ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6464/124-2011"

Transkript

1 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6464/ nemovitosti bytové jednotky č. 116/23 v bytovém domě čp. 116 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budov a pozemcích + řadová garáž na stp. čk. 298 v k.ú. Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně pozemku Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov Trutnov 3, Ječná 479 JUDr. Jan Bohutínský Účel posudku: zjištění obvyklé ceny nemovitosti dle Usnesení ze dne pod čj. 158 EX 250/11-26 Předpis pro ocenění: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a předpisy navazující Posudek vypracoval: Jiří Danielis, Trutnov, Pražská 88 znalec z oboru stavebnictví a stavební ekonomiky Posudek obsahuje: 13 stran textu včetně titulního listu a předává se objednavateli ve třech vyhotoveních.

2 -2- V Trutnově dne A.SITUACE: Vyhotovení č.: Podklady pro ocenění: a) výpisy z katastru nemovitostí b) snímky pozemkové mapy c) místní šetření d) zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a předpisy navazující e) databáze vlastní a skupiny odhadců majetku f) částečná projektová dokumentace g) konzultace na MěÚ ve Svobodě nad Úpou Datum provedení místního šetření a jeho účastníci: Místní šetření bylo provedeno dne na základě mého předvolání povinných osob. Nikdo se nedostavil. Po dohodě s objednavatelem jsem posudek vypracoval na základě zjištěných skutečností a informací. Datum k němuž se ocenění provádí: Ocenění provedeno ke dni Při ocenění se vycházelo ze zjištění na místě samém, poskytnutých dokladů a informací. B.NÁLEZ: Vlastnické a evidenční údaje jsou obsaženy v přiložených dokumentech a nebyly předmětem samostatného zkoumání.

3 -3- I. Bytová jednotka č. 116/23 v k.ú. Maršov I 1. Bytová jednotka je zapsána v listu vlastnictví č. 917, katastrální území Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, Okresní úřad Trutnov. Vlastník: společné jmění manželů Krčmář Bohuslav (RČ /1374) a Iveta (RČ /0277) 2. Podíl na společných částech budov a pozemcích je zapsán v listu vlastnictví č. 781, katastrální území Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, Okresní úřad Trutnov. Vlastník: podílové spoluvlastnictví SJM Krčmář Bohuslav (RČ /1374) a Iveta (RČ /0277) 6821/ Dle projektové dokumentace byla stavba bytového domu realizována v letech , kolaudační rozhodnutí z roku V posledních letech byla budova zhodnocena, revitalizací, tj. zateplené fasády, osazení plastových oken, obnova krytiny, oprava výtahu a vchodových dveří. Byt mi nebyl umožněn prohlédnout, dle informací od spoluvlastníků v domě se rozsáhlé opravy nerealizovaly, proto neuvažuji se zhodnocením nad míru běžné údržby.

4 -4-4. Výčet oceňovaných součástí: a) Bytová jednotka č. 116/23 b) Podíl na společných částech budov a pozemcích ve výši 6821/ Popis: Nemovitost je situována v sídlištní zástavbě horní části města, po levé straně průjezdné silnice z Trutnova na Pec pod Sněžkou, přístupna z místní zpevněné obslužné komunikace Rýchorské sídliště. Jde o rovinaté pozemky, území je plně zainvestováno, objekt je napojen na el. síť, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, dálkové vytápění EPO přes VS. Jde o dvousekci obytných domů čp. 116, 117 vybudovaných na stp. čk. 201 a 202, se samostatnými vchody, provozně i stavebně vytvářejících jeden celek. a) Bytová jednotka č. 116/23 Budova o dvou sekcích má celkem 8.NP a 1.PP (technické). Stavba je obdélníkového půdorysu, s plochou střechou, v každé sekci po 23 bytech, celkem tudíž 46 bytů, výtahy v každé sekci. Dispoziční řešení: 1.PP sklepy, technické prostory, prostory společ. vybavení 1. 8.NP byty 1+2 a 1+3 s příslušenstvím Oceňovaný byt se nalézá v 8.NP, budově čp. 116, jde o byt 1+3 s příslušenstvím. Konstrukční řešení: Nosné konstrukce i obvodový plášť panelové soustavy T06B, založen na želbetonových základech, stropy panelové, střecha plochá, krytina živičná, schodiště dvouramenné s teracovým povrchem. Okna plastová, dveře hladé a prosklenné, podlahy z běžných podlahovin, vnitřní omítky štukové. Sociální jádro umakartové, kuchyň s el. sporákem a linkou. Vytápění ústřední, dálkové z VS, včetně ohřevu TÚV. Fasáda nová zateplená.

