Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník"

Transkript

1 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Progrm: 1. Schválení pltových výměrů ředitelů škol školských zřízení. 2. Návrh n vyřzení odprodej mjetku p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 3. Souhls s posílením fondu investic p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. 4. Zrušení usnesení RM č. 438/2016 ze dne Schválení smlouvy mezi Královéhrdeckým krjem, Hrdec Králové Městem Rychnov nd Kněžnou o zjištění dministrce dotčních progrmů dotční oblsti "Progrm obnovy venkov" v r Schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Rychnov nd Kněžnou Obcí Voděrdy výkon přenesené působnosti výkon gendy speciálního stvebního úřdu k místním komunikcím. 7. Schválení podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 21/V/2016 schválených zstupitelstvem měst dne Schválení rozpočtového optření č. 22/CH/2016 k Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 23/8/ Oznámení o projednání návrhu zdání Změny č.1 Územního plánu Černíkovice. 11. Schválení zřízení věcného - služebnosti břemene k pozemkům p.č. 2911/1 2912/16 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. 12. Projednání žádosti slečny xxxxx xxxxxxxx, xxxxx čp. xx o prominutí nájemného po dobu rekonstrukce z prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. 13. Zápis z bytové komise ze dne schválení přidělení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. 14. Schválení přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. 15. Schválení rozšíření výpůjčky prostor v čp n p.p.č. 80/1 (Společenské centrum) v k.ú. Rychnov n. Kn. Zákldní umělecké škole, Rychnov n. Kn. z účelem provozu ZUŠ. 16. Schválení přidělení bytů v DPS v Rychnově n. Kn. 17. Schválení uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce Kštny oprv komunikce N Dubince se společností STRABAG.s., Prh Schválení uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce v Pnské Hbrové" se společností STRABAG.s., Prh Schválení uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce k letovisku Studánk s výsprvy výtluků MK" se společností STRABAG.s., Prh 5.

2 2 20. Zrušení usnesení RM č. 335/2016 ze dne Schválení zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, 1152/105, 2417/47, 2417/49, 2417/50, 2417/52, 2417/189, 2417/200, 2417/ /6 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Česká telekomunikční infrstruktur.s., Prh Schválení uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu části p.p.č. 3001, části p.p.č. 3023, části p.p.č. 3029, pozemků p.č. 3031, p.č. 3052, p.č. 3053, části p.p.č. 3096, části p.p.č. 3150, části p.p.č. 3161, pozemků p.č. 3176, p.č. 3200, části p.p.č. 3203, pozemků p.č. 3215, p.č. 3252, p.č. 3255, části p.p.č. 3266, p.p.č 3270, části p.č. 3277, částí p.p.č p.p.č vše v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice, části p.p.č. 3069, p.p.č. 3093, p.p.č části p.p.č vše v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko, Jvornice, části p.p.č v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko.s., Jvornice. 23. Schválení pronájmu částí p.p.č. 1148/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. 24. Projednání pronájmu p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. 25. Projednání prodeje pozemků v k.ú. Dlouhá Ves mezi Městem Rychnov nd Kněžnou společností BEDNAR FMT s.r.o., Prh společností ZEA Rychnovsko.s. Jvornice. 26. Projednání odkoupení pozemků p.č. 133/2, p.č. 382/5 částí p.p.č. 382/1, vše v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. 27. Schválení výpůjčky části p.p.č (prk n Poláčkově náměstí) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. pí Libuši Štěpánkové, xxxxxxxxxxxxxx dne od 08:00 do 19:00 hod. z účelem prezentce "Mezinárodního týdne nošení dětí Rychnov nd Kněžnou". 28. Souhls s dlším užíváním části prostor v čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. vypůjčiteli spolku Prusův pěvecký sbor X-tet, z.s., Rychnov n. Kn. pro Český červený kříž, Rychnov n. Kn. z účelem výuky n 12 dnů v měsíci říjen Jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou zhájil ve 14:06 hodin strost měst Ing. Jn Skořep. K návrhu progrmu nebyly rdními vzneseny připomínky ni jiné doplňující návrhy. K bodu č.1.: Schválení pltových výměrů ředitelů škol školských zřízení. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 440/2016 schvluje pltové výměry ředitelů škol školských zřízení, dle předloženého návrhu. K bodu č.2.: Návrh n vyřzení odprodej mjetku p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné

