HORNICKÉ listy ZLATÝ PERMON PRO DNT. Bezpečnost práce v Severočeských dolech SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ČERVEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORNICKÉ listy ZLATÝ PERMON PRO DNT. Bezpečnost práce v Severočeských dolech SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ČERVEN 2015"

Transkript

1 HORNICKÉ listy ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY SD ČERVEN 2015 ZLATÝ PERMON PRO DNT Bezpečnost práce v Severočeských dolech SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

2 35 Vývoj počtu pracovních úrazů na DNT v období 2010 až

3

4 Z obsahu aktuality 6 svět dolů 18 Osobní ochranné prostředky Seznamte se s bohatou škálou osobních ochranných pomůcek, které jsou v SD nepostradatelnou součástí péče o bezpečnost a ochranu zdraví. Konkrétní pomůcky používané v ledvické úpravně prezentuje strojnice Jana Wolframová. Zlatý Permon počtvrté pro DNT Za vynikající výsledky v bezpečnosti práce byla na začátku června udělena DNT prestižní cena Zlatý Permon. Symbol vynikající úrovně bezpečnosti v hornictví předali generálnímu řediteli SD Ivu Pěgřímkovi čelní představitelé ČBÚ. profil 12 požární ochrana 26 HZS DB a DNT Část věnovaná požárním sborům Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice zevrubně informuje o širokém spektru činností našich hasičů. informace 32 HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Jiří Kučera Své priority a cíle v rozhovoru představuje vedoucí odboru bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany SD Jiří Kučera. Bezpečnost práce v českém uhelném hornictví 2014 Přehled vývoje úrazovosti týkající se především oblasti povrchové těžby hnědého uhlí zpracovaný na základě zprávy ČBÚ. HORNICKÉ listy časopis zaměstnanců skupiny SD speciální vydání Bezpečnost práce v SD VYDAVATEL: Severočeské doly, a. s. (IČ ), B. Němcové 5359, Chomutov ŠÉFREDAKTOR: Tomáš Vrba ADRESA REDAKCE: Hornické listy, Budovatelů 2830, Most, e mail: TEXT: Tomáš Vrba, Marek Herčzík. FOTOGRAFIE: Tomáš Vrba, Miloš Žihla, OMG DB a DNT, HZS DB A DNT. ČÍSLO REGISTRACE MK ČR: E 3126 TISK: Tiskárna AKORD Chomutov, s. r. o. Pro SD, a. s. zajistil INFO PRINCIP, s. r. o. UZÁVĚRKA SPECIÁLNÍHO VYDÁNÍ: Elektronickou podobu Hornických listů najdete na listy.cz

5 slovo generálního ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaměstnanci skupiny SD, bezpečnosti práce, péči o zdraví všech našich zaměstnanců a zajištění optimálního pracovního prostředí věnujeme v rámci celé skupiny SD zcela mimořádnou pozornost. Bezpečnost je u nás dlouhodobě chápána jako nedílná součást hornické činnosti. U příležitosti získání Zlatého Permona pro lokalitu DNT vychází toto speciální vydání Hornických listů, které se zabývá nejrůznějšími aspekty bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a především apelem na nutnost nekompromisního dodržování bezpečnostních předpisů. 4/5 V roce 2014 se podařilo výrazně snížit úrazovost našich zaměstnanců, kdy počet úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny meziročně klesl v rámci celé skupiny SD o pozoruhodných 54 %. Naše strategie Efektivní a bezpečná těžba tedy přináší pozitivní výsledky. Na Dolech Bílina se podařilo v roce 2014 meziročně snížit počet úrazů z 16 na 11. Ještě progresivnější bylo meziroční snížení na DNT, kde byl vloni zaznamenán jeden pracovní úraz, jehož rekonvalescence trvala déle než tři dny, a tím pokles představuje výrazných 88 %. Po zásluze tedy získaly právě Doly Nástup Tušimice celostátní cenu za bezpečnost v hornictví Zlatého Permona. Za tento výborný výsledek patří poděkování a uznání všem zaměstnancům, kteří dodržují bezpečnostní předpisy i pracovníkům útvaru závodního lomů, kteří důsledně kontrolují jejich dodržování nejen u zaměstnanců skupiny SD, ale také ze strany externích firem, jež v našich dobývacích prostorech působí. Hlavní cíl naší politiky bezpečnosti práce ve skupině SD: Každý pracovník se vrací ve zdraví a v pořádku domů. Každý den. Povrchová těžba hnědého uhlí přináší různá rizika. Severočeským dolům se na obou těžebních lokalitách daří díky dodržování a kontrole bezpečnostních předpisů jejich výskyt eliminovat. Hornickou činnost v SD realizujeme v přísném souladu s báňskou legislativou. Dodržování schválených pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce je v náročném prostředí našich povrchových lomů nezbytností. V pořadí již čtvrtý Zlatý Permon pro DNT potvrdil, že vynikající výsledky v SD nejsou náhodou, ale výsledkem systémového dodržování právních předpisů, bezpečného a odborného vedení a řízení veškerých hornických činností, používání osvědčených a bezpečných pracovních postupů, kvalitní údržby a obnovy veškeré dobývací techniky a především pak neustálého zvyšování odborné způsobilosti všech zaměstnanců včetně důkladného vyšetřování příčin vzniku úrazů a následného přijímaní účinných opatření k maximální eliminaci jejich případného opakování. Vážení spolupracovníci, přijměte ještě jednou velké poděkování za výborné výsledky v oblasti bezpečnosti práce dosažené v loňském roce a zároveň mějte vždy na paměti, že bezpečnost práce je trvalý proces, kterému musíme neustále věnovat patřičnou pozornost. Přeji vám skvělé pracovní výsledky, pevné zdraví a žádné pracovní úrazy. Zdař Bůh! Ivo Pěgřímek předseda představenstva a generální ředitel

