Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing"

Transkript

1 Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing 3

2 ANIMA VIVA o.s. děkuje: Všem, kteří v roce 2009 přispěli k zachování služeb, které poskytujeme. Všem, kteří nás podpořili v naší práci, protože chápou její smysl. Všem, kteří nám v roce 2009 jakkoliv pomohli nebo nás podpořili. Všem spolupracujícím organizacím, se kterými se společně snažíme poskytovat pomoc, podporu a radu lidem s duševním onemocněním. 4 45

3 Seznam spolupracujích organizací: Astrid, o.p.s. CRPDZ, Ostrava Dům duševního zdraví, Ostrava Charita Opava Charita Ostrava FOKUS Opava Ilona Vítková Komunitní plánování města Opavy Komunitní plánování města Ostravy Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava Krizové centrum Ostrava, o.s. MENS SANA, Ostrava Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, Praha Nadace ČEZ Nadace OKD O.s. Ester Javorník/ Zálesí Projekt Pavučina (podpora rehabilitace a resocializace duševně nemocných lidí) Ostrava Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrické a psychologické ambulance: MUDr. Bílková, MUDr. Procházka, MUDr. Martinů, Mgr. Grossmannová, MUDr. Kušnír, PhDr. Koláčková, Mgr. Domes, MUDr. Rampáček, MUDr. Tatarko, MUDr. Taraba, MUDr. Václavek, MUDr. Beránková, MUDr. Bosák, MUDr. Dobrá, MUDr. Dušková, MUDr. Hlavinka, MUDr. Javůrek, MUDr. Kozar, MUDr. Staňková, MUDr. Starý, MUDr. Stroupková, MUDr. Turková a další. Slezská nemocnice v Opavě Statutární město Opava Statutární město Ostrava ÚMOb Ostrava Jih ÚMOb Ostrava Poruba Úřady práce Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín Obsah Obsah 5 Slovo úvodem 6 ANIMA VIVA o.s. 9 Centrum Anima Opava 13 Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 23 Klub Kafe Ostrava 31 Kafárna 37 Zpráva o hospodaření za rok Seznam spolupracujích organizací 44 ANIMA VIVA o.s. děkuje

4 Úvodní slovo Dostává se Vám do rukou výroční zpráva našeho sdružení za rok 2009 jako pozitivní informace o tom, že v organizaci ANIMA VIVA o.s. se stále něco děje! Na našich ostravských pracovištích jsme se zapojili do projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, což je dobrá zpráva pro stávající i budoucí uživatele služby sociální rehabilitace v tomto regionu. Díky účasti na tomto projektu se nám dostává prostor k tomu, abychom se v budoucím období nemuseli soustřeďovat jen na to, jak naši službu udržet, ale s podporou všech, kteří našemu snažení a práci věří, můžeme přemýšlet a jasně uvažovat o další profesionalizaci a zlepšování naší činnosti. Velký kus cesty jsme za ten rok ušli také na našich opavských pracovištích. Nelze jinak než ocenit osobní nasazení, trpělivost a odvahu vytrvat všech kolegyň, které na palubě lodi Centrum ANIMA Opava proplouvají poměrně neklidnými vodami a přesto neztrácejí víru, že bude lépe a snad již brzy nastane čas, kdy budeme moci upřít své síly především na další rozvoj našich služeb pro uživatele z Opavy a okolí. Jsem přesvědčena, že my všechny holky z ANIMY jsme tým profesionálů a máme co nabídnout. Důkazem mých slov jsou spokojení uživatelé našich služeb. Ani vnitřní život naší organizace není ve znamení stojaté vody, která se časem zakalí. Ve sdružení pracujeme na vnitřní transformaci, která započala schválením nových stanov a organizační struktury Zpráva o hospodaření za rok 2009 Výdaje Kč A/ Provozní náklady ,00 Vybavení (DHIM, DNHIM) ,00 Kancelářské potřeby ,00 Provozní režie ,00 Nájemné a služby s tím spojené ,00 Telekomunikační a poštovní služby ,00 Vzdělávání ,00 Cestovné ,00 Nákup zboží a služeb ,00 Ostatní výdaje ,00 B/ Mzdové náklady ,00 Hrubé mzdy + zdrav a soc. pojištění zam ,00 Výdaje celkem ,00 Příjmy Kč A/ Příjmy z vedlejší činnosti ,00 B/ Příjmy z reklamy a propagace 0.00 C/ Dotace ,00 Dotace MPSV ČR, MM, OKD, ČEZ, MSK ,00 Příspěvky Úřadů práce ,00 D/ Členské příspěvky ,00 E/ Dary fyzických a právnických osob ,00 F/ Příjmy z úroků z vkladu 3.804,00 G/ Ostatní příjmy ,00 Příjmy celkem ,00 Hospodářský výsledek ,

