DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008"

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC A SRPEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 6 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Cizinci...25 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...58 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...62 Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny

4 Společensky nepřizpůsobení občané...75 Cizinci...76 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ĆLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA ; EU; mezinárodní Monotematický blok sociální koheze. Stará otázka se vrací: co drží společnost pohromadě? / MUSIL, Jiří In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s : - lit. Úvodní příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." Deskriptory: ; společnost; soudržnost sociální; vyloučení sociální; teorie; výzkum; sociologie; EU; Mezinárodní ; EU; mezinárodní Monotematický blok sociální koheze. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda. / MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Pojem sociální exkluze a s ním spojený diskurz. Sociální funkce diskurzu sociální exkluze. Pojem a dimenze sociálního začleňování. Přístupy k sociálnímu začleňování. (Mj. modely sociálního začleňování v oblasti integrace na trh práce a redistribuce). Agenda sociálního začleňování Evropské unie. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; soudržnost sociální; vyloučení sociální; společnost; integrace; trh práce; zaměstnanost; nezaměstnanost; chudí; chudoba; politika sociální; teorie; výzkum; sociologie; VÚPSV ; Evropa střední a východní Monotematický blok sociální koheze. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. / FRIČ, Pavol In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Vliv neformálních sítí v postkomunistických společnostech. Situační faktor. Faktor kvality v neformálních sítích. Typy neformálních sítí. Deskriptory: ; Evropa střední a východní; společnost; soudržnost sociální; procesy sociální; situace ekonomická; situace sociální; vyloučení sociální; diskriminace; struktura ekonomická; struktura sociální; teorie; výzkum; sociologie Monotematický blok sociální koheze. Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. / MUSIL, Jiří - MÜLLER, Jan In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Základní přístupy. Pojem vnitřní periferie. Jednotky analýzy. Použité indikátory a jejich aplikace. Vymezení vnitřních periferií a základní údaje o jejich velikosti a o jejich geografickém rozmístění. Specifické sociálně-ekologické znaky vnitřních periferií. Diskuse. Deskriptory: ; soudržnost sociální; procesy sociální; společnost; vyloučení sociální; situace sociální; výzkum; sociologie; regiony 5

6 ; mezinárodní; EU Monotermatický blok sociální koheze. Sociální koheze: teorie, koncepty a analytická východiska. / ŠAFR, Jiří - BAYER, Ivo - SEDLÁČKOVÁ, Markéta In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s :tab., -lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. Dvě úrovně teoretické perspektivy koheze. Teorie vzniku sociálního řádu. Empirické přístupy - mechanismy koheze. (Obecné definice sociální koheze. Mikroúroveň - skupinová koheze. Makroúroveň - soudržnost soudobých společností. Sociální kapitál - klíčová dimenze sociální koheze). Konceptuální rámec pro studium koheze české společnosti. (Teoretická východiska. Indikátory soudržnosti. Konceptuální schéma a indikátory sociální soudržnosti na makrosociální úrovni). Deskriptory: ; Mezinárodní; společnost; soudržnost sociální; vyloučení sociální; procesy sociální; integrace; teorie; výzkum; sociologie; EU SR Monotematický blok sociální koheze. Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohladom na periférne regióny SR. / HALÁS, Marián In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s : - lit. Příspěvek k monotematickému bloku zaměřenému na téma "Sociální koheze." - Úvod. 1.Teoreticko-metodologické aspekty výzkumu periferních oblastí, resp. výzkumu vztahu centrum-periferie. 2.Indentifikace a kategorizace periferních regionů Slovenska. Závěr. Deskriptory: SR; soudržnost sociální; společnost; situace sociální; procesy sociální; vyloučení sociální; regiony; výzkum; sociologie SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Kypr Systémy sociálního pojištění v EU - Kypr. / ŠTĚPÁNKOVÁ, Petra In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s :tab., -lit. Pojistné na sociální zabezpečení. Poskytované dávky. Nemoenské dávky. Peněžitá pomoc v mateřství. Důchody - starobní, invalidní, vdovský, dávky pro sirotky. Dávky v případě pracovních úrazů. Příspěvek u pohřešovaných osob, příspěvek na stavbu, porodné, pohřebné. Dávky v nezaměstnanosti. Deskriptory: Kypr; zab. sociální; pojistné; pojistné-výše; dávky; zab. nemocenské; nemocenské; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; zab. úrazové; porodné; pohřebné; zab. v nezaměstnanosti-dávky; zab. v nezaměstnanosti; systém Výdělečná činnost studentů. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s : -lit. Zaměstnávání studentů z hlediska postupu zaměstnavatele - smluvní vztah se studentem, odvod pojistného, plnění oznamovací povinnosti, vyměřovací základ, neplacené volno. Postup zaměstnavatele v případě tzv. posledních prázdnin. Brigádnická činnost v zahraničí. Deskriptory: ; práce-studenti; zaměstnavatelé; pojistné; pojistné-výše; pojištění zdravotní; zab. sociální; poměr pracovní; zaměstnání dočasné; studenti; pracovníci migrující; práce-cizinci; EU 6

