Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.de"

Transkript

1 Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk

2 Přehled učebnic a jejich užití Základní škola t ř í d a v ě k 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Nepovinná výuka Němčina jako 1. cizí jazyk Tamtam Tamburin 1 Tamburin 2 Tamburin 3 Planetino 1 Planetino 2 Planetino 3 Pingpong neu 2 Planet 2 Pingpong neu 3 Planet 3 Němčina na víceletém gymnáziu Pingpong neu 1 Pingpong neu 2 Planet 1 deutsch.com 1 Němčina jako 2. cizí jazyk Planet 1 deutsch.com 1

3 Střední škola 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Němčina jako 1. cizí jazyk maturita (úroveň B2) AusBlick 1 AusBlick 2 Ziel B2/1 em neu 2008 Brückenkurs Ziel B2/2 em neu 2008 Hauptkurs Němčina na víceletém gymnáziu maturita z NJ AusBlick 1 AusBlick 2 B2 Planet 2 deutsch.com 2 Planet 3 deutsch.com 3 B1 B1 Němčina jako 2. cizí jazyk (1. CJ bez návaznosti) maturita (úroveň B1) Delfin 1 Delfin 2 deutsch.com 1 (2) 3 Schritte international 1 (2) - 6 Tangram aktuell A1/1 (A1/2) B1/2 Themen aktuell 1 (2) 3 Zertifikatsband Hueber

4 Vážení přátelé, v letošním roce přichází naše nakladatelství s dalšími díly celé řady loňských novinek: týká se to titulů pro střední školy deutsch.com a Ideen, učebnice pro profesně orientovanou výuku Alltag, Beruf & Co., učebnice pro nejmenší žáky Planetino a nové učebnice pro pokročilé na úrovni Mittelstufe Ziel. Pro ty z Vás, kteří připravujete své žáky na novou maturitu, můžeme doporučit vedle průběžné přípravy obsažené v učebnici deutsch.com také cílenou přípravu v 6. díle učebnice Schritte international (rozšířený slovníček). Z doplňkových materiálů bych Vás ráda upozornila na materiály pro interaktivní tabuli. V katalogu je najdete u učebnic Planet (pro ZŠ) a Schritte international (pro SŠ), ale lze je používat i nezávisle na těchto učebnicích. Stále se rozšiřuje nabídka četby, DVD a CD-ROMů. Vzhledem k omezenému prostoru může být tento katalog pouze výběrem titulů, úplnou nabídku včetně doplňkových materiálů najdete v německém katalogu a na webových stránkách Aktuální informace nově přínáší vedle webových stránek také náš elektronický newsletter. Objednat si ho můžete na naší mailové adrese. V roce 2010 budeme pokračovat v pořádání seminářů pro učitele NJ a těšíme se na Vaši účast. Přeji Vám mnoho úspěchů i zábavy s učebnicemi nakladatelství Hueber! Hueber PhDr. Veronika Hutarová zastoupení v České republice a Slovenské republice Hueber Verlag Tel.: Vilímovská 19 Fax: Praha 6-Dejvice Mobil: Česká republika Internet: PhDr. Veronika Hutarová reprezentantka nakladatelství Hueber Verlag pro Českou republiku a Slovenskou republiku

5 Hueber Učebnice pro základní školy Planetino Nová učebnice Planetino je určena dětem ve věku 8 10 let. Ve 3 dílech žáci dosáhnou úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce. Koncepce důsledně vychází ze specifických potřeb dětí 1. stupně učení je hrou, typické je časté střídání aktivit, zapojení pohybu a rukodělných činností (stříhání, lepení). Nechybí ani písničky, říkanky a hraní divadelních scének. Obrázky a komiksy podporují motivaci dětí. Žáci se učí všemi smysly, je rozvíjena jejich fantazie a spontánní projev. Cílem je dosáhnout co nejrychleji řečové aktivity s podporou samostatnosti v učení. Pracovní sešit obsahuje též cvičení s možností samostatné kontroly výsledků. V učebnici i pracovním sešitě jsou cvičení pro práci s portfoliem. Návaznost ve vyšších ročnících je zajištěna učebnicí Planet (2. 3. díl). Další informace k učebnici najdete v německém katalogu a na Planetino 1 učebnice pracovní sešit CD metodická příručka slovníček ke stažení na Planetino 2 učebnice pracovní sešit CD metodická příručka Planetino 3 učebnice pracovní sešit CD metodická příručka Tamburin Oblíbená učebnice pro 1. stupeň ZŠ je nadále v nabídce. Slovníček s vyznačenou aktivní a pasivní slovní zásobou najdete jako kopírovací předlohu ke stažení na našich webových stránkách Pro kroužky německého jazyka začínající v 1. nebo 2. třídě doporučujeme přípravný kurs k Tamburinu Tamtam, materiály pro předškolní děti a 1. třídu Kikus nebo barevné sešity Spielerisch Deutsch lernen. Bližší informace najdete v německém katalogu. Tamburin 1 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Tamburin 2 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Tamburin 3 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD

6 Učebnice pro základní školy Hueber CD-ROM pro interaktivní tabuli Planet Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia, vhodná pro výuku 2. jazyka. Má schvalovací doložku ministerstva školství. Přitažlivá témata odpovídající věkové kategorii starších žáků. Učivo rozvržené podle stupňů Evropského jazykového portfolia. Strategie učení a tipy pomáhají vést žáky k samostatné práci. Trénink sebehodnocení žáka (Das kann ich schon.). Moderní grafická úprava piktogramy, atraktivní ilustrace a fotografie. Podpora výuky gramatiky: vizualizace, barevné členy, tipy. Hry a projekty, svěží písničky. Od počátku systematický nácvik výslovnosti. Vnitřní diferenciace cvičení podle stupně obtížnosti pomoc pro učitele při nevyrovnané úrovni žáků. Novinka: CD-ROM pro interaktivní tabuli obsahuje bohatý obrazový materiál, šablony a interaktivní cvičení a mapu německy mluvících zemí - viz něm. katalog str. 86. CD-ROM pro učitele pro tvorbu cvičení viz str. 18. Atraktivní DVD se scénkami a písničkami, tematicky se váže k 1. a 2. dílu. Planet 1 (A 1) učebnice pracovní sešit metodická příručka kazety k učebnici CD k učebnici CD-ROM pro interaktivní tabuli DVD Planet 2 (A 2) učebnice pracovní sešit metodická příručka kazety k učebnici CD k učebnici DVD Planet 3 (2 CD) (B 1) učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici slovníček ke stažení na Planet (A 1 B 1) CD-ROM Übungsblätter per Mausklick Pingpong neu Osvědčená učebnice pro 2. stupeň ZŠ má schvalovací doložku ministerstva školství a je vhodná též pro výuku němčiny jako 2. cizího jazyka (viz tabulka na str. 1). Pingpong neu 1 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici slovníček sada (uč., PS + slovníček) CD k PS Pingpong neu 2 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici slovníček sada (uč., PS + slovníček) Pingpong neu 3 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici ke stažení na Učebnice lze doplnit gramatikou pro mládež Und jetzt ihr! (viz str. 13) a DVD Planet. 4

7 Hueber Učebnice pro základní a střední školy začátečníci deutsch.com Mladý, dynamický tým autorů pod vedením zkušeného profesora Neunera vytvořil učebnici, ve které se zúročily praktické zkušenosti z výuky spolu s vysokou teoretickou profesionalitou. Učebnice zaujme texty, které čerpají náměty ze života teenagerů, a autentickým, živým jazykem. 3dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného evropského referenčního rámce, cílem je dovést studenty na úroveň B1. Vhodná pro 2. jazyk na ZŠ i pro SŠ (viz přehled tabulka na str. 1). Využívá kontextu vícejazyčnosti (žáci již mají zkušenosti s 1. cizím jazykem a znalosti z mateřštiny) a na jeho základě nabízí efektivní a časově úsporné techniky učení. V učebnici se procvičují všechny čtyři dovednosti těsně provázané se systematickou výukou gramatiky a slovní zásoby. Každý díl obsahuje 18 lekcí rozdělených do 6 modulů. Úvodní Starter-Modul využívá potenciálu již nabytých znalostí a zkušeností z výuky jazyků a mj. vybaví žáky základními frázemi. Lekce jsou krátké a přehledné: 2 dvojstránky s novou látkou (gramatika, slovní zásoba), 1 stránka magazínu s reáliemi a zajímavostmi ze života mládeže s důrazem na nácvik dovedností a závěrečný přehled probrané látky včetně deskriptorů podle Evropského jazykového portfolia a aktivní slovní zásoby. Pracovní sešit obsahuje širokou škálu cvičení ke slovní zásobě, gramatice a komunikačním prostředkům. Český pracovní sešit obsahuje navíc dvojjazyčný slovníček řazený chronologicky podle lekcí, výklad gramatiky v češtině, překlad pokynů v učebnici i pracovním sešitě a další komponenty v mateřském jazyce: sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia (To už umím!), techniky učení (Učení bez mučení) a systematickou přípravu na státní maturitní zkoušku. Díky vloženému CD si může žák samostatně procvičovat i fonetiku. Na konci každého modulu je opakování s důrazem na dovednosti, reálie a projekt. Metodická příručka obsahuje vedle metodických pokynů pro přípravu učitele také testy, kopírovací předlohy a náměty na hry. Bezplatný internetový servis na adrese (doplňkové materiály pro učitele a online-cvičení pro žáky). deutsch.com 1 učebnice český pracovní sešit s vloženým audio-cd metodická příručka CD k učebnici DVD deutsch.com 2 učebnice český pracovní sešit s vloženým audio-cd metodická příručka CD k učebnici díl deutsch.com připravujeme na rok

8 Učebnice pro střední školy začátečníci Hueber Ideen Renomovaní autoři Wilfried Krenn a Herbert Puchta vytvořili učebnici pro mládež plnou zajímavých textů a překvapivých obsahů, které slibují vytrhnout znuděné teenagery z reality všedního dne a upoutat jejich pozornost. Vycházejí tak z moderních poznatků psychologie učení a specifik věkové skupiny let, pro kterou je učebnice určena. 3dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného evropského referenčního rámce, cílem je dovést studenty na úroveň B1. V učebnici se procvičují všechny čtyři dovednosti těsně provázané se systematickou výukou gramatiky a slovní zásoby. Vhodná pro žáky SŠ, zvláště gymnázia. Vzhledem k pestré paletě témat a druhů textů (např. krátké texty z časopisů pro mládež a novin, vyprávění, písničky, básničky a komiksy) ji doporučujeme také pro hodiny konverzace. Témata atraktivním způsobem rozšiřují rozhled žáků a podporují mezipředmětové vztahy. Projekty a materiály k reáliím podporují kreativní vyučování. Pracovní sešit je určen pro práci v hodině i samostatné procvičování. Učebnice zohledňuje práci v heterogenních skupinách. CD-ROM obsahuje zábavná interaktivní cvičení na procvičování gramatiky a slovní zásoby a lze jej používat i nezávisle na učebnici pro žáky na úrovni A1. Ideen 1 učebnice pracovní sešit s vloženým CD CD metodická příručka CD-ROM Ideen 2 učebnice pracovní sešit s vloženým CD CD metodická příručka díl Ideen připravujeme na rok

