Maximalizace efektu telemarketingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maximalizace efektu telemarketingu"

Transkript

1 Maximalizace efektu telemarketingu Strategie maximalizace response v telemarketingu ComGate, a.s. tel:

2 Úvod Telemarketingová kampaň má celou řadu na sebe navazujících kroků. V každém kroku lze zákazníky získávat, anebo ztrácet. Je třeba si uvědomit, že výsledný efekt, vyjádřený počtem zákazníků nebo obratem, není součtem úspěchů v jednotlivých krocích, ale jejich součinem. Ztrátu zákazníka v kterémkoli kroku nelze nahradit v následujícím. Všem je proto třeba věnovat náležitou péči.

3 CÍLE SPOLUURČUJÍ ÚSPĚCH V současné době zadavatelé komunikace stále častěji volí cíle a metriky kampaní bližší skutečnému zisku. Zatímco před několika lety byl úspěch měřitelný počtem sebraných kontaktů, tak dnes mnohem častěji směřujeme k uskutečněným smlouvám, či prodejům.

4 Leady, response, nebo konverze? Avšak trend jde a ještě dál. V souvislosti s CRM systémy a loajalitními programy se hovoří o zákaznické hodnotě. Tedy o tom, co zákazník firmě přinese za dlouhé období, nebo dokonce po celý svůj život. Od toho se pak odvíjí náklady, které lze na získání a udržení zákazníka rozumně vynakládat. Zákaznická hodnota jako měřítko kampaně Zákazníci s ohledem na jejich zákaznickou hodnotu, loajalitu a síťovou (referenční) hodnotu Konverze Optimálně nové smlouvy, nebo počet prodaných produktů Počet leadů počet kontaktů, souhlasů s komunikací, potenciálních zájemců Expozice kampaně počet rozhovorů, rozbalených obálek, čtených www vliv na znalost značky a produktu

5 Metriky telemarketngu Počet dovolaných čísel tj. počet spojení zákazníka s operátorem. Operátor se představí a značka je zmíněna, rozhovor mohl, ale nemusel pokračovat, nebo (v případě pevných linek) daná osoba nebyla přítomna. Počet odmítajících zákazníků tedy těch, kteří se vyjádří, že produkt nechtějí a nepotřebují představuje zásah vedle. Měl by být co nejnižší. V nabídkách je nešikovné postupovat tak, že všem potenciálním zákazníkům nabídnete jeden produkt po druhém, dokud se na nějaký nechytí. Ne vždy, ale často se s každým odmítnutím posiluje povědomí o značce jako o někom, kdo mi nerozumí, kdo neví, co potřebuji. Důležité je a rádi vám v tom pomůžeme jak v rámci komunikace zacházet s těmito zákazníky. Vhodnou komunikací lze skutečně i tyto odmítající zákazníky zvolna přibližovat ke značce. Je tomu však třeba věnovat alespoň minimální časový prostor. Především je však důležité nabízet produkty těm zákazníkům, kteří si je s vyšší pravděpodobností pořídí. Pomůžeme vám prostřednictvím matematických nástrojů takové zákazníky najít a zmenšit skupinu těch, které nabídkou nepotěšíte.

6 Metriky telemarketngu Počet uskutečněných rozhovorů tj. počet rozhovorů, v nichž telefonický operátor předal informace o nabídce, nebo získal alespoň částečné údaje nebo reakci. Zákazník mohl, ale nemusel souhlasit s nabídkou. Přesto si ji část zákazníků zapamatovala a určité procento zpravidla v blízké nebo i vzdálenější době uskuteční vlastní kontakt či nákup. Důležité je, aby nesměřoval ke konkurenci. Množství takových zákazníků lze odhadnout na základě pozvolného poklesu po skončení kampaně a podle počtu kontaktování call centra z vlastní vůle. Leady. Leady většinou tvoří zákazníci, kteří předali na sebe kontakt, nebo vyslovili souhlas s nabídkou nebo dalším kontaktováním. Nabídka však dosud nebyla uskutečněna či akceptována. Ne všichni zákazníci, kteří předají kontakt, si produkt skutečně pořídí. Leady vám pomůžeme získat i jiným způsobem, například prostřednictvím spotřebitelských her, internetové reklamy, či anket a telemarketing využijete již pro uskutečnění prodeje. Různé přístupy můžete doplňovat.

