Palindromy a jiné jazykové zajímavosti (teoretická část k příspěvku ČJ ) (Josef Wimmer)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Palindromy a jiné jazykové zajímavosti (teoretická část k příspěvku ČJ - 095.4) (Josef Wimmer)"

Transkript

1 Palindromy a jiné jazykové zajímavosti (teoretická část k příspěvku ČJ ) (Josef Wimmer) Co je nutné, může být i nudné. Chcete-li dobré a zajímavé věci porozumět a pak s ní pracovat, musíte si přečíst úvod, který pro někoho může být i nudný. ÚVOD Podávám-li materiál o palindromech a dalších jazykových kuriozitách, musím nejdřív vysvětlit, komu je určena. Může si ji v podstatě přečíst každý, kdo umí plynule číst, ale způsob podání je zaměřen především na pedagogy, kulturní pracovníky a rodiče. Ve svém materiálu používám mužského prvku, čímž nechci diskriminovat ženy, které právě v pedagogice mají početní převahu. Řídím se podle běžné úřední řeči, v níž se ženský rod uvádí, pokud by mohlo dojít k nedorozumění. Zatímco český jazyk má stanovená pravidla, která se s ohledem na vývoj čas od času mění, moje nauka o palindromech a dalších zajímavostech neobsahuje žádná povinná ustanovení. Jde pouze o návody k hrám a soutěžím. Moje pravidla jsou spíše orientační. Když Komenský psal o tom, že škola má být hrou, jistě tím nemyslel, že si mají žáci pouze hrát. Chtěl mimo jiné odstranit tupé odříkávání bez porozumění textu. Chtěl, aby školáci a studenti chodili do vyučování s vědomím, že bude zajímavé a prospěšné pro život. Získávání vědomostí a dovedností by mělo být koníčkem. Bohužel, ještě i dnes chodí mnohé děti do školy s obavami, že zase dostanou špatnou známku z něčeho, pro co nemají nadání. Z vlastní dlouholeté praxe vím, že dobrý a slušný humor i přirozené veselí mohou být vítanými pomocníky. Tento materiál jsem vypracoval se záměrem pomoci pedagogům aby uměli zpříjemňovat a zpestřovat své vyučovací hodiny, zvláště při obtížných a nezáživných partiích. Na příkladech z českého jazyka mohou učitelé jiných předmětů do svých hodin přinášet zajímavosti a perličky, ovšem nic nepřehánět. Stále platí heslo, že méně je někdy více. S tvorbou palindromických vět (souvětí) jsem začal po válce. Zpočátku jsem tvořil dost obtížně a spíš ze studentské recese. Až po svém odchodu do důchodu jsem se dopracoval ke značné rutině. V roce 1997 jsem se dostal do GKR s pouhými dvěma tisíci palindromy, dnes už vlastním soubor nejméně šestinásobný. Znám způsob, jak dosáhnout třeba dvaceti tisíc. Nechci tvořit rekord pro rekord, ale mám přání, aby můj koníček přinesl něco pozitivního. Chci ukázat na bohatství, krásu, tvárnost a hlavně vtipnost naší řeči. CO JSOU PALINDROMY Slovo palindrom má řecký původ a jeho význam najdeme v různých slovnících. Podle mého názoru by dosavadní slovníková vysvětlení potřebovala určitý doplněk. Jeden starší slovník nám říká, že je to slovo, věta znící stejně, ať se čte odpředu nebo odzadu (např. KOBYLA MÁ MALÝ BOK, LOSOSA MASO SOL), hádanka na tomto základě. Novější slovník uvádí: Slovo nebo více slov znějící při čtení odpředu i odzadu stejně. V obou slovnících se tedy jedná o čtení, ale pozor! Není zde rozlišeno psaní od znění. Je mnoho vět, které se dají číst oběma směry, ale v řadě případů už znění není stejné. Vezměme si takové jednoduché slovíčko DĚD. Nahrajeme-li si zvuk a přetočíme-li jej zpět, uslyšíme TEĎ. Prostřední samohlásku jsem zvolil úmyslně, protože samo ě působí nepřesnosti. (NELEJ, MATĚJI, JE TAM JELEN) Již jednou zmíněná věta o kobyle je rovněž nepřesná, neboť musíme nazpět slyšet KOBÝLA MÁ MALY BOK. Ještě musím upozornit na písmeno ch. Nelze je odzadu číst jako hc.

