Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing"

Transkript

1 Motto: Ten nejpomalejší, který neztratil cíl z očí, jde stále ještě rychleji než ten, který bloudí bez cíle. Gotthold Ephraim Leasing 3

2 ANIMA VIVA o.s. děkuje: Všem, kteří v roce 2009 přispěli k zachování služeb, které poskytujeme. Všem, kteří nás podpořili v naší práci, protože chápou její smysl. Všem, kteří nám v roce 2009 jakkoliv pomohli nebo nás podpořili. Všem spolupracujícím organizacím, se kterými se společně snažíme poskytovat pomoc, podporu a radu lidem s duševním onemocněním. 4 45

3 Seznam spolupracujích organizací: Astrid, o.p.s. CRPDZ, Ostrava Dům duševního zdraví, Ostrava Charita Opava Charita Ostrava FOKUS Opava Ilona Vítková Komunitní plánování města Opavy Komunitní plánování města Ostravy Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ostrava Krizové centrum Ostrava, o.s. MENS SANA, Ostrava Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb, Praha Nadace ČEZ Nadace OKD O.s. Ester Javorník/ Zálesí Projekt Pavučina (podpora rehabilitace a resocializace duševně nemocných lidí) Ostrava Psychiatrická léčebna v Opavě Psychiatrické a psychologické ambulance: MUDr. Bílková, MUDr. Procházka, MUDr. Martinů, Mgr. Grossmannová, MUDr. Kušnír, PhDr. Koláčková, Mgr. Domes, MUDr. Rampáček, MUDr. Tatarko, MUDr. Taraba, MUDr. Václavek, MUDr. Beránková, MUDr. Bosák, MUDr. Dobrá, MUDr. Dušková, MUDr. Hlavinka, MUDr. Javůrek, MUDr. Kozar, MUDr. Staňková, MUDr. Starý, MUDr. Stroupková, MUDr. Turková a další. Slezská nemocnice v Opavě Statutární město Opava Statutární město Ostrava ÚMOb Ostrava Jih ÚMOb Ostrava Poruba Úřady práce Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín Obsah Obsah 5 Slovo úvodem 6 ANIMA VIVA o.s. 9 Centrum Anima Opava 13 Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 23 Klub Kafe Ostrava 31 Kafárna 37 Zpráva o hospodaření za rok Seznam spolupracujích organizací 44 ANIMA VIVA o.s. děkuje

4 Úvodní slovo Dostává se Vám do rukou výroční zpráva našeho sdružení za rok 2009 jako pozitivní informace o tom, že v organizaci ANIMA VIVA o.s. se stále něco děje! Na našich ostravských pracovištích jsme se zapojili do projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji, což je dobrá zpráva pro stávající i budoucí uživatele služby sociální rehabilitace v tomto regionu. Díky účasti na tomto projektu se nám dostává prostor k tomu, abychom se v budoucím období nemuseli soustřeďovat jen na to, jak naši službu udržet, ale s podporou všech, kteří našemu snažení a práci věří, můžeme přemýšlet a jasně uvažovat o další profesionalizaci a zlepšování naší činnosti. Velký kus cesty jsme za ten rok ušli také na našich opavských pracovištích. Nelze jinak než ocenit osobní nasazení, trpělivost a odvahu vytrvat všech kolegyň, které na palubě lodi Centrum ANIMA Opava proplouvají poměrně neklidnými vodami a přesto neztrácejí víru, že bude lépe a snad již brzy nastane čas, kdy budeme moci upřít své síly především na další rozvoj našich služeb pro uživatele z Opavy a okolí. Jsem přesvědčena, že my všechny holky z ANIMY jsme tým profesionálů a máme co nabídnout. Důkazem mých slov jsou spokojení uživatelé našich služeb. Ani vnitřní život naší organizace není ve znamení stojaté vody, která se časem zakalí. Ve sdružení pracujeme na vnitřní transformaci, která započala schválením nových stanov a organizační struktury Zpráva o hospodaření za rok 2009 Výdaje Kč A/ Provozní náklady ,00 Vybavení (DHIM, DNHIM) ,00 Kancelářské potřeby ,00 Provozní režie ,00 Nájemné a služby s tím spojené ,00 Telekomunikační a poštovní služby ,00 Vzdělávání ,00 Cestovné ,00 Nákup zboží a služeb ,00 Ostatní výdaje ,00 B/ Mzdové náklady ,00 Hrubé mzdy + zdrav a soc. pojištění zam ,00 Výdaje celkem ,00 Příjmy Kč A/ Příjmy z vedlejší činnosti ,00 B/ Příjmy z reklamy a propagace 0.00 C/ Dotace ,00 Dotace MPSV ČR, MM, OKD, ČEZ, MSK ,00 Příspěvky Úřadů práce ,00 D/ Členské příspěvky ,00 E/ Dary fyzických a právnických osob ,00 F/ Příjmy z úroků z vkladu 3.804,00 G/ Ostatní příjmy ,00 Příjmy celkem ,00 Hospodářský výsledek ,

