FórumA&D s Časopis pro partnery a zákazníky divize A&D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FórumA&D s Časopis pro partnery a zákazníky divize A&D"

Transkript

1 Prosinec 2003 A u t omation and Drives FórumA&D s Časopis pro partnery a zákazníky divize A&D INOVACE Nové průtokoměry AKTUALITY Simatic opět výkonnější PROJEKT Automatizace v pivovaru

2 EKONOMIKA Výsledky uplynulého obchodního roku Český trh nevykazuje v letošním kalendářním roce velké oživení a tento stav se také promítá odpovídajícím způsobem do výsledků divize Automatizace a pohony (A&D). Obchodní rok 2002/03, který jsme uzavřeli k 30. září, ovlivnila především recese na trhu obráběcích strojů. Obrat s výrobci obráběcích strojů představoval v obchodním roce 2001/02 cca 32 % celkového obratu naší divize, v minulém roce to bylo pouze 25 %. Přes tuto negativní skutečnost se nám podařilo zvýšit celkový obrat divize A&D oproti loňskému roku o 10,1 %. Významnou měrou se na tomto nárůstu podílel především prodej průmyslových automatizačních systémů, dále pak elektrické pohony určené pro dynamicky náročné aplikace, nízkonapěťová spínací technika, pohony velkých výkonů a další produkty. Velkým úspěchem jsou i projekty v automobilovém průmyslu, které jsme v průběhu roku získali. Tyto projekty byly ke konci roku ve fázi realizace. Také pro naši dceřinou společnost E&A, s.r.o., byl minulý obchodní rok úspěšný. Konečný výsledek byl ovlivněn i úsporou v režijních nákladech. Přesto, že se naše divize řadí na přední místo v Evropě co do poměru režijních nákladů k obratu, plánujeme pro tento obchodní rok zvýšení produktivity o čtyři procenta. Pevně věřím, že další obchodní rok bude stejně úspěšný jako ten minulý. Ing. Martin Dvořák ekonomický ředitel divize A&D Mezinárodní setkání v Praze Ve dnech 22. a 23. října 2003 se v pražském hotelu Hilton uskutečnilo 29. mezinárodní setkání odborníků obchodního úseku Průmyslové automatizační systémy divize A&D společnosti Siemens. Vzhledem k velmi dobrým obchodním výsledkům tohoto obchodního úseku divize A&D v posledních letech byla jako hostitelská země vybrána Česká republika. Setkání se zúčastnilo přibližně 100 zástupců všech kontinentů (kromě Antarktidy). Nejpočetnější zastoupení měla Evropa. Toto setkání se opět po několika letech uskutečnilo mimo Německo. V úvodním vystoupení přivítal nový ředitel divize A&D Dr. Wicke přítomné účastníky a představil českou divizi A&D - její složení a obchodní výsledky OBSAH NÁŠ ROZHOVOR Nové šance pro automatizaci 3 AKTUALITY Technické novinky A&D: Simotion a Sinamics 4 5 MSVB: Zlatý modul LOGO! Veletrh v Norimberku: Simatic opět výkonnější SVĚTOVÁ VÝSTAVA EMO Díky inovacím vzrůstá produktivita PROJEKT Automatizace v Plzeňském Prazdroji 8-10 Z VÝROBNÍCH ZÁVODŮ Evropský projekt výroby v Mohelnici 11 NOVÁ AKVIZICE Průtokoměry Siemens ZAJÍMAVOSTI Z domova a ze světa 14 VÁNOČNÍ ANKETA Příležitost pro pozorné čtenáře 15 Cena Simatic HMI v posledních letech. V dalším programu pak proběhlo zhodnocení výsledků uplynulého obchodního roku, představení celkové strategie do dalších let a prezentace nových výrobků, které přijdou na trh v následujících dvou letech. V průběhu tohoto setkání byly oceněny tři země, které dosáhly v uplynulém obchodním roce nejlepších výsledků z hlediska celkového obratu (včetně nárůstu obratu) a počtu prodaných kusů v jednotlivých kategoriích produktů. Mezi nejlepšími byla oceněna i Česká republika, což je považováno za veliký úspěch. Setkání zakončil slavnostní večer na parníku Vltava. FórumA&D Na internetu nás najdete na:

3 Šance pro automatizaci Novým ředitelem divize Automatizace a pohony v České republice se stal Dr. Ing. Joachim Wicke, kterého jsme požádali o rozhovor. Co byste úvodem uvedl o své dosavadní profesionální kariéře? Snad bych měl nejprve říci, že jsem se narodil v Lipsku, kde jsem i chodil do školy. Po maturitě jsem chtěl studovat v zahraničí, abych se naučil nějaký cizí jazyk, poznal jinou zemi, jiné lidi, jinou kulturu a tradice. To víte, že bych nejraději studoval v USA. Bohužel, tehdy byla malá možnost výběru, a tak jsem si zvolil Polsko. Tři roky jsem studoval elektrotechnickou fakultu ve Wroclawi, ale když byl v roce 1981 vyhlášen výjimečný stav, musel jsem se vrátit. Na Technické univerzitě v Lipsku jsem tedy dostudoval elektrotechniku se specializací na automatizační techniku. Na škole jsem zůstal jako asistent a po roce 1989 jsem chtěl zužitkovat v průmyslové sféře svou výzkumnou činnost v oblasti pamětí pro programovatelné řídicí systémy a grafického znázornění technologických procesů. Navázal jsem kontakt s firmou Siemens a v roce 1991 jsem začal pracovat v tehdejší divizi Automatizace v Lipsku jako odborný poradce. Později jsem se stal vedoucím prodeje pro Simatic a komponenty, které dnes zahrnujeme pod pojem TIA, tedy plně integrovaná automatizace. V bývalém východním Německu jsme vybudovali řadu poboček. Nejprve jsem byl odpovědný jen za Lipsko, ale později k tomu přistoupily ještě Drážďany, Saská Kamenice a Erfurt. Když byla založena divize Automatizace a pohony, převzal jsem i starší obchodní zastoupení v Berlíně. Výrobní závody má divize A&D v nových spolkových zemích v Saské Kamenici a v Lipsku. V roce 1999 jsem přešel do centrály A&D v Norimberku, kde jsem měl na starosti prodej a marketing obchodního úseku Průmyslová automatizace v Německu a také interní prodej, tedy dodávky systémů Simatic pro další divize. Tuto funkci jsem zastával čtyři a půl roku. S jakými pocity jste nastoupil v Praze? Jsem rád, že jsem právě zde. Česká republika pro mne není neznámou zemí. Několikrát jsem byl v Praze a také v Krkonoších na dovolené. Vím, že přebírám vysoce angažované osazenstvo a že ve spolupráci s našimi zákazníky existují možnosti dalšího růstu divize A&D na českém trhu. Česká republika se v současné době nachází ve velmi výhodné pozici, protože jsou v závěrečné fázi přípravy na vstup do Evropské unie. To slibuje velkou šanci dalšího rozvoje. Také v celosvětovém měřítku nabývá střední a východní Evropa na významu. Firmy z Ameriky a Asie zde zakládají své pobočky, evropská centra, a to nejen obchodní, ale i výrobní. V průmyslu bude kladen stále větší důraz na automatizaci a pohony, což jsou témata, jež zastupujeme. Zahraniční investoři budou generovat ekonomické oživení, na němž se i my budeme moci podílet společně s našimi partnery. Bude se měnit obchodní strategie? V první řadě jsme dodavateli produktů a systémů pro automatizační techniku a chtěli bychom je dodávat našim zákazníkům. Na druhé straně chceme společně s partnery být aktivnější u koncových zákazníků, uživatelů automatizační techniky. Přitom samostatné projekty budeme jako A&D realizovat jen ve výjimečných případech. Jejich realizace přenecháme partnerským inženýrským firmám. Také v několika případech, kdy zákazník očekává od firmy Siemens větší odpovědnost, vsadíme v oblasti engineeringu na spolupráci s našimi partnery na českém trhu. Jedním z odvětví, kde NÁŠ ROZHOVOR Fórum A&D Prosinec konečný zákazník očekává velkou odpovědnost firmy Siemens, je automobilový průmysl. V těchto speciálních případech budeme vystupovat také jako generální dodavatel, za výše uvedených předpokladů. Co nového nabízíte svým partnerům? Chtěli bychom zapojit naše inženýrské partnerské firmy do celosvětového programu firmy Siemens, který nese označení Solution Provider Program. Již dnes s mnohými partnery úzce spolupracujeme, ale chceme tuto vazbu rozšířit. Chceme jim nabízet exkluzivní informace o našich produktech, ale také zkušenosti z řízení projektů a nejrůznější tréninky, semináře a školení. Rádi bychom jim pomohli zajistit přístup k některým trhům ve světě a podporovali je nejen při nasazování našich produktů, ale také v získávání obchodních případů. Vyžádá si nová koncepce i organizační změny? Organizace bude podléhat postupným změnám. Musíme naši strukturu přizpůsobit měnícímu se trhu a zvláštní pozornost věnovat odvětvím s výraznými možnostmi růstu. To znamená, že v takových odvětvích, jako jsou potravinářský průmysl, cementárny, chemie, farmacie, suroviny, automobilový průmysl a také výroba obráběcích strojů, zesílíme naše aktivity další optimalizací organizace práce. Jakou roli bude hrát internet? Je jisté, že internet bude hrát stále větší roli. Nabízí mnoho informací, pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu, usnadňuje osobní kontakt se zákazníkem, ale nikdy jej nemůže nahradit. E-business urychluje spolupráci se zákazníky a zvyšuje její kvalitu, ale vždy v kombinaci s intenzivním kontaktem s našimi experty. Co prozradíte ze svého soukromí? Umím polsky a proto i relativně dobře rozumím česky, ale to nestačí. Doufám, že za rok budu mluvit i lépe česky. Manželka je lékařka a zůstala v Lipsku, syn se připravuje na maturitu a změna by pro něho v této chvíli asi nebyla dobrá. Dcera je už velká a samostatná. A mám-li přiznat i nějakého koníčka, pak rád běhám, hraji squash a rád lyžuji. Nejen v Harrachově, ale i v Alpách.

