84. schůze Rady města Kopřivnice, , usnesení č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Kupní smlouvy n nákup nového osobního vozidl městem Kopřivnice společností Autocentrum Lukáš, s.r.o., se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Msrykov 752, PSČ , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí účelové neinvestiční dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje pro rok 2013 n zbezpečení kceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hsičů v celkové výši ,-- Kč 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , jko poskytovtelem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotce zřizovteli jednotky sboru dobrovolných hsičů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.3 rozpočtová optření oddělení personálního k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vyd t Dodtek č. 1 Jedncího řádu Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst uložit tjemníkovi městského úřdu prováděcím příkzem vydt úplné znění Jedncí řádu Zstupitelstv měst Kopřivnice.

2 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci odboru sociálních věcí zdrvotnictví o průběhu relizce kce Osobnost roku 2013 v sociální oblsti v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e prvidl Osobnosti roku 2013 v sociální oblsti v Kopřivnici Formulář k nominci n ocenění ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č Rd měst po projednání 1. s věřuje dle zákon č. 128/2000 Sb. v pltném znění, 102, odstvce 2, písmene m) Středisku sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizci působnost Rdy měst Kopřivnice ve věci rozhodování o uzvírání nájemních smluv k bytům umístěných v domech č.p. 320 n ul. Česká v Kopřivnici č.p. 650 n Msrykově náměstí v Kopřivnici při dodržení výše nájemného stnoveného Rdou měst Kopřivnice při dodržení postupu uvedeného v příkzu tjemník č. 12/2012 (přidělení bytu n zákldě Rdou měst schváleného pořdníku) 2. s c h v l u j e vzor smlouvy o nájmu bytů v domech s byty zvláštního určení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit přistoupení měst Kopřivnice k řádnému členství v Asocici poskytovtelů sociálních služeb České republiky, o.s., se sídlem v Třinci, Vnčurov 2904, , IČ , DIČ CZ formou přihlášky nového člen ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o průběhu příprvy projektu Domov pro seniory v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání b e r e n vědomí rámcový čsový hrmonogrm zásdy pro zprcování rozpočtu n rok 2014 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e finnční vypořádání části účelově poskytnutých finnčních prostředků příspěvkové orgnizci Správ sportovišť Kopřivnice v roce 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu.

3 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o podřízení pohledávek č. PZ/1160/12/LCD městem Kopřivnice, společností TENZA,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská č.p.35., or.č.7, okres Brnoměsto, PSČ: , IČ , Oblstním stvebním bytovým družstvem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 896, PSČ: , IČ jko podřízenými věřiteli společností TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, PSČ: , IČ jko klientem Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, PSČ: , IČ jko bnkou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. protokol z jednání hodnotící komise o konečném výsledku hodnocení nbídek ve veřejné ndlimitní zkázce n služby Relizce projektu EPC v objektech měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. zprávu o konečném posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. r o z h o d u j e n zákldě Protokolu z jednání hodnotící komise o konečném výsledku hodnocení nbídek Zprávy o konečném posouzení hodnocení nbídek v zdávcím řízení n ndlimitní veřejnou zkázku n služby, evidenční číslo Relizce projektu EPC v objektech měst Kopřivnice o výběru nejvhodnější nbídky n relizci služby, kterou je n zákldě hodnocení podle kritéri ekonomické výhodnosti nbídk uchzeče Sdružení EPC Kopřivnice, Arnošt z Prdubic 676, Prdubice, IČ s c h v l u j e 3.1. odeslání Oznámení o výběru nejvhodnější nbídky ve znění viz příloh č. 3 všem uchzečům o tuto veřejnou zkázku 3.2. odeslání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nbídky ve znění viz příloh č. 4 jko přílohu Oznámení 3.3. odeslání výzvy vítěznému uchzeči k předložení uprveného návrhu smlouvy dle Protokolů z jednání s ním dle jeho uprvené nbídky, předložené pro konečné posouzení hodnocení nbídek po 1. fázi jednání 3.4. zhájení jednání o smlouvě s vítězným uchzečem.

