KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)"

Transkript

1 KOMENTÁTOR ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...3 Co je ISDP...3 Jaké jsou funkce ISDP...3 Slovník pojmů...3 Dílčí DP...3 DS...3 ISDP...3 JeDP...3 OS...3 SlDP...3 Práva a povinnosti (kompetence) komentátora ISDP...3 Popis konkrétních postupů uživatele v roli komentátora...4 Přihlášení do ISDP...4 Přihlášení neznámým certifikátem...4 Výběr notifikačních zpráv...4 Podání námětu...5 Odstranění námětu...5 Stavy podnětu...5 Podání podnětu na vytvoření DS...6 Odstranění podnětu DS...6 Podání podnětu na vytvoření JeDP...6 Odstranění podnětu JeDP...7 Podání podnětu na vytvoření SlDP...7 Odstranění podnětu SlDP...7 Vyhledání vyhlášeného datového prvku...7 Podání podnětu na změnu DS...8 Podání podnětu na změnu JeDP...8 Podání podnětu na změnu SlDP...9 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS...9 Editace seznamu tvůrců DS...10 Editace seznamu přispěvatelů DS...10 Editace seznamu klíčových slov DS...11 Zobrazení seznamu použitých jmenných prostorů DS...11 Zobrazení seznamu importovaných schémat DS...11 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP...11 Editace seznamu tvůrců JeDP...12 Editace seznamu přispěvatelů JeDP...13 Editace seznamu klíčových slov JeDP...13 Editace seznamu souvisejících právních předpisů JeDP...14 Editace seznamu souvisejících jiných předpisů JeDP...14 Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona JeDP...14 Editace seznamu synonym názvů JeDP...15 Editace seznamu XML atributů JeDP...15 Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP...16 Editace seznamu tvůrců SlDP...16 Editace seznamu přispěvatelů SlDP...17 Editace seznamu klíčových slov SlDP...17 Editace seznamu souvisejících právních předpisů SlDP...18 Editace seznamu souvisejících jiných předpisů SlDP...18 Strana č.1

2 Editace seznamu zdrojů hodnot ze zákona SlDP...18 Editace seznamu synonym názvů SlDP...19 Podání podnětu na zneplatnění DS...19 Podání podnětu na zneplatnění JeDP...20 Podání podnětu na zneplatnění SlDP...20 Komentování podnětů DS...20 Komentování podnětů JeDP...21 Komentování podnětů SlDP...21 Vyhledání OS...21 Hierarchická klasifikace DP, ČísJeDP...21 Systém klíčových slov...22 Zařazení DP do hierarchické klasifikace IS DP...22 Zařazení DP do systému klíčových slov IS DP...22 Založení uživatelského seznamu DP...22 Přidání prvku do uživatelského seznamu...22 Stažení XML dat popisujících vybraný OS...23 Zobrazení přehledu novinek...23 Odhlášení...23 Strana č.2

