HORNICKÉ listy ZLATÝ PERMON PRO DNT. Bezpečnost práce v Severočeských dolech SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ČERVEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNICKÉ listy ZLATÝ PERMON PRO DNT. Bezpečnost práce v Severočeských dolech SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ČERVEN 2015"

Transkript

1 HORNICKÉ listy ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ČERVEN 2015 ZLATÝ PERMON PRO DNT Bezpečnost práce v Severočeských dolech SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

2 35 Vývoj počtu pracovních úrazů na DNT v období 2010 až

3

4 Z obsahu aktuality 6 svět dolů 18 Osobní ochranné prostředky Seznamte se s bohatou škálou osobních ochranných pomůcek, které jsou v SD nepostradatelnou součástí péče o bezpečnost a ochranu zdraví. Konkrétní pomůcky používané v ledvické úpravně prezentuje strojnice Jana Wolframová. Zlatý Permon počtvrté pro DNT Za vynikající výsledky v bezpečnosti práce byla na začátku června udělena DNT prestižní cena Zlatý Permon. Symbol vynikající úrovně bezpečnosti v hornictví předali generálnímu řediteli SD Ivu Pěgřímkovi čelní představitelé ČBÚ. profil 12 požární ochrana 26 HZS DB a DNT Část věnovaná požárním sborům Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice zevrubně informuje o širokém spektru činností našich hasičů. informace 32 HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Jiří Kučera Své priority a cíle v rozhovoru představuje vedoucí odboru bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany SD Jiří Kučera. Bezpečnost práce v českém uhelném hornictví 2014 Přehled vývoje úrazovosti týkající se především oblasti povrchové těžby hnědého uhlí zpracovaný na základě zprávy ČBÚ. HORNICKÉ listy časopis zaměstnanců skupiny SD speciální vydání Bezpečnost práce v SD VYDAVATEL: Severočeské doly, a. s. (IČ ), B. Němcové 5359, Chomutov ŠÉFREDAKTOR: Tomáš Vrba ADRESA REDAKCE: Hornické listy, Budovatelů 2830, Most, e mail: TEXT: Tomáš Vrba, Marek Herčzík. FOTOGRAFIE: Tomáš Vrba, Miloš Žihla, OMG DB a DNT, HZS DB A DNT. ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: E 3126 TISK: Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o. Pro SD, a. s. zajistil INFO PRINCIP, s. r. o. UZÁVĚRKA SPECIÁLNÍHO VYDÁNÍ: Elektronickou podobu Hornických listů najdete na listy.cz

5 slovo generálního ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci skupiny SD, bezpečnosti práce, péči o zdraví všech našich zaměstnanců a zajištění optimálního pracovního prostředí věnujeme v rámci celé skupiny SD zcela mimořádnou pozornost. Bezpečnost je u nás dlouhodobě chápána jako nedílná součást hornické činnosti. U příležitosti získání Zlatého Permona pro lokalitu DNT vychází toto speciální vydání Hornických listů, které se zabývá nejrůznějšími aspekty bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a především apelem na nutnost nekompromisního dodržování bezpečnostních předpisů. 4/5 V roce 2014 se podařilo výrazně snížit úrazovost našich zaměstnanců, kdy počet úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny meziročně klesl v rámci celé skupiny SD o pozoruhodných 54 %. Naše strategie Efektivní a bezpečná těžba tedy přináší pozitivní výsledky. Na Dolech Bílina se podařilo v roce 2014 meziročně snížit počet úrazů z 16 na 11. Ještě progresivnější bylo meziroční snížení na DNT, kde byl vloni zaznamenán jeden pracovní úraz, jehož rekonvalescence trvala déle než tři dny, a tím pokles představuje výrazných 88 %. Po zásluze tedy získaly právě Doly Nástup Tušimice celostátní cenu za bezpečnost v hornictví Zlatého Permona. Za tento výborný výsledek patří poděkování a uznání všem zaměstnancům, kteří dodržují bezpečnostní předpisy i pracovníkům útvaru závodního lomů, kteří důsledně kontrolují jejich dodržování nejen u zaměstnanců skupiny SD, ale také ze strany externích firem, jež v našich dobývacích prostorech působí. Hlavní cíl naší politiky bezpečnosti práce ve skupině SD: Každý pracovník se vrací ve zdraví a v pořádku domů. Každý den. Povrchová těžba hnědého uhlí přináší různá rizika. Severočeským dolům se na obou těžebních lokalitách daří díky dodržování a kontrole bezpečnostních předpisů jejich výskyt eliminovat. Hornickou činnost v SD realizujeme v přísném souladu s báňskou legislativou. Dodržování schválených pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce je v náročném prostředí našich povrchových lomů nezbytností. V pořadí již čtvrtý Zlatý Permon pro DNT potvrdil, že vynikající výsledky v SD nejsou náhodou, ale výsledkem systémového dodržování právních předpisů, bezpečného a odborného vedení a řízení veškerých hornických činností, používání osvědčených a bezpečných pracovních postupů, kvalitní údržby a obnovy veškeré dobývací techniky a především pak neustálého zvyšování odborné způsobilosti všech zaměstnanců včetně důkladného vyšetřování příčin vzniku úrazů a následného přijímaní účinných opatření k maximální eliminaci jejich případného opakování. Vážení spolupracovníci, přijměte ještě jednou velké poděkování za výborné výsledky v oblasti bezpečnosti práce dosažené v loňském roce a zároveň mějte vždy na paměti, že bezpečnost práce je trvalý proces, kterému musíme neustále věnovat patřičnou pozornost. Přeji vám skvělé pracovní výsledky, pevné zdraví a žádné pracovní úrazy. Zdař Bůh! Ivo Pěgřímek předseda představenstva a generální ředitel