6 aktuality HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD 1 2 3

7 Cena za bezpečnost v hornictví Zlatý Permon počtvrté pro DNT Severočeským dolům Dolům Nástup Tušimice byla Českým báňským úřadem v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem udělena prestižní cena Zlatý Permon. Slavnostní akt se uskutečnil 2. června v chomutovském sídle SD, kde symbol vynikající úrovně bezpečnosti předali čelní představitelé ČBÚ v čele se statutárním náměstkem Martinem Štemberkou. Nejvyšší ocenění za bezpečnost v hornictví převzali generální ředitel SD Ivo Pěgřímek, výrobní ředitel Jiří Neruda a závodní lomů Milan Novotný. 6/7 4 Během třináctileté historie soutěže bodovaly DNT už čtyřikrát Cena za bezpečnost v hornictví Zlatý Permon se od roku 2002 uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Zřizovateli soutěže jsou Český báňský úřad, Odborový svaz pracovníků v hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba ČR. DNT během této dosavadní třináctileté historie bodovaly už čtyřikrát v letech 2008, 2009, 2011, a aktuálně za bezkonkurenční výsledky v oblasti bezpečnosti práce dosažené v roce Vloni byl na DNT zaevidován jediný pracovní úraz, jehož rekonvalescence trvala déle než tři dny. To představovalo meziročně výrazné snížení o 88 %. Pozitivních hodnot bylo dosaženo v počtu zameškaných pracovních směn z titulu pracovních úrazů v přepočtu na jednoho zaměstnance, a to včetně dodavatelských organizací provádějících činnost na lokalitě DNT, kdy bylo evidováno 1,38 zameškaných pracovních směn v přepočtu na jednoho zaměstnance. Zároveň během roku 2014 nebyla na DNT hlášena státní báňské správě žádná mimořádná událost. Proto v kategorii hornická činnost prováděná povrchovým způsobem uhelný lom představovaly DNT zaslouženě to nejlepší v oblasti bezpečností práce v českém hornictví. 2. červen slavnostní předání Zlatého Permona pro DNT Cenou Zlatý Permon je plastika od akademického sochaře Michala Moravce. Kamenný vousatý skřítek, který podle hornických pověstí pomáhal horníkům, je opatřen mosaznými štítky s vítězi jednotlivých ročníků. DNT jsou tedy na Permonovi uvedeny hned čtyřikrát. Severočeské doly považujeme za jednu z nejzodpovědnějších těžebních společností, která dlouhodobě vykazuje výborné výsledky nejen v oblasti bezpečnosti práce a odborně vedené hornické činnosti, ale také v úrovni rekultivačních činností i vztahů ke svému okolí, uvedl během slavnostním předání statutární náměstek Českého báňského úřadu Martin Štemberka. Vyhlášení DNT jako vítěze roku 2014 byli přítomni také výrobní ředitel Jiří Neruda, závodní lomů Milan Novotný, manažer útvaru těžba Pavel Smatana a zástupce ředitele strategie a komunikace SD Rudolf Kozák. 1 Slavnostní akt převzetí Zlatého Permona (zleva) Rudolf Kozák, Jiří Neruda, Ivo Pěgřímek, Pavel Smatana a Milan Novotný. 2 Představitelé státní báňské správy (zleva) Bohuslav Machek, ředitel kanceláře ČBÚ, Jiří Varady, vedoucí báňský inspektor a Dušan Havel, předseda OBÚ v Mostě. 3 Cenu převzal generální ředitel SD Ivo Pěgřímek z rukou statutárního náměstka předsedy ČBÚ Martina Štemberky. 4 Výrobní ředitel SD Jiří Neruda a manažer útvaru těžba Pavel Smatana s listinou o udělení Zlatého Permona pro SD DNT.

8 aktuality Výsledky bezpečnosti práce za prvních pět měsíců roku 2015 pohledem závodního lomů Milana Novotného Loňský rok přinesl z hlediska bezpečnosti práce velmi dobré výsledky. Podařilo se snížit úrazovost zaměstnanců, když počet úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny meziročně klesl v rámci SD o výrazných 54 %. Také v letošním roce je na obou těžebních lokalitách věnována dodržování bezpečnostních předpisů mimořádná pozornost. Milan Novotný, závodní lomů SD, se svým útvarem zastřešuje veškeré činnosti spojené s bezpečností, hygienou práce a požární ochranou. Přiblížil nám počty úrazů v období leden až květen 2015, jejich příčiny a významnou kontrolní prověrku chystanou ČBÚ. HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Jaké jsou aktuální výsledky počtu úrazů za prvních pět měsíců letošního roku? Celkem jsme u našich zaměstnanců v rámci SD zaregistrovali 7 úrazů. Na DNT nebyl evidován žádný úraz se záznamem, tedy s pracovní neschopností delší než tři dny. Správa akciové společnosti vykázala za toto období 1 pracovní úraz (HZS DB) a celkem 6 jich připadlo na těžební lokalitu DB. Zde jsme bohužel zaznamenali znepokojivý vývoj během prvního čtvrtletí, a proto bylo nutné na tuto skutečnost reagovat řadou opatření. Co bylo nejčastější příčinou a zdrojem úrazů? Jako příčina letošních šesti evidovaných úrazů na DB převažovala Úrazovost v poměru k objemu vytěžených hmot 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0 0,59 0,40 manipulace s materiálem, břemenem a předměty. Následovaly pády zapříčiněné uklouznutím či zakopnutím. Nepochybně k vysokému počtu úrazů přispěly také klimatické podmínky. Každý ze své praxe dobře víme, o co obtížnější je běžná práce za deště nebo mrazu. S příchodem jara a ještě důslednějším dodržováním bezpečnostních předpisů se situace zlepšila. Pevně věřím, že tento trend bude pokračovat také během letních měsíců. Při těžbě a úpravě uhlí jsou důležitou součástí ochrany zdraví osobní ochranné pomůcky. Dochází k nějakým změnám také v této oblasti? S kolegy v našem útvaru sledujeme veškeré novinky na trhu pracovních 0,47 četnost úrazů (počet/mil. m 3 THM) průměr ,37 0,29 0, oděvů a obuvi. Od loňska je pro zaměstnance pracující v těžkém terénu k dispozici vhodná pevná pracovní obuv. Nyní vybraní zaměstnanci fasují vylepšené montérky, které jsou včetně reflexních pruhů ušity z mnohem lehčího materiálu než ty dosavadní a měly by tedy být výrazně přijatelnější ke každodennímu nošení. Zároveň samozřejmě splňují všechny bezpečnostní a hygienické podmínky. Pokud se tento pracovní oděv v praxi osvědčí, stávající provedení montérek opustíme. Konkrétní ochranné prostředky, jimiž jsou naši zaměstnanci vybaveni, definuje příslušná směrnice. Systém a široké spektrum osobních ochranných pracovních pomůcek je v rámci celé skupiny SD na vysoké úrovni, neboť Počet pracovních úrazů se záznamem

