Jarní koncert KANTILÉNY Pocta Petru Ebenovi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jarní koncert KANTILÉNY Pocta Petru Ebenovi"

Transkript

1 Jarní koncert KANTILÉNY Pocta Petru Ebenovi BESEDNÍ DŮM, BRNO 21. března hodin PROGRAM: LEOŠ JANÁČEK Královničky Lidová nokturna Říkadla PETR EBEN Kolotoč a hvězdy Zvědavé písničky Co se za den zažije Zelená se snítka PETR EBEN Deset poetických duet Katonova mudrosloví Písnička na výlet

2 KANTILÉNA sbor dětí a mládeže při SFB spoluúčinkují ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KANTILÉNA sbormistryně VALERIA MAŤAŠOVÁ EVA PODAŘILOVÁ klavír TOMÁŠ KOŘÍNEK tenor JOSEF ŠKARKA bas Komorní soubor členů SFB řídí JAKUB KLECKER IVAN SEDLÁČEK Pro jedinečný kompoziční rukopis Leoše Janáčka ( ) mělo zásadní význam intenzívní studium lidové hudby, kterou skladatel sbíral a zapisoval přímo v terénu. Lidové písně a tance jsou východiskem také pro vokální cykly nazvané Královničky a Lidová nokturna. Královničky - pradávné obřadní tance se zpěvy, mají svůj původ v době pohanské a vztahují se k letnímu slunovratu. Obřad spočívá v tom, že královna a král (představovaný také dívkou) tančí za zpěvu svých družek a vybírají dům od domu dary, symbolizující oběť slunci. Na konci 19. století je sebral a podle sběratele lidových písní Františka Sušila sestavil František X. Bakeš. Janáček je poznal díky jeho ženě a znalkyni národopisu Lucii Bakešové, která vyučovala lidové tance v brněnském vzdělávacím spolku Vesna. Bakešová předvedla Královničky s 54 dívkami v hrozenkovském kopaničářském kroji na národopisném večeru Vesny 21. února 1889, kterého se účastnil i Janáček (byly zde provedeny dva z jeho Lašských tanců). Královničky zaujaly Janáčka natolik, že hodlal na jejich podkladě vytvořit velkou skladbu o sedmi číslech pro sbor a orchestr a dokonce se obrátil na Svatopluka Čecha s písemnou prosbou, aby texty básnicky upravil. Čech však jeho žádosti nevyhověl a tak Janáček alespoň napsal k těmto deseti písním klavírní doprovod. Lidová nokturna vznikla roku 1906 a poprvé byla provedena v Klubu přátel umění v Brně 5. prosince Dvojhlasé lidové zpěvy, které Janáček označil jako nokturna, posbíral skladatel ve Veľkém Rovném na moravsko-slovenském pomezí a opatřil je klavírním doprovodem. Adolf Piskáček zaznamenal v časopisu Dalibor autentický výklad, který mu o nich podal Janáček při příležitosti velmi odlišného rázu (přijel si do Prahy poslechnout v německém divadle Straussovu Salomé): Objevil jsem něco nového v lidové hudbě, zcela svérázného. Hodil by se pro to nejlépe název nokturno. Jsou to zvláštní lidové zpěvy vícehlasé, lidem zajímavě harmonisované. Na svých potulkách krajem zachytil jsem je v kraji dosud lidopisci neprozkoumaném. Nemohu o nich hovořiti, abych se nerozechvěl! V podvečer, po slunce západu vyjdou děvčata za humny, nejlepším hlasem nadaná předzpěvuje, stojíc přede všemi. Předzpívá a ostatní vpadávají, držíce se rukama pevně dohromady, originálním

