Update fundamentální analýzy společnosti. Philip Morris a.s. (DOWNGRADE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Update fundamentální analýzy společnosti. Philip Morris a.s. (DOWNGRADE)"

Transkript

1 Update fundamentální analýzy společnosti Philip Morris a.s. (DOWNGRADE)

2 Analytik: Jan Procházka PRODAT Datum: Cena: Kč Cíl.cena: Kč Doporučení: Prodat Mark. cap: 51,37mld.Kč vydáno: 2, 28mil. ks Free float: 22% Beta: 0,82 EBIT margin 41% ROE 38,0% Debt/assets 0,04 EPS 1 575Kč Vysoká ziskovost s mírně negativním výhledem Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a distributorem tabákových výrobků v ČR. Mezi nejznámější cigarety širokého portfolia produktů patří Marlboro, L&M, Petra a Sparta. Společnost nabízí více než třicet variant tabákových výrobků. PM ČR a.s. patří do skupiny Philip Morris International Inc., která je součástí společnosti Altria Group, Inc., jednoho z největších seskupení na světě v oblasti baleného zboží. Pod křídla této společnosti patří Kraft Foods Inc., Philip Morris International, Philip Morris USA Inc., skupina má 36% podíl v SABMilleru plc., druhém největším pivovaru na světě. Problémy, které budou trápit firmu v dalším období, jsou zejména zvyšování spotřební daně (až na úroveň 57%), přesun kuřáků k levnějším značkám či k baleným cigaretám, pašování cigaret z východních zemí, vysoká zdravotní rizika spojená s kouřením či nižší informační otevřenost. Naopak přínos shledáváme v majoritním podílu na trhu, vysoké ziskovosti a aktivní dividendové politice. Naše společnost hodnotí firmu PM ČR a.s. jako stabilní s mírně negativním výhledem. Ziskové marže dosahují vysokých hodnot, EBIT marže 41% a ROE 38% a tak i přes očekávaný pokles hodnotíme ziskovost firmy jako vysokou. Firma je přiměřeně zadlužena. V naší analýze se zaměřujeme hlavně na negativní faktory, které společnost musí v průběhu několika let vstřebat a i naše valuace (cílová cena stanovena na základě čtyř modelů) ukazuje, že je firma nahodnocena (cílová cena ukazuje 7,2% potenciál poklesu) a proto doporučujeme akcie této firmy PRODAT.

