školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková Ředitelka školy: Mgr. Petra Rubáčová

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa školy: Myslejovice 1, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Ředitelka školy: Mgr. Petra Rubáčová Kontakt: tel.: web: Bankovní spojení: /0300 Obec Myslejovice Název zřizovatele: Zápis do rejstříku škol: Základní údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Obec Myslejovice Adresa zřizovatele: Myslejovice 145, Starostka obce: Anna Ondrouchová Kontakt: tel.: IČO: web:

3 1.3 Součásti školy kapacita počet tříd/oddělení počet dětí/žáků Mateřská škola (IZO: ) Základní škola (IZO: ) Školní družina (IZO: ) Školní jídelna (IZO: ) 63 x Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice je školou málotřídní zřizovanou obcí Myslejovice. V tomto školním roce se žáci učili v 1 třídě, která zahrnovala 1., 2., 3. a 5. ročník. 4. ročník chyběl, neboť v příslušném roce nebyl u zápisu žádný žák. Součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola sídlí v jedné budově v sousedství Obecního úřadu. V přízemí jsou prostory pro mateřskou školu, kuchyni, jídelnu, sklad potravin, umývárny, WC, šatnu a hernu (tělocvičnu). V prvním podlaží jsou třídy I. a II., dále pak školní družina, počítačová učebna, kabinet, ředitelna a toalety. Do školy dochází kromě dětí z Myslejovic také děti z přilehlých vesnic Kobylniček a Křenůvek (popř. z Alojzova). 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny: Školní družina: Odpočinkový areál: Sportovní zařízení: Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: Vybavení kabinetů a učeben pomůckami: Vybavení ICT: Investiční rozvoj: 2 třídy (třída I. a třída II.) 1 místnost (ŠD) malý dvůr a velká zahrada s pískovištěm, houpačkami, prolézačkami a hřištěm na košíkovou a malou kopanou (vše nově zrenovováno a vybaveno) moderní cvičebna (herna) v budově školy nový nové a moderní (pravidelně se doplňuje a obnovuje) nové, zpracováno dle RVP (pravidelně se obnovují a doplňují) na vysoké úrovni je vybavení pro ICT speciální učebna pro ICT, 6 moderních počítačů s připojením na internet, notebooky, ve třídě I. je také počítač (program pro vedoucí školní jídelny), ve třídě II. je počítač s interaktivní tabulí nyní je zaměřen na rekonstrukci MŠ, potom budou následovat venkovní úpravy

4 V letošním školním roce došlo k běžným provozním opravám. V rámci projektu SZIF (viz níže) byla kompletně zrekonstruovaná tělocvična (pořízení odpružené podlahy v částce ,- Kč), dále byla vybavena jídelna novými moderními jídelními sety. Byla zakoupena pračka se sušičkou. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení: 17. února 2011 Počet členů školské rady: 3 Mgr. Kateřina Eliašová zástupce školy (t.č. na mateřské a rodičovské dovolené), zastupuje ji Bc. Tereza Dittmannová zástupce školy a pan Marek Musil Kontakt: zástupce Obce předsedkyně Radmila Maráková zástupce rodičů, Obec Myslejovice zřizuje školskou radu, která se pravidelně schází 2x ročně. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Školní vzdělávací programy Vzdělávací program: Zařazené ročníky Školička spokojených dětí (pro ZŠ), č. j. 118/ , 2., 3. a 5. Školička spokojených dětí (pro ŠD), č. j. 119/ odd. ŠD S medvídkem my krok sun krok, hrajeme si celý rok, č.j.120/2011 MŠ

5 2.3 UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace matematika a její aplikace informační a komunikační technologie člověk a jeho svět umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce týdenní hodinová a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin - maximum týdně Vyučovací předmět Ročník Minimální časová dotace český jazyk cizí jazyk (anglický) matematika informatika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova pracovní činnosti dotace Disponibilní hodiny

