Update fundamentální analýzy společnosti. Philip Morris a.s. (DOWNGRADE)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Update fundamentální analýzy společnosti. Philip Morris a.s. (DOWNGRADE)"

Transkript

1 Update fundamentální analýzy společnosti Philip Morris a.s. (DOWNGRADE)

2 Analytik: Jan Procházka PRODAT Datum: Cena: Kč Cíl.cena: Kč Doporučení: Prodat Mark. cap: 51,37mld.Kč vydáno: 2, 28mil. ks Free float: 22% Beta: 0,82 EBIT margin 41% ROE 38,0% Debt/assets 0,04 EPS 1 575Kč Vysoká ziskovost s mírně negativním výhledem Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a distributorem tabákových výrobků v ČR. Mezi nejznámější cigarety širokého portfolia produktů patří Marlboro, L&M, Petra a Sparta. Společnost nabízí více než třicet variant tabákových výrobků. PM ČR a.s. patří do skupiny Philip Morris International Inc., která je součástí společnosti Altria Group, Inc., jednoho z největších seskupení na světě v oblasti baleného zboží. Pod křídla této společnosti patří Kraft Foods Inc., Philip Morris International, Philip Morris USA Inc., skupina má 36% podíl v SABMilleru plc., druhém největším pivovaru na světě. Problémy, které budou trápit firmu v dalším období, jsou zejména zvyšování spotřební daně (až na úroveň 57%), přesun kuřáků k levnějším značkám či k baleným cigaretám, pašování cigaret z východních zemí, vysoká zdravotní rizika spojená s kouřením či nižší informační otevřenost. Naopak přínos shledáváme v majoritním podílu na trhu, vysoké ziskovosti a aktivní dividendové politice. Naše společnost hodnotí firmu PM ČR a.s. jako stabilní s mírně negativním výhledem. Ziskové marže dosahují vysokých hodnot, EBIT marže 41% a ROE 38% a tak i přes očekávaný pokles hodnotíme ziskovost firmy jako vysokou. Firma je přiměřeně zadlužena. V naší analýze se zaměřujeme hlavně na negativní faktory, které společnost musí v průběhu několika let vstřebat a i naše valuace (cílová cena stanovena na základě čtyř modelů) ukazuje, že je firma nahodnocena (cílová cena ukazuje 7,2% potenciál poklesu) a proto doporučujeme akcie této firmy PRODAT.

3 Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a distributorem tabákových výrobků v ČR. Profil společnosti Philip Morris ČR a.s. je předním výrobcem a distributorem tabákových výrobků v ČR. Mezi nejznámější cigarety širokého portfolia produktů patří Marlboro, L&M, Petra a Sparta. Společnost nabízí více než třicet variant tabákových výrobků. PM ČR a.s. patří do skupiny Philip Morris International Inc., která je součástí společnosti Altria Group, Inc., jednoho z největších seskupení na světě v oblasti baleného zboží. Pod křídla této společnosti patří Kraft Foods Inc., Philip Morris International, Philip Morris USA Inc., skupina má 36% podíl v SABMilleru plc., druhém největším pivovaru na světě. Společnost PM je známá svou nižší informační otevřeností, což může některé investory odradit a analytikům silně znepříjemnit práci. Silně odpuzující jsou i výroční zprávy společnosti, které vypadají spíše jako reklamní brožura pro začínající kuřáky. Ohánění se bojem proti kouření působí jako fraška. Naopak velikou výhodou jsou pravidelné a vysoké dividendy. Tato akcie je dlouhodobě držena majiteli hlavně z jistoty, že firma rozdělí téměř celý zisk do dividend. Vývoj celého odvětví i sledované firmy nenasvědčuje tomu, že by to v budoucnosti mělo být jinak. Tabákové firmy jsou defenzivními tituly, což lze chápat tak, že jejich hospodaření je relativně nezávislé na hospodářských cyklech. Poptávka po cigaretách totiž není cenově elastická, a proto se zájem o toto zboží negativně neprojevuje při zhoršení ekonomického vývoje. Vývoj prodeje cigaret a ovlivnění spotřební daní Období mimořádných zisků firmy PM ČR a.s. se s největší pravděpodobností chýlí ke konci, tržby firmy a celé hospodářské výsledky se budou nyní mírně zhoršovat. Zvýšení spotřební daně a harmonizace daň. sazeb změní sektor. Několik faktorů poklesu Již před přistoupením ČR do EU bylo známo, že ČR bude muset zvýšit spotřební daň na cigarety. Dostali jsme sice tříletý odklad na harmonizaci daňových sazeb, i přesto však lze očekávat, že tento proces bude velice bolestný, jak pro firmu, tak pro kuřáky. Regulace EU tedy přikazují zvednout spotřební daň z aktuálních 46% na 57%. Novela zákona o spotřební dani přijatá obsahuje úpravy sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků, kde ČR plní harmonogram dohodnutý s Evropskou unií. Novela zahrnuje jak změnu sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků k datu účinnosti navržené novely od června letošního roku, tak i následnou změnu k Poslední krok, úprava sazeb od , bude předmětem některé z dalších novel. Minimální daň na cigaretu se podle návrhu novely v letošním roce zvýší z 94 haléřů na 1,13 Kč a v roce 2006 na 1,36 Kč. Zdanění tabákových výrobků má dvě složky. První část tvoří minimální daň na kus, druhou potom procentní podíl z prodejní ceny, který letos vzroste z 23 % na 24 %. Zvýšení roku 2005 by činilo 6 Kč na krabičku a nárůst ceny v roce 2006 dalších 7 Kč na krabičku. Příjmy státního rozpočtu v důsledku zvýšení sazeb daně z tabákových výrobků by měly činit v roce ,55 mld. Kč a v roce ,9 mld. Kč. Dle našich predikcí bude PM ČR a.s. opět rozdělovat zvýšení daně mezi konečné spotřebitele a svou ziskovou marži. V praxi existují 2 možné scénáře: Firma promítne celé zvýšení spotřební daně do cen cigaret Firma bude pokrývat zvýšení daně stále stejnou částí ze svých ziskových marží

