Černobyl - 25 let. Proč se to stalo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černobyl - 25 let. Proč se to stalo?"

Transkript

1 Černobyl - 25 let 26. dubna 1986 nadzdvihly tisícitunové víko čtvrtého reaktoru elektrárny Černobyl dva silné výbuchy: nejprve nahromaděná pára, pak vodík vzniklý reakcí páry na zirkoniových obalech paliva. Grafit, který reaktor používal jako moderátor, začal hořet a sloup kouře vynášel do ovzduší množství radioaktivních prvků. Proč se to stalo? Protože RBMK reaktor je kuriozní konstrukce, jiné než ostatní světové energetické reaktory. Tento typ reaktoru pochází ze 60. letech minulého století a je pro něj charakteristické, že palivové články jsou umístěny každý v samostatném kanále, kterým proudí chladivo (voda). Jako moderátor (zpomalovač) neutronů se v něm používá grafit. Obsluha měla za úkol provést experiment - ověřit setrvačný doběh turbogenerátoru. Experimentem se mělo zjistit, jestli bude generátor po rychlém uzavření páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet proudem čerpadla nouzového chlazení. Experiment prováděli elektrotechnici a ne jaderní odborníci. Před zahájením testu a v jeho průběhu došlo k několika vážným lidským chybám a nedodržení bezpečnostních předpisů. Prvním prohřeškem proti předpisům bylo dlouhodobé odpojení systému havarijního chlazení krátce poté, co bylo zahájeno snižování výkonu reaktoru. Další chybou operátorů byl prudký pokles výkonu reaktoru z 1000 MW na 10 MW, čímž došlo k téměř úplnému zastavení reakce v reaktoru. V tu chvíli měli operátoři ukončit prováděný experiment a reaktor definitivně odstavit, protože jej dostali do nestabilního stavu, mimo oblast povoleného provozu. Rozhodli se však v experimentu pokračovat. Výkon se stabilizoval na 200 MW tepelných, tedy ve stavu, v jakém byl provoz reaktoru zakázán. Poklesl tlak a začal se zvyšovat výkon reaktoru. Operátoři se však dopustili další zásadní chyby, protože zablokovali havarijní ochranu, která by jinak v tuto chvíli reaktor automaticky odstavila z provozu.

2 Další vážná chyba nastala, když operátoři zjistili, že v aktivní zóně reaktoru je spuštěna jen polovina z minimálního povoleného počtu regulačních tyčí. Přestože podle předpisů měli okamžitě odstavit reaktor, neučinili tak a pokračovali dál v experimentu. Následkem toho nekontrolovatelně vzrostl výkon reaktoru, došlo k přehřátí paliva a destrukci jeho pokrytí. Následovaly 2 výbuchy. Reaktor byl přetlakován tak, že pára při první explozi odsunula horní betonovou desku reaktoru o váze 1000 tun. Druhá exploze následovala v rozmezí 2 až 5 sekund po první a vybuchl při ní vodík vzniklý reakcí vodní páry s rozžhaveným grafitem. Vinu na havárii nese i vedení elektrárny, které bylo ve vleku direktivních a politicky motivovaných rozhodnutí nadřízených orgánů. Opomenout nelze ani negativní vliv následného utajování informací, které bylo pro tehdejší sovětský režim typické. Záchranná opatření Prvním krokem likvidace bylo hašení požáru. Hasiči, kteří vůbec neznali příčinu ohně, zalévali nejdříve trosky reaktoru vodou, čímž situaci ještě zhoršovali a docházelo k dalším menším explozím. Aby se zabránilo únikům radioaktivity, byl reaktor postupně zasypán celkem 5 tisíci tun sloučenin bóru, dolomitu, písku, hlíny a olova shazováním z rychle přelétajících vrtulníků. Sypké materiály uhasily požár grafitu a částečně absorbovaly unikající radioaktivní aerosoly. Únik radioaktivity byl zastaven až 6. května Od 7. května byla aktivní zóna chlazena tekutým dusíkem a 8. května klesla teplota v aktivní zóně na cca 300 C. Významnější únik radioaktivity z reaktoru tedy trval 10 dnů. Celkem se odhaduje, že do životního prostředí se dostalo asi 5 % celkového inventáře radionuklidů v aktivní zóně. Sarkofág, který kryje zničený reaktor, byl dostavěn v listopadu 1986 a od té doby je čtvrtý blok zakryt. Životnost sarkofágu byla stanovena na 30 let, ale již se objevují praskliny. V dubnu 1993 byly tyto praskliny utěsňovány skleněnými vlákny nebo oplechováním. Nejbližší město u Černobylu, Pripjať, bylo evakuováno během 48 hodin po havárii. 2. a 3. května bylo několik desítek tisíc obyvatel evakuováno z oblasti do 10 km. 4. května bylo evakuováno dalších lidí z okruhu 30 km.