7 Metriky telemarketngu Response je procentuální podíl dohodnuté metriky. Mohou to být leady, odpovědi na otázku a podobně. Zpravidla responsí nerozumíme uskutečněné prodeje. Konverze naopak již představuje zákazníky, kteří změnili svůj postoj a nějakým způsobem vyjádřili, že produkt koupí a dále ti, kteří to uskuteční v praxi. Prodeje vlivem kampaně lze obtížně identifikovat, pokud použijete telemarketing a současně nějaký jiný marketingový nástroj. Bývá vhodné hledat způsoby, jak od sebe výkonnost nástrojů odlišit. Například časovým posunem, nebo pilotním projektem, případně regionálně. V podstatě ale platí (a stále více), že použití více marketingových nástrojů může mít podstatně větší efekt, než jejich samostatně. Existuje-li vedle aktivního prodeje i internetové řešení, část zákazníků oslovených telefonicky je pravděpodobně využije poté, co si vše v klidu rozmyslí. Ba je důležité, aby si váhající zákazníci byli této možnosti vědomi.

8 Metriky telemarketngu Hodnota zákazníka, nebo zákaznická hodnota. Tento výraz (nepříliš pěkný, ale nemáme v češtině vhodnější) slouží k uchopení skutečnosti, že zákazník, který si koupí zboží, nepřichází naposled. Část zákazníků se vrátí. Někteří se budou vracet pár měsíců, jiní léta. Někteří utratí málo, jiní hodně. Je pochopitelně efektivní směrovat komunikaci na zákazníky (a vybírat z databáze) takové, kteří celkově utratí hodně. První kontakt s produkty a se značkou je zpravidla největší příležitostí, jak zákazníka učinit aktivním a věrným. Později to bude obtížnější a nákladnější. Je to tedy i vhodná doba, kdy lze zákazníkovi nabídnout účast v nějakém schématu loajality, ať již založeném na komunikaci, anebo na dárcích. Rádi spol s vámi najdeme přiměřené řešení.

9 Příklad kampaně I v každém kroku vlastního telemarketingu lze zákazníky ztratit či získat. Efektivní udržení zákazníků nelze realizovat bez vyhodnocování hovorů a zpětných vazeb operátorovi. K tomu je nutný kvalitní informační systém. Ten náš umožňuje v on-line provozu do procesu optimalizace kampaně zapojit i zadavatele. dovolaní zákazníci uskutečněné hovory (neodmítnutí) dokončené rozhovory projevený zájem o produkt objednávky samostatně objednávající

10 Volba databáze Volba databáze a cílové skupiny, může ovlivnit výsledek kampaně zcela zásadním způsobem. Zdroje databází Prodej produktů, nebo získání zákazníků může probíhat na vlastní, zakoupené, či jinak pořízené databázi. Podle zdroje se následně liší jak obsah komunikace, tak vhodná doba k volání. Jde-li o externí databázi, je důležité vyloučit z ní současné zákazníky a klienty. Trapná je situace, kdy zákazník po chvíli poslouchání odvětí, že nic nepotřebuje, protože už leta klientem je. Očištění databáze Z databáze musí být dále vyloučena ta telefonní čísla, jejichž majitelé nedali souhlas k marketingové komunikaci, respektive ho zakázali či odvolali.