5 ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracoviště Kafárna a Klub Kafe OSTRAVA jsou subdodavateli služby SOCIÁLNÍ REHABILITACE v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji - CZ.1.04/3.1.00/ v období od 9/ /2011. ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracoviště Kafárna a Klub Kafe OSTRAVA děkují za podporu Statutárnímu městu Ostrava. naší Valnou hromadou. Vnitřní změny vnímáme jako nutnost udržení stability naší organizace a nástroj k dosažení našich cílů v příštích letech. ANIMA VIVA o.s. má ve svém logu znak tří vzájemně propojených srdcí. Naše logo má hned několik významů. Vystihuje propojení vztahů mezi našimi pracovníky, našimi uživateli a jejich rodiči, propojení našich pracovišť a v obecné rovině potřebu spolupráce všech subjektů, jejichž posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním. V tomto duchu ANIMA VIVA o.s. vznikla a máme zájem na tom, aby tento duch v našem sdružení nadále setrvával. Uvědomujeme si, že podpora a pomoc osobám s duševním onemocněním a jejich blízkým musí stát na odborných základech, avšak nelze opomenout ani lidský přístup, který je při naší práci nepostradatelný. Všechno, o co se v našem malém sdružení snažíme a co děláme, děláme se srdcem na dlani, upřímně a jak nejlépe dovedeme. Ráda bych tedy touto cestou poděkovala všem svým kolegyním a dobrovolníkům za vykonanou práci. Donátorům, rodičům, pečovatelům a příznivcům ANIMY za finanční i morální podporu. Našim uživatelům chci poděkovat za důvěru, se kterou se na nás obrátili při řešení svých problémů spojených s duševním onemocněním. Našemu sdružení přeji do dalšího období vytrvalost, sílu, odvahu a štěstí na dobré lidi s velkým srdcem, kteří mu pomohou šlapat dál za svým cílem. Bc. Hana Brňáková Statutární zástupkyně ANIMA VIVA o.s. 42 7

6 Pracovnice Kafárny v roce 2009 Jarmila Šťukavcová, DiS Bc. Iveta Lulková Mgr. Darja Šlahorová Další aktivity v roce 2009 Únor návštěva filmového představení Líbáš jako bůh Duben výlet do Opavy (návštěva Animky, velikonočních trhů, bowling) Akce Prolomení ticha Květen barmanská soutěž ve Zlíně den otevřených dveří v opeře MSD oslava výročí založení sdružení v Opavě Červen návštěva v Galerii Chagall J. Saudek, návštěva palačinkárny Srpen výlet do Štramberka Září výlet na Hýlov Listopad návštěva kuželkárny v Porubě 41

7 Bližší informace vám rádi poskytnou zaměstnanci Kafárny přímo v místě poskytování služby. ANIMA VIVA o.s. Statistické údaje Od zahájení provozu Kafárny dne prošlo do konce roku 2009 sociální službou sociální rehabilitace 27 uživatelů. V roce 2009 byla služba poskytnuta 12 uživatelům, z toho 4 mužů, a 8 ženám. V jejich prospěch se uskutečnilo 4352 intervencí a 112 kontaktů. Doposud se podařilo 6 uživatelům, kteří absolvovali v Kafárně v roce 2009 přípravu k práci, získat pracovní uplatnění. Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním v dubnu 2002 pod původním názvem o. s. ANIMA OPAVA. Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. patří od roku 2007 mezi registrované poskytovatele sociálních služeb s působností na území Moravskoslezského kraje s pracovišti v Opavě a Ostravě se zaměřením na oblast poradenství, rehabilitace, vzdělávání, zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a volnočasové aktivity. 40 9

