Slovo pana ředitele. Co byste vzkázal studentům 1. ročníků a ostatních tříd?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo pana ředitele. Co byste vzkázal studentům 1. ročníků a ostatních tříd?"

Transkript

1

2 Milí čtenáři, v čase padajícího listí se k vám dostává i první vydání Šroubku. Školní rok se rozběhl naplno tradičními i zcela novými akcemi. Do tříd 1. ročníků nastoupilo více než 140 žáků a naše redakce se zeptala některých z nich, jak se jim líbí na jejich nové škole. Poprvé se pro ně konala adaptační dvoudenka spojená s večerní prohlídkou frýdeckého zámku a 38. ročníkem turistického pochodu Okolo Frýdku cestička. Naše škola se začala intenzivně zabývat inovativními metodami výuky, které zahrnují projektovou práci a spolupráci v týmech s firmou VÚHŽ a VŠB-TU. O všech těchto akcích vás budeme postupně informovat na stránkách časopisu. A nyní ponecháme úvodní slovo panu řediteli, jehož rozhovor si můžete přečíst níže. Příjemné čtení vám přeje redakce. Slovo pana ředitele Pane řediteli, právě proběhl adaptační kurz pro 1. ročníky, který se na naší škole uskutečnil poprvé. Jak jste spokojen s touto akcí? Já jsem touto akcí nadšen. Hodně jsme zvažovali, jestli se do ní pustit, ale některé aktivity, které jsem zažil v posledních dvou letech, mě přesvědčily o tom, že pro žáky mají skutečně smysl, zvláště co se týče stmelení kolektivu či team-buildingu, jak se tomu dnes říká. Jsem skutečně průběhem nadšen; výsledkem bylo v sobotu mnoho rozzářených tváří našich prváků, kteří říkali, že nic lepšího už dlouho nezažili. V této souvislosti patří mé obrovské poděkování všem, kteří se o organizaci zasloužili, jmenovitě kolegyně Ing. Kocháňová, Mgr. Michaláková, Mgr. Richterová. A chtěl bych také poděkovat těm třídním učitelům, kteří své třídy správně motivovali, aby se akce zúčastnily v co možná největším rozsahu. Co byste vzkázal studentům 1. ročníků a ostatních tříd? Studentům 1. ročníků bych vzkázal, aby se v prvé řadě co nejdříve sžili se systémem práce na úplném jiném typu školy, než je škola základní, tzn. ať skutečně naskočí do studijního procesu co nejdříve. A také bych ještě dodal, i v souvislosti s adaptačním kurzem, získali jste přehled o tom, jaké příležitosti během studia vám tato škola poskytuje, takže jich využijte a zapojte se skutečně do oblastí, které jsme vám vysvětlili. Studentům ostatních tříd bych v podstatě vzkázal totéž. Vytvářejte si kolem sebe takové prostředí, aby se vám tady dobře studovalo, pracovalo, jinými slovy dobře žilo, vytvářejte si vztahy mezi sebou, vztahy s učiteli, protože to jsou základní předpoklady k tomu, aby vaše studium bylo úspěšné a abychom u maturitních zkoušek byli tak úspěšní jako dosud. Naše škola pořádala nedávno odborný workshop, jehož tématem byla týmová spolupráce škol a firem. Mohl byste se vyjádřit, jak by měla taková spolupráce vypadat a jaký přínos v ní spatřujete? Akce odborný workshop proběhla v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na školách MSK a toto téma jsme si zvolili, protože od zaměstnavatelů a našich absolventů často slýcháme, že ve firmách se pracuje týmově. To je pro jakýkoliv management, ať už se jedná o firmu, nebo o školu velice důležité. Tým funguje tak, že má samozřejmě nějaký cíl, úkol, pracuje v něm několik lidí, z nichž každý má svoji funkci, ale to nejdůležitější je, aby si všichni byli vědomi své práce pro tým. Během workshopu jsme se snažili vyvolat

