Základní škola Jihlava, Demlova 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jihlava, Demlova 32"

Transkript

1 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: b) Školní družina a školní klub, IZO: c) Školní knihovna, IZO: Plán práce školy 2012/ Organizační schéma školy 2. Organizace škol. roku 2012/2013 důležitá data 3. Počty tříd a žáků, třídnictví, netřídní učitelé 4. Pověření funkcemi, ved. předm. týmů, ved. kabinetů, zodpovědnost za soutěže 5. Volitelné předměty roč., nepovin. předměty roč., zájmové kroužky 6. Hlavní úkoly školy: materiální zabezpečení výuky DVPP vzdělávací a výchovné úkoly obecné úkoly spolupráce s rodičovskou veřejností 7. Učební plán roč. 2012/ Přílohy : plán práce MS - I. stupně plány práce jednotlivých PT plán práce výchovného poradce plán práce ŠD projekty minimální preventivní program

2 Organizace školního roku 2012/2013 srpen přípravný týden, školení BOZP + PO, příprava školy září 3.9. slavnostní zahájení škol. roku ročníky - outdoorový kurz odevzdání plánu MS a PT třídní schůzky SRPDŠ A - Vrakbar A úřad práce průřezová témata, projekty, IVP A Vrakbar pí Prošková - konzultace A - Vrakbar státní svátek přihlášky žáků do Logické olympiády říjen A Vrakbar A a 1. B - Vrakbar A Vrakbar B Vrakbar Návštěva div. předst. 2. stupeň Scio testy 6. ročníků nominační kolo Logické olympiády A a 3.B Vrakbar A a 4. B Vrakbar žákovská rada blokové vyučování environmentální výchova akce pro děti z MŠ - tělocvična A a 5. B Vrakbar akce pro děti z MŠ - tělocvična pí Prošková konzultace podzimní prázdniny státní svátek školní kolo olympiáda Čj listopad pedagogické informační odpoledne schůzky PT a MS Scio testy 9. ročník pedagogická rada pí Prošková - konzultace žákovská rada odevzdání přihlášek na stř. školy umělec. směru akce pro děti MŠ - divadlo Genius logicus 2. stupeň olympiáda D školní kolo

3 prosinec Hrátky pí Prošková - konzultace stupeň Vánoce s p. Řezníčkem vánoční prázdniny leden 1.1. státní svátek začátek vyučování A Vrakbar B Vrakbar třídní schůzky SRPDŠ, schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní schůzky MS a PT A Vrakbar B - Vrakbar zápis dětí do 1. ročníku pedagogická rada hodnocení I. pololetí ukončení I. pololetí. 1. stupeň - recitační soutěž srovnávací prověrky M, Čj, 1. stupeň únor pololetní prázdniny žákovská rada jarní prázdniny olympiáda - anglický jazyk karneval pro 1. stupeň březen přihlášky na střední školy velikonoční prázdniny jazykové dovednosti Pythagoriáda školní kolo olympiáda zeměpis blokové vyučování LVVZ duben 1.4. státní svátek Matematický klokan pedagogické informační odpoledne schůzky MS a PT pedagogická rada žákovská rada přijímací zkoušky nanečisto 9. A

4 9. ročník - přijímací řízení 1. stupeň Den čarodějnic dějepisná exkurze ročník květen 1. a státní svátek školní výlety Den dětí 1. stupeň čtenářská soutěž sportovní kurz 7. a 8. ročník exkurze Planetárium červen ozdravný pobyt Chorvatsko žákovská rada pedagog. informační odpoledne schůzky MS a PT pedagogická rada hodnocení II. pol ukončení školního roku 2012/ závěrečná ped. rada hodnocení plánu práce srovnávací výstupní prověrky M, Čj, 1. stupeň Termíny dalších akcí budou upřesněny První pomoc do škol, výlet do Prahy, Barevný týden, ročníkové dny, vítání občánků. Témata DVPP Jazyková vzdělanost pedagogů Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ICT interaktivní tabule, školení Projekty Účast na kurzech NIDV, Vysočina Education, CPIV,.

