DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 6 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...25 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...58 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...62 Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny

4 Společensky nepřizpůsobení občané...75 Cizinci...76 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ĆLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA ; EU; mezinárodní Monotematický blok sociální koheze. Stará otázka se vrací: co drží společnost pohromadě? / MUSIL, Jiří In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s : - lit. Úvodní příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." Deskriptory: ; společnost; soudržnost sociální; vyloučení sociální; teorie; výzkum; sociologie; EU; Mezinárodní ; EU; mezinárodní Monotematický blok sociální koheze. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda. / MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Pojem sociální exkluze a s ním spojený diskurz. Sociální funkce diskurzu sociální exkluze. Pojem a dimenze sociálního začleňování. Přístupy k sociálnímu začleňování. (Mj. modely sociálního začleňování v oblasti integrace na trh práce a redistribuce). Agenda sociálního začleňování Evropské unie. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; soudržnost sociální; vyloučení sociální; společnost; integrace; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; chudí; chudoba; politika sociální; teorie; výzkum; sociologie; VÚPSV ; Evropa střední a východní Monotematický blok sociální koheze. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. / FRIČ, Pavol In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Vliv neformálních sítí v postkomunistických společnostech. Situační faktor. Faktor kvality v neformálních sítích. Typy neformálních sítí. Deskriptory: ; Evropa střední a východní; společnost; soudržnost sociální; procesy sociální; situace ekonomická; situace sociální; vyloučení sociální; diskriminace; struktura ekonomická; struktura sociální; teorie; výzkum; sociologie Monotematický blok sociální koheze. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. / MUSIL, Jiří - MÜLLER, Jan In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Základní přístupy. Pojem vnitřní periferie. Jednotky analýzy. Použité indikátory a jejich aplikace. Vymezení vnitřních periferií a základní údaje o jejich velikosti a o jejich geografickém rozmístění. Specifické sociálně-ekologické znaky vnitřních periferií. Diskuse. Deskriptory: ; soudržnost sociální; procesy sociální; společnost; vyloučení sociální; situace sociální; výzkum; sociologie; regiony 5

6 ; mezinárodní; EU Monotermatický blok sociální koheze. Sociální koheze: teorie, koncepty a analytická východiska. / ŠAFR, Jiří - BAYER, Ivo - SEDLÁČKOVÁ, Markéta In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Dvě úrovně teoretické perspektivy koheze. Teorie vzniku sociálního řádu. Empirické přístupy - mechanismy koheze. (Obecné definice sociální koheze. Mikroúroveň - skupinová koheze. Makroúroveň - soudržnost soudobých společností. Sociální kapitál - klíčová dimenze sociální koheze). Konceptuální rámec pro studium koheze české společnosti. (Teoretická východiska. Indikátory soudržnosti. Konceptuální schéma a indikátory sociální soudržnosti na makrosociální úrovni). Deskriptory: ; Mezinárodní; společnost; soudržnost sociální; vyloučení sociální; procesy sociální; integrace; teorie; výzkum; sociologie; EU SR Monotematický blok sociální koheze. Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohladom na periférne regióny SR. / HALÁS, Marián In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s : - lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. 1.Teoreticko-metodologické aspekty výzkumu periferních oblastí, resp. výzkumu vztahu centrum-periferie. 2.Indentifikace a kategorizace periferních regionů Slovenska. Závěr. Deskriptory: SR; soudržnost sociální; společnost; situace sociální; procesy sociální; vyloučení sociální; regiony; výzkum; sociologie SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Kypr Systémy sociálního pojištění v EU - Kypr. / ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s :tab., -lit. Pojistné na sociální zabezpečení. Poskytované dávky. Nemoenské dávky. Peněžitá pomoc v mateřství. Důchody - starobní, invalidní, vdovský, dávky pro sirotky. Dávky v případě pracovních úrazů. Příspěvek u pohřešovaných osob, příspěvek na stavbu, porodné, pohřebné. Dávky v nezaměstnanosti. Deskriptory: Kypr; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; dávky; zab. nemocenské; nemocenské; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; zab. úrazové; porodné; pohřebné; zab. v nezaměstnanosti-dávky; zab. v nezaměstnanosti; systém Výdělečná činnost studentů. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s : -lit. Zaměstnávání studentů z hlediska postupu zaměstnavatele - smluvní vztah se studentem, odvod pojistného, plnění oznamovací povinnosti, vyměřovací základ, neplacené volno. Postup zaměstnavatele v případě tzv. posledních prázdnin. Brigádnická činnost v zahraničí. Deskriptory: ; práce-studenti; zaměstnavatelé; pojistné; pojistné-výše; pojištění zdravotní; zab. sociální; poměr pracovní; zaměstnání dočasné; studenti; pracovníci migrující; práce-cizinci; EU 6

