školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková Ředitelka školy: Mgr. Petra Rubáčová

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy: Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa školy: Myslejovice 1, Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Ředitelka školy: Mgr. Petra Rubáčová Kontakt: tel.: web: Bankovní spojení: /0300 Obec Myslejovice Název zřizovatele: Zápis do rejstříku škol: Základní údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Obec Myslejovice Adresa zřizovatele: Myslejovice 145, Starostka obce: Anna Ondrouchová Kontakt: tel.: IČO: web:

3 1.3 Součásti školy kapacita počet tříd/oddělení počet dětí/žáků Mateřská škola (IZO: ) Základní škola (IZO: ) Školní družina (IZO: ) Školní jídelna (IZO: ) 63 x Charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice je školou málotřídní zřizovanou obcí Myslejovice. V tomto školním roce se žáci učili v 1 třídě, která zahrnovala 1., 2., 3. a 5. ročník. 4. ročník chyběl, neboť v příslušném roce nebyl u zápisu žádný žák. Součástí školy je také mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Škola sídlí v jedné budově v sousedství Obecního úřadu. V přízemí jsou prostory pro mateřskou školu, kuchyni, jídelnu, sklad potravin, umývárny, WC, šatnu a hernu (tělocvičnu). V prvním podlaží jsou třídy I. a II., dále pak školní družina, počítačová učebna, kabinet, ředitelna a toalety. Do školy dochází kromě dětí z Myslejovic také děti z přilehlých vesnic Kobylniček a Křenůvek (popř. z Alojzova). 1.5 Materiálně-technické podmínky školy Učebny: Školní družina: Odpočinkový areál: Sportovní zařízení: Žákovský nábytek: Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod.: Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty: Vybavení kabinetů a učeben pomůckami: Vybavení ICT: Investiční rozvoj: 2 třídy (třída I. a třída II.) 1 místnost (ŠD) malý dvůr a velká zahrada s pískovištěm, houpačkami, prolézačkami a hřištěm na košíkovou a malou kopanou (vše nově zrenovováno a vybaveno) moderní cvičebna (herna) v budově školy nový nové a moderní (pravidelně se doplňuje a obnovuje) nové, zpracováno dle RVP (pravidelně se obnovují a doplňují) na vysoké úrovni je vybavení pro ICT speciální učebna pro ICT, 6 moderních počítačů s připojením na internet, notebooky, ve třídě I. je také počítač (program pro vedoucí školní jídelny), ve třídě II. je počítač s interaktivní tabulí nyní je zaměřen na rekonstrukci MŠ, potom budou následovat venkovní úpravy

4 V letošním školním roce došlo k běžným provozním opravám. V rámci projektu SZIF (viz níže) byla kompletně zrekonstruovaná tělocvična (pořízení odpružené podlahy v částce ,- Kč), dále byla vybavena jídelna novými moderními jídelními sety. Byla zakoupena pračka se sušičkou. 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení: 17. února 2011 Počet členů školské rady: 3 Mgr. Kateřina Eliašová zástupce školy (t.č. na mateřské a rodičovské dovolené), zastupuje ji Bc. Tereza Dittmannová zástupce školy a pan Marek Musil Kontakt: zástupce Obce předsedkyně Radmila Maráková zástupce rodičů, Obec Myslejovice zřizuje školskou radu, která se pravidelně schází 2x ročně. 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Školní vzdělávací programy Vzdělávací program: Zařazené ročníky Školička spokojených dětí (pro ZŠ), č. j. 118/ , 2., 3. a 5. Školička spokojených dětí (pro ŠD), č. j. 119/ odd. ŠD S medvídkem my krok sun krok, hrajeme si celý rok, č.j.120/2011 MŠ

5 2.3 UČEBNÍ PLÁN PRO ROČNÍK ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace matematika a její aplikace informační a komunikační technologie člověk a jeho svět umění a kultura člověk a zdraví člověk a svět práce týdenní hodinová a disponibilní hodiny celkový týdenní počet hodin - maximum týdně Vyučovací předmět Ročník Minimální časová dotace český jazyk cizí jazyk (anglický) matematika informatika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova výtvarná výchova tělesná výchova pracovní činnosti dotace Disponibilní hodiny