4 Z teoretických scénářů volíme ten s nejprogresivnějším krytím zvýšení cen. Tab.1: Plánované zvýšení cen cigaret v důsledku spotřební daně, možné scénáře f 2006f 2007f Spotřební daň 49,0% 52,0% 55,0% 57,0% 1.scénář 49,0 55,0 62,0 70,0 2.scénář 49,0 54,0 60,0 67,0 Snížení tržeb (2.scénář) 0,00% 1,85% 1,48% 1,14% Zdroj: PM ČR a.s., Ministerstvo financí, Cyrrus a.s. Druhá varianta se nám jeví jako pravděpodobnější a vycházíme z ní při našich predikcích. Očekávaný nárůst ceny cigaret s sebou přinese několik dodatečných negativních faktorů. Počítáme s poklesem poptávky o 1% až u růstu ceny krabičky o 5%) Pašeráci zůstávají problémem Ekonomické teorie pracují s faktem, že pokud stoupne maloobchodní cena krabičky cigaret o 3%, klesne poptávka o 1%. V našich predikcích jsme tento vzorec mírně modifikovali, jelikož je kouření v ČR silně zakořeněno, počítáme s poklesem poptávky o 1% až u růstu ceny krabičky o 5%. Tento faktor bude hrát významnou roli pro posouzení neelastičnosti poptávky po cigaretách a dalších možnostech zvyšování ceny. Otázka zní: jak velké zvýšení cen cigaret je ochoten spotřebitel akceptovat? Predikce pro rok 2008 jsou zatím velice předčasné. Nepochybně poroste pašování cigaret z východních zemí, omezení počtu hranic po vstupu do EU bude jednoznačné. Firma Philip Morris International Inc. investovala 1,5 mld.$ do boje proti pašerákům a jen budoucnost ukáže, zda to byly úspěšně investované peníze. Výrazně by měla stoupnout i spotřeba cigaretových substitutů, určité množství spotřebitelů přejde k levnějším značkám cigaret či k cigaretám baleným. Z levnějších značek má pochopitelně PM ČR a.s. menší zisk. Zahraniční turisté nebudou jezdit do ČR nakupovat kartóny cigaret, protože cenová mezera v jednotlivých zemích se bude postupně snižovat. Z důvodu růstu ceny a lepší informovanosti veřejnosti poroste počet kuřáků, kteří se svým zlozvykem skoncují. Preference zdravého životního stylu nesedí výrobcům tabáku Celosvětově je preferován zdravý životní styl. V budoucnosti očekáváme znevýhodnění kuřáků i při léčbě, počítá se s úplným zákazem kouření na veřejných místech atd. Stále se zvyšující tlak české společnosti na kuřáky by však měl být lépe koordinován. Pokud ČR přistoupí k důrazné anti-kuřácké politice, může být pokles zájmu o tabákové výrobky ještě prudší. Nejlepší metoda pro boj s kouřením se zatím hledá v zahraničí. 1 Aktuální celosvětové dohody v boji proti kouření ukáží své důsledky až v budoucnosti. Plánované metody boje proti kouření: stále větší varování na krabičkách od cigaret dostupnější léčba závislosti na tabáku větší otevřenost společnosti v boji proti kuřákům zákaz reklamy na tabákové výrobky nekuřácké prostředí (nejen pracovní) Jelikož se jedná o analýzu fundamentální, nebudeme se pouštět do výzkumu škodlivosti kouření a porovnání procent kuřáků v ČR se zahraničím. Tyto statistiky mohou být přínosné, avšak přenecháváme je odborníkům na tuto problematiku. 1 Př.1 Irsko a zákaz kouření v restauracích. Př. 2 Francie a skokové zvyšování cen cigaret, které mělo za důsledek prudký pokles poptávky.