7 Nejdůležitější čísla ČSSZ za rok In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s :tab. Mj.: Počet klientů, důchodců, vyplácených důchodů. Příjmy z pojistného, výdaje na dávky důchodového pojištění a nemocenského pojištění. Důchodové pojištění: Všeobecný vyměřovací základ, přepočítávací koeficient, redukční hranice výše základní a procentuální výměry důchodu. Změny od srpnové výplaty Statistické údaje za 1. čtvrtletí relace průměrného straob. důchodu k prům. čisté mzdě, průměrná výše starob. důchodu, počet důchodců, počet vyplácených důchodů. Nemocenské pojištění: Dávky nemocenského popjištění při pracovní neschopnosti, peněžitá pomoc v mateřství, dávka při ošetřování - výše, výpočet denního vyměřovacího základu, redukční hranice. Statistické údaje za 1. čtvrtletí počet prostonaných dnů, průměrné trvání pracovní neschopnosti, počet ukončených případů prac. neschopnosti. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; důchody; důchodci; osoby; výdaje; zab. důchodové; základ vyměřovací; výpočet; výše; důchody-výše; důchod průměrný; statistika; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod vdovský; zab. nemocenské; nemocenské; dovolená mateřská-dávky; podpora při ošetřování; nemocnost; neschopnost pracovní ; mezinárodní Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s.2-5. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od 7.3. do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. Nově projednávané předpisy. Nález Ústavního soudu - zákoník práce. Daňové poradenství. (Mj. novela zákona o daních z příjmů). Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. sociální; dohody; zab. důchodové; připojištění; cizinci; politika migrační; zab. nemocenské; zaměstnanost; doba pracovní; podmínky pracovní; diskriminace; diskriminace pracovní; právo pracovní; poměr pracovní; daně; daně z příjmu Sociální pojištění studentů a žáků. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Výklad doplněný názornými příklady z praxe k problematice sociálního pojištění studentů vysokých a středních škol. Deskriptory: ; studenti; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojištění; pojistné; politika zaměstnanosti; politika sociální Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). / HOLUB, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), Pokrač. s : -lit. Dokončení z minulého čísla: Období po převratu v únoru Období 90. let 20. století. Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ; c-holub, Martin 7

8 K pojmu "zaměstnanec" ve smyslu sociálního pojištění. / CHVÁTALOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 6 (2008), s Vymezení pojmu "zaměstnanec", který není v zákonech používán jednotně. Deskriptory: ; zab. sociální; zaměstnanci; právo pracovní; definice DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ 211. Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 66(2008),s Důchody starobní, plné invalidní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí, přiznané před 1. srpnem 2008, se zvyšují od srpna 2008 o 470 Kč měsíčně. Základní výměry důchodů, přiznávaných po 31. červenci 2008, činí 2170 Kč měsíčně. Deskriptory: ; zab. důchodové; valorizace; zvýšení; důchody; důchod starobní; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod vdovský; základ vyměřovací 212. Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 66(2008),s Příplatky k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa apod. se zvyšují od srpna 2008 o 3,6 % vyplácené částky. Deskriptory: ; důchody; valorizace; zvýšení; oběti komunismu; příspěvek jednorázový; příplatek sociální Valorizace důchodů od srpna / SEZEMSKÝ, Jiří In: Veřejná správa. - č. 14 (2008), s. 14.:obr. Zákonné podmínky pro zvyšování důchodů. Pravidla pro zvyšování důchodů; závislost na inflaci, růstu cen, relaci průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě. Termín mimořádného zvýšení důchodů v roce Výše zvýšení důchodů. Důsledky zvýšení důchodů. Financování mimořádné valorizace důchodů v roce Deskriptory: ; valorizace; důchody; zab. důchodové; zákonodárství; důchody-zvýšení; inflace; mzda průměrná; důchody-výše; základ vyměřovací; důchod starobní; důchod starobní; výdaje sociální; rozpočet státní 248. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých sovisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 78(2008),s Deskriptory: ; zab. důchodové; připojištění; EU; pojištění zdravotní; pojištění dobrovolné; dohody; integrace evropská; zab. podnikové 8

