školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková Ředitelka školy: Mgr. Petra Rubáčová

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa školy: Myslejovice 1, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Ředitelka školy: Mgr. Petra Rubáčová Kontakt: tel.: web: Bankovní spojení: /0300 Obec Myslejovice Název zřizovatele: Zápis do rejstříku škol: Základní údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Obec Myslejovice Adresa zřizovatele: Myslejovice 145, Starostka obce: Anna Ondrouchová Kontakt: tel.: IČO: web:

3 1.3 Součásti školy kapacita počet tříd/oddělení počet dětí/žáků Mateřská škola (IZO: ) Základní škola (IZO: ) Školní družina (IZO: ) Školní jídelna (IZO: ) 63 x Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice je školou málotřídní zřizovanou obcí Myslejovice. V tomto školním roce se žáci učili v 1 třídě, která zahrnovala 1., 2., 3. a 5. ročník. 4. ročník chyběl, neboť v příslušném roce nebyl u zápisu žádný žák. Součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola sídlí v jedné budově v sousedství Obecního úřadu. V přízemí jsou prostory pro mateřskou školu, kuchyni, jídelnu, sklad potravin, umývárny, WC, šatnu a hernu (tělocvičnu). V prvním podlaží jsou třídy I. a II., dále pak školní družina, počítačová učebna, kabinet, ředitelna a toalety. Do školy dochází kromě dětí z Myslejovic také děti z přilehlých vesnic Kobylniček a Křenůvek (popř. z Alojzova). 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny: Školní družina: Odpočinkový areál: Sportovní zařízení: Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: Vybavení kabinetů a učeben pomůckami: Vybavení ICT: Investiční rozvoj: 2 třídy (třída I. a třída II.) 1 místnost (ŠD) malý dvůr a velká zahrada s pískovištěm, houpačkami, prolézačkami a hřištěm na košíkovou a malou kopanou (vše nově zrenovováno a vybaveno) moderní cvičebna (herna) v budově školy nový nové a moderní (pravidelně se doplňuje a obnovuje) nové, zpracováno dle RVP (pravidelně se obnovují a doplňují) na vysoké úrovni je vybavení pro ICT speciální učebna pro ICT, 6 moderních počítačů s připojením na internet, notebooky, ve třídě I. je také počítač (program pro vedoucí školní jídelny), ve třídě II. je počítač s interaktivní tabulí nyní je zaměřen na rekonstrukci MŠ, potom budou následovat venkovní úpravy

4 V letošním školním roce došlo k běžným provozním opravám. V rámci projektu SZIF (viz níže) byla kompletně zrekonstruovaná tělocvična (pořízení odpružené podlahy v částce ,- Kč), dále byla vybavena jídelna novými moderními jídelními sety. Byla zakoupena pračka se sušičkou. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení: 17. února 2011 Počet členů školské rady: 3 Mgr. Kateřina Eliašová zástupce školy (t.č. na mateřské a rodičovské dovolené), zastupuje ji Bc. Tereza Dittmannová zástupce školy a pan Marek Musil Kontakt: zástupce Obce předsedkyně Radmila Maráková zástupce rodičů, Obec Myslejovice zřizuje školskou radu, která se pravidelně schází 2x ročně. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Školní vzdělávací programy Vzdělávací program: Zařazené ročníky Školička spokojených dětí (pro ZŠ), č. j. 118/ , 2., 3. a 5. Školička spokojených dětí (pro ŠD), č. j. 119/ odd. ŠD S medvídkem my krok sun krok, hrajeme si celý rok, č.j.120/2011 MŠ

5 2.3 UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace matematika a její aplikace informační a komunikační technologie člověk a jeho svět umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce týdenní hodinová a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin - maximum týdně Vyučovací předmět Ročník Minimální časová dotace český jazyk cizí jazyk (anglický) matematika informatika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova pracovní činnosti dotace Disponibilní hodiny

