NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE ENG"

Transkript

1 ENG THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2009/10 1

2 IAESTE Česká republika The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience An independent non-governmental Organisation (NGO), with 83 Members and Cooperating Institutions in operational relations with UNESCO. The IAESTE name and logo are the registered properties of IAESTE, The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience. IAESTE NETWORKING IAESTE is connecting current students on one hand with their prospective employers on the other. The cover page is inspired by neural networks An artificial neural network, usually called neural network, is a mathematical model or computational model that tries to simulate the structure and/or functional aspects of biological neural networks. It consists of an interconnected group of artificial neurons and processes information using a connectionist approach to computation. - Source: wikipedia.org - KONTAKTY / CONTACTS Národní centrum / National Committee IAESTE České Republiky Zikova 4, Praha 6-Dejvice, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE LC Brno Kolejní 2, Brno, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE TU Liberec Hákova 6, Liberec, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE ČVUT Praha Technická 4, Praha 6-Dejvice, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE VŠCHT Praha Chemická 952, Praha 4-Kunratice, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE ZČU Plzeň Husova 11, Plzeň, tel.: , Lokální centrum / local committee IAESTE při UTB Zlín Mostní 5139, Zlín, tel.: , Published by IAESTE Czech Republic Designed and produced in September 2009 IAESTE ČESKÉ REPUBLIKY Design and typesetting: Eva Nečasová designity.cz

3 CZ ENG ÚVODNÍ SLOVO Vážení obchodní přátelé a zástupci spolupracujících institucí, dostává se Vám do rukou Nabídka projektů pro akademický rok 2009 / Tak jako v minulých letech Vám chceme umožnit zúčastnit se našich Projektů ikariéra a Výměnného programu, který je pro studenty neocenitelnou zkušeností, kterou dále využijí ve svém budoucí kariéře. Věříme, že i v této nelehké a dynamické době bude organizace IAESTE pro Vás stabilním a spolehlivým partnerem. EDITORIAL Dear businessmen, friends and managers of co-operating institutions, we would like to present our Events guide for the academic year 2009 / As in previous years we would like to offer you the opportunity to participate in our ikariera and Exchange programme projects. These projects provide a priceless experience for students, which are useful to them in their future career. We are confident that even in these difficult times IAESTE will be a stable and trustworthy partner. Jiří Novák National Secretary IAESTE ČR 3 IAESTE se představuje / introduction

4 CZ IAESTE SE PŘEDSTAVUJE IAESTE České republiky je součástí IAESTE A.s.b.l. (Association sans but lucrative) registrované v Lucembursku a působící v 83 zemích světa. IAESTE ITERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPE- RIENCE International > IAESTE je mezinárodní organizací. Spolupracujeme se zahraničními centry a proto jsme schopni pro Vás nalézt toho nejlepšího dostupného zahraničního praktikanta. Technical > mezi technickými obory se cítíme jako doma. Potřebujete do Vaší firmy elektroinženýra, strojaře, architekta? Žádný problém! Experience > dohromady tvoříme zkušený tým, připravený vyhovět všem Vašim požadavkům. K rozvoji IAESTE v České republice i ve světě můžete přispět i Vy, zapojíte-li Vaši společnost do Výměnného programu nebo zúčastníte-li se některého z našich personalistických projektů. Pokud chcete vědět více o organizaci IAESTE, přečtěte si: Výroční zpráva IAESTE ČR (www.iaeste.cz) nebo IAESTE International Annual review 2009 (www.iaeste.org/about/annual_review) V celosvětovém měřítku zajišťuje naše organizace již více než šedesát let program výměny stáží za účelem profesního a osobního růstu vysokoškolských studentů bez ohledu na národnost, barvu pleti, pohlaví či vyznání. IAESTE České republiky je registrováno Ministerstvem vnitra dle 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem a má pro svoji činnost v oblasti výměnného programu odborných stáží akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. IAESTE ČESKÉ REPUBLIKY SE K NAPLNĚNÍ SVÝCH CÍLŮ A POSLÁNÍ ZAMĚŘUJE NA TŘI OKRUHY AKTIVIT: 1. Zajišťování odborných praxí 2. Pořádání personalistických projektů 3. Odborný rozvoj vlastních členů V současné době působí IAESTE prostřednictvím svých lokálních center na sedmi českých univerzitách. Devadesát pět procent členů tvoří studenti a akademičtí pracovníci těchto škol, zbývajících pět procent pak kolegové a přátelé z jiných univerzit. Chod organizace zajišťují ve svém volném čase studenti mnoha oborů, kteří se v přátelském prostředí učí dovednostem, jež nejsou standardní součástí jejich studia. Získávají tak cenné zkušenosti z oblasti komunikace, vyjednávání, projektového řízení, marketingu, PR i práce v mezinárodních týmech. Význam nabytých zkušeností potvrzuje celá řada bývalých členů, kteří dnes pracují na významných místech v renomovaných společnostech (Bosch, Deloitte, McKinsey, Skanska, Škoda Auto, Vodafone, Ernst & Young a další). Personalistickými projekty se zabýváme proto, abychom umožnili zprostředkovat kontakt mezi zaměstnavateli, studenty a univerzitami. Pokládáme za užitečné využít beze zbytku náš potenciál, a pomoci tak našim spolužákům, ale i širokému spektru absolventů k získání atraktivního zaměstnání nebo zajímavé stáže. Z praktického hlediska pro nás tyto aktivity znamenají jediný významný zdroj příjmů pro činnost i rozvoj naší neziskové organizace. IAESTE se představuje 4

5 ENG INTRODUCTION IAESTE Czech Republic is a part of IAESTE A.s.b.l. (Association sans but lucrative), registered in Luxembourg and active in 83 countries worldwide. The main mission of the organization for almost sixty years has been to run an exchange program of traineeships for technical and professional development of higher education students irrespective of their nationality, ethnicity, gender or religion. THE MISSION AND AIMS OF IAESTE Mission To operate a high quality practical training exchange program between Members in order to enhance technical and professional development and to promote international understanding and goodwill amongst students, academic institutions, employers and the wider community. IAESTE operates irrespective of race, colour, sex or creed. Aims To provide students in Higher Education with technical experience relevant to their studies. To offer Employers well qualified and motivated trainees. To be a source of cultural enrichment for trainees and their host communities IAESTE Czech Republic is registered at the Ministry of the Interior according to the paragraph 3 section 1 of Act No. 116/1985 Coll. on the operation of international organizations, and has been accredited by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic as an international Exchange program. TO FULFILL ITS MISSION, THE IAESTE CZECH REPUBLIC FOCUSES ON THE FOLLOWING ACTIVITIES: 1. providing technical experience 2. organizing personnel projects 3. professional development of own members IAESTE is currently present in seven Czech universities via its local committees. Ninety five percent of members are students and academic staff of the afore mentioned schools, five percent are colleagues and friends from others universities. Thus the running of the organization is secured by students of many specializations who, in their spare time and in a friendly environment, learn the skills that are not part of their study. In such a way they gain valuable experience in the area of communication, negotiation, project management, marketing, PR and international teamwork. The importance of the experience gained is confirmed by a number of former members who are currently in prominent positions in reputable companies such as Bosch, Deloitte, McKinsey, Skanska, Škoda Auto, Vodafone, etc. The organization of personnel projects is carried out to intermediate contacts between employers, students and universities. We understeand how valuable it is to use our full potential and thus help our schoolmates to obtain a good job or an interesting internship. From a practical point of view such activities represent for us the sole significant source of income for the operation and development of our non-profit organization. You can contribute to the development of the IAESTE s activities in the Czech Republic and in the world if you involve your company in the Exchange program or take part in some of the personnel projects. If you are interested in our projects and want to know more about IAESTE, please feel free to read Annual review of IAESTE CZ (www.iaeste.cz) or IAESTE International Annual review 2009 (www.iaeste.org/about/annual_review) 5 IAESTE introduction