3 Úvod Co je ISDP ISDP je veřejným informačním systémem. Jeho vznik je datován do roku 2006 a byl podnícen změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ISVS), provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. ISDP slouží orgánům veřejné správy a Ministerstvu informatiky (MIČR) ke koordinaci užívání datových prvků v ISVS v České republice. Ministerstvo v ISDP vyhlašuje datové prvky, které mají podle zmíněného zákona ostatní orgány veřejné správy (OVS) za povinnost využívat ve svých ISVS při komunikaci s jinými ISVS. Jaké jsou funkce ISDP V ISDP lze podávat náměty, podněty na nové datové prvky, podávat podněty na změnu datových prvků a podávat podněty na zrušení datových prvků. Prohlížet si datové prvky a některé číselníky. V ISDP lze přidávat, měnit a rušit číselníky. Dále je možné při zveřejnění podnětu ke komentování přidávat komentáře. V ISDP existují role průzkumníka, komentátora, osoby jednající za správce, osoby jednající za správce číselníku a administrátora. Pro výkon všech uživatelských rolí, kromě role průzkumníka je potřeba se do ISDP přihlásit za použití kvalifikovaného certifikátu (QC), vydaného akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. Slovník pojmů Dílčí DP Datový prvek, který je podřízenou částí SlDP a při přenosu může být identifikován svou polohou uvnitř SlDP DS ISDP JeDP OS SlDP Datový slovník - obsahuje JeDP a SlDP z jedné problémové domény Informační systém o datových prvcích Jednoduchý datový prvek - datový prvek, který obsahuje jedinou hodnotu Objekt standardizace je pro ISDP společný termín zahrnující JeDP, SlDP a DS Složený datový prvek - datový prvek složený ze dvou nebo více dílčích DP Práva a povinnosti (kompetence) komentátora ISDP Komentátor je vždy v ISDP přihlášen podepsáním věty na vstupu, s využitím zaručeného elektronického podpisu založeného na QC, je z hlediska ISDP zbaven anonymity. Komentátor může vytvářet a podávat náměty, podněty na zápis, změnu nebo zneplatnění datového prvku. Komentátor může tyto podněty komentovat a dále může komentovat podněty předložené ostatními komentátory, případně správci datového prvku nebo administrátorem. Komentátor se, při předložení podnětu na zápis datového prvku, může stát správcem datového prvku, pokud ho určí administrátor. Strana č.3

4 Popis konkrétních postupů uživatele v roli komentátora V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé postupy činností, které může komentátor v ISDP vykonávat. Každý postup je uveden v samostatné kapitole. Přihlášení do ISDP Aby mohl uživatel pracovat v roli komentátora, musí nejprve spustit aplikaci ISDP. Po spuštění aplikace je automaticky přihlášen v roli průzkumníka. Pro přihlášení musí komentátor podepsat vstupní větu svým soukromým klíčem, který odpovídá veřejnému klíči v jeho kvalifikovaném certifikátu. 1. krok: Přihlášení uživatele do IS DP Klikněte na volbu "Úvodní strana" v levé nabídce. Klikněte na tlačítko "...". Zvolte způsob zadávání certifikátu. Pokud si vybíráte certifikát ze souboru, tak klikněte na tlačítko "...", vyberte certifikát a zadejte heslo k privátnímu klíči. Pokud si vybíráte certifikát z úložiště, tak si vyberte certifikát z nabídky a klikněte na tlačítko "OK". Pokud byl vybrán certifikát, tak klikněte na tlačítko "Přihlásit". Přihlášení neznámým certifikátem Pokud komentátor použije kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, který není ještě v ISDP evidován, zobrazí ISDP detailní informace o použitém certifikátu. Podle toho, zda již komentátor ISDP používal či nikoliv, má následující možnosti registrace neznámého certifikátu: - založení nového uživatele ISDP (v ISDP neexistuje uživatel se získanou / zadanou ovou adresou) - vložení nového certifikátu k existujícímu uživateli ISDP (v ISDP existuje uživatel se získanou / zadanou ovou adresou) 1. krok: Vložení uživatele do IS DP Uživatel vybral certifikát, který není evidovaný v ISDP a klikl na tlačítko "Přihlásit". Je zobrazen detail neznámého certifikátu. Změňte název organizace, město a . Pokud byla zadána ová adresa uživatele, která se ještě v ISDP nevyskytuje, tak klikněte na tlačítko "Vložení uživatele". 2. krok: Vložení nového certifikátu Uživatel vybral certifikát, který není evidovaný v ISDP a klikl na tlačítko "Přihlásit". Je zobrazen detail neznámého certifikátu. Změňte název organizace, město a . Pokud byla zadána ová adresa uživatele, která již v ISDP existuje, tak klikněte na tlačítko "Odeslání žádosti o připojení certifikátu". V příchozí poště pro zadanou ovou adresu vyhledejte e-malovou zprávu pro potvrzení registrace nového certifikátu v ISDP a klikněte na odkaz, který je v této zprávě. Výběr notifikačních zpráv Pro ulehčení práce komentátora s ISDP, aby nemusel každý den kontrolovat, jaké nové náměty a podněty byly předloženy, lze využít možnost personifikované definice notifikačních zpráv, které bude ISDP komentátorovi zasílat, pokud v ISDP nastanou jím zvolené události. Nabídka možných notifikačních zpráv zahrnuje náměty, podněty a položky interních číselníků. V případě potřeby může komentátor omezit rozsah monitorovaných událostí na vybrané skupiny datových prvků a vybrané interní číselníky 1. krok: Výběr událostí pro upozornění uživatele Pokud je rozbalena nabídka "Uživatel", tak klikněte na volbu "Události pro upozornění" v levé nabídce. Zatrhněte volbu ve sloupci "Vybrat" pro všechny typy událostí, u kterých chcete, aby Vám o nich ISDP zasílal notifikační zprávy. 2. krok: Indikace filtru ISDP zobrazí u všech vybraných typů událostí, které se netýkají námětů (u námětů není aktivní možnost definice filtru), volbu pro definici omezujícího filtru. Pokud nebudete filtr definovat, bude ISDP předpokládat, že chcete být informovaní o vybrané události bez ohledu jaké skupiny datových prvků se týká. 3. krok: Nastavení filtru události upozornění uživatele Je zobrazen seznam voleb typů událostí pro upozornění. Pokud byly vybrány typy událostí, které se týkají podnětů, klikněte v seznamu na odkaz "filtr" u typu události, pro kterou chcete nastavit užší filtr pro posílání notifikačních zpráv. Zatrhněte volbu "evidovat všechny události", pokud chcete vybrat všechny filtry. Klikněte na tlačítko "odznačit všechny", pokud chcete zrušit výběr vybraných filtrů. Proveďte výběr filtrů, u kterých chcete zasílat notifikační zprávy. Proveďte zrušení výběru filtrů, u kterých nechcete posílat notifikační zprávy. Strana č.4