6 2.4 Organizace školy Třída Třídní učitelka Počet žáků celkem z toho chlapců z toho dívek Poznámky 1 Mgr. Lucie Řehulková , 2., 3. a 5. ročník Mgr. Lucie Řehulková nastoupila v 29. srpna 2012 za Mgr. Eliašovou, která je na mateřské a rodičovské dovolené. 2.5 Zájmové útvary organizované školou Název kroužku Počet žáků Ročník Počet hodin týdně Vedoucí kroužku Hra na klavír (elektrické varhany) Etická a křesťanská výchova 8 1., 2., 3. a 5. ročník 12 1., 2., 3. a 5. ročník 1 Mgr. Lucie Řehulková 1 Bc. Tereza Dittmannová Zájmové útvary jsou bezplatné a jsou určeny pouze žákům školy. 2.6 Zájmové vzdělávání školní družina Oddělení Vychovatelka Počet žáků pravidelná docházka 1 Jitka Trnečková Počet žáků nepravidelná docházka Poznámky , 2., 3. a 5. ročník Od byla na dobu určitou (3 roky) přijata vychovatelka ŠD Jitka Trnečková na zkrácený pracovní úvazek. Paní Trnečková pracuje na zkrácený úvazek i v MŠ. Program v ŠD koresponduje s ŠVP pro ŠD, ale zabývá se také specializovanými činnostmi podle zájmů dětí (hrajeme a zpíváme se, čteme si a povídáme).

7 2.7 Zájmové útvary organizované školní družinou Název Počet žáků Ročník Počet hodin Vychovatelka týdně V letošním školním roce ŠD neorganizovala žádný speciální zájmový útvar. Činnost školní družiny je však velmi pestrá. Vychovatelka ŠD pořádá pravidelně s dětmi soutěže (např. ve stavění puzzle, v hodu na koš nebo soutěž v speedballu). Každý měsíc je věnován nějakému tématu, které pak děti rozvíjí (např. Umím to jako maminka děti měly možnost vyzkoušet si činnosti spojené s maminkou, jako např. přišívání knoflíků, loupání brambor či povlékání polštáře). 1 x za 14 dní děti jezdily do Bijásku dětská filmová představení v kině Metro v Prostějově. 2.8 Školní jídelna Počty zapsaných strávníků děti 3 6 let děti 7 10 let děti let děti 15 a více let dětí a žáků celkem zaměstnanci školy strávníků celkem Ve školní jídelně se stravují nejen žáci a zaměstnanci ZŠ, ale i děti MŠ, takže jsou zde kromě obědů připravovány i dopolední a odpolední svačiny. Školní jídelna nemá doplňkovou činnosti, takže není možné nabídnout stravování pro veřejnost. 3. Personální zabezpečení Pedagogický sbor je stabilizovaný. K výměně pedagogů dochází přirozeným odchodem do důchodu nebo odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pedagogové zatím nejsou odborně kvalifikovaní (někteří si doplňují potřebné vzdělání dálkovým studiem, ostatní musí začít se studiem odborné kvalifikace nejpozději do konce roku 2014). Nedostatkem je i chybějící nebo nedostatečná aprobovanost u anglického jazyka (vyučuje ho ředitelka školy, která ho sice umí a i když si dále doplňuje znalosti angličtiny pravidelnou konverzací s rodilým mluvčím, nemá tento předmět vystudovaný na VŠ).