5 ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracoviště Kafárna a Klub Kafe OSTRAVA jsou subdodavateli služby SOCIÁLNÍ REHABILITACE v rámci projektu Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji - CZ.1.04/3.1.00/ v období od 9/ /2011. ANIMA VIVA o.s. a její ostravská pracoviště Kafárna a Klub Kafe OSTRAVA děkují za podporu Statutárnímu městu Ostrava. naší Valnou hromadou. Vnitřní změny vnímáme jako nutnost udržení stability naší organizace a nástroj k dosažení našich cílů v příštích letech. ANIMA VIVA o.s. má ve svém logu znak tří vzájemně propojených srdcí. Naše logo má hned několik významů. Vystihuje propojení vztahů mezi našimi pracovníky, našimi uživateli a jejich rodiči, propojení našich pracovišť a v obecné rovině potřebu spolupráce všech subjektů, jejichž posláním je pomáhat lidem s duševním onemocněním. V tomto duchu ANIMA VIVA o.s. vznikla a máme zájem na tom, aby tento duch v našem sdružení nadále setrvával. Uvědomujeme si, že podpora a pomoc osobám s duševním onemocněním a jejich blízkým musí stát na odborných základech, avšak nelze opomenout ani lidský přístup, který je při naší práci nepostradatelný. Všechno, o co se v našem malém sdružení snažíme a co děláme, děláme se srdcem na dlani, upřímně a jak nejlépe dovedeme. Ráda bych tedy touto cestou poděkovala všem svým kolegyním a dobrovolníkům za vykonanou práci. Donátorům, rodičům, pečovatelům a příznivcům ANIMY za finanční i morální podporu. Našim uživatelům chci poděkovat za důvěru, se kterou se na nás obrátili při řešení svých problémů spojených s duševním onemocněním. Našemu sdružení přeji do dalšího období vytrvalost, sílu, odvahu a štěstí na dobré lidi s velkým srdcem, kteří mu pomohou šlapat dál za svým cílem. Bc. Hana Brňáková Statutární zástupkyně ANIMA VIVA o.s. 42 7

6 Pracovnice Kafárny v roce 2009 Jarmila Šťukavcová, DiS Bc. Iveta Lulková Mgr. Darja Šlahorová Další aktivity v roce 2009 Únor návštěva filmového představení Líbáš jako bůh Duben výlet do Opavy (návštěva Animky, velikonočních trhů, bowling) Akce Prolomení ticha Květen barmanská soutěž ve Zlíně den otevřených dveří v opeře MSD oslava výročí založení sdružení v Opavě Červen návštěva v Galerii Chagall J. Saudek, návštěva palačinkárny Srpen výlet do Štramberka Září výlet na Hýlov Listopad návštěva kuželkárny v Porubě 41

7 Bližší informace vám rádi poskytnou zaměstnanci Kafárny přímo v místě poskytování služby. ANIMA VIVA o.s. Statistické údaje Od zahájení provozu Kafárny dne prošlo do konce roku 2009 sociální službou sociální rehabilitace 27 uživatelů. V roce 2009 byla služba poskytnuta 12 uživatelům, z toho 4 mužů, a 8 ženám. V jejich prospěch se uskutečnilo 4352 intervencí a 112 kontaktů. Doposud se podařilo 6 uživatelům, kteří absolvovali v Kafárně v roce 2009 přípravu k práci, získat pracovní uplatnění. Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním v dubnu 2002 pod původním názvem o. s. ANIMA OPAVA. Občanské sdružení ANIMA VIVA o.s. patří od roku 2007 mezi registrované poskytovatele sociálních služeb s působností na území Moravskoslezského kraje s pracovišti v Opavě a Ostravě se zaměřením na oblast poradenství, rehabilitace, vzdělávání, zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a volnočasové aktivity. 40 9

