Maximalizace efektu telemarketingu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maximalizace efektu telemarketingu"

Transkript

1 Maximalizace efektu telemarketingu Strategie maximalizace response v telemarketingu ComGate, a.s. tel:

2 Úvod Telemarketingová kampaň má celou řadu na sebe navazujících kroků. V každém kroku lze zákazníky získávat, anebo ztrácet. Je třeba si uvědomit, že výsledný efekt, vyjádřený počtem zákazníků nebo obratem, není součtem úspěchů v jednotlivých krocích, ale jejich součinem. Ztrátu zákazníka v kterémkoli kroku nelze nahradit v následujícím. Všem je proto třeba věnovat náležitou péči.

3 CÍLE SPOLUURČUJÍ ÚSPĚCH V současné době zadavatelé komunikace stále častěji volí cíle a metriky kampaní bližší skutečnému zisku. Zatímco před několika lety byl úspěch měřitelný počtem sebraných kontaktů, tak dnes mnohem častěji směřujeme k uskutečněným smlouvám, či prodejům.

4 Leady, response, nebo konverze? Avšak trend jde a ještě dál. V souvislosti s CRM systémy a loajalitními programy se hovoří o zákaznické hodnotě. Tedy o tom, co zákazník firmě přinese za dlouhé období, nebo dokonce po celý svůj život. Od toho se pak odvíjí náklady, které lze na získání a udržení zákazníka rozumně vynakládat. Zákaznická hodnota jako měřítko kampaně Zákazníci s ohledem na jejich zákaznickou hodnotu, loajalitu a síťovou (referenční) hodnotu Konverze Optimálně nové smlouvy, nebo počet prodaných produktů Počet leadů počet kontaktů, souhlasů s komunikací, potenciálních zájemců Expozice kampaně počet rozhovorů, rozbalených obálek, čtených www vliv na znalost značky a produktu

5 Metriky telemarketngu Počet dovolaných čísel tj. počet spojení zákazníka s operátorem. Operátor se představí a značka je zmíněna, rozhovor mohl, ale nemusel pokračovat, nebo (v případě pevných linek) daná osoba nebyla přítomna. Počet odmítajících zákazníků tedy těch, kteří se vyjádří, že produkt nechtějí a nepotřebují představuje zásah vedle. Měl by být co nejnižší. V nabídkách je nešikovné postupovat tak, že všem potenciálním zákazníkům nabídnete jeden produkt po druhém, dokud se na nějaký nechytí. Ne vždy, ale často se s každým odmítnutím posiluje povědomí o značce jako o někom, kdo mi nerozumí, kdo neví, co potřebuji. Důležité je a rádi vám v tom pomůžeme jak v rámci komunikace zacházet s těmito zákazníky. Vhodnou komunikací lze skutečně i tyto odmítající zákazníky zvolna přibližovat ke značce. Je tomu však třeba věnovat alespoň minimální časový prostor. Především je však důležité nabízet produkty těm zákazníkům, kteří si je s vyšší pravděpodobností pořídí. Pomůžeme vám prostřednictvím matematických nástrojů takové zákazníky najít a zmenšit skupinu těch, které nabídkou nepotěšíte.

6 Metriky telemarketngu Počet uskutečněných rozhovorů tj. počet rozhovorů, v nichž telefonický operátor předal informace o nabídce, nebo získal alespoň částečné údaje nebo reakci. Zákazník mohl, ale nemusel souhlasit s nabídkou. Přesto si ji část zákazníků zapamatovala a určité procento zpravidla v blízké nebo i vzdálenější době uskuteční vlastní kontakt či nákup. Důležité je, aby nesměřoval ke konkurenci. Množství takových zákazníků lze odhadnout na základě pozvolného poklesu po skončení kampaně a podle počtu kontaktování call centra z vlastní vůle. Leady. Leady většinou tvoří zákazníci, kteří předali na sebe kontakt, nebo vyslovili souhlas s nabídkou nebo dalším kontaktováním. Nabídka však dosud nebyla uskutečněna či akceptována. Ne všichni zákazníci, kteří předají kontakt, si produkt skutečně pořídí. Leady vám pomůžeme získat i jiným způsobem, například prostřednictvím spotřebitelských her, internetové reklamy, či anket a telemarketing využijete již pro uskutečnění prodeje. Různé přístupy můžete doplňovat.

