Informovaný souhlas. Pilotní projekt termoplastiky u pacientů s těžkým asthma bronchiale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informovaný souhlas. Pilotní projekt termoplastiky u pacientů s těžkým asthma bronchiale"

Transkript

1 Informovaný souhlas Popis projektu Pilotní projekt termoplastiky u pacientů s těžkým asthma bronchiale Nabízíme Vám možnost účastnit se studie, která bude hodnotit účinnost a efektivitu bronchiální termoplastiky v léčbě asthma bronchiale. Zákrok se provádí za pomoci Alair systému, který se sestává z tenkého drátu (katetru) s vysunutelným košíčkem na svém konci a zdroje energie. Zákrok se provádí přístrojem nazývaným bronchoskop. Jedná se o tenkou ohebnou trubičku, která se zavádí ústy a lékaři umožňuje vstoupit do dýchacích cest. Následně se skrz bronchoskop zavede do dýchacích cest katetr Alair systému, který se napojí na zdroj energie. Následně je cíleně a za kontroly zraku do dýchacích cest aplikována přesně kontrolovaná dávka tepelné energie. Výsledkem je zeslabení vrstvy hladké svaloviny v dýchacích cestách, což v důsledku brání dýchacím cestám nadměrně se smršťovat při astmatickém záchvatu. Předchozí zkušenosti s metodou Alair systém prošel pečlivými preklinickými testy u psů a u lidí byl zkoumán již minimálně 5 klinických studiích, byl schválen Federálním americkým úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) jako metoda pro léčbu pacientů s těžkým astma bronchiale. Výběr provedených studií: Safety Study in Lobectomy Patients: Hodnocení působení tepelné energie v dýchacích cestách. Otevřená studie o osmi jedincích (Kanada). Ukončena v květnu 2000 Feasibility Study: Studie proveditelnosti. Zhodnocení nové léčebné metody pro léčbu astmatu. Otevřená stuie o 16 jedincích. Zahájena v listopadu 2000, nábor pacientů ukončen v dubnu AIR Trial (Asthma Intervention Research Trial): Multicentrická randomizovaná klinická studie, 108 jedinců (Kanada, Dánsko, Velká Británie, Brazílie). Zahájena v Listopadu 2002, nábor završen v srpnu 2004, 55 pacientů v aktivní, 54 v kontrolní skupině, Následné sledování nadále probíhá, dostupná data po 5 letech od ukončení studie RISA Trial (Research in Severe Asthma Trial): Protocol Multicentrická, randomizovaná klinická studie o 30 jedincích (Kanada, Velká Británie, Brazílie) Zahájena v dubnu 2004, nábor ukončen v prosinci pacientů v aktivní, 17 v kontrolní skupině. Následné sledování nadále probíhá AIR 2 Trial (Asthma Intervention Trial) Protocol No. Multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie-sham controlled (zaslepení pro pacieta a hodnotitele ve formě provedení technicky zcela identického výkonu jako v aktivní skupině, ovšem bez aplikce tepelné energie) Zahájena, nábor ukončen, 190 pacientů v aktivní skupině, 98 v kontrolní, studie ukončena, následná sledování stále probíhají. Dostupná data jsou po 5 letech sledování. V řadě zemí je termoplastika již běžně používanou metodou pro pečlivě vybrán pacienty s těžkým průduškovým astmatem. Tento pilotní projekt má posloužit jako studie proveditelnosti, posoudit účinnost a náklady v podmínkách českého zdravotnictví, jedná se o první použití termoplastiky v České republice. Vstupní období Pokud se rozhodnete účastnit tohoto projektu a v plynulých 4 týdnech zůstala léčba Vašeho astmatu beze změn, budete požádáni o vyplnění dotazníku, který posuzuje, jak astma ovlivňuje kvalitu Vašeho života. Dotazník zároveň ukazuje, zda splňujete podmínky pro zařazení do projektu. V dalším kroku Vás požádáme o vedení Deníku, kam budete každý den zaznamenávat příznaky astmatu, užívání antiastmatické léčby. Vedle těchto údajů bude nutné provést a do Deníku zaznamenat ranní a večerní hodnoty Maximální výdechové Termoplastika informovaný souhlas Stránka 1