3 Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a distributorem tabákových výrobků v ČR. Profil společnosti Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a distributorem tabákových výrobků v ČR. Mezi nejznámější cigarety širokého portfolia produktů patří Marlboro, L&M, Petra a Sparta. Společnost nabízí více než třicet variant tabákových výrobků. PM ČR a.s. patří do skupiny Philip Morris International Inc., která je součástí společnosti Altria Group, Inc., jednoho z největších seskupení na světě v oblasti baleného zboží. Pod křídla této společnosti patří Kraft Foods Inc., Philip Morris International, Philip Morris USA Inc., skupina má 36% podíl v SABMilleru plc., druhém největším pivovaru na světě. Společnost PM je známá svou nižší informační otevřeností, což může některé investory odradit a analytikům silně znepříjemnit práci. Silně odpuzující jsou i výroční zprávy společnosti, které vypadají spíše jako reklamní brožura pro začínající kuřáky. Ohánění se bojem proti kouření působí jako fraška. Naopak velikou výhodou jsou pravidelné a vysoké dividendy. Tato akcie je dlouhodobě držena majiteli hlavně z jistoty, že firma rozdělí téměř celý zisk do dividend. Vývoj celého odvětví i sledované firmy nenasvědčuje tomu, že by to v budoucnosti mělo být jinak. Tabákové firmy jsou defenzivními tituly, což lze chápat tak, že jejich hospodaření je relativně nezávislé na hospodářských cyklech. Poptávka po cigaretách totiž není cenově elastická, a proto se zájem o toto zboží negativně neprojevuje při zhoršení ekonomického vývoje. Vývoj prodeje cigaret a ovlivnění spotřební daní Období mimořádných zisků firmy PM ČR a.s. se s největší pravděpodobností chýlí ke konci, tržby firmy a celé hospodářské výsledky se budou nyní mírně zhoršovat. Zvýšení spotřební daně a harmonizace daň. sazeb změní sektor. Několik faktorů poklesu Již před přistoupením ČR do EU bylo známo, že ČR bude muset zvýšit spotřební daň na cigarety. Dostali jsme sice tříletý odklad na harmonizaci daňových sazeb, i přesto však lze očekávat, že tento proces bude velice bolestný, jak pro firmu, tak pro kuřáky. Regulace EU tedy přikazují zvednout spotřební daň z aktuálních 46% na 57%. Novela zákona o spotřební dani přijatá obsahuje úpravy sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, kde ČR plní harmonogram dohodnutý s Evropskou unií. Novela zahrnuje jak změnu sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků k datu účinnosti navržené novely od června letošního roku, tak i následnou změnu k Poslední krok, úprava sazeb od , bude předmětem některé z dalších novel. Minimální daň na cigaretu se podle návrhu novely v letošním roce zvýší z 94 haléřů na 1,13 Kč a v roce 2006 na 1,36 Kč. Zdanění tabákových výrobků má dvě složky. První část tvoří minimální daň na kus, druhou potom procentní podíl z prodejní ceny, který letos vzroste z 23 % na 24 %. Zvýšení roku 2005 by činilo 6 Kč na krabičku a nárůst ceny v roce 2006 dalších 7 Kč na krabičku. Příjmy státního rozpočtu v důsledku zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků by měly činit v roce ,55 mld. Kč a v roce ,9 mld. Kč. Dle našich predikcí bude PM ČR a.s. opět rozdělovat zvýšení daně mezi konečné spotřebitele a svou ziskovou marži. V praxi existují 2 možné scénáře: Firma promítne celé zvýšení spotřební daně do cen cigaret Firma bude pokrývat zvýšení daně stále stejnou částí ze svých ziskových marží