3 3 USNESENO č. 441/2016 I. nepřijímá nbídku příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn., Jvornická 1720 ohledně přijetí mjetku do vlstnictví měst. II. souhlsí s odprodejem jmenovného mjetku, dle předloženého návrhu. III. vzl n vědomí vyřzení mjetku příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn., Jvornická 1720 z evidence mjetku orgnizce, dle předloženého návrhu orgnizce ze dne K bodu č.3.: Souhls s posílením fondu investic p.o. Plvecký bzén RK, Rychnov n. Kn. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru školství, kultury, mládeže tělovýchovy. Nebyly žádné USNESENO č. 442/2016 souhlsí s posílením fondu investic příspěvkové orgnizce Plvecký bzén RK, Jvornická 1720, Rychnov n. Kn., dle předložené žádosti příspěvkové orgnizce ze dne K bodu č.4.: Zrušení usnesení RM č. 438/2016 ze dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál strosty. Nebyly žádné USNESENO č. 443/2016 ruší usnesení RM č. 438/2016 ze dne

4 4 K bodu č.5.: Schválení smlouvy mezi Královéhrdeckým krjem, Hrdec Králové Městem Rychnov nd Kněžnou o zjištění dministrce dotčních progrmů dotční oblsti "Progrm obnovy venkov" v r Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 444/2016 I. schvluje uzvření smlouvy mezi Královéhrdeckým krjem, Pivovrské náměstí 1245, Hrdec Králové Městem Rychnov nd Kněžnou, Hvlíčkov 136, Rychnov n. Kn. o zjištění dministrce dotčních progrmů dotční oblsti "Progrm obnovy venkov" v roce II. pověřuje strostu měst podpisem smlouvy. K bodu č.6.: Schválení návrhu Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Rychnov nd Kněžnou Obcí Voděrdy výkon přenesené působnosti výkon gendy speciálního stvebního úřdu k místním komunikcím. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál tjemník Ing. Pysktého. Nebyly žádné USNESENO č. 445/2016 I. schvluje návrh Veřejnoprávní smlouvy uzvřené mezi Městem Rychnov nd Kněžnou Obcí Voděrdy výkon přenesené působnosti - výkon gendy speciálního stvebního úřdu k místním komunikcím. II. pověřuje strostu měst podpisem Veřejnoprávní smlouvy s výše uvedenou obcí. K bodu č.7.: Schválení podrobného položkového rozpisu úprv rozpočtu měst n r č. 21/V/2016 schválených zstupitelstvem měst dne Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné

5 5 USNESENO č. 446/2016 schvluje podrobný položkový rozpis úprv rozpočtu měst n rok 2016 číslo 21/V/2016 schválených zstupitelstvem měst dne K bodu č.8.: Schválení rozpočtového optření č. 22/CH/2016 k Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 447/2016 schvluje rozpočtové optření číslo 22/CH/2016 k K bodu č.9.: Schválení změny položkového rozpisu rozpočtu č. 23/8/2016. Všichni rdní obdrželi písemný mteriál odboru finnčního. Nebyly žádné USNESENO č. 448/2016 schvluje změnu položkového rozpisu rozpočtu č. 23/8/2016. K bodu č.10.: Oznámení o projednání návrhu zdání Změny č.1 Územního plánu Černíkovice. Strost seznámil rdní s písemným oznámením odboru výstvby životního prostředí. Nebyly žádné USNESENO č. 449/2016 vzl n vědomí Oznámení o projednání návrhu zdání Změny č.1 Územního plánu Černíkovice. Návrh je vystven k veřejnému nhlédnutí od do