5 Odbyt na hlavních trzích změní trend. Odbyt na hlavních trzích Z pohledu společnosti je pokles odbytu na svých dvou hlavních trzích, ČR a SR velkým problémem. V minulých letech docházelo ke ztrátám tohoto podílu a tento trend se potvrdil i v roce Dle výzkumné společnosti AC Nielsen klesl podíl PM ČR na českém trhu z 78% snížil na 69%. Do tohoto podílu samozřejmě vstupuje plno dalších faktorů, o kterých informujeme v jiných částech analýzy. Tab.2: Podíl odbytu na hlavních trzích f 2005f 2006f 2007f 2008f Česká republika Slovenská republika 78,2% 69,0% 71,5% 73% 74,5% 75% 54,0% 53,7% 53,4% 53,1% 52,8% 52,5% Zdroj: PM ČR a.s., Cyrrus a.s. Situaci na Slovensku komplikuje předzásobení trhu. Po dvojnásobném zvýšení spotřební daně došlo k předzásobení takového rozsahu, že se s ním trh ještě plně nevyrovnal a proto jsou predikce pro další období nevyjasněná. Zákaz tabákové reklamy, plusy i mínusy Po vstupu do EU bude náš tabákový gigant vystaven mnohem větší konkurenci ze strany velkých evropských firem. Předpokládáme však, že využije zkušenosti svého vedení, schopností své mateřské firmy a že svůj podíl nebude výrazně ztrácet. Velice diskutabilní bude dopad omezení reklamy na tabákové výrobky a celková regulace odvětví. Od zmizela tabáková reklama z veřejných ploch. Do roku 2007 můžou firmy sponzorovat automobilové závody. Úplný zákaz tabákové reklamy nahrává právě PM. Z důvodu širokého portfolia cigaret, kuřáckých zvyklostí a dokonalým distribučním kanálům se zvýší konkurenčních výhoda před ostatními výrobci. Příchod nových firem, resp. inovačních výrobků se nedá v budoucnosti očekávat, bez této reklamy by nejspíš neuspěly. Celkové dopady tohoto omezení se projeví až za 2-3 roky. Z finančního pohledu nebude mít zákaz reklamy výraznější pozitivní vliv na hospodaření společnosti. Odhadujeme, že ročně PM ČR a.s. investoval do reklamy a sponzoringu více než 100 mil. Kč. Po zákazu reklamy se tyto výdaje sníží na cca. 20 mil. Kč ročně. Tyto částky nehrají v hospodaření firmy velkou roli. Dalším negativním trendem jsou celosvětové žaloby týkající se odškodnění zdravotně postižených kuřáků. V USA však aktuálně sledujeme postupné snižování nákladů na tyto žaloby. Hlavní aféra ohledně spolčení tabákových firem v 50-tých létech 1, stále ještě není vyjasněna. V ČR se takové případy nevyskytují a při pomalé práci našich soudů s tímto faktorem nebylo pro predikce do roku 2008 počítáno. Nejlepší roky jsou za námi, ale ziskovost je stále skvělá Hospodářské výsledky Společnost PM ČR a.s. má s největší pravděpodobností za sebou své nejlepší roky, které nebudou velice dlouho (nejspíš však nikdy) vyrovnány. Postupné zvyšování zisků v posledních letech skončilo v důsledku silné regulace tohoto odvětví. Tabákové firmy budou až do roku 2007 prožívat nevyrovnaná období, trhy se budou postupně zotavovat z předzásobení. U tabákových firem jsou hlavním ukazatelem dosažené tržby. Firma v této kategorii v minulých letech trhala rekordy až na letošních 13,8 mld. Kč. V příštím roce čekáme pokles o 6,6% na 12,9 mld. Kč a mírnějším tempem budou tržby klesat i v dalších letech. Faktory tohoto poklesu jsou uvedeny v obecné části analýzy. Sestavili jsme model investičních negativ působících na tržby (zvýšení spotřební daně, snížení poptávky, pokles podílu na trhu, přechod k levnějším značkám, pašování atd.) a jednotlivým faktorům jsme přisoudili váhy. 1 Tabákové firmy se dohodly a systematicky přidávaly nikotin do cigaret

