Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení"

Transkript

1 Rehabilitační stacionář Výroční zpráva o činnosti zařízení 1

2 Obsah 1 Základní údaje o za ízení Nápl a cíl za ízení P ehled pracovník za ízení Údaje o vyu ití stacioná e Vý e kolného a stravného Zdravotní a o et ovatelská pé e První oddělení Druhé oddělení Bazální stimulace Pedagogická pé e Třída speciálního pedagoga Bc. Markéta Špačková Třída speciálního pedagoga Mgr. Alena Gajdošíková Logopedie Bc. Hana Horáková Třída Základní školy praktické a Základní školy speciální, Zlín Praxe studentů Fyzioterapie Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková Snoezelen Nad rámec hlavní pracovní innosti Přehled akcí Vzd lávání zam stnanc Finan ní náro nost za ízení Rozpočet zařízení mimo mzdy zaměstnanců na rok : Projekty, nadace, dary Záv r

3 1 Základní údaje o zařízení Rehabilitační stacionář Nivy je od na základě 14 odst. 2 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb. organizační složkou Statutárního města Zlín. V roce 2007 splnilo zařízení podmínky k registraci a bylo na základě zákona č. 160/1992 Sb. registrováno Krajským úřadem Zlínského kraje jako nestátní zdravotnické zařízení provozované právnickou osobou pod č.j. KUZL 63072/2007 SZD-Hd ze dne Náplň a cíl zařízení Rehabilitační stacionář poskytuje léčebnou, preventivní a výchovně vzdělávací péči dětem od 1 10 let s mentálním a tělesným postižením, dětem s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, dětem se smyslovým postižením, dětem s PAS, dětem sociálně či jiným způsobem znevýhodněným, dětem obtížně zařaditelným v běžném předškolním vzdělávání. Rehabilitační stacionář je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace. Zařízení poskytuje dětem komplexní rehabilitační péči, která zahrnuje péči zdravotnickou, speciálně pedagogickou a rehabilitační. Návaznost této péče je na základě vyjádření pracovníků odborných pracovišť rané péče, speciálně pedagogických center, odborných lékařů, zejména neurologa, psychologa, dětského psychiatra. Preferujeme individuální přístup vzhledem k speciálním potřebám jednotlivých dětí. Dbáme na dodržování zásad zdravé výživy a pitný režim. Jsme schopni přijmout dítě se všemi stupni mentální retardace a přidruženými smyslovými i tělesnými handicapy. Podmínkou je, že dítě musí být schopno pobývat v kolektivu. Nezvládneme přijmout dítě s psychiatrickou diagnózou, která převažuje nad mentálním handicapem. Úzce spolupracujeme s dětskou neuroložkou MUDr. Švehlákovou a jinými odborníky, se speciálně pedagogickými centry /SPC/, se střediskem rané péče EDUCO a Střediskem rané péče Olomouc. Humanitárním sdružením HANDICAP Zlín zajišťuje dopravu dětí do stacionáře a domů. 3

4 3 Přehled pracovníků zařízení Vedoucí: Romana Sagnerová (odborný zástupce pro obor všeobecná sestra) Registrované sestry: Mrázková Marcela zástupce vedoucí Konečná Helena Katrušáková Gabriela (rodičovská dovolená), zástup Jüngerová Petra Paseková Hana Smělíková Miroslava Míšková Kateřina (rodičovská dovolená), zástup Žáčková Světlana Fyzioterapeuti: Mgr. Strnadová Helena Mgr. Štěpánová Edita (rodičovská dovolená), zástup Mgr. Králíková Dagmar (0,6 úvazku, odborný zástupce pro obor fyzioterapie) Ošetřovatelky: Lukášová Jaroslava Jančová Libuše Pedagogové: Bc. Špačková Markéta, spec. pedagog ( 0,7 úvazku) Mgr. Gajdošíková Alena, spec. pedagog Mgr. Skříčková Lenka (rodičovská dovolená), zástup Bc. Horáková Hana Další zaměstnanci: Bernátek Václav, domovník Hřebačková Ivana, kuchařka Nováková Pavlína, kuchařka Čalová Alena, přímá obslužná péče Plišťáková Ivana, přímá obslužná péče Nádvorníková Jana, přímá obslužná péče Valášková Lola, pomocný vychovatel (0,5 úvazku), pradlena (0,5 úvazku) 4

