NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG"

Transkript

1 ENG THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 1

2 IAESTE Česká republika The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience An independent non-governmental Organisation (NGO), with 83 Members and Cooperating Institutions in operational relations with UNESCO. The IAESTE name and logo are the registered properties of IAESTE, The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. IAESTE NETWORKING IAESTE is connecting current students on one hand with their prospective employers on the other. The cover page is inspired by neural networks An artificial neural network, usually called neural network, is a mathematical model or computational model that tries to simulate the structure and/or functional aspects of biological neural networks. It consists of an interconnected group of artificial neurons and processes information using a connectionist approach to computation. - Source: wikipedia.org - KONTAKTY / CONTACTS Národní centrum / National Committee IAESTE České Republiky Zikova 4, Praha 6-Dejvice, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE LC Brno Kolejní 2, Brno, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE TU Liberec Hákova 6, Liberec, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE ČVUT Praha Technická 4, Praha 6-Dejvice, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE VŠCHT Praha Chemická 952, Praha 4-Kunratice, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE ZČU Plzeň Husova 11, Plzeň, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE při UTB Zlín Mostní 5139, Zlín, tel.: , Published by IAESTE Czech Republic Designed and produced in September 2009 IAESTE ČESKÉ REPUBLIKY Design and typesetting: Eva Nečasová designity.cz

3 CZ ENG ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé a zástupci spolupracujících institucí, dostává se Vám do rukou Nabídka projektů pro akademický rok 2009 / Tak jako v minulých letech Vám chceme umožnit zúčastnit se našich Projektů ikariéra a Výměnného programu, který je pro studenty neocenitelnou zkušeností, kterou dále využijí ve svém budoucí kariéře. Věříme, že i v této nelehké a dynamické době bude organizace IAESTE pro Vás stabilním a spolehlivým partnerem. EDITORIAL Dear businessmen, friends and managers of co-operating institutions, we would like to present our Events guide for the academic year 2009 / As in previous years we would like to offer you the opportunity to participate in our ikariera and Exchange programme projects. These projects provide a priceless experience for students, which are useful to them in their future career. We are confident that even in these difficult times IAESTE will be a stable and trustworthy partner. Jiří Novák National Secretary IAESTE ČR 3 IAESTE se představuje / introduction

4 CZ IAESTE SE PŘEDSTAVUJE IAESTE České republiky je součástí IAESTE A.s.b.l. (Association sans but lucrative) registrované v Lucembursku a působící v 83 zemích světa. IAESTE ITERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPE- RIENCE International > IAESTE je mezinárodní organizací. Spolupracujeme se zahraničními centry a proto jsme schopni pro Vás nalézt toho nejlepšího dostupného zahraničního praktikanta. Technical > mezi technickými obory se cítíme jako doma. Potřebujete do Vaší firmy elektroinženýra, strojaře, architekta? Žádný problém! Experience > dohromady tvoříme zkušený tým, připravený vyhovět všem Vašim požadavkům. K rozvoji IAESTE v České republice i ve světě můžete přispět i Vy, zapojíte-li Vaši společnost do Výměnného programu nebo zúčastníte-li se některého z našich personalistických projektů. Pokud chcete vědět více o organizaci IAESTE, přečtěte si: Výroční zpráva IAESTE ČR (www.iaeste.cz) nebo IAESTE International Annual review 2009 (www.iaeste.org/about/annual_review) V celosvětovém měřítku zajišťuje naše organizace již více než šedesát let program výměny stáží za účelem profesního a osobního růstu vysokoškolských studentů bez ohledu na národnost, barvu pleti, pohlaví či vyznání. IAESTE České republiky je registrováno Ministerstvem vnitra dle 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem a má pro svoji činnost v oblasti výměnného programu odborných stáží akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. IAESTE ČESKÉ REPUBLIKY SE K NAPLNĚNÍ SVÝCH CÍLŮ A POSLÁNÍ ZAMĚŘUJE NA TŘI OKRUHY AKTIVIT: 1. Zajišťování odborných praxí 2. Pořádání personalistických projektů 3. Odborný rozvoj vlastních členů V současné době působí IAESTE prostřednictvím svých lokálních center na sedmi českých univerzitách. Devadesát pět procent členů tvoří studenti a akademičtí pracovníci těchto škol, zbývajících pět procent pak kolegové a přátelé z jiných univerzit. Chod organizace zajišťují ve svém volném čase studenti mnoha oborů, kteří se v přátelském prostředí učí dovednostem, jež nejsou standardní součástí jejich studia. Získávají tak cenné zkušenosti z oblasti komunikace, vyjednávání, projektového řízení, marketingu, PR i práce v mezinárodních týmech. Význam nabytých zkušeností potvrzuje celá řada bývalých členů, kteří dnes pracují na významných místech v renomovaných společnostech (Bosch, Deloitte, McKinsey, Skanska, Škoda Auto, Vodafone, Ernst & Young a další). Personalistickými projekty se zabýváme proto, abychom umožnili zprostředkovat kontakt mezi zaměstnavateli, studenty a univerzitami. Pokládáme za užitečné využít beze zbytku náš potenciál, a pomoci tak našim spolužákům, ale i širokému spektru absolventů k získání atraktivního zaměstnání nebo zajímavé stáže. Z praktického hlediska pro nás tyto aktivity znamenají jediný významný zdroj příjmů pro činnost i rozvoj naší neziskové organizace. IAESTE se představuje 4