4 Z teoretických scénářů volíme ten s nejprogresivnějším krytím zvýšení cen. Tab.1: Plánované zvýšení cen cigaret v důsledku spotřební daně, možné scénáře f 2006f 2007f Spotřební daň 49,0% 52,0% 55,0% 57,0% 1.scénář 49,0 55,0 62,0 70,0 2.scénář 49,0 54,0 60,0 67,0 Snížení tržeb (2.scénář) 0,00% 1,85% 1,48% 1,14% Zdroj: PM ČR a.s., Ministerstvo financí, Cyrrus a.s. Druhá varianta se nám jeví jako pravděpodobnější a vycházíme z ní při našich predikcích. Očekávaný nárůst ceny cigaret s sebou přinese několik dodatečných negativních faktorů. Počítáme s poklesem poptávky o 1% až u růstu ceny krabičky o 5%) Pašeráci zůstávají problémem Ekonomické teorie pracují s faktem, že pokud stoupne maloobchodní cena krabičky cigaret o 3%, klesne poptávka o 1%. V našich predikcích jsme tento vzorec mírně modifikovali, jelikož je kouření v ČR silně zakořeněno, počítáme s poklesem poptávky o 1% až u růstu ceny krabičky o 5%. Tento faktor bude hrát významnou roli pro posouzení neelastičnosti poptávky po cigaretách a dalších možnostech zvyšování ceny. Otázka zní: jak velké zvýšení cen cigaret je ochoten spotřebitel akceptovat? Predikce pro rok 2008 jsou zatím velice předčasné. Nepochybně poroste pašování cigaret z východních zemí, omezení počtu hranic po vstupu do EU bude jednoznačné. Firma Philip Morris International Inc. investovala 1,5 mld.$ do boje proti pašerákům a jen budoucnost ukáže, zda to byly úspěšně investované peníze. Výrazně by měla stoupnout i spotřeba cigaretových substitutů, určité množství spotřebitelů přejde k levnějším značkám cigaret či k cigaretám baleným. Z levnějších značek má pochopitelně PM ČR a.s. menší zisk. Zahraniční turisté nebudou jezdit do ČR nakupovat kartóny cigaret, protože cenová mezera v jednotlivých zemích se bude postupně snižovat. Z důvodu růstu ceny a lepší informovanosti veřejnosti poroste počet kuřáků, kteří se svým zlozvykem skoncují. Preference zdravého životního stylu nesedí výrobcům tabáku Celosvětově je preferován zdravý životní styl. V budoucnosti očekáváme znevýhodnění kuřáků i při léčbě, počítá se s úplným zákazem kouření na veřejných místech atd. Stále se zvyšující tlak české společnosti na kuřáky by však měl být lépe koordinován. Pokud ČR přistoupí k důrazné anti-kuřácké politice, může být pokles zájmu o tabákové výrobky ještě prudší. Nejlepší metoda pro boj s kouřením se zatím hledá v zahraničí. 1 Aktuální celosvětové dohody v boji proti kouření ukáží své důsledky až v budoucnosti. Plánované metody boje proti kouření: stále větší varování na krabičkách od cigaret dostupnější léčba závislosti na tabáku větší otevřenost společnosti v boji proti kuřákům zákaz reklamy na tabákové výrobky nekuřácké prostředí (nejen pracovní) Jelikož se jedná o analýzu fundamentální, nebudeme se pouštět do výzkumu škodlivosti kouření a porovnání procent kuřáků v ČR se zahraničím. Tyto statistiky mohou být přínosné, avšak přenecháváme je odborníkům na tuto problematiku. 1 Př.1 Irsko a zákaz kouření v restauracích. Př. 2 Francie a skokové zvyšování cen cigaret, které mělo za důsledek prudký pokles poptávky.