4 AKTUALITY 4 Fórum A&D Prosinec 2003 Siemens Workshop Technické novinky A&D Téměř 40 zástupců partnerských firem, distributorů a zákazníků se ve dnech 29. a 30. září zúčastnilo semináře Siemens Workshop Technical News: Simotion a Sinamics. Akce, kterou pořádaly subdivize Pohony velkých výkonů (LD) a Elektrické pohony určené pro dynamicky náročné aplikace (MC PM) divize Automatizace a pohony (A&D), je podrobně informovala o novinkách a prohloubila jejich znalosti měničů Simovert Masterdrives MC a Sinamics G150 a jejich vazbu na řídicí systém Simatic S7-300/400 v rámci TIA (Totally Integrated Automation). Velký zájem byl především o Sinamics G150, který snižuje náklady ještě dřív, než začne vyrábět. Má totiž velmi malé nároky na prostor. Zastavěný půdorys je ve srovnání s ostatními měniči až o 50 % menší. U provedení C, ve kterém jsou síťové propojovací komponenty umístěny do centrálního nízkonapěťového rozváděče, je možné v případě umístění měniče Sinamics G150 do blízkosti pracovního stroje uspořit až 70 % zastavěného půdorysu. Takových úspor bylo možné dosáhnout díky novým nízkoztrátovým polovodičům a plochým měděným pasům namísto dříve používaných silových kabelů. Seminář v hotelu Sedm skal v Milovech byl dokladem zájmu technické veřejnosti o novinky firmy Siemens a přispěl k dalšímu upevnění přátelských vztahů pracovníků Siemens se zákazníky. Setkání prokázalo, že tato forma jednoznačně cílených seminářů s dostatečným prostorem pro diskusi přináší výrazně pozitivní efekty. Jak jste byl spokojen se seminářem? To byla první otázka Ing. Tomáši Romkovi, který stojí od začátku nového obchodního roku v čele obchodních úseků Pohony velkých výkonů (LD) a Elektrické pohony určené pro dynamicky náročné aplikace (MC PM). Především bych rád úvodem zdůraznil, že seminář jsme organizovali společně s kolegy Dr. Brodským, Ing. Dočkalem, Dr. Podrapským a naší asistentkou Ing. Zímovou. Je zapotřebí říct, že s nápadem na uspořádání takového semináře přišel kolega Dočkal. Závěrečná diskuse s účastníky ukázala, že můžeme být spokojeni. Zaznamenali jsme několik námětů na vylepšení, což je charakteristické pro první ročník takové akce. Kdy jste nastoupil do firmy Siemens? Po absolvování Vysoké školy báňské, obor elektrické pohony a výkonová elektronika, jsem nejprve pracoval v jedné regionální firmě, která se stala později naším partnerem a potom u firmy Lenze. V roce 1999 jsem začal pracovat u firmy Siemens jako technický poradce zákazníků majících zájem o pohony středních a velkých výkonů. Na severní Moravě jsem měl na starosti také oblast malých a středních frekvenčních měničů MasterDrives. Jaké budou hlavní úkoly subdivizí, které nyní řídíte? Naším cílem jsou spokojení zákazníci, tedy uživatelé našich systémů. Rádi bychom úspěšně oslovili některé strategické koncové uživatele, tedy firmy, které provozují naše pohony. Dalším záměrem je systematická spolupráce s divizí I&S v oblasti velkých a středních projektů. Jaké novinky chystáte pro zákazníky? Připravujeme uvedení na trh nového řídicího systému pro výrobní technologie Simotion. Průběžně kompletujeme novou řadu frekvenčních měničů Sinamics. Modely G150, této nové koncepce měničů naší firmy, jsme aplikovali ve dvou pilotních projektech v minulém obchodním roce. Zajímavé bude také rozšíření zmíněného semináře o produkty našeho oddělení SD. Zlatý modul LOGO! Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně získala Zlatou medaili nová řada logických modulů LOGO! 0BA4 firmy Siemens. Jedná se novou generaci modulů pro řízení jednoduchých aplikací v průmyslu i pro technologii budov. Ve srovnání s jinými logickými moduly vyniká LOGO! vyšší rychlostí, možností modulárního rozšiřování a výhodnou cenou. Informaci doplňuje Ing.Tomáš Halva z úseku Průmyslové automatizační systémy divize Automatizace a pohony společnosti Siemens: Předností již páté generace tohoto úspěšného modulu

5 AKTUALITY Fórum A&D Prosinec Novinka z Norimberku Simatic opět výkonnější Celé spektrum centrálních procesorových jednotek (CPU) nejvýkonnější řady automatizačních systémů (PLC) Simatic S7-400 vylepšila divize Automatizace a pohony (A&D) společnosti Siemens z hlediska výkonu velmi výrazně. Nyní nabízí všech sedm centrálních procesorových jednotek trojnásobnou rychlost zpracování binárních instrukcí a dvojnásobný výkon pro komunikaci ve srovnání s předchozími modely. Sedmdesátkrát rychlejší než dříve je čas zpracování komplexních aritmetických příkazů používaných v regulačních úlohách a při zpracování dat. Jejich kompatibilita s dosavadními jednotkami umožňuje uživateli používat všechny funkce bez omezení, aniž by musel přizpůsobovat existující uživatelské programy nebo konstrukční podklady. Nové jednotky byly poprvé představeny veřejnosti v listopadu na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku. Celková výkonnost je podpořena zvětšením pracovní paměti až na dvacet megabytů a rovněž byl znásoben počet dostupných časovačů a čítačů. Tento nárůst výkonu využije uživatel k tomu, aby zvýšil rychlost výroby,či vybavil stroje a zařízení dalšími je mnohem větší výkon, rychlost, rozšířená paměť a nové funkce. Paměť programu má dvojnásobnou kapacitu pro uložení až 130 bloků. Vylepšeny byly víceméně všechny stávající funkce a čtyři nové funkce funkcemi, např. evidencí a archivováním údajů o kvalitě, pohodlnou diagnostikou procesu nebo připojením na nadřazený software MES (Manufacturing Execution Systems). Automatizační systémy PLC Simatic S7-400 jsou přizpůsobeny zvláště pro použití v horním rozmezí výkonu, kde převažují náročné výpočetní byly přidány. Rychlost modulu LOGO! se vývojovým inženýrům podařilo proti starší generaci zvýšit dokonce až desetinásobně. LOGO! má podsvětlený displej, na němž je možné zobrazit až 4 x 12 znaků. V jednom řádku je možné kombinovat text s proměnnými hodnotami a je možné editovat je přímo na zobrazené zprávě. Uživatele jistě potěší možnost použití kláves na modulu jako dalších vstupů. Každé LOGO! tak získá čtyři další vstupy. Navíc všechny tyto výhody získá uživatel za stále stejnou cenu! funkce, jako například funkce trigonometrické. Přitom se zvlášť pozitivně projevuje výrazně vyšší rychlost provádění příslušných instrukcí. Nyní je možné řešit i složité regulační úlohy bez přidávání specializovaných funkčních modulů. V aplikacích se Simatic S7-400 často používá jako centrální koordinační stanice spojená s více komunikačními linkami. Nyní dvojnásobná propustnost dat posiluje tuto koordinační funkci a dovoluje prostřednictvím modulu komunikačního procesoru výkonnou vertikální integraci a rychlou komunikaci mezi jednotlivými PLC po sítích Profinet/průmyslový Ethernet. Také komunikace s čidly a akčními prvky je výkonnější. Například poloviční reakční časy zkracují cykly v režimu taktované synchronizace sběrnice Profibus, což umožňuje řízení rychloběžných strojů po sběrnici s taktem jedna milisekunda. Simatic S7-400 je všeobecně použitelný jak pro spojité procesy, tak i pro nespojité výrobní postupy, přičemž spektrum sedmi odstupňovaných centrálních procesorových jednotek umožňuje zvolit jednotku svým výkonem vhodnou pro danou úlohu. Nové jednotky budou dodávány od března 2004.