2 rychlosti (PEF). K provádění měření Vás vybavíme, osobím výdechoměrem a vysvětlíme Vám jak jej používat. Pečlivé vyplňování údajů v Deníku a měření PEF je zcela zásadní k správnému zhodnocení výsledků projektu. Veškeré údaje uvedené v deníku, stejně jako ostatní údaje získané během projektu jsou důvěrné a podléhají nejpřísnějším pravidlům ochrany osobních údajů. V průběhu úvodních 5 týdnů, kdy budete vyplňovat Deník, podstoupíte řadu vyšetření. Budete dotázáni na dosavadní průběh astmatu, jeho příznaků, záchvatů, léčby. Budete vyšetřeni pneumologem, budou provedena měření plicních funkcí (spirometrie, bodypletysmografie), EKG, RTG hrudníku (pokud nebyl proveden v uplynulých 4 měsících), CT vyšetření hrudníku, krevní testy. Vyplníte další dotazník, zkoumající do jaké míry bylo astma u Vás pod kontrolou. Pokud jste žena fertilního věku, bude u Vás proveden těhotenský test, který bude ještě několikrát zopakován v dalším průběhu studie. Pokud otěhotníte před zahájením léčby, budete ze studie vyřazena, pokud otěhotníte po provedení prvního léčebného zákroku, zbývající zákroky již provedeny nebudou. Příprava na Bronchoskopii Před každým endoskopickým zákrokem (sezením), Vám bude předepsáno 50mg prednisnonu (perorální kortikosteroidní hormon) na dobu 5 dní. Prednison začnete užívat 3 dny před zákrokem (každý den ráno určenou dávku), jednu dávku užijete v den výkonu, zbývající dávku den po výkonu. Prednison se přidává k Vaší stávající antiastmatické léčbě s cílem minimalizovat případné nežádoucí účinky zákroku. V den zákroku bude před výkonem provedena spirometrie a následovat bude vlastní zákrok. S ohledem, že k zajištění hladkého průběhu a maximální bezpečnosti zákroku i dalšího průběhu, budete po výkonu přijati k pozorování na lůžkové oddělení Interního oddělen Nemocnice Na Homolce. Počítejte tedy minimálně 24h na provedení zákroku a následné sledování. Bronchoskopie Zákrok bude proveden v Centru plicní endoskopie I. Kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN. Podmínkou provedení zákroku je užití předepsané dávky Prednisonu 3dny před výkonem a v den výkonu, dále je nutné být na lačno. Před výkonem Vám bude provedeno místní znecitlivění horních dýchacích cest za pomoci znecitlivujícího spreje a roztoku. Během znecitlivění můžete pociťovat mírnou nevolnost, znecitlivění může krátce vyvolat kašel, krátce po znecitlivění může pro Vás být obtížné polykat sliny. Po znecitlivění Vám bude aplikována do žíly léčiva navozující mírnou sedaci. Jde o stav, kdy budete mírně uvolněni, ale schopni plné spolupráce. Zároveň sedativa potlačí kašlací reflex. Vyžádají-li si to okolnosti bude dávka sedativ v průběhu výkonu přidávána. Účinek sedativ může být v kterémkoliv okamžiku zrušen podáním antidot. Po navození sedace Vám lékař zavedede ústy bronchoskop (tenkou ohebnou hadičku napojenou na zdroj světla) do dýchacích cest. Po dosažení cílové oblasti průduškového stromu nejdříve proběhne měření šířky stěny dýchacích cest. Provádí se pomocí speciální ultrazvukové sondy a nepřináší pro pacienta žádné přídatné risiko. Dále provede lékař biopsii sliznice průdušek. Biopsie bude provedena v místě, které nebude v daném sezení ošetřováno termoplastikou, odběr vzorku sliznice je nebolestivý a může být spojen s drobným, krvácením, které pro pacienta nepředstavuje zvýšené risiko. Následně zavede lékař pracovním kanálem bronchoskopu Alair katetr, který se charakterem ani způsobem použití neliší od jiných v bronchoskopii používaných nástrojů. Jakmile je katetr na požadovaném místě bude otevřen košíček na jeho konci a následně provedena aktivace - zahřátí na teplotu 65 C po dobu 10 vteřin. Poté se košíček složí, posune cca o 5mm a proběhne další aktivace. Tímto postupným způsobem bude ošetřena požadovaná část průduškového stromu. Celý zákrok obvykle trvá mezi 20 až 45 minutami, s ohledem na poměry v dýchacích cestách a jejich průchodnost pro bronchoskop. Jakmile je výkon ukončen, katetr i bronchoskop budou vytaženy z dýchacích cest a postupně Termoplastika informovaný souhlas Stránka 2

