KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)"

Transkript

1 KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...3 Co je ISDP...3 Jaké jsou funkce ISDP...3 Slovník pojmů...3 Dílčí DP...3 DS...3 ISDP...3 JeDP...3 OS...3 SlDP...3 Práva a povinnosti (kompetence) komentátora ISDP...3 Popis konkrétních postupů uživatele v roli komentátora...4 Přihlášení do ISDP...4 Přihlášení neznámým certifikátem...4 Výběr notifikačních zpráv...4 Podání námětu...5 Odstranění námětu...5 Stavy podnětu...5 Podání podnětu na vytvoření DS...6 Odstranění podnětu DS...6 Podání podnětu na vytvoření JeDP...6 Odstranění podnětu JeDP...7 Podání podnětu na vytvoření SlDP...7 Odstranění podnětu SlDP...7 Vyhledání vyhlášeného datového prvku...7 Podání podnětu na změnu DS...8 Podání podnětu na změnu JeDP...8 Podání podnětu na změnu SlDP...9 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS...9 Editace seznamu tvůrců DS...10 Editace seznamu přispěvatelů DS...10 Editace seznamu klíčových slov DS...11 Zobrazení seznamu použitých jmenných prostorů DS...11 Zobrazení seznamu importovaných schémat DS...11 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP...11 Editace seznamu tvůrců JeDP...12 Editace seznamu přispěvatelů JeDP...13 Editace seznamu klíčových slov JeDP...13 Editace seznamu souvisejících právních předpisů JeDP...14 Editace seznamu souvisejících jiných předpisů JeDP...14 Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona JeDP...14 Editace seznamu synonym názvů JeDP...15 Editace seznamu XML atributů JeDP...15 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP...16 Editace seznamu tvůrců SlDP...16 Editace seznamu přispěvatelů SlDP...17 Editace seznamu klíčových slov SlDP...17 Editace seznamu souvisejících právních předpisů SlDP...18 Editace seznamu souvisejících jiných předpisů SlDP...18 Strana č.1

2 Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona SlDP...18 Editace seznamu synonym názvů SlDP...19 Podání podnětu na zneplatnění DS...19 Podání podnětu na zneplatnění JeDP...20 Podání podnětu na zneplatnění SlDP...20 Komentování podnětů DS...20 Komentování podnětů JeDP...21 Komentování podnětů SlDP...21 Vyhledání OS...21 Hierarchická klasifikace DP, ČísJeDP...21 Systém klíčových slov...22 Zařazení DP do hierarchické klasifikace IS DP...22 Zařazení DP do systému klíčových slov IS DP...22 Založení uživatelského seznamu DP...22 Přidání prvku do uživatelského seznamu...22 Stažení XML dat popisujících vybraný OS...23 Zobrazení přehledu novinek...23 Odhlášení...23 Strana č.2

3 Úvod Co je ISDP ISDP je veřejným informačním systémem. Jeho vznik je datován do roku 2006 a byl podnícen změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. ISDP slouží orgánům veřejné správy a Ministerstvu informatiky (MIČR) ke koordinaci užívání datových prvků v ISVS v České republice. Ministerstvo v ISDP vyhlašuje datové prvky, které mají podle zmíněného zákona ostatní orgány veřejné správy (OVS) za povinnost využívat ve svých ISVS při komunikaci s jinými ISVS. Jaké jsou funkce ISDP V ISDP lze podávat náměty, podněty na nové datové prvky, podávat podněty na změnu datových prvků a podávat podněty na zrušení datových prvků. Prohlížet si datové prvky a některé číselníky. V ISDP lze přidávat, měnit a rušit číselníky. Dále je možné při zveřejnění podnětu ke komentování přidávat komentáře. V ISDP existují role průzkumníka, komentátora, osoby jednající za správce, osoby jednající za správce číselníku a administrátora. Pro výkon všech uživatelských rolí, kromě role průzkumníka je potřeba se do ISDP přihlásit za použití kvalifikovaného certifikátu (QC), vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Slovník pojmů Dílčí DP Datový prvek, který je podřízenou částí SlDP a při přenosu může být identifikován svou polohou uvnitř SlDP DS ISDP JeDP OS SlDP Datový slovník - obsahuje JeDP a SlDP z jedné problémové domény Informační systém o datových prvcích Jednoduchý datový prvek - datový prvek, který obsahuje jedinou hodnotu Objekt standardizace je pro ISDP společný termín zahrnující JeDP, SlDP a DS Složený datový prvek - datový prvek složený ze dvou nebo více dílčích DP Práva a povinnosti (kompetence) komentátora ISDP Komentátor je vždy v ISDP přihlášen podepsáním věty na vstupu, s využitím zaručeného elektronického podpisu založeného na QC, je z hlediska ISDP zbaven anonymity. Komentátor může vytvářet a podávat náměty, podněty na zápis, změnu nebo zneplatnění datového prvku. Komentátor může tyto podněty komentovat a dále může komentovat podněty předložené ostatními komentátory, případně správci datového prvku nebo administrátorem. Komentátor se, při předložení podnětu na zápis datového prvku, může stát správcem datového prvku, pokud ho určí administrátor. Strana č.3

