Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing"

Transkript

1 Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing 3

2 ANIMA VIVA o.s. děkuje: Všem, kteří v roce 2009 přispěli k zachování služeb, které poskytujeme. Všem, kteří nás podpořili v naší práci, protože chápou její smysl. Všem, kteří nám v roce 2009 jakkoliv pomohli nebo nás podpořili. Všem spolupracujícím organizacím, se kterými se společně snažíme poskytovat pomoc, podporu a radu lidem s duševním onemocněním. 4 45

3 Seznam spolupracujích organizací: Astrid, o.p.s. CRPDZ, Ostrava Dům duševního zdraví, Ostrava Charita Opava Charita Ostrava FOKUS Opava Ilona Vítková Komunitní plánování města Opavy Komunitní plánování města Ostravy Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava Krizové centrum Ostrava, o.s. MENS SANA, Ostrava Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, Praha Nadace ČEZ Nadace OKD O.s. Ester Javorník/ Zálesí Projekt Pavučina (podpora rehabilitace a resocializace duševně nemocných lidí) Ostrava Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrické a psychologické ambulance: MUDr. Bílková, MUDr. Procházka, MUDr. Martinů, Mgr. Grossmannová, MUDr. Kušnír, PhDr. Koláčková, Mgr. Domes, MUDr. Rampáček, MUDr. Tatarko, MUDr. Taraba, MUDr. Václavek, MUDr. Beránková, MUDr. Bosák, MUDr. Dobrá, MUDr. Dušková, MUDr. Hlavinka, MUDr. Javůrek, MUDr. Kozar, MUDr. Staňková, MUDr. Starý, MUDr. Stroupková, MUDr. Turková a další. Slezská nemocnice v Opavě Statutární město Opava Statutární město Ostrava ÚMOb Ostrava Jih ÚMOb Ostrava Poruba Úřady práce Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín Obsah Obsah 5 Slovo úvodem 6 ANIMA VIVA o.s. 9 Centrum Anima Opava 13 Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 23 Klub Kafe Ostrava 31 Kafárna 37 Zpráva o hospodaření za rok Seznam spolupracujích organizací 44 ANIMA VIVA o.s. děkuje

4 Úvodní slovo Dostává se Vám do rukou výroční zpráva našeho sdružení za rok 2009 jako pozitivní informace o tom, že v organizaci ANIMA VIVA o.s. se stále něco děje! Na našich ostravských pracovištích jsme se zapojili do projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, což je dobrá zpráva pro stávající i budoucí uživatele služby sociální rehabilitace v tomto regionu. Díky účasti na tomto projektu se nám dostává prostor k tomu, abychom se v budoucím období nemuseli soustřeďovat jen na to, jak naši službu udržet, ale s podporou všech, kteří našemu snažení a práci věří, můžeme přemýšlet a jasně uvažovat o další profesionalizaci a zlepšování naší činnosti. Velký kus cesty jsme za ten rok ušli také na našich opavských pracovištích. Nelze jinak než ocenit osobní nasazení, trpělivost a odvahu vytrvat všech kolegyň, které na palubě lodi Centrum ANIMA Opava proplouvají poměrně neklidnými vodami a přesto neztrácejí víru, že bude lépe a snad již brzy nastane čas, kdy budeme moci upřít své síly především na další rozvoj našich služeb pro uživatele z Opavy a okolí. Jsem přesvědčena, že my všechny holky z ANIMY jsme tým profesionálů a máme co nabídnout. Důkazem mých slov jsou spokojení uživatelé našich služeb. Ani vnitřní život naší organizace není ve znamení stojaté vody, která se časem zakalí. Ve sdružení pracujeme na vnitřní transformaci, která započala schválením nových stanov a organizační struktury Zpráva o hospodaření za rok 2009 Výdaje Kč A/ Provozní náklady ,00 Vybavení (DHIM, DNHIM) ,00 Kancelářské potřeby ,00 Provozní režie ,00 Nájemné a služby s tím spojené ,00 Telekomunikační a poštovní služby ,00 Vzdělávání ,00 Cestovné ,00 Nákup zboží a služeb ,00 Ostatní výdaje ,00 B/ Mzdové náklady ,00 Hrubé mzdy + zdrav a soc. pojištění zam ,00 Výdaje celkem ,00 Příjmy Kč A/ Příjmy z vedlejší činnosti ,00 B/ Příjmy z reklamy a propagace 0.00 C/ Dotace ,00 Dotace MPSV ČR, MM, OKD, ČEZ, MSK ,00 Příspěvky Úřadů práce ,00 D/ Členské příspěvky ,00 E/ Dary fyzických a právnických osob ,00 F/ Příjmy z úroků z vkladu 3.804,00 G/ Ostatní příjmy ,00 Příjmy celkem ,00 Hospodářský výsledek ,