8 Poslání sdružení Posláním sdružení ANIMA VIVA o.s. s působností na území Moravskoslezského kraje je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí, pomáhat lidem s duševním onemocněním při zvládání jejich zapojení do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Cíle sdružení Udržet nebo zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním nabídkou a poskytováním kvalitních sociálních služeb. Podporovat rozvoj sociálních a pracovních schopností a dovedností osob s duševním onemocněním. Podporovat uplatnění osob s duševním onemocněním v osobním a pracovním životě. Umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemné podpory lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci. Přispět k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění veřejností. Základní údaje o sdružení Název: ANIMA VIVA o.s. Registrace MV: , č. registrace VS/1-1/50 504/ 02-R Právní forma: občanské sdružení IČO: Bankovní spojení: / 0300 Sídlo sdružení: Liptovská 1045/ 21, Opava Web: Orgány sdružení Valná hromada Výbor sdružení Revizni komise Sociální služba je individuálně plánována a její průběh vychází ze stanovených cílů. Na jejich splnění uživatelé pracují s podporou odborného personálu. Terapeut sociální rehabilitace dohlíží na plnění zadaných úkolů v rámci pracovního procesu. Sociální pracovnice se stará o dokumentaci uživatelů a je jim nápomocná při řešení jejich sociálních problémů. Na projektu spolupracuje také psycholog. Vždy na závěr měsíce probíhá komunitní setkání všech pracovníků a uživatelů, které se věnuje událostem předešlého období. Cílem sociální služby je dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatelů, kdy nebudou potřebovat podporu sociální služby a připravit uživatele k zapojení se do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí. Další informace o službě: Uživatelé docházejí 2 3x týdně na čtyřhodinové dopolední nebo odpolední služby. Mohou v Kafárně pracovat po dobu jednoho roku a za práci mohou být finančně ohodnoceni prostřednictvím úřadu práce v rámci programu příprava k práci. Dochází tak ke spolupráci s Úřadem práce v Ostravě, Opavě, Karviné a Novém Jičíně. Služba je uživatelům poskytována zdarma. Roční kapacita pracoviště je 12 uživatelů. V prostorách kavárny je možno pořádat různé společenské akce a oslavy. Na pracovišti Kafárna dochází přirozeným způsobem ke kontaktu veřejnosti a lidí s duševním onemocněním. Svým provozem otevřeným veřejnosti napomáhá služba k destigmatizaci duševního onemocnění a zároveň umožňuje uživatelům reálný kontakt se společenským prostředím

9 Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním z území Moravskoslezského kraje ve věku od 19-ti do 64-ti let s diagnózami schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, případně s přidruženými neurotickými poruchami, jejichž sociální a pracovní dovednosti jsou vlivem nemoci oslabeny a mají zájem na své situaci pracovat. Jejich duševní onemocnění není v kombinaci s jiným postižením kromě takového tělesného znevýhodnění, které jim umožní sociální rehabilitaci v prostředí Kafárny vykonávat. Ošetřující psychiatr vstup do sociální rehabilitace doporučil a potvrdil stabilizovaný zdravotní stav. Nabízené činnosti a oblasti možné podpory uživatelů služby: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik péče o domácnost, nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných způsobů komunikace) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. poskytnutí informací potřebných k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby a o návazných sociálních službách) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora k aktivitě návštěvy divadel, kin, výstav, výlety, sportovní aktivity) Výbor sdružení: Hana Brňáková, Mgr. Eva Krestová, Ing. Tomáš Kurowski, Bc. Pavla Premusová, Mgr. Petra Tesařová, Dis. Statutární zástupce/předsedkyně sdružení Hana Brňáková Revizní komise Jarmila Honová, Alexandra Trcková Zaměstnanci ANIMA VIVA o.s. Na činnosti ANIMA VIVA o.s. se v roce 2009 podílelo celkem 16 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 5 zaměstnanců na DPP. V průběhu roku došlo k výměně dvou zaměstnanců. Vzdělání zaměstnanců: 12 zaměstnaců s VŠ vzděláním 1 zaměstnanec s vyšším odborným vzděláním 4 zaměstnaci se středoškolským vzděláním Všechny pracovnice přímé péče splňují požadavky na vzdělání dané Zákonem č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách. Klub rodičů a pečovatelů při ANIMA VIVA o.s. Klub rodičů a pečovatelů se v roce 2009 scházel pod vedením paní Renaty Birtekové v celkovém počtu 12. Rodiče se zapojili nejen do projektu podpořeného Nadací OKD Nejsme na to sami, ale pořádali přátelská setkání nejen v Centru ANIMA Opava, ale i mimo něj. Rovněž se zúčastnili akcí, které pro podporu rodinných příslušníků a osob s duševním onemocněním pořádaly spolupracující organizace (Charita Opava). Zástupci rodičů se pravidelně zúčastňují rodinných komunit, které probíhají na otevřených odděleních Psychiatrické léčebny v Opavě