6 2.4 Organizace školy Třída Třídní učitelka Počet žáků celkem z toho chlapců z toho dívek Poznámky 1 Mgr. Lucie Řehulková , 2., 3. a 5. ročník Mgr. Lucie Řehulková nastoupila v 29. srpna 2012 za Mgr. Eliašovou, která je na mateřské a rodičovské dovolené. 2.5 Zájmové útvary organizované školou Název kroužku Počet žáků Ročník Počet hodin týdně Vedoucí kroužku Hra na klavír (elektrické varhany) Etická a křesťanská výchova 8 1., 2., 3. a 5. ročník 12 1., 2., 3. a 5. ročník 1 Mgr. Lucie Řehulková 1 Bc. Tereza Dittmannová Zájmové útvary jsou bezplatné a jsou určeny pouze žákům školy. 2.6 Zájmové vzdělávání školní družina Oddělení Vychovatelka Počet žáků pravidelná docházka 1 Jitka Trnečková Počet žáků nepravidelná docházka Poznámky , 2., 3. a 5. ročník Od byla na dobu určitou (3 roky) přijata vychovatelka ŠD Jitka Trnečková na zkrácený pracovní úvazek. Paní Trnečková pracuje na zkrácený úvazek i v MŠ. Program v ŠD koresponduje s ŠVP pro ŠD, ale zabývá se také specializovanými činnostmi podle zájmů dětí (hrajeme a zpíváme se, čteme si a povídáme).

7 2.7 Zájmové útvary organizované školní družinou Název Počet žáků Ročník Počet hodin Vychovatelka týdně V letošním školním roce ŠD neorganizovala žádný speciální zájmový útvar. Činnost školní družiny je však velmi pestrá. Vychovatelka ŠD pořádá pravidelně s dětmi soutěže (např. ve stavění puzzle, v hodu na koš nebo soutěž v speedballu). Každý měsíc je věnován nějakému tématu, které pak děti rozvíjí (např. Umím to jako maminka děti měly možnost vyzkoušet si činnosti spojené s maminkou, jako např. přišívání knoflíků, loupání brambor či povlékání polštáře). 1 x za 14 dní děti jezdily do Bijásku dětská filmová představení v kině Metro v Prostějově. 2.8 Školní jídelna Počty zapsaných strávníků děti 3 6 let děti 7 10 let děti let děti 15 a více let dětí a žáků celkem zaměstnanci školy strávníků celkem Ve školní jídelně se stravují nejen žáci a zaměstnanci ZŠ, ale i děti MŠ, takže jsou zde kromě obědů připravovány i dopolední a odpolední svačiny. Školní jídelna nemá doplňkovou činnosti, takže není možné nabídnout stravování pro veřejnost. 3. Personální zabezpečení Pedagogický sbor je stabilizovaný. K výměně pedagogů dochází přirozeným odchodem do důchodu nebo odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pedagogové zatím nejsou odborně kvalifikovaní (někteří si doplňují potřebné vzdělání dálkovým studiem, ostatní musí začít se studiem odborné kvalifikace nejpozději do konce roku 2014). Nedostatkem je i chybějící nebo nedostatečná aprobovanost u anglického jazyka (vyučuje ho ředitelka školy, která ho sice umí a i když si dále doplňuje znalosti angličtiny pravidelnou konverzací s rodilým mluvčím, nemá tento předmět vystudovaný na VŠ).