7 Metriky telemarketngu Response je procentuální podíl dohodnuté metriky. Mohou to být leady, odpovědi na otázku a podobně. Zpravidla responsí nerozumíme uskutečněné prodeje. Konverze naopak již představuje zákazníky, kteří změnili svůj postoj a nějakým způsobem vyjádřili, že produkt koupí a dále ti, kteří to uskuteční v praxi. Prodeje vlivem kampaně lze obtížně identifikovat, pokud použijete telemarketing a současně nějaký jiný marketingový nástroj. Bývá vhodné hledat způsoby, jak od sebe výkonnost nástrojů odlišit. Například časovým posunem, nebo pilotním projektem, případně regionálně. V podstatě ale platí (a stále více), že použití více marketingových nástrojů může mít podstatně větší efekt, než jejich samostatně. Existuje-li vedle aktivního prodeje i internetové řešení, část zákazníků oslovených telefonicky je pravděpodobně využije poté, co si vše v klidu rozmyslí. Ba je důležité, aby si váhající zákazníci byli této možnosti vědomi.

8 Metriky telemarketngu Hodnota zákazníka, nebo zákaznická hodnota. Tento výraz (nepříliš pěkný, ale nemáme v češtině vhodnější) slouží k uchopení skutečnosti, že zákazník, který si koupí zboží, nepřichází naposled. Část zákazníků se vrátí. Někteří se budou vracet pár měsíců, jiní léta. Někteří utratí málo, jiní hodně. Je pochopitelně efektivní směrovat komunikaci na zákazníky (a vybírat z databáze) takové, kteří celkově utratí hodně. První kontakt s produkty a se značkou je zpravidla největší příležitostí, jak zákazníka učinit aktivním a věrným. Později to bude obtížnější a nákladnější. Je to tedy i vhodná doba, kdy lze zákazníkovi nabídnout účast v nějakém schématu loajality, ať již založeném na komunikaci, anebo na dárcích. Rádi spol s vámi najdeme přiměřené řešení.

9 Příklad kampaně I v každém kroku vlastního telemarketingu lze zákazníky ztratit či získat. Efektivní udržení zákazníků nelze realizovat bez vyhodnocování hovorů a zpětných vazeb operátorovi. K tomu je nutný kvalitní informační systém. Ten náš umožňuje v on-line provozu do procesu optimalizace kampaně zapojit i zadavatele. dovolaní zákazníci uskutečněné hovory (neodmítnutí) dokončené rozhovory projevený zájem o produkt objednávky samostatně objednávající

10 Volba databáze Volba databáze a cílové skupiny, může ovlivnit výsledek kampaně zcela zásadním způsobem. Zdroje databází Prodej produktů, nebo získání zákazníků může probíhat na vlastní, zakoupené, či jinak pořízené databázi. Podle zdroje se následně liší jak obsah komunikace, tak vhodná doba k volání. Jde-li o externí databázi, je důležité vyloučit z ní současné zákazníky a klienty. Trapná je situace, kdy zákazník po chvíli poslouchání odvětí, že nic nepotřebuje, protože už leta klientem je. Očištění databáze Z databáze musí být dále vyloučena ta telefonní čísla, jejichž majitelé nedali souhlas k marketingové komunikaci, respektive ho zakázali či odvolali.

11 Volba databáze Aktuálnost Základní kvalita databáze vychází z toho, jaká je dovolatelnost v ní uvedených osob a aktuálnost údajů. Někteří lidé nežijí, jiní změnili telefonní číslo, nebo trvale žijí v jiné zemi. Databáze živnostníků může obsahovat značné procento těch, kteří sice mají živnostenský list, ale praxi nevykonávají. Některé údaje se mění tak rychle, že prakticky nemůžete zakoupit 100% kontaktů. Někteří vlastníci databází proto nabízejí, že nedovolané kontakty nahradí novými, nebo poskytnou slevu. V tom je však již nemálo hodin operátorů.

