školní rok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok: 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Identifikační číslo zařízení - dále jen IZO: adresa školy: Libušina 1032/ Karlovy Vary právní forma školy: příspěvková organizace IČO: údaje o vedení školy: Mgr. Jiří Burian, ředitel Mgr. Jaroslava Trautnerová, statutární zástupkyně ředitele Larisa Dvořáková, ekonomka školy adresa pro dálkový přístup: počet tříd: počet žáků: profilace: celkem 18, 10 tříd 1. stupeň ZŠ, 8 tříd 2. stupeň ZŠ k celkem 366 (208 žáků na 1. stupni, 158 žáků na 2. stupni) úplná základní škola zaměřená na výuku cizích jazyků 1.2. zřizovatel: Město Karlovy Vary obec, IČ: Moskevská 21/ Karlovy Vary 1.3. součásti školy: školní družina žáci, kapacita 120 dětí provozní doba 7:00 16:30 školní jídelna - kapacita 650 jídel provozní doba 11:30 14: složení školské rady: zákonní zástupci žáků: Tomáš Lhotka, předseda; Kateřina Caldrová zástupci zřizovatele: Jana Jandová; Marian Odlevák pedagogové školy: Jaroslava Trautnerová; Ladislav Hlavatý

2 1.5. spádovost školy: Zastupitelstvo Města Karlovy Vary se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Školský obvod Základní školy jazyků Karlovy Vary tvoří ulice: Americká nemocnice Na Vyhlídce Balbínova Nad Vyhlídkou Bezručova nemocnice Nebozízek Divadelní Tržiště Nová Louka Tržiště Divadelní náměstí Tržiště Ondřejská Tržiště Fügnerova Palackého náměstí nemocnice Hálkův vrch Petřín Hornická Olšovky Pod Hájem Hůrky Husovo náměstí Pod Hvězdárnou Hůrky Hynaisova Pod Jelením skokem Tržiště Italská nemocnice Polní Olšovky Jarní Pražská Hůrky Josefa Lady Olšovky Raisova Julia Mařáka Olšovky Revoluční Olšovky K Letišti Olšovky Scheinerova K Lesu Hůrky Skalníkovy sady Tržiště Ke Golfu Olšovky Slovenská k přehadě Kolmá Stará louka Tržiště K Výhledu Hůrky stezka Jeana de Carro Lázeňská Tržiště Strahovská Olšovky Libušina Škroupova Luční vrch Tržiště Tržiště Tržiště Máchova nemocnice Tylova Mariánská Tržiště Tyršova Mariánskolázeňská Tržiště U Imperiálu Mlýnské nábřeží Tržiště U Rybníčka Hůrky Moravská U Tří křížů Motýlí Hůrky Vřídelní Tržiště Na Hůrkách Hůrky Vyšehradská Na Milíři Zámecký Vrch Tržiště Na Vrchu Hůrky Zítkova

3 2. Přehled oborů vzdělání Program: školní vzdělávací program C/01 Základní škola Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách

4

5 3. Přehled pracovníků školy počty pracovníků: celkem 50 zaměstnanců 32 pedagogů, 27 kvalifikovaných (81%), 5 nekvalifikovaných(19%) 5 vychovatelek 9 nepedagogických pracovníků 4 pracovnice kuchyně počty hodin: celkem 512 odučených hodin týdně 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Gymnázium Obchodní akademie Střední odborná škola Střední odborné učiliště Střední průmyslová škola Střední škola Nepřijatá Celkem Osmileté gymnázium 11 žáků 9 žáků 10 žáků 3 žákyně 7 žáků 3 žáků 2 žákyně (nepodaly přihlášku, cizinky) 41 žáků z 9. tříd 5 žáků z 5. tříd

