Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587131"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 350. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA BIZHUB 350 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Návod k obsluze KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Uživatelská příručka KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Příručka pro uživatele KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Návod na použití KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

2 Abstrakt manuálu:.. Pouzité ilustrace Návody k pouzití Návod - Kopírovací rezim Návod - Rezim síového skeneru (tato pírucka)... Poadí cinností Uzitecné informace...

3 Zvlástní textové znacky Uspoádání CD-ROM Vlastnosti Snímání do u 2-3 Snímání do FTP. 2-4 Snímání do SMB...

4 2-5 Snímání na disk. 2-6 Internetové faxování PageScope Web Connection Nastavení Pipojení k LAN. 3-3 Pipojení kabelu LAN Provedení síových nastavení...

5 Tabulka síových nastavení Pocátecní síová nastavení /250/350 x Základní nastavení Settings (nastavení) DHCP Nastavení IP adresy...

6 Maska podsít Brána Nastavení síové karty Nastavení síové karty Nastavení DNS...

7 Nastavení DNS Host Name (název hostitele) Domain Name (název domény) Adresa serveru DNS Název stroje 3-22 Zadání názvu stroje

8 .3-22 Nastavení SMTP Adresa SMTP serveru Adress ( ová adresa) Jméno uzivatele pro ovení SMTP.3-27 Heslo ovení SMTP Nastavení POP3

9 Adresa serveru POP Jméno uzivatele POP Heslo POP Kontrola aut.-p 3-34 Nastavení u/snímání (rezim u) 3-35 Formát VY (max.)...

10 3-35 Kvalita VY (max.) Metoda kódování Nastavení u/snímání (rezim snímání) Nastavení rezimu snímání Nastavení skeneru 3-43 Zpráva o cinnosti

11 Tisk hlavicky P dok Text hlavicky u Registrace pedmtu Nastavení rozdlení Nastavení LDAP Hledání LDAP.

12 Nastav. serveru LDAP Nastavení serveru LDAP Výchozí nastavení vyhledávání /250/ x Nastavení ového serveru Správce sít Zadání názvu domény...

13 3-58 Registrace názvu domény 3-58 Pouzití registrovaného názvu domény Kontrola síového pipojení (Ping) Kontrola síového pipojení Ovení uzivatele a sledování záznam Jestlize bylo nastaveno ovování uzivatel Jestlize bylo nastaveno sledování záznam Snímání do u 4.1 Zadání cíle pomocí tlacítka jednotlacítkové volby Volba tlacítka jednotlacítkové volby..

14 4-3 Zadání cíle dotykem tlacítka jednotlacítkové volby Zadání císla tlacítka jednotlacítkové volby Vyhledávání tlacítka jednotlacítkové volby. 4-9 Zadání etzové volby Zadávání adresy Zadávání adresy 4-13 Nastavení kvality snímání a faktor zoom Typ originálu..

15 Nastavení kvality snímání Sytost Nastavení sytosti Nastavení formátu originálu Nastavení dalsích funkcí...

16 Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení penosu 2v Nastavení oboustranného penosu Nastavení pednostního penosu Nastavení penosu s casovacem Nastavení razítka Zmna pedmtu

17 Nastavení zptné adresy Zadání názvu souboru Ostatní funkce Jestlize nemohl být penos dokoncen Prohlízení zprávy o penosu Opakované odeslání.

18 /250/350 x Registrace cíl Programování tlacítka jednotlacítkové volby Programování tlacítka jednotlacítkové volby Zmna nebo smazání tlacítka jednotlacítkové volby Kopírování tlacítka jednotlacítkové volby Registrace/smazání náhradního cíle Pojmenování indexu Pojmenování indexu..í císla tlacítka jednotlacítkové volby...

19 Vyhledávání tlacítka jednotlacítkové volby Nastavení kvality snímání a faktor zoom Typ originálu Nastavte formát originálu Nastavení dalsích funkcí Nastavení zdroje penosu Nastavení cíle...

20 Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení penosu 2v Nastavení oboustranného penosu Nastavení penosu s otocením Nastavení pednostního penosu Nastavení penosu s casovacem Nastavení razítka.

21 Zmna pedmtu Nastavení zptné adresy Zadání názvu souboru.7-37 Jestlize nemohl být penos dokoncen Prohlízení zprávy o penosu Opakované odeslání Píjem internetových fax...