5 -5- Technický stav: Budova je zhodnocena celkově, po revitalizaci v dobrém stavu. Stav bytu jsem neměl možnost posoudit, dle dostupných informací jej posuzuji jako podstandardní. Výměry Kuchyň Pokoj Pokoj Pokoj Předsíň Koupelna WC Komora Lodžie Sklep Celkem 12,07 m2 8,07 m2 12,32 m2 18,18 m2 6,22 m2 2,56 m2 0,97 m2 2,11 m2 3,50 m2 2,21 m2 68,21 m2 b) Pozemky Pozemky jsou rovinaté, plně zainvestované, přístupny z veřejné komunikace. č.parcely Výměra v m 2 stp. čk stp. čk Celkem 498

6 -6- II. Řadová garáž na stp. čk. 298 v k.ú. Maršov I 1. Nemovitost je zapsána v listu vlastnictví č. 1027, katastrální území Maršov I, obec Svoboda nad Úpou, Okresní úřad Trutnov. Vlastník: individuální vlastnictví Krčmář Bohuslav (RČ /1374) Garáž je vybudována na stp. čk. 298 o výměře 28 m2. 2. Dokumentace nebyla předložena, pouze kolaudační rozhodnutí vydané stavebním úřadem ve Svobodě nad Úpou ze dne pod čj. 314/ Výčet oceňovaných součástí: 1. Řadová garáž na stp. čk Stavební pozemek

7 -7-4. Popis: Areál řadových garáží je situován v západní, okrajové části Rýchorského sídliště. Jde o přízemní, řadovou garáž, s plochou střechou. Garáže klasicky vyzděny, s plechovou krytinou, štukovou omítkou, betonovou podlahou, vrata sklopná, plechová, sokl obložen. Nebyl mi umožněn přístup do garáže, proto je hodnocena dle vnější prohlídky. Technický stav přiměřený, jde o krajní garáž. Výměry Zastavěná plocha: 6,70x3,80 = 25,46 m2 Obestavěný prostor: 25,46 x 2,45 = 62,38 m3 Pozemek Rovinatý, plně zainvestovaný, přístup přímo ze zpevněné, obslužné komunikace. č.parcely Výměra v m 2 stp. čk

8 -8- C. OCENĚNÍ: Obecné předpoklady pro stanovení tržní hodnoty Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv. Předpokládá se plný soulad se všemi aplikovatelnými republikovými zákony a obecně závaznými předpisy. Objektivní tržní hodnotu definuji jako hodnotu, kterou lze dosáhnout v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně jednajícími kupujícími a prodávajícími, bez zřetele na individuální a jiné zájmy. Za skutečnosti nebo podmínky, které se vyskytnou po datu zpracování tohoto ocenění a za změnu v tržních podmínkách nelze převzít zodpovědnost. Výpočet věcné hodnoty STAVBY Věcnou hodnotou se rozumí reprodukční cena snížená o přiměřené opotřebení. Výchozí cena se zjistí vynásobením počtu m 3 obestavěného prostoru základní cenou stanovenou v závislosti na účelu a užití, upravenou dále koeficienty. Základní ceny jsou čerpány z publikace Ukazatelé průměrné orientační ceny na měrnou účelovou jednotku, vydané Ústavem racionalizace ve stavebnictví pro rok Tyto základní ceny jsou upraveny indexy upravující průměrné ceny na skutečné pořizovací ceny stavebních organizací v lokalitě Trutnov s přihlédnutím ke konstrukčnímu provedení a vybavení.

9 -9- I. Bytová jednotka č. 116/23 v k.ú. Maršov I a/ výpočet výchozí ceny za 1 m 2 podlahové plochy Stavba KSD ZC K TP K V K I Výchozí cena Kč/m 2 Kč/m 2 Byt č. 116/ ,80 0,86 0, kde značí ZC - základní cena K TP - koeficient technického provedení K V - koeficient vybavení K I - korekční index (K TP * K V ) Výchozí cena = ZC * K I b/ propočet věcné hodnoty nemovitosti Stavba Podlahová plocha v m 2 Výchozí cena Kč/m 2 Reprodukční Cena v Kč % opotř. Časová cena v Kč Byt č. 116/23 68, Podíl na pozemcích a společných částech budov ve výši 6821/ Obvyklá cena stavebních pozemků činí 250,- Kč/m2. Výpočet: 498 m2 x 250,- Kč/m2 = ,- Kč, z toho podíl 2 773,- Kč Věcná hodnota bytu včetně podílu na společných částech budov a pozemcích činí zaokrouhleně ,- Kč.