9 je chápeme jako nepostradatelnou součást úsilí o bezpečnost a ochranu zdraví. Do spektra činností útvaru závodního lomů patří také kontrolní činnost, kdy monitorujete dodržování zásad bezpečnosti práce. Běžné kontroly v celém dobývacím prostrou provádějí nejen inspektoři bezpečnosti práce z SD, ale také představitelé odborů a báňského úřadu. Chystáte na letošní rok nějakou rozsáhlou hloubkovou kontrolu? Běžné kontroly zaměřené na dodržování předpisů, používání pracovních ochranných pomůcek či dodržování zákazu požití alkoholu nebo omamných látek na pracovišti provádí naši inspektoři nebo pracovníci obvodního báňského úřadu. Navíc proběhne v září na DB generální prověrka Českého báňského úřadu v Praze. Jde o nejvyšší možný stupeň kontroly státní báňské správy, kdy několik týmů tvořených zástupci Českého báňského úřadu, Obvodních báňských úřadů z ostatních regionů ČR, Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje a představitelů odborových organizací provede hloubkové inspekční prohlídky pracovišť a zařízení. Rozsah takovéto kontroly je skutečně komplexní. Kromě zkoumání vlastní úrovně bezpečnosti práce se zaměří na dodržování podmínek povolení hornické činnosti, stav strojního a elektro zařízení, zpracování důlně měřické dokumentace, provádění vrtných a trhacích prací, plnění plánu sanací a rekultivací. Dále se provádí namátkové ověřování znalostí zaměstnanců, včetně seznámení zaměstnanců s havarijním plánem. Generální prověrka ČBÚ zpravidla trvá týden a na dané lokalitě se provádí zhruba jednou za pět let. Na DB se naposledy uskutečnila v roce 2010, kdy zde nebyly zaznamenány žádné závažné nedostatky. Pevně věřím, že pozitivní výsledek přinese také letošní generální prověrka a potvrdí se, že na lomu Bílina je navzdory velmi náročným dobývacím podmínkám hornická činnost realizována na vysoké úrovni. Na závěr bych rád prostřednictvím Hornických listů poděkoval všem zaměstnancům skupiny SD, kteří svým dílem přispívají k dlouhodobě pozitivním výsledkům v oblasti bezpečnosti práce. Jaká práce je nejvíc riziková a co chystá Evropská komise v oblasti bezpečnosti práce? Podle aktuální statistiky Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) došlo v roce 2014 v České republice k pracovním úrazům. Z toho bylo závažných a bohužel 105 smrtelných. Mezi nejrizikovější profese patří už dlouhodobě řidiči nákladních automobilů a tahačů těsně následováni stavebními dělníky a řidiči ostatních motorových vozidel. Jen v loňském roce přišlo za volantem nákladního vozidla o život 21 řidičů. Smutné statistice smrtelných pracovních úrazů dále loni kromě dopravních nehod vládly pády z výšky, neodborné provádění oprav a údržby zařízení a strojů, pády konstrukcí, předmětů, závaly horninou a nedbalá obsluha zařízení a strojů. Z průzkumu úřadu lze vysledovat, že nejvíce k pracovním úrazům docházelo ve velkých městech (Praha, Plzeň a Brno). Nejčastější příčinou smrtelných úrazů je jednoznačně nedodržování bezpečných a doporučených pracovních postupů. K řadě úrazů přispělo také odvedení pozornosti, nemístné žertování nebo dokonce hádka zaměstnanců. Úrazy se nevyhýbají ani administrativním pracovníkům, jak uvádí průzkum SÚIP v roce 2014 bylo při výkonu své práce v kanceláři zraněno 47 úředníků a 33 zákonodárců a vedoucích pracovníků na manažerských postech. Nejčastější příčinou pak bylo uklouznutí nebo nehoda na pracovní cestě. Pozitivním zjištěním je historické porovnání statistik pracovních úrazů, ze kterého jasně vyplývá, že jich počet neustále klesá. Loňských znamená podstatně méně než v roce 2010, kdy bylo za celý rok zaevidováno úrazů. V porovnání s dalšími uplynulými roky je pozitivní posun ještě výraznější například rok 1998 vykázal z dnešního hlediska už těžko představitelných pracovních úrazů. Evropská komise nedávno zveřejnila strategii EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2015 až Cílem dokumentu je zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro více než 217 mil. pracovníků v unijních zemích. Základní výzvy nové strategie jsou zaměřeny na ještě těsnější implementaci stávající legislativy v oblasti bezpečnosti práce v malých a středních podnicích, zlepšení prevence u nemocí z výkonu povolání a zohlednění stárnutí pracovní síly. Další eliminace zdravotních a bezpečnostních rizik je v členských zemích EU žádoucí, neboť každoročně zde dochází zhruba k třem milionům pracovních úrazů, při kterých o život přijdou čtyři tisíce lidí. 8/9

10 bezpečnost práce v SD O čem vypovídají rozbory pracovních DB pracovní úrazy v letech 2007 až Rozbor úrazů podle délky trvání pracovněprávního vztahu (roky) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cena za pracovní úrazy je vysoká. Nejde přitom jen o ekonomické vyjádření nákladů pro zaměstnavatele; je nutné mít především na paměti, že nehody, úrazy, invalidita jsou nepříjemnostmi a někdy bohužel i opravdovými tragédiemi především pro postiženého jednotlivce a jeho nejbližší. Proto je nutné mít stále na paměti: 1. práce v báňském provoze není hra 2. bezpečnost práce a ochrana zdraví nejsou nudná pravidla přinášející omezení 3. pravidla bezpečnosti práce platí pro každého z nás 4. zodpovědnost je nutná pro ochranu vlastního zdraví, ale také pro eliminaci rizik u našich kolegů 5. dlouholetá zkušenost ještě nezaručuje dobrý výsledek 6. opakováním pracovních činností se nesmíme nikdy nechat svést k rutině 50 Úrazovost podle dnů 25 Úrazovost podle měsíců HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. provozní zámečník 39 zámečník VLS 19 provozní elektrikář klapkař strojník v úpravně elektrikář VLS 11 řidič VLS vybírač hlušiny vážná přestavbář PD řidič pracovních strojů 7 Rozbor úrazů podle profese 6 6 řidič PVZ 4 hasič 3 referent per. a soc. služeb řidič SV vzorkařka hasič specialista hasič strojník laborant mechanik elektron. zařízení právník revírník technik OPM s vodohospodář DB vulkanizér zmahač ohňů

11 úrazů v provozech DB a DNT DNT pracovní úrazy v letech 2007 až /11 7. dodržování schválených pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce musí být důsledné 8. při práci je nutné používat předepsané osobní ochranné prostředky 9. musíme neustále bojovat proti nepozornosti a nedostatečnému soustředění Z rozborů pracovních úrazů vyplývá, že nejvíce ohroženou profesí jsou provozní zámečníci a elektrikáři, klapkaři a řidiči pracovních strojů. Černými dny s nejvyšším počtem úrazů bývají na DB pondělky, na DNT pak úterky. V posledních sedmi letech bylo nejvíce úrazů zaznamenáno v lednu (DNT) a září (DB). Zároveň platí, že většina úrazů se přihodí zaměstnancům s nejkratší pracovní praxí (0 5 let), ale nevyhýbají se žádné věkové kategorii. Jen zkušení pracovníci s více než čtyřicetiletou praxí jsou skupinou s žádnými (DNT) nebo zanedbatelnými počty úrazů (DB) Rozbor úrazů podle délky trvání pracovněprávního vztahu (roky) Úrazovost podle dnů 25 Úrazovost podle měsíců pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 0 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 40 Rozbor úrazů podle profese provozní zámečník 23 strojník v úpravně 17 řidič pracovních strojů 11 elektrikář velkostroje 8 provozní elektrikář 9 zámečník velkostroje klapkař velkostroje 6 6 řidič PVZ 5 pasař velkostroje přestavbář PD obsluha PD v úpravně řidič velkostroje 4 THP 1 řidič SV 2 mechanik elektron. zařízení 1

