Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.de"

Transkript

1 Hueber 2010 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk

2 Přehled učebnic a jejich užití Základní škola t ř í d a v ě k 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Nepovinná výuka Němčina jako 1. cizí jazyk Tamtam Tamburin 1 Tamburin 2 Tamburin 3 Planetino 1 Planetino 2 Planetino 3 Pingpong neu 2 Planet 2 Pingpong neu 3 Planet 3 Němčina na víceletém gymnáziu Pingpong neu 1 Pingpong neu 2 Planet 1 deutsch.com 1 Němčina jako 2. cizí jazyk Planet 1 deutsch.com 1

3 Střední škola 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Němčina jako 1. cizí jazyk maturita (úroveň B2) AusBlick 1 AusBlick 2 Ziel B2/1 em neu 2008 Brückenkurs Ziel B2/2 em neu 2008 Hauptkurs Němčina na víceletém gymnáziu maturita z NJ AusBlick 1 AusBlick 2 B2 Planet 2 deutsch.com 2 Planet 3 deutsch.com 3 B1 B1 Němčina jako 2. cizí jazyk (1. CJ bez návaznosti) maturita (úroveň B1) Delfin 1 Delfin 2 deutsch.com 1 (2) 3 Schritte international 1 (2) - 6 Tangram aktuell A1/1 (A1/2) B1/2 Themen aktuell 1 (2) 3 Zertifikatsband Hueber

4 Vážení přátelé, v letošním roce přichází naše nakladatelství s dalšími díly celé řady loňských novinek: týká se to titulů pro střední školy deutsch.com a Ideen, učebnice pro profesně orientovanou výuku Alltag, Beruf & Co., učebnice pro nejmenší žáky Planetino a nové učebnice pro pokročilé na úrovni Mittelstufe Ziel. Pro ty z Vás, kteří připravujete své žáky na novou maturitu, můžeme doporučit vedle průběžné přípravy obsažené v učebnici deutsch.com také cílenou přípravu v 6. díle učebnice Schritte international (rozšířený slovníček). Z doplňkových materiálů bych Vás ráda upozornila na materiály pro interaktivní tabuli. V katalogu je najdete u učebnic Planet (pro ZŠ) a Schritte international (pro SŠ), ale lze je používat i nezávisle na těchto učebnicích. Stále se rozšiřuje nabídka četby, DVD a CD-ROMů. Vzhledem k omezenému prostoru může být tento katalog pouze výběrem titulů, úplnou nabídku včetně doplňkových materiálů najdete v německém katalogu a na webových stránkách Aktuální informace nově přínáší vedle webových stránek také náš elektronický newsletter. Objednat si ho můžete na naší mailové adrese. V roce 2010 budeme pokračovat v pořádání seminářů pro učitele NJ a těšíme se na Vaši účast. Přeji Vám mnoho úspěchů i zábavy s učebnicemi nakladatelství Hueber! Hueber PhDr. Veronika Hutarová zastoupení v České republice a Slovenské republice Hueber Verlag Tel.: Vilímovská 19 Fax: Praha 6-Dejvice Mobil: Česká republika Internet: PhDr. Veronika Hutarová reprezentantka nakladatelství Hueber Verlag pro Českou republiku a Slovenskou republiku

5 Hueber Učebnice pro základní školy Planetino Nová učebnice Planetino je určena dětem ve věku 8 10 let. Ve 3 dílech žáci dosáhnou úrovně A1 Společného evropského referenčního rámce. Koncepce důsledně vychází ze specifických potřeb dětí 1. stupně učení je hrou, typické je časté střídání aktivit, zapojení pohybu a rukodělných činností (stříhání, lepení). Nechybí ani písničky, říkanky a hraní divadelních scének. Obrázky a komiksy podporují motivaci dětí. Žáci se učí všemi smysly, je rozvíjena jejich fantazie a spontánní projev. Cílem je dosáhnout co nejrychleji řečové aktivity s podporou samostatnosti v učení. Pracovní sešit obsahuje též cvičení s možností samostatné kontroly výsledků. V učebnici i pracovním sešitě jsou cvičení pro práci s portfoliem. Návaznost ve vyšších ročnících je zajištěna učebnicí Planet (2. 3. díl). Další informace k učebnici najdete v německém katalogu a na Planetino 1 učebnice pracovní sešit CD metodická příručka slovníček ke stažení na Planetino 2 učebnice pracovní sešit CD metodická příručka Planetino 3 učebnice pracovní sešit CD metodická příručka Tamburin Oblíbená učebnice pro 1. stupeň ZŠ je nadále v nabídce. Slovníček s vyznačenou aktivní a pasivní slovní zásobou najdete jako kopírovací předlohu ke stažení na našich webových stránkách Pro kroužky německého jazyka začínající v 1. nebo 2. třídě doporučujeme přípravný kurs k Tamburinu Tamtam, materiály pro předškolní děti a 1. třídu Kikus nebo barevné sešity Spielerisch Deutsch lernen. Bližší informace najdete v německém katalogu. Tamburin 1 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Tamburin 2 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Tamburin 3 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD

