci s počítačem, ale obecně s jakýmkoliv komunikačním zařízením (počítaje v to i vlastní ústa a dnes tolik již i mezi dětmi rozšířené mobilní telefony). Na co by se tedy mělo dávat pozor především? Nikomu nesdělovat své osobní údaje ani údaje rodičů, spolužáků a přátel. Dříve to požadoval ten ošklivej strejda výměnou za bonbónek, dnes je nebezpečí úniku takových informací mezi řečí na počítači či po telefonu mnohem vyšší. Uvědomovat si, že totožnost lidí, se kterými po Internetu nebo po telefonu člověk koresponduje, není nikdy jistá (viz pohádka O vlku a kůzlátkách). Jakákoliv nečekaná výzva k osobní schůzce by měla být posuzována jako podezřelá a zejména v případě dětí striktně odmítnuta. Sem bychom mohli zařadit i výzvy k zobrazení přes webové kamery. Pokud se dítěti při práci s počítačem nebo mobilním telefonem stane něco nezvyklého nebo nepříjemného, mělo by být dítě informováno, aby se automaticky a neprodleně obrátilo na rodiče nebo jiného dospělého, kterému důvěřuje. Může to být cokoliv od verbálních sexuálních hrátek obvyklých na různých chatech až po pokus proniknutí k rodinným financím. Nepodceňujme mobilní telefony ty často zprostředkovávají přístup na Internet proto nebezpečí hrozící počítačům de facto hrozí i mobilům (nebo přesněji přes mobily). Mnohem silnější by měla být role rodičů a vychovatelů. Tak jako o bezpečném přecházení vozovky by měly být děti informovány i o nebezpečí, která na ně číhají při výměně informací přes jakákoliv média. V neposlední řadě by neměla být zanedbávána ekonomická stránka věci zejména u rodin, kde je připojení takového typu, že cena odpovídá délce práce s Internetem. Ovšem to není všechno leckde jsou i limity objemů přenesených dat (nad určitý paušální objem se další megabajty platí). Spíše opomíjena jsou i zdravotní rizika. fyzická i psychická vyplývající z vysedávání u počítače. Ani otázka působení mobilních telefonů na organismy, zejména vyvíjející se dětské, není plně a uspokojivě vysvětlena. Opatrnosti je nutno dbát i z pozice druhého břehu. Pokud vytváříte jakékoliv stránky, prezentace a jiné zveřejňované informace týkající se dětí, je třeba brát na zřetel jejich speciální právní status quo... takže ani například stránky s fotografiemi z dětského prázdninového tábora by neměly obsahovat obrázky dětí bez explicitního souhlasu jejich rodičů. Totéž v bledě modrém ovšem platí třeba i pro posílání snímků pořízených mobilním telefonem! Alarmující jsou zjištění, že děti se snadno nechají přemluvit ke schůzkám, o kterých dospělí neví (považují je za svou osobní záležitost) a také nemají zábrany při zveřejňování identifikačních údajů. Slovník bezpečného internetu Autorská práva - Porušování autorských práv (Copyright, ) je častým nešvarem autorů webových stránek... Dětská pornografie - Kriminální jev, který je na vzestupu. Podle údajů publikovaných společností Microsoft, je na internetu nabízeno obrázků dětských obětí. V současnosti existuje nejméně webových stránek, které nabízejí obrazové záznamy týrání dětí. V České republice bude od 1.ledna 2008 platit zákon zakazující nejen pořizování a šíření, ale také držení materiálů obsahujících dětskou pornografii. Bezpečný internet - Safe Internet - pojem, který zahrnuje sociálně-psychologické aspekty užívání internetu, tj. dodržování určitých pravidel chování a postupů práce na internetu jako obrana před šikanou, obtěžováním, sexuálním zneužíváním, apod. Blog - je zkratka pro web log, tj. osobní online poznámkový blok. Je tvořený příspěvky (postings), obvykle se jedná o krátké články, do kterých může být včleněn i audiovizuální materiál. Často obsahuje hyperlinky (hypertextové odkazy na jiné stránky). Flaming - Rozohňování (vytáčení někoho). Umísťování vědomě nepřátelských a urážlivých vzkazů na internet s cílem někoho "vytočit". strana 9

