Slovo pana ředitele. Co byste vzkázal studentům 1. ročníků a ostatních tříd?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo pana ředitele. Co byste vzkázal studentům 1. ročníků a ostatních tříd?"

Transkript

1

2 Milí čtenáři, v čase padajícího listí se k vám dostává i první vydání Šroubku. Školní rok se rozběhl naplno tradičními i zcela novými akcemi. Do tříd 1. ročníků nastoupilo více než 140 žáků a naše redakce se zeptala některých z nich, jak se jim líbí na jejich nové škole. Poprvé se pro ně konala adaptační dvoudenka spojená s večerní prohlídkou frýdeckého zámku a 38. ročníkem turistického pochodu Okolo Frýdku cestička. Naše škola se začala intenzivně zabývat inovativními metodami výuky, které zahrnují projektovou práci a spolupráci v týmech s firmou VÚHŽ a VŠB-TU. O všech těchto akcích vás budeme postupně informovat na stránkách časopisu. A nyní ponecháme úvodní slovo panu řediteli, jehož rozhovor si můžete přečíst níže. Příjemné čtení vám přeje redakce. Slovo pana ředitele Pane řediteli, právě proběhl adaptační kurz pro 1. ročníky, který se na naší škole uskutečnil poprvé. Jak jste spokojen s touto akcí? Já jsem touto akcí nadšen. Hodně jsme zvažovali, jestli se do ní pustit, ale některé aktivity, které jsem zažil v posledních dvou letech, mě přesvědčily o tom, že pro žáky mají skutečně smysl, zvláště co se týče stmelení kolektivu či team-buildingu, jak se tomu dnes říká. Jsem skutečně průběhem nadšen; výsledkem bylo v sobotu mnoho rozzářených tváří našich prváků, kteří říkali, že nic lepšího už dlouho nezažili. V této souvislosti patří mé obrovské poděkování všem, kteří se o organizaci zasloužili, jmenovitě kolegyně Ing. Kocháňová, Mgr. Michaláková, Mgr. Richterová. A chtěl bych také poděkovat těm třídním učitelům, kteří své třídy správně motivovali, aby se akce zúčastnily v co možná největším rozsahu. Co byste vzkázal studentům 1. ročníků a ostatních tříd? Studentům 1. ročníků bych vzkázal, aby se v prvé řadě co nejdříve sžili se systémem práce na úplném jiném typu školy, než je škola základní, tzn. ať skutečně naskočí do studijního procesu co nejdříve. A také bych ještě dodal, i v souvislosti s adaptačním kurzem, získali jste přehled o tom, jaké příležitosti během studia vám tato škola poskytuje, takže jich využijte a zapojte se skutečně do oblastí, které jsme vám vysvětlili. Studentům ostatních tříd bych v podstatě vzkázal totéž. Vytvářejte si kolem sebe takové prostředí, aby se vám tady dobře studovalo, pracovalo, jinými slovy dobře žilo, vytvářejte si vztahy mezi sebou, vztahy s učiteli, protože to jsou základní předpoklady k tomu, aby vaše studium bylo úspěšné a abychom u maturitních zkoušek byli tak úspěšní jako dosud. Naše škola pořádala nedávno odborný workshop, jehož tématem byla týmová spolupráce škol a firem. Mohl byste se vyjádřit, jak by měla taková spolupráce vypadat a jaký přínos v ní spatřujete? Akce odborný workshop proběhla v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na školách MSK a toto téma jsme si zvolili, protože od zaměstnavatelů a našich absolventů často slýcháme, že ve firmách se pracuje týmově. To je pro jakýkoliv management, ať už se jedná o firmu, nebo o školu velice důležité. Tým funguje tak, že má samozřejmě nějaký cíl, úkol, pracuje v něm několik lidí, z nichž každý má svoji funkci, ale to nejdůležitější je, aby si všichni byli vědomi své práce pro tým. Během workshopu jsme se snažili vyvolat