6 aktuality HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD 1 2 3

7 Cena za bezpečnost v hornictví Zlatý Permon počtvrté pro DNT Severočeským dolům Dolům Nástup Tušimice byla Českým báňským úřadem v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem udělena prestižní cena Zlatý Permon. Slavnostní akt se uskutečnil 2. června v chomutovském sídle SD, kde symbol vynikající úrovně bezpečnosti předali čelní představitelé ČBÚ v čele se statutárním náměstkem Martinem Štemberkou. Nejvyšší ocenění za bezpečnost v hornictví převzali generální ředitel SD Ivo Pěgřímek, výrobní ředitel Jiří Neruda a závodní lomů Milan Novotný. 6/7 4 Během třináctileté historie soutěže bodovaly DNT už čtyřikrát Cena za bezpečnost v hornictví Zlatý Permon se od roku 2002 uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Zřizovateli soutěže jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků v hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba ČR. DNT během této dosavadní třináctileté historie bodovaly už čtyřikrát v letech 2008, 2009, 2011, a aktuálně za bezkonkurenční výsledky v oblasti bezpečnosti práce dosažené v roce Vloni byl na DNT zaevidován jediný pracovní úraz, jehož rekonvalescence trvala déle než tři dny. To představovalo meziročně výrazné snížení o 88 %. Pozitivních hodnot bylo dosaženo v počtu zameškaných pracovních směn z titulu pracovních úrazů v přepočtu na jednoho zaměstnance, a to včetně dodavatelských organizací provádějících činnost na lokalitě DNT, kdy bylo evidováno 1,38 zameškaných pracovních směn v přepočtu na jednoho zaměstnance. Zároveň během roku 2014 nebyla na DNT hlášena státní báňské správě žádná mimořádná událost. Proto v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem uhelný lom představovaly DNT zaslouženě to nejlepší v oblasti bezpečností práce v českém hornictví. 2. červen slavnostní předání Zlatého Permona pro DNT Cenou Zlatý Permon je plastika od akademického sochaře Michala Moravce. Kamenný vousatý skřítek, který podle hornických pověstí pomáhal horníkům, je opatřen mosaznými štítky s vítězi jednotlivých ročníků. DNT jsou tedy na Permonovi uvedeny hned čtyřikrát. Severočeské doly považujeme za jednu z nejzodpovědnějších těžebních společností, která dlouhodobě vykazuje výborné výsledky nejen v oblasti bezpečnosti práce a odborně vedené hornické činnosti, ale také v úrovni rekultivačních činností i vztahů ke svému okolí, uvedl během slavnostním předání statutární náměstek Českého báňského úřadu Martin Štemberka. Vyhlášení DNT jako vítěze roku 2014 byli přítomni také výrobní ředitel Jiří Neruda, závodní lomů Milan Novotný, manažer útvaru těžba Pavel Smatana a zástupce ředitele strategie a komunikace SD Rudolf Kozák. 1 Slavnostní akt převzetí Zlatého Permona (zleva) Rudolf Kozák, Jiří Neruda, Ivo Pěgřímek, Pavel Smatana a Milan Novotný. 2 Představitelé státní báňské správy (zleva) Bohuslav Machek, ředitel kanceláře ČBÚ, Jiří Varady, vedoucí báňský inspektor a Dušan Havel, předseda OBÚ v Mostě. 3 Cenu převzal generální ředitel SD Ivo Pěgřímek z rukou statutárního náměstka předsedy ČBÚ Martina Štemberky. 4 Výrobní ředitel SD Jiří Neruda a manažer útvaru těžba Pavel Smatana s listinou o udělení Zlatého Permona pro SD DNT.

8 aktuality Výsledky bezpečnosti práce za prvních pět měsíců roku 2015 pohledem závodního lomů Milana Novotného Loňský rok přinesl z hlediska bezpečnosti práce velmi dobré výsledky. Podařilo se snížit úrazovost zaměstnanců, když počet úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny meziročně klesl v rámci SD o výrazných 54 %. Také v letošním roce je na obou těžebních lokalitách věnována dodržování bezpečnostních předpisů mimořádná pozornost. Milan Novotný, závodní lomů SD, se svým útvarem zastřešuje veškeré činnosti spojené s bezpečností, hygienou práce a požární ochranou. Přiblížil nám počty úrazů v období leden až květen 2015, jejich příčiny a významnou kontrolní prověrku chystanou ČBÚ. HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Jaké jsou aktuální výsledky počtu úrazů za prvních pět měsíců letošního roku? Celkem jsme u našich zaměstnanců v rámci SD zaregistrovali 7 úrazů. Na DNT nebyl evidován žádný úraz se záznamem, tedy s pracovní neschopností delší než tři dny. Správa akciové společnosti vykázala za toto období 1 pracovní úraz (HZS DB) a celkem 6 jich připadlo na těžební lokalitu DB. Zde jsme bohužel zaznamenali znepokojivý vývoj během prvního čtvrtletí, a proto bylo nutné na tuto skutečnost reagovat řadou opatření. Co bylo nejčastější příčinou a zdrojem úrazů? Jako příčina letošních šesti evidovaných úrazů na DB převažovala Úrazovost v poměru k objemu vytěžených hmot 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0 0,59 0,40 manipulace s materiálem, břemenem a předměty. Následovaly pády zapříčiněné uklouznutím či zakopnutím. Nepochybně k vysokému počtu úrazů přispěly také klimatické podmínky. Každý ze své praxe dobře víme, o co obtížnější je běžná práce za deště nebo mrazu. S příchodem jara a ještě důslednějším dodržováním bezpečnostních předpisů se situace zlepšila. Pevně věřím, že tento trend bude pokračovat také během letních měsíců. Při těžbě a úpravě uhlí jsou důležitou součástí ochrany zdraví osobní ochranné pomůcky. Dochází k nějakým změnám také v této oblasti? S kolegy v našem útvaru sledujeme veškeré novinky na trhu pracovních 0,47 četnost úrazů (počet/mil. m 3 THM) průměr ,37 0,29 0, oděvů a obuvi. Od loňska je pro zaměstnance pracující v těžkém terénu k dispozici vhodná pevná pracovní obuv. Nyní vybraní zaměstnanci fasují vylepšené montérky, které jsou včetně reflexních pruhů ušity z mnohem lehčího materiálu než ty dosavadní a měly by tedy být výrazně přijatelnější ke každodennímu nošení. Zároveň samozřejmě splňují všechny bezpečnostní a hygienické podmínky. Pokud se tento pracovní oděv v praxi osvědčí, stávající provedení montérek opustíme. Konkrétní ochranné prostředky, jimiž jsou naši zaměstnanci vybaveni, definuje příslušná směrnice. Systém a široké spektrum osobních ochranných pracovních pomůcek je v rámci celé skupiny SD na vysoké úrovni, neboť Počet pracovních úrazů se záznamem