6 6 K bodu č.11.: Schválení zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č. 2911/1 2912/16 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., Děčín. USNESENO č. 450/2016 I. schvluje zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům p.č. 2911/1 2912/16 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, spočívjící v právu umístění, zřízení, provozování, údržby oprv zřízení distribuční soustvy "Rychnov n/kn., p.č. 2912/17, Píč, knn". Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu ve výši 2.250,-- Kč. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouvy o zřízení věcného břemene. K bodu č.12.: Projednání žádosti slečny xxxxx xxxxxxxx, xxxxx čp. xx o prominutí nájemného po dobu rekonstrukce z prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Pnská ul., Rychnov n. Kn. USNESENO č. 451/2016 I. vzl n vědomí žádost slečny xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxx čp. xx o prominutí nájemného po dobu rekonstrukce multifunkčního sálu chodby z prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Společenské centrum (resturce/kvárn Mxim), Pnská ul., Rychnov n. Kn. II. schvluje snížení měsíčního nájemného z částky ,-- Kč n částku 5.132,-- Kč z měsíce srpen prosinec 2016 z prostor sloužících podnikání v čp. 1492, Společenské centrum (resturce/kvárn Mxim), Pnská ul., Rychnov n. Kn. nájemci slečně xxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxx čp. xx.

7 7 K bodu č.13.: Zápis z bytové komise ze dne přidělení bytu v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 452/2016 I. vzl n vědomí zápis z bytové komise ze dne II. schvluje n zákldě doporučení bytové komise ze dne uzvření Nájemní smlouvy n byt č. 54 o vel. 1+1 v čp. 1556, ul. Městská Hbrová, Rychnov n. Kn. s pnem xxxxxxx xxxxxxx, bytem xxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 5 let s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.14.: Schválení přidělení strtovcího bytu v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. USNESENO č. 453/2016 schvluje uzvření nájemní smlouvy n byt č. 7, o vel. 0+1 v čp. 832, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxx, xxxxxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok s předplcením nájemného částkou ,-- Kč. K bodu č.15.: Schválení rozšíření výpůjčky prostor v čp n p.p.č. 80/1 (Společenské centrum) v k.ú. Rychnov n. Kn. Zákldní umělecké škole, Rychnov n. Kn. z účelem provozu ZUŠ.

8 8 USNESENO č. 454/2016 schvluje výpůjčku prostor v čp. 1492, n p.p.č. 80/1 v obci k.ú. Rychnov n. Kn., Společenské centrum, III. NP, místnost č. 312 o výměře 22,47 m 2 Zákldní umělecké škole v Rychnově n. Kn., Pnská 1492, z účelem provozu ZUŠ. K bodu č.16.: Schválení přidělení bytů v DPS v Rychnově n. Kn. USNESENO č. 455/2016 schvluje v souldu s usnesením Komise sociální Rdy měst Rychnov nd Kněžnou ze dne o doplnění pořdníku n byty v DPS uzvření nájemní smlouvy: 1. n byt č. 424, o vel. 0+1 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxx xxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. 2. n byt č. 324, o vel. 0+1 v čp. 1595, ul. N Drhách, Rychnov n. Kn. s pní xxxx xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu určitou 1 rok. K bodu č.17.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce Kštny oprv komunikce N Dubince se společností STRABAG.s., Prh 5. USNESENO č. 456/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce Kštny oprv komunikce N Dubince se společností STRABAG.s., se sídlem N Bělidle 198/21, Prh 5, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy.

