NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2011 Granty a dotace 2011 informace na str. 2 Poplatky za komunální odpad str. 2 cena: 9 Kč Rozpočet města na rok 2011 najdete na str. 10 novoroční slovo starosty Na přelomu roku hodnotíme rok právě uplynulý a stanovujeme úkoly pro rok nadcházející. Nejpříjemnějším zjištěním je pro mě, kolik lidí je ochotných se ve svém volném čase věnovat práci pro Nový Bor, pro spoluobčany, pro svůj druh sportu či uměleckou činnost. Některé z nich znám od narození, jiné roky, některé měsíc, od zvolení do funkce starosty. Jsou mezi námi lidé, kteří sbírají pet lahve po městě i v jeho blízkém okolí, dobrovolně uklízejí stovky metrů chodníků od sněhu, tráví hodiny na sportovištích, aby se mladí i dříve narození mohli odreagovat od svých povinností, vedou sbory či umělecké kroužky, organizují zábavu i ponaučení občanům starším či občanům s postižením atd. atd. Děkuji Vám, pani Klímová, Bittnerová, Smolíková, pane Špachmane, Jindro, Štroble, Bayere, Obrovský, Celjaku i další, které jsem do výčtu nezahrnul, není na to prostor, prostě děkuji všem, kteří z Nového Boru vytvářejí město krásné a příjemné pro jeho obyvatele i návštěvníky. Rok 2010 byl pro nás velmi těžký, především kvůli pádu Crystalexu a vysoké nezaměstnanosti. Tak jak tato největší firma postupně ožívá (díky všem, kteří se o to zasloužili), věřím, že ožije i občanské spolužití nás všech. Nebude to jednoduché, ve veřejných financích se důsledky krize projevují právě nyní. Město je však finančně zdravé a schopné financovat dva velké projekty: dostavbu sklářského muzea (větší část peněz získáme z projektu česko - polské přeshraniční spolupráce) a vybudování kanalizace v Janově, na které se budou spolupodílet i obce Sloup a Radvanec. Nezanedbatelná část městského rozpočtu poplyne na alespoň částečné financování občanských aktivit. Jsem přesvědčen, že nejen díky výše zmíněným bude rok 2011 pro město ve znamení jeho dalšího rozvoje. Přeji Vám v nastávajícím roce 2011 hodně zdraví, úspěch a pohodu v osobním i pracovním životě! Mgr. Jaromír Dvorák, starosta děti ve sklářském muzeu V předvánočním týdnu jsme se s dětmi z novoborských mateřských a základních škol chystali ve Sklářském muzeu na vánoce. Děti si kromě papírových Betlémů a andělíčků, které samy vyrobily, odnesly také poučení, zážitky ze společných her a dobrou náladu. Krásná vánoční atmosféra díky nim prostoupila celé muzeum. Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání v roce kolektiv Sklářského muzea leden2011.indd :10:42

2 Zprávy z města vyhlášení výběrového řízení na přidělování půjček z fondu rozvoje bydlení města nový bor Město Nový Bor v souladu s Pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor (dále jen FRB). Podmínky výběrového řízení, účel, výše, doba splatnosti úvěru a vyhodnocení žádostí budou v souladu se zněním výše uvedených pravidel. Pro zájemce o poskytnutí půjčky z FRB a zpracovatele žádostí (MěÚ) jsou závazné tyto termíny: podání žádostí: do vyhodnocení žádostí: do schválení doporučených žádostí ZM: do sepsání úvěrových smluv: do Tiskopis žádosti je možné obdržet na finančním odboru MěÚ v N. Boru nebo na internetových stránkách města. Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách města nebo jsou k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ. Žádosti je nutné podat v termínu a kompletní, na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel. Žádosti budou ve výše uvedeném termínu zaslány na adresu: Městský úřad, finanční odbor, nám. Míru 1, Nový Bor, nebo je možno je podat osobně v podatelně MěÚ v Novém Boru. Případné dotazy budou zodpovězeny na finančním odboru MěÚ Nový Bor Evou Grunclovou (tel.: ) nebo Věrou Patkovou (tel.: ). Kontaktní elektronická adresa: Ing. Jiří Anděl, CSc. vedoucí finančního odboru komunální odpad pro rok 2011 Informace k úhradě místního poplatku Zastupitelstvo města Nový Bor schválilo na svém zasedání Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 na výše uvedený místní poplatek pro kalendářní rok sazba pro osobu s trvalým pobytem/kalendářní rok 500 Kč sazba pro vlastníky rekreačních objektů/kalendářní rok 100 Kč (úleva sazby) úleva pro poplatníky, kteří se zapojili do systému třídění papíru a plastů poplatník je povinen při hrazení poplatku v pokladně předkládat výši své úlevy (tuto částku si kontroluje sám, popřípadě informaci o výši své slevy může získat na MěÚ, budova A Mgr. Škop, p. Zitová) Upozorňujeme, že složenky pro rok 2011 nebudou rozesílány! Splatné termíny: k kalendářního roku (50% částkou sazby) k kalendářního roku (50 % částkou sazby) nebo k celoroční sazbou Způsoby úhrady platební kartou (pokladna MěÚ Nový Bor - budova B přízemí) bankovním převodem (pro platby komunálního odpadu převodem na číslo účtu: / příslušný variabil- granty a dotace 2011 Město Nový Bor připravuje na rok 2011 šest grantových programů: 1. Podpora kulturní činnosti 2. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 3. Podpora sportovní činnosti 4. Ochrana a tvorba životního prostředí 5. Oblast sociální péče a zdravotnictví 6. Oblast protidrogové prevence Správcem programů č. 1 č. 3 je odbor školství, kultury a sportu, správcem programu č. 4 je odbor životního prostředí a správcem programů č. 5 a č. 6 je odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu. Informace o výzvách k podávání žádostí o grant ve všech uvedených programech budou součástí únorového čísla novoborského měsíčníku. Pokud městské zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválí rozpočet města na rok 2011 a následně v průběhu ledna také rada města vysloví souhlas s obsahem jednotlivých výzev, budou tyto již v průběhu ledna zveřejněny na webových stránkách města. Předpokládaný termín uzávěrky příjmu žádostí je konec měsíce února. Výzvy a veškeré potřebné přílohy budou k dispozici u správců jednotlivých programů na MěÚ Nový Bor a také na webových stránkách města v rubrice granty a dotace. Stejně jako v minulých letech bude možno žádat o finanční podporu na jednorázovou akci nebo celoroční činnost. U programu č. 3 Podpora sportovní činnosti se předpokládá přidělování finančních prostředků formou grantů pouze na jednorázové sportovní akce, na celoroční činnost a provoz sportovních zařízení bude stejně jako v roce 2010 možno požádat o dotaci. Zásady pro udělování dotací a termíny dotačního řízení budou zveřejněny stejným způsobem jako u grantových výzev. RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu ní symbol pro platbu) složenkou ( na vyžádání, složenky nebudou hromadně zasílány) hotovostně v pokladně MěÚ Nový Bor (přízemí budovy B Egermannova č.p. 1001, bývalá Agrobanka). Při provádění plateb poplatku je nutné uvádět příslušný variabilní symbol, který je jednoznačnou identifikací platby. Toto prosím dodržujte i při hrazení plateb v hotovosti v pokladně MěÚ Nový Bor. prostřednictvím služby SIPO (pokud máte zájem hradit místní poplatek za komunální odpad prostřednictvím služby SIPO, dostavte se na MěÚ Nový Bor náměstí Míru, budova A 2. patro, č. dv.8 místní poplatky. Zde sdělíte své spojovací číslo SIPO a svým písemným souhlasem umožníte provedení úhrady (zaevidování nových zájemců je možné nejpozději do 15. ledna 2011) Pokud dochází k jakékoliv změně v evidenci poplatníků, je nutno tyto změny ohlásit správci poplatku (finanční odbor, náměstí Míru 1, 2. patro č. dv. 8, B. Zitová) ještě před úhradou poplatku a do 30- ti dnů od vzniku této nové skutečnosti. S dotazy se obracejte na MěÚ Nový Bor finanční odbor (místní poplatky Zitová tel , Ing. Jiří Anděl, CSc. vedoucí finančního odboru 2 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :10:42

