Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012"

Transkript

1 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek ve výši 1000,- Kč n činnost v r /12 Obchodní pořdtelská činnost - Václv Chloupk Hrádek nd Nisou n zákldě žádosti schvluje pořádání prodejních trhů ve městě, lx měsíčně, prostor náměstí. Popltek z užívání veřejného prostrnství dohodou jko v r /12 Frmářské trhy - doporučuje odboru kultury MěÚ zjistit možnosti pro zjištění konání Frmářských trhů ve městě v r /12 Referent životního prostředí MěÚ rd bere n vědomí, že n zákldě provedeného výběrového řízení n prcovní pozici referent životního prostředí MěÚ (prcovní smlouv n dobu určitou) nstoupil do prcovního poměru od Mgr. Romn Klzr. (6 pro, 1 omluven) 472/12 Návrh Zákldní školy Mteřské školy Bohumil Hynk Cvikov, příspěvkové orgnizce - schvluje vyřzení mjetku měst z evidence příspěvkové orgnizce ve výši ,76 Kč u orgnizce 707 zákldní škol Cvikov dle návrhu ve skupině 028 DDHM ve výši 6 640,20 Kč u orgnizce mteřská škol Lindv dle návrhu ve skupině 028 DDHM. (5 pro,1 vyloučen z hlsování Mgr. Čeřovský, 1 omluven) 473/12 Městská knihovn Cvikov, příspěvková orgnizce rd souhlsí s přijetím knižních drů příspěvkovou orgnizcí dle soupisu. 474/12 Mteřská škol Jiráskov Cvikov, příspěvková orgnizce rd souhlsí s přijetím drů v celkové výši ,- Kč příspěvkovou orgnizcí od rodičů Kovošrotu Česká Líp. (6 pro, 1 omluven) 475/12 Cyklorenov - Trithlon Tem Cvikov - žádost o dotci n sportovní činnost n rok 2013 odkládá s tím, že příspěvky n činnost budou rozdělovány Rdou měst po schválení rozpočtu měst n r /12 Svz tělesně postižených, místní orgnizce Cvikov žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotce n činnost v r Rd doporučuje ZM zřdil částku 40000,- Kč do návrhu rozpočtu měst n rok 2013.

2 477/12 Bere n vědomí informci člen rdy Libereckého krje p. Petráčk o stvu trnsformce pobytových služeb, kdy Zstupitelstvo Libereckého krje schválilo projekt trnsformce Domov pro osoby se zdrvotním postižením Mřenice. 478/12 Doporučuje ZM schválit Obecně závznou vyhlášku č. 4/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů s účinností od /12 Návrh rozpočtového provizori n rok rd doporučuje ZM do doby schválení rozpočtu měst n r v návznosti n 13 rozpočtových prvidel, vydt prvidl potřebná k zjištění plynulosti hospodření pro vlstní rozpočet osttní rozpočtové soustvy finncovné z rozpočtu měst, tzv. rozpočtové provizorium pltné od , dle návrhu. 480/12 Rozpočtová optření rd doporučuje ZM schválit rozpočtová optření č. 7 dle návrhu, včetně jeho doplnění k /12 Schvluje pověření k řízení služebního vozidl pro strážník Městské policie Cvikov p. Josef Studničného. 482/12 Schvluje oprvu v usnesení rdy č. 407/12 ze dne změn částky ve Smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Cvikov RWE GsNet, s.r.o. Ústí nd Lbem ve čl.iii Úhrd z zřízení věcného břemene n částku 5 000,- Kč bez DPH. 483/12 Schvluje Dohodu mezi městem Cvikov Povodí Ohře s.p. n provedení oprvy místní komunikce n p.p.č.3517/1 v kú Cvikov (ul.nábřežní) po provedení Rekonstrukce opěrné zdi Boberského potok. 484/12 Souhlsí s uzvřením Smlouvy o zřízení věcného břemene z účelem práv vstupu vjezdu pro údržbu, provoz odstrňování poruch přípojky knlizce n p.p.č. 2885/25 v kú Cvikov pro novostvbu RD n st.p.č v kú Cvikov mezi městem Cvikov Ivnou Žákovou. Rozsh věcného břemene cc 5 bm, zřízení bezúpltně. 485/12 Revokuje usnesení rdy č.457/12 ze dne ve věci uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ždtel Lukáš Tichý) 486/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv knlizční vodovodní přípojky n p.p.č. 3705/1 3851/2 v kú Cvikov pro novostvbu RD n p.p.č v kú Cvikov mezi městem