12 Volba databáze Výběr nejvhodnější skupiny Čím více údajů o zákaznících má Call centrum k dispozici, tím lépe a efektivněji lze kampaň řídit. A to i informací, které k pořízení produktu přímo nesměřují. Často je databáze dostatečně široká na to, aby z ní byli předem vyloučeni ti zákazníci, u nichž lze úspěch prodeje odhadnout jako nízký. Pomocí důmyslného analytického systému dokážeme různé typy údajů reinterpretovat a efektivně je zapojit do matematického výběru efektivní cílové skupiny. Na základě pilotního volání, anebo na základě vzorku současných zákazníků (či majitelů produktu) pomocí matematických metod vyloučíme ty zákazníky, u nichž je akceptace nabídky nízká. Tím lze někdy ušetřit až 30 procent nákladů na oslovování.

13 Volba databáze Datamining orientovaný na různé cíle A nejen to. Pomocí projektivních metod dokážeme kupříkladu cílit na zákazníky, kteří nejen vysloví souhlas s uzavřením smlouvy, ale produkty budou skutečně používat a nakupovat. Anebo na zákazníky, kteří budou vnímaví k pobídkám, anebo se stanou zákazníky věrnými.

14 Komunikační skript Příprava účinného komunikačního skriptu je v optimálním případě výsledkem spolupráce se zadavatelem. Čím lepší spolupráce, tím bude náběh kampaně na maximální výkon rychlejší a celková response vyšší. Znalost cílové skupiny Přípravu skriptu má v ComGate na starosti příznačně tým kvality. Pro přípravu je důležité znát nejen relevantní informace o produktu, ale též o zákaznících a trhu. To znamená představit či popsat cílovou skupinu. Jaký používá jazyk, na co je vnímavá, na co citlivá. Co v komunikaci s ní funguje a co ne. Jaké má ve vztahu k produktu nebo značce bariéry a jaké motivátory. Co posiluje důvěryhodnost sdělení.

15 Komunikační skript Výzkum motivátorů a bariér Pokud uvedené informace nemáte, můžeme je pro vás získat. Mohou být pochopitelně výsledkem pilotního provozu i kompletní telemarketingové kampaně. Kromě toho se na ně však může zaměřit samostatný výzkumný úkol. Tyto informace pak mohou sloužit nejen k optimalizaci telemarketingu, ale i další komunikace. Znalost insightu V případě náročné cílové skupiny, vysoké konkurence, anebo komplikované tržní situace, je zvláště důležité poznat komunikační insight. To je podstatně hlubší vhled do potřeb, tužeb a situace zákazníků, než poskytují statistická data. Insight někdy znají obchodníci, můžete jej nalézt mezi řádky výzkumných zpráv a můžeme se ho dobrat i v autentických rozhovorech se zákazníky. Znalost insightu a jeho inteligentní použití v marketingové komunikaci může překonat všechna plánovaná očekávání.

16 Komunikační skript Optimalizace skriptu Komunikační skript je třeba optimalizovat. To je spíše než kognitivním procesem uměním. Konečný tvar komunikaci dává - i s ohledem na důraz, tonalitu, emocionalitu telefonní obchodník. Mezi ním a zadavatelem musí být ujasněno, co jsou mandatorní povinnosti a pravidla ve sdělení a co může obchodník v rozhovoru přizpůsobit. Naše call centrum disponuje nástrojem, který prostřednictvím analýzy mluveného slova identifikuje tonalitu a emocionalitu sdělení. Tedy to, jak rozhovor objektivně působí. To je vedle posouzení obsahu rozhovoru mocná zpětná vazba. Je to důležité nejen pro prodej, ale též zanechání dobrého dojmu z rozhovoru i u zákazníků, kteří produkt nebo služby z nějakého důvodu nemohou přijmout anebo to nemohou učinit v dané chvíli. Vstupy této analýzy mohou sloužit i k úpravě obsahu komunikačního skriptu.

17 Výběr a školení operátorů Největší bariérou ve využívání telemarketingu zadavateli je negativní osobní zkušenost. To je důsledek pokleslé formy tohoto marketingového nástroje: maximální tak na výkon a použití nejlevnější pracovní síly brigádníků bez jakéhokoli vzdělání. V telemarketingu využíváme stálé zaměstnance. Práce telefonního obchodníka je různě náročná podle produktů, cíle komunikace a cílové skupiny. Na kampaň doporučíme takové zaměstnance, kteří nejlépe vyhoví jejímu zadání. Základní výběr operátorů: Podle jazykové vybavenosti (český jazyk, slovenština, polština, angličtina, němčina, maďarština) Operátoři informační linky Operátoři aktivní linky (prodejci po telefonu) Telefonní obchodníci pro B2B a komunikaci s VIP klienty