6 TREND 6 Fórum A&D Prosinec 2003 Siemens na světové výstavě EMO 2003 Díky inovacím vzrůstá produktivita Letošní mezinárodní výstavy obráběcích strojů EMO 2003, která se konala od 21. do 28. října v italském Miláně, se zúčastnilo vystavovatelů z celého světa. Divize Automatizace a pohony (A&D) společnosti Siemens představila své novinky pod heslem Productivity in Motion Systems, Solutions, Services. S elektrickou výbavou pro obráběcí stroje jsme v čele inovačního procesu. Včas rozpoznáme technické trendy a využíváme je v našich produktech a řešeních. Díky tomu dosahují Sinumerik 840 powerline umožňuje zvyšovat produktivitu. Hitem výstavy se stalo vysoce dynamické spojení v reálném čase až osmi řídicích systémů 840 powerline. naši zákazníci ve svých podnicích, ať výrobci obráběcích strojů s řídicími systémy Siemens nebo koncoví uživatelé těchto strojů, soustavného zvyšování produktivity, říká Dr. Siegfried Russwurm, vedoucí obchodního úseku Motion Control německé centrály divize Automation and Drives. Inovace pro obráběcí stroje, které Siemens na výstavě představil, zahrnují jak CNC řízení, tak pohony a motory, ale i taková témata jako mechatronická podpora, virtuální výroba nebo integrovaná bezpečnostní technika. Jako příklad produktu společně vyvinutého s významnými zákazníky může posloužit Sinumerik 840D powerline: díky integraci nových hardwarových komponent a nových funkcí mohla produktivita práce znovu stoupnout a mohla se opět zlepšit kvalita obrábění. Doslova hitem se na výstavě stalo vysoce dynamické propojení v reálném čase až osmi řídicích systémů 840D powerline, takže stroje až s 248 osami a vřeteny mohou být řízeny díky flexibilnímu přiřazování jednotlivých CNC řízení. Otevřenost systému Sinumerik 840D powerline umožňuje implementaci technologických obrazovek na řídicím panelu podle specifik zákazníka a výrobcům obráběcích strojů zajišťuje, aby mohli svým výrobkovým řadám optimálně přizpůsobit systém CNC pracující v reálném čase. Pro jednoduché stroje je určena rodina systémů Sinumerik 802, kterou Siemens na výstavě prezentoval s novými funkcemi. Sinumerik 802S/C Manual obsahuje cyklické řízení pro konvenční soustruhy, které lze snadno obsluhovat i bez znalostí programování. Díky nové funkci modem může být systém Sinumerik 802D kompletně obsluhován, programován a měněn právě přes modem a PC. Nová je rovněž možnost propojení vzdálených periférií (DP DP), aby mohl být řídicí systém také sdružen s dalšími. Snížení hlavních a vedlejších pracovních časů je další možnost jak zvyšovat produktivitu strojů. Pro tento účel Siemens páruje pohony, jako např. měniče Simodrive 611D, s kompaktními, vysoce dynamickými servomotory a vřetenovými motory. Co se týče vřeten, ukázal Siemens novou řadu ekonomických motorů Economy Motorspindel (ECS) určených pro obrábění hliníku, jež doplňují nejjednodušší část produktového spektra. V této oblasti byla vysoce oceňována optimalizace otáček vřetena, která byla na výstavě k vidění ve spolupráci s partnerskými firmami. Pro integrovanou bezpečnostní techniku nabídl Siemens jistější komunikaci prostřednictvím sběrnice Profibus s protokolem Profisafe. Dalšími bezpečnostními funkcemi jsou například zabezpečení výpadku elektrické energie na vertikálních osách s brzdným elementem nebo integrované, částečně automatizované testování této funkce. Jedinečný je také automaticky generovaný protokol nového testu, který výrobcům i uživatelům Novou službou pro výrobce obráběcích strojů a jejich zákazníky je mechatronická podpora a virtuální výroba, která snižuje náklady a zkracuje čas potřebný pro vývoj nových produktů.

7 TREND Fórum A&D Prosinec obráběcích strojů slouží jako doklad funkční bezpečnosti zařízení. Na výstavě byla rovněž představena mechatronická podpora, služba, jíž Siemens provází výrobce obráběcí strojů od fáze stanovení koncepce nového stroje přes výrobu prototypu až po uvedení stroje do provozu. Funguje mimo jiné prostřednictvím virtuálního prototypingu, při němž je stroj kompletně nasimulován, což snižuje náklady, šetří čas a zajišťuje, že vývoj stroje probíhá podle plánu. Pod označením virtuální výroba disponuje Siemens službou, jež shromažďuje a optimalizuje NC programy pro velký počet vysoce hodnotných obrobků. Přitom mohou být NC programy simulovány pro různá místa výrobního postupu a na virtuálním obrobku lze analyzovat optimalizaci rychlosti, případně kvalitu obráběného povrchu. Uživatelům obráběcích strojů ukázal Siemens novinku, jež je určena jak pro malou a středně velkou sériovou výrobu, tak pro masovou produkci. Obrazovky u strojů mají kromě grafického programování kompletní podporu pro zobrazení programů DIN/ISO. Tím jsou pokryty všechny programovací metody etablované po celém světě. Velkým zájem výrobců obráběcích strojů a forem byl o možnosti zlepšení kvality opracovaného povrchu, přesnost nástrojů a zkracování času opracování. V tomto ohledu se těšila značné pozornosti Advanced Position Control. Hromadné nasazení obráběcích strojů v automobilovém průmyslu si vyžádalo nové výrobní koncepty. Řešení pro tato zařízení nazvané Solutions for Powertrain spočívá ve standardizaci vizualizace, obsluhy, diagnostiky, softwarových i hardwarových součástek. Slouží ale také jako nástroj pro projekt management, který podporuje koordinaci výroby. Pro přenos dat do a z řídicího systému vyvinul Siemens modulární systém Motion Control Information System (MCIS). Nabízí například řešení pro výrobní data a nástrojové hospodářství, ale i řízení údržby. Díky spojení obrazovek s webovými stránkami jsou ve firemní síti stále k dispozici potřebné informace pro výrobu a o výrobě. Služby společnosti Siemens založené na využívání internetu pod označením eps Network se uplatňují také při plánování a provádění údržby a současně vytvářejí platformu pro servis a zákaznickou podporu. Tyto eps služby lze konfigurovat prostřednictvím bezpečného internetového spojení z jakéhokoliv místa na světě na serveru eps. Příkladem je dálkový přístup k řízení, které optimalizuje diagnostiku poruch s řízením dráhy pohybu nástroje, monitory a datovými službami (porovnávání a archivace dat) nebo analýza stavu jednotlivých součástek obráběcích strojů pro potřeby údržby a oprav. Výstavy EMO se zúčastnilo také několik pracovníků obchodního úseku A&D MC MT (Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty) vedených ředitelem Ing. Vladimírem Škopem, kterého jsme se zeptali: Jaký úkol jste plnili v Miláně? V expozici Siemens jsme nabízeli určitý servis především českým návštěvníkům, a to nejen v překonávání jazykových barier, ale také v navazování kontaktů a získávání nových informací. Vlastně jsme podporovali zájmy celé české komunity na výstavě. Jaká byla účast českých výrobců obráběcích strojů? Opravdu reprezentativní. Naši partneři se měli čím pochlubit. Například Tajmac ZPS Zlín představil šest obráběcích center. Také bych měl jmenovat MAS Kovosvit Sezimovo Ústí, Škodu MT Plzeň, expozici brousicích strojů firmy Erwin Junker, dále TOS Hulín, TOS Kuřim, TOS Vansdorf, TOS Čelákovice nebo CETOS Praha a další. Nový hospodárný vřetenový motor (ECS) se hodí především pro opracování hliníku díky jmenovitému točivému momentu od 30 do 80 newtonmetrů a maximálnímu počtu až otáček za minutu. Nový modulární systém MCIS umožňuje kontrolu, řízení, údržbu a optimalizaci provozu jednotlivých obráběcích strojů i celých výrobních zařízení. Jednotlivé pakety mohou být nasazeny společně s řídicím systémem Sinumerik nebo jinými řídicími systémy. Jaké trendy výstava naznačila? Především expozice Siemens znovu potvrdila, že mezi nejvýznamnějšími světovými firmami zaujímáme přední postavení. Jsme v čele vývoje, který směřuje ke zvyšování výkonů obráběcích strojů a obráběcích rychlostí, speciálně v pěti a víceosém obrábění. Soustavně se zvyšuje inteligence strojů a zjednodušuje se programování a obsluha.

