INFORMAČNÍ BULLETIN ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY A RADY SDRUŽENÍ RODIČŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BULLETIN ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY A RADY SDRUŽENÍ RODIČŮ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BULLETIN ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY A RADY SDRUŽENÍ RODIČŮ Vážení čtenáři, v prvním čísle letošního Zpravodaje Vám přinášíme informace charakterizující začátek školního roku. V tomto školním roce navštěvuje naši školu 617 žáků ve 27 třídách 284 žáků ve 13 třídách 1. stupně a 333 žáků ve 14 třídách 2. stupně. Po loňském ověřování školního vzdělávacího programu v 1. a 6. ročníku pokračujeme ve výuce podle tohoto dokumentu v 1., 2., 6. a 7. ročníku. Co si od těchto změn slibujeme? Chceme, aby se žáci ve škole cítili příjemně a bezpečně a zažívali radost z učení. Dostanou příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují mělo by se to odrazit Dominika Míčková, 6.A i v jejich hodnocení. Získají nejen dobré znalosti, ale i chuť a dovednost učit se po celý život. Tím, že se naučí pracovat s různými zdroji informací a poznávat svět v souvislostech, měli by učivo maximálně využít ve svém budoucím životě. Žáci budou dobře jazykově připraveni na život a práci v současném světě, budou umět žít a jednat s ostatními lidmi. Budou pečovat o své zdraví i zdraví ostatních. Chceme, aby žáci aktivně vstupovali do výuky i dění ve škole, a tak se naučili samostatně jednat a zodpovědně rozhodovat. K tomu, aby se vašim dětem ve škole dařilo, je třeba nejen úsilí učitelů a snaha dětí, ale i spolupráce vás, rodičů. Když věnujete dětem svůj čas a zájem, když jim pomáháte a vedete je k pracovitosti, čestnosti a obětavosti, dáváte jim to nejdůležitější, co skutečně potřebují. Přeji všem, aby letošní školní rok přinesl jen samé dobré výsledky a úspěchy. RNDr. Jarmila Bavlnková, zástupkyně ředitele NADANÉ DĚTI NA NAŠÍ ŠKOLE Jen několik škol v České republice umožňuje vzdělání nadaných a mimořádně nadaných dětí. Jsme rádi, že vás můžeme informovat o tom, že i naše škola měla tu odvahu a stala se jednou z nich. Tato práce je velmi náročná a vyžaduje vysokou odbornost a pracovní nasazení pedagogů. Škola musí splňovat i další náročná kritéria pro možnost zařazení tohoto programu do svého vzdělávacího obsahu. Děti pracují na základě individuálních vzdělávacích plánů v rámci začlenění do běžného kolektivu. Učitelé využívají netradičních forem výuky jako: problémové úkoly, projekty, obohacování a akcelerace učiva, kognitivní mapy, vytvoření skupiny matematicky nadaných dětí napříč ročníky, stáže ve vyšších ročnících dle zaměření atd. Všichni zúčastnění pedagogové se dále vzdělávají a spolupracují s dalšími organizacemi, které se problematikou nadaných zabývají. Chcete-li i vy nahlédnout do jejich života, neváhejte a otevřete si jednu z mnohých internetových stránek, např.: Nezbývá než popřát všem pedagogům i vedení školy hodně trpělivosti a pedagogického umu v práci, která je na samém počátku a již další celorepublikový rozvoj teprve čeká. Za kolektiv pedagogů PhDr. Alena Nováková 1