5 ENG INTRODUCTION IAESTE Czech Republic is a part of IAESTE A.s.b.l. (Association sans but lucrative), registered in Luxembourg and active in 83 countries worldwide. The main mission of the organization for almost sixty years has been to run an exchange program of traineeships for technical and professional development of higher education students irrespective of their nationality, ethnicity, gender or religion. THE MISSION AND AIMS OF IAESTE Mission To operate a high quality practical training exchange program between Members in order to enhance technical and professional development and to promote international understanding and goodwill amongst students, academic institutions, employers and the wider community. IAESTE operates irrespective of race, colour, sex or creed. Aims To provide students in Higher Education with technical experience relevant to their studies. To offer Employers well qualified and motivated trainees. To be a source of cultural enrichment for trainees and their host communities IAESTE Czech Republic is registered at the Ministry of the Interior according to the paragraph 3 section 1 of Act No. 116/1985 Coll. on the operation of international organizations, and has been accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic as an international Exchange program. TO FULFILL ITS MISSION, THE IAESTE CZECH REPUBLIC FOCUSES ON THE FOLLOWING ACTIVITIES: 1. providing technical experience 2. organizing personnel projects 3. professional development of own members IAESTE is currently present in seven Czech universities via its local committees. Ninety five percent of members are students and academic staff of the afore mentioned schools, five percent are colleagues and friends from others universities. Thus the running of the organization is secured by students of many specializations who, in their spare time and in a friendly environment, learn the skills that are not part of their study. In such a way they gain valuable experience in the area of communication, negotiation, project management, marketing, PR and international teamwork. The importance of the experience gained is confirmed by a number of former members who are currently in prominent positions in reputable companies such as Bosch, Deloitte, McKinsey, Skanska, Škoda Auto, Vodafone, etc. The organization of personnel projects is carried out to intermediate contacts between employers, students and universities. We understeand how valuable it is to use our full potential and thus help our schoolmates to obtain a good job or an interesting internship. From a practical point of view such activities represent for us the sole significant source of income for the operation and development of our non-profit organization. You can contribute to the development of the IAESTE s activities in the Czech Republic and in the world if you involve your company in the Exchange program or take part in some of the personnel projects. If you are interested in our projects and want to know more about IAESTE, please feel free to read Annual review of IAESTE CZ (www.iaeste.cz) or IAESTE International Annual review 2009 (www.iaeste.org/about/annual_review) 5 IAESTE introduction