10 Kafárna Posláním Kafárny je poskytovat lidem s duševním onemocněním sociální rehabilitaci za účelem dosažení jejich soběstačnosti při zvládání péče o vlastní osobu, o domácnost a zvýšení možnosti zapojení do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí. Sociální rehabilitace je realizována v prostorách veřejně přístupné kavárny v Ostravě-Porubě, respektuje individuální potřeby uživatelů služby a usiluje o návrat osob s duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. 37

11 Centrum ANIMA Opava Činnost Centra ANIMA Opava se datuje od Nachází se v Opavě-Kylešovicích, na Liptovské ulici 21. Centrum poskytuje služby lidem s duševním onemocněním, jejich pečovatelům a rodinným příslušníkům. Centrum ANIMA Opava (CAO) patří mezi registrované poskytovatele sociálních služeb na Opavsku. CAO poskytuje službu sociální rehabilitace, jejímž cílem je připravit uživatele na samostatný život. V rámci sociální rehabilitace je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, vzdělávací a aktivizační činnosti a svépomocné aktivity. Smyslem těchto aktivit je stabilizace zdravotního stavu, nácvik základních dovedností potřebných pro běžný život a vytváření nových sociálních kontaktů. 13

12 Statistické údaje za službu sociální rehabilitace poskytovanou Centrem ANIMA Opava Počet uživatelů: 81 Počet intervencí: 4321 Počet kontaktů: 212 Počet návštěv uživatelů v aktivitách: Hlavní aktivity probíhající v CAO: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu Prostřednictvím této aktivity dochází k obnovování a upevňování pracovních a sociálních dovedností lidí s duševním onemocněním. Cílem je pomoci uživateli naučit se základní činnosti, které potřebuje pro běžný život a zároveň také zvýšit jeho šance na pracovní uplatnění. Pod vedením terapeuta probíhá nácvik : úklidových prací nakupování vaření a pečení praní a žehlení prádla, včetně drobných oprav oděvů zahradních prací drobných údržbářských prací Nácvik probíhá formou čtyřhodinových směn 1 x 2 týdně maximálně po dobu jednoho roku. V rámci nácviku dovedností probíhal v Centru ANIMA Opava poradenský program ve spolupráci s Úřadem práce Opava. Po absolvování tohoto poradenského programu přestoupili někteří uživatelé na přípravu k práci v Kavárně ANIMKA. Pracovníci KKO v roce 2009 Mgr. Eva Krestová Mgr. Naděžda Šňupárková (do ) Blanka Nálepová (od ) Kateřina Morysová Další aktivity v roce 2009 Duben výlet do Opavy (návštěva Animky, velikonočních trhů, bowling) akce Prolomení ticha Květen barmanská soutěž ve Zlíně Červen návštěva v Galerii Chagall J. Saudek, návštěva palačinkárny Červenec návštěva ZOO Srpen výlet do Štramberka Září výlet na Hýlov Listopad návštěva kuželkárny v Porubě, návštěva Kafárny 14 35

13 Svým provozem otevřeným veřejnosti napomáhá k destigmatizaci duševního onemocnění a zároveň umožňuje uživatelům reálný kontakt se společenským prostředím. Statistické údaje Od zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava prošlo do konce roku 2009 sociální službou sociální rehabilitace 81 uživatelů. V roce 2009 byla služba poskytnuta 19 uživatelům, z toho 8 mužů a 11 ženám. V jejich prospěch se uskutečnilo 3769 intervencí a 58 kontaktů. Z celkové počtu pokračovalo 8 uživatelů na přípravě k práci v Kafárně. Doposud se podařilo z celkového počtu 2 uživatelům uplatnit v chráněných dílnách a 1 uživateli získat pracovní místo. Nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny Jedná se o tréninkovou kavárnu ANIMKA, která je umístěna v prostorách Centra ANIMA Opava. Provoz kavárny odpovídá potřebám a možnostem uživatelů, vždy je přítomen terapeut jako pomoc a podpora. Současně mají uživatelé možnost zkusit si pracovní činnost v téměř reálném prostředí a uvědomit si své možnosti a schopnosti. Dochází zde ke kontaktu s běžným světem a organizace tak přispívá k destigmatizaci duševně nemocných lidí. Příprava k práci V roce 2009 pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Opavě v rámci programu Příprava k práci. Tato aktivita umožňuje uživatelům zvýšit své možnosti uplatnění se na trhu práce a to jednak vedením k větší samostatnosti, zodpovědnosti a k aktivnímu přístupu k životu, jednak nácvikem konkrétních pracovních činností. Program trvá 1 rok a zúčastnilo se ho celkem 6 uživatelů, 1 uživatelka pokračovala v přípravě k práci na ZŠ Boženy Němcové v Opavě, které tímto sdružení děkuje za ochotu a vstřícnost