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

7

8 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení (sborovna): Seminář pro sborovnu: Buď učitel zvládá konflikty nebo konflikty začnou ovládat jeho akce NIDV (PaeDr. Z. Martínek) Školení SMART Response (hlasovací zařízení) 6.3. Konzultace s pracovnicí PPP Možné problémy dětí ve škole uč. 1. st. Semináře: Školení pro garanty předmětových soutěží Active konference Praha Nové trendy ve vzdělávání Profesní rozvoj vedoucího pracovníka, NIDV Úřad práce Setkání výchovných poradců: Příprava na budoucí povolání 24.1., 4.4. Setkání pracovní skupiny metodiků EVVO 7.2. PPP Setkání výchovných poradců: Příprava na budoucí povolání 18.3.Vyd. Oxford: Konference učitelů anglického jazyka, Plzeň 7.3. Setkání pracovní skupiny metodiků EVVO Péče o žáky se SPUCH běžné ZŠ, NIDV 2.6. Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Využití stavebnice PASCO (souprava digitálních měřidel) ve výuce přírodovědných předmětů 28.5., Comenia Script, NIDV 4.6. Péče o žáky s poruchami komunikace v běžné ZŠ, NIDV Linux ve výuce Fy, KSO Sokolov Prázdninové jazykové pobyty(v rámci projektu ESF - Linie 2013): Mnichov (Německo) jazykový kurz německého jazyka D. Kubová,Vaníčková Malta jazykový kurz anglického jazyka G. Považanová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září 6.9. Návštěva městské knihovny 4.A 7.9. Nácvik evakuace školy, požárního poplachu spolupráce s HZS Karlovy Vary Čas proměn výchovně vzdělávací program pro dívky 6.A, 6.B - dívky 7.9. Svět tančí účast na folklórním festivalu v měst. divadle (4. 9. roč.) Laboratory 2014 výjezd do Liberce 2.st. výběr Školní družina Zábavné odpoledne pro děti nafukovací hrady Dopravní výchova na dopravním hřišti předpisy pro cyklisty 4.B Dopravní výchova na dopravním hřišti předpisy pro cyklisty 4.A Lehkoatletický čtyřboj 2. st. výběr Den bez aut akce v lanovém centru sv. Linhart 5.A Dravci vystoupení ornitologické stanice Zeyferus z Lednice u Kroměříže ukázky sokolnictví s živými dravci ZŠ Krušnohorská (1. 9. roč.) Mezinárodní den jazyků + adaptační výjezd Zábavný park v Plöhne u Klingenthalu (SRN) 6.A, 6.B Výuka v lese výjezd do lesního domu v Mehlmeisenu v Bavorsku (spolupráce s Lázeňskými lesy Karlovy Vary) 4.A, 3.A Říjen

9 2.10. Beseda s městskou policií Diskriminace 7.B Beseda s městskou policií 2.A, 2.B Dopravní výchova Přespolní běh okresní finále 5. m Logická olympiáda - školní kolo 1. st Návštěva knihovny 5.A Ekohry akce magistrátu města 3.B, 2.A, 2.B Beseda s městskou policií Dopravní výchova 1.A Beseda s městskou policií Dopravní výchova 1.B Logická olympiáda školní kolo 2. st Protidrogová prevence: R.John Memento (dramatizace románu) 8., 9. roč Přespolní běh 1. st. okrsk. kolo 4.m Škola 2013 veletrh středních škol pro šk. r. 13/14 9.A,9.B ŠD Představení Divadla z bedny Beseda s městskou policií Diskriminace 7.A Návštěva knihovny 3.A ŠD - Zdravá pětka celorepublikový vzdělávací program pro ZŠ,MŠ (zaměření na zdravý životní styl) Návštěva minizoo Kozodoj ve Staré Roli 2.A, 2.B Beseda v městské knihovně Legendy 7.B Beseda s městskou policií Ajaxův zápisník Mezilidské vztahy 3.A, 3.B Exkurze do krajské knihovny 6.A Listopad Přednáška a beseda: Moderní je nekouřit, agent. ACET, 8.A Přednáška a beseda: Moderní je nekouřit, agent. ACET, 8.B Logická olympiáda krajské kolo krajská knihovna Beseda v měst. knihovně: Legendy, 7.A Školní družina: Divadlo z bedny Testování Scio 9. roč Fotografování žáků 1. ročniku Přednáška a workshop ve vlastivědném muzeu: Pravěk 6.A Plavání 1 st. okres. kolo 5. místo Návštěva měst. knihovny, 3.B Plavání 1.st. okrskové kolo 2. místo Přednáška a workshop ve vlastivědném muzeu: Pravěk 6.B Návštěva měst. knihovny, 5.A Beseda v měst. knihovně: Balady, 8.B Krajská knihovna exkurze, 6.B Školní družina Beseda s myslivcem 1. třídy Dějepisná olympiáda školní kolo Městská knihovna Pasování na čtenáře 2. roč Přednáška a beseda v rámci primární prevence: Sex, Aids, vztahy, agent. ACET, 9.A Školní družina Beseda s myslivcem 2. třídy Galerie umění: Josef Lada interaktivně, 5.A Beseda s městskou policií: Loupež, 7.B Beseda v měst. knihovně: Balady 8.A Přednáška a beseda v rámci primární prevence: Sex, Aids, vztahy, agent. ACET, 9.B Galerie umění: Josef Lada interaktivně, 3.B Galerie umění: Josef Lada interaktivně, 3.A Beseda s městskou policií: Loupež, 7.A Divadélko pro školy Hradec Králové: Dobrodružství veverky Zrzečky, roč Divadélko pro školy Hradec Králové: Divadelní cestopis aneb Evropa od renesance po realismus, roč.

