FórumA&D s Časopis pro partnery a zákazníky divize A&D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FórumA&D s Časopis pro partnery a zákazníky divize A&D"

Transkript

1 Prosinec 2003 A u t omation and Drives FórumA&D s Časopis pro partnery a zákazníky divize A&D INOVACE Nové průtokoměry AKTUALITY Simatic opět výkonnější PROJEKT Automatizace v pivovaru

2 EKONOMIKA Výsledky uplynulého obchodního roku Český trh nevykazuje v letošním kalendářním roce velké oživení a tento stav se také promítá odpovídajícím způsobem do výsledků divize Automatizace a pohony (A&D). Obchodní rok 2002/03, který jsme uzavřeli k 30. září, ovlivnila především recese na trhu obráběcích strojů. Obrat s výrobci obráběcích strojů představoval v obchodním roce 2001/02 cca 32 % celkového obratu naší divize, v minulém roce to bylo pouze 25 %. Přes tuto negativní skutečnost se nám podařilo zvýšit celkový obrat divize A&D oproti loňskému roku o 10,1 %. Významnou měrou se na tomto nárůstu podílel především prodej průmyslových automatizačních systémů, dále pak elektrické pohony určené pro dynamicky náročné aplikace, nízkonapěťová spínací technika, pohony velkých výkonů a další produkty. Velkým úspěchem jsou i projekty v automobilovém průmyslu, které jsme v průběhu roku získali. Tyto projekty byly ke konci roku ve fázi realizace. Také pro naši dceřinou společnost E&A, s.r.o., byl minulý obchodní rok úspěšný. Konečný výsledek byl ovlivněn i úsporou v režijních nákladech. Přesto, že se naše divize řadí na přední místo v Evropě co do poměru režijních nákladů k obratu, plánujeme pro tento obchodní rok zvýšení produktivity o čtyři procenta. Pevně věřím, že další obchodní rok bude stejně úspěšný jako ten minulý. Ing. Martin Dvořák ekonomický ředitel divize A&D Mezinárodní setkání v Praze Ve dnech 22. a 23. října 2003 se v pražském hotelu Hilton uskutečnilo 29. mezinárodní setkání odborníků obchodního úseku Průmyslové automatizační systémy divize A&D společnosti Siemens. Vzhledem k velmi dobrým obchodním výsledkům tohoto obchodního úseku divize A&D v posledních letech byla jako hostitelská země vybrána Česká republika. Setkání se zúčastnilo přibližně 100 zástupců všech kontinentů (kromě Antarktidy). Nejpočetnější zastoupení měla Evropa. Toto setkání se opět po několika letech uskutečnilo mimo Německo. V úvodním vystoupení přivítal nový ředitel divize A&D Dr. Wicke přítomné účastníky a představil českou divizi A&D - její složení a obchodní výsledky OBSAH NÁŠ ROZHOVOR Nové šance pro automatizaci 3 AKTUALITY Technické novinky A&D: Simotion a Sinamics 4 5 MSVB: Zlatý modul LOGO! Veletrh v Norimberku: Simatic opět výkonnější SVĚTOVÁ VÝSTAVA EMO Díky inovacím vzrůstá produktivita PROJEKT Automatizace v Plzeňském Prazdroji 8-10 Z VÝROBNÍCH ZÁVODŮ Evropský projekt výroby v Mohelnici 11 NOVÁ AKVIZICE Průtokoměry Siemens ZAJÍMAVOSTI Z domova a ze světa 14 VÁNOČNÍ ANKETA Příležitost pro pozorné čtenáře 15 Cena Simatic HMI v posledních letech. V dalším programu pak proběhlo zhodnocení výsledků uplynulého obchodního roku, představení celkové strategie do dalších let a prezentace nových výrobků, které přijdou na trh v následujících dvou letech. V průběhu tohoto setkání byly oceněny tři země, které dosáhly v uplynulém obchodním roce nejlepších výsledků z hlediska celkového obratu (včetně nárůstu obratu) a počtu prodaných kusů v jednotlivých kategoriích produktů. Mezi nejlepšími byla oceněna i Česká republika, což je považováno za veliký úspěch. Setkání zakončil slavnostní večer na parníku Vltava. FórumA&D Na internetu nás najdete na:

3 Šance pro automatizaci Novým ředitelem divize Automatizace a pohony v České republice se stal Dr. Ing. Joachim Wicke, kterého jsme požádali o rozhovor. Co byste úvodem uvedl o své dosavadní profesionální kariéře? Snad bych měl nejprve říci, že jsem se narodil v Lipsku, kde jsem i chodil do školy. Po maturitě jsem chtěl studovat v zahraničí, abych se naučil nějaký cizí jazyk, poznal jinou zemi, jiné lidi, jinou kulturu a tradice. To víte, že bych nejraději studoval v USA. Bohužel, tehdy byla malá možnost výběru, a tak jsem si zvolil Polsko. Tři roky jsem studoval elektrotechnickou fakultu ve Wroclawi, ale když byl v roce 1981 vyhlášen výjimečný stav, musel jsem se vrátit. Na Technické univerzitě v Lipsku jsem tedy dostudoval elektrotechniku se specializací na automatizační techniku. Na škole jsem zůstal jako asistent a po roce 1989 jsem chtěl zužitkovat v průmyslové sféře svou výzkumnou činnost v oblasti pamětí pro programovatelné řídicí systémy a grafického znázornění technologických procesů. Navázal jsem kontakt s firmou Siemens a v roce 1991 jsem začal pracovat v tehdejší divizi Automatizace v Lipsku jako odborný poradce. Později jsem se stal vedoucím prodeje pro Simatic a komponenty, které dnes zahrnujeme pod pojem TIA, tedy plně integrovaná automatizace. V bývalém východním Německu jsme vybudovali řadu poboček. Nejprve jsem byl odpovědný jen za Lipsko, ale později k tomu přistoupily ještě Drážďany, Saská Kamenice a Erfurt. Když byla založena divize Automatizace a pohony, převzal jsem i starší obchodní zastoupení v Berlíně. Výrobní závody má divize A&D v nových spolkových zemích v Saské Kamenici a v Lipsku. V roce 1999 jsem přešel do centrály A&D v Norimberku, kde jsem měl na starosti prodej a marketing obchodního úseku Průmyslová automatizace v Německu a také interní prodej, tedy dodávky systémů Simatic pro další divize. Tuto funkci jsem zastával čtyři a půl roku. S jakými pocity jste nastoupil v Praze? Jsem rád, že jsem právě zde. Česká republika pro mne není neznámou zemí. Několikrát jsem byl v Praze a také v Krkonoších na dovolené. Vím, že přebírám vysoce angažované osazenstvo a že ve spolupráci s našimi zákazníky existují možnosti dalšího růstu divize A&D na českém trhu. Česká republika se v současné době nachází ve velmi výhodné pozici, protože jsou v závěrečné fázi přípravy na vstup do Evropské unie. To slibuje velkou šanci dalšího rozvoje. Také v celosvětovém měřítku nabývá střední a východní Evropa na významu. Firmy z Ameriky a Asie zde zakládají své pobočky, evropská centra, a to nejen obchodní, ale i výrobní. V průmyslu bude kladen stále větší důraz na automatizaci a pohony, což jsou témata, jež zastupujeme. Zahraniční investoři budou generovat ekonomické oživení, na němž se i my budeme moci podílet společně s našimi partnery. Bude se měnit obchodní strategie? V první řadě jsme dodavateli produktů a systémů pro automatizační techniku a chtěli bychom je dodávat našim zákazníkům. Na druhé straně chceme společně s partnery být aktivnější u koncových zákazníků, uživatelů automatizační techniky. Přitom samostatné projekty budeme jako A&D realizovat jen ve výjimečných případech. Jejich realizace přenecháme partnerským inženýrským firmám. Také v několika případech, kdy zákazník očekává od firmy Siemens větší odpovědnost, vsadíme v oblasti engineeringu na spolupráci s našimi partnery na českém trhu. Jedním z odvětví, kde NÁŠ ROZHOVOR Fórum A&D Prosinec konečný zákazník očekává velkou odpovědnost firmy Siemens, je automobilový průmysl. V těchto speciálních případech budeme vystupovat také jako generální dodavatel, za výše uvedených předpokladů. Co nového nabízíte svým partnerům? Chtěli bychom zapojit naše inženýrské partnerské firmy do celosvětového programu firmy Siemens, který nese označení Solution Provider Program. Již dnes s mnohými partnery úzce spolupracujeme, ale chceme tuto vazbu rozšířit. Chceme jim nabízet exkluzivní informace o našich produktech, ale také zkušenosti z řízení projektů a nejrůznější tréninky, semináře a školení. Rádi bychom jim pomohli zajistit přístup k některým trhům ve světě a podporovali je nejen při nasazování našich produktů, ale také v získávání obchodních případů. Vyžádá si nová koncepce i organizační změny? Organizace bude podléhat postupným změnám. Musíme naši strukturu přizpůsobit měnícímu se trhu a zvláštní pozornost věnovat odvětvím s výraznými možnostmi růstu. To znamená, že v takových odvětvích, jako jsou potravinářský průmysl, cementárny, chemie, farmacie, suroviny, automobilový průmysl a také výroba obráběcích strojů, zesílíme naše aktivity další optimalizací organizace práce. Jakou roli bude hrát internet? Je jisté, že internet bude hrát stále větší roli. Nabízí mnoho informací, pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu, usnadňuje osobní kontakt se zákazníkem, ale nikdy jej nemůže nahradit. E-business urychluje spolupráci se zákazníky a zvyšuje její kvalitu, ale vždy v kombinaci s intenzivním kontaktem s našimi experty. Co prozradíte ze svého soukromí? Umím polsky a proto i relativně dobře rozumím česky, ale to nestačí. Doufám, že za rok budu mluvit i lépe česky. Manželka je lékařka a zůstala v Lipsku, syn se připravuje na maturitu a změna by pro něho v této chvíli asi nebyla dobrá. Dcera je už velká a samostatná. A mám-li přiznat i nějakého koníčka, pak rád běhám, hraji squash a rád lyžuji. Nejen v Harrachově, ale i v Alpách.

