Komunikační dovednosti a rétorika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační dovednosti a rétorika"

Transkript

1 Komunikační dovednosti a rétorika CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

2 Úvod do komunikace Skupiny dovedností pro komunikační situace technické - verbální a nonverbální výrazové - verbální a nonverbální taktické - psychologické (atmosféra), pedagogické (ovlivnění) a organizační kreativní - verbální, nonverbální a odborné obsahové - odborné a logické

3 Úvod do komunikace Základní předpoklad efektivní komunikace (který je vidět i slyšet) Mít ZDRAVOU sebejistotu a klid ve vztahu k sobě k lidem k tématu

4 Řeč těla Hlavní obsahy našich neverbálních sdělení (aneb co je na nás vidět? ) pocity vztahy záměry

5 mimika výrazy tváře gestika pohyby rukou Řeč těla Výrazové komponenty řeči těla (aneb na čem je to vidět? ) posturika postoje a uspořádání těla v prostoru kinesika pohyby těla v prostoru, při interakci haptika doteky proxemika vzdálenosti komunikujících teritorialita - obsazení prostoru fyziognomika - úpravy zevnějšku, vzhled

6 Řeč těla Práce s vlastní neverbální komunikací (aneb co s tím? ) cvičit pohyb vytvořit vnitřní prostředí aktivačně-energetizační cvičení; konfigurace těla; pozitivní postoj; též: postupy práce s trémou vnímat se v průběhu akce a reflektovat vjemy jako důležité nebo ne korigovat se

7 Řeč těla Práce s vlastní neverbální komunikací (aneb co s tím? ) mimika úsměv, oční kontakt se všemi (i na začátku!!), u většího publika technika M-W gestika v úrovni trupu, jedna ruka s tužkou, málo používat ukazovák posturika pracovat s těžištěm, málo bariér, ruce v úrovni solaru kinesika - pohybovat se ne nepřetržitě, cíleně k haptika spíše se nedotýkat proxemika přibližovat se na max. 80 cm teritorialita - obsadit si svůj (!) prostor, brát ohled na účastníka fyziognomika zajímavý a neprovokující zevnějšek, počítat s vlastním obličejem, pohodlný oděv

8 Řeč zvuků a slov Obsahy našich sdělení (aneb co je slyšet, když člověk mluví? ) explicitně i implicitně sdělujeme: fakta o věci (věcná rovina komunikace) informace o sobě (osobní rovina komunikace) informace o tobě (osobní rovina komunikace) vztahy k sobě, tobě, tématu/věci (osobní nebo věcná rovina komunikace) žádost, záměr, zájem (věcná nebo osobní rovina komunikace)

9 Řeč zvuků a slov Základní prostředky tvorby zprávy (aneb čím to děláme? ) zvládání jazykového systému tvorba zvuku řeči (technika, paralingvistika) logika projevu použité taktiky psychologické (atmosféra) a pedagogické (ovlivnění)

10 Řeč zvuků a slov Technika řeči (aneb jak to děláme I? ) Tělo - optimální postoj nohy, těžiště, solar, hrudník, ramena, krk, hlava Dech - horní střední(!) dolní(!!) dechová opora Zvuk - posazení hlasu výška resonance Řeč - artikulace a ortoepie uvolněný švih čelisti, rtů, jazyka cvičit na slovech obsahující a-á ; vz ; m ; p ; t-d-l ; ou ; samohlásky čistě: i e a o u

11 Řeč zvuků a slov Výrazové komponenty řeči slov (paralingvistika) (aneb jak to děláme II? ) Barva - poslech sebe v magnetofonu Tempo-rytmus - včetně pauz, zpočátku i celkově spíše pomaleji, měnit tempo-rytmus podle typu obsahu síla - silněji než běžně akcenty - rozhodně využívat výška - ne-monotónně, pozor na vztah síla-výška, modulovat další zvuky - vědět o nich, mít je pod kontrolou Základní předpoklad efektivního fungování paralingvistiky ZDRAVÁ sebejistota!!!