3 Cvikov Lukášem Tichým. Rozsh věcného břemene knlizční přípojk cc 3 bm, vodovodní přípojk cc 50 bm, zřízení bezúpltně. 487/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodní přípojky n p.p.č v kú Lindv pro RD čp.221 n st.p.č. 203 v kú Lindv mezi městem Cvikov Adolfem Gunterem. Rozsh věcného břemene vodovodní přípojk cc 5,5 bm, zřízení bezúpltně. (6 pro, 1 omluven) 488/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv knlizční přípojky n p.p.č v kú Lindv pro RD Lindv čp.140 mezi městem Cvikov Lebduškou Miroslvem Suchou Helenou. Rozsh věcného břemene cc 9 bm, zřízení bezúpltně. 489/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodní přípojky n p.p.č v kú Lindv pro RD Lindv čp.220 mezi městem Cvikov Šupolík Jroslv Věr. Rozsh věcného břemene cc 6,5 bm, zřízení bezúpltně. 490/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodní přípojky n p.p.č v kú Lindv pro RD Lindv čp.22 mezi městem Cvikov Knýová Rent. Rozsh věcného břemene cc 6 bm, zřízení bezúpltně. 491/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodní přípojky n p.p.č v kú Lindv pro RD Lindv čp.21 mezi městem Cvikov Šmejkl Kmil. Rozsh věcného břemene cc 6 bm, zřízení bezúpltně. 492/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv odtokového potrubí z objektu ČOV n p.p.č. 2101/1 v kú Lindv pro RD Lindv čp.314 mezi městem Cvikov Herynková Lenk. Rozsh věcného břemene cc 4 bm, zřízení bezúpltně. 493/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodního řdu n p.p.č. 2067/6 v kú Lindv mezi Škrbánkem Josefem, Škrbánkovou Jitkou městem Cvikov. Rozsh věcného břemene cc 16 bm, zřízení bezúpltně. 494/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodního řdu n p.p.č. 10 v kú Lindv

4 mezi Mtelou Jiřím, Mtelovou Ivonou městem Cvikov. Rozsh věcného břemene cc 10 bm, zřízení bezúpltně. 495/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodního řdu n p.p.č. 571 v kú Lindv pro mezi Otrdovcem Ondřejem městem Cvikov. Rozsh věcného břemene cc 16 bm, zřízení bezúpltně. 496/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodního řdu n p.p.č. 560/18 v kú Lindv mezi Otrdovcem Ondřejem městem Cvikov. Rozsh věcného břemene cc 28 bm, zřízení bezúpltně. 497/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodního řdu n p.p.č. 2138/1 v kú Lindv pro mezi Zdřilem Jiřím městem Cvikov. Rozsh věcného břemene cc 78 bm, zřízení bezúpltně. 498/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodního řdu n p.p.č v kú Lindv mezi Bretem Lubošem, Bretem Petrem, Bretovou Hnou, Bretovou Mrkétou, Bretovou Vldimírou, Plkovičovou Pvlínou městem Cvikov. Rozsh věcného břemene cc 52 bm, zřízení bezúpltně. 499/12 přístupu z účelem udržování provádění oprv vodovodního řdu n p.p.č. 80/2, 78/1, 78/4, 2127/3 v kú Lindv mezi Hvlsem Lukášem, Hvlsovou Mrkétou městem Cvikov. Rozsh věcného břemene cc 73 bm, zřízení bezúpltně. 500/12 Pozemky -prodej A) ) doporučuje ZM schválit revokci usnesení ZM ze dne č. 4/6 o prodeji st.p.č (původní p.p.č. 3111/38) o celkové výměře 9 m² v k.ú. Cvikov důvodu nepltného převodu, A) b) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku st.p.č (původní p.p.č. 3111/38) o celkové výměře 9 m² v k.ú. KN: zstvěná ploch nádvoří-zp (n pozemku stvb bez čp/če gráž); ÚP: smíšené obytné území-soú ždtel: URBANOVÁ Dgmr, N. Bor; VLASTOVÁ Petr, Doksy; WENZELOVÁ Ivn, Č. Líp (kždá 1/3 podíl) účel: nrovnání stvu n pozemku gráž (stvb bez čp/če ve vlstnictví ždtelek) prodej z cenu: 1,- Kč/m² (odchylk ceny s odkzem n drovcí smlouvu ve prospěch měst p.p.č.3112/8 ) + příslušenství, bez předkupního práv (5 pro, 1 zdržel, 1 omluven)

