Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587131"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 350. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA BIZHUB 350 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Návod k obsluze KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Uživatelská příručka KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Příručka pro uživatele KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Návod na použití KONICA MINOLTA BIZHUB 350 Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

2 Abstrakt manuálu:.. Pouzité ilustrace Návody k pouzití Návod - Kopírovací rezim Návod - Rezim síového skeneru (tato pírucka)... Poadí cinností Uzitecné informace...

3 Zvlástní textové znacky Uspoádání CD-ROM Vlastnosti Snímání do u 2-3 Snímání do FTP. 2-4 Snímání do SMB...

4 2-5 Snímání na disk. 2-6 Internetové faxování PageScope Web Connection Nastavení Pipojení k LAN. 3-3 Pipojení kabelu LAN Provedení síových nastavení...

5 Tabulka síových nastavení Pocátecní síová nastavení /250/350 x Základní nastavení Settings (nastavení) DHCP Nastavení IP adresy...

6 Maska podsít Brána Nastavení síové karty Nastavení síové karty Nastavení DNS...

7 Nastavení DNS Host Name (název hostitele) Domain Name (název domény) Adresa serveru DNS Název stroje 3-22 Zadání názvu stroje

8 .3-22 Nastavení SMTP Adresa SMTP serveru Adress ( ová adresa) Jméno uzivatele pro ovení SMTP.3-27 Heslo ovení SMTP Nastavení POP3

9 Adresa serveru POP Jméno uzivatele POP Heslo POP Kontrola aut.-p 3-34 Nastavení u/snímání (rezim u) 3-35 Formát VY (max.)...

10 3-35 Kvalita VY (max.) Metoda kódování Nastavení u/snímání (rezim snímání) Nastavení rezimu snímání Nastavení skeneru 3-43 Zpráva o cinnosti

11 Tisk hlavicky P dok Text hlavicky u Registrace pedmtu Nastavení rozdlení Nastavení LDAP Hledání LDAP.

12 Nastav. serveru LDAP Nastavení serveru LDAP Výchozí nastavení vyhledávání /250/ x Nastavení ového serveru Správce sít Zadání názvu domény...

13 3-58 Registrace názvu domény 3-58 Pouzití registrovaného názvu domény Kontrola síového pipojení (Ping) Kontrola síového pipojení Ovení uzivatele a sledování záznam Jestlize bylo nastaveno ovování uzivatel Jestlize bylo nastaveno sledování záznam Snímání do u 4.1 Zadání cíle pomocí tlacítka jednotlacítkové volby Volba tlacítka jednotlacítkové volby..

14 4-3 Zadání cíle dotykem tlacítka jednotlacítkové volby Zadání císla tlacítka jednotlacítkové volby Vyhledávání tlacítka jednotlacítkové volby. 4-9 Zadání etzové volby Zadávání adresy Zadávání adresy 4-13 Nastavení kvality snímání a faktor zoom Typ originálu..

15 Nastavení kvality snímání Sytost Nastavení sytosti Nastavení formátu originálu Nastavení dalsích funkcí...

16 Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení penosu 2v Nastavení oboustranného penosu Nastavení pednostního penosu Nastavení penosu s casovacem Nastavení razítka Zmna pedmtu

17 Nastavení zptné adresy Zadání názvu souboru Ostatní funkce Jestlize nemohl být penos dokoncen Prohlízení zprávy o penosu Opakované odeslání.

18 /250/350 x Registrace cíl Programování tlacítka jednotlacítkové volby Programování tlacítka jednotlacítkové volby Zmna nebo smazání tlacítka jednotlacítkové volby Kopírování tlacítka jednotlacítkové volby Registrace/smazání náhradního cíle Pojmenování indexu Pojmenování indexu..í císla tlacítka jednotlacítkové volby...

19 Vyhledávání tlacítka jednotlacítkové volby Nastavení kvality snímání a faktor zoom Typ originálu Nastavte formát originálu Nastavení dalsích funkcí Nastavení zdroje penosu Nastavení cíle...

20 Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení penosu 2v Nastavení oboustranného penosu Nastavení penosu s otocením Nastavení pednostního penosu Nastavení penosu s casovacem Nastavení razítka.

21 Zmna pedmtu Nastavení zptné adresy Zadání názvu souboru.7-37 Jestlize nemohl být penos dokoncen Prohlízení zprávy o penosu Opakované odeslání Píjem internetových fax...

