Diagnostika závislostí a varovné příznaky u adolescentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika závislostí a varovné příznaky u adolescentů"

Transkript

1 Diagnostika závislostí a varovné příznaky u adolescentů MUDr. Jela Hrnčiarová Krajská konference Dítě a droga

2 Alkohol etanol, etylalkohol C2H5OH převážně tlumivé a euforizující účinky fyziologická hladina v organismu v krvi do 0,3 g/kg kvašením, pálením ovoc.šťáv pivo 3-10 % alkoholu, víno 8-15 %, destiláty a více %

3 Standardní dávka alkoholu = g absolutního (100%ního) alkoholu: 3 dcl 12stupňového piva 1 dcl vína 0,2 dcl 40% destilátu vede k zvýšení hladiny alkoholu v krvi o 0,2 g/kg

4 Farmakokinetika, farmakodynamika rychle se vstřebává ze zažív.traktu po absorpci se rychle vstřebává z tenkého střeva koncentrace je nejvyšší po min. metabolizuje se v játrech kapacita limitovaná (6-9 g/hod., 0,1 g/kg hmotnosti/hod.= stand.dávka 2 hodiny)

5 Farmakokinetika, farmakodynamika Účinky individuální, závisí od pohlaví, konstituce, únavy, příjmu potravy hladina 0,4 g/kg (2-3 nápoje za hodinu) porucha pozornosti, prodloužení reakčního času, zhoršení vizou-motorické koordinace 0,6-1,0 g/kg = LEHKÁ OPOJENOST zhoršen úsudek, je dezinhibice, přeceňování schopností, útlum zábran, euforie 1,0-1,5 g/kg = STŘEDNÍ OPOJENOST - dále se snižuje kritičnost a úsudek; nárůst dezinhibice konání (excitace) 1,5-2,5 g/kg = TĚŽKÁ OPOJENOST -neurol.příznaky: dysartrie, dyskoordinace pohybů, závratě; poruchy paměti; nastupuje útlum kolem 3,0 g/kg = AKUTNÍ OTRAVA útlum vitálních ff. (komatozní stadium)

6 Farmakokinetika, farmakodynamika po ústupu ak.intoxikace kocovina s dysforickou úzkostnou náladou, hrubou poruchou pozornosti, bolestí hlavy, nevolností, zvracením, slabostí, pocením, nechutenstvím

7 Způsoby užívání alkoholu Experimentální snaha získat nové zážitky Rekreační při společ.událostech Symptomatické zmírnění jiných příznaků Motivace fyzická, senzorická, emocionální, interpersonální, sociální, politická, intelektuální, kreativně estetická, filozofická, spirituálně mystická, specifická U mladistvých především ovlivnění nudy, bezradnosti, nízkého sebevědomí a sebehodnocení, minimalizace negat. a maximalizace pozit. zkušeností

8 Subjektivní účinky alkoholu Alkohol úleva, euforie, odstranění bolesti a nepříjemných tlaků, přispívá k sblížení lidí, usnadňuje komunikaci, rozpouští sexuální zábrany Princip OPOJENÍ pak se člověk vrací ke svým možnostem a schopnostem Princip SLASTI hledá v alkoholu nahrazení chybějících vlastních možností a schopností

9 Základní faktory vzniku Osobnostní struktura závislosti Prostředí a tolerantní postoje společnosti Droga a její dostupnost Podnět startér Průběhové mechanismy: Vznik a opakování situací s dosažením uspokojení pomocí návykové látky Nepřítomnost jiných dostupných alternativ

10 Způsoby užívání alkoholu Akutní intoxikace Škodlivé užívání poškozuje tělesné nebo duš. zdraví Abúzus širší pojem, maladaptivní užívání způsobující interpers., právní, pracovní, rodinné problémy Syndrom závislosti

11 Akutní intoxikace alkoholem (ebrietas ethylica simplex) Nižší dávky působí stimulačně excitace, elace nálady, mnohomluvnost, zvýšené sebevědomí, pokles sebekritičnosti, zábran, agresivita Vyšší dávky tlumí CNS únava, somnolence, spánek, bezvědomí, ojediněle úmrtí

12 Syndrom závislosti Přítomny 3 z následujících 6: Silná touha užívat látku - bažení Potíže v kontrole užívání látky (začátek, ukončení, množství látky) Tělesné odvykací příznaky Rozvoj tolerance látky Postupné zanedbávání jiných zájmů a aktivit Pokračování v užívání přes jasný průkaz škodlivých důsledků

13 Vývoj závislosti Prakticky každý se v životě setká s alkoholem Asi 1/10 pití způsobuje potíže, které se ale nestupňují Asi 3 % populace se propíjí s progresí do závislosti Příčiny: - vnitřní (psychologické, biologické..) - vnější (sociální) - biologické (genetické, metabolické, neurohumorální )

14 Vývoj závislosti Dlouhotrvající nadměrné pití způsobuje adaptaci buněk organizmu na trvalý přísun alkoholu snížená odpověď (vzestup tolerance) stupňování dávek syndrom odnětí při přerušení pití Vývojový stadia podle Jellineka vývoj jen směrem k progresi, zpátky nikoliv

15 Vývojová stadia závislosti podle Jellineka 1 stadium: iniciální, počáteční Pitím se neliší od okolí, neporušuje společ.normy Pije kvůli psychotropním účinkům alkoholu Roste frekvence pití, tolerance a dávka Neobjevují se zřetelné opilosti hodně snese a není to na něm vidět

16 Vývojová stadia závislosti podle Jellineka 2.stadium: prodromální, varovné K vyvolání stavu nutná pořád vyšší dávka alkoholu účinná hladina je pořád blíže k hladině vyvolávající zřetelnou opilost Vyhledává příležitosti k pití, připravuje si náskok Pití někdy skrývá, je citlivý na zmínky o pití, v intoxikaci se kontroluje Pocity viny snaha kontrolovat účinky alkoholu Výskyt palimpsestů (oken v paměti)