3 se proberete ze sedace. Váš zdravotní stav včetně základních životních funkcí budeme monitorovat. V případě stabilních životních funkcí, absenci komplikací Vás převezme lékař na lůžkovém oddělení Interního oddělení Nemocnice Na Homolce, ke krátkodobé hospitalizaci. Tam bude pokračovat sledování životních funkcí, proběhne další vyšetření lékařem, následující den Vám bude podána zbývající dávka prednisonu, provedena kontrolní spirometrie. V případě dobrých spirometrických hodnot a po vyšetření lékařem dojde k propuštění do domácího ošetřování. Každý pacient dostane pokyny k dalšímu postupu včetně instrukcí pro případ výskytu komplikací a kontakty na lékaře zajišťující péči o pacienty účastnící se projektu. Celkem v průběhu projektu podstoupíte v odstupu minimálně 3 týdny od sebe 3 jednotlivé bronchoskopické zákroky. Při každém zákroku bude ošetřena jiná část dýchacích cest. Další sledování po propuštění z nemocnice V průběhu prvního týdne od výkonu Vás bude některý z nás lékařů zajišťující péči o pacienty z tohoto projektu, telefonicky kontaktovat aby zjistil jak se cítíte a domluvil s Vámi termín dalšího vyšetření, které se obvykle bude konat 14 dní od předcházejícího zákroku. Během něj bude provedeno klinické vyšetření, zhodnocení příznaků astmatu, bude pulzním oxymetrem (přiložením drobného přístroje na prst ruky) změřena saturace kyslíku v krvi a bude provedena spirometrie. Pokud to budou vyžadovat okolnosti mohou být doplněna další vyšetření, o nichž Vás lékař bude plně informovat. Na základě výsledků vyšetření z kontroly bude naplánován další bronchoskopický zákrok. Další sledování po dokončení ošetření dýchacích cest Vyšetření budou u všech pacientů provedena podle předem stanoveného rozpisu v intervalech 6 týdnů, 12. týdnů a 12. měsíců od závěrečného bronchoskopického zákroku. Vyšetření 6 týdnů od závěrečného zákroku bude zahrnovat fyzikální vyšetření, zhodnocení příznaků astmatu, měření plicních funkcí a zhodnocení výskytu případných nežádoucích účinků. Před měřením plicních funkc, je třeba 6 hodin neužívat krátkodobě působící B2 agonisty a 24h neužívat dloihodobé B2 agonisty. Podrobné instrukce o tom jaké léky je třeba vysadit a co dělat pokud se po jejich vysazení zhorší Váš zdravotní stav Vám dá lékař pečující o Vás v průběhu projektu. V rámci kontroly budete opět vyzváni k každodenímu měření PEF a zaznamenávání hodnot a všech dalších náležitých údajů do Denníku. Vyšetření 12 týdnů od závěrečného zákroku bude zahrnovat fyzikální vyšetření, zhodnocení příznaků astmatu, kontrolu záznamů v Deníku, měření plicních funkcí a zhodnocení výskytu případných nežádoucích účinků. Před měřením plicních funkc, je třeba 6 hodin neužívat krátkodobě působící B2 agonisty a 24h neužívat dloihodobé B2 agonisty. Podrobné instrukce o tom jaké léky je třeba vysadit a co dělat pokud se po jejich vysazení zhorší Váš zdravotní stav Vám dá lékař pečující o Vás v průběhu projektu. V rámci kontroly budete požádáni o vyplnění dotazníku, který posuzuje, jak astma ovlivňuje kvalitu Vašeho života, dále vyplmíte dotazník o kontrole příznaků astmatu. Po této kontrole můžete přerušit vedení Deníku s tím, že je třeba jej začít opět řádně vyplňovat 4 týdny před dvanáctiměsíční kontrolou ( tedy 11 měsíců od posledního termoplastikého zákroku) Kdykoliv v dalším průběhu, pokud se zhorší příznaky astmatu, nebo budete mít astmatický záchvat, je nutno kontaktovat lékaře zajišťující tento projekt. Vyšetření 12 měsíců od posledního zákroku budou s drobnými obměnami probíhat analogicky. Vedení deníku je třeba zahájit 4 týdny před kontrolou. Podrobné instrukce Vám sdělí lékař. Stejně jako v předchozích fázích projektu, pokud se zhorší příznaky astmatu, nebo budete mít astmatický záchvat, je nutno kontaktovat lékaře zajišťující tento projekt. Termoplastika informovaný souhlas Stránka 3