22 Nastavení pro internetové faxování Automatický píjem internetových fax 7-41 Data, která lze pijímat.7-41 Rucní píjem internetových fax Registrace cíl Programování tlacítka jednotlacítkové volby Programování tlacítka jednotlacítkové volby

23 Zmna nebo smazání tlacítka jednotlacítkové volby Kopírování tlacítka jednotlacítkové volby Registrace/smazání náhradního cíle Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

24 Pouzití serveru LDAP 8.1 Vyhledání informace o cíli na serveru. 8-3 Základní vyhledávání a podrobné vyhledávání.8-3 Vyhledávání informací o cíli Registrace informací o cíli na tlacítku jednotlacítkové volby Registrace informací o cíli na tlacítku jednotlacítkové volby x-6 200/250/350 9 Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection 9.1 Nastavení, která lze provádt pomocí PageScope Web Connection 9-3 Zálozka Scan (rezim správce) Zálozka Scan (rezim správce) Zálozka Network (rezim správce) Pomocí PageScope Web Connection Provozní prostedí.

25 Pístup k PageScope Web Connection Kdyz bylo pouzito nastavení ovení uzivatele Jestlize bylo pouzito nastavení sledování záznamu Struktura stránky Pihlásení v rezimu správce Vyrovnávací pam internetového prohlízece Pro Internet Explorer Netscape...

26 Registrace jednotlacítkových voleb (rezim uzivatele) Pojmenování indexu Registrace cíl jednotlacítkové volby Registrace náhradního píjemce Zmna nastavení cíle jednotlacítkové volby Mazání cíl jednotlacítkové volby Registrace faxového programu (rezim uzivatele) Registrace faxových program Zmna nastavení faxových program...

27 Mazání faxového programu Registrace názvu domény (rezim uzivatele) Registrace názv domén Export/Import (rezim správce) Export dat jako soubor Import soubor Registrace TSI..

28 Registrace zdroj penosu Nastavení VY (rezim správce) Vytvoení nastavení pro penos Nastavení P (rezim správce) Nastavení pro píjem Nastavení snímání (rezim správce) Nastavení pro snímání...

29 /250/350 x VY dokument (rezim správce) Zadejte adresu pro pedávání P dokument (rezim správce) Nastavení zpracování pijatých dokument jednotlivými linkami.9-58 Nastavení zpracování ostatních pijatých dokument Nastavení zprávy (rezim správce) Nastavení tisku zprávy o cinnosti.

30 TCP/IP (rezim správce) Nastavení TCP/IP LDAP (rezim správce) Nastavení LDAP Nastavení serveru LDAP (rezim správce) Registrace serveru LDAP..

31 9-70 Smazání serveru LDAP /Internet FAX (rezim správce).9-73 Nastavení POP Nastavení SMTP Nastavení pedmtu nebo textu Provedení ostatních nastavení Konfigurace FTP (rezim správce)...

32 Nastavení FTP SSL/TLS (rezim správce) Kdyz je vytvoen certifikát Vytváení certifikát Mazání certifikát Nastavení SSL/TLS...

33 Ovení uzivatele (rezim správce) Nastavení ovení uzivatele Nastavení správy Dostupné parametry.10-3 Funkce správce Funkce správce Registrace názv zdroj penosu.

34 Registrace názvu zdroje penosu Nastavení zprávy o penosu (Nastav. VY) Nastavení Kvality/rezimu Nastavení komunikacního rezimu x-8 200/250/ Nastavení casování tisku pijatých dokument (Nastav. P) Cas zamknutí pamti Nastavení hesla uzamknutí pamti Rucní tisk...

35 10-21 Nastavení podmínek tisku zprávy o penosu Nastavení zprávy o VY Nastavení zprávy o cinnosti Pedávání penásených dokument zadaným cílm (VY pedávání) Nastavení cíle pedávání Nastavení zpsobu zpracování pijatých dokument (Správa dok.) Nastavení zpracování dokumentu pijatého portem Zadání zpsobu zpracování pijatých dokument Nastavení zpracování dokumentu pijatého jinými linkami Zadání zpsobu zpracování pijatých dokument..

36 Nastavení softwarových pepínac (funkce stroje) Nastavení softwarových pepínac Nastavení softwarových pepínac Nastavení pedávání správce (rezim 198) Nastavení internetového faxu (rezim 350) Nastavení pilození informace o zdroji penosu pi faxování nebo pi pedávání pijatých dokument (rezim 352) Nastavení prodlevy penosu SMTP (rezim 356) Nastavení prodlevy píjmu SMTP (rezim 357) Nastavení prodlevy píjmu POP3 (rezim 358) Nastavení výchozího zobrazení pro zadání adresy (rezim 366) Nastavení prodlevy dotazu DNS (rezim 367)...