3 Zprávy z města sběrové soboty 2011 Sběr železného šrotu NOVÝ BOR: , Výše uvedený odpad je třeba uložit ve stanovený den k popelnicím. Svoz uskuteční v průběhu celého dne fi rma COMPAG CZ s.r.o. Velkoobjemové kontejnery BUKOVANY, HORNÍ a DOLNÍ PIHEL, JANOV (u CO, u autobusové zastávky, u rybníčku a u hospody) a CHOMOUTY: , , , Vedle přistavených kontejnerů je možné v těchto dnech odložit i lednice, TV, svázaný papír a železný šrot. Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku svoz odpadů s čárovými kódy v Roce 2011 Svozy pytlů papíru a plastů z domácnosti, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou probíhat zpravidla první pondělí v měsíci, tedy v termínech v roce 2011 : , 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5., 6. 6., , 1. 8., 5. 9., , , Protože se objevily nejasnosti a dotazy, znovu důrazně žádáme občany, aby průběžně kontrolovali své odevzdávané množství. Kontrolu lze provést na webových stránkách města: www. novy-bor.cz městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě. Dále žádáme, aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Účetní období pro separaci s čárovými kódy končí k (12 měsíců = ). Od začíná nové účetní období. Má to smysl, třiďte odpad! Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku upozornění PRo PRovozovatele zdrojů znečištování ovzduší 2011 V roce 2011 vzniká nově povinnost pro ohlašovatele souhrnné provozní evidence (střední zdroje znečišťování ovzduší) ohlašovat prostřednictvím systému ISPOP. ISPOP je integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zřízený zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečištění (IRZ) a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředí, jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí a provozovatelem agentura Cenia. V letošním roce 2010 měli tuto povinnost pouze ohlašovatelé, kteří byli povinni ohlašovat prostřednictvím IRZ za skutečnosti roku Od roku 2011 nově vzniká tato povinnost provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší, kteří podávají souhrnnou provozní evidenci dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, týkající se středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečisťování ovzduší. V praxi to znamená, že provozovatelé nebudou zasílat listinné formuláře na odbor životního prostředí MěÚ Nový Bor, jak tomu bylo doposud. Jejich povinností je vyplnit a odeslat požadované údaje do systému ISPOP elektronickou formou. Stávající ohlašovatelé souhrnné provozní evidence obdrží potřebné vstupní přihlašovací údaje do systému ISPOP prostřednictvím jejich datové schránky (popř. poštou - doporučenou zásilkou). Veškeré podrobnosti týkající se ohlašovacího systému ISPOP najdete na webových stránkách: Povinnost pro provozovatele malých zdrojů znečišťování zůstává i nadále stejná, tj, v listinné podobě prostřednictvím formulářů, které jsou k dispozici na webových stránkách MěÚ Nový Bor, nebo možno osobně vyzvednout v kanceláři odboru životního prostředí MěÚ Nový Bor. Termín ohlašovací povinnosti všech provozovatelů zdrojů znečisťování ovzduší zůstává i nadále stejný do ! Zpracovala : Světlana Svobodová Ing.Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí sběrný dvůr Adresa sběrného dvora: Provozní doba: Sběrný dvůr provozuje: Kontaktní místo : Wolkerova č.p. 346, Nový Bor pondělí a středa hodin sobota 9-12 hodin COMPAG CZ, s.r.o. V Lukách 95/IV, Mimoň Dvořákova č.p. 327, Nový Bor Tel: pí Žourková Ve sběrném dvoře mohou občané Nového Boru po předložení občanského průkazu odevzdat tento odpad: (viz tabulka na str. 4) Dále je možné také odevzdávat BIOOODPAD (tráva, větve, listí ), který je zpoplatněn. Důvodem je, že SČVK Česká Lípa (čistička) ZPOPLATNILA BIOODPAD VŠEM DOVOZCŮM (tj. i Městu Nový Bor a také fi rmě COMPAG CZ, s.r.o.). Mgr. Petr Škop vedoucí oddělení správy technických služeb a kom. odpadu Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :10:44

4 Zprávy z města sběrní dvůr, nový bor, wolkerova aktualizovaná tabulka přijímaných odpadů 4 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :10:45

5 Zprávy z města svoz vánočních stromků Žádáme občany, aby odstrojené vánoční stromky shromažďovali u svých popelnic a kontejnerů (na sídlištích) v následujících termínech, kdy bude proveden svoz: a čárové kódy - vyhodnocení sběru Dne proběhlo vyhodnocení čárových kódů za rok 2009/2010 za přítomnosti starosty Města Nový Bor pana Mgr. Jaromíra Dvořáka, který poděkoval a odměnil nejlepších deset občanů Města Nový Bor. Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku Zpracoval: Mgr. Petr Škop Miluše Svatoňová pověřena vedením odboru správy majetku na městský PaRk si Posvítí Policisté i strážníci Na jednání Svazku obcí Novoborsko, které se uskutečnilo 10. prosince v Novém Oldřichově, pozval starosta Nového Boru Jaromír Dvořák zástupce Obvodního oddělní Policie ČR v Novém Boru. Měli starosty informovat o tom, zda a do jaké míry se fi nanční škrty připravené ministerstvem vnitra dotknou obvodních oddělení působících v novoborském mikroregionu. Pozvánka vyplynula z první schůzky, kterou měl na novoborské radnici nově zvolený starosta s velitelem Obvodního oddělení Policie ČR v Novém Boru Milanem Bočkem, jeho zástupcem Pavlem Půčkem a velitelem Městské policie v Novém Boru Jiřím Zemancem. Je předčasné, abych nyní sděloval, jak se připravovaná úsporná opatření vlády dotknou policejních obvodních oddělení v našem regionu. Nebyla ale jediným tématem naší schůzky, předeslal starosta. Mluvili jsme také o tom, jak se v Novém Boru a jeho místních částech promítá nezaměstnanost do růstu kriminality a zvýšeného výskytu sociálně patologických jevů včetně užívání návykových látek. Policisté a městští strážníci se shodují na lokalitách, kterým se musejí věnovat především. Při svých pravidelných pochůzkách se zaměří hlavně na městský park, upřesnil Jaromír Dvořák. Jiří Zemanec upozornil na omezené možnosti městské policie v případě vymáhání pokut od delikventů, kteří se dopouštějí drobných krádeží v obchodech a nepocházejí z Nového Boru. Velitel obvodního oddělení Milan Boček přislíbil, že budou v případě nutnosti postupovat společně. Všichni máme zájem na bezpečnosti občanů a pořádku ve městě. Proto jsme se dohodli na pravidelných schůzkách zástupců republikové a městské policie, sdělil starosta. Helena Plicková slučování středních škol se nevyhneme Na posledním jednání krajského zastupitelstva se hovořilo také o optimalizaci sítě středních škol v Libereckém kraji. Problematikou školství se v krajském zastupitelstvu zabývá několik let, dříve i jako předseda výboru pro vzdělávání, zaměstnanost a sport, starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Jak na optimalizaci sítě středních škol pohlíží? V Libereckém kraji se v současné době nachází v červených číslech celkem devatenáct středních škol, což je téměř třetina z celkového počtu. Optimalizaci sítě středních škol se zkrátka nevyhneme, je přesvědčený Jaromír Dvořák a uvádí několik příčin, proč je ekonomická situace středních škol tak špatná. Z demografi ckého vývoje posledních dvaceti let je patrné, že ubylo mladých lidí opouštějících základní školy. Nedostatek žáků se projevuje jak ve středních školách tak v odborných učilištích a není žádným tajemstvím, jak se školy přetahují o žáky jen proto, aby nemusely snižovat úvazky, anebo učitele rovnou propouštět. Navíc po roce 1989 vznikala živelně řada nových středních škol včetně privátních a přiznejme si, že úroveň některých z nich je dost pochybná a že se na ně dostávají i žáci s velmi špatným prospěchem. Za další chybu považuji zrušení odvětvového řízení školství. V důsledku toho dnes kraje v roli zřizovatelů středních škol musejí řešit problémy, které nezpůsobily. Kromě toho nově otevírané obory často nevycházely z požadavků pracovního trhu, a tak se stalo, že absolventi některých škol o práci nezavadí, ale například dobrého zedníka neseženete. V okrese Česká Lípa se v souvislosti se slučováním středních škol nejčastěji mluví o sklářských školách v Novém Boru a v Kamenickém Šenově, v poslední době znovu o sloučení gymnázia v České Lípě a v Mimoni. Pro každé město je existence střední školy prestižní záležitostí, a proto chápu, když se představitelé měst zuby nehty sloučení škol brání. Ale není přece možné, aby stát donekonečna držel nad vodou školy, jejichž absolventi nemají na pracovním trhu uplatnění a v nichž na jednoho učitele připadají tři žáci či studenti poukazuje na alarmující skutečnosti Jaromír Dvořák. Sloučení sklářských škol v Novém Boru a v Kamenickém Šenově krajští zastupitelé na posledním jednání sice neschválili, ale obávám se, že se mu nevyhneme, poněvadž ekonomické argumenty jsou jasné. Téměř třetina středních škol v Libereckém kraji vykazovala v polovině letošního roku účetní ztrátu, proto se k optimalizaci sítě středních škol krajské zastupitelstvo opět vrátí, zdůvodnil starosta Nového Boru. Helena Plicková návštěvnost kina 61 představení diváků Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :10:46