11 Volba databáze Aktuálnost Základní kvalita databáze vychází z toho, jaká je dovolatelnost v ní uvedených osob a aktuálnost údajů. Někteří lidé nežijí, jiní změnili telefonní číslo, nebo trvale žijí v jiné zemi. Databáze živnostníků může obsahovat značné procento těch, kteří sice mají živnostenský list, ale praxi nevykonávají. Některé údaje se mění tak rychle, že prakticky nemůžete zakoupit 100% kontaktů. Někteří vlastníci databází proto nabízejí, že nedovolané kontakty nahradí novými, nebo poskytnou slevu. V tom je však již nemálo hodin operátorů.

12 Volba databáze Výběr nejvhodnější skupiny Čím více údajů o zákaznících má Call centrum k dispozici, tím lépe a efektivněji lze kampaň řídit. A to i informací, které k pořízení produktu přímo nesměřují. Často je databáze dostatečně široká na to, aby z ní byli předem vyloučeni ti zákazníci, u nichž lze úspěch prodeje odhadnout jako nízký. Pomocí důmyslného analytického systému dokážeme různé typy údajů reinterpretovat a efektivně je zapojit do matematického výběru efektivní cílové skupiny. Na základě pilotního volání, anebo na základě vzorku současných zákazníků (či majitelů produktu) pomocí matematických metod vyloučíme ty zákazníky, u nichž je akceptace nabídky nízká. Tím lze někdy ušetřit až 30 procent nákladů na oslovování.

13 Volba databáze Datamining orientovaný na různé cíle A nejen to. Pomocí projektivních metod dokážeme kupříkladu cílit na zákazníky, kteří nejen vysloví souhlas s uzavřením smlouvy, ale produkty budou skutečně používat a nakupovat. Anebo na zákazníky, kteří budou vnímaví k pobídkám, anebo se stanou zákazníky věrnými.

14 Komunikační skript Příprava účinného komunikačního skriptu je v optimálním případě výsledkem spolupráce se zadavatelem. Čím lepší spolupráce, tím bude náběh kampaně na maximální výkon rychlejší a celková response vyšší. Znalost cílové skupiny Přípravu skriptu má v ComGate na starosti příznačně tým kvality. Pro přípravu je důležité znát nejen relevantní informace o produktu, ale též o zákaznících a trhu. To znamená představit či popsat cílovou skupinu. Jaký používá jazyk, na co je vnímavá, na co citlivá. Co v komunikaci s ní funguje a co ne. Jaké má ve vztahu k produktu nebo značce bariéry a jaké motivátory. Co posiluje důvěryhodnost sdělení.

15 Komunikační skript Výzkum motivátorů a bariér Pokud uvedené informace nemáte, můžeme je pro vás získat. Mohou být pochopitelně výsledkem pilotního provozu i kompletní telemarketingové kampaně. Kromě toho se na ně však může zaměřit samostatný výzkumný úkol. Tyto informace pak mohou sloužit nejen k optimalizaci telemarketingu, ale i další komunikace. Znalost insightu V případě náročné cílové skupiny, vysoké konkurence, anebo komplikované tržní situace, je zvláště důležité poznat komunikační insight. To je podstatně hlubší vhled do potřeb, tužeb a situace zákazníků, než poskytují statistická data. Insight někdy znají obchodníci, můžete jej nalézt mezi řádky výzkumných zpráv a můžeme se ho dobrat i v autentických rozhovorech se zákazníky. Znalost insightu a jeho inteligentní použití v marketingové komunikaci může překonat všechna plánovaná očekávání.