37 Nastavení penosového intervalu pi separaci ových zpráv (rezim 372) Nastavení funkce plného rezimu internetového faxu (rezim 373) Nastavení funkcí zabezpecení u (rezim 380) Nastavení formátu pro export souboru (rezim 470) Nastavení SSL/TLS Nastavení SSL/TLS Zprávy a seznamy Kontrola okolností penosu (Zpráva o VY) 11-3 Tisk zprávy o penosu

38 Obsah zprávy x-9 200/250/ Kontrola okolností píjmu (Zpráva o P) Tisk zprávy o píjmové cinnosti Obsah zprávy Kontrola cíl registrovaných na tlacítkách jednotlacítkové volby (Seznam 1T voleb). Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

39 Tisk seznamu jednotlacítkové volby Obsah seznamu Tisk seznamu ových program Tisk seznamu ových program Obsah seznamu Kontrola nastavení funkcí (Seznam nastavení) Tisk seznamu nastavení

40 Obsah seznamu esení potízí s funkcí snímání Kdyz se objeví následující zobrazení Seznam síových chyb Penos internetového faxu/snímání do u Píjem internetového faxu Snímání do FTP Snímání do SMB.

41 Odstraování závad Penos internetového faxu/snímání do u Píjem internetového faxu.12-9 Other (ostatní) Dodatek 13.1 Technické informace o výrobku Technické údaje internetového faxu Technické údaje snímání do u..

42 Technické údaje snímání do FTP Technické údaje snímání do SMB Vkládání textu Psaní textu Seznam dostupných znak Slovnícek

43 13-7 Rejstík x /250/350 1 Úvod Úvod 1 Úvod Dkujeme vám, ze jste se rozhodli pro tento stroj. Tento návod k pouzití obsahuje podrobné informace o pracovních postupech vyzadovaných pi pouzití síového pipojení a funkcích skeneru bizhub 200/250/350, pokyny k jejich pouzití a základní postupy pro odstraování závad. Nez zacnete stroj pouzívat, pozorn si pectte tento návod k pouzití, abyste dokázali stroj pouzívat správn a úceln. Pírucku si po pectení ulozte do drzáku, aby byla vzdy po ruce v pípad otázek nebo problém pi jeho obsluze. Vzhled skutecného zaízení se mze lehce lisit od ilustrací pouzitých v návodu k pouzití Energy Star Jako partnei skupiny ENERGY STAR zarucujeme, ze tento stroj vyhovuje normám ENERGY STAR pro úcinné vyuzití energie. Co je to výrobek ady ENERGY STAR? Výrobek ady ENERGY STAR je vybaven zvlástní funkcí, která umozuje automatický pechod do "rezimu nízké spoteby" po urcité dob necinnosti. Výrobek ady ENERGY STAR vyuzívá energii efektivnji, setí vase peníze za provozní náklady a pomáhá chránit zivotní prostedí. 200/250/ Úvod Ochranné známky a registrované obchodní znacky KONICA MINOLTA, logo KONICA MINOLTA a výraz The essentials of imaging jsou registrovanými obchodními znackami a obchodními znackami KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. PageScope a bizhub jsou registrovanými obchodními znackami a obchodními znackami KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Netscape Communications, logo Netscape Communications, Netscape Navigator, Netscape Communicator a Netscape jsou ochrannými známkami Netscape Communications Corporation. Compact- VJE Copyright VACS Corp. RC4 je registrovanou obchodní znackou nebo obchodní znackou RSA Security Inc. ve Spojených státech i v jiných zemích. RSA je registrovanou obchodní znackou nebo obchodní znackou spolecnosti RSA Security Inc. ve Spojených státech amerických i v dalsích zemích. Prohlásení k OpenSSL OpenSSL License Copyright The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact org. 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: /250/350 Úvod 1 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www. openssl.org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR a PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic software written by Eric Young This product includes software written by Tim Hudson Original SSLeay License Copyright Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