6 Učebnice pro základní školy Hueber CD-ROM pro interaktivní tabuli Planet Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia, vhodná pro výuku 2. jazyka. Má schvalovací doložku ministerstva školství. Přitažlivá témata odpovídající věkové kategorii starších žáků. Učivo rozvržené podle stupňů Evropského jazykového portfolia. Strategie učení a tipy pomáhají vést žáky k samostatné práci. Trénink sebehodnocení žáka (Das kann ich schon.). Moderní grafická úprava piktogramy, atraktivní ilustrace a fotografie. Podpora výuky gramatiky: vizualizace, barevné členy, tipy. Hry a projekty, svěží písničky. Od počátku systematický nácvik výslovnosti. Vnitřní diferenciace cvičení podle stupně obtížnosti pomoc pro učitele při nevyrovnané úrovni žáků. Novinka: CD-ROM pro interaktivní tabuli obsahuje bohatý obrazový materiál, šablony a interaktivní cvičení a mapu německy mluvících zemí - viz něm. katalog str. 86. CD-ROM pro učitele pro tvorbu cvičení viz str. 18. Atraktivní DVD se scénkami a písničkami, tematicky se váže k 1. a 2. dílu. Planet 1 (A 1) učebnice pracovní sešit metodická příručka kazety k učebnici CD k učebnici CD-ROM pro interaktivní tabuli DVD Planet 2 (A 2) učebnice pracovní sešit metodická příručka kazety k učebnici CD k učebnici DVD Planet 3 (2 CD) (B 1) učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici slovníček ke stažení na Planet (A 1 B 1) CD-ROM Übungsblätter per Mausklick Pingpong neu Osvědčená učebnice pro 2. stupeň ZŠ má schvalovací doložku ministerstva školství a je vhodná též pro výuku němčiny jako 2. cizího jazyka (viz tabulka na str. 1). Pingpong neu 1 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici slovníček sada (uč., PS + slovníček) CD k PS Pingpong neu 2 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici slovníček sada (uč., PS + slovníček) Pingpong neu 3 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD k učebnici ke stažení na Učebnice lze doplnit gramatikou pro mládež Und jetzt ihr! (viz str. 13) a DVD Planet. 4

7 Hueber Učebnice pro základní a střední školy začátečníci deutsch.com Mladý, dynamický tým autorů pod vedením zkušeného profesora Neunera vytvořil učebnici, ve které se zúročily praktické zkušenosti z výuky spolu s vysokou teoretickou profesionalitou. Učebnice zaujme texty, které čerpají náměty ze života teenagerů, a autentickým, živým jazykem. 3dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného evropského referenčního rámce, cílem je dovést studenty na úroveň B1. Vhodná pro 2. jazyk na ZŠ i pro SŠ (viz přehled tabulka na str. 1). Využívá kontextu vícejazyčnosti (žáci již mají zkušenosti s 1. cizím jazykem a znalosti z mateřštiny) a na jeho základě nabízí efektivní a časově úsporné techniky učení. V učebnici se procvičují všechny čtyři dovednosti těsně provázané se systematickou výukou gramatiky a slovní zásoby. Každý díl obsahuje 18 lekcí rozdělených do 6 modulů. Úvodní Starter-Modul využívá potenciálu již nabytých znalostí a zkušeností z výuky jazyků a mj. vybaví žáky základními frázemi. Lekce jsou krátké a přehledné: 2 dvojstránky s novou látkou (gramatika, slovní zásoba), 1 stránka magazínu s reáliemi a zajímavostmi ze života mládeže s důrazem na nácvik dovedností a závěrečný přehled probrané látky včetně deskriptorů podle Evropského jazykového portfolia a aktivní slovní zásoby. Pracovní sešit obsahuje širokou škálu cvičení ke slovní zásobě, gramatice a komunikačním prostředkům. Český pracovní sešit obsahuje navíc dvojjazyčný slovníček řazený chronologicky podle lekcí, výklad gramatiky v češtině, překlad pokynů v učebnici i pracovním sešitě a další komponenty v mateřském jazyce: sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia (To už umím!), techniky učení (Učení bez mučení) a systematickou přípravu na státní maturitní zkoušku. Díky vloženému CD si může žák samostatně procvičovat i fonetiku. Na konci každého modulu je opakování s důrazem na dovednosti, reálie a projekt. Metodická příručka obsahuje vedle metodických pokynů pro přípravu učitele také testy, kopírovací předlohy a náměty na hry. Bezplatný internetový servis na adrese (doplňkové materiály pro učitele a online-cvičení pro žáky). deutsch.com 1 učebnice český pracovní sešit s vloženým audio-cd metodická příručka CD k učebnici DVD deutsch.com 2 učebnice český pracovní sešit s vloženým audio-cd metodická příručka CD k učebnici díl deutsch.com připravujeme na rok

8 Učebnice pro střední školy začátečníci Hueber Ideen Renomovaní autoři Wilfried Krenn a Herbert Puchta vytvořili učebnici pro mládež plnou zajímavých textů a překvapivých obsahů, které slibují vytrhnout znuděné teenagery z reality všedního dne a upoutat jejich pozornost. Vycházejí tak z moderních poznatků psychologie učení a specifik věkové skupiny let, pro kterou je učebnice určena. 3dílná učebnice je koncipovaná podle požadavků Společného evropského referenčního rámce, cílem je dovést studenty na úroveň B1. V učebnici se procvičují všechny čtyři dovednosti těsně provázané se systematickou výukou gramatiky a slovní zásoby. Vhodná pro žáky SŠ, zvláště gymnázia. Vzhledem k pestré paletě témat a druhů textů (např. krátké texty z časopisů pro mládež a novin, vyprávění, písničky, básničky a komiksy) ji doporučujeme také pro hodiny konverzace. Témata atraktivním způsobem rozšiřují rozhled žáků a podporují mezipředmětové vztahy. Projekty a materiály k reáliím podporují kreativní vyučování. Pracovní sešit je určen pro práci v hodině i samostatné procvičování. Učebnice zohledňuje práci v heterogenních skupinách. CD-ROM obsahuje zábavná interaktivní cvičení na procvičování gramatiky a slovní zásoby a lze jej používat i nezávisle na učebnici pro žáky na úrovni A1. Ideen 1 učebnice pracovní sešit s vloženým CD CD metodická příručka CD-ROM Ideen 2 učebnice pracovní sešit s vloženým CD CD metodická příručka díl Ideen připravujeme na rok