22 Nastavení pro internetové faxování Automatický píjem internetových fax 7-41 Data, která lze pijímat.7-41 Rucní píjem internetových fax Registrace cíl Programování tlacítka jednotlacítkové volby Programování tlacítka jednotlacítkové volby

23 Zmna nebo smazání tlacítka jednotlacítkové volby Kopírování tlacítka jednotlacítkové volby Registrace/smazání náhradního cíle Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

24 Pouzití serveru LDAP 8.1 Vyhledání informace o cíli na serveru. 8-3 Základní vyhledávání a podrobné vyhledávání.8-3 Vyhledávání informací o cíli Registrace informací o cíli na tlacítku jednotlacítkové volby Registrace informací o cíli na tlacítku jednotlacítkové volby x-6 200/250/350 9 Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection 9.1 Nastavení, která lze provádt pomocí PageScope Web Connection 9-3 Zálozka Scan (rezim správce) Zálozka Scan (rezim správce) Zálozka Network (rezim správce) Pomocí PageScope Web Connection Provozní prostedí.

25 Pístup k PageScope Web Connection Kdyz bylo pouzito nastavení ovení uzivatele Jestlize bylo pouzito nastavení sledování záznamu Struktura stránky Pihlásení v rezimu správce Vyrovnávací pam internetového prohlízece Pro Internet Explorer Netscape...

26 Registrace jednotlacítkových voleb (rezim uzivatele) Pojmenování indexu Registrace cíl jednotlacítkové volby Registrace náhradního píjemce Zmna nastavení cíle jednotlacítkové volby Mazání cíl jednotlacítkové volby Registrace faxového programu (rezim uzivatele) Registrace faxových program Zmna nastavení faxových program...

27 Mazání faxového programu Registrace názvu domény (rezim uzivatele) Registrace názv domén Export/Import (rezim správce) Export dat jako soubor Import soubor Registrace TSI..

28 Registrace zdroj penosu Nastavení VY (rezim správce) Vytvoení nastavení pro penos Nastavení P (rezim správce) Nastavení pro píjem Nastavení snímání (rezim správce) Nastavení pro snímání...

29 /250/350 x VY dokument (rezim správce) Zadejte adresu pro pedávání P dokument (rezim správce) Nastavení zpracování pijatých dokument jednotlivými linkami.9-58 Nastavení zpracování ostatních pijatých dokument Nastavení zprávy (rezim správce) Nastavení tisku zprávy o cinnosti.

30 TCP/IP (rezim správce) Nastavení TCP/IP LDAP (rezim správce) Nastavení LDAP Nastavení serveru LDAP (rezim správce) Registrace serveru LDAP..

31 9-70 Smazání serveru LDAP /Internet FAX (rezim správce).9-73 Nastavení POP Nastavení SMTP Nastavení pedmtu nebo textu Provedení ostatních nastavení Konfigurace FTP (rezim správce)...

32 Nastavení FTP SSL/TLS (rezim správce) Kdyz je vytvoen certifikát Vytváení certifikát Mazání certifikát Nastavení SSL/TLS...

33 Ovení uzivatele (rezim správce) Nastavení ovení uzivatele Nastavení správy Dostupné parametry.10-3 Funkce správce Funkce správce Registrace názv zdroj penosu.

34 Registrace názvu zdroje penosu Nastavení zprávy o penosu (Nastav. VY) Nastavení Kvality/rezimu Nastavení komunikacního rezimu x-8 200/250/ Nastavení casování tisku pijatých dokument (Nastav. P) Cas zamknutí pamti Nastavení hesla uzamknutí pamti Rucní tisk...

35 10-21 Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení zprávy o VY Nastavení zprávy o cinnosti Pedávání penásených dokument zadaným cílm (VY pedávání) Nastavení cíle pedávání Nastavení zpsobu zpracování pijatých dokument (Správa dok.) Nastavení zpracování dokumentu pijatého portem Zadání zpsobu zpracování pijatých dokument Nastavení zpracování dokumentu pijatého jinými linkami Zadání zpsobu zpracování pijatých dokument..

36 Nastavení softwarových pepínac (funkce stroje) Nastavení softwarových pepínac Nastavení softwarových pepínac Nastavení pedávání správce (rezim 198) Nastavení internetového faxu (rezim 350) Nastavení pilození informace o zdroji penosu pi faxování nebo pi pedávání pijatých dokument (rezim 352) Nastavení prodlevy penosu SMTP (rezim 356) Nastavení prodlevy píjmu SMTP (rezim 357) Nastavení prodlevy píjmu POP3 (rezim 358) Nastavení výchozího zobrazení pro zadání adresy (rezim 366) Nastavení prodlevy dotazu DNS (rezim 367)...