6 CZ MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÝ PROGRAM STÁŽÍ IAESTE PROČ MÍT PRAKTIKANTA? Praktikant je ochoten a schopen se velice rychle zapojit do práce. Zařídíme pro Vás všechnu administrativu, ubytování, vízum atd. Nalezeneme vhodného praktikanta podle Vašich představ. Praktikant komunikuje v angličtině Praktikant zvládne kvalifikovanou práci za minimální cenu. Praktikant je motivovaný. Praktikant přináší nový pohled na řešení problémů. Přijmout praktikanta je finančně výhodné. Nízké náklady a bezstarostné řešení Stáže IAESTE jsou díky akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR považovány za součást studia. Nevzniká tedy pracovněprávní vztah mezi Vaší společností a zahraničním studentem, a odpadá tak i nutnost Žádat o pracovní povolení. Vaše firma tak hradí pouze náklady spojené s pobytem stážisty na základě uzavřené smlouvy a námi vystavené faktury. IAESTE s praktikantem řeší veškeré další náležitosti, úhradu pobytových nákladů, ubytování (ve městech, kde má IAESTE své pobočky) a kulturní program. Výběr praktikanta podle Vašich požadavků V rámci Výměnného programu IAESTE máte možnost předem specifikovat kritéria výběru Vašeho budoucího praktikanta, a to v těchto kategoriích: typ praxe termín praxe požadavky na studenta TYP PRAXE NAŠE CÍLE Poskytnout studentům vysokých škol odbornou praxi v jejich oboru. Zprostředkovat společnostem motivované studenty ze zahraničí, kteří prošli náročným výběrovým řízením. Seznámit studenty, firmy i veřejnost se způsobem života a myšlením jiných kultur, a přispět tak k posílení mezinárodního porozumění. PROČ SE ZAPOJIT Přemýšlíte, jak obohatit firemní kulturu či jak podpořit mezinárodní atmosféru ve Vaší firmě? Existují časově omezené projekty nebo specifické úkoly nad rámec časových možností Vašich zaměstnanců? Potřebujete pro své zaměstnance praktické školení v komunikaci v cizích jazycích? Uvažujete o rozšíření Vašeho podnikání na zahraniční trhy? Chcete získat nový a kreativní pohled na aktivity firmy? K dispozici je několik různých typů praxí. Od výzkumné (kdy je po studentovi vyžadována specializovaná činnost například v laboratoři), přes pracovní (student pracuje například jako asistent projektanta na stavbě) po obecné (v případě, že Vámi požadovaná pracovní náplň nezapadá ani do jedné kategorie). TERMÍN PRAXE Obvyklým obdobím pro konání praxí jsou letní měsíce, výjimkou však nejsou ani praxe mimo toto období. Minimální délka praxe je 6 týdnů, maximální 12 měsíců. POŽADAVKY NA STUDENTA Mezi obvyklé požadavky patří obor a ročník studia, jazyková vybavenost, odborné znalosti a předchozí pracovní zkušenosti. Je však možno předem specifikovat třeba i region, ze kterého má student pocházet, případně další náležitosti. ŘEŠENÍM JE ZAHRANIČNÍ PRAKTIKANT Poskytnutím praxe zahraničnímu praktikantovi navíc nepřímo umožníte absolvovat jednomu českému studentovi zahraniční stáž. Možná, že to bude právě student, který posbíral odborné, jazykové i kulturní zkušenosti na stáži IAESTE, kdo se za několik let bude ucházet o práci ve Vaší společnosti. Zkušenosti personalistů ukazují, že takoví absolventi jsou mnohem samostatnější, pohotovější, rozhodnější a připravenější na práci a život ve skutečném světě. VÝHODY PROGRAMU Vysoce kvalifikovaní praktikanti Praktikanti jsou obvykle studenti ročníků vysokých škol, kteří jsou vybráni na základě dosažených studijních výsledků, skóre v jazykových testech a také podle předpokládané vhodnosti pro práci ve Vaší společnosti. Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE 6