9 je chápeme jako nepostradatelnou součást úsilí o bezpečnost a ochranu zdraví. Do spektra činností útvaru závodního lomů patří také kontrolní činnost, kdy monitorujete dodržování zásad bezpečnosti práce. Běžné kontroly v celém dobývacím prostrou provádějí nejen inspektoři bezpečnosti práce z SD, ale také představitelé odborů a báňského úřadu. Chystáte na letošní rok nějakou rozsáhlou hloubkovou kontrolu? Běžné kontroly zaměřené na dodržování předpisů, používání pracovních ochranných pomůcek či dodržování zákazu požití alkoholu nebo omamných látek na pracovišti provádí naši inspektoři nebo pracovníci obvodního báňského úřadu. Navíc proběhne v září na DB generální prověrka Českého báňského úřadu v Praze. Jde o nejvyšší možný stupeň kontroly státní báňské správy, kdy několik týmů tvořených zástupci Českého báňského úřadu, Obvodních báňských úřadů z ostatních regionů ČR, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a představitelů odborových organizací provede hloubkové inspekční prohlídky pracovišť a zařízení. Rozsah takovéto kontroly je skutečně komplexní. Kromě zkoumání vlastní úrovně bezpečnosti práce se zaměří na dodržování podmínek povolení hornické činnosti, stav strojního a elektro zařízení, zpracování důlně měřické dokumentace, provádění vrtných a trhacích prací, plnění plánu sanací a rekultivací. Dále se provádí namátkové ověřování znalostí zaměstnanců, včetně seznámení zaměstnanců s havarijním plánem. Generální prověrka ČBÚ zpravidla trvá týden a na dané lokalitě se provádí zhruba jednou za pět let. Na DB se naposledy uskutečnila v roce 2010, kdy zde nebyly zaznamenány žádné závažné nedostatky. Pevně věřím, že pozitivní výsledek přinese také letošní generální prověrka a potvrdí se, že na lomu Bílina je navzdory velmi náročným dobývacím podmínkám hornická činnost realizována na vysoké úrovni. Na závěr bych rád prostřednictvím Hornických listů poděkoval všem zaměstnancům skupiny SD, kteří svým dílem přispívají k dlouhodobě pozitivním výsledkům v oblasti bezpečnosti práce. Jaká práce je nejvíc riziková a co chystá Evropská komise v oblasti bezpečnosti práce? Podle aktuální statistiky Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) došlo v roce 2014 v České republice k pracovním úrazům. Z toho bylo závažných a bohužel 105 smrtelných. Mezi nejrizikovější profese patří už dlouhodobě řidiči nákladních automobilů a tahačů těsně následováni stavebními dělníky a řidiči ostatních motorových vozidel. Jen v loňském roce přišlo za volantem nákladního vozidla o život 21 řidičů. Smutné statistice smrtelných pracovních úrazů dále loni kromě dopravních nehod vládly pády z výšky, neodborné provádění oprav a údržby zařízení a strojů, pády konstrukcí, předmětů, závaly horninou a nedbalá obsluha zařízení a strojů. Z průzkumu úřadu lze vysledovat, že nejvíce k pracovním úrazům docházelo ve velkých městech (Praha, Plzeň a Brno). Nejčastější příčinou smrtelných úrazů je jednoznačně nedodržování bezpečných a doporučených pracovních postupů. K řadě úrazů přispělo také odvedení pozornosti, nemístné žertování nebo dokonce hádka zaměstnanců. Úrazy se nevyhýbají ani administrativním pracovníkům, jak uvádí průzkum SÚIP v roce 2014 bylo při výkonu své práce v kanceláři zraněno 47 úředníků a 33 zákonodárců a vedoucích pracovníků na manažerských postech. Nejčastější příčinou pak bylo uklouznutí nebo nehoda na pracovní cestě. Pozitivním zjištěním je historické porovnání statistik pracovních úrazů, ze kterého jasně vyplývá, že jich počet neustále klesá. Loňských znamená podstatně méně než v roce 2010, kdy bylo za celý rok zaevidováno úrazů. V porovnání s dalšími uplynulými roky je pozitivní posun ještě výraznější například rok 1998 vykázal z dnešního hlediska už těžko představitelných pracovních úrazů. Evropská komise nedávno zveřejnila strategii EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2015 až Cílem dokumentu je zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro více než 217 mil. pracovníků v unijních zemích. Základní výzvy nové strategie jsou zaměřeny na ještě těsnější implementaci stávající legislativy v oblasti bezpečnosti práce v malých a středních podnicích, zlepšení prevence u nemocí z výkonu povolání a zohlednění stárnutí pracovní síly. Další eliminace zdravotních a bezpečnostních rizik je v členských zemích EU žádoucí, neboť každoročně zde dochází zhruba k třem milionům pracovních úrazů, při kterých o život přijdou čtyři tisíce lidí. 8/9

10 bezpečnost práce v SD O čem vypovídají rozbory pracovních DB pracovní úrazy v letech 2007 až Rozbor úrazů podle délky trvání pracovněprávního vztahu (roky) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cena za pracovní úrazy je vysoká. Nejde přitom jen o ekonomické vyjádření nákladů pro zaměstnavatele; je nutné mít především na paměti, že nehody, úrazy, invalidita jsou nepříjemnostmi a někdy bohužel i opravdovými tragédiemi především pro postiženého jednotlivce a jeho nejbližší. Proto je nutné mít stále na paměti: 1. práce v báňském provoze není hra 2. bezpečnost práce a ochrana zdraví nejsou nudná pravidla přinášející omezení 3. pravidla bezpečnosti práce platí pro každého z nás 4. zodpovědnost je nutná pro ochranu vlastního zdraví, ale také pro eliminaci rizik u našich kolegů 5. dlouholetá zkušenost ještě nezaručuje dobrý výsledek 6. opakováním pracovních činností se nesmíme nikdy nechat svést k rutině 50 Úrazovost podle dnů 25 Úrazovost podle měsíců HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. provozní zámečník 39 zámečník VLS 19 provozní elektrikář klapkař strojník v úpravně elektrikář VLS 11 řidič VLS vybírač hlušiny vážná přestavbář PD řidič pracovních strojů 7 Rozbor úrazů podle profese 6 6 řidič PVZ 4 hasič 3 referent per. a soc. služeb řidič SV vzorkařka hasič specialista hasič strojník laborant mechanik elektron. zařízení právník revírník technik OPM s vodohospodář DB vulkanizér zmahač ohňů

