ARBES TA Moderní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARBES TA Moderní. www.arbes.com"

Transkript

1 ARBES TA Moderní informační systém určený k distribuci podílových listů a komplexní správě podílových fondů. Přední české i evropské investiční společnosti pozitivně hodnotí především vysokou míru automatizace všech činností a možnost nastavení dle individuálních potřeb.

2 ARBES TA je vyspělý informační systém pro distribuci podílových listů ARBES TA patří mezi mezi přední světová řešení pro oblast Transfer Agency, což dokazuje i skutečnost, že je uveden na čelních příčkách v mezinárodním katalogu Barrington Partners. Systém ARBES TA úspěšně využívají přední české i evropské investiční společnosti, které pozitivně hodnotí především jeho komplexnost, možnost nastavení dle individuálních potřeb a vysokou míru automatizace všech činností. S pomocí systému ARBES TA je možné řídit distribuci podílových listů vlastních fondů kolektivního investování, zprostředkovat prodej fondů třetích stran a vést samostatnou evidenci distribuovaných podílových listů. Systém také plně podporuje evidenci a odměňování strukturovaných distribučních sítí, včetně nástrojů pro flexibilní konfiguraci provizních schémat. PODPORA VEDENÍ FONDŮ Systém ARBES TA podporuje vedení reinvestičních, dividendových, výnosových i hedgeových fondů. Automatizuje všechny procesy při zpracování a vypořádání transakcí a závěrky dne, automaticky eviduje nejen peněžní toky a distribuované podíly, ale generuje také všechny účetní zápisy do ERP systému ARBES FEIS nebo do externího účetnictví a podporuje cash flow management včetně evidence neinvestovaných peněžních prostředků a pohledávek plynoucích ze správy podílníků. Systém taktéž automatizuje procesy a evidenci plynoucí z legislativních požadavků v oblasti AML (anti-money laundering, zákony proti praní peněz) a opatření v boji proti terorismu. ARBES TA dále umožňuje přes webové rozhraní uzavírat nové smlouvy a přijímat pokyny podílníků nebo distributorů, které jsou vždy ověřeny a poté automaticky zpracovány. Poté jsou dle definovaných pravidel vytvářeny instrukce k nákupu, prodeji či přestupu do registrů evidujících vydané podíly jednotlivých fondů a následně jsou i finančně vypořádány. VÝHODY SYSTÉMU ARBES TA Kompletní výčet modulů ARBES TA: Rozsáhlá modularita umožňující nastavení řešení dle potřeb konkrétního uživatele Vyzrálost řešení zaručující eliminaci rizik a nečekaných nákladů Vysoká míra automatizace jednotlivých pracovních postupů uživatelů Know-how produktových specialistů zajišťujících vysokou úroveň odbornosti při podpoře uživatelů Anglická a česká jazyková verze Web aplikace k dispozici v mnoha jazykových mutacích s možností přeložit dle potřeb klienta (nyní existuje v anglické, české, slovenské, bulharské a ruské verzi) Výkonná a spolehlivá databáze Oracle s otevřeným datovým modelem umožňujícím uživatelům plnou integraci s dalšími systémy Vysoká bezpečnost vycházející z přísných požadavků mezinárodní legislativy ve finančnictví Podpora rozhraní s řadou evropských registrů Možnost komunikace prostřednictvím systému ARBES FEIS více než stovkou předních světových bank Garance rozvoje systému jak v oblasti legislativy, tak i v oblasti stále se rozvíjejících technik investování Multiple Reports Report Generation and Distribution TA Internet Client Instruction Operation Instruction Price List Balance Statement Savings and Redemption Plans Sanctioned Persons Clients Check Certificates Instruction Approval Portfolio Freezing Current Holding End of Day AML Records Administration ARBES TA Core Lookups Shareholder Account AML (options) Setup Trades Operation Trading Book Transaction Trades Check Dealer Instrument & Product Client Behavior Monitoring TA Fees End of Month Dealer Fee TA Commissions Commission TA Accounting Payment Posting Management Fee Management Fee Calculationn Unit Link Periodical Units Calculation Reshaping Multiple Switch Operation Generating External Product Payment Allocation Data Interface TA - Communication Module TA - CDCP TA - Fund Settle Long Term Plan Virtual Account Output database view Orders Register Orders Savings Plans Receivable record keeping Redemption Plans Balance Calculation Input import Reallocation Investment Plan Model Portfolio Change Switch Plans Price List of Services