4 Po závěrečném vyšetření 12. měsíců od posledního termoplastického zákroku budete sledování v ročních intervalech, ostatní kontroly zajistí Váš ošetřující pneumolog. Přínosy Na základě dosud provedených studií a na základě celosvětových zkušeností s metodou, lze očekávat, že provedení termoplastiky povede ke zvýšení maximáních výdechových rychlostí (PEF), navýšení počtu dnů bez příznaků astmatu, poklesu spotřeby záchranné antiastmatické léčby, poklesu počtu či snížení tíže astmatických záchvatů. Očekáváme i zlepšení kvality Vašeho života. Na základě dosavadních zkušeností lze očekávat dlohodobý efekt léčby, nicméně výsledky nelze (jako ostatně vžd v biomedicínském výzkumu) garantovat, stejně nelze zaručit dlouhodobý efekt provedené léčby. Dalším přínosem pro Vás i Vašeho lékaře je lepší poznání tíže, průběhu a příznaku Vašeho astmatu. Naučíte se jak lépe monitrovat průběh astmatu, což může z Vaší strany, přispět k rychlejším reakcím na zhoršení onemocnění. V průběhu projektu Vás budeme bez meškání informovat o všech nových poznatcích, které by mohly znamenat vliv na Váš zdravotní stav, či ovlivnit vůli pokračovat ve studii Rizika Doposud bylo celosvětově za pomoci Alair systému ošetřeno přes 300 pacientů. Ačkoliv všechna možná rizika nejsou dosud známa, na základě dosavadních zkušeností se mohou vyskytnou následující komplikace: 1. S každým bronchoskopickým zákrokem je možnost rozvoje horečky, krvácení, křeče nepravidelnosti srdečního rytmu, dušnosti, infekce, zápalu plic, úniku vzduchu z plic, částečnému kolapsu plic, krátkodobé ztrátě vědomí. Jako při zavedení jakéhokoliv nástroje do dýchacích cest včetně samotného bronchoskopu může vzácně dojít k průniku skrz dýchací cesty. Pokud se kterýkoliv ze stavů objeví, budete léčeni způsobem odpovídajícím vzniklé komplikaci. Dále existuje možnost, že v průběhu několika dnů od zákroku pocítíte pískoty, kašel nebo dušnost. V souvislosti se zákrokem se může objevit vykašlávání narůžovělého, či krvavě zabarveného hlenu. Pokud dojde k uvedeným okolnostem, kontaktujte lékaře zajišťující průběh projektu. 2. Léčba Alair systémem využívá radiofrekvenční energie a vyžaduje umístění uzemňující elektrody na Vaše tělo (obvykle v oblasti zad, stehen, lopatky) Bezpečné užití radiofrekvenční energie vyžaduje správné umístění elektrody. Užití radiofrekvenční energie k ohřátí dýchacích cest v plicích může vést k poškození přilehlých tkání. Nicméně s ohledem na to, že teplota katetru bude velmi dokonale sledována, je takovéto poškození velmi málo pravděpodobné. Dosavadní zkušenosti z výkonů u zvířat i léčby u lidí ukazují, že změny ve tkáních jsou omezeny na velmi malou oblast, proto nelze očekávat poškození plicní tkáně mimo oblast ošetřených dýchacích cest. Nemůžete se účastnit studie pokud máte implantován jakýkoliv stimulátor nebo defibrilátor! 3. Vaše dýchací cesty mohou reagovat nadměrnou tvorbou hlenu. Očekáváme, že se Vám podaří hlen odkašlat. Existuje, nicméně, možnost, že se hlen zahustí a uvízne v dýchacích cestách. To může vést ke kolapsu části plic a zvýšit riziko infekce nebo zápalu plic. Pokud k tomu dojde, stav může vyžadovat léčbu antibiotiky, případně hospitalizaci, léčebný bronchoskopický zákrok k odstranění zátky a ve zvlášť těžkých případech nelze vyloučit ani nutnost umělé plicní ventilace. V sérii 255 léčebných zákroků s Alair Termoplastika informovaný souhlas Stránka 4