5 Podání námětu Námětem je prostý takřka nestrukturovaný text, který je příspěvkem na nástěnce. Námětem můžete sdělit administrátorovi nebo dalším uživatelům, kteří mají zapnutou notifikaci k předložení námětu, Váš nápad na zlepšení funkcí systému, případně změny nebo zneplatnění datového prvku apod. Každý námět se nachází v některém z následujících stavů: - nově založený námět je ve stavu příprava, ve kterém ho může editovat nebo odstranit pouze jeho autor - pokud je autor s textem námětu spokojen, provede jeho předložení administrátorovi, čímž je námět ve stavu předložen - administrátor posoudí předložený námět a pokud ho uzná za vhodný ke zpracování do formy podnětu, určí k tomuto námětu uživatele v roli komentátor nebo osoby jednající za správce, který provede vytvoření odpovídajícího podnětu a nastaví námětu stav využit - pokud text námětu není publikovatelný (obsahuje např. vulgarismy), nastaví ho administrátor do stavu nevhodný obsah - pokud se jedná o duplicitní, nesmyslný nebo bezobsažný námět, nastaví ho administrátor do stavu nevyužit 1. krok: Zobrazení seznamu předložených námětů Klikněte na volbu "Seznam námětů" v levé nabídce. 2. krok: Filtry seznamu námětů Seznam námětů lze omezit výběrem některého z následujících filtrů: - všechny (zobrazí všechny evidované náměty bez ohledu na jejich stav) - připravované (zobrazí všechny náměty, které jsou připravované jejich autory) - předložené (zobrazí náměty, které jsou předloženy administrátorovi k ověření) - využité (zobrazí náměty, ze kterých se vytvořil podnět) - nevyužité (zobrazí duplicitní, nesmyslné nebo bezobsažné náměty) - nevhodný obsah (zobrazí náměty s nevhodným obsahem, obsahující např. vulgarismy) 3. krok: Přidání námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na tlačítko "Přidání námětu". Zadejte název a text námětu. Pokud jste anonymní uživatel, zadejte jméno autora námětu a název organizace autora. 4. krok: Editace námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" námětu, který chcete editovat. Pokud jste autor vybraného námětu, který je ve stavu příprava, změňte název a text námětu. 5. krok: Předložení námětu Je zobrazen detail námětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor námětu nebo jste v roli administrátora a máte vybraný námět od anonymního uživatele, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění námětu Pokud autor námětu zjistí, že jím připravovaný námět je nekorektní nebo nalezl námět podobného znění, může námět ve stavu příprava odstranit. 1. krok: Odstranění námětu Je zobrazen seznam námětů. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" námětu ve stavu příprava, který chcete odstranit. Pokud jste autor námětu nebo jste v roli administrátora a máte vybraný námět od anonymního uživatele, tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Stavy podnětu Podnětem je strukturovaná forma předání dat (podle příslušné vyhlášky č./ 2006 Sb.), na základě které je provedeno jejich ověření, kontrola, komentování a případně vyhlášení datového slovníku obsahujícího datové prvky. Každý podnět prochází během svého životního cyklu následujícími stavy: - příprava (iniciální stav každého podnětu po jeho vytvoření, autor podnětu ho může v tomto stavu z ISDP odstranit) - předložen (autor podnětu předkládá podnět ke zhodnocení osobou jednající za správce) - zveřejněn (administrátor na základě kladného stanoviska osoby jednající za správce zveřejní podnět k oponentuře komentátory) - komentování ukončeno (po uplynutí lhůty 30ti dnů, během které zaznamenávají komentátoři své připomínky ke zveřejněnému podnětu, je komentování ukončeno a jednotlivé připomínky zpracovává osoba jednající za správce) - nevyhlášen (koncový stav, pokud podnět nevyhověl podmínkám stanoveným ve vyhlášce ke tvorbě datových prvků nebo podnět vyvolal odpor odborné veřejnosti, nebude vyhlášen, podnět lze nevyhlásit ze stavů předložen a komentování ukončeno) - připraven k vyhlášení (pokud osoba jednající za správce má kladné stanovisko k podnětu po zpracování všech komentářů ke zveřejněnému podnětu) - XML schéma (administrátor doplnil k podnětu atributy potřebné k vytvoření XML schématu, přiřadil datové prvky k datovému slovníku a vygenerované XML schéma publikoval) - vyhlášen (koncový stav podnětu, vyhlášení se provádí pouze u datového slovníku, který provede automatické vyhlášení všech datových prvků v něm obsažených) Strana č.5