8 Ve škole pracuje metodik pro prevenci sociálně patologických jevů (ředitelka školy) a metodik ICT (učitelka ZŠ), kteří ale nesplňují podmínky na patřičné vzdělání. Ředitelka školy začala od září 2012 studovat na FF UPOL obor Školský management. Studium je pro vedoucí pedagogické pracovníky povinné a dáno zákonem. 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů ZŠ 3(ředitelka je zároveň učitelkou ZŠ, 1 na RD) Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 (1 na RD) Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Bývalá ředitelka Mgr. Zdeňka Maláčová bohužel uzavřela na 1 pracovní místo učitelky v MŠ 2 platné pracovní smlouvy (Bc. Tereza Dittmannová a Mgr. Jiřina Klemešová). Ve stavu pedagogických pracovníků je započítána i Mgr. Jiřina Klemešová, t. č. na rodičovské dovolené. Tento složitý případ se nakonec vyřešil sám. Bc. Tereza Dittmannová ukončila pracovní poměr k dohodou (dostala pracovní nabídku z CMG). Proto byla oslovena Mgr. Jiřina Klemešová, která nabídku práce jako učitelka MŠ přijala a nastoupí s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Jitka Trnečková (učitelka MŠ na zkrácený úvazek) začala pracovat od i jako vychovatelka ŠD na zkrácený úvazek. V důsledku odchodu Bc. Dittmannové se její pracovní poměr v MŠ změnil od na pracovní poměr na dobu neurčitou. Jako vychovatelka ŠD má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (3 roky) do Mgr. Kateřina Eliašová je od května 2012 na mateřské a rodičovské dovolené. Na zástup byla od přijata Mgr. Lucie Řehulková na pracovní poměr na dobu určitou na 2 roky (po dobu rodičovské dovolené Mgr. Eliašové), a to do Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce/jméno 1 ředitelka Mgr. Petra Rubáčová 1 třídní učitelka Mgr. Lucie Řehulková 1 učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Eliašová Úvazek Praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1,00 18 VŠ ČJ Dej, učitelství pro SŠ, Mgr. 1,00 3 VŠ učitelství pedagogiky a hudební výchovy pro SŠ, Mgr. 0,00 5 VŠ učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

9 1 učitelka MŠ Bc. Tereza Dittmannová 1 učitelka MŠ a vychovatelka ŠD Jitka Trnečková 1 učitelka MŠ Mgr. Jiřina Klemešová 1,00 3 VŠ sociální pedagogika, Bc. 0,60 8 SŠ gymnázium 0,00 3 VŠ křesťanská výchova, Mgr. Mgr. Petra Rubáčová ředitelka školy, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Lucie Řehulková učitelka ZŠ, koordinátor ŠVP, metodik environmentální výchovy, metodik ICT 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Splňuje Nesplňuje Aprobovanost ve výuce % kvalifikaci kvalifikaci Učitelé 1. stupně 0 2 Učitelé 1. stupně 0 Učitelky MŠ 0 2 Učitelky MŠ 0 Vychovatelka ŠD - 1 Vychovatelka ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let v důchodovém věku Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce/jméno Úvazek 1 kuchařka Milena Milerová 1,00 1 školnice ZŠ a MŠ Věra Ondrouchová 0,50 uklízečka ZŠ a MŠ Věra Ondrouchová 0,50 1 vedoucí školní jídelny Eva Tinclová 0,25

10 V průběhu letošního školního roku došlo k dlouhodobější pracovní neschopnosti u kuchařky Mileny Milerové. Za finančního přispění obce byla na výpomoc do školní kuchyně přijata paní Marie Zaťková. 3.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Platová třída Počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru v organizaci Doba trvání Počet zaměstnanců do 5 let 7 do 10 let do 15 let do 20 let do 30 let 1 nad 30 let 1 celkem 9

11 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zápis proběhl 31. ledna Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/ V daném termínu se zápisu zúčastnilo 7 dětí (3 dívky a 4 chlapci). Po řádném termínu byl zapsán ještě 1 chlapec. Rodiče 2 dětí po zápisu a po vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce sami zažádali o vyšetření v PPP v Prostějově a oběma byl doporučen odklad povinné školní docházky o 1 rok z důvodu dočasné školní nezralosti. 4.2 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy přestup z jiné školy Ročník Počet žáků V letošním školním roce nedošlo k žádnému přestupu žáků z jiné školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny pravidelně čtyřikrát ročně na pedagogické radě. Rodiče jsou s výsledky žáků seznamováni dvakrát ročně na třídních schůzkách a na osobních konzultacích, které se konají kdykoliv po předchozí domluvě rodičů s vyučujícími. V letošním školním roce také došlo k celoplošnému pilotnímu testování žáků 5. ročníků. Testovalo se prostřednictvím počítače z předmětů anglický a český jazyk a matematika. Úspěšnost byla docela vysoká: český jazyk: 92,00 % anglický jazyk: 90,00 % matematika: 87,50 %