5 B) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku st.p.č. 363 o celkové výměře 271 m² v k.ú. Cvikov KN: ZP nádvoří zbořeniště; ÚP: SOÚ ždtel: AUGUSTOVI Volfgng Jn (kždý podílem ½), Cvikov účel: zhrd nrovnání stvu prodej z cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práv C) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 756/1 část (dle oplocení/užívání) z celkové výměry m² v k.ú. Cvikov KN: TTP; ÚP: louky pstviny věcné břemeno dle listiny ) ždtel: ČIHÁKOVÁ Emíli, Cvikov (součsný nájemce dle NS č. 114); účel: zhrd b) ždtel: MAZANCOVÁ Ivn, Cvikov (součsný nájemce dle NS č. 297); účel: zhrd prodej z cenu: 20,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práv D) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 842/3 část 5 m² (dle GP /2011 nové p.p.č. 842/6) z celkové výměry 263 m² v k.ú. Cvikov KN: zhrd; ÚP: centrální smíšené území ždtel: POSSELT Mrtin, Cvikov účel: vjezd k č.p. 390, Cvikov II (ve vlstnictví ždtele) - nrovnání stvu prodej z cenu: 200,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práv E) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 3602/3 část cc 180 m² (dle oplocení/užívání) z celkové výměry 3693 m² v k.ú. Cvikov KN: osttní ploch-op, osttní komunikce; ÚP: komunikce ždtel: UHLÍŘOVÁ Ev, Cvikov účel: zhrd nrovnání stvu prodej z cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práv doporučuje stvebnímu odboru zrušení komunikci z hledisk nového ÚP F) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 1149/5 o celkové výměře 9 m² v k.ú. Cvikov KN: zhrd; ÚP: občnská vybvenost ždtel: GROHMANNOVÁ Dn, Cvikov účel: vjezd do gráže n st.p.č. 9/2 (ve vlstnictví ždtelky) nrovnání stvu prodej z cenu: 100,- Kč/m + příslušenství, bez předkup. práv G) odkládá žádost o prodej p.p.č. 3541/3 o celkové výměře 56 m² v k.ú. Cvikov KN: OP, osttní komunikce; ÚP: SOÚ ždtel: TAJBNEROVI Petr Ann, Cvikov účel: zhrd k č.p. 39, Cvikov II (ve vlstnictví ždtelů) - nrovnání stvu do vytyčení pozemku