6 2.4 Organizace školy Třída Třídní učitelka Počet žáků celkem z toho chlapců z toho dívek Poznámky 1 Mgr. Lucie Řehulková , 2., 3. a 5. ročník Mgr. Lucie Řehulková nastoupila v 29. srpna 2012 za Mgr. Eliašovou, která je na mateřské a rodičovské dovolené. 2.5 Zájmové útvary organizované školou Název kroužku Počet žáků Ročník Počet hodin týdně Vedoucí kroužku Hra na klavír (elektrické varhany) Etická a křesťanská výchova 8 1., 2., 3. a 5. ročník 12 1., 2., 3. a 5. ročník 1 Mgr. Lucie Řehulková 1 Bc. Tereza Dittmannová Zájmové útvary jsou bezplatné a jsou určeny pouze žákům školy. 2.6 Zájmové vzdělávání školní družina Oddělení Vychovatelka Počet žáků pravidelná docházka 1 Jitka Trnečková Počet žáků nepravidelná docházka Poznámky , 2., 3. a 5. ročník Od byla na dobu určitou (3 roky) přijata vychovatelka ŠD Jitka Trnečková na zkrácený pracovní úvazek. Paní Trnečková pracuje na zkrácený úvazek i v MŠ. Program v ŠD koresponduje s ŠVP pro ŠD, ale zabývá se také specializovanými činnostmi podle zájmů dětí (hrajeme a zpíváme se, čteme si a povídáme).

7 2.7 Zájmové útvary organizované školní družinou Název Počet žáků Ročník Počet hodin Vychovatelka týdně V letošním školním roce ŠD neorganizovala žádný speciální zájmový útvar. Činnost školní družiny je však velmi pestrá. Vychovatelka ŠD pořádá pravidelně s dětmi soutěže (např. ve stavění puzzle, v hodu na koš nebo soutěž v speedballu). Každý měsíc je věnován nějakému tématu, které pak děti rozvíjí (např. Umím to jako maminka děti měly možnost vyzkoušet si činnosti spojené s maminkou, jako např. přišívání knoflíků, loupání brambor či povlékání polštáře). 1 x za 14 dní děti jezdily do Bijásku dětská filmová představení v kině Metro v Prostějově. 2.8 Školní jídelna Počty zapsaných strávníků děti 3 6 let děti 7 10 let děti let děti 15 a více let dětí a žáků celkem zaměstnanci školy strávníků celkem Ve školní jídelně se stravují nejen žáci a zaměstnanci ZŠ, ale i děti MŠ, takže jsou zde kromě obědů připravovány i dopolední a odpolední svačiny. Školní jídelna nemá doplňkovou činnosti, takže není možné nabídnout stravování pro veřejnost. 3. Personální zabezpečení Pedagogický sbor je stabilizovaný. K výměně pedagogů dochází přirozeným odchodem do důchodu nebo odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pedagogové zatím nejsou odborně kvalifikovaní (někteří si doplňují potřebné vzdělání dálkovým studiem, ostatní musí začít se studiem odborné kvalifikace nejpozději do konce roku 2014). Nedostatkem je i chybějící nebo nedostatečná aprobovanost u anglického jazyka (vyučuje ho ředitelka školy, která ho sice umí a i když si dále doplňuje znalosti angličtiny pravidelnou konverzací s rodilým mluvčím, nemá tento předmět vystudovaný na VŠ).