16 Komunikační skript Optimalizace skriptu Komunikační skript je třeba optimalizovat. To je spíše než kognitivním procesem uměním. Konečný tvar komunikaci dává - i s ohledem na důraz, tonalitu, emocionalitu telefonní obchodník. Mezi ním a zadavatelem musí být ujasněno, co jsou mandatorní povinnosti a pravidla ve sdělení a co může obchodník v rozhovoru přizpůsobit. Naše call centrum disponuje nástrojem, který prostřednictvím analýzy mluveného slova identifikuje tonalitu a emocionalitu sdělení. Tedy to, jak rozhovor objektivně působí. To je vedle posouzení obsahu rozhovoru mocná zpětná vazba. Je to důležité nejen pro prodej, ale též zanechání dobrého dojmu z rozhovoru i u zákazníků, kteří produkt nebo služby z nějakého důvodu nemohou přijmout anebo to nemohou učinit v dané chvíli. Vstupy této analýzy mohou sloužit i k úpravě obsahu komunikačního skriptu.

17 Výběr a školení operátorů Největší bariérou ve využívání telemarketingu zadavateli je negativní osobní zkušenost. To je důsledek pokleslé formy tohoto marketingového nástroje: maximální tak na výkon a použití nejlevnější pracovní síly brigádníků bez jakéhokoli vzdělání. V telemarketingu využíváme stálé zaměstnance. Práce telefonního obchodníka je různě náročná podle produktů, cíle komunikace a cílové skupiny. Na kampaň doporučíme takové zaměstnance, kteří nejlépe vyhoví jejímu zadání. Základní výběr operátorů: Podle jazykové vybavenosti (český jazyk, slovenština, polština, angličtina, němčina, maďarština) Operátoři informační linky Operátoři aktivní linky (prodejci po telefonu) Telefonní obchodníci pro B2B a komunikaci s VIP klienty

18 Péče o operátory Vědomi si toho, že práce operátora je náročná, velký důraz klademe nejen na komunikační školení, ale i osobní rozvoj a podporu koučů a supervizorů. Operátoři nemohou pracovat tehdy, pokud by jejich způsob vedení rozhovorů byl zákazníkům nepříjemný a odrazoval je. Operátoři proto mají k dispozici i relaxační místnost. Pokud vyhodnotíme, že se obsah či tonalita rozhovoru operátora odchýlila, nebo pokud operátor cítí, že se k takové hranici blíží, přesuneme ho krátkodobě na méně vysilující práci a poskytneme mu lidskou podporu.

19 Školení komunikačních dovedností Součástí péče o operátory je vzdělávání v komunikačních dovednostech. Podobně jako i v jiných profesích práce s lidmi profesionální příprava chrání operátora před frustrací a vyhořením a značku zadavatele a jeho zákazníky před neblahým působením nepřijatelné komunikace. Pro školení operátorů využíváme vlastního odborníka a z externích školitelů pouze takové, u nichž jsme si jisti jejich lidsky-autentickým přístupem k obchodní komunikaci.

20 Školení komunikačních dovedností Vzdělávání telefonních obchodníků nabízíme též jako samostatné produkty. Máte-li podobný přístup k telemarketingu jako my, můžeme vyškolit i vaše obchodníky. V současné době nabízíme tyto okruhy: Speficika telefonické komunikace Dovednost přesvědčit v telefonním rozhovoru Vyjednávání v telefonním rozhovoru Informační systém, který využíváme v Call centru (CRM systém), dovoluje společnou práci jak pracovníků našeho call centra, tak i zaměstnanců zadavatele. Také díky tomu můžete porovnat výsledky a efektivně řídit náklady. Součástí našich služeb pak je též školení zaměstnanců zadavatele.

21 Pilotní projekt Pilotní projekt je důležitý zejména u rozsáhlejších projektů a kampaní. Umožní prostřednictvím jednoho zkušeného operátora nastavit optimální komunikaci co do obsahu, tonality, skriptu a cílové skupiny. Pilotní projekt také ukáže náklady na získání zákazníka. Následně je možno se rozhodnout o jiné variantě komunikace, či obchodní pobídce. Cíle pilotního projektu: Vyladění obsahu komunikace, komunikačního skriptu a tonality Získání doplňujících informací o bariérách a motivátorech zákazníků Poznatky o databázi a úspěšnosti rozhovorů pro následná rozhodnutí