8 PROJEKT 8 Fórum A&D Prosinec 2003 Při poradě (zleva): vedoucí projektu Ing. Tomáš Dytrych (Plzeňský Prazdroj), Ing. Václav Pravda (Siemens Praha), Ing. Winfried Baginsky (Siemens Erlangen) a Ing. Zdeněk Kohout (Plzeňský Prazdroj) Václav Brudna odebírá vzorek pro stanovení stupňovitosti mladiny. Automatizace v Plzeňském Prazdroji Kde se pivo vaří... Plzeňské pivo se stalo světovým pojmem a město Plzeň pak doslova Mekkou přátel piva. Ode dne, kdy byla v Měšťanském pivovaru v Plzni uvařena první várka světlého ležáku, tedy od 5. října 1842, hledali naši předchůdci to správné označení pro tento mimořádný, ohromující výrobek, jenž překonal svými vlastnostmi vše dosud vytvořené ve světovém pivovarnictví. Plzeňský pramen nebo též Prapramen, Měšťanské plzeňské, Plzeňský pravý zdroj to jsou značky, které si Měšťanský pivovar nechal zapsat koncem 19. století. Ujala se však jiná, česky zvukomalebná: Prazdroj. Plzeňský Prazdroj, a. s., který zahrnuje pivovary Plzeň, Radegast (Nošovice) a Velké Popovice, zaměstnává celkem lidí. Ve smyslu manažerského řízení patří do skupiny také pivovar Šariš na Slovensku. Celková produkce čili výstav činila loni celkem 9 miliónů hektolitrů piva a z toho se asi 12 % vyvezlo. Zbytek se vypil v České republice a Plzeňský Prazdroj odhaduje, že jeho podíl na českém trhu dosahuje 48 %. Celkový obrat v České republice přesahuje 8 miliard korun. Obliba piva spočívá především v tradičním receptu, ale to neznamená, že se výrobní postup nemodernizuje. I v pivovarnictví hraje automatizace důležitou roli, říká Ing. Václav Pravda z divize Automatizace a pohony společnosti Siemens. Máme v Plzni v provozu celou řadu řídicích systémů Simatic. Nyní se zde buduje nová varna Pilsner Urquell, kterou technologicky zajišťuje německá firma Huppmann, a v rámci tohoto projektu dodá Siemens řídicí systém Simatic. V současné době se staví v pivovaru

9 PROJEKT Fórum A&D Prosinec Eva Soukupová při obsluze řídicího systému varny Ing. Ladislav Svoboda, jeden ze specialistů pro informační systémy u ventilového bloku na filtraci Velké Popovice nové cylindrokónické tanky pro fermentaci (kvašení) piva. Vlastní řídicí systém pro tyto tanky dodává firma Esonic, která je častým dodavatelem našich řídicích systémů do pivovarů, zejména pokud jde o skupinu Plzeňského Prazdroje. Tento systém je opět na bázi našich systémů Simatic a vizualizace na bázi WinCC. Probíhá také menší rekonstrukce varny v pivovaru Radegast v Nošovicích, samozřejmě s dodávkami řídicích systémů Siemens. Paralelně s těmito menšími akcemi běží největší projekt přímo v Plzni. Základem je sběr dat Systém, který se snažíme zavést, by měl mít výhodu v tom, že může získat veškeré informace z jednotlivých řídicích systémů na všech výrobních střediscích, ty jednoduše soustředit do jedné databáze a potom nadstavbovým systémem informace zpracovat, říká Ing. Zdeněk Kohout, specialista informačních systémů. Z jednoho místa se budeme moci podívat na jakékoliv místo v závodě. Jsou to informace technologické a už se pracuje na propojení s informačním systémem SAP, což znamená i propojení s ekonomickými daty. Před dvěma lety se vedení společnosti rozhodlo nasadit systém, který by poskytoval potřebné informace včas, aby bylo možné pružně plánovat výrobu a v případě potřeby rychle reagovat. Automaty u nás řídí várku, ale nikoliv celý proces, připomíná nám během prohlídky pivovaru Ing. Ladislav Svoboda, jeden ze specialistů pivovaru pro informační systémy. Z výběrového řízení vítězně vyšla nabídka firmy Siemens. Vedoucí projektu Ing. Tomáš Dytrych nás informuje: Siemens předložil nejvýhodnější nabídku. Má zkušenosti s automatizací v potravinářství a v pivovarnictví. Osvědčený systém AspenTech Projekt společnosti Siemens vychází z osvědčeného systému americké firmy AspenTech. Příprava projektu nebyla jednoduchá, říká Ing. Winfried Baginsky, vedoucí projektu v rámci Siemens, pracovník divize Industrial Solutions and Services se sídlem v Erlangenu. Zde je nasazeno mnoho různých automatických systémů, ať řídicích či kontrolních. Takže prvním a nejdůležitějším úkolem je sbírat všechny potřebné informace z celého závodu a dopravit je do ústřední databáze. Dokončení na další straně

10 PROJEKT 10 Fórum A&D Prosinec 2003 Ve stáčírně plechovek Dokončení ze strany 9 Údaje z různých přístrojů musíme přenést v reálném čase a získaná data lze pomocí našeho programu vyhodnotit a automaticky zpracovat report jako podklad pro rozhodování. Ale ještě jedna funkce je velmi důležitá produkt tracking. To znamená, že můžeme zpětně sledovat celý tok materiálu v pivovaru v každém časovém bodě po celý technologický proces, a to velmi pružně. To je velmi důležité, protože normy Evropské unie, jež vstoupí v příštím roce v platnost, vyžadují tuto funkci v potravinářském průmyslu právě proto, aby mohla být stále sledována kvalita produktu. Dosud to nebylo možné. Splnění tohoto autoritativního zadání je pro nás jako pro Siemens velmi závažné, protože jsme byli jediní, kteří mohli nabídnout tak širokou paletu funkcí. Pro podporu v lokálním prostředí uzavřel Siemens smlouvu s firmou Sidat. Jejím účelem je zapojení českého subjektu do tohoto projektu, jednak jako pomoc při napojení na úroveň stávajícího technologického řízení, a jednak pro následný servis a hotline první úrovně. Projekt bude uveden do provozu v říjnu 2004, v době tradičních oslav narozenin Plzeňského Prazdroje a piva Pilsner Urquell, populárního Pilsner Festu. Centrální databáze bude v Plzni zpracovávat v reálném čase všechny důležité informace. Siemens dodává tento systém jako software Manufacture Execution System (MES), který hraje stále větší roli v automatizační technice. Je to spojovací článek mezi jednotlivými prvky řídicí úrovně a podnikovou úrovní Enterprise Resource Planning (ERP). Bezesporu má velkou budoucnost díky možnosti v nasazení v různých řešeních.

11 Z VÝROBNÍCH ZÁVODŮ Fórum A&D Prosinec Evropský projekt výroby v Mohelnici Největší akce v divizi Automation and Drives, Standard Drives (A&D SD) nese název Koncepce výroby elektromotorů v Evropě. Cíl tohoto projektu v oblasti výroby asynchronních elektromotorů zní: jasně definovat a rozdělit úkoly tří závodů Siemens v Evropě, které se zabývají touto výrobou. Jde o závod v Bad Neustadtu a dva závody v České republice - v Mohelnici a Frenštátu pod Radhoštěm. Vedoucí útvaru PT2 - Předmontáže a Montáže Milan Knobloch, Pavel Minarik (ze stejného útvaru) a vedoucí útvaru PT - Přípravy výroby a projektu Koncepce výroby elektromotorů v Evropě Ing. Pavel Pěnička při jednání k realizaci první etapy projektu. Pavlína Urbášková při strojním zatahování vinutí v Navijárně N13. ponentů především pro závod v Bad Neustadtu. Realizace celého projektu v Mohelnici si vyžádá investiční prostředky ve výši 15 milionů eur. První etapa byla dokončena začátkem letošního roku zahájením výroby v nové montážní hale v objektu 1. Výroba byla přesunuta a nově zorganizována v zrekonstruované hale 1. Došlo k rozdělení předmontáže a montáže asynchronních elektromotorů osových výšek 56 až 160 mm a o výkonech 250 W až 18,5 kw podle charakteru výrobku. V nové hale je montováno v části VSM (standardní Pilířem celého projektu se stal závod Siemens Elektromotory v Mohelnici, kde se vyrábějí motory o výkonu 250 W až 18 kw v devíti osových výškách od 56 do 160 mm. Jeho brány ročně opustí 1,2 milionu motorů, což závod staví co do objemu výroby na první místo v oblasti výroby asynchronních motorů ve světě. Úkolem mohelnického závodu v celém projektu je výroba skladových a katalogových provedení motorů a výroba standardních kommotory) vysoce produktivně asi 40 procent elektromotorů z celkové produkce závodu. Jde o tzv. základní provedení elektromotorů v objemu kolem 500 tisíc kusů za rok v 750 variantách. Naproti tomu v části VKM (katalogové motory) jsou flexibilně montována především katalogová a zákaznická provedení elektromotorů. Zde činí objem zhruba 800 tisíc kusů za rok v 10 tisících variantách. Součástí realizace projektu byla instalace nových ekologických lakoven elektromotorů, nových montážních linek a produktivních obráběcích strojů v předmontáži pro cirkulární frézování zámků koster. Druhou etapou realizace projektu je vybudování technologického centra výroby magnetických obvodů pro závody v Mohelnici a Bad Neustadtu. Cílově by měla lisovna v Mohelnici zásobovat magnetickými obvody i zbývající závody Siemens na výrobu asynchronních motorů ve světě. Projekt předpokládá koncentraci investičně náročných zařízení pro lisování a paketování magnetických obvodů a tlakového lití rotorů v jednom závodě. Tento projekt se v současné době dokončuje. Cílem třetí etapy projektu, která byla zahájena na jaře roku 2003, je koncentrace obrábění hřídelí a rotorů v jedné hale v návaznosti přes řízený sklad na montáž elektromotorů. Tato etapa bude dokončena začátkem kalendářního roku Současně již probíhají projekční práce na realizaci čtvrté poslední etapy projektu. V jejím rámci budou v Mohelnici vybudovány dvě navijárny na podobném principu rozdělení výrobků jako u montáže. Spektrum výrobků (navinutých statorových svazků) bude rozděleno do dvou skupin. První skupina tzv. základních provedení bude anonymně vyráběna ve Standardní navijárně. Jedná se asi Dana Šebestová a Jarmila Šipková při protahování svazků motorů osové výšky 63 na montážním páse VS1 (skladových motorů) v nové montážní hale. o 800 tisíc statorů ve zhruba sto variantách. Dalších 500 tisíc statorů v asi 2,5 tisících variantách bude vyráběno ve Speciální navijárně. Tato etapa bude dokončena v polovině roku Ing. Pavel Pěnička, vedoucí útvaru Příprava výroby A&D SD Mohelnice Foto: Dana Šafářová

