Kvalita prověřená časem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalita prověřená časem"

Transkript

1 1

2 2 Trendy a perspektivy v metalurgii, budoucí nároky na zaměstnance Ivo Žižka Ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Investment & Business Forum,

3 3 Vývoj výroby, spotřeby a výrobních kapacit v EU Přebytek výrobních kapacit v evropských hutích 44 % Utlumená poptávka v EU Rostoucí náklady na energie - emisní povolenky a příspěvky na OZE Zdroj: WSA, EUROFER

4 4 Globální spotřeba oceli mil. tun, růst 1,5 % mil. tun, růst 3,6 % 2014 (výhled) mil. tun, růst 3,1 % 2015 (výhled) mil. tun, růst 3,3 %

5 5 Očekávaný vývoj spotřeby v hutnictví (EU) Stavebnictví postupné zotavení stavebního odvětví prostor pro válcovaný drát, tyčovou ocel a širokou ocel konstrukčních značek stoupne poptávka po PC drátech. Strojírenství Zlepšení situace v českém strojírenství bude navazovat na růst odvětví zejména v Německu Automobilový průmysl Předpokládá se oživení

6 6 Demografický vývoj v ČR

7 7 Vývoj věkové skupiny 15-19letých dle jednotlivých krajů

8 8 Prognóza vývoje v jednotlivých segmentech regionálního školství

9 9 Potřeba nově přijatých zaměstnanců Odhad celkové potřeby zaměstnanců pro TŽ a DSp v regionu Třinecko Rok Celkem Celkem TŽ (včetně OP, bez Kladna) Odloučená pracoviště (OP) DSp Celkem TŽ (bez OP) a DSp

10 10 Profesní struktura budoucí potřeba Profesní struktura na budoucí období ( ) se v zásadě nebude měnit Přetrvává potřeba hutních, strojních a elektro oborů Předpokládaná potřeba pro TŽ a DSp ( ) 12% 5% 27% 56% Hutní Strojní Elektro Ostatní

11 11 Priority skupiny TŽ/MS pro následující období Podpora technických SŠ oborů, zejména hutních, strojních a elektro (silnoproud, slaboproud, ASŘ), s cílem zvýšit nábor žáků i počet absolventů. Podpora technických VŠ oborů, zejména oborů pro prvovýrobu, strojní, elektro a programování. Využívat možnosti rekvalifikací a získávání dílčích kvalifikací (v oborech nevyučovaných středními školami např. koksař). Zaměřit se na individuální řešení potřeby odloučených provozů včetně spolupráce s regionálními školami. Pružně reagovat trendy ve věkovém složení zaměstnanců.

12 12 Návrhy pro podporu technických oborů Mateřské školy financovat vybavení školek pomůckami na bázi LEGO, Merkur, Mladý technik apod. (polytechnická výchova) vytvořit pomůcky Jak se co dělá nebo Jak vznikají a z čeho jsou mobily, auta apod. (polytechnická výchova) Základní školy vrátit se na základních školách k "praktickému vyučování" jako podpory rozvoje technických dovedností (polytechnická výchova) upravit stupnice platových tarifů ve prospěch učitelů přírodovědných oborů při splnění požadované kvalifikace podporovat nové metody výuky v exaktních vědách (matematika, fyzika, chemie) na ZŠ upravit poslání výchovných poradců (působí proti náboru na technické školy, technické školy hlavně učiliště považují za školy pro nejproblémovější žáky) nebo nahradit jiným systémem pro kariérové poradenství

13 13 Návrhy pro podporu technických oborů (pokračování) Střední školy odstranit diskriminaci ve financování soukromých technických škol změnit nastavení normativů (platba i podle potřebnosti oborů resp. uplatnitelnosti žáka) změnit nastavení normativů (výuka v technických oborech je investičně i provozně náročná) upravit stupnice platových tarifů ve prospěch učitelů přírodovědných oborů při splnění požadované kvalifikace nalézt postup pro financování odborné praxe státem podporovat nové metody výuky v exaktních vědách (matematika, fyzika, chemie) na SŠ financovat přednášky odborníků z praxe daňové úlevy na stipendia žáků technických oborů legislativní úprava smluv zaměstnavatelů se žáky

14 14 Návrhy pro podporu technických oborů (pokračování) Vysoké školy zavést povinnou praxi (stáž) pro studenty nalézt postup pro financování povinné odborné praxe (stáže) státem financovat přednášky odborníků z praxe bakalářské studium technických oborů zaměřit více na praxi (zrušit nedostudovaného inženýra ) hradit zapojení studentů do výzkumu a vývoje (pro TŽ, MMV a VÚHŽ, ) daňové úlevy na stipendia studentů technických oborů

15 15 Návrhy pro podporu technických oborů (pokračování) Obecně podpořit systém NSK, urychlit práce na systému dílčích kvalifikaci pro technické profese podpora studia učitelů přírodovědných oborů MPO vypíše výzvu na projekty spolupráce technických škol se zaměstnavateli MPO vypíše výzvu na projekty typu Svářečské školy apod. MPO podpoří projekt přenášení informací od zaměstnavatelů na školy žáky. studenty a učitelé Podpořit regionální nebo Werkové weby pro mladé a s mladými lidmi Ovlivnit toky peněz z EU na podporů technického vzdělávání