4 AKTUALITY 4 Fórum A&D Prosinec 2003 Siemens Workshop Technické novinky A&D Téměř 40 zástupců partnerských firem, distributorů a zákazníků se ve dnech 29. a 30. září zúčastnilo semináře Siemens Workshop Technical News: Simotion a Sinamics. Akce, kterou pořádaly subdivize Pohony velkých výkonů (LD) a Elektrické pohony určené pro dynamicky náročné aplikace (MC PM) divize Automatizace a pohony (A&D), je podrobně informovala o novinkách a prohloubila jejich znalosti měničů Simovert Masterdrives MC a Sinamics G150 a jejich vazbu na řídicí systém Simatic S7-300/400 v rámci TIA (Totally Integrated Automation). Velký zájem byl především o Sinamics G150, který snižuje náklady ještě dřív, než začne vyrábět. Má totiž velmi malé nároky na prostor. Zastavěný půdorys je ve srovnání s ostatními měniči až o 50 % menší. U provedení C, ve kterém jsou síťové propojovací komponenty umístěny do centrálního nízkonapěťového rozváděče, je možné v případě umístění měniče Sinamics G150 do blízkosti pracovního stroje uspořit až 70 % zastavěného půdorysu. Takových úspor bylo možné dosáhnout díky novým nízkoztrátovým polovodičům a plochým měděným pasům namísto dříve používaných silových kabelů. Seminář v hotelu Sedm skal v Milovech byl dokladem zájmu technické veřejnosti o novinky firmy Siemens a přispěl k dalšímu upevnění přátelských vztahů pracovníků Siemens se zákazníky. Setkání prokázalo, že tato forma jednoznačně cílených seminářů s dostatečným prostorem pro diskusi přináší výrazně pozitivní efekty. Jak jste byl spokojen se seminářem? To byla první otázka Ing. Tomáši Romkovi, který stojí od začátku nového obchodního roku v čele obchodních úseků Pohony velkých výkonů (LD) a Elektrické pohony určené pro dynamicky náročné aplikace (MC PM). Především bych rád úvodem zdůraznil, že seminář jsme organizovali společně s kolegy Dr. Brodským, Ing. Dočkalem, Dr. Podrapským a naší asistentkou Ing. Zímovou. Je zapotřebí říct, že s nápadem na uspořádání takového semináře přišel kolega Dočkal. Závěrečná diskuse s účastníky ukázala, že můžeme být spokojeni. Zaznamenali jsme několik námětů na vylepšení, což je charakteristické pro první ročník takové akce. Kdy jste nastoupil do firmy Siemens? Po absolvování Vysoké školy báňské, obor elektrické pohony a výkonová elektronika, jsem nejprve pracoval v jedné regionální firmě, která se stala později naším partnerem a potom u firmy Lenze. V roce 1999 jsem začal pracovat u firmy Siemens jako technický poradce zákazníků majících zájem o pohony středních a velkých výkonů. Na severní Moravě jsem měl na starosti také oblast malých a středních frekvenčních měničů MasterDrives. Jaké budou hlavní úkoly subdivizí, které nyní řídíte? Naším cílem jsou spokojení zákazníci, tedy uživatelé našich systémů. Rádi bychom úspěšně oslovili některé strategické koncové uživatele, tedy firmy, které provozují naše pohony. Dalším záměrem je systematická spolupráce s divizí I&S v oblasti velkých a středních projektů. Jaké novinky chystáte pro zákazníky? Připravujeme uvedení na trh nového řídicího systému pro výrobní technologie Simotion. Průběžně kompletujeme novou řadu frekvenčních měničů Sinamics. Modely G150, této nové koncepce měničů naší firmy, jsme aplikovali ve dvou pilotních projektech v minulém obchodním roce. Zajímavé bude také rozšíření zmíněného semináře o produkty našeho oddělení SD. Zlatý modul LOGO! Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně získala Zlatou medaili nová řada logických modulů LOGO! 0BA4 firmy Siemens. Jedná se novou generaci modulů pro řízení jednoduchých aplikací v průmyslu i pro technologii budov. Ve srovnání s jinými logickými moduly vyniká LOGO! vyšší rychlostí, možností modulárního rozšiřování a výhodnou cenou. Informaci doplňuje Ing.Tomáš Halva z úseku Průmyslové automatizační systémy divize Automatizace a pohony společnosti Siemens: Předností již páté generace tohoto úspěšného modulu