3 Následky V průběhu havárie uniklo zhruba Bq (becquerel) radioaktivních látek. To je dvacetkrát méně, než uniklo celkem do atmosféry při testování atomových zbraní v šedesátých letech (před přijetím smlouvy o zákazu testů z roku 1963). V době těsně po havárii bylo na místě 26 lidí, včetně požárníků, všichni zemřeli na vysokou dávku radiace. Další čtyři dělníci na elektrárně zemřeli na popáleniny nebo byli zabiti padající konstrukcí. Jeden dělník dostal infarkt a zemřel v nepřímém spojení s havárií. Na elektrárně bylo 26. dubna dalších 203 lidí, kteří byli ošetřeni kvůli podezření ze zasažení vysokou dávkou radiace, což bylo u 134 z nich potvrzeno. Tito všichni se postupně uzdravili. V širším okolí elektrárny nebyl nikdo v době havárie ozářen vysokou dávkou radiace. K likvidaci havárie bylo v prvních dvou letech povoláno dvěstě tisíc lidí. Průměrná dávka, kterou obdrželi, byla 100 msv, asi z nich bylo vystaveno 250 msv, jednotlivci 500 msv. Průměrnou dávku radiace, kterou bylo po havárii zasaženo obyvatelstvo v jednotlivých evropských státech, odhadla National Radiological Protection Board (NRPB - Národní rada radiologické ochrany) Velké Británie takto: VB 0,05 milisieverty, Belgie 0,08 milisieverty, Dánsko 0,10 milisieverty a Řecko 0,53 milisieverty. Pro porovnání: průměrná roční dávka radiace z přírodních zdrojů je v Čechách asi 3 milisieverty, ve Velké Británii v oblasti Cornwallu je to 7,8 milisievertu. Podle zprávy Černobylského fóra bylo zhruba kilometrů čtverečních území v Evropě kontaminováno Cesiem (137Cs) množstvím vyšším než 37 kbq na metr čtvereční. Z uvedené rozlohy se největší část (více než 70 %) týkala Běloruska, Ukrajiny a Ruska. Míra zasažení území se značně lišila vlivem meteorologických podmínek dešťové srážky situaci zhoršovaly. Většina uniklých radioizotopů stroncia a plutonia spadla na území vzdáleném do 100 km od reaktoru.