8 Ve škole pracuje metodik pro prevenci sociálně patologických jevů (ředitelka školy) a metodik ICT (učitelka ZŠ), kteří ale nesplňují podmínky na patřičné vzdělání. Ředitelka školy začala od září 2012 studovat na FF UPOL obor Školský management. Studium je pro vedoucí pedagogické pracovníky povinné a dáno zákonem. 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů ZŠ 3(ředitelka je zároveň učitelkou ZŠ, 1 na RD) Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 (1 na RD) Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Bývalá ředitelka Mgr. Zdeňka Maláčová bohužel uzavřela na 1 pracovní místo učitelky v MŠ 2 platné pracovní smlouvy (Bc. Tereza Dittmannová a Mgr. Jiřina Klemešová). Ve stavu pedagogických pracovníků je započítána i Mgr. Jiřina Klemešová, t. č. na rodičovské dovolené. Tento složitý případ se nakonec vyřešil sám. Bc. Tereza Dittmannová ukončila pracovní poměr k dohodou (dostala pracovní nabídku z CMG). Proto byla oslovena Mgr. Jiřina Klemešová, která nabídku práce jako učitelka MŠ přijala a nastoupí s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Jitka Trnečková (učitelka MŠ na zkrácený úvazek) začala pracovat od i jako vychovatelka ŠD na zkrácený úvazek. V důsledku odchodu Bc. Dittmannové se její pracovní poměr v MŠ změnil od na pracovní poměr na dobu neurčitou. Jako vychovatelka ŠD má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (3 roky) do Mgr. Kateřina Eliašová je od května 2012 na mateřské a rodičovské dovolené. Na zástup byla od přijata Mgr. Lucie Řehulková na pracovní poměr na dobu určitou na 2 roky (po dobu rodičovské dovolené Mgr. Eliašové), a to do Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce/jméno 1 ředitelka Mgr. Petra Rubáčová 1 třídní učitelka Mgr. Lucie Řehulková 1 učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Eliašová Úvazek Praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1,00 18 VŠ ČJ Dej, učitelství pro SŠ, Mgr. 1,00 3 VŠ učitelství pedagogiky a hudební výchovy pro SŠ, Mgr. 0,00 5 VŠ učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

9 1 učitelka MŠ Bc. Tereza Dittmannová 1 učitelka MŠ a vychovatelka ŠD Jitka Trnečková 1 učitelka MŠ Mgr. Jiřina Klemešová 1,00 3 VŠ sociální pedagogika, Bc. 0,60 8 SŠ gymnázium 0,00 3 VŠ křesťanská výchova, Mgr. Mgr. Petra Rubáčová ředitelka školy, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Lucie Řehulková učitelka ZŠ, koordinátor ŠVP, metodik environmentální výchovy, metodik ICT 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Splňuje Nesplňuje Aprobovanost ve výuce % kvalifikaci kvalifikaci Učitelé 1. stupně 0 2 Učitelé 1. stupně 0 Učitelky MŠ 0 2 Učitelky MŠ 0 Vychovatelka ŠD - 1 Vychovatelka ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let v důchodovém věku Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce/jméno Úvazek 1 kuchařka Milena Milerová 1,00 1 školnice ZŠ a MŠ Věra Ondrouchová 0,50 uklízečka ZŠ a MŠ Věra Ondrouchová 0,50 1 vedoucí školní jídelny Eva Tinclová 0,25

10 V průběhu letošního školního roku došlo k dlouhodobější pracovní neschopnosti u kuchařky Mileny Milerové. Za finančního přispění obce byla na výpomoc do školní kuchyně přijata paní Marie Zaťková. 3.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Platová třída Počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru v organizaci Doba trvání Počet zaměstnanců do 5 let 7 do 10 let do 15 let do 20 let do 30 let 1 nad 30 let 1 celkem 9

11 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zápis proběhl 31. ledna Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/ V daném termínu se zápisu zúčastnilo 7 dětí (3 dívky a 4 chlapci). Po řádném termínu byl zapsán ještě 1 chlapec. Rodiče 2 dětí po zápisu a po vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce sami zažádali o vyšetření v PPP v Prostějově a oběma byl doporučen odklad povinné školní docházky o 1 rok z důvodu dočasné školní nezralosti. 4.2 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy přestup z jiné školy Ročník Počet žáků V letošním školním roce nedošlo k žádnému přestupu žáků z jiné školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny pravidelně čtyřikrát ročně na pedagogické radě. Rodiče jsou s výsledky žáků seznamováni dvakrát ročně na třídních schůzkách a na osobních konzultacích, které se konají kdykoliv po předchozí domluvě rodičů s vyučujícími. V letošním školním roce také došlo k celoplošnému pilotnímu testování žáků 5. ročníků. Testovalo se prostřednictvím počítače z předmětů anglický a český jazyk a matematika. Úspěšnost byla docela vysoká: český jazyk: 92,00 % anglický jazyk: 90,00 % matematika: 87,50 %