10 Grooming - Krášlení - pojem původně označující úpravu vzhledu (zvířat) a zlepšování hygieny k zastření tělesných vad. V kybernetickém světě je groomingem označováno chování, jehož cílem je přivábit zejména děti k sexu pomocí budování falešné důvěry a vztahů s cílem oběť pohlavně zneužít. Hoaxy - řetězové zprávy - Jedním z velmi častých nešvarů, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Příklady a aktuální informace k dané problematice najdete na serveru HOAX.CZ Obchodování s dětmi - Činnost prováděná za účelem jejich pohlavního zneužívání. Předpokládá odvádění nebo únos či kupování dětí, jejich převoz do jiných zemí nebo míst, kde je dítě zbaveno možnosti jakýchkoli kontaktů a pomoci, následně je zneužíváno k prostituci nebo sexuálním aktivitám, výrobě pornografických záznamů, apod. Podle posledních odhadů je v erotickém průmyslu zneužíváno po celém světě okolo 1 miliónu dětí, především dívek. Pharming - Nasazování - jedna z posledních variant krádeže osobních údajů, které jsou získávány po infikování počítače zákeřným (malicious) programem a vytahuje (hijack) z vyhledávače (browser) citlivé údaje, tím, že místo požadované oficiální stránky banky je podstrčena falešná stránka (fake), která sbírá přístupové údaje a osobní data k jejich dalšímu zneužití Phishing - Lovení na udičku - vykrádání citlivých informací (osobních údajů, přístupových hesel (PINů), čísel kreditních karet, čísel bankovních účtů, telefonů apod.) k jejich dalšímu zneužití. Zlodějům k těmto cílům slouží podvodné y, které se tváří jako zprávy od oficiální instituce, banky, internet providerů, správců sítě, apod. A požadují pod různými záminkami zaslání nebo potvrzení požadovaných údajů. Nejčastějšími případy jsou y od loterijních společností, které požadují zaslání čísel a přístupových kódů bankovního konta, kam údajně pošlou výhru. Pohlavní zneužívání - Využívání dětí k prostituci, zatahování dětí do sexuálních vztahů za účelem výdělku nebo jiných forem odměny. Cyber stalking - Pronásledování - zneužívání online komunikace k nabízení nepo6adovaných služeb a věcí nebo k zastrašování. Kybernetičtí lovci (Cyber stalkers) vybírají své oběti v četovacích místnostech (chat rooms), diskuzních skupinách ke zprávám (message board), diskuzních fórech a prostřednictvím e -mailů; spamováním (mnohonásobným zasíláním nevyžádané pošta-junk mail), obtěžováním v živém četování nebo slovesným obtěžováním (flaming), zanecháváním nepřístojných vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů, apod. Sexuální obtěžování (týrání) - Často k němu dochází v rodině. Neexistují spolehlivé odhady tohoto jevu na celoevropské úrovni, přesto narůstají obavy ohledně násilí páchaného na dětech osobami, kterým dítě důvěřuje. Tato forma násilí může u dětí zcela narušit základní pocity spojené s vnímáním štěstí, jistoty a bezpečí. Sex turismus - Ve své drtivé většině uniká trestnímu řízení. Občané mnohých států, včetně států evropských, cestují do jiných částí světa a kupují sexuální služby poskytované dětmi v Jihovýchodní Asii, Latinské Americe a dalších oblastech. Bohužel jsou známy i případy, kdy příslušníci mírových sborů evropských (v Kosovu, Bosně) a také OSN (v Africe) byli zavlečeni do sexuálních skandálů spojených s pohlavním zneužíváním místních dětí... Spam - Spam (junk mail) je pro účely práva nazýván nevyžádané obchodní sdělení. Tuto oblast reguluje zákon č. 480/ 004 Sb., přijatý na základě evropských směrnic, který je však často hodnocen jako nepřesný a občas i sporný... Šikana - Bullying - kybernetická šikana, ponižování (- cyberbullying, cyber-bullying, online bullying) je agresivní používání elektronických informačních kanálů a komunikačních přístrojů jako je , instant messaging, textové zprávy (SMS), mobilní telefon a pomlouvačné webové stránky k šikanování, ponižování nebo trýznění jednotlivců nebo skupin prostřednictvím osobních útoků. Secure Internet - zabezpečený internet - pojem, který zahrnuje technické prostředky při zabezpečení počítače, resp. komunikačních prostředků, proti neoprávněnému přístupu (firewall), virům, červům (antivir), spamu (antispam), dialerům, apod. Zdroj: strana 10