6 Podání podnětu na vytvoření DS Pokud z praxe vyplyne potřeba vytvořit nový datový slovník, který by v sobě seskupoval nové datové prvky ze zatím neevidované oblasti, je nutné nejdříve vytvořit v číselnících ISDP novou skupinu datových prvků, kterou budou nový datový slovník a nové datové prvky charakterizované. Bez volné, tzn. zatím nepoužité, skupiny datových prvků nelze podnět na vytvoření nového datového slovníku vytvořit. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Klikněte na volbu "Seznam datových slovníků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového DS Je zobrazen seznam datových slovníků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový DS". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového DS Pokud je příprava podnětu nového DS časově náročnější, lze údaje o DS zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením DS provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění podnětu DS Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět DS není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Podání podnětu na vytvoření JeDP Komentátor vytváří podnět na nový JeDP v případě, že nenalezne podobný JeDP v ISDP. Pokud komentátor kdykoliv před předložením podnětu ke zveřejnění zjistí, že jím zapsané údaje jsou nekorektní nebo vytváří duplikát existujícího JeDP, má možnost daný podnět odstranit. Po předložení podnětu na vytvoření JeDP provádí osoba jednající za správce kontrolu existence duplicitního JeDP. Pokud je nalezen duplicitní JeDP, bude podnět na vytvoření nového JeDP nevyhlášen. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového JeDP Je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový JeDP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Vyberte z nabídky typ rodičovského jména XML typu. Pokud jste vybrali "odkaz jménem", tak zadejte jméno rodičovského XML typu a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste vybrali "odkaz typem", tak klikem na tlačítko "..." zobrazte seznam možných rodičovských XML typů, ze kterých si vyberte odpovídající typ. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového JeDP Pokud je příprava podnětu nového JeDP časově náročnější, lze údaje o JeDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením JeDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Strana č.6