9 Hueber Učebnice pro střední a jazykové školy začátečníci CD-ROM pro interaktivní tabuli Schritte international Učebnice si získala velký ohlas zejména díky poslechovému fotoseriálu, který je průkopnickou novinkou k motivaci studentů. 6dílná učebnice vede na úroveň B1 (42 lekcí). Vložený CD-disk s poslechovými texty k pracovnímu sešitu a cvičeními na PC. Slovníček s překladem pracovních pokynů obsahuje navíc jednoduše vysvětlenou gramatiku, tipy na učení, profesně orientované projekty a konverzační podněty. Zwischenspiel reálie zábavnou formou. Pracovní sešit obsahuje též fonetická cvičení, sebeevaluaci podle Evropského jazykového portfolia, podněty k autonomnímu učení, přípravné úkoly na zkoušky, modelové testy. vednostem, gramatice a slovní zásobě. Metodická příručka obsahuje vedle metodických DVD k 1. a 2. dílu ISBN pět zá- pokynů také návrhy na diferenciaci bavných příběhů pro začátečníky doplněné úkolů ve skupině podle stupně obtížnosti, sekvencemi k reáliím a pracovními listy (viz testy ke každé lekci a doplňková cvičení a hry. něm. katalog str. 26). Online-podpora na CD-ROM je doplňkový materiál pro samostudium. Interaktivní metodická příručka umožňuje učiteli přípravu na počítači a dá se využít i pro práci Novinka: Četba na úrovni A1 obsahuje další s interaktivní tabulí (viz něm. katalog str. 26). příběhy s protagonisty seriálu Informace k CD-ROMu pro interaktivní tabuli Novinka: Schritte international im Beruf viz str. 18 a něm. katalog str. 26. materiály pro profesní přípravu vhodné pro Intensivtrainer cvičebnice s klíčem a testy odborné školy i firemní kurzy (viz něm. katalog pro samostatnou domácí přípravu ke všem do- str. 31). Schritte international 1 učebnice s integrovaným PS a vloženým CD k PS rozšířený slovníček n-č sada (uč., PS, slovníček) CD (2 ks) k uč plakáty k příběhu metodická příručka interaktivní metodická příručka Intensivtrainer s vloženým audio-cd CD-ROM pro samostudium CD-ROM pro interaktivní tabuli četba Schritte international 5 učebnice s integrovaným PS a vloženým CD k PS rozšířený slovníček n-č sada (uč., PS, slovníček) CD (2 ks) k uč metodická příručka Intensivtrainer s vloženým audio-cd četba

10 Učebnice pro střední a jazykové školy začátečníci Hueber Delfin Učebnice Delfin klade důraz na procvičování dovedností a obsahuje cílenou přípravu na maturitní zkoušku. V segmentu vzdělávání dospělých je díky možnosti vysokého podílu samostatné práce bez učitele (klíč k pracovnímu sešitu) velmi vhodná i pro individuální výuku. Má schvalovací doložku MŠMT. Vložené CD s fonetickými cvičeními. Online-podpora na s rozřazovacími testy. Na ke stažení pracovní listy k sebeevaluaci. CD-ROM pro samostudium. 4dílný pracovní sešit obsahuje velké množství cvičení, slovníček po lekcích, výklad gramatiky v češtině, tipy, jak se učit, texty k reáliím a další materiál ke konverzaci. Delfin v 1 dílu učebnice metodická příručka klíč k prac. sešitům CD-ROM (3 ks) Delfin ve 2 dílech Delfin 1 učebnice kazety (4 ks) CD (4 ks) Delfin 2 učebnice kazety (4 ks) CD (4 ks) Delfin pracovní sešit ve 4 dílech pro 4 ročníky SŠ 1A A B B Tangram aktuell Učebnice je založena na komunikativním přístupu a nabízí mnoho materiálů pro kreativní a pestré hodiny němčiny. Má schvalovací doložku MŠMT. Integrovaný CD-disk k pracovnímu sešitu. V pracovním sešitě klíč ke cvičením, sebeevaluace, testy. Vynikající poslechové texty, rapy. Rozšířený slovníček k dílu obsahuje také výklad gramatiky v češtině, tipy, jak se učit a komunikační prostředky. Tangram Z pro opakování a prohloubení látky a přípravu na mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch nebo maturitu. Přípravné lekce na zkoušky Start Deutsch 1, 2 a Zertifikat Deutsch. Online-podpora na (rozřazovací test). CD-ROM Übungsblätter per Mausklick ISBN viz katalog str. 18. Čtyřdílná starší verze učebnice Tangram je stále v prodeji, bližší informace a ISBN najdete v německém katalogu na str

11 Hueber Učebnice pro střední a jazykové školy začátečníci Tangram aktuell A1/1 L 1-4 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell A2/2 L 5-8 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell A1/2 L 5-8 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell B1/1 L 1-4 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell A2/1 L 1-4 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Tangram aktuell B1/2 L 5-8 uč. + PS s vloženým CD k PS metodická příručka CD k uč kazeta k uč slovníček N-Č cvičebnice (Übungsheft) Themen aktuell Osvědčená učebnice založená na komunikativním přístupu Themen aktuell je stále v prodeji a má doložku MŠMT. Z doplňkových materiálů doporučujeme zejména CD-ROM pro tvorbu pracovních listů Übungsblätter per Mausklick , s jehož pomocí získají učitelé bleskurychle další cvičení ke gramatice, slovní zásobě a čtení (viz katalog str. 18). Další doplňkové materiály, kterými můžete obohatit své vyučování: Phonetik aktuell kopírovací předlohy s vloženým CD-diskem obsahují fonetická cvičení s klíčem, informace pro učitele k nácviku fonetických jevů a v oddíle Phonetik kreativ básničky, písničky a fonetické hry. Lesejournal ilustrovaný sešit autentických textů pro začátečníky rozdělený do tematických okruhů podle lekcí Themen aktuell 1 obsahuje též komiksy, texty z časopisů, vtipy, recepty aj. Wiederholungsbuch (1. díl , 2. díl ) nabízí velké množství opakovacích cvičení s klíčem a je vhodný zvláště pro skupiny, které začínají vyšším dílem a potřebují se vrátit k vybraným jevům gramatiky nebo slovní zásoby. Themen aktuell 1 (s vloženým CD-ROMem) učebnice český pracovní sešit metod. příručka A metod. příručka B CD Themen aktuell 2 učebnice český pracovní sešit metod. příručka A metod. příručka B CD Themen aktuell 3 Zertifikatsband učebnice český pracovní sešit metod. příručka A metod. příručka B CD