5 systémem, vyžadovalo léčbu z důvodu zahuštěného hlenu 7 pacientů. Pokud pocítíte obtíže s dýcháním, či jiné zdravotní obtíže kontaktujte lékaře zajišťující průběh projektu. 4. Vaše dýchací cesty mohou na zákrok reagovat vznikem jizvy, která může vést k zúžení případně uzávěru příslušné části dýchacích cest. Toto by mohlo vést ke zhoršení samočisticí schopnosti. Očekáváme, že hlen se Vám podaří odkašlat. Existuje, nicméně, možnost, že se hlen zahustí a uvízne v dýchacích cestách. To může vést ke kolapsu části plic a zvýšit riziko infekce nebo zápalu plic. Pokud k tomu dojde, stav může vyžadovat léčbu antibiotiky, případně hospitalizaci, léčebný bronchoskopický zákrok k odstranění zátky ve zvlášť těžkých případech nelze vyloučit ani nutnost umělé plicní ventilace. Údaje z pozorování na zvířatech stejně jako údaje z dosud provedených klinických sudií a více než pětiletého sledování pacientů uzávěr dýchacích cest z důvodu jizvení nepotvrdily. Pokud pocítíte obtíže s dýcháním, či jiné zdravotní obtíže kontaktujte lékaře zajišťující průběh projektu. 5. Existuje možnost, že v souvislosti s výkonem dojde k poklesu množství kyslíku v krvi. Množství kyslíku ve Vaší krvi bude pečlivě monitorováno, a pokud dojde k poklesu hodnot kyslíku v krvi, bude zajištěna dodávka kyslíku do těla a zároveň podána další léčba (včetně kortikosteroidů) ke zmírnění možných nežádoucích účinků. Pokud pocítíte obtíže s dýcháním, či jiné zdravotní obtíže kontaktujte lékaře zajišťující průběh projektu. 6. V průběhu projektu bude provedena řada běžně prováděných vyšetření a zákroků, která s sebou nesou možná rizika: Riziko odběru krve ze žíly zahrnuje přechodnou bolest a nepříjemný pocit případně tlak v místě vpichu jehly. V místě odběru se může objevit zarudnutí, nebo svědění. Při odběru se může dostavit nevolnost nebo pocit na omdlení. Velmi vzácně může dojít k infekci, ostatně jako vždy když dochází k poruše integrity kůže. Vyšetření plicních funkcí, jez bezpečná metoda, nicméně vzácně se může dostavit určitý pocit napětí nebo únav dýchacích svalů, v důsledku zvýšeného úsilí. Někdy se může objevit závrať, která má obvykle jen přechodný charakter. S RTG a CT vyšetřením je spojena radiační zátěž, nicméně její množství je tak nízké, že jeho nežádoucí účinky na Vaše zdraví je obtížné zhodnotit. Dávka záření nutná k provedení vyšetření bude vždy udržována na nejnižší hodnotě. Nežádoucí účinky sedace, léků k navození sedace a léků potřebných k provedení bronchoskopie zahrnují obluzenost, setřelou řeč, třes, únavu, pokles krevního tlaku, zpomalení tepové frekvence, úzkost, zmatenost, závratě, bronchospasmus nebo útlum dechového centra. Uvedená léčiva budou podávána výhradně velmi zkušenými a v práci s těmito léčivy znalými zdravotnickými profesionály, v jejichž péči budete po celou dobu výkonu i po něm. Perorální kortikoidy budou podávány v průběhu studie s cílem snížit výskyt případných nežádoucích účinků spojených s termoplastikou. Každá léčiva, kortikosteroidy nevyjímaje mohou mít nežádoucí účinky. Kortikoidy mají řadu Termoplastika informovaný souhlas Stránka 5

