Černobyl - 25 let. Proč se to stalo?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Černobyl - 25 let. Proč se to stalo?"

Transkript

1 Černobyl - 25 let 26. dubna 1986 nadzdvihly tisícitunové víko čtvrtého reaktoru elektrárny Černobyl dva silné výbuchy: nejprve nahromaděná pára, pak vodík vzniklý reakcí páry na zirkoniových obalech paliva. Grafit, který reaktor používal jako moderátor, začal hořet a sloup kouře vynášel do ovzduší množství radioaktivních prvků. Proč se to stalo? Protože RBMK reaktor je kuriozní konstrukce, jiné než ostatní světové energetické reaktory. Tento typ reaktoru pochází ze 60. letech minulého století a je pro něj charakteristické, že palivové články jsou umístěny každý v samostatném kanále, kterým proudí chladivo (voda). Jako moderátor (zpomalovač) neutronů se v něm používá grafit. Obsluha měla za úkol provést experiment - ověřit setrvačný doběh turbogenerátoru. Experimentem se mělo zjistit, jestli bude generátor po rychlém uzavření páry do turbíny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet proudem čerpadla nouzového chlazení. Experiment prováděli elektrotechnici a ne jaderní odborníci. Před zahájením testu a v jeho průběhu došlo k několika vážným lidským chybám a nedodržení bezpečnostních předpisů. Prvním prohřeškem proti předpisům bylo dlouhodobé odpojení systému havarijního chlazení krátce poté, co bylo zahájeno snižování výkonu reaktoru. Další chybou operátorů byl prudký pokles výkonu reaktoru z 1000 MW na 10 MW, čímž došlo k téměř úplnému zastavení reakce v reaktoru. V tu chvíli měli operátoři ukončit prováděný experiment a reaktor definitivně odstavit, protože jej dostali do nestabilního stavu, mimo oblast povoleného provozu. Rozhodli se však v experimentu pokračovat. Výkon se stabilizoval na 200 MW tepelných, tedy ve stavu, v jakém byl provoz reaktoru zakázán. Poklesl tlak a začal se zvyšovat výkon reaktoru. Operátoři se však dopustili další zásadní chyby, protože zablokovali havarijní ochranu, která by jinak v tuto chvíli reaktor automaticky odstavila z provozu.

2 Další vážná chyba nastala, když operátoři zjistili, že v aktivní zóně reaktoru je spuštěna jen polovina z minimálního povoleného počtu regulačních tyčí. Přestože podle předpisů měli okamžitě odstavit reaktor, neučinili tak a pokračovali dál v experimentu. Následkem toho nekontrolovatelně vzrostl výkon reaktoru, došlo k přehřátí paliva a destrukci jeho pokrytí. Následovaly 2 výbuchy. Reaktor byl přetlakován tak, že pára při první explozi odsunula horní betonovou desku reaktoru o váze 1000 tun. Druhá exploze následovala v rozmezí 2 až 5 sekund po první a vybuchl při ní vodík vzniklý reakcí vodní páry s rozžhaveným grafitem. Vinu na havárii nese i vedení elektrárny, které bylo ve vleku direktivních a politicky motivovaných rozhodnutí nadřízených orgánů. Opomenout nelze ani negativní vliv následného utajování informací, které bylo pro tehdejší sovětský režim typické. Záchranná opatření Prvním krokem likvidace bylo hašení požáru. Hasiči, kteří vůbec neznali příčinu ohně, zalévali nejdříve trosky reaktoru vodou, čímž situaci ještě zhoršovali a docházelo k dalším menším explozím. Aby se zabránilo únikům radioaktivity, byl reaktor postupně zasypán celkem 5 tisíci tun sloučenin bóru, dolomitu, písku, hlíny a olova shazováním z rychle přelétajících vrtulníků. Sypké materiály uhasily požár grafitu a částečně absorbovaly unikající radioaktivní aerosoly. Únik radioaktivity byl zastaven až 6. května Od 7. května byla aktivní zóna chlazena tekutým dusíkem a 8. května klesla teplota v aktivní zóně na cca 300 C. Významnější únik radioaktivity z reaktoru tedy trval 10 dnů. Celkem se odhaduje, že do životního prostředí se dostalo asi 5 % celkového inventáře radionuklidů v aktivní zóně. Sarkofág, který kryje zničený reaktor, byl dostavěn v listopadu 1986 a od té doby je čtvrtý blok zakryt. Životnost sarkofágu byla stanovena na 30 let, ale již se objevují praskliny. V dubnu 1993 byly tyto praskliny utěsňovány skleněnými vlákny nebo oplechováním. Nejbližší město u Černobylu, Pripjať, bylo evakuováno během 48 hodin po havárii. 2. a 3. května bylo několik desítek tisíc obyvatel evakuováno z oblasti do 10 km. 4. května bylo evakuováno dalších lidí z okruhu 30 km.