12 NOVINKY 12 Fórum A&D Prosinec 2003 Symbióza dánské invence a německé preciznosti Průtokoměry Siemens Divize Automatizace a pohony (A&D) firmy Siemens zaujímá vedoucí postavení dodavatele automatizačních technologií pro světový zpracovatelský průmysl. Jednou z jejích strategických obchodních aktivit je procesní instrumentace. Klíčovou součástí nabídky jsou průtokoměry. Používají se mj. v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu, ve vodárenství a energetice a představují více než čtvrtinu současné poptávky po měřicí technice ve výrobě. Siemens koupil divizi Flow firmy Danfoss, a tím posílil svou pozici na trhu. Divize Automatizace a pohony ji integrovala k 1. září 2003 do samostatného obchodního úseku Procesní instrumentace. Siemens tak získal dva výrobní závody, a sice v Nordborgu (Dánsko) a ve Stonehouse (Velká Británie) a celosvětový prodej elektronických přístrojů pro měření průtoku. Siemens tím posílil své produktové a technologické portfolio a významně vylepšil přístup na trh k významným zákazníkům, zejména v Evropě a Asii. Siemens si doplnil svou produktovou paletu ve smyslu své koncepce TIA (Plně integrovaná automatizace) do té míry, že každý zákazník může obdržet ucelenou nabídku na veškeré potřebné komponenty pro automatizaci celého výrobního procesu, řekl nám Ing. Jiří Vlach, který dříve zodpovídal za výsledky divize Flow firmy Danfoss v České republice a v současnosti vede obchodní úsek Procesní instrumentace v divizi Automatizace a pohony společnosti Siemens. Od řídicích systémů přes frekvenční měniče a motory, regulátory, stykače a relé až po přístroje v samém srdci technologie. To znamená procesní měření fyzikálních veličin (teplota, tlak, výška hladiny, průtok, hmotnost) a analyzátory kapalin a plynů. Komplexní řešení od divize Automatizace a pohony společnosti Siemens znamená pro zákazníka výhodu jednoho dodavatele, tj. výhodnou cenu za celou dodávku, kompatibilitu všech produktů, společný záruční a pozáruční servis a v neposlední řadě zejména výhodu spolupráce s osvědčeným, spolehlivým a dlouhodobě stabilním partnerem. Ucelená nabídka Výsledkem integrace divize Flow firmy Danfoss je ucelená nabídka průtokoměrů od Siemens divize Automatizace a pohony pro prakticky každou aplikaci. Stávající portfolio obsahující průtokoměry prstencové, clonová měření a rotametry bylo doplněno o průtokoměry hmotnostní, jmenovitých světlostí 1,5 mm až 150 mm pro vysoce přesné měření nejen průtoku kapalin a plynů, pro přesné dávkování, ale i pro měření hustoty a koncentrace. Nabídka ultrazvukových průtokoměrů byla rozšířena o průtokoměry pro potrubí o průměru až 4 metry (25 mm až mm) pro měření průtoku kapalin, a to i elektricky nevodivých, jako jsou kondenzát, demineralizovaná voda, oleje, uhlovodíky a podobně a jejich variantu. Přibyly také průtokoměry pro dodatečnou montáž na existující potrubí, a to i bez nutnosti jeho vyprázdnění. Novinkou v programu firmy Siemens jsou ultrazvukové bateriové vodoměry. Na rozdíl od zavedených mechanických vodoměrů nevyžadují údržbu, mají zanedbatelnou tlakovou ztrátu a měří s přesností lepší než 1 % z měřené hodnoty při životnosti baterie delší než šest let. Průtokoměr unikátní konstrukce Dalším produktem rozšiřujícím stávající nabídku průtokoměrů divize Automatizace a pohony společnosti Siemens jsou průtokoměry magneticko-indukční. Jednou z posledních novinek je průtokoměr se zcela unikátní konstrukcí snímače, typ Sitrans FM MAGFLO 5100 W. Magneticko-induktivní průtokoměry, nejrozšířenější průtokoměry pro přesná měření objemových průtoků pitné i odpadní vody, prošly v posledních letech díky překotnému vývoji v oblasti elektroniky rychlou inovací. Avšak pouze pokud jde o jejich elektronické části, tedy vyhodnocovací jednotky. Ty toho umějí stále více, jejich energetická spotřeba se snížila asi na 10 W bez ohledu na jmenovitou světlost, nemusí být trvale zaplaveny, disponují větším počtem výstupů včetně moderních komunikačních protokolů (RS 485, Profibus DP, Profibus PA, HART, CanOpen, DeviceNet), jejich zprovoznění a obsluha je neustále jednodušší apod. Pokud však jde o vlastní snímače, tedy o část, která se montuje do potrubí, zde se na první pohled vývoj jakoby zastavil, říká Ing. Vlach. Samozřejmě, že jsou stále spolehlivější, mají modernější design i povrchovou úpravu, avšak zásadní novinku bychom hledali marně. Snímače zcela nové generace s názvem SITRANS 5100W řeší nejčastější nedostatky dosavadních průtokoměrů, jakož i specifické požadavky zákazníků zejména ve vodním hospodářství. Jedna výstelka pro všechny aplikace Snímač SITRANS 5100W jmenovitých světlostí DN má zcela nový design. Speciální výstelka je vyrobena ze dvou různých typů kompozitního