3 diskusi mezi firmami a středními školami, jaké zkušenosti mají s týmovou prací atd. Výsledek byl pro nás docela nejednoznačný, překvapivý, nicméně všichni se shodli na tom, že týmová práce je skutečně potřebná, prostě je třeba kopat za jeden manšaft. Naše poslední otázka: Jak hodnotíte spolupráci s firmami? Spolupráce s firmami je na naší škole tradičně nadstandartní. Jsem velice rád, že to není partnerství, které by jenom z tradice zůstávalo na nějaké konstantní úrovni, ale opravdu se zlepšuje a oživuje, je na vyšší úrovni než dříve. Fantastická spolupráce funguje s firmou VÚHŽ v Dobré, s ArcelorMittal v Ostravě, s Třineckými železárnami, s firmou Huisman. Nově jsme započali spolupráci se společností ANAJ Czech ve Frýdlantu n. O., která se rozvíjí velmi dobře. Firma nám zprostředkovala symbolický pronájem 5osé CNC brusky, na které se budou učit nejprve učitelé, poté studenti. Naši absolventi budou připraveni pro práci v konkrétní firmě. S firmou VÚHŽ jsme v tomto roce rozjeli spolupráci, které přikládám obrovský význam, a sice zcela jinou formu praktické zkoušky z odborných předmětů na oboru strojírenství a hutnictví, než jak vypadala dosud. Témata praktické zkoušky stanovuje firma, která poskytuje svého konzultanta, který pracuje s naším studentem. Každé téma pochází přímo z prostředí firmy a bude v ní realizováno, pokud student téma zpracuje dobře. Výsledná práce bude uznána jako praktická zkouška z odborných předmětů. Redakce Šroubku děkuje panu řediteli za rozhovor. Rozhovor provedli: Tereza a Jan (S3.) Šroubek Časopis studentů SPŠOAJŠ F-M Číslo 1, 2014/2015 Šéfredaktor: Jan Panek (S3.) Redakce: Tereza Kanisová (S3.), Hedvika Jurková (S3.), Ondřej Pečinka (1.S), Lukáš Fitrzyk (1.S), Lukáš Pastorek (1. IT), Anna Vonderková (2.L), Barbora Kučáková (1.TL), Kateřina Miczková (1.TL). Vydává: SPŠOAJŠ F-M pod vedením Mgr. Polivčakové

4 Pracovní workshop týmová práce Dne se učitelé a žáci SŠ sešli v aule naší školy u příležitosti konání odborného workshopu a konference na téma týmová práce v rámci projektu NatTech. Akce se zúčastnily SPŠ Ostrava Vítkovice, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, SŠPU Opava, SPŠOA Bruntál a naše škola. Všechny přítomné uvítal ředitel naší školy a popřál hodně úspěchů. Soutěžící se rozdělili do dvou skupin. Přibližně v 9.15 se žáci usadili a spustili program Inventor. Všichni pečlivě poslouchali pokyny a napjatě čekali, co se bude dít dál. Každý žák dostal zadání úlohy a v 9.30 vše začalo. Účastníci měli pouze jednu hodinu, aby ukázali své dovednosti. Mezitím byli učitelé a zástupci firem provedeni školou. Při prohlídce navštívili laboratoře, dílny, odborné učebny a další prostory a zhodnotili jejich vybavení. Po uplynutí vymezené doby se studenti dostavili do auly, kde je čekalo občerstvení. V druhé části workshopu představil ředitel naší školy zástupce zúčastněných firem VÚHŽ, ANAJ a VŠB-TU. Ředitel školy také blahopřál studentovi třídy SZ4. Filipu Hranickému za vynikající úspěch v celostátní soutěži CNC programování strojů na MSV v Brně. Poté předvedli svůj projekt tříkolky studenti třídy S4. Štěpán Turoň, Jakub Balínek a Vojtěch Peřina. Každý ze studentů měl v týmu specifický úkol, který plnil. Slova se ujal organizátor akce Ing. Čestmír Suchoň, který hovořil o týmové práci. K danému tématu se vyjádřili zástupci zúčastněných škol, kteří informovali o konkrétních námětech na svých školách, např. ročníkové projekty, zadání maturitních prací apod. Ředitel naší školy vyzval také zástupce firem, aby vyjádřili svůj názor na toto téma a zástupci VŠB-TU předvedli svůj projekt Formula Student. Na závěr byly vyhlášeny výsledky workshopu. Jako nejúspěšnější byly vyhodnoceny týmy: SPŠ Ostrava Vítkovice, SPŠOAJŠ Frýdek-Místek a SPŠOA Bruntál. Naši školu na studentském workshopu reprezentoval Štěpán Turoň (S4.). Lukáš a Ondra, 1.S