11 Středa 13.února 2008 Zasedání žákovského parlamentu proběhlo za účasti zástupce ředitele školy Mgr. Jany Hladíkové. Zápis ze zasedání provedený předsedkyní Lenkou Nejedlou si můžete přečíst na následující fotografii. Nová image školního kola Veselé básničky V únoru se již tradičně konalo školní kolo Veselé básničky, recitační soutěže pro děti 1.stupně. Přihlásilo se do něj 27 dětí ze všech pěti tříd. To letošní se uskutečnilo 13.února. Nedočkaví soutěžící se ve 14 hod. shromáždili ve školní jídelně. Povzbudit je přišly děti ze školní družiny, nechyběli ani rodiče. Ke změně došlo ve složení poroty, ve které nebyl žádný vyučující z 1.stupně. Členky poroty - Drahomíra Říhová, paní zástupkyně Jana Hladíková a Václava Vinecká byly dobře připravené (seznamy, diplomy, odměny). Na recitátory se těšila i dětská porota, dvojice žáků 9. třídy Iveta Vebersíková a Michal Vít. Obě poroty vybíraly z každé kategorie tři nejlepší recitátory. Většinou byly děti dobře připravené, byli tam ale i takoví účastníci, kteří přípravě na soutěž věnovali málo. Určitě by se nad tím měli zamyslet jejich vyučující. Šestý ročník školního kola Veselé básničky má další změnu. Patnáct vybraných soutěžících vystoupí 10.března 2008 před svými rodiči a dalšími hosty ve společenské místnosti Obecního úřadu v Rožďalovicích, tam z nich bude vybrána nejlepší desítka, která se 12.března 2008 zúčastní meziškolního kola. Napsala Václava Vinecká strana 11

12 Školní kolo soutěže žáků 1.stupně v recitaci Veselá básnička Připraveno bylo publikum, připraveni byli soutěžící a připravena byla také porota. V té odborné zasedly Drahomíra Říhová, Václava Vinecká a Jana Hladíková. V žákovské porotě pracovali Iveta Verebsíková a Michal Vít. Květinové dary a poděkování za dobře odvedenou práci upřímně potěšily paní Říhovou i paní Vineckou. Poděkování pochopitelně patří i členům žákovské poroty. 1.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Marie Muchová 1.místo Kateřin Hůlková 2.místo Michaela Mišaničová 2.místo Michaela Mišaničová 2.místo Kateřina Hůlková 3.místo Marie Muchová Další soutěžící: Kristýna Beránková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. strana 12

13 2.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Matyáš Máslík 1.místo Linda Miklánková 2.místo Linda Miklánková 2.místo Matyáš Máslík 3.místo Tomáš Pleskot 3.místo Další soutěžící: Denisa Dušková, Kateřina Košťáková a Nikola Homolková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. 3.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Marcela Sasková 1.místo místo Jan Nešněra 2.místo Marcela Sasková 3.místo Eliška Kulichová 3.místo Eliška Kulichová Další soutěžící: Nikola Sládková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. Záběry do publika i momentka z průběhu soutěže. strana 13

14 4.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Lenka Beránková 1.místo Libor Pletka Lenka Beránková 2.místo Libor Pletka 2.místo Jaroslav Klimeš 3.místo Přemysl Čech 3.místo Přemysl Čech Další soutěžící: Martin Holec, Michal Senohrábek, Miroslav Hůlek, Jaroslav Klimeš Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. 5.kategorie Odborná porota Žákovská porota 1.místo Nikola Sekaninová 1.místo Nikola Sekaninová 2.místo Eliška Nováková 2.místo Eliška Nováková 3.místo Anna Antošová 3.místo Helena Kolmanová Další soutěžící: Helena Kolmanová, Monika Nováková, Jana Prejsková Na snímku vlevo jsou vyfotografováni všichni soutěžící, uprostřed první tři dle rozhodnutí odborné poroty a vpravo podle rozhodnutí žákovské poroty. Čtvrtek 14.února 2008 Porada vedení školy se vyjímečně konala bez přítomnosti ředitele školy. Jednáno bylo o možnosti využít nabídky Central European Schools na partnerské projekty pro žáky ve věku let na téma Učit se žít spolu: interkulturní dialog v Evropě, byl stanoven termín konaní školního kola Pythagoriády, diskutováno bylo o využití rozšiřujících nabídek Scia a možnosti studia pro školní koordinátory ŠVP. Řešena byla i využitelnost pro potřeby školy nabídek od firem Raabe, Lingea a Aurednik. strana 14