11 úrazů v provozech DB a DNT DNT pracovní úrazy v letech 2007 až /11 7. dodržování schválených pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce musí být důsledné 8. při práci je nutné používat předepsané osobní ochranné prostředky 9. musíme neustále bojovat proti nepozornosti a nedostatečnému soustředění Z rozborů pracovních úrazů vyplývá, že nejvíce ohroženou profesí jsou provozní zámečníci a elektrikáři, klapkaři a řidiči pracovních strojů. Černými dny s nejvyšším počtem úrazů bývají na DB pondělky, na DNT pak úterky. V posledních sedmi letech bylo nejvíce úrazů zaznamenáno v lednu (DNT) a září (DB). Zároveň platí, že většina úrazů se přihodí zaměstnancům s nejkratší pracovní praxí (0 5 let), ale nevyhýbají se žádné věkové kategorii. Jen zkušení pracovníci s více než čtyřicetiletou praxí jsou skupinou s žádnými (DNT) nebo zanedbatelnými počty úrazů (DB) Rozbor úrazů podle délky trvání pracovněprávního vztahu (roky) Úrazovost podle dnů 25 Úrazovost podle měsíců pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 40 Rozbor úrazů podle profese provozní zámečník 23 strojník v úpravně 17 řidič pracovních strojů 11 elektrikář velkostroje 8 provozní elektrikář 9 zámečník velkostroje klapkař velkostroje 6 6 řidič PVZ 5 pasař velkostroje přestavbář PD obsluha PD v úpravně řidič velkostroje 4 THP 1 řidič SV 2 mechanik elektron. zařízení 1

12 profil Jiří Kučera: Naším cílem jsou ještě bezpečnější pracoviště S kontinuální povrchovou těžbou uhlí má téměř pětadvacetiletou zkušenost. Posledních pět let se jako inspektor BHP a PO intenzivně věnoval zajišťování bezpečnosti práce, sledování důsledného dodržování bezpečnostních předpisů, organizaci a zabezpečování požární ochrany téměř 450 pracovníků skrývky DNT. Od začátku roku 2015, kdy byl jmenován vedoucím odboru bezpečnosti práce SD, dbá o dodržování bezpečnostních předpisů a požární ochrany všech zaměstnanců Severočeských dolů na obou těžebních lokalitách, a to včetně dodavatelských firem. HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Odkdy se věnujete problematice bezpečnosti práce celou svojí profesí? Už jako revírník na rekultivacích jsem se musel orientovat v dodržování bezpečnostních předpisů na svěřeném úseku. Hornická činnost na povrchových dolech přináší nejrůznější rizika, a proto je bezpečnost práce v SD chápána jako nedílná součást těžby uhlí a skrývky. Protože mě vždy zajímalo, jak se dá prevencí dosáhnout co nejnižších počtů úrazů a jaké jsou faktory ovlivňující proces bezpečnosti práce, rád jsem v roce 2010 přijal nabídku na pozici inspektora bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na skrývce DNT, kde jsem vystřídal Františka Fialku, který právě odcházel do důchodu. Jaké oprávnění a školení je nutné absolvovat pro vykonávání funkce inspektora bezpečnosti práce? To základní a nejdůležitější je získat osvědčení o odborné způsobilosti jako bezpečnostní technik při povrchovém dobývání ložisek vydané Obvodním báňským úřadem, dále osvědčení o odborné způsobilosti o požární ochraně z Ministerstva vnitra ČR a také osvědčení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Studiu a sledování legislativy se ale věnuji permanentně, neboť předpisy z horního zákona, Zákoníku práce, nebo nařízení vlády a vyhlášky týkající se bezpečnosti při práci se často upravují a novelizují. Pravidelně navštěvuji nejrůznější odborné semináře a konference. Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze právě dokončuji čtyřsemestrální studium oboru Specialista bezpečnosti práce. Můžete představit současnou strukturu a spektrum činností vašeho odboru? Odbor bezpečnosti práce patří do úseku výrobního ředitele, pod útvar závodního lomu Milana Novotného. Od , kdy proběhly organizační změny, má náš odbor včetně mě Hornická činnost na povrchových dolech přináší nejrůznější rizika, a proto je bezpečnost práce v SD chápána jako nedílná součást těžby uhlí a skrývky. pět členů. O bezpečnost práce se starají vždy dva inspektoři na každé lokalitě. Na DB je to Milan Heřmánek a Tomáš Frič, na DNT já s kolegou Markem Herčzíkem. Úpravárenský provoz v Ledvicích je v kompetenci Vladimíra Herškoviče. Doplňují nás ještě velitelé jednotek hasičů na DNT Jaroslav Novák a na DB Břetislav Ondrák. Fungujeme jako kontrolní orgán dodržování bezpečnosti a hygieny práce ve všech objektech a zařízeních v celém dobývacím prostoru DB a DNT. Spektrum našich činností je široké. Od zajišťování školení a metodické činnosti, zpracování rizik pro všechny profese a činnosti na všech pracovištích, až po kontrolní činnost provádění pravidelných kontrol na pracovištích našich zaměstnanců i u pracovníků externích firem působících v SD. Důležitou oblastí naší činnosti je také zapracování legislativních změn do řídících aktů společnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Jak se vyvíjela pracovní úrazovost za poslední dva roky? Je pozitivní, že křivka úrazovosti má v SD sestupný charakter. Nepochybně značný podíl na příznivém vývoji posledních dvou let má řídící a metodická činnost vedoucích pracovníků, kteří si uvědomují následky a ztráty pro společnost