18 Péče o operátory Vědomi si toho, že práce operátora je náročná, velký důraz klademe nejen na komunikační školení, ale i osobní rozvoj a podporu koučů a supervizorů. Operátoři nemohou pracovat tehdy, pokud by jejich způsob vedení rozhovorů byl zákazníkům nepříjemný a odrazoval je. Operátoři proto mají k dispozici i relaxační místnost. Pokud vyhodnotíme, že se obsah či tonalita rozhovoru operátora odchýlila, nebo pokud operátor cítí, že se k takové hranici blíží, přesuneme ho krátkodobě na méně vysilující práci a poskytneme mu lidskou podporu.

19 Školení komunikačních dovedností Součástí péče o operátory je vzdělávání v komunikačních dovednostech. Podobně jako i v jiných profesích práce s lidmi profesionální příprava chrání operátora před frustrací a vyhořením a značku zadavatele a jeho zákazníky před neblahým působením nepřijatelné komunikace. Pro školení operátorů využíváme vlastního odborníka a z externích školitelů pouze takové, u nichž jsme si jisti jejich lidsky-autentickým přístupem k obchodní komunikaci.

20 Školení komunikačních dovedností Vzdělávání telefonních obchodníků nabízíme též jako samostatné produkty. Máte-li podobný přístup k telemarketingu jako my, můžeme vyškolit i vaše obchodníky. V současné době nabízíme tyto okruhy: Speficika telefonické komunikace Dovednost přesvědčit v telefonním rozhovoru Vyjednávání v telefonním rozhovoru Informační systém, který využíváme v Call centru (CRM systém), dovoluje společnou práci jak pracovníků našeho call centra, tak i zaměstnanců zadavatele. Také díky tomu můžete porovnat výsledky a efektivně řídit náklady. Součástí našich služeb pak je též školení zaměstnanců zadavatele.

21 Pilotní projekt Pilotní projekt je důležitý zejména u rozsáhlejších projektů a kampaní. Umožní prostřednictvím jednoho zkušeného operátora nastavit optimální komunikaci co do obsahu, tonality, skriptu a cílové skupiny. Pilotní projekt také ukáže náklady na získání zákazníka. Následně je možno se rozhodnout o jiné variantě komunikace, či obchodní pobídce. Cíle pilotního projektu: Vyladění obsahu komunikace, komunikačního skriptu a tonality Získání doplňujících informací o bariérách a motivátorech zákazníků Poznatky o databázi a úspěšnosti rozhovorů pro následná rozhodnutí

22 Čím je pilotní projekt atypický? Vyžaduje zpravidla velmi intenzivní spolupráci zadavatele, který je expertem na prodej produktů. Dále supervizora, kouče, telefonního obchodníka, analytiků a technického týmu. Obchodník je v podobné situaci, jako zkušební pilot nového letadla. Je ostře sledován a vyhodnocován každý jeho pohyb a je mu bezprostředně poskytována zpětná vazba. Po ukončení je provedeno vyhodnocení a doporučení k nastavení v ostrém provozu. Kampaně bez pilotní části. V některých případech není vhodné či možné pilotní projekt realizovat. Ale i tehdy je počátku kampaně věnována podobná pozornost a intenzivní práce.

23 Průběžné hodnocení a optimalizace Sledujeme a hodnotíme všechny fáze telemarketingové kampaně. Důležitá je zde objektivita hodnocení. Základem je pro nás zkušenost. V prvé řadě vedeme telefonní obchodníky a operátory k důkladné reflexi vlastní práce. Další reflexe se ujímá tým. Přesto někdy hodnocení a nápady na zlepšení komunikace mohou být poměrně subjektivní. Vedle nich proto využíváme objektivní statistická hlediska, jako jsou výkony, response, konverze a měření kvality včetně emocionální kvality. Zadavatel může během kampaně sledovat všechny výkonové ukazatele a má on-line přístup k jednotlivým hovorům. V případě potřeby umíme v množství hovorů vyhledat ty, které byly z hlediska komunikace zákazníka atypické, nebo nějakým způsobem náročné.