12 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou V letošním školním roce chyběl 4. ročník, protože se před 4 roky nedostavil k zápisu žádný žák. 5.2 Výchovná opatření pochvaly V letošním školním roce byla udělena 1 pochvala ředitelky školy žákovi 5. ročníku za vzornou starost o školní akvárium. 5.2 Výchovná opatření napomenutí a důtky V letošním školním roce byla udělena 1 důtka třídního učitele žákovi 2. ročníku za neustálé vyrušování ve vyučování a neplnění školních povinností. 5.2 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postižení - 0 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení - 0 V letošním školním roce škola neměla žádného integrovaného žáka. 1 žák z 1. ročníku, 1 žák z 2. ročníku a 1 žákyně z 3. ročníku byli na žádost rodičů vyšetřeni v PPP. Z výsledků vyšetření vyplývá, že se ani v jednom případě nejedná o závažné poruchy učení.

13 5.3 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Všechny pracovnice školy se snažily udržet nastavený model školy rodinného typu, kde se děti budou cítit příjemně. Škola se otevřela veřejnosti, neboť pořádá dny otevřených dveří a další akce (viz dále). Výhodou školy je rovněž malý počet žáků ve třídách, tudíž se zde nevyskytuje šikana a žádné jiné sociálně-patologické jevy. Výuka probíhala na principech činnostního učení, tempo výuky se přizpůsobilo schopnostem žáků ve třídě, prostor pro naučení byl dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné. Činnostní charakter výuky dával dostatek prostoru i k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. Výsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení byla dobrá kázeň ve třídě a příjemná tvůrčí atmosféra. V rámci vzdělávacího, ale i volnočasového procesu jsme vedly žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnily jsme žákům osvojit si strategii učení. Podněcovaly jsme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů nejen při samostatné práci, ale hlavně ve skupinách, kde se naučili komunikovat a spolupracovat. Analýza podmínek ke vzdělávání Nezbytnou součástí je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit. Škola spolupracuje s ekologickým centrem IRIS, jehož pořady pravidelně navštěvuje. Vzdělávání je dále zpestřováno nabídkou hudebních, filmových a divadelních představení, za kterými žáci jezdí do Prostějova, ale některá vystoupení se uskutečňují i v budově školy. Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků trvale k udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Ve škole jsou instalovány sběrné nádoby pro třídění odpadu. Informace ke správnému třídění odpadů žáci získávají přednáškami zaměřenými na tuto tematiku např. Tonda obal na cestách. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Ve škole probíhal sběr starého papíru. Výtěžek putoval na nákup výtvarných potřeb pro žáky ZŠ a MŠ a na další vybavení MŠ a ŠD. Součástí výuky bylo také povídání směřované k prevenci sociálně patologických jevů, xenofobie a rasové nesnášenlivosti. V letošním školním roce byly v nabídce školy 2 zájmové útvary křesťanská a etická výchova, kterou vedla Bc. T. Dittmannová a hra na klavír, pod vedením Mgr. L. Řehulkové. O oba kroužky byl ze strany dětí, ale i rodičů velký zájem, proto je cílem školy nadále tyto aktivity podporovat. Zaměstnanci školy jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat při přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Žáci 2x ročně navštěvují v rámci dopravní výchovy dopravní hřiště v Prostějově. Již tradičně pořádáme dny předškoláků ve škole budoucí prvňáčci se seznamují se školou, plní nejrůznější úkoly (pracovní listy) a učí se pracovat s interaktivní tabulí.

