Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými obtížemi poskytujeme individuální logopedickou péči podle předem stanoveného plánu a harmonogramu. Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností (stránku obsahovou, formální i pragmatickou), na rozvoj sluchového vnímání, myšlení a jemné motoriky. Využíváme i formy alternativní komunikace. U žáků s těžkým postižením rozvíjíme předverbální aktivity. Všeobecně podporujeme řeč tak, aby docházelo k rozšiřování komunikačních kompetencí žáka v situacích všedního dne. K rozvoji komunikačních dovedností využíváme i výpočetní techniku a různé speciální pomůcky. Logopedická péče probíhá ve spolupráci s rodinou žáka.

2 Arteterapie V arteterapii klademe důraz na rozvoj individuální tvořivosti. Důležitá je především stimulace tvůrčí atmosféry uvnitř celé skupiny žáků. Proces tvorby je vždy důležitější než její výsledek. Posilujeme psychické uvolnění, spontánní vyjádření a radost z tvorby něčeho nového. Výtvarné práce nerozlišujeme na dobré či špatné. Všechny jsou záznamem individuálního prožitku žáka. Terapii začínáme většinou relaxací s hudbou nebo poslechem motivační pohádky, tancem nebo pohybovým vyjádřením dané problematiky. Arteterapie má návaznost na smyslovou, hudební a literární výchovu. Potom začínáme se samostatnou výtvarnou prací, většinou doplněnou relaxační hudbou.

3 Muzikoterapie Muzikoterapie je terapeutická a současně léčebně výchovná metoda, která využívá hudbu jako terapeutický prostředek. Z terapeutického hlediska se využívá tehdy, když mluvená řeč se svojí funkcí selhává. Žáci zažívají spontánní prožitek, na nějž plynule navazuje terapeutický proces. Muzikoterapii provádíme v hodinách hudební výchovy. Provádíme ji skupinově nebo individuálně. Vyžíváme Orffův instrumentář, hry na tělo, pomůcky vyrobené za účasti žáků, zpěv i tanec. U žáků rozvíjíme koncentraci pozornosti, jemnou i hrubou motoriku a sluchovou analýzu. Žáci se učí vzájemné toleranci, spolupráci a zažijí pocit úspěchu. Na závěr zařazujeme relaxaci, která vede k celkovému uvolnění a zklidnění organismu.

4 Ergoterapie Ergoterapie nabízí aktivní pomoc lidem s fyzickým, psychickým nebo intelektovým postižením, které omezuje jejich samostatnost. Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti a zvýšení kvality života. Při hledání aktivity je důležité, aby činnost sama o sobě měla smysl. Měla by být rozvržena tak, aby žák byl schopen práci dokončit a bavila ho. V naší škole využíváme ergoterapii v rámci výuky a jako náplň volného času (volnočasových aktivit) a zároveň jako rehabilitaci. Patří sem: pracovní vyučování ve třídě i v dílně, práce na školním pozemku, ve skleníku, práce s keramickou hlínou, barvami a výtvarným materiálem.

5 Hipoterapie Hipoterapie je speciální metoda fyzioterapie, která využívá trojrozměrného pohybu koňského hřbetu. Vždy je indikována odborným lékařem a provozována speciálně vyškoleným terapeutem. V terapii se využívá kontaktu se zvířetem. Jízda na koni kladně rozvíjí psychiku žáka. Terapie celkově zahrnuje: jízdu na koni, hry a práci s koněm ze země, práci ve stáji, přípravu koně k vyjížďce atd. Naši žáci jezdí do stájí sdružení "Piafa" ve Vyškově. Terapeuti zde pracují s žáky podle předem stanoveného plánu. Díky tomu dochází k optimálnímu rozvoji žáků. Hipoterapie je v naší škole realizována za finanční pomoci Nadačního fondu Kopretina.

6 Canisterapie Aktivity se psem - tzv. canisterapie je speciální, podpůrnou metodou, která využívá pozitivního působení psa na lidské zdraví. Canisterapii u nás provádějí terapeutky ze sdružení "Piafa" Vyškov. Terapeutky za žáky dojíždějí jednou týdně. Pro každého žáka je vytvořen stimulační program, který vychází z jeho individuálních potřeb. Ten je neustále dokumentován a vyhodnocován. Náplní terapie jsou různé aktivity se psem, při nichž dochází k rozvoji jemné a hrubé motoriky. Žáci se při nich učí komunikaci, soustředění, orientaci v prostoru a sociálnímu cítění. Aktivity se zvířaty žáky celkově uvolňují a zklidňují. Canisterapie je v naší škole realizována za finanční pomoci Nadačního fondu Kopretina.

