Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou"

Transkript

1 Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo reprodukována mimo klientskou organizaci bez předchozího souhlasu Facility s.r.o stránka 1

2 Agenda Co je riziko? Proč se jím zabývat? Co se dá konkrétně dělat? stránka 2

3 Situace na trhu s energií Legislativa, změny v regulatorním prostředí Konkurence výrobci, obchodníci Podnik Odběratelé, obchodní partneři Akcionáři, audit, interní prostředí ve společnosti stránka 3

4 Definice rizika =Potenciální ztráta zapříčiněná změnou vnějších a/nebo vnitřních faktorů, které nejsou plně pod kontrolou managementu Cokoliv, co ohrožuje záměry vlastníků, přičemž jejich hlavním zájmem je nejvyšší výnosnost, měřená návratností vlastního kapitálu Nejistota ve vývoji budoucích výnosů resp.cash flow stránka 4

5 Kterými riziky se zabývat a proč? Frekvence výskytu Potenciální dopad na společnost Schopnost vyčíslit riziko a efektivně jej řídit Náklady spojené se systémem řízení rizik stránka 5

6 Mapování rizik Identifikace rizikových situací a faktorů Ohodnocení jejich dopadů na společnost a frekvence jejich výskytu Stanovení priorit Sestavení katalogu rizik Popis rizika Definice indikátorů Stanovení základní strategie pro řízení rizika stránka 6

7 CASE Mapa rizik Dopad do hospodaření 100% 75% 50% 25% systémové riziko likviditní riziko technologické riziko regulatorní riziko riziko přijetí nových produktů riziko lidských zdrojů právní riziko cenové riziko kreditní riziko stanovení ceny zákazníkům riziko obchodní Strategie FX riziko transakční riziko úrokové riziko volumetrické riziko Oblast: zásadní rizika, řízení rizik měření, limit, reporting VaR významná rizika,sledování na denní bázi, nástroje na jejich omezení, signalizační systém Středně významná rizika, je nutné jim předcházet a sledovat na denní bázi méně významná rizika, stačí pouze monitorovat, organizační opatření monitoring, nejsou specifická opatření 25% 50% 75% 100% Pravděpodobnost výskytu stránka 7

8 Riziko při obchodování s energií Riziko cenové (včetně rizika likvidity trhu) Riziko volumetrické (včetně rizika výpadku z diagramu) Riziko kreditní Riziko plynoucí z otevřené obchodní pozice mezi nakoupenými a prodanými instrumenty včetně predikce Riziko plynoucí z přirozené nepřesnosti predikovaného odběru elektřiny zákazníkem vliv počasí, možnosti odstoupení jednoho nebo více obchodních partnerů nebo zákazníků od smlouvy Riziko plynoucí z nesplnění závazku ze strany některého z odběratelů nebo dodavatelů stránka 8

9 Proč implementovat Risk Management? Vlastník má pod kontrolou investici Vrcholový management má nástroj pro strategické řízení firmy Střední management má nástroj pro spolehlivý reporting a řízení rizik Pracovníci mají daná jasná pravidla hry stránka 9

10 Přínosy Risk Managementu standardizace postupů při obchodování, jasně definované postupy, odpovědnosti a pravomoci přizpůsobené obchodní strategii a personálnímu zajištění Risk Management zajištění efektivní kontroly dodržování schválené strategie a postupů, a to jak v oblasti uzavírání obchodů, tak při ocenění výsledků, vypořádání a zaúčtování; oddělení kontroly a obchodování zvýšení informovanosti, standardní reporting, zajistí včasné a přesné informace o stavu obchodování a podstupovaném riziku pro management Value-at-Risk, Mark-to- Market, otevřená pozice, dodržení limitů stránka 10

11 Jak postupovat? 1. Definovat strategii pro vybraná rizika 2. Oddělit kontrolu od obchodování / ustanovit Risk Managera 3. Stanovit dokumenty, toky a nástroje na řízení konkrétních rizik 4. Zajistit monitoring, měření a vykazování rizik stránka 11