14 Školní družina Školní družina pracovala v jednom oddělení. Děti ji mohou navštěvovat od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 11:45 do 15:30. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na aktivitách školy. Každodenní činnost je obohacována sportovními a výtvarnými soutěžemi. Pravidelně přihlášení účastníci platili pro tento školní roku úplatu 60,- Kč měsíčně. Místnost pro školní družinu slouží zároveň i jako žákovská knihovna a je vybavena moderním nábytkem z peněz z EU (tzv. Šablony). Školní jídelna Škola nabízí stravování všem žákům i zaměstnancům školy. Díky projektu SZIF (viz níže) byla nově vybavena moderními jídelními sety. 5.4 Projekt EU peníze školám, tzv. šablony V letošním školním roce ředitelka školy odeslala na Ministerstvo školství 4. - poslední monitorovací zprávu o průběhu projektu. Díky rychlému a kvalitnímu zpracování a následnému odučení všech 348 výstupů ukončila škola projekt o rok dříve, než bylo původně plánováno. 6. Prevence sociálně patologických jevů Do prevence sociálně patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní metodik prevence (ředitelka školy) zpracovala minimální preventivní program, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Ředitelka školy neabsolvovala studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů týkajících se prevence sociálně patologických jevů. Jednotlivá témata a činnosti jsou zařazené především do výuky prvouky, českého jazyka (slohu), pracovních činností, výtvarné výchovy a přírodovědy. Během roku probíhají další jednorázové akce, zvlášť na smysluplné využívání volného času. Děti mají možnost aktivně trávit volno v zájmových aktivitách organizovaných školou. Přehled zájmových útvarů je v bodě 2.5 výroční zprávy. Další činnosti probíhají ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. Policie ČR). Tyto aktivity probíhají formou přednášek. Vzhledem k tomu, že jsme školou málotřídní a počet žáků je velmi nízký, nevyskytují se u nás žádné sociálně patologické jevy (jako např. záškoláctví, šikana atd.) Veškerá drobná porušení školního řádu a dobrých mravů žáků jsou vždy řádně prošetřena a řešena jak se žáky, tak i s jejich rodiči.

15 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Cílem školy je mít vzdělané pedagogy. Při plánování dalšího vzdělávání pedagogů vycházíme z potřeb školy i profesních zájmů pedagogů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti předškolního vzdělávání (MŠ) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník termín studia Jitka Trnečková Mgr. Petra Rubáčová Mgr. Lucie Řehulková 3. ročník (září červen 2013) 2. ročník (září 2012 červen 2013) instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) VOŠ pedagogická v Litomyšli FF UPOL, ICV Cyrilometodějské gymnázium název akce obor speciální pedagogika obor školský management Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ Všechny obory studia byly akreditovány MŠMT. V období vedlejších prázdnin se pedagogové sebevzdělávali, studovali legislativu a koncepční dokumenty. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Začátek školního roku patřil již tradičně Dnu otevřených dveří, který se konal v 21. října 2012 u příležitosti hodových slavností v obci. Byli pozváni všichni bývalí zaměstnanci, podívat se přišli i bývalí žáci, představitelé Obce, rodiče a přátelé školy, kteří se o dění ve škole dlouhodobě zajímají.