5 Do penze odešla Kudělová Taťjana (pradlena). Nově nastoupila Valášková Lola. Jana Horsáková (fyzioterapeut) ukončila pracovní úvazek (0,2), ve stacionáři nadále provozuje soukromou ambulanci fyzioterapie. 4 Údaje o využití stacionáře V roce byla poskytnuta péče 37 dětem v RS a 55 dětem v ambulantní péči. Provoz stacionáře je týdenní nepřetržitý pondělí až pátek. Pobyt dítěte může mít několik variant. Rodiče mají možnost zvolit typ pobytu podle individuálních potřeb. Zařízení má 2 oddělení herny s ložnicemi, jídelničkou a sociálním zázemím, 2 speciální třídy mateřské školky, logopedii, 2 pracovny rehabilitace. Kapacita zařízení: 20 míst Průměrné využití: 82 % Počet dětí k : 26 Počet přijatých dětí: 8 Počet propuštěných dětí: 8 Počet ambulantních pacientů: 55 Počet dnů provozu bylo: Výše školného a stravného Usnesení č. 66/14R/2010. Výše paušálního poplatku pro děti mající trvalé bydliště ve Zlíně a místních částech typ pobytu po dnech výše paušálního poplatku 230 Kč/den násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 1760 Kč 5

6 nad 2,4 6 hodin denně 2750 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 1980 Kč nad 2,4 8 hodin denně 3300 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 týdenní 2980 Kč nad 2,4 týdenní 4300 Kč Děti mající trvalé bydliště ve Zlíně a městských částech po předložení dokladů o pobírání dávek SSP (sociální příplatek): násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 880 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 990 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 týdenní 1490 Kč Snížení celodenního paušálního měsíčního poplatku nebo poplatku za pobyt 6 hodin denně o 50% náleží pouze rodičům na základě předložených dokladů o pobírání dávky státní sociální podpory sociální příplatek a majícím trvalý pobyt ve statutárním městě Zlíně nebo v případě umístění druhého a každého dalšího dítěte v rodině. Výše paušálního poplatku u dětí mající trvalé bydliště mimo město Zlín typ pobytu po dnech výše paušálního poplatku 330 Kč/den 6

7 násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 6 hodin denně 3260 Kč nad 2,4 6 hodin denně 4250 Kč násobek životního minima typ pobytu výše paušálního poplatku do 2,4 8 hodin denně 3480 Kč nad 2,4 8 hodin denně 4800 Kč typ pobytu týdenní výše paušálního poplatku 5800 Kč Výše poplatku za stravu Výše poplatku za stravu je pro všechny děti stejná (zlínské i mimo zlínské). Věk dítěte snídaně přesnídávka+oběd svačina večeře celkem Do 3 let 11 Kč 26 Kč 9 Kč 16 Kč 62 Kč 3-6 let 11 Kč 27 Kč 9 Kč 18 Kč 65 Kč 6-10 let 12 Kč 32 Kč 9 Kč 20 Kč 73 Kč Výše poplatků za školné platnost od 10/ Na podzim byla výška poplatků přehodnocena a srovnána na stejnou úroveň, aniž by rozhodovalo trvalé bydliště dítěte. Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu rehabilitačním stacionáři násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,02 179, ,00 7

8 nad 2, ,03 299, ,00 Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu v Rehabilitačním stacionáři násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,12 270, ,00 nad 2, ,13 390, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného na 6 hodin denně násobek život. minima Cena bez DPH DPH 10 % Cena celkem včetně DPH do 2, ,02 159, ,00 nad 2, ,02 249, ,00 Paušální poplatek za umístění dítěte na 5 dnů v měsíci Rehabilitační stacionář dítě/den 230,- Kč Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení) Rehabilitační stacionář dítě/den 255,- Kč Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory. Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi. Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku. 6 Zdravotní a ošetřovatelská péče 6.1 První oddělení V roce navštěvovalo 1 oddělení průběžně 16 dětí, z toho 13 dětí ležících, ve věku od 21 měsíců do 9 let. Většina dětí je se závažnými diagnozami, převážně DMO všch forem, těžkou poruchou zraku, děti nevidomé, s Edwardsovým syndromem, Patauovým sy. Dále děti s epilepsií, autismem, PMR, Downovým syndromem. Propuštěny byly 3 děti a 4 děti byly nově přijaty. U těžce postižené 8leté dívenky došlo ke konci roku ke zhoršení zdr. stavu, byla hospitalizována v Brně na jednotce JIP. V prosinci se nám vrátila s tracheostomií a PEG. Zdravotní stav dívky vyžaduje zvýšenou péči, je nutné častým odsáváním zajišťovat průchodnost dýchacích cest. Při manipulaci s dívkou je potřeba dodržovat sterilní zásady a dbát na zvýšenou hygienu. 8