3 Následky V průběhu havárie uniklo zhruba Bq (becquerel) radioaktivních látek. To je dvacetkrát méně, než uniklo celkem do atmosféry při testování atomových zbraní v šedesátých letech (před přijetím smlouvy o zákazu testů z roku 1963). V době těsně po havárii bylo na místě 26 lidí, včetně požárníků, všichni zemřeli na vysokou dávku radiace. Další čtyři dělníci na elektrárně zemřeli na popáleniny nebo byli zabiti padající konstrukcí. Jeden dělník dostal infarkt a zemřel v nepřímém spojení s havárií. Na elektrárně bylo 26. dubna dalších 203 lidí, kteří byli ošetřeni kvůli podezření ze zasažení vysokou dávkou radiace, což bylo u 134 z nich potvrzeno. Tito všichni se postupně uzdravili. V širším okolí elektrárny nebyl nikdo v době havárie ozářen vysokou dávkou radiace. K likvidaci havárie bylo v prvních dvou letech povoláno dvěstě tisíc lidí. Průměrná dávka, kterou obdrželi, byla 100 msv, asi z nich bylo vystaveno 250 msv, jednotlivci 500 msv. Průměrnou dávku radiace, kterou bylo po havárii zasaženo obyvatelstvo v jednotlivých evropských státech, odhadla National Radiological Protection Board (NRPB - Národní rada radiologické ochrany) Velké Británie takto: VB 0,05 milisieverty, Belgie 0,08 milisieverty, Dánsko 0,10 milisieverty a Řecko 0,53 milisieverty. Pro porovnání: průměrná roční dávka radiace z přírodních zdrojů je v Čechách asi 3 milisieverty, ve Velké Británii v oblasti Cornwallu je to 7,8 milisievertu. Podle zprávy Černobylského fóra bylo zhruba kilometrů čtverečních území v Evropě kontaminováno Cesiem (137Cs) množstvím vyšším než 37 kbq na metr čtvereční. Z uvedené rozlohy se největší část (více než 70 %) týkala Běloruska, Ukrajiny a Ruska. Míra zasažení území se značně lišila vlivem meteorologických podmínek dešťové srážky situaci zhoršovaly. Většina uniklých radioizotopů stroncia a plutonia spadla na území vzdáleném do 100 km od reaktoru.

4 Co psaly noviny V roce 1986 vládla v SSSR sovětská vláda, která se neúspěšně pokusila událost zatajit. Médiím byl odepřen přístup na místo havárie a svět tak zachvátila radiofóbie. Britský Daily Mail vyplnil polovinu titulní stránky titulkem "2000 mrtvých". Další den napsal The New York Post, že mrtvých těl bylo zahrnuto do úložiště radioaktivních odpadů. Později se psalo o případů rakoviny a ještě později o ozářených dětech. Greenpeace i mnoho deníků, které dál zprávy opisovaly a přikrašlovaly, rozvíjelo dál senzační čísla, až z nich byly desetitisíce mrtvých následkem ozáření. Noviny psaly, že od havárie do dnes zemřely desetitisíce lidí. Ano, to je samozřejmě pravda budeme-li zkoumat jakoukoliv stejně velkou skupinu lidí, jako bylo obyvatelstvo Ukrajiny a Běloruska, kdykoliv a kdekoliv na světě, pak za pětadvacet let jich desetitisíce zemřou. Aniž to má co do činění se zářením. Mapa radioaktivního spadu po havárii. Co říkají lékařské zprávy Pro zjištění skutečných následků se do Černobylu a dalších částí Ruska rozjelo mnoho lékařských týmů. Nejznámější jsou výsledky mise UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) z roku 1988, International Chernobyl Project Mezinárodní agentury pro atomovou energii 10 let po Černobylu, v r International Programme on the Health Effects of Chernobyl Accident - IPHECA - který byl koordinován Světovou zdravotnickou organizací, dále výsledky UNSCEAR 15 let po havárii, studie tzv. Černobylského fóra 20 let po havárii a nejnovější zpráva UNSCEAR z počátku roku Černobylské fórum sdružuje odborníky Mezinárodní agentury pro atomovou energii, UNSCEAR (Vědecká komise OSN pro důsledky atomového záření), WHO (Světové zdravotnické organizace), FAO (Organizace pro výživu), dalších 3 institucí OSN + vlády Běloruska, Ukrajiny a Ruska; bylo ustaveno v roce 2003; zpráva Černobylského fóra je z roku Podle této zprávy se pro širokou populaci žijící v oblastech území Běloruska, Ukrajiny a Ruska odhaduje průměrná efektivní dávka akumulovaná za dvacetileté období