8 Poslání sdružení Posláním sdružení ANIMA VIVA o.s. s působností na území Moravskoslezského kraje je poskytovat podporu lidem s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům a osobám blízkým v přijetí života s duševní nemocí, pomáhat lidem s duševním onemocněním při zvládání jejich zapojení do běžného života a zamezit jejich sociálnímu vyloučení. Cíle sdružení Udržet nebo zvýšit kvalitu života osob s duševním onemocněním nabídkou a poskytováním kvalitních sociálních služeb. Podporovat rozvoj sociálních a pracovních schopností a dovedností osob s duševním onemocněním. Podporovat uplatnění osob s duševním onemocněním v osobním a pracovním životě. Umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemné podpory lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci. Přispět k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění veřejností. Základní údaje o sdružení Název: ANIMA VIVA o.s. Registrace MV: , č. registrace VS/1-1/50 504/ 02-R Právní forma: občanské sdružení IČO: Bankovní spojení: / 0300 Sídlo sdružení: Liptovská 1045/ 21, Opava Web: Orgány sdružení Valná hromada Výbor sdružení Revizni komise Sociální služba je individuálně plánována a její průběh vychází ze stanovených cílů. Na jejich splnění uživatelé pracují s podporou odborného personálu. Terapeut sociální rehabilitace dohlíží na plnění zadaných úkolů v rámci pracovního procesu. Sociální pracovnice se stará o dokumentaci uživatelů a je jim nápomocná při řešení jejich sociálních problémů. Na projektu spolupracuje také psycholog. Vždy na závěr měsíce probíhá komunitní setkání všech pracovníků a uživatelů, které se věnuje událostem předešlého období. Cílem sociální služby je dosáhnout takové úrovně soběstačnosti uživatelů, kdy nebudou potřebovat podporu sociální služby a připravit uživatele k zapojení se do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí. Další informace o službě: Uživatelé docházejí 2 3x týdně na čtyřhodinové dopolední nebo odpolední služby. Mohou v Kafárně pracovat po dobu jednoho roku a za práci mohou být finančně ohodnoceni prostřednictvím úřadu práce v rámci programu příprava k práci. Dochází tak ke spolupráci s Úřadem práce v Ostravě, Opavě, Karviné a Novém Jičíně. Služba je uživatelům poskytována zdarma. Roční kapacita pracoviště je 12 uživatelů. V prostorách kavárny je možno pořádat různé společenské akce a oslavy. Na pracovišti Kafárna dochází přirozeným způsobem ke kontaktu veřejnosti a lidí s duševním onemocněním. Svým provozem otevřeným veřejnosti napomáhá služba k destigmatizaci duševního onemocnění a zároveň umožňuje uživatelům reálný kontakt se společenským prostředím

9 Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním z území Moravskoslezského kraje ve věku od 19-ti do 64-ti let s diagnózami schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, případně s přidruženými neurotickými poruchami, jejichž sociální a pracovní dovednosti jsou vlivem nemoci oslabeny a mají zájem na své situaci pracovat. Jejich duševní onemocnění není v kombinaci s jiným postižením kromě takového tělesného znevýhodnění, které jim umožní sociální rehabilitaci v prostředí Kafárny vykonávat. Ošetřující psychiatr vstup do sociální rehabilitace doporučil a potvrdil stabilizovaný zdravotní stav. Nabízené činnosti a oblasti možné podpory uživatelů služby: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (např. nácvik péče o domácnost, nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. nácvik chování v různých společenských situacích, nácvik běžných způsobů komunikace) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. poskytnutí informací potřebných k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby a o návazných sociálních službách) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora k aktivitě návštěvy divadel, kin, výstav, výlety, sportovní aktivity) Výbor sdružení: Hana Brňáková, Mgr. Eva Krestová, Ing. Tomáš Kurowski, Bc. Pavla Premusová, Mgr. Petra Tesařová, Dis. Statutární zástupce/předsedkyně sdružení Hana Brňáková Revizní komise Jarmila Honová, Alexandra Trcková Zaměstnanci ANIMA VIVA o.s. Na činnosti ANIMA VIVA o.s. se v roce 2009 podílelo celkem 16 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a 5 zaměstnanců na DPP. V průběhu roku došlo k výměně dvou zaměstnanců. Vzdělání zaměstnanců: 12 zaměstnaců s VŠ vzděláním 1 zaměstnanec s vyšším odborným vzděláním 4 zaměstnaci se středoškolským vzděláním Všechny pracovnice přímé péče splňují požadavky na vzdělání dané Zákonem č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách. Klub rodičů a pečovatelů při ANIMA VIVA o.s. Klub rodičů a pečovatelů se v roce 2009 scházel pod vedením paní Renaty Birtekové v celkovém počtu 12. Rodiče se zapojili nejen do projektu podpořeného Nadací OKD Nejsme na to sami, ale pořádali přátelská setkání nejen v Centru ANIMA Opava, ale i mimo něj. Rovněž se zúčastnili akcí, které pro podporu rodinných příslušníků a osob s duševním onemocněním pořádaly spolupracující organizace (Charita Opava). Zástupci rodičů se pravidelně zúčastňují rodinných komunit, které probíhají na otevřených odděleních Psychiatrické léčebny v Opavě