3 diskusi mezi firmami a středními školami, jaké zkušenosti mají s týmovou prací atd. Výsledek byl pro nás docela nejednoznačný, překvapivý, nicméně všichni se shodli na tom, že týmová práce je skutečně potřebná, prostě je třeba kopat za jeden manšaft. Naše poslední otázka: Jak hodnotíte spolupráci s firmami? Spolupráce s firmami je na naší škole tradičně nadstandartní. Jsem velice rád, že to není partnerství, které by jenom z tradice zůstávalo na nějaké konstantní úrovni, ale opravdu se zlepšuje a oživuje, je na vyšší úrovni než dříve. Fantastická spolupráce funguje s firmou VÚHŽ v Dobré, s ArcelorMittal v Ostravě, s Třineckými železárnami, s firmou Huisman. Nově jsme započali spolupráci se společností ANAJ Czech ve Frýdlantu n. O., která se rozvíjí velmi dobře. Firma nám zprostředkovala symbolický pronájem 5osé CNC brusky, na které se budou učit nejprve učitelé, poté studenti. Naši absolventi budou připraveni pro práci v konkrétní firmě. S firmou VÚHŽ jsme v tomto roce rozjeli spolupráci, které přikládám obrovský význam, a sice zcela jinou formu praktické zkoušky z odborných předmětů na oboru strojírenství a hutnictví, než jak vypadala dosud. Témata praktické zkoušky stanovuje firma, která poskytuje svého konzultanta, který pracuje s naším studentem. Každé téma pochází přímo z prostředí firmy a bude v ní realizováno, pokud student téma zpracuje dobře. Výsledná práce bude uznána jako praktická zkouška z odborných předmětů. Redakce Šroubku děkuje panu řediteli za rozhovor. Rozhovor provedli: Tereza a Jan (S3.) Šroubek Časopis studentů SPŠOAJŠ F-M Číslo 1, 2014/2015 Šéfredaktor: Jan Panek (S3.) Redakce: Tereza Kanisová (S3.), Hedvika Jurková (S3.), Ondřej Pečinka (1.S), Lukáš Fitrzyk (1.S), Lukáš Pastorek (1. IT), Anna Vonderková (2.L), Barbora Kučáková (1.TL), Kateřina Miczková (1.TL). Vydává: SPŠOAJŠ F-M pod vedením Mgr. Polivčakové

4 Pracovní workshop týmová práce Dne se učitelé a žáci SŠ sešli v aule naší školy u příležitosti konání odborného workshopu a konference na téma týmová práce v rámci projektu NatTech. Akce se zúčastnily SPŠ Ostrava Vítkovice, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SŠPU Opava, SPŠOA Bruntál a naše škola. Všechny přítomné uvítal ředitel naší školy a popřál hodně úspěchů. Soutěžící se rozdělili do dvou skupin. Přibližně v 9.15 se žáci usadili a spustili program Inventor. Všichni pečlivě poslouchali pokyny a napjatě čekali, co se bude dít dál. Každý žák dostal zadání úlohy a v 9.30 vše začalo. Účastníci měli pouze jednu hodinu, aby ukázali své dovednosti. Mezitím byli učitelé a zástupci firem provedeni školou. Při prohlídce navštívili laboratoře, dílny, odborné učebny a další prostory a zhodnotili jejich vybavení. Po uplynutí vymezené doby se studenti dostavili do auly, kde je čekalo občerstvení. V druhé části workshopu představil ředitel naší školy zástupce zúčastněných firem VÚHŽ, ANAJ a VŠB-TU. Ředitel školy také blahopřál studentovi třídy SZ4. Filipu Hranickému za vynikající úspěch v celostátní soutěži CNC programování strojů na MSV v Brně. Poté předvedli svůj projekt tříkolky studenti třídy S4. Štěpán Turoň, Jakub Balínek a Vojtěch Peřina. Každý ze studentů měl v týmu specifický úkol, který plnil. Slova se ujal organizátor akce Ing. Čestmír Suchoň, který hovořil o týmové práci. K danému tématu se vyjádřili zástupci zúčastněných škol, kteří informovali o konkrétních námětech na svých školách, např. ročníkové projekty, zadání maturitních prací apod. Ředitel naší školy vyzval také zástupce firem, aby vyjádřili svůj názor na toto téma a zástupci VŠB-TU předvedli svůj projekt Formula Student. Na závěr byly vyhlášeny výsledky workshopu. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny týmy: SPŠ Ostrava Vítkovice, SPŠOAJŠ Frýdek-Místek a SPŠOA Bruntál. Naši školu na studentském workshopu reprezentoval Štěpán Turoň (S4.). Lukáš a Ondra, 1.S