10 Tematická exkurze Francouzský institut promítání fr. pohádky, žáci Fj 6., 7. roč Olympiáda z českého jazyka školní kolo, výběr roč Exkurze: Úřad práce, 9.A Divadlo Kapsa: Trampoty čertíka Culínka, LS Thermal, malý sál, 1A,1. B Prosinec Představení Karlovarského hudebního divadla ekologická pohádka O Balynce, 1.A, 1.B Exkurze úřad práce 9.B Mikulášská nadílka 9. ročníku pro 1. stupeň Předvánoční návštěva v Plauen 2. st.výběr Galerie umění: J. Lada interaktivně 2.B Florbal ml. chlapci 2. st. okrskové kolo 2.m Poznávací zájezd do Drážďan Muzeum hygieny 4.A, 6.A Florbal st. chlapci okrskové kolo 5.m Beseda s měst. pol.: Dopravní výchova, 2.A, 2.B Měst. divadlo: Jazzové Vánoce, roč Florbal dívky 2.st., 3. m Návštěva knihovny 5.A Návštěva knihovny 2.B Konverzační soutěž v německém jazyce školní kolo Zahájení plaveckého výcviku, roč Krajská knihovna: Nebuď pirát referátů- 9.A, 9.B Měst. divadlo: Čertův švagr (pohádka), roč Exkurze do sklárny Moser 5.A Národní divadlo: Louskáček (balet), roč. výběr Návštěva KV stěny (lezecká) 6.B Návštěva knihovny 4.A Leden 7.1 Galerie umění Josef Lada interaktivně 1.A 8.1. Představení agentury Forrest Gump Koncertní folkové pásmo (celá škola) 8.1. Florbal mladší žáci, okrskové kolo 3.m Přednáška v krajské knihovně Dospívání očima klasiků 8.A Beseda s městskou policií Umíte svědčit? 7.A 14.1 Galerie umění Josef Lada interaktivně 1.B Beseda s městskou policií Umíte svědčit? 7.B Beseda s městskou policií Internetová a mobilní komunikace 3.A Beseda s městskou policií Internetová a mobilní komunikace 3.B Návštěva městské knihovny 5.A Matematická olympiáda okresní kolo 5. roč. 5.,8. místo, 9. roč. 4.,10.,11. m Zasedání školního parlamentu při MMKV Ukázková hodina francouzského jazyka 4., 5. roč Angličtina nás baví (1. st.) školní kolo Dějepisná olympiáda okresní kolo 2., 6. místo Návštěva městské knihovny 3.B Konverzační soutěž v Aj školní kolo Halový fotbal st. chlapci okrskové kolo