2 POPRVÉ VE ŠKOLE "Tak už nám to začalo! Musím mít první den aktovku? A bude naše paní učitelka hodná?" Tak nějak začíná každý nový školní rok. I letos jsme slavnostně 3. září rádi přivítali prvňáčky a jejich rodiče. Většina přišla s úsměvem na tváři, objevily se však i slzičky a nejistota. Ty se ale záhy vytratily. To když si ty "nejhezčí a nejhodnější" paní učitelky pozvaly děti do svých tříd. Ty jsme letos otevřely tři. Věříme, že nadšení, dobrá nálada a touha po všem, co je pro ně nové, dětem vydrží po celý školní rok. A nová je pro ně zvláště výuka anglického jazyka! Přeji tedy všem prvňáčkům pohodový první rok, co nejvíce jedniček a pochval. Rodičům pak pevné nervy s jejich potomky při přípravě na vyučování. Protože například nakreslit několik rovných čar za sebou, to vůbec není jednoduché! A třídním učitelkám? Aby se jim práce dařila, aby měly ze svých žáčků radost. A aby slovní hodnocení na vysvědčení, které je pro ně mimochodem velmi náročné na zformulování, bylo to nej, co si děti odnesou domů. Mgr. Jitka Hajská VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA Výuka anglického jazyka probíhá v 1. až 9. ročníku. Pro výuku v 1. a 2. třídách učitelé používají učebnice z řady Happy House, ve 3. až 5. třídách navazují učebnicemi Chatterbox. Na druhém stupni se žáci učí z učebnic Cambridge English for Schools. Při tvorbě a prezentaci žákovských projektů využíváme také výpočetní a didaktickou techniku. Pravidelně se zúčastňujeme konverzační soutěže. V rámci výuky navštěvujeme anglická divadelní představení. Jedním z povinně volitelných předmětů je každoročně anglická konverzace. V letošním školním roce zajišťují výuku anglického jazyka tito učitelé: Mgr. Jana Drexlerová, Mgr. Anna Klimánková, Barbora Mifková, Mgr. Alžběta Oppitzová, MgA. Dalibor Přecechtěl, Mgr. Helena Skalová, Mgr. Irena Vokrojová kolektiv vyučujících anglického jazyka GLOBE V tomto školním roce zahajuje činnost nepovinný předmět GLOBE - pro žáky sedmého ročníku. Předmět vychází z mezinárodního projektu GLOBE (www.globe.gov, nástěnka v mezipatře), integruje učivo přírodovědných předmětů, důraz klade na environmentální výchovu. Používá metodu praktických měření v oblasti meteorologie a hydrologie. V oblasti informatiky rozvíjí schopnost práce s daty a práce se softwarem. Umožní praktické uplatňování anglického jazyka. Přispívá k hlubšímu porozumění vztahů a zákonitostí v přírodě a zkoumá, jak funguje planeta Země jako systém. Jedním z předmětů zkoumání je atmosféra Země, pozorování a třídění oblaků, měření teploty vzduchu a množství srážek. V loňském roce proběhla fotografická soutěž. S jejími výsledky se můžete seznámit na webových stránkách školy. Mgr. Miloslava Mužíková, Mgr. Tomáš Miléř 2