12 profil Jiří Kučera: Naším cílem jsou ještě bezpečnější pracoviště S kontinuální povrchovou těžbou uhlí má téměř pětadvacetiletou zkušenost. Posledních pět let se jako inspektor BHP a PO intenzivně věnoval zajišťování bezpečnosti práce, sledování důsledného dodržování bezpečnostních předpisů, organizaci a zabezpečování požární ochrany téměř 450 pracovníků skrývky DNT. Od začátku roku 2015, kdy byl jmenován vedoucím odboru bezpečnosti práce SD, dbá o dodržování bezpečnostních předpisů a požární ochrany všech zaměstnanců Severočeských dolů na obou těžebních lokalitách, a to včetně dodavatelských firem. HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Odkdy se věnujete problematice bezpečnosti práce celou svojí profesí? Už jako revírník na rekultivacích jsem se musel orientovat v dodržování bezpečnostních předpisů na svěřeném úseku. Hornická činnost na povrchových dolech přináší nejrůznější rizika, a proto je bezpečnost práce v SD chápána jako nedílná součást těžby uhlí a skrývky. Protože mě vždy zajímalo, jak se dá prevencí dosáhnout co nejnižších počtů úrazů a jaké jsou faktory ovlivňující proces bezpečnosti práce, rád jsem v roce 2010 přijal nabídku na pozici inspektora bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na skrývce DNT, kde jsem vystřídal Františka Fialku, který právě odcházel do důchodu. Jaké oprávnění a školení je nutné absolvovat pro vykonávání funkce inspektora bezpečnosti práce? To základní a nejdůležitější je získat osvědčení o odborné způsobilosti jako bezpečnostní technik při povrchovém dobývání ložisek vydané Obvodním báňským úřadem, dále osvědčení o odborné způsobilosti o požární ochraně z Ministerstva vnitra ČR a také osvědčení odborně způsobilé osoby v prevenci rizik od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Studiu a sledování legislativy se ale věnuji permanentně, neboť předpisy z horního zákona, Zákoníku práce, nebo nařízení vlády a vyhlášky týkající se bezpečnosti při práci se často upravují a novelizují. Pravidelně navštěvuji nejrůznější odborné semináře a konference. Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce v Praze právě dokončuji čtyřsemestrální studium oboru Specialista bezpečnosti práce. Můžete představit současnou strukturu a spektrum činností vašeho odboru? Odbor bezpečnosti práce patří do úseku výrobního ředitele, pod útvar závodního lomu Milana Novotného. Od , kdy proběhly organizační změny, má náš odbor včetně mě Hornická činnost na povrchových dolech přináší nejrůznější rizika, a proto je bezpečnost práce v SD chápána jako nedílná součást těžby uhlí a skrývky. pět členů. O bezpečnost práce se starají vždy dva inspektoři na každé lokalitě. Na DB je to Milan Heřmánek a Tomáš Frič, na DNT já s kolegou Markem Herčzíkem. Úpravárenský provoz v Ledvicích je v kompetenci Vladimíra Herškoviče. Doplňují nás ještě velitelé jednotek hasičů na DNT Jaroslav Novák a na DB Břetislav Ondrák. Fungujeme jako kontrolní orgán dodržování bezpečnosti a hygieny práce ve všech objektech a zařízeních v celém dobývacím prostoru DB a DNT. Spektrum našich činností je široké. Od zajišťování školení a metodické činnosti, zpracování rizik pro všechny profese a činnosti na všech pracovištích, až po kontrolní činnost provádění pravidelných kontrol na pracovištích našich zaměstnanců i u pracovníků externích firem působících v SD. Důležitou oblastí naší činnosti je také zapracování legislativních změn do řídících aktů společnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany. Jak se vyvíjela pracovní úrazovost za poslední dva roky? Je pozitivní, že křivka úrazovosti má v SD sestupný charakter. Nepochybně značný podíl na příznivém vývoji posledních dvou let má řídící a metodická činnost vedoucích pracovníků, kteří si uvědomují následky a ztráty pro společnost

13 12/13 při vzniku pracovního úrazu. I přes pravidelná školení, která jsme v maximální možné míře zatraktivnili, ať už výběrem témat či používáním audiovizuální techniky nebo praktickými ukázkami, je nezbytné, aby si každý zaměstnanec podle svých možností uvědomil osobní odpovědnost za vlastní zdraví a bezpečnost. Je prokázáno, že způsob provedení každodenní, běžné pracovní činnosti si ovlivňuje každý zaměstnanec sám. Jeho zkušenosti, praxe a odborné znalosti s trochou zdravého selského rozumu rozhodnou, zda odváděná práce bude provedena odborně a bezpečně a hlavně o tom, jestli se vrátí ze směny zdravý v pořádku zpátky domů. Nízké počty úrazů v neposlední řadě ovlivňuje také stav pracovišť a vybavení pracovními pomůckami, nástroji a zařízením. Také v tomto ohledu jsou Severočeské doly na velmi dobré úrovni. Potvrdila to mimo jiné i generální prověrka ČBÚ, která proběhla na DNT v roce 2013 na výbornou. DNT získaly za loňské výsledky Zlatého Permona. Jaké jsou vaše cíle v oblasti bezpečnosti práce pro další období a co chystáte v letošním roce? V roce 2014 se podařilo díky důslednému dodržování vize Efektivní a bezpečná těžba snížit počet pracovních úrazů s neschopností delší než tři dny. Na DB to představovalo meziroční pokles o 32 % na 11 úrazů. Na DNT byl pak zaevidován Velký podíl na příznivém vývoji úrazovosti posledních dvou let má řídicí a metodická činnost vedoucích pracovníků. Jiří Kučera vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany SD Absolvent Strojní fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Hornicko geologické fakulty VŠB TU Ostrava se s problematikou povrchové těžby uhlí, respektive skrývky, na Tušimicku začal seznamovat v roce Přes úsek údržby v tehdejším závodě dílen, závodě skrývky a pozici revírníka v dceřiné společnosti SD Rekultivace se od roku 2010 jako inspektor BHP a PO zaměřuje na oblast bezpečnosti práce. Nyní se jako vedoucí odboru bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany společně se svým týmem na DNT a DB snaží chránit zdraví a životy a zajišťovat zdravé a bezpečné pracovní prostředí a podmínky všech zaměstnanců Severočeských dolů.