9 Nově přijatými dětmi jsou 4letá dívka s DMO těžkou spastickou kvadruparézou. S obtížemi přijímá tekutiny a stravu. Další je 4letá holčička s dg. retinopatie nedonošených, je nevidomá. Umístěn byl také 4letý chlapec s dg. DMO formou triparetickou, je ležící, ale dokáže se sám otáčet a plazit. Další nové dítě je 5letý chlapec se závažnou dg. progresívní myoklonická epilepsie. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršuje po stránce motorické i mentální a prognóza je velmi závažná. U dětí využíváme prvků bazální stimulace, techniky dětských masáží, šetrného krmení. K dispozici máme kvalitní pomůcky pro polohování a pomůcky pro zajištění správného sedu, masážní oleje, zvukové hračky, závěsnou textilní houpačku, vibrační pomůcky, míčkový bazén. Velkou část pomůcek vyrábíme svépomocí. Pro nácvik správného příjímání potravy slouží speciální kelímky na pití, různé dětské lžičky, špachtličky ke krmení a jiné. Všechny děti vedeme k maximální samostatnosti a soběstačnosti, samozřejmě dle jejich možností. 6.2 Druhé oddělení V roce 2010 navštěvovalo druhé oddělení průběžně 13dětí ve věku 1,5-10 let. Z toho byly nově přijaty 3 děti a 3 byly propuštěny. Byly to děti s kombinovanými vadami různého stupně DMO, s PMR, s poruchou autistického spektra, s narušenou komunikační schopností, s postižením zraku, se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou /ADHD/, se spinální svalovou atrofií, metabolickou poruchou, poruchou příjmu potravy řešeno PEG, ale i zdravé děti. Z toho nově přijaty byly 3 děti a 3 přešly z prvního oddělení. Dětem je poskytovaná péče ošetřovatelská, fyzioterapeutická, individuální výchovně vzdělávací program ve třídách speciálních pedagogů a logopeda. Žáci si plní školní docházku v detašované třídě ZŠP a ZŠS, Zlín. Rozvíjíme individuální a psychomotorický potenciál dítěte, pomáháme při osvojování hygienických návyků a vedeme je k samostatnosti a soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Během roku je dětem k dispozici canisterapie a hipoterapie, ergoterapeutické aktivity / práce s keramickou hlínou, malba temperovými a prstovými barvami, modelování, práce s přírodními materiály/, hudební a pohybové chvilky, cvičení na rehabilitačních balonech, využití míčkového bazénu, spontánní i organizované herní činnosti v prostorách herny nebo na zahradě, vycházky po okolí. Pravidelnou náplní každodenní práce s dětmi je tělesná, rozumová, pracovní, hudební a výtvarná výchova. Celoročně využíváme koupání v perličkové vaně a v letních měsících ve venkovním bazénu. 2x jsme navštívili kavárničku Slunečnici, kde se pracovně začleňují lidé se zdravotním postižením. 2x jsme navštívili Muzeum Jihovýchodní Moravy na Zámku ve Zlíně. Děti na odpoledním pobytu se zapojují do akcí občanského sdružení Šance pro 9

10 život, jehož náplní jsou společná setkání rodičů a přátel. Vždy je připraven program. O činnosti sdružení je více uvedeno v kapitole 9. Letos jsme nově začali poskytovat dětem a rodinným příslušníkům magneticou terapii. Pracovnice poskytující ošetřovatelkou péči byla nově proškolena metodou Portage. S celým pracovním týmem se několikrát za rok setkáváme na supervizi, kde si předáváme informace o jednotlivých dětech a řešíme, jak dále a lépe s nimi pracovat. V měsíci říjnu byl Den otevřených dveří. 6.3 Bazální stimulace Rehabilitační stacionář pracuje v konceptu bazální stimulace. Bazální stimulace je pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti dítěte. Ošetřovatelská a pedagogická péče je strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) dítěte. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) dítěte a integrace jeho rodičů do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. 10