5 AKTUALITY Fórum A&D Prosinec Novinka z Norimberku Simatic opět výkonnější Celé spektrum centrálních procesorových jednotek (CPU) nejvýkonnější řady automatizačních systémů (PLC) Simatic S7-400 vylepšila divize Automatizace a pohony (A&D) společnosti Siemens z hlediska výkonu velmi výrazně. Nyní nabízí všech sedm centrálních procesorových jednotek trojnásobnou rychlost zpracování binárních instrukcí a dvojnásobný výkon pro komunikaci ve srovnání s předchozími modely. Sedmdesátkrát rychlejší než dříve je čas zpracování komplexních aritmetických příkazů používaných v regulačních úlohách a při zpracování dat. Jejich kompatibilita s dosavadními jednotkami umožňuje uživateli používat všechny funkce bez omezení, aniž by musel přizpůsobovat existující uživatelské programy nebo konstrukční podklady. Nové jednotky byly poprvé představeny veřejnosti v listopadu na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku. Celková výkonnost je podpořena zvětšením pracovní paměti až na dvacet megabytů a rovněž byl znásoben počet dostupných časovačů a čítačů. Tento nárůst výkonu využije uživatel k tomu, aby zvýšil rychlost výroby,či vybavil stroje a zařízení dalšími je mnohem větší výkon, rychlost, rozšířená paměť a nové funkce. Paměť programu má dvojnásobnou kapacitu pro uložení až 130 bloků. Vylepšeny byly víceméně všechny stávající funkce a čtyři nové funkce funkcemi, např. evidencí a archivováním údajů o kvalitě, pohodlnou diagnostikou procesu nebo připojením na nadřazený software MES (Manufacturing Execution Systems). Automatizační systémy PLC Simatic S7-400 jsou přizpůsobeny zvláště pro použití v horním rozmezí výkonu, kde převažují náročné výpočetní byly přidány. Rychlost modulu LOGO! se vývojovým inženýrům podařilo proti starší generaci zvýšit dokonce až desetinásobně. LOGO! má podsvětlený displej, na němž je možné zobrazit až 4 x 12 znaků. V jednom řádku je možné kombinovat text s proměnnými hodnotami a je možné editovat je přímo na zobrazené zprávě. Uživatele jistě potěší možnost použití kláves na modulu jako dalších vstupů. Každé LOGO! tak získá čtyři další vstupy. Navíc všechny tyto výhody získá uživatel za stále stejnou cenu! funkce, jako například funkce trigonometrické. Přitom se zvlášť pozitivně projevuje výrazně vyšší rychlost provádění příslušných instrukcí. Nyní je možné řešit i složité regulační úlohy bez přidávání specializovaných funkčních modulů. V aplikacích se Simatic S7-400 často používá jako centrální koordinační stanice spojená s více komunikačními linkami. Nyní dvojnásobná propustnost dat posiluje tuto koordinační funkci a dovoluje prostřednictvím modulu komunikačního procesoru výkonnou vertikální integraci a rychlou komunikaci mezi jednotlivými PLC po sítích Profinet/průmyslový Ethernet. Také komunikace s čidly a akčními prvky je výkonnější. Například poloviční reakční časy zkracují cykly v režimu taktované synchronizace sběrnice Profibus, což umožňuje řízení rychloběžných strojů po sběrnici s taktem jedna milisekunda. Simatic S7-400 je všeobecně použitelný jak pro spojité procesy, tak i pro nespojité výrobní postupy, přičemž spektrum sedmi odstupňovaných centrálních procesorových jednotek umožňuje zvolit jednotku svým výkonem vhodnou pro danou úlohu. Nové jednotky budou dodávány od března 2004.

6 TREND 6 Fórum A&D Prosinec 2003 Siemens na světové výstavě EMO 2003 Díky inovacím vzrůstá produktivita Letošní mezinárodní výstavy obráběcích strojů EMO 2003, která se konala od 21. do 28. října v italském Miláně, se zúčastnilo vystavovatelů z celého světa. Divize Automatizace a pohony (A&D) společnosti Siemens představila své novinky pod heslem Productivity in Motion Systems, Solutions, Services. S elektrickou výbavou pro obráběcí stroje jsme v čele inovačního procesu. Včas rozpoznáme technické trendy a využíváme je v našich produktech a řešeních. Díky tomu dosahují Sinumerik 840 powerline umožňuje zvyšovat produktivitu. Hitem výstavy se stalo vysoce dynamické spojení v reálném čase až osmi řídicích systémů 840 powerline. naši zákazníci ve svých podnicích, ať výrobci obráběcích strojů s řídicími systémy Siemens nebo koncoví uživatelé těchto strojů, soustavného zvyšování produktivity, říká Dr. Siegfried Russwurm, vedoucí obchodního úseku Motion Control německé centrály divize Automation and Drives. Inovace pro obráběcí stroje, které Siemens na výstavě představil, zahrnují jak CNC řízení, tak pohony a motory, ale i taková témata jako mechatronická podpora, virtuální výroba nebo integrovaná bezpečnostní technika. Jako příklad produktu společně vyvinutého s významnými zákazníky může posloužit Sinumerik 840D powerline: díky integraci nových hardwarových komponent a nových funkcí mohla produktivita práce znovu stoupnout a mohla se opět zlepšit kvalita obrábění. Doslova hitem se na výstavě stalo vysoce dynamické propojení v reálném čase až osmi řídicích systémů 840D powerline, takže stroje až s 248 osami a vřeteny mohou být řízeny díky flexibilnímu přiřazování jednotlivých CNC řízení. Otevřenost systému Sinumerik 840D powerline umožňuje implementaci technologických obrazovek na řídicím panelu podle specifik zákazníka a výrobcům obráběcích strojů zajišťuje, aby mohli svým výrobkovým řadám optimálně přizpůsobit systém CNC pracující v reálném čase. Pro jednoduché stroje je určena rodina systémů Sinumerik 802, kterou Siemens na výstavě prezentoval s novými funkcemi. Sinumerik 802S/C Manual obsahuje cyklické řízení pro konvenční soustruhy, které lze snadno obsluhovat i bez znalostí programování. Díky nové funkci modem může být systém Sinumerik 802D kompletně obsluhován, programován a měněn právě přes modem a PC. Nová je rovněž možnost propojení vzdálených periférií (DP DP), aby mohl být řídicí systém také sdružen s dalšími. Snížení hlavních a vedlejších pracovních časů je další možnost jak zvyšovat produktivitu strojů. Pro tento účel Siemens páruje pohony, jako např. měniče Simodrive 611D, s kompaktními, vysoce dynamickými servomotory a vřetenovými motory. Co se týče vřeten, ukázal Siemens novou řadu ekonomických motorů Economy Motorspindel (ECS) určených pro obrábění hliníku, jež doplňují nejjednodušší část produktového spektra. V této oblasti byla vysoce oceňována optimalizace otáček vřetena, která byla na výstavě k vidění ve spolupráci s partnerskými firmami. Pro integrovanou bezpečnostní techniku nabídl Siemens jistější komunikaci prostřednictvím sběrnice Profibus s protokolem Profisafe. Dalšími bezpečnostními funkcemi jsou například zabezpečení výpadku elektrické energie na vertikálních osách s brzdným elementem nebo integrované, částečně automatizované testování této funkce. Jedinečný je také automaticky generovaný protokol nového testu, který výrobcům i uživatelům Novou službou pro výrobce obráběcích strojů a jejich zákazníky je mechatronická podpora a virtuální výroba, která snižuje náklady a zkracuje čas potřebný pro vývoj nových produktů.