8 Ve škole pracuje metodik pro prevenci sociálně patologických jevů (ředitelka školy) a metodik ICT (učitelka ZŠ), kteří ale nesplňují podmínky na patřičné vzdělání. Ředitelka školy začala od září 2012 studovat na FF UPOL obor Školský management. Studium je pro vedoucí pedagogické pracovníky povinné a dáno zákonem. 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 9 Počet učitelů ZŠ 3(ředitelka je zároveň učitelkou ZŠ, 1 na RD) Počet vychovatelů ŠD 1 Počet učitelek MŠ 2 (1 na RD) Počet správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 1 Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 Bývalá ředitelka Mgr. Zdeňka Maláčová bohužel uzavřela na 1 pracovní místo učitelky v MŠ 2 platné pracovní smlouvy (Bc. Tereza Dittmannová a Mgr. Jiřina Klemešová). Ve stavu pedagogických pracovníků je započítána i Mgr. Jiřina Klemešová, t. č. na rodičovské dovolené. Tento složitý případ se nakonec vyřešil sám. Bc. Tereza Dittmannová ukončila pracovní poměr k dohodou (dostala pracovní nabídku z CMG). Proto byla oslovena Mgr. Jiřina Klemešová, která nabídku práce jako učitelka MŠ přijala a nastoupí s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Jitka Trnečková (učitelka MŠ na zkrácený úvazek) začala pracovat od i jako vychovatelka ŠD na zkrácený úvazek. V důsledku odchodu Bc. Dittmannové se její pracovní poměr v MŠ změnil od na pracovní poměr na dobu neurčitou. Jako vychovatelka ŠD má uzavřen pracovní poměr na dobu určitou (3 roky) do Mgr. Kateřina Eliašová je od května 2012 na mateřské a rodičovské dovolené. Na zástup byla od přijata Mgr. Lucie Řehulková na pracovní poměr na dobu určitou na 2 roky (po dobu rodičovské dovolené Mgr. Eliašové), a to do Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce/jméno 1 ředitelka Mgr. Petra Rubáčová 1 třídní učitelka Mgr. Lucie Řehulková 1 učitelka ZŠ Mgr. Kateřina Eliašová Úvazek Praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1,00 18 VŠ ČJ Dej, učitelství pro SŠ, Mgr. 1,00 3 VŠ učitelství pedagogiky a hudební výchovy pro SŠ, Mgr. 0,00 5 VŠ učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ

9 1 učitelka MŠ Bc. Tereza Dittmannová 1 učitelka MŠ a vychovatelka ŠD Jitka Trnečková 1 učitelka MŠ Mgr. Jiřina Klemešová 1,00 3 VŠ sociální pedagogika, Bc. 0,60 8 SŠ gymnázium 0,00 3 VŠ křesťanská výchova, Mgr. Mgr. Petra Rubáčová ředitelka školy, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Lucie Řehulková učitelka ZŠ, koordinátor ŠVP, metodik environmentální výchovy, metodik ICT 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Splňuje Nesplňuje Aprobovanost ve výuce % kvalifikaci kvalifikaci Učitelé 1. stupně 0 2 Učitelé 1. stupně 0 Učitelky MŠ 0 2 Učitelky MŠ 0 Vychovatelka ŠD - 1 Vychovatelka ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby do 35 let let let nad 55 let v důchodovém věku Celkem Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce/jméno Úvazek 1 kuchařka Milena Milerová 1,00 1 školnice ZŠ a MŠ Věra Ondrouchová 0,50 uklízečka ZŠ a MŠ Věra Ondrouchová 0,50 1 vedoucí školní jídelny Eva Tinclová 0,25

10 V průběhu letošního školního roku došlo k dlouhodobější pracovní neschopnosti u kuchařky Mileny Milerové. Za finančního přispění obce byla na výpomoc do školní kuchyně přijata paní Marie Zaťková. 3.6 Zařazení pracovníků do platových tříd Platová třída Počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru v organizaci Doba trvání Počet zaměstnanců do 5 let 7 do 10 let do 15 let do 20 let do 30 let 1 nad 30 let 1 celkem 9

11 4. Zápis k povinné školní docházce 4. 1 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Zápis proběhl 31. ledna Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do první třídy Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2013/ V daném termínu se zápisu zúčastnilo 7 dětí (3 dívky a 4 chlapci). Po řádném termínu byl zapsán ještě 1 chlapec. Rodiče 2 dětí po zápisu a po vydání Rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce sami zažádali o vyšetření v PPP v Prostějově a oběma byl doporučen odklad povinné školní docházky o 1 rok z důvodu dočasné školní nezralosti. 4.2 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy přestup z jiné školy Ročník Počet žáků V letošním školním roce nedošlo k žádnému přestupu žáků z jiné školy. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny pravidelně čtyřikrát ročně na pedagogické radě. Rodiče jsou s výsledky žáků seznamováni dvakrát ročně na třídních schůzkách a na osobních konzultacích, které se konají kdykoliv po předchozí domluvě rodičů s vyučujícími. V letošním školním roce také došlo k celoplošnému pilotnímu testování žáků 5. ročníků. Testovalo se prostřednictvím počítače z předmětů anglický a český jazyk a matematika. Úspěšnost byla docela vysoká: český jazyk: 92,00 % anglický jazyk: 90,00 % matematika: 87,50 %