9 Hueber Učebnice pro střední a jazykové školy začátečníci CD-ROM pro interaktivní tabuli Schritte international Učebnice si získala velký ohlas zejména díky poslechovému fotoseriálu, který je průkopnickou novinkou k motivaci studentů. 6dílná učebnice vede na úroveň B1 (42 lekcí). Vložený CD-disk s poslechovými texty k pracovnímu sešitu a cvičeními na PC. Slovníček s překladem pracovních pokynů obsahuje navíc jednoduše vysvětlenou gramatiku, tipy na učení, profesně orientované projekty a konverzační podněty. Zwischenspiel reálie zábavnou formou. Pracovní sešit obsahuje též fonetická cvičení, sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia, podněty k autonomnímu učení, přípravné úkoly na zkoušky, modelové testy. vednostem, gramatice a slovní zásobě. Metodická příručka obsahuje vedle metodických DVD k 1. a 2. dílu ISBN pět zá- pokynů také návrhy na diferenciaci bavných příběhů pro začátečníky doplněné úkolů ve skupině podle stupně obtížnosti, sekvencemi k reáliím a pracovními listy (viz testy ke každé lekci a doplňková cvičení a hry. něm. katalog str. 26). Online-podpora na CD-ROM je doplňkový materiál pro samostudium. Interaktivní metodická příručka umožňuje učiteli přípravu na počítači a dá se využít i pro práci Novinka: Četba na úrovni A1 obsahuje další s interaktivní tabulí (viz něm. katalog str. 26). příběhy s protagonisty seriálu Informace k CD-ROMu pro interaktivní tabuli Novinka: Schritte international im Beruf viz str. 18 a něm. katalog str. 26. materiály pro profesní přípravu vhodné pro Intensivtrainer cvičebnice s klíčem a testy odborné školy i firemní kurzy (viz něm. katalog pro samostatnou domácí přípravu ke všem do- str. 31). Schritte international 1 učebnice s integrovaným PS a vloženým CD k PS rozšířený slovníček n-č sada (uč., PS, slovníček) CD (2 ks) k uč plakáty k příběhu metodická příručka interaktivní metodická příručka Intensivtrainer s vloženým audio-cd CD-ROM pro samostudium CD-ROM pro interaktivní tabuli četba Schritte international 5 učebnice s integrovaným PS a vloženým CD k PS rozšířený slovníček n-č sada (uč., PS, slovníček) CD (2 ks) k uč metodická příručka Intensivtrainer s vloženým audio-cd četba

10 Učebnice pro střední a jazykové školy začátečníci Hueber Delfin Učebnice Delfin klade důraz na procvičování dovedností a obsahuje cílenou přípravu na maturitní zkoušku. V segmentu vzdělávání dospělých je díky možnosti vysokého podílu samostatné práce bez učitele (klíč k pracovnímu sešitu) velmi vhodná i pro individuální výuku. Má schvalovací doložku MŠMT. Vložené CD s fonetickými cvičeními. Online-podpora na s rozřazovacími testy. Na ke stažení pracovní listy k sebeevaluaci. CD-ROM pro samostudium. 4dílný pracovní sešit obsahuje velké množství cvičení, slovníček po lekcích, výklad gramatiky v češtině, tipy, jak se učit, texty k reáliím a další materiál ke konverzaci. Delfin v 1 dílu učebnice metodická příručka klíč k prac. sešitům CD-ROM (3 ks) Delfin ve 2 dílech Delfin 1 učebnice kazety (4 ks) CD (4 ks) Delfin 2 učebnice kazety (4 ks) CD (4 ks) Delfin pracovní sešit ve 4 dílech pro 4 ročníky SŠ 1A A B B Tangram aktuell Učebnice je založena na komunikativním přístupu a nabízí mnoho materiálů pro kreativní a pestré hodiny němčiny. Má schvalovací doložku MŠMT. Integrovaný CD-disk k pracovnímu sešitu. V pracovním sešitě klíč ke cvičením, sebeevaluace, testy. Vynikající poslechové texty, rapy. Rozšířený slovníček k dílu obsahuje také výklad gramatiky v češtině, tipy, jak se učit a komunikační prostředky. Tangram Z pro opakování a prohloubení látky a přípravu na mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch nebo maturitu. Přípravné lekce na zkoušky Start Deutsch 1, 2 a Zertifikat Deutsch. Online-podpora na (rozřazovací test). CD-ROM Übungsblätter per Mausklick ISBN viz katalog str. 18. Čtyřdílná starší verze učebnice Tangram je stále v prodeji, bližší informace a ISBN najdete v německém katalogu na str

11 Hueber Učebnice pro střední a jazykové školy začátečníci Tangram aktuell A1/1 L 1-4 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell A2/2 L 5-8 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell A1/2 L 5-8 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell B1/1 L 1-4 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell A2/1 L 1-4 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell B1/2 L 5-8 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Themen aktuell Osvědčená učebnice založená na komunikativním přístupu Themen aktuell je stále v prodeji a má doložku MŠMT. Z doplňkových materiálů doporučujeme zejména CD-ROM pro tvorbu pracovních listů Übungsblätter per Mausklick , s jehož pomocí získají učitelé bleskurychle další cvičení ke gramatice, slovní zásobě a čtení (viz katalog str. 18). Další doplňkové materiály, kterými můžete obohatit své vyučování: Phonetik aktuell kopírovací předlohy s vloženým CD-diskem obsahují fonetická cvičení s klíčem, informace pro učitele k nácviku fonetických jevů a v oddíle Phonetik kreativ básničky, písničky a fonetické hry. Lesejournal ilustrovaný sešit autentických textů pro začátečníky rozdělený do tematických okruhů podle lekcí Themen aktuell 1 obsahuje též komiksy, texty z časopisů, vtipy, recepty aj. Wiederholungsbuch (1. díl , 2. díl ) nabízí velké množství opakovacích cvičení s klíčem a je vhodný zvláště pro skupiny, které začínají vyšším dílem a potřebují se vrátit k vybraným jevům gramatiky nebo slovní zásoby. Themen aktuell 1 (s vloženým CD-ROMem) učebnice český pracovní sešit metod. příručka A metod. příručka B CD Themen aktuell 2 učebnice český pracovní sešit metod. příručka A metod. příručka B CD Themen aktuell 3 Zertifikatsband učebnice český pracovní sešit metod. příručka A metod. příručka B CD