5 Odbyt na hlavních trzích změní trend. Odbyt na hlavních trzích Z pohledu společnosti je pokles odbytu na svých dvou hlavních trzích, ČR a SR velkým problémem. V minulých letech docházelo ke ztrátám tohoto podílu a tento trend se potvrdil i v roce Dle výzkumné společnosti AC Nielsen klesl podíl PM ČR na českém trhu z 78% snížil na 69%. Do tohoto podílu samozřejmě vstupuje plno dalších faktorů, o kterých informujeme v jiných částech analýzy. Tab.2: Podíl odbytu na hlavních trzích f 2005f 2006f 2007f 2008f Česká republika Slovenská republika 78,2% 69,0% 71,5% 73% 74,5% 75% 54,0% 53,7% 53,4% 53,1% 52,8% 52,5% Zdroj: PM ČR a.s., Cyrrus a.s. Situaci na Slovensku komplikuje předzásobení trhu. Po dvojnásobném zvýšení spotřební daně došlo k předzásobení takového rozsahu, že se s ním trh ještě plně nevyrovnal a proto jsou predikce pro další období nevyjasněná. Zákaz tabákové reklamy, plusy i mínusy Po vstupu do EU bude náš tabákový gigant vystaven mnohem větší konkurenci ze strany velkých evropských firem. Předpokládáme však, že využije zkušenosti svého vedení, schopností své mateřské firmy a že svůj podíl nebude výrazně ztrácet. Velice diskutabilní bude dopad omezení reklamy na tabákové výrobky a celková regulace odvětví. Od zmizela tabáková reklama z veřejných ploch. Do roku 2007 můžou firmy sponzorovat automobilové závody. Úplný zákaz tabákové reklamy nahrává právě PM. Z důvodu širokého portfolia cigaret, kuřáckých zvyklostí a dokonalým distribučním kanálům se zvýší konkurenčních výhoda před ostatními výrobci. Příchod nových firem, resp. inovačních výrobků se nedá v budoucnosti očekávat, bez této reklamy by nejspíš neuspěly. Celkové dopady tohoto omezení se projeví až za 2-3 roky. Z finančního pohledu nebude mít zákaz reklamy výraznější pozitivní vliv na hospodaření společnosti. Odhadujeme, že ročně PM ČR a.s. investoval do reklamy a sponzoringu více než 100 mil. Kč. Po zákazu reklamy se tyto výdaje sníží na cca. 20 mil. Kč ročně. Tyto částky nehrají v hospodaření firmy velkou roli. Dalším negativním trendem jsou celosvětové žaloby týkající se odškodnění zdravotně postižených kuřáků. V USA však aktuálně sledujeme postupné snižování nákladů na tyto žaloby. Hlavní aféra ohledně spolčení tabákových firem v 50-tých létech 1, stále ještě není vyjasněna. V ČR se takové případy nevyskytují a při pomalé práci našich soudů s tímto faktorem nebylo pro predikce do roku 2008 počítáno. Nejlepší roky jsou za námi, ale ziskovost je stále skvělá Hospodářské výsledky Společnost PM ČR a.s. má s největší pravděpodobností za sebou své nejlepší roky, které nebudou velice dlouho (nejspíš však nikdy) vyrovnány. Postupné zvyšování zisků v posledních letech skončilo v důsledku silné regulace tohoto odvětví. Tabákové firmy budou až do roku 2007 prožívat nevyrovnaná období, trhy se budou postupně zotavovat z předzásobení. U tabákových firem jsou hlavním ukazatelem dosažené tržby. Firma v této kategorii v minulých letech trhala rekordy až na letošních 13,8 mld. Kč. V příštím roce čekáme pokles o 6,6% na 12,9 mld. Kč a mírnějším tempem budou tržby klesat i v dalších letech. Faktory tohoto poklesu jsou uvedeny v obecné části analýzy. Sestavili jsme model investičních negativ působících na tržby (zvýšení spotřební daně, snížení poptávky, pokles podílu na trhu, přechod k levnějším značkám, pašování atd.) a jednotlivým faktorům jsme přisoudili váhy. 1 Tabákové firmy se dohodly a systematicky přidávaly nikotin do cigaret

6 Těžítkem úspěchu firmy posledních letech je stále nižší výkonová spotřeba. V letech minulých analytici nepočítali s tak výraznou depreciací kurzu dolaru a predikce dalšího vývoje byly pesimističtější. Sortiment za dolary, výhoda nebo komplikace? Sortiment za dolary, výhoda nebo komplikace? Společnost nakupuje veškerý sortiment za dolary a při aktuálně silné koruně nakupuje velice výhodně. I přes neustálé očekávání posilování kurzu dolaru se děje pravý opak. Obrovské deficity v USA se stále neřeší a další osud americké měny visí jen a jen na bedrech administrativy prezidenta Bushe. Nyní je již jasné, že koruna posílí mnohem více a že bude opět motorem zisku (při nižších tržbách) společnosti PM ČR a.s. K počátečním březnovým dnům dolar oslabil o 16% za rok. Výkonová spotřeba poklesne o 4,8% na 6,04 mld. Kč na konci roku Na tomto poklesu se podílí 6,2% pokles spotřeby materiálů a energií, které nejvíce těží z poklesu hodnoty dolaru a naopak mírně se zvyšujících se nákladů na spotřebu energií. Náklady na služby se sníží na 2,23 mld. $ (o 2,9%). Prudké změny nastaly v oblasti zásob materiálu. Společnost na konci roku vyráběla na tři směny, aby byla schopna vyrobit maximum cigaret s nižší spotřební daní. Proto se silně předzásobila. Taktéž se manažeři PM ČR a.s. domnívali, že je výhodné využít nízké hodnoty dolaru. Ten však v průběhu roku 2004 dále oslaboval a firma své nákupy nesnižuje. Plánované zvýšení spotřební daně v červnu 2005 v praxi znamená, že ke konci roku nebude firma muset nakupovat materiál tak výrazně jako loni. Proto předpokládáme, že zásoby poklesnou o 28,6% na 4,36 mld. Kč. Plánovaný obrat zásob se dostane na hodnotu 2,8. V budoucnu predikujeme ještě mírnější snížení. Pokles zásob materiálu bude hlavním faktorem poklesu celkových běžných aktiv o 14,7% na 12,53 mld. Kč. Graf 1: Vývoj tržeb, zisku a výkonové spotřeby tržby výkonová spotřeba čistý zisk f 2005f 2006f 2007f 2008f 0 Zdroj: PM ČR a.s.,cyrrus a.s. Trend snižování počtu zaměstnanců bude pokračovat. Na předpokládaný pokles osobních nákladů bude mít největší vliv snížení počtu zaměstnanců. Letos podnik zaměstnával lidí, v roce 2004 očekáváme pokles o 5,9% na osob. Do roku 2008 počítáme s poklesem na zaměstnanců, čímž podnik zvýší svou produktivitu. Počítáme s mírným zvýšení odměn členům představenstva a platby na pojištění a další sociální dávky odvozujeme z vývoje počtu zaměstnanců a předpokládaných změn zákonů.