37 Nastavení penosového intervalu pi separaci ových zpráv (rezim 372) Nastavení funkce plného rezimu internetového faxu (rezim 373) Nastavení funkcí zabezpecení u (rezim 380) Nastavení formátu pro export souboru (rezim 470) Nastavení SSL/TLS Nastavení SSL/TLS Zprávy a seznamy Kontrola okolností penosu (Zpráva o VY) 11-3 Tisk zprávy o penosu

38 Obsah zprávy x-9 200/250/ Kontrola okolností píjmu (Zpráva o P) Tisk zprávy o píjmové cinnosti Obsah zprávy Kontrola cíl registrovaných na tlacítkách jednotlacítkové volby (Seznam 1T voleb). Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

39 Tisk seznamu jednotlacítkové volby Obsah seznamu Tisk seznamu ových program Tisk seznamu ových program Obsah seznamu Kontrola nastavení funkcí (Seznam nastavení) Tisk seznamu nastavení

40 Obsah seznamu esení potízí s funkcí snímání Kdyz se objeví následující zobrazení Seznam síových chyb Penos internetového faxu/snímání do u Píjem internetového faxu Snímání do FTP Snímání do SMB.

41 Odstraování závad Penos internetového faxu/snímání do u Píjem internetového faxu.12-9 Other (ostatní) Dodatek 13.1 Technické informace o výrobku Technické údaje internetového faxu Technické údaje snímání do u..

42 Technické údaje snímání do FTP Technické údaje snímání do SMB Vkládání textu Psaní textu Seznam dostupných znak Slovnícek

43 13-7 Rejstík x /250/350 1 Úvod Úvod 1 Úvod Dkujeme vám, ze jste se rozhodli pro tento stroj. Tento návod k pouzití obsahuje podrobné informace o pracovních postupech vyzadovaných pi pouzití síového pipojení a funkcích skeneru bizhub 200/250/350, pokyny k jejich pouzití a základní postupy pro odstraování závad. Nez zacnete stroj pouzívat, pozorn si pectte tento návod k pouzití, abyste dokázali stroj pouzívat správn a úceln. Pírucku si po pectení ulozte do drzáku, aby byla vzdy po ruce v pípad otázek nebo problém pi jeho obsluze. Vzhled skutecného zaízení se mze lehce lisit od ilustrací pouzitých v návodu k pouzití Energy Star Jako partnei skupiny ENERGY STAR zarucujeme, ze tento stroj vyhovuje normám ENERGY STAR pro úcinné vyuzití energie. Co je to výrobek ady ENERGY STAR? Výrobek ady ENERGY STAR je vybaven zvlástní funkcí, která umozuje automatický pechod do "rezimu nízké spoteby" po urcité dob necinnosti. Výrobek ady ENERGY STAR vyuzívá energii efektivnji, setí vase peníze za provozní náklady a pomáhá chránit zivotní prostedí. 200/250/ Úvod Ochranné známky a registrované obchodní znacky KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA a výraz The essentials of imaging jsou registrovanými obchodními znackami a obchodními znackami KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. PageScope a bizhub jsou registrovanými obchodními znackami a obchodními znackami KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator a Netscape jsou ochrannými známkami Netscape Communications Corporation. Compact- VJE Copyright VACS Corp. RC4 je registrovanou obchodní znackou nebo obchodní znackou RSA Security Inc. ve Spojených státech i v jiných zemích. RSA je registrovanou obchodní znackou nebo obchodní znackou spolecnosti RSA Security Inc. ve Spojených státech amerických i v dalsích zemích. Prohlásení k OpenSSL OpenSSL License Copyright The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact org. 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: /250/350 Úvod 1 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www. openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR a PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic software written by Eric Young This product includes software written by Tim Hudson Original SSLeay License Copyright Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