12 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou V letošním školním roce chyběl 4. ročník, protože se před 4 roky nedostavil k zápisu žádný žák. 5.2 Výchovná opatření pochvaly V letošním školním roce byla udělena 1 pochvala ředitelky školy žákovi 5. ročníku za vzornou starost o školní akvárium. 5.2 Výchovná opatření napomenutí a důtky V letošním školním roce byla udělena 1 důtka třídního učitele žákovi 2. ročníku za neustálé vyrušování ve vyučování a neplnění školních povinností. 5.2 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postižení - 0 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení - 0 V letošním školním roce škola neměla žádného integrovaného žáka. 1 žák z 1. ročníku, 1 žák z 2. ročníku a 1 žákyně z 3. ročníku byli na žádost rodičů vyšetřeni v PPP. Z výsledků vyšetření vyplývá, že se ani v jednom případě nejedná o závažné poruchy učení.

13 5.3 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Všechny pracovnice školy se snažily udržet nastavený model školy rodinného typu, kde se děti budou cítit příjemně. Škola se otevřela veřejnosti, neboť pořádá dny otevřených dveří a další akce (viz dále). Výhodou školy je rovněž malý počet žáků ve třídách, tudíž se zde nevyskytuje šikana a žádné jiné sociálně-patologické jevy. Výuka probíhala na principech činnostního učení, tempo výuky se přizpůsobilo schopnostem žáků ve třídě, prostor pro naučení byl dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné. Činnostní charakter výuky dával dostatek prostoru i k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. Výsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení byla dobrá kázeň ve třídě a příjemná tvůrčí atmosféra. V rámci vzdělávacího, ale i volnočasového procesu jsme vedly žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnily jsme žákům osvojit si strategii učení. Podněcovaly jsme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů nejen při samostatné práci, ale hlavně ve skupinách, kde se naučili komunikovat a spolupracovat. Analýza podmínek ke vzdělávání Nezbytnou součástí je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit. Škola spolupracuje s ekologickým centrem IRIS, jehož pořady pravidelně navštěvuje. Vzdělávání je dále zpestřováno nabídkou hudebních, filmových a divadelních představení, za kterými žáci jezdí do Prostějova, ale některá vystoupení se uskutečňují i v budově školy. Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků trvale k udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Ve škole jsou instalovány sběrné nádoby pro třídění odpadu. Informace ke správnému třídění odpadů žáci získávají přednáškami zaměřenými na tuto tematiku např. Tonda obal na cestách. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Ve škole probíhal sběr starého papíru. Výtěžek putoval na nákup výtvarných potřeb pro žáky ZŠ a MŠ a na další vybavení MŠ a ŠD. Součástí výuky bylo také povídání směřované k prevenci sociálně patologických jevů, xenofobie a rasové nesnášenlivosti. V letošním školním roce byly v nabídce školy 2 zájmové útvary křesťanská a etická výchova, kterou vedla Bc. T. Dittmannová a hra na klavír, pod vedením Mgr. L. Řehulkové. O oba kroužky byl ze strany dětí, ale i rodičů velký zájem, proto je cílem školy nadále tyto aktivity podporovat. Zaměstnanci školy jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat při přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Žáci 2x ročně navštěvují v rámci dopravní výchovy dopravní hřiště v Prostějově. Již tradičně pořádáme dny předškoláků ve škole budoucí prvňáčci se seznamují se školou, plní nejrůznější úkoly (pracovní listy) a učí se pracovat s interaktivní tabulí.

