MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání uzvření licenční smlouvy městem Kopřivnice Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, , IČ ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o bezúpltném převodu mjetku městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou Hsičským záchrnným sborem Morvskoslezského krje, se sídlem v Ostrvě - Zábřehu, Výškovická 40, IČ jko převodcem, jejímž předmětem je bezúpltný převod mjetku do vlstnictví nbyvtele, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o zjištění optimlizce vjezdových výjezdových podmínek z objektu hsičské zbrojnice v Kopřivnici vzhledem k ktuálně využívné technice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání pořdníky pro pronjímání bytů v domech zvláštního určení v Kopřivnici, Česká 320 Msrykovo náměstí 650 n II. pololetí r ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí hrmonogrm plnění úkolu návrh složení prcovní skupiny pro vznik Zdrvotního plánu měst Kopřivnice

2 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy uprvené přílohy č. 1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e poskytnutí finnčního příspěvku Fondu pro opuštěné hndicpovné děti, o.s. se sídlem v Mořkově, Z Sušárnou 391, IČ: ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí pltební výměr č. 166/2013 n penále z prodlení s odvodem z porušení rozpočtové kázně z období od do č.j /13/ ze dne vydný Finnčním úřdem pro Morvskoslezský krj (dále jen pltební výměr ) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu zplcení penále z prodlení s odvodem z porušení rozpočtové kázně vyměřeného pltebním výměrem dle bodu 1. tohoto usnesení 2.2 podání odvolání k příslušnému správnímu orgánu proti pltebnímu výměru dle bodu 1. tohoto usnesení 2.3 rozpočtové optření mnžer kvlity k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Soustv vnitřních předpisů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy přezkumu zákonnosti ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Správ soukromoprávních pohledávek ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření dohod o mlčenlivosti městem Kopřivnice zájemci o účst ve výběrovém řízení n nejvýhodnější návrh n uzvření smlouvy o odkoupení pohledávek měst Kopřivnice schváleném n 17. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice dne pod číslem usnesení 383 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu.

3 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání relizci projektu Propgce ekologické stopy v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy č. 0095/2013 o výpůjčce sběrných nádob městem Kopřivnice jko vypůjčitelem společností EKO KOM,. s., se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 1685/17, , IČ jko půjčitelem jejímž předmětem je bezpltná výpůjčk sběrných nádob n sběr tříděných složek komunálního odpdu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření licenční smlouvy městem Kopřivnice jko nbyvtelem STUDIEM TRINITY, s. r. o., se sídlem v Olomouci, Dolní Novosdská 742/65, Olomouc, IČ jko poskytovtelem, jejímž předmětem je poskytnutí výhrdní licence k výkonu práv užít grfiku propgčního předmětu hrcích kret hry kvrteto, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č podkldového mteriálu 1.2 uzvření nevýhrdní podlicenční smlouvy městem Kopřivnice jko poskytovtelem Kulturním domem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, Kopřivnice, IČ: jko nbyvtelem, jejímž předmětem je poskytnutí nevýhrdní licence k výkonu práv užít grfiku propgčního předmětu hrcích kret hry kvrteto, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č podkldového mteriálu.

4 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání uzvření Dodtku č. 18 ke smlouvě o výpůjčce ze dne městem Kopřivnice jko půjčitelem Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ jko vypůjčitelem, jehož předmětem jsou změny ve stvu movitého mjetku vypůjčenému Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodiny dne následujícího, kdy lze v reálu fotblového hřiště ve Vlčovicích provozovt veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy Rd měst po projednání uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Sborem dobrovolných hsičů Lubin II se sídlem v Kopřivnici, Lubin 230, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n částečnou úhrdu nákldů spojených s doprvou hsičů n hsičskou soutěž v Háji u Turčinských Teplíc n Slovensku v roce 2013, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2013 včetně úprvy názvu ukztele rozpočtu výdjů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost ředitelky Zákldní školy Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce o návrtnou finnční výpomoc n úhrdu nákldů z projektu Živé rboretum ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu

5 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č poskytnutí návrtné finnční výpomoci ve výši 14 tis. Kč Zákldní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizci n úhrdu nákldů z projektu Živé rboretum 2.2. rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin, kdy lze před Resturcí Domeček v Kopřivnici provozovt veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy 1.2 udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí (dále jen vyhlášk ) n období v době od do hodin, kdy lze v reálu volejblových kurtů pod Letním stdiónem v Kopřivnici provozovt veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stnovené obecně závznými právními předpisy Rd měst po projednání uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene smlouvy o právu stvby městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene vlstníkem nemovitosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 1090/2 v k.ú. Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene SMP Net, s.r.o, se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, Hornopolní 3314/38, , IČ , DIČ CZ jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je částečné ztížení pozemku prc. č. 547/2 v k.ú. Drnholec nd Lubinou, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2013 ze dne

6 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem CIREX CZ s.r.o, se sídlem v Kopřivnici - Vlčovicích, Průmyslový prk 301, , IČ , DIČ CZ jko nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků prc. č. 661/25 v k.ú Vlčovice prc. č. 1909/324 v k. ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt část pozemku o výměře cc 30 m 2 prc. č. 1091/5 - osttní ploch, osttní komunikce v k. ú. Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem Mgr. Mrtinem Kuchřem <nonymizováno> jko stvebníkem, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem mnžely JUDr. Ing. Lukášem Holendou <nonymizováno> Mgr. Lenkou Holendovou <nonymizováno> jko stvebníkem, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o věcném břemeni městem Kopřivnice jko vlstníkem oprávněných nemovitostí Jnou Prokopovou <nonymizováno> jko vlstnicí povinných nemovitostí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemen, práv umístění, provozování, údržby oprv knlizce n pozemcích p.č. 124/1, 131, 133/4, 1143/7, 111/1, 115/3, 115/5, 115/6, 115/7 v k. ú. Větřkovice u Lubiny způsobem vyznčeným v geometrickém plánu č.859-2b/ A/2013 ve prospěch pozemků p.č. 131/2, 131/4, 1143/28

7 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 302, PSČ 74221, IČ: jko nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 661/82 cc 1300 m2 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání zřízení vyhrzeného prkovcího míst bez popltku n ul.pod Bílou horou u č.p v Kopřivnici pro osobní vozidlo člen Jednotky Sboru dobrovolných hsičů Kopřivnice pn Lubomír Stškovn, bytem Pod Bílou horou 1370, Kopřivnice viz situce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání seznm projektů doporučených Řídícím výborem Integrovného plánu rozvoje měst k podpoře n zákldě 7. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovného plánu rozvoje měst Obytná zón Kopřivnice JIH, optření 2.1 Regenerce bytového fondu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o vyprcovném posouzení záměru obnovy rybník v loklitě Bbincův potok Vlčovice firmou AgPOL s.r.o. Olomouc ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č.1 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření Dohody o prominutí dluhu ve výši 418,90 Kč městem Kopřivnice jko věřitelem společnosti PB SCOM s.r.o., IČ , se sídlem v Hrnicích, Boženy Němcové 685, Hrnice jko dlužníkem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost o přehodnocení projektu územního plánu chodníku cyklostezky území Kopřivnice jih, druhé etpy podnou pnem Frntiškem Duplem dne