13 12/13 při vzniku pracovního úrazu. I přes pravidelná školení, která jsme v maximální možné míře zatraktivnili, ať už výběrem témat či používáním audiovizuální techniky nebo praktickými ukázkami, je nezbytné, aby si každý zaměstnanec podle svých možností uvědomil osobní odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost. Je prokázáno, že způsob provedení každodenní, běžné pracovní činnosti si ovlivňuje každý zaměstnanec sám. Jeho zkušenosti, praxe a odborné znalosti s trochou zdravého selského rozumu rozhodnou, zda odváděná práce bude provedena odborně a bezpečně a hlavně o tom, jestli se vrátí ze směny zdravý v pořádku zpátky domů. Nízké počty úrazů v neposlední řadě ovlivňuje také stav pracovišť a vybavení pracovními pomůckami, nástroji a zařízením. Také v tomto ohledu jsou Severočeské doly na velmi dobré úrovni. Potvrdila to mimo jiné i generální prověrka ČBÚ, která proběhla na DNT v roce 2013 na výbornou. DNT získaly za loňské výsledky Zlatého Permona. Jaké jsou vaše cíle v oblasti bezpečnosti práce pro další období a co chystáte v letošním roce? V roce 2014 se podařilo díky důslednému dodržování vize Efektivní a bezpečná těžba snížit počet pracovních úrazů s neschopností delší než tři dny. Na DB to představovalo meziroční pokles o 32 % na 11 úrazů. Na DNT byl pak zaevidován Velký podíl na příznivém vývoji úrazovosti posledních dvou let má řídicí a metodická činnost vedoucích pracovníků. Jiří Kučera vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany SD Absolvent Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Hornicko geologické fakulty VŠB TU Ostrava se s problematikou povrchové těžby uhlí, respektive skrývky, na Tušimicku začal seznamovat v roce Přes úsek údržby v tehdejším závodě dílen, závodě skrývky a pozici revírníka v dceřiné společnosti SD Rekultivace se od roku 2010 jako inspektor BHP a PO zaměřuje na oblast bezpečnosti práce. Nyní se jako vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany společně se svým týmem na DNT a DB snaží chránit zdraví a životy a zajišťovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí a podmínky všech zaměstnanců Severočeských dolů.

14 profil HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD jediný pracovní úraz, jehož rekonvalescence trvala déle než tři dny. Kleslo tak i celkové procento pracovní neschopnosti a četnost pracovních úrazů. Dodržování bezpečnostních předpisů a bezpečných pracovních postupů chceme nadále věnovat mimořádnou pozornost i v letošním roce, abychom si pozitivní trend v eliminaci počtu úrazů udrželi. Byl bych rád, kdyby se počty úrazů na DB ještě více přiblížily těm nižším z DNT, i když jsem si vědom odlišných výchozích podmínek, jakými jsou geologické poměry, počty pracovníků nebo specifický úpravárenský provoz v Ledvicích. Na DB nás letos navíc čeká generální prověrka ČBÚ zaměřená na komplexní kontrolu týkající se nejen úrovně bezpečnosti práce, ale také dodržování podmínek povolení hornické činnosti, stavu strojního a elektrozařízení. Opět se neubráním srovnání. Byl bych rád, kdyby prověrka potvrdila bezpečně a odborně vedenou hornickou činnost na DB obdobně, jako se to podařilo v roce 2013 na DNT. Paralelně pracujeme na kompletní aktualizaci řídících dokumentů. Větší důraz klademe na výběr moderních kvalitních ochranných pomůcek. Například na základě analýzy úrazovosti dokumentující poranění dolních končetin podvrknutím kotníku bylo potvrzeno, že je nezbytná kvalitní pevná pracovní obuv, která se už teď objevuje v centrálních skladech na obou lokalitách a postupně ji fasují všichni provozní zaměstnanci. Prohloubili jsme také naši spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, a to především ve sledování dvou hlavních rizikových faktorů hluku a prachu. V souvislosti s vylepšením pracovního prostředí se chystá další odprášení a odhlučnění v ledvické úpravně. Navázali jsme také užší spolupráci s dispečinkem Krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS), od které si slibujeme stanovení pravidel a postupů ohlašování a spolupráci s jednotkou HZS DNT při záchraně raněných v našich důlních provozech. Pro účely přistání vrtulníku letecké záchranné služby jsme vypracovali podrobnou ortofotomapu, kde je dobývací prostor rozčleněn na segmenty Jiří Kučera úzce spolupracuje s velitelem hasičů DNT Jaroslavem Novákem. Prohloubili jsme spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, a to především ve sledování dvou hlavních rizikových faktorů hluku a prachu. usnadňující orientaci a touto mapou disponuje pilot vrtulníku zdravotnické záchranné služby, operátor na lince 155 a dispečer DNT. Všechny výše zmíněné osoby mají na sebe telefonní kontakt a tak mohou operativně spolupracovat při transportu zraněného zaměstnance. Na DNT jsme upravili způsoby příjezdů vozidel zdravotnické záchranné služby do areálu z Chomutova nebo Kadaně, čímž jsme umožnili v maximální možné míře zkrátit dojezdové časy a optimalizovat transport raněných do nemocnice. Navázáním této spolupráce s KZOS jsme třetí společností v Ústeckém kraji, která praktikuje tento způsob vzájemné komunikace při záchraně zraněných. Takové řešení se nám nedávno výborně osvědčilo při odvozu zdravotně indisponovaného pracovníka skrývky. Díky součinnosti dispečera DNT, operátora KZOS a našich hasičů, kteří raněného odvezli svým terénním sanitním vozidlem až na vrátnici v Březně, byl rychle předán posádce chomutovské záchranky a ta zvládla odvoz k ošetření do nemocnice v Chomutově ve velmi krátkém čase. Obdobná opatření urychlující transport zraněného zaměstnance do zdravotnického zařízení připravujeme zavést také na DB. Ale přesto mým největším přáním je, aby tohoto systému nemuselo být nikdy využito, nebo v co nejmenší možné míře.