11 Únor 4.2. Chemická olympiáda školní kolo 4.2. Beseda v měst. knihovně 3.A 4.2 Beseda s městskou policií 4.A Lyžařský výcvikový kurz 5.A - Bublava 7.2. Olympiáda z Čj okresní kolo 3. a 5. místo 7.2. Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 6.A, 6.B 8.2. Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 7.A, 7.B 8.2. Konverzační soutěž v Nj okresní kolo kat.1a 2.,4.m., kat. 2A 2.,3.m Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 5.A, 5.B Seminář v Památníku Terezín 9.A, 9.B Konverzační soutěž v anglickém jazyce okresní kol kat. 1.A 5.,7.m karneval školní družina Beseda v měst. knihovně 4.A Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 9.A, 9.B Bear Educational Theatre anglické divadlo roč Agent. Faber: Vodnická pohádka, 1.-3.roč Agent. Faber: Slované 4. 9.roč. Březen 1.3. Chemická olympiáda okresní kolo 1.3. Zeměpisná olympiáda okresní kolo 4.3. Návštěva knihovny 2.B 4.3. Biologická olympiáda, kat. c školní kolo 5.3. Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 8.A, 8.B 7.3. Galerie umění Přistupte blíže, 5.B 8.3. Jednodenní lyžařský a turistický výjezd na Boží Dar zájemci (celá škola) Návštěva knihovny, 3.B Galerie umění Přistupte blíže, 5.A Zeměpisná olympiáda okresní kolo Konverzační soutěž v Nj krajské kolo Fyzikální olympiáda školní kolo Angličtina nás baví, 1. st. okresní kolo Návštěva knihovny 3.A Matematická olympiáda krajské kolo Matematický klokan, roč Konverzační soutěž v Aj krajské kolo Pořad agentury Perštejni: Přemyslovci na českém trůně, roč Vystoupení dětí ze školní družiny na městských velikonočních trzích Dějepisná olympiáda krajské kolo Fyzikální olympiáda okresní kolo Coca cola cup malá kopaná, chl. 2. st Návštěva knihovny 3.B 27.3.Šplh výběr 2. st Biologická olympiáda, kat. C okresní kolo Matematická olympiáda, roč., školní kolo Duben 4.4. Návštěva knihovny 1.A

12 5.4. Návštěva knihovny 1.B 5.4. Návštěva knihovny 2.B 8.4. Galerie umění Přistupte blíže 4.A 8.4. Sociometrické šetření 8.A Olympiáda v Čj krajské kolo 6.m Biologická olympiáda, kat C. okresní kolo Zeměpisná olympiáda krajské kolo kat.a 6.m Beseda s městskou policií Deset pravidel 7. A Vybíjená 1. st., okrskové kolo - ZŠ Dvory Cambridgeské zkoušky AJ, roč. výběr Chemická olympiáda krajské kolo 5. místo Beseda s městskou policií Deset pravidel, 7.B Matematická olympiáda Z8 okresní kolo 7. a 11. místo Matematická olympiáda Z7 okresní kolo 8. a 11. místo Planeta Země 3000: Madagaskar příběh pradávné Lemurie, roč., malý sál Thermal Beseda s městskou policií, 3.A Doprava a bezpečné prázdniny Fyzikální olympiáda krajské kolo 2. místo Galerie umění Přistupte blíže, 4.B Aj nás baví krajské kolo Intervence v 8.A, Mgr. Fialová (krajská preventistka soc. patol. jevů) Květen 6.5. Dopravní výchova DH ve Staré Roli, 4.A 9.5. Návštěva knihovny 5.A Biologická olympiáda kat. C, krajské kolo (8.m.) Fotografování tříd Pohár rozhlasu 2. st. st. žáci Pohár rozhlasu 2. st. ml. žáci Projekt ve spolupráci SPŠ Ostrov Den s technikou výběr ž. z 8. ročníku McDonald cup fotbal 1. st Návštěva knihovny 1.A Poznávací zájezd Paříž Pythagoriáda okresní kolo Intervence v rámci sociometrického šetření 8.A Beseda s městskou policií: Ajaxův zápisník, 3.A, 3.B Přírodopisný kemp výjezd Slavkovský les výběr 8., 9. roč Archimediáda okresní kolo 7. roč Matematika v přírodě projektový den 1.A, 1.B, 4.A, 4.B Červen 1.6. Zlaťáci celostátní kulinářská soutěž v přípravě studených pokrmů v rámci zdravé výživy celostátní kolo 2. m Matematika v přírodě 1. st., v rámci projektu Laboratory Atletický trojboj 1. st Představení v městském divadle: Kamarádi zkoušejí pohádky, 3.A, 3.B Představení v městském divadle: Havrane z kamene, 1. a 2. roč Turnaj ve florbale ml. žáci (se ZŠ Dvory) Návštěva knihovny 5.A Návštěva knihovny 3.A Návštěva knihovny 4.A