5 Společné foto účastníků workshopu a odborné konference v aule školy. Rozhovor s panem Vavřincem Pečinkou, jednatelem firmy ANAJ Czech, s.r.o. 1. Jaké jsou podle Vás možnosti podpory technického vzdělávání? Můžu jednoznačně konstatovat, že se je snažíte využívat a myslím si, že je rozvíjíte velice dobře díky dobrému vedení na vaší škole. 2. Mohl byste se vyjádřit k průběhu konference? S konferencí jsem spokojen, protože byla tvůrčí, nebyla izolovaná, ale naopak komunikativní. Závěry konference přinesly směr určitého rozvoje a vývoje a to je to hlavní. 3. Jaké formy týmové spolupráce navrhujete a jak budete rozvíjet spolupráci s naší školou? Jedná se o určitou spoluúčast resp. participaci na vašich technických cvičeních. Chtěli bychom se zapojit v oblasti výroby nástrojů a aplikace na vašich obráběcích strojích. Rozvoj spolupráce bude formou konstrukčně-technickou, v oblasti výroby nástrojů pro třískové obrábění včetně konstrukční práce v Inventoru. Redakce Šroubku děkuje panu Pečinkovi za rozhovor. Rozhovor provedli: Tereza, Jan a Hedvika (S3.). Foto: SPŠOAJŠ F-M První dojmy aneb názory bažantů Názor na moji novou školu se určitě ponese v kladném duchu. Mezi spolužáky jsem si našel kamarády, a co se týká vyučujících, nemám k nim připomínky. Mezi nejoblíbenější předměty patří praxe a samozřejmě TV, protože hraji závodně fotbal a jsem sportovně založený. Technické kreslení a fyzika jsou pro mě zatím nejméně zajímavé. Prostředí školy se mi líbí, ale nejoblíbenější místností bude určitě školní jídelna, kde dobře vaří a jídlo mi vždy chutná. Ve škole jsem zatím teprve měsíc, ale

6 doufám, že celé čtyři roky, které zde strávím, budou stejně zajímavé. student 1. ročníku O téhle škole jsem přemýšlel velmi dlouho, a tak jsem se nakonec rozhodl, že zde nastoupím. Myslím, že je poměrně těžká, alespoň mi teď tak připadá, ale učitelé dokážou vše vysvětlit. No, je čas se začít učit. Praxe je v pohodě, protože mě zajímá technika a výrobní proces. Doufám, že budu stejně uvažovat i na konci roku. Daniel, 1.H O této škole jsem slyšel už dávno a chtěl jsem to tady vyzkoušet. Zatím se mi na škole líbí, jsou zde výborné obědy i dobří učitelé. Svůj obor jsem si vybral kvůli uplatnění na trhu práce. Jsou tu také dobře vybavené odborné učebny. Jen škoda, že na hlavní nástěnce ve škole není pravidelně vyvěšen jídelníček s obědy. Kowalczuk, 1.H Na tuhle školu jsem šla dobrovolně i nedobrovolně. Nicméně moje mínění o ní je dobré. Samozřejmě jako každá škola a vše v životě má kladné i záporné stránky. Mezi ty kladné určitě patří její vybavení a možnosti, úzká spolupráce školy a firem, našich potencionálních zaměstnavatelů. Některé předměty jsou ale náročné, zabírají nám čas, který bychom mohli více věnovat předmětům odborným a maturitním, které jsou pro nás daleko podstatnější. studentka 1. ročníku Mé první dojmy z této školy jsou velmi kladné. Když jsem si v 9. třídě vybíral školu, na které se bude rýsovat moje budoucnost, tato škola byla první variantou. Postupem času, když si začínám zvykat na nové prostředí a hlavně studijní tempo, které je o hodně náročnější než na základní škole, mě studování začíná bavit. Učitelé bych hodnotil velmi kladně, myslím si, že dělají vše pro to, abychom byli co nejlepšími studenty. Doufám, že mé počáteční pocity budou stejné i na konci čtvrtého ročníku, kde bych byl rád, aby všichni spolužáci i já úspěšně odmaturovali. Radek, 1.S Jedna etapa života končí a další začíná. Když jsem poprvé šel na základní školu, byl to pro mě neuvěřitelný zážitek. Tehdy jsem poznal, co obnáší škola. Ale už dost o ZŠ. Nyní jsem na SPŠ, jakožto plnohodnotný student oboru Informační technologie. Dveře do další etapy života se otevřely. Abych pravdu řekl, tuto školu jsem už navštěvoval jako žák ZŠ v kroužku NatTech. Nikdy jsem si nemyslel, že by mě nějak překvapila. Ale je to právě naopak. Ze školy mám za první měsíc krásné, ale i nějaké ty horší pocity a zážitky. Předměty našeho oboru jsou zaměřené hlavně na práci s PC. Osobně mám nejraději Architekturu PC, Základy algoritmizace a programování a Tvorbu webových stránek. Pochválit musím i ostatní učitele, kteří rádi a ochotně pomohou se vším, s čím si nevíme rady. Dokonce, když slušně poprosíme, odloží třeba i nějakou písemku, která by nás odrovnala. Tělesná výchova je poměrně hodně univerzální předmět. Téměř každá třída má TV dvě hodiny po sobě. Je to zároveň možnost, jak se od výuky odreagovat. Obědy jsou úžasné. Kdo má správný jazýček, tak pozná, že zde je svatý grál vaření. To je můj názor na tuto zajímavou školu. Lukáš Pastorek, 1.IT