4 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í výsledky hodnocení Energetického plánu měst zprcovného k dtu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e použití hodnocení plnění EPM k dtu , pro kontrolu kriterií MA 21 obhjobu ktegorie B v roce 2013 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce o návrhu nkoupit zemní plyn prostřednictvím komoditní burzy ČMKBK předložené prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e nákup zemního plynu pro Město Kopřivnici orgnizce měst prostřednictvím komoditní burzy ČMKBK včetně zdání nlýzy stávjících odběrů dohodci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy příloh č.1, 2, 3, 4, Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu <nonymizováno> pn Mrtin Mxin <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Miln Rdócze ze dne ve věci zjištění bytu n zákldě udělení výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část pátá, článek 15 udělování výjimek, odst. 1 ždteli Milnu Rdóczovi Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Lukáše Schumy ze dne o souhls s podnájmem bytu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s podnájmem bytu <nonymizováno> jehož nájemcem je pn Lukáš Schum <nonymizováno> to n dobu určitou od do pní Mrkétě Mužné <nonymizováno>

5 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pní Michely Črnotové ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor místnost č. 03 o výměře 12,8 m 2, umístěný v objektu bez čp/če, n pozemku prc.č.1931, k. ú. Kopřivnice n ul. Štefánikově, stvebně určený jko prodejn tbáku, tisku, suvenýrů dlších ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zápis s pní Emílií Kkurovou ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. schvluje podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice, účinných od , část pátá, článek 15 udělování výjimek odst. 1 prodloužení smlouvy o nájmu bytu <nonymizováno> jehož nájemkyní je Emíli Kkurová <nonymizováno> do , to z podmínky úhrdy dluhu dle zápisu ze dne Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zprávu o průběhu zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v ktstrálním území Kopřivnice - objekt občnské vybvenosti č.p. 225 n pozemku prcel číslo 1628/1, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1628/1 zstvěná ploch nádvoří o výměře 389 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/ pozemek prcel číslo 1628/3 osttní ploch o výměře 707 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1625/2 osttní ploch o výměře 176 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1629/2 osttní ploch o výměře 280 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v ktstrálním území Kopřivnice - objekt občnské vybvenosti č.p. 225 n pozemku prcel číslo 1628/1, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1628/1 zstvěná ploch nádvoří o výměře 389 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/ pozemek prcel číslo 1628/3 osttní ploch o výměře 707 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1625/2 osttní ploch o výměře 176 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013,

6 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pozemek prcel číslo 1629/2 osttní ploch o výměře 280 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny ve výši Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nbídková cen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 podmínky nbídkového řízení prodeje objektu občnské vybvenosti č.p. 225 umístěného n pozemku prcel č. 1628/1, pozemku prcel č. 1628/1 zstvěná ploch nádvoří o výměře 389 m 2, pozemku prcel č. 1628/3 osttní ploch o výměře 707 m 2, pozemku prcel č. 1625/2 osttní ploch o výměře 176 m 2 pozemku prcel č. 1629/2 osttní ploch o výměře 280 m 2 v ktstrálním území obci Kopřivnice n ulici Štefánikov, vše oddělené n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí písemnost Správy státních hmotných rezerv České republiky ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit zrušení drovcí smlouvy o převodu budovy bez čp/če průmyslového objektu n pozemku prcel č. 1909/56, ncházející se v ktstrálním území obci Kopřivnice, uzvřené dne Českou republikou Správou státních hmotných rezerv, se sídlem v Prze 5, Šeříková 1/616, IČ jko dárcem městem Kopřivnice jko obdrovným ve smyslu ustnovení čl. IV. této smlouvy 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst souhlsit s nbytím budovy bez čp/če průmyslového objektu n pozemku prcel č. 1909/56, ncházející se v ktstrálním území obci Kopřivnice, do vlstnictví Regionálního muze v Kopřivnici, o.p.s. n zákldě drovcí smlouvy Českou republikou Správou státních hmotných rezerv, se sídlem v Prze 5, Šeříková 1/616, IČ jko dárcem Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s. se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ jko obdrovným Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Rdy dětí mládeže Morvskoslezského krje, o.s., ze dne o prominutí ročního nájmu z objekt Hájenky pozemků kolem objektu Hájenky ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření Dohody o prominutí pohledávky městem Kopřivnice jko pronjímtelem Rdou dětí mládeže Morvskoslezského krje, o.s., se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, N Mýtě 1556/10, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je prominutí pohledávky ve výši ,50 Kč - nájemné z období 1/2013 ž 12/2013 úroky z prodlení ve výši 386,84 Kč úroky z prodlení z období