44

45 com). Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. Jestlize je tento balík pouzíván ve výrobku, nálezí Ericu Youngovi píspvek jako autoru cásti pouzívané knihovny. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 200/250/ Úvod "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word `cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR a PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies /250/350 Úvod 1 O této pírucce Tento návod k pouzití se vztahuje na síové funkce a funkce snímání bizhub 200, 250 a 350. Tato cást je úvodem k pírucce a názvm výrobk atd. Pírucka je urcena pro uzivatele, kteí rozumí základním cinnostem pocítac a stroje. Postupy pouzití operacních systém Windows nebo Macintosh a aplikacních program naleznete v píslusných píruckách. Zápis Název výrobku bizhub 200/250/350 Vestavný síový adic Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Pi spolecném odkazu na výse uvedené operacní systémy Zpsob uvádní v pírucce Tento stroj, 200/250/350 Tiskový adic Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP 1.3 Pouzité ilustrace Obecn jsou v pírucce uvádna zobrazení na dotykovém panelu a aplikacní okna, jez ukazují neinstalované píslusenství. 200/250/ Návody k pouzití Pro tento stroj byly vytvoeny následující návody k pouzití. Návod - Kopírovací rezim Úvod Pírucka obsahující podrobný popis základních cinností a postup pro rzné kopírovací funkce. - V tomto návodu k pouzití naleznete blizsí informace o pouzití kopírovacích funkcí, vcetn pokyn k instalaci a pouzití, zapínání a vypínání stroje, vkládání papíru a odstraování závad, jakými je odstraování zásek papíru. Návod - Rezim síového skeneru (tato pírucka) Pírucka obsahující podrobný popis konkrétních síových funkcí pro standardní vybavení a pouzití funkcí snímání. - V tomto návodu k pouzití naleznete blizsí informace o pouzití síových funkcí a o snímání do u, snímání do FTP, snímání do SMB a internetovém faxování. Návod - Rezim schránky Pírucka obsahující podrobný popis pro pouzití funkcí schránky. - V tomto návodu k pouzití naleznete blizsí informace o pouzití snímání na disk, tisku zkusební kopie nebo zamknuté úlohy a o funkcích vyuzívajících volitelný pevný disk. Návod - Tiskový rezim Pírucka obsahující podrobný popis postup pro pouzití standardního vestavného tiskového adice. - V tomto návodu k pouzití naleznete podrobné informace o pracovních postupech pro pouzívání tiskových funkcí /250/350 Úvod 1 Popis konvencí pouzitých v pírucce V návodu jsou pouzívány následující znacky a formátování textu. Bezpecnostní doporucení NEBEZPECÍ Nerespektování pokyn zvýraznných tímto zpsobem mze vést k smrtelným nebo vázným úrazm elektrickým proudem. % Vsímejte si vsech nebezpecí, aby nedocházelo k úrazm. 7 VÝSTRAHA Nerespektování pokyn zdraznných tímto zpsobem mze vést k váznému poranní nebo zpsobit vznik skod. % Vsímejte si vsech výstrah, aby nedocházelo k úrazm a bylo zaruceno bezpecné pouzívání kopírovacího stroje. 7 POZOR Nerespektování pokyn zdraznných tímto zpsobem mze vést k lehkému poranní nebo zpsobit vznik skod. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