6 CZ MEZINÁRODNÍ VÝMĚNNÝ PROGRAM STÁŽÍ IAESTE PROČ MÍT PRAKTIKANTA? Praktikant je ochoten a schopen se velice rychle zapojit do práce. Zařídíme pro Vás všechnu administrativu, ubytování, vízum atd. Nalezeneme vhodného praktikanta podle Vašich představ. Praktikant komunikuje v angličtině Praktikant zvládne kvalifikovanou práci za minimální cenu. Praktikant je motivovaný. Praktikant přináší nový pohled na řešení problémů. Přijmout praktikanta je finančně výhodné. Nízké náklady a bezstarostné řešení Stáže IAESTE jsou díky akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR považovány za součást studia. Nevzniká tedy pracovněprávní vztah mezi Vaší společností a zahraničním studentem, a odpadá tak i nutnost Žádat o pracovní povolení. Vaše firma tak hradí pouze náklady spojené s pobytem stážisty na základě uzavřené smlouvy a námi vystavené faktury. IAESTE s praktikantem řeší veškeré další náležitosti, úhradu pobytových nákladů, ubytování (ve městech, kde má IAESTE své pobočky) a kulturní program. Výběr praktikanta podle Vašich požadavků V rámci Výměnného programu IAESTE máte možnost předem specifikovat kritéria výběru Vašeho budoucího praktikanta, a to v těchto kategoriích: typ praxe termín praxe požadavky na studenta TYP PRAXE NAŠE CÍLE Poskytnout studentům vysokých škol odbornou praxi v jejich oboru. Zprostředkovat společnostem motivované studenty ze zahraničí, kteří prošli náročným výběrovým řízením. Seznámit studenty, firmy i veřejnost se způsobem života a myšlením jiných kultur, a přispět tak k posílení mezinárodního porozumění. PROČ SE ZAPOJIT Přemýšlíte, jak obohatit firemní kulturu či jak podpořit mezinárodní atmosféru ve Vaší firmě? Existují časově omezené projekty nebo specifické úkoly nad rámec časových možností Vašich zaměstnanců? Potřebujete pro své zaměstnance praktické školení v komunikaci v cizích jazycích? Uvažujete o rozšíření Vašeho podnikání na zahraniční trhy? Chcete získat nový a kreativní pohled na aktivity firmy? K dispozici je několik různých typů praxí. Od výzkumné (kdy je po studentovi vyžadována specializovaná činnost například v laboratoři), přes pracovní (student pracuje například jako asistent projektanta na stavbě) po obecné (v případě, že Vámi požadovaná pracovní náplň nezapadá ani do jedné kategorie). TERMÍN PRAXE Obvyklým obdobím pro konání praxí jsou letní měsíce, výjimkou však nejsou ani praxe mimo toto období. Minimální délka praxe je 6 týdnů, maximální 12 měsíců. POŽADAVKY NA STUDENTA Mezi obvyklé požadavky patří obor a ročník studia, jazyková vybavenost, odborné znalosti a předchozí pracovní zkušenosti. Je však možno předem specifikovat třeba i region, ze kterého má student pocházet, případně další náležitosti. ŘEŠENÍM JE ZAHRANIČNÍ PRAKTIKANT Poskytnutím praxe zahraničnímu praktikantovi navíc nepřímo umožníte absolvovat jednomu českému studentovi zahraniční stáž. Možná, že to bude právě student, který posbíral odborné, jazykové i kulturní zkušenosti na stáži IAESTE, kdo se za několik let bude ucházet o práci ve Vaší společnosti. Zkušenosti personalistů ukazují, že takoví absolventi jsou mnohem samostatnější, pohotovější, rozhodnější a připravenější na práci a život ve skutečném světě. VÝHODY PROGRAMU Vysoce kvalifikovaní praktikanti Praktikanti jsou obvykle studenti ročníků vysokých škol, kteří jsou vybráni na základě dosažených studijních výsledků, skóre v jazykových testech a také podle předpokládané vhodnosti pro práci ve Vaší společnosti. Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE 6

7 SLUŽBY IAESTE 60% výběrové řízení uchazeče o praxi, který splňuje požadavky společnosti (vybírá zahraniční lokální centrum IAESTE) vyzvednutí praktikanta po příjezdu do země, doprovodíme ho až do Vaší společnosti administrativní náležitosti (v zastoupení firmy úhrada pobytových nákladů praktikanta, zajištění ubytování, dodání podkladů pro vyřízení víz, vyřízení registrace praktikanta na cizinecké policii) kulturní program během letních měsíců. 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3.0 % 2,4 % 42,8 % 48 % 25,3 % 23,8 % 16,1 % 16,4 % 7,1 % 9,1 % rok 2007 rok ,4 % 0,3 % ZÁVAZKY SPOLEČNOSTI Méně než 1 měsíc 1 2 měsíce Méně než 3 měsíce 3 6 měsíců 6 12 měsíců Více než 12 měsíců podnikat kroky vedoucí k uskutečnění stáže připravit oboustranně prospěšnou náplň práce, která praktikantovi umožní získávání odborných znalostí, dovedností a zkušeností poskytnout úhradu pobytových nákladů praktikanta v minimální výši Kč měsíčně (fakturovaná částka je stážistovi vyplácena prostřednictvím IAESTE v plné výši). Graf ukazuje délku stáží v letech 2007 a Většina stáží měla trvání v rozmezí 6 až 8 týdnů. Zdroj: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 Elektrotechnika 12 % Zemědělství 2 % Elektronika 4 % Potravinářství 2 % Energetika 4 % Strojírenství 19 % Doporučujeme vždy praktikanta po jeho akceptaci kontaktovat a předem se domluvit na konkrétní náplni jeho práce tak, aby byla oboustranně prospěšná. Zahraniční centra IAESTE se vždy snaží vybrat takového kandidáta, který nejlépe splňuje Vaše požadavky. Nicméně konečné rozhodnutí o jeho přijetí záleží na Vás. V ojedinělých případech se může stát, že vybraný student nebude odpovídat Vašim požadavkům. V této situaci je však možné danou zemi požádat o nominaci dalšího studenta. IT, počítačové vědy 17 % Stavební inženýrství 13 % Chemie 8 % Studijní obory praktikantů v roce 2008 Zdroj: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 Letectví 2 % Telekomunikace 3 % Ostatní 14 % HARMONOGRAM VÝMĚNNÉHO PROGRAMU / HOW DOES IT WORK? timeline ZÁŘÍ / SEPTEMBER LISTOPAD / NOVEMBER event Kontaktování firem, nabídka praxí / Contacting of the companies, offering traineeships Rozhodnutí přijmout zahraničního praktikanta / Decision of entering the Exchange program ZÁŘÍ / SEPTEMBER LISTOPAD / NOVEMBER Uzavření smlouvy, vyplnění formuláře O form* / Conclusion of the agreement, O-form* filling Zástupci IAESTE vymění nabízenou praxi s jinou zemí, která najde studenta s Vámi požadovanou odborností. / The representatives of IAESTE will exchange your offer with other country which will find student with required skills. LEDEN / JANUARY BŘEZEN / MARCH Výběr a nominace vhodných kandidátů / Selection and nomination of the suitable candidates Vybraný kandidát Vám našim prostřednictvím zašle CV, motivační dopis, výpis předmětů a doporučení, jsou-li požadovány. / Selected candidate will send You thu us CV, motivation letter, list of subjects and recommendation letters, if they are required. DUBEN / APRIL KVĚTEN / MAY Akceptace kandidáta / Acceptation of candidate Odmítnutí kandidáta / Withdrawal of candidate IAESTE pomůže studentům k vyřízení všech nezbytností k legálnímu vykonání odborné stáže v České republice. / IAESTE will help the student with setting of all documents for the legal performance of their traineeship in the Czech Republic. ČERVEN DLE VAŠICH POŽADAVKŮ Realizace praxe / Realization of the practical training in the company * Vyplnění elektronického O-form formuláře, kde specifi kujete své požadavky na praktikanta. Filling in the electronical O-form, where you specify your requirements on the trainee. 7 Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE

8 ENG INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM OF IAESTE OUR GOALS To provide university students with technical experience in their field of study. To offer employers motivated students from abroad who passed an intensive selection procedure. To acquaint students, companies and members of the public with the life and thinking of other cultures and to contribute to the strengthening of international understanding. WHY SHALL I BECOME INVOLVED? Are you trying to think of ways to enrich the firm s culture or promote an international atmosphere in your company? Do you have time-limited projects or specific tasks that need to be completed which are not within the time frame of your employees? Could your employees benefit from practicing their communication using foreign languages? Are you considering expansion of your business into new markets? Would you find it beneficial to have a new and creative view of your company s activities? THE SOLUTION IS A FOREIGN TRAINEE By providing experience to the foreign trainee you indirectly enable one Czech student to complete a traineeship abroad. Through doing so you are actively helping to increase the professional level of future employees in this country. It is also possible that a student enhanced with the professional, language and cultural experiences from an IAESTE traineeship will become your employee in the future. ADVANTAGES OF THE PROGRAMME Highly qualified trainees The trainees are usually students in their 3rd to 5th year of study at university who are selected on the basis of obtaining excellent exam results, scoring well in language tests and on their overall suitability for working in your company. A low-cost and easy solution Thanks to the accreditation of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, IAESTE traineeships are considered to be a component of the student s studies. For this reason the traineeships are not considered to be employment-based, thus eliminating the necessity to obtain work permits. Your firm need only cover expenses connected with the stay of the trainee on the basis of an invoice issued by IAESTE. It is the responsibility of IAESTE to solve all other particulars with the trainee i.e. accommodation (in towns where IAESTE has branches), living costs and to arrange a program of cultural activities. Trainee selection on the basis of your requirements Within the framework of the IAESTE Exchange program you have the possibility to specify in advance criteria for the trainee selection in the following categories: type of practical training, practical training period, requirements of students. TYPE OF PRACTICAL TRAINING D Research and Development. Research and Development. This is comprised of specialized activities in laboratories that require the abilities of independent analysis, testing, data evaluation and theoretical knowledge. P Professional. Professional. Students take part in existing working teams or work on independent tasks. W Working Environment. This category includes various techniques focused on activities directly in operation and on construction sites, which are also used by students of junior grades. X Non Specific. This category incorporates practical training that does not have any requirements linked to the field of study (clerical work, language and translation services etc.). PRACTICAL TRAINING PERIOD The majority of placements take place during the summer months. The length of the practical training currently stands at a minimum of 6 weeks and a maximum of 12 months. REQUIREMENTS OF STUDENTS The usual requirements are those of belonging to a particular branch, year of study, proven competency in the mandatory languages, professional knowledge or previous work experience. It is also possible to specify other needs, e.g. the region from which the student comes from. SERVICES OF IAESTE selection procedure of the applicant for practical training who meets the company s requirements (selection is made by a foreign local committee of IAESTE) meeting of the trainee at airport or railway station upon arrival administrative particulars on behalf of the company (settlement of living costs of the trainee, arrangement of accommodation, provision of the necessary documentation for granting visas, registering of the trainee to alien police) organization of a cultural program during summer months. Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE 8

9 OBLIGATIONS OF THE COMPANY Others 2 % Veterinary Science 3 % Biochemistry 7 % realization of the mutually advantageous practical training, which enables the trainee to gain professional knowledge and experience to provide payment for the living costs of the trainee at a minimum amount of CZK per month (the money is paid to the trainee through IAESTE). Following confirmation of a trainee s acceptance, we recommend that you contact the student involved so as to agree in advance on the specific scope of his/her employment. The foreign committees of IAESTE will always try to select such a candidate who will best meet your requirements. However, accepting a trainee is your final decision. In unlikely cases it may happen that the selected student will not meet your requirements. In this situation it is possible to ask the given country to forward a nomination of another student. Physics 16 % Pharmaceutical Science 16 % Microbiology 3 % Mathematics 6 % Material Science 10 % Geology 3 % Geography 1 % Trainees Major Science Fields Source: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 Enviromental Science 16 % Biology 13 % Chemistry 24 % 3 6 months 16,4 % 6 12 months 9,1 % More than 12 months 0,3 % More than 1 month 2,4 % Less than 3 months 23,8 % 1 2 months 48 % Training periods for 2008 Source: IAESTE A.s.b.l. Annual Review 2009 LIST OF ORGANIZATIONS AND COMPANIES COOPERATING ON EXCHANGE PROGRAM IN 2009 / SEZNAM ORGA- NIZACÍ SPOLEČNOSTÍ SPOLUPRACUJÍCÍCH NA VÝMĚNNÉM PROGRAMU V ROCE M, s.r.o. * AGA Letiště, s.r.o. * ALPS Electric Czech, s.r.o. * ASICentrum * ATEKO, a.s.* Atelier Soukup s.r.o. * AZ Geo, s.r.o. Baxter BioScience * CTU in Prague * DEKONTA a.s. * Deltaplan * DEZA, akciová společnost * DISA Industries, s.r.o. * Eurovia Services, s.r.o. * FCC Průmyslové systémy, s.r.o. * FPC s.r.o. * Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory, Brno University of Technology * IAESTE LC CTU Prague * IKA DATA, s.r.o. * Institute of Geonics ASCR * Institute of Chemical Technology * Prague Institute of Industrial Engineering * Institute of Systems Biology and Ecology Academy of Science of the Czech Rep. * Jiran Kohout architekti, s.r.o. * Kůta servis * Linuxbox.cz * MARING spol. s.r.o. * Moravské vinařské závody Bzenec, s.r.o. * NESS Czech s.r.o. * Novak-papir s.r.o. * Nuclear Physics Institute of the ASCR NYDRLE studio s.r.o. * oxy Online s.r.o. * PageUp REAL design * RECOC, s.r.o. * Robert Bosch, spol. s r.o. * SENCO Příbram spol. s r.o. * Siemens s.r.o. * Silicon & Software Systems * STMicroelectronic * Synthon, s.r.o. * Technical University of Liberec * Technical University of Ostrava * The University of West Bohemia * Tomas Bata University in Zlin * TRIADA, spol. s r.o. * Veterinary Research Institute * Vigour Omega spol. s r.o. * WATREX Praha, s.r.o. * Wirenode s.r.o. 9 Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE

10 CZ VELETRHY IKARIÉRA A DALŠÍ IAESTE VELETRHY Veletrhy ikariéra nebo také veletrhy pracovních příležitostí představují jednu z nejkomplexnějších možností, jak přímo oslovit studenty a absolventy technických vysokých škol. Cílem těchto akcí je seznámit vysokoškoláky s požadavky a nároky jejich budoucích zaměstnavatelů. Za dobu své více než desetileté existence si veletrhy vydobyly výborné renomé jak mezi účastnícími se společnostmi, tak i mezi studenty a těší se i nadále značné popularitě nejen mezi českými firmami, ale i v zahraničí. REFERENCE Je to pro nás výborná marketingová i personální akce, předpokládáme, že v následujících letech v tom budeme pokračovat. - Trigema Hana Urbanová - Very well organized, great logistic. Excellent food, drinks. - Avery Deninson - Vše perfektní, organizace, obsluha. - Skanska - Very good organized, a lot of students. - Energy AG Osterreich - Jsme spokojeni s úrovní, účastí studentů i servisem. - Huawei Technologies - Veletrhy se konají převážně na akademické půdě a v roce 2009 dosáhla jejich návštěvnost více než studentů. Společnosti se prezentují především na samostatných stáncích, kde jsou vedeny individuální nezávazné rozhovory mezi potenciálními uchazeči a představiteli firmy. Cílem takového setkání tedy obvykle nebývá uskutečnění plnohodnotného přijímacího rozhovoru, ale spíše první kontakt a výměna informací, která vede v mnohých případech k pozdější účasti uchazeče v regulérním přijímacím řízení. Orientaci na veletrhu a případný pozdější kontakt s firmou studentům usnadňuje tištěná brožura Průvodce veletrhem se základními údaji o zúčastněných společnostech i společnostech, které na veletrhu nemají přímé zastoupení. Zaměstnavatelé mají možnost vložit své informační materiály do veletržních tašek, které jsou rozdávány studentům zdarma, a dále, kromě prezentace na veletržním stánku, mohou vybrané firmy studenty zaujmout krátkou informativní prezentací, která se koná v učebnách a posluchárnách vysokých škol. CO MŮŽETE OČEKÁVAT? Celodenní prezentaci Vaší společnosti na stánku přímý kontakt se studenty a čerstvými absolventy na akademické půdě orientaci na studenty a absolventy technických a technickoekonomických oborů vysokou návštěvnost celodenní servis (catering, bezdrátové připojení na internet, zdarma parkoviště jsme Vám vždy k dispozici) JAK SE ZÚČASTNIT? V případě zájmu o kterýkoliv projekt IAESTE se prosím obraťte na pořádající lokální centrum (seznam kontaktů najdete na druhé straně obálky). Jestliže Vás zaujme více akcí nebo pokud byste se rádi podíleli na rozvoji našich aktivit, doporučujeme požádat o uzavření národní smlouvy. Národní smlouva umožňuje společnostem uzavřít s jedním subjektem IAESTE ČR smlouvu na většinu projektů IAESTE, a tím minimalizovat nezbytnou administrativu. Národní smlouva navíc přináší příležitost, jak podpořit IAESTE prostřednictvím několika typů partnerství. 5 DŮVODŮ, PROČ SE ZÚČASTNIT Kontakt se studenty přímo na akademické půdě! Jedinečná šance, jak oslovit v jeden den studenty nižších ročníků (kteří za pár let mohou hledat zaměstání právě u Vás) a zároveň čerstvé absolventy! Dáte o sobě vědět! Veletrhy IAESTE jsou jedinečnou příležitostí, jak oslovit studenty v Praze, Brně nebo třeba Zlíně zároveň. Vysoká účast studentů zajištěna vědí, že si cestou na přednášku mají přibalit ke skriptům svůj životopis a zastavit se u Vašeho stánku! Oslovte studenty svými propagačními materiály ve veletržních taškách! Každý student, který zavítá v den veletrhu do školy, dostane jako dárek veletržní tašku můžete tak snadno upozornit na top nabídky Vaší společnosti. Veletrhy ikariéra a další veletrhy IAESTE 10