7 SLUŽBY IAESTE 60% výběrové řízení uchazeče o praxi, který splňuje požadavky společnosti (vybírá zahraniční lokální centrum IAESTE) vyzvednutí praktikanta po příjezdu do země, doprovodíme ho až do Vaší společnosti administrativní náležitosti (v zastoupení firmy úhrada pobytových nákladů praktikanta, zajištění ubytování, dodání podkladů pro vyřízení víz, vyřízení registrace praktikanta na cizinecké policii) kulturní program během letních měsíců. 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3.0 % 2,4 % 42,8 % 48 % 25,3 % 23,8 % 16,1 % 16,4 % 7,1 % 9,1 % rok 2007 rok ,4 % 0,3 % ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI Méně než 1 měsíc 1 2 měsíce Méně než 3 měsíce 3 6 měsíců 6 12 měsíců Více než 12 měsíců podnikat kroky vedoucí k uskutečnění stáže připravit oboustranně prospěšnou náplň práce, která praktikantovi umožní získávání odborných znalostí, dovedností a zkušeností poskytnout úhradu pobytových nákladů praktikanta v minimální výši Kč měsíčně (fakturovaná částka je stážistovi vyplácena prostřednictvím IAESTE v plné výši). Graf ukazuje délku stáží v letech 2007 a Většina stáží měla trvání v rozmezí 6 až 8 týdnů. Zdroj: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 Elektrotechnika 12 % Zemědělství 2 % Elektronika 4 % Potravinářství 2 % Energetika 4 % Strojírenství 19 % Doporučujeme vždy praktikanta po jeho akceptaci kontaktovat a předem se domluvit na konkrétní náplni jeho práce tak, aby byla oboustranně prospěšná. Zahraniční centra IAESTE se vždy snaží vybrat takového kandidáta, který nejlépe splňuje Vaše požadavky. Nicméně konečné rozhodnutí o jeho přijetí záleží na Vás. V ojedinělých případech se může stát, že vybraný student nebude odpovídat Vašim požadavkům. V této situaci je však možné danou zemi požádat o nominaci dalšího studenta. IT, počítačové vědy 17 % Stavební inženýrství 13 % Chemie 8 % Studijní obory praktikantů v roce 2008 Zdroj: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 Letectví 2 % Telekomunikace 3 % Ostatní 14 % HARMONOGRAM VÝMĚNNÉHO PROGRAMU / HOW DOES IT WORK? timeline ZÁŘÍ / SEPTEMBER LISTOPAD / NOVEMBER event Kontaktování firem, nabídka praxí / Contacting of the companies, offering traineeships Rozhodnutí přijmout zahraničního praktikanta / Decision of entering the Exchange program ZÁŘÍ / SEPTEMBER LISTOPAD / NOVEMBER Uzavření smlouvy, vyplnění formuláře O form* / Conclusion of the agreement, O-form* filling Zástupci IAESTE vymění nabízenou praxi s jinou zemí, která najde studenta s Vámi požadovanou odborností. / The representatives of IAESTE will exchange your offer with other country which will find student with required skills. LEDEN / JANUARY BŘEZEN / MARCH Výběr a nominace vhodných kandidátů / Selection and nomination of the suitable candidates Vybraný kandidát Vám našim prostřednictvím zašle CV, motivační dopis, výpis předmětů a doporučení, jsou-li požadovány. / Selected candidate will send You thu us CV, motivation letter, list of subjects and recommendation letters, if they are required. DUBEN / APRIL KVĚTEN / MAY Akceptace kandidáta / Acceptation of candidate Odmítnutí kandidáta / Withdrawal of candidate IAESTE pomůže studentům k vyřízení všech nezbytností k legálnímu vykonání odborné stáže v České republice. / IAESTE will help the student with setting of all documents for the legal performance of their traineeship in the Czech Republic. ČERVEN DLE VAŠICH POŽADAVKŮ Realizace praxe / Realization of the practical training in the company * Vyplnění elektronického O-form formuláře, kde specifi kujete své požadavky na praktikanta. Filling in the electronical O-form, where you specify your requirements on the trainee. 7 Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE

8 ENG INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM OF IAESTE OUR GOALS To provide university students with technical experience in their field of study. To offer employers motivated students from abroad who passed an intensive selection procedure. To acquaint students, companies and members of the public with the life and thinking of other cultures and to contribute to the strengthening of international understanding. WHY SHALL I BECOME INVOLVED? Are you trying to think of ways to enrich the firm s culture or promote an international atmosphere in your company? Do you have time-limited projects or specific tasks that need to be completed which are not within the time frame of your employees? Could your employees benefit from practicing their communication using foreign languages? Are you considering expansion of your business into new markets? Would you find it beneficial to have a new and creative view of your company s activities? THE SOLUTION IS A FOREIGN TRAINEE By providing experience to the foreign trainee you indirectly enable one Czech student to complete a traineeship abroad. Through doing so you are actively helping to increase the professional level of future employees in this country. It is also possible that a student enhanced with the professional, language and cultural experiences from an IAESTE traineeship will become your employee in the future. ADVANTAGES OF THE PROGRAMME Highly qualified trainees The trainees are usually students in their 3rd to 5th year of study at university who are selected on the basis of obtaining excellent exam results, scoring well in language tests and on their overall suitability for working in your company. A low-cost and easy solution Thanks to the accreditation of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, IAESTE traineeships are considered to be a component of the student s studies. For this reason the traineeships are not considered to be employment-based, thus eliminating the necessity to obtain work permits. Your firm need only cover expenses connected with the stay of the trainee on the basis of an invoice issued by IAESTE. It is the responsibility of IAESTE to solve all other particulars with the trainee i.e. accommodation (in towns where IAESTE has branches), living costs and to arrange a program of cultural activities. Trainee selection on the basis of your requirements Within the framework of the IAESTE Exchange program you have the possibility to specify in advance criteria for the trainee selection in the following categories: type of practical training, practical training period, requirements of students. TYPE OF PRACTICAL TRAINING D Research and Development. Research and Development. This is comprised of specialized activities in laboratories that require the abilities of independent analysis, testing, data evaluation and theoretical knowledge. P Professional. Professional. Students take part in existing working teams or work on independent tasks. W Working Environment. This category includes various techniques focused on activities directly in operation and on construction sites, which are also used by students of junior grades. X Non Specific. This category incorporates practical training that does not have any requirements linked to the field of study (clerical work, language and translation services etc.). PRACTICAL TRAINING PERIOD The majority of placements take place during the summer months. The length of the practical training currently stands at a minimum of 6 weeks and a maximum of 12 months. REQUIREMENTS OF STUDENTS The usual requirements are those of belonging to a particular branch, year of study, proven competency in the mandatory languages, professional knowledge or previous work experience. It is also possible to specify other needs, e.g. the region from which the student comes from. SERVICES OF IAESTE selection procedure of the applicant for practical training who meets the company s requirements (selection is made by a foreign local committee of IAESTE) meeting of the trainee at airport or railway station upon arrival administrative particulars on behalf of the company (settlement of living costs of the trainee, arrangement of accommodation, provision of the necessary documentation for granting visas, registering of the trainee to alien police) organization of a cultural program during summer months. Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE 8