46 % Vsímejte si vsech upozornní, aby nedocházelo k úrazm a bylo zaruceno bezpecné pouzívání kopírovacího stroje. Poadí cinností 1 2 Císlem 1 je oznacen první krok v poadí urcitých cinností. Dalsí stejn formátovaná císla oznacují následující kroky v poadí cinností. Obrázek vlozený na tomto na tomto míst zobrazuje cinnost, kterou je teba provést. Takto formátovaný text obsahuje doplující informace. % Text formátovaný tímto zpsobem popisuje cinnost, která vede spolehliv k pozadovaným výsledkm.? 200/250/ Uzitecné informace Úvod 2 Poznámka Text zvýraznný tímto zpsobem obsahuje uzitecné informace a rady pro zajistní bezpecného pouzití kopírovacího stroje. 2 Pipomenutí Text zvýraznný tímto zpsobem obsahuje informace, ke kterým je teba pihlédnout.! Podrobnosti Text zvýraznný tímto zpsobem obsahuje odkazy na podrobný popis. Zvlástní textové znacky Tlacítko [Kopie] Názvy tlacítek na ovládacím panelu jsou psány výse uvedeným zpsobem. NASTAVENÍ STROJE Text zobrazený na displeji je uveden tímto zpsobem /250/350 Úvod 1 Uspoádání CD-ROM CD-ROM tiskového adice obsahují: - User Software CD- ROM - PostScript Printer Driver CD-ROM (Win/Mac) Kazdý CD-ROM obsahuje tiskové ovladace (pro Windows a pro Macintosh) a nástroje spolu s obrazovkovými písmy a dokumentací sestávající z návod k pouzití a poznámek k verzím. Chcete-li získat pozadované slozky a soubory, prozkoumejte obsah disk CD-ROM. - Názvy slozek a soubor nemusí být v níze uvedeném seznamu zacínajícím koenovým adresáem uvedeny. - Pouzijte soubory z píslusných jazykových slozek /250/ Úvod /250/350 2 Vlastnosti Vlastnosti Vlastnosti Snímání do u Snímání do u slouzí k odesílání obraz nasnímaných tímto strojem jako pílohy u. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze odesílat papírové dokumenty em pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby. - Originální dokument je pilozen k u (formát MIME) a odeslán jako obrazový soubor ve formátu TIFF nebo PDF. Aby bylo mozno pijmout obraz pocítacem, musí být instalován e- mailový software, který podporuje formát MIME, a software, který zobrazí formát TIFF nebo PDF. - Obrazy ve formátu TIFF lze zobrazit pomocí prohlízece TIFF, který je standardní soucástí Windows. - Obrazy ve formátu PDF lze zobrazit pomocí Adobe Reader. - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 3 "Snímání do u" na stran ový server Pocítac klienta Intranet Internet ový server Pocítac klienta 200/250/ Snímání do FTP Vlastnosti Snímání do FTP slouzí k odsunutí snímaných dat originálu po síti na server FTP. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze papírové dokumenty pevést na data a pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby je odsunout. Odsunutá data lze zavádt do pocítac v síti. - Dokument je odeslán jako obraz v souboru formátu TIFF nebo PDF. - Mzete nastavit, jestli má být po dokoncení FTP penosu odeslána ová zpráva s upozornním na místo, na kterém byla data ulozena (funkce upozornní em). - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 4 "Snímání do FTP" na stran 5-3. FTP server Intranet Internet FTP server /250/350 Vlastnosti Snímání do SMB Snímání do SMB slouzí k odeslání snímaných dat originálu do sdílené slozky v pocítacové síti. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze papírové dokumenty pevést na data a pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby je odeslat. Aby bylo mozno pouzívat funkci snímání do SMB, musí být pedem na pocítaci, kde mají být data pijata, vytvoena sdílená slozka. V názvu sdílené slozky se navíc nesmí pouzívat písmo katakana v polovicní ani plné síce. - Dokument je odeslán jako obraz v souboru formátu TIFF nebo PDF. - Mzete nastavit, jestli má být po dokoncení snímání do SMB odeslána ová zpráva s upozornním na místo, na kterém byla data ulozena (funkce upozornní e- mailem). - Obrazy ve formátu TIFF lze zobrazit pomocí prohlízece TIFF, který je standardní soucástí Windows. - Obrazy ve formátu PDF lze zobrazit pomocí Adobe Reader. - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 5 "Snímání do SMB" na stran 6-3. Pocítac klienta Intranet 200/250/ Snímání na disk Vlastnosti Snímaný dokument mzete ulozit ve schránce uzivatele, vytvoené na volitelném pevném disku. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