9 9 K bodu č.18.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce v Pnské Hbrové" se společností STRABAG.s., Prh 5. USNESENO č. 457/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce v Pnské Hbrové" se společností STRABAG.s., se sídlem N Bělidle 198/21, Prh 5, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.19.: Schválení uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce k letovisku Studánk s výsprvy výtluků MK" se společností STRABAG.s., Prh 5. USNESENO č. 458/2016 I. schvluje uzvření Smlouvy o dílo n stvbu Oprv komunikce k letovisku Studánk s výsprvy výtluků MK" se společností STRABAG.s., se sídlem N Bělidle 198/21, Prh 5, dle předloženého návrhu. II. pověřuje strostu měst podpisem výše uvedené smlouvy. K bodu č.20.: Zrušení usnesení RM č. 335/2016 ze dne

10 10 USNESENO č. 459/2016 ruší usnesení RM č. 335/2016 ze dne K bodu č.21.: Schválení zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemkům p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, 1152/105, 2417/47, 2417/49, 2417/50, 2417/52, 2417/189, 2417/200, 2417/ /6 v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Česká telekomunikční infrstruktur.s., Prh 3. USNESENO č. 460/2016 I. schvluje zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, 1152/105, 2417/47, 2417/49, 2417/50, 2417/52, 2417/189, 2417/200, 2417/ /6 vše v k.ú. Rychnov n. Kn. ve prospěch společnosti Česká telekomunikční infrstruktur.s., se sídlem Olšnská 2681/6, Prh 3 - Žižkov, spočívjící v právu zřízení, provozování, údržby oprv podzemního komunikčního vedení " , CG4C_RYCH_RKYRH_OK". Věcné břemeno bude zřízeno z úpltu ve výši 50,-- Kč/bm. II. pověřuje strostu měst podpisem Smlouvy o zřízení služebnosti K bodu č.22.: Schválení uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu části p.p.č. 3001, části p.p.č. 3023, části p.p.č. 3029, pozemků p.č. 3031, p.č. 3052, p.č. 3053, části p.p.č. 3096, části p.p.č. 3150, části p.p.č. 3161, pozemků p.č. 3176, p.č. 3200, části p.p.č. 3203, pozemků p.č. 3215, p.č. 3252, p.č. 3255, části p.p.č. 3266, p.p.č 3270, části p.č. 3277, částí p.p.č p.p.č vše v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice, části p.p.č. 3069, p.p.č. 3093, p.p.č části p.p.č vše v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko, Jvornice, části p.p.č v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. se společností ZEA Rychnovsko.s., Jvornice.

11 11 USNESENO č. 461/2016 schvluje 1. uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu části p.p.č o výměře 0,0451 h, části p.p.č o výměře 0,0132 h, části p.p.č o výměře 0,2257 h, p.p.č. 3031, p.p.č. 3052, p.p.č. 3053, části p.p.č o výměře 0,0146 h, části p.p.č o výměře 0,0308 h, části p.p.č o výměře 0,1035 h, p.p.č. 3176, p.p.č. 3200, části p.p.č o výměře 0,0386 h, p.p.č. 3215, p.p.č. 3252, p.p.č. 3255, části p.p.č o výměře 0,0106 h, p.p.č. 3270, části p.p.č o výměře 0,0487 h, částí p.p.č o celkové výměře 0,1341 h p.p.č. 3308, vše v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn., mezi Městem Rychnov nd Kněžnou jko propchtovtelem společností ZEA Rychnovsko. s. se sídlem Jvornice 354 jko pchtýřem. Pcht n dobu neurčitou, výpovědní lhůt 1 rok, přičemž písemná výpověď pchtovní smlouvy musí být doručen do dného roku. Pozemky budou užívány k zemědělské výrobě, pchtovné bude ve výši 600,-- Kč/h/rok. 2. uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu části p.p.č o výměře 0,0164 h, p.p.č. 3093, p.p.č části p.p.č o výměře 0,0533 h, vše v k.ú. Roveň u Rychnov n. Kn. mezi Městem Rychnov n. Kn. jko propchtovtelem společností ZEA Rychnovsko. s. se sídlem Jvornice 354 jko pchtýřem. Pcht n dobu určitou od do , pozemky budou užívány k zemědělské výrobě, pchtovné bude ve výši 600,-- Kč/h/rok. 3. uzvření pchtovní smlouvy o zemědělském pchtu části p.p.č o výměře 0,0335 h v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. mezi Městem Rychnov n. Kn. jko propchtovtelem společností ZEA Rychnovsko. s. se sídlem Jvornice 354 jko pchtýřem. Pcht n dobu neurčitou, výpovědní lhůt 1 rok, přičemž písemná výpověď pchtovní smlouvy musí být doručen do dného roku. Pozemek bude užíván k zemědělské výrobě, pchtovné bude ve výši 600,-- Kč/h/rok K bodu č.23.: Schválení pronájmu částí p.p.č. 1148/3 v k.ú. Rychnov n. Kn. USNESENO č. 462/2016 schvluje pronájem částí p.p.č. 1148/3 o celkové výměře cc 312 m 2 v k.ú. Rychnov n. Kn., užívných k bytovým domům v ulici Jvornická čp čp. 1652, Rychnov n. Kn. (tersy zhrádky bytových jednotek v prvním ndzemním podlží) Bytovému družstvu Jvornická, se sídlem Svtohvelská 105, Rychnov n. Kn.. Nájemné ve výši 4,-- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouv bude uzvřen n dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemce bude