14 profil HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD jediný pracovní úraz, jehož rekonvalescence trvala déle než tři dny. Kleslo tak i celkové procento pracovní neschopnosti a četnost pracovních úrazů. Dodržování bezpečnostních předpisů a bezpečných pracovních postupů chceme nadále věnovat mimořádnou pozornost i v letošním roce, abychom si pozitivní trend v eliminaci počtu úrazů udrželi. Byl bych rád, kdyby se počty úrazů na DB ještě více přiblížily těm nižším z DNT, i když jsem si vědom odlišných výchozích podmínek, jakými jsou geologické poměry, počty pracovníků nebo specifický úpravárenský provoz v Ledvicích. Na DB nás letos navíc čeká generální prověrka ČBÚ zaměřená na komplexní kontrolu týkající se nejen úrovně bezpečnosti práce, ale také dodržování podmínek povolení hornické činnosti, stavu strojního a elektrozařízení. Opět se neubráním srovnání. Byl bych rád, kdyby prověrka potvrdila bezpečně a odborně vedenou hornickou činnost na DB obdobně, jako se to podařilo v roce 2013 na DNT. Paralelně pracujeme na kompletní aktualizaci řídících dokumentů. Větší důraz klademe na výběr moderních kvalitních ochranných pomůcek. Například na základě analýzy úrazovosti dokumentující poranění dolních končetin podvrknutím kotníku bylo potvrzeno, že je nezbytná kvalitní pevná pracovní obuv, která se už teď objevuje v centrálních skladech na obou lokalitách a postupně ji fasují všichni provozní zaměstnanci. Prohloubili jsme také naši spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, a to především ve sledování dvou hlavních rizikových faktorů hluku a prachu. V souvislosti s vylepšením pracovního prostředí se chystá další odprášení a odhlučnění v ledvické úpravně. Navázali jsme také užší spolupráci s dispečinkem Krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS), od které si slibujeme stanovení pravidel a postupů ohlašování a spolupráci s jednotkou HZS DNT při záchraně raněných v našich důlních provozech. Pro účely přistání vrtulníku letecké záchranné služby jsme vypracovali podrobnou ortofotomapu, kde je dobývací prostor rozčleněn na segmenty Jiří Kučera úzce spolupracuje s velitelem hasičů DNT Jaroslavem Novákem. Prohloubili jsme spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, a to především ve sledování dvou hlavních rizikových faktorů hluku a prachu. usnadňující orientaci a touto mapou disponuje pilot vrtulníku zdravotnické záchranné služby, operátor na lince 155 a dispečer DNT. Všechny výše zmíněné osoby mají na sebe telefonní kontakt a tak mohou operativně spolupracovat při transportu zraněného zaměstnance. Na DNT jsme upravili způsoby příjezdů vozidel zdravotnické záchranné služby do areálu z Chomutova nebo Kadaně, čímž jsme umožnili v maximální možné míře zkrátit dojezdové časy a optimalizovat transport raněných do nemocnice. Navázáním této spolupráce s KZOS jsme třetí společností v Ústeckém kraji, která praktikuje tento způsob vzájemné komunikace při záchraně zraněných. Takové řešení se nám nedávno výborně osvědčilo při odvozu zdravotně indisponovaného pracovníka skrývky. Díky součinnosti dispečera DNT, operátora KZOS a našich hasičů, kteří raněného odvezli svým terénním sanitním vozidlem až na vrátnici v Březně, byl rychle předán posádce chomutovské záchranky a ta zvládla odvoz k ošetření do nemocnice v Chomutově ve velmi krátkém čase. Obdobná opatření urychlující transport zraněného zaměstnance do zdravotnického zařízení připravujeme zavést také na DB. Ale přesto mým největším přáním je, aby tohoto systému nemuselo být nikdy využito, nebo v co nejmenší možné míře.

15 svět dolů V úpravně věnují bezpečnosti práce nejvyšší pozornost Navzdory pětinásobnému počtu osob nedošlo během odstávky k úrazu 14/15 Během letošní čtrnáctidenní plánované technologické odstávky, kdy se dokončovalo přemístění nakládky tříděného uhlí autoprodeje se na relativně malém prostoru charakteristickém složitými technologickými celky, řadou bariér a velkou členitostí denně pohybovalo až 250 pracovníků zapojených externích firem. Navíc zde za směnného režimu prováděla údržbu a úklid zhruba padesátka vlastních zaměstnanců úpravny. Pětinásobnému počtu osob odpovídalo i množství používané techniky. Díky důsledné prevenci a nekompromisnímu dodržování bezpečnostních předpisů nedošlo v hektických dnech po celou dobu odstávky (14. až 28. května) k žádnému pracovnímu úrazu. Kontroly dodržování bezpečnosti práce jsou v ledvické úpravně na denním pořádku Kmenoví zaměstnanci úpravny jsou v oblasti bezpečnosti práce důkladně proškoleni. Školicí cyklus vždy začíná úvodním školením při nástupu a poté pokračuje každý měsíc, kdy jsou všichni podle stanoveného plánu seznamování se základními bezpečnostními předpisy a zároveň také s aktuálním vývojem úrazovosti, změnami v úpravárenské technologii a novými skutečnostmi z řídicích aktů společnosti. Samozřejmostí jsou každodenní praktické kontroly, ať už namátkové či v rámci veřejných prověrek. Vedoucí pracovníci důsledně dbají na dodržování předpisů v celém provozu, a to nejen u vlastních zaměstnanců, ale také u těch z externích firem nebo dceřiných společností skupiny SD. Každému u nás měříme rovným dílem a předpisy platí pro všechny, doplnil Testu na přítomnost omamných látek se podrobil strojník Jakub Žalud za přítomnosti inspektora BP Vladimíra Herškoviče a mistra Jakuba Maliny. inspektor BP Vladimír Herškovič. Jen tak je možné udržet stabilně dobré výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce právě v posledních letech, kdy v úpravně probíhají značně rozsáhlé investiční akce a rostou objemy upravovaného uhlí. Prioritou je co nejnižší počet úrazů Cesta k trvalému snižování úrazovosti je v hlučném a prašném pracovním prostředí obzvlášť náročná. Letošní jeden registrovaný pracovní úraz v období leden až květen je v porovnání se stejným obdobím roku 2014, kdy byly zaevidovány dva úrazy, pozitivním důkazem, že nastoupený trend usilující o co nejlepší prevenci úrazů je vskutku správný.