14 Vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity příspívají především ke zlepšování a upevňování psychických a sociálních dovedností lidí s duševním onemocněním. Pomáhají uživatelům zlepšovat paměť, schopnost soustředění, logického myšlení, podporují uživatele v práci v kolektivu. V rámci vzdělávacích aktivit mohli uživatelé navštěvovat tyto kurzy: výuka PC výuka němčiny výuka angličtiny Aktivizační činnosti Aktivizační činností umožňují uživatelům aktivní prožívání volného času a napomáhají k jejich sociální integraci. Podporují uživatele ve zlepšování motoriky a sociálních dovedností jako jsou navazování kontaktů, schopnost komunikace apod. výtvarný kurz plavání výlety ANIMA BOURÁ BARIÉRY aneb k zaměstnání vstup volný! Pod výše uvedeným názvem byla v červenci 2009 započata realizace projektu podpořeného Moravskoslezským krajem, odborem sociálních věcí v rámci vyhlášeného dotačního programu KPVP 2/09 Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce a to formou podporovaného zaměstnávání. Projekt byl časově omezen a trval od července do prosince Cílem projektu bylo umístit uživatele sociální rehabilitace Záměrem této sociální služby je aktivizovat sociální i pracovní schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním, podpořit jejich návrat do reálných pracovních podmínek a omezit sociální izolovanost, která vyplývá z jejich onemocnění. Další informace o službě: Pracovní rehabilitace probíhá formou čtyřhodinových služeb 1 3x týdně, ve všední dny od 8.00 do hod podle náplně práce jednotlivých služeb. První měsíc je adaptační dobou. Uživateli této sociální služby mohou být lidé s duševním onemocněním nejdéle po dobu jednoho roku. Vykonaná práce není finančně odměňována, uživatelé zde dostávají zdarma oběd a nealkoholické nápoje. Služba je uživatelům poskytována zdarma. Roční kapacita pracoviště je 20 uživatelů. Pokračuje spolupráce s Úřadem práce v Ostravě, Novém Jičíně, Opavě, Frýdku-Místku a Karviné na základě 72 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Po absolvování sociální rehabilitace mohou přestoupit někteří uživatelé na přípravu k práci, která je nabízena uživatelům na pracovišti Kafárna a umožňuje zvýšit pravděpodobnost následného uplatnění na trhu práce. Na pracovišti dochází také ke spolupráci s pracovníky Charity Ostrava, kteří provozují služby pro seniory a pro matky s dětmi. Naše organizace poskytuje klientům Domovinky a zaměstnancům Charity obědy a zajišťuje úklidové práce ve společných prostorách. Na různé akce nebo vernisáže, které se v prostorách budovy konají, je připravováno občerstvení nebo rauty. Přirozeným způsobem tak dochází ke kontaktu veřejnosti a lidí s duševním onemocněním