6 významných nežádoucích účinků, pokud jsou podávány dlouhodobě. Zahrnují osteoporózu, svalovou slabost, přeskupení tělesného tuku a řadu dalších. Nicméně kortikoidy jsou v léčbě a zvládání příznaků astmatu rutinně Všechna možná krátkodobá i případná dlouhodobá rizika spojená s účastí ve studii nejsou známa. Nicméně dostupná data z řady provedených studií jasně prokazují bezpečnost metody, s tím že velké množství pacientů je sledováno již déle než 5 let od provedení zákroku. Krátkodobá rizika zahrnují významný pokles v množství kyslíku ve Vaší krvi, což může vést k nedostatečnému zásobení těla kyslíkem (akutní dechové selhání) Pokud k tomu dojde, bude Vám podáván kyslík maskou nebo nosními brýlemi. Pokud tato opatření selžou, může být nutné zavést ústy trubici, která povede přímo do dýchacích cest a po napojení na dýchací přístroj zajistí odpovídající dodávku kyslíku pro organizmus. Mezi možné dlouhodobé dopady na zdraví se zahrnuje tvorba jizvy v dýchacích cestách, která by mohla vést k jejich zúžení (stenóza bronchu) Dalším možným rizikem je nadměrné rozšíření dýchacích cest. Uvedené změny by mohly vést k hromadění hlenu v dýchacích cestách, zvýšení rizika infekce. Doposud, ale jizvení vedoucí ke stenóze či nadměrné rozšíření dýchacích cest nebylo pozorováno. Jelikož máte astma, mohou výkony v dýchacích cestách (včetně samotné bronchoskopie) vést k těžkému, život ohrožujícímu bronchospazmu, zvýšení citlivosti dýchacích cest na zevní podněty, snížení vzdušnosti části plic a v krajním případě i smrti. Vlastní návrh studie, preventivní opatření, monitorace i léčebné zákroky, monitorace pacientů výše uvedená rizika minimalizují. Ze strany všech zdravotníků bude vyvinuto maximální úsilí, aby se rizika neprojevila a případné následky byly minimální. Pokud se objeví jakékoliv nové informace, mající vliv na Váš zdravotní stav či vůli pokračovat ve studii, budeme Vás o nich bez prodlení informovat. Ochrana osobních údajů a mlčenlivost V rámci studie stejně jako v běžné klinické praxi bude dbáno na přísnou ochranu osobních údajů. Všichni zdravotníci zajištující studii jsou Vázáni povinnou mlčenlivostí. Pravidla se řídí platným právním řádem. Během zákroku může být za účelem výukové či publikační činnosti pořízena obrazová, či videodokumentace. Pokud dojde k použití pořízené dokumentace, budou z ní Vaše osobní údaje odstraněny, tak aby byla zachována ochrana Vašeho soukromí. Ukončení účasti ve studii Účast ve studii je dobrovolná. Máte kdykoliv možnost odepřít zařazení do studie, a v případě zařazení, kdykoliv v průběhu studie svou účast ukončit, bez rizika jakéhokoliv postihu či sankce. Odmítnutí účasti ve studii nebude mít absolutně žádné dopady na Vaši další léčbu či zdravotní péči. Zároveň mohou Vaši lékaři kdykoliv a z jakýchkoliv příčin ukončit Vaši účast ve studii. Pokud k tomu dojde, bude Vám i nadále poskytována nejlepší dostupná standardní léčba. Tato okolnost žádným způsobem neovlivní Vaši další léčbu či zdravotní péči. Termoplastika informovaný souhlas Stránka 6