7 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č /2013 ž 12/2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o výši nákldů vynložených n zimní údržbu místních komunikcí v zimním období roku 2012 / 2013 nákldy vynložené n el. energii n veřejné osvětlení ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitého mjetku ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem firmou Teplo Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ jko nájemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o nájmu movitého mjetku ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem firmou Teplo Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ jko nájemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost o provedení oprvy vstupů do bytových domů č. p n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění písemnosti předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh Prvidel prodeje bytových domů č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu

8 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Prvidl prodeje bytových domů č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í opkovnou žádost o provedení oprvy místní komunikce ulice N Pinkvce v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informce k budoucímu záměru zveřejnění nájmu objektu č.p. 243 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst jmenovt prcovní skupinu k využití prku E. Beneše Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice uzvřené městem Kopřivnice Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s. z období od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci oddělení školství, kultury cestovního ruchu o pozvání oficiální delegce z Kopřivnice n návštěvu do prtnerského měst Myszkow (Polsko) v době od do ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy. 2. s c h v l u j e zhrniční prcovní cestu: 1. Ing. Josefu Jlůvkovi 2. Ing. Jroslvu Šulovi 3. Mgr. Dgmr Rysové 4. Vendulce Sopúchové 5. Ing. Ivnu Viskupičovi do prtnerského měst Myszków (Polsko) v době od do

9 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Sportovního klubu Kopřivnice, o. s. o prominutí odvodu finnční částky z porušení rozpočtové kázně ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit prominutí odvodu finnční částky z porušení rozpočtové kázně podle ustnovení 22 odst. 12 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Sportovnímu klubu Kopřivnice, o. s., se sídlem v Kopřivnici, Krytý bzén, Husov 1340/9, IČ: v celkové výši Kč Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. změny v Zásdách vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. Zásdy vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. u k l á d á 2.1 tjemníkovi městského úřdu vydt příkz tjemník s účinností od příspěvkovým orgnizcím řídit se Zásdmi vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice firmou DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ s. r. o. se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 300, IČ: , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e 1.1. usnesení číslo přijté n 82. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne usnesení číslo přijté n 82. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e 2.1. uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Krlem Prchlem <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost v roce 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu

10 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 3.1. uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem FBC Vikings Kopřivnice, o. s., se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 1096, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí nvýšení dotce n činnost v roce 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice jko mndntem Správou sportovišť Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, , IČ jko mndtářem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o finncování příspěvkové orgnizce Kulturní dům Kopřivnice v období od 1. července 2012 do 31. prosince 2012 v roce 2013 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e souhls Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci n zákldě ustnovení ve zřizovcí listině čl. VI. Vymezení mjetkových práv, odst. 3, bod 3.5. s technickým zhodnocením budovy TZ Kletné č.p. 64, Suchdol n d Odrou ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e bezpltné užívání prostor Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín v: Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci Správě sportovišť Kopřivnice Kulturním domě Kopřivnice z důvodu rekonstrukce této zákldní školy.

11 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o. po projednání 1. z r u š u j e pododstvec 1.1., odstvce 1. usnesení číslo 2559 přijtého n 82. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne s c h v l u j e převod nebytové jednotky č. 1049/13 umístěné v I. ndzemním podlží domu č. p (dále budov ) n pozemku p.č. 731 v k. ú. Kopřivnice, ulice Obránců míru (dále zstvěný pozemek ), spolu se spoluvlstnickým podílem o velikosti 3515/ n tomto pozemku podílem 3515/ n společných částech budovy z mjetku Bytového družstv Obránců míru , se sídlem Kopřivnice, Obránců míru 1047, IČ do mjetku společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o. z podmínek uvedených v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, PSČ , IČ , DIČ CZ , s právem hospodření se svěřeným mjetkem krje pro Správu silnic Morvskoslezského krje, p. o., se sídlem v Ostrvě, ul. Úprkov 1, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko dárcem, jejímž předmětem je drování pozemků prc. č. 766/47 - osttní ploch, silnice o výměře 99 m 2, prc. č. 766/48 osttní ploch, silnice o výměře 57 m 2, prc. č. 766/55 osttní ploch, silnice o výměře 58 prc. č. 1688/4 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 6 m 2 v k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím pní Ludmilou Kolibovou <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku prc. č. 1091/6 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 23 m 2 v k. ú. Mniší, který vznikl n zákldě Geometrického plánu č /2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene smlouvy o právu stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene vlstníkem nemovitosti