4 Popis konkrétních postupů uživatele v roli komentátora V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé postupy činností, které může komentátor v ISDP vykonávat. Každý postup je uveden v samostatné kapitole. Přihlášení do ISDP Aby mohl uživatel pracovat v roli komentátora, musí nejprve spustit aplikaci ISDP. Po spuštění aplikace je automaticky přihlášen v roli průzkumníka. Pro přihlášení musí komentátor podepsat vstupní větu svým soukromým klíčem, který odpovídá veřejnému klíči v jeho kvalifikovaném certifikátu. 1. krok: Přihlášení uživatele do IS DP Klikněte na volbu "Úvodní strana" v levé nabídce. Klikněte na tlačítko "...". Zvolte způsob zadávání certifikátu. Pokud si vybíráte certifikát ze souboru, tak klikněte na tlačítko "...", vyberte certifikát a zadejte heslo k privátnímu klíči. Pokud si vybíráte certifikát z úložiště, tak si vyberte certifikát z nabídky a klikněte na tlačítko "OK". Pokud byl vybrán certifikát, tak klikněte na tlačítko "Přihlásit". Přihlášení neznámým certifikátem Pokud komentátor použije kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, který není ještě v ISDP evidován, zobrazí ISDP detailní informace o použitém certifikátu. Podle toho, zda již komentátor ISDP používal či nikoliv, má následující možnosti registrace neznámého certifikátu: - založení nového uživatele ISDP (v ISDP neexistuje uživatel se získanou / zadanou ovou adresou) - vložení nového certifikátu k existujícímu uživateli ISDP (v ISDP existuje uživatel se získanou / zadanou ovou adresou) 1. krok: Vložení uživatele do IS DP Uživatel vybral certifikát, který není evidovaný v ISDP a klikl na tlačítko "Přihlásit". Je zobrazen detail neznámého certifikátu. Změňte název organizace, město a . Pokud byla zadána ová adresa uživatele, která se ještě v ISDP nevyskytuje, tak klikněte na tlačítko "Vložení uživatele". 2. krok: Vložení nového certifikátu Uživatel vybral certifikát, který není evidovaný v ISDP a klikl na tlačítko "Přihlásit". Je zobrazen detail neznámého certifikátu. Změňte název organizace, město a . Pokud byla zadána ová adresa uživatele, která již v ISDP existuje, tak klikněte na tlačítko "Odeslání žádosti o připojení certifikátu". V příchozí poště pro zadanou ovou adresu vyhledejte e-malovou zprávu pro potvrzení registrace nového certifikátu v ISDP a klikněte na odkaz, který je v této zprávě. Výběr notifikačních zpráv Pro ulehčení práce komentátora s ISDP, aby nemusel každý den kontrolovat, jaké nové náměty a podněty byly předloženy, lze využít možnost personifikované definice notifikačních zpráv, které bude ISDP komentátorovi zasílat, pokud v ISDP nastanou jím zvolené události. Nabídka možných notifikačních zpráv zahrnuje náměty, podněty a položky interních číselníků. V případě potřeby může komentátor omezit rozsah monitorovaných událostí na vybrané skupiny datových prvků a vybrané interní číselníky 1. krok: Výběr událostí pro upozornění uživatele Pokud je rozbalena nabídka "Uživatel", tak klikněte na volbu "Události pro upozornění" v levé nabídce. Zatrhněte volbu ve sloupci "Vybrat" pro všechny typy událostí, u kterých chcete, aby Vám o nich ISDP zasílal notifikační zprávy. 2. krok: Indikace filtru ISDP zobrazí u všech vybraných typů událostí, které se netýkají námětů (u námětů není aktivní možnost definice filtru), volbu pro definici omezujícího filtru. Pokud nebudete filtr definovat, bude ISDP předpokládat, že chcete být informovaní o vybrané události bez ohledu jaké skupiny datových prvků se týká. 3. krok: Nastavení filtru události upozornění uživatele Je zobrazen seznam voleb typů událostí pro upozornění. Pokud byly vybrány typy událostí, které se týkají podnětů, klikněte v seznamu na odkaz "filtr" u typu události, pro kterou chcete nastavit užší filtr pro posílání notifikačních zpráv. Zatrhněte volbu "evidovat všechny události", pokud chcete vybrat všechny filtry. Klikněte na tlačítko "odznačit všechny", pokud chcete zrušit výběr vybraných filtrů. Proveďte výběr filtrů, u kterých chcete zasílat notifikační zprávy. Proveďte zrušení výběru filtrů, u kterých nechcete posílat notifikační zprávy. Strana č.4