7 Nejdůležitější čísla ČSSZ za rok In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s :tab. Mj.: Počet klientů, důchodců, vyplácených důchodů. Příjmy z pojistného, výdaje na dávky důchodového pojištění a nemocenského pojištění. Důchodové pojištění: Všeobecný vyměřovací základ, přepočítávací koeficient, redukční hranice výše základní a procentuální výměry důchodu. Změny od srpnové výplaty Statistické údaje za 1. čtvrtletí relace průměrného straob. důchodu k prům. čisté mzdě, průměrná výše starob. důchodu, počet důchodců, počet vyplácených důchodů. Nemocenské pojištění: Dávky nemocenského popjištění při pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství, dávka při ošetřování - výše, výpočet denního vyměřovacího základu, redukční hranice. Statistické údaje za 1. čtvrtletí počet prostonaných dnů, průměrné trvání pracovní neschopnosti, počet ukončených případů prac. neschopnosti. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; důchody; důchodci; osoby; výdaje; zab. důchodové; základ vyměřovací; výpočet; výše; důchody-výše; důchod průměrný; statistika; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod vdovský; zab. nemocenské; nemocenské; dovolená mateřská-dávky; podpora při ošetřování; nemocnost; neschopnost pracovní ; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s.2-5. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od 7.3. do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nově projednávané předpisy. Nález Ústavního soudu - zákoník práce. Daňové poradenství. (Mj. novela zákona o daních z příjmů). Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; připojištění; cizinci; politika migrační; zab. nemocenské; zaměstnanost; doba pracovní; podmínky pracovní; diskriminace; diskriminace pracovní; právo pracovní; poměr pracovní; daně; daně z příjmu Sociální pojištění studentů a žáků. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Výklad doplněný názornými příklady z praxe k problematice sociálního pojištění studentů vysokých a středních škol. Deskriptory: ; studenti; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojištění; pojistné; politika zaměstnanosti; politika sociální Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). / HOLUB, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), Pokrač. s : -lit. Dokončení z minulého čísla: Období po převratu v únoru Období 90. let 20. století. Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ; c-holub, Martin 7

8 K pojmu "zaměstnanec" ve smyslu sociálního pojištění. / CHVÁTALOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 6 (2008), s Vymezení pojmu "zaměstnanec", který není v zákonech používán jednotně. Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; právo pracovní; definice DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ 211. Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 66(2008),s Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, přiznané před 1. srpnem 2008, se zvyšují od srpna 2008 o 470 Kč měsíčně. Základní výměry důchodů, přiznávaných po 31. červenci 2008, činí 2170 Kč měsíčně. Deskriptory: ; zab. důchodové; valorizace; zvýšení; důchody; důchod starobní; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod vdovský; základ vyměřovací 212. Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 66(2008),s Příplatky k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa apod. se zvyšují od srpna 2008 o 3,6 % vyplácené částky. Deskriptory: ; důchody; valorizace; zvýšení; oběti komunismu; příspěvek jednorázový; příplatek sociální Valorizace důchodů od srpna / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č. 14 (2008), s. 14.:obr. Zákonné podmínky pro zvyšování důchodů. Pravidla pro zvyšování důchodů; závislost na inflaci, růstu cen, relaci průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě. Termín mimořádného zvýšení důchodů v roce Výše zvýšení důchodů. Důsledky zvýšení důchodů. Financování mimořádné valorizace důchodů v roce Deskriptory: ; valorizace; důchody; zab. důchodové; zákonodárství; důchody-zvýšení; inflace; mzda průměrná; důchody-výše; základ vyměřovací; důchod starobní; důchod starobní; výdaje sociální; rozpočet státní 248. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých sovisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 78(2008),s Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; EU; pojištění zdravotní; pojištění dobrovolné; dohody; integrace evropská; zab. podnikové 8