11 7 Pedagogická péče 7.1 Třída speciálního pedagoga Bc. Markéta Špačková V roce navštěvovalo třídu předškolního vzdělávání 10 dětí ve věku 1 7 let. V září 6letý chlapec odešel do detašované třídy ZŠP a ZŠS. V květnu nastoupil tříletý chlapec s opožděným PMV, v září se jej nepodařilo umístit do běžných MŠ, dochází nyní denně. Dvě děti nastoupily školní docházku formou jiný způsob vzdělávání, kterou plní ve třídě speciálního pedagogem ve stacionáři. S dětmi se pracovalo dle vypracovaných individuálních výchovně vzdělávacích plánů sestavovaných dle typu a stupně postižení a v závěru školního roku se hodnotila dosažená úroveň schopností a dovedností, během roku se vypracovávaly aktuální zprávy pro odborná pracoviště. Na žádost specializovaných pracovišť (zdravotnická a školská) byly vypracovány zprávy o průběhu vzdělávání jednotlivých dětí. Pro všeobecný rozvoj jedince (jemná i hrubá motorika, grafomotorika, mentální funkce, řeč, smysly) se využívalo mimo klasických edukačních postupů a metod i program Portage. Supervize Portage se konaly 4 x během roku v Educu Zlín. Při výuce se 11

12 vhodně využívalo práce s počítačovými programy Brepta, Méďa. Při práci ve třídě děti využívaly pískovničku v nácviku grafomotorických dovedností a procvičovaly jemnou motoriku. Pravidelně 1x týdně zařazujeme relaxační baby masáže s využitím léčebných a uvolňujících účinků vonných olejů firmy Hadek. Pravidelně u dětí se zrakovým postižením provádíme zrakovou stimulaci pomocí baterky, light boxu, vibrační světelné hračky, kontrastních hmatových desek, hračky - magické koule, světelné vlasy. Práce ve třídě byla úzce propojena s ostatními specialisty a pracovníky v zařízení, a také mimo něj. 7.2 Třída speciálního pedagoga Mgr. Alena Gajdošíková Třídu mateřské školy navštívilo 11 dětí. V květnu odešel do Domova pro osoby se zdravotním postižením devítiletý chlapec s dg. PMR s centrální hypotonií. V srpnu byl integrován šestiletý chlapec s diagnózou PAS do běžné MŠ a čtyřletý chlapec s opožděným PMV odešel do přípravného stupně ZŠS na Lazech. Sedmiletá dívka s dg. DMO spastická diparéza, zrakovým postižením a epilepsií nastoupila povinnou šk. docházku v detašované třídě ZŠP a ZŠS ve stacionáři. V průběhu roku nastoupilo 5 dětí 4letá dívka s PAS, 3letá nevidomá dívka, 4letá dívka s opožděným PMV, 3letý chlapec s DMO triparetické formy a 4letý chlapec s progresivní myoklonickou epilepsií Každé dítě má vypracovaný individuálně vzdělávací plán. Práce s dětmi ve třídě probíhá převážně individuálně. Spolupracujeme se specialisty. Fyzioterapeutky proškolí každého zaměstnance postupem správné manipulace s dětmi, upravují polohy dětí při práci ve třídě, krmení a ale i při běžné manipulaci. Snažíme se udržet a rozvíjet všechny smysly (zrak, sluch, hmat, chuť, čich). Děti jsou převážně s kombinovaným postižením. Dbáme na dodržování zrakové hygieny, správného osvětlení a nasvěcování, prostorové orientace, zrakovou stimulaci a samostatný pohyb dítěte v prostorách stacionáře. Výuku měníme a přizpůsobujeme danému stavu a nutností se zaměřit na rozvíjenou oblast. Využíváme prvky relaxace, bazální stimulace, dotekové terapie, reflexní terapie. Do třídy chodí 1-3x týdně canisterapeutický tým. Tuto terapii využíváme pro menší děti nebo pro děti s hlubokým postižením. Jedná se hlavně o polohování dětí. 12