5 ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracoviště Kafárna a Klub Kafe OSTRAVA jsou subdodavateli služby SOCIÁLNÍ REHABILITACE v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji - CZ.1.04/3.1.00/ v období od 9/ /2011. ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracoviště Kafárna a Klub Kafe OSTRAVA děkují za podporu Statutárnímu městu Ostrava. naší Valnou hromadou. Vnitřní změny vnímáme jako nutnost udržení stability naší organizace a nástroj k dosažení našich cílů v příštích letech. ANIMA VIVA o.s. má ve svém logu znak tří vzájemně propojených srdcí. Naše logo má hned několik významů. Vystihuje propojení vztahů mezi našimi pracovníky, našimi uživateli a jejich rodiči, propojení našich pracovišť a v obecné rovině potřebu spolupráce všech subjektů, jejichž posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním. V tomto duchu ANIMA VIVA o.s. vznikla a máme zájem na tom, aby tento duch v našem sdružení nadále setrvával. Uvědomujeme si, že podpora a pomoc osobám s duševním onemocněním a jejich blízkým musí stát na odborných základech, avšak nelze opomenout ani lidský přístup, který je při naší práci nepostradatelný. Všechno, o co se v našem malém sdružení snažíme a co děláme, děláme se srdcem na dlani, upřímně a jak nejlépe dovedeme. Ráda bych tedy touto cestou poděkovala všem svým kolegyním a dobrovolníkům za vykonanou práci. Donátorům, rodičům, pečovatelům a příznivcům ANIMY za finanční i morální podporu. Našim uživatelům chci poděkovat za důvěru, se kterou se na nás obrátili při řešení svých problémů spojených s duševním onemocněním. Našemu sdružení přeji do dalšího období vytrvalost, sílu, odvahu a štěstí na dobré lidi s velkým srdcem, kteří mu pomohou šlapat dál za svým cílem. Bc. Hana Brňáková Statutární zástupkyně ANIMA VIVA o.s. 42 7

6 Pracovnice Kafárny v roce 2009 Jarmila Šťukavcová, DiS Bc. Iveta Lulková Mgr. Darja Šlahorová Další aktivity v roce 2009 Únor návštěva filmového představení Líbáš jako bůh Duben výlet do Opavy (návštěva Animky, velikonočních trhů, bowling) Akce Prolomení ticha Květen barmanská soutěž ve Zlíně den otevřených dveří v opeře MSD oslava výročí založení sdružení v Opavě Červen návštěva v Galerii Chagall J. Saudek, návštěva palačinkárny Srpen výlet do Štramberka Září výlet na Hýlov Listopad návštěva kuželkárny v Porubě 41

7 Bližší informace vám rádi poskytnou zaměstnanci Kafárny přímo v místě poskytování služby. ANIMA VIVA o.s. Statistické údaje Od zahájení provozu Kafárny dne prošlo do konce roku 2009 sociální službou sociální rehabilitace 27 uživatelů. V roce 2009 byla služba poskytnuta 12 uživatelům, z toho 4 mužů, a 8 ženám. V jejich prospěch se uskutečnilo 4352 intervencí a 112 kontaktů. Doposud se podařilo 6 uživatelům, kteří absolvovali v Kafárně v roce 2009 přípravu k práci, získat pracovní uplatnění. Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním v dubnu 2002 pod původním názvem o. s. ANIMA OPAVA. Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. patří od roku 2007 mezi registrované poskytovatele sociálních služeb s působností na území Moravskoslezského kraje s pracovišti v Opavě a Ostravě se zaměřením na oblast poradenství, rehabilitace, vzdělávání, zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a volnočasové aktivity. 40 9