12 Řečnické prostředky obecně dramatické citace, přehrání situace, video emfatické zápal, zvolání, řečnické otázky, emocionální argumenty kontaktové oslovení, hledání můstku, otázky, výzvy k vyjádření, humor logické - věcné důkazy, dedukce, logické řady, kauzalita finalita názorné obrazy, grafy, schémata, mapy, video (příklady, metafory, přirovnání ) sugestivní opakování, práce s hlasem, vztahování obsahu k posluchači

13 Hlavní pravidla rétoriky 1. Hlavní argumenty nejlépe na začátek nebo na konec. 2. Strukturujte projev, ukazujte mapu. 3. Neskrývejte protiargumenty. 4. Mluvte zřetelně, hlasitě a přiměřeně pomalu. 5. Používejte přednostně krátké věty, krátká slova a obraty. 6. Buďte k posluchačům osobní - užívejte "Vy" místo "člověk". 7. Omezte užívání konjunktivů - např. "rád bych Vám nyní řekl". 8. Nepoužívejte přehnaně zdvořilé fráze. 9. Vyvarujte se příliš častého opakování jistých slov např. "takže", "toto", "že" apod. 10. Omezte užívání pasivních výrazů. 11. Omezte užívání negativních výroků. 12. Zkuste vynechat univerzální kvantifikace typu nikdy, vždycky atd. 13. Používejte klíčové věty shrnující základní témata, opakujte je. 14.Vyvažujte podíl dobrých historek a zkušeností z praxe na jedné straně a argumentů z výzkumů apod. na druhé straně 15. Pracujte s analogií, příkladem, metaforou.

14 Hlavní pravidla rétoriky 15. Namísto stálých tvrzení v oznamovacím způsobu zkuste užít i formy tázací. 16. Minimalizujte užití otázek, na něž lze odpovědět jen "ano", "ne", "snad". Myšlení i dialog snáze navodíte otázkami "kdy, kde, jak, který, proč...". 17. Položíte-li partnerovi v rozhovoru otázku, dívejte se mu do obličeje, neuhýbejte očima. 18.Čím více máte posluchačů, tím pomaleji mluvte. Na vhodných místech užívejte pomlky a pauzy. 19. Dýchejte pomalu a zhluboka. Trpíte-li trémou, uklidníte se tím. 20. Oči jsou zrcadlo Vašeho duševního stavu. Natrénujte si dlouhý klidný pohled (např. na dvacetník ve vzdálenosti 1 m). 21. Vyzkoušejte si vliv Vašeho klidného a vřelého pohledu na pasivní a nepřívětivé posluchače. 22. Užívejte další řečnické prostředky (viz níže). 23. Zkontrolujte si v zrcadle, jak vypadáte, když děláte to či ono (a ptejte se objektivního nepřítele - ON). 24. Nahrávejte si svůj rozmanitý hlasový projev na magnetofon a ptejte se i ON.

15 Tréma Zbraně připravenost a příprava (princip prvních deseti vět) pravidelný, prohloubený dech změna tělesné pozice pomalý, spíše pravidelný pohyb napínání a uvolňování svalů rozcvičení rozhýbání pusy pomalá, přiměřeně hlasitá řeč práce s rekvizitou verbální kontakt s účastníky předem zrakový kontakt s vybraným účastníkem přerámování stavu jiné představy, zapojení LHFS, řešení jiného problému pozitivní postoj k posluchačům a akci

16 Tréma (Auto)Afirmace Vyznám se ve svém oboru. Umím dobře mluvit. Lidé mi naslouchají. Komunikace mne těší. Formulky pro pozitivní postoj Jsem rád, že jsem tu. Jsem rád, že jste tu Vy. Jsem si jist svou věcí. První věta projevu Rozhodl jsem se být dobrým řečníkem. Každý den využívám všech příležitostí, abych se zlepšil v umění jednat s lidmi. Mám sebevědomí, které mi usnadňuje úspěšné jednání s lidmi. V jednání s lidmi pozoruji, že se neustále zlepšuji ve vyjadřování a umím se lépe prosazovat.