12 Učebnice a doplňkové materiály pro profesně orientovanou výuku Hueber Magazín nabízí pestrou paletu ilustrovaných doplňkových textů na čtení a poslech (např. Das Navigationsgerät). V každé lekci též najdete přehled gramatiky a komunikačních prostředků a 4 strany cvičení ke gramatice, slovní zásobě a výslovnosti (nahrávky Alltag, Beruf & Co. Nová učebnice pro profesně orientovanou výuku je vhodná pro všechny, kteří využijí své jazykové znalosti při výkonu své profese nebo se na ni připravují na některé z odborných škol. Doporučujeme ji pro výuku ve firemních kurzech jazykových škol nebo pro vyšší a střední odborné školy. 6dílná učebnice vede na úroveň B1. Každá lekce obsahuje dvojstranu s názvem Im Alltag s učivem obecného jazyka (např. cestování, dopravní prostředky) a další dvojstranu, na níž je toto téma zpracováno z hlediska potřeb komunikace v profesním prostředí (např. služební cesta). k výslovnostním cvičením jsou na vloženém CD). K procvičování probrané slovní zásoby slouží také Wörterlernheft. Metodická příručka obsahuje kromě doporučených metodických postupů také transkripce poslechových cvičení a klíč. Alltag, Beruf & Co. 1 učebnice a pracovní sešit s vloženým audio-cd slovníček (Wörterlernheft) metodická příručka CD Alltag, Beruf & Co. 2 učebnice a pracovní sešit s vloženým audio-cd slovníček (Wörterlernheft) metodická příručka CD Alltag, Beruf & Co. 3 učebnice a pracovní sešit s vloženým audio-cd slovníček (Wörterlernheft) metodická příručka CD Alltag, Beruf & Co. 4 Další díly učebnice vyjdou v r učebnice a pracovní I nadále je v prodeji učebnice Dialog Beruf. Bližší informace a ISBN sešit s vloženým k tomuto titulu najdete v německém katalogu na str audio-cd slovníček Novinkou je doplňkový materiál k úrovním A1 B1 Schritte international im Beruf, který lze používat i nezávisle na učebnici. (Wörterlernheft) metodická příručka Obsahuje 4 tituly: Kommunikation am Arbeitsplatz, Aktuelle Lesetexte aus Wirtschaft und Beruf, Deutsch für Ihren Beruf a Deutsch 2 CD in der Kaffeepause. Bližší informace najdete v německém katalogu na str. 31 a na Pro hotelové školy a firemní kurzy v oboru gastronomie a hotelnictví doporučujeme učebnici Deutsch im Hotel (viz německý katalog str. 110). Pro trénink praktických a řečových dovedností v obchodním styku je vhodná řada Geschäftskommunikation, která se v novém vydání člení do 3 částí Besser schreiben, Besser telefonieren a Verhandlungssprache. U titulů k mluvenému projevu jsou novinkou vložená CD s nahrávkami (viz německý katalog str. 109). Pro rozvoj komunikačních dovedností slouží také doplňkové materiály Gesprächstraining Deutsch für den Beruf a Telefonieren im Beruf (viz německý katalog str. 108). 10

13 Hueber AusBlick Nová učebnice němčiny pro mládež. Předpokladem jsou znalosti přibližně na úrovni zkoušky Zertifikat Deutsch (návaznost na ZŠ viz tabulka na str. 1). Připravuje na zkoušky: Goethe-Zertifikat B2, C1, DSD I a DSD II a maturitu vyšší úrovně. Témata a texty vycházejí ze zkušeností a zážitků mladých lidí (prameny: časopisy a literatura pro mládež, internet) a jsou pro tuto věkovou skupinu vysoce motivující. Hodí se proto vedle běžné výuky také pro hodiny konverzace nebo pro odpolední jazykové kursy. Učebnice pro pokročilé V každé lekci se systematicky procvičují všechny 4 základní dovednosti, gramatika a fonetika. Autonomii učení podporují tipy, jak se učit, sebeevaluace a projekty. Pracovní sešit s vloženým CD k procvičování výslovnosti nabízí širokou paletu cvičení ke gramatice a slovní zásobě, trénink psaného projevu vhodný i jako příprava na zkoušku. Metodická příručka obsahuje mj. učební plán, další hry a kopírovací předlohy, testy, transkripce poslechových textů a řešení k cvičením v učebnici. AusBlick 1 Brückenkurs B1+ učebnice pracovní sešit metodická příručka CD AusBlick 2 B2 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD AusBlick 3 C1 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Nadále zůstává v naší nabídce učebnice pro mládež Blick. Bližší informace najdete v německém katalogu na str Ziel Nová učebnice se skládá ze základního výukového programu (Basislernprogramm) a doplňkových multimediálních komponent. Ziel zohledňuje individuální cíle studujících, jejich dosavadní zkušenosti a znalosti, dále umožňuje flexibilitu v tempu studia a podporuje autonomní učení na bázi Evropského jazykového portfolia. Koncepce: Učebnice je členěna v každé úrovni EJP do dvou dílů po 8 lekcích. Charakteristickým rysem je bohatá škála nabídky cvičení v pracovním sešitě a doplňkových komponentách s ohledem na diferenciaci podle potřeb uživatelů (např. rozdělení dle obtížnosti apod.), což umožňuje individuální přístup ke studentům a podporuje samostatné učení. Učebnice: Každá lekce obsahuje 7 stran základního učiva, 3 stránky přehledu (cíle, gramatika, komunikační prostředky) a dvojstránku s fotografiemi pro projektovou práci. Každá lekce se věnuje jednomu obecnému tématu a jednomu komunikačnímu cíli definovanému v SERR. Lekce jsou uspořádány podle mírně stoupající obtížnosti, ale v případě potřeby je lze probírat i na přeskáčku. Pracovní sešit obsahuje cvičení ke slovní zásobě, gramatice, psaní (tvorba textů, diktáty), čtení, fonetice, aktivní slovní zásobu a seznamuje se zkouškovými úlohami. Integrovaný kombinovaný nosič CD/CD- ROM obsahuje vedle poslechových textů k pracovnímu sešitu a fonetických cvičení také materiály pro samostudium slovníček, přehled gramatiky, portfolio a poznámky k reáliím a testy k lekcím. Profesně orientované pracovní listy ve formě kopírovacích předloh budou k dispozici na internetu a jsou součástí metodické příručky. Doplňkový CD-ROM nabízí rozšiřující materiály, texty, úkoly a cvičení k samostatnému studiu. DVD s pracovními listy obsahuje doprovodný filmový materiál ke každé lekci ISBN Bezplatný internetový servis na adrese 11