6 Těžítkem úspěchu firmy posledních letech je stále nižší výkonová spotřeba. V letech minulých analytici nepočítali s tak výraznou depreciací kurzu dolaru a predikce dalšího vývoje byly pesimističtější. Sortiment za dolary, výhoda nebo komplikace? Sortiment za dolary, výhoda nebo komplikace? Společnost nakupuje veškerý sortiment za dolary a při aktuálně silné koruně nakupuje velice výhodně. I přes neustálé očekávání posilování kurzu dolaru se děje pravý opak. Obrovské deficity v USA se stále neřeší a další osud americké měny visí jen a jen na bedrech administrativy prezidenta Bushe. Nyní je již jasné, že koruna posílí mnohem více a že bude opět motorem zisku (při nižších tržbách) společnosti PM ČR a.s. K počátečním březnovým dnům dolar oslabil o 16% za rok. Výkonová spotřeba poklesne o 4,8% na 6,04 mld. Kč na konci roku Na tomto poklesu se podílí 6,2% pokles spotřeby materiálů a energií, které nejvíce těží z poklesu hodnoty dolaru a naopak mírně se zvyšujících se nákladů na spotřebu energií. Náklady na služby se sníží na 2,23 mld. $ (o 2,9%). Prudké změny nastaly v oblasti zásob materiálu. Společnost na konci roku vyráběla na tři směny, aby byla schopna vyrobit maximum cigaret s nižší spotřební daní. Proto se silně předzásobila. Taktéž se manažeři PM ČR a.s. domnívali, že je výhodné využít nízké hodnoty dolaru. Ten však v průběhu roku 2004 dále oslaboval a firma své nákupy nesnižuje. Plánované zvýšení spotřební daně v červnu 2005 v praxi znamená, že ke konci roku nebude firma muset nakupovat materiál tak výrazně jako loni. Proto předpokládáme, že zásoby poklesnou o 28,6% na 4,36 mld. Kč. Plánovaný obrat zásob se dostane na hodnotu 2,8. V budoucnu predikujeme ještě mírnější snížení. Pokles zásob materiálu bude hlavním faktorem poklesu celkových běžných aktiv o 14,7% na 12,53 mld. Kč. Graf 1: Vývoj tržeb, zisku a výkonové spotřeby tržby výkonová spotřeba čistý zisk f 2005f 2006f 2007f 2008f 0 Zdroj: PM ČR a.s.,cyrrus a.s. Trend snižování počtu zaměstnanců bude pokračovat. Na předpokládaný pokles osobních nákladů bude mít největší vliv snížení počtu zaměstnanců. Letos podnik zaměstnával lidí, v roce 2004 očekáváme pokles o 5,9% na osob. Do roku 2008 počítáme s poklesem na zaměstnanců, čímž podnik zvýší svou produktivitu. Počítáme s mírným zvýšení odměn členům představenstva a platby na pojištění a další sociální dávky odvozujeme z vývoje počtu zaměstnanců a předpokládaných změn zákonů.