5 Podání námětu Námětem je prostý takřka nestrukturovaný text, který je příspěvkem na nástěnce. Námětem můžete sdělit administrátorovi nebo dalším uživatelům, kteří mají zapnutou notifikaci k předložení námětu, Váš nápad na zlepšení funkcí systému, případně změny nebo zneplatnění datového prvku apod. Každý námět se nachází v některém z následujících stavů: - nově založený námět je ve stavu příprava, ve kterém ho může editovat nebo odstranit pouze jeho autor - pokud je autor s textem námětu spokojen, provede jeho předložení administrátorovi, čímž je námět ve stavu předložen - administrátor posoudí předložený námět a pokud ho uzná za vhodný ke zpracování do formy podnětu, určí k tomuto námětu uživatele v roli komentátor nebo osoby jednající za správce, který provede vytvoření odpovídajícího podnětu a nastaví námětu stav využit - pokud text námětu není publikovatelný (obsahuje např. vulgarismy), nastaví ho administrátor do stavu nevhodný obsah - pokud se jedná o duplicitní, nesmyslný nebo bezobsažný námět, nastaví ho administrátor do stavu nevyužit 1. krok: Zobrazení seznamu předložených námětů Klikněte na volbu "Seznam námětů" v levé nabídce. 2. krok: Filtry seznamu námětů Seznam námětů lze omezit výběrem některého z následujících filtrů: - všechny (zobrazí všechny evidované náměty bez ohledu na jejich stav) - připravované (zobrazí všechny náměty, které jsou připravované jejich autory) - předložené (zobrazí náměty, které jsou předloženy administrátorovi k ověření) - využité (zobrazí náměty, ze kterých se vytvořil podnět) - nevyužité (zobrazí duplicitní, nesmyslné nebo bezobsažné náměty) - nevhodný obsah (zobrazí náměty s nevhodným obsahem, obsahující např. vulgarismy) 3. krok: Přidání námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na tlačítko "Přidání námětu". Zadejte název a text námětu. Pokud jste anonymní uživatel, zadejte jméno autora námětu a název organizace autora. 4. krok: Editace námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" námětu, který chcete editovat. Pokud jste autor vybraného námětu, který je ve stavu příprava, změňte název a text námětu. 5. krok: Předložení námětu Je zobrazen detail námětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor námětu nebo jste v roli administrátora a máte vybraný námět od anonymního uživatele, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění námětu Pokud autor námětu zjistí, že jím připravovaný námět je nekorektní nebo nalezl námět podobného znění, může námět ve stavu příprava odstranit. 1. krok: Odstranění námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" námětu ve stavu příprava, který chcete odstranit. Pokud jste autor námětu nebo jste v roli administrátora a máte vybraný námět od anonymního uživatele, tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Stavy podnětu Podnětem je strukturovaná forma předání dat (podle příslušné vyhlášky č./ 2006 Sb.), na základě které je provedeno jejich ověření, kontrola, komentování a případně vyhlášení datového slovníku obsahujícího datové prvky. Každý podnět prochází během svého životního cyklu následujícími stavy: - příprava (iniciální stav každého podnětu po jeho vytvoření, autor podnětu ho může v tomto stavu z ISDP odstranit) - předložen (autor podnětu předkládá podnět ke zhodnocení osobou jednající za správce) - zveřejněn (administrátor na základě kladného stanoviska osoby jednající za správce zveřejní podnět k oponentuře komentátory) - komentování ukončeno (po uplynutí lhůty 30ti dnů, během které zaznamenávají komentátoři své připomínky ke zveřejněnému podnětu, je komentování ukončeno a jednotlivé připomínky zpracovává osoba jednající za správce) - nevyhlášen (koncový stav, pokud podnět nevyhověl podmínkám stanoveným ve vyhlášce ke tvorbě datových prvků nebo podnět vyvolal odpor odborné veřejnosti, nebude vyhlášen, podnět lze nevyhlásit ze stavů předložen a komentování ukončeno) - připraven k vyhlášení (pokud osoba jednající za správce má kladné stanovisko k podnětu po zpracování všech komentářů ke zveřejněnému podnětu) - XML schéma (administrátor doplnil k podnětu atributy potřebné k vytvoření XML schématu, přiřadil datové prvky k datovému slovníku a vygenerované XML schéma publikoval) - vyhlášen (koncový stav podnětu, vyhlášení se provádí pouze u datového slovníku, který provede automatické vyhlášení všech datových prvků v něm obsažených) Strana č.5