4 Co psaly noviny V roce 1986 vládla v SSSR sovětská vláda, která se neúspěšně pokusila událost zatajit. Médiím byl odepřen přístup na místo havárie a svět tak zachvátila radiofóbie. Britský Daily Mail vyplnil polovinu titulní stránky titulkem "2000 mrtvých". Další den napsal The New York Post, že mrtvých těl bylo zahrnuto do úložiště radioaktivních odpadů. Později se psalo o případů rakoviny a ještě později o ozářených dětech. Greenpeace i mnoho deníků, které dál zprávy opisovaly a přikrašlovaly, rozvíjelo dál senzační čísla, až z nich byly desetitisíce mrtvých následkem ozáření. Noviny psaly, že od havárie do dnes zemřely desetitisíce lidí. Ano, to je samozřejmě pravda budeme-li zkoumat jakoukoliv stejně velkou skupinu lidí, jako bylo obyvatelstvo Ukrajiny a Běloruska, kdykoliv a kdekoliv na světě, pak za pětadvacet let jich desetitisíce zemřou. Aniž to má co do činění se zářením. Mapa radioaktivního spadu po havárii. Co říkají lékařské zprávy Pro zjištění skutečných následků se do Černobylu a dalších částí Ruska rozjelo mnoho lékařských týmů. Nejznámější jsou výsledky mise UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) z roku 1988, International Chernobyl Project Mezinárodní agentury pro atomovou energii 10 let po Černobylu, v r International Programme on the Health Effects of Chernobyl Accident - IPHECA - který byl koordinován Světovou zdravotnickou organizací, dále výsledky UNSCEAR 15 let po havárii, studie tzv. Černobylského fóra 20 let po havárii a nejnovější zpráva UNSCEAR z počátku roku Černobylské fórum sdružuje odborníky Mezinárodní agentury pro atomovou energii, UNSCEAR (Vědecká komise OSN pro důsledky atomového záření), WHO (Světové zdravotnické organizace), FAO (Organizace pro výživu), dalších 3 institucí OSN + vlády Běloruska, Ukrajiny a Ruska; bylo ustaveno v roce 2003; zpráva Černobylského fóra je z roku Podle této zprávy se pro širokou populaci žijící v oblastech území Běloruska, Ukrajiny a Ruska odhaduje průměrná efektivní dávka akumulovaná za dvacetileté období

5 na msv. (Normální celoživotní průměrná dávka záření z přírodních zdrojů na světě je msv.) Poslední zpráva UNSCEAR z roku 2011 potvrdila výsledky předchozích lékařských zkoumání. Na základě nových dat z posledních let konstatuje, že radiační dávky na obyvatelstvo tří zemí, které byly nejvíce zasaženy radioaktivním spadem, byly relativně nízké a obyvatelé nemusejí žít ve strachu ze zdravotních následků. Do záchranných prací bylo zapojeno několik set tisíc lidí. Podle studie neexistují v jejich případě žádné důkazy zdravotních problémů, které by byly v přímé souvislosti s ozářením. Výjimkou je zvýšený výskyt leukemie a očních zákalů u těch z nich, kteří přežili vyšší dávky záření. Všichni zasažení akutním radiačním syndromem jsou pod lékařským dozorem v moskevských a kyjevských nemocnicích. Většina jich do roku 1996 trpěla funkčními sexuálními poruchami, nicméně do pěti let po havárii se v jejich rodinách narodilo 14 normálních zdravých dětí. U obyvatelstva tří nejvíce zasažených okolních zemí je jediným zdravotním následkem zvýšený počet případů karcinomu štítné žlázy u lidí, kteří byli v roce 1986 v dětském nebo dorosteneckém věku. Mezi lety 1991 a 2005 zde bylo zaznamenáno více než takových postižení, z nich 15 s následkem smrti. Většina z nich byla způsobena pitím mléka kontaminovaného jodem 131 krátce po havárii. Zpráva dále uvádí, že v oblastech definovaných jako kontaminované, kde je v půdě obsaženo radioaktivní cesium 137 s poločasem rozpadu cca 30 let, se průměrná radiační dávka nad přírodní pozadí v letech pohybovala na úrovni shodné s úrovní ozáření při vyšetření počítačovou tomografií. Zpráva rovněž konstatuje, že nelze vědecky dokázat, zda onemocnění rakovinou je u konkrétního jednotlivce způsobeno ozářením nebo jinými příčinami. Rozpoznat nelze ani to, zda rakovina souvisí s ozářením přírodním pozadím nebo ozářením z černobylské havárie. Bezprostředně po události úřady evakuovaly , později ještě lidí. To je vždy sociální tragédie, ať se jedná o nucené opuštění domova z jakéhokoliv důvodu. Pro obyvatelstvo Černobyl tragedií nemusel být - to dnes tvrdí OSN. Skutečným neštěstím totiž byly psychosomatické potíže zesilované hysterií médií. Studie vypracované mezinárodními skupinami vědců ukázaly, že nejhorší vliv na zdraví lidí měly sociální a psychologické účinky, duševní trauma, strach, deprese, změny stravovacích návyků a podvýživa. Přímým účinkem na zdraví, způsobeným zářením, je rakovina štítné žlázy u dětí - případů bylo asi 6 000, 99 % bylo úspěšně vyléčeno. Bohužel, zemřelo 15 dětí. Pokud jde o jiné typy nádorových nemocí (než je rakovina štítné žlázy), nebyl mezi širokou veřejností do roku 2010 zaznamenán nárůst (nad přirozenou úroveň) úmrtnosti způsobený leukémií či jinými typy rakoviny. Doposud nebyl prokázán žádný vliv radioaktivního záření na výskyt vrozených (dědičných) vad či jiných genetických efektů. Zhruba od poloviny roku 1986 se ve statistikách sice začal objevovat nárůst vrozených vad, avšak více v nezasažených oblastech Běloruska. Odborníci tento růst přičítají zlepšené úrovni registrace takových onemocnění. Je známo, že registrace vrozených poruch a malformací byla do té doby v Sovětském Svazu velmi opomíjená. Zpráva odhaduje, že celkem by od havárie do budoucnosti mohlo eventuálně zemřít ještě cca 4000 lidí na rakovinu vyvolanou ozářením. Zhruba jedna čtvrtina běžné populace umírá na rakovinu z přirozených důvodů (tedy bez jakéhokoliv vlivu jaderné havárie). Znamená to, že zhruba 150 tisíc lidí z výše specifikované skupiny 600 tisíc osob zasažených havárií v Černobylu by zemřela na rakovinu bez ohledu na to, zda k havárii došlo či nedošlo. Odhadovaný celkový počet obětí souvisejících s havárií v Černobylu (tedy cca 4000 obětí)