7 Provozní zisk poklesne o 4,9% na 5,78 mld. Kč, do roku 2008 očekáváme pokles až na 4,4 mld. Kč. V odpisových plánech společnosti nesledujeme výraznější změny. Pro nižší informační otevřenost ani přesné predikce provést nelze. Výrazné ovlivnění nastane v důsledku přesunu veškeré výroby do Kutné Hory. V investiční výstavbě firmy taktéž neočekáváme rapidní odchylky od let minulých. V dalších položkách nepředpokládáme změny, a proto je vážeme na celkový vývoj hospodaření společnosti, tedy ukotvujeme je na tržby a na výkonovou spotřebu. Zisk na provozní úrovni poklesne o 4,9% na 5,78 mld. Kč, do roku 2008 očekáváme pokles až na 4,4 mld. Kč. Po započítání finančního zisku se dostaneme k hodnotám čistého zisku roku 2004, 4,4 mld. Kč znamená růst o 0,5%. Na zisk bude mít pozitivní vliv plánované postupné snížení daní z 28% až na 24% v roce Na Slovensku jsme pracovali se snížením daňového zatížení až na 19%. Tab.3: Výkaz zisků a ztrát VZaZ 2004f 2005f 2006f 2007f 2008f Tržby - prod. zboží Nákl. - prod. zboží OBCHODNÍ MARŽE Výkony Tržby - výr. a služby Změna stavu zásob Aktivace (+) Výkonová spotřeba z: -spotřeba materiálu služby PŘIDANÁ HODNOTA Osobní náklady z: -mzdové náklady odměny předst pojištění (OON) sociální náklady Daně a poplatky Odpisy HIM a NIM Jiné prov. výnosy Jiné prov. náklady Ostatní prov. výnosy Ostatní prov. náklady PROVOZ. HOSP. VÝSL Finanční výnosy Finanční náklady Ostatní fin. výnosy Ostatní fin. náklady FINANČ. OPERACE-HV Splatná daň z příjmu Odložená daň Daň za běžnou činnost BĚŽNÁ ČINNOST- HV HOSPODÁŘ. VÝSLED Zdroj: PM ČR a.s., Cyrrus a.s.

8 Investory pochopitelně nejvíce zajímají dividendy, předpokládáme, že celý zisk bude opět v plné výši vyplacen majitelům akcií. Tab. 4: Očekávaná nediskontovaná hodnota dividend do roku 2008 Rok f 2005f 2006f 2007f 2008f Dividenda/akcie (Kč) Zdroj: Cyrrus a.s. Firma je stabilní, má však mírně negativní výhled. Jako celek hodnotíme firmu jako stabilní s mírně negativním výhledem. Ziskové marže dosahují vysokých hodnot, EBIT marže 41%, která do roku 2008 poklesne na 35,7% což jsou stále výborné hodnoty. Obratové vzorce nenaznačují problém v nedostatcích hospodaření, a proto je sledujeme jen jako pomocné (kromě obratu zásob). Stav ukazatelů rentability je vynikající (ROE 38%) a i přes očekávaný pokles hodnotíme ziskovost firmy jako velice dobrou. Firma je přiměřeně zadlužena (debt/asset 4% 1 ). Ocenění Pro ocenění akcií této firmy jsme použili kombinaci několika metod. Každé metodě jsme přiřadili různé váhy dle předpokládané důležitosti. Dividendový diskontní model ukazuje nadhodnocení akcie. Dividendový diskontní model Vycházeli jsme z těchto parametrů : Bezriziková úroková míra 3,8% Beta 0,82 Nominální růst GDP (to infinity) 6,3% Diskontní míra 8,7% Tab. 5: Očekávaná diskontovaná hodnota dividend do roku 2008 Rok f 2005f 2006f 2007f 2008f Dividenda/akcie (Kč) Zdroj: Cyrrus a.s. Parametry byly nastaveny velice konzervativně. Bezriziková míra je váženým průměrem výnosů do splatnosti 15-ti letých státních dluhopisů v ČR a SR. Váhy závisí na procentním podílu firmy na daném trhu. Taktéž jsme pracovali s faktem, že do roku 2008 bude mít firma problémy a její zisky a tedy i dividendy budou postupně klesat, nicméně od roku 2009 by mělo přijít období nových zisků. Růst dividend (to infinity) je tedy nastaven na 1,0%. Tímto modelem jsme získali hodnotu Kč. 1 Tento ukazatel jsme také počítali z báze 3-letých klouzavých průměrů za roky 2001, 2002, 2003.