5 Společné foto účastníků workshopu a odborné konference v aule školy. Rozhovor s panem Vavřincem Pečinkou, jednatelem firmy ANAJ Czech, s.r.o. 1. Jaké jsou podle Vás možnosti podpory technického vzdělávání? Můžu jednoznačně konstatovat, že se je snažíte využívat a myslím si, že je rozvíjíte velice dobře díky dobrému vedení na vaší škole. 2. Mohl byste se vyjádřit k průběhu konference? S konferencí jsem spokojen, protože byla tvůrčí, nebyla izolovaná, ale naopak komunikativní. Závěry konference přinesly směr určitého rozvoje a vývoje a to je to hlavní. 3. Jaké formy týmové spolupráce navrhujete a jak budete rozvíjet spolupráci s naší školou? Jedná se o určitou spoluúčast resp. participaci na vašich technických cvičeních. Chtěli bychom se zapojit v oblasti výroby nástrojů a aplikace na vašich obráběcích strojích. Rozvoj spolupráce bude formou konstrukčně-technickou, v oblasti výroby nástrojů pro třískové obrábění včetně konstrukční práce v Inventoru. Redakce Šroubku děkuje panu Pečinkovi za rozhovor. Rozhovor provedli: Tereza, Jan a Hedvika (S3.). Foto: SPŠOAJŠ F-M První dojmy aneb názory bažantů Názor na moji novou školu se určitě ponese v kladném duchu. Mezi spolužáky jsem si našel kamarády, a co se týká vyučujících, nemám k nim připomínky. Mezi nejoblíbenější předměty patří praxe a samozřejmě TV, protože hraji závodně fotbal a jsem sportovně založený. Technické kreslení a fyzika jsou pro mě zatím nejméně zajímavé. Prostředí školy se mi líbí, ale nejoblíbenější místností bude určitě školní jídelna, kde dobře vaří a jídlo mi vždy chutná. Ve škole jsem zatím teprve měsíc, ale

6 doufám, že celé čtyři roky, které zde strávím, budou stejně zajímavé. student 1. ročníku O téhle škole jsem přemýšlel velmi dlouho, a tak jsem se nakonec rozhodl, že zde nastoupím. Myslím, že je poměrně těžká, alespoň mi teď tak připadá, ale učitelé dokážou vše vysvětlit. No, je čas se začít učit. Praxe je v pohodě, protože mě zajímá technika a výrobní proces. Doufám, že budu stejně uvažovat i na konci roku. Daniel, 1.H O této škole jsem slyšel už dávno a chtěl jsem to tady vyzkoušet. Zatím se mi na škole líbí, jsou zde výborné obědy i dobří učitelé. Svůj obor jsem si vybral kvůli uplatnění na trhu práce. Jsou tu také dobře vybavené odborné učebny. Jen škoda, že na hlavní nástěnce ve škole není pravidelně vyvěšen jídelníček s obědy. Kowalczuk, 1.H Na tuhle školu jsem šla dobrovolně i nedobrovolně. Nicméně moje mínění o ní je dobré. Samozřejmě jako každá škola a vše v životě má kladné i záporné stránky. Mezi ty kladné určitě patří její vybavení a možnosti, úzká spolupráce školy a firem, našich potencionálních zaměstnavatelů. Některé předměty jsou ale náročné, zabírají nám čas, který bychom mohli více věnovat předmětům odborným a maturitním, které jsou pro nás daleko podstatnější. studentka 1. ročníku Mé první dojmy z této školy jsou velmi kladné. Když jsem si v 9. třídě vybíral školu, na které se bude rýsovat moje budoucnost, tato škola byla první variantou. Postupem času, když si začínám zvykat na nové prostředí a hlavně studijní tempo, které je o hodně náročnější než na základní škole, mě studování začíná bavit. Učitelé bych hodnotil velmi kladně, myslím si, že dělají vše pro to, abychom byli co nejlepšími studenty. Doufám, že mé počáteční pocity budou stejné i na konci čtvrtého ročníku, kde bych byl rád, aby všichni spolužáci i já úspěšně odmaturovali. Radek, 1.S Jedna etapa života končí a další začíná. Když jsem poprvé šel na základní školu, byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. Tehdy jsem poznal, co obnáší škola. Ale už dost o ZŠ. Nyní jsem na SPŠ, jakožto plnohodnotný student oboru Informační technologie. Dveře do další etapy života se otevřely. Abych pravdu řekl, tuto školu jsem už navštěvoval jako žák ZŠ v kroužku NatTech. Nikdy jsem si nemyslel, že by mě nějak překvapila. Ale je to právě naopak. Ze školy mám za první měsíc krásné, ale i nějaké ty horší pocity a zážitky. Předměty našeho oboru jsou zaměřené hlavně na práci s PC. Osobně mám nejraději Architekturu PC, Základy algoritmizace a programování a Tvorbu webových stránek. Pochválit musím i ostatní učitele, kteří rádi a ochotně pomohou se vším, s čím si nevíme rady. Dokonce, když slušně poprosíme, odloží třeba i nějakou písemku, která by nás odrovnala. Tělesná výchova je poměrně hodně univerzální předmět. Téměř každá třída má TV dvě hodiny po sobě. Je to zároveň možnost, jak se od výuky odreagovat. Obědy jsou úžasné. Kdo má správný jazýček, tak pozná, že zde je svatý grál vaření. To je můj názor na tuto zajímavou školu. Lukáš Pastorek, 1.IT