12 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení částí pozemků prc. č. 542/3, 542/4, PK 542/2 v k.ú. Drnholec nd Lubinou prc. č. 984/2, 1008/5 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o právu stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene vlstníkem nemovitostí ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem mnžely Michlem Křístkem <nonymizováno> Kteřinou Křítkovou <nonymizováno>, ob bytem <nonymizováno> jko stvebníky, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 1135/2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hrdci Králové, Přemyslov 1106, PSČ , IČ: , jko stvebník, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 806/2 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302/11, PSČ , IČ , jko stvebníkem,

13 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je ztížení částí pozemků prc. č /28 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o, se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 1190/2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2013 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt část pozemku prc. č. 3020/16 o výměře cc 135 m 2 směnit část pozemku prc. č. 3014/2 o výměře cc 118 m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice vypůjčit část pozemku prc. č osttní ploch, osttní komunikce o výměře cc 51m 2 v k. ú. Větřkovice u Lubiny, pní Mrcele Mrázkové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice pronjmout část pozemku o výměře cc 35 m 2 prc. č. 584/23 osttní ploch, zeleň v k.ú Kopřivnice pnu Lutfimu Zulberi, bytem v <nonymizováno>, PSČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene pní Mrcelou Mrázkovou, <nonymizováno> jko strnou povinnou z věcného břemene jejímž předmětem je ztížení části pozemku p.č. st. 31/1 v ktstrálním území Větřkovice u Lubinou záporovou stěnou v rámci stvby Stbilizce svhu nd rodinným domem čp. 193 v Lubině tk, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2013 ze dne vyhotoveném Ing. Jiřím Rmbouskem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu.

14 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o, se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je částečné ztížení pozemku prc. č. 3355/13 v ktstrálním území Kopřivnice plynárenským zřízením, tk jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2013 ze dne vyhotoveném GIS-STAVINVEX.s., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlsu se zřízením stvby městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o, se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č. 675/2 p.č. 1343/1 v ktstrálním území Kopřivnice plynárenským zřízením, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt pozemky p.č. 855/11 osttní ploch - jiná ploch o výměře 460 m² v ktstrálním území Vlčovice p.č. 860/11 osttní ploch jiná ploch o výměře 33 m² v ktstrálním území Mniší Povodí Odry, státnímu podniku se sídlem v Ostrvě, Morvská Ostrv, Vrenská 49, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt pozemek p.č. 29/1 lesní pozemek o výměře 917 m² v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko 1. smluvní strn Mrkem Kopelcem <nonymizováno> Mgr. Brborou Kopelcovou

15 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č <nonymizováno>, ob bytem <nonymizováno> jko 2. smluvní strn, jejímž předmětem je směn pozemků p.č. 1257/2 17 m2 osttní ploch dle GP č /2013 p.č. 1260/4 17 m2 osttní ploch dle GP /2013 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko 1. smluvní strn Ing. Pvlem Očkovičem <nonymizováno> Mrtinou Očkovičovou <nonymizováno>, ob bytem <nonymizováno> jko 2. smluvní strn, jejímž předmětem je směn pozemků p.č. 1091/7 168 m2 osttní ploch dle GP / / m2 orná půd dle GP /2013 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím dárcem Antonínem Štěpánem <nonymizováno> jko prodávjícím obdrovným, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 85/4 155 m2 zhrd v k.ú. Vlčovice drování oplocení n hrnici pozemků p.č. 85/1 981/8 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informce o průběhu zkoušek prováděných v průběhu reklmčního řízení vedeného n dlážděný povrch cyklopruhu relizovného v rámci stvby Ulice Pnská Kopřivnice Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 1.1. zákldní informci pro členy Svzku obcí regionu Novojičínsk ve věci smluvních dokumentů související s provozem nových knlizcí (Projekt Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst souhlsit 2.1 s uzvřením dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí uzvřené dne Svzkem obcí regionu Novojičínsk, IČ: , n strně Vlstník, se společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv. s., IČ , n strně Provozovtele, n zákldě výsledku koncesního řízení pod ev. č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen dodtek č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ), z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR,