9 Opatrná reforma důchodů. / KOUDA, Jiří - PRAVEC, Josef In: Ekonom. - Roč.52, č. 30 (2008), s :obr. 3 etapy současné důchodové reformy: 1.parametrické změny, 2. změny u penzijních fondů, 3. vyvedení peněz ze státního pilíře. Graf: Jak porostou důchody a mzdy ( ) Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; koncepce budoucí Poslanci schválili I. etapu důchodové reformy. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 1, 3.:obr., tab. Přehled nejvýznamnějsích navrhovaných změn. Nejvýznamnější pozměňovací návrhy ve prostěch pojištěnců. Výhled výdajů na základní důchodové pojištění. Tabulka: V kolika letech půjdou lidé do penze. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; odchod do důchodu; hranice věková; podmínky nároku; důchody Změní se systém penzijního připojištění. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 3.:obr. O plánovaných změnách v souvislosti s transformací systému penzijního připojištění v rámci druhé etapy důchodové reformy. Deskriptory: ; připojištění; systém; koncepce budoucí Hypotekární krize ve světle připravované penzijní reformy a bytové politiky současné české vlády. / ŠULC, Jaroslav In: Pohledy. - č. 3 (2008), s :obr., tab. Některé důsledky americké hypotéční krize v českém ekonomickém prostředí na pozadí příprav reforem ve zdravotnictví a penzijním zabezpečení. Hodnocení výsledků systému penzijního připojištění. Bytová politika včetně výdajů domácností za nájemní bydlení. Vývoj cen bytů podle lokality. Deskriptory: ; ekonomika; politika hospodářská; zab. důchodové; reforma; fondy; bydlení; ceny; výdaje-domácnosti; připojištění Mýty a skutečné problémy české důchodové reformy. / SAMEK, Vít In: Pohledy. - č. 3 (2008), s :obr., tab. Otázky dopadů stárnutí obyvatelstva na penzijní systém. Závěry Bezděkovy komise týkající se reformy důchodového zabezpečení. Názory ČMKOS na soukromé důchodové systémy. Deskriptory: ; zab. důchodové; reforma; koncepce budoucí; odbory; stárnutí; výdaje; financování; strany politické; odbory; pojištění soukromé 9

10 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Nález Ústavního soudu: Nemocenské bude vypláceno i za prvé 3 dny nemoci. / FETTER, Richard W. In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 6 (2008), s. 2-5.:tab. Analýza změn ve výši nemocenského v roce 2007 a Nový systém v roce Tabulky: Porovnání maximální výše nemocenského v r a Porovnání výše nemocenského v r a 2008 při průměrném měsíčním příjmu Kč. Deskriptory: ; nemocenské; výše; podmínky nároku; zab. nemocenské; systém Neplacené volno, neomluvená absence a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 6 (2008), s Principy placení pojistného na zdravotní pojištění z pracovního volna bez náhrady příjmu (neplacené volno) a neomluvené absence. Neplacené volno - výjimky z placení pojistného. Příklady z praxe. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci Přihlašování a odhlašování zaměstnanců ve zdravotním pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 6 (2008), s Na příkladech je ukázán postup zaměstnavatele v nejběžněji se vyskytujících situacích. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; správa Nároky osamělých rodičů na sociální dávky. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 7 (2008), s Podmínky nároku a určení výše některých sociálních dávek osamělým rodičům - podpory při ošetřování člena rodiny, peněžité pomoci v mateřství, dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; rodina neúplná; matky osamělé; otcové; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; důchod vdovský; důchod sirotčí; podpora sociální; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; podmínky nároku Zrušení karenční doby pro nemocenské nálezem Ústavního soudu. / BOLCKOVÁ, Eva In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s Ustanovení zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců dotčená nálezem Ústavního soudu ze dne 23. dubna Dopady nálezu na poskytování nemocenského od 30. června Deskriptory: ; nemocenské; výše EU Občané a jejich zdraví. / ZUKAL, Jiří In: Veřejná správa. - č. 12 (2008), s :obr., tab. Eurobarometer: výsledky průzkumu názorů občanů EU na jejich zdraví (listopad 2006). Jaký je podle občanů EU jejich zdravotní stav; rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi EU. Závislost odpovědí též na pohlaví, věku, výši dosaženého vzdělání, výši příjmů. 10

11 Posuzování výskytu dlouhodobé nemocnosti a výskytu nejčastějších onemocnění, preventivních opatření. Deskriptory: EU; mínění veřejné; statistika; výzkum; stav zdravotní; nemocnost; prevence; styl životní Zaměstnávání studentů v roce 2008 a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Deskriptory: ; zaměstnavatelé; práce-studenti; pojištění zdravotní Změny ve zdravotním pojištění - obce. / ČERVINKA, Tomáš - BALCAR, David In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; obce; zaměstnanci; zákonodárství Kdy nelze žádat o snížení zálohy na pojistné. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 5 (2008), s Právní výklad k otázce placení zdravotního pojištění (záloh na pojistné) u osob samostatně výdělečně činných. Deskriptory: pojištění zdravotní; pojistné; samostatní; zákonodárství Celostátní průzkum spokojenosti zaměstnanců nemocnic. / FORMÁNEK, Petr - VAVŘI- NA, Daniel In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 26 (2008), s. 16. Pokrač.:obr., tab. Výsledky první fáze komplexního hodnotícího projektu Nemocnice pilotního celostátního průzkumu, realizovaného ve dnech v českých nemocnicích. Deskriptory: ; zdravotníci; uspokojení z práce; šetření; nemocnice Průzkum a porovnání spokojenosti zaměstnanců nemocnic květen 2008 (vyhodhocení průzkumu - celkem za Českou republiku). Dokonč. / FORMÁNEK, Petr - VAVŘINA, Daniel In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č (2008), s. 12.:obr., tab. Pokračování z minulého čísla přináší doplňující grafy, tabulky a informace. Deskriptory: ; zdravotníci; uspokojení z práce; nemocnice; šetření První tři dny nemoci by se od ledna proplácet neměly, ale úměrně tomu se má snížit pojistné. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 6 (2008), s. 1 a 2. Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s nálezem Ústavního soudu. Důsledky zavedení karenční doby. Stav do a od Změny s účinností od 1. ledna Deskriptory: ; zab. nemocenské; reforma; výdaje 11