44

45 com). Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. Jestlize je tento balík pouzíván ve výrobku, nálezí Ericu Youngovi píspvek jako autoru cásti pouzívané knihovny. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 200/250/ Úvod "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word `cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR a PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies /250/350 Úvod 1 O této pírucce Tento návod k pouzití se vztahuje na síové funkce a funkce snímání bizhub 200, 250 a 350. Tato cást je úvodem k pírucce a názvm výrobk atd. Pírucka je urcena pro uzivatele, kteí rozumí základním cinnostem pocítac a stroje. Postupy pouzití operacních systém Windows nebo Macintosh a aplikacních program naleznete v píslusných píruckách. Zápis Název výrobku bizhub 200/250/350 Vestavný síový adic Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Pi spolecném odkazu na výse uvedené operacní systémy Zpsob uvádní v pírucce Tento stroj, 200/250/350 Tiskový adic Windows 98 Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP 1.3 Pouzité ilustrace Obecn jsou v pírucce uvádna zobrazení na dotykovém panelu a aplikacní okna, jez ukazují neinstalované píslusenství. 200/250/ Návody k pouzití Pro tento stroj byly vytvoeny následující návody k pouzití. Návod - Kopírovací rezim Úvod Pírucka obsahující podrobný popis základních cinností a postup pro rzné kopírovací funkce. - V tomto návodu k pouzití naleznete blizsí informace o pouzití kopírovacích funkcí, vcetn pokyn k instalaci a pouzití, zapínání a vypínání stroje, vkládání papíru a odstraování závad, jakými je odstraování zásek papíru. Návod - Rezim síového skeneru (tato pírucka) Pírucka obsahující podrobný popis konkrétních síových funkcí pro standardní vybavení a pouzití funkcí snímání. - V tomto návodu k pouzití naleznete blizsí informace o pouzití síových funkcí a o snímání do u, snímání do FTP, snímání do SMB a internetovém faxování. Návod - Rezim schránky Pírucka obsahující podrobný popis pro pouzití funkcí schránky. - V tomto návodu k pouzití naleznete blizsí informace o pouzití snímání na disk, tisku zkusební kopie nebo zamknuté úlohy a o funkcích vyuzívajících volitelný pevný disk. Návod - Tiskový rezim Pírucka obsahující podrobný popis postup pro pouzití standardního vestavného tiskového adice. - V tomto návodu k pouzití naleznete podrobné informace o pracovních postupech pro pouzívání tiskových funkcí /250/350 Úvod 1 Popis konvencí pouzitých v pírucce V návodu jsou pouzívány následující znacky a formátování textu. Bezpecnostní doporucení NEBEZPECÍ Nerespektování pokyn zvýraznných tímto zpsobem mze vést k smrtelným nebo vázným úrazm elektrickým proudem. % Vsímejte si vsech nebezpecí, aby nedocházelo k úrazm. 7 VÝSTRAHA Nerespektování pokyn zdraznných tímto zpsobem mze vést k váznému poranní nebo zpsobit vznik skod. % Vsímejte si vsech výstrah, aby nedocházelo k úrazm a bylo zaruceno bezpecné pouzívání kopírovacího stroje. 7 POZOR Nerespektování pokyn zdraznných tímto zpsobem mze vést k lehkému poranní nebo zpsobit vznik skod. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