6 Podání podnětu na vytvoření DS Pokud z praxe vyplyne potřeba vytvořit nový datový slovník, který by v sobě seskupoval nové datové prvky ze zatím neevidované oblasti, je nutné nejdříve vytvořit v číselnících ISDP novou skupinu datových prvků, kterou budou nový datový slovník a nové datové prvky charakterizované. Bez volné, tzn. zatím nepoužité, skupiny datových prvků nelze podnět na vytvoření nového datového slovníku vytvořit. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Klikněte na volbu "Seznam datových slovníků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového DS Je zobrazen seznam datových slovníků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový DS". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového DS Pokud je příprava podnětu nového DS časově náročnější, lze údaje o DS zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením DS provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění podnětu DS Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět DS není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Podání podnětu na vytvoření JeDP Komentátor vytváří podnět na nový JeDP v případě, že nenalezne podobný JeDP v ISDP. Pokud komentátor kdykoliv před předložením podnětu ke zveřejnění zjistí, že jím zapsané údaje jsou nekorektní nebo vytváří duplikát existujícího JeDP, má možnost daný podnět odstranit. Po předložení podnětu na vytvoření JeDP provádí osoba jednající za správce kontrolu existence duplicitního JeDP. Pokud je nalezen duplicitní JeDP, bude podnět na vytvoření nového JeDP nevyhlášen. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového JeDP Je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový JeDP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Vyberte z nabídky typ rodičovského jména XML typu. Pokud jste vybrali "odkaz jménem", tak zadejte jméno rodičovského XML typu a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste vybrali "odkaz typem", tak klikem na tlačítko "..." zobrazte seznam možných rodičovských XML typů, ze kterých si vyberte odpovídající typ. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového JeDP Pokud je příprava podnětu nového JeDP časově náročnější, lze údaje o JeDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením JeDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Strana č.6

7 Odstranění podnětu JeDP Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět JeDP není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu JeDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Podání podnětu na vytvoření SlDP Komentátor vytváří podnět na nový SlDP v případě, že nenalezne podobný SlDP v ISDP. Pokud komentátor kdykoliv před předložením podnětu ke zveřejnění zjistí, že jím zapsané údaje jsou nekorektní nebo vytváří duplikát existujícího SlDP, má možnost daný podnět odstranit. Po předložení podnětu na vytvoření SlDP provádí osoba jednající za správce kontrolu existence duplicitního SlDP. Pokud je nalezen duplicitní SlDP, bude podnět na vytvoření nového SlDP nevyhlášen. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového SlDP Je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový SlDP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového SlDP Pokud je příprava podnětu nového SlDP časově náročnější, lze údaje o SlDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením SlDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění podnětu SlDP Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět SlDP není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu SlDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Vyhledání vyhlášeného datového prvku Pokud chce komentátor podat podnět na změnu vyhlášeného datového prvku, musí tento datový prvek nejdříve vybrat ze seznamu vyhlášených datových prvků. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Varianty výběru V seznamu vyhlášených datových prvků lze datový prvek vyhledat následujícími způsoby: - listováním v zobrazeném seznamu vyhlášených DP - nastavením podmínek filtru v seznamu vyhlášených DP - výběrem filtru "Doplňkové filtry" a nastavením podmínek filtru Strana č.7

8 Podání podnětu na změnu DS Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut DS, musí vytvořit podnět na změnu DS. Z vyhlášeného DS lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu DS. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění DS lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. Podnět na změnu DS se musí vytvořit také v případě, že se nebude měnit žádný atribut DS, ale dojde ke změně datových prvků v DS obsažených. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Klikněte na volbu "Seznam datových slovníků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" datového slovníku, jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně DS Je zobrazen detail datového slovníku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DS". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů DS, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi DS změněny. 4. krok: Editace podnětu na změnu DS Pokud je příprava podnětu na změnu DS časově náročnější, lze údaje o DS zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu DS provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Podání podnětu na změnu JeDP Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut JeDP, musí vytvořit podnět na změnu JeDP. Z vyhlášeného JeDP lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu JeDP. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění JeDP lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného JeDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" jednoduchého datového prvku kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně JeDP Je zobrazen detail jednoduchého datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů JeDP, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi JeDP změněny. 4. krok: Editace podnětu změny JeDP Pokud je příprava podnětu na změnu JeDP časově náročnější, lze údaje o JeDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu JeDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Strana č.8