14 Školní družina Školní družina pracovala v jednom oddělení. Děti ji mohou navštěvovat od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 11:45 do 15:30. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na aktivitách školy. Každodenní činnost je obohacována sportovními a výtvarnými soutěžemi. Pravidelně přihlášení účastníci platili pro tento školní roku úplatu 60,- Kč měsíčně. Místnost pro školní družinu slouží zároveň i jako žákovská knihovna a je vybavena moderním nábytkem z peněz z EU (tzv. Šablony). Školní jídelna Škola nabízí stravování všem žákům i zaměstnancům školy. Díky projektu SZIF (viz níže) byla nově vybavena moderními jídelními sety. 5.4 Projekt EU peníze školám, tzv. šablony V letošním školním roce ředitelka školy odeslala na Ministerstvo školství 4. - poslední monitorovací zprávu o průběhu projektu. Díky rychlému a kvalitnímu zpracování a následnému odučení všech 348 výstupů ukončila škola projekt o rok dříve, než bylo původně plánováno. 6. Prevence sociálně patologických jevů Do prevence sociálně patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní metodik prevence (ředitelka školy) zpracovala minimální preventivní program, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Ředitelka školy neabsolvovala studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů týkajících se prevence sociálně patologických jevů. Jednotlivá témata a činnosti jsou zařazené především do výuky prvouky, českého jazyka (slohu), pracovních činností, výtvarné výchovy a přírodovědy. Během roku probíhají další jednorázové akce, zvlášť na smysluplné využívání volného času. Děti mají možnost aktivně trávit volno v zájmových aktivitách organizovaných školou. Přehled zájmových útvarů je v bodě 2.5 výroční zprávy. Další činnosti probíhají ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. Policie ČR). Tyto aktivity probíhají formou přednášek. Vzhledem k tomu, že jsme školou málotřídní a počet žáků je velmi nízký, nevyskytují se u nás žádné sociálně patologické jevy (jako např. záškoláctví, šikana atd.) Veškerá drobná porušení školního řádu a dobrých mravů žáků jsou vždy řádně prošetřena a řešena jak se žáky, tak i s jejich rodiči.

15 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Cílem školy je mít vzdělané pedagogy. Při plánování dalšího vzdělávání pedagogů vycházíme z potřeb školy i profesních zájmů pedagogů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti předškolního vzdělávání (MŠ) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník termín studia Jitka Trnečková Mgr. Petra Rubáčová Mgr. Lucie Řehulková 3. ročník (září červen 2013) 2. ročník (září 2012 červen 2013) instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) VOŠ pedagogická v Litomyšli FF UPOL, ICV Cyrilometodějské gymnázium název akce obor speciální pedagogika obor školský management Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ Všechny obory studia byly akreditovány MŠMT. V období vedlejších prázdnin se pedagogové sebevzdělávali, studovali legislativu a koncepční dokumenty. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Začátek školního roku patřil již tradičně Dnu otevřených dveří, který se konal v 21. října 2012 u příležitosti hodových slavností v obci. Byli pozváni všichni bývalí zaměstnanci, podívat se přišli i bývalí žáci, představitelé Obce, rodiče a přátelé školy, kteří se o dění ve škole dlouhodobě zajímají.