10 -10- II. Řadová garáž na stp. čk. 298 v k.ú. Maršov I Garáž, SKP , CC 1274 Reprodukční cena činí ,- Kč Opotřebení 20 % Časová cena činí ,- Kč Pozemek Výpočet: 28 m2 x 250,- Kč/m2 = 7 000,- Kč Věcná hodnota garáže činí ,- Kč. Stanovení hodnoty srovnávací metodou Srovnatelnou cenou rozumíme obecně cenu věci stanovenou cenovým porovnáním s obdobnými, k datu ocenění volně prodávanými nemovitosti. Jelikož specifická kritéria nelze aplikovat na jiné subjekty, zjistí se obvyklá cena přiměřeným koeficientem prodejnosti v daném místě a čase v závislosti na zprůměrované skutečně dosažené (známé) prodejní ceny za obdobný typ nemovitosti v tomto případě byty a garáže.

11 -11- I. Bytová jednotka č. 116/23 v k.ú. Maršov I V lokalitě Města Svoboda nad Úpou, v prostoru Rýchorského sídliště, zástavbě panelovými domy, v území s úplnou občanskou vybaveností, se dle dostupných informací získaných jednak z mé vlastní databáze jako majitele První krkonošské realitní kanceláře v Trutnově, dále skupiny odhadců majetku okresu Trutnov, realizovaly v posledních 18 měsících prodeje bytů obdobného vybavení a stáří, včetně podílu na pozemcích, v průměrné přepočtené ceně o velikosti bytů 1+2 nebo 1+3 s příslušenstvím, ve výši ,- Kč/m2. Tato cena obsahuje i podíl na společných částech budov a pozemcích. V současné době je nízký převis nabídky nad poptávkou. Výpočet: 68,21 m2 x ,- Kč/m2 = ,- Kč Cena bytové jednotky č. 116/23 zjištěná porovnávacím způsobem činí zaokrouhleně ,- Kč. II. Řadová garáž na stp. čk. 298 v k.ú. Maršov I Obdobné garáže realizované v posledních 2 letech v lokalitě se zobchodovaly v cenové hladině ,- Kč, včetně stavebních pozemků. V tomto případě, kdy se jedná o kvalitní objekt, stanovuji vrchní rozpětí ceny, tj ,- Kč. Cena řadové garáže na stp. čk. 298 zjištěná porovnávacím způsobem činí ,- Kč.

12 -12- Stanovení tržní hodnoty - obvyklé ceny Vzhledem k nižšímu zájmu o podobné nemovitosti v lokalitě, kdy v posledním období převyšuje nabídka nad poptávkou, což je důsledkem ekonomické a realitní krize se všemi důsledky, uvažuji se snížením o 15 % oproti porovnávacím cenám a to u bytu i garáže. I. Bytová jednotka č. 116/23 v k.ú. Maršov I Výpočet: x 0,85 = ,- Kč Obvyklá cena nemovitosti zapsané v LV č. 917 v k.ú. Maršov I činí zaokrouhleně ,- Kč. II. Řadová garáž na stp. čk. 298 v k.ú. Maršov I Výpočet: x 0,85 = ,- Kč Obvyklá cena nemovitosti zapsané v LV č v k.ú. Maršov I činí zaokrouhleně ,- Kč. V Trutnově dne Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu Hradec Králové dne , č.j. 248/76 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 6464/ znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace na základě dokladu.

13 -13- V Trutnově dne I. Bytová jednotka č. 116/23 v k.ú. Maršov I II. Řadová garáž na stp. čk. 298 v k.ú. Maršov I

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2009 164/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2009 164/12 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1913 68/12 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1913 68/12 - o stanovení obvyklé ceny bytové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4563/324/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 370/6 umístěné v bytovém domě čp. 370, který je součástí komplexu budov č.p. 370 a 371 postavených na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1502-72/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502-72/09 o stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č.p/č.j. 160/6 ve 2. nadzemním podlaží v objektu bydlení č.p. 160 v Lipové ulici v části obce Domoradice s příslušenstvím a s podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více