Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009"

Transkript

1 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA Rd měst po projednání b e r e n vědomí plán mngementu kvlity pro rok 2009 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e dotční progrm č. 1/OŽP/2009 n podporu ktivit v oblsti životního prostředí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí hrmonogrm prcí n projektu Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e plnou moc k zstupování ve věci odborné činnosti při relizci projektu Loklizce chrkteristik strých ekologických zátěží v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, IČ , zstoupeným hejtmnem krje Ing. Jroslvem Plsem jko dárce, jejímž předmětem je dr šesti kusů přetlkových vzduchových izolčních přístrojů s otevřeným okruhem, bez ochrnné msky s příslušenstvím dle přiložené technické specifikce, 1

2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. nájemce bytu zvl. určení č. 97 o velikosti 1+1 v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28,- Kč/m nájemce bytu zvl. určení č. 5 o velikosti 2+1 v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 650, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté nájemné ve výši 28,- Kč/m nájemce bytu zvl. určení č. 9 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté nájemné ve výši 28,- Kč/m Rd měst po projednání 1. v y d á v á jko vlstník pozemní komunikce podle 25 odst. 1 zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikcích, ve znění pozdějších předpisů předchozí souhls s umístěním vyhrzeného trvlého stání vozidlem SPZ 1 T n ul. A. Dvořák v Kopřivnici ve prospěch p. MUDr. Vítězslvy Kročkové, po dobu výkonu lékřské prxe to v souldu s prvidly schválenými usnesením Rdy měst Kopřivnice č ze dne u k l á d á odboru sociálních věcí zdrvotnictví ktulizovt výše uvedená prvidl. T: Rd měst po projednání b e r e n vědomí vyhodnocení Progrmu prevence kriminlity 2008 měst Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zhodnocení činnosti Klubu Kmrád z rok 2008, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1. Plán činnosti Klubu Kmrád n rok 2009 ve znění návrhu přeloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2. Stnovení příspěvků z pobytové kce Klubu Kmrád víkendové letní tábor ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2, článek C.1.1. podkldového mteriálu 2.3. by vedoucí Klubu Kmrád rozhodovl o stnovení příspěvků n kci s přespáním v KK příspěvků n celodenní kci v rozmezí 10,- Kč - 25,- Kč ve znění 2

3 návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2, článek C 1.2. podkldového mteriálu 2.4. Stnovení strvovcí jednotky n osobu den pro děti doprovod ve výši mximálně 65,- Kč/osobu/den, dle rozpisu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2, článek C 1.2. podkldového mteriálu 2.5 Stnovení částek n nákup odměn do soutěží mximálně ve výši 20,- Kč/ dítě/ víkendová kce 65,- Kč/dítě/ tábor, dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2, článek C 1.2. podkldového mteriálu 2.6. Stnovení popltků z užívání zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2, článek D podkldového mteriálu 2.7. Provozní dobu Klubu Kmrád dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2, článek E podkldového mteriálu. 3. u k l á d á vedoucímu Klubu Kmrád dokončit stndrdy sociální služby pro Klub Kmrád do Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice, jko vydvtel společností ČESKÝ REGION, s. r. o., se sídlem v Berouně, Plzeňská 145, IČ , zstoupenou Mgr. A. Andreou Borovskou jedntelkou jko společnost, jejímž předmětem je zjišťování inzerce pro Kopřivnické noviny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. j m e n u j e zástupce měst do komise pro periodické hodnocení ředitele orgnizce krje Zákldní školy, Kopřivnice, Štrmberská 189, příspěvková orgnizce - Mgr. Zdeňk Krjčír, místostrostu měst 2. s c h v l u j e znění zprávy k hodnocení ředitele Zákldní školy, Kopřivnice, Štrmberská 189, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o vyhodnocení smlouvy o spolupráci obcí Lšské brány Beskyd v roce 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 3

4 d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtel Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ , zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Ing. Lumírem Kválkem - ředitelem společnosti jko příjemce, jejímž předmětem je zbezpečení provozu činnosti kopřivnických muzeí v roce 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice jko město Agenturou POZNÁNÍ jzyková škol s právem státní jzykové zkoušky, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Dukelská 695/13, IČ , zstoupenou Mgr. Ivnkou Kysovou jedntelem jko objedntel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice jko město MARKO FOTO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 370/27, IČ , zstoupený Mgr. Igorem Mrkem jedntelem jko objedntel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice jko město KIMEX NOVA, s.r.o., se sídlem Pskov, Mitrovická 37, IČ , zstoupená Rdimem Kudělkou Filipem Tylečkem jednteli jko objedntel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný Mrtinák Zjíc, spol. s r.o., se sídlem Vlšské Meziříčí, Svěrákov 183, IČ , zstoupený Ing. Pvlem Zjícem Ing. Vldimírem Mrtinákem jednteli jko dárce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e 4