12 Strategie Obchodní strategie Politika řízení rizik Plán výnosů, obchodní cíle společnosti Motivace obchodníků a pravidla pro uzavírání obchodů, obchodování s novými produkty, podstupování rizik Maximální přípustná ztráta stanovená s ohledem na obchodní strategii společnosti Definice nástrojů na řízení rizika tak, aby byla strategie dodržená stránka 12

13 CASE Řízení rizika při obchodování 1. Politika řízení rizik 2. Manuál řízení rizik Definice toků a dokumentů Definice pravomocí a odpovědností Metodika ocenění rizika včetně výpočtu Value-at-Risk Metodika stanovení ziskovosti portfolia ocenění Mark-to-Market Definice nástrojů řízení rizik (limity, povolené instrumenty a protistrany) Definice reportů (pozice, MTM, VaR, překročení pravidel RM) 3. Návrh oddělení obchodních a kontrolních činností včetně definice konkrétních pracovních náplní 4. Definice požadavků na aplikační zajištění ETRM stránka 13

14 Obvyklá organizace obchodování Risk manager Stanoví limity v rámci vedením schválené strategie Kontroluje práci middle-office Výbor pro řízení rizik Informační platforma pro všechna důležitá rozhodnutí v oblasti RM Trh subjekty zúčtování Reportuje dodržování limitů a celkové podstupované riziko, plánuje, predikuje Energy Trading Obchodní úsek Middle-office Kontroluje obchody, sleduje obchodní pozici Back-office Vypořádává obchody Prodej Obchodují v rámci stanovených limitů Zákazníci oprávnění a chránění stránka 14

15 Ocenění tržního rizika Stanovení otevřené pozice Získání referenčních dat pro ocenění Výpočet Value-at-Risk Definice všech obchodovaných instrumentů včetně stanovení predikce Převod opčních instrumentů do obchodní pozice Výběr dat potřebných pro ocenění otevřené pozice Zajištění datových zdrojů pro aktualizaci dat Simulace forwardových křivek a křivek volatility (Monte Carlo) Výpočet Value-at-Risk Porovnání aktuálního VaR s limitem maximální přípustné ztráty stanoveném v politice řízení rizik stránka 15

16 Nástroje na řízení rizik Celkový limit VaR Alokace VaR na jednotlivé typy rizik Objemové limity na otevřenou pozici (hodinovou, měsíční, roční), na transakci, na obchodníka Povolené protistrany a povolené instrumenty Reporting překročených limitů Aplikace na sledování pozice pod kontrolou M/O stránka 16

17 Požadavky na fungující systém řízení rizik 1. Schválená a komunikovaná obchodní strategie a risk management policy 2. Metodika oceňování rizika 3. Standardizované interní postupy typu what-if, jasné pravomoci a odpovědnosti pro uzavírání, schvalování, účtování a zejména kontrolu uzavíraných obchodů 4. Kvalitní systém na měření rizika včetně reportingu pro management 5. Dobrá znalost základních prvků systému u výkonných pracovníků prodejci, risk manager, právník, účtař Často není hlavním problémem formalizace Politiky řízení rizik nebo metodiky, ale její praktické provádění ve společnosti a skutečná funkčnost systému stránka 17

18 Parametry efektivního řešení Průhledné Snadno aplikovatelné Step-by-step přístup Sladění úrovně systému a schopností a zkušeností jeho uživatelů stránka 18

19 Facility s.r.o. Jakubská 2 Praha stránka 19

Věstník ČNB částka 3/2004 ze dne 16. února 2004

Věstník ČNB částka 3/2004 ze dne 16. února 2004 Třídící znak 1 0 2 0 4 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2 ZE DNE 3. ÚNORA 2004 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 1 Česká národní banka podle 12, 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách,

Více

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002

Věstník ČNB částka 10/2002 ze dne 5. srpna 2002 Třídící znak 1 0 4 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 30. ČERVENCE 2002 O ŘÍZENÍ TRŽNÍCH RIZIK V BANKÁCH Česká národní banka podle 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - strategické - úvěrové, - koncentrace - úrokové, - měnové, - operační, - likvidity,

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH

IAPS 1012 AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ. (Tento pokyn je platný) OBSAH AUDIT FINANČNÍCH DERIVÁTŮ (Tento pokyn je platný) OBSAH Odstavce Úvod... 1 Finanční deriváty a aktivity s nimi spojené.....27 Odpovědnost managementu a osob pověřených řízením... 8-10 Odpovědnosti auditora...11-15

Více

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012

Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012 Roční údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě za rok 2012 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Strategie a postupy řízení rizik v Českomoravské záruční a rozvojové

Více

Systém řízení rizik v AKRO investiční společnosti, a.s.

