84. schůze Rady města Kopřivnice, , usnesení č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Kupní smlouvy n nákup nového osobního vozidl městem Kopřivnice společností Autocentrum Lukáš, s.r.o., se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Msrykov 752, PSČ , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí účelové neinvestiční dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje pro rok 2013 n zbezpečení kceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hsičů v celkové výši ,-- Kč 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje městem Kopřivnice jko příjemcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , jko poskytovtelem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotce zřizovteli jednotky sboru dobrovolných hsičů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.3 rozpočtová optření oddělení personálního k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vyd t Dodtek č. 1 Jedncího řádu Zstupitelstv měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst uložit tjemníkovi městského úřdu prováděcím příkzem vydt úplné znění Jedncí řádu Zstupitelstv měst Kopřivnice.

2 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci odboru sociálních věcí zdrvotnictví o průběhu relizce kce Osobnost roku 2013 v sociální oblsti v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e prvidl Osobnosti roku 2013 v sociální oblsti v Kopřivnici Formulář k nominci n ocenění ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č Rd měst po projednání 1. s věřuje dle zákon č. 128/2000 Sb. v pltném znění, 102, odstvce 2, písmene m) Středisku sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizci působnost Rdy měst Kopřivnice ve věci rozhodování o uzvírání nájemních smluv k bytům umístěných v domech č.p. 320 n ul. Česká v Kopřivnici č.p. 650 n Msrykově náměstí v Kopřivnici při dodržení výše nájemného stnoveného Rdou měst Kopřivnice při dodržení postupu uvedeného v příkzu tjemník č. 12/2012 (přidělení bytu n zákldě Rdou měst schváleného pořdníku) 2. s c h v l u j e vzor smlouvy o nájmu bytů v domech s byty zvláštního určení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit přistoupení měst Kopřivnice k řádnému členství v Asocici poskytovtelů sociálních služeb České republiky, o.s., se sídlem v Třinci, Vnčurov 2904, , IČ , DIČ CZ formou přihlášky nového člen ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o průběhu příprvy projektu Domov pro seniory v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání b e r e n vědomí rámcový čsový hrmonogrm zásdy pro zprcování rozpočtu n rok 2014 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e finnční vypořádání části účelově poskytnutých finnčních prostředků příspěvkové orgnizci Správ sportovišť Kopřivnice v roce 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu.

3 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o podřízení pohledávek č. PZ/1160/12/LCD městem Kopřivnice, společností TENZA,.s., se sídlem v Brně, Svtopetrská č.p.35., or.č.7, okres Brnoměsto, PSČ: , IČ , Oblstním stvebním bytovým družstvem Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 896, PSČ: , IČ jko podřízenými věřiteli společností TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, PSČ: , IČ jko klientem Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, PSČ: , IČ jko bnkou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. protokol z jednání hodnotící komise o konečném výsledku hodnocení nbídek ve veřejné ndlimitní zkázce n služby Relizce projektu EPC v objektech měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. zprávu o konečném posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. r o z h o d u j e n zákldě Protokolu z jednání hodnotící komise o konečném výsledku hodnocení nbídek Zprávy o konečném posouzení hodnocení nbídek v zdávcím řízení n ndlimitní veřejnou zkázku n služby, evidenční číslo Relizce projektu EPC v objektech měst Kopřivnice o výběru nejvhodnější nbídky n relizci služby, kterou je n zákldě hodnocení podle kritéri ekonomické výhodnosti nbídk uchzeče Sdružení EPC Kopřivnice, Arnošt z Prdubic 676, Prdubice, IČ s c h v l u j e 3.1. odeslání Oznámení o výběru nejvhodnější nbídky ve znění viz příloh č. 3 všem uchzečům o tuto veřejnou zkázku 3.2. odeslání Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nbídky ve znění viz příloh č. 4 jko přílohu Oznámení 3.3. odeslání výzvy vítěznému uchzeči k předložení uprveného návrhu smlouvy dle Protokolů z jednání s ním dle jeho uprvené nbídky, předložené pro konečné posouzení hodnocení nbídek po 1. fázi jednání 3.4. zhájení jednání o smlouvě s vítězným uchzečem.