15 svět dolů V úpravně věnují bezpečnosti práce nejvyšší pozornost Navzdory pětinásobnému počtu osob nedošlo během odstávky k úrazu 14/15 Během letošní čtrnáctidenní plánované technologické odstávky, kdy se dokončovalo přemístění nakládky tříděného uhlí autoprodeje se na relativně malém prostoru charakteristickém složitými technologickými celky, řadou bariér a velkou členitostí denně pohybovalo až 250 pracovníků zapojených externích firem. Navíc zde za směnného režimu prováděla údržbu a úklid zhruba padesátka vlastních zaměstnanců úpravny. Pětinásobnému počtu osob odpovídalo i množství používané techniky. Díky důsledné prevenci a nekompromisnímu dodržování bezpečnostních předpisů nedošlo v hektických dnech po celou dobu odstávky (14. až 28. května) k žádnému pracovnímu úrazu. Kontroly dodržování bezpečnosti práce jsou v ledvické úpravně na denním pořádku Kmenoví zaměstnanci úpravny jsou v oblasti bezpečnosti práce důkladně proškoleni. Školicí cyklus vždy začíná úvodním školením při nástupu a poté pokračuje každý měsíc, kdy jsou všichni podle stanoveného plánu seznamování se základními bezpečnostními předpisy a zároveň také s aktuálním vývojem úrazovosti, změnami v úpravárenské technologii a novými skutečnostmi z řídicích aktů společnosti. Samozřejmostí jsou každodenní praktické kontroly, ať už namátkové či v rámci veřejných prověrek. Vedoucí pracovníci důsledně dbají na dodržování předpisů v celém provozu, a to nejen u vlastních zaměstnanců, ale také u těch z externích firem nebo dceřiných společností skupiny SD. Každému u nás měříme rovným dílem a předpisy platí pro všechny, doplnil Testu na přítomnost omamných látek se podrobil strojník Jakub Žalud za přítomnosti inspektora BP Vladimíra Herškoviče a mistra Jakuba Maliny. inspektor BP Vladimír Herškovič. Jen tak je možné udržet stabilně dobré výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce právě v posledních letech, kdy v úpravně probíhají značně rozsáhlé investiční akce a rostou objemy upravovaného uhlí. Prioritou je co nejnižší počet úrazů Cesta k trvalému snižování úrazovosti je v hlučném a prašném pracovním prostředí obzvlášť náročná. Letošní jeden registrovaný pracovní úraz v období leden až květen je v porovnání se stejným obdobím roku 2014, kdy byly zaevidovány dva úrazy, pozitivním důkazem, že nastoupený trend usilující o co nejlepší prevenci úrazů je vskutku správný.

16 svět dolů Bezpečnost práce ve skupině SD Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost a tři dceřiné společnosti Prodeco, Revitrans a SD Kolejová doprava. Bezpečnosti práce je věnována všude mimořádná pozornost. V loňském roce bylo v evidenci skupiny SD 5165 zaměstnanců nejrůznějších profesí. Díky důslednému dodržování bezpečnostních předpisů se daří držet počet úrazů na přijatelné úrovni, kdy v roce 2014 bylo v celé skupině registrováno 45 úrazů se záznamem. Prodeco i přes zvyšování výkonů se počet úrazů snižuje René Kříž inspektor BOZP a PO V uplynulých dvou letech u nás proběhly dvě fúze, ve kterých se spojily tři dceřiné společnosti skupiny SD. Nástupnické Prodeco tak má nyní téměř 700 zaměstnanců, kteří se kromě oprav, revizí a výroby těžební technologie věnují také zpracování projektové dokumentace. Fúze se pozitivně projevila v navýšení výkonů. Potěšitelné je, že se úměrně tomu nezvyšoval počet pracovních úrazů. Ten se naopak podařilo snížit. Zatímco v roce 2012 zde evidovali 19 úrazů se záznamem, v době fúzí v roce 2013 to bylo 18 úrazů. Vloni se jejich počet dále snížil na 15, uvedl inspektor René Kříž. I když v porovnání s počty úrazů ostatních společností skupiny SD jich připadá na Prodeco nejvíce, je nutné brát na zřetel strojírenský a opravárenský charakter činností umocněný prací v dobývacím prostoru. Z hlediska profesí jsou nejvíce ohroženou skupinou provozní zámečníci a nejčetnější příčinou je pak špatný došlap na nerovný terén. Prodeco je držitelem certifikátů systémů managementu ve shodě s požadavky norem ČSN pro oblasti bezpečnosti práce, environmentu a kvality. I letošní počet úrazů od ledna do května se vyvíjel pozitivně, neboť zde zaznamenali 5 oproti loňským 9 registrovaným úrazům. HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Rok 2014 byl pro Revitrans přelomový Josef Horák inspektor BHP a PO Revitrans Loňský rok byl pro dceřinou společnost Revitrans v řadě aspektů opravdu výjimečný. Šlo o první celý kalendářní rok, kdy spolu fungovaly kromě vlastní autodopravy ještě sfúzované SD Rekultivace a implementované středisko důlní doplňkové mechanizace. Přestože se v takto nově vytvořeném společenství tří sloučených subjektů skokově zvýšil počet zaměstnanců z původních zhruba 450 (SD Autodoprava) na současných téměř 870 osob, nedošlo k výraznému nárůstu počtu úrazů se záznamem. Zatímco v době před fúzí s SD Rekultivace a přičleněním střediska DDM činil roční průměr 4 úrazy, v roce 2014, kdy v Revitransu působilo tedy již téměř 900 osob, zde zaevidovali 7 úrazů. V závislosti na rozšířeném spektru profesí, kdy řidiče a pracovníky údržby doplnili ještě strojníci řidiči zemních strojů, mechanici a lesní dělníci, se u nás objevují jiné charaktery pracovních úrazů. Jejich příčinou je špatná manipulace s nástroji a břemeny. Například se jedná o říznutí nožem nebo nehody