7 Představujeme vám obor HUTNICTVÍ Maturitní obor hutnictví se na naší škole (jako jediné v ČR) vyučuje již od samotného počátku její existence, patří tudíž k nejstarším oborům, které škola nabízí. Od školního roku se tento obor modernizoval a rozšířil o specializaci nauka o materiálech, která propojuje metalurgii, materiálové inženýrství, metalografii, chemii a další vědy. Žáci v teoretických hodinách a praktických cvičeních poznávají technické materiály, především kovy, jejich vnitřní stavbu, učí se zkoumat strukturu a vlastnosti materiálů a provádějí jejich kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování. To je základní předpoklad pro správné navržení technologických postupů zpracování a hledání souvislostí mezi strukturou materiálů a jejich vlastnostmi. Tyto poznatky jsou pak zárukou rozvoje kreativity studentů se schopnostmi řešit samostatně úkoly v provozní praxi. Využívají nejmodernější vybavení v metalografické laboratoři, např. rozbrušovací pilu, hydraulický lis, brusky a leštičky s poloautomatickou a automatickou hlavou. Diagnostika metalografických výbrusů se realizuje na kompaktním metalografickém mikroskopu s vysokou zárukou flexibility systému s možností pozorování ve světelném poli a polarizovaném světle. Realizačním výstupem práce našich studentů je získání předpokladů v oblasti mechanické přípravy vzorků, při používání mikroskopické techniky, propojení hodnocení mikrostruktury s PC technikou a schopností pracovat s normami v rámci ISO, dodává zástupkyně ředitele školy Ing. Fajkusová. Žáci 4. ročníku se věnují hutnictví nejen ve svých povinných předmětech, ale také v zájmovém útvaru v oblasti hutnictví se zaměřením na nauku o materiálech a jejich výrobní zpracování, který je realizován v rámci projektu NatTech. Redakce školního časopisu oslovila studenty oboru hutnictví a zeptala se na jejich názor. Když jsem šel na tuto školu, neměl jsem ani tušení o tom, co hutnictví vlastně znamená nebo obnáší. Spoustu věcí jsme se za ty čtyři roky naučili, spoustě z nich pořád plně nerozumíme, ale to je v pořádku, pořád se učíme. Myslím si, že hutnictví je zajímavý obor, který má u nás dlouhou historii a máme díky němu i dobré jméno ve světě. Pro nás studenty je to jen dobře díky tomu, že máme velkou možnost uplatnění jak u nás, tak v zahraničí. A o to nám přece především jde. Rozhodně si myslím, že jít studovat hutnictví nebylo vůbec špatné rozhodnutí. Tomáš Varkonda (třída H4.) Rozbrušovací pila Hydraulický lis Mikrotvrdoměr

8 Diagnostika mikrostruktury Metalografická laboratoř Poznatky z hutnictví a nauky o materiálech neslouží jen samotným studentům tohoto tradičního oboru. Využívají je také studenti technického lycea např. při tvorbě dlouhodobých maturitních prací (DMP) nebo v soutěžích, např. SOČ a Technická konference Třinec. Autor DMP Kryštof Hradečný (třída L4.) k tomu dodává: Cílem mé práce Svět metalografie je propojit teoretické znalosti nauky o materiálech s praktickými zkušenostmi v oblasti průmyslového výtvarnictví. Praktická část práce je zaměřena na reálný rozbor vnitřní krystalické stavby specifických kovových materiálů v metalografických laboratořích naší školy. Výstup mikrostruktury přenáším vlastní tvorbou na kresby a srovnávám jejich identičnost. Toto téma mě velmi zaujalo a navíc je propojeno s výtvarnou tvorbou. Již třetím rokem pracuji v kroužku průmyslového výtvarnictví (PMV) pod vedením Mgr. Ondřekové. Výsledky práce Kryštofa Hradečného můžete sami posoudit. Vpravo je vidět fotografie řezů kovů a vlevo jejich kresby. Řez hliníku Řez oceli