12 Brigádnická činnost studentů včetně zahraničí a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 6 (2008), s Autor objasňuje postup zaměstnavatele jednak charakteristikou některých obecně platných principů a zásad, jednak výčtem jeho povinností na příkladech z praxe včetně podmínek při brigádnické činnosti v zahraničí. Deskriptory: ; práce-studenti; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pracovníci v zahraničí; studenti K poskytování nemocenského v prvních třech dnech neschopnosti po / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 7 (2008), s Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku Členové statutárních orgánů a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 7 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; cizinci; manažeři; souběh EU Zdravotní pojištění v Evropě. In: Ekonom. - Roč.52, č. 29 (2008), s příl. Přehled zdravotní péče v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Na co je v jednotlivých evropských zemích nárok ze zdravotního pojištění, kolik zaplatí pacient a kolik uhradí tuzemská pojišťovna. Deskriptory: EU; pojištění zdravotní Změny v nemocenském pojištění. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 1,2.:obr. Změny v nemocenském pojištění od 1. září 2008 a od 1. ledna Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; zákonodárství; koncepce budoucí; pojistné; pojistné-výše ; EU Duševní poruchy jsou stále častější příčinou invalidity. / ZVONÍKOVÁ, Alena In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 8.:obr. Podle SZO poruchy duševního zdraví představují pro evropský region druhou největší zdravotně sociální zátěž (po stárnutí populace a potřebě dlouhodobé péče). V po roce 2001 duševní nemoci stanuly na třetím místě jako příčina částečné invalidity a na čtvrtém místě jako příčina plné invalidity. V roce 2007 bylo pro nemoci duševní a poruchy chování přiznáno plných invalidních důchodů a částečných invalidních důchodů. Deskriptory: ; invalidita; invalidita-služba posudková; zdraví duševní; výdaje; EU; neschopnost pracovní; vývoj 12

13 Členové statutárních orgánů a zdravotní pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 7-8 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; příjmy; souběh; pojistné; orgány správní Brigádnická činnost studentů (i v zahraničí) a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 7-8 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; práce-studenti; základ vyměřovací Historie vývoje sociálního a zdravotního pojištění na našem území (Dokončení). / HOLUB, Martin In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), Pokrač. s : -lit. Dokončení z minulého čísla: Období po převratu v únoru Období 90. let 20. století. Deskriptory: ; zab. sociální; vývoj; pojištění zdravotní; VÚPSV; zab. důchodové; zab. nemocenské; zab. úrazové; prevence; péče zdravotní; dávky; zab. v mateřství; zákonodárství; příjmy SZ; c-holub, Martin Slovensko Vítězové a poražení zdravotní reformy na Slovensku. / TOMAN, Luděk In: Pohledy. - č. 3 (2008), s :tab. Analýza výsledků slovenské reformy zdravotnictví odstartované v roce Hospodářské výsledky zdravotních pojišťoven. Dopad reforem na pacienty a občany. Deskriptory: SR; zdravotnictví; reforma; pojištění zdravotní; správa; výdaje Sociální nemocenské pojištění můžeme mít. / VOSTATEK, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), s : -lit. Na základě rozboru argumentace Ústavního soudu při zrušení karenční doby v nemocenském pojištění zaměstnanců přináší autor analýzu zásad sociálního pojištění a problému neexistence opravdového sociálního pojištění v Česku a návrh reformních opatření, kterými by se přešlo k systému sociálního nemocenského pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; podmínky nároku; řízení soudní; pojistné; pojistné-výše; zab. sociální; pojištění soukromé; reforma; koncepce budoucí ; EU Nástup zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 6 (2008), s Deskriptory: ; EU; zab. nemocenské; pojištění zdravotní; pojistné; základ vyměřovací Nenápadný půvab reformy. / ALFÖLDI ŠPERKEROVÁ, Marcela In: Ekonom. - Roč.52, č. 33 (2008), s Reforma ministra zdravotnictví je zatím odložena. Iniciativy se chopily zdravotní pojišťovny: zavádějí např. projekty řízené péče, platí nemocnicím za zdravotní služby formou balíčkových cen apod. Deskriptory: ; zdravotnictví; reforma; koncepce budoucí; pojištění 13