8 Poslání sdružení Posláním sdružení ANIMA VIVA o.s. s působností na území Moravskoslezského kraje je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí, pomáhat lidem s duševním onemocněním při zvládání jejich zapojení do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Cíle sdružení Udržet nebo zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním nabídkou a poskytováním kvalitních sociálních služeb. Podporovat rozvoj sociálních a pracovních schopností a dovedností osob s duševním onemocněním. Podporovat uplatnění osob s duševním onemocněním v osobním a pracovním životě. Umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemné podpory lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci. Přispět k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění veřejností. Základní údaje o sdružení Název: ANIMA VIVA o.s. Registrace MV: , č. registrace VS/1-1/50 504/ 02-R Právní forma: občanské sdružení IČO: Bankovní spojení: / 0300 Sídlo sdružení: Liptovská 1045/ 21, Opava Web: Orgány sdružení Valná hromada Výbor sdružení Revizni komise Sociální služba je individuálně plánována a její průběh vychází ze stanovených cílů. Na jejich splnění uživatelé pracují s podporou odborného personálu. Terapeut sociální rehabilitace dohlíží na plnění zadaných úkolů v rámci pracovního procesu. Sociální pracovnice se stará o dokumentaci uživatelů a je jim nápomocná při řešení jejich sociálních problémů. Na projektu spolupracuje také psycholog. Vždy na závěr měsíce probíhá komunitní setkání všech pracovníků a uživatelů, které se věnuje událostem předešlého období. Cílem sociální služby je dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatelů, kdy nebudou potřebovat podporu sociální služby a připravit uživatele k zapojení se do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí. Další informace o službě: Uživatelé docházejí 2 3x týdně na čtyřhodinové dopolední nebo odpolední služby. Mohou v Kafárně pracovat po dobu jednoho roku a za práci mohou být finančně ohodnoceni prostřednictvím úřadu práce v rámci programu příprava k práci. Dochází tak ke spolupráci s Úřadem práce v Ostravě, Opavě, Karviné a Novém Jičíně. Služba je uživatelům poskytována zdarma. Roční kapacita pracoviště je 12 uživatelů. V prostorách kavárny je možno pořádat různé společenské akce a oslavy. Na pracovišti Kafárna dochází přirozeným způsobem ke kontaktu veřejnosti a lidí s duševním onemocněním. Svým provozem otevřeným veřejnosti napomáhá služba k destigmatizaci duševního onemocnění a zároveň umožňuje uživatelům reálný kontakt se společenským prostředím

9 Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním z území Moravskoslezského kraje ve věku od 19-ti do 64-ti let s diagnózami schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, případně s přidruženými neurotickými poruchami, jejichž sociální a pracovní dovednosti jsou vlivem nemoci oslabeny a mají zájem na své situaci pracovat. Jejich duševní onemocnění není v kombinaci s jiným postižením kromě takového tělesného znevýhodnění, které jim umožní sociální rehabilitaci v prostředí Kafárny vykonávat. Ošetřující psychiatr vstup do sociální rehabilitace doporučil a potvrdil stabilizovaný zdravotní stav. Nabízené činnosti a oblasti možné podpory uživatelů služby: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik péče o domácnost, nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných způsobů komunikace) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. poskytnutí informací potřebných k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby a o návazných sociálních službách) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora k aktivitě návštěvy divadel, kin, výstav, výlety, sportovní aktivity) Výbor sdružení: Hana Brňáková, Mgr. Eva Krestová, Ing. Tomáš Kurowski, Bc. Pavla Premusová, Mgr. Petra Tesařová, Dis. Statutární zástupce/předsedkyně sdružení Hana Brňáková Revizní komise Jarmila Honová, Alexandra Trcková Zaměstnanci ANIMA VIVA o.s. Na činnosti ANIMA VIVA o.s. se v roce 2009 podílelo celkem 16 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 5 zaměstnanců na DPP. V průběhu roku došlo k výměně dvou zaměstnanců. Vzdělání zaměstnanců: 12 zaměstnaců s VŠ vzděláním 1 zaměstnanec s vyšším odborným vzděláním 4 zaměstnaci se středoškolským vzděláním Všechny pracovnice přímé péče splňují požadavky na vzdělání dané Zákonem č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách. Klub rodičů a pečovatelů při ANIMA VIVA o.s. Klub rodičů a pečovatelů se v roce 2009 scházel pod vedením paní Renaty Birtekové v celkovém počtu 12. Rodiče se zapojili nejen do projektu podpořeného Nadací OKD Nejsme na to sami, ale pořádali přátelská setkání nejen v Centru ANIMA Opava, ale i mimo něj. Rovněž se zúčastnili akcí, které pro podporu rodinných příslušníků a osob s duševním onemocněním pořádaly spolupracující organizace (Charita Opava). Zástupci rodičů se pravidelně zúčastňují rodinných komunit, které probíhají na otevřených odděleních Psychiatrické léčebny v Opavě