6 Zprávy z města platan památným stromem nového boru informační tabule pro honitby Ve spolupráci s mysliveckým sdružením Sluka byly v roce 2008 pořízeny informační tabule pro honitbu Prysk. Vytvoření grafické části financovalo Město Nový Bor, samotnou instalaci a výrobu dřevěných stříšek zajistilo myslivecké sdružení. Pro umístění byla vybrána nejfrekventovanější místa, kterými návštěvníci do honitby vstupují. Myslivecké sdružení prostřednictvím tabulí informuje o druzích zvěře, které je v honitbě možné spatřit, a současně upozorňuje návštěvníky, aby nezapomínali na harmonický život v přírodě a své chování tomu přizpůsobili. Velice nás potěšilo, že i po dvou letech jsou tabule ve velice dobrém stavu a nikoho nenapadlo je poničit. Snad je to tím, že do lesa zamíří hlavně ti, kteří přírodu mají rádi. V letošním roce jsme se proto rozhodli rozšířit počty informačních tabulí do dalších dvou honiteb ve spolupráci s Mysliveckým sdružením AVIA Slunečná a Mysliveckým sdružením Okrouhlá. Tímto bychom jim také rádi poděkovali za spolupráci. Vzhledem k tomu, že se již blíží konec roku a krajina nám zasněžila dříve, než se nám podařilo tabule vyrobit a instalovat, budeme je moci v honitbách Slunečná a Nový Oldřichov spatřit až na jaře. Příjemné toulky po novoborské krajině a šťastný nový rok všem milovníkům přírody přeje odbor životního prostředí. Platan javorolistý byl 15. prosince slavnostně vyhlášen za další památný strom Nového Boru. Rozložitá koruna platanu se zvedá do výšky šestadvaceti metrů a neméně pozoruhodná je vitalita stromu. Vždyť v areálu nynější léčebny dlouhodobě nemocných roste přibližně sto let. Platan javorolistý není jediným naším památným stromem, upozornila místostarostka Nového Boru Stanislava Silná. Na správním území Nového Boru jich máme vyhlášeno celkem pět. Vzrůstem jim vévodí Lípa srdčitá, která roste v Horových sadech v Novém Boru a dosahuje výšky osmadvaceti metrů. Věkem památným stromů kraluje další Lípa srdčitá rostoucí už pět set let ve Sloupu v Čechách. Slavnostní vyhlášení památného stromu připravil odbor životního prostředí MěÚ v Novém Boru jako jednu z mnoha akcí v rámci ochrany životního prostředí. Vystoupením ji zpestřily děti z mateřské školy. Helena Plicková Zpracovala Jitka Vlachová Ing. Jitka Kopčáková vedoucí odboru životního prostředí nabídka pečovatelské služby v zimních měsících S ohledem na to, že nás opět zřejmě čeká pravá ladovská zima, která promění chodníky v kluziště a cesta kamkoliv se stává malým dobrodružstvím, nabízíme seniorům a zdravotně postiženým občanům Nového Boru a jeho částí zajištění pečovatelské služby, která pomůže s péčí o vlastní osobu i s údržbou domácnosti. Prostřednictvím našich pracovníků zajistíme dovážku obědů, dovoz nákupu do domu, pochůzky do lékáren, na úřady apod., zajistíme doprovod k lékaři nebo úklid domácnosti atd. I v těchto extrémních klimatických podmínkách jsme připraveni zabezpečit veškerou pomoc a to každý pracovní den od 6.30 hod. do hod. Na poskytování pečovatelské služby máme řádnou registraci udělenou Krajským úřadem Libereckého kraje, na úhradu úkonů pečovatelské služby tak mohou uživatelé využít i příspěvek na péči. Pokud máte o zavedení pečovatelské služby zájem, můžete nás kontaktovat na tel , tel , tel Bc.Daniel Nerad Dis. ředitel soc. služeb Města Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :10:47

7 Zprávy z města sociální služby města nový bor - poděkování Přelom roku bývá tradičně obdobím, kdy se pomalu ohlížíme a rekapitulujeme rok minulý a zároveň si dáváme předsevzetí a stanovujeme si plány do roku nového. Já bych rád této příležitosti využil k poděkování všem pracovníkům naší organizace, kteří svou každodenní psychicky a fyzicky náročnou prací zajišťují poskytování sociálních služeb občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Jsme příspěvkovou organizací, která z příjmů z poskytovaných sociálních služeb nemůže pokrýt náklady spojené se svou činností, proto je provoz naší organizace závislý zejména na příspěvku od města Nový Bor, jehož minulým i stávajícím představitelům bych chtěl poděkovat za dosavadní spolupráci a podporu. I v dnešní době, kdy ekonomická situace v našem regionu není zcela ideální se najdou subjekty, které jsou ochotny poskytnout sponzorský dar, děkuji tímto firmám AKTIVIT s.r.o v Novém Boru a firmě INTEDOOR s.r.o. ze Cvikova, za poskytnutí finančních příspěvků na realizaci našich aktivit. Na závěr mi dovolte popřát Vám za celou naší organizaci šťastný a úspěšný rok Bc. Daniel Nerad, DiS. ředitel soc. služeb Města Nový Bor černá kronika Přestupky v tomto období řešili strážníci celou řadu dopravních přestupků pachatelku drobné krádeže předvedla hlídka na OO PČR stejně tak jako muže, který odcizil zboží v prodejně Penny Trestné činy došlo k poškození budovy školní jídelny sprejery, věc byla postoupena PČR Ztráty a nálezy Nálezy dioptrické brýle lovecký nůž jízdní kolo Ztráty pouzdro s doklady salašnický pes větší lovecký pes Dopravní nehody mikrospánek byl příčinou dopravní nehody, při které řidič najel do oplocení jedné z místních firem, které značně poškodil. V důsledku toho z areálu utekli dva psi, kteří ohrožovali provoz na komunikací, kde pobíhali. Hlídce se podařilo pomocí uspávací jehly jednoho ze psů odchytit, druhý byl bohužel nalezen mrtev uprostřed vozovky. hlídka přivolala RZS ženě, která byla sražena na přechodu u budovy MěÚ na žádost dopravní policie strážníci zajistili vozidlo, jehož řidič byl podezřelý ze spáchání dopravní nehody (z místa nehody ujel) Útulky do útulků strážníci odvezli: nemocnou kočku a kotě dva německé ovčáky, jeden z nich byl uvázán na poli světlého křížence Jiné hlídka kontaktovala řidiče nákladního vozidla, který znečistil vozovku. Po domluvě silnici uvedl do původního stavu. strážníci asistovali pracovnici OSVaZ při řešení případu fyzického napadení dítěte otcem hlídka MP byla přivolána na místo, kde muž při kácení stromu poškodil sloup veřejného osvětlení a také sloup telefonního vedení (předáno PČR) asistence soudním vykonavatelům při vyklízení bytu na základě telefonického upozornění vyjela hlídka ke sporu mezi manželi, na místě napadená žena uvedla, že nechce nic řešit ani oznamovat společně s hlídkou PČR zasahovali strážníci u potyčky, ke které došlo v jednom z místních barů ke dvěma zraněným srnkám, které ležely v příkopě, přivolala hlídka mysliveckého hospodáře na žádost obsluhy restaurace řešili strážníci problém s neplatícím zákazníkem důrazně bylo domluveno opilé nájemnici ubytovny, která zde hlasitě nadávala ostatním spolubydlícím hlídka vykázala z otevřeného osobního vozidla dvě děti ve věku devět a jedenáct let, o případu vyrozuměla PČR Opilé osoby strážníci probudili opilého muže, který ležel na vozovce. Vzhledem k tomu, že si nestěžoval na žádné zranění, odešel do místa svého bydliště. dalšího opilého muže, který se choval agresivně a byl vulgární vůči strážníkům, předvedla hlídka na obvodní oddělení policie na žádost PČR strážníci domluvili opilé ženě, která nesmyslnými dotazy a oznámeními blokovala linku 158 opilý muž, který se zdržoval na schodech uvnitř panelového domu obtěžoval nájemníky domu, jeho agresivní pes ohrožoval všechny, kteří se v objektu pohybovali. Hlídka muže z místa vykázala a odvedla ho do jeho bytu. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městské policie popřál do Nového roku 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví. Jiří Zemanec velitel MP Nový Bor uzávěrka na měsíc únor: pátek 14. ledna 2011 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství, kultury a sportu, nám. Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Růžičková Cena: 9 Kč DTP : Markéta Růžičková Tisk: Tisk, Reklama, Propagace, Dominik Štefko, Jabloňová 1443, Nový Bor, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: ks Vytištěno: Vydáno: Internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu se statutem měsíčníku nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :10:47

8 Zprávy z města prodej nemovitostí 1) Parcelu pč. 863/2 o výměře 1344 m² v k.ú. Pihel lokalita Horní Pihel za účelem stavby rodinného domu s tím, že schválený kupující si na své náklady zajistí přístup a příjezd k parcele, za minimální cenu 100 Kč/m² 3) Parcely pč. 151 a pč. 152/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru o výměře 347 m² - lokalita Revoluční ulice, za minimální kupní cenu 200 Kč/m², za účelem rozšíření zázemí k nemovitosti 5) Parcelu pč o výměře 1335 m² v k.ú. Nový Bor (lokalita Nemocniční) za účelem dle zařazení v územním plánu plochy smíšených aktivit, za minimální kupní cenu 400 Kč/m² 2) Část parcely pč. 606/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru o výměře cca 230 m² za minimální cenu 70 Kč/m², za účelem rozšíření zázemí k nemovitosti 4) Parcelu pč. 548/1 v k.ú. Janov u Nového Boru o výměře 474 m² - lokalita na konci obce směrem na Chotovice, za účelem rozšíření zázemí k nemovitosti, za minimální kupní cenu 120 Kč/m² Bližší informace k záměrům prodeje nemovitostí z majetku Města Nový Bor jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu v Novém Boru, na internetových stránkách (úřední deska) nebo na tel Město Nový Bor nabízí k prodeji byt 3 +1 v Novém Boru do OV s lodžií Rumburských hrdinů 741 -zlevněno- Původní cena: ,- Kč Nyní sleva na: ,- Kč Bližší informace na tel , nebo na (úřední deska) výběr usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města nový bor konaného dne USNESENÍ č. 22/10/ZM2 Rozpočtové opatření č. 36/ Úhrada nákladů dražby (provize) z prodeje domu č.p. 514 v Nemocniční ulici, ve výši Kč, doplnění o úhradu nákladů dražby z prodeje domu č.p. 319 v Dvořákově ulici, ve výši Kč. ZM ruší usnesení č. 1799/10/ZM49 schválené na 49. zasedání ZM dne a schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2010, kterým se vzájemným zápočtem uhradí odměna dražebníka a náklady dražby za dům v Nemocniční ul. č.p. 514 z celkové utržené částky dle smlouvy ve výši Kč, a dražby za dům ve Dvořákově ul. č.p. 319 z celkové utržené částky ve výši Kč. USNESENÍ č. 23/10/ZM2 Rozpočtové opatření č. 41/ změna znění usnesení - Posílení provozní dotace ZŠ Arnultovice k pokrytí již zaplacené částky dle soudního rozhodnutí (kauza M.Kučerová) v celkové výši ,48 Kč. ZM ruší usnesení č.1806/10/zm49 schválené na 49. zasedání ZM dne a schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2010, kterým je navýšena provozní dotace ZŠ Nový Bor, Gen. Svobody 114, okr. Česká Lípa, příspěvkové organizace, o částku ,48 Kč z rezervy rozpočtu města na rok USNESENÍ č. 24/10/ZM2 Rozpočtové opatření č. 30/ Posílení kapitoly nákup pozemků rozpočtu OSM z rozpočtové rezervy města 2010 na odkup pozemků od firmy CRYSTALEX CZ s.r.o. o Kč ZM schvaluje rozpočtové opatření č.30/2010, kterým je posílena kapitola nákup pozemků rozpočtu odboru správy majetku z rozpočtové rezervy města 2010 na odkup pozemků od firmy CRYSTALEX CZ s.r.o. o Kč. USNESENÍ č. 25/10/ZM2 Rozpočtové opatření č. 46/ Posílení kapitoly výdajů na investiční akci křižovatka ulic Husova x Smetanova rozpočtu ORM využitím úspor a z nerealizované akce ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2010, kterým bude posílena kapitola výdajů na investiční akci křižovatka ulic Husova x Smetanova přesunem z jiných kapitol rozpočtu odboru rozvoje města, ve výši Kč. Město Nový Bor nabízí k prodeji dům 265 v Egermannově ulici -formou obálkové metodyobjekt určený k podnikání, bývalá provozovna kartonáže -zlevněno- Původní min. cena: Kč Nyní sleva na: Kč Bližší informace na tel nebo na (úřední deska) USNESENÍ č. 26/10/ZM2 Rozpočtové opatření č. 49/ Přijetí a rozpis dotací z vyšších rozpočtů, obdržených během října 2010, v celkové výši ,39 Kč, a vratka nedočerpané dotace na víkendové pobyty dětí do vyššího rozpočtu ve výši Kč. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2010, kterým jsou do rozpočtu přijaty a rozepsány dotace, obdržené v říjnu 2010 na VPP, na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, hospodaření v lesích, na egon centrum, volby do obecních zastupitelstev , a na navýšení sociálních dávek-příspěvků na péči. Zároveň řeší vratku nedočerpané dotace na víkendové pobyty dětí do vyššího rozpočtu ve výši Kč. Příjmy rozpočtu tak vzrostou o ,39 Kč. 8 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :10:50