12 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu 1. stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Žáci s Nehodnoceno žáků s vyznamenáním dostatečnou V letošním školním roce chyběl 4. ročník, protože se před 4 roky nedostavil k zápisu žádný žák. 5.2 Výchovná opatření pochvaly V letošním školním roce byla udělena 1 pochvala ředitelky školy žákovi 5. ročníku za vzornou starost o školní akvárium. 5.2 Výchovná opatření napomenutí a důtky V letošním školním roce byla udělena 1 důtka třídního učitele žákovi 2. ročníku za neustálé vyrušování ve vyučování a neplnění školních povinností. 5.2 Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči - 0 Tělesné postižení - 0 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení - 0 V letošním školním roce škola neměla žádného integrovaného žáka. 1 žák z 1. ročníku, 1 žák z 2. ročníku a 1 žákyně z 3. ročníku byli na žádost rodičů vyšetřeni v PPP. Z výsledků vyšetření vyplývá, že se ani v jednom případě nejedná o závažné poruchy učení.

13 5.3 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu Všechny pracovnice školy se snažily udržet nastavený model školy rodinného typu, kde se děti budou cítit příjemně. Škola se otevřela veřejnosti, neboť pořádá dny otevřených dveří a další akce (viz dále). Výhodou školy je rovněž malý počet žáků ve třídách, tudíž se zde nevyskytuje šikana a žádné jiné sociálně-patologické jevy. Výuka probíhala na principech činnostního učení, tempo výuky se přizpůsobilo schopnostem žáků ve třídě, prostor pro naučení byl dán i žákům, kteří by jinak mohli být pokládáni za průměrné nebo i podprůměrné. Činnostní charakter výuky dával dostatek prostoru i k dobrému individuálnímu rozvoji nadaných žáků. Výsledkem radosti z práce a zájmu žáků o učení byla dobrá kázeň ve třídě a příjemná tvůrčí atmosféra. V rámci vzdělávacího, ale i volnočasového procesu jsme vedly žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnily jsme žákům osvojit si strategii učení. Podněcovaly jsme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů nejen při samostatné práci, ale hlavně ve skupinách, kde se naučili komunikovat a spolupracovat. Analýza podmínek ke vzdělávání Nezbytnou součástí je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit. Škola spolupracuje s ekologickým centrem IRIS, jehož pořady pravidelně navštěvuje. Vzdělávání je dále zpestřováno nabídkou hudebních, filmových a divadelních představení, za kterými žáci jezdí do Prostějova, ale některá vystoupení se uskutečňují i v budově školy. Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků trvale k udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Ve škole jsou instalovány sběrné nádoby pro třídění odpadu. Informace ke správnému třídění odpadů žáci získávají přednáškami zaměřenými na tuto tematiku např. Tonda obal na cestách. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Ve škole probíhal sběr starého papíru. Výtěžek putoval na nákup výtvarných potřeb pro žáky ZŠ a MŠ a na další vybavení MŠ a ŠD. Součástí výuky bylo také povídání směřované k prevenci sociálně patologických jevů, xenofobie a rasové nesnášenlivosti. V letošním školním roce byly v nabídce školy 2 zájmové útvary křesťanská a etická výchova, kterou vedla Bc. T. Dittmannová a hra na klavír, pod vedením Mgr. L. Řehulkové. O oba kroužky byl ze strany dětí, ale i rodičů velký zájem, proto je cílem školy nadále tyto aktivity podporovat. Zaměstnanci školy jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat při přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Žáci 2x ročně navštěvují v rámci dopravní výchovy dopravní hřiště v Prostějově. Již tradičně pořádáme dny předškoláků ve škole budoucí prvňáčci se seznamují se školou, plní nejrůznější úkoly (pracovní listy) a učí se pracovat s interaktivní tabulí.