46 % Vsímejte si vsech upozornní, aby nedocházelo k úrazm a bylo zaruceno bezpecné pouzívání kopírovacího stroje. Poadí cinností 1 2 Císlem 1 je oznacen první krok v poadí urcitých cinností. Dalsí stejn formátovaná císla oznacují následující kroky v poadí cinností. Obrázek vlozený na tomto na tomto míst zobrazuje cinnost, kterou je teba provést. Takto formátovaný text obsahuje doplující informace. % Text formátovaný tímto zpsobem popisuje cinnost, která vede spolehliv k pozadovaným výsledkm.? 200/250/ Uzitecné informace Úvod 2 Poznámka Text zvýraznný tímto zpsobem obsahuje uzitecné informace a rady pro zajistní bezpecného pouzití kopírovacího stroje. 2 Pipomenutí Text zvýraznný tímto zpsobem obsahuje informace, ke kterým je teba pihlédnout.! Podrobnosti Text zvýraznný tímto zpsobem obsahuje odkazy na podrobný popis. Zvlástní textové znacky Tlacítko [Kopie] Názvy tlacítek na ovládacím panelu jsou psány výse uvedeným zpsobem. NASTAVENÍ STROJE Text zobrazený na displeji je uveden tímto zpsobem /250/350 Úvod 1 Uspoádání CD-ROM CD-ROM tiskového adice obsahují: - User Software CD- ROM - PostScript Printer Driver CD-ROM (Win/Mac) Kazdý CD-ROM obsahuje tiskové ovladace (pro Windows a pro Macintosh) a nástroje spolu s obrazovkovými písmy a dokumentací sestávající z návod k pouzití a poznámek k verzím. Chcete-li získat pozadované slozky a soubory, prozkoumejte obsah disk CD-ROM. - Názvy slozek a soubor nemusí být v níze uvedeném seznamu zacínajícím koenovým adresáem uvedeny. - Pouzijte soubory z píslusných jazykových slozek /250/ Úvod /250/350 2 Vlastnosti Vlastnosti Vlastnosti Snímání do u Snímání do u slouzí k odesílání obraz nasnímaných tímto strojem jako pílohy u. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze odesílat papírové dokumenty em pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby. - Originální dokument je pilozen k u (formát MIME) a odeslán jako obrazový soubor ve formátu TIFF nebo PDF. Aby bylo mozno pijmout obraz pocítacem, musí být instalován e- mailový software, který podporuje formát MIME, a software, který zobrazí formát TIFF nebo PDF. - Obrazy ve formátu TIFF lze zobrazit pomocí prohlízece TIFF, který je standardní soucástí Windows. - Obrazy ve formátu PDF lze zobrazit pomocí Adobe Reader. - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 3 "Snímání do u" na stran ový server Pocítac klienta Intranet Internet ový server Pocítac klienta 200/250/ Snímání do FTP Vlastnosti Snímání do FTP slouzí k odsunutí snímaných dat originálu po síti na server FTP. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze papírové dokumenty pevést na data a pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby je odsunout. Odsunutá data lze zavádt do pocítac v síti. - Dokument je odeslán jako obraz v souboru formátu TIFF nebo PDF. - Mzete nastavit, jestli má být po dokoncení FTP penosu odeslána ová zpráva s upozornním na místo, na kterém byla data ulozena (funkce upozornní em). - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 4 "Snímání do FTP" na stran 5-3. FTP server Intranet Internet FTP server /250/350 Vlastnosti Snímání do SMB Snímání do SMB slouzí k odeslání snímaných dat originálu do sdílené slozky v pocítacové síti. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze papírové dokumenty pevést na data a pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby je odeslat. Aby bylo mozno pouzívat funkci snímání do SMB, musí být pedem na pocítaci, kde mají být data pijata, vytvoena sdílená slozka. V názvu sdílené slozky se navíc nesmí pouzívat písmo katakana v polovicní ani plné síce. - Dokument je odeslán jako obraz v souboru formátu TIFF nebo PDF. - Mzete nastavit, jestli má být po dokoncení snímání do SMB odeslána ová zpráva s upozornním na místo, na kterém byla data ulozena (funkce upozornní e- mailem). - Obrazy ve formátu TIFF lze zobrazit pomocí prohlízece TIFF, který je standardní soucástí Windows. - Obrazy ve formátu PDF lze zobrazit pomocí Adobe Reader. - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 5 "Snímání do SMB" na stran 6-3. Pocítac klienta Intranet 200/250/ Snímání na disk Vlastnosti Snímaný dokument mzete ulozit ve schránce uzivatele, vytvoené na volitelném pevném disku. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