9 Podání podnětu na změnu SlDP Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut SlDP, musí vytvořit podnět na změnu SlDP. Z vyhlášeného SlDP lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu SlDP. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění SlDP lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného SlDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" složeného datového prvku kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně SlDP Je zobrazen detail složeného datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů SlDP, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi SlDP změněny. 4. krok: Editace podnětu změny SlDP Pokud je příprava podnětu na změnu SlDP časově náročnější, lze údaje o SlDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu SlDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu DS, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy DS až do předložení podnětu. 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Změna atributů DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. Pokud jste autorem vybraného podnětu DS, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce podnětu DS, který je ve stavu "Předložen", tak: - vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky - změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů DS, které jsou editovatelné a které mají být změněny - po ukončení editace klikněte na tlačítko "Uložit" Strana č.9

10 Editace seznamu tvůrců DS Seznam tvůrců podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. 1. krok: Zobrazení seznamu tvůrců OS Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete editovat. Změňte text tvůrce. 4. krok: Odstranění tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete odstranit. Editace seznamu přispěvatelů DS Seznam přispěvatelů podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. U podnětu na změnu DS lze odstranit jen nově přidané přispěvatele. Přispěvatele zadané v předchozích verzích DS nelze odstranit. 1. krok: Zobrazení seznamu přispěvatelů OS Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objekt standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete editovat. Změňte text přispěvatele. 4. krok: Odstranění přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete odstranit a který byl zadaný v aktuální verzi objektu standartizace. Strana č.10

11 Editace seznamu klíčových slov DS Seznam klíčových slov podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. 1. krok: Zobrazení seznamu klíčových slov OS Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen" nebo jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete editovat. Změňte název klíčového slova. 4. krok: Odstranění klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete odstranit. Zobrazení seznamu použitých jmenných prostorů DS Seznam použitých jmenných prostorů DS edituje pouze administrátor. Komentátor může pouze u podnětů ke změně nebo zneplatnění DS prohlížet seznam použitých jmenných prostorů DS zadaných v předchozí vyhlášené verzi DS. 1. krok: Zobrazení seznamu jmenných prostorů DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Seznam použitých jmenných prostorů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "DS". Seznam použitých jmenných prostorů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam XML schémat, tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" libovolného XML schématu. Klikněte na odkaz "Detail datového slovníku". Klikněte na odkaz "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. Zobrazení seznamu importovaných schémat DS Seznam importovaných schémat DS edituje pouze administrátor. Komentátor může pouze u podnětů ke změně nebo zneplatnění DS prohlížet seznam importovaných schémat DS zadaných v předchozí vyhlášené verzi DS. 1. krok: Zobrazení seznamu importovaných schémat DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Seznam importovaných schémat je zobrazen v datovém poli u odkazu "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "DS". Seznam importovaných schémat je zobrazen v datovém poli u odkazu "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam XML schémat, tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" libovolného XML schématu. Klikněte na odkaz "Detail datového slovníku". Klikněte na odkaz "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu JeDP, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy JeDP až do předložení podnětu. Strana č.11

12 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu JeDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Změna atributů JeDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. Pokud jste autorem vybraného podnětu JeDP, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce podnětu JeDP, který je ve stavu "Předložen", tak: - vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky - změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů JeDP, které jsou editovatelné a která mají být změněna - po ukončení editace klikněte na tlačítko "Uložit" Editace seznamu tvůrců JeDP Seznam tvůrců podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu tvůrců OS Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete editovat. Změňte text tvůrce. 4. krok: Odstranění tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete odstranit. Strana č.12

13 Editace seznamu přispěvatelů JeDP Seznam přispěvatelů podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. U podnětu na změnu JeDP lze odstranit jen nově přidané přispěvatele. Přispěvatele zadané v předchozích verzích JeDP nelze odstranit. 1. krok: Zobrazení seznamu přispěvatelů OS Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objekt standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete editovat. Změňte text přispěvatele. 4. krok: Odstranění přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete odstranit a který byl zadaný v aktuální verzi objektu standartizace. Editace seznamu klíčových slov JeDP Seznam klíčových slov podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu klíčových slov OS Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen" nebo jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete editovat. Změňte název klíčového slova. 4. krok: Odstranění klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete odstranit. Strana č.13