4 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í výsledky hodnocení Energetického plánu měst zprcovného k dtu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e použití hodnocení plnění EPM k dtu , pro kontrolu kriterií MA 21 obhjobu ktegorie B v roce 2013 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce o návrhu nkoupit zemní plyn prostřednictvím komoditní burzy ČMKBK předložené prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e nákup zemního plynu pro Město Kopřivnici orgnizce měst prostřednictvím komoditní burzy ČMKBK včetně zdání nlýzy stávjících odběrů dohodci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy příloh č.1, 2, 3, 4, Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu <nonymizováno> pn Mrtin Mxin <nonymizováno> z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Miln Rdócze ze dne ve věci zjištění bytu n zákldě udělení výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část pátá, článek 15 udělování výjimek, odst. 1 ždteli Milnu Rdóczovi Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Lukáše Schumy ze dne o souhls s podnájmem bytu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s podnájmem bytu <nonymizováno> jehož nájemcem je pn Lukáš Schum <nonymizováno> to n dobu určitou od do pní Mrkétě Mužné <nonymizováno>

5 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pní Michely Črnotové ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor místnost č. 03 o výměře 12,8 m 2, umístěný v objektu bez čp/če, n pozemku prc.č.1931, k. ú. Kopřivnice n ul. Štefánikově, stvebně určený jko prodejn tbáku, tisku, suvenýrů dlších ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí zápis s pní Emílií Kkurovou ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. schvluje podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice, účinných od , část pátá, článek 15 udělování výjimek odst. 1 prodloužení smlouvy o nájmu bytu <nonymizováno> jehož nájemkyní je Emíli Kkurová <nonymizováno> do , to z podmínky úhrdy dluhu dle zápisu ze dne Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí zprávu o průběhu zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v ktstrálním území Kopřivnice - objekt občnské vybvenosti č.p. 225 n pozemku prcel číslo 1628/1, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1628/1 zstvěná ploch nádvoří o výměře 389 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/ pozemek prcel číslo 1628/3 osttní ploch o výměře 707 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1625/2 osttní ploch o výměře 176 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1629/2 osttní ploch o výměře 280 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v ktstrálním území Kopřivnice - objekt občnské vybvenosti č.p. 225 n pozemku prcel číslo 1628/1, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1628/1 zstvěná ploch nádvoří o výměře 389 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/ pozemek prcel číslo 1628/3 osttní ploch o výměře 707 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013, - pozemek prcel číslo 1625/2 osttní ploch o výměře 176 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013,

6 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pozemek prcel číslo 1629/2 osttní ploch o výměře 280 m 2, oddělený n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, formou obálkové metody s podmínkou minimální nbídkové ceny ve výši Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nbídková cen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2.2 podmínky nbídkového řízení prodeje objektu občnské vybvenosti č.p. 225 umístěného n pozemku prcel č. 1628/1, pozemku prcel č. 1628/1 zstvěná ploch nádvoří o výměře 389 m 2, pozemku prcel č. 1628/3 osttní ploch o výměře 707 m 2, pozemku prcel č. 1625/2 osttní ploch o výměře 176 m 2 pozemku prcel č. 1629/2 osttní ploch o výměře 280 m 2 v ktstrálním území obci Kopřivnice n ulici Štefánikov, vše oddělené n zákldě geometrického plánu č /2013 z 5/2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí písemnost Správy státních hmotných rezerv České republiky ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit zrušení drovcí smlouvy o převodu budovy bez čp/če průmyslového objektu n pozemku prcel č. 1909/56, ncházející se v ktstrálním území obci Kopřivnice, uzvřené dne Českou republikou Správou státních hmotných rezerv, se sídlem v Prze 5, Šeříková 1/616, IČ jko dárcem městem Kopřivnice jko obdrovným ve smyslu ustnovení čl. IV. této smlouvy 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst souhlsit s nbytím budovy bez čp/če průmyslového objektu n pozemku prcel č. 1909/56, ncházející se v ktstrálním území obci Kopřivnice, do vlstnictví Regionálního muze v Kopřivnici, o.p.s. n zákldě drovcí smlouvy Českou republikou Správou státních hmotných rezerv, se sídlem v Prze 5, Šeříková 1/616, IČ jko dárcem Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s. se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ jko obdrovným Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Rdy dětí mládeže Morvskoslezského krje, o.s., ze dne o prominutí ročního nájmu z objekt Hájenky pozemků kolem objektu Hájenky ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e uzvření Dohody o prominutí pohledávky městem Kopřivnice jko pronjímtelem Rdou dětí mládeže Morvskoslezského krje, o.s., se sídlem v Ostrvě Hrbůvce, N Mýtě 1556/10, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je prominutí pohledávky ve výši ,50 Kč - nájemné z období 1/2013 ž 12/2013 úroky z prodlení ve výši 386,84 Kč úroky z prodlení z období