11 ENG IKARIERA AND OTHER IAESTE JOB-FAIRS ikariéra fair and other IAESTE career fairs represent the simple way of mediating contact between companies and students or graduates of mainly technical and economic universities in the Czech Republic. The objective of the event is to acquaint students with the requirements and demands of companies and, from the companies perspective, to open new opportunities for contact with students as their prospective employees. For over ten years since they were established, the fairs have gained an excellent reputation among participanting companies and students and they enjoy considerable popularity. Job-fairs take place predominantly on academic grounds and in 2009, the event was attended by over students. Veletrhy IAESTE ČR Job-fairs IAESTE CZ 2010/2011 Místo / Place Datum konání /Date Kontaktní / Contact Veletrh / Job-fair T-Fórum Veletrh / Job-fair ikariéra Veletrh pracovních příležitostí / Job-fair Veletrh / Job-fair ikariéra Veletrh / Job-fair ikariéra Veletrh / Job-fair ikariéra Technická univerzita v Liberci 02/12/09 ČVUT v Praze 10/03/10 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 24/03/ /03/10 VŠCHT v Praze 13/04/10 Brno 14/04/10 The participating companies present themselves at the stands, where are held individual talks between candidates and the HR representative of the company. Target of our job-fair is not organizing interviews but it is mainly intended to manage first contact and information exchange, what commonly later leads after selection to interview in the company. The printed job-fair guide helps visitors with orientation at the job-fair and is also valuable for students after the job-fair because it contains the complete information of the participating companies and also advertisements of those companies which are indirectly participating. The participating companies may use the opportunity to address visitors by means of other printed materials which will be inserted into the package-bag distributed to all visitors for free or by having a short informative presentation in the lectures hall in the university buildings for selected companies. WHAT YOU MAY EXPECTHAT YOU MAY EXPECT 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Overal rating of the job-fair (1 best, 5 worst) Source: Job-fair ikariera ČVUT 2009 questionnaire více How many students visited your stand during the job-fair? Source: Job-fair ikariera ČVUT 2009 questionnaire all-day presentation of your company direct contact with students and graduates from technical and economical disciplines on the university premises focus on students and graduates from technical and economical disciplines high visiting rate. HOW CAN YOU PARTICIPATE? If you would like to express an interest in any of the IAESTE projects please contact the local committee (see the contact list on the first page). If you are interested in more events or you would like to contribute to the development of our activities then we recommend you to ask for a National Contract. The National Contract enables companies to make just one agreement with IAESTE Czech Republic that will allow them to be included within the majority of projects and thus minimize the necessary clerical work. In addition the National Contract opens up the possibility to support IAESTE through several types of partnerships 11 ikariera and other IAESTE job-fairs

12 CZ KATALOG IKARIÉRA 2010 Katalog ikariéra (v minulých letech vydáván pod názvem Katalog pracovních příležitostí) patří od roku 1994 ke stěžejním personalistickým projektům IAESTE České republiky. Za dobu své existence se stal velmi oblíbeným a vyhledávaným pomocníkem studentů v začátcích jejich profesní kariéry. Kromě konkrétních nabídek zaměstnání a představení jednotlivých společností v něm studenti nalézají i celou řadu užitečných rad (např. jak napsat životopis, jak se připravit na přijímací pohovor a jiné). Není proto náhodou, že Katalog ikariéra je největší svého druhu v ČR. KATALOG IKARIÉRA Katalog ikariéra byl v roce 2009 distribuován mezi čerstvé absolventy vysokých škol hledajících uplatnění na trhu práce Vyšel v nákladu celkem ks ( tištěná verze CD) Online k dispozici na Katalog podpořil eurokomisař pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti Vladimír Špidla Katalog podpořila společnost Europass standardizovaný životopis a jazykový pas. PROČ INZEROVAT V KATALOGU IKARIÉRA? Chcete-li zaujmout co největší počet studentů a absolventů škol technického směru, pak byste neměli v Katalogu ikariéra 2010 chybět. Náklad celkem kusů plus on-line verze na job portálu ikariéra.cz zaručují nejefektivnější způsob cesty ke studentům a absolventům s dosahem překračujícím regionální úroveň. Náklad ks katalogů v tištěné podobě ks na CD-ROM (s rozšířeným obsahem) Termín distribuce. Distribuce bude zajištěna od dubna do června VARIANTY INZERCE varianta A1, A2 standardní strukturovaná barevná strana s nabídkou pracovních míst varianta B kreativní barevná strana přesně podle Vámi dodaných podkladů varianta C1, C2 kombinace standardní a kreativní barevné strany varianta D kombinace dvou barevných kreativních stran JAK INZEROVAT Kontaktování Lokálního centra IAESTE: Lokální centrum s Vámi uzavře smlouvu o spolupráci (seznam kontaktů najdete uvnitř obálky) Zadání údajů o Vaší firmě: Údaje pro Vaši strukturovanou stránku v katalogu vyplníte ve formuláři na internetu. Adresu, na kterou je možné tato data vkládat, Vám zašleme obratem po uzavření smlouvy. Dodání grafických podkladů: ( em, na CD-ROM). Uzávěrka pro dodání grafických a textových podkladů je 30. ledna Korektury: Po obdržení všech Vašich podkladů vytvoříme strukturovanou či kreativní stranu a zašleme Vám ji prostřednictvím u ve formátu Portable Document Format (*.PDF). Tento materiál zkontrolujete a případné připomínky ke změnám odešlete em zpět. Po zapraco- vání připomínek Vám stránku znovu pošleme ve formátu *.PDF em a Vy koordinátorovi projektu em potvrdíte, zda je vše v pořádku. kontakt: uzávěrka pro schválení korektur je 14. února VÝHODY KATALOGU IKARIÉRA široký dosah. Katalog ikariéra je distribuován studentům všech vysokých škol technického a ekonomického zaměření v České republice. oblíbenost. Za dobu své existence se Katalog ikariéra stal bezesporu nejoblíbenější příručkou absolventů při hledání jejich budoucího zaměstnání či diplomové práce a desítky až stovky studentů nachází uplatnění v Trainee programech společností, díky kterým studenti sbírají zkušenosti a praxi a zaměstnavatelé si vychovávají své budoucí zaměstnance. Zajištění distribuce. Prostřednictvím našich lokálních center zajišťujeme primárně distribuci na osmi českých univerzitách, dále distribuujeme Katalog ikariéra na další zejména technické univerzity v České republice. Veškerá distribuce probíhá na studijních odděleních a na informačních a propagačních stojanech v prostorách univerzit, kolejí a menz. Katalog je nabízen studentům po celé republice, a to zdarma. Katalog pracovních příležitostí ikariéra 2009 KATALOG ikariéra