5 na msv. (Normální celoživotní průměrná dávka záření z přírodních zdrojů na světě je msv.) Poslední zpráva UNSCEAR z roku 2011 potvrdila výsledky předchozích lékařských zkoumání. Na základě nových dat z posledních let konstatuje, že radiační dávky na obyvatelstvo tří zemí, které byly nejvíce zasaženy radioaktivním spadem, byly relativně nízké a obyvatelé nemusejí žít ve strachu ze zdravotních následků. Do záchranných prací bylo zapojeno několik set tisíc lidí. Podle studie neexistují v jejich případě žádné důkazy zdravotních problémů, které by byly v přímé souvislosti s ozářením. Výjimkou je zvýšený výskyt leukemie a očních zákalů u těch z nich, kteří přežili vyšší dávky záření. Všichni zasažení akutním radiačním syndromem jsou pod lékařským dozorem v moskevských a kyjevských nemocnicích. Většina jich do roku 1996 trpěla funkčními sexuálními poruchami, nicméně do pěti let po havárii se v jejich rodinách narodilo 14 normálních zdravých dětí. U obyvatelstva tří nejvíce zasažených okolních zemí je jediným zdravotním následkem zvýšený počet případů karcinomu štítné žlázy u lidí, kteří byli v roce 1986 v dětském nebo dorosteneckém věku. Mezi lety 1991 a 2005 zde bylo zaznamenáno více než takových postižení, z nich 15 s následkem smrti. Většina z nich byla způsobena pitím mléka kontaminovaného jodem 131 krátce po havárii. Zpráva dále uvádí, že v oblastech definovaných jako kontaminované, kde je v půdě obsaženo radioaktivní cesium 137 s poločasem rozpadu cca 30 let, se průměrná radiační dávka nad přírodní pozadí v letech pohybovala na úrovni shodné s úrovní ozáření při vyšetření počítačovou tomografií. Zpráva rovněž konstatuje, že nelze vědecky dokázat, zda onemocnění rakovinou je u konkrétního jednotlivce způsobeno ozářením nebo jinými příčinami. Rozpoznat nelze ani to, zda rakovina souvisí s ozářením přírodním pozadím nebo ozářením z černobylské havárie. Bezprostředně po události úřady evakuovaly , později ještě lidí. To je vždy sociální tragédie, ať se jedná o nucené opuštění domova z jakéhokoliv důvodu. Pro obyvatelstvo Černobyl tragedií nemusel být - to dnes tvrdí OSN. Skutečným neštěstím totiž byly psychosomatické potíže zesilované hysterií médií. Studie vypracované mezinárodními skupinami vědců ukázaly, že nejhorší vliv na zdraví lidí měly sociální a psychologické účinky, duševní trauma, strach, deprese, změny stravovacích návyků a podvýživa. Přímým účinkem na zdraví, způsobeným zářením, je rakovina štítné žlázy u dětí - případů bylo asi 6 000, 99 % bylo úspěšně vyléčeno. Bohužel, zemřelo 15 dětí. Pokud jde o jiné typy nádorových nemocí (než je rakovina štítné žlázy), nebyl mezi širokou veřejností do roku 2010 zaznamenán nárůst (nad přirozenou úroveň) úmrtnosti způsobený leukémií či jinými typy rakoviny. Doposud nebyl prokázán žádný vliv radioaktivního záření na výskyt vrozených (dědičných) vad či jiných genetických efektů. Zhruba od poloviny roku 1986 se ve statistikách sice začal objevovat nárůst vrozených vad, avšak více v nezasažených oblastech Běloruska. Odborníci tento růst přičítají zlepšené úrovni registrace takových onemocnění. Je známo, že registrace vrozených poruch a malformací byla do té doby v Sovětském Svazu velmi opomíjená. Zpráva odhaduje, že celkem by od havárie do budoucnosti mohlo eventuálně zemřít ještě cca 4000 lidí na rakovinu vyvolanou ozářením. Zhruba jedna čtvrtina běžné populace umírá na rakovinu z přirozených důvodů (tedy bez jakéhokoliv vlivu jaderné havárie). Znamená to, že zhruba 150 tisíc lidí z výše specifikované skupiny 600 tisíc osob zasažených havárií v Černobylu by zemřela na rakovinu bez ohledu na to, zda k havárii došlo či nedošlo. Odhadovaný celkový počet obětí souvisejících s havárií v Černobylu (tedy cca 4000 obětí)

6 představuje nárůst počtu zemřelých (zemřelých z přirozených důvodů na rakovinu) o méně než 3 procenta, což je číslo blízké statistické chybě. A tak největší tragédií Černobylu zůstává několik tisíc nenarozených dětí v celé Evropě, jejichž matky si nechaly udělat umělý potrat jen ze strachu. Bez jakékoliv indikace, že by snad jejich nenarozené dítě mohlo být ovlivněno zářením. Nemohlo. Uvážíme-li, jak malým množstvím záření bylo obyvatelstvo zasažené a jak nízké jsou teoretické rizikové faktory, byly tyto potraty úplně zbytečné. Jak vypadá Černobyl dnes? Celý havarovaný blok elektrárny je uzavřen a zakonzervován v mohutném železobetonovém sarkofágu. Uvnitř byl vestavěn speciální chladicí systém odvádějící zbytkové teplo. Existuje záměr vystavět kolem elektrárny nový kryt ( New Safe Confinement ) na obří pohyblivé konstrukci. Jaderná elektrárna v Černobylu již není v provozu. Blok č. 2 byl uzavřen v r. 1991, blok č. 1 v r Poslední blok byl definitivně odstaven v prosinci roku Řada zaměstnanců elektrárny však zůstala a pracuje na likvidaci, zajištění a pozorování elektrárny. Vstupují také do havarovaného reaktoru a provádějí zde měření. Okolo elektrárny jsou dvě zóny: 10-ti kilometrová (vnitřní) a 30-ti kilometrová (vnější). Ve vnitřní zóně je úplný zákaz jakéhokoliv pohybu s výjimkou exkurzí a osob, které pracují v elektrárně. Ve vnější zóně existuje běžný život v tom smyslu, že zde žijí (převážně starší) lidé, kteří se do svých domovů začali vracet již rok po havárii. Dnes jich tam žije kolem tisíce. Mimo třicetikilometrovou zónu jsou dopady havárie na životní prostředí takřka neměřitelné a je již povoleno zemědělské využívání půdy. V zakázaném pásmu dnes žijí i mnohé ohrožené druhy zvířat, jako medvědi, vlci a divocí koně (což je ovšem způsobeno také tím, že v pásmu žije jen minimum lidí a vstup do zóny zvenčí je omezen).