47 Ulozený soubor mzete zavést do pocítace pomocí PageScope Web Connection. - Dokument je odeslán jako obraz v souboru formátu TIFF nebo PDF. - Mzete nastavit, jestli má být po ulození dat odeslána ová zpráva s upozornním na místo, na kterém byla data ulozena (funkce upozornní em). - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blizsí informace naleznete v návodu k pouzití [Schránka]. Pocítac klienta Snímaný originál Intranet Disk /250/350 Vlastnosti Internetové faxování Pi internetovém faxování se pipojují obrazová data pvodního dokumentu k ové zpráv a odesílají se prostednictvím internetu nebo intranetu na terminál internetového faxu. Data mzete odeslat zadáním ové adresy ve stejné dob, kdy je zadáváno faxové císlo pro penos prostednictvím bzné telefonní linky. Po registraci cíle k tlacítku jednotlacítkové volby lze data odeslat pouhým dotykem tlacítka v zobrazení jednotlacítkové volby. Originální dokument je pilozen k u (formát MIME) a odeslán jako obrazový soubor ve formátu TIFF. - Internetové faxování probíhá ve zcela jiném prostedí nez faxové penosy po telefonní lince, a faxy nejsou penáseny pímo k cíli. Proto zde existují urcitá omezení. - Pi odesílání internetového faxu lze kontrolovat výsledky píjmu v míst urcení. Navíc lze zjisovat píjmové schopnosti cílového zaízení a podle toho upravit penos (cílový stroj musí podporovat plný rezim). - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 6 "Internetové faxování" na stran ový server Pocítac klienta Internetový fax terminál Intranet Internet ový server Pocítac klienta 200/250/ PageScope Web Connection Vlastnosti Pomocí pocítace lze kontrolovat stav penosu/tisku a faxové záznamy stroje. Navíc mohou být registrována tlacítka jednotlacítkové volby a postovních program. PageScope Web Connection nabízí stránku s uzivatelským rezimem a stránku s rezimem správce. - Stroj musí být pipojen k LAN a musí být provedena síová nastavení. Blíze viz Kapitola 2 "Nastavení" na stran Blíze viz Kapitola 8 "Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection" na stran /250/350 3 Nastavení Nastavení Nastavení Pipojení k LAN Tento stroj komunikuje v LAN pomocí protokolu TCP/IP. Musí být proto pipojen kabelem LAN. Pro pipojení k LAN pouzijte kabel LAN (kabel Fast Ethernet 100BASE-TX). Pipojení kabelu LAN Pipojte konektor kabelu LAN k portu (LAN) na pravé stran stroje, druhý konec kabelu zapojte do rozbocovace. Port se nachází na pravé stran stroje. Pro pipojení k LAN pouzijte kabel Fast Ethernet 100BASE-TX (tída 5). 2 Poznámka Kabel LAN není dodáván spolu se strojem. Pouzijte kabel, který vyhovuje vasemu prostedí. Níze je popsán stav jednotlivých LED. Barva LED Zelená a zlutá Zelená Stav VYP ZAP Bliká Zlutá ZAP Bliká Popis Stroj není zapnut. LAN není správn pipojena. LAN je ádn pipojena (100 Mb/s). Jsou pijímána data (100 Mb/s). LAN je ádn pipojena (10 Mb/s). Jsou pijímána data (10 Mb/s). 200/250/ Nastavení /250/350 Nastavení Provedení síových nastavení Dostupnost operací závisí na prostedí LAN stroje. Provete síová nastavení podle prostedí LAN a cinností, které je teba provádt.! Podrobnosti Díve nez pistoupíte k nastavování, získejte od správce sít potebné informace. Síová nastavení provádjte v rezimu správce pomocí ovládacího panelu stroje nebo PageScope Web Connection. Níze je uveden postup nastavení pomocí ovládacího panelu stroje. Provádní nastavení pomocí PageScope Web Connection viz Kapitola 8 "Konfigurace nastavení pomocí aplikace PageScope Web Connection" na stran 9-3. Tabulka síových nastavení V tabulce jsou popsána síová nastavení pozadovaná pro jednotlivé cinnosti. o: Nastavení je pozadováno. +: Nastavení je pozadováno v závislosti na prostedí. 0: Parametr je dostupný. : Parametr není dostupný. Provozní parametr Základní nastavení DHCP Nastavení IP adresy Maska podsít Brána Název vlastní domény Nastavení síové karty Nastavení DNS ANO/NE Název hostitele Domain Name (název domény Active Directory) Adresa DNS serveru o o o + + o o o + + o o o + + o o o + + o o o + Snímání do u Snímání do FTP Snímání do SMB Snímání na disk Internetové faxování 200/250/ Provozní parametr Název stroje Název stroje Nastavení SMTP Adresa SMTP serveru Adress ( ová adresa) Jméno uzivatele pro ovení SMTP Heslo ovení SMTP Nastavení POP3 Adresa serveru POP3 Jméno uzivatele POP3 Heslo POP3 Kontrola aut.-p Nastavení posty/snímání Metoda u Rezim snímání Nastavení skeneru Zpráva o cinnosti Tisk hlavicky P dok. Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 350

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587781

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587781 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 600. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 360 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587325

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 360 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587325 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 360. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Řada Scan Station 700

Řada Scan Station 700 Řada Scan Station 700 Příručka pro správce A-61796_cs Licence třetích stran This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Návod k obsluze DCC 2725 2730 DCC 2740 2840

Návod k obsluze DCC 2725 2730 DCC 2740 2840 Návod k obsluze DCC 2725 2730 DCC 2740 2840 Digitálni Tiskárna Multifunkãní Systém Úvod Děkujeme vám, že jste zakoupili zařízení DCC 2725/2730/2740/2840. Tento návod k obsluze vám má napomoci při správném