13 ENG IKARIERA CATALOGUE 2010 Since 1994, the ikariéra catalogue (known as the Catalogue of job opportunities in previous years) has supported crucial human resources projects of IAESTE Czech Republic. Over the years, it has become a very popular and sought-after aid for students at the initial stage of their careers. Apart from job opportunities in different companies, the catalogue contains a number of useful suggestions and information such as how to write a CV and motivational letter or how to prepare for an interview. WHY ADVERTISE IN THE IKARIERA CATALOGUE? If you want to attract as many students and technical graduates as possible, then you must be in the ikariéra Catalogue copies of the edition and the on-line version ensure a highly efficient way of addressing university students and graduates from the entire Czech Republic. BENEFITS extensive impact: The catalogue is distributed to students of all technical universities in the Czech Republic. popularity: Since its beginning, the catalogue has indisputably become the most popular handbook for graduates looking for a job. Hundreds of students enter companies Trainee distribution: Using our local committees, we provide primary distribution of the ikariéra Catalogue to 8 Czech universities plus several other universities in the Czech Republic. The distribution takes place at departments of studies, information and promotion holders within the university, dormitory and canteen premises. The Catalogue is distributed to students for free. edition: copies of printed catalogue copies of CD version distribution period: The distribution will take place from April to July ADVERTISING POSSIBILITIES option A1, A2 default structured full-color page with job offers option B creative color advertising with job offers according to your supplied materials option C1, C2 combination of structured and creative pages option D combination of two creative pages HOW TO MAKE YOUR ORDER? Select the option of advertising. Contact your local committee of IAESTE. The local committee will draw up a contract with you (you can find the contact list on the first page). Completion of the form: Information regarding your requested standard page in the Catalogue is completed via the Internet. The address will be sent to you immediately after signing the contract. Delivery of the graphic details (by , on CD-ROM). Deadline for the delivery of the graphic and text details is 30 th January Corrections: After receiving your details we will make a standard or a creative page that will be sent to you by in the Portable Document Format (*.PDF). You will check this material and send back any possible suggestions for changes by . After reviewing the suggestions we will send the page again in *.PDF format by and you will confirm by to the project coordinator if everything is satisfactory. Contact: The deadline for the approval of the material is 14 th February ikariéra CATALOQUE 2010

14 CZ VARIANTY INZERCE KATALOGU IKARIÉRA při studiu nabízíme brigády stáže diplomové práce trainee programy preferujeme obory strojní elektro it ekonomie chemie stavební jiné kontakt Bohumila Kožušníková Na Okraji 335/ Praha profil firmy Logica je přední světová společnost poskytující služby v oblasti IT, která zaměstnává lidí v 36 zemích. Svým zákazníkům poskytuje konzultační služby, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu IT a firemních procesů. Logica svým zákazníkům umožňuje budovat vedoucí postavení na trhu díky vlastním znalostem jednotlivých odvětví, špičkovým technickým dovednostem a zkušenostem s realizací projektů po celém světě. Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG). Více informací najdete na hledáme požadujeme Junior Technical Consultant - Všeobecný přehled v IT oblasti Junior Developer (Java, C++) - Výborné analytické myšlení Junior Business Consultant - Výborná znalost anglického jazyka Junior SAP Consultant - Schopnost pracovat jako součást týmu - Výborné komunikační dovednosti - Kreativita, snaha nacházet nová řešení a učit se nové věci - Flexibilita a přizpůsobivost změnám - Přístup orientovaný na zákazníka - Ochota cestovat sídlo a pobočky nabízíme PRAHA - Možnost pracovat na zajímavých projektech v sektorech finanční služby, telekomunikace, Na Okraji 335, Praha 6 průmysl a konzultační služby nejen v České Republice, ale i v zahraničí - Zázemí silné a stabilní mezinárodní firmy BRNO - Možnost pracovat s nejvyspělejšími technologiemi, které jsou na globálním trhu k dispozici Holandská 5, Brno - Platové podmínky a další zaměstnanecké výhody odpovídající postavení jednoho z nejvýznamnějších světových dodavatelů IT služeb PLZEŇ - Možnosti dalšího profesního růstu Černická 7, Plzeň Varianta A1 / Option A1 ENERGIE BUDOUCNOSTI VAŠE ŠANCE PRO BUDOUCNOST SKUPINA ČEZ profil firmy SKUPINA ČEZ Strategickým cílem energetické Skupiny ČEZ je stát se lídrem na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy. Kromě výroby, distribuce a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast obnovitelných zdrojů, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy se energetická společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. Dnes se Skupina ČEZ řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. Ve středoevropském regionu zaujímá přední pozici i na trhu s elektřinou. Po rozšíření o tři bulharské distribuční společnosti, jednu rumunskou distribuční společnost, dvě polské a jednu bulharskou elektrárnu je uskupením s mezinárodní působností sdružujícím více než 90 českých i zahraničních společností. V prosinci 2007 vytvořila Skupina ČEZ spolu s maďarskou Skupinou MOL strategickou alianci zaměřenou na vybudování plynových elektráren. Země, ve kterých MOL působí, odpovídají cílovému teritoriu zahraniční expanze Skupiny ČEZ. Spolupráce s MOL je pro ČEZ příležitostí posílit svoji pozici na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy, navíc za přispění silného, zde zavedeného partnera se zkušeností z plynárenství. Přínosem jsou i lokality s existující energetickou infrastrukturou. hledáme Do našeho týmu hledáme motivované jedince se schopností se nadále rozvíjet a přinášet tak hodnoty do společné budoucnosti. Máme zájem především o absolventy technických oborů, zaměřených na eletroenergetiku, strojní inženýrství, jaderné a fyzikální inženýrství, mechatroniku, materiálové inženýrství, chemii a další obory. požadujeme - Flexibilitu a schopnost se rychle orientovat - Komunikační dovednosti - Schopnost týmové práce - Samostatnost a proaktivitu v řešení pracovních úkolů - Spolehlivost a odpovědnost za své výsledky studentům nabízíme Podporu při zpracování bakalářských, diplomových a disertačních prací - zajistíme Vám garanty z řad odborníků, kteří Vám budou nápomocni při zpracování vašich studentských prací. Pro studenty se zájmem o energetiku pořádáme exkurze a stáže do provozů našich elektráren. absolventům nabízíme Pracovní příležitosti na Vás čekají na celém území České republiky, v elektrárnách, ve společnostech pro distribuci, měření a prodej elektřiny a v našich zahraničních společnostech. Nabízíme: - Zaměstnání v expandující a ekonomicky silné společnosti - Možnost osobního a profesního růstu - Motivující finanční ohodnocení - Nadstandardní zaměstnanecké výhody absolventům s praxí nabízíme Úspěšní absolventi technických a ekonomických oborů se mohou rovněž přihlásit do výběrového speciálního Trainee programu - ČEZ POTENTIALS. Budete aktivně, pod vedením zkušených manažerů,zapojeni do práce na klíčových projektech a důležitých individuálních úkolech. Více informací naleznete na trainee-program.html kontakt ČEZ,a.s. Duhová 2/ Praha 4 Kontakt ČEZ,a.s. - centrála T: Fax: Varianta A2 / Option A2 při studiu nabízíme brigády stáže diplomové práce trainee programy preferujeme obory strojní elektro it ekonomie chemie stavební jiné 50 zaměstnavatelé logica czech republic s.r.o. čez a.s. zaměstnavatelé 37 Varianta B / Option B Varianta A1 Standardní strukturovaná barevná strana s nabídkou pracovních míst Option A1 default structured full-color page with job offers Varianta A2 Standardní strukturovaná barevná strana s nabídkou pracovních míst Option A1 default structured full-color page with job offers Varianta B Kreativní barevná strana podle Vámi dodaných podkladů Option B Creative color advertising page according to materials supplied by you 23 KATALOG ikariéra