14 Učebnice pro pokročilé Hueber Ziel B2/1 učebnice pracovní sešit s vloženým audio-cd/cd-romem metodická příručka CD k učebnici paket učebnice + pracovní sešit s vloženým CD/CD-ROMem CD-ROM pro další samostudium Ziel B2/2 učebnice pracovní sešit s vloženým audio-cd/cd-romem metodická příručka CD k učebnici paket učebnice + pracovní sešit s vloženým CD/CD-ROMem CD-ROM pro další samostudium Další díly k učebnici pro úrovně B1+ a C1 vyjdou Ziel C1/1 učebnice pracovní sešit s vloženým audio-cd/cd-romem metodická příručka CD k učebnici paket učebnice + pracovní sešit s vloženým CD/CD-ROMem em neu 2008 Tato oblíbená třídílná učebnice pro pokročilé v aktualizovaném vydání podle úrovní Společného evropského referenčního rámce může být díky stavebnicovém systému probírána jak stránku po stránce, tak podle zájmu a potřeb výběrově či na přeskáčku. Základní stavebnicové prvky: čtení poslech psaní mluvení slovní zásoba techniky učení gramatika výslovnost. Široká paleta autentických textů a nahrávek, materiály k reáliím a literatuře německy mluvících zemí. Jeden díl pro přibližně 160 vyučovacích hodin. Bezplatný internetový servis Sebeevaluace a deskriptory k EJP v pracovním sešitě. Hauptkurs navazuje na všechny učebnice tzv. Grundstufe (např. Themen aktuell, Delfin, Brückenkurs neu 2008 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Auf neuen Wegen Učebnice pro pokročilé a velmi pokročilé (Mittelstufe, Oberstufe). Vhodná zvláště pro ty, kteří studují německý jazyk nebo se připravují na studium v německy mluvících zemích. Připravuje na zkoušky: ZMP, ZOP, Test DaF, DSH). Rozvíjí samostatné učení na základě strategií a tipů. Hauptkurs neu 2008 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD Tangram/aktuell), vede na úroveň B2 a lze jej s úspěchem použít pro přípravu na vyšší stupeň maturity. Má doložku MŠMT. CD-ROM k dílu Hauptkurs obsahuje ve 4 kapitolách (témata Gesellschaft, Wirtschaft, Internet, Sprache) texty, videosekvence a cvičení ke všem dovednostem. ISBN Brückenkurs opakuje učivo nutné pro dosažení úrovně B1 a připravuje na tzv. Mittelstufe. Abschlusskurs připravuje na zkoušku Goethe- -Zertifikat C1. Nabízí i trénink speciálních dovedností nutných pro studium: shrnutí textu, vedení diskuse, příprava prezentace, referátu apod. Zvláštní pozornost se věnuje interkulturním Auf neuen Wegen učebnice metodická příručka (s vloženým CD) CD Abschlusskurs neu 2008 učebnice pracovní sešit metodická příručka CD aspektům a evropské integraci.

15 Hueber Gramatiky Christine Späth/Marion Kerner: Und jetzt ihr! A1 B1 První gramatika speciálně pro mládež. Jednoduché formulace. Názorné a vtipné ilustrace. Klíč pro samostatnou práci. Susanne Kalender/ /Barbara Gottstein-Schramm/Franz Specht Schritte Übungsgrammatik A1 B1 Eleni Frangou/Eva Kokkini/Amalia Petrova: Schritt für Schritt ins Grammatikland A1 Zábavná gramatika pro děti se vyznačuje hravým přístupem. Jednoduchou formou v malých krocích přibližuje dětem gramatické jevy za pomocí pestrých ilustrací, které usnadňují zapamatování. Kreativní cvičení plná fantazie a jednoduchá slovní zásoba odbourají v dětech zábrany a dokážou jim, že gramatika nemusí být těžká, ani nudná. Klíč je ke stažení na gramatika pro děti a mládež učebnice klíč Gramatika s integrovaným klíčem je vhodná pro samostudium i jako doplňkový materiál. Gramatické struktury i cvičení jsou označené stupněm obtížnosti dle úrovní EJP (A1, A2, B1). Přehledná grafika (levá strana výklad, pravá strana cvičení) usnadňuje orientaci. Lze používat i nezávisle na učebnici. Monika Reimann: Kurzgrammatik Deutsch A1 B1 Stručná gramatika se omezuje ve výběru látky na skutečně důležité gramatické struktury a jednoduchá vysvětlení. Obsahuje testy, klíč a seznam nepravidelných sloves. učebnice a cvičebnice s klíčem Monika Reimann: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache A1 B1 Osvědčená kompletní gramatika pro začátečníky, kteří si chtějí zopakovat a prohloubit základní znalosti z německé gramatiky až na úroveň B 1 Evropského jazykového portfolia. Přehledná grafická úprava umožňuje rychlou orientaci hledaného jevu. Příprava na zkoušky Start Deutsch 1, 2 a Zertifikat Deutsch. V aktualizovaném vydání je slovní zásoba přizpůsobena požadavkům Společného evropského referenčního rámce. Integrovaný CD-ROM nabízí další interaktivní cvičení. Aktualizované vydání! učebnice a cvičebnice s klíčem učebnice s klíčem a CD-ROMem