14 Školní družina Školní družina pracovala v jednom oddělení. Děti ji mohou navštěvovat od 6:30 do 7:30 a odpoledne od 11:45 do 15:30. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na aktivitách školy. Každodenní činnost je obohacována sportovními a výtvarnými soutěžemi. Pravidelně přihlášení účastníci platili pro tento školní roku úplatu 60,- Kč měsíčně. Místnost pro školní družinu slouží zároveň i jako žákovská knihovna a je vybavena moderním nábytkem z peněz z EU (tzv. Šablony). Školní jídelna Škola nabízí stravování všem žákům i zaměstnancům školy. Díky projektu SZIF (viz níže) byla nově vybavena moderními jídelními sety. 5.4 Projekt EU peníze školám, tzv. šablony V letošním školním roce ředitelka školy odeslala na Ministerstvo školství 4. - poslední monitorovací zprávu o průběhu projektu. Díky rychlému a kvalitnímu zpracování a následnému odučení všech 348 výstupů ukončila škola projekt o rok dříve, než bylo původně plánováno. 6. Prevence sociálně patologických jevů Do prevence sociálně patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní metodik prevence (ředitelka školy) zpracovala minimální preventivní program, který vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Ředitelka školy neabsolvovala studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů týkajících se prevence sociálně patologických jevů. Jednotlivá témata a činnosti jsou zařazené především do výuky prvouky, českého jazyka (slohu), pracovních činností, výtvarné výchovy a přírodovědy. Během roku probíhají další jednorázové akce, zvlášť na smysluplné využívání volného času. Děti mají možnost aktivně trávit volno v zájmových aktivitách organizovaných školou. Přehled zájmových útvarů je v bodě 2.5 výroční zprávy. Další činnosti probíhají ve spolupráci s dalšími organizacemi (např. Policie ČR). Tyto aktivity probíhají formou přednášek. Vzhledem k tomu, že jsme školou málotřídní a počet žáků je velmi nízký, nevyskytují se u nás žádné sociálně patologické jevy (jako např. záškoláctví, šikana atd.) Veškerá drobná porušení školního řádu a dobrých mravů žáků jsou vždy řádně prošetřena a řešena jak se žáky, tak i s jejich rodiči.

15 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Cílem školy je mít vzdělané pedagogy. Při plánování dalšího vzdělávání pedagogů vycházíme z potřeb školy i profesních zájmů pedagogů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti předškolního vzdělávání (MŠ) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium k prohlubování odborné kvalifikace pracovník termín studia Jitka Trnečková Mgr. Petra Rubáčová Mgr. Lucie Řehulková 3. ročník (září červen 2013) 2. ročník (září 2012 červen 2013) instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) VOŠ pedagogická v Litomyšli FF UPOL, ICV Cyrilometodějské gymnázium název akce obor speciální pedagogika obor školský management Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ Všechny obory studia byly akreditovány MŠMT. V období vedlejších prázdnin se pedagogové sebevzdělávali, studovali legislativu a koncepční dokumenty. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Začátek školního roku patřil již tradičně Dnu otevřených dveří, který se konal v 21. října 2012 u příležitosti hodových slavností v obci. Byli pozváni všichni bývalí zaměstnanci, podívat se přišli i bývalí žáci, představitelé Obce, rodiče a přátelé školy, kteří se o dění ve škole dlouhodobě zajímají.