2 Ideální se může zdát věta ULOM JED A DEJ MOLU. Je totiž velmi přesná v tom, že každé slovo při zpětném čtení má stejný počet písmen. Nedochází k přesahování slabik do dalších slov. Slovo JED však zní jako JET. Chceme-li se zbavit této malé vady, můžeme větu upravit následovně - ULOM JEDY, DEJ MOLU. Ideálního stavu však také nedosáhneme. Kdybychom kategoricky trvali na úplné přesnosti zpětného čtení, bylo by těch palindromických vět daleko méně. Tady jde o zajímavou hru, kterou by strohá pravidla pokazila. Palindromické věty (souvětí) jsou kuriózní už tím, že se dají číst oběma směry, navíc i tím, že mohou mít kuriózní význam. Když se však nad nimi zamyslíme hlouběji, můžeme v nich najít určitý smysl, případně upozornění nebo varování. Takzvané kameňáky a naprosto absurdní vtipy se také vyprávějí a dokážou rozesmát. V době, kdy jsem se ještě snažil o rekord, měl jsem v úmyslu pořídit několikatisícový abecední seznam, jenže po všech pokusech jsem musel konstatovat nemožnost takového uspořádání. Když jsem nějaký seznam dokončoval, měl jsem v poznámkách celou řadu dalších vět. Od svého plánu jsem ustoupil, neboť uznávám, že jde o nedokončenou a asi nedokončitelnou symfonii jazyka. Pan Franc Schubert mi jistě promine. Z velkého množství vybírám ty lepší, zejména takové, které vypadají přirozeně, nebo obsahují vtip či zajímavou absurditu. Abecední řazení po skupinách však musím provádět dál, aby nedošlo k duplicitě. K určitému základu budu muset stále dopisovat nové věty. Už se mi stalo, že v tom nepřehledném množství (bez pomoci počítače) jsem vytvořil větný celek, již někde zapsaný. Podle formy a obsahu rozděluji věty do skupin, což také není jednoduché. Některé by mohly být ve dvou i více skupinách. Pro zájemce o hry a soutěže jsem vybral jen malou část z fondu, který téměř denně narůstá. Používám i zkrácené tvary slov, například krad místo kradl, lez místo lezl a podobně. Určitá tolerance i v obecné češtině bývá u rodných (křestních) jmen, na závadu by neměla být ani domácká jména jako Ada, Áda, Ala, Ála, Ája, (Iša), Íša, Líba, Liba, Nána, Nana... U některých skupin ještě uvádím pod čarou větné celky, které se mohou jevit méně srozumitelné až absurdní. Zde se naskýtá možnost pohrát si s nimi a vtipně je zdůvodnit SKUPINA PRVNÍ Tuto skupinu tvoří věty bez zvláštního odlišení. Dalo by se říci, že po stránce formální jde o věty neutrální. Abel chlapci cpal chleba. Akta má má matka. Ala dárky vykrádala. Motýla má malý Tom. Najde med Jan? Na limonádu dá... no Milan! Ala dudala. Ale jak ta Katka jela? Iša vede v Aši. Jednu sodu, Rudo, sundej! Karla zamazal rak. Keř obere Bořek. Lebku mám u Kbel. Libor drobil. Maloval Hele hlavolam. Motýla má malý Tom. Nekouká žák u oken? Nevolej, Elo, ven! Nevypusť supy ven! Obilí svazuju za vsí, Libo. Anko, dopadne Čenda pod okna? Aší mete Míša. Ádo, panel i Lena podá. Báře jede jeřáb. Boris lil sirob. Co Míla balí moc? Elze je zle. Hr tu Kuba buk utrh. Olu ze Lhoty by tohle zulo. Ona donese seno, Dano. Ona než lže, Nano. Ona si podá dopis, ano. Pilu, mámo, mám u lip. Puky vykup! Rovnal Alan vor? Sena na dno tolik kilo Tonda nanes. Tak, a musel k lesu makat! Ta má Dana dá mat. To maso dovez, Evo, do samot. U dubu tu budu.