3 ARBES TA rozdělení modulů 1. ARBES TA Back Office Evidence je určen pro evidenci podílníků, jejich obchodů a držených portfolií a ke konfiguraci základních číselníků systému Poplatky a provize je určen pro definici a výpočet poplatků a provizí Účtování umožňuje účtování do hlavní knihy a správu peněžních toků 2. Rozšíření ARBES TA Virtuální účty slouží k evidenci zůstatků a pohledávek neinvestovaných peněžních prostředků podílníků Investiční plány a strategie slouží k evidenci a aktivní správě majetku podílníků Periodické plány slouží k evidenci a automatické správě periodických pokynů Ukázka pracovní plochy v ARBES TA WEB pohledy na majetek podílníka Ukázka formulářů v ARBES TA Back Office Restrukturalizace instrumentů slouží k automatizaci změn struktur jednotlivých fondů Poplatky za obhospodařování slouží k rozpouštění poplatků za obhospodařování fondů třetích stran Unit Link slouží k vedení evidence podílů v rámci účtu institucionálního investora Externí produkty slouží k prodeji externích produktů přidružených k periodickým plánům AML (anti-money laundering, opatření proti praní peněz) slouží pro kontrolu podílníků a operací Reporting slouží ke generování uživatelských sestav 3. ARBES TA rozhraní s klienty TA WEB webová aplikace umožňující přístup k datům jednotlivým podílníkům, distribučním sítím nebo pobočkám distribučních bank TA Mobile aplikace určená pro instalaci v mobilních telefonech. Umožňuje přístup k datům jednotlivým podílníkům a distribučním sítím TA SMS umožňuje pomocí GSM brány odesílat informace o realizovaných operacích, na žádost klienta vracet informaci o ceně drženého portfolia Hromadný reporting je serverová aplikace umožňující tvorbu hromadných reportů z vybraných přehledů systému a hromadné generování reportů z modulu Reporting Datový interface je sadou vestavěných databázových procedur a pohledů tvořících rozhraní (API) pro přístup do systému z externích systémů 4. ARBES TA rozhraní s registry Fund-Settle slouží ke komunikaci s registrem Fund-Settle CDCP (Centrální depozitář cenných papírů) slouží ke komunikaci s Centrálním depozitářem cenných papírů v ČR Komunikační modul TA je obecným rozhraním pro komunikaci formou tištěných objednávek a přijímaných konfirmací objednávek 5. Systém ARBES FEIS Účetnictví pro TA modul ERP systému ARBES FEIS integrovaný se systémem ARBES TA Import kurzů měn slouží k importu kurzů měn ze systémů ČNB, ECB nebo ze souboru Export do externího účetnictví slouží k exportu účetních zápisů do externího (konsolidovaného) účetního systému Banka samostatně vytvářené a licencované moduly pro každou banku a její formát předávaných zpráv, slouží k importu elektronických bankovních výpisů a k exportu platebních příkazů pro načtení do aplikace internetového bankovnictví

4 ARBES TA v praxi Použití systému Systém je určen pro všechny subjekty podnikající v oblasti kolektivního investování. Jeho uživateli jsou především: investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, distribuční sítě, fondy kolektivního investování. Ukázka pracovní plochy v ARBES TA WEB pohledy na vývoj a výkonnost majetku podílníka Způsoby řešení Systém ARBES TA přináší řešení pro všechny následující činnosti související s kolektivním investováním: Samostatná evidence umožňuje vedení lokálního registru evidujícího jednotlivé emise a zpětné odkupy koncových podílníků nebo i nominee účtů institucionálních investorů, součástí je i evidence zástav a pozastavení práva nakládat s aktivem Výnosové fondy systém umožňuje také evidenci výnosových fondů, kdy cena fondu je v delším období shodná a výnosy jsou pak vypláceny jednorázově, a to metodou reinvestic nebo výplatou jednorázových výnosů nebo i dividend Transfer Agent systém umožňuje vedle distribuce vlastních fondů distribuovat i fondy třetích stran, k dispozici jsou komunikační moduly pro vybrané registry (Fund-Settle, CD CP) nebo obecný komunikační modul TA pro registry ostatní Distribuční sítě systém vede agendy řady nezávislých distribučních sítí Životní cykly a strukturované produkty systém na bí zí k distribuci jednotlivé finanční instrumenty (fondy), může nabídnout i strukturované produkty složené z řady různých fondů v různých měnách od různých poskytovatelů Controlling vedle základního reportovacího modulu Reporting je v systému k dispozici modul AML, který vede evidenci všech rizikových podílníků a transakcí, které vyžadují explicitní odsouhlasení Technologie Systém je založen na technologii klient-server a využívá databázový server Oracle, který může být provozován na všech obvyklých operačních systémech. Vedle samotných dat je většina aplikační logiky přímo implementována formou uložených databázových procedur; tímto způsobem se dosahuje co největšího výkonu systému při zpracování rutinních agend. Vestavěné procedury pak mohou být volány z různých klientských prostředí. Klientské aplikace jsou s ohledem na svůj účel vyvíjeny na různých platformách vyžadujících OS MS Windows XP nebo novější: Delphi Developer pro ARBES TA, Evidence a rozšiřující moduly a rozhraní PHP pro ARBES TA WEB Proprietární vývojové prostředí daného zařízení pro ARBES TA Mobile Bezpečnost systému Bezpečnost systémů je jednou z hlavních priorit společnosti ARBES Technologies. Zabezpečení systémů proto vychází ze standardů bezpečnosti ISO Systém ARBES TA dále zahrnuje: podporu víceuživatelského použití při spuštění sys tému se musí každý uživatel přihlásit pod svým jménem a heslem. přihlašování s využitím protokolu LDAP, které umožňuje napojení správy uživatelů na jiný zdroj (např. Active Directory). omezení přístupu uživatelů k jednotlivým agendám a operacím systému prostřednictvím nastavení přístupových práv jejich přidělování může být volitelně podmíněno schvalováním druhým administrátorem (tzv. principem čtyř očí). Všechny změny v přístupových právech jsou evidovány, takže lze zpětně vyhledat, kdy, komu a kým byla která práva přidělena nebo odebrána. evidenci změn, s jejíž pomocí je možné zaznamenávat veškeré modifikace dat. Zároveň lze definovat, které agendy jsou považovány za citlivé, a které údaje na nich budou sledovány.