13 7.3 Logopedie Bc. Hana Horáková Logopedická péče byla v roce poskytována průměrně 20ti. dětem. V průběhu roku se počet dětí měnil, a to kvůli jejich odchodům do jiných zařízení či nástupům k povinné školní docházce. Příchod nových dětí znamenal vytvoření optimálního rozvrhu péče společně s fyzioterapeuty a speciálními pedagogy. Diagnózy dětí byly převážně kombinovaná postižení se symptomatickou poruchou řeči (DMO, zrakové vady, mentální retardace, autismus), vývojovou dysfázií, dyslalií, opožděným vývojem. Ke každému dítěti je přistupováno individuálně. Zařazují se taková cvičení, která děti motivují k aktivnímu vyjadřování pomocí prvků alternativní či augmentativní komunikace (využíváme obrázkový komunikační systém VOKS, Znak do řeči, Piktogramy, speciální PC programy). Snažíme se rozšiřovat aktivní i pasivní slovní zásobu s využitím obrázkového materiálu, zvukomalebných slov, pracovních listů a manipulací s konkrétními předměty. Činnost ve třídě má určitý režim. Začínáme rozvojem motoriky úst a jazyka, uvolňovacími cviky, zařazujeme dechová a fonační cvičení, vyvozujeme jednotlivé hlásky. Jednotlivé hlásky a slova si děti neustálým opakováním fixují a osvojují do svého řečového projevu. Podílíme se na rozvoji hrubé i jemné motoriky, pozornosti, vnímání, paměti, myšlení. Pro děti s kombinovaným postižením je nutné zařazovat cvičení posilování smyslového vnímání. Cvičíme sluchovou diferenciaci, rozvíjíme fonematický sluch. U dětí jsou oblíbená rytmická cvičení či říkadla s doprovodným pohybem. Využíváním prvků šetrného krmení dbáme o zkvalitnění příjmu potravy u jednotlivých dětí. Rodiče by měli být v rozvoji svého dítěte co nejvíce aktivní. Mají možnost konzultací se speciálním pedagogem, či nahlédnutí do deníčků dítěte. U některých dětí se osvědčilo zavedení komunikačních deníčků s obrázky oblíbených činností, předmětů, fotografiemi 13

14 pracovníků stacionáře, dětí a rodinných příslušníků. Další mají deníčky zavedeny pro získání slovní zásoby pomocí znaků do řeči. Spolupracujeme s jinými specializovanými zařízeními ZŠP a ZŠS, Zlín, SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí detašované pracoviště Zlín, SPC pro zrakově postižené Zlín. Účastníme se odborných přednášek. 7.4 Třída Základní školy praktické a Základní školy speciální, Zlín Detašovanou třídu ZŠP a ZŠS navštěvovalo ve školním roce 2010/ 5 žáků. Od září (školní rok /2012) je to opět 5 žáků. Z toho nově byly zařazeny 2 děti a do kmenové školy na Jižních svazích odešli dva žáci. Ve třídě pracuje speciální pedagog a asistent pedagoga. Výhodou detašovaného pracoviště je zahájení školní docházky prvňáčků ve známém prostředí stacionáře a možnosti využívat všechny služby. 14

15 7.5 Praxe studentů Poskytujeme možnost odborné praxe studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol zdravotnického a pedagogického směru. Praxe je uskutečňována na základě dohody s MMZ. Se školami máme velmi dobrou spolupráci. Zpětnou vazbou jsme si ověřili, že studenti jsou s praxí u nás velmi spokojení, rádi se k nám vrací i ve svém osobním volnu. 8 Fyzioterapie Mgr. Helena Strnadová, Mgr. Dagmar Králíková Na plný úvazek pracovala v RS jedna fyzioterapeutka Mgr. Helena Strnadová, na zkrácený úvazek 6 hodin denně pracovala Mgr. Dagmar Králíková. Funkci odborného garanta plnila v RS paní Jana Horsáková s úvazkem 2 hodiny denně. Paní Horsáková, jako OSVČ, zde zajišťovala také ambulantní provoz zacílený na dětské neurologické pacienty. Během celého roku byla fyzioterapie realizována u 19 dětí RS. Fyzioterapie byla v RS ukončena u 2 dětí, které vzhledem k věku přešly do jiných zařízení. Nově příchozích dětí s indikovanou fyzioterapií bylo 4. Ambulantním provozem prošlo celkem 55 dětí, z toho bylo 23 dětí zcela nově evidovaných. Terapie dětí probíhala ve stacionáři denně. Doba terapie a výběr fyzioterapeutických metod je uzpůsoben individuální diagnóze daného dítěte, jeho okamžitému emočnímu ladění, pozornosti a schopnosti se koncentrovat na práci. Do rehabilitačního programu dětí v RS byla v minulém roce zařazována také hydroterapie masážní vanou, plavání v solném bazénu v baby klubu Nekky, hry a terapie na velké venkovní trampolíně, hipoterapie. Hipoterapie se realizovala zejména v jarních měsících, kdy byla indikována u 16 dětí z RS a u 4 dětí ambulantních. 15