3 zpěvem, jenž se táhne přes vrcholy hor, padá v údolí a zaniká v dálce za vodou v tmavých lesích. (Dalibor, ). Rozverná Říkadla z roku 1925 jsou jednou z mála Janáčkových skladeb, které osloví také mladší posluchače. Již při komponování opery Věc Makropulos se Janáček svěřil spisovateli Maxu Brodovi, že mu do prstů a péra lezou dětská říkadla s kotrmelci melodickými a harmonickými. Inspiraci našel jako již několikrát předtím v Lidových novinách, kde v dětské příloze vycházela lidová říkadla s kresbami Josefa Lady, Ondřeje Sekory a Jana Hály. Janáček jich měl doma celou sbírku. Vybral si z nich osm a zkomponoval k nim cyklus skladbiček pro 3 mezzosoprány, klarinet, klavír a dětský bubínek. Premiéra se s velkým úspěchem konala ve dvoraně Besedního domu v Brně 26. října O rok později skladatel rozmnožil Říkadla o dalších deset čísel. Navíc rozšířil partituru o další hlasy i nástroje a orámoval ji krátkou předehrou a dohrou. Je také zajímavé, že si přál, aby při provádění skladby byly promítány barevné obrázky. Požádal o ně malíře Josefa Ladu: Vaše obrázky Říkadel mne zaujaly. Asi k 18tim jsem připojil i tónový obraz. Vtip hudby váže se ale těsně k Vašim obrázkům. Chtějí skladbičky ty provést 4. dubna. Žádal jsem, aby k nim obrázky Vaše byly promítány. Ale kéž by byly barevné! Nezpestřil byste je barevně? Nakonec Janáček od tohoto záměru ustoupil, když ho Lada upozornil na jen těžko řešitelné technické problémy s nanášením průsvitné barvy na sklo tak, aby bylo možné obrázky promítat. Josef Lada vyplnil Janáčkovo přání až v roce 1948, kdy spolu s režisérem Eduardem Hofmanem natočil podle Říkadel kreslený film, což byla zároveň Ladova první zkušenost s animovaným filmem. V rozsáhlém díle skladatele Petra Ebena (1929) zaujímá nezanedbatelnou část sborová tvorba pro děti, čítající asi tři desítky titulů. Pro autora přitom dětské sbory nepředstavují oddechový nebo okrajový žánr, ale z jeho kompoziční dílny vychází skladby velké umělecké hodnoty. K tvorbě pro děti se Eben dostal počátkem 50. let, kdy působil v dětské redakci Československého rozhlasu a spolupracoval s dětským sborem pražského rozhlasu se sbormistrem Bohumilem Kulínským. Jak sám uvádí, byla to výborná příprava: A tak jsem dlouhé frekvence naslouchal dětskému zpěvu a mohl dobře vyposlouchat, co je pro děti únosné a co je naopak zatěžuje, co je potěší a rozveselí V tom útěšném dětském světě jsem se tak zabydlel, že už se mi po něm stýskalo a vždycky jsem se k němu musel čas od času vrátit. Psát pro čistý dětský hlas je jako očistná lázeň, která smývá prach z všedních věcí a nepřipustí v hudebním vyjádření vymýšlení směrů nebo komplikované experimenty. Obstojí jen to, co zůstává stále základní prostá, výrazná a soudobá melodika. Oblast Ebenovy vokální tvorby pro děti přestavuje široké spektrum skladeb odstupňovaných podle náročnosti. K pětici veselých jednohlasých písní, jíž začíná sbírka Kolotoč a hvězdy na slova Karla Šiktance z roku 1964, patří také tři písničky dnešního koncertu - Kocour muzikant, Ježek a koloběžka, Tetky, štětky. O deset let později (1974) vznikly Zvědavé písničky pro sólový hlas, unisono dětí a klavír. V každé ze čtyř písniček Eben zhudebnil text jiného autora. Cyklus je určený nejmenším dětem pro mateřské školy nebo pro zpívání s dětmi, kdy