9 Aktivity naší školy v projektu NaTTech V tomto šk. roce probíhá druhá fáze zapojení naší školy do krajského projektu. Již počátkem šk. roku se uskutečnila pro studenty 4. ročníků návštěva Prahy s názvem Projektové dny Praha. Do této aktivity se zapojily třídy S4. (Mgr. Uherková, PhDr. Šnytová) a SZ4. (PaedDr. Górecká, p. Kološ), které mohly obdivovat nejen technické a historické památky hlavního města, ale také se seznámily s nejnovější technikou na Letišti Václava Havla. Třídy oboru hutnictví se v září 2014 zúčastnily expozice U6 v Dolní oblasti Vítkovic jsme zahájili pravidelné setkávání žáků ZŠ v rámci kroužků NaTTech. Stejně jako v minulém roce se kroužků účastní tyto školy: 7. ZŠ, 6. ZŠ, 4. ZŠ, Hnojník a Sedliště.

10 se třídy 3. a 4. ročníků zúčastnily MSV v Brně žáci 3. ročníků vyrazili k vodní elektrárně Dlouhé stráně a ruční papírně ve Velkých Losinách navštívily vybrané třídy Technické muzeum v Brně.

11 Praha 2014 Dopředu bylo známo, že tento výlet bude náročný a podle toho také vypadali někteří účastníci na prvotním srazu vlakové zastávce Ostrava Stodolní. Velké krosny či cestovní tašky dávaly jasně najevo připravenost mnohých jedinců. Po úspěšném shledání všech známých tváří vyrážíme ve 4:46 rychlíkem firmy Regio Jet směr Praha hl. nádraží. Cesta to byla komfortní (přitom nejlevnější na trhu), klidná a ničím nerušená. Zhruba za necelé 3 hodiny nás vítá a některé probírá pohled na panoráma Prahy. Před nádražím zjišťujeme úbytky či případné příbytky osob, počty však sedí, a tak vyrážíme vstříc pražským chodníkům a ulicím. Po 15minutové cestě tramvají dorážíme konečně na místo určení hostel Pilgrim. Ubytování odpovídá našim nárokům a my jsme vcelku spokojeni. Po rychlém vybalení vyrážíme na Petřínskou rozhlednu. Nahoru nás vyveze lanovka a my procházíme toto hezky vypadající místo a posléze se vydrápeme s vypětím všech sil až na samotnou rozhlednu. Výhled je úchvatný, na dlani máme celou Prahu, až nám je líto slézt zpátky dolů. Z rozhledny míříme na procházku Prahou, kterou absolvujeme společně s naším doprovodem PaedDr. Górecké, pana Kološe a s paní průvodkyní. Projdeme Pražský Hrad se zahradním komplexem, chrám sv. Víta, Malou Stranu, Karlův most a mnoho dalšího. Po vyčerpávajícím výkladu a nabitém programu jdeme zhruba kolem 19 hodiny večerní zpátky na hostel, kde do večerky zpíváme, hrajeme karty a soutěžíme ve vědomostních hrách. Druhý den začínáme, pro mě docela časnou snídaní, okolo 7.30 a vyrážíme metrem na Zličín a ze Zličína autobusem na Letiště Václava Havla (dříve Ruzyně). Po malém bloudění nacházíme správný terminál a budovu, kde už nás očekává mladý sympatický průvodce. Musíme projít přes kontrolu a odbavování zavazadel, poté nasedáme do přichystaného autobusu a jezdíme různě po ranvejích či hangárech, celé to vyplňuje výkladem náš průvodce. K vidění jsou soukromé letouny, letadla pro vyhlídkové lety, ale samozřejmě taky tryskové letouny s dalekým doletem (Airbus, Boeing). Nahlédli jsme i do hasičské zbrojnice. Z letiště míříme na prohlídku Národního divadla. Po cestě se zastavujeme u Památníku listopadové revoluce a dostáváme stručný výklad od paní profesorky, kdože zvonil klíči na náměstí :) Budova ND se nám velice líbila, je velkolepě vyzdobena s krásnou architekturou, dozvěděli jsme se i mnohé zajímavosti. Po prohlídce vyrážíme na pozdní oběd, spíše tedy večeři (18:00) a poté zpět na naše přechodné bydliště. Do večerky se bavíme podobným způsobem jako v den minulý. A je tu zase ráno, nový den a pro nás v Praze poslední. Po společné snídani se projdeme Kampou, zvládneme navštívit Muzeum E. Mládkové, projdeme se po mostě zamilovaných, vyfotíme se u Lenonovy zdi, nakoukneme do kostela Panny Marie Sněžné, abychom viděli Pražské jezulátko. Poté absolvujeme s průvodkyní prohlídku Senátu České Republiky spolu s Valdštejnským palácem a