9 OBLIGATIONS OF THE COMPANY Others 2 % Veterinary Science 3 % Biochemistry 7 % realization of the mutually advantageous practical training, which enables the trainee to gain professional knowledge and experience to provide payment for the living costs of the trainee at a minimum amount of CZK per month (the money is paid to the trainee through IAESTE). Following confirmation of a trainee s acceptance, we recommend that you contact the student involved so as to agree in advance on the specific scope of his/her employment. The foreign committees of IAESTE will always try to select such a candidate who will best meet your requirements. However, accepting a trainee is your final decision. In unlikely cases it may happen that the selected student will not meet your requirements. In this situation it is possible to ask the given country to forward a nomination of another student. Physics 16 % Pharmaceutical Science 16 % Microbiology 3 % Mathematics 6 % Material Science 10 % Geology 3 % Geography 1 % Trainees Major Science Fields Source: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 Enviromental Science 16 % Biology 13 % Chemistry 24 % 3 6 months 16,4 % 6 12 months 9,1 % More than 12 months 0,3 % More than 1 month 2,4 % Less than 3 months 23,8 % 1 2 months 48 % Training periods for 2008 Source: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 LIST OF ORGANIZATIONS AND COMPANIES COOPERATING ON EXCHANGE PROGRAM IN 2009 / SEZNAM ORGA- NIZACÍ SPOLEČNOSTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH NA VÝMĚNNÉM PROGRAMU V ROCE M, s.r.o. * AGA Letiště, s.r.o. * ALPS Electric Czech, s.r.o. * ASICentrum * ATEKO, a.s.* Atelier Soukup s.r.o. * AZ Geo, s.r.o. Baxter BioScience * CTU in Prague * DEKONTA a.s. * Deltaplan * DEZA, akciová společnost * DISA Industries, s.r.o. * Eurovia Services, s.r.o. * FCC Průmyslové systémy, s.r.o. * FPC s.r.o. * Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory, Brno University of Technology * IAESTE LC CTU Prague * IKA DATA, s.r.o. * Institute of Geonics ASCR * Institute of Chemical Technology * Prague Institute of Industrial Engineering * Institute of Systems Biology and Ecology Academy of Science of the Czech Rep. * Jiran Kohout architekti, s.r.o. * Kůta servis * Linuxbox.cz * MARING spol. s.r.o. * Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o. * NESS Czech s.r.o. * Novak-papir s.r.o. * Nuclear Physics Institute of the ASCR NYDRLE studio s.r.o. * oxy Online s.r.o. * PageUp REAL design * RECOC, s.r.o. * Robert Bosch, spol. s r.o. * SENCO Příbram spol. s r.o. * Siemens s.r.o. * Silicon & Software Systems * STMicroelectronic * Synthon, s.r.o. * Technical University of Liberec * Technical University of Ostrava * The University of West Bohemia * Tomas Bata University in Zlin * TRIADA, spol. s r.o. * Veterinary Research Institute * Vigour Omega spol. s r.o. * WATREX Praha, s.r.o. * Wirenode s.r.o. 9 Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE

10 CZ VELETRHY IKARIÉRA A DALŠÍ IAESTE VELETRHY Veletrhy ikariéra nebo také veletrhy pracovních příležitostí představují jednu z nejkomplexnějších možností, jak přímo oslovit studenty a absolventy technických vysokých škol. Cílem těchto akcí je seznámit vysokoškoláky s požadavky a nároky jejich budoucích zaměstnavatelů. Za dobu své více než desetileté existence si veletrhy vydobyly výborné renomé jak mezi účastnícími se společnostmi, tak i mezi studenty a těší se i nadále značné popularitě nejen mezi českými firmami, ale i v zahraničí. REFERENCE Je to pro nás výborná marketingová i personální akce, předpokládáme, že v následujících letech v tom budeme pokračovat. - Trigema Hana Urbanová - Very well organized, great logistic. Excellent food, drinks. - Avery Deninson - Vše perfektní, organizace, obsluha. - Skanska - Very good organized, a lot of students. - Energy AG Osterreich - Jsme spokojeni s úrovní, účastí studentů i servisem. - Huawei Technologies - Veletrhy se konají převážně na akademické půdě a v roce 2009 dosáhla jejich návštěvnost více než studentů. Společnosti se prezentují především na samostatných stáncích, kde jsou vedeny individuální nezávazné rozhovory mezi potenciálními uchazeči a představiteli firmy. Cílem takového setkání tedy obvykle nebývá uskutečnění plnohodnotného přijímacího rozhovoru, ale spíše první kontakt a výměna informací, která vede v mnohých případech k pozdější účasti uchazeče v regulérním přijímacím řízení. Orientaci na veletrhu a případný pozdější kontakt s firmou studentům usnadňuje tištěná brožura Průvodce veletrhem se základními údaji o zúčastněných společnostech i společnostech, které na veletrhu nemají přímé zastoupení. Zaměstnavatelé mají možnost vložit své informační materiály do veletržních tašek, které jsou rozdávány studentům zdarma, a dále, kromě prezentace na veletržním stánku, mohou vybrané firmy studenty zaujmout krátkou informativní prezentací, která se koná v učebnách a posluchárnách vysokých škol. CO MŮŽETE OČEKÁVAT? Celodenní prezentaci Vaší společnosti na stánku přímý kontakt se studenty a čerstvými absolventy na akademické půdě orientaci na studenty a absolventy technických a technickoekonomických oborů vysokou návštěvnost celodenní servis (catering, bezdrátové připojení na internet, zdarma parkoviště jsme Vám vždy k dispozici) JAK SE ZÚČASTNIT? V případě zájmu o kterýkoliv projekt IAESTE se prosím obraťte na pořádající lokální centrum (seznam kontaktů najdete na druhé straně obálky). Jestliže Vás zaujme více akcí nebo pokud byste se rádi podíleli na rozvoji našich aktivit, doporučujeme požádat o uzavření národní smlouvy. Národní smlouva umožňuje společnostem uzavřít s jedním subjektem IAESTE ČR smlouvu na většinu projektů IAESTE, a tím minimalizovat nezbytnou administrativu. Národní smlouva navíc přináší příležitost, jak podpořit IAESTE prostřednictvím několika typů partnerství. 5 DŮVODŮ, PROČ SE ZÚČASTNIT Kontakt se studenty přímo na akademické půdě! Jedinečná šance, jak oslovit v jeden den studenty nižších ročníků (kteří za pár let mohou hledat zaměstání právě u Vás) a zároveň čerstvé absolventy! Dáte o sobě vědět! Veletrhy IAESTE jsou jedinečnou příležitostí, jak oslovit studenty v Praze, Brně nebo třeba Zlíně zároveň. Vysoká účast studentů zajištěna vědí, že si cestou na přednášku mají přibalit ke skriptům svůj životopis a zastavit se u Vašeho stánku! Oslovte studenty svými propagačními materiály ve veletržních taškách! Každý student, který zavítá v den veletrhu do školy, dostane jako dárek veletržní tašku můžete tak snadno upozornit na top nabídky Vaší společnosti. Veletrhy ikariéra a další veletrhy IAESTE 10