9 Zprávy z města výběr usnesení z 2. zasedání zm nový bor konaného dne USNESENÍ č. 34/10/ZM2 Novela obecně závazné vyhlášky Města Nový Bor o místním poplatku za odpady ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Nový Bor o místním poplatku za odpady. USNESENÍ č. 35/10/ZM2 Novela obecně závazné vyhlášky Města Nový Bor o místním poplatku ze psů ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Nový Bor o místním poplatku ze psů. USNESENÍ č. 36/10/ZM2 Novela obecně závazné vyhlášky Města Nový Bor o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Nový Bor o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. USNESENÍ č. 37/10/ZM2 Návrh na odpis 3 ks pohledávek v celkové výši ,50 Kč ZM schvaluje odpis 3 ks pohledávek za dlužníky v celkové výši ,50 Kč. Důvodem je bezvýsledné exekuční vymáhání na dlužnících. USNESENÍ č. 38/10/ZM2 Problematika rekonstrukce místní komunikace Sklářská NB ZM schvaluje záměr rekonstrukce místní komunikace Sklářská v Novém Boru ve variantě č. 1 s finanční náročností Kč včetně DPH. USNESENÍ č. 39/10/ZM2 Výběr zhotovitele - spojovací budova Sklářské muzeum ZM bere na vědomí výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení v rámci projektu Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu, který je v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu města jejím podpisem. USNESENÍ č. 40/10/ZM2 Technický dozor investora - spojovací budova Sklářské muzeum ZM bere na vědomí výběr Technického dozoru investora na akci Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu - spojovací budova. Schvaluje předloženou mandátní smlouvu na výkon Technického dozoru investora na akci Oživení česko-polské sklářské tradice pro oživení cestovního ruchu - spojovací budova a pověřuje vedoucího odboru rozvoje města Bc. Miroslava Jeništu jejím podpisem. USNESENÍ č. 42/10/ZM2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací Cesta k sousedům - Oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207 ZM bere na vědomí rozhodnutí RM o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavebních prací v rámci akce Cesta k sousedům - oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207 Nejvhodnější nabídkou je nabídka firmy Petr Tobiška - VF SITE s nabídkovou cenou: Kč bez DPH a schvaluje smlouvu o dílo č mezi Městem Nový Bor a firmou Petr Tobiška - VF SITE na dodávku stavebních prací Cesta k sousedům - oprava nevyhovujícího technického stavu trasy km 3,66 - km 5,207, ve které bude upraven termín plnění a pověřuje starostu města jejím podpisem. USNESENÍ č. 43/10/ZM2 Žádosti o dotace na obnovu mostů Pihel, Bukovany a Arnultovice poškozených povodní ZM schvaluje podání tří žádostí o dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, včetně finanční spoluúčasti města ve výši 10% z celkových nákladů projektů. USNESENÍ č. 45/10/ZM2 Smlouva o dílo s firmou AV Media a.s. jako dodavatelem v rámci veřejné zakázky Digitalizace městského kina Nový Bor ZM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Nový Bor jako objednatelem a firmou AV Media a.s. jako dodavatelem ve veřejné zakázce na dodávky s názvem Digitalizace městského kina Nový Bor realizované formou zjednodušeného podlimitního řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. USNESENÍ č. 51/10/ZM2 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb s panem Milanem Čubiňákem, MCSYS, Česká Lípa dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 52/10/ZM2 Záměr prodeje parcely pč. 774/33 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Žižkova ulice) ZM schvaluje záměr prodat parcelu pč. 774/33 o výměře 4 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (parcela pod stavbou RD), za účelem narovnání skutečného stavu se stavem právním, za minimální cenu 400 Kč/ m 2 +náklady s převodem spojené, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 54/10/ZM2 Záměr prodeje parcel pč. 777/6, pč. 777/4 a části parcely pč. 774/1 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita za restaurací U Šoupalů ) ZM trvá na usnesení č. 638/07/ ZM16 ze dne ve znění: zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat části pozemkových parcel pč. 777/4 zahrady a pč. 777/6 zahrady v k.ú. Arnultovice u Nového Boru o celkové výměře cca 110 m 2 za účelem provozování podnikatelské činnosti v přilehlé nemovitosti za cenu 500 Kč/m 2 + náklady s převodem spojené a trvá na usnesení č. 637/07/ ZM16 ze dne ve znění: zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat části pozemkových parcel pč. 777/4 zahrady, pč. 777/6 a pč. 774/1 ostatní plocha (jiná plocha) v k.ú. Arnultovice u Nového Boru o celkové výměře cca 428 m 2 za účelem rozšíření zahrady k přilehlé nemovitosti za cenu 200 Kč/ m 2 + náklady s převodem spojené. USNESENÍ č. 55/10/ZM2 Záměr prodeje parcely pč. 1341/2 v k.ú. Pihel (lokalita za restaurací U Zlatého buřta ) ZM neschvaluje záměr prodat parcelu pč. 1341/2 o výměře 535 m 2 ostatní komunikace v k.ú. Pihel. USNESENÍ č. 59/10/ZM2 Záměr prodeje pozemků pč. 1111, pč. 1110, pč. 1109/1 v k.ú. Pihel (lokalita u bývalé školy v Dolním Pihelu) ZM neschvaluje záměr prodat části pozemků pč (trvalý travní porost), pč (trvalý travní porost) a pč. 1109/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře cca 1220 m 2 v k.ú. Pihel za účelem rozšíření zahrady k RD a trvá na usnesení č. 660/08/ZM17 z ve znění: ZM schvaluje záměr prodat části parcel pč (trvalý travní porost), pč (trvalý travní porost) a pč. 1109/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře cca 550 m 2 v k.ú. Pihel za účelem rozšíření zahrady ke stávající nemovitosti za minimální cenu 100 Kč/m 2 +náklady s převodem spojené, dle předložené průvodky záměru prodeje. USNESENÍ č. 61/10/ZM2 Zrušení záměru prodeje části parcely pč v k.ú. Pihel (Horní Pihel) ZM ruší záměr prodat část parcely pč o výměře 21 m 2 zahrady v k.ú. Pihel, za účelem rozšíření zahrady, který byl schválen usnesením č. 1706/10/ZM47 dne USNESENÍ č. 62/10/ZM2 Prodej parcely pč. 1076/4,5 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru (lokalita Lipová) ZM schvaluje prodej parcel pč. 1076/4, 5 o celkové výměře 815 m 2, do SJM Petra a Simony Voglových, bytem Nový Bor, za nejvyšší nabídnutou cenu v obálkové soutěži 370 Kč/m 2 +náklady s převodem spojené, za účelem stavby rodinného domu. Prodej bude uskutečněn po doručení pravomocného územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo jiného rozhodnutí dle stavebního zákona na stavbu rodinného domu, které si zajistí na své náklady schválený kupující a pověřuje starostu města podpisem přiložené kupní smlouvy. USNESENÍ č. 63/10/ZM2 Prodej parcely pč. 395/5 v k.ú. Bukovany u Nového Boru (lokalita podél cyklostezky Bukovany - Chomouty) ZM schvaluje prodej parcely pč. 395/5 o výměře 41 m 2 neplodné půdy oddělená dle GP č /2010 z parcely pč. 395/1 v k.ú. Bukovany u Nového Boru, do SJM Jaroslava a Marty Jiránkových, bytem Česká Lípa, za kupní cenu 100 Kč/m 2 +náklady s převodem spojené, za účelem rozšíření zahrádky a příjezdu k nemovitostem a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Mgr. Jaromír Dvořák starosta města Plné znění usnesení je k dispozici na úřední desce MěÚ nebo na internetových stránkách Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :10:50