9 Opatrná reforma důchodů. / KOUDA, Jiří - PRAVEC, Josef In: Ekonom. - Roč.52, č. 30 (2008), s :obr. 3 etapy současné důchodové reformy: 1.parametrické změny, 2. změny u penzijních fondů, 3. vyvedení peněz ze státního pilíře. Graf: Jak porostou důchody a mzdy ( ) Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; koncepce budoucí Poslanci schválili I. etapu důchodové reformy. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 1, 3.:obr., tab. Přehled nejvýznamnějsích navrhovaných změn. Nejvýznamnější pozměňovací návrhy ve prostěch pojištěnců. Výhled výdajů na základní důchodové pojištění. Tabulka: V kolika letech půjdou lidé do penze. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková; podmínky nároku; důchody Změní se systém penzijního připojištění. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 3.:obr. O plánovaných změnách v souvislosti s transformací systému penzijního připojištění v rámci druhé etapy důchodové reformy. Deskriptory: ; připojištění; systém; koncepce budoucí Hypotekární krize ve světle připravované penzijní reformy a bytové politiky současné české vlády. / ŠULC, Jaroslav In: Pohledy. - č. 3 (2008), s :obr., tab. Některé důsledky americké hypotéční krize v českém ekonomickém prostředí na pozadí příprav reforem ve zdravotnictví a penzijním zabezpečení. Hodnocení výsledků systému penzijního připojištění. Bytová politika včetně výdajů domácností za nájemní bydlení. Vývoj cen bytů podle lokality. Deskriptory: ; ekonomika; politika hospodářská; zab. důchodové; reforma; fondy; bydlení; ceny; výdaje-domácnosti; připojištění Mýty a skutečné problémy české důchodové reformy. / SAMEK, Vít In: Pohledy. - č. 3 (2008), s :obr., tab. Otázky dopadů stárnutí obyvatelstva na penzijní systém. Závěry Bezděkovy komise týkající se reformy důchodového zabezpečení. Názory ČMKOS na soukromé důchodové systémy. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; koncepce budoucí; odbory; stárnutí; výdaje; financování; strany politické; odbory; pojištění soukromé 9

10 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Nález Ústavního soudu: Nemocenské bude vypláceno i za prvé 3 dny nemoci. / FETTER, Richard W. In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 6 (2008), s. 2-5.:tab. Analýza změn ve výši nemocenského v roce 2007 a Nový systém v roce Tabulky: Porovnání maximální výše nemocenského v r a Porovnání výše nemocenského v r a 2008 při průměrném měsíčním příjmu Kč. Deskriptory: ; nemocenské; výše; podmínky nároku; zab. nemocenské; systém Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 6 (2008), s Principy placení pojistného na zdravotní pojištění z pracovního volna bez náhrady příjmu (neplacené volno) a neomluvené absence. Neplacené volno - výjimky z placení pojistného. Příklady z praxe. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ve zdravotním pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 6 (2008), s Na příkladech je ukázán postup zaměstnavatele v nejběžněji se vyskytujících situacích. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; správa Nároky osamělých rodičů na sociální dávky. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 7 (2008), s Podmínky nároku a určení výše některých sociálních dávek osamělým rodičům - podpory při ošetřování člena rodiny, peněžité pomoci v mateřství, dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; rodina neúplná; matky osamělé; otcové; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; důchod vdovský; důchod sirotčí; podpora sociální; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; podmínky nároku Zrušení karenční doby pro nemocenské nálezem Ústavního soudu. / BOLCKOVÁ, Eva In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s Ustanovení zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců dotčená nálezem Ústavního soudu ze dne 23. dubna Dopady nálezu na poskytování nemocenského od 30. června Deskriptory: ; nemocenské; výše EU Občané a jejich zdraví. / ZUKAL, Jiří In: Veřejná správa. - č. 12 (2008), s :obr., tab. Eurobarometer: výsledky průzkumu názorů občanů EU na jejich zdraví (listopad 2006). Jaký je podle občanů EU jejich zdravotní stav; rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Závislost odpovědí též na pohlaví, věku, výši dosaženého vzdělání, výši příjmů. 10