15 Cílovou skupinou služby jsou lidé s diagnostikovaným duševním onemocněním z území Moravskoslezského kraje ve věku od 19-ti do 64-ti let. Jejich onemocnění není v kombinaci s jiným postižením kromě takového tělesného znevýhodnění, které jim umožní sociální rehabilitaci v prostředí Klubu Kafe Ostrava vykonávat. Vstup do sociální rehabilitace je doporučen ošetřujícím psychiatrem. Nabízené činnosti a oblasti možné podpory uživatelů služby: S podporou terapeutů sociální rehabilitace a dalších odborných profesionálů zde probíhá obnovování sociálních a pracovních dovedností, jejichž nácvik probíhá v prostorách kavárny jídelny a ve společných prostorách celé budovy. Uživatelé se pod vedením terapeuta zaučují v pomocných pracích, které zahrnují úklidové práce, pomocné práce v kuchyni, obsluhu hostů, přípravu nápojů a přijímání plateb hostů. Probíhá také nácvik činností potřebných k samostatnému bydlení a péči o domácnost (nákupy, žehlení). Sociální služba je individuálně plánována a její průběh vychází ze stanovených cílů. Na jejich splnění uživatelé pracují s podporou odborného personálu. Terapeut sociální rehabilitace dohlíží na plnění zadaných úkolů v rámci pracovního procesu. Sociální pracovnice se stará o dokumentaci uživatelů a je jim nápomocná při řešení jejich sociálních problémů. Na projektu spolupracuje také psycholog. Vždy na závěr měsíce probíhá komunitní setkání všech pracovníků a uživatelů, které se věnuje událostem předešlého období. Zhruba jednou měsíčně jsou pořádány společné mimopracovní aktivity, jedná se např. o výlety, návštěvy divadla či kina. v rámci programu podporovaného zaměstnávání na otevřený trh práce s ohledem na skutečné možnosti a schopnosti zájemců z řad uživatelů služby sociální rehabilitace. V rámci projektu byla vytvořena Databáze zaměstnavatelů primárně orientovaná na potenciální zaměstnavatele z řad příspěvkových organizací zřízených krajem a obcí. Za dobu trvání projektu bylo osloveno 30 organizací a subjektů a dle stanovených kvantitativních cílů projektu byla jedna uživatelka umístěna na pracovní pozici na ZŠ Boženy Němcové v Opavě (viz informace výše). V rámci závěrečného hodnocení projektu byla zpracována studie mapující možnosti cílové skupiny osob s duševním onemocněním při hledání pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Zpráva rovněž zachycuje přístup organizací k zaměstnávání osob s tímto zdravotním znevýhodněním. Studie tvořila součást závěrečné zprávy projektu a byla poskytnuta Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Realizaci tohoto projektu hodnotíme v rámci daných možností jako úspěšnou a rádi bychom na ni navázali v následných projektech, jelikož možnost získat práci vnímáme jako jednu z priorit našich uživatelů. Svépomocné aktivity V Centru ANIMA Opava probíhají setkání rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním. Tyto aktivity probíhají samostatně vedle poskytování služby sociální rehabilitace. NEJSME NA TO SAMI! V roce 2009 jsme byli podpořeni Nadací OKD a pro rodiče a pečovatele se tak rozběhl projekt s názvem 32 17

16 Nejsme na to sami!. Realizace projektu je vedena ve dvou liniích: Aktivita s názvem 15 statečných Jedná se o uzavřenou skupinu vedenou odborníkem (psychologem). Hlavní náplní této skupinové aktivity je psychická podpora rodičů a pečovatelů při osobním zvládání životních situací, které s sebou přináší duševní onemocnění rodinného příslušníka. Cílem setkání ve skupině je upevnění psychických sil a posílení sebevědomí rodičů a pečovatelů, pomoc při zvládání permanentní stresové zátěže při péči o své blízké. Účast rodičů ve skupině slouží rovněž jako prevence jejich psychického vyčerpání při péči o své blízké. Realizace projektové aktivity započala v září 2009 a do prosince proběhlo 8 setkání v počtu dvanácti účastníků. Aktivita s názvem V Animce o všem, co Vás zajímá... Tato aktivita pomáhá rodičům a pečovatelům získat informace, které je podpoří a usnadní jim orientaci v situacích, které je při péči o své blízké potkávají. Jedná se o přednáškovou činnost odborníků z řad lékařů, psychologů, sociálních pracovníků dle předem stanovených témat, která přímo souvisejí s problematikou duševního onemocnění (úskalí nemoci, komunikace v rodině, syndrom vyhoření, orientace v problematice bydlení, zaměstnávání, sociálních dávek, informovanost o službách následné péče aj.). Tato aktivita proběhla od září do prosince celkem třikrát v počtu 26 účastníků. Projektové aktivity dle harmonogramu projektu budou pokračovat v realizaci do Klub Kafe Ostrava Klub Kafe Ostrava je pracovištěm, které bylo založeno a nachází se v Ostravě-Zábřehu. V prostorách veřejně přístupné kavárny jídelny je poskytována sociální služba sociální rehabilitace

17 V roce 2009 pomohla Nadace ČEZ významně podpořit činnost Centra ANIMA Opava nadačním příspěvkem ve výši Kč a pomohla tak zajistit režijní náklady spojené s poskytováním služby sociální rehabilitace. DĚKUJEME!!! Výčet akcí a výletů Centra ANIMA Opava Návštěva pracoviště Kafárna v Ostravě-Porubě spojená s turnajem v kuželkách Turnaj v minigolfu Volejbal Výlet údolím Raduňky Výlet do Hradce nad Moravicí Turnaj v bowlingu Výlet do arboreta v Novém Dvoře Návštěva velikonočních trhů v Opavě Vánoční posezení s uživateli, rodiči a pečovateli Beseda o 30. konferenci sociální psychiatrie Přednáška na téma Jak probíhají etapy v životě člověka, rodičů a dětí duševně nemocných Beseda na duchovní téma Jak pomáhá víra v životě duševně nemocného V červnu roku 2009 jsme společně s členy sdružení, uživateli, jejich rodiči a za účasti zástupců spolupracujících organizací oslavili již 7. výročí založení ANIMA VIVA o.s. Pohoštění včetně grilovací párty připravili v rámci nácvikových činností uživatelé společně s terapeutkami. V září 2009 jsme se aktivně zúčastnili Dne sociálních služeb pořádaného Odborem sociálních věcí Magistrátu města Opavy. Naše palačinky a pečené výrobky měly velký úspěch a opět se ukázalo, že být nemocný rozhodně neznamená být neschopný! 19