15 8.třída svatý Valentýn Žáci 8. třídy vytvářeli v hodině českého jazyka přání, vlastní báseň nebo příběh ke svátku svatého Valentýna, který se slaví 14. února. Prohlédnout si můžete práce Járy Kolmanové, Lucky Kymrové, Anny Antošové, Anety Kloučkové, Markéty Fadrhomcové a Hanky Tumové. Svátek sv. Valentýna Ještě před 20 lety by nás nenapadlo 14. února cokoliv slavit, pokud bychom se nejmenovali zrovna Valentýn. Dnes již snad všichni ví, že datum 14. února patří svátku zamilovaných. Jinak jméno Valentýn je latinského původu od slova valere zdravý, zdravím kypící. strana 15

16 Historie tradice oslav: Tradice oslavy Valentýna jako svátku všech zamilovaných se k nám po revoluci rozšířila z USA a Velké Británie, kde jej v této podobě slaví od 19. století. A tak se stává už i v Česku, že si 14. února zamilovaní dávají drobné i větší dárky, květiny a hlavně přáníčka tzv. Valentýnky. Typická je červená barva, srdíčka, postavička bůžka lásky Amora a romantické veršíky. Připomeňme, že i tato tradice se postupně vyvíjela. Její současná verze je kombinací křesťanských a pohanských oslav. Z historie se ke svátku sv. Valentýna váže následující: V dobách starého Řecka připadal svátek na 15. února jako oslava svazku mezi bohem Diem a Herou. Ve Starém Římě zase jako oslava vlčice, která vychovala Romula a Rema. Tradice oslavy se rozšířila nejdříve v Anglii, díky románu G. Chocera Ptačí sněm, který romanticky popisoval vztah a svatbu Richarda II. a Anny (dcery Karla IV.) v roce Ve Viktoriánských dobách se k tomuto dni posílaly anonymní kartičky, protože lidé milovali tajemno a překvapení obklopující obdržení anonymní Valentýnky. Obsahovaly např. text (anglicky a v překladu): Roses are red Violets are blue Sugar is sečet And so are you Růže jsou rudé, fialky modré, cukr je sladký, tak jako Ty A kdo byl Svatý Valentýn? Datu 14. února odpovídají 3 muži se jménem Valentýn a tady jsou jejich příběhy: Příběh první: Valentýn z Říma byl kněz (křesťan), kterému se podařilo vymodlit zázrak v podobě navrácení zraku slepé dceři tehdejšího prefekta. Valentýn se nelíbil císaři Klaudiovi II., který jej nechal nejprve sledovat, a poté, co Valentýn vymodlil zázrak, asi v roce 269 n.l. popravit. Druhý Valentýn z Terni se stal biskupem okolo roku 197 n.l. Císař Klaudius II. tehdy zakázal svatby, protože potřeboval více svobodných mužů ve svém vojsku (svobodný muž byl lepším vojákem). Biskup Valentýn toho však nedbal a dál tajně oddával milenecké páry. Když se císař toto dozvěděl, nechal jej popravit. Veškeré doklady o jejich životech jsou staré a nepřesné. Některé zdroje dokonce spojují tyto dva Valentýny v jednu osobu, každopádně na jejich umučení nebylo nic romantického. Příběh třetí pojednává o Valentýnovi, umučeném s početnou skupinou svých příznivců 14. února v Africe. Více o něm není známo. V dnešní době 14. února svátek slaví všichni zamilovaní, nezávisle na věku. V některých zemích, např. v USA (zde se tento svátek slaví až od 19. století) má výrazně komerční charakter a obchodníci všeho druhu toho zdatně využívají. Množství zakoupených přání mohou konkurovat pouze Vánoce. U nás se stále polemizuje o tom, zda slavit svátky přejaté ze zahraničí, když máme dost krásných a vlastních. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv variantu, více lásky určitě nikdy nebude na škodu, ať již ji projevíte 14. února či v jiný den nebo nepřetržitě po celý rok. Jak pravil klasik: Bez lásky nelze nic dělat. Saint-Exupéry Existuje však velká skupina lidí, kteří tento svátek neuznávají. Vyhlašuji bojkot svátku sv. Valentýn Svatý Valentýn je svátek všech zamilovaných. Chlapci a dívky, muži i ženy si navzájem posílají valentýnky. Valentýn je v pondělí 14. února. Jestli svátek slavíte, nezapomeňte svému miláčkovi darovat něco hezkého z lásky. Já svátek tradičně bojkotuji a vysvětlím vám své důvody. Císař Claudius Germanicus II nechal 14. února roku 269 popravit kněze Valentýna, který podle legendy tajně oddával milenecké páry. Císař sňatky zakázal, protože ženatí vojáci nebyli podle něho dobrými vojáky, jako ti svobodní. Skutečným důvod popravy kněze byl však úplně odlišný. Valentýn se údajně nechtěl vzdát své křesťanské víry. Legenda dále praví, že kněz v den své popravy poslal své milé dívce (dceři žalářníka) zamilované psaní. Proto si lidé posílají zamilovaná psaníčka a valentýnky. Na hrobě kněze Valentýna později vykvetl mandlovník, který zasadila jeho nešťastná dívka. Zároveň jí kat přinesl srdce bývalého kněze Valentýna. Lidé si tedy podle legendy dávají květiny a celý svátek všech zamilovaných je ve znamení srdce. strana 16