14 Editace seznamu souvisejících právních předpisů JeDP Seznam souvisejících právních předpisů podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu souvisejících právních předpisů DP Seznam souvisejících právních předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam souvisejících právních předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení souvisejícího právního předpisu k DP Klikněte na odkaz "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících právních předpisů klikněte na odkaz ve sloupci "číslo předpisu" u vybraného souvisejícího právního předpisu. 3. krok: Odpojení souvisejícího právního předpisu od DP Klikněte na ikonu gumy nad seznamem souvisejících právních předpisů v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících právních předpisů klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného souvisejícího právního předpisu k odpojení. Editace seznamu souvisejících jiných předpisů JeDP Seznam souvisejících jiných předpisů podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu souvisejících jiných předpisů DP Seznam souvisejících jiných předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam souvisejících jiných předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení souvisejícího jiného předpisu k DP Klikněte na odkaz "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících jiných předpisů klikněte na odkaz ve sloupci "číslo předpisu" u vybraného souvisejícího jiného předpisu. 3. krok: Odpojení souvisejícího jiného předpisu od DP Klikněte na ikonu gumy nad seznamem souvisejících právních předpisů v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících jiných předpisů klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného souvisejícího jiného předpisu k odpojení. Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona JeDP Seznam zdrojů hodnot ze zákona podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu "zdroj hodnot ze zákona" k vybranému DP Seznam "zdrojů hodnot ze zákona" datového prvku je zobrazen v datovém poli u odkazu "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam "zdrojů hodnot ze zákona" datového prvku je zobrazen v datovém poli u odkazu "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení "zdroje hodnot ze zákona" k DP Klikněte na odkaz "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu zdrojů hodnot ze zákona klikněte na odkaz ve sloupci "odkaz" u vybraného zdroje hodnot ze zákona. 3. krok: Odpojení "zdroje hodnot ze zákona" od DP Klikněte na ikonu gumy nad seznamem souvisejících právních předpisů v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu zdrojů hodnot ze zákona klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného "zdroje hodnot ze zákona" k odpojení. Strana č.14

15 Editace seznamu synonym názvů JeDP Seznam synonym názvů JeDP podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu synonym názvu DP Klikněte na odkaz "Synonyma názvu" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "JeDP" nebo "SlDP". Klikněte na odkaz "Synonyma názvu" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Přidání synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvů datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvů datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Synonymum" u synonyma, které chcete editovat. Změňte synonymum názvu. 4. krok: Odstranění synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvu datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Synonymum" u synonyma názvu, které chcete odstranit. Editace seznamu XML atributů JeDP Seznam XML atributů JeDP podnětu na vytvoření JeDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů JeDP. 1. krok: Zobrazení seznamu XML atributů JeDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro datový prvek kategorie "JeDP". Klikněte na odkaz "XML atributy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "JeDP". Klikněte na odkaz "XML atributy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Přidání XML atributu JeDP Je zobrazen seznam XML atributů jednoduchého datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání XML atributu JeDP". Zadejte název, rodičovský XML typ a vyberte závažnost výskytu a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání XML atributu JeDP". Zadejte název, rodičovský XML typ a vyberte závažnost výskytu a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání XML atributu JeDP". Zadejte název, rodičovský XML typ a vyberte závažnost výskytu a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace XML atributu JeDP Je zobrazen seznam XML atributů jednoduchého datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" u XML atributu, kterého chcete editovat. Změňte název, rodičovský XML typ a výběr závaznosti výskytu. 4. krok: Odstranění XML atributu JeDP Je zobrazen seznam XML atributů jednoduchého datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" u XML atributu, který chcete odstranit. Strana č.15

16 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu SlDP, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy SlDP až do předložení podnětu. 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu SlDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Změna atributů SlDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. Pokud jste autorem vybraného podnětu SlDP, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce podnětu SlDP, který je ve stavu "Předložen", tak: - vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky - změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů SlDP, které jsou editovatelné a které mají být změněny - po ukončení editace klikněte na tlačítko "Uložit" Editace seznamu tvůrců SlDP Seznam tvůrců podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. 1. krok: Zobrazení seznamu tvůrců OS Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete editovat. Změňte text tvůrce. 4. krok: Odstranění tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete odstranit. Strana č.16