17 SD Kolejová doprava je Bezpečný podnik Vladimír Jindra specialista BOZP Pole působnosti dceřiné společnosti SD Kolejová doprava se postupně od roku 2008 rozšířilo o převzaté provozy zauhlování a drážní přepravu na vlečkách elektráren ČEZ (Tušimice, Ledvice, Prunéřov, Mělník, Počerady a Tisová). Navíc uhlí a vápenec pro odsíření dopravuje také po celostátních drahách. Na DNT zásobuje Elektrárnu Prunéřov uhlím po důlní dráze. Proto rozmanité činnosti společnosti SD Kolejová doprava podléhají nejen dozoru státní báňské správy, ale také Drážního úřadu ČR i interním bezpečnostním předpisům ČEZ. Pracovníci společnosti nejsou jen zajišťovateli přepravy uhlí, ale vykonávají rovněž činnosti pomocného a obslužného charakteru. Navzdory uvedenému značnému rozsahu činností, řadě pracovních lokalit a celkovému počtu zhruba 650 zaměstnanců se daří udržet výsledky bezpečnosti práce na velmi dobré úrovni. Loni zde za celý rok zaznamenali celkem 11 úrazů s rekonvalescencí delší než tři dny. Pozitivní trend vykazuje i prvních pět měsíců roku 2015, kdy byl zaevidován pouze jeden úraz, což představuje významné meziroční zlepšení (za období leden až květen 2014 to byly 3 úrazy). Nejčastějšími zdroji jsou pády na rovině (ať už v kolejišti nebo podél pásových dopravníků) a manipulace s materiálem a břemeny. SD Kolejová doprava se jako jediná ze skupiny SD může pyšnit osvědčením Bezpečný podnik, které v roce 2013 získala od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Státního úřadu inspekce práce pro svůj provoz Mělník. Osvědčení poukazuje především na shodu nastavení systému bezpečnosti práce ve společnosti s požadavky Státního úřadu inspekce práce. Získání prestižní certifikace bylo náročným procesem důkladně prověřujícím hloubkovou analýzu provozu a systémovou odpovědnost. Součástí udělení prestižního ocenění byly také důsledné kontroly státních dozorových orgánů hasičského sboru, Krajské hygienické stanice a Oblastního inspektorátu práce. Platnost certifikátu Bezpečný podnik je tři roky. Rádi bychom v roce 2016 provedli nejen jeho recertifikaci pro náš provoz v Mělníku, ale implementovali ho na celou společnost do všech provozů, tedy včetně těch v Tušimicích a Ledvicích, prozradil Vladimír Jindra. 16/17 z práce se dřevem, uvedl inspektor Josef Horák. Udržet nízký počet maximálně 7 úrazů v roce hodlají v Revitransu i letos. K realizaci tohoto plánu výrazně přispívá propracovaný systém školení pro všechny pracovníky, dále profesní školení řidičů se specializací na dodržování pracovních přestávek při jízdě. Školení tady chápou především jako praktické důkladné analyzování každého posledního zaznamenaného úrazu, který tak slouží jako výstražný příklad. Nepodceňuje se ani osvěta a otevřená informovanost. Těmto účelům slouží bezpečnostní nástěnky, měsíčně vydávaný úrazový zpravodaj a celoroční zpráva o vývoji úrazovosti. Přísná kontrola dodržování bezpečnostních předpisů probíhá v Revitransu na několika úrovních. Kromě vlastních kontrol pracovišť zaznamenávaných v pochůzkových knihách zde bdí nad bezpečností také příslušný báňský úřad. Letos pak v Revitransu vůbec poprvé proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, která byla zaměřena na dodržování pracovních režimů řidičů. V návaznosti na tuto nedávnou kontrolní akci provádějí dispečeři denně namátkové kontroly řidičů.

18 OCHRANNÁ PŘILBA ČELOVÁ SVÍTILNA CHRÁNIČE SLUCHU PRACOVNÍ ODĚV PRACOVNÍ RUKAVICE PEVNÁ PRACOVNÍ OBUV

19 svět dolů Osobní ochranné prostředky jsou v SD samozřejmostí 18/19 Při povrchovém dobývání a úpravě hnědého uhlí jsou ochranné prostředky nepostradatelnou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví. V souladu se Zákoníkem práce jsou zaměstnancům poskytovány osobní ochranné pracovní pomůcky, které chrání před nejrůznějšími riziky, neohrožují jejich zdraví, nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené právním předpisem. Jen v loňském roce bylo na ochranné prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky vynaloženo téměř 8 mil. korun. Další milion připadl na údržbu pracovních oděvů. Poskytování ochranných pomůcek v SD Konkrétní rizika a vybavenost zaměstnanců Severočeských dolů ochrannými prostředky definuje Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků vydaná personálním ředitelem SD. Tato směrnice č. 70/2012 obsahuje mimo jiné přehled ochranných prostředků, včetně jejich životnosti pro jednotlivé profese. Ročně vynakládají Severočeské doly na vybavení jednoho zaměstnance v provoze ochrannými a hygienickými prostředky za zhruba korun a dalších 500 korun si vyžádá údržba pracovních oděvů. Více než 800 korun připadá na ochranné nápoje v rámci dodržování pitného režimu v extrémních podmínkách. Kromě ochranných pomůcek specifických pro konkrétní profese poskytují SD svým zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Osobní ochranné pracovní pomůcky Mezi nejčastěji používané ochranné prostředky na obou těžebních lokalitách SD patří: pracovní oděvy montérky, kombinézy, zateplené kabáty nebo vesty a pláště do deště pracovní obuv a holínky r u k a v i c e ochranné přilby a brýle. Další ochranné prostředky se poskytují podle specifiky konkrétní práce. Zaměstnanci v prašném prostředí dostávají respirátory, ti v prostředí hlučném zase ochranná sluchátka nebo zátky do uší. Zaměstnanci, kteří při výkonu své práce svářejí, jsou vybaveni svářečskými kuklami, brýlemi a rukavicemi. U řady profesí v SD se vyskytuje více než jedno riziko. Příslušní pracovníci jsou tedy vybavováni vícero ochrannými prostředky, které jsou však vzájemně slučitelné. Každý ochranný prostředek přidělený pracovníkovi má stanovenou orientační dobu funkčnosti. V případě, že se v náročném báňském provoze opotřebuje dříve, poskytne se prostředek náhradní. Severočeské doly zároveň zabezpečují také praní, čištění, dezinfekci a opravy ochranných prostředků. Ročně se vydají ochranné pracovní pomůcky v řádech desetitisíců kusů. SD ochranné prostředky v roce 2014 [ks] Mýdla a krémy Rukavice Montérky a kombinézy, včetně kabátů a bund Pracovní obuv, včetně holínek Brýle 740 Ochranné přilby 446 SD ochranné prostředky v roce 2014 [tis. Kč] Mýdla a krémy Montérky a kombinézy, včetně kabátů a bund Rukavice Pracovní obuv, včetně holínek 888 Brýle 120 Ochranné přilby 111