10 Zprávy z města nový bor má schválený rozpočet Rozpočet města na rok 2011 projednali a schválili zastupitelé Nového Boru. Příjmy města by měly v příštím roce dosáhnout 171 milionů 918 tisíc 193 korun, mírný nárůst je u daňových příjmů, markantní pak u investičních dotací, které činí téměř 24 miliony korun. Na dofinancování investičních akcí musí město z vlastních prostředků vynaložit přes 9 milionů korun a musí je předfinancovat. Za investiční akce realizované v příštím roce obdrží však Nový Bor dotace až v roce 2012, proto je rozpočet mírně deficitní. Zhruba o půl milionu korun ale bude naopak v příštím roce přebytkový provozní rozpočet města. Oproti původnímu návrhu se do rozpočtu promítla jedna podstatná změna navržená zastupiteli. Objem mzdových prostředků pro městský úřad byl snížen o 1 milion korun a tyto peníze budou použité na údržbu a opravy místních komunikací, upozornil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. Pro rozpočet hlasovalo šestnáct ze sedmnácti přítomných a zastupitelů a jeden se hlasování zdržel. Rozpočet prošel tak hladce, protože jsme jej předjednávali třikrát na pracovních jednáních, podotýká starosta a dodává: Před každým jednáním zastupitelstva svolám schůzku zástupců všech volebních stran, abychom si ujasnili názory na případné kontroverzní body, které budou na programu zasedání. Při vlastním zasedání se tak doufám vyhneme zbytečným dohadům, usuzuje Jaromír Dvořák. Zastupitelé opětovně projednali nabídku na odkoupení pozemků od Crystalexu a schválili, aby město nabídku akceptovalo. Město za pozemky zaplatí Crystalexu CZ. s r. o. 300 tisíc korun, stane se mimo jiné vlastníkem komunikací v lokalitě Nová Skalice a bude mít rovněž přístup do průmyslovou zóny za Crystalexem. Nemocnice s poliklinikou a. s. Česká Lípa požádala Nový Bor o finanční dar ve výši 100 tisíc korun na nákup nového mammografu. Z kuloárů pronikla shodou okolností v těchto dnech na veřejnost zpráva, že by měla být zrušena novoborská léčebna dlouhodobě nemocných a to se novoborských občanů hodně dotýká. Proto jsme na jednání zastupitelstva pozvali předsedu představenstva a generálního ředitele českolipské nemocnice Petra Chmátala., uvedla místostarostka Nového Boru Stanislava Silná. Dozvěděli jsme se, že zrušení LDN není sice na programu dne, ale z ekonomických hledisek není tato varianta vyloučená. Ačkoliv je NsP Česká Lípa základním zdravotnickým zařízením pro celý region, zastupitelé dar neschválili a budou o něm znovu diskutovat na lednovém jednání. Předseda FC Nový Bor Zděnek Fakan osobně zdůvodnil zastupitelům, proč fotbalový klub žádá město o dotace. Fotbalisté mohou být spokojení - dotaci na provoz sportovních zařízení ve výši 100 tisíc korun stejně jako dotaci na celoroční sportovní činnosti v téže výši zastupitelé schválili. Zastupitelstvo vzalo na vědomí také informaci starosty o tom, jak pokročila jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně bývalého cyklistického areálu v Novém Boru. Pro město je příznivé, že se po mnoha letech prolomily ledy a že je už schválený záměr výpůjčky a bezúplatný převod části cyklistického areálu. Areál nesmí sloužit k podnikatelské a komerční činnosti, ale může být využíván pouze ve veřejném zájmu. Komunikace v lokalitě areálu budou na město převedené bez omezujících podmínek. Nyní dojednáváme schůzku s Miloslavem Vaňkem, ředitelem ÚZSVM, abychom se dohodli na dalších krocích, upřesnil starosta Jaromír Dvořák. Helena Plicková boží muka obnovena Boží muka pod arnultovickou hájenkou, která nerozlučně patřila k zaniklé staré cestě z České Lípy přes Skalici a Okrouhlou do Svoru, přežila sice několik staletí, ale nakonec padla za oběť výstavbě obchvatu kolem Nového Boru. Na původní místo byla umístěna celková replika Božích muk, kterou pro město Nový Bor provedl kamenosochař Martin Mikolášek. Zpracovala: Tereza Horňáková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí odboru školství, kultury a sportu společenská rubrika vítání dětí Dne 18. prosince 2010 byla v obřadní síni Městského úřadu paní místostarostkou Ing. Stanislavou Silnou přivítána tato miminka: Kristýna Kubatová, Kateřina Deutschová, Magdaléna Zechovská, Anežka Ujková, Elen Bartko, Nela Hercíková, Lukáš Macela, Jan Mareš, Kryštof Vacek, Antonín Metál, Tereza Poláčková, Jan Cihlář, Eliška Hubičková, Tomáš a Lukáš Gribovi, Rozálie Kuchtová, Tanja Linhartová, Jan a Petr Salačovi, Daniel Jireš, Natálie Svobodová a Lucie Holubová. jubilanti - leden V měsíci lednu oslaví svá výročí tito naši spoluobčané: Miluše Polcarová, Hilda Vajsová a Marie Sládková Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let života. 8 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :10:51

11 Zprávy z města společenská RubRika Letošní zimu, stejně tak jako vloni, bude v jednotlivých místech Litoměřické diecéze, prostřednictvím Farních a Oblastních charit, popřípadě jednotlivých farností, organizována Tříkrálová sbírka. Tato sbírka patří k tradičním akcím a bude probíhat po celé České republice. Za dobu své existence si sbírka získala respekt a kladné ohlasy. Díky ní byla fi nancována řada charitních projektů, jako jsou Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půli cesty a jiné. Začátkem ledna 2011 v období Slavnosti zjevení Páně - Tří králů (6. ledna) budou chodit do domácností, institucí a po ulicích v celé ČR skupinky Tří králů s koledou a budou do zapečetěných pokladniček vybírat příspěvky od občanů. V měsíci prosinci 2010 oslavili manželé Bedřich a Eva Elichovi z Nového Boru svou diamantovou svatbu. 60 let manželského života je úctyhodný časový úsek v lidském životě. Společně s rodinami synů Bedřicha a Miroslava přejeme oběma manželům, aby radostná pohoda vyplnila všechny další dny a roky. Organizační složky města výpůjční doba městské knihovny nový bor Oddělení pro dospělé : Pondělí hodin Úterý zavřeno Středa hodin Čtvrtek hodin Pátek 13:30-17:30 hodin Oddělení pro děti: Pondělí hodin Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek zavřeno Pátek 13:30-17:30 hodin novinky v knihovně (oddělení PRo dospělé čtenáře) DETEKTIVNÍ ROMáNY Jennings Maureen / Případy detektiva Mudrocha Houser Jiří / Hra se smrtí THRILLERY Wilson F. Paul / Ground zero Bourne Sam / Konečné zúčtování Garwood Julie / Sykot SCI-FI A FANTASY Lawhead Stephen R. / Impérium Card Orson Scott / Ender ve vyhnanství HOROR King Stephen / Pod kupolí PSYCHOLOGICKé ROMáNY Žídková Anna / Deník zelené vdovy Ephron Hallie / Nikdy nelži Noble Elizabeth / Co by mé dcery měly vědět ROMáNY PRO ŽENY Tejkalová Jiřina / Já a štrúdl Chytková Olga / Neříkej ne Ying Hong / Konkubína ze Šanghaje Svátková Vlastina / Modrý slon Fröhlich Susanne / Mladá, sexy a připravená na všechno HISTORICKé ROMáNY Rees Celia / Krásná loupežnice Cornwell Bernard / Píseň meče, 4. díl SPOLEČENSKé ROMáNY Joyce Katty / Zabijte je všechny! Morrison Toni / Milosrdenství Ritter Petr / Studovali práva AUTOBIOGRAFICKé A ŽIVOTOPISNé ROMáNY Abdelhamid Esma / Se silou lvice Kramerová Clara / Clařina válka HUMOR Viewegh Michal / Biomanželka Povídky Hejdová Irena / Nauč mě milovat Beran Václav / Království zeleného ticha Ptáček Josef / Koupání s hrochem Lustig Arnošt / Hodiny jako větrný mlýn NAUČNá LITERATURA Harford Tim / Logika života Tepperwein Kurt / Jak si zachovat mladí Maroon Joseph C. / Faktor dlouhověkosti Frank Renate / Zázračný med Sováková Anna / Sovákova kuchařka, aneb Život s králem fóru Jensen Ole G. / Střípky grónské kultury Valouch Vladimír / Cvičíme s expanderem Zeman Jiří / Krkonoše Větvička Václav / Poutník okouzlený rodnou zemí Sasson Jean / Tajný život Usámy bin Ládina Tomsová Kamila / Ewa Černík Michal / 35 českých fi lmových režisérů Škvárová Veronika / Indonésie Meyer Hermann / Harmonický život s feng-šuej Silverwind Selene / Deník čarodějky Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :10:52