7 Odstranění podnětu JeDP Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět JeDP není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu JeDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Podání podnětu na vytvoření SlDP Komentátor vytváří podnět na nový SlDP v případě, že nenalezne podobný SlDP v ISDP. Pokud komentátor kdykoliv před předložením podnětu ke zveřejnění zjistí, že jím zapsané údaje jsou nekorektní nebo vytváří duplikát existujícího SlDP, má možnost daný podnět odstranit. Po předložení podnětu na vytvoření SlDP provádí osoba jednající za správce kontrolu existence duplicitního SlDP. Pokud je nalezen duplicitní SlDP, bude podnět na vytvoření nového SlDP nevyhlášen. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Přidání podnětu zápisu nového SlDP Je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na tlačítko "Podnět na nový SlDP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. 3. krok: Editace podnětu zápisu nového SlDP Pokud je příprava podnětu nového SlDP časově náročnější, lze údaje o SlDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením SlDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP", která je popsaná dále v dokumentu. 4. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Odstranění podnětu SlDP Pokud komentátor zjistí, že jeho připravovaný podnět SlDP není vhodné předložit ke zveřejnění, může vlastní podnět, který je ve stavu příprava z ISDP beze stopy odstranit 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu SlDP Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Odstranění podnětu Je zobrazen detail podnětu. Pokud jste autor podnětu, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na tlačítko "Odstranit". Vyhledání vyhlášeného datového prvku Pokud chce komentátor podat podnět na změnu vyhlášeného datového prvku, musí tento datový prvek nejdříve vybrat ze seznamu vyhlášených datových prvků. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Varianty výběru V seznamu vyhlášených datových prvků lze datový prvek vyhledat následujícími způsoby: - listováním v zobrazeném seznamu vyhlášených DP - nastavením podmínek filtru v seznamu vyhlášených DP - výběrem filtru "Doplňkové filtry" a nastavením podmínek filtru Strana č.7

8 Podání podnětu na změnu DS Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut DS, musí vytvořit podnět na změnu DS. Z vyhlášeného DS lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu DS. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění DS lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. Podnět na změnu DS se musí vytvořit také v případě, že se nebude měnit žádný atribut DS, ale dojde ke změně datových prvků v DS obsažených. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DS Klikněte na volbu "Seznam datových slovníků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" datového slovníku, jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně DS Je zobrazen detail datového slovníku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DS". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů DS, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi DS změněny. 4. krok: Editace podnětu na změnu DS Pokud je příprava podnětu na změnu DS časově náročnější, lze údaje o DS zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu DS provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Podání podnětu na změnu JeDP Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut JeDP, musí vytvořit podnět na změnu JeDP. Z vyhlášeného JeDP lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu JeDP. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění JeDP lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného JeDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" jednoduchého datového prvku kategorie "JeDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně JeDP Je zobrazen detail jednoduchého datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů JeDP, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi JeDP změněny. 4. krok: Editace podnětu změny JeDP Pokud je příprava podnětu na změnu JeDP časově náročnější, lze údaje o JeDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu JeDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Strana č.8