17 Editace seznamu přispěvatelů SlDP Seznam přispěvatelů podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. U podnětu na změnu SlDP lze odstranit jen nově přidané přispěvatele. Přispěvatele zadané v předchozích verzích SlDP nelze odstranit. 1. krok: Zobrazení seznamu přispěvatelů OS Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objekt standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete editovat. Změňte text přispěvatele. 4. krok: Odstranění přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete odstranit a který byl zadaný v aktuální verzi objektu standartizace. Editace seznamu klíčových slov SlDP Seznam klíčových slov podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. 1. krok: Zobrazení seznamu klíčových slov OS Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen" nebo jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete editovat. Změňte název klíčového slova. 4. krok: Odstranění klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete odstranit. Strana č.17

18 Editace seznamu souvisejících právních předpisů SlDP Seznam souvisejících právních předpisů podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. 1. krok: Zobrazení seznamu souvisejících právních předpisů DP Seznam souvisejících právních předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam souvisejících právních předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení souvisejícího právního předpisu k DP Klikněte na odkaz "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících právních předpisů klikněte na odkaz ve sloupci "číslo předpisu" u vybraného souvisejícího právního předpisu. 3. krok: Odpojení souvisejícího právního předpisu od DP Klikněte na zeleno-červenou ikonu vlevo od odkazu "Související právní předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících právních předpisů klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného souvisejícího právního předpisu k odpojení. Editace seznamu souvisejících jiných předpisů SlDP Seznam souvisejících jiných předpisů podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. 1. krok: Zobrazení seznamu souvisejících jiných předpisů DP Seznam souvisejících jiných předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam souvisejících jiných předpisů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení souvisejícího jiného předpisu k DP Klikněte na odkaz "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících jiných předpisů klikněte na odkaz ve sloupci "číslo předpisu" u vybraného souvisejícího jiného předpisu. 3. krok: Odpojení souvisejícího jiného předpisu od DP Klikněte na zeleno-červenou ikonu vlevo od odkazu "Související jiné předpisy" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu souvisejících jiných předpisů klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného souvisejícího jiného předpisu k odpojení. Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona SlDP Seznam zdrojů hodnot ze zákona podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. 1. krok: Zobrazení seznamu "zdroj hodnot ze zákona" k vybranému DP Seznam "zdrojů hodnot ze zákona" datového prvku je zobrazen v datovém poli u odkazu "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro objekt standardizace s kategorií "JeDP" a "SlDP". Seznam "zdrojů hodnot ze zákona" datového prvku je zobrazen v datovém poli u odkazu "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Připojení "zdroje hodnot ze zákona" k DP Klikněte na odkaz "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu zdrojů hodnot ze zákona klikněte na odkaz ve sloupci "odkaz" u vybraného zdroje hodnot ze zákona. 3. krok: Odpojení "zdroje hodnot ze zákona" od DP Klikněte na zeleno-červenou ikonu vlevo od odkazu "Zdroje hodnot ze zákona" v sekci seznamy v detailu datového prvku. V seznamu zdrojů hodnot ze zákona klikněte na zeleno-červenou ikonu v posledním sloupci u vybraného "zdroje hodnot ze zákona" k odpojení. Strana č.18

19 Editace seznamu synonym názvů SlDP Seznam synonym názvů SlDP podnětu na vytvoření SlDP lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů SlDP. 1. krok: Zobrazení seznamu synonym názvu DP Klikněte na odkaz "Synonyma názvu" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "JeDP" nebo "SlDP". Klikněte na odkaz "Synonyma názvu" v sekci seznamy v detailu datového prvku. 2. krok: Přidání synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvů datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání nového synonyma". Zadejte synonymum a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvů datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Synonymum" u synonyma, které chcete editovat. Změňte synonymum názvu. 4. krok: Odstranění synonyma názvu DP Je zobrazen seznam synonym názvu datového prvku. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Synonymum" u synonyma názvu, které chcete odstranit. Podání podnětu na zneplatnění DS V případě, že dojde k tak zásadním technologickým nebo legislativním změnám, že přestane být smysluplný datový slovník nebo v případě, že by se měl jeden objemný datový slovník rozdělit na více datových slovníků menších, je nutné vytvořit podnět na zneplatnění datového slovníku. Vyhlášením podnětu k zneplatnění DS nedochází ke zneplatnění datových prvků v datovém slovníku obsažených. Ke všem vyhlášeným datovým prvkům ze zneplatněného datového slovníku lze vytvořit podněty ke změně datového prvku, ve kterých musí komentátor změnit minimálně skupinu datových prvků. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Klikněte na volbu "Seznam datových slovníků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" datového slovníku, jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke zrušení DS Je zobrazen detail datového slovníku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke zrušení DS". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Strana č.19