5 Organizace školy počty tříd a žáků přípravná třída 18 pí Hamáčková 1.A 28 pí N. Kokešová 1.B 26 pí Pátková 1.C (speciální) 11 pí Růžičková 2.A 24 pí Daňková 2.B 17 pí Kasáčková 3. A 26 pí Tomanová 3. B (speciální) 15 pí J. Kokešová 4.A 27 pí Svobodová 4.B 23 pí Müllerová 5.A 23 pí Punčochářová 5.B 16 pí Homová 6.A 25 pí Mauleová 6.B (speciální) 14 pí Medunová 7.A 28 p. Tůma 8. A 29 pí Golská 9.A 23 pí Cejpková celkem žáků: 372

6 Netřídní učitelé: Asistentky pedagoga: pí Rychecká pí Štorková p. Špejtek pí Vencálková pí Kalinová pí Pospíšilová pí Vaňková pí Dudová pí Hubáčková pí Mičková Celkový přehled přípravná třída tříd I. st tříd II. st. 119 průměr třídy průměr speciálních tříd průměr tříd bez spec. tříd 22,1 žáků 13,3 žáků 24,2 žáků vedení školy: ředitel Mgr. Zdeněk Nosek zástupce ředitele Mgr. Stanislav Novotný školní družina a školní klub: ŠD vedoucí vychovatelka pí Prchalová 1. oddělení pí Procházková 2. oddělení pí Prchalová 3. oddělení pí Mácová 4. oddělení pí Michnová 5. oddělení pí Bílková

7 rozdělení funkcí: zdravotník bezpečnostní technik vedení kroniky sběr léčivých bylin informační centrum Klub mladých čtenářů redakční činnost Všímálek výzdoba školy péče o květiny vedení žákovské rady školní metodik prevence volba povolání vých. poradce pí Kalinová p. Nosek pí Daňková pí Homová pí Hubáčková, pí Pospíšilová pí Kasáčková pí Mauleová pí Cejpková pí Homová pí Medunová pí Medunová pí Medunová vedení skladu učebnic ročník pí Kasáčková ročník pí Štorková, pí Rychecká vedoucí předmětových týmů: český jazyk cizí jazyky matematika přírodopis, chemie fyzika informatika hudební výchova pí Mauleová pí Štorková pí Golská pí Kalinová p. Novotný p. Novotný pí Pátková

8 dějepis tělesná výchova zeměpis občanská výchova MS r. MS spec. tříd pí Tůma p. Špejtek pí Medunová pí Golská pí Punčochářová pí Růžičková kabinety: r. pí Müllerová r. pí Růžičková Čj Cizí jazyky M D Z Hv Pč-poz. Tv kuchyňka F Vv Pč dí Dv ŠD Ch pí Rychecká pí Štorková pí Golská pí Tůma pí Medunová pí Pátková pí Homová p. Špejtek pí Homová pí Novotný pí Cejpková p. Novotný pí Svobodová pí Mácová pí Kalinová

9 Př Ov Inf. kabinet spec. pedagogiky p. Kalinová p. Golská p. Novotný p. Růžičková správci pracoven: cizí jazyky přírodopis + chemie fyzika informatika správce počítač. sítě divadelní sál učebna Hv školní dílny cvičná kuchyňka školní pozemek skleník pí Štorková pí Kalinová p. Novotný p. Novotný p. Nosek p. Pátková p. Novotný pí Homová pí Homová pí Homová volitelné předměty 7. 9.r. sportovní průprava výtvarný seminář přírodopis v životě p. Špejtek pí Cejpková pí Kalinová

10 nepovinné předměty: 1. plavání p. Špejtek 2. speciální pedagogika pí Kokešová 3. mediální výchova pí Mauleová 4. hra na flétnu pí Pátková zájmové kroužky: počítačový kroužek sportovní kroužek keramický kroužek předškolák flétna logopedický kroužek logopedický kroužek logopedický kroužek logopedický kroužek kroužek vybíjené trojlístek dopravní kroužek zábavné čtení Mensa club přijímačky z Čj p. Novotný pí Müllerová pí Hubáčková pí Hamáčková pí Hamáčková pí Růžičková pí Hamáčková pí J. Kokešová pí N. Kokešová pí Kasáčková pí Dudová pí Tomanová pí J. Kokešová pí Medunová pí Rychecká