4 dospělý nebo učitel předzpěvuje a jeho zpěv se střídá s dětskou odpovědí; ta je buď refrénem nebo prostým opakováním jednoduchého hudebního motivu. Cyklus o deseti částech Co se za den zažije na slova Ilji Hurníka z roku 1973 je určen pro jednohlasý dětský sbor s možným druhým sborem. Písně této sbírky jsou průpravou ke dvouhlasu: k malým zpěváčkům, kteří přednášejí hlavní melodii, se může připojit skupina starších, zkušenějších dětí s obtížnějším druhým hlasem. Poetická sbírka Zelená snítka vznikala v době Ebenovy spolupráce s rozhlasovým dětským sborem. Většina z celkem čtrnácti jedno- až tříhlasých sborů tohoto cyklu pochází z let , roku 1959 byly připsány další čtyři a dva z původních vypuštěny. Texty jsou uspořádány podle ročních období od jara až do zimy. Interpretace je možná ve dvou verzích pro dětský sbor a klavír nebo pro sóla, dětský sbor a instrumentální soubor. Deset poetických duet na slova Vítězslava Nezvala z roku 1965 již patří k interpretačně náročnějším dětským sborům. Polyfonicky bohaté skladby vznikly pro skladatelskou soutěž na dvouhlasou kontrapunktickou kompozici a cappella, kde získaly první cenu. Skladatel k nim později připsal ještě klavírní doprovod. Užití kontrapunktické sazby je rozmanité objevuje se zde fugatová i ostinátní technika, volná imitace i přísný kánon. K náročným koncertantním skladbám se řadí Katonova mudrosloví (Catonis moralia) pro čtyřhlasý dětský sbor a cappella z let , označovaná jako barokní suita. Jak je patrné už z názvů jednotlivých částí, Eben zde kříží obor instrumentální a vokální hudby a aplikuje tance barokní suity na sborovou sazbu dětského čtyřhlasu v instrumentálně polyfonním slohu. Respektuje přitom základní pravidla, charakteristická pro jednotlivé části barokní suity, a to tak, že instrumentální postupy uplatňuje ve vokálních figurách melodických i rytmických. Text skladby tvoří latinská mravoučná dvouverší v časoměrném šesti až osmistopém verši, kdysi omylem připsaná římskému filozofovi a politikovi Katónovi. Skladatel však současně připojil k textu latinského originálu i český překlad J. Á. Komenského z roku Dodejme, že dnešní provedení Katonových mudrosloví je v pořadí již stodvacáté první. Závěrečná Písnička na výlet na text Václav Čtvrtka je veselá, melodicky výrazná jednohlasá pochodová skladba. Melodie je snadno zapamatovatelná a zpívatelná, klavírní doprovod podtrhuje pochodový charakter. Eben za ni získal v roce 1962 první cenu na prvním ročníku Jirkovské soutěže dětské sborové tvorby. Šárka Zahrádková 5. ab. koncert Velkého symfonického cyklu v Janáčkově divadle 25. a 26. března 2004 v 19.30: HINDEMITH Symfonické metamorfózy, WEBER Klavírní koncert č. 1 C dur, REGER Variace a fuga na Mozartovo téma; LUKÁŠ VONDRÁČEK klavír, dirigent CASPAR RICHTER 6. ab. koncert Spolku přátel hudby v Besedním domě 30. března 2004 v 19.30: Mladí brněnští umělci SMETANA Smyčcový kvartet č. 1 Z mého života, V. NOVÁK Písně op. 4, JANÁČEK Concertino; TOMÁŠ KOŘÍNEK tenor, MARTA VAŠKOVÁ, JAN JIRASKÝ klavír, VÍT SPILKA klarinet, JINDŘICH PETRÁŠ lesní roh, ROMAN NOVOZÁMSKÝ fagot, WALLINGEROVO KVARTETO

5 4. ab. koncert Malého symfonického cyklu v Janáčkově divadle 8. a 9. dubna 2004 v 19.30: STRAVINSKIJ Ohňostroj, RACHMANINOV Koncert č. 3 d moll pro klavír a orchestr, MUSORGSKIJ Obrázky z výstavy; KAREL KOŠÁREK klavír, dirigent CHRISTOPH CAMPESTRINI Výstava Hedvábí, AMADEUS KONCERT JE POŘÁDÁN ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR, JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA KONTAKTY: Státní filharmonie Brno, Komenského nám. 8, Brno tel.: , e mail: Informačně-koordinační centrum Koordinátorka programu: Lenka Dohnalová Tel.: , Tiskový servis programu Česká hudba 2004: Martina Reková - Pavlína Fechterová -