18 Také prosincové Vánoční trhy na náměstí byly pro nás ve znamení nácviku pečení tentokrát to byli kynutí čerti, perníkoví andělé, mikulášci a vánoční balíčky se sušeným ovocem, které přinesly radost mnohým opavským dětem i dospělým. Poradenství v roce dle problematiky v % (graf) 4,2 % 1,7 % 0,2 % 4,2 % 21,5 % 4,8 % Dobrovolnictví a praxe 5,2 % V naší organizaci mají studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol možnost absolvovat odbornou praxi. V roce 2009 bylo těchto praktikantů 13. Do činnosti organizace se v průběhu roku zapojili také celkem 4 dobrovolníci, z toho 3 dobrovolníci pomáhali v Centru ANIMA Opava (výuka němčiny, angličtiny, vedení výtvarného kurzu). 8,5 % 13,8 % 15,3 % 20,6 % sociálně-právní ot. (důchod, dávky, práv. probl., finance) práce a PR bydlení info o nabídce ANIMA VIVA o.s. nemoc volný čas, vzdělávání obecné informace informace o jiných organizacích vztahy (rodina, seznámení) terapie (drogy, alkohol) doprovod Sociální poradna byla v roce 2009 podpořena ze zdrojů: MPSV Statutární město Opava 20 29

19 Počet prezentací a stáží/praxí uskutečněných v roce 2009 Prezentace PL 13 Prezentace ambulance 7 Stáže/praxe v poradně 2 Celkem intervencí 46 Poradenství v roce dle problematiky (četnost kontaktů/intervencí týkající se dané problematiky) Problematika, oblast poradenství Četnost sociálně-právní ot. (důchod, dávky, práv. probl., finance) 174 práce a pracovní rehabilitace 167 bydlení 124 info o nabídce ANIMA VIVA o.s. 112 nemoc 69 volný čas, vzdělávání 42 obecné informace 39 informace o jiných organizacích 34 vztahy (rodina, seznámení) 34 terapie (drogy, alkohol) 14 doprovod 2 Celkem 811 Pracovníci HPP Centra ANIMA Opava v roce 2009 Hana Brňáková Mgr. Darina Hrušková (září prosinec 2009) Bc. Kateřina Jedličková, DiS. Ing. Miroslava Kurowská Bc. Pavla Premusová Eva Ryplová (do 31.března 2009) Ing. Monika Sýkorová (srpen-září 2009) Mgr. Petra Tesařová, DiS. Externí pracovníci DPP Centra ANIMA Opava roce 2009 Mgr. Ivan Domes Mgr. Nina Grossmannová MUDr. Petr Taraba Centrum ANIMA Opava bylo v roce 2009 podpořeno z následujících zdrojů: MPSV Statutární město Opava Nadace OKD Moravskoslezský kraj Krajský úřad Nadace ČEZ 28 21

20 V rámci Opavy a blízkého okolí příp. také doprovod k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, azylový dům, zaměstnavatel, banka aj.) Prezentace pro oddělení PL zabývající se terapiía doléčováním psychóz (před. odd. 17 C, 17 B, 13, 19, 9) a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě Pracovníci Sociální poradny HPP Mgr. Petra Tesařová, DiS. Sociální pracovnice Pracovníci Sociální poradny DPP Mgr. Michal Nosek Externí poradce v právní problematice Kontaktní dny Pondělí a středa / 9-12 a hodin Počet uživatelů poradenských služeb a počet kontaktů / intervencí s nimi uskutečněných za rok 2009 Celkový počet osob hledajících poradenskou pomoc nebo informace 120 z toho ženy 59 z toho muži 61 Celkem kontaktů 108 Celkem intervencí