7 Na víku reaktoru 3. bloku el. Černobyl v prosinci 1999, rok na to byl i tento reaktor odstaven z provozu. V červenci 2010 rozhodla běloruská vláda, že lidé vysídlení z některých zakázaných zón se mohou vrátit. U 211 městeček a vesnic se snížily restrikce a předpokládá se, že do roku 2020 se lidé vrátí a budou zde normálně hospodařit. 498 vesnic stále podléhá restrikcím, protože průměrná dávka v nich by pro člověka přesáhla 1 msv/rok. Do roku 2015 má dojít ke zbourání některých budov, výstavbě nových, výstavbě km komunikací a vybudování přípojek na plyn pro budoucí nové osídlení. Náklady se odhadují na 2,2 miliardy dolarů. Půda s nižší kontaminací bude navrácena k zemědělskému obdělání, půda s vyšší kontaminací zalesněna. U nás Nejnovější odborné studie odhadují na základě podrobných měření průměrnou efektivní dávku obyvatelstvu na našem území v roce 1986 na 0,26 msv, což je necelá desetina dávky obdržené občanem z přírodního radioaktivního pozadí ročně.

8 Ozáření průměrného občana Československa v roce 1986 (Zdroj: Patnáct let od havárie Černobylu, SÚJB, 2001) Celoživotní podíly ozáření průměrného obyvatele ČR (Zdroj: SÚRO)

9 Z měření prováděných od padesátých do devadesátých let je názorně vidět zvýšení obsahu radionuklidů v lidském těle v důsledku atmosférických zkoušek jaderných zbraní v šedesátých létech. Počátkem osmdesátých let a v devadesátých létech jsou výkyvy nad úroveň přírodního pozadí v podstatě neměřitelné. Porovnání dávek V České republice se přírodní radiační pozadí pohybuje kolem 3 msv za rok. Odhadovaná průměrná dávka ze zevního ozáření v zóně 30 km kolem Černobylu v roce 1986 byla 77 msv/rok. V některých místech na Zemi je dávka od přírodně radioaktivních hornin mnohem vyšší například přírodní radiační pozadí ve státě Kerala v Indii je až 17 msv/rok, v Guapari (Brazílie) dosahuje 175 msv ročně; v Ramsaru (Írán) až 400 msv. Limit pro profesionální pracovníky se zářením/rok 50 msv Přírodní radiační pozadí/rok 3 msv RTG střev 4 msv RTG žaludku 2.4 msv RTG kyčlí 1.7 msv Limit pro obyvatelstvo/rok 1 msv 3 lety nadzvukovým letadlem Praha - USA 0.38 msv Příspěvek pro obyvatelstvo žijící v okolí JE Dukovany/rok msv Člověk sledující (klasickou) televizi 1 hodinu denně obdrží navíc dávku 0,01 msv ročně.

10 Zvýšení průměrné radiační dávky za rok po černobylské havárii (msv). (Zdroj: MAAE, 1989) Může dojít k takové havárii u nás? Reaktor RBMK má tu vlastnost, že při zvyšování jeho výkonu nad maximální provozovanou hodnotu se podmínky pro průběh řetězové reakce zlepšují a reaktor má snahu samovolně zvyšovat výkon (s rostoucím množstvím páry se zvyšuje množství neutronů v aktivní zóně a tím i počet štěpených jader atomů, roste výkon a opět se zvyšuje teplota i množství páry). Naopak tlakovodní (dukovanský nebo temelínský) reaktor při zvyšování výkonu nad maximální provozovanou hodnotu má podmínky pro průběh řetězové reakce horší reaktor má snahu samovolně svůj výkon snižovat. Pára nevzniká v samotném reaktoru, ale mimo něj, v sekundárním okruhu. Pokud by z reaktoru VVER z jakéhokoliv důvodu unikala voda, zastaví se i štěpná řetězová reakce. Nekontrolovaný vzrůst výkonu, ke kterému došlo v Černobylské jaderné elektrárně, není u reaktorů v Temelíně z fyzikálních a konstrukčních důvodů vůbec možný. Aktivní zóna tlakovodních reaktorů je několikanásobně menší, kompaktní a je uzavřena do tlakové nádoby, která je s celým primárním okruhem v železobetonovém kontejnmentu (hermetický ochranný obal). Chlazení tlakovodních reaktorů je dvouokruhové, tzn. že mají oddělen primární okruh vystupující z reaktoru od okruhu sekundárního, který na turbínu přivádí pouze čistou páru.

11 Může být výsledkem černobylské havárie něco pozitivního? Ano, může. Přispěla k velikému zvýšení bezpečnosti ostatních jaderných reaktorů. Krátce po havárii byla založena organizace World Association of Nuclear Operators (WANO - Světová asociace jaderných operátorů), která oslovila operátory z celého světa a požádala je o spolupráci při zvyšování bezpečnosti. Bezpečnost jaderných elektráren se ve světě mnohonásobně zvýšila a to jak po stránce technické, tak po stránce organizační a personální. Jaderný průmysl zavedl do své činnosti prvek neustálého ověřování úrovně bezpečnosti a mezinárodního porovnávání. Mnohem přísnější jsou dnes normy pro výstavbu jaderných elektráren. Pravda je, že havárie v Černobylu byla nejvážnější havárií jaderného reaktoru v dějinách. Při nedávných událostech v jaderné elektrárně Fukušima, které byly následkem zemětřesení a vlny cunami, se uvolnila asi jedna desetina množství radioaktivních látek uvolněných z Čenobylu.