9 Srovnávací metoda Pro krátké porovnání akcií společnosti Philip Morris jsme použili firmy ze stejného oboru, Rothmans Inc., a mateřskou firmu Altria Group Inc. Altria Group má trošku jiné zaměření než výše uvedené společnosti. Firma kromě tabákového segmentu působí i v jiných oblastech, je mateřskou firmou Kraft Foods Inc. a má také 36% podíl v SABMiller plc, druhém největším pivovaru na světě. Zařazujeme jí spíše z důvodu hledání korelací mezi oběma firmami, tento fakt se však nepotvrdil (slabá forma závislosti). Dle ziskových ukazatelů jsme zjistili, že český zástupce ve všech hodnoceních obstál. Při srovnání dle hodnoty P/E Philip Morris dokonce zvítězil. Ostatní dvě firmy jsou těsně nad hodnotou PM. Porovnání v průběhu minulých let je ovlivněno silným růstem hodnoty akcií PM, naopak porovnávané firmy neprožily takový boom a nebyly zasaženy prudkými propady jako PM ČR a.s. Průměr P/E činí 7,8 a pokud bychom PM ČR a.s. přecenili touto metodou, získali bychom cenu Kč. Porovnání dle P/E z let minulých, Kč. Tab. 6: Porovnání dle P/E z let minulých P/E actual suma suma actual Philip Morris 6,1 7,5 9,9 7,8 nejlevnější nejlevnější Rothmans 9,3 12,8 16,7 12,9 drahé drahé Altria Group* 11,8 13,1 14,1 13,0 drahé drahé 13,6 11,3 Dle ukazatele EV/EBITDA se jeví jako výrazně nejlevnější firma Rothmans, v průběhu tří let dosahuje stabilní výsledky. Celkově je vidět veliké rozpětí u EV/EBITDA. Při opětovném porovnání nám vychází průměrná hodnota EV/EBITDA 6,1 a přepočtem získáme Kč na akcii PM ČR a.s.. Porovnání dle EV/EBITDA: Kč Tab. 7: Porovnání dle EV/EBITDA EV/EBITDA aktual suma suma letos Philip Morris 4,8 6,5 8,1 6,5 drahé drahé Rothmans 3,6 4,4 5,6 4,5 nejlevnější nejlevnější Altria Group* 7,7 7,7 6,0 7,2 drahé drahé 6,6 6,1 Po hodnocení založeném na účetních hodnotách je patrné, že náš tabákový gigant je vyrovnaným soupeřem a je relativně levný. Navíc je nejméně zadlužen, což mu umožňuje provádět svou aktivní prodividendovou politiku. Porovnání dle P/BV: Kč Tab. 8: Porovnání dle Debt/assets Debt/assets Philip Morris Rothmans Altria Group* 4% nejméně zadlužená 30% přiměřeně zadlužená 20% přiměřeně zadlužená Hodnota ukazatele P/BV, je jedna z lepších, a proto tento ukazatel hodnotíme pozitivně. Komplikace neporovnatelnosti jsou jednoznačné, Altria Group je kolos a ne každá divize této firmy produkuje tolik jako tabák. Proto se jeví jako relativně nejdražší. V průměru dostáváme P/BV 3,8 a Philip Morris tedy oceníme na Kč.

10 Tab. 9: Porovnání dle P/BV P/BV aktual suma suma letos Philip Morris 2,7 3,7 4,6 3,7 levné levné Rothmans 6,2 6,9 9,0 7,4 drahé nejdražší Altria Group* 4,4 4,1 4,4 4,3 levné levné 4,5 3,8 1 Cena akcií je tedy podle účetních hodnot mírně podhodnocena a investory by mělo přesvědčit i porovnání na bázi ziskových ukazatelů. Konečný verdikt je založen na kombinaci, váženém průměru několika metod. Jako jednoznačně nejdůležitější vidíme hodnotu získanou dividendovým diskontním modelem. Naopak hodnoty z metody srovnávacích testů mají nižší vypovídací schopnost, zejména z důvodu zaměření na minulost, a proto je bereme hlavně jako doplnění celkové pohledu na valuaci této společnosti. Cílová cena je tedy Kč a znamená 7,2% potenciál poklesu cen akcií, doporučení zní PRODAT Tab. 10: Cílové ceny DDM P/E EV/EBITDA P/BV Vnitřní hodnota Kč Kč Kč Kč Váha 70% 10% 10% 10% Kč Konečná cílová cena je tedy Kč a znamená 7,2% potenciál poklesu cen akcií. Celá psaná část analýzy se zaměřuje hlavně na negativní faktory, které společnost musí v průběhu několika let vstřebat. Firma má nejlepší roky zřejmě za sebou a i dle výše uvedených oceňovacích metod je firma nadhodnocena a proto naše doporučení zní: PRODAT. Hlavní faktory působící na akcie PM ČR a.s. POZITIVA 80% podíl na trhu vysoká ziskovost, nízká zadluženost aktivní dividendová politika pokračující program poklesu provozních nákladů zákaz tabákové reklamy zavedenost značky, výhoda na úkor inovátorských firem, pokles nákladů na reklamu NEGATIVA růst spotřební daně a tím i ceny konečným spotřebitelům pokles poptávky přesun kuřáků k levnějším značkám, baleným cigaretám atd. pašování zdravotní důsledky kouření aktivní státní anti-kuřácká politika zákaz tabákové reklamy omezená možnost získání nových zákazníků předpokládaný růst kurzu dolaru, vyšší náklady na suroviny nižší informační otevřenost Tato analýza slouží pouze k informačním účelům. Predikce a doporučení jsou osobním názorem analytika a nepředstavují nabídku ke koupi či prodeji cenných papírů. Cyrrus, a.s. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z této analýzy.