11 ENG IKARIERA AND OTHER IAESTE JOB-FAIRS ikariéra fair and other IAESTE career fairs represent the simple way of mediating contact between companies and students or graduates of mainly technical and economic universities in the Czech Republic. The objective of the event is to acquaint students with the requirements and demands of companies and, from the companies perspective, to open new opportunities for contact with students as their prospective employees. For over ten years since they were established, the fairs have gained an excellent reputation among participanting companies and students and they enjoy considerable popularity. Job-fairs take place predominantly on academic grounds and in 2009, the event was attended by over students. Veletrhy IAESTE ČR Job-fairs IAESTE CZ 2010/2011 Místo / Place Datum konání /Date Kontaktní / Contact Veletrh / Job-fair T-Fórum Veletrh / Job-fair ikariéra Veletrh pracovních příležitostí / Job-fair Veletrh / Job-fair ikariéra Veletrh / Job-fair ikariéra Veletrh / Job-fair ikariéra Technická univerzita v Liberci 02/12/09 ČVUT v Praze 10/03/10 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 24/03/ /03/10 VŠCHT v Praze 13/04/10 Brno 14/04/10 The participating companies present themselves at the stands, where are held individual talks between candidates and the HR representative of the company. Target of our job-fair is not organizing interviews but it is mainly intended to manage first contact and information exchange, what commonly later leads after selection to interview in the company. The printed job-fair guide helps visitors with orientation at the job-fair and is also valuable for students after the job-fair because it contains the complete information of the participating companies and also advertisements of those companies which are indirectly participating. The participating companies may use the opportunity to address visitors by means of other printed materials which will be inserted into the package-bag distributed to all visitors for free or by having a short informative presentation in the lectures hall in the university buildings for selected companies. WHAT YOU MAY EXPECTHAT YOU MAY EXPECT 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overal rating of the job-fair (1 best, 5 worst) Source: Job-fair ikariera ČVUT 2009 questionnaire více How many students visited your stand during the job-fair? Source: Job-fair ikariera ČVUT 2009 questionnaire all-day presentation of your company direct contact with students and graduates from technical and economical disciplines on the university premises focus on students and graduates from technical and economical disciplines high visiting rate. HOW CAN YOU PARTICIPATE? If you would like to express an interest in any of the IAESTE projects please contact the local committee (see the contact list on the first page). If you are interested in more events or you would like to contribute to the development of our activities then we recommend you to ask for a National Contract. The National Contract enables companies to make just one agreement with IAESTE Czech Republic that will allow them to be included within the majority of projects and thus minimize the necessary clerical work. In addition the National Contract opens up the possibility to support IAESTE through several types of partnerships 11 ikariera and other IAESTE job-fairs