22 Čím je pilotní projekt atypický? Vyžaduje zpravidla velmi intenzivní spolupráci zadavatele, který je expertem na prodej produktů. Dále supervizora, kouče, telefonního obchodníka, analytiků a technického týmu. Obchodník je v podobné situaci, jako zkušební pilot nového letadla. Je ostře sledován a vyhodnocován každý jeho pohyb a je mu bezprostředně poskytována zpětná vazba. Po ukončení je provedeno vyhodnocení a doporučení k nastavení v ostrém provozu. Kampaně bez pilotní části. V některých případech není vhodné či možné pilotní projekt realizovat. Ale i tehdy je počátku kampaně věnována podobná pozornost a intenzivní práce.

23 Průběžné hodnocení a optimalizace Sledujeme a hodnotíme všechny fáze telemarketingové kampaně. Důležitá je zde objektivita hodnocení. Základem je pro nás zkušenost. V prvé řadě vedeme telefonní obchodníky a operátory k důkladné reflexi vlastní práce. Další reflexe se ujímá tým. Přesto někdy hodnocení a nápady na zlepšení komunikace mohou být poměrně subjektivní. Vedle nich proto využíváme objektivní statistická hlediska, jako jsou výkony, response, konverze a měření kvality včetně emocionální kvality. Zadavatel může během kampaně sledovat všechny výkonové ukazatele a má on-line přístup k jednotlivým hovorům. V případě potřeby umíme v množství hovorů vyhledat ty, které byly z hlediska komunikace zákazníka atypické, nebo nějakým způsobem náročné.

24 Průběžné hodnocení a optimalizace Optimalizace se může týkat změn v následujících oblastech Obsahu (například nabídky produktů) Znění skriptu Tonality Přidělení jednotlivých operátorů (i pro dílčí úlohy, produkty a cílové skupiny) Času kampaně (den v týdnu, hodinové rozmezí) Výběru vhodnějších kontaktů v databázi Nastavení pravidelné podpory a supervize Pobídkových incentivů Doprovodné komunikace (například zasílání informací zákazníkovi em)

25 Závěr kampaně Samozřejmou součástí kampaně jsou závěrečné práce. Jedná se zejména o: Předání (nebo dokončení předávání) výstupu, jako jsou objednávky Předání nadstandardních dat a analýz (tj. těch, které nebyly k dispozici online) Uzavření a předání datových struktur a jejich archivace nebo naopak odstranění ze serverů a databáze CRM systému. Případně omezení přístupu pouze pro zadavatele. Dokončení finančního vypořádání. Telemarketingová kampaň může často napovědět více o zákaznících. Její důsledné vyhodnocení může mít podobnou hodnotu, jako marketingový výzkum. Je využitelné nejen v další vlně či příštím telemarketingu, ale rovněž v jiné komunikaci a produktovém marketingu. Je vhodné na to pamatovat již při přípravě kampaně.

26 Další kroky Telemarketingem vše nekončí. Se zákazníky je často třeba podepsat smlouvu, nebo jim doručit zboží, případně jim doma nainstalovat produkty. Anebo zajistit jejich školení. Služby výkonově posilující slabá místa zadavatele Z našich zkušeností vyplynulo, že slabá místa v realizaci kampaní někdy představují vlastní firemní procesy. Jestliže kupříkladu telemarketing přesvědčí mnoho zákazníků a obchodní oddělení je nedokáže dostatečně rychle obsloužit. Proto nabízíme komplexní následné služby: Podepsání smluv u zákazníka a jejich předání zadavateli Kompletní logistiku zasílání zboží zákazníkům včetně skladování, kompletace, zasílání a plateb Dodávky a instalace zařízení u zákazníka

27 Další kroky Zákazníky nestačí pouze získat, ale bývá důležité je přivítat. Nabízíme přípravu, kompletaci a zasílání uvítacích balíčků zákazníkům. První moment přístupu ke značce nebo produktu je nejlepším momentem získání zákazníkovi loajality. A to bez ohledu na to, zda se jedná o finanční služby, prodej automobilu, či mixéru. Rychlost reakce poskytuje zákazníkovi jasnou zprávu o flexibilitě a proklientském přístupu.