13 19.6. Projektový den: Poznáváme svět vědy roč., Lanové centrum 7.A, 7.B Návštěva knihovny 4.A Dopravní hřiště 4.B Návštěva knihovny - 3.B Výstava v karlovarském muzeu: Ještě jsme ve válce 9.B Sportovní den 2. st Branný den 1. st Návštěva knihovny 1.A Sportovní den 1. st Branný den 2. st OC Fontána výstava Stavebnice Merkur 5.A 8. Údaje o výsledcích kontroly 1) inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Bez kontroly. 2) Kontrola provedená zřizovatelem: Přezkoumání finančních a majetkových operací Pověření OVAK/VSK-04/2013 opis závěru kontrolního zjištění: 3) kontrola projektu ESF Realizace projektu - Laboratory Protokol č.j. 47/KN/13 opis závěru kontrolního zjištění:

14 4) kontrola projektu ESF Ověření souladu postupů příjemce dotace s pravidly OPVK Projekt Linie 2013 Kontrolní orgán: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Protokol č.j.: MSMT 29238/ opis závěru kontrolního zjištění:

15 9. Základní údaje o hospodaření školy viz Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2012 vypracoval Mgr. Jiří Burian, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě. V Karlových varech Mgr. Jaroslava Trautnerová zástupkyně ředitele školy Schváleno školskou radou. V Karlových Varech Tomáš Lhotka předseda školské rady

16 Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2012 N Á K L A D Y : Celkové provozní náklady jsou ve výši Kč ,40 z toho: provozní náklady Kč ,91 přímé vzdělávací náklady Kč ,00 náklady na Projekty Kč ,49 VHČ Kč ,00 Výdaje hlavní činností: Potraviny - Spotřeba je plně hrazena strávníky. Plnění k rozpočtu je na 90 % Materiál - Plnění k rozpočtu je na 50 %.. Plnění je nižší z úsporných důvodů, kdy se nakupoval jen nejnutnější materiál a vybírali se cenově nejvýhodnější dodavatelé. Ušetřené finanční prostředky byly použity na služby.(viz příloha Hlavní kniha). Energie - V porovnání s plánovanými náklady je čerpání energie na 77%.Zde se jedna pouze o placené zálohy, vyúčtování teprve dojde. Opravy a - Proběhly pouze nejnutnější opravy menšího rozsahu. Větší oprava klempířských údržba a pokrývačských prvků na budově školičky byly hrazeny z FI (viz příloha Obraty účtu FI OPRAVY). Ostatní služby Mzdy a - Sem patří veškeré náklady spojené s chodem školy jako např. (odvoz komunálního odpadu, revize, připojení k internetu, správa poč.sítě, malování, pojištění, bankovní poplatky. V porovnání s rozpočtem je plnění na 144 %.Sem byl částečně převeden příspěvek z materiálu.( Podrobný popis viz příloha Hlavní kniha). - Zde se promítají částečné mzdy a zákonné odvody za uklízečky a mimoškolní činnost zákon. odv. (zájmové kroužky). Viz příloha Hlavní kniha a mzdové výkazy. Odpisy - Měsíční účetní odpisy jsou ve výši cca 87 tis. Kč. K jsou odpisy v celkové výši ,00- Kč. Odpisy jsou kryté měsíčně 1/12( z plánu 300 tisíc Kč.) tj.k = 225 tis. Kč.) Z toho vyplývá.že odpisy nejsou kryté zřizovatelem ve výši ,00Kč.Organizace na konci roku provede snížení zúčtovaných odpisů a tak zamezí účetní jednotka záporného výsledku hospodaření. Toto opatření vyplývá z ustanovení 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. a smí se použít pouze na konci roku. Ostatní ná- Celkové ostatní náklady jsou ve výši ,49 klady Zde se promítají náklady: Projekt ŠABLONY = ,20 Kč dále Projekt LABORATORY = ,29 Kč ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY ze Státního rozpočtu: Náklady ( ONIV, mzdové prostředky, pojistné) jsou ve výši ,00 Kč a jsou plně pokryty výnosy.