12 12 oprávněn mít předmět nájmu oplocený. Nájemce bude povinen umožnit přístup k rozvděčům společnosti ČEZ Distribuce,. s., umístěným n bytových domech. Nájemce bude oprávněn předmět nájmu dále podnjímt K bodu č.24.: Projednání pronájmu p.p.č. 53 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. USNESENO č. 463/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxx xxxxx, bytem xxxx x, xxxxxxxxxxxxxx o pronájem p.p.č. 53 o výměře m 2 v k.ú. Jámy u Rychnov n. Kn. II. neschvluje pronájem p.p.č. 53 v k. ú. Jámy u Rychnov n. Kn K bodu č.25.: Projednání prodeje pozemků v k.ú. Dlouhá Ves mezi Městem Rychnov nd Kněžnou společností BEDNAR FMT s.r.o., Prh společností ZEA Rychnovsko.s., Jvornice. USNESENO č. 464/2016 I. vzl n vědomí žádost společnosti BEDNAR FMT s.r.o., se sídlem Lohenická 607, Vinoř, Prh 9 společnosti ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice 354 o odkoupení pozemků v k. ú. Dlouhá Ves u Rychnov nd Kněžnou II. projednl doporučuje ZM ke schválení 1. prodej p.p.č. 209/7 o výměře 43 m 2, části p.p.č. 273/30 o výměře cc 35 m 2 části p.p.č. 921/1 o výměře cc 35 m 2, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. společnosti BEDNAR FMT s.r.o., se sídlem Lohenická 607, Vinoř, Prh 9 z cenu stnovenou znleckým posudkem + přípdná DPH + nákldy n zjištění prodeje. 2. prodej p.p.č. 273/27 o výměře 68 m 2 části p.p.č. 273/30 o výměře cc 50 m 2, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn. společnosti ZEA Rychnovsko.s., se sídlem Jvornice 354, Jvornice z cenu stnovenou znleckým posudkem + přípdná DPH + nákldy n zjištění prodeje.