14 270. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 88(2008),s Kromě jiného zákon ruší vybírání regulačního poplatku v případě ústavní péče o narozené dítě, a to ode dne porodu do dne propuštění ze zdravotnického zařízení. Deskriptory: ; zdravotnictví; pojištění zdravotní; ústavy; nemocnice; financování; péče zdravotní DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ 201. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 64(2008),s Částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2007 je Kč. 25 % průměrné měsíční mzdy za rok 2007 je 5400 Kč. Deskriptory: ; mzda průměrná; výše; minimum; minimum existenční; podpora sociální Nároky osamělých rodičů na sociální dávky. / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 7 (2008), s Podmínky nároku a určení výše některých sociálních dávek osamělým rodičům - podpory při ošetřování člena rodiny, peněžité pomoci v mateřství, dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Deskriptory: ; rodina neúplná; matky osamělé; otcové; podpora při ošetřování; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; důchod vdovský; důchod sirotčí; podpora sociální; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; podmínky nároku ; EU; mezinárodní Rodičovská dovolená v a v zahraničí. / VOLKOVÁ, Renata In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s : -lit. Stručný přehled o peněžité pomoci v mateřství, mateřské dovolené, rodičovské dovolené a rodičovském příspěvku v mezinárodním provnání: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Litva, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; dovolená rodičovská; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; příspěvek rodičovský Mateřská a rodičovská dovolená v roce / CHLÁDKOVÁ, Alena In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 7-8 (2008), s Deskriptory: ; dovolená mateřská; matky; dávky; dovolená rodičovská; podmínky nároku; příspěvek rodičovský; dovolená 14

15 ; EU Uplatnění nároku na přídavek na dítě v EU. Zásada subsidiarity příslušnosti státu místa obvyklého bydliště žadatele. / ČERNÁ, Iva In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 8 (2008), s Pokrač.: -lit. Problematika uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, především přídavky na děti, za situace, kdy osoba oprávněná, případně jeden z rodičů oprávněného dítěte pracují jako zaměstnanec nebo jako OSVČ v jiném členském státě Evropského společenství, než je stát jejich obvyklého bydliště. Deskriptory: ; EU; podpora sociální; přídavky rodinné; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; podmínky nároku; integrace evropská Úvahy nad současnou reformou podpory rodin. / TOMEŠ, Igor In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), s : -lit. Problematika podpory rodin a státní rodinné politiky, především z hlediska podpory fungujících rodin, a současná reforma v této oblasti. Závazky státu vyplývající z mezinárodních úmluv a paktů. Ekonomická, právní a sociální ochrana, podpora a pomoc fungujícím rodinám, hlavní typy podpory. Hodnocení reformy, náměty, pokud jde o její další orientaci. Deskriptory: ; Mezinárodní; EU; rodina; rodina problémová; děti; podpora sociální; práva lidská; politika populační; reforma; koncepce budoucí; dohody; zab. v mateřství; dávky; dovolená mateřská-dávky SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY 201. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 64(2008),s Částka 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2007 je Kč. 25 % průměrné měsíční mzdy za rok 2007 je 5400 Kč. Deskriptory: ; mzda průměrná; výše; minimum; minimum existenční; podpora sociální Vývoj legislativní úpravy dobrovolnictví v zahraničí a v České republice. / GJURIČOVÁ, Jitka In: Veřejná správa. - č. 13 (2008), s :obr. Vývoj zákonné normy upravující dobrovolnictví v. Smysl zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, který vešel v účinnost k 1. lednu 2008: vytvořit podmínky pro fungování dobrovolnictví v. Proces udělování akreditací nestátním neziskovým organizacím na organizování dobrovolnictví. Financování dobrovolnictví. Příprava novely zákona o dobrovolnické službě. Obsah tzv. nepřímé novely zákona o dobrovolnické službě (jde o vykonávání dobrovolnické služby v obci osobou, která se nachází v hmotné nouzi). Legislativní úprava dobrovolnictví v zahraničí. Deskriptory: ; činnost dobrovolná; zákonodárství; organizace neziskové; správa; financování; chudí; vytváření prac. příležitostí; EU 15