9 Podání podnětu na změnu SlDP Pokud má komentátor potřebu změnit libovolný atribut SlDP, musí vytvořit podnět na změnu SlDP. Z vyhlášeného SlDP lze vytvořit pouze jediný podnět na změnu SlDP. Nový podnět na změnu nebo zneplatnění SlDP lze provést až po vyhlášení nebo nevyhlášení vytvořeného podnětu na změnu. 1. krok: Zobrazení seznamu vyhlášených DP DS Klikněte na volbu "Seznam datových prvků" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu vyhlášeného SlDP Pokud je zobrazen seznam datových prvků. Klikněte na odkaz ve sloupci "název" složeného datového prvku kategorie "SlDP", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Přidání podnětu ke změně SlDP Je zobrazen detail složeného datového prvku ve stavu "Vyhlášen". Klikněte na tlačítko "Podnět ke změně DP". Vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky. Změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů SlDP, které jsou editovatelné a které mají být v nové verzi SlDP změněny. 4. krok: Editace podnětu změny SlDP Pokud je příprava podnětu na změnu SlDP časově náročnější, lze údaje o SlDP zaznamenávat po etapách. V takovém případě se před předložením podnětu na změnu SlDP provádí činnost "Editace podnětu na vytvoření nebo změnu SlDP", která je popsaná dále v dokumentu. 5. krok: Předložení podnětu Je zobrazen detail podnětu, který je ve stavu "Příprava". Pokud jste autor podnětu, tak klikněte na tlačítko "Předložen". Editace podnětu na vytvoření nebo změnu DS Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu DS, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy DS až do předložení podnětu. 1. krok: Zobrazení seznamu neuzavřených podnětů Klikněte na volbu "Seznam podnětů" v levé nabídce. 2. krok: Zobrazení detailu neuzavřeného podnětu DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. 3. krok: Změna atributů DS Klikněte na odkaz ve sloupci "název" podnětu kategorie "DS", jehož detail chcete zobrazit. Pokud jste autorem vybraného podnětu DS, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce podnětu DS, který je ve stavu "Předložen", tak: - vyplňte všechna datová pole a vyberte hodnoty z nabídek, která jsou označena symbolem "*)", který signalizuje povinně vyplnitelné položky - změňte hodnoty datových polí a výběry z nabídek u všech atributů DS, které jsou editovatelné a které mají být změněny - po ukončení editace klikněte na tlačítko "Uložit" Strana č.9

10 Editace seznamu tvůrců DS Seznam tvůrců podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. 1. krok: Zobrazení seznamu tvůrců OS Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Tvůrce" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání tvůrce". Zadejte text tvůrce a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete editovat. Změňte text tvůrce. 4. krok: Odstranění tvůrce OS Je zobrazen seznam tvůrců objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "tvůrce" u tvůrce, kterého chcete odstranit. Editace seznamu přispěvatelů DS Seznam přispěvatelů podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. U podnětu na změnu DS lze odstranit jen nově přidané přispěvatele. Přispěvatele zadané v předchozích verzích DS nelze odstranit. 1. krok: Zobrazení seznamu přispěvatelů OS Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "Přispěvatel" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objekt standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání přispěvatele". Zadejte text přispěvatele a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete editovat. Změňte text přispěvatele. 4. krok: Odstranění přispěvatele OS Je zobrazen seznam přispěvatelů objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "Přispěvatel" u přispěvatele, kterého chcete odstranit a který byl zadaný v aktuální verzi objektu standartizace. Strana č.10