15 ENG ADVERTISING POSSIBILITIES OF IKARIERA CATALOGUE při studiu nabízíme brigády stáže diplomové práce trainee programy preferujeme obory strojní elektro it ekonomie chemie stavební jiné kontakt Náborové centrum skupiny Skanska v ČR a SR Kubánské nám. 11, Praha 10, profil firmy Mezinárodní skupina Skanska zabývající se stavebními službami a vývojem projektů patří mezi vedoucí společnosti působící na českém a slovenském trhu. Její zaměstnanci nacházejí uplatnění v oblasti pozemního stavitelství, dopravního stavitelství, rezidenčního developmentu a stavebních služeb. Naše projekty a stavby jsou označované za nápadité, kvalitní a schopné přetrvat po desetiletí, pro nás jsou to však lidé, kteří za těmito projekty stojí lidé, kteří budují svojí kariéru v naší společnosti - na které jsme opravdu hrdí. Naše vize stát se lídrem na trhu se dá naplnit jedině s týmem vysoce kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců. Nabízíme Vám možnost využít své znalosti, dovednosti a stát se důležitou součástí našeho týmu. hledáme požadujeme Skupina Skanska hledá motivované a dynamické - ochota a chuť se dále vzdělávat a rozvíjet absolventy či absolventky zejména stavebních oborů - odpovědnost, samostatnost a schopnost týmové práce s chutí pracovat v mezinárodní společnosti. - orientace na výsledek Nabízíme uplatnění v těchto profesích: - znalost anglického jazyka výhodou - stavbyvedoucí - uživatelská znalost práce s PC - stavební mistr - mobilita v rámci České republiky, případně zahraničí - přípravář staveb - rozpočtář - projektant - specialista v oblasti ekologie a trvale udržitelného rozvoje nabízíme sídlo a pobočky - práci v mezinárodní společnosti - možnost dalšího osobního a profesního růstu Skanska CS a.s. - odpovídající finanční ohodnocení Kubánské náměstí 11/ možnost zahraniční stáže Praha 10 - Vršovice - nadstandardní zaměstnanecké výhody Varianta C1 / Option A1 při studiu nabízíme brigády stáže diplomové práce trainee programy preferujeme obory strojní elektro it ekonomie chemie stavební jiné profil firmy Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je joint-venture firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën postavený v roce 2002 v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. Výroba byla zahájena v únoru 2005 a již v následujícím roce dosáhla plánované roční kapacity vozů. V TPCA v současné době pracuje zaměstnanců. Tržby v roce 2007 překročily hranici 50 miliard korun a TPCA se stala třetím největším exportérem v ČR. Kolínská automobilka vyrábí modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1, městské vozy vyznačující se spolehlivostí a nízkou spotřebou. TPCA používá nejekologičtější dostupné technologie, což potvrdila i certifikace BAT (Best Available Techniques), kterou automobilka obdržela společně s mezinárodním certifikátem řízení ochrany životního prostředí EN ISO 14001:2004. hledáme Specialisty do oddělení: Lidských zdrojů, Podnikových záležitostí, Informačních systémů, Účetnictví a financí, Plánování výroby, Výroby karoserie, Lakovny, Finální montáže, Kontroly kvality. požadujeme Vysokoškolské vzdělání (technické nebo humanitní zaměření) Komunikativní znalost AJ Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet) Chuť dále se vzdělávat, komunikativnost, flexibilita Další požadavky jsou specifikovány v závislosti na konkrétní volné pozici (www.tpca.cz). absolventům nabízíme - Profesionální prostředí úspěšné mezinárodní společnosti - Nejmodernější technologie, jedinečné know-how - Individuální přístup a plánování osobního profesního rozvoje - Zajímavé finanční ohodnocení - pevná složka mzdy + atraktivní systém benefitů - 5 týdnů dovolené - Využití cizího jazyka v praxi, jazykové kurzy přímo na pracovišti kontakt Aneta Břízová HR specialista 736 / Toyota Peugeot Citröen Automobile Czech, s.r.o. Průmyslová zóna Ovčáry Kolín Varianta C2 / Option A2 68 zaměstnavatelé skanska cs a.s zaměstnavatelé 75 Varianta C1 Kombinace standardní a kreativní barevné strany Option C1 Combination of structired and creative pages Varianta C2 Kombinace standardní a kreativní barevné strany Option C2 Combination of structired and creative pages Varianta D Kreativní barevná dvoustrana podle Vámi dodaných podkladů Option D Creative color advertising two-page according to materials supplied by you Největší světová společnost v oblasti výroby a prodeje spotřebního zboží Centrála Procter & Gamble Rakona, s. r. o., Ottova 402, Rakovník Kontaktní údaje pro případ zájmu o pozice ve výrobním závodě: tel.: , Pobočka Procter & Gamble, Czech Republic, s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8 Kontaktní údaje pro případ zájmu o pozice v oddělení prodeje nebo marketingu: tel.: , Příležitost pro absolventy perspektiva zahraniční kariéry Svou manažerskou pracovní kariéru u společnosti Procter & Gamble mohou absolventi vysokých škol zahájit ve výrobním závodě Rakona v Rakovníku. Talentovaní absolventi mohou nastoupit do úvodních manažerských rolí jako procesní inženýři odpovědní za část výrobního procesu, balení výrobků nebo logistiky a plánování. Další manažerské pozice nabízí finanční oddělení v podobě role finančního analytika. Hledáme kandidáty, kteří mají vůdčí schopnosti, jsou ochotni se dále vzdělávat a nové vědomosti využívat pro zavádění změn a řešení problémů. Správný kandidát musí umět přijímat přiměřenou míru rizika při realizaci rozhodnutí, důležitá je schopnost týmové práce, efektivní komunikace a prezentace. Komunikativní znalost anglického jazyka je nutností. Ve společnosti Procter & Gamble povyšujeme zaměstnance výhradně z vlastních řad a proto vždy hledáme kandidáty s potenciálem dosáhnout ve své karieře vysokých řídicích funkcí u společnosti. Pro manažerskou kariéru hledáme kandidáty s vyváženými schopnostmi a dovednostmi. Volná pracovní pozice pro absolventy: Manufacturing Process Engineer Job number CEE Internship studenti v rolích manažerů Studentům třetích a vyšších ročníků vysokých škol nabízíme příležitost poznat manažerskou práci formou studentské stáže. Stáže organizovné společností Procter & Gamble trvají minimálně 2 měsíce a mohou probíhat kdykoliv v průběhu roku. V průběhu praxí řeší studenti konkrétní skutečné problémy a pracují na aktuálních projektech za podpory zkušených manažerů. To dává příležitost seznámit se s firemní kulturou společnosti Procter & Gamble, s pracovními procesy, zaměstnanci společnosti a s tím, jak vypadá práce manažera ve výrobním závodu nadnárodní společnosti. Po dobu stáže poskytujeme atraktivní odměnu a bezplatné ubytování. Projekt, na kterém student pracuje, se může po dohodě stát i diplomovou prací. Stejně tak je možné, aby student pokračoval v práci na projektu formou částečného úvazku i v průběhu školního roku. Pro účast na studentské praxi je nutno úspěšně projít manažerským přijímacím procesem. Jeho prvním krokem je on-line dotazník, který najdete na adrese Příležitost pro studenty: Internship částečný pracovní úvazek Job number CEE uplatnění v inženýrském centru kariéra specialisty V roce 2008 se přesunula část evropského inženýrského centra společnosti Procter&Gamble z Bruselu do výrobního závodu Rakona v Rakovníku. Vytvořila se tak expertní skupina inženýrů, jejichž úkolem je technická podpora inženýrských projektů v továrnách společnosti Procter&- Gamble ve střední a východní Evropě. Těm, kteří preferují kariéru speciality před manažerskou kariérou jsme tak schopni nabídnout uplatnění v tomto inženýrském centru. Na internetových stránkách najdete konkrétní aktuální volné pozice s podrobnějšími informacemi o jednotlivých rolích. Volné pracovní pozice pro absolventy: Chemical Project Engineer Job number ENG Mechanical/Electrical Engineer Job number ENG Přehled značek vyráběných v P&G Rakona Práškové detergenty 60 Přehled značek vyráběných FI week a AM week v P&G Rakona Seznámit se s metodou Autonomní údržby (Autonomous maintenance) využívanou při preventivní údržbě výrobního zařízení nebo s metodou Zaměřené zlepšení (Focused Improvement) využívanou při řešení chronických problémů na zařízení nebo procesech, mohou především studenti technických oborů. Stačí zaslat životopis s žádostí na AM week nebo FI week, bez výběrového řízení. Ubytování studentům zajistíme zdarma. Tekuté detergenty Kosmetika a parfémy Varianta D / Option D ikariéra CATALOQUE 2010