Systém řízení rizik v AKRO investiční společnosti, a.s. Systém řízení rizik v AKRO investiční společnosti, a.s. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Základní pravidla pro vyhodnocování rizika v činnosti společnosti stanovuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011

společnosti SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 V Praze dne 26.4. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE SÍDLEM DUŠNÍ 22, PRAHA 1 IČ: 60 28 13 08 ÚÚČČEETTNNÍÍ OOBBDDOOBBÍÍ 2010 V Praze dne 26.4. 2011 Telefon: 224 816 094 1. Účetní závěrka OBSAH :: 2. Údaje

Více

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování Částka 70 Sbírka zákonů č. 194 / 2011 Strana 2051 194 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování Česká národní banka stanoví podle 139 odst. 2 zákona

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 31.12.2013 Zveřejněno dne 13. 5. 2014 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

Konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti 11. dubna 2008.

Konsolidovaná účetní závěrka byla schválena představenstvem Společnosti 11. dubna 2008. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Za rok končící 31. prosince Poznámka 2007 2006 Výnosy z úroků a podobné výnosy 6 62 574 54 195 Náklady na úroky a podobné náklady 6-11 064-11 522 Čistý zisk z úroků 51

Více

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Strana 146 Sbírka zákonů č. 23 / 2014 23 VYHLÁŠKA ze dne 30. ledna 2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Česká národní banka stanoví podle 8b odst.

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Řízení kreditního rizika v činnosti podniku Credit risk management in business activities BLÁHOVÁ Lucie Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Zveřejněno 10. srpna 2012 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44)

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Evropský orgán pro bankovnictví EBA BS 2011 116 v konečném znění 27. září 2011 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k internal governance (řídicí a kontrolní systém) (GL 44) Londýn 27. září

Více

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina

ŘÍZENÍ RIZIK MODERNÍ INTERNÍ AUDIT. Kraj Vysočina Business Risk Services ŘÍZENÍ RIZIK a Josef Severa MODERNÍ INTERNÍ AUDIT Kraj Vysočina 28. května 2004 Program Definice rizika a vymezení pojmů Představení základního modelu řízení rizik Hlavní kroky při

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 67 Rozeslána dne 7. srpna 2014 Cena Kč 163, O B S A H : 163. Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Komodity ČR, s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Veolia Komodity ČR, s.r.o. Výroční zpráva 2014 Veolia Komodity ČR, s.r.o. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

Jak ten čas běží. Petr Šobotník

Jak ten čas běží. Petr Šobotník AUDITOR 8/2010 Obsah AKTUALITY...2 Volební sněm auditorů 2010...2 Rámcový dokument pro zprávy účetních znalců o čerpání dotací (Rudolf Heřmanský)...2 Dokumentace auditu u menších účetních jednotek (Tomáš

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015

EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015 EKONOMIKA a MANAGEMENT FINANČNÍCH INSTITUCÍ LS 2015 Ing. Eliška Kvapilová ekvapil@seznam.cz Reporting Reporting znamená v doslovném překladu z anglického jazyka výkaznictví. V anglickém jazyce se toto

Více

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ

Částka 6 Ročník 2001. Vydáno dne 7. května 2001. O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ Částka 6 Ročník 2001 Vydáno dne 7. května 2001 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 2. Opatření České národní banky č. 2 ze dne 27. dubna 2001 o standardech řízení likvidity bank OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č.

Více

Příloha č. 1: Podrobná specifikace Díla I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zhotovitel se zavazuje dodat, implementovat v cílovém prostředí určeném Objednatelem, nastavit a zprovoznit IS tak, aby splňoval následující

Více