12 Učebnice a doplňkové materiály pro profesně orientovanou výuku Hueber Magazín nabízí pestrou paletu ilustrovaných doplňkových textů na čtení a poslech (např. Das Navigationsgerät). V každé lekci též najdete přehled gramatiky a komunikačních prostředků a 4 strany cvičení ke gramatice, slovní zásobě a výslovnosti (nahrávky Alltag, Beruf & Co. Nová učebnice pro profesně orientovanou výuku je vhodná pro všechny, kteří využijí své jazykové znalosti při výkonu své profese nebo se na ni připravují na některé z odborných škol. Doporučujeme ji pro výuku ve firemních kurzech jazykových škol nebo pro vyšší a střední odborné školy. 6dílná učebnice vede na úroveň B1. Každá lekce obsahuje dvojstranu s názvem Im Alltag s učivem obecného jazyka (např. cestování, dopravní prostředky) a další dvojstranu, na níž je toto téma zpracováno z hlediska potřeb komunikace v profesním prostředí (např. služební cesta). k výslovnostním cvičením jsou na vloženém CD). K procvičování probrané slovní zásoby slouží také Wörterlernheft. Metodická příručka obsahuje kromě doporučených metodických postupů také transkripce poslechových cvičení a klíč. Alltag, Beruf & Co. 1 učebnice a pracovní sešit s vloženým audio-cd slovníček (Wörterlernheft) metodická příručka CD Alltag, Beruf & Co. 2 učebnice a pracovní sešit s vloženým audio-cd slovníček (Wörterlernheft) metodická příručka CD Alltag, Beruf & Co. 3 učebnice a pracovní sešit s vloženým audio-cd slovníček (Wörterlernheft) metodická příručka CD Alltag, Beruf & Co. 4 Další díly učebnice vyjdou v r učebnice a pracovní I nadále je v prodeji učebnice Dialog Beruf. Bližší informace a ISBN sešit s vloženým k tomuto titulu najdete v německém katalogu na str audio-cd slovníček Novinkou je doplňkový materiál k úrovním A1 B1 Schritte international im Beruf, který lze používat i nezávisle na učebnici. (Wörterlernheft) metodická příručka Obsahuje 4 tituly: Kommunikation am Arbeitsplatz, Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Deutsch für Ihren Beruf a Deutsch 2 CD in der Kaffeepause. Bližší informace najdete v německém katalogu na str. 31 a na Pro hotelové školy a firemní kurzy v oboru gastronomie a hotelnictví doporučujeme učebnici Deutsch im Hotel (viz německý katalog str. 110). Pro trénink praktických a řečových dovedností v obchodním styku je vhodná řada Geschäftskommunikation, která se v novém vydání člení do 3 částí Besser schreiben, Besser telefonieren a Verhandlungssprache. U titulů k mluvenému projevu jsou novinkou vložená CD s nahrávkami (viz německý katalog str. 109). Pro rozvoj komunikačních dovedností slouží také doplňkové materiály Gesprächstraining Deutsch für den Beruf a Telefonieren im Beruf (viz německý katalog str. 108). 10

13 Hueber AusBlick Nová učebnice němčiny pro mládež. Předpokladem jsou znalosti přibližně na úrovni zkoušky Zertifikat Deutsch (návaznost na ZŠ viz tabulka na str. 1). Připravuje na zkoušky: Goethe-Zertifikat B2, C1, DSD I a DSD II a maturitu vyšší úrovně. Témata a texty vycházejí ze zkušeností a zážitků mladých lidí (prameny: časopisy a literatura pro mládež, internet) a jsou pro tuto věkovou skupinu vysoce motivující. Hodí se proto vedle běžné výuky také pro hodiny konverzace nebo pro odpolední jazykové kursy. Učebnice pro pokročilé V každé lekci se systematicky procvičují všechny 4 základní dovednosti, gramatika a fonetika. Autonomii učení podporují tipy, jak se učit, sebeevaluace a projekty. Pracovní sešit s vloženým CD k procvičování výslovnosti nabízí širokou paletu cvičení ke gramatice a slovní zásobě, trénink psaného projevu vhodný i jako příprava na zkoušku. Metodická příručka obsahuje mj. učební plán, další hry a kopírovací předlohy, testy, transkripce poslechových textů a řešení k cvičením v učebnici. AusBlick 1 Brückenkurs B1+ učebnice pracovní sešit metodická příručka CD AusBlick 2 B2 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD AusBlick 3 C1 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Nadále zůstává v naší nabídce učebnice pro mládež Blick. Bližší informace najdete v německém katalogu na str Ziel Nová učebnice se skládá ze základního výukového programu (Basislernprogramm) a doplňkových multimediálních komponent. Ziel zohledňuje individuální cíle studujících, jejich dosavadní zkušenosti a znalosti, dále umožňuje flexibilitu v tempu studia a podporuje autonomní učení na bázi Evropského jazykového portfolia. Koncepce: Učebnice je členěna v každé úrovni EJP do dvou dílů po 8 lekcích. Charakteristickým rysem je bohatá škála nabídky cvičení v pracovním sešitě a doplňkových komponentách s ohledem na diferenciaci podle potřeb uživatelů (např. rozdělení dle obtížnosti apod.), což umožňuje individuální přístup ke studentům a podporuje samostatné učení. Učebnice: Každá lekce obsahuje 7 stran základního učiva, 3 stránky přehledu (cíle, gramatika, komunikační prostředky) a dvojstránku s fotografiemi pro projektovou práci. Každá lekce se věnuje jednomu obecnému tématu a jednomu komunikačnímu cíli definovanému v SERR. Lekce jsou uspořádány podle mírně stoupající obtížnosti, ale v případě potřeby je lze probírat i na přeskáčku. Pracovní sešit obsahuje cvičení ke slovní zásobě, gramatice, psaní (tvorba textů, diktáty), čtení, fonetice, aktivní slovní zásobu a seznamuje se zkouškovými úlohami. Integrovaný kombinovaný nosič CD/CD- ROM obsahuje vedle poslechových textů k pracovnímu sešitu a fonetických cvičení také materiály pro samostudium slovníček, přehled gramatiky, portfolio a poznámky k reáliím a testy k lekcím. Profesně orientované pracovní listy ve formě kopírovacích předloh budou k dispozici na internetu a jsou součástí metodické příručky. Doplňkový CD-ROM nabízí rozšiřující materiály, texty, úkoly a cvičení k samostatnému studiu. DVD s pracovními listy obsahuje doprovodný filmový materiál ke každé lekci ISBN Bezplatný internetový servis na adrese 11