7 TREND Fórum A&D Prosinec obráběcích strojů slouží jako doklad funkční bezpečnosti zařízení. Na výstavě byla rovněž představena mechatronická podpora, služba, jíž Siemens provází výrobce obráběcí strojů od fáze stanovení koncepce nového stroje přes výrobu prototypu až po uvedení stroje do provozu. Funguje mimo jiné prostřednictvím virtuálního prototypingu, při němž je stroj kompletně nasimulován, což snižuje náklady, šetří čas a zajišťuje, že vývoj stroje probíhá podle plánu. Pod označením virtuální výroba disponuje Siemens službou, jež shromažďuje a optimalizuje NC programy pro velký počet vysoce hodnotných obrobků. Přitom mohou být NC programy simulovány pro různá místa výrobního postupu a na virtuálním obrobku lze analyzovat optimalizaci rychlosti, případně kvalitu obráběného povrchu. Uživatelům obráběcích strojů ukázal Siemens novinku, jež je určena jak pro malou a středně velkou sériovou výrobu, tak pro masovou produkci. Obrazovky u strojů mají kromě grafického programování kompletní podporu pro zobrazení programů DIN/ISO. Tím jsou pokryty všechny programovací metody etablované po celém světě. Velkým zájem výrobců obráběcích strojů a forem byl o možnosti zlepšení kvality opracovaného povrchu, přesnost nástrojů a zkracování času opracování. V tomto ohledu se těšila značné pozornosti Advanced Position Control. Hromadné nasazení obráběcích strojů v automobilovém průmyslu si vyžádalo nové výrobní koncepty. Řešení pro tato zařízení nazvané Solutions for Powertrain spočívá ve standardizaci vizualizace, obsluhy, diagnostiky, softwarových i hardwarových součástek. Slouží ale také jako nástroj pro projekt management, který podporuje koordinaci výroby. Pro přenos dat do a z řídicího systému vyvinul Siemens modulární systém Motion Control Information System (MCIS). Nabízí například řešení pro výrobní data a nástrojové hospodářství, ale i řízení údržby. Díky spojení obrazovek s webovými stránkami jsou ve firemní síti stále k dispozici potřebné informace pro výrobu a o výrobě. Služby společnosti Siemens založené na využívání internetu pod označením eps Network se uplatňují také při plánování a provádění údržby a současně vytvářejí platformu pro servis a zákaznickou podporu. Tyto eps služby lze konfigurovat prostřednictvím bezpečného internetového spojení z jakéhokoliv místa na světě na serveru eps. Příkladem je dálkový přístup k řízení, které optimalizuje diagnostiku poruch s řízením dráhy pohybu nástroje, monitory a datovými službami (porovnávání a archivace dat) nebo analýza stavu jednotlivých součástek obráběcích strojů pro potřeby údržby a oprav. Výstavy EMO se zúčastnilo také několik pracovníků obchodního úseku A&D MC MT (Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty) vedených ředitelem Ing. Vladimírem Škopem, kterého jsme se zeptali: Jaký úkol jste plnili v Miláně? V expozici Siemens jsme nabízeli určitý servis především českým návštěvníkům, a to nejen v překonávání jazykových barier, ale také v navazování kontaktů a získávání nových informací. Vlastně jsme podporovali zájmy celé české komunity na výstavě. Jaká byla účast českých výrobců obráběcích strojů? Opravdu reprezentativní. Naši partneři se měli čím pochlubit. Například Tajmac ZPS Zlín představil šest obráběcích center. Také bych měl jmenovat MAS Kovosvit Sezimovo Ústí, Škodu MT Plzeň, expozici brousicích strojů firmy Erwin Junker, dále TOS Hulín, TOS Kuřim, TOS Vansdorf, TOS Čelákovice nebo CETOS Praha a další. Nový hospodárný vřetenový motor (ECS) se hodí především pro opracování hliníku díky jmenovitému točivému momentu od 30 do 80 newtonmetrů a maximálnímu počtu až otáček za minutu. Nový modulární systém MCIS umožňuje kontrolu, řízení, údržbu a optimalizaci provozu jednotlivých obráběcích strojů i celých výrobních zařízení. Jednotlivé pakety mohou být nasazeny společně s řídicím systémem Sinumerik nebo jinými řídicími systémy. Jaké trendy výstava naznačila? Především expozice Siemens znovu potvrdila, že mezi nejvýznamnějšími světovými firmami zaujímáme přední postavení. Jsme v čele vývoje, který směřuje ke zvyšování výkonů obráběcích strojů a obráběcích rychlostí, speciálně v pěti a víceosém obrábění. Soustavně se zvyšuje inteligence strojů a zjednodušuje se programování a obsluha.

8 PROJEKT 8 Fórum A&D Prosinec 2003 Při poradě (zleva): vedoucí projektu Ing. Tomáš Dytrych (Plzeňský Prazdroj), Ing. Václav Pravda (Siemens Praha), Ing. Winfried Baginsky (Siemens Erlangen) a Ing. Zdeněk Kohout (Plzeňský Prazdroj) Václav Brudna odebírá vzorek pro stanovení stupňovitosti mladiny. Automatizace v Plzeňském Prazdroji Kde se pivo vaří... Plzeňské pivo se stalo světovým pojmem a město Plzeň pak doslova Mekkou přátel piva. Ode dne, kdy byla v Měšťanském pivovaru v Plzni uvařena první várka světlého ležáku, tedy od 5. října 1842, hledali naši předchůdci to správné označení pro tento mimořádný, ohromující výrobek, jenž překonal svými vlastnostmi vše dosud vytvořené ve světovém pivovarnictví. Plzeňský pramen nebo též Prapramen, Měšťanské plzeňské, Plzeňský pravý zdroj to jsou značky, které si Měšťanský pivovar nechal zapsat koncem 19. století. Ujala se však jiná, česky zvukomalebná: Prazdroj. Plzeňský Prazdroj, a. s., který zahrnuje pivovary Plzeň, Radegast (Nošovice) a Velké Popovice, zaměstnává celkem lidí. Ve smyslu manažerského řízení patří do skupiny také pivovar Šariš na Slovensku. Celková produkce čili výstav činila loni celkem 9 miliónů hektolitrů piva a z toho se asi 12 % vyvezlo. Zbytek se vypil v České republice a Plzeňský Prazdroj odhaduje, že jeho podíl na českém trhu dosahuje 48 %. Celkový obrat v České republice přesahuje 8 miliard korun. Obliba piva spočívá především v tradičním receptu, ale to neznamená, že se výrobní postup nemodernizuje. I v pivovarnictví hraje automatizace důležitou roli, říká Ing. Václav Pravda z divize Automatizace a pohony společnosti Siemens. Máme v Plzni v provozu celou řadu řídicích systémů Simatic. Nyní se zde buduje nová varna Pilsner Urquell, kterou technologicky zajišťuje německá firma Huppmann, a v rámci tohoto projektu dodá Siemens řídicí systém Simatic. V současné době se staví v pivovaru

9 PROJEKT Fórum A&D Prosinec Eva Soukupová při obsluze řídicího systému varny Ing. Ladislav Svoboda, jeden ze specialistů pro informační systémy u ventilového bloku na filtraci Velké Popovice nové cylindrokónické tanky pro fermentaci (kvašení) piva. Vlastní řídicí systém pro tyto tanky dodává firma Esonic, která je častým dodavatelem našich řídicích systémů do pivovarů, zejména pokud jde o skupinu Plzeňského Prazdroje. Tento systém je opět na bázi našich systémů Simatic a vizualizace na bázi WinCC. Probíhá také menší rekonstrukce varny v pivovaru Radegast v Nošovicích, samozřejmě s dodávkami řídicích systémů Siemens. Paralelně s těmito menšími akcemi běží největší projekt přímo v Plzni. Základem je sběr dat Systém, který se snažíme zavést, by měl mít výhodu v tom, že může získat veškeré informace z jednotlivých řídicích systémů na všech výrobních střediscích, ty jednoduše soustředit do jedné databáze a potom nadstavbovým systémem informace zpracovat, říká Ing. Zdeněk Kohout, specialista informačních systémů. Z jednoho místa se budeme moci podívat na jakékoliv místo v závodě. Jsou to informace technologické a už se pracuje na propojení s informačním systémem SAP, což znamená i propojení s ekonomickými daty. Před dvěma lety se vedení společnosti rozhodlo nasadit systém, který by poskytoval potřebné informace včas, aby bylo možné pružně plánovat výrobu a v případě potřeby rychle reagovat. Automaty u nás řídí várku, ale nikoliv celý proces, připomíná nám během prohlídky pivovaru Ing. Ladislav Svoboda, jeden ze specialistů pivovaru pro informační systémy. Z výběrového řízení vítězně vyšla nabídka firmy Siemens. Vedoucí projektu Ing. Tomáš Dytrych nás informuje: Siemens předložil nejvýhodnější nabídku. Má zkušenosti s automatizací v potravinářství a v pivovarnictví. Osvědčený systém AspenTech Projekt společnosti Siemens vychází z osvědčeného systému americké firmy AspenTech. Příprava projektu nebyla jednoduchá, říká Ing. Winfried Baginsky, vedoucí projektu v rámci Siemens, pracovník divize Industrial Solutions and Services se sídlem v Erlangenu. Zde je nasazeno mnoho různých automatických systémů, ať řídicích či kontrolních. Takže prvním a nejdůležitějším úkolem je sbírat všechny potřebné informace z celého závodu a dopravit je do ústřední databáze. Dokončení na další straně