17 Kdyby Valentýn zůstal nepsaným svátkem všech zamilovaných, neměl bych proti tomu žádné námitky. Jenže to by se o něm nesměli dozvědět obchodníci, kteří v něm vidí jenom další svátek, kdy se otevírají naše peněženky. Zlí kapitalisté a vykořisťovatelé zahalí své nákupní chrámy do zamilovaných barev, vyskládají na stoly konzery s tuňákem a přikáží svým zaměstnancům, aby je upravili do tvaru srdce. Komerce se vkrádá také do reklamy, a tak jsme již před začátkem Valentýna masírováni ze všech stran. "Volejte si se svým miláčkem jen za polovinu ceny," švitoří zamilovaná telekomunikační společnost. Srdce, červená barva a láskyplné dotyky se objevují snad ve všech médiích a cílí na každého z nás. Láska je najednou komerční záležitostí a peníze jsou opět na prvním místě. Datum sv. Valentýna je již dlouhou dobu zatrhnuto v kalendářích všech odpovědných zaměstnanců, kteří mají na starosti obsah v médiích. Televize nasazují zvláštní valentýnské speciály, časopisy se předhánějí v líčení zamilovaných story a internetová média otevírají zvláštní sekce pro zamilované. Všechno je opět spojeno s reklamou, která křičí na každém rohu svá valentýnská poselství. Valentýn se jistě nevyhne ani weblogům a bude na okamžik figurovat v často hledaných slovech českých i světových vyhledávačů. Rádio, televize a Internet jsou plné sv. Valentýnu. Všechno to bláznivé šílenství je ve skutečnosti velmi dobrý obchodní tah. Je velmi dobře známo, že jsou zamilovaní pod vlivem přírodních drog, které vytváří jejich mozek. Vášnivě zamilovaní dokonce v některých případech zcela ztrácejí schopnost logicky uvažovat. Jako stádo se nahrnou do obchodů, rvou prodavačům z ruky plyšová zvířátka, srdíčka a podobné nesmysly. Stop! Vyhlašuji bojkot svátku sv. Valentýn. Proč je nutné si vzpomínat na svoji lásku zrovna 14. února, když je možné udělat totéž v některém z 364 dnů? Zkuste změnit každoroční tradici a pošlete SMS své lásce ještě dnes. Ukažte, že jste schopní vyjádřit všechno, co pro vás vaše láska znamená a nečekejte na "svátek" všech zamilovaných. Buďte originální a nejděte slepě s davem. Lásku si totiž můžete vyznávat celý rok. Totéž platí i pro drobné dárky, které věnujete druhému člověku upřímně a od srdce. Nastal čas nahradit známý sv. Valentýn novým svátkem. Začněte třeba jako já slavit Nýtnelav a posílat svým láskám nýtnelavky. Rozhodně také neuděláte chybu, když se ve svatý Valentýn připojíte k tichému bojkotu tohoto komerčního svátku. Pátek 15.února 2008 Akce 5P se věnovala přípravě maškarního reje základní školy, výběru z široké nabídky pomůcek, aktivit i vzdělávání a informacím k zájmovým kroužkům. Kritické poznámky padly k průběhu školního kola soutěže v recitaci Veselá básnička. Diskutováno bylo také o přípravě týdne s G.A.Lindnerem, který připadne na března. Maškarní rej v MŠ Již tradičně v únoru slavíme masopust. S výzdobou tříd i celé budovy jsme začali o týden dříve. Od pondělí děti i učitelky chodily v maskách. Přehlídka indiánů, čarodějek, klaunů, Batmanů, čertíků, Spidermanů a jiných pohádkových bytostí potěšil první den reje obyvatele Domova důchodců v Rožďalovicích. V úterý šel průvod městem. Z rozhlasu se linuly dětské písničky, které rozveselily nejen děti, ale i přihlížející. Ve středu maškarní průvod obešel všechny třídy základní školy i s kuchyní. I čtvrteční den skrýval plno dění, nejdříve diskotéka, potom zmrzlinové poháry a nechyběly ani diplomy pro masky a tombola. Pátek se stal dnem klidnějším, ale stále ještě v maskách. Celý týden byl náročný a tak jsme rádi vrátili z pohádkového světa, ale maškarní rej nám připomínají nakreslené obrázky a fotografie. Nyní se těšíme na jaro a Velikonoce. Za MŠ Eva Koseková strana 17