10 Kafárna Posláním Kafárny je poskytovat lidem s duševním onemocněním sociální rehabilitaci za účelem dosažení jejich soběstačnosti při zvládání péče o vlastní osobu, o domácnost a zvýšení možnosti zapojení do chráněného nebo otevřeného pracovního prostředí. Sociální rehabilitace je realizována v prostorách veřejně přístupné kavárny v Ostravě-Porubě, respektuje individuální potřeby uživatelů služby a usiluje o návrat osob s duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. 37

11 Centrum ANIMA Opava Činnost Centra ANIMA Opava se datuje od Nachází se v Opavě-Kylešovicích, na Liptovské ulici 21. Centrum poskytuje služby lidem s duševním onemocněním, jejich pečovatelům a rodinným příslušníkům. Centrum ANIMA Opava (CAO) patří mezi registrované poskytovatele sociálních služeb na Opavsku. CAO poskytuje službu sociální rehabilitace, jejímž cílem je připravit uživatele na samostatný život. V rámci sociální rehabilitace je uživatelům poskytováno základní sociální poradenství, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, vzdělávací a aktivizační činnosti a svépomocné aktivity. Smyslem těchto aktivit je stabilizace zdravotního stavu, nácvik základních dovedností potřebných pro běžný život a vytváření nových sociálních kontaktů. 13

12 Statistické údaje za službu sociální rehabilitace poskytovanou Centrem ANIMA Opava Počet uživatelů: 81 Počet intervencí: 4321 Počet kontaktů: 212 Počet návštěv uživatelů v aktivitách: Hlavní aktivity probíhající v CAO: Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu Prostřednictvím této aktivity dochází k obnovování a upevňování pracovních a sociálních dovedností lidí s duševním onemocněním. Cílem je pomoci uživateli naučit se základní činnosti, které potřebuje pro běžný život a zároveň také zvýšit jeho šance na pracovní uplatnění. Pod vedením terapeuta probíhá nácvik : úklidových prací nakupování vaření a pečení praní a žehlení prádla, včetně drobných oprav oděvů zahradních prací drobných údržbářských prací Nácvik probíhá formou čtyřhodinových směn 1 x 2 týdně maximálně po dobu jednoho roku. V rámci nácviku dovedností probíhal v Centru ANIMA Opava poradenský program ve spolupráci s Úřadem práce Opava. Po absolvování tohoto poradenského programu přestoupili někteří uživatelé na přípravu k práci v Kavárně ANIMKA. Pracovníci KKO v roce 2009 Mgr. Eva Krestová Mgr. Naděžda Šňupárková (do ) Blanka Nálepová (od ) Kateřina Morysová Další aktivity v roce 2009 Duben výlet do Opavy (návštěva Animky, velikonočních trhů, bowling) akce Prolomení ticha Květen barmanská soutěž ve Zlíně Červen návštěva v Galerii Chagall J. Saudek, návštěva palačinkárny Červenec návštěva ZOO Srpen výlet do Štramberka Září výlet na Hýlov Listopad návštěva kuželkárny v Porubě, návštěva Kafárny 14 35

13 Svým provozem otevřeným veřejnosti napomáhá k destigmatizaci duševního onemocnění a zároveň umožňuje uživatelům reálný kontakt se společenským prostředím. Statistické údaje Od zahájení provozu Klubu Kafe Ostrava prošlo do konce roku 2009 sociální službou sociální rehabilitace 81 uživatelů. V roce 2009 byla služba poskytnuta 19 uživatelům, z toho 8 mužů a 11 ženám. V jejich prospěch se uskutečnilo 3769 intervencí a 58 kontaktů. Z celkové počtu pokračovalo 8 uživatelů na přípravě k práci v Kafárně. Doposud se podařilo z celkového počtu 2 uživatelům uplatnit v chráněných dílnách a 1 uživateli získat pracovní místo. Nácvik dovedností v rámci provozu veřejně přístupné kavárny Jedná se o tréninkovou kavárnu ANIMKA, která je umístěna v prostorách Centra ANIMA Opava. Provoz kavárny odpovídá potřebám a možnostem uživatelů, vždy je přítomen terapeut jako pomoc a podpora. Současně mají uživatelé možnost zkusit si pracovní činnost v téměř reálném prostředí a uvědomit si své možnosti a schopnosti. Dochází zde ke kontaktu s běžným světem a organizace tak přispívá k destigmatizaci duševně nemocných lidí. Příprava k práci V roce 2009 pokračovala spolupráce s Úřadem práce v Opavě v rámci programu Příprava k práci. Tato aktivita umožňuje uživatelům zvýšit své možnosti uplatnění se na trhu práce a to jednak vedením k větší samostatnosti, zodpovědnosti a k aktivnímu přístupu k životu, jednak nácvikem konkrétních pracovních činností. Program trvá 1 rok a zúčastnilo se ho celkem 6 uživatelů, 1 uživatelka pokračovala v přípravě k práci na ZŠ Boženy Němcové v Opavě, které tímto sdružení děkuje za ochotu a vstřícnost