3 Okna maluje Jula, Manko. Olda míjí madlo A rozum urvala v rumu Zora. Kaplan hulána ke kanálu hnal pak. Kul tu on, pane, žák o den šíp spíš, nedokáže napnout luk. Má sova lála vosám. (Má vosa lála sovám.) Na jezu tlachal tuze Jan. On na páčku ťuk čáp, Anno. Poutá tátu op? S apartmá mám trapas. Tak Evropu porve kat! To budem tahat med u bot? Venco, Malše šla moc ven. Žene lva do Davle než. SKUPINA DRUHÁ Vyskytují se spory o tom, zda v případě i-y (í-ý) jde o dvě stejné anebo dvě různé samohlásky. My je stejně vyslovujeme, pouze různě píšeme. Jen na menším území severní Moravy se můžeme ještě setkat s tvrdou výslovností y. Obhájci odlišnosti poukazují na to, že se kdysi u nás tvrdé y tvrdě vyslovovalo. Kdo se učil ruštinu, ví, že tvrdě y vyslovují Rusové. V každém případě je zatím nutné zachovávat dosavadní rozdíly v psaní slabik di ti ni - dy ty ny. Dokonce to může být jeden z vážných důvodů, proč dosud naši jazykovědci nepřistoupili k nějakému výraznému zjednodušení pravopisu i-y (í-ý). Určitá přání i některé návrhy již existují, řada školáků by je přivítala. On to Mistr Hus asi také neměl lehké, když odstraňoval spřežky a zaváděl háčky. Je to dodnes pro nás dobré! Pokud jde o ú-ů, nemusel by být žádný problém, kdyby se přistoupilo na jedno dlouhé ú. I tady musíme znát řadu výjimek, např. při psaní cizích slov (skútr, kúra - nejde-li o kůru stromů) a v citoslovcích (tú, bú, vrkú). Ala spisy psala. Kájo, vyšel Aleš i voják. Alši,Katka tu tak taky šla. Olda viklal kyvadlo. Ádo, panely Milena podá. Oly kámen nemá kilo. Igor dává drogy. Tady vám i Vok okovy má vydat. Iva pouze bere bez u Opavy. Tam, Jirko, kryj mat! Ivo dá kajak Ádovi. To vyžádá život. Jim okna, Anko, myj! Vyptá sedmdesát piv Ala vosy popisovala. Lyrik rukou okurky ryl. Ikar vezl Olze vraky. On na lyry cáká Cyril, Anno. I kryse Jura daruje sirky. U fary žaluje Jula žirafu. SKUPINA TŘETÍ Při tvoření palindromů se občas ukáže možnost spojit dvě i více vět do souvětí. Také můžeme napsat několik samostatných vět vedle sebe. Bývají ukončeny tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. Název vykřičník se mi moc nelíbí, protože vůbec nemusí jít o křičení. Asi by bylo vhodnější říkat důrazník. Při tvorbě delších spojení několika vět nesmíme zapomínat, že existují věty jednoslovné, dokonce i bez sloves (viz skupina sedmá). Ale jo. Kára barák ojela. Mísu, Mílo! Do Podolí musím.

4 Ede, jen pometlo volte. Mop nejede. Co mi salát stál? Asi moc. Co, Mílo Blažeji? Žije žal? Bolí moc? Oh, je tu op. Spoutej ho! Nes, mámo, k Táboru robátko. Mám sen! Že Lena dál brblá, Dane? Lež! (Blažej = příjmení, ale lze také chápat jako křestní jméno: Co, Mílo, Blažeji?) SKUPINA ČTVRTÁ Jistě jste již viděli nějaký telegram. Také palindromické věty se dají formovat do podoby telegramů, ovšem poněkud jinak, než bývá zvykem v poštovní praxi. V období druhé světové války se posílaly šifrované zprávy. Jednu z nich si dobře pamatuji: Niva skáče přes koleje. Obsah šifer byl nejasný, ale jejich příjemci dobře věděli, co znamenají. Citovaná šifra není palindromická. Ale Karla ťal rak. ELA. Ale Karla zamazal rak. ELA. Kovy leč včely! VOJ. Puk si balí Cíla. BISKUP. Robily než ženy. LIBOR. SKUPINA PÁTÁ Jde o hru s písmenky. Některé větičky možná používají učitelé nižších tříd, hlavně prvních. Alan znal A. On volá R, královno. Dán zná D. Ukáže žák U? E nalaď, Alane. U K piš šipku. L Iša Nele našil. Vilda popadl i V. Maluje Jula M? Zakryje Jirka Z? Milan znal i M. Znal Alan Z? Husa podala do pasu H. SKUPINA ŠESTÁ Jde o věty s vycpávkami, které mohou stát nejen na začátku nebo konci, ale i uvnitř. Slouží k tomu, aby některé věty mohly být palindromické. Jsou slohově slabší, v běžné řeči bychom je asi nepoužili. Bývají sice zajímavé jako kuriozity, ale učitelé by je v žákovských pracích nehodnotili kladně. Ani nepotřebují další výběr pod čarou. A tak na moři je, Jiřo, Manka ta. Ej, i želva, Pavle, žije! A tak sálá láska ta. Ej, na draka kardan je. Ej, Ančo, toto točna je! I málo Viki volá mi. Onu knajpu kup, Janku, no. Tu, oho, kukal ve vlaku kohout. Podařilo se mi spáchat vycpávkovou složeninu, jakýsi jazykový hybrid o patnácti slovech. Soutěžící, aspoň ti starší, by mohli dostat zadání - vysvětlit, jak složeninu pochopili. Pochop, ona! A ta pojede na pohon. Dej tahat jednoho, pane, dej opata. Ano, pochop! (Lze zařadit i do skupiny desáté.)