11 Posuzování výskytu dlouhodobé nemocnosti a výskytu nejčastějších onemocnění, preventivních opatření. Deskriptory: EU; mínění veřejné; statistika; výzkum; stav zdravotní; nemocnost; prevence; styl životní Zaměstnávání studentů v roce 2008 a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Deskriptory: ; zaměstnavatelé; práce-studenti; pojištění zdravotní Změny ve zdravotním pojištění - obce. / ČERVINKA, Tomáš - BALCAR, David In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; obce; zaměstnanci; zákonodárství Kdy nelze žádat o snížení zálohy na pojistné. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Právní výklad k otázce placení zdravotního pojištění (záloh na pojistné) u osob samostatně výdělečně činných. Deskriptory: pojištění zdravotní; pojistné; samostatní; zákonodárství Celostátní průzkum spokojenosti zaměstnanců nemocnic. / FORMÁNEK, Petr - VAVŘI- NA, Daniel In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 26 (2008), s. 16. Pokrač.:obr., tab. Výsledky první fáze komplexního hodnotícího projektu Nemocnice pilotního celostátního průzkumu, realizovaného ve dnech v českých nemocnicích. Deskriptory: ; zdravotníci; uspokojení z práce; šetření; nemocnice Průzkum a porovnání spokojenosti zaměstnanců nemocnic květen 2008 (vyhodhocení průzkumu - celkem za Českou republiku). Dokonč. / FORMÁNEK, Petr - VAVŘINA, Daniel In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č (2008), s. 12.:obr., tab. Pokračování z minulého čísla přináší doplňující grafy, tabulky a informace. Deskriptory: ; zdravotníci; uspokojení z práce; nemocnice; šetření První tři dny nemoci by se od ledna proplácet neměly, ale úměrně tomu se má snížit pojistné. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 6 (2008), s. 1 a 2. Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s nálezem Ústavního soudu. Důsledky zavedení karenční doby. Stav do a od Změny s účinností od 1. ledna Deskriptory: ; zab. nemocenské; reforma; výdaje 11

12 Brigádnická činnost studentů včetně zahraničí a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 6 (2008), s Autor objasňuje postup zaměstnavatele jednak charakteristikou některých obecně platných principů a zásad, jednak výčtem jeho povinností na příkladech z praxe včetně podmínek při brigádnické činnosti v zahraničí. Deskriptory: ; práce-studenti; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pracovníci v zahraničí; studenti K poskytování nemocenského v prvních třech dnech neschopnosti po / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 7 (2008), s Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku Členové statutárních orgánů a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 7 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; cizinci; manažeři; souběh EU Zdravotní pojištění v Evropě. In: Ekonom. - Roč.52, č. 29 (2008), s příl. Přehled zdravotní péče v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Na co je v jednotlivých evropských zemích nárok ze zdravotního pojištění, kolik zaplatí pacient a kolik uhradí tuzemská pojišťovna. Deskriptory: EU; pojištění zdravotní Změny v nemocenském pojištění. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 1,2.:obr. Změny v nemocenském pojištění od 1. září 2008 a od 1. ledna Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; zákonodárství; koncepce budoucí; pojistné; pojistné-výše ; EU Duševní poruchy jsou stále častější příčinou invalidity. / ZVONÍKOVÁ, Alena In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 8.:obr. Podle SZO poruchy duševního zdraví představují pro evropský region druhou největší zdravotně sociální zátěž (po stárnutí populace a potřebě dlouhodobé péče). V po roce 2001 duševní nemoci stanuly na třetím místě jako příčina částečné invalidity a na čtvrtém místě jako příčina plné invalidity. V roce 2007 bylo pro nemoci duševní a poruchy chování přiznáno plných invalidních důchodů a částečných invalidních důchodů. Deskriptory: ; invalidita; invalidita-služba posudková; zdraví duševní; výdaje; EU; neschopnost pracovní; vývoj 12

13 Členové statutárních orgánů a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 7-8 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy; souběh; pojistné; orgány správní Brigádnická činnost studentů (i v zahraničí) a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 7-8 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; práce-studenti; základ vyměřovací Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). / HOLUB, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), Pokrač. s : -lit. Dokončení z minulého čísla: Období po převratu v únoru Období 90. let 20. století. Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ; c-holub, Martin Slovensko Vítězové a poražení zdravotní reformy na Slovensku. / TOMAN, Luděk In: Pohledy. - č. 3 (2008), s :tab. Analýza výsledků slovenské reformy zdravotnictví odstartované v roce Hospodářské výsledky zdravotních pojišťoven. Dopad reforem na pacienty a občany. Deskriptory: SR; zdravotnictví; reforma; pojištění zdravotní; správa; výdaje Sociální nemocenské pojištění můžeme mít. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), s : -lit. Na základě rozboru argumentace Ústavního soudu při zrušení karenční doby v nemocenském pojištění zaměstnanců přináší autor analýzu zásad sociálního pojištění a problému neexistence opravdového sociálního pojištění v Česku a návrh reformních opatření, kterými by se přešlo k systému sociálního nemocenského pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; řízení soudní; pojistné; pojistné-výše; zab. sociální; pojištění soukromé; reforma; koncepce budoucí ; EU Nástup zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 6 (2008), s Deskriptory: ; EU; zab. nemocenské; pojištění zdravotní; pojistné; základ vyměřovací Nenápadný půvab reformy. / ALFÖLDI ŠPERKEROVÁ, Marcela In: Ekonom. - Roč.52, č. 33 (2008), s Reforma ministra zdravotnictví je zatím odložena. Iniciativy se chopily zdravotní pojišťovny: zavádějí např. projekty řízené péče, platí nemocnicím za zdravotní služby formou balíčkových cen apod. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; koncepce budoucí; pojištění 13