12 Příloha: V roce 2014 by měl být hotov nový ochranný kryt, který jako největší posuvná konstrukce na světě uzavře starý již nevyhovující sarkofág. Do současného sarkofágu se nyní dá i vstupovat a probíhají tam měření, vniká tam však i dešťová voda a vlétají ptáci. Pod novým krytem pak budou moci probíhat další likvidační práce. Zároveň se budují závody na zpracování pevných i kapalných radioaktivních odpadů a sklad na použité palivo z bloků 1-3. Pomník hasičům a likvidátorům následků havárie.

13 Zdroje: Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes, Report of the UN Chernobyl Forum, Expert Group "Health", World Health Organization, 2006 (ISBN: ) The International Chernobyl Project, Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures, Summary Brochure, International Atomic Energy Agency, IAEA/PI/A32E, 1991; The International Chernobyl Project, An Overview, Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures, Report by an International Advisory Committee, IAEA, 1991 (ISBN: ); The International Chernobyl Project Technical Report, Assessment of Radiological Consequences and Evaluation of Protective Measures, Report by an International Advisory Committee, IAEA, 1991 (ISBN: ) Mikhail Balonov, Malcolm Crick and Didier Louvat, Update of Impacts of the Chernobyl Accident: Assessments of the Chernobyl Forum ( ) and UNSCEAR ( ), Proceedings of the Third European IRPA (International Radiation Protection Association) Congress held in Helsinki, Finland (14-18 June 2010) UNSCEAR, 2011, Health Effects due to Radiation from the Chernobyl Accident. UNSCEAR 2008 Report, vol II, annex D. (the lead author is M.Balanov) Chernobyl - A Continuing Catastrophe, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2000 The Accident and the Safety of RBMK reactors, Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) mbh, GRS-121 (February 1996) INSAG-7, The Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1, A report by the International Nuclear Safety Advisory Group, International Atomic Energy Agency, Safety Series No. 75-INSAG-7, 1992, (ISBN: ) Chernobyl s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine, The Chernobyl Forum: , Second revised version, International Atomic Energy Agency, IAEA/PI/A.87 Rev.2/ (April 2006) Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and their Remediation: Twenty Years of Experience, Report of the Chernobyl Forum Expert Group Environment, International Atomic Energy Agency, 2006 (ISBN ) Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes, Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group "Health", World Health Organization, 2006 (ISBN: ) The Chernobyl accident, UNSCEAR's assessments of the radiation effects Exposures and effects of the Chernobyl accident, Annex J of Sources and Effects of Ionizing Radiation, UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly Vol. II Ten Years after Chernobyl: what do we really know? (based on the proceedings of the IAEA/WHO/EC International Conference, Vienna, April 1996), International Atomic Energy Agency Chernobyl: Assessment of Radiological and Health Impacts Update of Chernobyl: Ten Years On, OECD Nuclear Energy Agency (2002). This is also available as an HTML version Zbigniew Jaworowski, Lessons of Chernobyl with particular reference to thyroid cancer, Australasian Radiation Protection Society Newsletter No. 30 (April 2004). The chernobyl.info website (www.chernobyl.info) GreenFacts webpage on Scientific Facts on the Chernobyl Nuclear Accident (www.greenfacts.org/en/chernobyl) European Centre of Technological Safety's Chernobyl website (www.tesec-int.org/chernobyl) and its webpage on Sarcophagus and Decommissioning of the Chernobyl NPP Chernobyl Legacy website (www.chernobyllegacy.com)

14 Příloha: Pohled na všeobecný zdravotní stav v Bělorusku během osmdesátých let ukazuje, ještě před zamořením po černobylské havárii, rostoucí počet onemocnění rakovinou, leukémií, zvyšující se předporodní úmrtnost a mnoho dalších zdravotních problémů. Je to nešťastná chyba spojovat nepopíratelně nízkou životní úroveň obyvatel některých oblastí bývalého Sovětského svazu s havárií v Černobylské jaderné elektrárně. Dr. Alan Flowers, Kingston University, červen Ironické je to, že média zkreslila pravdu více, než bylo způsobeno zdánlivě nekonečným zatajováním skutečnosti o havárii Černobylské jaderné elektrárny v roce 1986, neboť radioaktivita, která se rozšířila do dalších států, byla díky velkému rozptylu relativně neškodná. Thurstan B. Brewing ze Zdravotní hlídky, British Medical Journal 309, 16. července "Pravděpodobně nejdůležitější faktor pro vytvoření Černobylské mytologie byl předpoklad, že každá radiační dávka, tedy i ta, blížící se nule, je životu nebezpečná. Tato hypotéza odporuje všem experimentálním i epidemiologickým nálezům. Je to totéž, jako kdybyste předpokládali, že teplota 18 oc vás může smrtelně ohrozit, protože víte, že při 1800 oc utržíte fatální popáleniny. Profesor Zbygniew Jaworowski, poradce OSN pro zdravotnictví.