7 Provozní zisk poklesne o 4,9% na 5,78 mld. Kč, do roku 2008 očekáváme pokles až na 4,4 mld. Kč. V odpisových plánech společnosti nesledujeme výraznější změny. Pro nižší informační otevřenost ani přesné predikce provést nelze. Výrazné ovlivnění nastane v důsledku přesunu veškeré výroby do Kutné Hory. V investiční výstavbě firmy taktéž neočekáváme rapidní odchylky od let minulých. V dalších položkách nepředpokládáme změny, a proto je vážeme na celkový vývoj hospodaření společnosti, tedy ukotvujeme je na tržby a na výkonovou spotřebu. Zisk na provozní úrovni poklesne o 4,9% na 5,78 mld. Kč, do roku 2008 očekáváme pokles až na 4,4 mld. Kč. Po započítání finančního zisku se dostaneme k hodnotám čistého zisku roku 2004, 4,4 mld. Kč znamená růst o 0,5%. Na zisk bude mít pozitivní vliv plánované postupné snížení daní z 28% až na 24% v roce Na Slovensku jsme pracovali se snížením daňového zatížení až na 19%. Tab.3: Výkaz zisků a ztrát VZaZ 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f Tržby - prod. zboží Nákl. - prod. zboží OBCHODNÍ MARŽE Výkony Tržby - výr. a služby Změna stavu zásob Aktivace (+) Výkonová spotřeba z: -spotřeba materiálu služby PŘIDANÁ HODNOTA Osobní náklady z: -mzdové náklady odměny předst pojištění (OON) sociální náklady Daně a poplatky Odpisy HIM a NIM Jiné prov. výnosy Jiné prov. náklady Ostatní prov. výnosy Ostatní prov. náklady PROVOZ. HOSP. VÝSL Finanční výnosy Finanční náklady Ostatní fin. výnosy Ostatní fin. náklady FINANČ. OPERACE-HV Splatná daň z příjmu Odložená daň Daň za běžnou činnost BĚŽNÁ ČINNOST- HV HOSPODÁŘ. VÝSLED Zdroj: PM ČR a.s., Cyrrus a.s.