8 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. odpověď n žádost pn Dupl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v y l učuje 1.1. n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu v souldu s ust. 76 odst. 6 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nesplnění zdávcích podmínek uchzeče veřejné zkázky: ZŠ Mildy Horákové energetická optření I. etp firmu REVOLT s.r.o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 738, , IČ: n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu v souldu s ust. 76 odst. 6 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nesplnění zdávcích podmínek uchzeče veřejné zkázky: ZŠ Mildy Horákové energetická optření I. etp firmu STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK s.r.o. (SDRUŽENÍ STRYK+THERM) se sídlem v Prze 1 Nové Město, Soukenická 2082/7, , IČ: b e r e n vědomí záměr udělit výjimku dle čl. 5 odst. 10 vnitroorgnizční směrnice č. 5/2012 k uzvření mndátní smlouvy k výkonu technického dozoru investor při relizci projektu ZŠ Mildy Horákové energetická optření I. etp ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí rámcový hrmonogrm postupu příprvy relizce jmenovité kce Kopřivnice - chodník Mniší - I. etp ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání uzvření Dodtku č.3 ke Smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy ze dne n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/1.1.00/ názvem Stezk pro cyklisty chodce "Kopřivničk" městem Kopřivnice jko příjemcem dotce Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 2824/2, IČ: , DIČ: CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu.

9 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko vlstníkem Rdkem Krupicou <nonymizováno> jko stvebníkem, jejímž předmětem je zložení práv stvebník provést stvbu vjezdu n pozemní komunikci, vodovodní přípojky, plynovodní přípojky NN přípojky n pozemcích p.č.1134/1, 1134/15, 1134/16 v ktstrálním území Větřkovice u Lubiny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání p o věřuje odbor rozvoje měst zbezpečit podkldy pro podání žádosti n Morvskoslezský krj ve věci posunutí svislého doprvního znčení zčátku konce obce v loklitě N Holotě, místní části Lubin Rd měst po projednání uzvření dodtku č. 3 k pojistné smlouvě č uzvřené dne městem Kopřivnice jko pojistníkem Koopertiv pojišťovnou,.s., Vienn Insurnce Group se sídlem v Prze 1, Templová 747, PSČ , IČ: jko pojistitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání poskytnutí finnčního dru ve výši Kč rodinám zsženým povodněmi z fondu rozvoje rezerv n povodňový účet obce Křešice Rd měst po projednání zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice místnosti č.0781 o výměře 31,74 m 2 č.0784 o výměře 48,58 m 2, které jsou umístěny v 7. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, stvebně určeny jko knceláře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice místnosti č.0938 o výměře 32,62 m 2, č.0939 o výměře 16,73 m 2, č o výměře 50,20 m 2, č.0983 o výměře 31,07 m 2, č.0984 o výměře 33,67 m 2, č.0989 o výměře 31,85 m 2 č.0992 o výměře 33,80 m 2, které jsou umístěny v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, stvebně určeny jko knceláře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu

10 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice místnosti č.1003 o výměře 33,60 m 2, č.1004 o výměře 31,97 m 2 č.1009 o výměře 66,84 m 2, které jsou umístěny v 10. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, stvebně určeny jko knceláře ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.4 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se ze 2 místností o celkové výměře 28,36 m 2 umístěných ve IV. NP vlevo od schodiště objektu č.p.393, k.ú. Kopřivnice, p.č.1261 n ulici Sokolovská v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání seznm pohledávek, které budou přednostně uspokojovány n zákldě dohod o přistoupení k závzku v souldu s Prvidly pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice, pltných od ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání nájemce bytu <nonymizováno> pní Lenku Bílkovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m společné nájemce bytu <nonymizováno> pn Mrk Liberdu, <nonymizováno> pní Sbinu Stiborkovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pní Zdeňku Tužinskou, <nonymizováno> z podmínky z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Lenkou Bílkovou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Mrkem Liberdou, <nonymizováno> pní Sbinou Stiborkovou, <nonymizováno> jko přistupujícími k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového

11 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost pn Jroslv Hnzelky ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor - místnost č.212 o výměře 14,40 m2, umístěný v objektu č.p. 244 n pozemku p.č. 1915/3 v k.ú.kopřivnice n ulici Štefánikov, stvebně určený jko kncelář, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost Bc. Renáty Jkubcové ze dne , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e zveřejnění záměru měst prodt nemovitosti v ktstrálním území Kopřivnice - objekt občnské vybvenosti č.p. 925 umístěný n pozemku prcel č.668/1, - pozemek prcel č. 668/1 zstvěná ploch nádvoří o výměře cc 384 m2 n ulici Družební v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost pn Tomáše Lindovského o pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 684 n ulici Česká ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. pn Tomáše Lindovského <nonymizováno>, nájemcem nebytového prostoru č.108 o výměře 16,63 m 2 umístěného v 1NP objektu občnské vybvenosti č.p. 684, n ulici Česká, n pozemku prcel č. 504 v ktstrálním území Kopřivnice, z nájemné stnovené szbou ve výši 600 Kč/m 2 /rok Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o pronájem nebytových prostor 2. NP objektu č.p.889 n ulici Školní v Kopřivnici, podnou pnem Vn Huy Nguyenem. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. n e pn Vn Huy Nguyen s místem podnikání v Ostrvě Zábřehu, Hulvácká 2497/8, nájemcem nebytových prostor 2.NP o výměře 404,1 m2 umístěných v objektu občnské vybvenosti č.p.889 n pozemku prcel č.100 v ktstrálním území Kopřivnice n ulici Školní v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši Kč/měsíc + DPH 3. u k l á d á

12 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č odboru mjetku měst zprcovt návrh podmínek pro zveřejnění záměru prodeje objektu občnské vybvenosti č.p.889 n ulici Školní v Kopřivnici n pozemku prcel č. st. 100 pozemku prcel č. 100 zstvěná ploch nádvoří o výměře cc 635 m2, vše v ktstrálním území Kopřivnice Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o možnosti pokládky chrániček n ulici Husov v loklitě Ptčí čtvrti v Kopřivnici v rámci stvby Kopřivnice, Ptčí čtvrť, rekonstrukce ÚPS ( účstnická přípojná síť) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. dlší postup ve věci připoložení chrániček pro budoucí rekonstrukci veřejného osvětlení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím vrinty 2 důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí protokol z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek n veřejnou zkázku mlého rozshu Zimní stdion v Kopřivnici oprv střech tělocvičny, knceláře ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. uzvření smlouvy o dílo č. SOD/26/2013/OMM n kci Zimní stdion v Kopřivnici oprv střech tělocvičny, knceláře městem Kopřivnice jko objedntelem společností STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK, s.r.o., IČ , se sídlem v Prze 1 Nové Město, Soukenická 2082/7, jko zhotovitelem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí návrh Prvidel prodeje bytových domů č.p n ulici obránců míru v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí žádost o řešení hvrijního stvu krovu v kpli Mniší, podnou Římskoktolickou frností Vlčovice občny Mniší ve znění písemnosti předložené prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání úprvu plánu hospodářské (ekonomické) činnosti měst pro rok 2013 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 rozpočtová optření odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2013

13 77. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání uzvření smlouvy o centrlizovném zdávání městem Hrnice jko centrálním zdvtelem městem Kopřivnice jko veřejným zdvtelem, jejímž předmětem je společný nákup silové elektrické energie n hldině VN n Českomorvské komoditní burze ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o záměru Morvskoslezského krje prodt nemovitost č.p n pozemku prcel č. st v k.ú. Kopřivnice (Internáty VOŠ, SOŠ SOU Kopřivnice) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy obchodní společnosti SLUMEKO Kopřivnice s. r. o. po projednání uzvření smlouvy o dílo SLUMEKO, s. r. o. jko objedntelem Ing. Mgr. Pvlem Procházkou, s místem podnikání v Opvě, Skřivánčí 1149/8, PSČ , IČ: jko zhotovitelem, jejímž předmětem je zprcování znleckého posudku o hodnotě společnosti SLUMEKO, s. r. o., ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Ing. Miroslv Kopečný místostrost Ing. Josef Jlůvk strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více