12 Organizační složky města novinky v knihovně (oddělení pro dětské čtenáře) Dobrodružné romány Murphy Jill / Čarodějnice školou povinné, 4. díl Lindell Unni / Strašidýlko Nela a Noční škola Kipling Joseph Rudyard / Knihy džunglí Historické romány Štulcová Renata / Mojmír Březinová Ivona / Ať žijí rytíři! Dívčí romány Limb Sue / Dívky, 16, a vypráskaný prázdniny Příběhy o dětech Krolupperová Daniela / Josífkův pekelný týden Drijverová Martina / Sísa Kyselá Komiksy Němeček Jaroslav / Nesmrtelný Zádrhel Brown Kate / Sen noci svatojánské Příběhy o zvířatech Madagaskar Harper Aimee / Psí ráj Městská knihovna Nový Bor Vás srdečně zve v úterý 8. února 2011 od hodin do čítárny pro dospělé čtenáře na cestovatelskou přednášku Ekvádor a Galapágy Jiří a Alena Márovi vypráví o naplnění dalšího snu svého syna Jirky upoutaného na invalidní vozík. Zastavíme se v Karibském moři. Povíme Vám o studiu španělštiny a životě v ekvádorské rodině. Poznáte podivuhodná tajemství rovníku. Zjistíte jak nebezpečný je život v amazonské džungli. Navštívíme pralesní indiány. Podíváme se za ojedinělými zvířaty na Galapágy. Jiří Mára je autorem čtyř cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny. Ze školních lavic zš náměstí míru okresní šachový turnaj ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁMĚSTÍ MÍRU ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ OD DO odklady školní docházky zároveň proběhne zápis dětí do přípravného ročníku (bližší informace poskytne vedení školy) 20. a 21. LEDNA 2011 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně (vchod z Kalinovy ulice). VEZMĚTE S SEBOU: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ Dne se konal v Novém Boru okresní šachový turnaj. Výsledky našich šachistů: Na 1. místě se umístili mladší žáci: Filip Draboň 4.A, Filip Žourek 4.B, Vojtěch Novotný 4.B, Jakub Maco 5.B, Adam Matela 3.A. Na 3. místě se umístili starší žáci: Jiří Lisý 8.A, Adam Lonc 9.B, Ondřej Černý 9.B, Petr Průcha 9.A. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme. L. Prudniková NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ: výuku AJ již od 1. ročníku KROUŽKY: výtvarný, keramický, dramatický sborový zpěv, matematický, taneční, vaření a pohybové hry, logopedický a dyslektický nácvik Každé úterý a čtvrtek v měsíci lednu je možné navštívit 1. stupeň a podívat se na práci nejen dětí, ale i paní učitelek. 12 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :10:53

13 Ze školních lavic opět vychází na naší škole školní časopis Smysl školního časopisu je zcela jiný než smysl běžného dětského časopisu. Pro učitele, ale i rodiče se časopis stává přirozeným zdrojem informací o zájmech, potřebách, ale i potížích dětí. Vždyť co jiného si v dnešní počítačově televizní době žáci sami od sebe přečtou, než dílko, které vytvořil někdo jim známý a na kterém se mají možnost sami podílet. Každý se může stát dopisovatelem a tedy přímým spolutvůrcem časopisu. Základním a velmi cenným motivem pro tyto děti, které časopis nejen čtou, ale rovněž do něj aktivně přispívají, se postupně stává samotná radost ze smysluplného tvořivého jednání. I těm, kteří do něj přispějí ojediněle, přináší prožitek - třeba jen malého - úspěchu. Tedy začali jsme, velký dík patří autorům, kteří přišli s nápadem se do časopisu pustit, tak nám držte palce. A kdo stál za prvním číslem našeho Školního časopisu? David Görner, Klaudie Horáčková, Michaela Jiroušková, Jan Kubelka, Ludmila Mašková, Michal Průša a Dominika Šudová. Pokud byste si první vydání rádi přečetli, navštivte stránky naší školy kde v rubrice ŠKOLNÍ ČASOPIS můžete vidět naše dílko v celé své kráse. Jiřina Černá o snech a přáních očina sedmáků Začíná rok 2011, vzhlížíme k němu jako k roku splněných přání, vnímáme jeho příchod jako novou možnost, která nám dává šanci přičinit se o splnění svých snů a přání. A jak to cítí naši sedmáci? Snažili se své sny pojmenovat, budeme jim přát, aby i našli cestu k nim. Aby i před těmi nereálnými sny nezavírali oči a neutíkali. Sny se mohou jevit nedostupné jen na první pohled. Nebudou na to sami, mají rodiče, kamarády, rodinu. Chtěla bych, abych byla zdravá, měla lepší známky ve škole, zažít super výlet s rodiči Chtěl bych mít lepší známky, mít psa a jednou se dostat na policejní školu Přála bych si být zdravá a můj velký sen je, abych mohla tancovat před celým divadlem Přál bych si jet na fotbalové soustředění do Chorvatska. Chtěl bych jet do Anglie, také vidět Francii, hlavně Paříž, chtěl bych umět francouzsky Aby se mi povedlo vysvědčení bez čtyřek, chtěl bych si pořídit křečka Dlouho se učím jezdit na koni, tak bych si chtěl udělat licenci, abych mohl na závody, také bych se chtěl podívat do Afriky/ Keňa/. Chtěl bych se stát kuchařem a letět letadlem Aby měla moje mamka lepší práci, abych se naučila nové věci na počítači, také dobře mluvila anglicky. Moc bych si přál, aby byli všichni zdraví, také kdybych měl nějaké zvířátko Abych byla se svou rodinou šťastná. Přála bych si mít dlouhé vlasy Přál bych si mít na vysvědčení vyznamenání, naučit se pořádně anglicky, být zdravý, dostat se do fotbalového krajského výběru Liberce, chtěl bych letět do Madridu V průběhu celého života si neustále něco přejeme a po něčem toužíme. Jak děti rostou, jejich sny a přání se mění. Svět viděný očima dětí je velice autentický, stejně přímočarý, jako jejich sny a přání. Nezbývá než jim popřát, aby se jejich přání splnila a sny se proměnily ve šťastné konce. Mgr. Kateřina Mašková ZŠ Gen. svobody ZŠ Nový Bor, Gen. Svobody výroba vánočních svícnů za účasti rodičů s dětmi Ve středu se ve školní jídelně sešli rodiče s dětmi při výrobě vánočních svícnů. Všem se společné výrobky zdařily a posloužily jako vánoční výzdoba jejich domovů. Jiřina Jelínková vánoční besídky V předvánočním čase připravili všichni žáci při pracovní činnosti výzdobu budov školy a současně vyrobili i drobné dárky a vánoční přáníčka pro své kamarády. Poslední adventní týden patřil tradičně třídním besídkám, kde si děti pod vánočními stromečky a za doprovodu koled rozbalily své dárky a popřály si šťastné a veselé Vánoce. Jiřina Jelínková Vás srdečně zve na prohlídku školy a ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ve dnech: St hod. Čt hod. Nabízíme: Zařazení školy do projektu Tvořivá škola a Škola v pohybu, emoční a sociální rozvoj každého jedince, zkušenou a kvalifikovanou třídní učitelku, širokou škálu mimoškolního vyžití, společné víkendové akce Zájmové kroužky: taneční, výtvarný, rukodělný, keramický a pěvecký, hra na flétnu, práce na počítačích Nepovinné předměty: pohybové hry, logopedický a dyslektický nácvik Počítačovou učebnu s přístupem na internet Dny otevřených dveří: Po a Út Možnost prohlídky školních budov a účast na kterékoli vyučovací hodině. Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :10:53

14 Fotogalerie Vánoce v muzeu dětem se na návštěvě v muzeu velmi líbilo Vánoční Coca-Cola kamion v Novém Boru 14 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :11:11

15 Fotogalerie Vyhlášení památného stromu Platanu javorolistého v areálu LDN Předání cen nejlepším třidičům odpadů starostou Dvořákem Památky, které byly v roce 2010 opraveny: (zleva) kaple v Arnultovicích, měšťanský dům čp. 45 na tř. T. G. Masaryka (nová okna) a Boží muka v Arnultovicích Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :11:28