6 představuje nárůst počtu zemřelých (zemřelých z přirozených důvodů na rakovinu) o méně než 3 procenta, což je číslo blízké statistické chybě. A tak největší tragédií Černobylu zůstává několik tisíc nenarozených dětí v celé Evropě, jejichž matky si nechaly udělat umělý potrat jen ze strachu. Bez jakékoliv indikace, že by snad jejich nenarozené dítě mohlo být ovlivněno zářením. Nemohlo. Uvážíme-li, jak malým množstvím záření bylo obyvatelstvo zasažené a jak nízké jsou teoretické rizikové faktory, byly tyto potraty úplně zbytečné. Jak vypadá Černobyl dnes? Celý havarovaný blok elektrárny je uzavřen a zakonzervován v mohutném železobetonovém sarkofágu. Uvnitř byl vestavěn speciální chladicí systém odvádějící zbytkové teplo. Existuje záměr vystavět kolem elektrárny nový kryt ( New Safe Confinement ) na obří pohyblivé konstrukci. Jaderná elektrárna v Černobylu již není v provozu. Blok č. 2 byl uzavřen v r. 1991, blok č. 1 v r Poslední blok byl definitivně odstaven v prosinci roku Řada zaměstnanců elektrárny však zůstala a pracuje na likvidaci, zajištění a pozorování elektrárny. Vstupují také do havarovaného reaktoru a provádějí zde měření. Okolo elektrárny jsou dvě zóny: 10-ti kilometrová (vnitřní) a 30-ti kilometrová (vnější). Ve vnitřní zóně je úplný zákaz jakéhokoliv pohybu s výjimkou exkurzí a osob, které pracují v elektrárně. Ve vnější zóně existuje běžný život v tom smyslu, že zde žijí (převážně starší) lidé, kteří se do svých domovů začali vracet již rok po havárii. Dnes jich tam žije kolem tisíce. Mimo třicetikilometrovou zónu jsou dopady havárie na životní prostředí takřka neměřitelné a je již povoleno zemědělské využívání půdy. V zakázaném pásmu dnes žijí i mnohé ohrožené druhy zvířat, jako medvědi, vlci a divocí koně (což je ovšem způsobeno také tím, že v pásmu žije jen minimum lidí a vstup do zóny zvenčí je omezen).