6 H) ) nedoporučuje ZM schválit prodej p.p.č. 3518/8 část cc 90 m² z celkové výměry 161 m² v k.ú. Cvikov KN: OP, osttní komunikce; ÚP: SOÚ, stok jednotné knlizce ždtel: PROCHÁZKA Miln, Cvikov účel: zhrd k č.p. 139, Cvikov II (ve vlstnictví ždtele) - nrovnání stvu s ohledem n hvrijní stv sousedící stvby, doporučuje pouze pronájem celého pozemku (5 pro, 1 proti, 1 omluven) H) b) Ruší usnesení č. 461/12-D) ze dne o vyvěšení záměru prodeje části pozemku H) c) Schvluje vyvěšení záměru pronájmu celého pozemku p.p.č. 3518/8 k.ú.cvikov I) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku st.p.č. 311 o celkové výměře 71 m² v k.ú. Cvikov KN: ZP nádvoří, zbořeniště; ÚP: SOÚ ždtel: URBANOVI Miln Ldislv, Cvikov účel: nrovnání stvu, před projednáním prodeje zjistit stnovisko SÚ ŽP zd se jedná o záplvové území prodej z cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkup. práv (odchylk ceny s ohledem vedení elektrického npětí+ochrnné pásmo) J) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 241/1 o celkové výměře 59 m² vše v k.ú. Cvikov KN: zhrd; ÚP: komunikce p.p.č. 3783/58 o celkové výměře 41 m² KN: OP, jiná ploch; ÚP: komunikce ždtel: LEJSKOVÁ Jn, Cvikov (kceptování ceny 30 Kč/m²) účel: zhrd, rozšíření pozemků - nrovnání stvu ÚD: před projednáním prodeje kontrol n místě, vytyčení zd nezshuje do potok, nbídk osttním vlstníkům sousedících pozemků prodej z cenu: 30,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práv (pouze pozemek, stvb-zeď není vlstnictvím měst) doporučuje stvebnímu odboru zřzení změny v novém ÚP zrušení komunikce K) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 2743/8 část cc 250 m² z celkové výměry m² vše k.ú. Cvikov KN: OP, neplodná půd; ÚP: louky pstviny p.p.č. 2759/2 část cc 190 m² z celkové výměry 327 m² KN: OP, mnipulční ploch; ÚP: louky pstviny ždtel: ČERNÝ Jn, KUNÁŠKOVÁ Kteřin (kždý podílem ½) účel: zhrd, rozšíření pozemků - nrovnání stvu prodej z cenu: 30 Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práv doporučuje stvebnímu odboru zřzení změny v ÚP do plochy zplotitelné