16 Ze školních lavic Mikulášská nadílka žáků 5. ročníku V pátek si žáci 5. třídy připravili pro své mladší spolužáky z nižších tříd malé překvapení. Hned po ránu se všichni žáci převlékli do masek Mikuláše, čertů a andělů a obcházeli jednotlivé třídy, aby nadělili drobné dárky hodným žákům a postrašili děti neposlušné. Při této nadílce nebyla opomenuta ani MŠ v budově školního pavilonu, kde byly všechny předškolní děti také převlečeny za čertíky. V převlecích ztratily malé děti ostych z Mikuláše a větších čertů a ochotně jim přednášely básničky a zpívaly písničky, za což byly bohatě obdarovány sladkou odměnou. Tento den se dětem ve škole moc líbil, zvláště žáci 5. třídy si jej nadmíru užili. Jiřina Jelínková zš praktická se představuje tel mob Poskytuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - se zdravotním postižením /mentálním, tělesným, smyslovým, autismem a vývojovými poruchami učení a chování/ - se sociálním znevýhodněním Podmínky pro zařazení žáka: - doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra - možnost umístění na diagnostický pobyt Výhody vzdělávání v praktické škole: - individuální přístup - nízký počet žáků ve třídách - přijímání kdykoliv v průběhu školního roku - náprava vadné výslovnosti žáků - upřednostnění výuky pracovního vyučování - příprava na volbu povolání - využití počítačových programů při výuce - prevence rizikového chování - možnost zapojení do zájmových kroužků /informatiky, taneční, logopedický, výtvarný/ - účast na soutěžích sportovních, výtvarných, přírodovědných a soutěžích zručnosti - výlety, exkurze, besedy, divadelní a filmová představení, přednášky, hudební pořady a jiné Uplatnění žáků po ukončení povinné školní docházky: - přijetí na odborné učiliště - odbornou školu - střední odborné učiliště Nabídka učebních oborů: cukrář, pekař, kuchař, šití oděvů, klempířské práce, malířské, natěračské a zadenické práce, zámečnické práce a údržba, opravářské práce, čalouník, obuvník, pečovatelské práce, práce ve zdravotnictví a sociálních službách, strojní výroba, výroba dutého skla a jiné. Vážení rodiče, pokud zvažujete zařazení dítěte do praktické školy, neváhejte a navštivte nás, rádi Vám poradíme, poskytneme bližší informace a umožníme prohlídku školy. Na Vaši návštěvu se těší ředitelka školy Mgr. Romana Suchá novoborské gymnázium mapuje kulturní památky regionu V září 2010 se žáci Gymnázia a Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru zapojili do projektu Kořeny evropské kultury, který je mimo jiné financovaný i z prostředků EU. Tento projekt je zaměřený na komplexní zpracování materiálů pro výuku předmětu Kořeny evropské kultury, a to na základních školách a gymnáziích v Libereckém kraji. Mezi partnerské školy tohoto projektu dále patří Podještědské gymnázium, Gymnázium Frýdlant, Gymnázium Tanvald a Doctrina ZŠ Liberec. Jedním z jeho výstupů je tvorba regionálního portfolia, které aktualizuje kořeny evropské kultury v rámci Libereckého kraje. Portfolio bude poskytnuto všem školám Libereckého kraje a příslušným institucím, které ho budou moci využít, např. v regionálním cestovním ruchu. V první etapě měli žáci novoborské střední školy za úkol shromáždit materiály, které jsou odrazem antické a biblické mytologie ve městě. Zaměřili se především na architekturu a výtvarné umění. Konkrétně se jednalo buď o fotodokumentaci daných objektů nebo o jejich výtvarné ztvárnění. V prvním případě se daného úkolu chopili žáci gymnázia, výtvarné zpracování si vzali na starost žáci sklářské školy. Dalším krokem pak bude badatelská činnost žáků, jejímž úkolem je opatřit dané materiály odborným komentářem a celkově je sumarizovat. Zde budou žáci čerpat jednak z písemných materiálů, jednak budou spolupracovat s příslušnými odborníky a městskými institucemi. Již v první etapě byla navázána spolupráce se Sklářským muzeem v Novém Boru, kde bylo žákům umožněno seznámit se s historickými sklářskými výrobky. V rámci projektu jsou žáci novoborské školy také zapojeni do soutěže Interaktivní pomůcka k výuce Kořenů evropské kultury. Kromě vytvoření materiálů pro výuku předmětu Kořeny evropské kultury a seznámení s didaktickými možnostmi předmětu, projekt podporuje i partnerství škol Libereckého kraje. PaedDr. Ilona Jindrová 16 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :11:30

17 Ze školních lavic studentka barbora hrubá navrhla medaile pro vítěze Zářící diamant budou připomínat medaile, které si rozdělí nejúspěšnější závodníci na evropské olympiádě mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji. Jejich autorkou je studentka Vyšší odborné školy sklářské v Novém Boru Barbora Hrubá, která zvítězila v soutěži uměleckých škol vyhlášené Libereckým krajem. Studentka třetího ročníku oboru Tvorba uměleckého skla hutní tvarování, uspěla v konkurenci více než třiceti návrhů, které dodali studenti uměleckých škol z libereckého regionu. Medaile pro EYOWF 2011 vypadá v jejím podání luxusně a neobvykle. Napadlo mě udělat kostku s brusy a řezy tak, aby vzbuzovala dojem diamantu. Skleněný základ se bude vyrážet do litého čirého skla a doplní se barevnými prvky podle pořadí na stupních vítězů, popisuje Barbora Hrubá nápad, jehož realizace jí zabrala pouhé dva dny. Původně jsem chtěla studovat grafiku, ale nevyšlo to, a tak jsem nastoupila na novoborskou sklářskou průmyslovku. Teď už se vlastně osm let věnuji sklu, nejprve oboru malování na sklo, a pak na VOŠ jako foukač skla. A teď se něco konečně vydařilo, dodala s úsměvem. Porota složená ze zástupců Libereckého kraje, členů organizačního výboru EYOWF 2011 a předních výtvarníků z regionu hodnotila jednotlivé návrhy podle originality, nápaditosti, ceny i náročnosti výroby. Bářin design se nám všem okamžitě líbil. Originálním způsobem použila pro Liberecký kraj tak typické sklo a zasadila do něj logo i další prvky symbolizující naši akci. Podle jejích návrhů vypadají medaile opravdu nádherně a jednoznačně předčily ty ostatní. Věřím, že i samotní závodníci ocení, o jaký skvost budou během festivalu bojovat, říká Kateřina Nyčová, výkonná ředitelka organizačního výboru EYOWF Podle vítězného návrhu Barbory Hrubé, který v uplynulých dnech schválilo také vedení Asociace evropských olympijských výborů, se nyní vyrobí celkem 216 medailí. Pro Báru, ale i pro celou naši sklářskou školu je to obrovský úspěch. Ve výrobě podobných uměleckých artefaktů pro sportovní nebo společenské instituce však máme bohatou tradici. Například při letošní olympiádě dětí a mládeže České republiky jsme navrhli a vyrobili Pohár hejtmana Libereckého kraje pro nejúspěšnější výpravu, připomíná Ilona Jindrová, ředitelka Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy v Novém Boru. Cenné trofeje pro EYOWF 2011 symbolicky pokřtili v průběhu tiskové konference hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, předseda ČOV Milan Jirásek, a prezident organizačního výboru EYOWF 2011 Roman Kumpošt. Jejich prvními, zkušebními nositeli byli mladí čeští reprezentanti, potenciální účastníci evropské olympiády mládeže A samozřejmě si medaili vyzkoušela i Bára. Mgr. Jiří Langer tiskový mluvčí Libereckého kraje Zprávy z regionu adra česká lípa - rekapitulace činnosti Pobočka ADRA v České Lípě byla oficiálně založena v březnu 2009, jako 10. pobočka v ČR. Hlavním cílem zřízení pobočky od počátku bylo zaměření na minimalizaci dopadů ekonomickém krize na život občanů v České Lípě a okolí. Od března 2009 je veřejnosti k dispozici dvakrát týdně (pondělí a středa od 10 do 16 hod.) Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni. V letošním roce nám vzrostl počet klientů o 56 %. I přes naši aktivní snahu o propagaci prevence zadlužování k nám řada klientů chodí již pozdě. Chtěl bych proto vyzvat všechny, kteří zápasí se svým minusovým osobním rozpočtem, aby věci neodkládali a snažili se je řešit co nejdříve. S lítostí musím konstatovat, že naše partnerská organizace SOS (Sdružení obrany spotřebitelů), se kterou jsme od března 2009 spolupracovali a která měla i svoje hodiny pro veřejnost na naší pobočce, v tomto měsíci z finančních důvodů ukončila činnost. V letošním roce jsme ukončili roční terénní sociální průzkum na sídlišti Sever a Kopeček, který jsme realizovali za finanční podpory města. I když samozřejmě všechny problémy vyřešeny nejsou, tak průzkum přispěl k vyjasnění řady otazníků a vytvořil předpoklady pro jejich následné řešení. Od ledna 2010 byla zahájena činnost Dobrovolnického centra. Dobrovolnické centrum má akreditaci Ministerstva vnitra ČR a zapojilo v tomto roce do dobrovolné služby 30 dobrovolníků ve 12 partnerských organizacích v sociální a zdravotnické oblasti v Doksech, České Lípě, Novém Boru a ve Sloupu v Č. Dalších 10 dobrovolníků jsme zapojili do pomoci při srpnových povodních na Liberecku. Nově nabízíme mladým lidem od 18 do 30 let možnost zapojení do Evropské dobrovolné služby, na kterou jsme získali od MŠMT ČR certifikaci. Od září jsme zajišťovali na základě vítězství ve výběrovém řízení u MV ČR výuku českého jazyka pro cizince mimo EU v České Lípě a od listopadu i ve Stráži pod Ralskem. Chtěli bychom požádat automobilovou veřejnost, aby nevyhazovala staré autolékárničky. Od ledna do února příštího roku připravujeme sbírku vybraného zdravotnického materiálu z již zastaralých autolékárniček, který bychom chtěli zaslat do Zdravotního střediska v Keni. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás v tomto roce finančně podporovali a rovněž bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům a dobrovolníkům. Přeji všem klidné prožití Vánočních svátků a dobrý nebo lepší start do Nového roku Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA Česká Lípa Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :11:30