7 Představujeme vám obor HUTNICTVÍ Maturitní obor hutnictví se na naší škole (jako jediné v ČR) vyučuje již od samotného počátku její existence, patří tudíž k nejstarším oborům, které škola nabízí. Od školního roku se tento obor modernizoval a rozšířil o specializaci nauka o materiálech, která propojuje metalurgii, materiálové inženýrství, metalografii, chemii a další vědy. Žáci v teoretických hodinách a praktických cvičeních poznávají technické materiály, především kovy, jejich vnitřní stavbu, učí se zkoumat strukturu a vlastnosti materiálů a provádějí jejich kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování. To je základní předpoklad pro správné navržení technologických postupů zpracování a hledání souvislostí mezi strukturou materiálů a jejich vlastnostmi. Tyto poznatky jsou pak zárukou rozvoje kreativity studentů se schopnostmi řešit samostatně úkoly v provozní praxi. Využívají nejmodernější vybavení v metalografické laboratoři, např. rozbrušovací pilu, hydraulický lis, brusky a leštičky s poloautomatickou a automatickou hlavou. Diagnostika metalografických výbrusů se realizuje na kompaktním metalografickém mikroskopu s vysokou zárukou flexibility systému s možností pozorování ve světelném poli a polarizovaném světle. Realizačním výstupem práce našich studentů je získání předpokladů v oblasti mechanické přípravy vzorků, při používání mikroskopické techniky, propojení hodnocení mikrostruktury s PC technikou a schopností pracovat s normami v rámci ISO, dodává zástupkyně ředitele školy Ing. Fajkusová. Žáci 4. ročníku se věnují hutnictví nejen ve svých povinných předmětech, ale také v zájmovém útvaru v oblasti hutnictví se zaměřením na nauku o materiálech a jejich výrobní zpracování, který je realizován v rámci projektu NatTech. Redakce školního časopisu oslovila studenty oboru hutnictví a zeptala se na jejich názor. Když jsem šel na tuto školu, neměl jsem ani tušení o tom, co hutnictví vlastně znamená nebo obnáší. Spoustu věcí jsme se za ty čtyři roky naučili, spoustě z nich pořád plně nerozumíme, ale to je v pořádku, pořád se učíme. Myslím si, že hutnictví je zajímavý obor, který má u nás dlouhou historii a máme díky němu i dobré jméno ve světě. Pro nás studenty je to jen dobře díky tomu, že máme velkou možnost uplatnění jak u nás, tak v zahraničí. A o to nám přece především jde. Rozhodně si myslím, že jít studovat hutnictví nebylo vůbec špatné rozhodnutí. Tomáš Varkonda (třída H4.) Rozbrušovací pila Hydraulický lis Mikrotvrdoměr