13 NOVINKY Fórum A&D Prosinec elastomeru na bázi NBR (Butadieneacrylonitrile-rubber), bylo by možné ji nazvat měkká-tvrdá pryž. Výrobní fyzikálně-chemický postup je patentově chráněn, oba kompozity jsou spojeny v pouze jedné výrobní operaci bez použití lepidel a pojiv, která by se mohla následně uvolňovat do měřeného média. Vzniklá výstelka je na vstupní a výstupní straně snímače měkká, tím lépe odolná abrazi, a slouží současně jako těsnění při montáži. Naopak uvnitř měřicí části snímače je výstelka ztvrzena a tak je zajištěna její excelentní dlouhodobá tvarová stálost bez ovlivnění proměnlivými tlaky a teplotami média, popř. nasákavostí, jako u běžných typů pryže. Tvarová stálost garantuje dlouhodobou přesnost. Ta je u snímače SITRANS 5100W vždy lepší než 0,25 % z aktuální hodnoty. Další předností této nové výstelky je její vynikající odolnost vůči chemikáliím. Z běžně používaných výstelek je lepší pouze PTFE (teflon). Zejména v oblasti odpadních vod v chemii a petrochemii již není nutné přemýšlet o materiálu výstelky, popř. pro jistotu instalovat drahé snímače s PTFE. Snímač SITRANS 5100W odolává i uhlovodíkům. Samozřejmostí je jeho schválení pro použití na pitnou vodu. Narozen IP 68 Častým požadavkem našich zákazníků je odolnost průtokoměrů vůči zaplavení, říká Ing. Vlach. Jak je tomu s vodotěsností šachet, ve kterých se průtokoměry často instalují, není třeba se příliš rozepisovat. Stejně tak o situaci po povodních, kdy byla zaplavena i technika instalovaná na místech, kde se voda neměla teoreticky objevit. Proti snímačům jiných výrobců, se šroubovaným pláštěm vně cívky, tj. potenciálními místy pro netěsnost, byly snímače SITRANS předchozí generace 3100W celosvařované konstrukce. V řadě SITRANS 5100W nejběžnějších světlostí DN 50-DN 300 však i tyto nadbytečné sváry chybí. Snímač má tvar prosté trubky s přírubou na vstupu a výstupu. Krček snímače mezi tělesem a svorkovnicí je standardně v provedení IP 68, svorkovnice s krytím IP 67 může být i dodatečně doplněna na krytí IP 68. Vnější plášť snímače je nově povrchově upraven práškovou barvou s vyšší odolností, než mají např. dvousložkové barvy na bázi epoxidu. Vedle přínosu zejména při tzv. zakopaných instalacích, tedy tam, kde nelze snímač umístnit do šachty a je po montáží zasypán zeminou, je použití vodou ředitelných barev podstatně šetrnější k životnímu prostředí. Moderní konstrukce snímače bez nadbytečného vnějšího pláště kryjícího cívku také dovoluje snadnější instalaci bez nutnosti použití šroubů přesné délky, popř. i s použitím svorníků. Nepatrné zúžení, viditelný přínos Vnitřní průměr snímače na jeho vstupu a výstupu odpovídá vnitřním průměrům potrubí, stejně jako připojovací příruby, vnitřní část snímače je však kuželovitě zúžena o 1x DN pro dosažení vyšší rychlosti proudění měřené kapaliny. Tím je dosaženo vyšších přesností měření v oblasti minimálních průtoků, rozšíření měřicího rozsahu a zmenšení rizika úsad a inkrustací. Významná je také úspora dodatečných nákladů tam, kde dříve bylo nutné potrubí redukovat pomocí difuzoru a konfuzoru - při použití snímače SITRANS 5100W nejsou další redukce potřeba. Zúžení vnitřního průměru snímače o 1 x DN, tj. pod úhlem menším než 7, má zanedbatelný dopad na tlakovou ztrátu - odpovídá tlakové ztrátě asi 3,6 metrů přímého potrubí původního DN. Proti kuželovým zúžením o 2 x a více DN nevyvolává vírové proudy ovlivňující měření a nezvyšuje případnou abrazi. Budicí cívky sedlového tvaru jsou umístěny přímo mezi výstelkou a vnější trubicí, v kuželovém zúžení, a jsou tak současně výborně elektricky stíněny proti rušení z vnějšku snímače. Současně má magnetický obvod nižší induktanci. Proto je možné použít velmi vysoké budící frekvence, což je výhodné zejména pro procesy dávkování, rychlé změny průtoků apod. Vestavné délky snímačů SITRANS 5100W jsou shodné jako u typu SITRANS 3100W a odpovídají normě ISO Unikátní konstrukce nové generace snímačů magneticko-indukčních průtokoměrů poskytuje zákazníkům možnost zvolit si přístroj s nejvyšším poměrem užitné hodnoty k pořizovacím nákladům na trhu, jehož dodací lhůty jsou tak krátké jako doposud nikdy. Například u DN 25-DN 600 je objednávka vyřízena do 5 dnů, konstatuje na závěr Ing. Jiří Vlach. Úspěšná akvizice divize Flow firmy Danfoss do divize Automatizace a pohony společnosti Siemens, tj. mimo jiné převzetí výrobních závodů, patentů a udržení všech zaměstnanců, vedla k vytvoření centra kompetence Siemens Flow Instruments v dánském Nordborgu. Pro všechny zákazníky je tak zaručena produktová návaznost s ohledem na náhradní díly, ale zejména jistota pokračování vývoje a výroby kvalitních vysoce sofistikovaných produktů standardu Siemens. Magneticko-indukční průtokoměr Sitrans

14 ZAJÍMAVOSTI 14 Fórum A&D Prosinec 2003 Třídimenzionální displej Na výstavě doprovázející kongres Radiologické severoamerické společnosti RSNA (Radiological Society of North America), který se konal ve dnech 30. listopadu až 5. prosince v Chicagu, představila divize Automation and Drives (A&D) společnosti Siemens první třídimenzionální displej. Odborníci Siemens jej vyvinuli společně s firmou X3D. Vynikající novinka umožňuje třírozměrné zobrazení bez toho, že by pozorovatel musel použít speciální brýle. Divize A&D se už dlouhou dobu věnuje vývoji a výrobě displejů, jež nacházejí uplatnění ve zdravotnické technice, zejména v angiografii, počítačové tomografii, magnetické rezonanci a při vyšetřování ultrazvukem. V ostravské hale Ostravská společnost TEMEX, spol. s r.o. je tradičním partnerem společnosti Siemens v oblasti automatizační techniky. Při realizaci projektů a zakázek pro své zákazníky navrhuje a dodává především zařízení a vybavení od společnosti Siemens. V současné době realizuje subdodávku řídicího systému pro zakázku Modernizace a rekonstrukce víceúčelové haly - Palác kultury a sportu Vítkovice, která se přestavuje v souvislosti s připravovaným mistrovstvím světa v ledním hokeji v roce Jedná se o řízení hlavního a záložního osvětlení víceúčelové haly, což je jeden z provozních souborů realizovaných společností Intersono SG a.s., která patří mezi špičku v oblasti prostorové akustiky. Pro řízení osvětlení je navrženo šest řídicích jednotek Simatic S7-300, které budou propojeny s jednotlivými sekcemi světelné techniky prostřednictvím sítě Profibus-DP a decentrálních periférií. Zadávání a nastavení vstupních parametrů osvětlení bude realizováno prostřednictvím operátorských panelů MP Touch. Celý řídicí systém osvětlovací techniky bude monitorován prostřednictvím vizualizačního systému ProTool/Pro. Předností takto navržené koncepce řídicího systému je možnost změn a doplňování prvků osvětlovací techniky s následnou jednoduchou úpravou software řídicího systému. pasažérů vytaženo do výše téměř 70 metrů. Potom gondola padá k zemi rychlostí 80 km/h, ale nakonec se bezpečně zastaví. Je to atrakce jen pro silné nervy. Pro silné nervy Divize Automatizace a pohony společnosti Siemens dodává pohony a řídicí systémy nejen pro nejrůznější průmyslová odvětví, ale už více než dvacet let také pro nejrůznější kolotoče a horské dráhy či ruská kola. Řídicí systémy Simatic spolehlivě slouží nejen v zábavním parku Geiselwind nedaleko Norimberku (horní snímek), ale také v atrakcích pro mnichovský svátek piva Oktoberfest (snímek vpravo). Letos patřila k nejpřitažlivějším věž Power Tower. V anatomicky upravených sedadlech s bezpečnostním jištěním je celkem 32 odvážných

15 ANKETA Fórum A&D Prosinec PF 2004 Velká vánoční anketa Vážení přátelé, chtěli bychom vám poděkovat za pozornost, kterou věnujete našemu časopisu. Publicistickou formou v něm informujeme o novinkách naší divize Automatizace a pohony, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nevíme ale, zda jste pozornými čtenáři. Proto jsme připravili tuto velkou vánoční soutěž. Můžete vyhrát pěkné ceny. Hlavní výhrou je mobilní telefon Siemens S55, další ceny jsou také zajímavé: Siemens mikiny, trička, čepice, osušky a hrníčky. Stačí, když správně odpovíte na tyto otázky: 1 Jak se jmenuje novinka, kterou Siemens vyvinul spolu s významnými zákazníky a poprvé představil na výstavě EMO v Miláně? 2 Jakou novinku prezentoval Siemens na veletrhu SPS/IPC/Drives v Norimberku? 3 Jak se jmenuje řídicí systém, který dodáváme do Plzeňského Prazdroje? 4 Který závod se stal pilířem nové Koncepce výroby elektromotorů v Evropě? 5 Co je výsledkem integrace Siemens s divizí Flow firmy Danfoss? Možnosti zasílání odpovědí do 20. ledna 2004: poštou (na obálku připište heslo: Anketa) Siemens s.r.o., Marketing divize A&D, Evropská 33a, Praha 6 elektronicky: faxem: V odpovědi nezapomeňte prosím uvést: jméno a příjmení, název firmy, adresu, telefon, případně Ze správných odpovědí vylosujeme 15 výherců. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci firmy Siemens a jejich rodinní příslušníci. Veselé Vánoce a šťastný nový rok