20 Podání podnětu na zneplatnění JeDP V případě, že dojde k technologickým nebo legislativním změnám, že přestane být smysluplný JeDP, je nutné vytvořit podnět na zneplatnění JeDP. Podnět na zneplatnění JeDP, který je ve stavu připraven k vyhlášení je nutné vložit do nové verze datového slovníku a tento vyhlásit. Teprve v nové verzi datového slovníku nebude zneplatněný datový prvek dostupný. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného JeDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" jednoduchého datového prvku kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke zrušení DP Je zobrazen detail datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke zrušení DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Podání podnětu na zneplatnění SlDP V případě, že dojde k technologickým nebo legislativním změnám, že přestane být smysluplný SlDP, je nutné vytvořit podnět na zneplatnění SlDP. Podnět na zneplatnění SlDP, který je ve stavu připraven k vyhlášení je nutné vložit do nové verze datového slovníku a tento vyhlásit. Teprve v nové verzi datového slovníku nebude zneplatněný datový prvek dostupný. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného SlDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" složeného datového prvku kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke zrušení DP Je zobrazen detail datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke zrušení DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Komentování podnětů DS Komentátor může zapisovat komentáře ke všem podnětům DS, které byly zveřejněné ke komentování. Administrátor při zveřejnění podnětu DS ke komentování určuje datum ukončení komentování, který je minimálně 30 dní od zahájení komentování. Po vypršení termínu k ukončení komentování, přestože bude podnět DS ve stavu komentování, nebude možné zapsat další komentář. Administrátor každý den sleduje seznam podnětu DS, kterým vypršel termín komentování a přepíná tyto podněty do stavu komentování ukončeno. Teprve po ukončení komentování zpracovává zapsané komentáře osoba jednající za správce a doporučí administrátorovi vyhlášení nebo nevyhlášení podnětu DS. To záleží na charakteru připomínek zapsaných komentátory. 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Výběr DS pro komentování V seznamu neuzavřených podnětů vyberte kategorii podnětu "DS" a klikněte na tlačítko "Aplikovat", tím se Vám omezí seznam neuzavřených podnětů pouze na DS. Další zúžení seznamu lze provést nastavením dalších filtrovacích podmínek v seznamu podnětů. 3. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. 4. krok: Zaznamenání komentáře ke zveřejněnému podnětu Je zobrazen detail podnětu objektu standardizace, který je ve stavu "Zveřejněn". Klikněte na tlačítko "Komentář", dále klikněte na tlačítko "Zápis komentáře". Zadejte text komentáře a klikněte na tlačítko "Uložit". Strana č.20

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.02.00 role Pověřená osoba správce vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 3.5.2010 verze dokumentu 1.00 Uživatelská

Více

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o.

Uživatelská příručka. ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka ISDP - Informační systém o datových prvcích verze 1.02.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 3.5.2010 verze dokumentu 1.00 Uživatelská příručka

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

ASD Software, s.r.o.

ASD Software, s.r.o. Uživatelská příručka IS o ISVS - Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.02.00 role Průzkumník vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne: 31.07.2015 verze dokumentu

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Dokumentace k projektu Czech POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.3 2009 MVČR Obsah 1. Vysvětleme si pár pojmů...3 1.1.

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje Ing. Radomír Martinka

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ)

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy je možné vkládat do ukládacích jednotek (UJ) a tyto ukládací jednotky předat do elektronické spisovny v případě,

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Certifikát. První kroky s certifikátem

Certifikát. První kroky s certifikátem Certifikát První kroky s certifikátem Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za projevení důvěry a blahopřejeme k získání Vašeho certifikátu. Co je to osobní certifikát Osobní certifikát je soubor,

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA

Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA Návod k obsluze aplikace Compete! PANEL ADMINISTRÁTORA Strana1 Obsah Přihlášení...3 Panel administrátora seznamte se s funkcemi správy systému...4 Panel administrátora - klienti...5 Zadávání nových klientů...6

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Internetový informační portál INTEGRI INFO

Internetový informační portál INTEGRI INFO Internetový informační portál INTEGRI INFO 09.06.2010 Obsah: Internetový informační portál INTEGRI INFO... 2 1. Přihlášení... 3 2. Struktura informačního portálu... 5 2.1 Lišta hlavního menu... 5 2.2 Rychlé

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více