10 PROJEKT 10 Fórum A&D Prosinec 2003 Ve stáčírně plechovek Dokončení ze strany 9 Údaje z různých přístrojů musíme přenést v reálném čase a získaná data lze pomocí našeho programu vyhodnotit a automaticky zpracovat report jako podklad pro rozhodování. Ale ještě jedna funkce je velmi důležitá produkt tracking. To znamená, že můžeme zpětně sledovat celý tok materiálu v pivovaru v každém časovém bodě po celý technologický proces, a to velmi pružně. To je velmi důležité, protože normy Evropské unie, jež vstoupí v příštím roce v platnost, vyžadují tuto funkci v potravinářském průmyslu právě proto, aby mohla být stále sledována kvalita produktu. Dosud to nebylo možné. Splnění tohoto autoritativního zadání je pro nás jako pro Siemens velmi závažné, protože jsme byli jediní, kteří mohli nabídnout tak širokou paletu funkcí. Pro podporu v lokálním prostředí uzavřel Siemens smlouvu s firmou Sidat. Jejím účelem je zapojení českého subjektu do tohoto projektu, jednak jako pomoc při napojení na úroveň stávajícího technologického řízení, a jednak pro následný servis a hotline první úrovně. Projekt bude uveden do provozu v říjnu 2004, v době tradičních oslav narozenin Plzeňského Prazdroje a piva Pilsner Urquell, populárního Pilsner Festu. Centrální databáze bude v Plzni zpracovávat v reálném čase všechny důležité informace. Siemens dodává tento systém jako software Manufacture Execution System (MES), který hraje stále větší roli v automatizační technice. Je to spojovací článek mezi jednotlivými prvky řídicí úrovně a podnikovou úrovní Enterprise Resource Planning (ERP). Bezesporu má velkou budoucnost díky možnosti v nasazení v různých řešeních.

11 Z VÝROBNÍCH ZÁVODŮ Fórum A&D Prosinec Evropský projekt výroby v Mohelnici Největší akce v divizi Automation and Drives, Standard Drives (A&D SD) nese název Koncepce výroby elektromotorů v Evropě. Cíl tohoto projektu v oblasti výroby asynchronních elektromotorů zní: jasně definovat a rozdělit úkoly tří závodů Siemens v Evropě, které se zabývají touto výrobou. Jde o závod v Bad Neustadtu a dva závody v České republice - v Mohelnici a Frenštátu pod Radhoštěm. Vedoucí útvaru PT2 - Předmontáže a Montáže Milan Knobloch, Pavel Minarik (ze stejného útvaru) a vedoucí útvaru PT - Přípravy výroby a projektu Koncepce výroby elektromotorů v Evropě Ing. Pavel Pěnička při jednání k realizaci první etapy projektu. Pavlína Urbášková při strojním zatahování vinutí v Navijárně N13. ponentů především pro závod v Bad Neustadtu. Realizace celého projektu v Mohelnici si vyžádá investiční prostředky ve výši 15 milionů eur. První etapa byla dokončena začátkem letošního roku zahájením výroby v nové montážní hale v objektu 1. Výroba byla přesunuta a nově zorganizována v zrekonstruované hale 1. Došlo k rozdělení předmontáže a montáže asynchronních elektromotorů osových výšek 56 až 160 mm a o výkonech 250 W až 18,5 kw podle charakteru výrobku. V nové hale je montováno v části VSM (standardní Pilířem celého projektu se stal závod Siemens Elektromotory v Mohelnici, kde se vyrábějí motory o výkonu 250 W až 18 kw v devíti osových výškách od 56 do 160 mm. Jeho brány ročně opustí 1,2 milionu motorů, což závod staví co do objemu výroby na první místo v oblasti výroby asynchronních motorů ve světě. Úkolem mohelnického závodu v celém projektu je výroba skladových a katalogových provedení motorů a výroba standardních kommotory) vysoce produktivně asi 40 procent elektromotorů z celkové produkce závodu. Jde o tzv. základní provedení elektromotorů v objemu kolem 500 tisíc kusů za rok v 750 variantách. Naproti tomu v části VKM (katalogové motory) jsou flexibilně montována především katalogová a zákaznická provedení elektromotorů. Zde činí objem zhruba 800 tisíc kusů za rok v 10 tisících variantách. Součástí realizace projektu byla instalace nových ekologických lakoven elektromotorů, nových montážních linek a produktivních obráběcích strojů v předmontáži pro cirkulární frézování zámků koster. Druhou etapou realizace projektu je vybudování technologického centra výroby magnetických obvodů pro závody v Mohelnici a Bad Neustadtu. Cílově by měla lisovna v Mohelnici zásobovat magnetickými obvody i zbývající závody Siemens na výrobu asynchronních motorů ve světě. Projekt předpokládá koncentraci investičně náročných zařízení pro lisování a paketování magnetických obvodů a tlakového lití rotorů v jednom závodě. Tento projekt se v současné době dokončuje. Cílem třetí etapy projektu, která byla zahájena na jaře roku 2003, je koncentrace obrábění hřídelí a rotorů v jedné hale v návaznosti přes řízený sklad na montáž elektromotorů. Tato etapa bude dokončena začátkem kalendářního roku Současně již probíhají projekční práce na realizaci čtvrté poslední etapy projektu. V jejím rámci budou v Mohelnici vybudovány dvě navijárny na podobném principu rozdělení výrobků jako u montáže. Spektrum výrobků (navinutých statorových svazků) bude rozděleno do dvou skupin. První skupina tzv. základních provedení bude anonymně vyráběna ve Standardní navijárně. Jedná se asi Dana Šebestová a Jarmila Šipková při protahování svazků motorů osové výšky 63 na montážním páse VS1 (skladových motorů) v nové montážní hale. o 800 tisíc statorů ve zhruba sto variantách. Dalších 500 tisíc statorů v asi 2,5 tisících variantách bude vyráběno ve Speciální navijárně. Tato etapa bude dokončena v polovině roku Ing. Pavel Pěnička, vedoucí útvaru Příprava výroby A&D SD Mohelnice Foto: Dana Šafářová