10 Kafárna Posláním Kafárny je poskytovat lidem s duševním onemocněním sociální rehabilitaci za účelem dosažení jejich soběstačnosti při zvládání péče o vlastní osobu, o domácnost a zvýšení možnosti zapojení do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí. Sociální rehabilitace je realizována v prostorách veřejně přístupné kavárny v Ostravě-Porubě, respektuje individuální potřeby uživatelů služby a usiluje o návrat osob s duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. 37

11 Centrum ANIMA Opava Činnost Centra ANIMA Opava se datuje od Nachází se v Opavě-Kylešovicích, na Liptovské ulici 21. Centrum poskytuje služby lidem s duševním onemocněním, jejich pečovatelům a rodinným příslušníkům. Centrum ANIMA Opava (CAO) patří mezi registrované poskytovatele sociálních služeb na Opavsku. CAO poskytuje službu sociální rehabilitace, jejímž cílem je připravit uživatele na samostatný život. V rámci sociální rehabilitace je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, vzdělávací a aktivizační činnosti a svépomocné aktivity. Smyslem těchto aktivit je stabilizace zdravotního stavu, nácvik základních dovedností potřebných pro běžný život a vytváření nových sociálních kontaktů. 13

12 Statistické údaje za službu sociální rehabilitace poskytovanou Centrem ANIMA Opava Počet uživatelů: 81 Počet intervencí: 4321 Počet kontaktů: 212 Počet návštěv uživatelů v aktivitách: Hlavní aktivity probíhající v CAO: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu Prostřednictvím této aktivity dochází k obnovování a upevňování pracovních a sociálních dovedností lidí s duševním onemocněním. Cílem je pomoci uživateli naučit se základní činnosti, které potřebuje pro běžný život a zároveň také zvýšit jeho šance na pracovní uplatnění. Pod vedením terapeuta probíhá nácvik : úklidových prací nakupování vaření a pečení praní a žehlení prádla, včetně drobných oprav oděvů zahradních prací drobných údržbářských prací Nácvik probíhá formou čtyřhodinových směn 1 x 2 týdně maximálně po dobu jednoho roku. V rámci nácviku dovedností probíhal v Centru ANIMA Opava poradenský program ve spolupráci s Úřadem práce Opava. Po absolvování tohoto poradenského programu přestoupili někteří uživatelé na přípravu k práci v Kavárně ANIMKA. Pracovníci KKO v roce 2009 Mgr. Eva Krestová Mgr. Naděžda Šňupárková (do ) Blanka Nálepová (od ) Kateřina Morysová Další aktivity v roce 2009 Duben výlet do Opavy (návštěva Animky, velikonočních trhů, bowling) akce Prolomení ticha Květen barmanská soutěž ve Zlíně Červen návštěva v Galerii Chagall J. Saudek, návštěva palačinkárny Červenec návštěva ZOO Srpen výlet do Štramberka Září výlet na Hýlov Listopad návštěva kuželkárny v Porubě, návštěva Kafárny 14 35