7 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č /2013 ž 12/2013, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o výši nákldů vynložených n zimní údržbu místních komunikcí v zimním období roku 2012 / 2013 nákldy vynložené n el. energii n veřejné osvětlení ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitého mjetku ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem firmou Teplo Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ jko nájemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o nájmu movitého mjetku ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem firmou Teplo Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ jko nájemcem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost o provedení oprvy vstupů do bytových domů č. p n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění písemnosti předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí návrh Prvidel prodeje bytových domů č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu

8 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Prvidl prodeje bytových domů č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í opkovnou žádost o provedení oprvy místní komunikce ulice N Pinkvce v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informce k budoucímu záměru zveřejnění nájmu objektu č.p. 243 n ulici Štefánikov v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst jmenovt prcovní skupinu k využití prku E. Beneše Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí vyúčtování dle smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice uzvřené městem Kopřivnice Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s. z období od do ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci oddělení školství, kultury cestovního ruchu o pozvání oficiální delegce z Kopřivnice n návštěvu do prtnerského měst Myszkow (Polsko) v době od do ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy. 2. s c h v l u j e zhrniční prcovní cestu: 1. Ing. Josefu Jlůvkovi 2. Ing. Jroslvu Šulovi 3. Mgr. Dgmr Rysové 4. Vendulce Sopúchové 5. Ing. Ivnu Viskupičovi do prtnerského měst Myszków (Polsko) v době od do

9 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost Sportovního klubu Kopřivnice, o. s. o prominutí odvodu finnční částky z porušení rozpočtové kázně ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit prominutí odvodu finnční částky z porušení rozpočtové kázně podle ustnovení 22 odst. 12 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Sportovnímu klubu Kopřivnice, o. s., se sídlem v Kopřivnici, Krytý bzén, Husov 1340/9, IČ: v celkové výši Kč Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. změny v Zásdách vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. Zásdy vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. u k l á d á 2.1 tjemníkovi městského úřdu vydt příkz tjemník s účinností od příspěvkovým orgnizcím řídit se Zásdmi vzthů zřizovtele příspěvkových orgnizcí Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice firmou DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ s. r. o. se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 300, IČ: , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e 1.1. usnesení číslo přijté n 82. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne usnesení číslo přijté n 82. schůzi Rdy měst Kopřivnice ze dne s c h v l u j e 2.1. uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Krlem Prchlem <nonymizováno> jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n činnost v roce 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu

10 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 3.1. uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem FBC Vikings Kopřivnice, o. s., se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 1096, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí nvýšení dotce n činnost v roce 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice jko mndntem Správou sportovišť Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, , IČ jko mndtářem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o finncování příspěvkové orgnizce Kulturní dům Kopřivnice v období od 1. července 2012 do 31. prosince 2012 v roce 2013 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e souhls Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci n zákldě ustnovení ve zřizovcí listině čl. VI. Vymezení mjetkových práv, odst. 3, bod 3.5. s technickým zhodnocením budovy TZ Kletné č.p. 64, Suchdol n d Odrou ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e bezpltné užívání prostor Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín v: Zákldní škole Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín Zákldní škole Emil Zátopk Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci Správě sportovišť Kopřivnice Kulturním domě Kopřivnice z důvodu rekonstrukce této zákldní školy.