28 Další kroky Klienty nestačí pouze získat, ale je třeba je aktivovat Podobně i pro aktivitu klientů, například z hlediska využívání produktu, je nejpříhodnější doba krátce po uskutečnění akvizice či prodeje. Aktivace může proběhnout u všech, nebo jen pasivních zákazníků, dokážete-li je identifikovat. Může proběhnout telefonicky, kdy jim připomeneme jejich nákup a zeptáme se na spokojenost s produktem. Anebo i formou překvapivého dárku, či výkonové spotřebitelské soutěže, kterou můžeme velmi snadno zrealizovat. Klienty nestačí pouze získat a aktivovat, ale je často třeba posilovat jejich vztah a budovat loajalitu Investice do získání zákazníků se ztrácí tehdy, pokud zákazníci odcházejí. Nabízíme koncepci efektivních věrnostních programů sestavených z ověřených komponent a mechanik.

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči

Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Práce s daty pro větší úspěšnost prodeje a kvalitnější péči Petr Bucher, ComGate, 2011 ComGate, a.s. Strana 1 Osnova Kdo jsme / představení ComGate Co nás trápí v oblasti prodeje po telefonu Jak pomůže

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos ZÁKLADNÍ POTŘEBY KLIENTA ŘÍDIT ZÁKAZNICKOU ZKUŠENOST MINIMALIZOVAT

Více

Jak si udržet zákazníky a nabídnout jim co nejvíce?

Jak si udržet zákazníky a nabídnout jim co nejvíce? Jak si udržet zákazníky a nabídnout jim co nejvíce? 16. dubna 2010 Presentation title to go here Name of presenter Tradiční produktově orientovaný prodej 1. Produkt 2. Komu ho prodat? 3. Jak? 4. Koupě

Více

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013

ANALYZOVAT....cestu z drobečků. Konference BISNODE 11. října 2013 ANALYZOVAT...cestu z drobečků Konference BISNODE 11. října 2013 Jak rozpoznat výzvy i příležitosti na trhu s cílem maximalizace výsledků? Co je dobré vědět o zákazníkovi, proč a jak to lze zjistit? Strana

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Nové obchodní příležitosti pro firmy

Nové obchodní příležitosti pro firmy Nové obchodní příležitosti pro firmy OBSAH O PORTÁLU AAAPOPTÁVKA.CZ.....................................3 O AAAPOPTÁVCE.CZ...3 Co můžete očekávat od AAAPOPTÁVKA.CZ?...3 Co Vám AAAPOPTÁVKA.CZ může nabídnout?...3

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS

SMS Marketing. Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS SMS Marketing Komunikace s potencionálními i stávajícími zákazníky pomocí zpráv SMS 31.5.2012 Úvod do SMS Marketingu SMS zprávy přinášejí ze všech nástrojů palety mobilního marketingu nejvyšší efektivitu.

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu

APR. SMART cílení v oblasti SMS marketingu APR 25 2013 SMART cílení v oblasti SMS marketingu Mobilní marketing kam s ním? Přímá komunikace X Nepřímá komunikace SMS marketing SMS hlasování/ soutěže Mobilní obchodování Slevové kupóny Location Based

Více

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa

Direct marketing jako forma marketingové komunikace. PhDr. Petr Váňa Direct marketing jako forma marketingové komunikace PhDr. Petr Váňa 1 Obsah vystoupení Co je direct marketing? Dialog místo monologu Metody a cíle Znaky a přednosti DM DM a CRM Úspěšný rozvoj DM v ČR Zlatý