20 svět dolů Byl to těžký pracovní úraz. Ale život šel dál Příběh Milana Chodounského z Dolů Bílina Před dvaadvaceti lety mu následky těžkého pracovního úrazu totálně změnily život. Tehdy byl vitální čtyřicátník Milan Chodounský na vrcholu svých fyzických sil. Dařilo se mu také profesně. V pozici elektromechanika čtvrtého technologického celku TC 2 zúročil své dvacetileté působení v nejrůznějších elektrooborech na DB. Jak se vypořádal s trvalým tělesným postižením, jak čelil pocitům beznaděje a deprese a jak dokázal žít navzdory zdravotnímu handicapu plnohodnotný život se svojí rodinou? HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Váš život tenkrát zcela změnily následky pracovního úrazu. Můžete popsat, jak k němu došlo? Z dnešního pohledu je nutné uvést dobové souvislosti, které na počátku 90. let panovaly na Dolech Bílina. V tu dobu mohutně odcházeli zdejší zaměstnanci do soukromého sektoru, a tak nebyly výjimkou plně profesně neobsazené posádky. Jako elektromechanik úseku čtvrtého TC 2 skrývky jsem měl na starost i zakladač ZP 6 600/Z 96, kde tehdy nebyl v posádce na směně elektrikář, a proto jsem tam prováděl kontrolu elektrozařízení a pořizoval zápisy do deníku já sám. Když jsem sestupoval ke kabině řidiče zakladače, která je u tohoto typu stroje umístěná pod zakládacím výložníkem a přístupná pouze ze žebříku z pochůzné lávky výložníku, chyběl v podlaze kabiny pochůzný rošt a místo bohužel nebylo řádně vyznačené. Shodou okolností zakladač právě prováděl výškové sypání a výložník byl tedy zvednutý do nejvyšší polohy. A tak došlo k mému pádu z deseti metrů na pláň bylo to přesně 14. září 1993 ve 13:50. Kolik vám bylo tehdy let a jak probíhala vaše léčba? Bylo mi 46 let. Přesný čas pádu, stejně tak vše co se dělo bezprostředně poté, včetně putování po nemocnicích znám jen z pozdějšího šetření, neboť jsem byl zhruba týden v bezvědomí. Po měsíci léčby v teplické nemocnici, kde mi diagnostikovali zranění zlomeniny bederní a krční páteře, porušení míchy - jsem byl leteckou záchrannou službou Poranění páteře porušilo nervová spojení a zapříčinilo nefunkčnost některých svalů. I po důkladném rehabilitování jsem byl schopen samostatné chůze jen za pomoci chodítka a později francouzských holí. převezen do Liberce. V tamější nemocnici jsem pobyl dlouhých sedm měsíců. Domů jsem se nakrátko vrátil až v červnu 1994, a to doslova na skok, neboť mě čekaly dva čtyřměsíční pobyty v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Celkem jsem podstoupil dvě operace a jednu reoperaci páteře. Jsem tudíž doslova železný muž, a když musím někdy přes bezpečnostní rámy, tak pěkně pískám. Jaké byly prognózy léčby a jak jste se vyrovnával s následky úrazu? Už na liberecké chirurgii jsem si začal uvědomovat vážnost mého úrazu. Poranění páteře porušilo nervová spojení a zapříčinilo nefunkčnost některých svalů. Po rehabilitování v kladrubské léčebně jsem byl schopen samostatné chůze jen za pomoci chodítka a později francouzských holí. Výrazné pohybové omezení mi neumožňovalo vrátit se zpátky na šachtu, nebo do jakéhokoliv jiného zaměstnání. Získal jsem plný invalidní důchod. Museli jsme upravit naši domácnost, abych byl co nejvíc samostatný. Bezbariérový byt je naprostou nezbytností, neboť se doma pohybuji na invalidním vozíku. Změnami prošla nutně také koupelna. Důležitější ale bylo mé vnitřní vyrovnání s následky úrazu. Naštěstí jsem povahou optimista a už v nemocnici mě dávali lékaři ostatním pacientům za příklad, jak zvládám pohybové omezení. Abych nepropadal pocitům beznaděje a skepse, snažil jsem se a stále v tom pokračuji, být co nejvíce užitečný a nápomocný mé rodině. V rámci svých možností jsem se zapojil do chodu domácnosti a péče o náš dům. Ani tělesný handicap mě neodradil od pořízení staršího domu v Bílině, který jsme dávali postupně dohromady. Za pomoci manželky jsem zvládl i drobné zednické práce, rozvody vody a topení - zjednodušeně řešeno vše, u čeho jsem mohl sedět. Pro možnost používat auto mám provedenou úpravu ručního ovládání plynu, brzdy a spojky na volantu, a tak můžu třeba vyzvedávat vnučky ze školky, nebo vozit manželku na nákupy. Prostě být co nejvíce platný a v rámci možností stále pracovat. Co vám dělá radost. Máte nějaké koníčky? Život se mi po úrazu změnil ve všech směrech. Ale snažím se ho brát z té lepší stránky a dívat se na věci z nadhledu.

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77

Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Ing. Vladimír Budinský, MBA H 5 ŽIVOTNÍ CYKLUS JEDNOHO REKORDMANA VELKOSTROJE KU 800.8/K 77 Kolesová rýpadla řady KU 800 v hnědouhelném průmyslu Velkostroj KU 800.8/K 77, který se za dlouhých 32 let zasloužil

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení zaměstnanců BOZP 2009 školení Čas školení Školil Středisko Dle prez.listiny 3 hodiny Dle prez.listiny Školení zaměstnanců 2009 Strana 1 (celkem 10) Aktualizace 01/2009

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2011 Vstupní školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Pro zajištění

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah Obsah... 2 1 Státní kontrola dodržování právních předpisů v oblasti

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce

Agenturní zaměstnávání. z pohledu kontrol inspekce práce Agenturní zaměstnávání z pohledu kontrol inspekce práce Konference Jak dál s agenturním zaměstnáváním na českém trhu práce Praha 4. 3. 2015 Jiří Macíček náměstek generálního inspektora Předběžné výsledky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí

Střežíme. pro vás. Nabídka služeb a profil společnosti. Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Bezpečnostní služba s dlouholetou tradicí Střežíme pro vás Nabídka služeb a profil společnosti ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Podnik zajišťující ostrahu majetku a osob Obsluha telefonní

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce.

ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. ROČNÍ PROVĚRKA BOZP V ORGANIZACI v roce. podle Zákoníku práce 108 odstavce 5) provedena dne:.. Název firmy : Adresa: Předseda komise Karel Grigar podpis: Zástupce odborové organizace podpis: člen podpis:

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil:

Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Vypracoval: Razítko města Bílovec Schválil: Ing. Fešar Tomáš Klimek Petr Podpis: Podpis: Plán odborné přípravy pro rok 2014 vychází ze Sbírky interních aktů řízení Generálního ředitele Hasičského záchranného

Více

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky

NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky NÁZEV PROJEKTU: DEKCAMP START aneb Jak vítáme nováčky HREA Excellence Award 2007 Projekt v oblasti rozvoje lidských zdrojů, který nejvíce přispěl k rozvoji firmy. Společnost: Skupina společností DEK (DEK

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více