5 Reference ARBES TA Pioneer Investment J & T Bank Investiční kapitálová společnost KB AkroCapital ARBES Technologies, s. r. o. Štefánikova 32, Praha 5, Czech Republic Tel.: Fax:

ARBES FEIS Moderní podnikový

ARBES FEIS Moderní podnikový ARBES FEIS Moderní podnikový informační systém pokrývající správu ekonomické, účetní a daňové agendy. Je určený pro všechny firmy a organizace, které chtějí zdokonalit a optimalizovat své činnosti. www.arbes.com

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

ARBES OBS UNIVERZÁLNÍ BANKOVNÍ. INFORMAČNÍ SYSTÉM pro poskytovatele platebních služeb a banky obsluhující retailovou, korporátní i privátní klientelu.

ARBES OBS UNIVERZÁLNÍ BANKOVNÍ. INFORMAČNÍ SYSTÉM pro poskytovatele platebních služeb a banky obsluhující retailovou, korporátní i privátní klientelu. ARBES OBS UNIVERZÁLNÍ BANKOVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM pro poskytovatele platebních služeb a banky obsluhující retailovou, korporátní i privátní klientelu. www.arbes.com ARBES OBS bankovní systém ARBES OBS je

Více

ARBES přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce

ARBES přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce přináší komplexní a moderní řešení pro finanční instituce Tomáš Denemark Konference FINANCE DAY, 5.6.2014, hotel Grandior, Praha. www.arbes.com Program prezentace Portfolio řešení u Produkty jednotlivých

Více

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP

Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č. 1 Popis architektury IISSP Příloha č.1 - Popis architektury IISSP.doc Strana 1 z 35 Obsah: Definice pojmů a zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Co je informační systém Státní pokladny... 5 2.1 Integrovaný

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Upgrade účetního systému NAVISION

Upgrade účetního systému NAVISION Příloha č. 1 ZD Technická dokumentace Technická dokumentace nadlimitní veřejné zakázky s názvem Upgrade účetního systému NAVISION 1 Obsah: 1 OBSAH A CÍL PROJEKTU... 3 2 POPIS STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ A ZPŮSOBU

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT DŮVĚRA SPOJUJE. UNITED IN TRUST. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ANNUAL REPORT Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Lazarská 8 CZ-120 00 Praha 2 Tel.:

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu

Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 zadávací dokumentace Specifikace předmětu plnění pro projekt Rozvoj služeb egovernmentu ORP Domažlice, část Vnitřní integrace úřadu 1. Všeobecné, technické a funkční náležitosti: pořízení

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

Výroční zpráva 2012 - Obsah

Výroční zpráva 2012 - Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 - Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2012...10 Finanční výsledky Lidské zdroje

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Správa a monitoring privilegovaných účtů PIM Technická specifikace Stránka 1 z 32 OBSAH 1 Účel dokumentu... 5 2 Přehled základních pojmů... 6 3 Aktuální stav... 8 3.1 Organizační

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě

Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh, realizace a pilotní ověření e-shopu na GNU/GPL platformě Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Třísková Informační technologie

Více

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka

Úvod. Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Úvod Microsoft Dynamics AX 4.0 stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX je integrované a přizpůsobitelné řešení řízení podniku pro střední a velké společnosti, které zaměstnancům pomáhá přijímat

Více

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP

ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP ZÍSKEJTE VÍCE S BYZNYS ERP R R BYZNYS ERP Informační systémy BYZNYS ERP nabízejí nejmodernější technologie, pohodlnou každodenní práci a rozsáhlé možnosti ve zpracování dat, včetně správy dokumentů, obchodních

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog

N e č e ka N ě ko m p l e x N í C R m produktový katalog N e č e ka n ě ko m p l e x n í C R M Produktový katalog SOFT-4-SALE NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM základy produkty a ceny kontakty číselníky uživatelé FUNKČNÍ SCHÉMA SYSTÉMU SOFT-4-SALE informační zdroje zboží,

Více

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz

www.spinesys.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz ondrej@kostruh.cz +420 608 678 807 www.kostruh.cz O Firmě Firma byla založena v roce 2011 což je jistě doba relativně nedávná, ale zároveň je třeba říct, že vznikla převzetím veškerých aktivit původního

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více