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze

S pozdravem. Petr Konvalinka rektor ČVUT v Praze Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny ty z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice

Více

Vážené studentky, Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny z

Vážené studentky, Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny z Vážené studentky, Vážení studenti, dovoluji si vás oslovit v souvislosti se zahájením veletrhu ikariéra. Je to vynikající příležitost pro všechny z vás, kteří chtějí najít pracovní příležitosti a začít

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company Profile Annual Report Profil společnosti Výroční zpráva Company Profile Annual Report OBSAH PREZENTACE Content of the presentation Základní údaje o společnosti Úvodní slovo ředitele společnosti Představenstvo a dozorčí rada

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2015,

Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2015, Vážení studenti, absolventi, účastníci KONTAKTU 2015, vítáme vás na čtrnáctém ročníku veletrhu pracovních příležitostí KONTAKT 2015, který pro vás připravila Univerzita Pardubice v prostorách univerzitní

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

XVIII. ročník Veletrhu pracovních příležitostí

XVIII. ročník Veletrhu pracovních příležitostí IAESTE LC Liberec ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci pořádají ve středu 4. prosince 2013 XVIII. ročník Veletrhu pracovních příležitostí Seznam společností: ABB s.r.o. Accenture Aisan Industry

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

PRŮVODCE VELETRHEM IKARIÉRA VŠCHT VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

PRŮVODCE VELETRHEM IKARIÉRA VŠCHT VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRŮVODCE VELETRHEM IKARIÉRA 2012 VŠCHT Uděláme z Vás VELKOU rybu VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2012 Úvodní slovo Vážení studenti, vítáme Vás na 18. ročníku veletrhu ikariéra na VŠCHT Praha, který pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA AGENTURA JIŽNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ MORAVY REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA JIŽNÍ MORAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Regional Development Agency of South Moravia ANNUAL REPORT 2008 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Královopolská 139, CZ-612 00 Brno

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

BUĎ, ČÍM CHCEŠ! VELETRH PRACOVNÍCH A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KAM PO STŘEDNÍ? 28. dubna 2008 PLZEŇ DK PEKLO

BUĎ, ČÍM CHCEŠ! VELETRH PRACOVNÍCH A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KAM PO STŘEDNÍ? 28. dubna 2008 PLZEŇ DK PEKLO BUĎ, ČÍM CHCEŠ! VELETRH PRACOVNÍCH A STUDIJNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KAM PO STŘEDNÍ? 28. dubna 2008 PLZEŇ DK PEKLO Mám svou práci ráda P íjemné prost edí, dobrý plat... Ranní vstávaní jde taky líp, když se v práci

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008

Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008 Cestovní ruch v České republice 2008 Tourism in the Czech Republic in 2008 Obsah Úvodní slovo................................................................................................. 2 1. Aktuální

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005. AEGON Pojišťovna, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005. AEGON Pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 25 AEGON Pojišťovna, a. s. Obsah / Contents A. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA / INTRODUCTORY SPEECH FROM THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS B. OBECNÁ ČÁST / GENERAL

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014

Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Diplomatická akademie Diplomatic Academy 2013 2014 Ministerstvo zahraničních věci České republiky Úvodní slovo Preface Milí čtenáři, jedním z prioritních

Více

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference

Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Číslo 45 / Issue 45 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 22012 Konference dealerů Hyundai Hyundai dealers conference Štáb pořadu Autosalon natáčel v HMMC Crew of the Autosalon show was shooting

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

SVĚ ANNUAL O E. for 2012

SVĚ ANNUAL O E. for 2012 ANNUAL REPORT for 2012 U O T E M S EM KOL TA SVĚ VÝR ZPR OČNÍ ZA R AVA OK 201 2 META o. s. Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. META, Association for Opportunities of Young Migrants. Hana Marková

Více