11 Editace seznamu klíčových slov DS Seznam klíčových slov podnětu na vytvoření DS lze editovat až po úspěšném uložení povinně vyplnitelných atributů DS. 1. krok: Zobrazení seznamu klíčových slov OS Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového prvku. Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace. Klikněte na odkaz "klíčová slova" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. 2. krok: Přidání klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". Pokud jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", klikněte na tlačítko "Přidání klíčového slova". Zadejte název klíčového slova a klikněte na tlačítko "Uložit". 3. krok: Editace klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava" nebo jste osoba jednající za správce objektu standardizace, který je ve stavu "Předložen" nebo jste v roli administrátora a objektu standardizace je ve stavu "Připraven k vyhlášení", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete editovat. Změňte název klíčového slova. 4. krok: Odstranění klíčového slova OS Je zobrazen seznam klíčových slov objektu standardizace. Pokud jste autor objektu standardizace, který je ve stavu "Příprava", tak klikněte na odkaz ve sloupci "klíčové slovo" u klíčového slova, které chcete odstranit. Zobrazení seznamu použitých jmenných prostorů DS Seznam použitých jmenných prostorů DS edituje pouze administrátor. Komentátor může pouze u podnětů ke změně nebo zneplatnění DS prohlížet seznam použitých jmenných prostorů DS zadaných v předchozí vyhlášené verzi DS. 1. krok: Zobrazení seznamu jmenných prostorů DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Seznam použitých jmenných prostorů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "DS". Seznam použitých jmenných prostorů je zobrazen v datovém poli u odkazu "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam XML schémat, tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" libovolného XML schématu. Klikněte na odkaz "Detail datového slovníku". Klikněte na odkaz "Použité jmenné prostory" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. Zobrazení seznamu importovaných schémat DS Seznam importovaných schémat DS edituje pouze administrátor. Komentátor může pouze u podnětů ke změně nebo zneplatnění DS prohlížet seznam importovaných schémat DS zadaných v předchozí vyhlášené verzi DS. 1. krok: Zobrazení seznamu importovaných schémat DS Pokud je zobrazen seznam datových slovníků, tak klikněte na odkaz ve sloupci "název DS" pro libovolný datový slovník. Seznam importovaných schémat je zobrazen v datovém poli u odkazu "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam podnětů, tak klíkněte na odkaz ve sloupci "název" pro libovolný objekt standardizace kategorie "DS". Seznam importovaných schémat je zobrazen v datovém poli u odkazu "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu datového slovníku. Pokud je zobrazen seznam XML schémat, tak klikněte na odkaz ve sloupci "Název" libovolného XML schématu. Klikněte na odkaz "Detail datového slovníku". Klikněte na odkaz "Importovaná schémata" v sekci seznamy v detailu objektu standardizace. Editace podnětu na vytvoření nebo změnu JeDP Autor podnětu na vytvoření nebo na změnu JeDP, který je ve stavu příprava, má možnost editovat atributy JeDP až do předložení podnětu. Strana č.11

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek uživatelská příručka pro zadavatele verze dokumentu: 2.0 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 5 Poznámky k dokumentu... 6 Požadavky na provoz

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4.

Příručka aplikace. ORO web klient. Martin Falc, Kamil Matoušek. Zadavatel: Generální ředitelství cel. Budějovická 7, Praha 4. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2, 1 2 0 0 0 P R A H A 2, CZ Příručka aplikace ORO web klient Martin Falc, Kamil Matoušek Zadavatel: Generální ředitelství cel Budějovická 7, Praha 4

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Spisová služba ELISA

Spisová služba ELISA Spisová služba ELISA Rozsah: 8 hodin Anotace: Spisová služba ELISA je elearningový kurz, který studující seznamuje s prostředím elektronické spisové služby, jejími funkcemi a podává základní návod k používání.

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.0 Poslední aktualizace: 5. dubna 2012 Obsah 1. Začínáme 4 1.1 Co je to Manažer datových shránek 4 1.2 Po prvním spuštění 4 1.4 Nastavení

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka CA Service Desk Manager Datum: 26. 6. 2013, 2012 - Projekt Implementace CA do SZR Obsah OBSAH... 2 HISTORIE DOKUMENTU... 3 ÚVOD... 4 1. OBECNÝ POPIS FUNKCE SERVICE DESK... 5 1.1 Základní

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více