14 Učebnice pro pokročilé Hueber Ziel B2/1 učebnice pracovní sešit s vloženým audio-cd/cd-romem metodická příručka CD k učebnici paket učebnice + pracovní sešit s vloženým CD/CD-ROMem CD-ROM pro další samostudium Ziel B2/2 učebnice pracovní sešit s vloženým audio-cd/cd-romem metodická příručka CD k učebnici paket učebnice + pracovní sešit s vloženým CD/CD-ROMem CD-ROM pro další samostudium Další díly k učebnici pro úrovně B1+ a C1 vyjdou Ziel C1/1 učebnice pracovní sešit s vloženým audio-cd/cd-romem metodická příručka CD k učebnici paket učebnice + pracovní sešit s vloženým CD/CD-ROMem em neu 2008 Tato oblíbená třídílná učebnice pro pokročilé v aktualizovaném vydání podle úrovní Společného evropského referenčního rámce může být díky stavebnicovém systému probírána jak stránku po stránce, tak podle zájmu a potřeb výběrově či na přeskáčku. Základní stavebnicové prvky: čtení poslech psaní mluvení slovní zásoba techniky učení gramatika výslovnost. Široká paleta autentických textů a nahrávek, materiály k reáliím a literatuře německy mluvících zemí. Jeden díl pro přibližně 160 vyučovacích hodin. Bezplatný internetový servis Sebeevaluace a deskriptory k EJP v pracovním sešitě. Hauptkurs navazuje na všechny učebnice tzv. Grundstufe (např. Themen aktuell, Delfin, Brückenkurs neu 2008 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Auf neuen Wegen Učebnice pro pokročilé a velmi pokročilé (Mittelstufe, Oberstufe). Vhodná zvláště pro ty, kteří studují německý jazyk nebo se připravují na studium v německy mluvících zemích. Připravuje na zkoušky: ZMP, ZOP, Test DaF, DSH). Rozvíjí samostatné učení na základě strategií a tipů. Hauptkurs neu 2008 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Tangram/aktuell), vede na úroveň B2 a lze jej s úspěchem použít pro přípravu na vyšší stupeň maturity. Má doložku MŠMT. CD-ROM k dílu Hauptkurs obsahuje ve 4 kapitolách (témata Gesellschaft, Wirtschaft, Internet, Sprache) texty, videosekvence a cvičení ke všem dovednostem. ISBN Brückenkurs opakuje učivo nutné pro dosažení úrovně B1 a připravuje na tzv. Mittelstufe. Abschlusskurs připravuje na zkoušku Goethe- -Zertifikat C1. Nabízí i trénink speciálních dovedností nutných pro studium: shrnutí textu, vedení diskuse, příprava prezentace, referátu apod. Zvláštní pozornost se věnuje interkulturním Auf neuen Wegen učebnice metodická příručka (s vloženým CD) CD Abschlusskurs neu 2008 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD aspektům a evropské integraci.

15 Hueber Gramatiky Christine Späth/Marion Kerner: Und jetzt ihr! A1 B1 První gramatika speciálně pro mládež. Jednoduché formulace. Názorné a vtipné ilustrace. Klíč pro samostatnou práci. Susanne Kalender/ /Barbara Gottstein-Schramm/Franz Specht Schritte Übungsgrammatik A1 B1 Eleni Frangou/Eva Kokkini/Amalia Petrova: Schritt für Schritt ins Grammatikland A1 Zábavná gramatika pro děti se vyznačuje hravým přístupem. Jednoduchou formou v malých krocích přibližuje dětem gramatické jevy za pomocí pestrých ilustrací, které usnadňují zapamatování. Kreativní cvičení plná fantazie a jednoduchá slovní zásoba odbourají v dětech zábrany a dokážou jim, že gramatika nemusí být těžká, ani nudná. Klíč je ke stažení na gramatika pro děti a mládež učebnice klíč Gramatika s integrovaným klíčem je vhodná pro samostudium i jako doplňkový materiál. Gramatické struktury i cvičení jsou označené stupněm obtížnosti dle úrovní EJP (A1, A2, B1). Přehledná grafika (levá strana výklad, pravá strana cvičení) usnadňuje orientaci. Lze používat i nezávisle na učebnici. Monika Reimann: Kurzgrammatik Deutsch A1 B1 Stručná gramatika se omezuje ve výběru látky na skutečně důležité gramatické struktury a jednoduchá vysvětlení. Obsahuje testy, klíč a seznam nepravidelných sloves. učebnice a cvičebnice s klíčem Monika Reimann: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache A1 B1 Osvědčená kompletní gramatika pro začátečníky, kteří si chtějí zopakovat a prohloubit základní znalosti z německé gramatiky až na úroveň B 1 Evropského jazykového portfolia. Přehledná grafická úprava umožňuje rychlou orientaci hledaného jevu. Příprava na zkoušky Start Deutsch 1, 2 a Zertifikat Deutsch. V aktualizovaném vydání je slovní zásoba přizpůsobena požadavkům Společného evropského referenčního rámce. Integrovaný CD-ROM nabízí další interaktivní cvičení. Aktualizované vydání! učebnice a cvičebnice s klíčem učebnice s klíčem a CD-ROMem