11 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o. po projednání 1. z r u š u j e pododstvec 1.1., odstvce 1. usnesení číslo 2559 přijtého n 82. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne s c h v l u j e převod nebytové jednotky č. 1049/13 umístěné v I. ndzemním podlží domu č. p (dále budov ) n pozemku p.č. 731 v k. ú. Kopřivnice, ulice Obránců míru (dále zstvěný pozemek ), spolu se spoluvlstnickým podílem o velikosti 3515/ n tomto pozemku podílem 3515/ n společných částech budovy z mjetku Bytového družstv Obránců míru , se sídlem Kopřivnice, Obránců míru 1047, IČ do mjetku společnosti Kbelová televize Kopřivnice, s.r.o. z podmínek uvedených v příloze č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, PSČ , IČ , DIČ CZ , s právem hospodření se svěřeným mjetkem krje pro Správu silnic Morvskoslezského krje, p. o., se sídlem v Ostrvě, ul. Úprkov 1, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko dárcem, jejímž předmětem je drování pozemků prc. č. 766/47 - osttní ploch, silnice o výměře 99 m 2, prc. č. 766/48 osttní ploch, silnice o výměře 57 m 2, prc. č. 766/55 osttní ploch, silnice o výměře 58 prc. č. 1688/4 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 6 m 2 v k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím pní Ludmilou Kolibovou <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku prc. č. 1091/6 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 23 m 2 v k. ú. Mniší, který vznikl n zákldě Geometrického plánu č /2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene smlouvy o právu stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene vlstníkem nemovitosti

12 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení částí pozemků prc. č. 542/3, 542/4, PK 542/2 v k.ú. Drnholec nd Lubinou prc. č. 984/2, 1008/5 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o právu stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene vlstníkem nemovitostí ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem mnžely Michlem Křístkem <nonymizováno> Kteřinou Křítkovou <nonymizováno>, ob bytem <nonymizováno> jko stvebníky, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 1135/2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hrdci Králové, Přemyslov 1106, PSČ , IČ: , jko stvebník, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 806/2 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou Středním odborným učilištěm Kopřivnice, příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Kopřivnici, Husov 1302/11, PSČ , IČ , jko stvebníkem,

13 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je ztížení částí pozemků prc. č /28 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o, se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 1190/2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2013 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt část pozemku prc. č. 3020/16 o výměře cc 135 m 2 směnit část pozemku prc. č. 3014/2 o výměře cc 118 m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice vypůjčit část pozemku prc. č osttní ploch, osttní komunikce o výměře cc 51m 2 v k. ú. Větřkovice u Lubiny, pní Mrcele Mrázkové ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice pronjmout část pozemku o výměře cc 35 m 2 prc. č. 584/23 osttní ploch, zeleň v k.ú Kopřivnice pnu Lutfimu Zulberi, bytem v <nonymizováno>, PSČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene pní Mrcelou Mrázkovou, <nonymizováno> jko strnou povinnou z věcného břemene jejímž předmětem je ztížení části pozemku p.č. st. 31/1 v ktstrálním území Větřkovice u Lubinou záporovou stěnou v rámci stvby Stbilizce svhu nd rodinným domem čp. 193 v Lubině tk, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2013 ze dne vyhotoveném Ing. Jiřím Rmbouskem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu.