16 Za zmínku stojí také uspořádání vánočního jarmarku, kde si návštěvníci mohli zakoupit drobné rukodělné výrobky z keramiky, proutí, dřeva, ale také šperky a polodrahokamy. Součástí jarmarku byly také výtvarné dílny workshopy, kde si zájemci mohli vyzkoušet výrobu nejrůznějších předmětů (např. vyrobit se vlastní svícen nebo vánoční hvězdu z papíru). Na konci kalendářního roku se již tradičně v místním katolickém kostele konala besídka žáků ZŠ a MŠ pod vedením Mgr. L. Řehulkové, Bc. Terezy Dittmannové a Jitky Trnečkové. Již tradičně jsme se na konci školního roku rozloučili v kulturním domě s našimi páťáky, neboť ti po letních prázdninách odcházejí na 2. stupeň do ZŠ Určice. V upomínku na školní léta strávená na ZŠ Myslejovice dostali encyklopedickou knihu. Všechny akce byly fotograficky zdokumentovány Bc. Dittmannovou a panem Milošem Mlatečkem (rodič žáka školy) a fotky pak dány na web školy a do školní kroniky. Zároveň o nich Mgr. Petra Rubáčová a Bc. Tereza Dittmannová napsaly články, které byly následně zveřejněny v Prostějovském týdnu a Prostějovském večerníku. Žáci naší školy se také zúčastnili několika výtvarných soutěží tentokrát bez umístění. 8.1 Údaje o aktivitách školy Září Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 (ZŠ + MŠ) Návštěva dopravního hřiště Sportovní den Den otevřených dveří Tonda obal na cestách Kostýmované historické představení (gotika) v prostorách školy spojené s korálkováním (výrobou vlastních šperků) Říjen Slušnost není slabost povídání o etiketě a slušném chování Den otevřených dveří Focení žáků 1. ročníku Drakiáda Já nic, já muzikant hudební představení Listopad Večer světlušek Adventní představení Slyšte, slyšte Předvánoční jarmark lidových řemesel spojený s workshopem (výtvarnou tvořivou dílnou) Den předškoláků v ZŠ Prosinec Návštěva Mikuláše a čertů ve škole (ZŠ + MŠ) Mikulášská besídka v kulturním domě (organizovaná Klubem přátel školy) Pořad o píšťalových varhanech v místním kostele (ZŠ + MŠ) Filmové představení Doba ledová v kině Metro Vánoční besídka v kostele (ZŠ + MŠ)

17 Leden Divadelní představení Zvířátka a Třeštipírko (ZŠ + MŠ) Maňáskové divadlo v budově školy Kolotoč pohádek (ZŠ + MŠ) Iris ekologický program o planetě Zemi pořádaný v budově školy O modré babičce Návštěvní den pro rodiče žáků budoucích prvňáčků Den otevřených dveří Beseda o dopravě s policisty (ZŠ + MŠ) Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Únor Školní karnevalový den (ZŠ), soutěž o nejlepší masku Maškarní bál v kulturním domě (spolupráce školy, obce a rodičů) Den předškoláků v ZŠ Březen Povídání o lese v předjaří (lesní pedagog z VLS) Filmové představení v kině Metro Zvonilka Den předškoláků v ZŠ Duben Den Země přírodovědná vycházka (ZŠ) Vynášení Morany loučení se se zimou, vítání jara průvod obcí spojený s opékáním špekáčků a karaoke na školní zahradě Slušnost není slabost správné stolování Květen Svátek matek výroba dárků (ZŠ + MŠ) Den předškoláků v ZŠ Školní výlet do Letovic Dopravní hřiště Focení žáků ZŠ a MŠ Červen Návštěva budoucích 6. ročníků ve škole v Určicích Den dětí ve vojenském prostoru Březina (pozvání VLS) Hudební představení Ententýky Iris Lesní škola pro skřítky v budově školy Besídka v kulturním domě rozloučení s páťáky i předškoláky Výlet do Křenůvek ke koním (ZŠ + MŠ) Rozloučení se školním rokem sportovně zábavné odpoledne rodičů a dětí na zahradě školy Spaní dětí v MŠ 8.2 Vystoupení a akce, na kterých se podílela ZŠ a MŠ Hravé předmikulášské odpoledne Vánoční tvoření rodičů s dětmi a společné zpívání u stromečku Karmeval v Myslejovicích a Křenůvkách Vítání občánků Vánoční besídka v místním kostele Besídka ke Dni matek spojená se společným tvořením rodičů a dětí Rozloučení se školním rokem spojená s oslavou dne dětí