13 Svým provozem otevřeným veřejnosti napomáhá k destigmatizaci duševního onemocnění a zároveň umožňuje uživatelům reálný kontakt se společenským prostředím. Statistické údaje Od zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava prošlo do konce roku 2009 sociální službou sociální rehabilitace 81 uživatelů. V roce 2009 byla služba poskytnuta 19 uživatelům, z toho 8 mužů a 11 ženám. V jejich prospěch se uskutečnilo 3769 intervencí a 58 kontaktů. Z celkové počtu pokračovalo 8 uživatelů na přípravě k práci v Kafárně. Doposud se podařilo z celkového počtu 2 uživatelům uplatnit v chráněných dílnách a 1 uživateli získat pracovní místo. Nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny Jedná se o tréninkovou kavárnu ANIMKA, která je umístěna v prostorách Centra ANIMA Opava. Provoz kavárny odpovídá potřebám a možnostem uživatelů, vždy je přítomen terapeut jako pomoc a podpora. Současně mají uživatelé možnost zkusit si pracovní činnost v téměř reálném prostředí a uvědomit si své možnosti a schopnosti. Dochází zde ke kontaktu s běžným světem a organizace tak přispívá k destigmatizaci duševně nemocných lidí. Příprava k práci V roce 2009 pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Opavě v rámci programu Příprava k práci. Tato aktivita umožňuje uživatelům zvýšit své možnosti uplatnění se na trhu práce a to jednak vedením k větší samostatnosti, zodpovědnosti a k aktivnímu přístupu k životu, jednak nácvikem konkrétních pracovních činností. Program trvá 1 rok a zúčastnilo se ho celkem 6 uživatelů, 1 uživatelka pokračovala v přípravě k práci na ZŠ Boženy Němcové v Opavě, které tímto sdružení děkuje za ochotu a vstřícnost

14 Vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity příspívají především ke zlepšování a upevňování psychických a sociálních dovedností lidí s duševním onemocněním. Pomáhají uživatelům zlepšovat paměť, schopnost soustředění, logického myšlení, podporují uživatele v práci v kolektivu. V rámci vzdělávacích aktivit mohli uživatelé navštěvovat tyto kurzy: výuka PC výuka němčiny výuka angličtiny Aktivizační činnosti Aktivizační činností umožňují uživatelům aktivní prožívání volného času a napomáhají k jejich sociální integraci. Podporují uživatele ve zlepšování motoriky a sociálních dovedností jako jsou navazování kontaktů, schopnost komunikace apod. výtvarný kurz plavání výlety ANIMA BOURÁ BARIÉRY aneb k zaměstnání vstup volný! Pod výše uvedeným názvem byla v červenci 2009 započata realizace projektu podpořeného Moravskoslezským krajem, odborem sociálních věcí v rámci vyhlášeného dotačního programu KPVP 2/09 Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce a to formou podporovaného zaměstnávání. Projekt byl časově omezen a trval od července do prosince Cílem projektu bylo umístit uživatele sociální rehabilitace Záměrem této sociální služby je aktivizovat sociální i pracovní schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním, podpořit jejich návrat do reálných pracovních podmínek a omezit sociální izolovanost, která vyplývá z jejich onemocnění. Další informace o službě: Pracovní rehabilitace probíhá formou čtyřhodinových služeb 1 3x týdně, ve všední dny od 8.00 do hod podle náplně práce jednotlivých služeb. První měsíc je adaptační dobou. Uživateli této sociální služby mohou být lidé s duševním onemocněním nejdéle po dobu jednoho roku. Vykonaná práce není finančně odměňována, uživatelé zde dostávají zdarma oběd a nealkoholické nápoje. Služba je uživatelům poskytována zdarma. Roční kapacita pracoviště je 20 uživatelů. Pokračuje spolupráce s Úřadem práce v Ostravě, Novém Jičíně, Opavě, Frýdku-Místku a Karviné na základě 72 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Po absolvování sociální rehabilitace mohou přestoupit někteří uživatelé na přípravu k práci, která je nabízena uživatelům na pracovišti Kafárna a umožňuje zvýšit pravděpodobnost následného uplatnění na trhu práce. Na pracovišti dochází také ke spolupráci s pracovníky Charity Ostrava, kteří provozují služby pro seniory a pro matky s dětmi. Naše organizace poskytuje klientům Domovinky a zaměstnancům Charity obědy a zajišťuje úklidové práce ve společných prostorách. Na různé akce nebo vernisáže, které se v prostorách budovy konají, je připravováno občerstvení nebo rauty. Přirozeným způsobem tak dochází ke kontaktu veřejnosti a lidí s duševním onemocněním

