Průzkum makroekonomických prognóz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum makroekonomických prognóz"

Transkript

1 Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření makroekonomických ukazatelů u významných relevantních institucí (tzv. Kolokvium). Výsledky. Kolokvia, které se konalo v listopadu, vycházejí z předpovědí institucí (MF ČR, MPO, MPSV, ČNB, CERGE EI, Cyrrus, Česká spořitelna, ČSOB, IES FSV UK, ING, Komerční banka, Liberální institut, Patria, Generali PPF Asset Management, Raiffeisenbank, Svaz průmyslu a dopravy ČR, UniCredit Bank). Pro větší reprezentativnost průzkumu k nim byly přiřazeny prognózy EK, MMF a OECD. Cílem Kolokvia bylo získat představu o názorech na předpokládaný vývoj naší ekonomiky a vyhodnotit základní tendence v horizontu let až, přičemž roky a jsou chápány jako indikativní výhled. Shrnutí základních ukazatelů a aktuální predikci MF ČR uvádí tabulky č. a. Všeobecně lze shrnout, že základní tendence budoucího vývoje, s nimiž MF ČR počítá v aktuální predikci, jsou prognózami ostatních institucí potvrzeny. Tabulka : Výsledky šetření na léta a Předpoklady min. průměr max. MFČR min. průměr max. MFČR HDP zemí EA reálný růst v %,,,,,,,, Cena ropy Brent USD/barel 9 M PRIBOR průměr v %,,,,,9,,, Výnos do spl. R st. dluhopisů průměr v %,,,,,,,9, Měnový kurz CZK/EUR,,,9,,,,,9 Měnový kurz USD/EUR,,9,,9,,,, Hlavní indikátory Hrubý domácí produkt reálný růst v %,,9,,,,,, Příspěvek změny zásob p.b.,,,,,,,, Příspěvek zahr. obchodu p.b.,,9,,,,,, Spotřeba domácností reálný růst v %,9,,,,9,,, Spotřeba vlády reálný růst v %,,,,,,,, Tvorba fixního kapitálu reálný růst v %,,,,,,,, Deflátor HDP růst v %,,,,,,,, Průměrná míra inflace v%,,9,,9,,9,, Zaměstnanost růst v %,,,,,,,, Míra nezaměstnanosti VŠPS v %,,,,9,,,,9 Objem mezd a platů nom. růst v %,,,9,,,,, Běžný účet platební bilance v % HDP,,,,,,,, Pramen: Respondenti průzkumu, propočty MF ČR

2 Tabulka : Výsledky šetření na léta a Předpoklady min. průměr max. MFČR min. průměr max. MFČR HDP zemí EA reálný růst v %,,,,,,,, Cena ropy Brent USD/barel 99 M PRIBOR průměr v %,,,,,,,, Výnos do spl. R st. dluhopisů průměr v %,,,,9,,,, Měnový kurz CZK/EUR,,,,,,,,9 Měnový kurz USD/EUR,,,,,,,, Hlavní indikátory Hrubý domácí produkt reálný růst v %,,,,,,,, Příspěvek změny zásob p.b.,,,,,,,, Příspěvek zahr. obchodu p.b.,,,,,,,, Spotřeba domácností reálný růst v %,,,,,,,, Spotřeba vlády reálný růst v %,,,,,,,, Tvorba fixního kapitálu reálný růst v %,,,,,,9,, Deflátor HDP růst v %,9,,,9,,,, Průměrná míra inflace v%,,9,,,,,, Zaměstnanost růst v %,,,,,,,, Míra nezaměstnanosti VŠPS v %,,,,9,,,, Objem mezd a platů nom. růst v %,9,,,9,,9,, Běžný účet platební bilance v % HDP,,,,,,,, Pramen: Respondenti průzkumu, propočty MF ČR Hlavní tendence makroekonomického vývoje lze shrnout takto: V průměru instituce očekávají, že v letošním roce vzroste HDP o,9 %. Pro rok se sice předpokládá zpomalení, přesto by však růst měl zůstat kladný a HDP by se mohl zvýšit o, %. V letech a by pak měl ekonomický růst mírně přesáhnout hranici %. Predikce MF ČR je s prognózami ostatních institucí v souladu, pro rok je však optimističtější. Průměrná míra inflace by se v celém predikčním horizontu, s výjimkou roku, měla držet v blízkosti inflačního cíle ČNB. Jednorázové zvýšení inflace v roce je dáno zejména očekávaným dopadem změn DPH. Predikce MF ČR se od prognóz ostatních institucí liší pouze nepatrně. Mírný růst zaměstnanosti, s nímž pro tento rok instituce v průměru počítají, by měl být následován její stagnací v letech a. Zaměstnanost by měla opět vzrůst až v roce. Predikce MF ČR je s prognózami ostatních institucí v souladu. Prognózy zúčastněných institucí v průměru počítají s mírným nárůstem míry nezaměstnanosti v roce a pozvolným poklesem nezaměstnanosti v dalších letech. MF ČR očekává, že míra nezaměstnanosti bude v letech stagnovat těsně pod hranicí % a k jejímu snížení dojde až v roce. Odchylky od průměru prognóz jsou nicméně minimální. Růst objemu mezd a platů by podle aktuálních prognóz měl akcelerovat z, % v roce na,9 % v roce. Predikce MF ČR je s touto tendencí v souladu, pro rok však počítá s pomalejším zvyšováním mezd a platů, pro rok naopak s růstem rychlejším. Příští Kolokvium se bude konat v dubnu.