5 SKUPINA SEDMÁ Někomu se věty bez sloves mohou zdát divné, nebo je ani za věty nepovažuje. Jsou však vhodné jako hesla, titulky, stručné příkazy, zvolání a podobně. Zejména s titulky se hojně setkáváme v tisku. Alois i Ola. Nač bos občan? Ando, co dna? Nele len! Ando, do dna! O deset es, Edo! Barko, krab! Osobo, tu auto boso! Co? Návod do Vánoc? Řeka a keř Co na noc? Sob, Anko, u okna bos! Chemik i mech. Taky rum chmury kat? I v Lubech u Chebu lvi! Útok Skotů Kuba a buk. Žár a garáž Cena víly - lívanec. Madam - a kam Adam? Demagog a med. Metro psu sportem. SKUPINA OSMÁ Dvojtečky mají svůj význam, a to nejen pro přímou řeč za uvozující větou. Pomocí dvojtečky lze vytvořit nezanedbatelné množství palindromů. V praxi ji používají autoři divadelních her, aby označili, kdo co má právě hovořit na scéně. Abel: Chlape, nepal chleba! Lada: Karel Ele raka dal. (Lada - dívka) Ada: Hele hada! Lena: Podlož, Oldo, panel. Áda: Pane, fena padá! Máma: Modř doma mám. Áda: Putyka taky tu padá. Olda: Pérko mokré padlo Boris: Neteč ten sirob? Ota: Nemíříme na to. Jura: Vojáka, Kájo, varuj! Řekla: Venco, moc neval keř Áda: Pulovr volu padá! Mája: Halabala hajám. Ivona: Pil rum amur lipanovi? Nela: Bok obalen! Iša: Nečtou otče, naši. Olda: Psovi pivo spadlo. SKUPINA DEVÁTÁ Sem nepatří o jako předložka. Podle Pravidel českého pravopisu můžeme citoslovce o napsat i s čárkou. Tu čárku chápu jako důraz při zvolání. Věty s tímto citoslovcem na začátku vět mohou znít vznešeně nebo zastarale. Dnes se o ( ó ) užívá málo, ale hodí se jako přijatelná vycpávka do palindromických vět. O, buky nepotopeny, Kubo! O, na satana tas. Ano! O, dáte sedm deset, Ádo. (7,10 Kč) O, na med jdem, ano. O, já klas udusal, Kájo! O, neteř veze vřeteno. O, já píšu duší, Pájo. O, Samsone, nenos maso. O, já u lip mám pilu, Ájo. O, ten chápe, že páchne to. O, Lena nese sena, Nelo. O, vypaluje Jula pivo!