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5257-02 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití

Mobilní počítač Dolphin TM 6100. Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin TM 6100 Stručný návod k použití Mobilní počítač Dolphin 6100 Pro začátek Ověřte si, že balení obsahuje následující položky: Mobilní počítač Dolphin 6100 (terminál) Hlavní bateriový

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business WAP121, WAP321, WAP551 a WAP561 Obsah balení Bezdrátový přístupový bod WAP Montážní kit Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

Vaše uživatelský manuál OLIVETTI D-COPIA 283MF http://cs.yourpdfguides.com/dref/2408062

Vaše uživatelský manuál OLIVETTI D-COPIA 283MF http://cs.yourpdfguides.com/dref/2408062 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OLIVETTI D-COPIA 283MF. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu

Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu Xerox WorkCentre M118i Příručka rychlého nastavení snímání do e-mailu 701P42710 Tato příručka představuje pohotovou referenci k nastavení funkce snímání do e-mailu na přístroji. Naleznete v ní tyto postupy:

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn NÁVOD K OBSLUZE

q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn NÁVOD K OBSLUZE q PRINT ECOSYS P6035cdn ECOSYS P7040cdn NÁVOD K OBSLUZE > Úvod Úvod Děkujeme Vám, že jste zakoupili ECOSYS P6035cdn/ECOSYS P7040cdn. Tento Návod k obsluze vám má pomoci při správném používání zařízení,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5100-07 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1. KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz. www.metra.cz

METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1. KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz. www.metra.cz METRA BLANSKO a.s. LLRP PŘEVODNÍK RFI21.1 KOMPAKTNÍ UHF RFID ČTEČKA EU 865 868 MHz US 902 928 MHz www.metra.cz Kompaktní RFID čtečka RFI21.1 OBSAH Aplikace LLRP Converter...3 SW a HW požadavky...3 Spuštění

Více

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1981i. Stručný návod k použití. Průmyslový bezdrátový skener. Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1981i Průmyslový bezdrátový skener Stručný návod k použití Crdlss-GRNT1981-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587065

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/587065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 2014 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C25 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A3 bizhub

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Elektrostatický laserový tandemový. Simitri HD polymerovaný toner. asi 30 s, úplný restart systému 45 s

Elektrostatický laserový tandemový. Simitri HD polymerovaný toner. asi 30 s, úplný restart systému 45 s Kopírování Zobrazovací proces Elektrostatický laserový tandemový Tonerový systém Simitri HD polymerovaný toner Rychlost kopírování/tisku A4: Barevně až 45 str/min, černobíle až 45 str/min A3: Barevně až

Více

Granit 1980i. Stručný návod k použití. Průmyslový Full Range Area-Imaging skener. GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15

Granit 1980i. Stručný návod k použití. Průmyslový Full Range Area-Imaging skener. GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15 Granit 1980i Průmyslový Full Range Area-Imaging skener Stručný návod k použití GRNT1980-CZ-QS Rev A 1/15 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto

Více

Návod k obsluze CLP 4721 4726

Návod k obsluze CLP 4721 4726 Návod k obsluze CLP 4721 4726 Barevná tiskárna Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento model. Účelem tohoto návodu k obsluze je pomoci vám zařízení správně obsluhovat, provádět jeho rutinní údržbu

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 162 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586646 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 162. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

256i / 306i. Návod k obsluze. 256i / 306i Digitálni Multifunkãní Systém Kopírováni / Tisk / Skenování / Faxování A3

256i / 306i. Návod k obsluze. 256i / 306i Digitálni Multifunkãní Systém Kopírováni / Tisk / Skenování / Faxování A3 56i / 306i Návod k obsluze 56i / 306i Digitálni Multifunkãní Systém Kopírováni / Tisk / Skenování / Faxování A3 Úvod Děkujeme Vám, že jste zakoupili tento model. Tento návod k obsluze vám má napomoci při

Více

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12

Xenon 1900/1910. Stručný návod k použití. Kabelový skener. NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Xenon 1900/1910 Kabelový skener Stručný návod k použití NG2D-CZ-QS Rev C 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13

Vuquest 3310g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Vuquest 3310g Kabelový skener Stručný návod k použití 3310-CZ-QS Rev C 1/13 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete stáhnout

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

NÁVOD K OBSLUZE FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

NÁVOD K OBSLUZE FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D NÁVOD K OBSLUZE FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Úvod Děkujeme Vám, že jste zakoupili zařízení FS-3540MFP/FS-3640MFP. Tento návod k obsluze Vám má napomoci při správném používání zařízení, pravidelné