7 Na víku reaktoru 3. bloku el. Černobyl v prosinci 1999, rok na to byl i tento reaktor odstaven z provozu. V červenci 2010 rozhodla běloruská vláda, že lidé vysídlení z některých zakázaných zón se mohou vrátit. U 211 městeček a vesnic se snížily restrikce a předpokládá se, že do roku 2020 se lidé vrátí a budou zde normálně hospodařit. 498 vesnic stále podléhá restrikcím, protože průměrná dávka v nich by pro člověka přesáhla 1 msv/rok. Do roku 2015 má dojít ke zbourání některých budov, výstavbě nových, výstavbě km komunikací a vybudování přípojek na plyn pro budoucí nové osídlení. Náklady se odhadují na 2,2 miliardy dolarů. Půda s nižší kontaminací bude navrácena k zemědělskému obdělání, půda s vyšší kontaminací zalesněna. U nás Nejnovější odborné studie odhadují na základě podrobných měření průměrnou efektivní dávku obyvatelstvu na našem území v roce 1986 na 0,26 msv, což je necelá desetina dávky obdržené občanem z přírodního radioaktivního pozadí ročně.

8 Ozáření průměrného občana Československa v roce 1986 (Zdroj: Patnáct let od havárie Černobylu, SÚJB, 2001) Celoživotní podíly ozáření průměrného obyvatele ČR (Zdroj: SÚRO)

9 Z měření prováděných od padesátých do devadesátých let je názorně vidět zvýšení obsahu radionuklidů v lidském těle v důsledku atmosférických zkoušek jaderných zbraní v šedesátých létech. Počátkem osmdesátých let a v devadesátých létech jsou výkyvy nad úroveň přírodního pozadí v podstatě neměřitelné. Porovnání dávek V České republice se přírodní radiační pozadí pohybuje kolem 3 msv za rok. Odhadovaná průměrná dávka ze zevního ozáření v zóně 30 km kolem Černobylu v roce 1986 byla 77 msv/rok. V některých místech na Zemi je dávka od přírodně radioaktivních hornin mnohem vyšší například přírodní radiační pozadí ve státě Kerala v Indii je až 17 msv/rok, v Guapari (Brazílie) dosahuje 175 msv ročně; v Ramsaru (Írán) až 400 msv. Limit pro profesionální pracovníky se zářením/rok 50 msv Přírodní radiační pozadí/rok 3 msv RTG střev 4 msv RTG žaludku 2.4 msv RTG kyčlí 1.7 msv Limit pro obyvatelstvo/rok 1 msv 3 lety nadzvukovým letadlem Praha - USA 0.38 msv Příspěvek pro obyvatelstvo žijící v okolí JE Dukovany/rok msv Člověk sledující (klasickou) televizi 1 hodinu denně obdrží navíc dávku 0,01 msv ročně.

10 Zvýšení průměrné radiační dávky za rok po černobylské havárii (msv). (Zdroj: MAAE, 1989) Může dojít k takové havárii u nás? Reaktor RBMK má tu vlastnost, že při zvyšování jeho výkonu nad maximální provozovanou hodnotu se podmínky pro průběh řetězové reakce zlepšují a reaktor má snahu samovolně zvyšovat výkon (s rostoucím množstvím páry se zvyšuje množství neutronů v aktivní zóně a tím i počet štěpených jader atomů, roste výkon a opět se zvyšuje teplota i množství páry). Naopak tlakovodní (dukovanský nebo temelínský) reaktor při zvyšování výkonu nad maximální provozovanou hodnotu má podmínky pro průběh řetězové reakce horší reaktor má snahu samovolně svůj výkon snižovat. Pára nevzniká v samotném reaktoru, ale mimo něj, v sekundárním okruhu. Pokud by z reaktoru VVER z jakéhokoliv důvodu unikala voda, zastaví se i štěpná řetězová reakce. Nekontrolovaný vzrůst výkonu, ke kterému došlo v Černobylské jaderné elektrárně, není u reaktorů v Temelíně z fyzikálních a konstrukčních důvodů vůbec možný. Aktivní zóna tlakovodních reaktorů je několikanásobně menší, kompaktní a je uzavřena do tlakové nádoby, která je s celým primárním okruhem v železobetonovém kontejnmentu (hermetický ochranný obal). Chlazení tlakovodních reaktorů je dvouokruhové, tzn. že mají oddělen primární okruh vystupující z reaktoru od okruhu sekundárního, který na turbínu přivádí pouze čistou páru.