12 NOVINKY 12 Fórum A&D Prosinec 2003 Symbióza dánské invence a německé preciznosti Průtokoměry Siemens Divize Automatizace a pohony (A&D) firmy Siemens zaujímá vedoucí postavení dodavatele automatizačních technologií pro světový zpracovatelský průmysl. Jednou z jejích strategických obchodních aktivit je procesní instrumentace. Klíčovou součástí nabídky jsou průtokoměry. Používají se mj. v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu, ve vodárenství a energetice a představují více než čtvrtinu současné poptávky po měřicí technice ve výrobě. Siemens koupil divizi Flow firmy Danfoss, a tím posílil svou pozici na trhu. Divize Automatizace a pohony ji integrovala k 1. září 2003 do samostatného obchodního úseku Procesní instrumentace. Siemens tak získal dva výrobní závody, a sice v Nordborgu (Dánsko) a ve Stonehouse (Velká Británie) a celosvětový prodej elektronických přístrojů pro měření průtoku. Siemens tím posílil své produktové a technologické portfolio a významně vylepšil přístup na trh k významným zákazníkům, zejména v Evropě a Asii. Siemens si doplnil svou produktovou paletu ve smyslu své koncepce TIA (Plně integrovaná automatizace) do té míry, že každý zákazník může obdržet ucelenou nabídku na veškeré potřebné komponenty pro automatizaci celého výrobního procesu, řekl nám Ing. Jiří Vlach, který dříve zodpovídal za výsledky divize Flow firmy Danfoss v České republice a v současnosti vede obchodní úsek Procesní instrumentace v divizi Automatizace a pohony společnosti Siemens. Od řídicích systémů přes frekvenční měniče a motory, regulátory, stykače a relé až po přístroje v samém srdci technologie. To znamená procesní měření fyzikálních veličin (teplota, tlak, výška hladiny, průtok, hmotnost) a analyzátory kapalin a plynů. Komplexní řešení od divize Automatizace a pohony společnosti Siemens znamená pro zákazníka výhodu jednoho dodavatele, tj. výhodnou cenu za celou dodávku, kompatibilitu všech produktů, společný záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě zejména výhodu spolupráce s osvědčeným, spolehlivým a dlouhodobě stabilním partnerem. Ucelená nabídka Výsledkem integrace divize Flow firmy Danfoss je ucelená nabídka průtokoměrů od Siemens divize Automatizace a pohony pro prakticky každou aplikaci. Stávající portfolio obsahující průtokoměry prstencové, clonová měření a rotametry bylo doplněno o průtokoměry hmotnostní, jmenovitých světlostí 1,5 mm až 150 mm pro vysoce přesné měření nejen průtoku kapalin a plynů, pro přesné dávkování, ale i pro měření hustoty a koncentrace. Nabídka ultrazvukových průtokoměrů byla rozšířena o průtokoměry pro potrubí o průměru až 4 metry (25 mm až mm) pro měření průtoku kapalin, a to i elektricky nevodivých, jako jsou kondenzát, demineralizovaná voda, oleje, uhlovodíky a podobně a jejich variantu. Přibyly také průtokoměry pro dodatečnou montáž na existující potrubí, a to i bez nutnosti jeho vyprázdnění. Novinkou v programu firmy Siemens jsou ultrazvukové bateriové vodoměry. Na rozdíl od zavedených mechanických vodoměrů nevyžadují údržbu, mají zanedbatelnou tlakovou ztrátu a měří s přesností lepší než 1 % z měřené hodnoty při životnosti baterie delší než šest let. Průtokoměr unikátní konstrukce Dalším produktem rozšiřujícím stávající nabídku průtokoměrů divize Automatizace a pohony společnosti Siemens jsou průtokoměry magneticko-indukční. Jednou z posledních novinek je průtokoměr se zcela unikátní konstrukcí snímače, typ Sitrans FM MAGFLO 5100 W. Magneticko-induktivní průtokoměry, nejrozšířenější průtokoměry pro přesná měření objemových průtoků pitné i odpadní vody, prošly v posledních letech díky překotnému vývoji v oblasti elektroniky rychlou inovací. Avšak pouze pokud jde o jejich elektronické části, tedy vyhodnocovací jednotky. Ty toho umějí stále více, jejich energetická spotřeba se snížila asi na 10 W bez ohledu na jmenovitou světlost, nemusí být trvale zaplaveny, disponují větším počtem výstupů včetně moderních komunikačních protokolů (RS 485, Profibus DP, Profibus PA, HART, CanOpen, DeviceNet), jejich zprovoznění a obsluha je neustále jednodušší apod. Pokud však jde o vlastní snímače, tedy o část, která se montuje do potrubí, zde se na první pohled vývoj jakoby zastavil, říká Ing. Vlach. Samozřejmě, že jsou stále spolehlivější, mají modernější design i povrchovou úpravu, avšak zásadní novinku bychom hledali marně. Snímače zcela nové generace s názvem SITRANS 5100W řeší nejčastější nedostatky dosavadních průtokoměrů, jakož i specifické požadavky zákazníků zejména ve vodním hospodářství. Jedna výstelka pro všechny aplikace Snímač SITRANS 5100W jmenovitých světlostí DN má zcela nový design. Speciální výstelka je vyrobena ze dvou různých typů kompozitního

13 NOVINKY Fórum A&D Prosinec elastomeru na bázi NBR (Butadieneacrylonitrile-rubber), bylo by možné ji nazvat měkká-tvrdá pryž. Výrobní fyzikálně-chemický postup je patentově chráněn, oba kompozity jsou spojeny v pouze jedné výrobní operaci bez použití lepidel a pojiv, která by se mohla následně uvolňovat do měřeného média. Vzniklá výstelka je na vstupní a výstupní straně snímače měkká, tím lépe odolná abrazi, a slouží současně jako těsnění při montáži. Naopak uvnitř měřicí části snímače je výstelka ztvrzena a tak je zajištěna její excelentní dlouhodobá tvarová stálost bez ovlivnění proměnlivými tlaky a teplotami média, popř. nasákavostí, jako u běžných typů pryže. Tvarová stálost garantuje dlouhodobou přesnost. Ta je u snímače SITRANS 5100W vždy lepší než 0,25 % z aktuální hodnoty. Další předností této nové výstelky je její vynikající odolnost vůči chemikáliím. Z běžně používaných výstelek je lepší pouze PTFE (teflon). Zejména v oblasti odpadních vod v chemii a petrochemii již není nutné přemýšlet o materiálu výstelky, popř. pro jistotu instalovat drahé snímače s PTFE. Snímač SITRANS 5100W odolává i uhlovodíkům. Samozřejmostí je jeho schválení pro použití na pitnou vodu. Narozen IP 68 Častým požadavkem našich zákazníků je odolnost průtokoměrů vůči zaplavení, říká Ing. Vlach. Jak je tomu s vodotěsností šachet, ve kterých se průtokoměry často instalují, není třeba se příliš rozepisovat. Stejně tak o situaci po povodních, kdy byla zaplavena i technika instalovaná na místech, kde se voda neměla teoreticky objevit. Proti snímačům jiných výrobců, se šroubovaným pláštěm vně cívky, tj. potenciálními místy pro netěsnost, byly snímače SITRANS předchozí generace 3100W celosvařované konstrukce. V řadě SITRANS 5100W nejběžnějších světlostí DN 50-DN 300 však i tyto nadbytečné sváry chybí. Snímač má tvar prosté trubky s přírubou na vstupu a výstupu. Krček snímače mezi tělesem a svorkovnicí je standardně v provedení IP 68, svorkovnice s krytím IP 67 může být i dodatečně doplněna na krytí IP 68. Vnější plášť snímače je nově povrchově upraven práškovou barvou s vyšší odolností, než mají např. dvousložkové barvy na bázi epoxidu. Vedle přínosu zejména při tzv. zakopaných instalacích, tedy tam, kde nelze snímač umístnit do šachty a je po montáží zasypán zeminou, je použití vodou ředitelných barev podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Moderní konstrukce snímače bez nadbytečného vnějšího pláště kryjícího cívku také dovoluje snadnější instalaci bez nutnosti použití šroubů přesné délky, popř. i s použitím svorníků. Nepatrné zúžení, viditelný přínos Vnitřní průměr snímače na jeho vstupu a výstupu odpovídá vnitřním průměrům potrubí, stejně jako připojovací příruby, vnitřní část snímače je však kuželovitě zúžena o 1x DN pro dosažení vyšší rychlosti proudění měřené kapaliny. Tím je dosaženo vyšších přesností měření v oblasti minimálních průtoků, rozšíření měřicího rozsahu a zmenšení rizika úsad a inkrustací. Významná je také úspora dodatečných nákladů tam, kde dříve bylo nutné potrubí redukovat pomocí difuzoru a konfuzoru - při použití snímače SITRANS 5100W nejsou další redukce potřeba. Zúžení vnitřního průměru snímače o 1 x DN, tj. pod úhlem menším než 7, má zanedbatelný dopad na tlakovou ztrátu - odpovídá tlakové ztrátě asi 3,6 metrů přímého potrubí původního DN. Proti kuželovým zúžením o 2 x a více DN nevyvolává vírové proudy ovlivňující měření a nezvyšuje případnou abrazi. Budicí cívky sedlového tvaru jsou umístěny přímo mezi výstelkou a vnější trubicí, v kuželovém zúžení, a jsou tak současně výborně elektricky stíněny proti rušení z vnějšku snímače. Současně má magnetický obvod nižší induktanci. Proto je možné použít velmi vysoké budící frekvence, což je výhodné zejména pro procesy dávkování, rychlé změny průtoků apod. Vestavné délky snímačů SITRANS 5100W jsou shodné jako u typu SITRANS 3100W a odpovídají normě ISO Unikátní konstrukce nové generace snímačů magneticko-indukčních průtokoměrů poskytuje zákazníkům možnost zvolit si přístroj s nejvyšším poměrem užitné hodnoty k pořizovacím nákladům na trhu, jehož dodací lhůty jsou tak krátké jako doposud nikdy. Například u DN 25-DN 600 je objednávka vyřízena do 5 dnů, konstatuje na závěr Ing. Jiří Vlach. Úspěšná akvizice divize Flow firmy Danfoss do divize Automatizace a pohony společnosti Siemens, tj. mimo jiné převzetí výrobních závodů, patentů a udržení všech zaměstnanců, vedla k vytvoření centra kompetence Siemens Flow Instruments v dánském Nordborgu. Pro všechny zákazníky je tak zaručena produktová návaznost s ohledem na náhradní díly, ale zejména jistota pokračování vývoje a výroby kvalitních vysoce sofistikovaných produktů standardu Siemens. Magneticko-indukční průtokoměr Sitrans