16 9 Snoezelen Během prázdnin jsme začali budovat multisenzorickou místnost snoezelen. Na tento projekt jsme získali na rekonstrukci prostor Kč od nadace ČEZ a Kč od nadace Děti kultura sport na nákup vodního lůžka a světelných pomůcek. Principem snoezelenu je vytvoření bezpečného, stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Pobyt v prostorách snoezelenu efektivně působí na zdraví dítěte, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, nabízí podněty a nové zkušenosti. 10 Nad rámec hlavní pracovní činnosti Při stacionáři pracuje občanské sdružení Šance pro život. Je to další forma spolupráce s rodiči i širší veřejností. Bylo založeno v roce 2000 s cílem nabídnout další netradiční možnosti rehabilitace dětem s diagnózou dětské mozkové obrny a dalším kombinovaným postižením. Umožňuje a podporuje volnočasové aktivity dětí, zapojuje je mezi své vrstevníky a podporuje je při integraci do škol. Setkávání jsou příležitostí pro rodiče ke vzájemnému sdílení zkušeností a zážitků. Občanské sdružení ze svých prostředků hradí canisterapii, hipoterapii, plavání dětí v bazénu se slanou vodou a materiálně zajišťuje tvořivé dílny, které probíhají v odpoledních hodinách. V loňském roce jsme uspořádali celkem 13 akcí pro děti i jejich rodinné příslušníky. Pravidelně se opakují adventní šance s vázáním věnců, keramické šance, mikulášské besídky, karneval a dětský den na konci školního roku. Finanční podporu občanskému sdružení poskytuje Sociální fond statutárního města Zlín. Garantem celého projektu je MUDr. Anna Švehláková dětský neurolog Přehled akcí Keramická středa hodin 16

17 vykrajování zápichů modelování dle vlastní fantazie svícínky, mističky zvířátka dle vlastních přání Lednové plavání sobota , Masopustní úterý hodin přehlídka masek vlastní výroby zábavné hry tancování a zpívání s kytarou vyhlášení nejlepší masky dubnové plavání sobota 9. 4., Velikonoční hodin velikonoční výzdoba barvení a zdobení vajíček pečení Jidášků Květnová středa od hodin výrobky z fimo hmoty a cernitu originální lžičky a knoflíčky drobné ozdoby a přívěšky Zahradní slavnost ve stylu domorodá Afrika středa od rána do odpoledne letní radovánky táborák a špekáčky zpívání s kytarou loutkové divadlo (divadlo Kočenka) africké bubnování Zářijová - canisterapie středa hodin ukázka canisterapie přednáška asistenční psi Říjnové plavání sobota , hodin Dýňování středa hodin vyřezávání strašidel z dýní originální dýňové svícny podzimní dekorace Listopadové plavání sobota , hodin Adventní středa hodin vázání adventních věnců zdobení a předvánoční dekorace 17