16 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s uzvřením mndátní smlouvy městem Kopřivnice, městem Novým Jičín obcí Mořkov obcí Životice u Nového Jičín n strně mndnt Svzkem obcí regionu Novojičínsk n strně mndtáře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z podmínky uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Dohody vlstníků provozně souvisejících knlizcí městem Kopřivnice společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 169, , IČ , ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu, 4. d o p o r učuje zstupitelstvu měst uložit zástupci měst Kopřivnice v rdě Svzku obcí regionu Novojičínsk n jednání rdy Svzku obcí regionu Novojičínsk 4.1 hlsovt ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení: uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice, městem Novým Jičínem, obcí Mořkov obcí Životice u Nového Jičín n strně mndnt Svzkem obcí regionu Novojičínsk n strně mndtáře ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí. 5. s c h v l u j e 5.1 uzvření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu stávjících knlizcí městem Kopřivnice Svzkem obcí regionu Novojičínsk, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí 1, Nový Jičín, IČ , to dohodou ke dni účinnosti dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 5.2 uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice, městem Novým Jičín obcí Mořkov obcí Životice u Nového Jičín n strně mndnt Svzkem obcí regionu Novojičínsk n strně mndtáře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z podmínky uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí.

17 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotce její přílohy Podmínky poskytnutí dotce, Technická finnční příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotce, Tbulk postihů z porušení prvidel zdávání veřejných zkázek n finncování k projektu ZŠ Mildy Horákové - energetická optření - 1. etp " ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1. přijetí dotce z Operčního progrmu životní prostření n relizci projektu ZŠ Mildy Horákové - energetická optření - 1. etp" ve výši dotce stnovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR městem Kopřivnice jko příjemcem podpory Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze 4, Kplnov 1931/1, , IČ jejímž předmětem je poskytnutí podpory n projekt ZŠ Mildy Horákové - energetická optření - 1. etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu 2.3. potvrzení o přijetí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 pokldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotce jeho nedílné přílohy Podmínky poskytnutí dotce, Technická finnční příloh Tbulky postihů z porušení prvidel zdávání veřejných zkázek k projektu Projekt odstrňování strých ekologických zátěží - Skládk klů Kopřivnice" ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e 2.1. přijetí dotce z Operčního progrmu životní prostření n relizci projektu Projekt odstrňování strých ekologických zátěží - Skládk klů Kopřivnice" ve výši dotce stnovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. potvrzení o přijetí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 2.1 informci o souboru podných připrvovných žádostí o dotci ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 zřzení finncování projektů do rozpočtu měst příslušného relizčního roku v přípdě schválení dotce n relizci projektů

18 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o možnosti finncování projektu Rekonstrukce zimního stdionu - I. etp (rekonstrukce chlzení) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě poskytnutí podpory n spolufinncování projektu Rekonstrukce zimního stdionu - I. etp (rekonstrukce chlzení) zjištění vlstních zdrojů n relizci projektu to ve výši poždovné n finncování povinné spoluúčsti nezpůsobilých výdjů projektu do rozpočtu měst příslušného relizčního roku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 1.1 ktulizovný Plán zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 vyhodnocení Plánu zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzvřené dne městem Kopřivnice jko vypůjčitelem Tělovýchovnou jednotou Sokol Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko půjčitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí námitky společnosti NOSTA, s r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, PSČ , IČ podné proti zdávcím podmínkám výběrového řízení n podlimitní veřejnou zkázku n výběr dodvtele stvby Kopřivnice - chodník Mniší I. etp ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. v y h o v u j e námitkám společnosti NOSTA, s r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, PSČ , IČ ve znění Rozhodnutí zdvtele ve věci podných námitek ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e rozsh Zdávcí dokumentce vč. technických obchodních podmínek ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění pro otevřené podlimitní řízení n kci Kopřivnice - Chodník Mniší I. etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 pokldového mteriálu.

19 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledek šetření podnětu podného n ÚHOS ve věci přezkoumání postupu zdvtele měst Kopřivnice při zdávání veřejné zkázky Rekonstrukce ulice Štrmberská I.etp ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více