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 7. třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 minut INFORMACE K TÉMATU: JADERNÁ ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Za normálního

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Havárie v Černobylu versus jaderné testy

Havárie v Černobylu versus jaderné testy Havárie v Černobylu versus jaderné testy Největší metlou lidstva jsou iniciativní diletanti! Nevýhody grafitem moderovaného reaktoru, které umocnila kombinace s vážnými chybami obsluhy, se staly osudnými

Více

Černobyl co je nového po 30 letech

Černobyl co je nového po 30 letech Černobyl co je nového po 30 letech Irena Malátová Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. Praha Seminář 11.3.2016 Obsah Radiační situace v Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku Nový sarkofág Zdravotní následky

Více

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová

DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN. Dana Drábová DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN Dana Drábová JADERNÁ ENERGIE: DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN Potenciální riziko jaderných elektráren spočívá v možnosti ztráty kontroly nad įízením štěpné įetězové reakce a v množství

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1

30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 11. 4. 2011, Brno Připravil: prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc. Ústav molekulární biologie a radiobiologie 30 dnů poté aneb zkáza JE Fukushima 1 Informace a workshop o následcích zemětřesení o 8,9 RS a následné

Více

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE.

Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE. Technická univerzita v Liberci fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. ZÁKLADY EKOLOGIE Studijní texty 2010 Struktura předmětu 1. ÚVOD 2. EKOSYSTÉM MODELOVÁ JEDNOTKA 3.

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru

Ocelov{ n{stavba (horní blok) jaderného reaktoru Anotace Učební materiál EU V2 1/F17 je určen k výkladu učiva jaderný reaktor fyzika 9. ročník. UM se váže k výstupu: žák vysvětlí princip jaderného reaktoru. Jaderný reaktor Jaderný reaktor je zařízení,

Více

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace:

Radiační patofyziologie. Zdroje záření. Typy ionizujícího záření: Jednotky pro měření radiace: Radiační patofyziologie Radiační poškození vzniká účinkem ionizujícího záření. Co se týká jeho původu, ionizující záření vzniká: při radioaktivním rozpadu prvků, přichází z kosmického prostoru, je produkováno

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

KATASTROFA V ČERNOBYLSKÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ A JEJÍ DOPAD NA PŘÍRODU A LIDSKÉ ZDRAVÍ

KATASTROFA V ČERNOBYLSKÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ A JEJÍ DOPAD NA PŘÍRODU A LIDSKÉ ZDRAVÍ Škola a zdraví 21, 2010, Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace KATASTROFA V ČERNOBYLSKÉ JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ A JEJÍ DOPAD NA PŘÍRODU A LIDSKÉ ZDRAVÍ Vladislav NAVRÁTIL Abstrakt: Černobylská jaderná

Více

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU

JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník JADERNÁ HAVÁRIE V ČERNOBYLU referát Jméno a příjmení: Tereza Klatovská Třída: 3. B Datum: 20. 4. 2016 Jaderná havárie v Černobylu 1. Úvod

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Martin Jurek přednáška

Martin Jurek přednáška Martin Jurek přednáška 11. 12. 2014 (angl. anthropogenic hazards, human-made hazards) hrozby související s lidskou chybou, zanedbáním či záměrným poškozením, případně se selháním lidmi vytvořené konstrukce

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně.

Tento zdroj tepla nahrazuje chemickou energii, tj. spalování např. uhlí v klasické elektrárně. Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 28 Téma: JE A JEJICH BEZPEČNOST Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 1STB Datum konání: 4.

Více

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00

Co se stalo v JE Fukušima? Úterý, 15 Březen :32 - Aktualizováno Pátek, 01 Duben :00 Sdělovací prostředky chrlí další a další informace, ze kterých si laik jen těžko poskládá názor, co se vlastně v jaderné elektrárně Fukušima stalo. Pokusím se shrnout tyto informace a najít pravděpodobnou

Více

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ

3.6 RADIOAKTIVITA. Základnípojmy 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ. Základní pojmy. Typy radioaktivního záření TYPY ZÁŘENÍ 3.6.1. RADIOAKTIVNÍZÁŘENÍ 3.6 RADIOAKTIVITA Základnípojmy Radioaktivita = schopnost některých atomových jader se samovolně přeměnit (rozpadat) Základní pojmy Ionizující záření = záření, kterézpůsobuje

Více

Decommissioning. Marie Dufková

Decommissioning. Marie Dufková Decommissioning Marie Dufková Stěhování tlakové nádoby do elektrárny Civaux Veze se nová. Ale: Jak bezpečně a levně zlikvidovat takto veliký výrobek po použití? 2 Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor)

Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) Jaderné bloky v pokročilém vývoji FBR (Fast Breeder Reactor) zvláštností rychlých reaktorů s Pu palivem je jejich množivý charakter při štěpení Pu238 vzniká více neutronů než v případě U (rozštěpením U

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_136 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Černobylská havárie aneb Pravda není nikdy čistá a málokdy bývá jednoduchá Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Černobylská havárie Pravda není nikdy čist aneb istá a málokdy m bývá jednoduchá Dana Drábov bová Státn tní úřad pro jadernou bezpečnost Co se stalo 26. dubna 1986 v 1:23 ráno zničily ily dva výbuchy reaktor