17 CELKEM SR ( ZISK) , ,00 KZ = 0 ZÚČTOVÁNÍ FONDU: FOND ODMĚN PS + - KZ , , , , FKSP , , , ,20 Čerpání FKSP příspěvek na strtavné ,00 Kč., příspěvek na rekreace ,00 Kč., dar -život. výročí a odchod do důchodu ,00 Kč, setkání s důchodci ,00 Kč. vitamíny ,00 Kč. Příděl do FKSP 1 % z HM = ,00 Kč. Úhrada za rekreace ,00 Kč a částečná úhrada daru 1 279,00 Kč REZERVNÍ FOND , , , ,46 Čerpání fondu-organizace používá neodvedenou daň FÚ ze zisku 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Neodvedena daň za rok 2011 byla ve výši ,29 Kč a je průběžně čerpána. Dále bylo použito na nákup sloupků na venkovní volejbalové hříště Kč ,00 Kč. ( Příloha přehled obratů č. č ) RF-SPONZ. DARY , , ,15 Sponzorský dar byl použit na nákup učebnic (viz příloha Přehled obratů ú. č ) FOND INVESTIC , ,00Kč , ,81 Tvorba fondu -odpisy jsou ve výši ,00Kč. Zřizovatelem byl schválen nákup interaktivní tabule ve výši ,00 Kč., Opravy a údržba = ,60 (Viz příloha obraty účtů opravy) a nepokryté odpisy = ,00 Kč. V Ý N O S Y : Celkové výnosy k 31, jsou ve výši ,63 Kč a skládají se : z provozu školy (stravné, ŠD, kroužky, ostatní ,10 Kč DOPLŇK. ČINNOST ,00 Kč použití IF na opravy ,60 Kč nekryté odpisy ,00 Kč použití RF ,29 Kč použití FO ,00 Kč Příspěvek od MM ,00 Kč Projekt ŠABLONY + úroky ,71 Kč Projekt LABORATORY +úroky ,93 Kč

18 Projekt LINIE úroky Výnosy ze SR -mzdy... ukončen ,00 Kč Stravné Výnosy jsou ve výši ,00 Kč. a plně pokrývají spotřebu potravin. Školní družina Jedná se o zájmovou mimoškolní činnost pro žáky částečně hrazenou rodiči. V porovnání s rozpočtem je plnění na 145 %. Vyšší úhrada je ovlivněna větším počtem tříd od září 2012, VHČ - Pronájmy nebytových prostor ( střecha, tělocvičny) a školního bytu bylo vybráno ,00 Kč. V porovnání s plánem plnění je na 108 %. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: z toho: provoz školy projekt LABORATORY projekt ŠABLONY Doplňková činnost ,23 Kč ,08 Kč (úroky) 841,64 Kč (úroky) 1 139,51 Kč (úroky) ,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: FO RF ,00 Kč ,23 Kč V K. Varech 25. ledna 2013 Zpracovala: Dvořáková L. ekonomka školy Mgr. Jiří B u r i a n ředitel školy

školní rok: 2008-2009

školní rok: 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2008-2009 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

školní rok: 2011-2012

školní rok: 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2011-2012 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

školní rok: 2009-2010

školní rok: 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2009-2010 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Akce školy školní rok 2012/2013

Akce školy školní rok 2012/2013 1) Žáci se zapojili do těchto soutěží: Akce školy školní rok 2012/2013 27. ledna 2013 - Dívka roku, K3 Bohumín (Dívka publika žákyně 9. B), 8. února 2013 - Školní kolo v recitační soutěži, 25. února 2013

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: Základní škola Františkovy Lázně, Česká 1 Výroční zpráva Mgr. Jiřina Fajfrová 2009-2010 Obsah výroční zprávy: A. Základní údaje o škole str. 3-5 B. Vzdělávací program 6-7 C. Přehled pracovníků školy 8-9

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 :

Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Příloha č.2 k ročnímu plánu práce kalendář termíny školní rok 2015-2016 : Organizace školního roku: Období školního vyučování od úterý 1.9.2015 Slavnostní zahájení

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1. základní škola Cheb, Americká 36 Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Zpracoval:Mgr. Miroslav Janoušek Základní údaje o škole: Název: 1. základní škola Cheb, Americká 36 Sídlo: Americká 36, Cheb,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 16.09.2007 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012 Příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 plnila v roce 2012 úkoly, pro které byla zřízena na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více