16 Za zmínku stojí také uspořádání vánočního jarmarku, kde si návštěvníci mohli zakoupit drobné rukodělné výrobky z keramiky, proutí, dřeva, ale také šperky a polodrahokamy. Součástí jarmarku byly také výtvarné dílny workshopy, kde si zájemci mohli vyzkoušet výrobu nejrůznějších předmětů (např. vyrobit se vlastní svícen nebo vánoční hvězdu z papíru). Na konci kalendářního roku se již tradičně v místním katolickém kostele konala besídka žáků ZŠ a MŠ pod vedením Mgr. L. Řehulkové, Bc. Terezy Dittmannové a Jitky Trnečkové. Již tradičně jsme se na konci školního roku rozloučili v kulturním domě s našimi páťáky, neboť ti po letních prázdninách odcházejí na 2. stupeň do ZŠ Určice. V upomínku na školní léta strávená na ZŠ Myslejovice dostali encyklopedickou knihu. Všechny akce byly fotograficky zdokumentovány Bc. Dittmannovou a panem Milošem Mlatečkem (rodič žáka školy) a fotky pak dány na web školy a do školní kroniky. Zároveň o nich Mgr. Petra Rubáčová a Bc. Tereza Dittmannová napsaly články, které byly následně zveřejněny v Prostějovském týdnu a Prostějovském večerníku. Žáci naší školy se také zúčastnili několika výtvarných soutěží tentokrát bez umístění. 8.1 Údaje o aktivitách školy Září Slavnostní zahájení školního roku 2012/2013 (ZŠ + MŠ) Návštěva dopravního hřiště Sportovní den Den otevřených dveří Tonda obal na cestách Kostýmované historické představení (gotika) v prostorách školy spojené s korálkováním (výrobou vlastních šperků) Říjen Slušnost není slabost povídání o etiketě a slušném chování Den otevřených dveří Focení žáků 1. ročníku Drakiáda Já nic, já muzikant hudební představení Listopad Večer světlušek Adventní představení Slyšte, slyšte Předvánoční jarmark lidových řemesel spojený s workshopem (výtvarnou tvořivou dílnou) Den předškoláků v ZŠ Prosinec Návštěva Mikuláše a čertů ve škole (ZŠ + MŠ) Mikulášská besídka v kulturním domě (organizovaná Klubem přátel školy) Pořad o píšťalových varhanech v místním kostele (ZŠ + MŠ) Filmové představení Doba ledová v kině Metro Vánoční besídka v kostele (ZŠ + MŠ)

17 Leden Divadelní představení Zvířátka a Třeštipírko (ZŠ + MŠ) Maňáskové divadlo v budově školy Kolotoč pohádek (ZŠ + MŠ) Iris ekologický program o planetě Zemi pořádaný v budově školy O modré babičce Návštěvní den pro rodiče žáků budoucích prvňáčků Den otevřených dveří Beseda o dopravě s policisty (ZŠ + MŠ) Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Únor Školní karnevalový den (ZŠ), soutěž o nejlepší masku Maškarní bál v kulturním domě (spolupráce školy, obce a rodičů) Den předškoláků v ZŠ Březen Povídání o lese v předjaří (lesní pedagog z VLS) Filmové představení v kině Metro Zvonilka Den předškoláků v ZŠ Duben Den Země přírodovědná vycházka (ZŠ) Vynášení Morany loučení se se zimou, vítání jara průvod obcí spojený s opékáním špekáčků a karaoke na školní zahradě Slušnost není slabost správné stolování Květen Svátek matek výroba dárků (ZŠ + MŠ) Den předškoláků v ZŠ Školní výlet do Letovic Dopravní hřiště Focení žáků ZŠ a MŠ Červen Návštěva budoucích 6. ročníků ve škole v Určicích Den dětí ve vojenském prostoru Březina (pozvání VLS) Hudební představení Ententýky Iris Lesní škola pro skřítky v budově školy Besídka v kulturním domě rozloučení s páťáky i předškoláky Výlet do Křenůvek ke koním (ZŠ + MŠ) Rozloučení se školním rokem sportovně zábavné odpoledne rodičů a dětí na zahradě školy Spaní dětí v MŠ 8.2 Vystoupení a akce, na kterých se podílela ZŠ a MŠ Hravé předmikulášské odpoledne Vánoční tvoření rodičů s dětmi a společné zpívání u stromečku Karmeval v Myslejovicích a Křenůvkách Vítání občánků Vánoční besídka v místním kostele Besídka ke Dni matek spojená se společným tvořením rodičů a dětí Rozloučení se školním rokem spojená s oslavou dne dětí