16 Gramatiky Renate Luscher: Übungsgrammatik für Anfänger A1 B1 Pro začátečníky, kteří se chtějí postupně dostat až na úroveň zkoušky Zertifikat Deutsch nebo o něco výše. Ideální gramatika pro přípravu na základní státní jazykovou zkoušku (obsahuje veškerou látku obsaženou v osnovách přípravných kurzů). Progresivní výstavba od jednodušších jevů. ke složitějším (úroveň A, B, C). Obsahuje i skladbu a tvoření slov. Bohatá typologie cvičení, jednoduché formulace. Nová koncepce s integrovaným klíčem se hodí zvláště pro samouky. CD-ROM obsahuje navíc: odkazy ke cvičením a vysvětlujícím pasážím, nahrávky, bodovací system s vyhodnocením a názorný obrazový material. Bohatá typologie cvičení, jednoduché formulace. Nová koncepce s integrovaným klíčem se hodí zvláště pro samouky. učebnice a cvičebnice s klíčem CD (základní cvičení) učebnice a cvičebnice s klíčem + CD-ROM Hilke Dreyer/Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik A2 C1 Nové zpracování světově proslulé a osvědčené standardní gramatiky. Univerzální využití pro začátečníky i pokročilé, do vyučování i pro samouky. Předpokladem jsou základní znalosti němčiny. Řešení v klíči i na nahrávkách. učebnice a cvičebnice klíč Hueber Axel Hering/Magdalena Matussek/ /Michaela Perlmann-Balme: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 C1 Vychází z oblíbené em-übungsgrammatik a nabízí: Efektivní učební postupy pro úspěšné samostudium. Testy, sebeevaluaci a klíč. učebnice a cvičebnice s klíčem Axel Hering/Magdalena Matussek/ /Michaela Perlmann-Balme: em-übungsgrammatik Ideální doplněk k učebnici em, lze používat ale také nezávisle na ní. Vychází z úrovně Grundstufe (opakování a prohloubení učiva), nová látka na úrovni Mittelstufe. Soustředí se na frekventované gramatické jevy a typické chyby. Přehledné a praktické dvojstránky: na levé straně vysvětlení gramatického jevu, na pravé příslušná cvičení. Integrovaný klíč pro samouky. Obtížnost cvičení ve 3 stupních. Převážně autentické texty. učebnice a cvičebnice s klíčem Karin Hall/Barbara Schneider: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene B1 C2 Gramatika pro pokročilé (úroveň Mittelstufe a Oberstufe). Zvláště vhodná pro učitele, studenty germanistiky a ty, kteří se připravují na zkoušky ZMP, ZOP nebo DSH (pro uchazeče o studium v německy mluvících zemích). Integrovaný klíč pro samouky. učebnice a cvičebnice s klíčem

17 Hueber Doplňkové materiály 1. Četba 2. Testy a příprava na zkoušky 3. Hry 4. DVD 5. CD-ROMy 1. Četba Leseclub A1 Řada pohádek pro děti mladšího školního věku. Der Hase und der Igel Die Bremer Stadtmusikanten Aladdin und die Wunderlampe Sindbad der Seefahrer Bližší informace najdete v německém katalogu na str Lese-Novelas A1 Jednoduché a zábavné texty přinášejí požitek z četby již na nejnižší jazykové úrovni. Příběhy čerpají náměty ze života současné mládeže. Knížky jsou v nabídce samostatně nebo v kombinaci s CD jako Hörbuch (HB). Anna, Berlin HB Tina, Hamburg HB Julie, Köln HB Franz, München HB Lara, Frankfurt HB Eva, Wien HB Nora, Zürich HB David, Dresden HB Vera, Heidelberg HB Claudia, Mallorca HB Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Lektüren für Jugendliche A2 Nová řada četby čerpá náměty pro povídky ze života mládeže (láska, přátelství, dobrodružství, koníčky), je psaná živým a přitom dobře srozumitelným jazykem a doplněna o barevné ilustrace. Knížky jsou v nabídce samostatně nebo v kombinaci s CD. Der Tote im See Leseheft LH mit eingelegter CD Lea? Nein danke! Leseheft LH mit eingelegter CD Jungs sind keine Regenschirme Leseheft LH mit eingelegter CD Timo darf nicht sterben! Leseheft LH mit eingelegter CD Das Geheimnis der Statue Leseheft LH mit eingelegter CD Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str

18 Doplňkové materiály Leichte Literatur A2 Nová řada přináší klasická díla německé literatury ve formě zjednodušené četby. Zábavně a na dostupné jazykové úrovni motivuje ke čtení. Siegfrieds Tod je volné vyprávění na motivy Písně Nibelungů, Dr. Fausta jistě nemusíme nikomu představovat. Fräulein Else je převyprávěná povídka Arthura Schnitzlera, podle pohádkové postavy Rumpelstilzchen je pojmenovaný soubor tří pohádek bratří Grimmů. Siegfrieds Tod Leseheft LH mit eingelegter CD Faust Leseheft LH mit eingelegter CD Fräulein Else Leseheft LH mit eingelegter CD Rumpelstilzchen Leseheft LH mit eingelegter CD Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Lesehefte Deutsch als Fremdsprache Franz Specht Krimis mit Carsten Tsara Soukromý detektiv na stopě zločinu (příběhy o rozsahu cca stran podle stupně obtížnosti). Knížky jsou v nabídce samostatně nebo v kombinaci s CD jako Hörbuch. A2 Sicher ist nur eins HB B1 Schöne Augen HB B1 Der rote Hahn HB B1 Die Angst und der Tod HB B1 Die schöne Frau Bär HB B1 Die ganze Wahrheit HB B1 Der Besserwisser HB Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Hueber Leonhard Thoma Kurzgeschichten Autor populárních povídek sklidil u nás v minulém roce velký úspěch svým veřejným čtením a semináři k didaktizaci četby. Nenechte si ujít čtenářský zážitek! A1 A2 Das Idealpaar Buch mit eingelegter CD A2 B1 Der Hundetraum und andere Verwirrungen Buch mit eingelegter CD B1 Das Wunschhaus HB B1 Der Taubenfütterer HB B1 B2 Die Blaumacherin Buch mit eingelegter CD B2 Der Ruf der Tagesfische HB B2 Die Fantasien des Herrn Röpke HB Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Lesetraining Čítanka pro mladé obsahuje poutavé texty, soustavně trénuje dovednost čtení a opakuje i gramatiku důležitou pro porozumění textu (např. význam spojek). Texty jsou rozděleny do kapitol podle stupně pokročilosti. Lesetraining Testy a příprava na zkoušky Fit für Fit in Deutsch 1 und 2 Materiál lze používat vedle přípravy na zkoušky také pro průběžné testování na SŠ na úrovních A1 a A2 a přípravu k maturitě. Obsahuje detailní informace o zkouškách, pracovní listy, které demonstrují způsoby řešení a strategie, pracovní listy s dalšími úkoly v testovacím formátu, modelové testy, transkripce a klíč a vloženou CD s poslechovými texty. učebnice s integrovaným CD