16 16 Využití NSK v TŽ, a.s. Nastavení Profesních kvalifikací u vybraných plánovaných míst jako kvalifikačního požadavku pro dané plánované místo (alternativa požadavku vyučení v oboru Hutník) Přímá účast zástupců TŽ na tvorbě PK (profesní kvalifikace) v Sektorové radě a Pracovních skupinách Sektorové rady Do Sektorové rady požadavky na vytváření JP (jednotka práce) a PK dle potřeb TŽ (např. Expedient metalurgických výrobků, Koksař - obsluha chemické části koksovny, Koksař - obsluha baterií)

17 17 Předpokládaný vývoj a reakce TŽ, a.s. Na popsaný předpokládaný vývoj musí TŽ, a.s. reagovat: Investice do technologií a ekologie Akvizice Finalizace produktů Všechny tyto oblasti s sebou nesou požadavky na lidské zdroje, a sice na jejich počty, strukturu a kvalifikaci. A tedy na: Nábor zaměstnanců Rozvoj zaměstnanců

18 18 Reakce TŽ na budoucí vývoj - nábor Vznik Střední odborné školy Třineckých železáren Spolupráce se školami všech stupňů Členství zástupců skupiny MS - TŽ v radách středních škol (SOŠ TŽ, SPŠOA F-M, SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Gymnázium Třinec) Středisko nástupní praxe

19 19 Úzká spolupráce TŽ se Střední odbornou školou TŽ při: tvorbě vzdělávacích programů a návrhu struktury studijních oborů na SOŠ TŽ, vycházející se strategických záměrů společnosti prezentaci školy na ZŠ, burzách pro volbu povolání s cílem získat žáky pro studium technických oborů na SOŠ TŽ organizaci Dnů otevřených dveří na SOŠ TŽ a ostatních marketingových aktivit (např. Olympijské hry řemesel) organizaci Dnů otevřených dveří v TŽ pro žáky ZŠ a žáky z příhraničních ZŠ (Čierné, Skalité, Svrčinovec) prezentaci skupiny TŽ/MS pro nově nastoupivší žáky SOŠ TŽ poskytování příspěvku žákům prvních ročníků preferovaných oborů na školní pomůcky a sportovní a společenské aktivity organizaci prázdninových brigád pro žáky technických oborů SOŠ TŽ bilancování obnovy lidských zdrojů s vazbou na absolventy školy umísťování žáků učebních a studijních oborů na jednotlivá pracoviště skupiny TŽ/MS organizaci stáží učitelů na provozech skupiny TŽ/MS zajišťování firemního vzdělávání pro potřeby skupiny TŽ/MS

20 20 Kroky k duální přípravě žáků na SOŠ TŽ souběžně probíhá výuka teorie na SOŠ TŽ a odborný výcvik žáků na provozech skupiny TŽ/MS (u preferovaných oborů poměr 1:1 praxe a teorie) teoretické znalosti získané ve škole jsou souběžně aplikovány na provozech a také dále prohlubovány odborný výcvik je rozdělen na skupinový a individuální náročnost individuálního výcviku je nutno skloubit požadavky na celostátní závěrečné zkoušky a potřeby provozů spolupráce zástupců TŽ s učiteli odborného výcviku při rozmísťování žáků učebních a studijních oborů na jednotlivá pracoviště v rámci odborného výcviku úzká spolupráce žák-mistr odborného výcviku-instruktor na provoze cílené rozmísťování žáků posledních ročníků na jednotlivá pracoviště s návaznosti na jejich budoucí zaměstnání kladen důraz na adaptační proces absolventů školy na provozech skupiny TŽ/MS

21 21 Zahájilo činnost v roce 2002 Středisko nástupní praxe Střediskem nástupní praxe prošlo 244 absolventů VŠ (převážná většina technických oborů vzdělání) Praktikanti absolvují nejdříve obecnou, pak specifickou přípravu a následně jsou umísťováni na pracovní pozice v rámci skupiny TŽ/MS Uplatnění praktikantů SNP ( ) 12% 6% 82% TŽ, a.s. MS a dceř.spol. Výstupy

22 Knowledge management rozvoj zaměstnanců, v TŽ je uplatňován ve formě tzv. we-learningu We-learning neboli sdílené učení - využití e-learningové metody jako základu pro výměnu vědomostí a dobrých zkušeností z praxe, ze vzdělávacích akcí a služebních cest We-learning je součástí Firemní akademie, která je zaměřena na využívání znalostního kapitálu lidských zdrojů TŽ s cílem připravit se na budoucí období a zároveň posílit konkurenceschopnost firmy. Firemní akademie přináší větší diverzifikaci systému vzdělávání a současně jeho větší flexibilitu dle potřeb firmy. Realizace vzdělávání v rámci firemní akademie zahrnuje přípravu prostřednictvím nejen klasických kurzů, ale také výměnou zkušeností, sociální interakcí a vzájemným dialogem. 22

23 23 DĚKUJI ZA POZORNOST