Tisková zpráva České filharmonie

Tisková zpráva České filharmonie Tisková zpráva České filharmonie Pražské premiéry 2004 stará a nová jména přehlídka vybrané soudobé české hudby Česká filharmonie pořádá ve dnech 14.-19.3.2004 sérii 6 koncertů, během kterých budou v pražské

Více

Programový katalog Sezona 2012/2013

Programový katalog Sezona 2012/2013 Jiří Bělohlávek šéfdirigent 117. sezona Programový katalog Sezona 2012/2013 2012 / 2013 je tělesem s velkou tradicí, tělesem, jež svým srpnovým zájezdem do Austrálie (23. 29. 8. 2012) vstoupí již do své

Více

Režijní přístupy k inscenování koncertních skladeb Leoš Janáček Říkadla, Mládí, Zápisník zmizelého

Režijní přístupy k inscenování koncertních skladeb Leoš Janáček Říkadla, Mládí, Zápisník zmizelého JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra kompozice, dirigování a operní režie Operní režie Režijní přístupy k inscenování koncertních skladeb Leoš Janáček Říkadla, Mládí, Zápisník

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra hudební výchovy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VILÉMA PETRŽELKY V OSTRAVĚ B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Vladimír

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor- hra na trubku Zbyněk Matějů: Dotěrnosti-sonatina pro trubku a klavír Bakalářská práce Autor práce: Jakub

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 11. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená

HUDEBNÍ ROZHLEDY 11. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená HUDEBNÍ ROZHLEDY 11 2006 ročník 59 cena 40 Kč Jan Hasenöhrl Pražský podzim 2006 Teatro alla Scala v Miláně Soňa Červená Cyklus I Rudolfinum, Dvořákova síň pondělí v 19.30 6/11/06 MOZART LUKÁŠ FAURÉ Klavírní

Více

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili

červnové číslo Hudebních rozhledů jsme pro vás připravili HUDEBNÍ ROZHLEDY 6/2004 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN 00862-8505

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN 00862-8505 411 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 4 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Kateřina Hnátová, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku

HUDEBNÍ ROZHLEDY 02. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku HUDEBNÍ ROZHLEDY 02 2007 ročník 60 cena 40 Kč Smetanovo trio Saská státní opera v Drážďanech Libuše Márová Liturgická hudba středověku vybrané koncerty a představení v období únor červen 2007 18. 4. Koncert

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros

HUDEBNÍ ROZHLEDY 12. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros HUDEBNÍ ROZHLEDY 12 2006 ročník 59 cena 40 Kč Miroslav Ambroš šedesát let amu metropolitní opera v new yorku ladislav štros Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year Příjemné vánoční svátky

Více

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury

ČESKÁ HUDBA 2004. nedílná součást evropské kultury ČESKÁ HUDBA 2004 nedílná součást evropské kultury POD ZÁŠTITOU PREZIDENTA REPUBLIKY VÁCLAVA KLAUSE a PANÍ VIVIANE REDING, ČLENKY EVROPSKÉ KOMISE zodpovědné za vzdělávání a kulturu ISBN 80-7008-161-9 Kód:

Více

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12

OBSAH. 1. Úvod... 2. 2. Smetanův život... 3. V čele české opery... 7. Má vlast... 10. Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 OBSAH STRANA 1. Úvod... 2 2. Smetanův život... 3 V čele české opery... 7 Má vlast... 10 Spolupráce s Eliškou Krásnohorskou... 12 Vrcholy umělecké tvorby... 15 3. Místa Spojená s Bedřichem Smetanou Jabkenice...