16 Dávky v hmotné nouzi. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s. 29. Podmínky nároku a výše dávek v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci). Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; podmínky nároku; výše; potřebnost; minimum; minimum existenční Propojení výuky s praxí. Jindřichův Hradec. / SEDLÁKOVÁ, Jaroslava - ŘEŘICHOVÁ, Daniela In: Veřejná správa. - č. 12 (2008), s :obr. Zkušenosti s komunitním plánováním v Jindřichově Hradci. Problematika sledování kvality procesu komunitního plánování sociálních služeb. Spoluúčast studentů Fakulty managementu VŠE. Deskriptory: ; plánování sociální; služby sociální; standardy; metody; kvalita sociálních služeb; výzkum Poukázkový systém? Co obec, to jiné zkušenosti. In: Moderní obec. - Roč.14, č. 7 (2008), s. 26.:tab. Výsledky průzkumu, který v únoru 2008 uskutečnila společnost Sodexho. Průzkum se týkal výplaty části sociálních dávek v nezaměstnanosti prostřednictvím poukázek. Vývoj počtu obcí využívajících věcnou výplatu sociálních dávek formou poukázek ( ). Zkušenosti obcí s využitím poukázek. Deskriptory: ; pomoc sociální; dávky; výplata-způsob; statistika; šetření; zab. v nezaměstnanosti Vybrané údaje z dotačního řízení. Srovnání roku In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 2 (2008), nestr. (4 s.).:tab. Statistické údaje ze sociální oblasti (MPSV). Srovnání podpory jednotlivých druhů služeb v roce 2007 a Druh sociální služby; upravená dotace 2007; dotace leden 2008; porovnání let 2007 a Náklady služeb a dotace dle skupiny služeb (péče, poradenství, prevence). Náklady a dotace MPSV dle zřizovatele služby. Počet pracovníků v sociálních službách. Porovnání jednotlivých krajů. Deskriptory: ; služby sociální; financování; výdaje sociální; regiony; pracovníci sociální; ústavy; bydlení chráněné; statistika sociální; MPSV Pilotní program AOP a PMS pomáhající obětem trestných činů finišuje. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 5.:obr. Výsledky projektu Specializované komplexní poradenství obětem trestných činů, který organizuje Asociace občanských poraden společně s Probační a mediační službou. Deskriptory: ; poradenství sociální; projekty; kriminalita; prevence; služby sociální; organizace neziskové; děti týrané; násilí v rodině 16

17 Jak zajistit prostředky na činnost neziskových organizací. In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 4 (2008), s. 31. Krátká informace z tiskové konference, která se konala a na které zástupci krizové skupiny neziskových poskytovatelů sociálních služeb seznámili veřejnost se svým názorem na způsob financování jejich činnosti a jeho negativními dopady na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Informace o založení Aliance neziskových poskytovatelů sociálních služeb ANEPOSS, která provozuje stejnojmenný webový portál. Stručná informace o výzvě, se kterou se zástupci tematické platformy NNO zaměřené na sociální a zdravotní služby, na veřejně prospěšné činnosti v oblasti rovných příležitostí, vzdělávání, lidských práv a kultury obrátili 17. července 2008 na zodpovědné činitele a státní orgány a vyzvali je, aby veřejnost informovali o termínech a programech čerpání strukturální pomoci pro neziskový sektor, formulovali priority v podpoře neziskových organizací poskytujících sociální služby a zajistili nástroje pro naplňování těchto priorit. Deskriptory: ; služby sociální; organizace; organizace neziskové; financování; konference; internet mezinárodní Česku nejsou hladoví a podvyživení lhostejní. / HLAVIČKOVÁ, Zuzana In: UN Bulletin. - č. 2 (2008), s :obr. Činnost odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Spolupráce se Světovým potravinovým programem OSN (WFP - World Food Program OSN). Cílem mezinárodních aktivit je odstranění extrémní chudoby a hladu v rozvojových zemích. Deskriptory: Mezinárodní; ; projekty; činnost dobrovolná; styky mezinárodní; z. rozvojové; organizace mezinárodní; OSN; financování Podpora vytváření systému terénní sociální práce. / CHRENKOVÁ, Monika In: Veřejná správa. - č. 15 (2008), s. 26. Projekt "Podpora vytváření systému terénní sociální práce - vytvoření vzdělávacího programu a jeho pilotní ověření". Projekt realizuje Ostravská univezita na základě veřejné zakázky zadané MPSV. Trvání projektu: listopad srpen Projekt je zaměřen na integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. V projektu šlo o vytvoření vzdělávacího programu a následné vzdělávání terénních sociálních pracovníků. V rámci projektu byl uspořádán seminář pro krajské koordinátory pro romské záležitosti (Olomouc, březen 2008). Deskriptory: ; projekty; organizace neziskové; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; streetwork; vyloučení sociální; Romové; práce sociální; MPSV; konference MPSV chce posílit kompetenci profesních asociací sociálních pracovníků. / BAJER, Pavel In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 2 (2008), s. 3-4.:obr. Součást monotematického čísla časopisu věnovaného tématu společenské zakázky sociální práce a odpovědnosti sociálních pracovníků za ni. Rozhovor s Mgr.M.Žárským, ředitelem odboru sociálních služeb MPSV, o společenské zakázce sociální práce. Řešen rozpor mezi "pomocí" a "kontrolou". Nutnost adresného a účelového vymezení sociálních výdajů. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; teorie; výdaje sociální; potřebnost; kontrola; MPSV 17