16 Za zmínku stojí také uspořádání vánočního jarmarku, kde si návštěvníci mohli zakoupit drobné rukodělné výrobky z keramiky, proutí, dřeva, ale také šperky a polodrahokamy. Součástí jarmarku byly také výtvarné dílny workshopy, kde si zájemci mohli vyzkoušet výrobu nejrůznějších předmětů (např. vyrobit se vlastní svícen nebo vánoční hvězdu z papíru). Na konci kalendářního roku se již tradičně v místním katolickém kostele konala besídka žáků ZŠ a MŠ pod vedením Mgr. L. Řehulkové, Bc. Terezy Dittmannové a Jitky Trnečkové. Již tradičně jsme se na konci školního roku rozloučili v kulturním domě s našimi páťáky, neboť ti po letních prázdninách odcházejí na 2. stupeň do ZŠ Určice. V upomínku na školní léta strávená na ZŠ Myslejovice dostali encyklopedickou knihu. Všechny akce byly fotograficky zdokumentovány Bc. Dittmannovou a panem Milošem Mlatečkem (rodič žáka školy) a fotky pak dány na web školy a do školní kroniky. Zároveň o nich Mgr. Petra Rubáčová a Bc. Tereza Dittmannová napsaly články, které byly následně zveřejněny v Prostějovském týdnu a Prostějovském večerníku. Žáci naší školy se také zúčastnili několika výtvarných soutěží tentokrát bez umístění. 8.1 Údaje o aktivitách školy Září Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 (ZŠ + MŠ) Návštěva dopravního hřiště Sportovní den Den otevřených dveří Tonda obal na cestách Kostýmované historické představení (gotika) v prostorách školy spojené s korálkováním (výrobou vlastních šperků) Říjen Slušnost není slabost povídání o etiketě a slušném chování Den otevřených dveří Focení žáků 1. ročníku Drakiáda Já nic, já muzikant hudební představení Listopad Večer světlušek Adventní představení Slyšte, slyšte Předvánoční jarmark lidových řemesel spojený s workshopem (výtvarnou tvořivou dílnou) Den předškoláků v ZŠ Prosinec Návštěva Mikuláše a čertů ve škole (ZŠ + MŠ) Mikulášská besídka v kulturním domě (organizovaná Klubem přátel školy) Pořad o píšťalových varhanech v místním kostele (ZŠ + MŠ) Filmové představení Doba ledová v kině Metro Vánoční besídka v kostele (ZŠ + MŠ)

17 Leden Divadelní představení Zvířátka a Třeštipírko (ZŠ + MŠ) Maňáskové divadlo v budově školy Kolotoč pohádek (ZŠ + MŠ) Iris ekologický program o planetě Zemi pořádaný v budově školy O modré babičce Návštěvní den pro rodiče žáků budoucích prvňáčků Den otevřených dveří Beseda o dopravě s policisty (ZŠ + MŠ) Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Únor Školní karnevalový den (ZŠ), soutěž o nejlepší masku Maškarní bál v kulturním domě (spolupráce školy, obce a rodičů) Den předškoláků v ZŠ Březen Povídání o lese v předjaří (lesní pedagog z VLS) Filmové představení v kině Metro Zvonilka Den předškoláků v ZŠ Duben Den Země přírodovědná vycházka (ZŠ) Vynášení Morany loučení se se zimou, vítání jara průvod obcí spojený s opékáním špekáčků a karaoke na školní zahradě Slušnost není slabost správné stolování Květen Svátek matek výroba dárků (ZŠ + MŠ) Den předškoláků v ZŠ Školní výlet do Letovic Dopravní hřiště Focení žáků ZŠ a MŠ Červen Návštěva budoucích 6. ročníků ve škole v Určicích Den dětí ve vojenském prostoru Březina (pozvání VLS) Hudební představení Ententýky Iris Lesní škola pro skřítky v budově školy Besídka v kulturním domě rozloučení s páťáky i předškoláky Výlet do Křenůvek ke koním (ZŠ + MŠ) Rozloučení se školním rokem sportovně zábavné odpoledne rodičů a dětí na zahradě školy Spaní dětí v MŠ 8.2 Vystoupení a akce, na kterých se podílela ZŠ a MŠ Hravé předmikulášské odpoledne Vánoční tvoření rodičů s dětmi a společné zpívání u stromečku Karmeval v Myslejovicích a Křenůvkách Vítání občánků Vánoční besídka v místním kostele Besídka ke Dni matek spojená se společným tvořením rodičů a dětí Rozloučení se školním rokem spojená s oslavou dne dětí