14 Vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity příspívají především ke zlepšování a upevňování psychických a sociálních dovedností lidí s duševním onemocněním. Pomáhají uživatelům zlepšovat paměť, schopnost soustředění, logického myšlení, podporují uživatele v práci v kolektivu. V rámci vzdělávacích aktivit mohli uživatelé navštěvovat tyto kurzy: výuka PC výuka němčiny výuka angličtiny Aktivizační činnosti Aktivizační činností umožňují uživatelům aktivní prožívání volného času a napomáhají k jejich sociální integraci. Podporují uživatele ve zlepšování motoriky a sociálních dovedností jako jsou navazování kontaktů, schopnost komunikace apod. výtvarný kurz plavání výlety ANIMA BOURÁ BARIÉRY aneb k zaměstnání vstup volný! Pod výše uvedeným názvem byla v červenci 2009 započata realizace projektu podpořeného Moravskoslezským krajem, odborem sociálních věcí v rámci vyhlášeného dotačního programu KPVP 2/09 Podpora zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na otevřeném trhu práce a to formou podporovaného zaměstnávání. Projekt byl časově omezen a trval od července do prosince Cílem projektu bylo umístit uživatele sociální rehabilitace Záměrem této sociální služby je aktivizovat sociální i pracovní schopnosti a dovednosti lidí s duševním onemocněním, podpořit jejich návrat do reálných pracovních podmínek a omezit sociální izolovanost, která vyplývá z jejich onemocnění. Další informace o službě: Pracovní rehabilitace probíhá formou čtyřhodinových služeb 1 3x týdně, ve všední dny od 8.00 do hod podle náplně práce jednotlivých služeb. První měsíc je adaptační dobou. Uživateli této sociální služby mohou být lidé s duševním onemocněním nejdéle po dobu jednoho roku. Vykonaná práce není finančně odměňována, uživatelé zde dostávají zdarma oběd a nealkoholické nápoje. Služba je uživatelům poskytována zdarma. Roční kapacita pracoviště je 20 uživatelů. Pokračuje spolupráce s Úřadem práce v Ostravě, Novém Jičíně, Opavě, Frýdku-Místku a Karviné na základě 72 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Po absolvování sociální rehabilitace mohou přestoupit někteří uživatelé na přípravu k práci, která je nabízena uživatelům na pracovišti Kafárna a umožňuje zvýšit pravděpodobnost následného uplatnění na trhu práce. Na pracovišti dochází také ke spolupráci s pracovníky Charity Ostrava, kteří provozují služby pro seniory a pro matky s dětmi. Naše organizace poskytuje klientům Domovinky a zaměstnancům Charity obědy a zajišťuje úklidové práce ve společných prostorách. Na různé akce nebo vernisáže, které se v prostorách budovy konají, je připravováno občerstvení nebo rauty. Přirozeným způsobem tak dochází ke kontaktu veřejnosti a lidí s duševním onemocněním