6 SKUPINA DESÁTÁ Jedna ze starších palindromických vět zní: MÁM I PANÁKA NA KANAPI, MÁM. Podle délky samohlásek je sice nepřesná, ale je možných vzorem k vytváření vět obdobného typu. Na začátku a na konci vět můžeme opakovat stejné slovo, případně skupinu stejných slov. Opakování slov by mělo mít význam určitého zdůraznění, jak to známe z písní a básní. Bývá tu vhodný otazník i vykřičník. Krk neteř dře. Ten krk! Lapal šutr Artuš, lapal. Ležel kapr pak, ležel. Nezasazen bude dub.nezasazen! Mám, Báro, koráb, mám. Mám i v lese lvy, mám. Mám, Ivo, dát sody dost Ádovi? Mám? Mám, kajak, mám. Má sám Vok kov? Má sám? Metem oba, babo, metem! Ležel tu mamut. Ležel! O co Kája míjí maják? O co? Šílíš, Oto, šílíš! Tahat mísu musím. Tahat! Zaraz o dno, Tondo, zaraz! Téměř ze všech takových a podobných vět je možno udělat dvě samostatné věty, podobně jako ve skupině třetí. Ovšem také obráceně, ze dvou vět jednu Lapal atom Ota, lapal? Ležel, matko, rum mu rok tam, ležel! (Slovo rum má ještě jiný význam než alkoholický nápoj.) SKUPINA JEDENÁCTÁ Máme řadu slov, která nejsou přímo vulgární, ale přesto je nemůžeme užít vždy a všude. Především školáci by se měli poučit o tom, kdy a kde se taková slova mohou použít. V jistých případech mohou i spisovná slova působit nezdvořile i jinak nevhodně. Mám na mysli výrazy jako blb, blbec, čuba, žrát a mnoho podobných. Do této skupiny jsem si pouze pro sebe zařadil věty, jejichž obsah není vždy estetický nebo etický, protože jde o necitlivé jednání a ubližování. Věty této skupiny jsou samy dost problematické. A spaluje Jula psa? Čubo buč! Hrtan mečem natrh. Nekouká cucák u oken? Tu on blbec chce blbnout. Žereme rež. SKUPINA DVANÁCTÁ Zde jsou obsažena příjmení osob a jména národů. Lze je spojit do jedné skupiny, protože řadu našich příjmení tvoří právě označení národnosti, např. Čech, Polák, Němec atd. Zvláštností je omezené množství případů, kdy se rodné (křestní) jméno může stát příjmením. V těchto větách se vyskytují hojně i příjmení, která mimo jiné nosí politici, umělci, vědci, sportovci a další známé osoby. Nikdo však nemůže tvrdit, že palindromické celky pojednávají jen a jen o něm. Vět je mnoho, ale příklady neuvádím, protože by se nemusely vždy líbit. Leckdo by je mohl zneužít k posmívání. Znám i tak vztahovačné občany, kterých se může dotknout všecko, i když nejsou přímo jmenováni.

7 Kdyby takto opatrně uvažovali třeba literáti, nemohli by ve svých dílech nikoho jmenovat. Museli by vymýšlet neskutečná příjmení, například pan Pučmidrát. Toho si pamatuji ze starších humoristických příloh. Sestavováním palindromických vět chci prokázat schopnosti našeho jazyka, obecné uvedení příjmení není žalovatelné. U některých příjmení mám sedmdesát i více variant. Z některých věty sestavit nelze. Zatím nejpočetnější se jeví Lada, Suk a Zeman (pro zajímavost: Klaus jen deset). U Lady si musíme uvědomit,že se může jednat o dívčí jméno, pole, stroj nebo auto. Pro nás by měl být nejznámější pan Josef Lada, lidový malíř. SKUPINA TŘINÁCTÁ Jak jsem se již zmínil, nepřesnost palindromických vět spočívá v tom, že při zpětném čtení se nekryjí krátké a dlouhé samohlásky, ani není dobré užívat ě. Já sice pracuji především s přesnými větami, nepřesné však nevylučuji. Ani básníci nemají vždy přesné rýmy, také si občas slova zkrátí nebo prodlouží kvůli rytmu veršů. Mohu si dovolit svá pojednání zakládat na přesných palindromických větách, protože mám neuvěřitelné množství materiálu. Nepřesných palindromů musí být daleko víc, neboť jejich tvorba už není tak náročná. Nijak nepřeháním, když píšu o možnosti dvaceti tisíc vět (souvětí). Ovšem vylučuji možnost zvýšit množství vět pouhou změnou znaménka na konci. Je jasné, že změnou znaménka se mění i význam věty (např. oznamovací se mění na tázací nebo rozkazovací), ale já si interpunkci na pomoc neberu. Mezi nepřesné věty zařazuji i ty, v nichž se objevuje hovorová čeština nebo nějaký nesprávný gramatický tvar. Nepovažuji za nutné uvádět příklady, těch vad v naší mluvě slyšíme denně dost a dost. SKUPINA ČTRNÁCTÁ Už jsem několikrát dostal otázku, zda ve své sbírce mám také věty s vulgárními slovy. Nejsem mravokárce ani puritán, nikomu takové výrazy nezakazuji. Když se to někomu líbí, ať se s nimi potěší (třeba se ani jinak bavit neumí), ale jsem proti tomu, když se vulgárnost a oplzlost vykládá jako demokracie a pokrok. Jako máme stanovený určitý věk pro řízení auta, měli bychom dbát, aby různá hulvátství nepostupovala stále do nižšího věku. Jestliže naučíme správně používat či nepoužívat slova, o nichž je zmínka ve skupině jedenácté, tím více bychom měli dbát na to, aby si školáci nezvykli ještě něčemu horšímu. Vulgární mluvě nemůžeme zcela zabránit. Na kouzelný knoflík pro vypnutí určitého pořadu nevěřím, protože mnozí rodiče nejsou v této věci důslední, a pokud nejsou doma, jejich děti sledují nevhodné pořady, zejména ty noční. Děti si pak mohou myslet, že takto mluvit i jednat mohou všude. Do škol i jinam pronikají nepěkné jevy, s nimiž si pedagogové nevědí rady. Věren svému přesvědčení, že každá věc, v níž není zachována shoda formy a obsahu, také vhodného času a místa, může škodit, neuvádím žádné příklady. Věty, které vznikly jako vedlejší produkt, jen občas na přání ukážu přátelům. Snažím se propagovat ty lepší stránky našeho jazyka a doporučuji každému, aby se o něco pěkného sám pokusil. Například vypracovat nějakou zvláštní palindromickou sestavu. SUK URÝP PÝRU KUS URÝP SUK KUS PÝRU PÝRU KUS SUK URÝP KUS PÝRU URÝP SUK Tato sestava je zajímavá tím, že i při změnách slovosledu mají věty stejný smysl ve všech řadách i sloupcích. Navíc slova SUK a KUS tvoří kříže (x). Za uvedené věty je možné dosazovat tečky, otazníky a vykřičníky.