14 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o, se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je částečné ztížení pozemku prc. č. 3355/13 v ktstrálním území Kopřivnice plynárenským zřízením, tk jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2013 ze dne vyhotoveném GIS-STAVINVEX.s., ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlsu se zřízením stvby městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o, se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hornopolní 3314/38, PSČ , IČ , DIČ CZ , jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č. 675/2 p.č. 1343/1 v ktstrálním území Kopřivnice plynárenským zřízením, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt pozemky p.č. 855/11 osttní ploch - jiná ploch o výměře 460 m² v ktstrálním území Vlčovice p.č. 860/11 osttní ploch jiná ploch o výměře 33 m² v ktstrálním území Mniší Povodí Odry, státnímu podniku se sídlem v Ostrvě, Morvská Ostrv, Vrenská 49, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t n e s c h v á l i t zveřejnění záměru měst prodt pozemek p.č. 29/1 lesní pozemek o výměře 917 m² v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko 1. smluvní strn Mrkem Kopelcem <nonymizováno> Mgr. Brborou Kopelcovou

15 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č <nonymizováno>, ob bytem <nonymizováno> jko 2. smluvní strn, jejímž předmětem je směn pozemků p.č. 1257/2 17 m2 osttní ploch dle GP č /2013 p.č. 1260/4 17 m2 osttní ploch dle GP /2013 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko 1. smluvní strn Ing. Pvlem Očkovičem <nonymizováno> Mrtinou Očkovičovou <nonymizováno>, ob bytem <nonymizováno> jko 2. smluvní strn, jejímž předmětem je směn pozemků p.č. 1091/7 168 m2 osttní ploch dle GP / / m2 orná půd dle GP /2013 v k.ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření kupní drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím dárcem Antonínem Štěpánem <nonymizováno> jko prodávjícím obdrovným, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 85/4 155 m2 zhrd v k.ú. Vlčovice drování oplocení n hrnici pozemků p.č. 85/1 981/8 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informce o průběhu zkoušek prováděných v průběhu reklmčního řízení vedeného n dlážděný povrch cyklopruhu relizovného v rámci stvby Ulice Pnská Kopřivnice Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 1.1. zákldní informci pro členy Svzku obcí regionu Novojičínsk ve věci smluvních dokumentů související s provozem nových knlizcí (Projekt Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy, 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst souhlsit 2.1 s uzvřením dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí uzvřené dne Svzkem obcí regionu Novojičínsk, IČ: , n strně Vlstník, se společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv. s., IČ , n strně Provozovtele, n zákldě výsledku koncesního řízení pod ev. č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen dodtek č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ), z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR,

16 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č s uzvřením mndátní smlouvy městem Kopřivnice, městem Novým Jičín obcí Mořkov obcí Životice u Nového Jičín n strně mndnt Svzkem obcí regionu Novojičínsk n strně mndtáře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z podmínky uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí 3. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření Dohody vlstníků provozně souvisejících knlizcí městem Kopřivnice společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 169, , IČ , ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu, 4. d o p o r učuje zstupitelstvu měst uložit zástupci měst Kopřivnice v rdě Svzku obcí regionu Novojičínsk n jednání rdy Svzku obcí regionu Novojičínsk 4.1 hlsovt ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení: uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice, městem Novým Jičínem, obcí Mořkov obcí Životice u Nového Jičín n strně mndnt Svzkem obcí regionu Novojičínsk n strně mndtáře ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí. 5. s c h v l u j e 5.1 uzvření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu stávjících knlizcí městem Kopřivnice Svzkem obcí regionu Novojičínsk, se sídlem v Novém Jičíně, Msrykovo náměstí 1, Nový Jičín, IČ , to dohodou ke dni účinnosti dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 5.2 uzvření mndátní smlouvy městem Kopřivnice, městem Novým Jičín obcí Mořkov obcí Životice u Nového Jičín n strně mndnt Svzkem obcí regionu Novojičínsk n strně mndtáře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu z podmínky uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí.