19 Hueber Fit fürs Goethe-Zertifikat Knihy s vloženými CD obsahují cvičení ke všem čtyřem dovednostem, tipy a úkoly ke strategiím řešení testů, klíč ke všem cvičením a transkripci poslechových textů. Všechny díly připravují na mezinárodní zkoušky příslušné úrovně (díl B1 na Zertifikat Deutsch lze využít i pro přípravu k nové maturitě). učebnice s integrovaným CD A učebnice s integrovaným CD A učebnice s integrovaným CD B učebnice s integrovaným CD B učebnice s integrovaným CD C Zertifikat Deutsch B1 15 modelových testů lze využít vedle přípravy na zkoušku Zertifikat Deutsch také k nové státní maturitě. Texty a úkoly mají stoupající obtížnost, součástí kompletu jsou 4 poslechová CD. Zertifikat Deutsch B Elektronisches Prüfungstraining B1 viz něm. katalog str Leichte Tests S klíčem, nenáročné, praktické, vhodné také pro příležitostné procvičování. Leichte Tests Další materiály pro přípravu na zkoušky najdete v německém katalogu na str Hry Lisa Prange: 44 Sprechspiele Rozsah 104 stran. Široká škála her z hlediska typologie: Karten-, Einigungs-, Kombinations-,Verhandlungs-, Würfel-, Dialogspiele, ke kombinačním hrám řešení. Materiál má charakter kopírovacích předloh. Předpokladem jsou základní znalosti němčiny (gramaticky a lexikálně nejsnadnější hry můžete začít se začátečníky přibližně po půl roce výuky, další postupně přidávat), hodí se v průběhu celého studia na SŠ. Doplňkové materiály U každé hry piktogram s informacemi: typ hry, počet hráčů, nutné pomůcky, stupeň obtížnosti. 44 Sprechspiele DVD auf deutsch Situační komedie o 13 dílech vypráví příběhy Američana v Berlíně zápletky jsou stavěné na jeho jazykových i interkulturních karambolech a přinášejí mnoho vtipných situací, které divákům pomohou zorientovat se v německé realitě všedního dne včetně praktických reálií. Ideální pro věkovou skupinu let, stoupající obtížnost od A2 do B2. Součástí 2 DVD jsou úkoly přímo na nosiči, každá lekce obsahuje srhnutí. Vedle podtitulků lze nastavit funkci karaoke, při níž se mohou žáci zapojit do příběhu. auf deutsch ISBN a informace o DVD k učebnicím Planet a Schritte international najdete na příslušných stránkách u učebnic. Bližší informace k obsahu všech DVD najdete v německém katalogu na str Připravujeme DVD k učebnicím deutsch.com, Ideen a Ziel. Aktuální informace najdete na a 5. CD-ROMy 5.1. pro efektivní přípravu učitele na vyučování a) interaktivní metodické příručky V nabídce jsou CD-ROMy k učebnici Schritte international 1 4, další připravujeme. Vzhledem k tomu, že tento CD-ROM obsahuje kompletní učebnici a pracovní sešit v elektronické podobě, lze s těmito částmi také pracovat ve vyučování na interaktivní tabuli. Více informací viz něm. katalog str