18 Společenská zakázka a naše odpovědnost. In: Sociální práce/sociálna práca. - Roč.8, č. 2 (2008), s : -lit. Monotematické číslo časopisu věnované tématu společenské zakázky sociální práce a odpovědnosti sociálních pracovníků za ni. Deskriptory: ; práce sociální; teorie; pracovníci sociální POSTIŽENÍ OBČANÉ Osoby se zdravotním postižením na trhu práce. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s : -lit. Výsledky z analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2007, kterou zpracovalo MPSV, a to pokud jde o zdravotně postižené osoby na trhu práce. Volná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Specifická míra nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti. Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny. Rekvalifikace a pracovní rehabilitace. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Statistické údaje o práci na zkrácený úvazek. Deskriptory: ; postižení; práce-postižení; zaměstnanost; nezaměstnanost; uchazeči o práci; nezaměstnaní; práce chráněná; rekvalifikace; rehabilitace pracovní; statistika; trh práce; politika zaměstnanosti; příležitosti pracovní; vytváření prac. příležitostí; zaměstnání na zkrácený úvazek Deset procent Čechů je zdravotně postižených. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 7 (2008), s. 21.:tab. Statistické údaje o počtu a věkové struktuře osob se zdravotním postižením v, jak vyplývá ze šetření k tét problematice a výsledků, které ČSÚ vypracoval ba základě informací praktických a dětských lékařů. Deskriptory: ; postižení; statistika; šetření; invalidita Snižování bariér. Knihovny pro zdravotně znevýhodněné. / HOUŠKOVÁ, Zlata In: Veřejná správa. - č. 13 (2008), s. 26. Výsledky průzkumu Národní knihovny z roku 2007 s názvem "Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné". Nejčastější služby knihoven tělesně, zrakově, sluchově, mentálně znevýhodněným osobám. Průzkum rozsahu elektronických služeb, které knihovny poskytují. Nejčastější bariéry poskytování služeb knihoven. Deskriptory: ; postižení; knihovny; bariéry; šetření; statistika; internet Na návštěvě v modrém domečku. / VEBROVÁ, Alexandra In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), s. 4-5.:obr. Vybudování, financování, poslání a činnost sociální firmy "Modrý domeček" v Řevnicích. Zaměstnanci "Modrého domečku" jsou lidé se zdravotním znevýhodněním. Nabízené služby "Modrého domečku" (kavárna, žehlírna, kopírovací služby atd.); akce v rámci "Modrého domečku". Činnost občanského sdružení "Náruč". Deskriptory: ; postižení; práce chráněná; organizace neziskové; zaměstnávání podporované; projekty; financování 18

19 Dávky a příspěvky pro osoby se sluchovým handicapem. / VRCHOTOVÁ, Jitka In: Gong. - Roč.37, č. 7-8 (2008), s :obr., tab. Přehled dávek a příspěvků, ktré jsou vypláceny rodičům v případě péče o malé děti. Peněžitá pomoc v mateřství; podmínky nároku na dávku. Výše porodného; žádost o porodné. Přídavky na děti; podmínky nároku na dávku, výše a výpočet dávky. Rodičovský příspěvek; podmínky nároku, varianty (rychlá, základní, pomalá). Při péči o zdravotně postižené dítě se výplata rodičovského příspěvku prodlužuje do 7 let věku dítěte; závislost na stupni zdravotního postižení. Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči. Výpočet výše dávky. Deskriptory: ; postižení sluchově; podmínky nároku; zab. v mateřství; porodné; přídavky rodinné; příspěvek rodičovský; souběh; doba pojištění; zab. nemocenské; řízení; výpočet Podporované zaměstnávání lidí s autismem. / TUZAROVÁ, Petra In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), s. 27. Charakteristika "podporovaného zaměstnávání". Historie služeb podporovaného zaměstnávání v. Činnost "Asociace pomáhající lidem s autismem" - APLA Praha, Střední Čechy. Zaměření, náplň a metody práce APLA Praha. Co to je JOB KLUB. Spolupráce několika organizací při zajišťování podporovaného zaměstnávání (ASPA, úřady práce atd.). Deskriptory: ; zaměstnávání podporované; definice; postižení; politika zaměstnanosti; služby zaměstnanosti; trh práce; úřady práce; poradenství pracovní Programové cíle Národní rady osob se zdravotním postižením na období /KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s. 1. Přehled programových cílů Národní rady osob se zdravotním postižením na období na mezinárodní, republikové, krajské úrovni (Praha, květen 2008). Deskriptory: ; postižení; projekty; práva sociální; zákonodárství; diskriminace; rovnost Rakousko Postavení osob se zdravotním postižením a jejich podpora při zaměstnávání v Rakousku. /KRÁSA, Václav In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s Návštěva u právního ochránce osob se zdravotním postižením (ZP) Rakouské republiky Herberta Haupta. Poslání Hauptova úřadu. Činnost rakouského sociálního úřadu a systému úřadů práce. Řešení problematiky zaměstnávání osob se ZP. Státní opatření na podporu zaměstnávání osob se ZP. Zastoupení "mluvčího pro osoby se ZP" v každé frakci rakouského parlamentu. Návštěva v chráněné dílně WienWork. Odlišný přístup rakouské společnosti k problematice osob se ZP. Deskriptory: Rakousko; postižení; zaměstnávání podporované; rovnost; politika zaměstnanosti; práva sociální Ohlédnutí za konferencí Bydlení bez bariér. / LANZOVÁ, Dagmar In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s. 4-5.:obr. Informace o konání čtvrté mezinárodní konference s názvem "Bydlení bez bariér" (Praha, květen 2008). Hlavním cílem konference bylo zmapovat stávající úroveň podmínek bydlení osob se zdravotním postižením a nastínit úkoly do budoucna. Deskriptory: ; konference; bariéry; postižení; bydlení 19