13 13 III. ukládá odboru správy nemovitostí zveřejnit záměr měst Rychnov nd Kněžnou prodt p.p.č. 209/7, p.p.č. 273/27, část p.p.č. 273/30 o výměře cc 35 m 2, část p.p.č. 273/30 o výměře cc 50 m 2 část p.p.č. 921/1 o výměře cc 35 m 2, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov n. Kn K bodu č.26.: Projednání odkoupení pozemků p.č. 133/2, p.č. 382/5 částí p.p.č. 382/1, vše v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. USNESENO č. 465/2016 I. vzl n vědomí žádost pn xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx odkoupení pozemku p.č. 133/2, pozemku p.č. 382/5 částí pozemku p.č. 382/1, vše v k.ú. Lipovk u Rychnov n. Kn. II. odkládá projednání této žádosti do doby, než bude pn xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx uveden jko vlstník nebo spoluvlstník sousedících nemovitostí K bodu č.27.: Schválení výpůjčky části p.p.č (prk n Poláčkově náměstí) v obci k.ú. Rychnov n. Kn. pí Libuši Štěpánkové, xxxxxxxxxxxxxx dne od 08:00 do 19:00 hod. z účelem prezentce "Mezinárodního týdne nošení dětí Rychnov nd Kněžnou". USNESENO č. 466/2016 schvluje výpůjčku části pozemku p.p.č.3007 v obci k.ú. Rychnov n. Kn. - prk n Poláčkově náměstí pní Libuši Štěpánkové, xxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx z účelem prezentce "Mezinárodního týdne nošení dětí Rychnov nd Kněžnou" dne , dle předložené žádosti ze dne

14 14 K bodu č.28.: Souhls s dlším užíváním části prostor v čp. 79, Pnská ul., Rychnov n. Kn. vypůjčiteli spolku Prusův pěvecký sbor X-tet, z.s., Rychnov n. Kn. pro Český červený kříž, Rychnov n. Kn. z účelem výuky n 12 dnů v měsíci říjen USNESENO č. 467/2016 souhlsí s dlším užíváním části prostor v čp. 79, Pnská ul. v Rychnově n. Kn., místnosti č. 303 o výměře 28,56 m 2 vypůjčiteli zákldnímu spolku Prusův pěvecký sbor X-tet, z.s.se sídlem Sokolovská 1341, Rychnov n. Kn., pro Český červený kříž, Oblstní spolek Rychnov nd Kněžnou, Pnská 79, Rychnov n. Kn. Vzhledem k tomu, že progrm jednání Rdy měst Rychnov nd Kněžnou byl vyčerpán, ukončil strost měst jednání Rdy měst v 15:13 hodin. Příští jednání Rdy měst bude v pondělí 10. říjn 2016 od 14:00 hodin. Mgr. Jn Drejslová místostrostk Ing. Jn Skořep strost

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne

Schválení podrobného položkového rozpisu úprav rozpočtu města na r č. 11/III/2014 schválených zastupitelstvem města dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí

1 se zdržel (p. Erben) USNESENO č. 432/10 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. I. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl (příchod ve 14:04

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o.

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. p. Milan Kott, jednatel společnosti ORIONE Ubytování s.r.o. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. listopdu 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká

Více

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul.

USNESENO č. 413/2016 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje. prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835 o vel. 1+1, ul. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.11.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Ing. Hana Synková - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.3.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 29.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Rdek Jehličk Ing. Ldislv Pysktý

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19. prosince 2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 17. Návrh na poskytnutí dotací a vyrovnávacích plateb v rámci vyhlášené výzvy k podání 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.11.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. 3. Schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23. ledn 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl

Více

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí

Mgr. Simona Hejhalová - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Jn Drejslová (příchod

Více

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje

USNESENO č. 474/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. povoluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová -

Více

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Zápis. Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 7. 11. 2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.9.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.4.2016 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Jn Skořep (příchod

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6. únor 2017 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing. Ivn Skřítecká Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 120/2013 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.12.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Mgr. Rdek Jehličk (příchod ve 13:44 hod.)

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslav Tichý. Program:

Jaroslav Tichý. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.11.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing.

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Mgr. Zdeněk Žabokrtský Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.5.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 568/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.11.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing.

Více

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 613/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 10.12.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý -

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Milan Bělka - vedoucí odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.6.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.10.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Mgr.