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Windscale 1957 INES 5

Windscale 1957 INES 5 Windscale 1957 INES 5 Václav Písek 1 Jaderný komplex Sellafield, Cumbria UK Po 2.sv válce USA vylučuje UK ze svého jaderného výzkumu UK chce za každou cenu vybudovat svou atomovou zbraň Zdroj: maps.google.com

Více

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR)

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR) Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR) Pavel Zácha G3-126 Základní jednotky QF=1 pro β, γ QF=3-10 pro n (v závislosti na energii neutronu) QF=20 pro α Pro pochopení, jaká dávka

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

Test z radiační ochrany

Test z radiační ochrany Test z radiační ochrany v nukleární medicíně ě 1. Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, beta a protonové záření 2. Aktivita je definována a)

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména:

Jaderná energetika. Důvody podporující v současnosti výstavbu jaderných elektráren jsou zejména: Jaderná energetika První jaderný reaktor 2.12.1942 stadion Chicago USA 1954 první jaderná elektrárna rna (Obninsk( Obninsk,, SSSR)grafitový reaktor, 30MWt, 5MWe 1956 první jaderná elektrárna rna v ČSR

Více

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny

6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny 6.3.1 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny ředpoklady: Druhý způsob výroby energie štěpení těžkých jader na jádra lehčí, lépe vázaná. ostupný rozpad těžkých nestabilních nuklidů probíhá v přírodě neustále

Více

Aspekty radiační ochrany

Aspekty radiační ochrany Aspekty radiační ochrany výzkumného reaktoru malého výkonu při experimentální výuce a vzdělávání Antonín Kolros Školní reaktor VR-1 VRABEC Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Více

Radiační ochrana v JE Dukovany

Radiační ochrana v JE Dukovany Seminář 11.4.2011 Radiační ochrana v JE Dukovany Vladimír Kulich Státní legislativa Zákon č. 18/19987 Sb. v platném znění (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum UN-OCHA WHO UNSCEAR FAO WORLD BANK

Více

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum

Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady. Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny. The Chernobyl Forum Dědictví Černobylu: Zdravotní, ekologické a sociálně-ekonomické dopady Doporučení vládám Běloruska, Ruské federace a Ukrajiny a The Chernobyl Forum The Chernobyl Forum WHO FAO UN-OCHA UNSCEAR WORLD BANK

Více

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček

JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie. Jiří Kameníček JADERNÁ ENERGETIKA JADERNÁ ENERGETIKA aneb Spojení poznatků z fyziky a chemie Jiří Kameníček Osnova přednášky Styčné body mezi fyzikou a chemií Způsoby získávání energie Uran a jeho izotopy, princip štěpné

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie chemie ve společnosti kvarta Datum tvorby 30.5. 2013 Anotace

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Veřejná správa a její fungování v krizových situacích Téma: Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zpracovala: pplk. Ing. Hana Malachová, Ph.D. Tel:

Více

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb

Traumatologické plány krajů jako. traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Traumatologické plány krajů jako základ pro zpracování traumatologických plánů poskytovatelů zdravotních služeb Odbor bezpečnosti a krizového řízení Medicína katastrof, Brno Ing. J. Hejdová 7. 8. 2. 2013

Více

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderná elektrárna. Martin Šturc Jaderná elektrárna Martin Šturc Princip funkce Štěpení jader Štěpení jader Štěpení těžkých se nejsnáze vyvolá neutronem. Přestože štěpení jader je vždy exotermická reakce, musí mít dopadající neutron určitou

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století něco jako kuličku První

Více

Patofyziologie radiačního poškození Jednotky, měření, vznik záření Bezprostřední biologické účinky Účinky na organizmus: - nestochastické - stochastické Ionizující záření Radiační poškození vzniká účinkem

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně

Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně Metodika hodnocení rizika ionizujícího záření po mimořádné radiační události v jaderné elektrárně Certifikovaná metodika zpracováno v rámci projektu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR VF20102015014

Více

Interakce záření s hmotou

Interakce záření s hmotou Interakce záření s hmotou nabité částice: ionizují atomy neutrální částice: fotony: fotoelektrický jev Comptonův jev tvorba párů e +, e neutrony: pružný a nepružný rozptyl jaderné reakce (radiační záchyt

Více

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora

PRO VAŠE POUČENÍ. Kdo se bojí radiace? ÚVOD CO JE RADIACE? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora Kdo se bojí radiace? Stanislav Kočvara *, VF, a.s. Černá Hora PRO VAŠE POUČENÍ ÚVOD Od počátků lidského rodu platí, že máme strach především z neznámého. Lidé měli v minulosti strach z ohně, blesku, zatmění

Více

ČERNOBYL. Školní rok 2015/2016. Ročníková práce. Vypracoval: Petr Kašpárek, IX. Konzultant: Mgr. Dita Látalová

ČERNOBYL. Školní rok 2015/2016. Ročníková práce. Vypracoval: Petr Kašpárek, IX. Konzultant: Mgr. Dita Látalová ČERNOBYL Ročníková práce Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Petr Kašpárek, IX. Konzultant: Mgr. Dita Látalová 1 Obsah ÚVOD... 3 Pripjať... 4 Jaderná elektrárna... 5 Černobylský experiment... 6 Časový harmonogram

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 24. 8. 2007 Potraty v Jihomoravském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihomoravsky

Více

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD.

Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. Životní prostředí pro přírodní vědy RNDr. Pavel PEŠAT, PhD. KAP FP TU Liberec pavel.pesat@tul.cz tel. 3293 Radioaktivita. Přímo a nepřímo ionizující záření. Interakce záření s látkou. Detekce záření, Dávka

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny Jaderné elektrárny Vazební energie jádra Klidová hmotnost jádra všech prvků a izotopů je menší než je součet hmotností všech nukleonů -> hmotnostní defekt m j m j = Nm n + Zm p m j Kde m n je klidová hmotnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE JADERNÉ HAVÁRIE NUCLEAR ACCIDENTS BAKALÁŘSKÁ

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Přibyslav, 14. listopadu 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Uran Hmotové číslo izotopu Podíl v přírodním uranu (%) Poločas

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 102 Sbírka zákonů č. 264 / 2016 Strana 4061 264 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik

AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik AP1000 : Jednoduchý, bezpečný a moderní projekt, který vede ke snížení bezpečnostních rizik Westinghouse Non-Proprietary Class 3 2010 Westinghouse Electric Company LLC. All Rights Reserved. 1 Pilíře jaderné

Více

Velké ekologické katastrofy příčiny, důsledky

Velké ekologické katastrofy příčiny, důsledky Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velké ekologické katastrofy příčiny, důsledky Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.34 Vzdělávací oblast:

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

Vyhořelé jaderné palivo

Vyhořelé jaderné palivo Vyhořelé jaderné palivo Jaderné palivo - složení Jaderné palivo je palivo, z něhož se energie uvolňuje prostřednictvím jaderných reakcí Nejběžnějším typem jaderného paliva je obohacený uran ve formě oxidu

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH TECHNICKÁ FYZIKA IV Účinky a druhy záření Vypracoval: Vladimír Pátý Ročník: 2 Datum: 26.5.2003 Skupina: MVT Účinky a druhy záření 1. Druhy

Více

Zkoušení materiálů prozařováním

Zkoušení materiálů prozařováním Zkoušení materiálů prozařováním 1 Elektromagnetické vlnění Energie elektromagnetického vlnění je dána jeho frekvencí nebo vlnovou délkou. Čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je frekvence. c T c f Př:

Více

Komu lze nejvíc věřit, když mluvíme o jaderné energetice: Dana Drábová, předsedkyně SÚJB

Komu lze nejvíc věřit, když mluvíme o jaderné energetice: Dana Drábová, předsedkyně SÚJB Havárie jaderné elektrárny Fukushima Ing. Ivan Beneš, CityPlan spol. s r.o. Vyšší odborná škola a Střední škola, s. r. o. České Budějovice, 21.3.2011 1 2 Komu lze nejvíc věřit, když mluvíme o jaderné energetice:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Jaderná energetika (JE)

Jaderná energetika (JE) Jaderná energetika (JE) Pavel Zácha 2014-04 Pohony - tanky - letadla - ponorky - ledoborce, letadlové lodě a raketové křižníky Mírové využití Netradiční jaderné aplikace - odsolování mořské vody - mobilní

Více

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka

I N E S. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí. Uživatelská příručka I N E S Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí Uživatelská příručka Překlad vydání z roku 2001 Připraveno v SÚJB Zpracováno jako společný dokument IAEA a OECD/NEA ÚVODNÍ SLOVO K PŘEKLADU

Více

Důsledky těžkých havárií v JE Temelín: jsou plány ochrany pro případ katastrofy dostačující?

Důsledky těžkých havárií v JE Temelín: jsou plány ochrany pro případ katastrofy dostačující? Důsledky těžkých havárií v JE Temelín: jsou plány ochrany pro případ katastrofy dostačující? Bernd Franke Souhrnné stanovisko za spolkovou zemi Horní Rakousko 4. května 2001 ifeu-institut für Energie-

Více

Insitut bezpečnostních studií a výzkumu rizik Oddělení vody, atmosféry a životního prostředí Universita zemědělských věd, Vídeň

Insitut bezpečnostních studií a výzkumu rizik Oddělení vody, atmosféry a životního prostředí Universita zemědělských věd, Vídeň MOCHOVCE 3&4 ve světle jaderné katastrofy ve Fukušimě Opatření na zamezení těžkých nehod v JE Mochovce 3 a 4 se zohledněním fukušimské katastrofy a v přípravě stávajících zátěžových testů Shrnutí ze dne

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany

Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany Stanovisko ke konečným zprávám ČEZ o výsledcích zátěžových testů jaderných elektráren Temelín a Dukovany Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) předal 30. 12. 2011 do Bruselu Národní zprávu o výsledcích

Více

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i.

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Helena Žáčková Ivana Horáková 1 Předmět činnosti podle Zřizovací listiny z 20.10.2010 SÚRO v.v.i. - veřejně výzkumná

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 26. 7. 2007 Potraty v Jihočeském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihočeský

Více

4.4.9 Energie z jader

4.4.9 Energie z jader 4.4.9 Energie z jader Předpoklady: 040408 Graf závislosti vazebné energie na počtu nukleonů v jádře (čím větší je vazebná energie, tím pevněji jsou nukleony chyceny v jádře, tím menší mají energii a tím

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více