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014

Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 Řízení a podpora prodejních sí0 mobile tech 2014 27. března 2012, SmithNovak Jak podpořit obchod? Jste spokojeni s výkonem vašeho prodeje? Nedostatek příležitos= (leadů) Nízká úspěšnost PŘÍK LAD" Prodejci

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

Česká asociace pro arbitráž

Česká asociace pro arbitráž PŘÍPADOVÁ STUDIE Česká asociace pro arbitráž (CAA) Profil klienta a zadání Česká asociace pro arbitráž zajišťuje vedení rozhodčích řízení pro obchodní i soukromé spory majetkového charakteru. CAA sdružuje

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

ADMASS DIRECT MARKETING spol. s r.o. Tel. 283930951, 283930952, Fax: 283930952 GSM: (723)403607

ADMASS DIRECT MARKETING spol. s r.o. Tel. 283930951, 283930952, Fax: 283930952 GSM: (723)403607 Informace o službách naší společnosti: celkový počet stran 6 2001-2009 ADMASS DIRECT MARKETING spol. s r.o. Tel. 283930951, 283930952, Fax: 283930952 GSM: (723)403607 http://www.admass.cz/ http://www.admas.cz/

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti LightBlue, a.s. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách. I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

LBS jako nová forma marketingu

LBS jako nová forma marketingu LBS jako nová forma marketingu Vize beevendo: Promptní informování vašich klientů prostřednictvím mobilních telefonů v čase a dané lokalitě. 1 Pokrytí smartphony Podíl operačních systémů Důležitost smartphonů

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

ÚVOD JEN TEN, KDO POCHOPÍ ROZMANITOST A RŮZ- NORODOST CÍLOVÝCH SKUPIN A JEJICH PŘÁNÍ A POŽADAVKŮ, DOKÁŽE VYTVÁŘET POSELSTVÍ, KTERÁ SE NEMINOU ÚČINKEM.

ÚVOD JEN TEN, KDO POCHOPÍ ROZMANITOST A RŮZ- NORODOST CÍLOVÝCH SKUPIN A JEJICH PŘÁNÍ A POŽADAVKŮ, DOKÁŽE VYTVÁŘET POSELSTVÍ, KTERÁ SE NEMINOU ÚČINKEM. ÚSPĚCH V DIALOGU 2/3 ÚVOD JEN TEN, KDO POCHOPÍ ROZMANITOST A RŮZ- NORODOST CÍLOVÝCH SKUPIN A JEJICH PŘÁNÍ A POŽADAVKŮ, DOKÁŽE VYTVÁŘET POSELSTVÍ, KTERÁ SE NEMINOU ÚČINKEM. TOMU, KDO DOKÁŽE MYSLET JEŠTĚ

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE

EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE EVOLUCE V CUSTOMER INTELLIGENCE CUSTOMER INTELLIGENCE SAS ROADSHOW 2014 24. ZÁŘÍ 2014 LUCIE STAŇKOVÁ ZÁKAZNÍCI - SITUACE NA TRHU Změna poměru sil / vyšší očekávání Generační rozdíly / používání kanálů

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 tel. +420 225 020 010 www.datacollect.cz

Více

Datamining v praxi. Vratislav Beneš OptiSolutions s.r.o.

Datamining v praxi. Vratislav Beneš OptiSolutions s.r.o. Datamining v praxi Vratislav Beneš OptiSolutions s.r.o. Agenda 1. Naši zákazníci a jejich problémy Kdo jsou naši zákazníci Jaká mají data a proč analyzují data Co jim DM přinese 2. Co předchází analýze

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA PROVOZNÍ ŘÁD ZÁSADY PRO PRÁCI ASISTENTA VIRTUÁLNÍHO POMOCNÍKA č.3 Všeobecné ustanovení Účel Účelem tohoto provozního řádu je stanovit postup, povinnosti a zodpovědnosti pro spolupracovníka, který vykonáva

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Harley-Davidson Praha a CRM. Jaroslav Vavřina H-D Praha