24 Průběžné hodnocení a optimalizace Optimalizace se může týkat změn v následujících oblastech Obsahu (například nabídky produktů) Znění skriptu Tonality Přidělení jednotlivých operátorů (i pro dílčí úlohy, produkty a cílové skupiny) Času kampaně (den v týdnu, hodinové rozmezí) Výběru vhodnějších kontaktů v databázi Nastavení pravidelné podpory a supervize Pobídkových incentivů Doprovodné komunikace (například zasílání informací zákazníkovi em)

25 Závěr kampaně Samozřejmou součástí kampaně jsou závěrečné práce. Jedná se zejména o: Předání (nebo dokončení předávání) výstupu, jako jsou objednávky Předání nadstandardních dat a analýz (tj. těch, které nebyly k dispozici online) Uzavření a předání datových struktur a jejich archivace nebo naopak odstranění ze serverů a databáze CRM systému. Případně omezení přístupu pouze pro zadavatele. Dokončení finančního vypořádání. Telemarketingová kampaň může často napovědět více o zákaznících. Její důsledné vyhodnocení může mít podobnou hodnotu, jako marketingový výzkum. Je využitelné nejen v další vlně či příštím telemarketingu, ale rovněž v jiné komunikaci a produktovém marketingu. Je vhodné na to pamatovat již při přípravě kampaně.

26 Další kroky Telemarketingem vše nekončí. Se zákazníky je často třeba podepsat smlouvu, nebo jim doručit zboží, případně jim doma nainstalovat produkty. Anebo zajistit jejich školení. Služby výkonově posilující slabá místa zadavatele Z našich zkušeností vyplynulo, že slabá místa v realizaci kampaní někdy představují vlastní firemní procesy. Jestliže kupříkladu telemarketing přesvědčí mnoho zákazníků a obchodní oddělení je nedokáže dostatečně rychle obsloužit. Proto nabízíme komplexní následné služby: Podepsání smluv u zákazníka a jejich předání zadavateli Kompletní logistiku zasílání zboží zákazníkům včetně skladování, kompletace, zasílání a plateb Dodávky a instalace zařízení u zákazníka

27 Další kroky Zákazníky nestačí pouze získat, ale bývá důležité je přivítat. Nabízíme přípravu, kompletaci a zasílání uvítacích balíčků zákazníkům. První moment přístupu ke značce nebo produktu je nejlepším momentem získání zákazníkovi loajality. A to bez ohledu na to, zda se jedná o finanční služby, prodej automobilu, či mixéru. Rychlost reakce poskytuje zákazníkovi jasnou zprávu o flexibilitě a proklientském přístupu.

28 Další kroky Klienty nestačí pouze získat, ale je třeba je aktivovat Podobně i pro aktivitu klientů, například z hlediska využívání produktu, je nejpříhodnější doba krátce po uskutečnění akvizice či prodeje. Aktivace může proběhnout u všech, nebo jen pasivních zákazníků, dokážete-li je identifikovat. Může proběhnout telefonicky, kdy jim připomeneme jejich nákup a zeptáme se na spokojenost s produktem. Anebo i formou překvapivého dárku, či výkonové spotřebitelské soutěže, kterou můžeme velmi snadno zrealizovat. Klienty nestačí pouze získat a aktivovat, ale je často třeba posilovat jejich vztah a budovat loajalitu Investice do získání zákazníků se ztrácí tehdy, pokud zákazníci odcházejí. Nabízíme koncepci efektivních věrnostních programů sestavených z ověřených komponent a mechanik.

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos ZÁKLADNÍ POTŘEBY KLIENTA ŘÍDIT ZÁKAZNICKOU ZKUŠENOST MINIMALIZOVAT

Více

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Petr Bucher, ComGate, 2011 ComGate, a.s. Strana 1 Osnova Kdo jsme / představení ComGate Co nás trápí v oblasti prodeje po telefonu Jak pomůže

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Jak si udržet zákazníky a nabídnout jim co nejvíce?

Jak si udržet zákazníky a nabídnout jim co nejvíce? Jak si udržet zákazníky a nabídnout jim co nejvíce? 16. dubna 2010 Presentation title to go here Name of presenter Tradiční produktově orientovaný prodej 1. Produkt 2. Komu ho prodat? 3. Jak? 4. Koupě

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Auto Poly spol. s r.o.