16 svět dolů Bezpečnost práce ve skupině SD Skupinu Severočeské doly tvoří mateřská společnost a tři dceřiné společnosti Prodeco, Revitrans a SD Kolejová doprava. Bezpečnosti práce je věnována všude mimořádná pozornost. V loňském roce bylo v evidenci skupiny SD 5165 zaměstnanců nejrůznějších profesí. Díky důslednému dodržování bezpečnostních předpisů se daří držet počet úrazů na přijatelné úrovni, kdy v roce 2014 bylo v celé skupině registrováno 45 úrazů se záznamem. Prodeco i přes zvyšování výkonů se počet úrazů snižuje René Kříž inspektor BOZP a PO V uplynulých dvou letech u nás proběhly dvě fúze, ve kterých se spojily tři dceřiné společnosti skupiny SD. Nástupnické Prodeco tak má nyní téměř 700 zaměstnanců, kteří se kromě oprav, revizí a výroby těžební technologie věnují také zpracování projektové dokumentace. Fúze se pozitivně projevila v navýšení výkonů. Potěšitelné je, že se úměrně tomu nezvyšoval počet pracovních úrazů. Ten se naopak podařilo snížit. Zatímco v roce 2012 zde evidovali 19 úrazů se záznamem, v době fúzí v roce 2013 to bylo 18 úrazů. Vloni se jejich počet dále snížil na 15, uvedl inspektor René Kříž. I když v porovnání s počty úrazů ostatních společností skupiny SD jich připadá na Prodeco nejvíce, je nutné brát na zřetel strojírenský a opravárenský charakter činností umocněný prací v dobývacím prostoru. Z hlediska profesí jsou nejvíce ohroženou skupinou provozní zámečníci a nejčetnější příčinou je pak špatný došlap na nerovný terén. Prodeco je držitelem certifikátů systémů managementu ve shodě s požadavky norem ČSN pro oblasti bezpečnosti práce, environmentu a kvality. I letošní počet úrazů od ledna do května se vyvíjel pozitivně, neboť zde zaznamenali 5 oproti loňským 9 registrovaným úrazům. HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Rok 2014 byl pro Revitrans přelomový Josef Horák inspektor BHP a PO Revitrans Loňský rok byl pro dceřinou společnost Revitrans v řadě aspektů opravdu výjimečný. Šlo o první celý kalendářní rok, kdy spolu fungovaly kromě vlastní autodopravy ještě sfúzované SD Rekultivace a implementované středisko důlní doplňkové mechanizace. Přestože se v takto nově vytvořeném společenství tří sloučených subjektů skokově zvýšil počet zaměstnanců z původních zhruba 450 (SD Autodoprava) na současných téměř 870 osob, nedošlo k výraznému nárůstu počtu úrazů se záznamem. Zatímco v době před fúzí s SD Rekultivace a přičleněním střediska DDM činil roční průměr 4 úrazy, v roce 2014, kdy v Revitransu působilo tedy již téměř 900 osob, zde zaevidovali 7 úrazů. V závislosti na rozšířeném spektru profesí, kdy řidiče a pracovníky údržby doplnili ještě strojníci řidiči zemních strojů, mechanici a lesní dělníci, se u nás objevují jiné charaktery pracovních úrazů. Jejich příčinou je špatná manipulace s nástroji a břemeny. Například se jedná o říznutí nožem nebo nehody

17 SD Kolejová doprava je Bezpečný podnik Vladimír Jindra specialista BOZP Pole působnosti dceřiné společnosti SD Kolejová doprava se postupně od roku 2008 rozšířilo o převzaté provozy zauhlování a drážní přepravu na vlečkách elektráren ČEZ (Tušimice, Ledvice, Prunéřov, Mělník, Počerady a Tisová). Navíc uhlí a vápenec pro odsíření dopravuje také po celostátních drahách. Na DNT zásobuje Elektrárnu Prunéřov uhlím po důlní dráze. Proto rozmanité činnosti společnosti SD Kolejová doprava podléhají nejen dozoru státní báňské správy, ale také Drážního úřadu ČR i interním bezpečnostním předpisům ČEZ. Pracovníci společnosti nejsou jen zajišťovateli přepravy uhlí, ale vykonávají rovněž činnosti pomocného a obslužného charakteru. Navzdory uvedenému značnému rozsahu činností, řadě pracovních lokalit a celkovému počtu zhruba 650 zaměstnanců se daří udržet výsledky bezpečnosti práce na velmi dobré úrovni. Loni zde za celý rok zaznamenali celkem 11 úrazů s rekonvalescencí delší než tři dny. Pozitivní trend vykazuje i prvních pět měsíců roku 2015, kdy byl zaevidován pouze jeden úraz, což představuje významné meziroční zlepšení (za období leden až květen 2014 to byly 3 úrazy). Nejčastějšími zdroji jsou pády na rovině (ať už v kolejišti nebo podél pásových dopravníků) a manipulace s materiálem a břemeny. SD Kolejová doprava se jako jediná ze skupiny SD může pyšnit osvědčením Bezpečný podnik, které v roce 2013 získala od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Státního úřadu inspekce práce pro svůj provoz Mělník. Osvědčení poukazuje především na shodu nastavení systému bezpečnosti práce ve společnosti s požadavky Státního úřadu inspekce práce. Získání prestižní certifikace bylo náročným procesem důkladně prověřujícím hloubkovou analýzu provozu a systémovou odpovědnost. Součástí udělení prestižního ocenění byly také důsledné kontroly státních dozorových orgánů hasičského sboru, Krajské hygienické stanice a Oblastního inspektorátu práce. Platnost certifikátu Bezpečný podnik je tři roky. Rádi bychom v roce 2016 provedli nejen jeho recertifikaci pro náš provoz v Mělníku, ale implementovali ho na celou společnost do všech provozů, tedy včetně těch v Tušimicích a Ledvicích, prozradil Vladimír Jindra. 16/17 z práce se dřevem, uvedl inspektor Josef Horák. Udržet nízký počet maximálně 7 úrazů v roce hodlají v Revitransu i letos. K realizaci tohoto plánu výrazně přispívá propracovaný systém školení pro všechny pracovníky, dále profesní školení řidičů se specializací na dodržování pracovních přestávek při jízdě. Školení tady chápou především jako praktické důkladné analyzování každého posledního zaznamenaného úrazu, který tak slouží jako výstražný příklad. Nepodceňuje se ani osvěta a otevřená informovanost. Těmto účelům slouží bezpečnostní nástěnky, měsíčně vydávaný úrazový zpravodaj a celoroční zpráva o vývoji úrazovosti. Přísná kontrola dodržování bezpečnostních předpisů probíhá v Revitransu na několika úrovních. Kromě vlastních kontrol pracovišť zaznamenávaných v pochůzkových knihách zde bdí nad bezpečností také příslušný báňský úřad. Letos pak v Revitransu vůbec poprvé proběhla kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, která byla zaměřena na dodržování pracovních režimů řidičů. V návaznosti na tuto nedávnou kontrolní akci provádějí dispečeři denně namátkové kontroly řidičů.