14 270. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 88(2008),s Kromě jiného zákon ruší vybírání regulačního poplatku v případě ústavní péče o narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení. Deskriptory: ; zdravotnictví; pojištění zdravotní; ústavy; nemocnice; financování; péče zdravotní DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ 201. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 64(2008),s Částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2007 je Kč. 25 % průměrné měsíční mzdy za rok 2007 je 5400 Kč. Deskriptory: ; mzda průměrná; výše; minimum; minimum existenční; podpora sociální Nároky osamělých rodičů na sociální dávky. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 7 (2008), s Podmínky nároku a určení výše některých sociálních dávek osamělým rodičům - podpory při ošetřování člena rodiny, peněžité pomoci v mateřství, dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; rodina neúplná; matky osamělé; otcové; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; důchod vdovský; důchod sirotčí; podpora sociální; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; podmínky nároku ; EU; mezinárodní Rodičovská dovolená v a v zahraničí. / VOLKOVÁ, Renata In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s : -lit. Stručný přehled o peněžité pomoci v mateřství, mateřské dovolené, rodičovské dovolené a rodičovském příspěvku v mezinárodním provnání: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Litva, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; dovolená rodičovská; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; příspěvek rodičovský Mateřská a rodičovská dovolená v roce / CHLÁDKOVÁ, Alena In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 7-8 (2008), s Deskriptory: ; dovolená mateřská; matky; dávky; dovolená rodičovská; podmínky nároku; příspěvek rodičovský; dovolená 14

15 ; EU Uplatnění nároku na přídavek na dítě v EU. Zásada subsidiarity příslušnosti státu místa obvyklého bydliště žadatele. / ČERNÁ, Iva In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 8 (2008), s Pokrač.: -lit. Problematika uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, především přídavky na děti, za situace, kdy osoba oprávněná, případně jeden z rodičů oprávněného dítěte pracují jako zaměstnanec nebo jako OSVČ v jiném členském státě Evropského společenství, než je stát jejich obvyklého bydliště. Deskriptory: ; EU; podpora sociální; přídavky rodinné; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; podmínky nároku; integrace evropská Úvahy nad současnou reformou podpory rodin. / TOMEŠ, Igor In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), s : -lit. Problematika podpory rodin a státní rodinné politiky, především z hlediska podpory fungujících rodin, a současná reforma v této oblasti. Závazky státu vyplývající z mezinárodních úmluv a paktů. Ekonomická, právní a sociální ochrana, podpora a pomoc fungujícím rodinám, hlavní typy podpory. Hodnocení reformy, náměty, pokud jde o její další orientaci. Deskriptory: ; Mezinárodní; EU; rodina; rodina problémová; děti; podpora sociální; práva lidská; politika populační; reforma; koncepce budoucí; dohody; zab. v mateřství; dávky; dovolená mateřská-dávky SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY 201. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 64(2008),s Částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2007 je Kč. 25 % průměrné měsíční mzdy za rok 2007 je 5400 Kč. Deskriptory: ; mzda průměrná; výše; minimum; minimum existenční; podpora sociální Vývoj legislativní úpravy dobrovolnictví v zahraničí a v České republice. / GJURIČOVÁ, Jitka In: Veřejná správa. - č. 13 (2008), s :obr. Vývoj zákonné normy upravující dobrovolnictví v. Smysl zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který vešel v účinnost k 1. lednu 2008: vytvořit podmínky pro fungování dobrovolnictví v. Proces udělování akreditací nestátním neziskovým organizacím na organizování dobrovolnictví. Financování dobrovolnictví. Příprava novely zákona o dobrovolnické službě. Obsah tzv. nepřímé novely zákona o dobrovolnické službě (jde o vykonávání dobrovolnické služby v obci osobou, která se nachází v hmotné nouzi). Legislativní úprava dobrovolnictví v zahraničí. Deskriptory: ; činnost dobrovolná; zákonodárství; organizace neziskové; správa; financování; chudí; vytváření prac. příležitostí; EU 15