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz

Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Dynamické ověřování nákupních podmínek v systému PROe.biz Ing. Zbyněk Dohnal DONASY s.r.o. Sídlo: 787 01 Šumperk, Nezvalova20 Poštovní adresa: 623 00 Brno, Chopinova 13 GSM: +420 602 730 976 email: dohnal@donasy.cz

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 27. března 2012, SmithNovak Jak podpořit obchod? Jste spokojeni s výkonem vašeho prodeje? Nedostatek příležitos= (leadů) Nízká úspěšnost PŘÍK LAD" Prodejci

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT

CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT Poskytovaná řešení CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT CO PRO VÁS A ZA VÁS MŮŽEME UDĚLAT Podnikání v jakémkoliv oboru, řízení firem, institucí i úřadů se neobejde bez informací. Kolují uvnitř organizace

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU

VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Projekt Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti MOSER a.s. vybudováním moderního adaptabilního vzdělávacího systému zaměstnanců část II a realizace konkrétních vzdělávacích aktivit část I VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

1. Jak často zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníka? 2. Jakým způsobem běžně zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníků?

1. Jak často zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníka? 2. Jakým způsobem běžně zjišťujete ve Vaší společnosti spokojenost zákazníků? Vážený respondente, prostřednictvím tohoto dotazníku jsou sbírána data o problematice řízení vztahů se zákazníky, která je náplní výzkumné činnosti Ústavu marketingu a obchodu Provozně ekonomické fakulty

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE CUSTOMER INTELLIGENCE SAS ROADSHOW 2014 24. ZÁŘÍ 2014 LUCIE STAŇKOVÁ ZÁKAZNÍCI - SITUACE NA TRHU Změna poměru sil / vyšší očekávání Generační rozdíly / používání kanálů

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11

Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Podpora prodeje (B_PoP) ZS 11 Bakalářské studium Garant předmětu: Vyučující:.. PhDr. K. Eliáš, CSc. PhDr. K. Eliáš, CSc.(PH,KL,MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:... 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009

Mobilní marketing druhá šance. Den idirektu 4.12.2009 Mobilní marketing druhá šance Den idirektu 4.12.2009 1 Představení společnosti ATS na trhu od roku 1997 1999 první nasazení MT jako nástroje komunikace 2001 platforma PRSMS sjednocení čísel 2009-150 realizací

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu

Segmentace, typologie. Základy marketingového výzkumu Segmentace, typologie 1 Přehled lekce Proč Metodologie Jednotlivé nástroje, ukázky 2 Proč segmentaci? Na dnešních trzích jsou dva protikladné trendy: 1) Trhy se stávají masovými a globálními => unifikace

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE

DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE DATA SUPPORT READER S LOYALTY CONSUMER GUIDE pro Unii vydavatelů Hana Říhová červen 2012 GfK 2012 Nástroje na výzkumnou podporu tisku June 2012 1 Agenda 1. Data Support 2. Reader s Loyalty 3. Consumer

Více

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ

ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠÍKU SEMINÁŘ 18.11.2012 Radim Tvardek, Petr Bulava, Daniel Mašek U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I Czech Republic PŘEDPOKLADY PRO ANALÝZU NÁKUPNÍHO KOŠÍKU 18.11.2012 Daniel

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz Aleš Fodor 28. 5. 2012 1 / 6 1 Stav minulý Se společností Tepelná čerpadla IVT spolupracujeme na zlepšování obchodních výsledků webu

Více

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů

MotoFocus - novodobá řešení marketingových výzkumů MotoFocus je analytickou firmou, která se specializuje na výzkumy motoristického trhu. Tato specializace Vám umožní podílet se na využívání analýz motoristického trhu a zároveň i vy se můžete stát hlavním

Více

Nové obchodní příležitosti pro firmy

Nové obchodní příležitosti pro firmy Nové obchodní příležitosti pro firmy OBSAH O PORTÁLU AAAPOPTÁVKA.CZ.....................................3 O AAAPOPTÁVCE.CZ...3 Co můžete očekávat od AAAPOPTÁVKA.CZ?...3 Co Vám AAAPOPTÁVKA.CZ může nabídnout?...3

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Jak úspěšně vstoupit na online trh

Jak úspěšně vstoupit na online trh Jak úspěšně vstoupit na online trh Ondřej Klega ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více