školní rok:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok: 2012-2013"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) 1. Základní údaje o škole 1.1. škola Základní škola s rozšířeným vyučováním jazyků Identifikační číslo zařízení - dále jen IZO: adresa školy: Libušina 1032/ Karlovy Vary právní forma školy: příspěvková organizace IČO: údaje o vedení školy: Mgr. Jiří Burian, ředitel Mgr. Jaroslava Trautnerová, statutární zástupkyně ředitele Larisa Dvořáková, ekonomka školy adresa pro dálkový přístup: počet tříd: počet žáků: profilace: celkem 18, 10 tříd 1. stupeň ZŠ, 8 tříd 2. stupeň ZŠ k celkem 366 (208 žáků na 1. stupni, 158 žáků na 2. stupni) úplná základní škola zaměřená na výuku cizích jazyků 1.2. zřizovatel: Město Karlovy Vary obec, IČ: Moskevská 21/ Karlovy Vary 1.3. součásti školy: školní družina žáci, kapacita 120 dětí provozní doba 7:00 16:30 školní jídelna - kapacita 650 jídel provozní doba 11:30 14: složení školské rady: zákonní zástupci žáků: Tomáš Lhotka, předseda; Kateřina Caldrová zástupci zřizovatele: Jana Jandová; Marian Odlevák pedagogové školy: Jaroslava Trautnerová; Ladislav Hlavatý

2 1.5. spádovost školy: Zastupitelstvo Města Karlovy Vary se na svém zasedání dne usneslo vydat na základě ustanovení 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku. Školský obvod Základní školy jazyků Karlovy Vary tvoří ulice: Americká nemocnice Na Vyhlídce Balbínova Nad Vyhlídkou Bezručova nemocnice Nebozízek Divadelní Tržiště Nová Louka Tržiště Divadelní náměstí Tržiště Ondřejská Tržiště Fügnerova Palackého náměstí nemocnice Hálkův vrch Petřín Hornická Olšovky Pod Hájem Hůrky Husovo náměstí Pod Hvězdárnou Hůrky Hynaisova Pod Jelením skokem Tržiště Italská nemocnice Polní Olšovky Jarní Pražská Hůrky Josefa Lady Olšovky Raisova Julia Mařáka Olšovky Revoluční Olšovky K Letišti Olšovky Scheinerova K Lesu Hůrky Skalníkovy sady Tržiště Ke Golfu Olšovky Slovenská k přehadě Kolmá Stará louka Tržiště K Výhledu Hůrky stezka Jeana de Carro Lázeňská Tržiště Strahovská Olšovky Libušina Škroupova Luční vrch Tržiště Tržiště Tržiště Máchova nemocnice Tylova Mariánská Tržiště Tyršova Mariánskolázeňská Tržiště U Imperiálu Mlýnské nábřeží Tržiště U Rybníčka Hůrky Moravská U Tří křížů Motýlí Hůrky Vřídelní Tržiště Na Hůrkách Hůrky Vyšehradská Na Milíři Zámecký Vrch Tržiště Na Vrchu Hůrky Zítkova

3 2. Přehled oborů vzdělání Program: školní vzdělávací program C/01 Základní škola Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých třídách

4

5 3. Přehled pracovníků školy počty pracovníků: celkem 50 zaměstnanců 32 pedagogů, 27 kvalifikovaných (81%), 5 nekvalifikovaných(19%) 5 vychovatelek 9 nepedagogických pracovníků 4 pracovnice kuchyně počty hodin: celkem 512 odučených hodin týdně 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Gymnázium Obchodní akademie Střední odborná škola Střední odborné učiliště Střední průmyslová škola Střední škola Nepřijatá Celkem Osmileté gymnázium 11 žáků 9 žáků 10 žáků 3 žákyně 7 žáků 3 žáků 2 žákyně (nepodaly přihlášku, cizinky) 41 žáků z 9. tříd 5 žáků z 5. tříd