11 Může být výsledkem černobylské havárie něco pozitivního? Ano, může. Přispěla k velikému zvýšení bezpečnosti ostatních jaderných reaktorů. Krátce po havárii byla založena organizace World Association of Nuclear Operators (WANO - Světová asociace jaderných operátorů), která oslovila operátory z celého světa a požádala je o spolupráci při zvyšování bezpečnosti. Bezpečnost jaderných elektráren se ve světě mnohonásobně zvýšila a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační a personální. Jaderný průmysl zavedl do své činnosti prvek neustálého ověřování úrovně bezpečnosti a mezinárodního porovnávání. Mnohem přísnější jsou dnes normy pro výstavbu jaderných elektráren. Pravda je, že havárie v Černobylu byla nejvážnější havárií jaderného reaktoru v dějinách. Při nedávných událostech v jaderné elektrárně Fukušima, které byly následkem zemětřesení a vlny cunami, se uvolnila asi jedna desetina množství radioaktivních látek uvolněných z Čenobylu.

12 Příloha: V roce 2014 by měl být hotov nový ochranný kryt, který jako největší posuvná konstrukce na světě uzavře starý již nevyhovující sarkofág. Do současného sarkofágu se nyní dá i vstupovat a probíhají tam měření, vniká tam však i dešťová voda a vlétají ptáci. Pod novým krytem pak budou moci probíhat další likvidační práce. Zároveň se budují závody na zpracování pevných i kapalných radioaktivních odpadů a sklad na použité palivo z bloků 1-3. Pomník hasičům a likvidátorům následků havárie.

13 Zdroje: Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes, Report of the UN Chernobyl Forum, Expert Group "Health", World Health Organization, 2006 (ISBN: ) The International Chernobyl Project, Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures, Summary Brochure, International Atomic Energy Agency, IAEA/PI/A32E, 1991; The International Chernobyl Project, An Overview, Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures, Report by an International Advisory Committee, IAEA, 1991 (ISBN: ); The International Chernobyl Project Technical Report, Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures, Report by an International Advisory Committee, IAEA, 1991 (ISBN: ) Mikhail Balonov, Malcolm Crick and Didier Louvat, Update of Impacts of the Chernobyl Accident: Assessments of the Chernobyl Forum ( ) and UNSCEAR ( ), Proceedings of the Third European IRPA (International Radiation Protection Association) Congress held in Helsinki, Finland (14-18 June 2010) UNSCEAR, 2011, Health Effects due to Radiation from the Chernobyl Accident. UNSCEAR 2008 Report, vol II, annex D. (the lead author is M.Balanov) Chernobyl - A Continuing Catastrophe, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2000 The Accident and the Safety of RBMK reactors, Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbh, GRS-121 (February 1996) INSAG-7, The Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1, A report by the International Nuclear Safety Advisory Group, International Atomic Energy Agency, Safety Series No. 75-INSAG-7, 1992, (ISBN: ) Chernobyl s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine, The Chernobyl Forum: , Second revised version, International Atomic Energy Agency, IAEA/PI/A.87 Rev.2/ (April 2006) Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience, Report of the Chernobyl Forum Expert Group Environment, International Atomic Energy Agency, 2006 (ISBN ) Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes, Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group "Health", World Health Organization, 2006 (ISBN: ) The Chernobyl accident, UNSCEAR's assessments of the radiation effects Exposures and effects of the Chernobyl accident, Annex J of Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly Vol. II Ten Years after Chernobyl: what do we really know? (based on the proceedings of the IAEA/WHO/EC International Conference, Vienna, April 1996), International Atomic Energy Agency Chernobyl: Assessment of Radiological and Health Impacts Update of Chernobyl: Ten Years On, OECD Nuclear Energy Agency (2002). This is also available as an HTML version Zbigniew Jaworowski, Lessons of Chernobyl with particular reference to thyroid cancer, Australasian Radiation Protection Society Newsletter No. 30 (April 2004). The chernobyl.info website (www.chernobyl.info) GreenFacts webpage on Scientific Facts on the Chernobyl Nuclear Accident (www.greenfacts.org/en/chernobyl) European Centre of Technological Safety's Chernobyl website (www.tesec-int.org/chernobyl) and its webpage on Sarcophagus and Decommissioning of the Chernobyl NPP Chernobyl Legacy website (www.chernobyllegacy.com)