12 přilehlou zahradou. Líbí se nám hlavně palác a zajímavý příběh pana z Valdštejna. Odpoledne někteří studenti ještě navštíví Technické muzeum, jiní Vyšehrad či Václavské náměstí. Pak už nám nezbývá nic jiného než vyrazit na hlavní nádraží. Zhruba kolem 22 hodiny jsme v Ostravě, kde náš výlet končí. Myslím, že výlet dopadl na výbornou a všichni si jej užili a hlavně přežili ve zdraví. Lukáš Macek SZ4. Exkurze a besedy Návštěva Státního okresního archivu První říjnový den naše třída 1.IT navštívila Státní archiv ve Frýdku-Místku. Při této exkurzi jsme se dozvěděli spoustu informací, například jak se uchovávají dokumenty, jaké fondy vlastní archiv apod. Také jsme se dozvěděli, že nejstarší archiválií je listina z roku 1438, kterou vydal tehdejší pán na Hukvaldech a píše se v ní o výsadách fojtství. Ředitel archivu nám ukázal, že tato práce není pro netrpělivé pracovníky, právě naopak, práce vyžaduje velmi zručné, trpělivé a pracovité lidi. Pracovníci archivu dokážou zachránit i velmi poškozené dokumenty. Vysvětlil nám, že pouze 5 % dokumentů, které vznikají na úřadech, putují do archivu jako dokumenty s trvalou hodnotou pro příští generace. Výklad byl doplněn o film, který vytvořili zaměstnanci archívu pro návštěvníky. Poté jsme si mohli prohlédnout staré třídní výkazy z dob, kdy chemie se nazývala lučba a fyzika silozpyt, a nakonec výstavu o legionářích z našeho okresu připravenou k stému výročí vypuknutí 1. světové války. Mně osobně se návštěva archivu líbila a byla škoda, že jsme zde byli pouze jednu vyučovací hodinu. Tomáš Knopp Beseda o holocaustu Dne 9. října proběhla v aule průmyslové školy beseda na téma holocaust. Byla zajímavá především tím, že nám vyprávěl pamětník, který si osobně holocaustem prošel. Nejdříve jsme se seznámili se základními pojmy jako je holocaust, antisemitismus apod. Dozvěděli jsme se stručně o historii židovského národa a poté už vyprávění převzal pamětník, pan Luděk Eliáš. Tento velmi energický pán studoval reálné gymnázium. Přestože se nehlásil k žádnému náboženství, byl jako Žid brán. Povídal nám o stále nesmyslnějších zákonech, jak Židy vyloučit ze společnosti. Líčil nám deportaci do terezínského ghetta, ve kterém potkal svou životní lásku. Vyprávěl nám, jak vypadal transport do Osvětimi, továrny na smrt, o svém štěstí v neštěstí, kdy se z Osvětimi dostal jako práceschopná jednotka, a o strachu před každým dalším dnem. Zažil i pochod smrti, při kterém mnoho lidí zahynulo. Na konci pochodu si vězně, kteří přežili, převzal Červený kříž, a tak byli zachráněni. Člověku až běhá mráz po zádech, když se zamyslí, kolik lidí trpělo a zahynulo, v jakých podmínkách byli nuceni žít. Tato beseda byla opravdu hodně zajímavá a každému určitě něco přinesla. Anna Vonderková, 2.L