17 Literatura k rétorice CARNEGIE, D. Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání. Praha: D.Carnegie, HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: M. Press, HOLASOVÁ, T. Umíte dobře mluvit? Praha: H&H, HOSPODÁŘOVÁ, I. Prezentační dovednosti. Praha: Alfa Publishing, KOHOUT, J. Rétorika. Praha: M. Press, LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha:, Victoria Publishing, ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika. Praha: Grada, TEGZE, O. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, TINKOVÁ, E. Rétorika aneb Řeč jako nástroj. Kralice na Hané: Computer Media, ŠTEMBERGOVÁ, Š. Metodika mluvní výchovy dětí. Praha: Nakl. AMU, VALENTA, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla. Kladno: AISIS, VALENTA, J. Scénologie (každodenního) chování. Praha: AMU-KANT, VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat. 2. vyd. Kladno: AISIS, VÁVRA, V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, WAAGE, J.L. Řeč těla jako účinný nástroj prodeje. Praha: M. Press, WIEKE, T. Rétorika v praxi. Dobřejovice: Rebo Productions, 2005.

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Kultura a technika mluveného projevu

Kultura a technika mluveného projevu Kultura a technika mluveného projevu Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Kultura a technika mluveného projevu

Více

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti

Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti Studijní materiály k e-learningovému kurzu Prezentační dovednosti 2013 RENTEL a.s. Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

Komunikační dovednosti pedagogů. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Komunikační dovednosti pedagogů. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Komunikační dovednosti pedagogů Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Komunikační dovednosti pedagogů Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F2 Základy komunikace v projektovém řízení V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Hlavní

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

KOMUNIKACE PRO STRÁŽCE. Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

KOMUNIKACE PRO STRÁŽCE. Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. KOMUNIKACE PRO STRÁŽCE Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 2 KOMUNIKACE PRO STRÁŽCE VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 3 OBSAH VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE... 5 ČÍM STRÁŽCE KOMUNIKUJE... 9 Základní definice

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj

Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Osobnostní rozvoj. Morální rozvoj. Sociální rozvoj Osobnostní rozvoj Osobnostní a sociální výchova v základních školách Doporučené očekávané výstupy podrobné rozpracování METODICKÁ PODPORA Osobnostní rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Sociální rozvoj Osobnostní

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

MgA. Alena Špačková. NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006. Skalnická 805/16 603 700 813 182 00 Praha 8 retorika@sytebarvy.cz

MgA. Alena Špačková. NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006. Skalnická 805/16 603 700 813 182 00 Praha 8 retorika@sytebarvy.cz MgA. Alena Špačková NABÍDKA TRÉNINKOVÝCH PROGRAMŮ únor 2006 Skalnická 805/16 603 700 813 182 00 Praha 8 retorika@sytebarvy.cz O LEKTORCE PROFESIONÁLNÍ PŘEDPOKLADY 1981 absolutorium oboru herectví, DAMU

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

NECHTE SE INSPIROVAT POZNATKY O TOM, JAK BY MĚL UČIT A VYSTUPOVAT PROFESIONÁLNÍ LEKTOR.

NECHTE SE INSPIROVAT POZNATKY O TOM, JAK BY MĚL UČIT A VYSTUPOVAT PROFESIONÁLNÍ LEKTOR. UČITEL NEBO LEKTOR? ŘADU LET INSPIRUJEME UČITELE NAŠIMI LEKTORSKÝMI DOVEDNOSTMI A VŠÍM, CO S UČENÍM LIDÍ SOUVISÍ, OD VZHLEDU A POSTOJE U TABULE A PRÁCE S HLASEM AŽ PO POMŮCKY A METODY ZAPOJOVÁNÍ CÍLOVÉ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Martina Schneiderová Marek Schneider Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Komunikace. aneb. kouzlo porozumění

Komunikace. aneb. kouzlo porozumění Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Komunikace aneb kouzlo porozumění Pojem komunikace jedná se o proces vzájemného dorozumívání, kdy sdělující předává příjemci nějakou informaci komunikace není proces

Více