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Interpunkční znaménka

Interpunkční znaménka Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1 Základní škola Moravany,okres Brno-venkov, příspěvková organizace ANOTACE Šablona: Název: Téma: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu : OP VK 1.4 60610221 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 2. ročník, 2016/2017 časově-tematický plán Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 2 (Prodos modrá řada) Český jazyk 2 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 2 (Prodos modrá

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Procvičování podstatných jmen rodu muţského. Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19. Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Procvičování podstatných jmen rodu muţského Mgr. Jitka Jelečková VY_32_INOVACE_Č19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 4. Datum vytvoření: 16.4.2012 Datum ověření: 27.4.2012

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný

Jiří Janda. Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Jiří Janda Keep Calm and Speak! Větná stavba 1: Čas přítomný Mojí bezvadné manželce Lucii, kamarádům Michalu Černému a Janu Šidlákovi za podporu a inspiraci a všem mým skvělým studentům. Copyright Jiří

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně

český jazyk - 2. ročník časová dotace: 8 hod. týdně Září český jazyk - 2. ročník uč./p Opakování z 1. třídy 4-5/3-7 Věta - vyjadřování ústní a písemné 6-9/10 Abeceda a písmo + ITV bez 12/6, 13/9, 14/14 (postavy) 10-14/11-13 Loučení s prázdninami 8 Jiný

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 3 (Prodos modrá řada) Český jazyk 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 3 (Prodos modrá řada) Moje písanka Písanka 1, 2 pro 3. ročník (Prodos) Materiály z

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. V 1. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Bydlení Umí pojmenovat místnosti a zařízení pokoje a neznámou slovní zásobu vyhledá ve slovníku.

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.  Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce WORKBOOK http://agb.gymnaslo.cz Subject: Student: Computer science.. School year:../ Topic: Typography NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce na klávesnici - znak pro palcovou míru Skutečné

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE

ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE PŘÍLOHA Č. 1: ZÁSADY A KRITÉRIA PRO POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍHO HODNOCENÍ NEBO KOMBINACE SLOVNÍHO HODNOCENÍ A KLASIFIKACE Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných předmětech stanovených školním vzdělávacím

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE CIZÍ JAZYK RUSKÝ JAZYK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Předazbukové období 1.-6.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

I. Sekaniny1804 Německý jazyk

I. Sekaniny1804 Německý jazyk Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Německý jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk. Přispívá

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta

VY_32_INOVACE_ / IQ cesta 1/6 3.2.07.08 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE _08_CJL_NP2

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_12_INOVACE _08_CJL_NP2 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 18. 2. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE _08_CJL_NP2 Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

téma: psaní v pojetí montessori

téma: psaní v pojetí montessori téma: psaní v pojetí montessori Důvody, proč psát psacím písmem dříve než tiskacím 1. Psací písmo je přirozenějším a pohodlnějším způsobem psaní. Jelikož psaní předchází čtení, měla by pro jeho výuku být

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více