13 Technické muzeum Dne 14. října naše třída 1.TL s dalšími vybranými třídami 1. a 4. ročníků vyrazily na exkurzi, jejíž hlavním cílem bylo poznat Technické muzeum v Brně. Na cestu jsme byli dokonale vybaveni dobrou náladou, svačinou a nápoji, abychom byli plni sil. V Brně nás nejdříve čekala výstava lidských těl. Nejvíce jsme ale byli natěšeni na Technické muzeum. Nejprve jsme si samostatně prošli jednotlivé expozice a poté jsme byli rozděleni do tří skupin podle oboru, který studujeme. Na naši třídu připadla prohlídka historických automobilů ze Zbrojovky Brno k 90. výročí výroby prvního automobilu Z. Výklad byl velmi zajímavý a klidně bychom jej slyšeli znovu. Následně jsme se plni zážitků a nových informací vydali na cestu domů. Barbora Kučáková a Kateřina Miczková Dlouhé Stráně, Velké Losiny Žáci 3. ročníků se 30. září zúčastnili exkurze NatTech. Nejprve vyrazili k přečerpávací vodní elektrárně (PVE) Dlouhé Stráně. Jejím úkolem je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy. Několikrát denně tak přechází z čerpadlového do turbínového režimu a naopak. Elektrárna disponuje dvěma nádržemi a z horní nádrže, která se nachází na vrcholu hory ve výšce 1350 m, je malebný výhled na panorama Jeseníků. Poté, co jsme si prohlédli tento moderní technický div, jsme se vydali k historické technické památce k jedné z nejstarších manufaktur svého druhu v Evropě velkolosinské ruční papírně, jež byla založena na sklonku 16. století Janem ml. ze Žerotína. Během staletí se v papírně vystřídala řada vlastníků a roku 1680 se stala jednou z obětí čarodějnických inkvizičních procesů i manželka tehdejšího majitele papírny, Barbora Göttlicherová. Velkolosinská manufaktura dnes patří i k nejstarším doposud pracujícím podnikům. Ruční papír se zde stále vyrábí tradičním způsobem ze lnu a bavlny a pro svou vysokou trvanlivost se používá zejména ve výtvarném umění, pro významnou korespondenci, reprezentační účely, v knižní a restaurátorské praxi. Exkurze se všem velmi líbila a byla nám velkým přínosem. Nikol Pindejová a Veronika Gluštíková, Z3.

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY

ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ANALÝZA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY v rámci projektu Zvyšování odborné kvalifikace praktickými dovednostmi a znalostmi Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0082 Typ realizované aktivity: exkurze Účastník

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

40. výročí školy. Pěvecká soutěž

40. výročí školy. Pěvecká soutěž 40. výročí školy 4. 10. 2014 se u příležitosti 40. výročí založení školy uskutečnilo setkání současných i bývalých zaměstnanců s vedením školy a města. V rámci oslav proběhl den otevřených dveří, kdy mohli

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU

Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Výstupy z dotazníku pro studenty Přírodovědecké fakulty OU Fakta o dotazníku Anonymní dotazník Vytvořen ve spolupráci se studenty PřF Řešeno prostřednictvím internetového průzkumu přes Google.com Celkem

Více

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Klíčová aktivita 1: Inovace a vybavení dílen praktického vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015

Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany. Výroční zpráva KEV. za rok 2015 Klub ekologické výchovy ZŠ Pertoldova 3373 Praha 4-Modřany Výroční zpráva KEV za rok 2015 Hlavní cí l e K EV Poslání KEV Hlavn í * Profesionalizace práce koordinátorů EV (specializační studium a další

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 1/11 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 2/11 Motivace - úvod: V předchozích hodinách předmětu Člověk a svět práce ses

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE PO STOPÁCH BRATŘÍ ČAPKŮ 19. 9. 2013 Realizační tým v rámci projektu

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí

Žáci -Výzdoba školy se mi líbí Autoevaluace ZŠ, Praha 13, Klausova 2450, 155 00 Praha 5 Velká Ohrada Rozhodli jsme se provést autoevaluaci školy prostřednictvím žáků, učitelů i rodičů přesto, že již není povinná. Chtěli jsme však zpětnou

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Projektový časopis 6.třídy

Projektový časopis 6.třídy Projektový časopis 6.třídy ZŠ Nové Hrady číslo 1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt nesoucí název Školy na hranici, který má tento

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy.

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO 10. 13. 4. 2016 Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. První den jsme nestihli bohužel žádnou procházku za denního světla, jen samotnou úvodní schůzku. Takže hned brzy

Více

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo?