18 OCHRANNÁ PŘILBA ČELOVÁ SVÍTILNA CHRÁNIČE SLUCHU PRACOVNÍ ODĚV PRACOVNÍ RUKAVICE PEVNÁ PRACOVNÍ OBUV

19 svět dolů Osobní ochranné prostředky jsou v SD samozřejmostí 18/19 Při povrchovém dobývání a úpravě hnědého uhlí jsou ochranné prostředky nepostradatelnou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví. V souladu se Zákoníkem práce jsou zaměstnancům poskytovány osobní ochranné pracovní pomůcky, které chrání před nejrůznějšími riziky, neohrožují jejich zdraví, nebrání při výkonu práce a splňují požadavky stanovené právním předpisem. Jen v loňském roce bylo na ochranné prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky vynaloženo téměř 8 mil. korun. Další milion připadl na údržbu pracovních oděvů. Poskytování ochranných pomůcek v SD Konkrétní rizika a vybavenost zaměstnanců Severočeských dolů ochrannými prostředky definuje Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků vydaná personálním ředitelem SD. Tato směrnice č. 70/2012 obsahuje mimo jiné přehled ochranných prostředků, včetně jejich životnosti pro jednotlivé profese. Ročně vynakládají Severočeské doly na vybavení jednoho zaměstnance v provoze ochrannými a hygienickými prostředky za zhruba korun a dalších 500 korun si vyžádá údržba pracovních oděvů. Více než 800 korun připadá na ochranné nápoje v rámci dodržování pitného režimu v extrémních podmínkách. Kromě ochranných pomůcek specifických pro konkrétní profese poskytují SD svým zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Osobní ochranné pracovní pomůcky Mezi nejčastěji používané ochranné prostředky na obou těžebních lokalitách SD patří: pracovní oděvy montérky, kombinézy, zateplené kabáty nebo vesty a pláště do deště pracovní obuv a holínky r u k a v i c e ochranné přilby a brýle. Další ochranné prostředky se poskytují podle specifiky konkrétní práce. Zaměstnanci v prašném prostředí dostávají respirátory, ti v prostředí hlučném zase ochranná sluchátka nebo zátky do uší. Zaměstnanci, kteří při výkonu své práce svářejí, jsou vybaveni svářečskými kuklami, brýlemi a rukavicemi. U řady profesí v SD se vyskytuje více než jedno riziko. Příslušní pracovníci jsou tedy vybavováni vícero ochrannými prostředky, které jsou však vzájemně slučitelné. Každý ochranný prostředek přidělený pracovníkovi má stanovenou orientační dobu funkčnosti. V případě, že se v náročném báňském provoze opotřebuje dříve, poskytne se prostředek náhradní. Severočeské doly zároveň zabezpečují také praní, čištění, dezinfekci a opravy ochranných prostředků. Ročně se vydají ochranné pracovní pomůcky v řádech desetitisíců kusů. SD ochranné prostředky v roce 2014 [ks] Mýdla a krémy Rukavice Montérky a kombinézy, včetně kabátů a bund Pracovní obuv, včetně holínek Brýle 740 Ochranné přilby 446 SD ochranné prostředky v roce 2014 [tis. Kč] Mýdla a krémy Montérky a kombinézy, včetně kabátů a bund Rukavice Pracovní obuv, včetně holínek 888 Brýle 120 Ochranné přilby 111

20 svět dolů Byl to těžký pracovní úraz. Ale život šel dál Příběh Milana Chodounského z Dolů Bílina Před dvaadvaceti lety mu následky těžkého pracovního úrazu totálně změnily život. Tehdy byl vitální čtyřicátník Milan Chodounský na vrcholu svých fyzických sil. Dařilo se mu také profesně. V pozici elektromechanika čtvrtého technologického celku TC 2 zúročil své dvacetileté působení v nejrůznějších elektrooborech na DB. Jak se vypořádal s trvalým tělesným postižením, jak čelil pocitům beznaděje a deprese a jak dokázal žít navzdory zdravotnímu handicapu plnohodnotný život se svojí rodinou? HORNICKÉ listy VELKÉ TÉMA: Bezpečnost práce v SD Váš život tenkrát zcela změnily následky pracovního úrazu. Můžete popsat, jak k němu došlo? Z dnešního pohledu je nutné uvést dobové souvislosti, které na počátku 90. let panovaly na Dolech Bílina. V tu dobu mohutně odcházeli zdejší zaměstnanci do soukromého sektoru, a tak nebyly výjimkou plně profesně neobsazené posádky. Jako elektromechanik úseku čtvrtého TC 2 skrývky jsem měl na starost i zakladač ZP 6 600/Z 96, kde tehdy nebyl v posádce na směně elektrikář, a proto jsem tam prováděl kontrolu elektrozařízení a pořizoval zápisy do deníku já sám. Když jsem sestupoval ke kabině řidiče zakladače, která je u tohoto typu stroje umístěná pod zakládacím výložníkem a přístupná pouze ze žebříku z pochůzné lávky výložníku, chyběl v podlaze kabiny pochůzný rošt a místo bohužel nebylo řádně vyznačené. Shodou okolností zakladač právě prováděl výškové sypání a výložník byl tedy zvednutý do nejvyšší polohy. A tak došlo k mému pádu z deseti metrů na pláň bylo to přesně 14. září 1993 ve 13:50. Kolik vám bylo tehdy let a jak probíhala vaše léčba? Bylo mi 46 let. Přesný čas pádu, stejně tak vše co se dělo bezprostředně poté, včetně putování po nemocnicích znám jen z pozdějšího šetření, neboť jsem byl zhruba týden v bezvědomí. Po měsíci léčby v teplické nemocnici, kde mi diagnostikovali zranění zlomeniny bederní a krční páteře, porušení míchy - jsem byl leteckou záchrannou službou Poranění páteře porušilo nervová spojení a zapříčinilo nefunkčnost některých svalů. I po důkladném rehabilitování jsem byl schopen samostatné chůze jen za pomoci chodítka a později francouzských holí. převezen do Liberce. V tamější nemocnici jsem pobyl dlouhých sedm měsíců. Domů jsem se nakrátko vrátil až v červnu 1994, a to doslova na skok, neboť mě čekaly dva čtyřměsíční pobyty v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Celkem jsem podstoupil dvě operace a jednu reoperaci páteře. Jsem tudíž doslova železný muž, a když musím někdy přes bezpečnostní rámy, tak pěkně pískám. Jaké byly prognózy léčby a jak jste se vyrovnával s následky úrazu? Už na liberecké chirurgii jsem si začal uvědomovat vážnost mého úrazu. Poranění páteře porušilo nervová spojení a zapříčinilo nefunkčnost některých svalů. Po rehabilitování v kladrubské léčebně jsem byl schopen samostatné chůze jen za pomoci chodítka a později francouzských holí. Výrazné pohybové omezení mi neumožňovalo vrátit se zpátky na šachtu, nebo do jakéhokoliv jiného zaměstnání. Získal jsem plný invalidní důchod. Museli jsme upravit naši domácnost, abych byl co nejvíc samostatný. Bezbariérový byt je naprostou nezbytností, neboť se doma pohybuji na invalidním vozíku. Změnami prošla nutně také koupelna. Důležitější ale bylo mé vnitřní vyrovnání s následky úrazu. Naštěstí jsem povahou optimista a už v nemocnici mě dávali lékaři ostatním pacientům za příklad, jak zvládám pohybové omezení. Abych nepropadal pocitům beznaděje a skepse, snažil jsem se a stále v tom pokračuji, být co nejvíce užitečný a nápomocný mé rodině. V rámci svých možností jsem se zapojil do chodu domácnosti a péče o náš dům. Ani tělesný handicap mě neodradil od pořízení staršího domu v Bílině, který jsme dávali postupně dohromady. Za pomoci manželky jsem zvládl i drobné zednické práce, rozvody vody a topení - zjednodušeně řešeno vše, u čeho jsem mohl sedět. Pro možnost používat auto mám provedenou úpravu ručního ovládání plynu, brzdy a spojky na volantu, a tak můžu třeba vyzvedávat vnučky ze školky, nebo vozit manželku na nákupy. Prostě být co nejvíce platný a v rámci možností stále pracovat. Co vám dělá radost. Máte nějaké koníčky? Život se mi po úrazu změnil ve všech směrech. Ale snažím se ho brát z té lepší stránky a dívat se na věci z nadhledu.