47 Ulozený soubor mzete zavést do pocítace pomocí PageScope Web Connection. - Dokument je odeslán jako obraz v souboru formátu TIFF nebo PDF. - Mzete nastavit, jestli má být po ulození dat odeslána ová zpráva s upozornním na místo, na kterém byla data ulozena (funkce upozornní em). - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blizsí informace naleznete v návodu k pouzití [Schránka]. Pocítac klienta Snímaný originál Intranet Disk /250/350 Vlastnosti Internetové faxování Pi internetovém faxování se pipojují obrazová data pvodního dokumentu k ové zpráv a odesílají se prostednictvím internetu nebo intranetu na terminál internetového faxu. Data mzete odeslat zadáním ové adresy ve stejné dob, kdy je zadáváno faxové císlo pro penos prostednictvím bzné telefonní linky. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze data odeslat pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby. Originální dokument je pilozen k u (formát MIME) a odeslán jako obrazový soubor ve formátu TIFF. - Internetové faxování probíhá ve zcela jiném prostedí nez faxové penosy po telefonní lince, a faxy nejsou penáseny pímo k cíli. Proto zde existují urcitá omezení. - Pi odesílání internetového faxu lze kontrolovat výsledky píjmu v míst urcení. Navíc lze zjisovat píjmové schopnosti cílového zaízení a podle toho upravit penos (cílový stroj musí podporovat plný rezim). - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 6 "Internetové faxování" na stran ový server Pocítac klienta Internetový fax terminál Intranet Internet ový server Pocítac klienta 200/250/ PageScope Web Connection Vlastnosti Pomocí pocítace lze kontrolovat stav penosu/tisku a faxové záznamy stroje. Navíc mohou být registrována tlacítka jednotlacítkové volby a postovních program. PageScope Web Connection nabízí stránku s uzivatelským rezimem a stránku s rezimem správce. - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 8 "Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection" na stran /250/350 3 Nastavení Nastavení Nastavení Pipojení k LAN Tento stroj komunikuje v LAN pomocí protokolu TCP/IP. Musí být proto pipojen kabelem LAN. Pro pipojení k LAN pouzijte kabel LAN (kabel Fast Ethernet 100BASE-TX). Pipojení kabelu LAN Pipojte konektor kabelu LAN k portu (LAN) na pravé stran stroje, druhý konec kabelu zapojte do rozbocovace. Port se nachází na pravé stran stroje. Pro pipojení k LAN pouzijte kabel Fast Ethernet 100BASE-TX (tída 5). 2 Poznámka Kabel LAN není dodáván spolu se strojem. Pouzijte kabel, který vyhovuje vasemu prostedí. Níze je popsán stav jednotlivých LED. Barva LED Zelená a zlutá Zelená Stav VYP ZAP Bliká Zlutá ZAP Bliká Popis Stroj není zapnut. LAN není správn pipojena. LAN je ádn pipojena (100 Mb/s). Jsou pijímána data (100 Mb/s). LAN je ádn pipojena (10 Mb/s). Jsou pijímána data (10 Mb/s). 200/250/ Nastavení /250/350 Nastavení Provedení síových nastavení Dostupnost operací závisí na prostedí LAN stroje. Provete síová nastavení podle prostedí LAN a cinností, které je teba provádt.! Podrobnosti Díve nez pistoupíte k nastavování, získejte od správce sít potebné informace. Síová nastavení provádjte v rezimu správce pomocí ovládacího panelu stroje nebo PageScope Web Connection. Níze je uveden postup nastavení pomocí ovládacího panelu stroje. Provádní nastavení pomocí PageScope Web Connection viz Kapitola 8 "Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection" na stran 9-3. Tabulka síových nastavení V tabulce jsou popsána síová nastavení pozadovaná pro jednotlivé cinnosti. o: Nastavení je pozadováno. +: Nastavení je pozadováno v závislosti na prostedí. 0: Parametr je dostupný. : Parametr není dostupný. Provozní parametr Základní nastavení DHCP Nastavení IP adresy Maska podsít Brána Název vlastní domény Nastavení síové karty Nastavení DNS ANO/NE Název hostitele Domain Name (název domény Active Directory) Adresa DNS serveru o o o + + o o o + + o o o + + o o o + + o o o + Snímání do u Snímání do FTP Snímání do SMB Snímání na disk Internetové faxování 200/250/ Provozní parametr Název stroje Název stroje Nastavení SMTP Adresa SMTP serveru Adress ( ová adresa) Jméno uzivatele pro ovení SMTP Heslo ovení SMTP Nastavení POP3 Adresa serveru POP3 Jméno uzivatele POP3 Heslo POP3 Kontrola aut.-p Nastavení posty/snímání Metoda u Rezim snímání Nastavení skeneru Zpráva o cinnosti Tisk hlavicky P dok. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití.

FS-C5400DN. Návod k obsluze. Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. FS-C5400DN Návod k obsluze Před používáním zařízení si přečtěte Návod k obsluze. Poté jej uložte v blízkosti zařízení pro další použití. Obsah Právní ustanovení a informace o bezpečnosti 1 Části přístroje

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 3500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/895401 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 3500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N10E http://cs.yourpdfguides.com/dref/4310177

Vaše uživatelský manuál ASUS DSL-N10E http://cs.yourpdfguides.com/dref/4310177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

GDI 163/211. Uživatelská příručka

GDI 163/211. Uživatelská příručka GDI 163/11 Uživatelská příručka . Obsah 1 Úvod Copyright... 1-4 1.1 Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru... 1-5 1. Popis konvencí použitých v návodu... 1-8 Bezpečnostní rady... 1-8 Pořadí činností...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5154-00 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5255-00 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132

Vaše uživatelský manuál UMAX VISIONBOOK 4100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226132 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NPD4756-01 CS

Uživatelská příručka NPD4756-01 CS NPD4756-01 CS Obsah Úvod Autorská práva a ochranné známky... 11 Použití této příručky... 12 Konvence... 12 Nelegální kopie a výtisky... 13 Funkce produktu... 13 Funkce... 13 Kapitola 1 Technické údaje

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Návod k použití Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/863611 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC5100 SMALL FORM FACTOR PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series

Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Tiskárny HP LaserJet P3005 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více