8 Investory pochopitelně nejvíce zajímají dividendy, předpokládáme, že celý zisk bude opět v plné výši vyplacen majitelům akcií. Tab. 4: Očekávaná nediskontovaná hodnota dividend do roku 2008 Rok f 2005f 2006f 2007f 2008f Dividenda/akcie (Kč) Zdroj: Cyrrus a.s. Firma je stabilní, má však mírně negativní výhled. Jako celek hodnotíme firmu jako stabilní s mírně negativním výhledem. Ziskové marže dosahují vysokých hodnot, EBIT marže 41%, která do roku 2008 poklesne na 35,7% což jsou stále výborné hodnoty. Obratové vzorce nenaznačují problém v nedostatcích hospodaření, a proto je sledujeme jen jako pomocné (kromě obratu zásob). Stav ukazatelů rentability je vynikající (ROE 38%) a i přes očekávaný pokles hodnotíme ziskovost firmy jako velice dobrou. Firma je přiměřeně zadlužena (debt/asset 4% 1 ). Ocenění Pro ocenění akcií této firmy jsme použili kombinaci několika metod. Každé metodě jsme přiřadili různé váhy dle předpokládané důležitosti. Dividendový diskontní model ukazuje nadhodnocení akcie. Dividendový diskontní model Vycházeli jsme z těchto parametrů : Bezriziková úroková míra 3,8% Beta 0,82 Nominální růst GDP (to infinity) 6,3% Diskontní míra 8,7% Tab. 5: Očekávaná diskontovaná hodnota dividend do roku 2008 Rok f 2005f 2006f 2007f 2008f Dividenda/akcie (Kč) Zdroj: Cyrrus a.s. Parametry byly nastaveny velice konzervativně. Bezriziková míra je váženým průměrem výnosů do splatnosti 15-ti letých státních dluhopisů v ČR a SR. Váhy závisí na procentním podílu firmy na daném trhu. Taktéž jsme pracovali s faktem, že do roku 2008 bude mít firma problémy a její zisky a tedy i dividendy budou postupně klesat, nicméně od roku 2009 by mělo přijít období nových zisků. Růst dividend (to infinity) je tedy nastaven na 1,0%. Tímto modelem jsme získali hodnotu Kč. 1 Tento ukazatel jsme také počítali z báze 3-letých klouzavých průměrů za roky 2001, 2002, 2003.

9 Srovnávací metoda Pro krátké porovnání akcií společnosti Philip Morris jsme použili firmy ze stejného oboru, Rothmans Inc., a mateřskou firmu Altria Group Inc. Altria Group má trošku jiné zaměření než výše uvedené společnosti. Firma kromě tabákového segmentu působí i v jiných oblastech, je mateřskou firmou Kraft Foods Inc. a má také 36% podíl v SABMiller plc, druhém největším pivovaru na světě. Zařazujeme jí spíše z důvodu hledání korelací mezi oběma firmami, tento fakt se však nepotvrdil (slabá forma závislosti). Dle ziskových ukazatelů jsme zjistili, že český zástupce ve všech hodnoceních obstál. Při srovnání dle hodnoty P/E Philip Morris dokonce zvítězil. Ostatní dvě firmy jsou těsně nad hodnotou PM. Porovnání v průběhu minulých let je ovlivněno silným růstem hodnoty akcií PM, naopak porovnávané firmy neprožily takový boom a nebyly zasaženy prudkými propady jako PM ČR a.s. Průměr P/E činí 7,8 a pokud bychom PM ČR a.s. přecenili touto metodou, získali bychom cenu Kč. Porovnání dle P/E z let minulých, Kč. Tab. 6: Porovnání dle P/E z let minulých P/E actual suma suma actual Philip Morris 6,1 7,5 9,9 7,8 nejlevnější nejlevnější Rothmans 9,3 12,8 16,7 12,9 drahé drahé Altria Group* 11,8 13,1 14,1 13,0 drahé drahé 13,6 11,3 Dle ukazatele EV/EBITDA se jeví jako výrazně nejlevnější firma Rothmans, v průběhu tří let dosahuje stabilní výsledky. Celkově je vidět veliké rozpětí u EV/EBITDA. Při opětovném porovnání nám vychází průměrná hodnota EV/EBITDA 6,1 a přepočtem získáme Kč na akcii PM ČR a.s.. Porovnání dle EV/EBITDA: Kč Tab. 7: Porovnání dle EV/EBITDA EV/EBITDA aktual suma suma letos Philip Morris 4,8 6,5 8,1 6,5 drahé drahé Rothmans 3,6 4,4 5,6 4,5 nejlevnější nejlevnější Altria Group* 7,7 7,7 6,0 7,2 drahé drahé 6,6 6,1 Po hodnocení založeném na účetních hodnotách je patrné, že náš tabákový gigant je vyrovnaným soupeřem a je relativně levný. Navíc je nejméně zadlužen, což mu umožňuje provádět svou aktivní prodividendovou politiku. Porovnání dle P/BV: Kč Tab. 8: Porovnání dle Debt/assets Debt/assets Philip Morris Rothmans Altria Group* 4% nejméně zadlužená 30% přiměřeně zadlužená 20% přiměřeně zadlužená Hodnota ukazatele P/BV, je jedna z lepších, a proto tento ukazatel hodnotíme pozitivně. Komplikace neporovnatelnosti jsou jednoznačné, Altria Group je kolos a ne každá divize této firmy produkuje tolik jako tabák. Proto se jeví jako relativně nejdražší. V průměru dostáváme P/BV 3,8 a Philip Morris tedy oceníme na Kč.