11 Hlavní úkoly školy 2012/2013 Materiální zabezpečení výuky rekonstrukce ochozu bazénu (reklamace) výměna oken zateplení budovy B1 a bazénu přepracování dendrologické a bylinkové stezky, výsadba stromků a keřů v rámci projektu Přírodní zahrada výměna podlahové krytiny v přízemí školy kompletace šatních skříněk pro žáky 2. stupně další fáze budování dětského koutku pro 1. stupeň a ŠD Další vzdělávání pedagogických pracovníků a) využití interaktivní tabule ve výuce přípravy učitelů b) pokračování jazykových kurzů c) funkční studium dokončení - p. Nosek d) dále dle nabídek NIDV, Vysočina Education, CPIV Vzdělávací a výchovné úkoly a) Hrátky 2012 b) jazykové dovednosti žáků 2. až 9. tříd c) ročníkové dny 1. až 5. tříd d) akce pro děti z mateřských škol e) propagace školy zápis do 1. tříd f) vydávání Všímálka školní časopis g) třídění odpadů sběr baterií, papíru, kůry, léčivých rostlin h) granty: Přírodní zahrada Interaktivní škola ch) blokové a projektové vyučování i) týden zdravé školy j) třídní akce ve Vrakbaru k) srovnávací SCIO testy pro 6. a 9. ročník

12 l) příprava testů pro 1. stupeň m) spolupráce s poradenskými pracovišti a ostatními institucemi n) nabídka sportovních kurzů LVVZ - cyklo voda lanové centrum - outdoorový kurz 6.A o) poznávací a pobytový zájezd Obecné úkoly a) podpora a upevňování čtení s porozuměním, čtenářská a matematická gramotnost b) důraz na efektivní využívání PC, interaktivních tabulí a dataprojektorů c) prevence nežádoucího chování, minimalizace výchovných problémů ve škole d) důraz na regionální společenské dění e) účast dětí na olympiádách a soutěžích f) důraz na hodnocení a sebehodnocení žáků g) dopravní výchova h) výročí příchodu Cyrila a Metoděje i) výchova ke zdraví j) etická výchova Spolupráce s rodičovskou veřejností a) informační nástěnka b) rozvíjení spolupráce na web stránkách školy (Mgr. Novotný) c) 3 x za rok schůzka SRPDŠ d) 2 x za rok pedagogické informační odpoledne e) akce pro veřejnost Učební plány: ročník RVP ZV: /

13 Plán práce školy byl schválen pedagogickou radou dne a Radou rodičů dne

14

15

16

17

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Plán a informace na školní rok

Plán a informace na školní rok Plán a informace na školní rok školní rok 2009/2010 Funkce pracovníků na ZŠ Mšeno ve školním roce 2009/2010 Milena Baďurová: vychovatelka ŠD, učitelka na I. stupni Dana Dlouhá: provozní zaměstnanec vedoucí

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Motto: Plán práce není neměnný, ba ani bezchybný dokument. Plán práce školy v průběhu roku upřesníme dle akcí jednotlivých zařízení města (MěK, Muzeum a PG, archiv),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a

Více

Mgr. Martin Kružica ředitel školy

Mgr. Martin Kružica ředitel školy Dýňové odpoledne akce školní družiny za účasti rodičů Č.j.: Mgr. Martin Kružica ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Mělník Pšovka školní rok 2012 2013 Zřizovatel: Město Mělník Právní subjekt od 1. 9. 1993

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní rok 2014 2015

Školní rok 2014 2015 Školní rok 2014 2015 Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace OBSAH: 1. Řízení a organizace Organizační schéma školy Vzdělávací program Plán porad Třídní schůzky Metodické orgány

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2011-2012 Plán byl projednán a schválen dne : Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN PRÁCE ŠKOLY...1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz stránky: www.zskraluvdvur.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více