18 vykrajování a ochutnávka perníčků s douškem punče Mikulášská úterý hodin návštěva Mikuláše nadělování zpívání koled 11 Vzdělávání zaměstnanců V průběhu roku se zaměstnanci stacionáře vzdělávají v akreditovaných programech. Certifikát programu Portage nově získaly 2 pracovnice. Fyzioterapeutky se zúčastnily semináře Senzorická integrace. Proběhla celkem tři společná terapeutická setkání s psycholožkou, tato setkání byla zaměřena na vztahy na pracovišti a prevenci syndromu vyhoření. Pečující personál se proškolil v technice šetrného krmení, vycházejícího z Bobath konceptu. Další přednášky proběhly na témata Handling dítěte s neurologickým onemocněním, Aquahealing, Epam terapie, Prevence násilí na pracovišti. Čtyři zaměstnanci získali osvědčení Místního provozního bezpečnostního předpisu pro provoz a údržbu vozidel. Čtyři zaměstnanci navštívili veletrh Medical fair Brno / Rehaprotext, zaměřený na zdravotní, rehabilitační a sociální péči. Na stáž do Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě jelo 9 zaměstnanců, důvodem cesty bylo načerpání nových zkušeností, pracovních postupů a technik důležitých pro zkvalitnění naší práce. Dále navázání kontaktu s odborníky v Bobath konceptu. Pravidelně organizuje odborné semináře, na kterých zdravotníci mohou získat kreditní body. V roce jsme jich zorganizovali 5, zúčastnily se jich i pracovnice ostatních organizačních složek, rodiče i veřejnost. Akce mají vždy souhlasné stanovisko v rámci kreditního systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 423/2004 Sb. Semináře zajišťovala p. Alena Gajdošíková. Další vzdělávání hrazené zaměstnavatelem Název akce datum účast Společné vzdělávání nemusí být chaos (inkluzivní vzdělávání) Markéta Špačková Alena Gajdošíková Senzorická integrace Helena Strnadová Dagmar Králíková Aplikace dětské kyčelní ortézy Helena Strnadová Supervize s klinickou psycholožkou Terezií Štokrovou , , Kolektiv zaměstnanců (pomáhající profese) 18

19 Inkluzivní vzdělávání Markéta Špačková Alena Gajdošíková Respektovat a být respektován 5., 12., 19., a Helena Konečná Hygiena potravin Ivana Hřebačková Alena Čalová Prevence násilí na pracovišti v oblasti zdravotnictví a soc. péče , 3., 18. a Kolektiv všech zaměstnanců Portage Jaroslava Lukášová Světlana Žáčková Informační gramotnost v podmínkách egon Horáková Hana 12 Finanční náročnost zařízení 12.1 Rozpočet zařízení mimo mzdy zaměstnanců na rok : ,- Kč z toho náklady na energie, voda ,- Kč opravy ,- Kč služby + revize ,- Kč nákup materiálu ,- Kč dlouhodobý majetek ,- Kč příjem: stravné, příspěvek rodičů na provoz sponzorské dary ,- Kč ,- Kč 19

20 12.2 Projekty, nadace, dary Během roku jsme oslovovali nadační fondy a firmy a žádali jsme je o finanční podporu našich projektů. Získali jsme tak pro rehabilitační stacionář finanční a materiální dary v hodnotě Kč. Dárce Částka Účel Období IT-HELP. Cz, s.r.o. Zlín DPH Poměrná část Březen B-Projekting, spol. s r.o. Zlín Kč + DPH TOPS s.r.o. Zlín Kč + DPH Versta s.r.o. Zlín Barum Continental s.r.o. Otrokovice Nadace ČEZ, Praha Josef Pospíšil Výrobna lahůdek a uzenin s.r.o. Holešov Wastex velkoobchod potravin Holešov HERUS s.r.o. Zlín LESO-Výtahy s.r.o. Zlín Plynárna PB s.r.o. Zlín Kč + DPH LETTINO Poměrná část LETTINO Poměrná část LETTINO Poměrná část LETTINO Kč Pořízení Vojtova rehabilitačního stolu Březen Březen Březen Červen Kč Rekonstrukce prostor pro realizaci snoezelenu Červen 200 Kč Občerstvení ( Den dětí) Červen 611 Kč Ovoce a cukrovinky pro děti (Mikuláš, Den dětí) Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část červen, prosinec 20

21 HELÍSEK stavební s.r.o. COMPEX, spol. s r.o. Zlín ART INTERIER s.r.o. Zlín SPOLKATR, spol. s r.o. Zlín ARTEX JM s.r.o. Zlín GOLDEN APPLE CINEMA, a.s. Zlín SLOMAK spol. s r.o. Zlín ALSPO Zlín s.r.o. ATOTA s.r.o. Zlín AUTOCAR TICHÝ, Vlachova Lhota Klimacar, s.r.o. Otrokovice DKR-instal s.r.o. Zlín AUTOSKLO DARO, s.r.o. Zlín FLEXOPRINT, spol. s r.o. Zlín ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část ESSEMPO Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část VIERA Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část 21