ZPĚTNÁ VAZBA: 1. Jak na mne škola, žáci, učitelé, učení působilo? Už od první chvíle na mě škola udělala velmi dobrý dojem. Prostory jsou krásné, lidé příjemní a nadšení do své práce a je to na první pohled vidět. To koresponduje i s množstvím rozvíjejících a vzdělávacích

Více

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu.

Dne 3.2.2011 se konal v Hotelu Zámeček Průběžný seminář. Semináře se zúčastnilo 50 hostů, kteří byli seznámeni s průběhem a realizací projetu. Aktuality : leden - březen 2011 Na všech třech pracovištích SŠHL Frýdlant i nadále probíhat pilotní ověřování modulového systému vyučování. Do všech nových ŠVP a inovovaných ŠVP byly zakomponovány nově

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

listopad prosinec 2013

listopad prosinec 2013 listopad prosinec 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu Jak jsme slibovali na konci 6. čísla, přinášíme drobnou obrazovou

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Dne 22. ledna 2007 se zúčastnila třída H1 exkurze v Třineckých železárnách na provoze vysokých pecích a v kyslíkokonvertorových

Dne 22. ledna 2007 se zúčastnila třída H1 exkurze v Třineckých železárnách na provoze vysokých pecích a v kyslíkokonvertorových Úvodník Máme začátek března, už je po prázdninách, toho sněhu jsme si moc neužili ale byly jiné velké věci! Třeba náš Exotica Ples! Reportáž z plesu vám poskytneme exkluzivně v příštím čísle. Upozorňujeme,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová

KLOKAN. Blahopřejeme. za PK matematiky : Zuzana Římanová KLOKAN Mezinárodní soutěž Klokan je mezi našimi studenty velmi oblíbená, o čemž svědčí už tradiční masová účast. Letos se jí zúčastnilo 149 studentů, 78 v kategorii Kadet, 38 v kategorii Junior a 33 v

Více

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova

IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova IV. setkání zástupců školního parlamentu ZŠ Boskovice, příspěvková organizace, pracoviště Slovákova Datum: 4. listopadu 2016 Přítomni: výchovný poradce Mgr. Alena Svobodová, 15 zástupců tříd Jonáš Novotný,

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti

za podpory o. p. s. Technik budoucnosti Návrh odměn pro soutěže Školní rok 2004/2005 SPŠ strojní a elektrotechnická Resslova 5, Ústí nad Labem za podpory o. p. s. Technik budoucnosti 1. SOČ - odborná část A. Strojní a dopravní obor a úlohy teoretické

Více

Seznam grantových projektů schválených k realizaci

Seznam grantových projektů schválených k realizaci Seznam grantových projektů schválených k realizaci Číslo kola výzvy: Název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): 1 CZ.1.07/1.1.24, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Moravskoslezský

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN

Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na výuku ekologie na GVN Zúčastněné třídy: 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 7.A, 8.A Celkový počet zpracovaných dotazníků: 194 30% Jste příznivci umírněného ekologického

Více

1 Přílohy. 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník

1 Přílohy. 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník ; 1 Přílohy 1.1 Příloha číslo 1- Dotazník 2 Předběžný dotazník k zavedení kroužku dramatické výchovy na ZŠ Pernink Dobrý den rodiče, ahoj děti, tento dotazník slouží jako předběžný průzkum Vašeho názoru

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ

Kvalita prověřená časem Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ 1 Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj TŽ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Ostrava: 23.4.2013 2 Demografický vývoj v ČR 2002

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit?

PŘÍPRAVA PROJEKTU. Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? PŘÍPRAVA PROJEKTU Stanovení cíle projektu Jaké jsou výukové cíle projektu? Jaké jsou učební cíle projektu pro žáka? Čemu se mají žáci naučit? Stanovení doby trvání projektu Jak dlouho budou žáci na projektu

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla:

Ga Ma Ja!! ČTĚTE NÁS!! Obsah čísla: !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA Je zde další číslo našeho oblíbeného časopisu GA-MA-JA a s ní další pořádná porce článků, které pro vás vytvořil tým mladých Ga-ma-jáků. Jak možná víte, nedávno

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014)

Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Hravý architekt Děti na Pražském hradě 2014 (v rámci mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2014) Základní informace o projektu Charakteristika: mezinárodní výtvarně-architektonický

Více

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 21-43-M/01 HUTNICTVÍ (Koksárenství, Nauka o materiálech)

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 21-43-M/01 HUTNICTVÍ (Koksárenství, Nauka o materiálech) Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více