7 Prohlašuji, že jsem byl lékařem plně informován o podmínkách provedení studie, porozuměl jsem jim, měl jsem možnost klást dotazy, na které mi byla podána vyčerpávající odpověď a se svou účastí ve studii souhlasím V Praze dne:... podpis:... Prohlašuji, že jsem pacienta plně poučil o podmínkách provedení studie V Praze dne:... podpis:... Termoplastika informovaný souhlas Stránka 7

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Příbalová informace: informace pro uživatele Bricanyl 0,5 mg/ml injekční roztok terbutalini sulfas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku

Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Co byste měl(a) vědět o léčivém přípravku Důležité bezpečnostní informace pro pacienty léčené přípravkem MabThera 1 Co byste měl(a) vědět o přípravku MabThera Pokud máte revmatoidní artritidu (RA), granulomatózu

Více

CONOXIA, stlačený medicinální plyn PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CONOXIA, stlačený medicinální plyn PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE CONOXIA, stlačený medicinální plyn Oxygenium Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ,

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum

INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIPIDOLOR, 7,5 mg/ml, injekční roztok Piritramidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. - Ponechte si příbalovou

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika)

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) S POSKYTNUTÍM

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls125353/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MedDex Vicks pastilky na suchý kašel s medem 7, 33 mg pastilky dextromethorphanum Přečtěte si

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Eonic 4 mg žvýkací tablety, pro děti od 2 do 5ti let Eonic 5 mg žvýkací tablety, pro děti od 6 do 14ti let montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas)

DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls19458/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DESFERAL prášek pro přípravu injekčního roztoku (deferoxamini mesilas) Přečtěte si pozorně

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Transplantace ledvin. Vítejte na našem dialyzačním středisku Transplantace ledvin Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč se provádí transplantace ledvin? Úspěšná transplantace je jediným řešením, jak se po selhání ledvin zbavit potřeby dialýzy. Po transplantaci

Více

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Hemodialýza. Stručný úvod. Vítejte na našem dialyzačním středisku Hemodialýza Stručný úvod Vítejte na našem dialyzačním středisku Ledviny a jejich funkce Zdravý člověk má dvě ledviny, které jsou uloženy v bederní oblasti. Každá má rozměr asi 12 x 6 x 3 cm a váží přibližně

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15

Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Program vyšetření mládežnických týmů pro sezónu 2014/15 Vážení rodiče, Zasíláme Vám informace o zdravotních prohlídkách pro sezónu 2014-2015. V tomto roce je nejvýznamnější změnou otevření pobočky ISL