16 Gramatiky Renate Luscher: Übungsgrammatik für Anfänger A1 B1 Pro začátečníky, kteří se chtějí postupně dostat až na úroveň zkoušky Zertifikat Deutsch nebo o něco výše. Ideální gramatika pro přípravu na základní státní jazykovou zkoušku (obsahuje veškerou látku obsaženou v osnovách přípravných kurzů). Progresivní výstavba od jednodušších jevů. ke složitějším (úroveň A, B, C). Obsahuje i skladbu a tvoření slov. Bohatá typologie cvičení, jednoduché formulace. Nová koncepce s integrovaným klíčem se hodí zvláště pro samouky. CD-ROM obsahuje navíc: odkazy ke cvičením a vysvětlujícím pasážím, nahrávky, bodovací system s vyhodnocením a názorný obrazový material. Bohatá typologie cvičení, jednoduché formulace. Nová koncepce s integrovaným klíčem se hodí zvláště pro samouky. učebnice a cvičebnice s klíčem CD (základní cvičení) učebnice a cvičebnice s klíčem + CD-ROM Hilke Dreyer/Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik A2 C1 Nové zpracování světově proslulé a osvědčené standardní gramatiky. Univerzální využití pro začátečníky i pokročilé, do vyučování i pro samouky. Předpokladem jsou základní znalosti němčiny. Řešení v klíči i na nahrávkách. učebnice a cvičebnice klíč Hueber Axel Hering/Magdalena Matussek/ /Michaela Perlmann-Balme: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 C1 Vychází z oblíbené em-übungsgrammatik a nabízí: Efektivní učební postupy pro úspěšné samostudium. Testy, sebeevaluaci a klíč. učebnice a cvičebnice s klíčem Axel Hering/Magdalena Matussek/ /Michaela Perlmann-Balme: em-übungsgrammatik Ideální doplněk k učebnici em, lze používat ale také nezávisle na ní. Vychází z úrovně Grundstufe (opakování a prohloubení učiva), nová látka na úrovni Mittelstufe. Soustředí se na frekventované gramatické jevy a typické chyby. Přehledné a praktické dvojstránky: na levé straně vysvětlení gramatického jevu, na pravé příslušná cvičení. Integrovaný klíč pro samouky. Obtížnost cvičení ve 3 stupních. Převážně autentické texty. učebnice a cvičebnice s klíčem Karin Hall/Barbara Schneider: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene B1 C2 Gramatika pro pokročilé (úroveň Mittelstufe a Oberstufe). Zvláště vhodná pro učitele, studenty germanistiky a ty, kteří se připravují na zkoušky ZMP, ZOP nebo DSH (pro uchazeče o studium v německy mluvících zemích). Integrovaný klíč pro samouky. učebnice a cvičebnice s klíčem

17 Hueber Doplňkové materiály 1. Četba 2. Testy a příprava na zkoušky 3. Hry 4. DVD 5. CD-ROMy 1. Četba Leseclub A1 Řada pohádek pro děti mladšího školního věku. Der Hase und der Igel Die Bremer Stadtmusikanten Aladdin und die Wunderlampe Sindbad der Seefahrer Bližší informace najdete v německém katalogu na str Lese-Novelas A1 Jednoduché a zábavné texty přinášejí požitek z četby již na nejnižší jazykové úrovni. Příběhy čerpají náměty ze života současné mládeže. Knížky jsou v nabídce samostatně nebo v kombinaci s CD jako Hörbuch (HB). Anna, Berlin HB Tina, Hamburg HB Julie, Köln HB Franz, München HB Lara, Frankfurt HB Eva, Wien HB Nora, Zürich HB David, Dresden HB Vera, Heidelberg HB Claudia, Mallorca HB Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Lektüren für Jugendliche A2 Nová řada četby čerpá náměty pro povídky ze života mládeže (láska, přátelství, dobrodružství, koníčky), je psaná živým a přitom dobře srozumitelným jazykem a doplněna o barevné ilustrace. Knížky jsou v nabídce samostatně nebo v kombinaci s CD. Der Tote im See Leseheft LH mit eingelegter CD Lea? Nein danke! Leseheft LH mit eingelegter CD Jungs sind keine Regenschirme Leseheft LH mit eingelegter CD Timo darf nicht sterben! Leseheft LH mit eingelegter CD Das Geheimnis der Statue Leseheft LH mit eingelegter CD Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str