21 Poskytované služby: Poradenství v oblasti sociálně-právní (informování o nárocích a pomoc s vyřízením sociálních dávek, pomoc s orientací v systému sociálního, důchodového a zdravotního pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, aj.) Ve spolupráci s externím právníkem také právní poradenství spojené s dalšími oblastmi níže vyjmenovanými Pracovní poradenství (orientace v pracovněprávních záležitostech, informace o podpoře v nezaměstnanosti, zdrojích dostupných pro hledání práce, pomoc s vyhledáním pracovního místa, pomoc s tvorbou pracovních podkladů pro ucházení se o místo životopis, žádost o místo, založení ové schránky a práce s el. poštou aj., informace k zaměstnávání OZP) Poradenství spojené s řešením situace bydlení Poradenství k řešení nepříznivé finanční situace (dluhové problematika) Poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, využití volného času Poradenství v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie) Zprostředkování návazných služeb ANIMA VIVA o. s. (Opava, Ostrava) Pomoc při jednání s úřady, uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zprostředkování kontaktů a informací o navazujících službách jiných poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA o. s. je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním nebo přetrvávajícími psychickými obtížemi, dále jejich rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace. Sociální poradenství je poskytováno s působností v Moravskoslezském kraji

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

ANIMA VIVA o. s. Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle.

ANIMA VIVA o. s. Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANIMA VIVA o. s. Obsah Slovo úvodem.....3 Základní údaje o organizaci.....5 Poslání, cíle, zásady a cílové skupiny.....7 Pracovníci sdružení... 10 Události v roce 2008... 11 Motto:

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

PROJEKT OP RLZ, 2. výzva

PROJEKT OP RLZ, 2. výzva PROJEKT OP RLZ, 2. výzva CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ CENTRA DENNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření 3.2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Doba trvání projektu: září 2006 červen

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Sociální poradna (v areálu Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 88) - poradenská a informativní činnosti

Sociální poradna (v areálu Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 88) - poradenská a informativní činnosti Popis realizace poskytování sociální služby Pracoviště: Kafárna Sociální služba: sociální rehabilitace Obecné informace o organizaci Kafárna je jedním ze čtyř pracovišť občanského sdružení ANIMA VIVA o.s.,

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANIMA VIVA o.s. Obsah Slovo úvodem.....3 Základní údaje o organizaci.....5 Poslání, cílová skupina.....7 Pracovníci sdružení.....9 Změny v r.2007 10 Pracoviště Sociální poradna... 11

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Úvodní slovo NA CESTU SE DEJ! "Veď mne dál, cesto má...," zpívá Pavel Bobek v jedné ze svých písní. Každý z nás má svou životní cestu, tomu pevně věřím. Někdy se však stane, že nám naši životní dráhu zkříží

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í A N I M A O P A V A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ NÁZEV ORGANIZACE : Občanské sdružení ANIMA Opava IČO : 265 91 014 REGISTRACE MV : 29.04.2002

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: RÚT Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 1101, 738 01 Frýdek-Místek PŘÍLOHA č. 1: POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Co je podporované vzdělávání?

Co je podporované vzdělávání? Co je podporované vzdělávání? Podporované vzdělávání (dále PV) je služba pro lidi s psychickými problémy nebo duševním onemocněním, jejich blízké a pedagogické pracovníky, která je poskytována prostřednictvím

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický

Působení organizace. Olomoucký, Moravskoslezský, Praha, Královéhradecký, Jihomoravský, Liberecký, Středočeský, Pardubický ROMODROM o.p.s Historie organizace Romodrom o.s. bylo založeno v roce 2001 na popud předsedkyně sdružení Marie Gailové v souvislosti s řešením kauzy "Cihelna". V roce 2000 nastoupila p. Gailová na místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2011 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina

Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina Popis realizace sociálních služeb FOKUS Vysočina zpracováno pro účely registrace sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. 78-79 v únoru 2007 STŘEDISKO PELHŘIMOV Odborné sociální poradenství Pelhřimov

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Občanské sdružení Mana, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Občanské sdružení Mana, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení Mana, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Děkujeme za přízeň... PSYCHOSOCIÁLNÍ CENTRUM Rok 2012 znamenal pro Psychosociální centrum Mana především návrat do doby před realizací projektu Kairos,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012

Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 Zařízení sociální intervence Kladno Terapeutická komunita Výroční zpráva 2012 ÚVODNÍ ČÁST Na úvod si dovolujeme připomenout, kdo jsme a jaký je cíl naší činnosti. Základním cílem poskytované služby je

Více