8 Diagnostika mikrostruktury Metalografická laboratoř Poznatky z hutnictví a nauky o materiálech neslouží jen samotným studentům tohoto tradičního oboru. Využívají je také studenti technického lycea např. při tvorbě dlouhodobých maturitních prací (DMP) nebo v soutěžích, např. SOČ a Technická konference Třinec. Autor DMP Kryštof Hradečný (třída L4.) k tomu dodává: Cílem mé práce Svět metalografie je propojit teoretické znalosti nauky o materiálech s praktickými zkušenostmi v oblasti průmyslového výtvarnictví. Praktická část práce je zaměřena na reálný rozbor vnitřní krystalické stavby specifických kovových materiálů v metalografických laboratořích naší školy. Výstup mikrostruktury přenáším vlastní tvorbou na kresby a srovnávám jejich identičnost. Toto téma mě velmi zaujalo a navíc je propojeno s výtvarnou tvorbou. Již třetím rokem pracuji v kroužku průmyslového výtvarnictví (PMV) pod vedením Mgr. Ondřekové. Výsledky práce Kryštofa Hradečného můžete sami posoudit. Vpravo je vidět fotografie řezů kovů a vlevo jejich kresby. Řez hliníku Řez oceli

9 Aktivity naší školy v projektu NaTTech V tomto šk. roce probíhá druhá fáze zapojení naší školy do krajského projektu. Již počátkem šk. roku se uskutečnila pro studenty 4. ročníků návštěva Prahy s názvem Projektové dny Praha. Do této aktivity se zapojily třídy S4. (Mgr. Uherková, PhDr. Šnytová) a SZ4. (PaedDr. Górecká, p. Kološ), které mohly obdivovat nejen technické a historické památky hlavního města, ale také se seznámily s nejnovější technikou na Letišti Václava Havla. Třídy oboru hutnictví se v září 2014 zúčastnily expozice U6 v Dolní oblasti Vítkovic jsme zahájili pravidelné setkávání žáků ZŠ v rámci kroužků NaTTech. Stejně jako v minulém roce se kroužků účastní tyto školy: 7. ZŠ, 6. ZŠ, 4. ZŠ, Hnojník a Sedliště.

10 se třídy 3. a 4. ročníků zúčastnily MSV v Brně žáci 3. ročníků vyrazili k vodní elektrárně Dlouhé stráně a ruční papírně ve Velkých Losinách navštívily vybrané třídy Technické muzeum v Brně.