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

1. Profil společnosti

1. Profil společnosti ZENTIVA N. V. Ing. Karel Potměšil Analytik potmesil@cyrrus.cz ORIENT-EXPRESS VYJÍŽDÍ, PŘÍŠTÍ STANICE ISTANBUL 18. 6. 2007 Cílová cena 1 670 CZK Doporučení: koupit Základní informace Datum 18. 6. 2007 Posled.

Více

Analýzy a doporučení. Pivovary Lobkowicz Group. Doporučení: Koupit Cílová cena: 201 Kč. Pivovary Lobkowicz Group. Představení společnosti 18. 8.

Analýzy a doporučení. Pivovary Lobkowicz Group. Doporučení: Koupit Cílová cena: 201 Kč. Pivovary Lobkowicz Group. Představení společnosti 18. 8. Analýzy a doporučení Pivovary Lobkowicz Group Doporučení: Koupit Cílová cena: 201 Kč 18. 8. 2014 Pivovary Lobkowicz Group Doporučení: Koupit Cílová cena: 201 Kč Základní informace o společnosti Adresa

Více

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015

Akciové výhledy. V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 2015 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 2. dubna 215 Akciové trhy Extract from a report Akciové výhledy V následujících měsících by na akciové trhy mohla přijít korekce Josef Němý, CFA (42) 222 8 56 josef_nemy@kb.cz

Více

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s.

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. - Ocenění Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. Zachovat váhu (vůči indexu PX-50) Česká republika Analytik: Dmitrij Morozov Tel.: + 420 261 31 9064 morozov@ppf.cz www.ppf.cz 2. ledna 2003 Bloomberg:CSRD

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Zhodnocení ekonomické situace podniku. Evaluation of economic situation of company

FAKULTA EKONOMICKÁ. Zhodnocení ekonomické situace podniku. Evaluation of economic situation of company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení ekonomické situace podniku Evaluation of economic situation of company Martina Soukupová Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006

ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 103/2006 VE VĚCI URČENÍ CENY

Více

Erste Bank Group. Akumulovat 715 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Erste Bank Group. Akumulovat 715 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Erste Bank Group Akumulovat 715 Kč ERSTE BANK GROUP Nové doporučení: Akumulovat Předchozí doporučení: Akumulovat Cílová cena (12M): 715 Kč Minulá cílová cena: 582 Kč Datum vydání:

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího "kupovat" na "držet".

Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ. Investiční doporučení - Změna z předchozího kupovat na držet. Update: 1.3.2004 ČEZ a.s. Vývoj cen a objemů obchodů akcie ČEZ 180 170 160 150 Cena (Kč/akcii) 140 130 120 110 100 90 80 1.1.03 1.2.03 1.3.03 1.4.03 1.5.03 1.6.03 1.7.03 1.8.03 Datum 1.9.03 1.10.03 1.11.03

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan. Bc.

FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Determining the value of the company on the basis of its strategic development plan. Bc. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Stanovení hodnoty firmy na základě jejího strategického plánu rozvoje. Determining the value of the company on the basis of its strategic

Více

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s.