18 Diskotéka a vyvrcholení maškarního reje v mateřské škole. Pondělí 18.února 2008 Mgr. Jana Hladíková vedla logopedické nápravy v mateřské škole. Děti v mateřské škole se dnes fotily. Už se těšíme a netrpělivě čekáme na to, jak to dopadlo a jestli se fotografie podařily. Úterý 19.února 2008 V 7 hodin se sešli učitelé 2.stupně, aby diskutovali nad plnění úkolů vytyčeních ve školním vzdělávacím programu. Od 14 hodin začalo školní kolo Pythagoriády. Je to soutěž v matematických dovednostech žáků 6. a 7.ročníku. Z našich žáků našli odvahu dva. Byli jimi Jan Nešněra a Sandra Diblíčková. Honza byl úspěšnější a získal celkem 4 body, Sandra získala polovinu výsledku Honzy, tedy 2 body. Celkem bylo možné získat 15 bodů a pro postup do okresního kola bylo třeba získat 9 bodů. Z tohoto důvodu ani jeden z nich do okresního kola nepostupuje. Přesto nezbývá než poblahopřát oběma k tomu, že využili možnosti vyzkoušet si své matematické znalosti při řešení praktických příkladů. Své schopnosti si můžete vyzkoušet i vy. strana 18

19 Středa 20.února 2008 V 7 hodin se sešli učitelé 1.stupně, aby diskutovali nad plněním úkolů vytyčených ve školním vzdělávacím programu. V průběhu dopoledne se uskutečnila schůzka ředitele školy s panem starostou Josefem Nešněrou. Široce bylo jednáno o činnosti školy a řešena byla otázka zabezpečení komplexního odsávání par nad všemi varnými technologiemi ve školní jídelně základní školy, opadávající omítky v žákovských šatnách z důvodu nedobré kvality střešní krytiny a velikosti nádob na směsný odpad. Předběžně bylo projednáno podání žádosti na zvýšení kapacity mateřské školy na 56 dětí a možnosti využití toku peněz z EU formou podání grantu. Domluven byl postup činností při rekonstrukci školního hřiště a konzultována byla představa úprav před budovou školy v Tyršově ulici. Od 14 hodin začala v počítačové učebně závěrečná minikoncerence dlouhodobého vzdělávání pedagogických pracovníků Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Dominantním cílem byla prezentace realizovaných výukových jednotek jednotlivými učiteli. Jako první se úkolu zhostila Jaroslava Sedláčková, po ní následovala Nina Dyčenková a první trojici uzavíral Jan Kubín. Dostalo se na všechny, a tak po Miroslavě Janíčkové a Janě Renčové přišla řada i na Romana Kotláře. Závěrem je třeba uvést, že naši lektoři, Lenka a Jindřich Mončekovi, byli velmi příjemně překvapeni úrovní prezentovaných výukových jednotek a několik z nich dokonce shledali po drobných doplněních vhodnými k dalšímu publikování v odborných periodicích. To pro nás bylo velmi příjemné zjištění. Čtvrtek 21.února 2008 Porada vedení školy tentokrát projednávala otázky týkající se činnosti školy ve dvou týdnech. Nejdříve v týdnu, kdy mají žáci jarní prázdniny a pak v týdnu následujícím. Velmi důležité bylo projednání všech podkladů k dohadovacímu řízení na obci s rozšířenou působností, kterou je pro nás Nymburk. Dále došlo ke schválení změny potravinového limitu, který je s platností o 1.března 2008 zvýšen ve všech věkových kategoriích o 1 Kč, tedy pro strávníky ve věku 3-6 let na 14 Kč, 7-10 let na 16 Kč, let 18 Kč a nakonec 15 a více let 20 Kč. Ke stejnému datu došlo i ke změně osobní režie na 22 Kč a věcné režie na 7 Kč. Z toho vyplývá, že pro strávníky platící plnou částku je cena oběda v základní škole = 49 Kč. V mateřské škole navíc dochází i ke zvýšení potravinového limitu na přesnídávku i svačinu ve věkové kategorii 3-6 let na 7 Kč a 7-10 let 8 Kč. U osobní režie byla vypočtena hodnota 24 Kč a u věcné režie 9 Kč. strana 19