5 uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtel pní Mildou Bočkovou jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 723/1 o výměře 15 m² v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí povinný vlstník stvbou dotčeného pozemku ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , DIČ CZ , zstoupenou Ing. Romnem Plčkem - vedoucím oddělení Inženýrink, jko budoucí oprávněný investor stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku prc. č.2777 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti Měst Kopřivnice o ndční příspěvek z grntového řízení Ndce ČEZ pro rok 2009 n projekt Ornžové hřiště (sportovní / dětské) n sídlišti Sever ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh 1 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o finnční spoluúčsti n vybudování vodovodní přípojky pro RD č.p.99 ve Vlčovicích městem Kopřivnice pnem Zdeňkem Khánkem jko vlstník nemovitosti ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci firmě INPROS F-M s.r.o., se sídlem ve Frýdku Místku, tř. 28.říjn 1639, IČ , zstoupenou Ing. Josefem Juráskem - jedntelem společnosti, k zstupování měst Kopřivnice při výkonu inženýrské činnosti v rámci zprcování projektové dokumentce kce: Rekonstrukce budovy zákldní školy v Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 5

6 Rd měst po projednání Usnesení d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o přijetí závzku městem Kopřivnice Dnielem Rdomírou Křenkovými Nguyenem Pongem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1, ždtelce: Hně Eslerové, z důvodu možnosti podání žádosti o zjištění bytové jednotky její zřzení do seznmu ždtelů o sociální bydlení (žádost ze dne příloh č. 1) ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. v yh ovu j e žádosti pn Jiřího Juřeny ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s ch vluje zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1, pnu Jiřímu Juřenovi o velikosti 0+1 v domě, který není určený k prodeji, z podmínky vrácení bytu Městu Kopřivnice, který nyní užívá. 3. s ch vluje 3.1 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 2, pn Jiřího Juřenu z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívá. 3.2 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 2, mnžele Jroslv Mšík Ludmilu Mšíkovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívjí Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádosti o pronájem nebytového prostoru sestávjící se ze 4 místností o celkové výměře 75,67 m 2 ncházející se v přízemí bytového domu č. p. 891, k.ú. Kopřivnice, prcel 6

7 číslo 103 n ulici Obránců míru v Kopřivnici: 1.1 firmy TWIST CZ s.r.o., se sídlem v Orlové Lutyně, Osvobození 1329, zstoupené zmocněncem pro ČR Ing. Miloslvem Hnouskem, IČ , ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 firmy Obchody AZETKO s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685/33, zstoupené pnem Jnem Míčkem pnem Jnem Zhrdníkem, IČ , ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 pní Brbory Jnotkové, s místem podnikání Kopřivnice, Pod Zhrdmi 1299/2, IČ , ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 pn Frntišek Řeháček, s místem podnikání Bílovec, Nová cest 409/17, IČ , ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e nájemce nebytového prostoru sestávjícího se ze 4 místností o celkové výměře 75,67 m 2 ncházející se v přízemí bytového domu č. p. 891, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 103 n ulici Obránců míru v Kopřivnici pn Frntišk Řeháčk, s místem podnikání Bílovec, IČ , z nájemné Kč/m 2 /rok Rd měst po projednání schvluje uzvření smlouvy o nájmu nebytového prostoru městem Kopřivnice jko pronjímtel pní Jitkou Pvlíčkovou, s místem podnikání Kopřivnice, Osvoboditelů 1213/10, IČ , jko nájemce, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p n ulici Obránců míru v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. schvluje 1.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, pní Gbriele Behárové pní Zdeňce Siposové 1.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě 7

8 nákldů řízení Usnesení proti Gbriele Behárové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.1, proti Zdeňce Siposové v přípdě, že byt nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu Rd měst po projednání s c h v l u j e výpověď z nájmu bytu dle 711 odst. 2 písm. b) občnského zákoníku v pltném znění nájemci pnu Róbertu Cigánkovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s podnájmem bytu n zákldě žádosti Anny Čuporyové ze dne , to n dobu určitou od do , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Denisy Škovroňové ze dne o pronájem nebytového prostoru sestávjící se z 1 místnosti o celkové výměře 17 m 2 ncházející se v 1. ndzemním podlží bytového domu č. p. 1196, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1340/22 n ulici Frncouzská v Kopřivnici, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor sestávjící se z 1 místnosti o celkové výměře 17 m 2 ncházející se v 1. ndzemním podlží bytového domu č. p. 1196, stvebně určen jko kdeřnictví, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1340/22 n ulici Frncouzská v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 žádost ze dne o užívání bývlé prádelny k podniktelským záměrům v domě č. p z účelem zřízení skldu ze strny jednoho z nájemců domu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 souhls nájemců domu č. p k výše uvedenému ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru pronjmout prostor sestávjící se z 1 místnosti o celkové výměře 11 m 2 ncházející se v přízemí bytového domu č. p. 1139, stvebně určen jko prádeln, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 969, n ulici Alšov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 8