18 8.3 Účast žáků školy v soutěžích Školní družina posílala 6 prací do výtvarné soutěže "Strašidla ze mlejna a okolí", která byla vyhlášena v rámci projektu Jičín - město pohádky. Vzhledem k tomu, že uzávěrka soutěže byla , výsledky soutěže budou známy až příští školní rok. V letošním školním roce se žáci neúčastnili žádné sportovní soutěže. 8.4 Sběr starého papíru Naše škola se ostatně jako každý rok zapojila do sběru starého papíru. Kromě žáků školy pomohla i školská veřejnost a starý papír byl svážen lidmi z okolních obcí. Poté byl nabídnut k výkupu olomoucké firmě SITA CZ, a. s. a utržené peníze byly využity ve prospěch školy. 8.5 Spolupráce školy s rodiči Pro rodiče byly uspořádány 2x třídní schůzky a mohli kdykoli během roku přijít na individuální konzultaci, která byla často využívána. Pro rodiče budoucích prvňáčků byl uspořádán návštěvní den před zápisem do 1. třídy, který byl zároveň pojat jako den otevřených dveří i pro veřejnost. Někteří rodiče si domluvili individuální hospitace přímo v MŠ. Uskutečnily se společné kulturní akce maškarní ples v kulturním domě v Myslejovicích, karneval a Josefovská zábava. Výtěžek z těchto akcí byl věnován škole a po dohodě s rodiči bylo pořízeno vybavení pro ZŠ a MŠ. Žáci připravili pro rodiče vánoční a závěrečné vystoupení, spojené s velkou výstavou jejich prací na chodbách školy. 8.6 Spolupráce školy s OÚ Žáci připravili kulturní program na různé akce pořádané OÚ, např. vítání občánků. Vedení školy je v úzkém kontaktu s OÚ. Obec a paní starostka je škole příznivě nakloněna a díky tomu bylo pořízeno další vybavení do ZŠ a MŠ. V červenci 2013 začala velká rekonstrukce MŠ, kterou hradí obec v plné výši. 8.7 Spolupráce s dalšími složkami Škola spolupracuje s občanskými sdruženími Život dětem a Píšťalka, dále pak s Policií ČR (Ajaxův zápisník), s ekocentrem Iris, s PPP, s VLS Plumlov aj.

19 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 10. Zpráva o vydaných rozhodnutích za školní rok 2012/ správních rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku 9 správních rozhodnutí o přijetí do MŠ 1 správní rozhodnutí o nepřijetí žáka do MŠ 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V letošním školním roce nebyla naše škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V letošním školním roce škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů V letošním školním roce škola společně s Obcí Myslejovice předložila Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Projekt byl podán na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a po konečných úpravách byl schválen. Škola tak získala finanční dotaci ve výši ,- Kč, přičemž 90 % částky bude proplaceno z fondu, 10 % uhradí obec. Škola tak získala finanční prostředky na další vybavení školy byla nově vybavena školní jídelna moderními jídelňovými sety, dále pak byla kompletně zrekonstruována tělocvična (pořízení odpružené podlahy včetně sportovního vybavení), došlo k dovybavení školního hřiště brankami na malou kopanou, lavičkami a odpadkovými koši, k celkové opravě oplocení kolem školního hřiště a pro potřeby školy byla zakoupena pračka se sušičkou. 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V letošním školním roce škola nespolupracovala s odborovými organizacemi (na naší škole není odborová organizace), organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

20 15. Základní údaje o hospodaření Normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2013 Školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi Základní škola a Mateřská škola Myslejovice Závazné ukazatele Orientační ukazatele Počet z toho: NIV celkem Paragraf Název paragrafu zaměst. platy OON Odvody Přímé ONIV 3111 Mateřská škola 2, Základní škola 2, Školní jídelna 1, Školní družina 0, Rozpočet za ředitelství 7, Přílohy Výsledky testování školy druhá celoplošná zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy, školní rok 2012/2013 viz v tištěné podobě Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o finančních tocích jsou k dispozici v tištěné podobě. V Myslejovicích, dne Vypracovala: Mgr. Petra Rubáčová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola)

Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) Základní škola a Mateřská škola Linhartice Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (mateřská škola) 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně technické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JETŘICHOV, OKRES NÁCHOD 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní a mateřská škola Jetřichov, okres Náchod adresa školy Jetřichov 126 549 83 Meziměstí 3 právní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Horní Třešňovec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní informace o škole 1.2 Vzdělávací programy 1.3 Rozdělení

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz

Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz Výroční zpráva 2009/2010 Č.j.200a/10 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více