14 Příloha: Pohled na všeobecný zdravotní stav v Bělorusku během osmdesátých let ukazuje, ještě před zamořením po černobylské havárii, rostoucí počet onemocnění rakovinou, leukémií, zvyšující se předporodní úmrtnost a mnoho dalších zdravotních problémů. Je to nešťastná chyba spojovat nepopíratelně nízkou životní úroveň obyvatel některých oblastí bývalého Sovětského svazu s havárií v Černobylské jaderné elektrárně. Dr. Alan Flowers, Kingston University, červen Ironické je to, že média zkreslila pravdu více, než bylo způsobeno zdánlivě nekonečným zatajováním skutečnosti o havárii Černobylské jaderné elektrárny v roce 1986, neboť radioaktivita, která se rozšířila do dalších států, byla díky velkému rozptylu relativně neškodná. Thurstan B. Brewing ze Zdravotní hlídky, British Medical Journal 309, 16. července "Pravděpodobně nejdůležitější faktor pro vytvoření Černobylské mytologie byl předpoklad, že každá radiační dávka, tedy i ta, blížící se nule, je životu nebezpečná. Tato hypotéza odporuje všem experimentálním i epidemiologickým nálezům. Je to totéž, jako kdybyste předpokládali, že teplota 18 oc vás může smrtelně ohrozit, protože víte, že při 1800 oc utržíte fatální popáleniny. Profesor Zbygniew Jaworowski, poradce OSN pro zdravotnictví.

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ 3.6 RADIOAKTIVITA Základnípojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Základní pojmy Ionizující záření = záření, kterézpůsobuje

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Černobylská havárie Pravda není nikdy čist aneb istá a málokdy m bývá jednoduchá Dana Drábov bová Státn tní úřad pro jadernou bezpečnost Co se stalo 26. dubna 1986 v 1:23 ráno zničily ily dva výbuchy reaktor

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR)

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR) Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR) Pavel Zácha G3-126 Základní jednotky QF=1 pro β, γ QF=3-10 pro n (v závislosti na energii neutronu) QF=20 pro α Pro pochopení, jaká dávka

Více

Radiační ochrana v JE Dukovany

Radiační ochrana v JE Dukovany Seminář 11.4.2011 Radiační ochrana v JE Dukovany Vladimír Kulich Státní legislativa Zákon č. 18/19987 Sb. v platném znění (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum UN-OCHA WHO UNSCEAR FAO WORLD BANK

Více

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména: Jaderná energetika První jaderný reaktor 2.12.1942 stadion Chicago USA 1954 první jaderná elektrárna rna (Obninsk( Obninsk,, SSSR)grafitový reaktor, 30MWt, 5MWe 1956 první jaderná elektrárna rna v ČSR

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Aspekty radiační ochrany

Aspekty radiační ochrany Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání Antonín Kolros Školní reaktor VR-1 VRABEC Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum WHO FAO UN-OCHA UNSCEAR WORLD BANK

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zpracovala: pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D. Tel:

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2014-04 Pohony - tanky - letadla - ponorky - ledoborce, letadlové lodě a raketové křižníky Mírové využití Netradiční jaderné aplikace - odsolování mořské vody - mobilní

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Zkoušení materiálů prozařováním

Zkoušení materiálů prozařováním Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Přibyslav, 14. listopadu 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Uran Hmotové číslo izotopu Podíl v přírodním uranu (%) Poločas

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Seminář OBK. Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý

Seminář OBK. Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý Seminář OBK Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý OBSAH - Japonsko - základní nedostatek v projektu - umístění - Neakceptovaná historická zkušenost - Důsledky

Více

Důsledky těžkých havárií v JE Temelín: jsou plány ochrany pro případ katastrofy dostačující?