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Informované souhlasy

Informované souhlasy Seznam: Informované souhlasy LH-RH test (gonadoliberinový) - muži... 2 LH-RH test (gonadoliberinový) - ženy... 3 ACTH test nízkodávkový (1µg)... 4 ACTH test základní (250 µg)... 5 Argininový test ke stimulaci

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Montexal 5 mg žvýkací tablety Pro děti od 6 do 14 let Montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji

První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji První výsledky studií sledování vlivu na zdraví v projektu Operačního progamu Cíl 3 Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a Ústeckém kraji MUDr.Eva Rychlíková, RNDr. Jiří Skorkovský, MUDr. Michal

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu

PalmCare Plus. Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence. Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu PalmCare Plus Stručný návod na použití. Měření SpO2 a srdeční frekvence Vizuální a akustický alarm s nastavitelnou úrovní alarmu 2,8 TFT barevný displej LCD Zobrazí puls, SpO2, tepové vlny a Alarmové úrovně.

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum)

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety (Acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. JEPAFEX 4 mg granule montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. JEPAFEX 4 mg granule montelukastum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE JEPAFEX 4 mg granule montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-07 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM

Péče o dárce orgánů. Martina Illková Magda Kovářová. FN Brno KARIM Péče o dárce orgánů Martina Illková Magda Kovářová FN Brno KARIM FN Brno Od roku 2008 spádové traumacentrum pro kraj Jihomoravský a kraj Vysočina nárůst dárců orgánů dg. smrti mozku FN USA Září 2011 dg.smrti

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok

Příbalová informace: informace pro uživatele. OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok. OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok sp.zn. sukls155681/2012, sukls155683/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele OMNIPAQUE 300 300 mg I/ml, injekční roztok OMNIPAQUE 350 350 mg I/ml, injekční roztok Iohexolum Přečtěte si pozorně

Více

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER

MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER sp.zn. sukls44436/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE MEDICINÁLNÍ KYSLÍK KAPALNÝ MESSER Medicinální plyn, kryogenní Oxygenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010

Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Fluorochinolony a riziko prodloužení QT intervalu Finální text SPC a PIL odsouhlasený PhVWP v prosinci 2010 Gemifloxacin 1 and moxifloxacin SPC 4.3 Kontraindikace V preklinickém i klinickém hodnocení byly

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.z. sukls45761/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE METFIREX 1 G Metformini hydrochloridum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

Dle studií nalezených v rámci literární rešerše jsou nejčastějšími příčinami poškození při hrudní drenáži tyto faktory:

Dle studií nalezených v rámci literární rešerše jsou nejčastějšími příčinami poškození při hrudní drenáži tyto faktory: POŠKOZENÍ PACIENTA PŘI HRUDNÍ DRENÁŽI ZJIŠTĚNÉ RIZIKO Národní systém hlášení nežádoucích událostí obdržel hlášení o nežádoucí události při hrudní drenáži s následkem úmrtí pacienta. Při rešerši zahraničních

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol

Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax. budesonid/formoterol Návod pro pacienty s předepsaným přípravkem DuoResp Spiromax budesonid/formoterol Proč mi byl předepsán přípravek DuoResp Spiromax? DuoResp Spiromax je inhalační léčivo používané k léčbě astmatu a chronické

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie

Diagnostika. Vyšetření plicních funkcí Spirometrie ATIASTMATIKA Astma Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest Opakované reverzibilní obstrukce průdušek (astmatické záchvaty) Výraznější potíže při výdechu Status asthmaticus: dlouhodobější obstrukce

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR

Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR Tracheální intubace je optimálním způsobem zajištění dýchacích cest při KPR EDUARD KASAL ARK LFUK A FN PLZEŇ ČRR II. ODBORNÉ SYMPÓZIUM ČRR RESUSCITACE 2012 PRAHA 2012 Guidelines 2010 Tracheální intubace

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více