18 8.3 Účast žáků školy v soutěžích Školní družina posílala 6 prací do výtvarné soutěže "Strašidla ze mlejna a okolí", která byla vyhlášena v rámci projektu Jičín - město pohádky. Vzhledem k tomu, že uzávěrka soutěže byla , výsledky soutěže budou známy až příští školní rok. V letošním školním roce se žáci neúčastnili žádné sportovní soutěže. 8.4 Sběr starého papíru Naše škola se ostatně jako každý rok zapojila do sběru starého papíru. Kromě žáků školy pomohla i školská veřejnost a starý papír byl svážen lidmi z okolních obcí. Poté byl nabídnut k výkupu olomoucké firmě SITA CZ, a. s. a utržené peníze byly využity ve prospěch školy. 8.5 Spolupráce školy s rodiči Pro rodiče byly uspořádány 2x třídní schůzky a mohli kdykoli během roku přijít na individuální konzultaci, která byla často využívána. Pro rodiče budoucích prvňáčků byl uspořádán návštěvní den před zápisem do 1. třídy, který byl zároveň pojat jako den otevřených dveří i pro veřejnost. Někteří rodiče si domluvili individuální hospitace přímo v MŠ. Uskutečnily se společné kulturní akce maškarní ples v kulturním domě v Myslejovicích, karneval a Josefovská zábava. Výtěžek z těchto akcí byl věnován škole a po dohodě s rodiči bylo pořízeno vybavení pro ZŠ a MŠ. Žáci připravili pro rodiče vánoční a závěrečné vystoupení, spojené s velkou výstavou jejich prací na chodbách školy. 8.6 Spolupráce školy s OÚ Žáci připravili kulturní program na různé akce pořádané OÚ, např. vítání občánků. Vedení školy je v úzkém kontaktu s OÚ. Obec a paní starostka je škole příznivě nakloněna a díky tomu bylo pořízeno další vybavení do ZŠ a MŠ. V červenci 2013 začala velká rekonstrukce MŠ, kterou hradí obec v plné výši. 8.7 Spolupráce s dalšími složkami Škola spolupracuje s občanskými sdruženími Život dětem a Píšťalka, dále pak s Policií ČR (Ajaxův zápisník), s ekocentrem Iris, s PPP, s VLS Plumlov aj.

19 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 10. Zpráva o vydaných rozhodnutích za školní rok 2012/ správních rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku 9 správních rozhodnutí o přijetí do MŠ 1 správní rozhodnutí o nepřijetí žáka do MŠ 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V letošním školním roce nebyla naše škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V letošním školním roce škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů V letošním školním roce škola společně s Obcí Myslejovice předložila Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Projekt byl podán na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a po konečných úpravách byl schválen. Škola tak získala finanční dotaci ve výši ,- Kč, přičemž 90 % částky bude proplaceno z fondu, 10 % uhradí obec. Škola tak získala finanční prostředky na další vybavení školy byla nově vybavena školní jídelna moderními jídelňovými sety, dále pak byla kompletně zrekonstruována tělocvična (pořízení odpružené podlahy včetně sportovního vybavení), došlo k dovybavení školního hřiště brankami na malou kopanou, lavičkami a odpadkovými koši, k celkové opravě oplocení kolem školního hřiště a pro potřeby školy byla zakoupena pračka se sušičkou. 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V letošním školním roce škola nespolupracovala s odborovými organizacemi (na naší škole není odborová organizace), organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

20 15. Základní údaje o hospodaření Normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2013 Školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi Základní škola a Mateřská škola Myslejovice Závazné ukazatele Orientační ukazatele Počet z toho: NIV celkem Paragraf Název paragrafu zaměst. platy OON Odvody Přímé ONIV 3111 Mateřská škola 2, Základní škola 2, Školní jídelna 1, Školní družina 0, Rozpočet za ředitelství 7, Přílohy Výsledky testování školy druhá celoplošná zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy, školní rok 2012/2013 viz v tištěné podobě Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o finančních tocích jsou k dispozici v tištěné podobě. V Myslejovicích, dne Vypracovala: Mgr. Petra Rubáčová, ředitelka školy

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, 798 57 Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, 798 57 Zpracovala: Mgr.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE... 4 3. VZDĚLÁVACÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola České Heřmanice

Základní škola České Heřmanice Základní škola České Heřmanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Českých Heřmanicích dne 28. 8. 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Kafková, ředitelka školy 1 Obsah Základní údaje o škole... 3 Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více