Komerční banka. Držet. 5 179 Kč ANALÝZY A DOPORUČENÍ. - 1 - Fio banka, a.s. ANALÝZY A DOPORUČENÍ Komerční banka Držet 5 189 Kč Komerční banka Nové doporučení: Držet Předešlé doporučení: Redukovat Cílová cena (6M): 5 189 Kč Minulá cílová cena: 4 301 Kč Datum vydání: 6. 12. 2014

Více

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz

Investiční sborník 2007. finanční server Měšec.cz Měšec.cz Investiční sborník 2007 finanční server Měšec.cz Praha, březen 2007 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 2 3. Tituly SPADu v 2006 a 2007... 6 4. Telekomunikace... 9 5. Energetika... 11 5.1 Vývoj cen elektřiny

Více

Ekonomika, měny, akcie Aktualizace výhledu na rok 2015 po 1Q

Ekonomika, měny, akcie Aktualizace výhledu na rok 2015 po 1Q VÝHLED NA ROK 2015 Ekonomika, měny, akcie Aktualizace výhledu na rok 2015 po 1Q ODDĚLENÍ ANALÝZ 9. dubna 2015 Shrnutí: QE v eurozóně spuštěno, Fed míří opačným směrem Vrchol růstu americké ekonomiky je

Více

Fundamentální analýza společností Český Telecom, a. s. a České Radiokomunikace, a. s.

Fundamentální analýza společností Český Telecom, a. s. a České Radiokomunikace, a. s. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Fundamentální analýza společností Český Telecom, a. s. a České Radiokomunikace, a. s. Vypracovali : Jan Kula, 4. roč., ME Pavel

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Erste Group Bank AG Fio banka, a.s. 3.1.2011 Fundamentální ocenění Erste Group Bank AG Doporučení koupit Cílová cena 1026,- Kč (41,- EUR) Základní informace o společnosti Adresa

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010

TÝDENNÍ PŘEHLED. 19. - 23. duben 2010 TÝDENNÍ PŘEHLED 19. - 23. duben 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,293-0.2 5.9 15.7 56.8 818 1,304 CZK/EUR 25.39-0.9 2.5 4.1 6.2 25.06 27.01

Více

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G.

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. Ing. Karel Potměšil Analytik potmesil@cyrrus.cz ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A. G. DEVELOPERSKÁ HRA NA CITY 19. 2. 2007 Cílová cena 1938 CZK Úvodní doporučení: koupit Základní informace Datum 19. 2. 2007

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti Business plan of the company based on active marketing activity Lukáš Pata

Více

ANALÝZA DOPADU ZVAŽOVANÉHO ZAVEDENÍ SEKTOROVÝCH DANÍ na bankovní, energetický a telekomunikační sektor

ANALÝZA DOPADU ZVAŽOVANÉHO ZAVEDENÍ SEKTOROVÝCH DANÍ na bankovní, energetický a telekomunikační sektor 1 ANALÝZA DOPADU ZVAŽOVANÉHO ZAVEDENÍ SEKTOROVÝCH DANÍ na bankovní, energetický a telekomunikační sektor Analytický tým CYRRUS, a.s. Marek Hatlapatka Hlavní investiční stratég (hatlapatka@cyrrus.cz) Tomáš

Více

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1. Úvod 1.1 Předmět ocenění Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. IČ: 476 74 652 Právní forma: Akciová společnost Sídlo: Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11 1.2 Objednatel posudku Vypracování

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002

Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 Zpráva o podnikatelské činnosti akciové společnosti ČEZ a stavu jejího majetku za rok 2002 00 22.5.2003 MH Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2002 Pardubice, 17. června 2003 Jaroslav

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Květen 2007 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Září 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Investujeme nadále opatrně, dokud nebudou z ekonomiky přicházet přesvědčivější zprávy Využíváme korekci k nákupům akcií Strach z prvního zvýšení úrokové

Více

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Unipetrol

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Unipetrol - Unipetrol ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - CHEMIE Unipetrol ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 30. 06. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG UNIP CP (+420) 261 319 081 CENA (24. 06. 2003) 53,80 Kč tregler@ppf.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Severomoravská plynárenská, a.s. 231-26/2013 231-26/2013 Doložení přiměřenosti výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů, akcií, emitovaných společností Severomoravská plynárenská, a.s., v souladu s ustanovením 183i a násl. obchodního

Více

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad Červen 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 04/2013 1,7 % 0,0 % HDP 1Q/2013 2,2 % 0, Nezaměstnanost 04/2013 7,7 % 0,3 % Základní

Více