14 ZAJÍMAVOSTI 14 Fórum A&D Prosinec 2003 Třídimenzionální displej Na výstavě doprovázející kongres Radiologické severoamerické společnosti RSNA (Radiological Society of North America), který se konal ve dnech 30. listopadu až 5. prosince v Chicagu, představila divize Automation and Drives (A&D) společnosti Siemens první třídimenzionální displej. Odborníci Siemens jej vyvinuli společně s firmou X3D. Vynikající novinka umožňuje třírozměrné zobrazení bez toho, že by pozorovatel musel použít speciální brýle. Divize A&D se už dlouhou dobu věnuje vývoji a výrobě displejů, jež nacházejí uplatnění ve zdravotnické technice, zejména v angiografii, počítačové tomografii, magnetické rezonanci a při vyšetřování ultrazvukem. V ostravské hale Ostravská společnost TEMEX, spol. s r.o. je tradičním partnerem společnosti Siemens v oblasti automatizační techniky. Při realizaci projektů a zakázek pro své zákazníky navrhuje a dodává především zařízení a vybavení od společnosti Siemens. V současné době realizuje subdodávku řídicího systému pro zakázku Modernizace a rekonstrukce víceúčelové haly - Palác kultury a sportu Vítkovice, která se přestavuje v souvislosti s připravovaným mistrovstvím světa v ledním hokeji v roce Jedná se o řízení hlavního a záložního osvětlení víceúčelové haly, což je jeden z provozních souborů realizovaných společností Intersono SG a.s., která patří mezi špičku v oblasti prostorové akustiky. Pro řízení osvětlení je navrženo šest řídicích jednotek Simatic S7-300, které budou propojeny s jednotlivými sekcemi světelné techniky prostřednictvím sítě Profibus-DP a decentrálních periférií. Zadávání a nastavení vstupních parametrů osvětlení bude realizováno prostřednictvím operátorských panelů MP Touch. Celý řídicí systém osvětlovací techniky bude monitorován prostřednictvím vizualizačního systému ProTool/Pro. Předností takto navržené koncepce řídicího systému je možnost změn a doplňování prvků osvětlovací techniky s následnou jednoduchou úpravou software řídicího systému. pasažérů vytaženo do výše téměř 70 metrů. Potom gondola padá k zemi rychlostí 80 km/h, ale nakonec se bezpečně zastaví. Je to atrakce jen pro silné nervy. Pro silné nervy Divize Automatizace a pohony společnosti Siemens dodává pohony a řídicí systémy nejen pro nejrůznější průmyslová odvětví, ale už více než dvacet let také pro nejrůznější kolotoče a horské dráhy či ruská kola. Řídicí systémy Simatic spolehlivě slouží nejen v zábavním parku Geiselwind nedaleko Norimberku (horní snímek), ale také v atrakcích pro mnichovský svátek piva Oktoberfest (snímek vpravo). Letos patřila k nejpřitažlivějším věž Power Tower. V anatomicky upravených sedadlech s bezpečnostním jištěním je celkem 32 odvážných

15 ANKETA Fórum A&D Prosinec PF 2004 Velká vánoční anketa Vážení přátelé, chtěli bychom vám poděkovat za pozornost, kterou věnujete našemu časopisu. Publicistickou formou v něm informujeme o novinkách naší divize Automatizace a pohony, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nevíme ale, zda jste pozornými čtenáři. Proto jsme připravili tuto velkou vánoční soutěž. Můžete vyhrát pěkné ceny. Hlavní výhrou je mobilní telefon Siemens S55, další ceny jsou také zajímavé: Siemens mikiny, trička, čepice, osušky a hrníčky. Stačí, když správně odpovíte na tyto otázky: 1 Jak se jmenuje novinka, kterou Siemens vyvinul spolu s významnými zákazníky a poprvé představil na výstavě EMO v Miláně? 2 Jakou novinku prezentoval Siemens na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku? 3 Jak se jmenuje řídicí systém, který dodáváme do Plzeňského Prazdroje? 4 Který závod se stal pilířem nové Koncepce výroby elektromotorů v Evropě? 5 Co je výsledkem integrace Siemens s divizí Flow firmy Danfoss? Možnosti zasílání odpovědí do 20. ledna 2004: poštou (na obálku připište heslo: Anketa) Siemens s.r.o., Marketing divize A&D, Evropská 33a, Praha 6 elektronicky: faxem: V odpovědi nezapomeňte prosím uvést: jméno a příjmení, název firmy, adresu, telefon, případně Ze správných odpovědí vylosujeme 15 výherců. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci firmy Siemens a jejich rodinní příslušníci. Veselé Vánoce a šťastný nový rok

16 Kontakty Vedení divize: Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Dr. Ing. Joachim Wicke, ředitel divize tel.: , fax: , Ing. Martin Dvořák, ekonomický ředitel divize tel.: , fax: , Regionální prodej A&D Produkty a systémy z oblastí Průmyslové automatizační systémy Nízkonapěťová spínací a instalační technika Standardní pohony Ing.Tomáš Kutscherauer ředitel obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Čechy sever / východ Ing. Klaus Pohl vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Čechy jih / západ Ing. Václav Kolbaba vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Morava sever Siemens s.r.o., Varenská 51, Ostrava Ing. Tomáš Romek vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Morava jih Siemens s.r.o., areál Technologického parku, Technická 15, Brno Ing. Petr Boček vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Velkoobchodní prodej Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha Ing. Jiří Uma tel.: , fax: Servisní středisko pro A&D Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha Ing. Jiří Kurka vedoucí servisu a podpory zákazníků tel.: , fax: Prodej Procesní instrumentace / Procesní průmysl Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Ing. Jiří Vlach vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Prodej Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Ing. Vladimír Škop ředitel obchodního úseku tel.: , fax: e- mail: Prodej Pohony velkých výkonů Siemens s.r.o., Varenská 51, Ostrava Ing. Tomáš Romek vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Prodej Standardní pohony Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Ing. Igor Russnák ředitel obchodního úseku tel.: , fax: Systémy pro řízení automobilového průmyslu Zelená 184, Mladá Boleslav - Bradlec Dipl.-Ing. Armin Grozinger vedoucí úseku tel.: , fax: Siemens Service A&D Zelená 184, Mladá Boleslav - Bradlec tel.: , fax: servis, diagnostika, náhradní díly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce Fórum A&D Časopis pro partnery a zákazníky divize Automatizace a pohony (A&D) Číslo 3 - prosinec 2003 Vydavatel: Siemens s.r.o., divize A&D Adresa: Evropská 33a, Praha 6 Redakční rada: Joachim Wicke (předseda), Vladimíra Hercogová, Ivana Pincová (marketing), Karel Sedláček (redaktor) Uzávěrka: 3. prosince 2003 Grafické studio a tisk: Tercie Praha s.r.o. Reg.zn. MK: 8184 Na internetu nás najdete na adrese: www. siemens.cz/ad s