16 Dávky v hmotné nouzi. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s. 29. Podmínky nároku a výše dávek v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci). Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; podmínky nároku; výše; potřebnost; minimum; minimum existenční Propojení výuky s praxí. Jindřichův Hradec. / SEDLÁKOVÁ, Jaroslava - ŘEŘICHOVÁ, Daniela In: Veřejná správa. - č. 12 (2008), s :obr. Zkušenosti s komunitním plánováním v Jindřichově Hradci. Problematika sledování kvality procesu komunitního plánování sociálních služeb. Spoluúčast studentů Fakulty managementu VŠE. Deskriptory: ; plánování sociální; služby sociální; standardy; metody; kvalita sociálních služeb; výzkum Poukázkový systém? Co obec, to jiné zkušenosti. In: Moderní obec. - Roč.14, č. 7 (2008), s. 26.:tab. Výsledky průzkumu, který v únoru 2008 uskutečnila společnost Sodexho. Průzkum se týkal výplaty části sociálních dávek v nezaměstnanosti prostřednictvím poukázek. Vývoj počtu obcí využívajících věcnou výplatu sociálních dávek formou poukázek ( ). Zkušenosti obcí s využitím poukázek. Deskriptory: ; pomoc sociální; dávky; výplata-způsob; statistika; šetření; zab. v nezaměstnanosti Vybrané údaje z dotačního řízení. Srovnání roku In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 2 (2008), nestr. (4 s.).:tab. Statistické údaje ze sociální oblasti (MPSV). Srovnání podpory jednotlivých druhů služeb v roce 2007 a Druh sociální služby; upravená dotace 2007; dotace leden 2008; porovnání let 2007 a Náklady služeb a dotace dle skupiny služeb (péče, poradenství, prevence). Náklady a dotace MPSV dle zřizovatele služby. Počet pracovníků v sociálních službách. Porovnání jednotlivých krajů. Deskriptory: ; služby sociální; financování; výdaje sociální; regiony; pracovníci sociální; ústavy; bydlení chráněné; statistika sociální; MPSV Pilotní program AOP a PMS pomáhající obětem trestných činů finišuje. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 5.:obr. Výsledky projektu Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů, který organizuje Asociace občanských poraden společně s Probační a mediační službou. Deskriptory: ; poradenství sociální; projekty; kriminalita; prevence; služby sociální; organizace neziskové; děti týrané; násilí v rodině 16

17 Jak zajistit prostředky na činnost neziskových organizací. In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), s. 31. Krátká informace z tiskové konference, která se konala a na které zástupci krizové skupiny neziskových poskytovatelů sociálních služeb seznámili veřejnost se svým názorem na způsob financování jejich činnosti a jeho negativními dopady na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Informace o založení Aliance neziskových poskytovatelů sociálních služeb ANEPOSS, která provozuje stejnojmenný webový portál. Stručná informace o výzvě, se kterou se zástupci tematické platformy NNO zaměřené na sociální a zdravotní služby, na veřejně prospěšné činnosti v oblasti rovných příležitostí, vzdělávání, lidských práv a kultury obrátili 17. července 2008 na zodpovědné činitele a státní orgány a vyzvali je, aby veřejnost informovali o termínech a programech čerpání strukturální pomoci pro neziskový sektor, formulovali priority v podpoře neziskových organizací poskytujících sociální služby a zajistili nástroje pro naplňování těchto priorit. Deskriptory: ; služby sociální; organizace; organizace neziskové; financování; konference; internet mezinárodní Česku nejsou hladoví a podvyživení lhostejní. / HLAVIČKOVÁ, Zuzana In: UN Bulletin. - č. 2 (2008), s :obr. Činnost odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Spolupráce se Světovým potravinovým programem OSN (WFP - World Food Program OSN). Cílem mezinárodních aktivit je odstranění extrémní chudoby a hladu v rozvojových zemích. Deskriptory: Mezinárodní; ; projekty; činnost dobrovolná; styky mezinárodní; z. rozvojové; organizace mezinárodní; OSN; financování Podpora vytváření systému terénní sociální práce. / CHRENKOVÁ, Monika In: Veřejná správa. - č. 15 (2008), s. 26. Projekt "Podpora vytváření systému terénní sociální práce - vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření". Projekt realizuje Ostravská univezita na základě veřejné zakázky zadané MPSV. Trvání projektu: listopad srpen Projekt je zaměřen na integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. V projektu šlo o vytvoření vzdělávacího programu a následné vzdělávání terénních sociálních pracovníků. V rámci projektu byl uspořádán seminář pro krajské koordinátory pro romské záležitosti (Olomouc, březen 2008). Deskriptory: ; projekty; organizace neziskové; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; streetwork; vyloučení sociální; Romové; práce sociální; MPSV; konference MPSV chce posílit kompetenci profesních asociací sociálních pracovníků. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 2 (2008), s. 3-4.:obr. Součást monotematického čísla časopisu věnovaného tématu společenské zakázky sociální práce a odpovědnosti sociálních pracovníků za ni. Rozhovor s Mgr.M.Žárským, ředitelem odboru sociálních služeb MPSV, o společenské zakázce sociální práce. Řešen rozpor mezi "pomocí" a "kontrolou". Nutnost adresného a účelového vymezení sociálních výdajů. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; teorie; výdaje sociální; potřebnost; kontrola; MPSV 17