10 Tab. 9: Porovnání dle P/BV P/BV aktual suma suma letos Philip Morris 2,7 3,7 4,6 3,7 levné levné Rothmans 6,2 6,9 9,0 7,4 drahé nejdražší Altria Group* 4,4 4,1 4,4 4,3 levné levné 4,5 3,8 1 Cena akcií je tedy podle účetních hodnot mírně podhodnocena a investory by mělo přesvědčit i porovnání na bázi ziskových ukazatelů. Konečný verdikt je založen na kombinaci, váženém průměru několika metod. Jako jednoznačně nejdůležitější vidíme hodnotu získanou dividendovým diskontním modelem. Naopak hodnoty z metody srovnávacích testů mají nižší vypovídací schopnost, zejména z důvodu zaměření na minulost, a proto je bereme hlavně jako doplnění celkové pohledu na valuaci této společnosti. Cílová cena je tedy Kč a znamená 7,2% potenciál poklesu cen akcií, doporučení zní PRODAT Tab. 10: Cílové ceny DDM P/E EV/EBITDA P/BV Vnitřní hodnota Kč Kč Kč Kč Váha 70% 10% 10% 10% Kč Konečná cílová cena je tedy Kč a znamená 7,2% potenciál poklesu cen akcií. Celá psaná část analýzy se zaměřuje hlavně na negativní faktory, které společnost musí v průběhu několika let vstřebat. Firma má nejlepší roky zřejmě za sebou a i dle výše uvedených oceňovacích metod je firma nadhodnocena a proto naše doporučení zní: PRODAT. Hlavní faktory působící na akcie PM ČR a.s. POZITIVA 80% podíl na trhu vysoká ziskovost, nízká zadluženost aktivní dividendová politika pokračující program poklesu provozních nákladů zákaz tabákové reklamy zavedenost značky, výhoda na úkor inovátorských firem, pokles nákladů na reklamu NEGATIVA růst spotřební daně a tím i ceny konečným spotřebitelům pokles poptávky přesun kuřáků k levnějším značkám, baleným cigaretám atd. pašování zdravotní důsledky kouření aktivní státní anti-kuřácká politika zákaz tabákové reklamy omezená možnost získání nových zákazníků předpokládaný růst kurzu dolaru, vyšší náklady na suroviny nižší informační otevřenost Tato analýza slouží pouze k informačním účelům. Predikce a doporučení jsou osobním názorem analytika a nepředstavují nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Cyrrus, a.s. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z této analýzy.