11 Praha 2014 Dopředu bylo známo, že tento výlet bude náročný a podle toho také vypadali někteří účastníci na prvotním srazu vlakové zastávce Ostrava Stodolní. Velké krosny či cestovní tašky dávaly jasně najevo připravenost mnohých jedinců. Po úspěšném shledání všech známých tváří vyrážíme ve 4:46 rychlíkem firmy Regio Jet směr Praha hl. nádraží. Cesta to byla komfortní (přitom nejlevnější na trhu), klidná a ničím nerušená. Zhruba za necelé 3 hodiny nás vítá a některé probírá pohled na panoráma Prahy. Před nádražím zjišťujeme úbytky či případné příbytky osob, počty však sedí, a tak vyrážíme vstříc pražským chodníkům a ulicím. Po 15minutové cestě tramvají dorážíme konečně na místo určení hostel Pilgrim. Ubytování odpovídá našim nárokům a my jsme vcelku spokojeni. Po rychlém vybalení vyrážíme na Petřínskou rozhlednu. Nahoru nás vyveze lanovka a my procházíme toto hezky vypadající místo a posléze se vydrápeme s vypětím všech sil až na samotnou rozhlednu. Výhled je úchvatný, na dlani máme celou Prahu, až nám je líto slézt zpátky dolů. Z rozhledny míříme na procházku Prahou, kterou absolvujeme společně s naším doprovodem PaedDr. Górecké, pana Kološe a s paní průvodkyní. Projdeme Pražský Hrad se zahradním komplexem, chrám sv. Víta, Malou Stranu, Karlův most a mnoho dalšího. Po vyčerpávajícím výkladu a nabitém programu jdeme zhruba kolem 19 hodiny večerní zpátky na hostel, kde do večerky zpíváme, hrajeme karty a soutěžíme ve vědomostních hrách. Druhý den začínáme, pro mě docela časnou snídaní, okolo 7.30 a vyrážíme metrem na Zličín a ze Zličína autobusem na Letiště Václava Havla (dříve Ruzyně). Po malém bloudění nacházíme správný terminál a budovu, kde už nás očekává mladý sympatický průvodce. Musíme projít přes kontrolu a odbavování zavazadel, poté nasedáme do přichystaného autobusu a jezdíme různě po ranvejích či hangárech, celé to vyplňuje výkladem náš průvodce. K vidění jsou soukromé letouny, letadla pro vyhlídkové lety, ale samozřejmě taky tryskové letouny s dalekým doletem (Airbus, Boeing). Nahlédli jsme i do hasičské zbrojnice. Z letiště míříme na prohlídku Národního divadla. Po cestě se zastavujeme u Památníku listopadové revoluce a dostáváme stručný výklad od paní profesorky, kdože zvonil klíči na náměstí :) Budova ND se nám velice líbila, je velkolepě vyzdobena s krásnou architekturou, dozvěděli jsme se i mnohé zajímavosti. Po prohlídce vyrážíme na pozdní oběd, spíše tedy večeři (18:00) a poté zpět na naše přechodné bydliště. Do večerky se bavíme podobným způsobem jako v den minulý. A je tu zase ráno, nový den a pro nás v Praze poslední. Po společné snídani se projdeme Kampou, zvládneme navštívit Muzeum E. Mládkové, projdeme se po mostě zamilovaných, vyfotíme se u Lenonovy zdi, nakoukneme do kostela Panny Marie Sněžné, abychom viděli Pražské jezulátko. Poté absolvujeme s průvodkyní prohlídku Senátu České Republiky spolu s Valdštejnským palácem a

12 přilehlou zahradou. Líbí se nám hlavně palác a zajímavý příběh pana z Valdštejna. Odpoledne někteří studenti ještě navštíví Technické muzeum, jiní Vyšehrad či Václavské náměstí. Pak už nám nezbývá nic jiného než vyrazit na hlavní nádraží. Zhruba kolem 22 hodiny jsme v Ostravě, kde náš výlet končí. Myslím, že výlet dopadl na výbornou a všichni si jej užili a hlavně přežili ve zdraví. Lukáš Macek SZ4. Exkurze a besedy Návštěva Státního okresního archivu První říjnový den naše třída 1.IT navštívila Státní archiv ve Frýdku-Místku. Při této exkurzi jsme se dozvěděli spoustu informací, například jak se uchovávají dokumenty, jaké fondy vlastní archiv apod. Také jsme se dozvěděli, že nejstarší archiválií je listina z roku 1438, kterou vydal tehdejší pán na Hukvaldech a píše se v ní o výsadách fojtství. Ředitel archivu nám ukázal, že tato práce není pro netrpělivé pracovníky, právě naopak, práce vyžaduje velmi zručné, trpělivé a pracovité lidi. Pracovníci archivu dokážou zachránit i velmi poškozené dokumenty. Vysvětlil nám, že pouze 5 % dokumentů, které vznikají na úřadech, putují do archivu jako dokumenty s trvalou hodnotou pro příští generace. Výklad byl doplněn o film, který vytvořili zaměstnanci archívu pro návštěvníky. Poté jsme si mohli prohlédnout staré třídní výkazy z dob, kdy chemie se nazývala lučba a fyzika silozpyt, a nakonec výstavu o legionářích z našeho okresu připravenou k stému výročí vypuknutí 1. světové války. Mně osobně se návštěva archivu líbila a byla škoda, že jsme zde byli pouze jednu vyučovací hodinu. Tomáš Knopp Beseda o holocaustu Dne 9. října proběhla v aule průmyslové školy beseda na téma holocaust. Byla zajímavá především tím, že nám vyprávěl pamětník, který si osobně holocaustem prošel. Nejdříve jsme se seznámili se základními pojmy jako je holocaust, antisemitismus apod. Dozvěděli jsme se stručně o historii židovského národa a poté už vyprávění převzal pamětník, pan Luděk Eliáš. Tento velmi energický pán studoval reálné gymnázium. Přestože se nehlásil k žádnému náboženství, byl jako Žid brán. Povídal nám o stále nesmyslnějších zákonech, jak Židy vyloučit ze společnosti. Líčil nám deportaci do terezínského ghetta, ve kterém potkal svou životní lásku. Vyprávěl nám, jak vypadal transport do Osvětimi, továrny na smrt, o svém štěstí v neštěstí, kdy se z Osvětimi dostal jako práceschopná jednotka, a o strachu před každým dalším dnem. Zažil i pochod smrti, při kterém mnoho lidí zahynulo. Na konci pochodu si vězně, kteří přežili, převzal Červený kříž, a tak byli zachráněni. Člověku až běhá mráz po zádech, když se zamyslí, kolik lidí trpělo a zahynulo, v jakých podmínkách byli nuceni žít. Tato beseda byla opravdu hodně zajímavá a každému určitě něco přinesla. Anna Vonderková, 2.L