20 Doplňkové materiály Hueber b) program na výrobu pracovních listů a testů Meinolf Mertens: Übungsblätter per Mausklick Program na výrobu cvičení, který lze použít na kterýkoli text uložený v počítači; ideální pro práci s internetem. Za několik sekund provede analýzu textu s ohledem na typologii cvičení, vyrobí pracovní listy pro žáky a kontrolní list s řešením pro učitele. Umožňuje učiteli pracovat s aktuálními nebo úzce odbornými texty v takových situacích, kdy nelze použít učebnici. Technické předpoklady: použitelný od Windows 3.1 výše. Übungsblätter per Mausklick Übungsblätter per Mausklick jsou v nabídce k učebnicím Themen aktuell, Tangram aktuell a Planet pro vyučovací hodiny využití na interaktivní tabuli demoverze na Pro žáky SŠ a dospělé je určen CD-ROM IWB k učebnici Schritte international. Obsahuje všechny ilustrace a fotografie z učebnice a praktické šablony pro všestranné využití (např. ová okna, hodiny, display mobilu, diář, abecedu apod.). Dále obsahuje interaktivní mapu německy mluvících zemí a nahrávky všech dílů poslechového fotoseriálu se 4 typy standardizovaných úloh. Jako doplňkový materiál ho lze využít i pro konverzační hodiny (viz něm. katalog str. 26) Pro žáky ZŠ a osmiletých gymnázií je univerzálně využitelný CD-ROM IWB k učebnici Planet. Obsahuje bohatý obrazový materiál, šablony, interaktivní cvičení a mapu německy mluvících zemí (viz něm. katalog str. 86) pro samostané procvičování a) k učebnicím: CD-ROM k učebnici Ideen A1 Obsahuje zábavná interaktivní cvičení na procvičování gramatiky a slovní zásoby a lze jej používat i nezávisle na učebnici pro žáky na úrovni A1. Úkoly mají často soutěžní charakter a lze je výborně využít také při vyučování na interaktivní tabuli. CD-ROM k učebnici Ideen A CD-ROM k učebnici Themen aktuell 1 A1 Je součástí učebnice k 1. dílu, lze jej zakoupit též odděleně. Usnadňuje domácí přípravu na základě interaktivních cvičení k animovaným stránkám z učebnice. CD-ROM k učebnici Themen aktuell 1 A CD-ROM k učebnici Delfin (lekce 1 20, 3 ks) A1 B1 Je vhodný jak k opakování a prohlubování probrané látky, tak k samostudiu. Nabízí řadu doplňujících cvičení na základě textů pro poslech i čtení z učebnice, které jsou oživeny animacemi. Minimální systémové požadavky pro oba CD-ROMy: Windows 98/ME/2000/NT 4.0/XP CD-ROM k učebnici Delfin (lekce 1 20, 3 ks) A1 B CD-ROM k učebnici em neu Hauptkurs B2 Autentické texty rozdělené do 4 kapitol (Společnost, Internet, Hospodářství a Jazyk) jsou východiskem pro procvičování dovedností. Gramatika je integrovaná, vizualizovaná pomocí animací. Minimální systémové požadavky: PC s procesorem Pentium nebo kompatibilní (500MHz), Windows 95/ME/NT4.0/2000/XP CD-ROM k učebnici em neu Hauptkurs B CD-ROM k učebnici Ziel B2/1 K prohloubení učiva a samostatnému procvičování. U všech těchto CD-ROMů je také možné využití na interaktivní tabuli. CD-ROM k učebnici Ziel B2/ b) ke gramatikám: Renate Luscher: Die CD-ROM Grammatik Deutsch für Anfänger (viz také str. 14) Die CD-ROM Grammatik Deutsch für Anfänger Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungs-CD-ROM der deutschen Grammatik (viz také str. 14) Lehr- und Übungs-CD-ROM der deutschen Grammatik

Hueber 2012. výběr z edičního programu. němčina jako cizí jazyk. učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy

Hueber 2012. výběr z edičního programu. němčina jako cizí jazyk. učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy 2012 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.de Přehled učebnic a jejich užití Základní škola t ř í d a v ě k 1. třída 2. třída 3. třída

Více

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2016 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2015 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina

Jazykové programy na CD-ROM. Němčina Jazykové programy na CD-ROM Němčina Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké školy / Věra Höppnerová. -- Praha : Ekopress, 2009.-- 326 s. + 1 CD ISBN 978-80-86929-42-2 (brož.) F204356b příloha Deutsch im

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ

AVENTURA ŠPANĚLŠTINA PRO SŠ, JŠ Ceník českých titulů 2014 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2014 do 31/12/2014)

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o.

Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Ceník českých titulů 2015 Klett nakladatelství s.r.o. Klett nakladatelství s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Praha 10 tel.: 233 084 110, fax: 233 084 115, e-mail: klett@klett.cz (platnost od 1/2/2015 do 31/1/2016)

Více

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012

Miroslav Zajíček - prodej a distribuce jazykové literatury CENÍK NAKLADATELSTVÍ INFOA od 1. 10. 2012 3 3 v 1 Angličtina - maturitní minimum 9788072406388 269.00 A Alles klar 1a - učebnice + cvičebnice 9788072406593 179.00 Alles klar 1a+b - metodika 9788072406616 269.00 Alles klar 1b - učebnice + cvičebnice

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.)

Výprodej - ZK Sklep - duben 2014 Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby (česká. nakl.) Další jazyky - cvičebnice gramatiky a slovní zásoby česká nakladatelství) Adresa: Zásilkové knihkupectví Sklep PaedDr Jiří Šádek Kavánova 1071 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU Email: objednavky@zksklep.cz Mobil:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni)

Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Němčina pro zdravotnické profese PhDr. Eva Formánková, Mgr. Eva Kahounová (Ústav jazykové přípravy, Západočeská univerzita v Plzni) Abstrakt: Učebnice Němčina pro zdravotnické profese vznikla v rámci projektu

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. A/Charakteristika vyučovacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK A/Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět zpracovává vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk. Přispívá ke snižování jazykové bariéry a poskytuje jazykový základ

Více

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006

PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Domluvíme se ve

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů)

Stručný popis/anotace. 20 úloh (studijních opor) k modulovým kurzům (PK1-8, PK2-3, PK3-5, PK4-4). Monitorovací indikátor: 0 (součást modulových kurzů) Název Rok vytvoření Stručný popis/anotace 1 KA02, Vzdělávací program Operátor poštovního provozu 4 modulové kurzy (PK1 - Pracovník poštovní přepážky, PK2 - Pracovník poštovní přepravy, PK3 - Poštovní doručovatel,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Charakteristika kurzu IE1/5

Charakteristika kurzu IE1/5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE1/5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 2 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Charakteristika kurzu BE2

Charakteristika kurzu BE2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Vhodnost učebnice Sprechen Sie Deutsch? pro výuku němčiny na vyšší odborné škole

Vhodnost učebnice Sprechen Sie Deutsch? pro výuku němčiny na vyšší odborné škole Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium 2005/2006 Vhodnost učebnice Sprechen Sie Deutsch? pro výuku němčiny na vyšší odborné škole 28.4.2006 Erika Pešatová erika.pesatova@seznam.cz

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Anglický jazyk Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou

Více