20 Mezinárodní den mateřského jazyka V hodinách českého jazyka dostali žáci 6.-8.třídy za dobrovolný domácí úkol zjistit na internetu nebo v tisku informace k tomuto dni. Tyto informace měli sdělit svým spolužákům formou proslovu. V 8. a 7. třídě se nenašel ani jeden žák, který by zadaný úkol splnil. V 6. třídě částečně splnila úkol Iva Černochová a Patrik Šlemr, jejich referáty byly zaměřeny na vývoj češtiny. UNESCO od roku 1999 vyhlašuje tento den jako varovný signál pro všechny, kteří si čím dál tím méně váží toho, co máme a oč bychom mohli velmi snadno a rychle přijít. Alespoň jediný den v roce, kdy bychom mohli být k vlastnímu mateřskému jazyku i k mateřským jazykům obyvatel celého světa všímavější a ohleduplnější. Tento den byl zvolen u příležitosti výročí, kdy v roce 1952 v tehdejším Pákistánu devět obhájců jazyka Bangla obětovalo svůj život za uznání tohoto jazyka za úřední. Cílem Mezinárodního dne mateřského jazyka je prosazování jazykové různosti a vícejazyčnosti ve vzdělávání. Na světě existuje téměř jazyků. Zanikání celých jazykových systémů je čím dál tím rychlejší, v současné době se odhadují dva jazyky za měsíc. Zapsala Jana Hladíková Pátek 22.února 2008 Na akci 5P byli přítomní seznámeni s obsahem schůzky ředitele školy s panem starostou, s plánovanými úpravami ve třídách v průběhu jarních prázdnin, o změně potravinového limitu a režií ve školní jídelně a v závěru byli rozděleni do trojic, které v termínu do 5.března 2008 mají řediteli školy odevzdat své představy a doporučení k možnostem školy týkajících se zapojení školy do grantů. Po druhé vyučovací hodině začal maškarní rej. Ukázka tria masek z řad pedagogického sboru A trojice fotografií masek z řad žáků školy. strana 20

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů

Přehled zapojených škol do projektu. Vzdělávání učitelů Rozvoj klíčových kompetencí a celoživotního vzdělávání učitelů Key competences development and lifelong learning of teacher Přehled zapojených škol do projektu Vzdělávání učitelů Jednotlivé akce byly realizovány

Více

T ematická zpráva. Užití informačních a komunikačních technologií ve školách za uplynulé dva roky. Praha, leden 2008

T ematická zpráva. Užití informačních a komunikačních technologií ve školách za uplynulé dva roky. Praha, leden 2008 T ematická zpráva Užití informačních a komunikačních technologií ve školách za uplynulé dva roky Praha, leden 2008 Obsah 1 Základní informace o tematicky zaměřené inspekci... 3 2 Inspekční zjištění...

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr.

Valentýn. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Irena Mgr. Paulová, Irena Paulová Mgr. VY_32_INOVACE_PRV_487 S2 Valentýn Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 2. 2. 2013 Datum pilotáže: 14. 2. 2013 Metodika: Učitel prostřednictvím textu a obrázků seznámí děti s

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 Statutární město Brno Městská policie

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

esafety label: Hodnotící formulář pro školy

esafety label: Hodnotící formulář pro školy esafety label: Hodnotící formulář pro školy pracovní materiál pro účastníky odborného vzdělávání projektů Vážení přátelé bezpečnějšího internetu, Praha 5, 6, 7 a 14 bezpečně online předkládáme Vám sadu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr.

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. Zuzana Holečková Obsah: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Škola sdružuje Základní škola

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více