3 ROZMÍSTĚNÍ TŘÍD 1.stupeň 2. stupeň Třída Patro Místnost Třídní učitel Třída Patro Místnost Třídní učitel 1.A příz. 111 PhDr. Alena Nováková 6.A 1. st. 114 Mgr. Irena Vokrojová 1.B PaedDr. Jana Klodnerová 6.B 1. 3 Mgr. Jiří Stibor 1.C příz. 113 Mgr. Jana Ovesná 6.C 1. 6 Mgr. Lenka Hofírková 2.A Mgr. Naděžda Jiráčková 7.A 1. 4 Mgr. Magdalena Jašková 2.B příz. 110 Mgr. Pavla Halfarová 7.B Mgr. Anna Klimánková 3.A příz. 112 Mgr. Dana Nováčková 7.C PaedDr. Libuše Sekaninová 3.B Mgr. Jaromíra Čáslavská 8.A PaedDr. Jiří Valla 3.C Mgr. Petra Sadílková 8.B Mgr. Lucie Černohorská 4.A Mgr. Eva Lišková 8.C Mgr. Vladimíra Gregorová 4.B Mgr. Iva Rejnušová 8.D Mgr. Pavlína Trnková 4.C Mgr. Jiřina Justová 9.A 1. 5 Mgr. Kristýna Šumpelová 5.A Mgr. Jana Drexlerová 9.B Mgr. Helena Církvová 5.B Mgr. Alžběta Oppitzová 9.C 1. 2 Mgr. Martina Sovová, Ph.D. 9.D Mgr. Alena Pospíšilová KONZULTAČNÍ HODINY Vyučující Den Hodina Místnost MgA. Dalibor Přecechtěl pondělí kabinet č. 16 Mgr. Pavlína Trnková pondělí kabinet č. 16 Mgr. Anna Klimánková pondělí kabinet č. 16 Mgr. Aleš Kottek úterý kabinet Tv Mgr. Miloslava Mužíková pondělí kabinet F Mgr. Radek Švaniga úterý kabinet Tv Mgr. Jiřina Keršnerová pondělí kabinet č. 20 Mgr. Jiří Stibor pondělí informatika Mgr. Alena Pospíšilová úterý kabinet č. 22 Mgr. Lucie Černohorská středa informatika Mgr. Magdalena Jašková úterý kabinet č. 8 PaedDr. Jiří Valla pondělí kabinet č. 16 Mgr. Martina Sovová, Ph.D. pondělí kabinet č.22 Mgr. Helena Skalová středa kabinet č. 26 Mgr. Irena Vokrojová pondělí kabinet č. 26 PaedDr. Libuše Sekaninová pondělí kabinet č. 26 Mgr. Lenka Hofírková čtvrtek kabinet č. 8 Bc. Barbora Mifková úterý kabinet č. 26 Mgr. Helena Církvová čtvrtek učebna č. 19 Mgr. Vladimíra Gregorová pondělí kabinet č. 26 Mgr. Věra Knappeová čtvrtek kabinet Tv Mgr. Helena Štumpová čtvrtek kabinet č. 8 Mgr.Kristýna Šumpelová Mgr. Tomáš Miléř středa kabinet F Mgr. Jana Houdková pondělí kabinet č. 20 RNDr. Jarmila Bavlnková čtvrtek kabinet č. 1 PaedDr. Alexandr Polák úterý ředitelna ŠKOLNÍ ČASOPIS Spolu se začátkem školního roku jsme rozhodnutí pokračovat ve vydávání našeho školního časopisu. Začínají se zapojovat staronoví přispěvatelé, ale ozývají se nám i žáci 6. ročníku, kteří jsou na 2. stupni noví. Možná právě proto bude mít časopis jiný obsah než v loňském roce. Všichni, kteří se chtějí zapojit, jsou vítáni. Mgr. Helena Církvová 3

4 AKCE ŽÁKOVSKÉ RADY Žákovská rada bude organizovat i v tomto školním roce různé dobročinné akce a soutěže (sběry textilu, starého papíru, pomerančové kůry apod.). Finanční výtěžek bude využit pro žáky a na charitativní účely (zejména na placení školného pro adoptivní africké dítě). Prosíme všechny rodiče a žáky, aby naši snahu vždy podpořili. Mgr. Jiřina Keršnerová SEZNAMOVACÍ SOUSTŘEDĚNÍ PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU Sluncem prozářené dny září jsme prožili v malebné přírodě Českomoravské vysočiny poblíž Křižanova, abychom se více navzájem poznali a prožili spolu pěkné chvíle při hrách, povídání a pobytu v přírodě. Náš výlet začal ve středu 19. září cestou vlakem z Brna do Křižanova. Po ubytování a obědě v rekreačním středisku Drak jsme se vydali prozkoumat toto pěkné městečko, jehož vznik se podle starých vyprávění datuje už do doby Sámovy říše. Čtvrteční dopoledne jsme naplnili zajímavou matematikou, fyzikou, poznáváním okolní přírody a života sv. Zdislavy, která se ve 13. století v Křižanově narodila. Odpoledne chlapci změřili své síly ve fotbalovém turnaji a všichni jsme si pak zahráli stopovanou s plněním mnoha úkolů. Ten závěrečný zněl takto: Na louce postupně vyhledej jedenáct moudrých vět a zapamatuj si je. Mnohé z dětí měly velikou radost, že to dokázaly. Po večeři jsme se znovu věnovali zajímavé matematice a velmi pěkným zážitkem pro nás bylo vyprávění pana učitele T. Miléře o životě dětí v Africe. Pak už nám zbývalo jen páteční dopoledne; krásně svítilo slunce a my jsme společně hráli hry a sázeli stromy na připomínku Světového dne sázení stromů, který připadá právě na 21. září. A po obědě hurá domů! A tak jsme se všichni - 63 žáků 6. ročníku a jejich učitelé Mgr. I. Vokrojová, Mgr. J. Stibor, Mgr. L. Hofírková, Mgr. V. Gregorová a Mgr. T. Miléř vrátili odpoledne vlakem šťastně do Brna bohatší o pěkné zážitky a nové kamarády. Mgr. Lenka Hofírková MATEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 8.D Na začátku října vyjela třída 8.D, tak jak už se stalo zvykem, na matematické soustředění. Tentokrát jsme zavítali do Bylnice, která leží v Bílých Karpatech kousek od slovenských hranic. Ubytovaní jsme byli na samotě v lůně pestrobarevného podzimního lesa, takže nás nic nevyrušovalo od práce ani od her. Program byl naplněn spoustou zajímavých a mnohdy obtížných matematických úkolů, ale kromě počítání a přemýšlení nám zbyl čas i na velký turnaj v ringu, turnaj v taktickém Člověče nezlob se, stavění draka a jeho pouštění na nedalekém kopci. Za necelé tři dny jsme toho stihli opravdu hodně a hlavně nám zůstala spousta pěkných zážitků. Pokud nevěříte, podívejte se na školní stránky, kde najdete článek i fotogalerii ze soustředění. Mgr. Jiří Stibor 4