16 Kontakty Vedení divize: Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Dr. Ing. Joachim Wicke, ředitel divize tel.: , fax: , Ing. Martin Dvořák, ekonomický ředitel divize tel.: , fax: , Regionální prodej A&D Produkty a systémy z oblastí Průmyslové automatizační systémy Nízkonapěťová spínací a instalační technika Standardní pohony Ing.Tomáš Kutscherauer ředitel obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Čechy sever / východ Ing. Klaus Pohl vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Čechy jih / západ Ing. Václav Kolbaba vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Morava sever Siemens s.r.o., Varenská 51, Ostrava Ing. Tomáš Romek vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Oddělení prodeje region Morava jih Siemens s.r.o., areál Technologického parku, Technická 15, Brno Ing. Petr Boček vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Velkoobchodní prodej Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha Ing. Jiří Uma tel.: , fax: Servisní středisko pro A&D Siemens s.r.o. Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha Ing. Jiří Kurka vedoucí servisu a podpory zákazníků tel.: , fax: Prodej Procesní instrumentace / Procesní průmysl Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Ing. Jiří Vlach vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Prodej Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Ing. Vladimír Škop ředitel obchodního úseku tel.: , fax: e- mail: Prodej Pohony velkých výkonů Siemens s.r.o., Varenská 51, Ostrava Ing. Tomáš Romek vedoucí obchodního úseku tel.: , fax: Prodej Standardní pohony Siemens s.r.o., Evropská 33a, Praha 6 Ing. Igor Russnák ředitel obchodního úseku tel.: , fax: Systémy pro řízení automobilového průmyslu Zelená 184, Mladá Boleslav - Bradlec Dipl.-Ing. Armin Grozinger vedoucí úseku tel.: , fax: Siemens Service A&D Zelená 184, Mladá Boleslav - Bradlec tel.: , fax: servis, diagnostika, náhradní díly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce Fórum A&D Časopis pro partnery a zákazníky divize Automatizace a pohony (A&D) Číslo 3 - prosinec 2003 Vydavatel: Siemens s.r.o., divize A&D Adresa: Evropská 33a, Praha 6 Redakční rada: Joachim Wicke (předseda), Vladimíra Hercogová, Ivana Pincová (marketing), Karel Sedláček (redaktor) Uzávěrka: 3. prosince 2003 Grafické studio a tisk: Tercie Praha s.r.o. Reg.zn. MK: 8184 Na internetu nás najdete na adrese: www. siemens.cz/ad s

Kontakty. Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449

Kontakty. Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449 Kontakty Siemens, s.r.o. divize Automatizace a pohony Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 033 303 Fax: 233 032 449 Prodej Praha Evropská 33a 160 00 Praha 6 Telefon: 233 032 411 Fax: 233 032 492 Prodej

Více

Školicí středisko Siemens

Školicí středisko Siemens Školicí středisko Siemens Nabídka kurzů: září 2013 září 2014 Školení pro automatizaci a průmyslová řešení www.siemens.cz/sitrain SIMATIC S7 ST-MICRO1 SIMATIC S7-1200 2 dny / 6 000,- Kč Kurz zaměřený na

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Inteligentní a energeticky úsporný pohon

Inteligentní a energeticky úsporný pohon Logo spoločnosti - JPG rozlíšenie 200x200 pxl. Názov spoločnosti: Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r.o. Komodita:(vypísať slovom) Vstrekovacie lisy a periférne zariadenia Základné informácie o spoločnosti:

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení

ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA. Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení ServoFit planetové převodovky PHQ/ PHQA Quattro pohony s největším výkonem v nejmenším provedení Mílové kroky pro pohony obráběcích strojů V součtu inovací nepřekonatelný Velikost 7 Velikost 8 Velikost

Více

Sika Industry Inventing the Future

Sika Industry Inventing the Future Sika Industry Inventing the Future Segmenty trhu pro potřeby našich zákazníků: automobilový průmysl automotive Aftermarket transportation spotřebiče & komponenty nástroje & kompozity Vyvíjíme řešení pro:

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

AS-interface Česká republika 2006

AS-interface Česká republika 2006 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2006 1 Akce 1.1 AMPER 2006 Ve dnech od 4. do 7. dubna 2006 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 14. ročník

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda

KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY. těžba doprava letectví armáda KONEKTORY KABELOVÉ SVAZKY PŘEPÍNAČE KOMPONENTY armáda TĚŽEBNÍ SYSTÉMY Důlní technika Vrtná zařízení na moři i na souši Napájecí a řídící systémy Komplexní řešení propojení LETECKÝ PRŮMYSL Motory, draky

Více

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0

Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Draft Digitální podnik na cestě k Průmyslu 4.0 Unrestricted Siemens AG 2016 Okolo roku 2000 se začínal prosazovat nový pojem e-business Podaří-li se plně a v celé šíři firmy integrovat procesy a navázat

Více

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R...

Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R... Nové hořáky v modelových řadách RIELLO R... Plynové, olejové a dvoupalivové hořáky RIELLO Modelová řada R zahrnující hořáky RIELLO o velikostech 300-500, které stávající sérii uzavíraly na 5000 kw, byla

Více

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible

Automatizace a pohony SIMATIC HMI. Charakteristika. WinCC flexible SIMATIC HMI Charakteristika Jednotné konfigurační prostředí Od Micro panelů až po vizualizaci na PC... Jednotné konfigurační prostředí Možnost použití projekčních dat pro různácílovázařízení (panely, PC)...

Více

Řešení Vašeho nástrojového managementu

Řešení Vašeho nástrojového managementu Řešení Vašeho nástrojového managementu TDM Systems komp TDM Systems profesionálové pro správu nástrojových dat Již více než 20 let vyvíjí a prodává společnost TDM Systems GmbH software pro organizaci nástrojů

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012

Global Concepts for Local Markets. Tisková konference. Praha, 18. září 2012 Global Concepts for Local Markets Tisková konference Praha, 18. září 2012 Kdo jsme: Kolem 80 zaměstnanců společnosti Mesago se ročně angažuje v momentálně 21 akcích s výrazně více než 2 500 vystavovateli

Více

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV

spoleènosti Představení VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV Představení spoleènosti VÝROBCE SYSTÉMÙ ØÍZENÍ OSVÌTLENÍ A BEZDRÁTOVÝCH SENZORÙ PRO AUTOMATIZACI BUDOV SMART SOLUTIONS FOR BUSINESS AND TECHNOLOGY SINCE 1990 WWW.ENIKA.CZ Výrobce bezdrátových senzorù a

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

Nejvyšší výkony podmíněné provozem

Nejvyšší výkony podmíněné provozem 12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS

Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Dodávka systému pro pokročilé řízení pohybu a pětiosé obrábění pro projekt NTIS Název veřejné zakázky: část 1 veřejné zakázky: Dodávka obráběcího stroje pro pětiosé frézování část 2 veřejné zakázky: Dodávka

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů

BySprint. efficiency in. laser cutting. Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů efficiency in laser cutting BySprint Ekonomické laserové řezací zařízení pro aplikace převážně do šesti milimetrů 2 BySprint soustředěný a ekonomický BySprint je optimální zařízení pro uživatele, kteří

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Modernizace systémů potravinářského chlazení

Modernizace systémů potravinářského chlazení Modernizace systémů potravinářského chlazení Základníúdaje o společnosti(1) je jednou z významných českých firem zabývající se: Automatizací procesů a technologií Průmyslovou informatikou Kvalifikační

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Přehled měřicích přístrojů vyráběných firmou KROHNE Plováčkové průtokoměry jsou použitelné pro kapaliny a plyny. Mají skleněný, keramický nebo kovový měřicí kónus (příp. s výstelkou z PTFE), mohou být

Více

... VF-nC3S... VF-S11... VF-MB1... VF-FS1... VF-PS1... VF-AS1

... VF-nC3S... VF-S11... VF-MB1... VF-FS1... VF-PS1... VF-AS1 Frekvenční měniče........ VF-nC3S........ VF-S11........ VF-MB1........ VF-FS1........ VF-PS1........ VF-AS1 VF-nC3S NanoDrive kompaktní třída Frekvenční měniče TOSHIBA jsou dodávány do celého světa a

Více

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava

T-DIDACTIC. Motorová skupina Funkční generátor Modul Simatic S7-200 Modul Simatic S7-300 Třífázová soustava Popis produktu Systém T-DIDACTIC představuje vysoce sofistikovaný systém pro výuku elektroniky, automatizace, číslicové a měřící techniky, popř. dalších elektrotechnických oborů na středních a vysokých

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura

Bosch Rexroth v České republice. Produktová brožura Bosch Rexroth v České republice Produktová brožura 2 Bosch Rexroth, spol. s r. o. Rexroth v České republice PŘEDSTAVENÍ Od roku 1990 zastupujeme Bosch Rexroth AG, tohoto čelního světového výrobce komponentů

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

VSTUP DO SVĚTA PLNĚ ELEKTRICKÝCH STROJŮ - ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH A ÚSPORNÝCH. Vstřikovací stroje řady AX

VSTUP DO SVĚTA PLNĚ ELEKTRICKÝCH STROJŮ - ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH A ÚSPORNÝCH. Vstřikovací stroje řady AX VSTUP DO SVĚTA PLNĚ ELEKTRICKÝCH STROJŮ - ENERGETICKY EFEKTIVNÍCH A ÚSPORNÝCH Vstřikovací stroje řady AX PARTNER PRŮMYSLU KraussMaffei je prémiový partner zpracovatelského průmyslu plastů a pryže s celosvětovou

Více

Environment monitoring systems

Environment monitoring systems Environment monitoring systems Hlavní strategií společnosti ENVItech Bohemia s. r. o. je poskytnout zákazníkovi co nejkompletnější sortiment zboží a služeb v co nejvyšší kvalitě. Našimi zákazníky jsou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Synchronní měření Podpora pro Smart Grids AIS spol. s r.o. Brno WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL Profil společnosti AIS spol. s r.o.: Společnost AIS byla založena v roce 1990. Zaměstnanci společnosti

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015

Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 Českomoravská elektrotechnická asociace, MSV 2015, 15.9.2015 KUKA Roboter GmbH Strana 2 KUKA a Industry 4.0 KUKA je 1898 1956 Společnost KUKA byla založena v Augsburgu jako výrobce acetylénových lamp.