15 Cílovou skupinou služby jsou lidé s diagnostikovaným duševním onemocněním z území Moravskoslezského kraje ve věku od 19-ti do 64-ti let. Jejich onemocnění není v kombinaci s jiným postižením kromě takového tělesného znevýhodnění, které jim umožní sociální rehabilitaci v prostředí Klubu Kafe Ostrava vykonávat. Vstup do sociální rehabilitace je doporučen ošetřujícím psychiatrem. Nabízené činnosti a oblasti možné podpory uživatelů služby: S podporou terapeutů sociální rehabilitace a dalších odborných profesionálů zde probíhá obnovování sociálních a pracovních dovedností, jejichž nácvik probíhá v prostorách kavárny jídelny a ve společných prostorách celé budovy. Uživatelé se pod vedením terapeuta zaučují v pomocných pracích, které zahrnují úklidové práce, pomocné práce v kuchyni, obsluhu hostů, přípravu nápojů a přijímání plateb hostů. Probíhá také nácvik činností potřebných k samostatnému bydlení a péči o domácnost (nákupy, žehlení). Sociální služba je individuálně plánována a její průběh vychází ze stanovených cílů. Na jejich splnění uživatelé pracují s podporou odborného personálu. Terapeut sociální rehabilitace dohlíží na plnění zadaných úkolů v rámci pracovního procesu. Sociální pracovnice se stará o dokumentaci uživatelů a je jim nápomocná při řešení jejich sociálních problémů. Na projektu spolupracuje také psycholog. Vždy na závěr měsíce probíhá komunitní setkání všech pracovníků a uživatelů, které se věnuje událostem předešlého období. Zhruba jednou měsíčně jsou pořádány společné mimopracovní aktivity, jedná se např. o výlety, návštěvy divadla či kina. v rámci programu podporovaného zaměstnávání na otevřený trh práce s ohledem na skutečné možnosti a schopnosti zájemců z řad uživatelů služby sociální rehabilitace. V rámci projektu byla vytvořena Databáze zaměstnavatelů primárně orientovaná na potenciální zaměstnavatele z řad příspěvkových organizací zřízených krajem a obcí. Za dobu trvání projektu bylo osloveno 30 organizací a subjektů a dle stanovených kvantitativních cílů projektu byla jedna uživatelka umístěna na pracovní pozici na ZŠ Boženy Němcové v Opavě (viz informace výše). V rámci závěrečného hodnocení projektu byla zpracována studie mapující možnosti cílové skupiny osob s duševním onemocněním při hledání pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Zpráva rovněž zachycuje přístup organizací k zaměstnávání osob s tímto zdravotním znevýhodněním. Studie tvořila součást závěrečné zprávy projektu a byla poskytnuta Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Realizaci tohoto projektu hodnotíme v rámci daných možností jako úspěšnou a rádi bychom na ni navázali v následných projektech, jelikož možnost získat práci vnímáme jako jednu z priorit našich uživatelů. Svépomocné aktivity V Centru ANIMA Opava probíhají setkání rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním. Tyto aktivity probíhají samostatně vedle poskytování služby sociální rehabilitace. NEJSME NA TO SAMI! V roce 2009 jsme byli podpořeni Nadací OKD a pro rodiče a pečovatele se tak rozběhl projekt s názvem 32 17