18 8.3 Účast žáků školy v soutěžích Školní družina posílala 6 prací do výtvarné soutěže "Strašidla ze mlejna a okolí", která byla vyhlášena v rámci projektu Jičín - město pohádky. Vzhledem k tomu, že uzávěrka soutěže byla , výsledky soutěže budou známy až příští školní rok. V letošním školním roce se žáci neúčastnili žádné sportovní soutěže. 8.4 Sběr starého papíru Naše škola se ostatně jako každý rok zapojila do sběru starého papíru. Kromě žáků školy pomohla i školská veřejnost a starý papír byl svážen lidmi z okolních obcí. Poté byl nabídnut k výkupu olomoucké firmě SITA CZ, a. s. a utržené peníze byly využity ve prospěch školy. 8.5 Spolupráce školy s rodiči Pro rodiče byly uspořádány 2x třídní schůzky a mohli kdykoli během roku přijít na individuální konzultaci, která byla často využívána. Pro rodiče budoucích prvňáčků byl uspořádán návštěvní den před zápisem do 1. třídy, který byl zároveň pojat jako den otevřených dveří i pro veřejnost. Někteří rodiče si domluvili individuální hospitace přímo v MŠ. Uskutečnily se společné kulturní akce maškarní ples v kulturním domě v Myslejovicích, karneval a Josefovská zábava. Výtěžek z těchto akcí byl věnován škole a po dohodě s rodiči bylo pořízeno vybavení pro ZŠ a MŠ. Žáci připravili pro rodiče vánoční a závěrečné vystoupení, spojené s velkou výstavou jejich prací na chodbách školy. 8.6 Spolupráce školy s OÚ Žáci připravili kulturní program na různé akce pořádané OÚ, např. vítání občánků. Vedení školy je v úzkém kontaktu s OÚ. Obec a paní starostka je škole příznivě nakloněna a díky tomu bylo pořízeno další vybavení do ZŠ a MŠ. V červenci 2013 začala velká rekonstrukce MŠ, kterou hradí obec v plné výši. 8.7 Spolupráce s dalšími složkami Škola spolupracuje s občanskými sdruženími Život dětem a Píšťalka, dále pak s Policií ČR (Ajaxův zápisník), s ekocentrem Iris, s PPP, s VLS Plumlov aj.

19 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V letošním školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 10. Zpráva o vydaných rozhodnutích za školní rok 2012/ správních rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku 9 správních rozhodnutí o přijetí do MŠ 1 správní rozhodnutí o nepřijetí žáka do MŠ 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V letošním školním roce nebyla naše škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V letošním školním roce škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů V letošním školním roce škola společně s Obcí Myslejovice předložila Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Projekt byl podán na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a po konečných úpravách byl schválen. Škola tak získala finanční dotaci ve výši ,- Kč, přičemž 90 % částky bude proplaceno z fondu, 10 % uhradí obec. Škola tak získala finanční prostředky na další vybavení školy byla nově vybavena školní jídelna moderními jídelňovými sety, dále pak byla kompletně zrekonstruována tělocvična (pořízení odpružené podlahy včetně sportovního vybavení), došlo k dovybavení školního hřiště brankami na malou kopanou, lavičkami a odpadkovými koši, k celkové opravě oplocení kolem školního hřiště a pro potřeby školy byla zakoupena pračka se sušičkou. 14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V letošním školním roce škola nespolupracovala s odborovými organizacemi (na naší škole není odborová organizace), organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

20 15. Základní údaje o hospodaření Normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2013 Školy a školská zařízení Olomouckého kraje zřizovaná obcemi Základní škola a Mateřská škola Myslejovice Závazné ukazatele Orientační ukazatele Počet z toho: NIV celkem Paragraf Název paragrafu zaměst. platy OON Odvody Přímé ONIV 3111 Mateřská škola 2, Základní škola 2, Školní jídelna 1, Školní družina 0, Rozpočet za ředitelství 7, Přílohy Výsledky testování školy druhá celoplošná zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy, školní rok 2012/2013 viz v tištěné podobě Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz o finančních tocích jsou k dispozici v tištěné podobě. V Myslejovicích, dne Vypracovala: Mgr. Petra Rubáčová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2015/2016 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 24.8. 2016 Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz

Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz Výroční zpráva 2008/2009 Č.j. 181/09 Vz škola název školy A Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace adresa školy Na Budínku 80, Kobylnice 66451 právní forma

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více