15 Cílovou skupinou služby jsou lidé s diagnostikovaným duševním onemocněním z území Moravskoslezského kraje ve věku od 19-ti do 64-ti let. Jejich onemocnění není v kombinaci s jiným postižením kromě takového tělesného znevýhodnění, které jim umožní sociální rehabilitaci v prostředí Klubu Kafe Ostrava vykonávat. Vstup do sociální rehabilitace je doporučen ošetřujícím psychiatrem. Nabízené činnosti a oblasti možné podpory uživatelů služby: S podporou terapeutů sociální rehabilitace a dalších odborných profesionálů zde probíhá obnovování sociálních a pracovních dovedností, jejichž nácvik probíhá v prostorách kavárny jídelny a ve společných prostorách celé budovy. Uživatelé se pod vedením terapeuta zaučují v pomocných pracích, které zahrnují úklidové práce, pomocné práce v kuchyni, obsluhu hostů, přípravu nápojů a přijímání plateb hostů. Probíhá také nácvik činností potřebných k samostatnému bydlení a péči o domácnost (nákupy, žehlení). Sociální služba je individuálně plánována a její průběh vychází ze stanovených cílů. Na jejich splnění uživatelé pracují s podporou odborného personálu. Terapeut sociální rehabilitace dohlíží na plnění zadaných úkolů v rámci pracovního procesu. Sociální pracovnice se stará o dokumentaci uživatelů a je jim nápomocná při řešení jejich sociálních problémů. Na projektu spolupracuje také psycholog. Vždy na závěr měsíce probíhá komunitní setkání všech pracovníků a uživatelů, které se věnuje událostem předešlého období. Zhruba jednou měsíčně jsou pořádány společné mimopracovní aktivity, jedná se např. o výlety, návštěvy divadla či kina. v rámci programu podporovaného zaměstnávání na otevřený trh práce s ohledem na skutečné možnosti a schopnosti zájemců z řad uživatelů služby sociální rehabilitace. V rámci projektu byla vytvořena Databáze zaměstnavatelů primárně orientovaná na potenciální zaměstnavatele z řad příspěvkových organizací zřízených krajem a obcí. Za dobu trvání projektu bylo osloveno 30 organizací a subjektů a dle stanovených kvantitativních cílů projektu byla jedna uživatelka umístěna na pracovní pozici na ZŠ Boženy Němcové v Opavě (viz informace výše). V rámci závěrečného hodnocení projektu byla zpracována studie mapující možnosti cílové skupiny osob s duševním onemocněním při hledání pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce. Zpráva rovněž zachycuje přístup organizací k zaměstnávání osob s tímto zdravotním znevýhodněním. Studie tvořila součást závěrečné zprávy projektu a byla poskytnuta Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Realizaci tohoto projektu hodnotíme v rámci daných možností jako úspěšnou a rádi bychom na ni navázali v následných projektech, jelikož možnost získat práci vnímáme jako jednu z priorit našich uživatelů. Svépomocné aktivity V Centru ANIMA Opava probíhají setkání rodičů a pečovatelů o osoby s duševním onemocněním. Tyto aktivity probíhají samostatně vedle poskytování služby sociální rehabilitace. NEJSME NA TO SAMI! V roce 2009 jsme byli podpořeni Nadací OKD a pro rodiče a pečovatele se tak rozběhl projekt s názvem 32 17

16 Nejsme na to sami!. Realizace projektu je vedena ve dvou liniích: Aktivita s názvem 15 statečných Jedná se o uzavřenou skupinu vedenou odborníkem (psychologem). Hlavní náplní této skupinové aktivity je psychická podpora rodičů a pečovatelů při osobním zvládání životních situací, které s sebou přináší duševní onemocnění rodinného příslušníka. Cílem setkání ve skupině je upevnění psychických sil a posílení sebevědomí rodičů a pečovatelů, pomoc při zvládání permanentní stresové zátěže při péči o své blízké. Účast rodičů ve skupině slouží rovněž jako prevence jejich psychického vyčerpání při péči o své blízké. Realizace projektové aktivity započala v září 2009 a do prosince proběhlo 8 setkání v počtu dvanácti účastníků. Aktivita s názvem V Animce o všem, co Vás zajímá... Tato aktivita pomáhá rodičům a pečovatelům získat informace, které je podpoří a usnadní jim orientaci v situacích, které je při péči o své blízké potkávají. Jedná se o přednáškovou činnost odborníků z řad lékařů, psychologů, sociálních pracovníků dle předem stanovených témat, která přímo souvisejí s problematikou duševního onemocnění (úskalí nemoci, komunikace v rodině, syndrom vyhoření, orientace v problematice bydlení, zaměstnávání, sociálních dávek, informovanost o službách následné péče aj.). Tato aktivita proběhla od září do prosince celkem třikrát v počtu 26 účastníků. Projektové aktivity dle harmonogramu projektu budou pokračovat v realizaci do Klub Kafe Ostrava Klub Kafe Ostrava je pracovištěm, které bylo založeno a nachází se v Ostravě-Zábřehu. V prostorách veřejně přístupné kavárny jídelny je poskytována sociální služba sociální rehabilitace