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

7

8 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení (sborovna): Seminář pro sborovnu: Buď učitel zvládá konflikty nebo konflikty začnou ovládat jeho akce NIDV (PaeDr. Z. Martínek) Školení SMART Response (hlasovací zařízení) 6.3. Konzultace s pracovnicí PPP Možné problémy dětí ve škole uč. 1. st. Semináře: Školení pro garanty předmětových soutěží Active konference Praha Nové trendy ve vzdělávání Profesní rozvoj vedoucího pracovníka, NIDV Úřad práce Setkání výchovných poradců: Příprava na budoucí povolání 24.1., 4.4. Setkání pracovní skupiny metodiků EVVO 7.2. PPP Setkání výchovných poradců: Příprava na budoucí povolání 18.3.Vyd. Oxford: Konference učitelů anglického jazyka, Plzeň 7.3. Setkání pracovní skupiny metodiků EVVO Péče o žáky se SPUCH běžné ZŠ, NIDV 2.6. Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání Využití stavebnice PASCO (souprava digitálních měřidel) ve výuce přírodovědných předmětů 28.5., Comenia Script, NIDV 4.6. Péče o žáky s poruchami komunikace v běžné ZŠ, NIDV Linux ve výuce Fy, KSO Sokolov Prázdninové jazykové pobyty(v rámci projektu ESF - Linie 2013): Mnichov (Německo) jazykový kurz německého jazyka D. Kubová,Vaníčková Malta jazykový kurz anglického jazyka G. Považanová 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Září 6.9. Návštěva městské knihovny 4.A 7.9. Nácvik evakuace školy, požárního poplachu spolupráce s HZS Karlovy Vary Čas proměn výchovně vzdělávací program pro dívky 6.A, 6.B - dívky 7.9. Svět tančí účast na folklórním festivalu v měst. divadle (4. 9. roč.) Laboratory 2014 výjezd do Liberce 2.st. výběr Školní družina Zábavné odpoledne pro děti nafukovací hrady Dopravní výchova na dopravním hřišti předpisy pro cyklisty 4.B Dopravní výchova na dopravním hřišti předpisy pro cyklisty 4.A Lehkoatletický čtyřboj 2. st. výběr Den bez aut akce v lanovém centru sv. Linhart 5.A Dravci vystoupení ornitologické stanice Zeyferus z Lednice u Kroměříže ukázky sokolnictví s živými dravci ZŠ Krušnohorská (1. 9. roč.) Mezinárodní den jazyků + adaptační výjezd Zábavný park v Plöhne u Klingenthalu (SRN) 6.A, 6.B Výuka v lese výjezd do lesního domu v Mehlmeisenu v Bavorsku (spolupráce s Lázeňskými lesy Karlovy Vary) 4.A, 3.A Říjen

9 2.10. Beseda s městskou policií Diskriminace 7.B Beseda s městskou policií 2.A, 2.B Dopravní výchova Přespolní běh okresní finále 5. m Logická olympiáda - školní kolo 1. st Návštěva knihovny 5.A Ekohry akce magistrátu města 3.B, 2.A, 2.B Beseda s městskou policií Dopravní výchova 1.A Beseda s městskou policií Dopravní výchova 1.B Logická olympiáda školní kolo 2. st Protidrogová prevence: R.John Memento (dramatizace románu) 8., 9. roč Přespolní běh 1. st. okrsk. kolo 4.m Škola 2013 veletrh středních škol pro šk. r. 13/14 9.A,9.B ŠD Představení Divadla z bedny Beseda s městskou policií Diskriminace 7.A Návštěva knihovny 3.A ŠD - Zdravá pětka celorepublikový vzdělávací program pro ZŠ,MŠ (zaměření na zdravý životní styl) Návštěva minizoo Kozodoj ve Staré Roli 2.A, 2.B Beseda v městské knihovně Legendy 7.B Beseda s městskou policií Ajaxův zápisník Mezilidské vztahy 3.A, 3.B Exkurze do krajské knihovny 6.A Listopad Přednáška a beseda: Moderní je nekouřit, agent. ACET, 8.A Přednáška a beseda: Moderní je nekouřit, agent. ACET, 8.B Logická olympiáda krajské kolo krajská knihovna Beseda v měst. knihovně: Legendy, 7.A Školní družina: Divadlo z bedny Testování Scio 9. roč Fotografování žáků 1. ročniku Přednáška a workshop ve vlastivědném muzeu: Pravěk 6.A Plavání 1 st. okres. kolo 5. místo Návštěva měst. knihovny, 3.B Plavání 1.st. okrskové kolo 2. místo Přednáška a workshop ve vlastivědném muzeu: Pravěk 6.B Návštěva měst. knihovny, 5.A Beseda v měst. knihovně: Balady, 8.B Krajská knihovna exkurze, 6.B Školní družina Beseda s myslivcem 1. třídy Dějepisná olympiáda školní kolo Městská knihovna Pasování na čtenáře 2. roč Přednáška a beseda v rámci primární prevence: Sex, Aids, vztahy, agent. ACET, 9.A Školní družina Beseda s myslivcem 2. třídy Galerie umění: Josef Lada interaktivně, 5.A Beseda s městskou policií: Loupež, 7.B Beseda v měst. knihovně: Balady 8.A Přednáška a beseda v rámci primární prevence: Sex, Aids, vztahy, agent. ACET, 9.B Galerie umění: Josef Lada interaktivně, 3.B Galerie umění: Josef Lada interaktivně, 3.A Beseda s městskou policií: Loupež, 7.A Divadélko pro školy Hradec Králové: Dobrodružství veverky Zrzečky, roč Divadélko pro školy Hradec Králové: Divadelní cestopis aneb Evropa od renesance po realismus, roč.