18 Doplňkové materiály Leichte Literatur A2 Nová řada přináší klasická díla německé literatury ve formě zjednodušené četby. Zábavně a na dostupné jazykové úrovni motivuje ke čtení. Siegfrieds Tod je volné vyprávění na motivy Písně Nibelungů, Dr. Fausta jistě nemusíme nikomu představovat. Fräulein Else je převyprávěná povídka Arthura Schnitzlera, podle pohádkové postavy Rumpelstilzchen je pojmenovaný soubor tří pohádek bratří Grimmů. Siegfrieds Tod Leseheft LH mit eingelegter CD Faust Leseheft LH mit eingelegter CD Fräulein Else Leseheft LH mit eingelegter CD Rumpelstilzchen Leseheft LH mit eingelegter CD Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Lesehefte Deutsch als Fremdsprache Franz Specht Krimis mit Carsten Tsara Soukromý detektiv na stopě zločinu (příběhy o rozsahu cca stran podle stupně obtížnosti). Knížky jsou v nabídce samostatně nebo v kombinaci s CD jako Hörbuch. A2 Sicher ist nur eins HB B1 Schöne Augen HB B1 Der rote Hahn HB B1 Die Angst und der Tod HB B1 Die schöne Frau Bär HB B1 Die ganze Wahrheit HB B1 Der Besserwisser HB Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Hueber Leonhard Thoma Kurzgeschichten Autor populárních povídek sklidil u nás v minulém roce velký úspěch svým veřejným čtením a semináři k didaktizaci četby. Nenechte si ujít čtenářský zážitek! A1 A2 Das Idealpaar Buch mit eingelegter CD A2 B1 Der Hundetraum und andere Verwirrungen Buch mit eingelegter CD B1 Das Wunschhaus HB B1 Der Taubenfütterer HB B1 B2 Die Blaumacherin Buch mit eingelegter CD B2 Der Ruf der Tagesfische HB B2 Die Fantasien des Herrn Röpke HB Bližší informace k obsahu najdete v německém katalogu na str Lesetraining Čítanka pro mladé obsahuje poutavé texty, soustavně trénuje dovednost čtení a opakuje i gramatiku důležitou pro porozumění textu (např. význam spojek). Texty jsou rozděleny do kapitol podle stupně pokročilosti. Lesetraining Testy a příprava na zkoušky Fit für Fit in Deutsch 1 und 2 Materiál lze používat vedle přípravy na zkoušky také pro průběžné testování na SŠ na úrovních A1 a A2 a přípravu k maturitě. Obsahuje detailní informace o zkouškách, pracovní listy, které demonstrují způsoby řešení a strategie, pracovní listy s dalšími úkoly v testovacím formátu, modelové testy, transkripce a klíč a vloženou CD s poslechovými texty. učebnice s integrovaným CD

19 Hueber Fit fürs Goethe-Zertifikat Knihy s vloženými CD obsahují cvičení ke všem čtyřem dovednostem, tipy a úkoly ke strategiím řešení testů, klíč ke všem cvičením a transkripci poslechových textů. Všechny díly připravují na mezinárodní zkoušky příslušné úrovně (díl B1 na Zertifikat Deutsch lze využít i pro přípravu k nové maturitě). učebnice s integrovaným CD A učebnice s integrovaným CD A učebnice s integrovaným CD B učebnice s integrovaným CD B učebnice s integrovaným CD C Zertifikat Deutsch B1 15 modelových testů lze využít vedle přípravy na zkoušku Zertifikat Deutsch také k nové státní maturitě. Texty a úkoly mají stoupající obtížnost, součástí kompletu jsou 4 poslechová CD. Zertifikat Deutsch B Elektronisches Prüfungstraining B1 viz něm. katalog str Leichte Tests S klíčem, nenáročné, praktické, vhodné také pro příležitostné procvičování. Leichte Tests Další materiály pro přípravu na zkoušky najdete v německém katalogu na str Hry Lisa Prange: 44 Sprechspiele Rozsah 104 stran. Široká škála her z hlediska typologie: Karten-, Einigungs-, Kombinations-,Verhandlungs-, Würfel-, Dialogspiele, ke kombinačním hrám řešení. Materiál má charakter kopírovacích předloh. Předpokladem jsou základní znalosti němčiny (gramaticky a lexikálně nejsnadnější hry můžete začít se začátečníky přibližně po půl roce výuky, další postupně přidávat), hodí se v průběhu celého studia na SŠ. Doplňkové materiály U každé hry piktogram s informacemi: typ hry, počet hráčů, nutné pomůcky, stupeň obtížnosti. 44 Sprechspiele DVD auf deutsch Situační komedie o 13 dílech vypráví příběhy Američana v Berlíně zápletky jsou stavěné na jeho jazykových i interkulturních karambolech a přinášejí mnoho vtipných situací, které divákům pomohou zorientovat se v německé realitě všedního dne včetně praktických reálií. Ideální pro věkovou skupinu let, stoupající obtížnost od A2 do B2. Součástí 2 DVD jsou úkoly přímo na nosiči, každá lekce obsahuje srhnutí. Vedle podtitulků lze nastavit funkci karaoke, při níž se mohou žáci zapojit do příběhu. auf deutsch ISBN a informace o DVD k učebnicím Planet a Schritte international najdete na příslušných stránkách u učebnic. Bližší informace k obsahu všech DVD najdete v německém katalogu na str Připravujeme DVD k učebnicím deutsch.com, Ideen a Ziel. Aktuální informace najdete na a 5. CD-ROMy 5.1. pro efektivní přípravu učitele na vyučování a) interaktivní metodické příručky V nabídce jsou CD-ROMy k učebnici Schritte international 1 4, další připravujeme. Vzhledem k tomu, že tento CD-ROM obsahuje kompletní učebnici a pracovní sešit v elektronické podobě, lze s těmito částmi také pracovat ve vyučování na interaktivní tabuli. Více informací viz něm. katalog str