Harley-Davidson Praha a CRM. Jaroslav Vavřina H-D Praha Harley-Davidson Praha a CRM Jaroslav Vavřina H-D Praha H-D = věrný zákazník Značka, která přežila nejrůznější krize a pády Značka, která sice vyrábí motocykly ale prodává životní styl Značka, kterou mají

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Ontologie CRM Lead management

Ontologie CRM Lead management Ontologie CRM Lead management Autor: Viktor Nekvapil Popis domény Proces získávání nových zákazníků se často nazývá lead management. Je to proces zahrnující sběr informací o potenciálních zákaznících,

Více

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11

Náplň jednotlivých seminářů. ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 Náplň jednotlivých seminářů ogilvyinstitute.com ročník 2010/11 1. Tvorba efektivní komunikační strategie Seminář Vám přiblíží postup, jak vytvořit kvalitní komunikační strategii, při jejíž aplikaci lze

Více

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky

Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Ipsos pro AMSP ČR: Spotřeba energií a postoj k možným úsporám mezi malými a středními podniky Září 2015 O výzkumu AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku.

Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. SOUTĚŽ GARNIER Pravidla soutěže Vyhrajte denně s Garnier prémiovou kartu pro Českou republiku. 1. Organizátor a pořadatel Organizátorem soutěže je společnost Lion Communications s.r.o., se sídlem Praha

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a.s. Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U VÝZVA k podání nabídky na dodávku vzdělávacích služeb ORLZ CZ.04.1.03 Vzdělávání

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail

TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň. 15. května 2010 Konference Direct mail TVORBA ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE Příprava adres pro direct mailovou kampaň 15. května 2010 Konference Direct mail O ČEM BUDE ŘEČ? zásadní rozhodnutí, co musíme vědět nejdříve nejefektivnější cesty k získání

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Eaton Váš zdroj záložního napájení

Eaton Váš zdroj záložního napájení Program PowerAdvantage pro obchodní partnery společnosti Eaton Eaton Váš zdroj záložního napájení Správci IT a vnitropodnikových elektrických rozvodů mají v rámci firmy a vůči jejím zákazníkům odpovědnost

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O.

PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. PŘÍPADOVÁ STUDIE OKAY S.R.O. Společnost OKAY s.r.o. se od svého založení v roce 1994 stala jednou z nejúspěšnějších společností na trhu s elektronikou. Kromě e-shopu vlastní největší síť prodejen elektra

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Naše služby v oblasti SEO optimalizace

Naše služby v oblasti SEO optimalizace Grafika Webdesign Eshopy Naše služby v oblasti SEO optimalizace OBSAH: 1 2 3 4 5 6 Stručně o tom, co SEO optimalizace je a jak funguje 2 Co vše v rámci SEO optimalizace provádíme 3 Kolik SEO optimalizace

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi

Svoboda finanční a časová nezávislost Pospolitost vzájemná podpora Odpovědnost vzhledem ke klientovi Průvodce kariérou VIZE Kravata dobrého poradce nedělá. Osobní přístup USUS PERSONALIS Klientům i našim partnerům nabízíme totéž. Odbornost, čas a soustředění. Protože čas je víc než peníze a soustředění

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění Pro účely realizace níže uvedených, blíže specifikovaných vzdělávacích aktivit (kurzů) zadavatel stanoví, že 1 školicí den má 8 hodin

Více

Konference, Listopad 2013 Michal Štádler

Konference, Listopad 2013 Michal Štádler Konference, Listopad 2013 Michal Štádler S loajálním zákazníkem na věčné časy a nikdy jinak! V dnešní době už má kartičku v peněžence snad každý z nás. Trošku se však podivují nad tím, proč ji tam má,

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu

Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Customer Intelligence, aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu Filip Trojan Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory Listopad 2012 Obsah 1. Představení 2. Marketing versus analýza

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více