9 Rd měst po projednání Usnesení s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n oprvu bytového jádr v č.b. 21 n ul. Alšov č.p městem Kopřivnice jko objedntel firmou CASON, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikov č.p. 244, IČ , zstoupeno p. Petrem Klosem, jko zhotovitel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody městem Kopřivnice jko pronjímtel mnžely Veronikou Tomášem Chromečkovými jko nájemci, jejímž předmětem je finnční vyrovnání z výměnu oken, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č.1/2009 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu odvádění odpdních vod knlizcí číslo 2247 ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou Severomorvské vodovody knlizce Ostrv.s., se sídlem v Ostrvě, 28.říjn 169, IČ , zstoupené Ing. Hnou Tlolkovou - vedoucí obchodního oddělení Ostrv jko dodvtel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dohody o ukončení smlouvy převedení odběrů ke smlouvě o dodávce tepelné energie městem Kopřivnice jko odběrtel firmou Teplo Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou - jedntelem společnosti jko dodvtel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření dodtku č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel 9

10 firmou Teplo Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou - jedntelem společnosti jko dodvtel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 uzvření dodtku č.5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou Teplo Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ , zstoupenou Ing. Miroslvem Krmelou, jedntelem společnosti jko dodvtel, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 4 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 27/2006 EL NN ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou KOMTERM,.s., se sídlem v Prze 4, Závišov 9, IČ , zstoupenou Milnem Jelínkem - předsedou předstvenstv jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny elektrické energie pro odběrné místo Štefánikov 1163, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č.11 Smlouvy o dodávce tepl č.11/2004 T ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou KOMTERM,.s., se sídlem v Prze 4, Závišov 9, IČ , zstoupenou Milnem Jelínkem - předsedou předstvenstv jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny tepl pro odběrné místo Štefánikov 1163, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 uzvření dodtku č.1 Smlouvy o čištění odpdní vody č. VO ODP 22/08 ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou KOMTERM,.s., se sídlem v Prze 4, Závišov 9, IČ , zstoupenou Milnem Jelínkem - předsedou předstvenstv jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny odpdní vody pro odběrné místo Štefánikov 1163, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 10

11 Rd měst po projednání Usnesení s c h v l u j e uzvření dodtku č. 3 Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 26/2006 EL NN ze dne městem Kopřivnice jko odběrtel firmou KOMTERM,.s., se sídlem v Prze 4, Závišov 9, IČ , zstoupenou Milnem Jelínkem - předsedou předstvenstv jko dodvtel, jehož předmětem je změn ceny elektrické energie pro odběrné místo Štefánikov 1163, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v objektu č.p.684 o celkové výměře 579,85 m 2, n pozemku p.č.504, k.ú. Kopřivnice n ulici Česká v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v 1. podzemním podlží sestávjící se z 9 místností o celkové výměře 119,00 m 2 umístěné v objektu č.p.393, n pozemku p.č.1261 v k.ú. Kopřivnice n ulici Sokolovská v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3. zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory kncelář č.213 o výměře 22,10 m 2 ve 2. ndzemním podlží objektu č.p.244, n pozemku p.č.1915/3 v k.ú. Kopřivnice n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnosti s oznčením č.1001, 1002, 1003, 1004, 1009, 1010, 1011, 1016, 1017, 1023, o celkové výměře 312,85 m 2 umístěné v 10. ndzemním podlží nebytové jednotky č. 1163/1, umístěné v objektu č.p. 1163, n pozemku p.č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o nájmu nebytových prostor městem Kopřivnice jko pronjímtel Centrum pro zdrvotně postižené Morvskoslezského krje o.s., zstoupeným Ing. Liborem Schenkem - ředitelem orgnizce, se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Bieblov 3, IČ , jko nájemce, 11

12 jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v 6 NP - místnosti č.0642 o výměře 16,05 m 2 v nebytové jednotce č.1163/1, objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.kopřivnice n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky kontrolní činnosti z 2. pololetí 2008 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí ústní informci ředitele Slumek, s.r.o. pn Krl Březiny o změnách podmínek souvisejících s pronájmem dotřiďovcí linky. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 12

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více