10 Tematická exkurze Francouzský institut promítání fr. pohádky, žáci Fj 6., 7. roč Olympiáda z českého jazyka školní kolo, výběr roč Exkurze: Úřad práce, 9.A Divadlo Kapsa: Trampoty čertíka Culínka, LS Thermal, malý sál, 1A,1. B Prosinec Představení Karlovarského hudebního divadla ekologická pohádka O Balynce, 1.A, 1.B Exkurze úřad práce 9.B Mikulášská nadílka 9. ročníku pro 1. stupeň Předvánoční návštěva v Plauen 2. st.výběr Galerie umění: J. Lada interaktivně 2.B Florbal ml. chlapci 2. st. okrskové kolo 2.m Poznávací zájezd do Drážďan Muzeum hygieny 4.A, 6.A Florbal st. chlapci okrskové kolo 5.m Beseda s měst. pol.: Dopravní výchova, 2.A, 2.B Měst. divadlo: Jazzové Vánoce, roč Florbal dívky 2.st., 3. m Návštěva knihovny 5.A Návštěva knihovny 2.B Konverzační soutěž v německém jazyce školní kolo Zahájení plaveckého výcviku, roč Krajská knihovna: Nebuď pirát referátů- 9.A, 9.B Měst. divadlo: Čertův švagr (pohádka), roč Exkurze do sklárny Moser 5.A Národní divadlo: Louskáček (balet), roč. výběr Návštěva KV stěny (lezecká) 6.B Návštěva knihovny 4.A Leden 7.1 Galerie umění Josef Lada interaktivně 1.A 8.1. Představení agentury Forrest Gump Koncertní folkové pásmo (celá škola) 8.1. Florbal mladší žáci, okrskové kolo 3.m Přednáška v krajské knihovně Dospívání očima klasiků 8.A Beseda s městskou policií Umíte svědčit? 7.A 14.1 Galerie umění Josef Lada interaktivně 1.B Beseda s městskou policií Umíte svědčit? 7.B Beseda s městskou policií Internetová a mobilní komunikace 3.A Beseda s městskou policií Internetová a mobilní komunikace 3.B Návštěva městské knihovny 5.A Matematická olympiáda okresní kolo 5. roč. 5.,8. místo, 9. roč. 4.,10.,11. m Zasedání školního parlamentu při MMKV Ukázková hodina francouzského jazyka 4., 5. roč Angličtina nás baví (1. st.) školní kolo Dějepisná olympiáda okresní kolo 2., 6. místo Návštěva městské knihovny 3.B Konverzační soutěž v Aj školní kolo Halový fotbal st. chlapci okrskové kolo