18 Společenská zakázka a naše odpovědnost. In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 2 (2008), s : -lit. Monotematické číslo časopisu věnované tématu společenské zakázky sociální práce a odpovědnosti sociálních pracovníků za ni. Deskriptory: ; práce sociální; teorie; pracovníci sociální POSTIŽENÍ OBČANÉ Osoby se zdravotním postižením na trhu práce. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s : -lit. Výsledky z analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2007, kterou zpracovalo MPSV, a to pokud jde o zdravotně postižené osoby na trhu práce. Volná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Specifická míra nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti. Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny. Rekvalifikace a pracovní rehabilitace. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Statistické údaje o práci na zkrácený úvazek. Deskriptory: ; postižení; práce-postižení; zaměstnanost; nezaměstnanost; uchazeči o práci; nezaměstnaní; práce chráněná; rekvalifikace; rehabilitace pracovní; statistika; trh práce; politika zaměstnanosti; příležitosti pracovní; vytváření prac. příležitostí; zaměstnání na zkrácený úvazek Deset procent Čechů je zdravotně postižených. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s. 21.:tab. Statistické údaje o počtu a věkové struktuře osob se zdravotním postižením v, jak vyplývá ze šetření k tét problematice a výsledků, které ČSÚ vypracoval ba základě informací praktických a dětských lékařů. Deskriptory: ; postižení; statistika; šetření; invalidita Snižování bariér. Knihovny pro zdravotně znevýhodněné. / HOUŠKOVÁ, Zlata In: Veřejná správa. - č. 13 (2008), s. 26. Výsledky průzkumu Národní knihovny z roku 2007 s názvem "Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné". Nejčastější služby knihoven tělesně, zrakově, sluchově, mentálně znevýhodněným osobám. Průzkum rozsahu elektronických služeb, které knihovny poskytují. Nejčastější bariéry poskytování služeb knihoven. Deskriptory: ; postižení; knihovny; bariéry; šetření; statistika; internet Na návštěvě v modrém domečku. / VEBROVÁ, Alexandra In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), s. 4-5.:obr. Vybudování, financování, poslání a činnost sociální firmy "Modrý domeček" v Řevnicích. Zaměstnanci "Modrého domečku" jsou lidé se zdravotním znevýhodněním. Nabízené služby "Modrého domečku" (kavárna, žehlírna, kopírovací služby atd.); akce v rámci "Modrého domečku". Činnost občanského sdružení "Náruč". Deskriptory: ; postižení; práce chráněná; organizace neziskové; zaměstnávání podporované; projekty; financování 18