Více

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM

Systém SmartStruxure. Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov. Získejte maximum z vaší energie SM Systém SmartStruxure Se softwarem StruxureWare pro Řízení Budov Získejte maximum z vaší energie SM Zvyšte IQ vaší budovy Software + Hardware + Inženýrství + Instalace + Servisy = systém SmartStruxure 1

Více

Školou k jednoduchosti

Školou k jednoduchosti Školení Lenze Školou k jednoduchosti Je to tak jednoduché. 1 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních kroků až ke

Více

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen Asociace montážních firem Kompaktní měřič tepla SHARKY 775 Použití Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SHARKY 775 je moderní mikroprocesorový přístroj určený k fakturačnímu

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e

CP1L. » Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u. » R y c h l é z p r a c o v á n í d a t. » S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e CP1L K o m p a k t n í P L C a u t o m a t» R y c h l é z p r a c o v á n í d a t» Rozšíře n é f u n kce ří z e n í p o h y b u» S n a d n é p ři p o j e n í a ko m u n i k a c e Využijte velkou myšlenku

Více

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan Moderní metody projektování Siemens + Eplan Listopad 2014, Praha, Ostrava SIRIUS Safety SIRIUS SIMOCODE Zdeněk Bekr Luboš Holubec Tel: 499 903 131 E-mail: zdenek.bekr@siemens. @siemens.com, Tel.: 499 903

Více

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014 Díky pozitivní zpětné reakci na seminář konaný v roce 2012, byl opět zorganizovaný firmou ZIEHL- ABEGG s.r.o. Divize pohonů, na podzim roku 2014 odborný seminář zaměřený

Více

Úspory elektrické energie v osvětlení

Úspory elektrické energie v osvětlení Úspory elektrické energie v osvětlení Ochrana přírody a uvážená spotřeba energie Klíčovým úkolem dneška je najít řešení pro efektivní a zároveň úsporné využití elektrické energie. V tomto chceme být Vaši

Více

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min

S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou

Více

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz

Najděte si, prosím, všechny obchodní kontakty a adresy na stránce interroll.cz Firma Interroll je celosvětově působícím dodavatelem klíčových produktů pro řešení manipulace s materiálem. Naše firma se sídlem v Sant Antonino (Švýcarsko) má zastoupení ve více než 29 zemích. Najděte

Více

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073.

Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. Projekt EU - Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe, r.č. CZ.1.07/1.1.10/03.0073. BADAL Miloš. Popis účasti. V tomto grantovém projektu jsem tvořil příručku pro základní pochopení

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

PLNĚ ELEKTRICKÉ VYSOCE PRODUKTIVNÍ, ČISTÉ A PŘESNÉ. Vstřikovací stroje řady EX

PLNĚ ELEKTRICKÉ VYSOCE PRODUKTIVNÍ, ČISTÉ A PŘESNÉ. Vstřikovací stroje řady EX PLNĚ ELEKTRICKÉ VYSOCE PRODUKTIVNÍ, ČISTÉ A PŘESNÉ Vstřikovací stroje řady EX PARTNER PRŮMYSLU KraussMaffei je prémiový partner zpracovatelského průmyslu plastů a pryže s celosvětovou působností. Automobilový

Více

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách.

Problémy vytvořené velkou rozmanitosti monitorování tlaku v pneumatikách. ALLIGATOR sens.it Programovatelný senzor tlaku v pneumatikách. Evropská komise se rozhodla zavést monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, stejně jako ke snížení

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Motory. Motor typové řady 1FK7. Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace. Brožura - listopad 2010. Answers for industry.

Motory. Motor typové řady 1FK7. Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace. Brožura - listopad 2010. Answers for industry. Siemens G 11 Kompaktní synchronní motory pro řídící pohybové aplikace Brožura - listopad 10 Motory nswers for industry. Siemens G 11 Osvědčený standard pro řídící pohybové úlohy Schématický diagram Schématický

Více

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT

DATOVÝ SKLAD TECHNOLOGICKÝCH DAT R. T. S. cs, spol. s r. o. Novinářská 1113/3 709 00 Ostrava IČO: 18051367 DIČ: CZ18051367 Tel.: +420 59 7450 219 Fax: +420 59 7450 247 E-mail: info@rtscs.cz URL: www.rtscs.cz Společnost je zapsána v OR

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Záruka kvality pro plošné materiály

Záruka kvality pro plošné materiály On-line měřící a řídící systémy Záruka kvality pro plošné materiály Rentgenové měření do 5kV, bez legislativy! INFRAČERVENÉ ČIDLO NIR+MIR v jednou měřeném místě, patentováno! 1 Řešení pro aplikace Řídící

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů KRYOGENIKA

Možné aplikace dodávaných komponentů KRYOGENIKA Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů KRYOGENIKA Regulační technika se stoletou tradicí Přímočinné regulátory pro nízké teploty (od -200 C):

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility

Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti. Komunikační jednotky E65C. Na vrcholu flexibility Elektroměry Komunikační jednotky pro měření v průmyslu, obchodu a v rozvodné síti Komunikační jednotky E65C Na vrcholu flexibility Měřiče zůstanou komunikační technologie se mohou měnit. Pokračující liberalizace

Více

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz

- 1. VOTUM s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 info@votum.cz. www.votum.cz - architekti energie SolarEdge vyrábí nejpokročilejší generaci invertorů, které účinně eliminují známá omezení ve světě fotovoltaiky. Chytrá DC ASIC technologie a aktivní elektronika umožňuje zvýšit výrobu

Více

AS-interface Česká republika 2005

AS-interface Česká republika 2005 Výroční zpráva zájmového sdružení právnických osob AS-interface Česká republika 2005 1 Akce 1.1 AMPER 2005 Ve dnech od 4. do 8. dubna 2005 se v Pražském veletržním areálu Letňany uskutečnil 13. ročník

Více

Nové trendy v oplocení a branách

Nové trendy v oplocení a branách Heras International Nové trendy v oplocení a branách Sídlo společnosti Heras v Holandsku Oplocení a brány, zkušenosti již od roku 1952 Heras svým stálým vývojem celkového řešení, činí Vaše prostory bezpečnějšími.

Více

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw

Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw Rotační šroubové kompresory RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky

Systémový partner v hydraulice. Vše z jedné ruky Systémový partner v hydraulice Systémový partner v hydraulice Vše z jedné ruky Hydraulika znamená HANSA-FLEX. Dnes více než kdy jindy. Firma HANSA-FLEX se vyvinula ve vedoucí evropský podnik v oblasti

Více

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Rotační šroubové kompresory. RMF 110-132 - 160 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF - - kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Rotační šroubové kompresory RMF vysoký výkon vysoká spolehlivost snadná údržba to vše je výsledkem desetiletí zkušeností s vývojem a konstrukcí

Více

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci

BySpeed Pro. laser cutting. efficiency in. Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci efficiency in laser cutting BySpeed Pro Dynamický úsporný balíček pro maximální spolehlivou produkci 2 BySpeed Pro dynamické, efektivní, nepostradatelné BySpeed Pro je dynamický úsporný balíček pro maximální

Více

O společnosti. Kvalita především

O společnosti. Kvalita především Profil společnosti O společnosti Kvalita především Naší vizí je dodávat společnostem kvalitní specializované inženýrské služby šité na míru, založené na odbornosti a důvěře. Vážíme si dlouhodobé spolupráce

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov

Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Jednoduché propojení rozvaděčů s řídicími systémy budov Komunikační systém Acti 9 poskytuje vašim obchodním partnerům úplnou kontrolu nad jejich elektroinstalací 100% Pouze od Schneider Electric exclusive

Více

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti

COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti COFELY a.s. Výroba rozvaděčů Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti ARiS

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2310201319 Investor: pan Peter Kovalčík RD Ruda 15, Velké Meziříčí email: peter.kovalcik@seznam.cz

Více