11 Únor 4.2. Chemická olympiáda školní kolo 4.2. Beseda v měst. knihovně 3.A 4.2 Beseda s městskou policií 4.A Lyžařský výcvikový kurz 5.A - Bublava 7.2. Olympiáda z Čj okresní kolo 3. a 5. místo 7.2. Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 6.A, 6.B 8.2. Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 7.A, 7.B 8.2. Konverzační soutěž v Nj okresní kolo kat.1a 2.,4.m., kat. 2A 2.,3.m Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 5.A, 5.B Seminář v Památníku Terezín 9.A, 9.B Konverzační soutěž v anglickém jazyce okresní kol kat. 1.A 5.,7.m karneval školní družina Beseda v měst. knihovně 4.A Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 9.A, 9.B Bear Educational Theatre anglické divadlo roč Agent. Faber: Vodnická pohádka, 1.-3.roč Agent. Faber: Slované 4. 9.roč. Březen 1.3. Chemická olympiáda okresní kolo 1.3. Zeměpisná olympiáda okresní kolo 4.3. Návštěva knihovny 2.B 4.3. Biologická olympiáda, kat. c školní kolo 5.3. Zdravá pětka beseda a workshop ke zdravému stravování 8.A, 8.B 7.3. Galerie umění Přistupte blíže, 5.B 8.3. Jednodenní lyžařský a turistický výjezd na Boží Dar zájemci (celá škola) Návštěva knihovny, 3.B Galerie umění Přistupte blíže, 5.A Zeměpisná olympiáda okresní kolo Konverzační soutěž v Nj krajské kolo Fyzikální olympiáda školní kolo Angličtina nás baví, 1. st. okresní kolo Návštěva knihovny 3.A Matematická olympiáda krajské kolo Matematický klokan, roč Konverzační soutěž v Aj krajské kolo Pořad agentury Perštejni: Přemyslovci na českém trůně, roč Vystoupení dětí ze školní družiny na městských velikonočních trzích Dějepisná olympiáda krajské kolo Fyzikální olympiáda okresní kolo Coca cola cup malá kopaná, chl. 2. st Návštěva knihovny 3.B 27.3.Šplh výběr 2. st Biologická olympiáda, kat. C okresní kolo Matematická olympiáda, roč., školní kolo Duben 4.4. Návštěva knihovny 1.A

12 5.4. Návštěva knihovny 1.B 5.4. Návštěva knihovny 2.B 8.4. Galerie umění Přistupte blíže 4.A 8.4. Sociometrické šetření 8.A Olympiáda v Čj krajské kolo 6.m Biologická olympiáda, kat C. okresní kolo Zeměpisná olympiáda krajské kolo kat.a 6.m Beseda s městskou policií Deset pravidel 7. A Vybíjená 1. st., okrskové kolo - ZŠ Dvory Cambridgeské zkoušky AJ, roč. výběr Chemická olympiáda krajské kolo 5. místo Beseda s městskou policií Deset pravidel, 7.B Matematická olympiáda Z8 okresní kolo 7. a 11. místo Matematická olympiáda Z7 okresní kolo 8. a 11. místo Planeta Země 3000: Madagaskar příběh pradávné Lemurie, roč., malý sál Thermal Beseda s městskou policií, 3.A Doprava a bezpečné prázdniny Fyzikální olympiáda krajské kolo 2. místo Galerie umění Přistupte blíže, 4.B Aj nás baví krajské kolo Intervence v 8.A, Mgr. Fialová (krajská preventistka soc. patol. jevů) Květen 6.5. Dopravní výchova DH ve Staré Roli, 4.A 9.5. Návštěva knihovny 5.A Biologická olympiáda kat. C, krajské kolo (8.m.) Fotografování tříd Pohár rozhlasu 2. st. st. žáci Pohár rozhlasu 2. st. ml. žáci Projekt ve spolupráci SPŠ Ostrov Den s technikou výběr ž. z 8. ročníku McDonald cup fotbal 1. st Návštěva knihovny 1.A Poznávací zájezd Paříž Pythagoriáda okresní kolo Intervence v rámci sociometrického šetření 8.A Beseda s městskou policií: Ajaxův zápisník, 3.A, 3.B Přírodopisný kemp výjezd Slavkovský les výběr 8., 9. roč Archimediáda okresní kolo 7. roč Matematika v přírodě projektový den 1.A, 1.B, 4.A, 4.B Červen 1.6. Zlaťáci celostátní kulinářská soutěž v přípravě studených pokrmů v rámci zdravé výživy celostátní kolo 2. m Matematika v přírodě 1. st., v rámci projektu Laboratory Atletický trojboj 1. st Představení v městském divadle: Kamarádi zkoušejí pohádky, 3.A, 3.B Představení v městském divadle: Havrane z kamene, 1. a 2. roč Turnaj ve florbale ml. žáci (se ZŠ Dvory) Návštěva knihovny 5.A Návštěva knihovny 3.A Návštěva knihovny 4.A