22 EMOC s.r.o. Zlín DANKR s.r.o. Zlín ELMO solid, spol. s r.o. Zlín Nadace Charty 77 Praha Odbor školství Statutárního města Zlína Nadace děti kultura - sport MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Poměrná část MEDICO Kč Nadační příspěvek na pořízení Vojtova rehabilitačního stolu cukrovinky Prosinec Kč Podpora projektu Snoezelen Listopad 13 Závěr Děkujeme touto cestou statutárnímu městu Zlín za podporu, kterou stacionáři věnuje a Odboru školství MMZ za skvělou celoroční spolupráci. Rehabilitační stacionář Žlebová Zlí 22

23 Zpracovala: R. Sagnerová a kolektiv Zlín

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení

Rehabilitační stacionář. Výroční zpráva o činnosti zařízení Rehabilitační stacionář Výroční zpráva o činnosti zařízení 2013 1 Motto: Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.'' 1 Základní údaje

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

SPC při ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPC LITVÍNOV VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Speciálně pedagogické centrum (SPC) Litvínov je školským poradenským zařízením, jehož činnost je vymezena Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení PSI PRO ŽIVOT za rok 2009 Základní údaje: Název: PSI PRO ŽIVOT Právní forma: občanské sdružení Dat.vzniku: 1.10.2002 Dat. registrace: 2.12.2002 Sídlo: Pod

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

Roční plán pro školní rok 2012-2013

Roční plán pro školní rok 2012-2013 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2012-2013 Obsah: stránka Informace o škole.. 2 Organizace provozu školy. 2 1. Organizace školního roku

Více

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Dětské jesle o.p.s., Jaromíra Vejvody 1400, Praha 5 Zbraslav, 156 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. Základní údaje o společnosti Název společnosti: Dětské jesle o. p. s. Zřizovatel: Městská část Zbraslav (prostory jsou majetkem MČ Zbraslav) Sídlo: Jaromíra Vejvody 1400,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Pomáháme učitelům odborně růst

Pomáháme učitelům odborně růst Střední zdravotnická škola Kroměříž Sborník ke konferenci Pomáháme učitelům odborně růst Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách. CZ.1.07/1.3.00/19.0020 Obsah

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž

Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž, 573 338 534,774 342 237, msazskm@msazskm.cz, www.msazskm.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 Obsah I.ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA MIKASA o. s. volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením 2011 Obsah Úvod... 3 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 4 Poslání a cíle... 4 Cílová skupina... 5

Více

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň

Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň Charkovské městské středisko rané, obecné sociálně-pedagogické a pracovní rehabilitace postižených dětí a osob postižených od dětství Promiň City center of rehabilitation Promin Historie vytvoření: Rok

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10.

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov ROČNÍ PLÁN pro školní rok 2007-2008 V Tlumačově 10. 10. 2007 Zpracoval: Bc. Ludmila Stodůlková, ředitelka 1. Informace o škole Název

Více

Snoezelen lze spojit také s canisterapií

Snoezelen lze spojit také s canisterapií Snoezelen lze spojit také s canisterapií Rozhovor vznikl dne 18. září 2013 v Domově sociálních služeb v Giraltovcích, který poskytuje služby klientům s mentálním, tělesným, smyslovým, kombinovaným postižením

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo...4 Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání a cíle...7

Více

Představují ÚSPĚŠNOST INTEGRACE DĚTÍ A ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A VÍCE VADAMI m

Představují ÚSPĚŠNOST INTEGRACE DĚTÍ A ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A VÍCE VADAMI m Představují ÚSPĚŠNOST INTEGRACE DĚTÍ A ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM A VÍCE VADAMI m v běžných školách po absolvování komplexní rehabilitační péče v Dětském centru ARPIDA v Českých Budějovicích Jiří Jankovský

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení pro přátele, rodiče a děti s poruchou autistického spektra, Plzeň, Západočeský kraj Irena Vítovcová, předsedkyně sdružení, mobil: +420 777 700 666 Mgr. Hana

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více