16 CZ PRŮVODCE PRVÁKA / DIÁŘ STUDENTA V AKADEMICKÉM ROCE 2010 / 2011 Tištěná brožura Průvodce prváka/studenta se každoročně stává užitečnou pomůckou studentů při nástupu na vysokou školu. Průvodce poskytuje prvákům nejen praktické informace týkající se jejich univerzity, otevírací doby knihoven, informace o menzách, možnostech ubytování, ale i spoustu dalších užitečných a zajímavých informací a tipů (např. pro trávení volného času). Brožura je vydávána na sedmi univerzitách, v praktickém formátu A5 nebo A6 v rozsahu přibližně 60 stran. MÁME KE STUDENTŮM BLÍZKO Průvodce prváka/studenta je vydáván naší studentskou neziskovou organizací IAESTE, jejíž členové se v nedávné minulosti také potýkali s problémy v prvním ročníku, a proto zpětně dokáží vybrat podstatné a důležité informace a vytvořit tak opravdu užitečnou brožuru, která je prváky aktivně používána. DISTRIBUCE Průvodce prváka/studenta obdrží každý student 1. ročníku, a to v rámci zápisu nebo imatrikulace. Na některých univerzitách je rozdáván i v prvních dnech nového akademického roku, nebo je k dispozici na studijních odděleních a děkanátech fakult. ŠANCE PRO VAŠI FIRMU Do prvního ročníku nastoupí a Průvodce prváka / studenta dostane více než studentů. Firmy tak získávají jedinečnou možnost exkluzivní propagace svých služeb a výrobků právě této specifické cílové skupině spotřebitelů. NÁKLAD A MOŽNOSTI INZERCE Průvodce prváka/studenta vyjde ve školním roce 2010 / 2011 v celobarevném vydání ve formátu A5 nebo A6 na šesti univerzitách v uvedeném nákladu. V Průvodci je možno inzerovat: formát A5 cílem je informovat studenty o specifických produktech, službách, programech, přímý kontakt se studenty a čerstvými absolventy na akademické půdě formát A6 vhodný jako upoutávka na různé akce, nebo znovu propagaci výrobků či služeb, formát A8 vhodný pro kupón na různé druhy slev. V případě zájmu o tento projekt IAESTE se prosím obraťte na příslušné lokální centrum (seznam kontaktů najdete na druhé straně obálky). Titulní stránka Průvodce prváka ČVUT 2009 / Cover page of Freshman s guide ČVUT 2009 NÁKLAD / EDITION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ks/pcs ks/pcs ks/pcs ks/pcs ks/pcs Titulní stránka Diáře studenta VUT 2009 / Cover page of Freshman s diary VUT 2009 Průvodce Prváka 16

17 ENG FRESHMAN S GUIDE 2010 / 2011 Every year, a printed brochure Freshman s/student s guide is the most useful student s help upon their arrival at university. The guide not only provides freshmen with practical information regarding their faculty, opening hours of libraries, information on the students hall, but also a great deal of useful and interesting information and hints (e.g. how to spend free time). The brochure is published at seven universities in a practical size A5 or A6 and approximately 60 pages long. WE ARE CLOSE TO STUDENTS The Freshman s/student s guide is published by our student non-profit organization IAESTE whose members also recently faced problems in freshman class and therefore can select important and viable information by return and thus prepare a really helpful brochure, which is actively used by freshmen. DISTRIBUTION Every freshman receives the Freshman s/student s guide at matriculation. At some universities it is also distributed during the first days of the new academic year, or it is available at study departments and dean s offices in different faculties. CHANCES FOR COMPANIES More than students will enter freshman class and will receive the Freshman s / student s guide. Companies thus have a unique opportunity to exclusively promote their services and products to this specific target group of users. EDITION AND ADVERTISING OPPORTUNITIES The Freshman s / student s Guide will be published in the academic year 2010 / 2011 in full-color edition in size A5 or A6. The Guide also has full-color coated paper pages for publishing in the following sizes: size A5 the aim is to inform students about specific products, services, and programs, size A6 it is suitable as a reminder of event, venue, or again, a product or service, size A8 for a voucher for various types of discounts. In case of interest in this IAESTE project, please contact your local center (see the contact list on the first page). inzerce formátu A6 / A6 advertisement inzerce formátu A8 / A8 advertisement 17 Freshman s guide

18 CZ IKARIÉRA.CZ... KDE KARIÉRA ZAČÍNÁ Job portál ikariéra.cz již více než 6 let zajišťuje kontakt mezi studenty a jejich budoucími zaměstnavateli. Pomáhá studentům a absolventům technických a ekonomických vysokých škol v hledání prvních zaměstnání a oborových stáží. VÝHODY JOB PORTÁLU IKARIÉRA.CZ zaměření na studenty a absolventy technických a ekonomických oborů rozsáhlá databáze životopisů registrovaných uživatelů zajišťování informovanosti o portálu mezi studenty univerzit prostřednictvím lokálních center IAESTE PROPAGACE PORTÁLU Stánek job portálu jste mohli nalézt na veletrzích v Brně, Liberci, Ostravě, Praze, Plzni a ve Zlíně. V rámci veletrhů organizujeme ankety, ve kterých mohou studenti získat hodnotné ceny. V květnu a červnu 2009 proběhl také druhý ročník ankety Nejlepší zaměstnavatel, které se zúčastnilo 800 respondentů. Doplňkové služby job portálu ikariéra.cz naleznete v ceníku na straně 22. V případě zájmu o tento projekt IAESTE se prosím obraťte na kterékoliv lokální centrum (seznam kontaktů najdete na druhé straně obálky) nebo na OBSAH IKARIÉRA.CZ nabídky zaměstnání (možnost vyhledávání podle různých kritérií) profily zaměstnavatelů (možnost vyhledávání podle různých kritérií) databáze nabídek témat bakalářských a diplomových prací články o konání workshopů, seminářů, dnů otevřených dveří a náborových akcí zaregistrovaných společností on-line verze Katalogu ikariéra informace o konání a průběhu veletrhů ikariéra IAESTE ČR NABÍDKA SLUŽEB IKARIÉRA.CZ Základní registrace zveřejnění pracovních nabídek a profilu společnosti, bez možnosti přístupu do databáze uživatelů, 1 za rok PR článek Rozšířená registrace základní registrace + roční přístup do databáze životopisů, 1 měsíčně PR článek, 1 balíček TOP nabídek Úplná registrace rozšířená registrace + banner po dobu 2 měsíců (v minimálním časovém odstupu 1 měsíce), 2 ročně hromadný studentům, 2 balíček TOP nabídek 1.ročník ročník ročník ročník ročník absolventi absolventi, 62 % Struktura uživatelů portálu Zdroj: statistiky portálu ikariera.cz 1. ročník, 2 % 2. ročník, 3 % 3. ročník, 5 % 4. ročník, 11 % 5. ročník, 17 % VÍTE, ŽE. je na portálu registrováno více než studentů s portálem spolupracuje více než českých a mezinárodních firem na portálu bylo uveřejněno více než specializovaných pracovních pozic více než 80 témat závěrečných prací hledá svého řešitele na portálu více než 700 studentů vyplnilo svůj životopis ikariéra.cz...kde kariéra začíná 18