18 Zájmová činnost Zima na polevsku v plném proudu Co si představíte, když v zimě řeknete Polevsko? U nás v oddíle běžeckého lyžování máme jasno. Jsou to běžky, zasněžené pláně, mrazivé výhledy do krajiny, mazání lyží, dřina při závodech, krása zimy v Lužických horách SKI Polevsko se již 35 let stará o běžecké tratě a pořádá závody a nejinak tomu je i letos. Zima začala velkou nadílkou sněhu a vy jste se již mohli svézt v bílé stopě na běžkách. Zima nás nezaskočila, pečlivě jsme se připravovali na start sezóny při odvodňování a úpravě cest, stříhání a kácení stromů, sekání trávy, sběru lesního odpadu, opravě skútrů. Okrouhlou a Prácheň. O tuto část se stará se svým skútrem obec Okrouhlá. Radost nám kazí pohyb lesní techniky po lese, což znemožňuje strojovou úpravu v úsecích na Kočárové cestě a v okolí Prysku a Kytlice. Běžkaře žádáme, aby bez lyží a se psy nevstupovali do stopy, stopy jsou určeny primárně pro lyžaře. Prostřednictvím Policie ČR a dalších běžkařů upozorňujeme, že v okolí Polevska dochází pravidelně k vykrádání aut, proto nenechávejte žádné cennosti v autech na výchozích místech Jedličná a na prácheňské silnici u křížku, nedejte zlodějům šanci a buďte ostražití! Tradiční závody v běhu na lyžích Nenechte se odradit od návštěvy zimních okruhů na Polevsku a přijďte si změřit síly s dalšími běžkaři při tradičních závodech, které neodmyslitelně patří k Lužickým horám. Aktuální termíny závodů na Polevsku: Zlatá lyže Lužických hor Lužická třicítka Polevské štafety Běžkaři se mohou těšit na upravené tratě díky sponzorům Dobrou zprávou je, že se nám dostávají finance na úpravu běžeckých okruhů. Hlavním partnerem a zprostředkovatelem financí od obcí je Svazek obcí Novoborska. Mezi další přispěvovatele patří Obec Kytlice a obec Polevsko, která nám poskytuje veškeré zázemí. Nesmíme zapomenout ani na sponzory, kteří nás tuto sezónu podporují věcně, materiálně a finančně: VaV Stará Oleška, 3L Studio Česká Lípa, KUR SPORT Děčín, Penzion Stará Mlékárna Kytlice, Květiny U LENKY Nový Bor, PERI Jesenice u Prahy, DRIS Nový Bor, Zahradnictví Doubek Nový Bor a postupně se připojují i další partneři. Všem sponzorům a partnerům děkujeme za spolupráci. Díky těmto financím se můžete těšit na pravidelně upravované zimní běžecké okruhy v délce 15 km, které navazují na kuželkářský oddíl V sobotu 11. a v neděli 12. prosince pořádal kuželkářský oddíl Jiskry Nový Bor již 57. ročník turnaje v Sokolské, což je velmi stará kuželkářská hra pouze do pěti předních kuželek na 2 x 25 hodů. Dvacet pět hráčů 5 oddílů a také 14 neregistrovaných uskutečnilo celkem 58 startů bez rozdílu kategorií. Deset nejlepších obdrželo věcné ceny. nejlepší registrovaní : 1. Šťastná Vladimíra Slavia Praha Dunková Alena Jiskra Nový Bor Vlasák Oldřich SK Skalice 555 Na Silvestra se konal Silvestrovský běh, po kterém následuje Zlatá Lyže Lužických hor, jejíž vítěz je každoročně vyryt na legendární zlatou lyži. Muži absolvují 15 km, ženy a dorost 10 km. Součástí je dětský závod. Dalším závodem je Lužická třicítka, nejtěžší závod Lužických hor. Velké převýšení, rychlé a dlouhé sjezdy a výběhy. Závod, který prověří formu každého běžkaře nejen vytrvalostí a silou, ale i technikou a psychickou odolností. Novinkou je kategorie Příchozí open 10 km určená pro závodníky, kteří si netroufnou na třicítku. Muži 30 km, ženy a dorost 10 km. Posledním v seriálu závodů jsou Polevské štafety, kde závodí tříčlenná družstva. Při tomto závodě nejde jen o sportovní výkony, ale především o zábavu a radost z pohybu. Podrobné informace o závodech, běžeckých tratích, sněhovém zpravodajství a činnosti polevských lyžařů ze SKI Polevsko se dozvíte na oddílových stránkách Úspěšný start do nové zimní sezóny a zdárné vykročení do nového roku 2011 vám přejí členové oddílu běžeckého lyžování SKI Polevsko. Jan Šmíd SKI Polevsko nejlepší neregistrovaní : 1. Kortan Ivan Benda Pavel Hlaváček Vladimír 455. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme pevné zdraví, klid a pohodu i do roku Daniela Žďárková 18 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :11:31

19 Zájmová činnost půlmistrem po podzimu 1. novoborský Po podzimní části (4. kola) je ve vedení nejvyšší šachové soutěže družstev extraligy 2010/2011 obhájce titulu 1. Novoborský šachový klub s deseti body. Vstup do nového ročníku šachové extraligy 2010/2011 se Novoborákům vydařil na jedničku. V úvodním listopadovém dvoukole dokázali otočit nepříznivě se vyvíjející zápas s Grygovem a zaknihovat do extraligové tabulky první vítězství 4,5:3,5, když tři důležité výhry pro náš tým zařídili velmistr Viktor Láznička, velmistr Zbyněk Hráček a velmistr Jiří Štoček. V druhém zápase jsme na domácí palubovce přivítali nováčka soutěže Tatran Litovel. Po prohře velmistra Petra Háby na šesté šachovnici jsme se sice dostali do záporných čísel, ale poté jsme již měli zápas ve svých rukou. Výhry na naši stranu přidali velmistr Robert Cvek, velmistr Ján Markoš a celý víkend skvěle hrající velmistr Zbyněk Hráček. Celkové vítězství 5:3 bylo zcela zasloužené. O prvním prosincovém víkendu pokračovala extraliga třetím a čtvrtým kolem. Novoboráci nejprve zavítali do Frýdku-Místku. Ze zápasu, který se od začátku nevyvíjel pro naše barvy dobře, jsme nakonec dokázali vybojovat remízu 4:4 díky vítězství Viktora Lázničky a Jána Markoše. Nedělní utkání 4. kola bylo naopak lahůdkou a v Třinci jsme zvítězili jednoznačně 6:2. Výhru si opět připsal Viktor Láznička a dále skórovali Zbyněk Hráček, Lukáš Klíma a Jiří Štoček. Další zápasy nás čekají koncem ledna 2011 na domácí půdě, kdy v Grandhotelu Pražák v Novém Boru přivítáme tým Mahrla Praha ( ) v čele s českou jedničkou GM Davidem Navarou a nováčka soutěže Výstaviště Lysá nad Labem ( ). Na oba zápasy jste srdečně zváni. Petr Boleslav Poř. Družstvo V R P Body Skóre Novoborský ŠK ŠK Labortech Ostrava ŠK Rapid Pardubice A64 VALOZ Grygov Tatran Litovel ŠK Mahrla Praha Výstaviště Lysá nad Labem ŠK Zikuda Turnov BŠŠ Frýdek-Místek ŠK Zlín ŠK Polabiny TŽ Třinec lezecká mládež zvítězila v praze Účastí na Přeborech školní mládeže ukončili novoborští sportovní lezci závodní sezónu A nevedlo se jim špatně. Petra Vojířová startovala hned ve dvou kategoriích. V té své, coby medailistka Českého poháru mohla závodit jen mimo soutěž. I když nemohla být vyhlášena vítězem, přesto své soupeřky velkým rozdílem porazila. Přihlásila se proto do nejstarší kategorie. I tu však ovládla a když se o prvenství nerozhodlo ve finálové cestě, nastoupila do boje o zlato v superfinálové cestě. V souboji s pražskou Peltrámovou dokázala, že právem patří do české lezecké špičky a zvítězila. Vítěz letošního TENDON CUPU Kateřina Bělková se utkala s 35 soupeřkami z celých Čech. Závěr sezóny ji zastihl ve vynikající formě a tak její vítězství se očekávalo. Rozdílem třídy, kdy jako jediná z více jak stovky účastníků dokázala překonat nejtěžší převislou cestu a dosáhla nejvyššího, tzv. TOP chytu. Doslova překvapením bylo stříbro začínajícího Honzy Šimůnka. Pilný a v tréninku poctivý sedmiletý kluk výkonnostně roste den ode dne. V Praze bezchybně zvládl obě kvalifikace a i ve finále si poradil jak s cestou, tak i se staršími soupeři. Ještě o něm uslyšíme. K úspěchům novoborských mladých lezců patří i 4. místo Jany Stromecké. Je velkou nadějí oddílu a bude-li mít dobré podmínky, jistě nezklame. Mladí lezci z novoborského oddílu po celý rok vzorně reprezentovali své město jak doma, tak i v zahraničí. Odvděčili se tak tím nejkrásnějším způsobem za podporu, kterou od města obdrželi. Petr Mánek českodubská vánoční hůlka V sobotu jsme se již podruhé vydali do Českého Dubu na soutěž mažoretek. Počasí nám na cestu moc nepřálo, ale i tak jsme jeli s dobrou náladou. Soutěžilo se ve všech kategoriích, my však měli přihlášené jen kadetky a juniorky. Atmosféra byla výborná a v krvi nám koloval adrenalin. Soutěžily proti nám velice silné soubory, ale my jsme se nedali. Kadetky vybojovaly úžasné třetí místo a hrdě si odnášely bronzový pohár. Ovšem naše úžasné juniorky opět nezklamaly, zářily svým perfektním pochodem a i přes velkou smůlu, jako je spadlá lodička nebo rozvázaná kozačka, vyhrály stříbrný pohár!! Zúčastnily se i v kategorii pom-pon, ve které děvčata ukázala nádherné nové třásně, kostýmy a novou choreografii. První místo jim prostě patřilo!! Děvčata se předvedla i v kategorii DUO. Za kadetky, Nikolka Zimlová a Janička Rodrová vybojovaly skvělé druhé místo, za juniorky Nikča Kudrnáčová a Nikča Zaplatílková první místo, a za seniorky, ve kterých jsme soutěžili úplně poprvé, Dana Chodurová a Natka Štěpánková druhé místo. Všem děvčatům moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů! Za všechny mažoretky bych chtěla poděkovat všem maminkám, babičkám a tetičkám, které se podílejí na šití nových kostýmků. Přejeme Vám krásné zasněžené Vánoce a úspěšný NOVÝ ROK. Za novoborské mažoretky Jana Bílková Novoborský měsíčník / leden leden2011.indd :11:33

20 Zájmová činnost 20 Novoborský měsíčník / leden 2011 leden2011.indd :11:33

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více