5 ZÁJMOVÉ KROUŽKY NA ŠKOLE V letošním školním roce budou od října učitelé pracovat s dětmi I. stupně ve třech skupinách v keramickém kroužku. Všichni přihlášení budou letos nově přispívat částkou 200 Kč na pololetí (na materiál, energie ap.). Kroužek povedou paní učitelky Ovesná, Jiráčková a Lišková. Děti s poruchami učení (dyslektiky) z tříd povede paní učitelka Rejnušová. Nadále budeme spolupracovat se střediskem volného času Lužánky. Pro žáky připravilo nabídku těchto pravidelných zájmových aktivit: kouzelné tvoření, hrátky s angličtinou, přírodovědci, dramatický kroužek, míčové hry, taneční radovánky a zpěv. Kroužky začínají pracovat od 24. září. Bližší informace najdete na nástěnkách školy nebo přímo u paní Madly Janíkové, tel nebo Zajímavé technické a sportovní kroužky zajišťujeme také s DDM Junior. Mgr. Jitka Hajská Tabulka zájmových útvarů - 2. stupeň Název Den Čas Místo Vyučující, pro koho je určeno Konzultace matematika Po PaedDr. Libuše Sekaninová, 7. ročník Konzultace ČJ Po Mgr. Martina Sovová, Ph.D., 7.C, 8.D, 9.C Konzultace matematika Po M Mgr. Pavlína Trnková, 8. ročníky Konzultace matematika Po-liché Inf Mgr. Lucie Černohorská, 8.B Volejbalová přípravka Po Tv Mgr. Jana Houdková, 5. ročník Fotbalový kroužek Po Tv Mgr. Aleš Kottek, všem Chemie doučování Út CH Mgr. Alena Pospíšilová, 8. a 9. ročník Příprava k přijímacím zk. M Út PaedDr. Libuše Sekaninová Příprava k přijímacím zk. M Út RNDr. Jarmila Bavlnková, 9.D Ruský jazyk St Mgr. Jiřina Keršnerová, ročník Florbal mladší St Tv Mgr. Radek Švaniga, 6. a 7. ročník Programování PHP St Inf Mgr. Jiří Stibor, 8. a 9. ročník Orientální tance St Tv Mgr. Martina Sovová, Ph.D., ročník Hezky česky St PaedDr. Jiří Valla, ročník Konzultace ČJ Čt Mgr. Helena Církvová, 8.C, 9.B Volejbalový kroužek Čt Tv Mgr. Jana Houdková, ročník Florbal starší Pá Tv Mgr. Radek Švaniga, 8. a 9. ročník Divadýlko Křidýlko Pá Kl. pí Marcela Blahůšková, ročník LYŽAŘSKÉ KURZY 2008 Každoročně pořádáme pro žáky sedmých tříd lyžařské výcvikové kurzy. Loňská zima lyžování nepřála, pro špatné sněhové podmínky jsme museli jeden kurz zrušit. Třída VIII.D si proto pojede zalyžovat letos. Organizujeme dva kurzy: v Deštném (Orlické hory) pro VIII.D + VII.A na Gruni (Moravskoslezské Beskydy) pro VII.C + VII.B Děti se mohou učit jezdit na sjezdových lyžích nebo na snowboardu, ve škole je dobře vybavená půjčovna lyží (sjezdových), snowboardy nepůjčujeme. Týdenní poplatek za půjčení lyží je 300 Kč za týden. Doporučujeme všem zimním sportovcům ochrannou helmu. Sportu zdar! za kabinet TV Mgr. Jana Houdková Klára Farkasová, 6.B Viktor Hřebačka, 8.D Václav Suchý, 8.D 5