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM

PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ PRO ZKOUŠKU A OPAKOVANOU ZKOUŠKU Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological Consulting

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Univerzita Hradec Králové Strana 1 ze 5 Příloha č.2. OSNOVA ŠKOLENÍ BOZP ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ Činnosti / Profese: VEDOUCÍ PRACOVNÍCI Seznam obecně závazných právních předpisů, norem a vlastních vydaných dokumentů

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 4/BOZP výtisk číslo: 1 Název: STANOVENÍ ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, ČISTICÍCH, MYCÍCH A DEZINFEKČNÍCH

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě

Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě Zavádění zvýšených bezpečnostních pravidel ve výrobě Newsletter 01/2011 Page 2 BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) BOZP je termín, který označuje jakýsi souhrn opatření stanovených legislativou

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ

ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ ČD Ok 2 PŘÍLOHA 1 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ... 5 3 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH číslo č. j. Změna Předpis účinnost od opravil dne podpis OBSAH VSTUPNÍHO ŠKOLENÍ 1.

Více

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

Organizace ROČNÍ PROVĚRKA BOZP NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace NÁZEV PŘEDPISU ROČNÍ PROVĚRKA BOZP Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Prověrky bezpečnosti

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_06 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 17. BOZP Mgr. Zuzana Válková Co znamená zkratka BOZP? Jedná se o bezpečnost a ochranu zdraví při práci Cílem je vytvářet taková pravidla, která chrání nejen zaměstnance,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-1028/11-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU

Vydání č. 1 (07/07) Strana: 1/11 OTÁZKY K ÚSTNÍMU POHOVORU Strana: 1/11 1. Rozsah Rozsah ověřovaných znalostí je zpracován pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle přílohy 1 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. a) znalost právních

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 4. prosince 2012 Částka: 52 O B S A H: Část I. 52. Pokyn generálního ředitele

Více

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali.

Helena Ondriášová - vzdělávání Nemocniční 2902/13, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 59 661 8661, 737 868 056, e-mail: kort.ondriasova@tiscali. Příloha č. V.3 OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb. Výběr otázek do jednotlivých obálek bude proveden podle zkušebních

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006

Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2006 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti listopad

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné

dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, e) odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při při hornické činnosti nebo činnosti prováděné Částka 141 Sbírka zákonů č. 378 / 2012 Strana 4917 378 VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) :

ZÁZNAM O ÚRAZU. 2. Datum narození: 3. Státní občanství: 4. Druh práce (KZAM): 5. Činnost, při které k úrazu došlo d) : ZÁZNAM O ÚRAZU hospitalizací delší než 5 dnů Evidenční číslo záznamu a) : Evidenční číslo zaměstnavatele b) : A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním

Více

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP

Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ. k zajištění BOZP Organizační směrnice č. 27/2013/SŘ k zajištění BOZP Čj.: SŠNM/884/2013 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 2. dubna 2013 Strana 1 (celkem 8) Čl. 1 Obsah směrnice

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

27 LPG (zkapalněný zemní plyn)

27 LPG (zkapalněný zemní plyn) TARMAC CZ a.s. PŘÍLOHA 2.3. část 1 Pravidla o ochraně zdraví a bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí pro dodavatele (dále jen Pravidla) Prohlášení o porozumění a souhlasu s Pravidly Vyplní odpovědný

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové

Petr Dalecký. specialista BOZP. RP OS KOVO Hradec Králové Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovní úraz. S přáním pěkného dne Vás zdraví Petr Dalecký specialista BOZP RP OS KOVO Hradec Králové V Hradci Králové 4.3. 2011 V posledních dvou týdnech

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002

Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Č. j.: 2R 28/02 Hr V Brně dne 28. listopadu 2002 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.5.2002 společností Severočeské doly a. s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zast. předsedou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE K POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ A MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ Zaměstnavatel...(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) zastoupený...

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ORGANIZACE PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU PROVOZNÍ PŘEDPIS TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č..

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Průř. mové okruhy ke zkoušce z technické praxe. č.. Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Průř ůřezové problémov mové okruhy ke zkoušce konkretizované na příkladech p z technické praxe

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace. Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Ukrajinská 13/1533, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor: 600 144

Více

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem.

P r o g r a m č i n n o s t i. Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem. P r o g r a m č i n n o s t i Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2015 prosinec 2014 Program činnosti tvoří souhrn úkolů, které jsou zařazeny

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ

BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ BEZPEČNÁ KOMUNITA TŘEBOŇ Závěrečná zpráva za rok 2013 Na základě Plánu preventivních aktivit v rámci programu WHO Bezpečná komunita města Třeboň na období 2008 2020 dochází každoročně k vyhodnocování statistiky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA PRÁZDNINY BEZ ÚRAZU

TISKOVÁ ZPRÁVA PRÁZDNINY BEZ ÚRAZU TISKOVÁ ZPRÁVA PRÁZDNINY BEZ ÚRAZU Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje (ZZS JmK) zaznamenává v posledních letech oproti jiným částem roku zvýšený počet úrazů u dětí do 15 let věku v průběhu

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009

Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Dokumentace periodického školení vedoucích zaměstnanců BOZP 2009 Datum školení Čas školení Školil Středisko 25.3.2009 3 hodiny Petr Deraha certifikovaný specialista BOZP vedoucí Školení zaměstnanců 2009

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA

19/1979 Sb. VYHLÁŠKA 19/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace. Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace Staroveská 62, 724 00 Ostrava-Proskovice Identifikátor:

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. 1 Rozsah platnosti 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více