13 Technické muzeum Dne 14. října naše třída 1.TL s dalšími vybranými třídami 1. a 4. ročníků vyrazily na exkurzi, jejíž hlavním cílem bylo poznat Technické muzeum v Brně. Na cestu jsme byli dokonale vybaveni dobrou náladou, svačinou a nápoji, abychom byli plni sil. V Brně nás nejdříve čekala výstava lidských těl. Nejvíce jsme ale byli natěšeni na Technické muzeum. Nejprve jsme si samostatně prošli jednotlivé expozice a poté jsme byli rozděleni do tří skupin podle oboru, který studujeme. Na naši třídu připadla prohlídka historických automobilů ze Zbrojovky Brno k 90. výročí výroby prvního automobilu Z. Výklad byl velmi zajímavý a klidně bychom jej slyšeli znovu. Následně jsme se plni zážitků a nových informací vydali na cestu domů. Barbora Kučáková a Kateřina Miczková Dlouhé Stráně, Velké Losiny Žáci 3. ročníků se 30. září zúčastnili exkurze NatTech. Nejprve vyrazili k přečerpávací vodní elektrárně (PVE) Dlouhé Stráně. Jejím úkolem je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy. Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Elektrárna disponuje dvěma nádržemi a z horní nádrže, která se nachází na vrcholu hory ve výšce 1350 m, je malebný výhled na panorama Jeseníků. Poté, co jsme si prohlédli tento moderní technický div, jsme se vydali k historické technické památce k jedné z nejstarších manufaktur svého druhu v Evropě velkolosinské ruční papírně, jež byla založena na sklonku 16. století Janem ml. ze Žerotína. Během staletí se v papírně vystřídala řada vlastníků a roku 1680 se stala jednou z obětí čarodějnických inkvizičních procesů i manželka tehdejšího majitele papírny, Barbora Göttlicherová. Velkolosinská manufaktura dnes patří i k nejstarším doposud pracujícím podnikům. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním způsobem ze lnu a bavlny a pro svou vysokou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou korespondenci, reprezentační účely, v knižní a restaurátorské praxi. Exkurze se všem velmi líbila a byla nám velkým přínosem. Nikol Pindejová a Veronika Gluštíková, Z3.

Obsah: AKTUALITY...3

Obsah: AKTUALITY...3 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Červen 2010 Elektrárna Lipno Studentské volby 25 8 35 Dračí lodě Sportovní kurz 37 2 Obsah: AKTUALITY...3 ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY...4 Maturita...4 Rozhovory

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Leden PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítám vás u Únorového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte, co se událo nového na naší škole v minulém měsíci.