Více

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505 111 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 43/2011, č. 1 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 1. číslo / 1. ročník listopad 2014

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry KKI HF JAMU 1. číslo / 1. ročník listopad 2014 Pianissimo METODIKA ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah čísla Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015

Čtvrtletník pro klavírní pedagogy, studenty a příznivce klavírní hry MC KKI HF JAMU 3. číslo / 1. ročník březen 2015 METODIKA ODBORNÉ STUDIE ROZHOVORY KURZY KONCERTY SEMINÁŘE SOUTĚŽE IMPROVIZACE VZPOMÍNKY POMŮCKY MATERIÁLY DO VÝUKY POSTŘEHY RECENZE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Obsah Slovo na úvod... 2 Věra Chmelová METODIKA a

Více

A brány škol se opět pomalu otevírají

A brány škol se opět pomalu otevírají HUDEBNÍ ROZHLEDY 9/2005 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka, Nadace OSA Šéfredaktorka:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2012 Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu

Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Hudební rozhledy 11-12/2003 Měsíčník pro hudební kulturu Vydává: Společnost Hudební rozhledy, člen AHUV, za finanční podpory MK ČR, Nadace ČHF, Nadace B. Martinů, Nadace Leoše Janáčka Šéfredaktor: Jan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Na titulní straně Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje

Více

Výroční zpráva 2013. Česká filharmonie Rudolfinum Alšovo nábřeží 12 110 00 Praha 1. Předkládá: MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel

Výroční zpráva 2013. Česká filharmonie Rudolfinum Alšovo nábřeží 12 110 00 Praha 1. Předkládá: MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel Výroční zpráva 2013 Česká filharmonie Rudolfinum Alšovo nábřeží 12 110 00 Praha 1 Předkládá: MgA. David Mareček, Ph.D., generální ředitel V Praze dne 30. 4. 2014 Česká filharmonie děkuje Ministerstvu kultury

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách

HUDEBNÍ ROZHLEDY 06. 2007 ročník 60 cena 40 Kč. John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách HUDEBNÍ ROZHLEDY 06 2007 ročník 60 cena 40 Kč John Fiore Murray Perahia a The Academy of St. Martin in the Fields La Fenice v Benátkách Europe s.r.o. Czech Republic since 1853 since 1871 Mistrovská pianina

Více

Co se děje. ve filharmonii. březen duben 2013

Co se děje. ve filharmonii. březen duben 2013 Co se děje 77 ve filharmonii březen duben 2013 Foto na obálce (zleva): filharmonie se šéfdirigentem Markovičem v Janáčkově divadle Marie Kučerová, od 1. března 2013 ředitelka Filharmonie Brno hornista

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

JAMU 2010/II. uvnitř čísla: Stavíme divadlo! str. 1. Diploma Supplement Label pro JAMU. Jazzové interpretace na Hudební fakultě

JAMU 2010/II. uvnitř čísla: Stavíme divadlo! str. 1. Diploma Supplement Label pro JAMU. Jazzové interpretace na Hudební fakultě JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ Stavíme divadlo! JAMU 2010/II Dlouhodobě připravovaná výstavba nového objektu JAMU konečně dospěla do fáze vlastní stavební realizace (investiční záměr akce byl

Více

Přehled zpráv 9.1.2004-15.1.2004

Přehled zpráv 9.1.2004-15.1.2004 Přehled zpráv 9.1.2004-15.1.2004 Česká hudba 2004 nabízí 700 akcí...3 9.1.2004 lidovky.cz str. 0 Kultura / Marta Švagrová V 700 akcích programu Česká hudba je 80 oper v zahraničí...3 9.1.2004 Zpravodajství

Více

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce

Jan Horák. (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra klávesových nástrojů Studijní obor klavír Jan Horák (Český pianista v Japonsku) Magisterská diplomová práce Autor práce: Vedoucí práce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA HANUŠE 2 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 9 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 9

Více

NADACE ŽIVOT UMĚLCE. ocenění umělci za kalendářní rok 2012

NADACE ŽIVOT UMĚLCE. ocenění umělci za kalendářní rok 2012 NADACE ŽIVOT UMĚLCE ocenění umělci za kalendářní rok 2012 1 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SEZNAM OCENĚNÝCH UMĚLCŮ ZA ROK 2012: vedle pomoci při průběžném řešení sociálních a zdravotních problémů věnuje velkou část

Více

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.

INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004. INFORMAČNĚ-KOORDINAČNÍ CENTRUM Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1 Tel.: 224 8009 195 info@ceskahudba2004.cz www.ceskahudba2004.cz www.czechmusic.org česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Více