20 Sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením. / VENCL, Jiří In: MŮŽEŠ. - Roč.16, č. 3 (2008), příl. Skok do reality, 9, 2008, č. 3, s Systém odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením (ZP) podle nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poradny pro osoby se ZP. Problémy sociálního poradenství pro osoby se ZP. Jak by měla vypadat dostupná síť poraden pro osoby se ZP. Nezbytnost kvalifikovaných sociálních pracovníků, bezbariérových přístupů, vybavení. Deskriptory: ; poradenství sociální; postižení; zákonodárství; pracovníci sociální; kvalita sociálních služeb Komu pomohla Podaná ruka? In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 7-8 (2008), s. 6.:obr. Výsledky dvouletého projektu Podaná ruka, který pomáhal integrovat osoby se zdravotním postižením na trh práce. Deskriptory: ; postižení; zaměstnávání podporované; projekty; práce-postižení; rehabilitace pracovní Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v / ČERVENKOVÁ, Anna In: FÓRUM sociální politiky.-roč.2,č. 4(2008),s Rec. na: Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok Praha: ČSÚ, s. Deskriptory: ; postižení; statistika; výzkum; šetření; VÚPSV Podpora bezbariérové dopravy se vyplatí. / JANEČKOVÁ, Helena In: Moderní obec. - Roč.14, č. 8 (2008), s. 22.:obr. Projekt bezbariérové městské hromadné dopravy v Kroměříži (zavedení nízkopodlažních autobusů, kvalitního informačního systému, elektronického odbavovacího systému atd.). Realizátoři projektu (město Kroměříž, Kroměřížské technické služby, Centrum pro zdravotně postižené, Občanské sdružení Spektrum, přepravní společnost KRODOS. Financování projektu. Deskriptory: ; postižení; bariéry; projekty; financování; organizace neziskové STAŘÍ LIDÉ Prostor a věci v kontextu stáří. / SÝKOROVÁ, Dana In: Sociologický časopis/czech Sociological Review. - Roč.44, č. 2 (2008), s : - lit. Úvod. 1.Prostor a věci v gerontosociologii. 2.Prostor a věci v Moravskoslezské studii, jejíž cílem bylo zmapovat každodenní život a problémy českých seniorů. Deskriptory: ; staří; stárnutí; společnost; rodina; děti; stav zdravotní; invalidita; bydlení; pomoc sociální; pomoc sociální v rodině; styl životní; bariéry; ústavy; gerontologie; geriatrie; sociologie; psychologie; výzkum 20

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ÚNOR 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5

Více

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008

DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 DOKUMENTACE ZA LISTOPAD 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky...

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVENEC - SRPEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008

DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 DOKUMENTACE ZA KVĚTEN 2008 České informační centrum sociální ochrany VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2008 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA BŘEZEN - DUBEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA KVĚTEN - ČERVEN 2015 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2015 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ČERVENEC - SRPEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování

Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2008 2010 Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2008 1 Úvod...4 Část 1 Společný přehled a shrnující

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života

k vytvoření, případně zlepšení podmínek pro sladění pracovního a rodinného života II. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍ KONCEPCE PODPORY RODIN S DĚTMI Usnesením vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1451 o Souboru prorodinných opatření Prorodinném balíčku byla schválena Národní koncepce

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice. Anna Červenková Martina Filipová

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice. Anna Červenková Martina Filipová Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice Anna Červenková Martina Filipová VÚPSV Praha prosinec 2003 Obsah Úvod 3 1. Místo sociálních služeb v sociální

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze. Lenka Hrdličková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Perspektivy zaměstnatelnosti žen po rodičovské dovolené v Praze Lenka Hrdličková Bakalářská práce 2009 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012

Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 za rok 2012 Podklad pro 20. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konané dne 10. října 2013 Obsah: 1. Úvod...

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více