19 ENG IKARIERA.CZ... WHERE YOUR CAREER BEGINS ikariéra.cz job portal has already supported communication between students and their future employers for more than six years. It helps students and graduates of Czech technical and economical universities to search for their first jobs and traineeships. ADVANTAGES OF IKARIERA.CZ JOB PORTAL A focus on students and graduates of the technical and economic disciplines A large database of curricula vitae of registered users The local committees of IAESTE provides information on ikariéra for students of important technical universities CONTENT OF THE IKARIERA.CZ database of job offers (advanced search tool searching according of different categories) database of employers (advanced search tool searching according of different categories) database of bachelor and master thesis topics articles about workshops, seminars, open days and recruitment campaigns of registered companies on-line version of the ikariéra Catalogue information on ikariéra IAESTE Job-fairs and their course OFFER OF SERVICES ON THE IKARIÉRA.CZ Basic registration publishing of job offers and company profile without access to the user database, 1 PR article per year Extended registration basic registration + access to the curricula vitae database for one year, 1 PR article per year, 1 packet of TOP offers. DID YOU KNOW THAT... there are more than registered students on the portal? more than both Czech and international companies cooperating with the portal? more than specialized jobs have benn advertised on the portal? more than 80 thesis topics wait for their resolvers on the portal? more than 700 students have their curricula vitae in the portal s database? Complete registration extended registration + 2 banner for two months at a minimum interval of one month, 2 ing to the students, 2 packet of TOP offers. PROMOTION OF THE PORTAL The display stand of the job portal could have been found on the fairs in Brno, Liberec, Ostrava, Praha, Plzeň and Zlín. We organize public inquiries for students during the fairs. They can gain valuable gifts. There was also second The Best Employer student inquiry in May and June 2009 in which 800 respondents took part. You can find additional services of job portal ikariéra.cz in the Overview and price list on page 22. In case of interest in this IAESTE project, please contact your local committee (see the contact list at the first page). 08/ / / / / / / / / / / / / /08 09/08 10/08 11/08 12/08 01/09 02/09 03/09* 04/09 05/09 06/09 07/09 08/09 Visit Rate of ikariera.cz / Návštěvnost portálu ikariéra.cz Source: ikariera.cz statistics * Search engine optimization was performed on 03 / 09. Unique visits per month / Počet unikátních přístupů za měsíc 19 ikariera.cz..where the career begins

20 CZ PARTNERSTVÍ S IAESTE ČESKÉ REPUBLIKY Partnerství je příležitostí, jak finančně podpořit aktivity IAESTE ČR, tedy rozvoj studentů technických vysokých škol a posílení mezinárodního porozumění. Z poskytnutých prostředků budou, mimo jiné, hrazeny administrativní náklady spojené s výměnným programem, propagace a rozvoj výměnného programu, organizace a účast na mezinárodních konferencích, nebo semináře na podporu mimoškolních aktivit studentů technických univerzit apod. GENERÁLNÍ PARTNER IAESTE ČR Generální partner zaujímá mezi partnery čestné postavení. Statut generálního partnera proto nabízíme jen jedné společnosti, která s IAESTE již delší dobu úspěšně spolupracuje a která podpoří naši činnost příspěvkem ve výši Kč. PARTNERSKÉ VÝHODY DY: úvodní slovo v Katalogu ikariéra 2010 všechny výhody plynoucí z jednotlivých partnerství personalistických projektů propagace společnosti během akce IAESTE Day logo na PR článek na PR článek na logo na hlavičkovém papíru IAESTE ČR logo na obálce Nabídky projektů IAESTE ČR 2010 / 2011 logo na všech materiálech Výměnného programu pro rok 2010 přednostní právo výběru stánku na Veletrzích ikariéra* zvýšený mailing list po celý rok v rámci job serveru ikariéra.cz. (Čerpání hromadného u na ikariera.cz až 24 ks) možnost umístění článku na téma soft-skills v ikariera.cz a katalogu ikariera** logo na výroční zprávě IAESTE ČR 2010/2011 PARTNER VÝMĚNNÉHO PROGRAMU IAESTE ČR Partnerů výměnného programu může být maximálně pět a tímto partnerem se může stát kterákoliv společnost. Cena tohoto partnerství je stanovena na Kč. Partnerské výhody: propagace společnosti během akce IAESTE Day logo na PR článek na logo na hlavičkovém papíru IAESTE ČR logo na obálce Nabídky projektů IAESTE ČR 2010 / 2011 logo na všech materiálech Výměnného programu v roce 2010 možnost aktivní účasti během akce IAESTE Day IAESTE hradí pobytové náklady praktikanta během 2 měsíců PARTNEŘI PROJEKTŮ IKARIÉRA Partnerů personalistických projektů může být maximálně pět a tímto partnerem se může stát kterákoliv společnost. Cena tohoto partnerství je stanovena na Kč. Partnerské výhody: stejné výhody jako partner Katalogu ikariéra stejné výhody jako partner Veletrhu ikariéra stejné výhody jako partner job portálu ikariéra propagace společnosti během akce IAESTE Day logo na obálce Nabídky projektů IAESTE ČR 2010/2011 logo na všech materiálech Výměnného programu pro rok 2010 logo na výroční zprávě IAESTE ČR 2010/2011 PARTNER PROJEKTU KATALOG IKARIÉRA logo na obálce Katalogu ikariéra a CD (náklad ks) logo na propagačních plakátech rozšířená prezentace na CD Katalog ikariéra možnost umístění článku na téma soft-skills v Katalogu ikariéra PARTNEŘI PERSONALISTICKÝCH PROJEKTŮ Partnerem personalistického projektu se společnost stane zakoupením unikátních partnerských výhod některého z následujících projektů. Partnerství není podmíněno účastí v daném projektu. PARTNER PROJEKTU VELETRH IKARIÉRA Partnerské výhody: přednostní právo výběru stánku na Veletrhu ikariéra* logo na obálce Průvodce veletrhem ikariéra, náklad přes ks logo na propagačních plakátech Veletrhu ikariéra vložení letáků do veletržních tašek možnost prezentace v přednáškové místnosti** PARTNER JOB PORTÁLU IKARIÉRA Partnerské výhody: logo celoročně na 4 ročně hromadný ing studentům plný přístup do databáze životopisů banner po dobu 3 měsíců na portálu ikariéra.cz 15 TOP nabídek Hodnota všech typů partnerství personalistických projektů je Kč. * Platí pouze pro ČVUT, ZČU, UTB, Brno a VŠCHT. ** Platí pouze pro veletrhy, kde bude tato služba nabízena. Partnerství s IAESTE České Republiky 20

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ

NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS FOR TECHNICAL EXPERIENCE NABÍDKA PROJEKTŮ IAESTE ČR EVENTS IAESTE CZ 2010/11 CZ IAESTE SE PŘEDSTAVUJE IAESTE České republiky je součástí IAESTE

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

IAESTE. Nabídka projektů Events IAESTE CZ 2011/2012. The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

IAESTE. Nabídka projektů Events IAESTE CZ 2011/2012. The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience IAESTE Nabídka projektů Events IAESTE CZ 2011/2012 The International Association for the Exchange IAESTE Česká republika. An independent non-governmental Organisation (NGO), with 85 Members and Co-operating

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Manuál pro vyplnění přihlášky

Manuál pro vyplnění přihlášky 2016 Manuál pro vyplnění přihlášky Následující dokument je určen pro všechny dobrodruhy, blázny, šťastlivce i smolaře, nesmělé i statečné, zkušené i nováčky, aktivní či tápající osoby, a jednoduše pro

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Zahraniční praxe AIESEC. Informace

Zahraniční praxe AIESEC. Informace Zahraniční praxe AIESEC Informace Co je součástí prezentace 1. Představení AIESEC 2. Typy a možnosti praxí 3. Výběrové řízení 4. Zapojení v AIESEC Olomouc 5. Podmínky, servis, cena 6. Otázky AIESEC je

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Den průmyslu FIT VUT Brno

Den průmyslu FIT VUT Brno Den průmyslu FIT VUT Brno 12.4.2012 HR recruitment team IBM v České republice IBM ČR Praha IBM GSDC Brno Centrála pro Českou republiku V roce 2008 se také stala centrálou pro oblast Střední a Východní

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme

INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme INTERNATIONAL MANAGEMENT CEMS MIM Programme Ladislav Tyll CEMS Academic Director Pavlína Frydrychová CEMS Programme and Corporate Relations Manager Šárka Otčenášková Communication Manager CEMS CEMS MIM

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Žádost o zaměstnání v Irsku

Žádost o zaměstnání v Irsku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o zaměstnání v Irsku Strategie Hledání práce na místě ( E303) - přes státní služby zaměstnanosti FAS (Foras Aiseanna Saothair) - přes National Manpower Service, - přes

Více

Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE

Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE Mezinárodní výměnný program stáží IAESTE Přemýšlíte, jak obohatit firemní kulturu či jak podpořit mezinárodní atmosféru ve Vaší firmě? Existují časově omezené projekty nebo specifické úkoly nad rámec časových

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více