13 19.6. Projektový den: Poznáváme svět vědy roč., Lanové centrum 7.A, 7.B Návštěva knihovny 4.A Dopravní hřiště 4.B Návštěva knihovny - 3.B Výstava v karlovarském muzeu: Ještě jsme ve válce 9.B Sportovní den 2. st Branný den 1. st Návštěva knihovny 1.A Sportovní den 1. st Branný den 2. st OC Fontána výstava Stavebnice Merkur 5.A 8. Údaje o výsledcích kontroly 1) inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Bez kontroly. 2) Kontrola provedená zřizovatelem: Přezkoumání finančních a majetkových operací Pověření OVAK/VSK-04/2013 opis závěru kontrolního zjištění: 3) kontrola projektu ESF Realizace projektu - Laboratory Protokol č.j. 47/KN/13 opis závěru kontrolního zjištění:

14 4) kontrola projektu ESF Ověření souladu postupů příjemce dotace s pravidly OPVK Projekt Linie 2013 Kontrolní orgán: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Protokol č.j.: MSMT 29238/ opis závěru kontrolního zjištění:

15 9. Základní údaje o hospodaření školy viz Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2012 vypracoval Mgr. Jiří Burian, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě. V Karlových varech Mgr. Jaroslava Trautnerová zástupkyně ředitele školy Schváleno školskou radou. V Karlových Varech Tomáš Lhotka předseda školské rady

16 Příloha - Hodnocení výsledků hospodaření za rok 2012 N Á K L A D Y : Celkové provozní náklady jsou ve výši Kč ,40 z toho: provozní náklady Kč ,91 přímé vzdělávací náklady Kč ,00 náklady na Projekty Kč ,49 VHČ Kč ,00 Výdaje hlavní činností: Potraviny - Spotřeba je plně hrazena strávníky. Plnění k rozpočtu je na 90 % Materiál - Plnění k rozpočtu je na 50 %.. Plnění je nižší z úsporných důvodů, kdy se nakupoval jen nejnutnější materiál a vybírali se cenově nejvýhodnější dodavatelé. Ušetřené finanční prostředky byly použity na služby.(viz příloha Hlavní kniha). Energie - V porovnání s plánovanými náklady je čerpání energie na 77%.Zde se jedna pouze o placené zálohy, vyúčtování teprve dojde. Opravy a - Proběhly pouze nejnutnější opravy menšího rozsahu. Větší oprava klempířských údržba a pokrývačských prvků na budově školičky byly hrazeny z FI (viz příloha Obraty účtu FI OPRAVY). Ostatní služby Mzdy a - Sem patří veškeré náklady spojené s chodem školy jako např. (odvoz komunálního odpadu, revize, připojení k internetu, správa poč.sítě, malování, pojištění, bankovní poplatky. V porovnání s rozpočtem je plnění na 144 %.Sem byl částečně převeden příspěvek z materiálu.( Podrobný popis viz příloha Hlavní kniha). - Zde se promítají částečné mzdy a zákonné odvody za uklízečky a mimoškolní činnost zákon. odv. (zájmové kroužky). Viz příloha Hlavní kniha a mzdové výkazy. Odpisy - Měsíční účetní odpisy jsou ve výši cca 87 tis. Kč. K jsou odpisy v celkové výši ,00- Kč. Odpisy jsou kryté měsíčně 1/12( z plánu 300 tisíc Kč.) tj.k = 225 tis. Kč.) Z toho vyplývá.že odpisy nejsou kryté zřizovatelem ve výši ,00Kč.Organizace na konci roku provede snížení zúčtovaných odpisů a tak zamezí účetní jednotka záporného výsledku hospodaření. Toto opatření vyplývá z ustanovení 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb. a smí se použít pouze na konci roku. Ostatní ná- Celkové ostatní náklady jsou ve výši ,49 klady Zde se promítají náklady: Projekt ŠABLONY = ,20 Kč dále Projekt LABORATORY = ,29 Kč ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY ze Státního rozpočtu: Náklady ( ONIV, mzdové prostředky, pojistné) jsou ve výši ,00 Kč a jsou plně pokryty výnosy.