16 Nejsme na to sami!. Realizace projektu je vedena ve dvou liniích: Aktivita s názvem 15 statečných Jedná se o uzavřenou skupinu vedenou odborníkem (psychologem). Hlavní náplní této skupinové aktivity je psychická podpora rodičů a pečovatelů při osobním zvládání životních situací, které s sebou přináší duševní onemocnění rodinného příslušníka. Cílem setkání ve skupině je upevnění psychických sil a posílení sebevědomí rodičů a pečovatelů, pomoc při zvládání permanentní stresové zátěže při péči o své blízké. Účast rodičů ve skupině slouží rovněž jako prevence jejich psychického vyčerpání při péči o své blízké. Realizace projektové aktivity započala v září 2009 a do prosince proběhlo 8 setkání v počtu dvanácti účastníků. Aktivita s názvem V Animce o všem, co Vás zajímá... Tato aktivita pomáhá rodičům a pečovatelům získat informace, které je podpoří a usnadní jim orientaci v situacích, které je při péči o své blízké potkávají. Jedná se o přednáškovou činnost odborníků z řad lékařů, psychologů, sociálních pracovníků dle předem stanovených témat, která přímo souvisejí s problematikou duševního onemocnění (úskalí nemoci, komunikace v rodině, syndrom vyhoření, orientace v problematice bydlení, zaměstnávání, sociálních dávek, informovanost o službách následné péče aj.). Tato aktivita proběhla od září do prosince celkem třikrát v počtu 26 účastníků. Projektové aktivity dle harmonogramu projektu budou pokračovat v realizaci do Klub Kafe Ostrava Klub Kafe Ostrava je pracovištěm, které bylo založeno a nachází se v Ostravě-Zábřehu. V prostorách veřejně přístupné kavárny jídelny je poskytována sociální služba sociální rehabilitace

17 V roce 2009 pomohla Nadace ČEZ významně podpořit činnost Centra ANIMA Opava nadačním příspěvkem ve výši Kč a pomohla tak zajistit režijní náklady spojené s poskytováním služby sociální rehabilitace. DĚKUJEME!!! Výčet akcí a výletů Centra ANIMA Opava Návštěva pracoviště Kafárna v Ostravě-Porubě spojená s turnajem v kuželkách Turnaj v minigolfu Volejbal Výlet údolím Raduňky Výlet do Hradce nad Moravicí Turnaj v bowlingu Výlet do arboreta v Novém Dvoře Návštěva velikonočních trhů v Opavě Vánoční posezení s uživateli, rodiči a pečovateli Beseda o 30. konferenci sociální psychiatrie Přednáška na téma Jak probíhají etapy v životě člověka, rodičů a dětí duševně nemocných Beseda na duchovní téma Jak pomáhá víra v životě duševně nemocného V červnu roku 2009 jsme společně s členy sdružení, uživateli, jejich rodiči a za účasti zástupců spolupracujících organizací oslavili již 7. výročí založení ANIMA VIVA o.s. Pohoštění včetně grilovací párty připravili v rámci nácvikových činností uživatelé společně s terapeutkami. V září 2009 jsme se aktivně zúčastnili Dne sociálních služeb pořádaného Odborem sociálních věcí Magistrátu města Opavy. Naše palačinky a pečené výrobky měly velký úspěch a opět se ukázalo, že být nemocný rozhodně neznamená být neschopný! 19

18 Také prosincové Vánoční trhy na náměstí byly pro nás ve znamení nácviku pečení tentokrát to byli kynutí čerti, perníkoví andělé, mikulášci a vánoční balíčky se sušeným ovocem, které přinesly radost mnohým opavským dětem i dospělým. Poradenství v roce dle problematiky v % (graf) 4,2 % 1,7 % 0,2 % 4,2 % 21,5 % 4,8 % Dobrovolnictví a praxe 5,2 % V naší organizaci mají studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol možnost absolvovat odbornou praxi. V roce 2009 bylo těchto praktikantů 13. Do činnosti organizace se v průběhu roku zapojili také celkem 4 dobrovolníci, z toho 3 dobrovolníci pomáhali v Centru ANIMA Opava (výuka němčiny, angličtiny, vedení výtvarného kurzu). 8,5 % 13,8 % 15,3 % 20,6 % sociálně-právní ot. (důchod, dávky, práv. probl., finance) práce a PR bydlení info o nabídce ANIMA VIVA o.s. nemoc volný čas, vzdělávání obecné informace informace o jiných organizacích vztahy (rodina, seznámení) terapie (drogy, alkohol) doprovod Sociální poradna byla v roce 2009 podpořena ze zdrojů: MPSV Statutární město Opava 20 29