7 L) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 748/3 o celkové výměře 10 m², v k.ú. Lindv KN: TTP; ÚP: SOÚ ždtel: HOLANOVÁ Helen, Prh účel: zhrd - nrovnání dle skutečnosti (VP: p.p.č. 748/2, 748/7 747/5) prodej z cenu: 100,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práv M) doporučuje ZM schválit prodej uzvření kupní smlouvy o prodeji pozemku p.p.č. 633 o celkové výměře 135 m², v k.ú. Lindv KN: TTP; ÚP: komunikce, ždtel: VOŘÍŠKOVÁ Zdeňk (podíl ½), VOŘÍŠEK Dvid (podíl ¼), VOŘÍŠKOVÁ Lucie (podíl ¼), Prh účel: zhrd k č.p. 42, Lindv (ve vlstnictví ždtelů) - nrovnání stvu prodej z cenu: 100,- Kč/m² + příslušenství, bez předkupního práv doporučuje stvebnímu odboru zřzení do nového ÚP zrušit komunikci z hledisk ÚP 501/12 Žádost Relity Cvikov s.r.o, Liberec prodloužení pltnosti smlouvy o smlouvě budoucí - doporučuje ZM schválit návrh n uzvření smlouvy o smlouvě budoucí s pltností 3 let podmíněnou vydáním územního rozhodnutí nebo stvebního rozhodnutí ode dne schválení ZM /lhůt běží od /. 502/12 Prodej BJ 3. osobě se závzkem nájemce (uplynutí lhůty n přednostní nbytí z zvýhodněnou cenu-zc) Nbídk I. (koupě z 1/5 ceny dle znleckého posudku), Nbídk II. (koupě z 1/3 ceny dle znleckého posudku) BJ č. 326/5, spoluvlstnický podíl o velikosti 815/3265 v k.ú. Lindv byt v budově Cvikov, Lindv č.p. 326 n st.p.č. 378 včetně spoluvlstnického podílu n společných částech domu-budov Lindv, č.p. 326, bytový dům n st.p.č. 378 n pozemcích st.p.č. 378-zstvěná ploch nádvoří o výměře 166 m² p.p.č. 62/7-osttní ploch, zeleň o výměře 816 m², se všemi součástmi příslušenstvím popis nemovitosti: se závzkem nájemce (Petrovi Ldislv Jitk); o velikosti 1+2 v III.NP (kuchyň 19,2 m²; pokoj 19,1 m²; pokoj 15,2 m²; chodb 3 m²; koupeln s WC 5,5 m²; I. sklep 10,6 m²; II. sklep 8,9 m²), dům je npojen n el. síť, odknlizování do společného septiku, cen dle znleckého posudku ,- Kč, rd doporučuje ZM prodej z cenu 50 %, tj ,- Kč + příslušenství (správní popltek související s vkldem vlstnického práv do KN, likvotní část nákldů spojených s vyprcováním ZP, PV GP) ve výši Kč + ktuální dopltek (vybvení bytu) dle potvrzení Služeb měst Cvikov s.r.o. 503/12 Neschvluje vyvěšení záměru obce n úřední desce prodt pozemek p.p.č. 544/2 o celkové výměře 99 m², v k.ú. Drnovec KN: OP, osttní komunikce; ÚP: komunikce ždtel: ZEMEK Jroslv, Drnovec účel: přístupová cest k č.p. 15, Drnovec není souhls vlstníků okolních pozemků doporučuje ZM zmítnout žádost o prodej pozemku p.p.č. 544/2 o celkové výměře 99 m², v k.ú. Drnovec

8 504/12 Stvební pozemky v loklitě Pod Zeleným vrchem pozstvený prodej n výstvbu RD z důvodu možné výstvby koupliště, vše KN: TTP; ÚP: SOÚ p.p.č. 2979/8 o výměře 1235 m², p.p.č. 2979/9 o výměře 1243 m 2 p.p.č. 2979/10 o výměře 1159 m², p.p.č. 2979/11 o výměře 1144 m², p.p.č. 2979/12 o výměře 1008 m², p.p.č. 2979/14 o výměře 1022 m², p.p.č. 2979/15 o výměře 1027 m², p.p.č. 3011/13 o výměře 5380 m², doporučuje stvebnímu odboru změnu v ÚP do vhodné plochy multifunkční-hlvně pro koupliště 505/12 Pověřuje stvebního technik p.vrbce zjištěním projektové dokumentce n vodovodní přípojky pro objekty měst v k.ú. Lindv Svitv (škol, kbiny, BJ). Dále rd projednl - bere n vědomí oznámení příspěvkové orgnizce Mteřská škol Jiráskov Cvikov o uzvření školy v době od do bere n vědomí oznámení příspěvkové orgnizce Mteřská škol Sídliště Cvikov o uzvření školy v době od do bere n vědomí oznámení příspěvkové orgnizce Zákldní umělecká škol Cvikov o výměně 2 ks dveří z nové požární (hrzeno z rezervního fondu) v souldu s protipožárními předpisy n zákldě požárně bezpečnostní kontroly prostor ZUŠ - bere n vědomí přehled o účsti členů rdy n jednání rdy přehled účsti členů zstupitelstv n jednání zstupitelstv od počátku volebního období JUDr. Jroslv Švehl místostrost měst Mgr. Šárk Jkobi strostk měst

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012

USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 USNESENÍ Z 12. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 6. 2012 Plán obnovy a údržby sportoviště "Sport park" pro rok 2012 včetně úhrady faktur z prostředků SAL Tento bod byl stažen z programu jednání.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více