20 Doplňkové materiály Hueber b) program na výrobu pracovních listů a testů Meinolf Mertens: Übungsblätter per Mausklick Program na výrobu cvičení, který lze použít na kterýkoli text uložený v počítači; ideální pro práci s internetem. Za několik sekund provede analýzu textu s ohledem na typologii cvičení, vyrobí pracovní listy pro žáky a kontrolní list s řešením pro učitele. Umožňuje učiteli pracovat s aktuálními nebo úzce odbornými texty v takových situacích, kdy nelze použít učebnici. Technické předpoklady: použitelný od Windows 3.1 výše. Übungsblätter per Mausklick Übungsblätter per Mausklick jsou v nabídce k učebnicím Themen aktuell, Tangram aktuell a Planet pro vyučovací hodiny využití na interaktivní tabuli demoverze na Pro žáky SŠ a dospělé je určen CD-ROM IWB k učebnici Schritte international. Obsahuje všechny ilustrace a fotografie z učebnice a praktické šablony pro všestranné využití (např. ová okna, hodiny, display mobilu, diář, abecedu apod.). Dále obsahuje interaktivní mapu německy mluvících zemí a nahrávky všech dílů poslechového fotoseriálu se 4 typy standardizovaných úloh. Jako doplňkový materiál ho lze využít i pro konverzační hodiny (viz něm. katalog str. 26) Pro žáky ZŠ a osmiletých gymnázií je univerzálně využitelný CD-ROM IWB k učebnici Planet. Obsahuje bohatý obrazový materiál, šablony, interaktivní cvičení a mapu německy mluvících zemí (viz něm. katalog str. 86) pro samostané procvičování a) k učebnicím: CD-ROM k učebnici Ideen A1 Obsahuje zábavná interaktivní cvičení na procvičování gramatiky a slovní zásoby a lze jej používat i nezávisle na učebnici pro žáky na úrovni A1. Úkoly mají často soutěžní charakter a lze je výborně využít také při vyučování na interaktivní tabuli. CD-ROM k učebnici Ideen A CD-ROM k učebnici Themen aktuell 1 A1 Je součástí učebnice k 1. dílu, lze jej zakoupit též odděleně. Usnadňuje domácí přípravu na základě interaktivních cvičení k animovaným stránkám z učebnice. CD-ROM k učebnici Themen aktuell 1 A CD-ROM k učebnici Delfin (lekce 1 20, 3 ks) A1 B1 Je vhodný jak k opakování a prohlubování probrané látky, tak k samostudiu. Nabízí řadu doplňujících cvičení na základě textů pro poslech i čtení z učebnice, které jsou oživeny animacemi. Minimální systémové požadavky pro oba CD-ROMy: Windows 98/ME/2000/NT 4.0/XP CD-ROM k učebnici Delfin (lekce 1 20, 3 ks) A1 B CD-ROM k učebnici em neu Hauptkurs B2 Autentické texty rozdělené do 4 kapitol (Společnost, Internet, Hospodářství a Jazyk) jsou východiskem pro procvičování dovedností. Gramatika je integrovaná, vizualizovaná pomocí animací. Minimální systémové požadavky: PC s procesorem Pentium nebo kompatibilní (500MHz), Windows 95/ME/NT4.0/2000/XP CD-ROM k učebnici em neu Hauptkurs B CD-ROM k učebnici Ziel B2/1 K prohloubení učiva a samostatnému procvičování. U všech těchto CD-ROMů je také možné využití na interaktivní tabuli. CD-ROM k učebnici Ziel B2/ b) ke gramatikám: Renate Luscher: Die CD-ROM Grammatik Deutsch für Anfänger (viz také str. 14) Die CD-ROM Grammatik Deutsch für Anfänger Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungs-CD-ROM der deutschen Grammatik (viz také str. 14) Lehr- und Übungs-CD-ROM der deutschen Grammatik

výběr z edičního programu

výběr z edičního programu Hueber 2015 výběr z edičního programu učebnice gramatiky doplňkové materiály CD-ROMy němčina jako cizí jazyk www.hueber.cz t ř í d a v ě Přehled učebnic a jejich užití Základní škola 1. třída 2. třída

Více

Doporučený seznam učebnic a materiálů pro žáky-cizince na základních a středních školách

Doporučený seznam učebnic a materiálů pro žáky-cizince na základních a středních školách Příloha č. 1 Doporučený seznam učebnic a materiálů pro žáky-cizince na základních a středních školách Seznam doporučených učebnic a vhodných materiálů včetně pomůcek do vyučovacích hodin pro žáky-cizince

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG

NOVINKY. Novinka vyjde v srpnu. Novinka vyjde v květnu. Novinka vyšla v březnu KATALOG NOVINKY Novinka vyjde v srpnu 2012 Novinka vyjde v květnu 2012 Novinka vyšla v březnu 2012 KATALOG 2012 OBSAH KATALOGU Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství

čas, ale dokáží si s ní pohrát i učitelé a samozřejmě také studenti. 2.1 Česká nakladatelství Dokonalá pomůcka při výuce NJ ve sféře dnešního terciárního vzdělávání u oborů nefilologického směru Mgr. Tomáš Pozler (Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové) Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku

Více

Interaktivní učebnice

Interaktivní učebnice 2015 Přírodověda Výukové programy Matematika Český jazyk Interaktivní učebnice a další... Vážení přátelé, těší nás, že jste otevřeli náš katalog. Můžete se v něm seznámit s úplnými řadami učebnic pro 1.

Více

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy

Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Učitel a učebnice: užívání učebnic v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základní školy Teacher

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi

Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi Průvodce brněnskými jazykovými školami a dalšími vzdělávacími institucemi 3 ročník 4 září 2005 8 Studentův průvodce Několik rad při výběru kurzu 9 Kolik jazyků umíš Soutěžní anketa Vyhrajte jízdenku do

Více

Katalog jazykových kurzů

Katalog jazykových kurzů 2015 2016 Katalog jazykových kurzů jazyková škola ILC International House Brno Sukova 2, 602 00 Brno Tel. : 542 210 216; 736 726 302 E-mail: info@ilcbrno. cz www. ilcbrno. cz Obsah UŽITEČNÉ informace ŠKOLNÍ

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro práci s interaktivními výukovými materiály francouzského, španělského a latinského jazyka

Více

jazyky.studium.práce

jazyky.studium.práce Průvodce světem jazyků jazykovky, výuka, překlady, zahraničí www.jazyky.com praha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto a podzim 2006 9 771801 712003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň

Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium nižší stupeň Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, sady 28. října 1, Břeclav ŠVP osmileté všeobecné studium Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště

UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Centrum odborné přípravy 373 41 Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 UČEBNÍ DOKUMENTY pro střední odborná učiliště Kmenový obor 2651H Elektrikář Učební obor 26 51-H/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více