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

2013/2014 www.vsps-su.cz

2013/2014 www.vsps-su.cz 2013/2014 dny otevřených dveří SPŠ pro výtvarné obory 20. 10. 23. 10. 2014, 9 17 hod. SPŠ ostatní obory 1. 12. 5. 12. 2014, 9 17. hod., pátek 9 12 hod. VOŠ 18. 3. 2015 9 17 hod. Výroční zpráva VOŠ a SPŠ

Více

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov

Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Spolupráce mezi ISŠ HPOS Příbram a Domovem Petra Mačkov Na naší škole již několik let probíhá úspěšný grantový program spolupráce s Domovem Petra v Mačkově. Domov Petra Mačkov je samostatnou příspěvkovou

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy,

Slovo úvodem. Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, Slovo úvodem Vážení kolegové, vážení žáci, studenti a příznivci naší školy, dovolte, abych Vás přivítal nad otevřenou výroční zprávou Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy v Šumperku. Stránky

Více

ŠROUBEK. Průmyslovácký časopis SPŠOA F-M 4.Číslo Červen 2012 Ročník XII. Projekt BEST na naší Úspěchy studentů v soutěžích Rozloučení čtvrťáků

ŠROUBEK. Průmyslovácký časopis SPŠOA F-M 4.Číslo Červen 2012 Ročník XII. Projekt BEST na naší Úspěchy studentů v soutěžích Rozloučení čtvrťáků ŠROUBEK Průmyslovácký časopis SPŠOA F-M 4.Číslo Červen 2012 Ročník XII Projekt BEST na naší Úspěchy studentů v soutěžích Rozloučení čtvrťáků Víte, co je BEST? Projekt s názvem BEST Best Enterprise System

Více

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod 3 1. HODNOCENÍ

Více

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET H U S O V K A 130 LET 125 LET R A Š Í N K A 1 Milé děti, vážení rodiče, absolventi, pedagožky a pedagogové, milí příznivci Husovky, o Vaší škole (a toto přivlastňovací zájmeno je zde opravdu namístě, protože

Více

Kronika školního roku 2011 2012

Kronika školního roku 2011 2012 Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí Kronika školního roku 2011 2012 Junioři reprezentovali ČR v carvingu na mistrovství

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30 ÚVOD KULATÉ STOLY MATURITNÍ PROJEKT: STAVBA ROBOTA INSTALLFEST MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH EXKURZE DO FIRMY RED HAT SCIENTIX A NANOPINION RECENZE HER: THE CREW MATURITNÍ PROJEKTY ROZHOVOR

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE

SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE SBORNÍK PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE obsah Škola a zaměstnavatelé Víno vstoupilo do celoživotního učení - 65-010-H Skvělá spolupráce školy a firmy - 66-002-H Alenka v říši pekařství - 29-012-H Tvrdá práce ve škole

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Zaměřeno na projekty... str. 1

Zaměřeno na projekty... str. 1 V tomto vydání Zaměřeno na projekty... str. 1 Úspěšné etwinningové projekty roku 2013 aneb Jak na to... str. 2 Vítězné projekty... str. 4 České projekty etwinning očima hodnotitelů... str. 7 etwinning

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14

OBSAH 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 14 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 9 2.1 Přehled výsledků za 1. pololetí 9 2.2 Přehled výsledků za 2. pololetí 10 2.3 Výsledky maturitních zkoušek 11 2.4 Výsledky

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu

Prezentace oborů a prezentace akcí projektu Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Klíčová aktivita: A05 - Příprava a motivace žáků pro studium technických oborů Produkt subjektu: SPŠ Ostrov a partnerské

Více

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14

Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 Arabesky č. Vychází u příležitosti třídních schůzek 17. 4. 2013 Milí čtenáři, přeji vám sluníčkové jarní dny a byla bych

Více

www.vassboskovice.cz

www.vassboskovice.cz 1 Milí čtenáři, prázdniny za dveřmi, před většinou z nás jsou jen pozitivní věci. Mnozí od minulého vydání Občasníku stačili absolvovat spoustu zajímavých akcí a seznámí vás s nimi v tomto čísle. Nelenili

Více