7 Bazální stimulace a metoda snoezelen Smyslové poznávání je u lidí s těžkým mentálním postižením velmi důležité. Někdy je to jejich jediné spojení se světem. Díky němu si mohou vytvořit určité představy o uspořádání skutečnosti a určitý způsob myšlení. Bazální stimulace zprostředkovává podněty všude tam, kde se jedinec s těžkým postižením není schopen sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů. Komunikuje se skrze tělo a vychází se z individuálních pozitivních zkušeností, které už žák má. V naší škole je bazální stimulace praktikována ve vyučování. Snoezelen nabízí jednotlivé zrakové, čichové, sluchové, haptické, vibrační, vestibulární a somatické podněty ve speciálním prostředí.

8 Rehabilitace v bazénu, ve vířivce a v hydromasážní vaně V rámci systému ucelené rehabilitace žákům nabízíme pravidelný pobyt ve školním koupelovém bazénu. Hodiny jsou zde vedeny formou her s využitím plaveckých pomůcek. U žáků rozvíjíme kladný vztah k vodě a snažíme se, aby se na plavání vždy těšili. Relaxace ve vířivce a hydromasážní vaně Součástí prostoru koupelového bazénu je vířivka a hydromasážní vana. Zde si mohou žáci svůj pobyt zpříjemnit relaxací a hydromasáží celého těla v teplé vodě.

9 Dětská jóga Ke cvičení dětské jógy přistupujeme především z důvodu dovednosti zvládat stresové situace. Naučit se zvládat stres a chránit tak tím své zdraví je velmi důležité. Významným faktorem proč cvičit s žáky jógu je podpora zdravého růstu jejich těla a zajištění plynulosti všech jeho funkcí. Jedná se především o odstranění nepříznivých účinků nadměrného sezení, které není přirozené dětskému tělesnému vývoji. V neposlední řadě jóga rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá přijímat sebe i ostatní. Žáci hravou formou, vědomým dýcháním, pohádkovými jógovými příběhy a napodobováním zvířátek ladí svou mysl a tělo do rovnováhy. Stávají se tak mnohem klidnější a zdravější. Dětská jóga je v naší škole realizována za finanční pomoci Nadačního fondu Kopretina.

10 Individuální terapie Při individuální cvičební terapii jsou žáci podle svých možností a předpokladů zapojováni do pohybové činnosti. Vzhledem k jejich omezeným možnostem se jedná o stimulaci smyslových orgánů a aktivizaci pohybového aparátu. K tomu především využíváme: reflexní terapií (aktivace bodů na ploskách nohou a také na rukou) bazální stimulací (aktivní dotyk, hlazení) aromaterapií (aktivace a stimulace čichu) zklidňující relaxační hudbu. Nevzdáváme boj se zvětšující se zatuhlostí těla a zkrácením šlach a svalů v hůře ovládaných částech těla. Trvalá aktivace bodů pohybového aparátu na nohou a rukou přináší postupné uvolňování a u těžších případů alespoň udržení stávajícího stavu bez dalšího zhoršování.

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání / zpracován podle RVP PRŠ2 / PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Ibsenova 1, Brno Název vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Aktivity denního stacionáře probíhají v určených místnostech, které jsou ke konkrétním aktivitám

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky. BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BARBORA SLOŽILOVÁ Jednoleté specializační studium Obor: speciální pedagogika pro učitele, pedagogické a výchovné pracovníky

Více

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IČ 70 842 612 IZO 110 034 066 RED-IZO 600 022 501 www stránky: web.telecom.cz/pscernovice1 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ SVĚT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ SVĚT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání NÁŠ SVĚT zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle RVP ZV a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM přípravného stupně ZŠ speciální Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální Příloha ŠVP ZŠS Školní vzdělávací

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití terapeutických technik ve speciální pedagogice

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Využití terapeutických technik ve speciální pedagogice Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití terapeutických technik ve speciální pedagogice Monika Pečenková Vedoucí práce: PhDr. Martin Kocanda Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto : Jsou

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově postižené a její zájmová činnost. Lenka Lochmanová Vedoucí

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Školní vzdělávací program Pohádková škola

Školní vzdělávací program Pohádková škola Školní vzdělávací program Pohádková škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01

Více