Virtuální sládek v Plzeňském Prazdroji

Virtuální sládek v Plzeňském Prazdroji 02 2005 magazín pro partnery a zákazníky divize A&DfórumA&D Virtuální sládek v Plzeňském Prazdroji 4/ Aktuality Mezinárodní strojírenský veletrh 2005 13/ Novinky Holding Flender pod křídly Siemens 15/

Více

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu

Industry Fórum. Krásné Vánoce a mnoho dobrého v novém roce 2010! SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2009 www.siemens.cz/iadt 14 PRODUKTY SCADA lepší informovanost o stavu výrobního závodu 15 PRODUKTY Snadné měření spotřeby

Více

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2009 www.siemens.cz/iadt MSV 2009 Siemens na 51. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 8 NOVINKY Blíže lidem,

Více

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012

Industry Fórum. Plazmatron: Výboj ve vodním víru. magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 1.2012 www.siemens.cz/iadt Plazmatron: Výboj ve vodním víru téma Co se chystá pro veletrh Amper strana 14 strana 4 strana

Více

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.

Industry Fórum. Automatizace. dobývá svět. Padesát let značky Simatic. 2008 Digitální továrna. magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2. Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky divize A&D 2.2008 www.siemens.cz/ad 1973 Simatic S3 1958 Simatic G 1979 Simatic S5 1996 TIA 2002 Simatic IT 4 VELETRH Tři padesátky na MSV 2008 Strojírenský

Více

Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika, elektronika Technický týdeník 05 23 téma čísla Elektrotechnika, elektronika Na veletrh Amper je přihlášeno 630 vystavovatelů Pouhé tři týdny zbývají do zahájení největší technické události, která se uskuteční na půdě

Více

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej

Industry Fórum. Jak sestrojit generátor blesků strana 21. Někdy i ocel potřebuje lázně. Vodní elektrárna Štětí má mnoho nej www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 3.2013 Jak sestrojit generátor blesků strana 21 Někdy i ocel potřebuje lázně strana 6 Vodní elektrárna

Více

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva

Industry Fórum. Šetříme čas i energii. Mezinárodní strojírenský veletrh 2014. Atomový reaktor, kterému stačí půl gramu paliva www.siemens.cz/iadt Industry Fórum magazín pro partnery a zákazníky sektoru Industry, divize IA&DT 2.2014 Mezinárodní strojírenský veletrh 2014 Šetříme čas i energii strana 4 Atomový reaktor, kterému stačí

Více

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů,

Siemens řízený z německého Erlangenu, ve kterém se sešli specialisté na návrh. a správu budov a jejich provozních systémů, 25 S objemem zpracovávaných dat roste spotřeba energie NOLOGIE Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, abychom si přečetli svůj ranní e-mail, ergetika prošli oblíbené 28 29webové stránky, spustili

Více

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz

29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota. www.udrzbapodniku.cz 29 Průzkum trhu průmyslových robotů: Kam člověk nemůže, nastrčí robota www.udrzbapodniku.cz 1. ročník konference AUTOMATIZACE A MODERNIZACE TEPLÁREN 2011 22. září 2011, Praha Jaká je budoucnost tepláren

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN

KOMERČNÍ PREZENTACE HIWIN Technický týdeník 19 24. 30. 9. 2013 19 HIWIN = vítr do plachet strojírenských firem Nová image firmy, větší výstavní prostor, celá řada statických i pohyblivých exponátů a samozřejmě žhavé novinky tohle

Více

Rozhovor s Davidem Francem

Rozhovor s Davidem Francem Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ

Více

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks

Be smart, be happy. budoucnosti sítě zítřka. Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler. HARTING smart Power Networks 20 T e c h n o l o g i c k ý m a g a z í n s p o l e č n o s t i HARTING Be smart, be happy Efektivní sítě Host: Prof. Dr. Ing. Armin Schnettler Energetické infrastruktury budoucnosti sítě zítřka budou

Více

Automatizace, manipulace

Automatizace, manipulace 25. 2. 10. 3. 2014 21 Přípravy na 22. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2014 jsou v plném proudu. Každým dnem pořadatelé rozšiřují portfolio národních i mezinárodních vystavovatelů. Vzhledem k dosavadní

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno. Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1. Technický týdeník 21 8.-21. 10. Technický týdeník 21 8.-21. 10. 2013 19 Soustružení a frézování s minimálními vedlejšími časy Brother M140X1 Japonská firma Brother je po celém světě známa především díky spotřební a kancelářské elektronice,

Více

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění

20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění 20 Závady na kotli 24 Strategické řízení spotřeby 28 Počítačové vidění www.udrzbapodniku.cz 2011 MONDO s. r. o. Vážní 899, 500 03 Hradec Králové Tel.: +420 495 541 212; Fax: +420 495 541 203 E-mail: info@mondo.cz

Více

3D: Doplnění možností aditivní výroby

3D: Doplnění možností aditivní výroby 16 Bezpečnost ve firmě 30 Celková efektivita zařízení 54 Plánování v logistice ISSN 1803-4535 Březen 2015 Číslo 1 (44) Ročník VIII 3D: Doplnění možností aditivní výroby Technologie umožňuje použití nových

Více

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku.

25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků. Máme páru o páře. www. udrzbapodniku. 25 Kompresory pro průmysl 34 Optimalizace HMI 52 Údržba vysokozdvižných vozíků Máme páru o páře www. udrzbapodniku.cz/spiraxsarco Revoluce v preventivní údržbě CMMS PROACTINANCE / CMMS INSPECT automatizace

Více

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA technika, bez níž to nejde. Pneumatické prvky Made in Europe. str. 15 26. Volokoptéra - nová kategorie v letectví

HYDRAULIKA A PNEUMATIKA technika, bez níž to nejde. Pneumatické prvky Made in Europe. str. 15 26. Volokoptéra - nová kategorie v letectví TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2013 30 Kč 1 EUR Pneumatické prvky Made in Europe Volokoptéra - nová kategorie v letectví Elektronické faktury: bez digitálního podpisu představují

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu

ZPRACOVÁNÍ PLECHU TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ. Číslo 3/2011. a portál pro zpracovatele plechu Číslo 3/2011 ZPRACOVÁNÍ PLECHU odborný časopis a portál pro zpracovatele plechu www.zpracovaniplechu.cz TAWERS VÝKONNÉ ROBOTICKÉ SVAROVACÍ REŠENÍ VÍCE NA WWW.VALKWELDING.CZ Editorial Vážení čtenáři, uplynuly

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

22 Systémová kabeláž 26 Bezdrátová technika 36 Efektivní údržba

22 Systémová kabeláž 26 Bezdrátová technika 36 Efektivní údržba 22 Systémová kabeláž 26 Bezdrátová technika 36 Efektivní údržba www.udrzbapodniku.cz Loctite 3090 Dvousložkové lepidlo Loctite 3090, které kombinuje schopnost vyplnění velkých spár s vysokou pevností a

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více