19 Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem. / VRCHOTOVÁ, Jitka In: Gong. - Roč.37, č. 7-8 (2008), s :obr., tab. Přehled dávek a příspěvků, ktré jsou vypláceny rodičům v případě péče o malé děti. Peněžitá pomoc v mateřství; podmínky nároku na dávku. Výše porodného; žádost o porodné. Přídavky na děti; podmínky nároku na dávku, výše a výpočet dávky. Rodičovský příspěvek; podmínky nároku, varianty (rychlá, základní, pomalá). Při péči o zdravotně postižené dítě se výplata rodičovského příspěvku prodlužuje do 7 let věku dítěte; závislost na stupni zdravotního postižení. Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Výpočet výše dávky. Deskriptory: ; postižení sluchově; podmínky nároku; zab. v mateřství; porodné; přídavky rodinné; příspěvek rodičovský; souběh; doba pojištění; zab. nemocenské; řízení; výpočet Podporované zaměstnávání lidí s autismem. / TUZAROVÁ, Petra In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), s. 27. Charakteristika "podporovaného zaměstnávání". Historie služeb podporovaného zaměstnávání v. Činnost "Asociace pomáhající lidem s autismem" - APLA Praha, Střední Čechy. Zaměření, náplň a metody práce APLA Praha. Co to je JOB KLUB. Spolupráce několika organizací při zajišťování podporovaného zaměstnávání (ASPA, úřady práce atd.). Deskriptory: ; zaměstnávání podporované; definice; postižení; politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; trh práce; úřady práce; poradenství pracovní Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením na období /KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s. 1. Přehled programových cílů Národní rady osob se zdravotním postižením na období na mezinárodní, republikové, krajské úrovni (Praha, květen 2008). Deskriptory: ; postižení; projekty; práva sociální; zákonodárství; diskriminace; rovnost Rakousko Postavení osob se zdravotním postižením a jejich podpora při zaměstnávání v Rakousku. /KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s Návštěva u právního ochránce osob se zdravotním postižením (ZP) Rakouské republiky Herberta Haupta. Poslání Hauptova úřadu. Činnost rakouského sociálního úřadu a systému úřadů práce. Řešení problematiky zaměstnávání osob se ZP. Státní opatření na podporu zaměstnávání osob se ZP. Zastoupení "mluvčího pro osoby se ZP" v každé frakci rakouského parlamentu. Návštěva v chráněné dílně WienWork. Odlišný přístup rakouské společnosti k problematice osob se ZP. Deskriptory: Rakousko; postižení; zaměstnávání podporované; rovnost; politika zaměstnanosti; práva sociální Ohlédnutí za konferencí Bydlení bez bariér. / LANZOVÁ, Dagmar In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s. 4-5.:obr. Informace o konání čtvrté mezinárodní konference s názvem "Bydlení bez bariér" (Praha, květen 2008). Hlavním cílem konference bylo zmapovat stávající úroveň podmínek bydlení osob se zdravotním postižením a nastínit úkoly do budoucna. Deskriptory: ; konference; bariéry; postižení; bydlení 19

20 Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením. / VENCL, Jiří In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s Systém odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením (ZP) podle nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poradny pro osoby se ZP. Problémy sociálního poradenství pro osoby se ZP. Jak by měla vypadat dostupná síť poraden pro osoby se ZP. Nezbytnost kvalifikovaných sociálních pracovníků, bezbariérových přístupů, vybavení. Deskriptory: ; poradenství sociální; postižení; zákonodárství; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb Komu pomohla Podaná ruka? In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 6.:obr. Výsledky dvouletého projektu Podaná ruka, který pomáhal integrovat osoby se zdravotním postižením na trh práce. Deskriptory: ; postižení; zaměstnávání podporované; projekty; práce-postižení; rehabilitace pracovní Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v / ČERVENKOVÁ, Anna In: FÓRUM sociální politiky.-roč.2,č. 4(2008),s Rec. na: Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok Praha: ČSÚ, s. Deskriptory: ; postižení; statistika; výzkum; šetření; VÚPSV Podpora bezbariérové dopravy se vyplatí. / JANEČKOVÁ, Helena In: Moderní obec. - Roč.14, č. 8 (2008), s. 22.:obr. Projekt bezbariérové městské hromadné dopravy v Kroměříži (zavedení nízkopodlažních autobusů, kvalitního informačního systému, elektronického odbavovacího systému atd.). Realizátoři projektu (město Kroměříž, Kroměřížské technické služby, Centrum pro zdravotně postižené, Občanské sdružení Spektrum, přepravní společnost KRODOS. Financování projektu. Deskriptory: ; postižení; bariéry; projekty; financování; organizace neziskové STAŘÍ LIDÉ Prostor a věci v kontextu stáří. / SÝKOROVÁ, Dana In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s : - lit. Úvod. 1.Prostor a věci v gerontosociologii. 2.Prostor a věci v Moravskoslezské studii, jejíž cílem bylo zmapovat každodenní život a problémy českých seniorů. Deskriptory: ; staří; stárnutí; společnost; rodina; děti; stav zdravotní; invalidita; bydlení; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; styl životní; bariéry; ústavy; gerontologie; geriatrie; sociologie; psychologie; výzkum 20

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu 1. Ing. Yvona Legierská Vědecký seminář doktorandů VŠFS Praha 30.1.2013 2. Nemocenské pojištění v českých zemích

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ úvodní setkání Sociální zabezpečení / LS 2015 1. POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 1.2 Oblasti sociálního zabezpečení 1.3 Financování sociálního

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více