17 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotce její přílohy Podmínky poskytnutí dotce, Technická finnční příloh k Rozhodnutí o poskytnutí dotce, Tbulk postihů z porušení prvidel zdávání veřejných zkázek n finncování k projektu ZŠ Mildy Horákové - energetická optření - 1. etp " ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1. přijetí dotce z Operčního progrmu životní prostření n relizci projektu ZŠ Mildy Horákové - energetická optření - 1. etp" ve výši dotce stnovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR městem Kopřivnice jko příjemcem podpory Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Prze 4, Kplnov 1931/1, , IČ jejímž předmětem je poskytnutí podpory n projekt ZŠ Mildy Horákové - energetická optření - 1. etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu 2.3. potvrzení o přijetí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 pokldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotce jeho nedílné přílohy Podmínky poskytnutí dotce, Technická finnční příloh Tbulky postihů z porušení prvidel zdávání veřejných zkázek k projektu Projekt odstrňování strých ekologických zátěží - Skládk klů Kopřivnice" ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e 2.1. přijetí dotce z Operčního progrmu životní prostření n relizci projektu Projekt odstrňování strých ekologických zátěží - Skládk klů Kopřivnice" ve výši dotce stnovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. potvrzení o přijetí dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 2.1 informci o souboru podných připrvovných žádostí o dotci ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 zřzení finncování projektů do rozpočtu měst příslušného relizčního roku v přípdě schválení dotce n relizci projektů

18 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí informci o možnosti finncování projektu Rekonstrukce zimního stdionu - I. etp (rekonstrukce chlzení) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit v přípdě poskytnutí podpory n spolufinncování projektu Rekonstrukce zimního stdionu - I. etp (rekonstrukce chlzení) zjištění vlstních zdrojů n relizci projektu to ve výši poždovné n finncování povinné spoluúčsti nezpůsobilých výdjů projektu do rozpočtu měst příslušného relizčního roku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí 1.1 ktulizovný Plán zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 vyhodnocení Plánu zdrví kvlity život měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzvřené dne městem Kopřivnice jko vypůjčitelem Tělovýchovnou jednotou Sokol Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 540, IČ jko půjčitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí námitky společnosti NOSTA, s r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, PSČ , IČ podné proti zdávcím podmínkám výběrového řízení n podlimitní veřejnou zkázku n výběr dodvtele stvby Kopřivnice - chodník Mniší I. etp ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. v y h o v u j e námitkám společnosti NOSTA, s r. o. se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, PSČ , IČ ve znění Rozhodnutí zdvtele ve věci podných námitek ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. s c h v l u j e rozsh Zdávcí dokumentce vč. technických obchodních podmínek ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění pro otevřené podlimitní řízení n kci Kopřivnice - Chodník Mniší I. etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 pokldového mteriálu.

19 84. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledek šetření podnětu podného n ÚHOS ve věci přezkoumání postupu zdvtele měst Kopřivnice při zdávání veřejné zkázky Rekonstrukce ulice Štrmberská I.etp ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 4911/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1800-1826 Usnesení z 57. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 33293/2016 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 289-313 Usnesení 12. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 39807/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 392-432 Usnesení ze 13. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE uživuživ Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 25434/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2037-2081 Usnesení ze 65.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 653/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 46-65 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 3. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.01.2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 62915/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2508-2546 Usnesení ze 78. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 37323/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1393-1418 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 43. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.07.2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5310/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2575-2600 Usnesení z 80. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5411/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2035-2079 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 67. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 05.02.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 74850/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1-29 Usnesení z 1. schůze Rdy měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 18790/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1962-1968 Usnesení z 62. schůze Rdy

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 54930/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1611-1638 Usnesení z 51. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2290/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1776-1799 Usnesení z 56. schůze Rdy

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20320/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1969-2015 Usnesení z 63. schůze Rdy

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17220/2014/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 505-530 Usnesení 21. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 59722/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3073-3109 Usnesení z 94. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2403/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 146-169 Usnesení ze 4. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 69739/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 3110-3135 Usnesení z 95. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 10302/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1832-1872 Usnesení z 59. schůze Rdy

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25853/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1232-1266 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 39. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.05.2016

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&37044/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 676-698 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 19. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 49594/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 1521-1562 Usnesení ze 49. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 50/2010/OPE&66002/2011/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 160-193 Návrh Usnesení 7. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&7979/2010/Šo ZPRACOVATEL: Bc. Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 513-538 Usnesení 23. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 20581/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2736-2768 Usnesení z 86. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41804/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1419-1457 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 44. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 16.08.2016

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 15060/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 232-260 Usnesení ze 7. schůze

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55287/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1837-1882 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 62. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 13.11.2012

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více