19 Počet prezentací a stáží/praxí uskutečněných v roce 2009 Prezentace PL 13 Prezentace ambulance 7 Stáže/praxe v poradně 2 Celkem intervencí 46 Poradenství v roce dle problematiky (četnost kontaktů/intervencí týkající se dané problematiky) Problematika, oblast poradenství Četnost sociálně-právní ot. (důchod, dávky, práv. probl., finance) 174 práce a pracovní rehabilitace 167 bydlení 124 info o nabídce ANIMA VIVA o.s. 112 nemoc 69 volný čas, vzdělávání 42 obecné informace 39 informace o jiných organizacích 34 vztahy (rodina, seznámení) 34 terapie (drogy, alkohol) 14 doprovod 2 Celkem 811 Pracovníci HPP Centra ANIMA Opava v roce 2009 Hana Brňáková Mgr. Darina Hrušková (září prosinec 2009) Bc. Kateřina Jedličková, DiS. Ing. Miroslava Kurowská Bc. Pavla Premusová Eva Ryplová (do 31.března 2009) Ing. Monika Sýkorová (srpen-září 2009) Mgr. Petra Tesařová, DiS. Externí pracovníci DPP Centra ANIMA Opava roce 2009 Mgr. Ivan Domes Mgr. Nina Grossmannová MUDr. Petr Taraba Centrum ANIMA Opava bylo v roce 2009 podpořeno z následujících zdrojů: MPSV Statutární město Opava Nadace OKD Moravskoslezský kraj Krajský úřad Nadace ČEZ 28 21

20 V rámci Opavy a blízkého okolí příp. také doprovod k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, azylový dům, zaměstnavatel, banka aj.) Prezentace pro oddělení PL zabývající se terapiía doléčováním psychóz (před. odd. 17 C, 17 B, 13, 19, 9) a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě Pracovníci Sociální poradny HPP Mgr. Petra Tesařová, DiS. Sociální pracovnice Pracovníci Sociální poradny DPP Mgr. Michal Nosek Externí poradce v právní problematice Kontaktní dny Pondělí a středa / 9-12 a hodin Počet uživatelů poradenských služeb a počet kontaktů / intervencí s nimi uskutečněných za rok 2009 Celkový počet osob hledajících poradenskou pomoc nebo informace 120 z toho ženy 59 z toho muži 61 Celkem kontaktů 108 Celkem intervencí

21 Poskytované služby: Poradenství v oblasti sociálně-právní (informování o nárocích a pomoc s vyřízením sociálních dávek, pomoc s orientací v systému sociálního, důchodového a zdravotního pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, aj.) Ve spolupráci s externím právníkem také právní poradenství spojené s dalšími oblastmi níže vyjmenovanými Pracovní poradenství (orientace v pracovněprávních záležitostech, informace o podpoře v nezaměstnanosti, zdrojích dostupných pro hledání práce, pomoc s vyhledáním pracovního místa, pomoc s tvorbou pracovních podkladů pro ucházení se o místo životopis, žádost o místo, založení ové schránky a práce s el. poštou aj., informace k zaměstnávání OZP) Poradenství spojené s řešením situace bydlení Poradenství k řešení nepříznivé finanční situace (dluhové problematika) Poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, využití volného času Poradenství v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie) Zprostředkování návazných služeb ANIMA VIVA o. s. (Opava, Ostrava) Pomoc při jednání s úřady, uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zprostředkování kontaktů a informací o navazujících službách jiných poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA o. s. je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním nebo přetrvávajícími psychickými obtížemi, dále jejich rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace. Sociální poradenství je poskytováno s působností v Moravskoslezském kraji

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANIMA VIVA o.s. Obsah Slovo úvodem.....3 Základní údaje o organizaci.....5 Poslání, cílová skupina.....7 Pracovníci sdružení.....9 Změny v r.2007 10 Pracoviště Sociální poradna... 11

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab

Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Baobab Baobab tě podrží! Úvodní slovo ředitelky Vážení přátelé, naše sdružení v roce 2012 oslavilo již 15 let úspěšného fungování na poli organizací poskytujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY... Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...7 Podpora samostatného bydlení...7 Služby následné péče...8

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 MENS SANA ZDRAVÁ MYSL ZDRAVĚ MYSLET ZDRAVÍ S MYSLÍ ZDRAVÝ SMYSL ZDRAVÍ MYSLÍ ZDRAVĚ SMÝŠLET 2 VIZE Chceme být silnou organizací, která bude vnímána

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více