17 V roce 2009 pomohla Nadace ČEZ významně podpořit činnost Centra ANIMA Opava nadačním příspěvkem ve výši Kč a pomohla tak zajistit režijní náklady spojené s poskytováním služby sociální rehabilitace. DĚKUJEME!!! Výčet akcí a výletů Centra ANIMA Opava Návštěva pracoviště Kafárna v Ostravě-Porubě spojená s turnajem v kuželkách Turnaj v minigolfu Volejbal Výlet údolím Raduňky Výlet do Hradce nad Moravicí Turnaj v bowlingu Výlet do arboreta v Novém Dvoře Návštěva velikonočních trhů v Opavě Vánoční posezení s uživateli, rodiči a pečovateli Beseda o 30. konferenci sociální psychiatrie Přednáška na téma Jak probíhají etapy v životě člověka, rodičů a dětí duševně nemocných Beseda na duchovní téma Jak pomáhá víra v životě duševně nemocného V červnu roku 2009 jsme společně s členy sdružení, uživateli, jejich rodiči a za účasti zástupců spolupracujících organizací oslavili již 7. výročí založení ANIMA VIVA o.s. Pohoštění včetně grilovací párty připravili v rámci nácvikových činností uživatelé společně s terapeutkami. V září 2009 jsme se aktivně zúčastnili Dne sociálních služeb pořádaného Odborem sociálních věcí Magistrátu města Opavy. Naše palačinky a pečené výrobky měly velký úspěch a opět se ukázalo, že být nemocný rozhodně neznamená být neschopný! 19

18 Také prosincové Vánoční trhy na náměstí byly pro nás ve znamení nácviku pečení tentokrát to byli kynutí čerti, perníkoví andělé, mikulášci a vánoční balíčky se sušeným ovocem, které přinesly radost mnohým opavským dětem i dospělým. Poradenství v roce dle problematiky v % (graf) 4,2 % 1,7 % 0,2 % 4,2 % 21,5 % 4,8 % Dobrovolnictví a praxe 5,2 % V naší organizaci mají studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol možnost absolvovat odbornou praxi. V roce 2009 bylo těchto praktikantů 13. Do činnosti organizace se v průběhu roku zapojili také celkem 4 dobrovolníci, z toho 3 dobrovolníci pomáhali v Centru ANIMA Opava (výuka němčiny, angličtiny, vedení výtvarného kurzu). 8,5 % 13,8 % 15,3 % 20,6 % sociálně-právní ot. (důchod, dávky, práv. probl., finance) práce a PR bydlení info o nabídce ANIMA VIVA o.s. nemoc volný čas, vzdělávání obecné informace informace o jiných organizacích vztahy (rodina, seznámení) terapie (drogy, alkohol) doprovod Sociální poradna byla v roce 2009 podpořena ze zdrojů: MPSV Statutární město Opava 20 29

19 Počet prezentací a stáží/praxí uskutečněných v roce 2009 Prezentace PL 13 Prezentace ambulance 7 Stáže/praxe v poradně 2 Celkem intervencí 46 Poradenství v roce dle problematiky (četnost kontaktů/intervencí týkající se dané problematiky) Problematika, oblast poradenství Četnost sociálně-právní ot. (důchod, dávky, práv. probl., finance) 174 práce a pracovní rehabilitace 167 bydlení 124 info o nabídce ANIMA VIVA o.s. 112 nemoc 69 volný čas, vzdělávání 42 obecné informace 39 informace o jiných organizacích 34 vztahy (rodina, seznámení) 34 terapie (drogy, alkohol) 14 doprovod 2 Celkem 811 Pracovníci HPP Centra ANIMA Opava v roce 2009 Hana Brňáková Mgr. Darina Hrušková (září prosinec 2009) Bc. Kateřina Jedličková, DiS. Ing. Miroslava Kurowská Bc. Pavla Premusová Eva Ryplová (do 31.března 2009) Ing. Monika Sýkorová (srpen-září 2009) Mgr. Petra Tesařová, DiS. Externí pracovníci DPP Centra ANIMA Opava roce 2009 Mgr. Ivan Domes Mgr. Nina Grossmannová MUDr. Petr Taraba Centrum ANIMA Opava bylo v roce 2009 podpořeno z následujících zdrojů: MPSV Statutární město Opava Nadace OKD Moravskoslezský kraj Krajský úřad Nadace ČEZ 28 21