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 452/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.9.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne

Jmenování správní rady a dozorčí rady společnosti Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s., Rychnov n. Kn. s účinností ode dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák (příchod

Více

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Rozpočtové opatření číslo 12/3/2011. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 1.8.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 75/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.2.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv

Více

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 451/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.9.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Ing. Ivana Skřítecká Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 9.6.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Mgr. Krel Štrégl Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Dana Hubálková - referentka odboru správy nemovitostí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.3.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.8.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Jiří Brandejs, referent odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.5.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 345/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 18.6.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben JUDr. Miln Novák (příchod ve 13:05 hod.)

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.8.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1: Dohody o ukončení nájmu bytu, přidělení bytu. Všichni radní obdrželi písemný materiál OSM. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 16.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Mgr. Karel Štrégl 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 13.7.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová MUDr. Hn Dvořáková JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá

Více

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku.

Ing. Michaela Zimová Jiří Oberreiter. Bc. František Vogl vedoucí odboru sociálních věcí Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.2.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý tjemník Jroslv Pleslová

Více

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 377/2015 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 7.9.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav

Více

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická.

Návrh na vyřazení majetku ZŠ Rychnov n. Kn., Masarykova, MŠ Čtyřlístek, Rychnov n. Kn., MŠ Kytička, Rychnov n. Kn., ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 106/2014 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.3.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí

USNESENO č. 587/2012 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. vzala na vědomí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.11.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Jroslv Pleslová

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.9.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne

Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 12.8.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn.

Pověření pí Aleny Strnadové řízením MŠ Klíček, Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 4.8.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá -

Více

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program:

Ludmila Cabalková - vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 8.4.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.5.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Jroslv

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program:

Mgr. Zdeněk Žabokrtský. Bc. František Vogl - vedoucí odboru sociálních věcí. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 22.7.2013 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet

2 14. Souhlas se zřízením vysílacího bodu v objektu čp. 1492, Panská ul., Rychnov n. Kn. - Společenské centrum - internetové společnosti Tlapnet 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 23.4.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky.

K bodu č.1.: Schválení rozpočtového opatření č. 2/1/2014. Všichni radní obdrželi písemný materiál tajemníka Ing. Pyskatého. Nebyly žádné připomínky. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 20.1.2014 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Tomáš Erben JUDr. Milan Novák Mgr. Zdeněk Žabokrtský Jiří Oberreiter

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy Sttutární město Ostrv Mteriál ZM_M 2. zsedání zstupitelstv měst dne 17.12.2014 Složk zn5 Mteriál pro ZM č. ZM_M 77 BJ1418 00379/14 předkládá: zodpovídá: zprcovl: Ing. Kmil Bednář náměstek primátor Ing.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

- 0395/RMOb-Mich/1418/26

- 0395/RMOb-Mich/1418/26 26. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0379/RMOb-Mich/1418/26-0395/RMOb-Mich/1418/26 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0132/RMOb-Mich/1418/11-0143/RMOb-Mich/1418/11 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Jiří Kašpárek radní Strana 1/9 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne

U S N E S E N Í 2. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne U S N E S E N Í 2. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.12.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 48/2 zřizuje Komisi životního

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č.

2 15. Informace SDH Dlouhá Ves o umístění překážek na fotbalovém stadionu v Rychnově n. Kn. 16. Schválení zřízení věcného břemene k p.p.č. 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 10.4.2012 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský JUDr. Milan Novák Tomáš Erben Ing. Ladislav

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 6.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

USNESENÍ. směrnici Inventarizace majetku a závazků s účinností od 1. září HLASOVÁNÍ PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Město Krslice Nám. 28. říjn 1438, 358 20 Krslice USNESENÍ z 20. schůze Rdy měst Krslic, která se uskutečnil mimo řádný termín dne 31. 8. 2011 od 15:00 hodin v mlé zsedcí místnosti Městského úřdu v Krslicích.

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více