17 CELKEM SR ( ZISK) , ,00 KZ = 0 ZÚČTOVÁNÍ FONDU: FOND ODMĚN PS + - KZ , , , , FKSP , , , ,20 Čerpání FKSP příspěvek na strtavné ,00 Kč., příspěvek na rekreace ,00 Kč., dar -život. výročí a odchod do důchodu ,00 Kč, setkání s důchodci ,00 Kč. vitamíny ,00 Kč. Příděl do FKSP 1 % z HM = ,00 Kč. Úhrada za rekreace ,00 Kč a částečná úhrada daru 1 279,00 Kč REZERVNÍ FOND , , , ,46 Čerpání fondu-organizace používá neodvedenou daň FÚ ze zisku 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Neodvedena daň za rok 2011 byla ve výši ,29 Kč a je průběžně čerpána. Dále bylo použito na nákup sloupků na venkovní volejbalové hříště Kč ,00 Kč. ( Příloha přehled obratů č. č ) RF-SPONZ. DARY , , ,15 Sponzorský dar byl použit na nákup učebnic (viz příloha Přehled obratů ú. č ) FOND INVESTIC , ,00Kč , ,81 Tvorba fondu -odpisy jsou ve výši ,00Kč. Zřizovatelem byl schválen nákup interaktivní tabule ve výši ,00 Kč., Opravy a údržba = ,60 (Viz příloha obraty účtů opravy) a nepokryté odpisy = ,00 Kč. V Ý N O S Y : Celkové výnosy k 31, jsou ve výši ,63 Kč a skládají se : z provozu školy (stravné, ŠD, kroužky, ostatní ,10 Kč DOPLŇK. ČINNOST ,00 Kč použití IF na opravy ,60 Kč nekryté odpisy ,00 Kč použití RF ,29 Kč použití FO ,00 Kč Příspěvek od MM ,00 Kč Projekt ŠABLONY + úroky ,71 Kč Projekt LABORATORY +úroky ,93 Kč

18 Projekt LINIE úroky Výnosy ze SR -mzdy... ukončen ,00 Kč Stravné Výnosy jsou ve výši ,00 Kč. a plně pokrývají spotřebu potravin. Školní družina Jedná se o zájmovou mimoškolní činnost pro žáky částečně hrazenou rodiči. V porovnání s rozpočtem je plnění na 145 %. Vyšší úhrada je ovlivněna větším počtem tříd od září 2012, VHČ - Pronájmy nebytových prostor ( střecha, tělocvičny) a školního bytu bylo vybráno ,00 Kč. V porovnání s plánem plnění je na 108 %. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: z toho: provoz školy projekt LABORATORY projekt ŠABLONY Doplňková činnost ,23 Kč ,08 Kč (úroky) 841,64 Kč (úroky) 1 139,51 Kč (úroky) ,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku: FO RF ,00 Kč ,23 Kč V K. Varech 25. ledna 2013 Zpracovala: Dvořáková L. ekonomka školy Mgr. Jiří B u r i a n ředitel školy

školní rok: 2008-2009

školní rok: 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2008-2009 ( podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2013/2014 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole... 3 2 Přehled učebních plánů... 4

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010 V Říčanech, dne 3.8.2010 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany. www.zschlumcany.cz www.zschlumcany.cz 1 Identifikátor zařízení 600 070 425 Zřizovatel : Obec Chlumčany Družstevní 332 334 42 Chlumčany OBSAH : 1. charakteristika školy základní údaje 2. materiálně technické zajištění školy

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 srpen 2014 Obsah: 1 Základní

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce - 2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace Matiční 5/08 78 Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 0/0 Zpracovala: Mgr. Dagmar Hrabovská ředitelka Obsah str. I. Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 2 0 0 8 1 1.Charakteristika školy Základní škola, Meziměstí,okres Náchod,

Více

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace

17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5

Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení... 2. Přehled oborů vzdělávání... 4. Údaje o školní jídelně... 5 G Y M N Á Z I U M R O Ž N O V P O D R A D H O Š T Ě M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 1-2012 Obsah: Základní údaje o škole, charakteristika školského zařízení...

Více