3 Přehled ukazatelů Grafické znázornění minulého a předpokládaného vývoje jednotlivých ukazatelů zachycují grafy. Pro porovnání jsou zahrnuty i konsensuální předpovědi dvou předchozích Kolokvií. Krajní prognózy ukazatelů (sloupce min. a max. v tabulkách) tvoří hranice zvýrazněné oblasti. Data za minulost již vycházejí z revidovaných ročních národních účtů. Graf : Hrubý domácí produkt zemí EA reálný růst v % Oproti minulému kolokviu zhoršení růstových vyhlídek. Předpokládané zpomalení růstu na, % v roce pouze dočasné Graf : Cena ropy Brent v USD/barel Ceny ropy okolo USD/barel Graf : M PRIBOR průměr v % průměr v % Graf : Výnos do splatnosti R st. dluhopisů Ve srovnání s minulým kolokviem se očekává pozdější a méně Dlouhodobé úrokové sazby by neměly přesáhnout %. výrazné zvyšování sazeb ČNB Oproti minulému kolokviu výrazná změna odhadů k lepšímu,,,,,,, Graf : Měnový kurz CZK/EUR Graf : Měnový kurz USD/EUR Ve srovnání s minulým kolokviem se očekává mírnější apreciace Posilování dolaru k hranici, USD/EUR v roce koruny vůči euru,,,,,,,9,

4 Graf : Hrubý domácí produkt Graf : Příspěvek změny zásob k růstu HDP reálný růst v % p. b. V roce dočasné zpomalení (přesto by měl HDP vykázat kladný S výjimkou roku téměř nulový příspěvek změny zásob růst), v ostatních letech výhledu růst HDP okolo % k růstu HDP Graf 9: Příspěvek zahr. obchodu k růstu HDP Graf : Spotřeba domácností p. b. reálný růst v % Pozitivní příspěvek zahraničního obchodu v celém predikčním Předpokládá se pokles spotřeby domácností v roce, stagnace horizontu v roce a růst okolo % v dalších letech výhledu Graf : Spotřeba vlády Graf : Tvorba hrubého fixního kapitálu reálný růst v % reálný růst v % Očekává se úsporné chování sektoru vlády. Růst spotřeby vlády Investiční aktivita by měla v horizontu predikcí zůstat slabá, přesto by v letech a by měl být mírný měla ve všech letech výhledu růst, a to i v roce

5 Graf : Deflátor HDP růst v % v % V letech růst deflátoru HDP okolo, % Graf : Průměrná míra inflace Růst spotřebitelských cen v tolerančním pásmu inflačního cíle ČNB. Patrný vliv změn nepřímých daní v roce Graf : Zaměstnanost (VŠPS) Graf : Míra nezaměstnanosti (VŠPS) růst v % v % Mírný růst zaměstnanosti v roce následován stagnací Mírný nárůst míry nezaměstnanosti v roce, v dalších letech v letech a pozvolný pokles,,,,, 9,,,, Graf : Mzdy a platy (domácí koncept) nominální růst v % Zrychlování růstu objemu mezd a platů z, % v roce k hranici % v roce Graf : Běžný účet platební bilance v % HDP Deficit běžného účtu platební bilance i nadále na udržitelné úrovni