6 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 Prázdniny podzimní a vánoční až pololetní jarní až velikonoční a letní až Kontakt s rodiči třídní schůzky 17.9., hovorové hodiny 19.11, 7.1, 9.6. dny otevřených dveří , , schůzky tříd. důvěrníků 9.10., 5.2., Důležitá data zápis dětí do prvních tříd 15.1., a přijímací zkoušky na střední školy talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou talentové zkoušky na kozervatoře přijímací zkoušky do matem. tříd na zdejší škole (šestý ročník) konec vyučování v prvním pololetí konec vyučování ve druhem pololetí Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008 Úřední hodiny vedení školy PaedDr. Alexandr Polák, ředitel školy Po, St, Pá Út Mgr. Jitka Hajská, zástupce ředitele pro 1. st Út RNDr. Jarmila Bavlnková, zást. řed. pro 2. st Čt Mgr. Jana Houdková, výchovná poradkyně Po PhDr. Jana Veselá, Ph.D, školní psycholog Út St pí Ivana Resslová, mateřská škola Pá omluvy žáků denně od 7.20 h Jídelna výdej stravy výdej obědů do nosičů odhlašování obědů den předem do poslední pondělí v měsíci není úřední den Kontakty ředitelna kancelář nebo I. stupeň nebo fax MŠ družina jídelna web Ceny za poškození šatních skříněk Plastový háček 12,- Kč Cylindrický zámek s 2 klíči 160,- Kč Zhotovení kopie klíče 40,- Kč Dvířka malá 350,- Kč Oprava utrženého věšáku 84,- Kč Dvířka velká 386,- Kč 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

kvalitní péče o vzdělávání

kvalitní péče o vzdělávání Zpravodaj městské části Brno-střed Mimořádné číslo 9/2010 Ročník XIX městská část Z obsahu 2 Fotogalerie konec školního roku kvalitní péče o vzdělávání 3 6 Naše základní školy 7 Nejlepší moravská jídelna

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ a MŠ Kunín ve školním roce 2013 2014 1 Obsah (dle vyhl. č. 15/2005 Sb. v platném znění) 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLA KAVČÍ HORY Mateřská škola, Základní škola, Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK PRAHA IČO : 48134023 TEL.: +420241090230

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLA KAVČÍ HORY Mateřská škola, Základní škola, Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK PRAHA IČO : 48134023 TEL.: +420241090230

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Priority tohoto školního roku:

Priority tohoto školního roku: Skolske_listy_11_2012.indd 1 26.11.2012 21:52:12 2 Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, připravili jsme pro Vás Školské listy. Chceme jejich prostřednictvím zlepšit Vaši informovanost o dění ve škole.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval ředitel školy Mgr. Milan Procházka V Budišově dne 26. 8. 2013 podpis a razítko: OBSAH 1. Základní informace a charakteristika školy...

Více

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Výroční zpráva. O činnosti školy ve školním roce 2013/2014. Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Výroční zpráva O činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 1 A. Základní údaje o škole Název: Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Zřizovatel školy: Městský

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

š k o l n í r o k 2011-2012

š k o l n í r o k 2011-2012 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax : 312 263 904 Web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A š k o l n í r o k 2011-2012

Více