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 27. dubna András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 27. dubna András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 27. dubna 2012 András Tövisi předseda představenstva V roce 2012 oslavujeme dvě výročí... 200 let produkce tabákových výrobků v Kutné Hoře

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 28. dubna 2017

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 28. dubna 2017 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 28. dubna 2017 Árpád Könye předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 0,1 % zejména v důsledku:

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2011. 2011 Philip Morris ČR a.s.

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2011. 2011 Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2011 Návrh dividendy 1 260 Kč / akcie 884 Kč / akcie - z čistého zisku roku 2010 + 376 Kč / akcie - z nerozdělěného zisku minulých

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 17.5.2010 Aktualizace odhadů Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4467,- Kč Předešlá cílová

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT

Analýzy a doporučení. Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč. 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT Fio banka, a.s. Fio Analýzy a doporučení Změna cílové ceny společnosti ČEZ Doporučení: Držet Cílová cena: 923 Kč 28.4.2011 Změna doporučení na DRŽET z KOUPIT K dnešnímu dni měníme naše doporučení u energetické

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2016

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2016 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 29. dubna 2016 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,7 % zejména v důsledku:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o.

Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. PILANA SAW BODIES Vybrané ukazatele z výročních zpráv společnosti PILANA Saw Bodies s.r.o. Příloha A Dostálová Silvie Zpracování výročních zpráv pro potřeby BP, analýza ukazatelů řízení OA Obsah Vývoj

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY. Telecommunications

AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY. Telecommunications AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY Telecommunications ZÁPADNÍ EVROPA A USA AKCIOVÉ TRHY - ZAHRANIČNÍ SEKTORY Telecommunication Services Výhled sektoru ZÁPADNÍ EVROPA: ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu DJ STOXX

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Český Telecom

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Český Telecom - Český Telecom ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - Telekomunikační služby Český Telecom ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 12. 08. 2003 ANALYTIK Dmitrij Morozov BLOOMBERG SPTT CP (+420) 261 319 064 CENA (11.

Více

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!!

Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklady k T 1 (platí pro seminární skupiny 1,4,10,11)!!! Příklad 1.: Podnik zvažuje dvě varianty (A z vlastních zdrojů, B s použitím cizího kapitálu) za těchto podmínek: Varianta A Varianta B Celkový

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2013 20. března 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den

Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den Výroční zpráva Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, 356 01 IČO 000 41 254 účetní období 2014 rozvahový den 31.12.2014 Obsah ( v souladu s 21 zákona č. 563/91 Sb.) 1 Informace o

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2009 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2009 18. března 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31.

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti Micron Technology Inc. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Micron Technology Inc. Micron Technology, Inc. a jeho dceřiné společnosti konstruují, vyrábějí a prodávají polovodičové paměti a počítačové systémy. Mezi hlavní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ KOMERČNÍ BANKA Komerční banka ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG KOMB CP (+420) 261 319 514 CENA (30.6.2003) 1 985 Kč kalinap@ppf.cz

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 495 Kč. Pegas Nonwovens. Pegas Nonwovens 29.4.2011 29.4.2011 Fio banka, a.s. Pegas Nonwovens Fio Nové doporučení: Akumulovat Cílová cena : 495 Kč Předchozí cílová cena: 462 Kč Předchozí doporučení: Držet Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp.

Analýzy a doporučení. Analýza společnosti NUCOR Corp. Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti NUCOR Corp. Společnost Nucor corp. vyrábí a prodává ocel a ocelové výrobky. Produkce společnosti je rozdělena do dvou částí, a to na výrobu a zpracování oceli

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář

SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ. Milan Vaníček Petr Sklenář SEMINÁŘ PRO POKROČILÉ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Milan Vaníček Petr Sklenář 1 Riziko a horizont určuje nástroje a techniku Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Dlouhodobý -roky -investování

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013

Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference března 2013 - Platí mluvené slovo - Vystoupení pana Winfrieda Krause ŠKODA AUTO a.s. Výroční tisková konference 2013 20. března 2013 rovněž bych vás rád přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek 1 - Hlavní

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více