Více

P-3020 MFP / P-3025 MFP P-3520 MFP / P-3525 MFP

P-3020 MFP / P-3025 MFP P-3520 MFP / P-3525 MFP CS P-3020 MFP / P-3025 MFP P-3520 MFP / P-3525 MFP Návod k obsluze P-3020 MFP / P-3025 MFP / P-3520 MFP / P-3525 MFP Digitálni Multifunkãní Systém Kopírováni / Tisk / Skenování / Faxování A4 Úvod Děkujeme

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Uzivatelská pr rucka. Pi 3505e. Scanner Mode & Printer Management Utility

Uzivatelská pr rucka. Pi 3505e. Scanner Mode & Printer Management Utility Uzivatelská pr rucka Pi 3505e Scanner Mode & Printer Management Utility Obsah Obsah 1 Než vytvoříte připojení a provedete nastavení 1.1 Vítejte... 1-1 1.2 Poznámky k bezpečnosti... 1-2 Obecná upozornění...1-2

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení.

Před zahájením instalace zkontrolujte, zda máte připraveny všechny potřebné informace a vybavení. Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.2.3., Mozilla nebo Firefox DSL-584T ADSL2+ směrovač Než začnete: Před zahájením

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ

KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG. duben 2015 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG duben 205 KATALOG KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ KATALOG - KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 2 Multifunkční zařízení 3 Barevná A4 bizhub C30 3 A4 bizhub C3350 4 A4 bizhub C3850 5 A4 bizhub

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Návod k obsluze CLP 4521 4621 4626

Návod k obsluze CLP 4521 4621 4626 Návod k obsluze CLP 4521 4621 4626 Barevná tiskárna Obsah 1 Části přístroje Součásti na přední straně tiskárny... 1-2 Součásti na levé straně tiskárny... 1-2 Vnitřní součásti... 1-3 Součásti na zadní

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ

PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ P-355333 Digitální záznamník ZEPAREX 559 PŘÍRUČKA UŽIVATELE KOMUNIKAČNÍHO ROZHRANÍ typ 559 P-355333 Předmluva Děkujeme vám, že jste si zakoupili ZEPAREX 559. Tato příručka uživatele komunikačního rozhraní

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

Thor VM3. Stručný návod k použití. Počítač do vozidla. VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16

Thor VM3. Stručný návod k použití. Počítač do vozidla. VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16 Thor VM3 Počítač do vozidla Stručný návod k použití VM3-CSCZ-QS Rev A 1/16 Součásti - přední P1 P8 P2 P9 P3 P10 P4 P11 P5 P12 P6 P13 P7 P14 Systémo vé LED diody Tlačítko napájení LED diody připojení Součásti

Více

CD 1242 1252 NÁVOD K OBSLUZE. Digitálni multifunkani systém

CD 1242 1252 NÁVOD K OBSLUZE. Digitálni multifunkani systém CD 1242 1252 NÁVOD K OBSLUZE Digitálni multifunkani systém Úvod Děkujeme vám, že jste zakoupili zařízení CD 1242/CD 1252. Tento návod k obsluze vám má napomoci při správném používání zařízení, pravidelné

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Samsung Universal Print Driver Uživatelská příručka

Samsung Universal Print Driver Uživatelská příručka Samsung Universal Print Driver Uživatelská příručka představte si ty možnosti Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Tato příručka správce je poskytována pouze pro informativní

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Vaše uživatelský manuál YAMADA AV-2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2997163

Vaše uživatelský manuál YAMADA AV-2100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2997163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12

Série Voyager 1400g. Stručný návod k použití. Kabelový skener. VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Série Voyager 1400g Kabelový skener Stručný návod k použití VG1400-CZ-QS Rev A 10/12 Poznámka: Informace o čištění zařízení najdete v uživatelské příručce. Lokalizované verze tohoto dokumentu si můžete

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Obsah-1. 1 Úvod. 2 Pokyny k instalaci a provozu

Obsah-1. 1 Úvod. 2 Pokyny k instalaci a provozu Obsah 1 Úvod 1.1 Energy Star... 1-3 Co je to výrobek řady ENERGY STAR?... 1-3 1.2 Ochranné známky a registrované obchodní značky... 1-4 Licenční informace... 1-4 OpenSSL Statement... 1-5 1.3 Licenční ujednání

Více

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér

DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více