20 V rámci Opavy a blízkého okolí příp. také doprovod k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, azylový dům, zaměstnavatel, banka aj.) Prezentace pro oddělení PL zabývající se terapiía doléčováním psychóz (před. odd. 17 C, 17 B, 13, 19, 9) a ambulantní psychology a psychiatry v Opavě Pracovníci Sociální poradny HPP Mgr. Petra Tesařová, DiS. Sociální pracovnice Pracovníci Sociální poradny DPP Mgr. Michal Nosek Externí poradce v právní problematice Kontaktní dny Pondělí a středa / 9-12 a hodin Počet uživatelů poradenských služeb a počet kontaktů / intervencí s nimi uskutečněných za rok 2009 Celkový počet osob hledajících poradenskou pomoc nebo informace 120 z toho ženy 59 z toho muži 61 Celkem kontaktů 108 Celkem intervencí

21 Poskytované služby: Poradenství v oblasti sociálně-právní (informování o nárocích a pomoc s vyřízením sociálních dávek, pomoc s orientací v systému sociálního, důchodového a zdravotního pojištění, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, aj.) Ve spolupráci s externím právníkem také právní poradenství spojené s dalšími oblastmi níže vyjmenovanými Pracovní poradenství (orientace v pracovněprávních záležitostech, informace o podpoře v nezaměstnanosti, zdrojích dostupných pro hledání práce, pomoc s vyhledáním pracovního místa, pomoc s tvorbou pracovních podkladů pro ucházení se o místo životopis, žádost o místo, založení ové schránky a práce s el. poštou aj., informace k zaměstnávání OZP) Poradenství spojené s řešením situace bydlení Poradenství k řešení nepříznivé finanční situace (dluhové problematika) Poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, využití volného času Poradenství v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie) Zprostředkování návazných služeb ANIMA VIVA o. s. (Opava, Ostrava) Pomoc při jednání s úřady, uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zprostředkování kontaktů a informací o navazujících službách jiných poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA o. s. je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním nebo přetrvávajícími psychickými obtížemi, dále jejich rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace. Sociální poradenství je poskytováno s působností v Moravskoslezském kraji

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení...

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. ANIMA VIVA o.s. Obsah. Slovo úvodem...3 Základní údaje o organizaci...5 Poslání, cílová skupina...7 Pracovníci sdružení... VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANIMA VIVA o.s. Obsah Slovo úvodem.....3 Základní údaje o organizaci.....5 Poslání, cílová skupina.....7 Pracovníci sdružení.....9 Změny v r.2007 10 Pracoviště Sociální poradna... 11

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 červen 2013 Obsah: Základní údaje o občanském sdružení Poslání, cíle a činnost občanského sdružení Pracovníci sdružení Služba následné péče Pavučina Další aktivity Údaje o hospodaření

Více

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998

FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 FOKUS Opava, o.s. Hradecká 16, 746 01 Opava fokusopava@seznam.cz www.fokusopava.cz +420 553 652 433 +420 723 457 998 Obsah Základní údaje ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

I. Základní údaje o občanském sdružení

I. Základní údaje o občanském sdružení Výroční zpráva 2012 Základní údaje o občanském sdružení I. Základní údaje o občanském sdružení Sídlo sdružení: Nádražní 196 Ostrava 702 00 Telefon: 596 110 882-3 E-mail: Web: Bankovní spojení: krizovecentrum@kriceos.cz

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2014 31. 12. 2014 OBSAH 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2014 1.4 Aktivity interní materiál organizace

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...

Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY... Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...4 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...5 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ...5 PORADENSTVÍ...6 TERÉNNÍ SLUŽBY...7 Podpora samostatného bydlení...7 Služby následné péče...8

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Závěrečná hodnotící zpráva za období 8-12 2009 k projektu

Závěrečná hodnotící zpráva za období 8-12 2009 k projektu Závěrečná hodnotící zpráva za období 8-12 29 k projektu KPVP 2/9 Realizátor projektu: ANIMA VIVA o. s. Liptovská 45/21 747 6 Opava 6 Obsah 1. Obsah a cíl projektu...3 2. Cílová skupina...3 3. Průběh realizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH OBSAH...2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ...3 II. PRACOVNÍCI SDRUŽENÍ...4 III. VZNIK A POSLÁNÍ...4 IV. PROJEKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku

Od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Naše aktuální projekty Individuální projekty kraje Od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2014 naplňuje MENS SANA o.s. jako subdodavatel veřejnou zakázku Individuálního projektu kraje Poskytování služeb podpora samostatného

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Červen 2011 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje,o.s. OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů

Město Třinec. Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec Spolupráce města Třinec a Poradny Ergon při řešení problematiky zadluženosti občanů Město Třinec a spádová oblast Sociodemografická studie města Třinec Sociodemografická studie města Třinec

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Červen 2010 Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje OBSAH 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Pracovníci sdružení 3. Vize projektu Pavučina 4. Projekty

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více