Důsledky těžkých havárií v JE Temelín: jsou plány ochrany pro případ katastrofy dostačující? Důsledky těžkých havárií v JE Temelín: jsou plány ochrany pro případ katastrofy dostačující? Bernd Franke Souhrnné stanovisko za spolkovou zemi Horní Rakousko 4. května 2001 ifeu-institut für Energie-

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Změny klimatu a připravenost

Změny klimatu a připravenost Změny klimatu a připravenost p poskytovatelů primárn rní péče a zdravotnické záchranné služby PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY Seminář k projektu WHO ve spolupráci s MZ ČR Brno, NCO

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection

Beta, X and gamma radiation dose equivalent and dose equivalent rate meters for use in radiation protection ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.317.794:614.898 Říjen 1992 MĚŘIČE DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU A PŘÍKONU DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU ZÁŘENÍ BETA, X A GAMA ČSN IEC 846 35 6569 Beta, X and gamma radiation dose equivalent

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi

Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi Prvotní příčinou jaderné havárie Fukushima-Daiichi bylo zemětřesení, které vzniklo dne 11.3.2011 ve 14.46 hod s epicentrem ve vzdálenosti cca 150km od východního

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany

Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předal 30. 12. 2011 do Bruselu Národní zprávu o výsledcích

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami 11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami Vznik a vývoj havárie na jaderné elektrárně Fukushima Dai-ichi Silné zemětřesení

Více

Václav Vaněk Bez jádra to nepůjde

Václav Vaněk Bez jádra to nepůjde Václav Vaněk Bez jádra to nepůjde - 1 - Obsah ÚVOD 4 1.0 STRUČNÁ HISTORIE MÍROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE 5 2.0 JADERNÁ ENERGIE A RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ 8 2.1 Měření aktivity 8 2.2 Přírodní a umělé zdroje

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika?

JE+ZJE Přednáška 1. Jak stará je jaderná energetika? JE+ZJE Přednáška 1 Jak stará je jaderná energetika? Experimental Breeder Reactor 1. kritický stav 24. srpna 1951. 20. prosince poprvé vyrobena elektřina z jaderné energie. Příští den využita pro osvětlení

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Kontext Havárie elektrárny Fukušima je další milník v historii jaderné energetiky doba před-fukušimská a po-fukušimská Přes

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok

Simpsonovi. Tato elektrárna. Ale mám. jen. jeden blok Jaderná elektrárna rna Temelín Jistě všichni víme, v o co se jedná JE Temelín n vypadá podobně jako JE v seriálu Simpsonovi Ale mám jen dvě věže e a jeden blok Tato elektrárna rna živí Homera Simpsona

Více

Anatomie oční čočky a její patologie. Vladislav Klener SÚJB 2013

Anatomie oční čočky a její patologie. Vladislav Klener SÚJB 2013 Anatomie oční čočky a její patologie Vladislav Klener SÚJB 2013 Podněty z konce 20. století o vyšší radiosenzitivitě oční čočky: N.P.Brown: The lens is more sensitive to radiation than we had believed,

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.

... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu. Exkurze pro 1. ročníky Elektrárna a meteorologická stanice Temelín Termíny konání: 3. září 2014 6. A 4. září 2014 2. B 5. září 2014 2. C Označení jednotlivých tříd odpovídá školnímu roku 2014/2015. Cíle

Více

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 29 Téma: RADIOAKTIVITA A JADERNÝ PALIVOVÝ CYKLUS Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ST,

Více

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha

Radonový program. Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Radonový program Ariana Lajčíková Centrum odborných činností SZÚ Praha Co to je? Program prevence ochrany zdraví obyvatel před ozářením z přírodních zdrojů, program prevence rakoviny plic Kdo ho vyhlásil?

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Martin Vajnar 1/7 Jaderná elektrárna Temelín (ETE) Jaderný reaktor VVER-1000 Vodou chlazený, Vodou moderovaný Energetický Reaktor Budovy jaderné elektrárny 1. Budova reaktoru skládá se ze dvou hlavních

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006

Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006. Activity of health emergency services in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 8. 2007 33 Činnost zdravotnické záchranné služby v České republice v roce 2006 Activity of health emergency services

Více

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Technická zpráva ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. J. Švanda Listopad 2002 Správa úložišť

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více