17 Vývojová stadia závislosti podle Jellineka 3. stadium: kruciální, rozhodné již závislost Dál roste tolerance Hladina příjemné intoxikace splývá s hladinou opilosti během jedné skleničky se úplně opije Změna kontroly v pití změněná reakce organizmu na alkohol s neschopností ovládat množství vypitého alkoholu vůlí Racionalizační systém sobě a okolí omlouvá pití Alkoholcentrické chování preference pití na úkor konstruktivních činností

18 Vývojová stadia závislosti podle Jellineka 3. stadium pokračování - Rostou pocity viny buduje si křivdy, mění se osobnost Přestává lpět na značce alkoholu Nedodržuje správnou výživu zhoršuje se zdrav.stav (funkční poruchy) časté lék.vyšetření se stížnostmi na nejasné potíže bez informace o závažnosti pití Pod tlakem okolí dokáže abstinovat pro něj důkaz že může dál pít Odstranění původních problémů vedoucích k začátkům pití již problém pití nevyřeší

19 Vývojová stadia závislosti podle Jellineka 4.stadium: terminální, konečné Po vystřízlivěné se rozvíjí odvykací stav samoléčba ranními doušky tah Pije i technické prostředky Pokles tolerance Orgánová poškození játra, nerv.systém, cévy, duševní poruchy Degradace osobnosti Nejde to bez alkoholu ale ani s alkoholem Sebevraždy

20 Typy závislostí podle Jellineka Typ alfa - občasné excesy s problémy Typ beta pravidelná konzumace předstupně závislosti závislosti Typ gama (anglosasský typ) porucha kontroly Typ delta (románsky typ) každodenní hladinková konzumace v rámci živ.stylu (ani opilý ani střízlivý), po odnětí abst.sy. Typ epsilon kvartální pití Poměr muži:ženy 2:1

21 Riziková mládež Od 60.let 20.stol. Amerika a Evropa: zneužívání návyk.látek ve skupinách i jedinci bez sociálních nejistot, s dostatkem hmot.prostředků zpočátku alkohol a měkké drogy kombinace náv.látek k potencování účinku snížení věkové hranice konzumentů

22 Riziková mládež Somatosexuálně vyspělá, ale emocionálně a sociálně nezralá Psychoakt.látky experimentování, protest, únik, později uspokojení své závislosti leta šlechta toxikomanů uzavřené skupiny uživatelů PERVITIN - efektivní výroba = velké množství závislých také dostupné drogy ze zahraničí

23 Riziková mládež Alkohol zůstává tradiční a nejrozšířenější drogou vstupní droga Alkohol 10 % uživatelů má pak problémy Heroin 100% Jiné drogy 60-80%

24 Riziková mládež Adolescenti v psych. péči s návykem na psychoakt. látkách jsou většinou primárně psych.alterováni: plachost, zvýšená zranitelnost, emoc.labilita = neurotic.porucha dráždivost, impulzivita, agresivita, zvýš.extroverze, hyperaktivita = psychopatie 2:1 v prospěch psychopatie

25 Rodina Patogenní faktory v rodině se uplatňují převážně prostřednictvím soc. učení Extrémy v přístupu k dětem (protektivnost, pečlivost, autoritativnost, dominance malá důslednost, nedostatečný kontakt a kontrola, snížený zájem o dítě) Rodina dysfunkční omezenou soudržností, poruchovými interpers.vztahy, plochým způsobem života Méně společných aktivit, více konfliktů, traumatizace a deprivace členů rodiny Nedůslednost ve výchově Negativní vzor rodiče

26 Vrstevníci Vžité přesvědčení že příčinou je špatný kamarád Jedinec z dobrého rod. prostředí se dokáže vyhnout vlivu a zlozvykům, když tak krátkodobě s autosanací nebo změnou s pomocí okolí!!! Zachraňující člen může podlehnout vlivu party

27 Děti a alkohol Člověk se nerodí vybaven schopností metabolizovat alkohol, rozvíjí se asi v 5 letech Fetální alkoholický syndrom Akutní intoxikace v době porodu v těle matky metabolizuje matka, po porodu novorozenec ve stavu těžké intoxikace jako v term.stadiu

28 Společenský kontext Společenské cítění je proalkoholní Alkohol zabudovaný do většiny rituálů Rituály spojené s alkoholem jsou znakem účasti v dospělém světě Způsob konzumu rodičů

29 Příznaky užívání návykových látek Změna přátel, zhoršení chování a prospěchu, neomluvené hodiny Dojem nemocnosti, úrazy Zvýšené fin.nároky, nespolehlivost Zanedbávání zevnějšku Náladovost, podrážděnost, úzk.stavy, deprese, por.spánku, střídání nálad, nesoustředěnost, horší paměť, únava Tajnosti, uzavírání se, snížení zájmu o rodinu a dom.aktivity Konfliktnost a agresivita Upuštění od kvalitních zájmů, ztráta motivace a nezájem Nevolnost, zvracení, změna strav.návyků, změny hmotnosti Zarudlé spojivky, rozšíření či zúžení zorniček

30 Nejzávažnější příznaky užívání náv. látek Přiznání užívání drogy, potvrzení tox.vyš.moči Nález drogy nebo pomůcek na jejich užívání (jehly, stříkačky, fajfky, ručně balené cgt, obaly od léků, lahve od alk.nápojů, psaníčka s práškem ) Vpichy nad žílami Přátelí s těmi co berou drogy, opíjejí se, ztotožňuje se s drogovou kulturou Krádeže doma nebo ve škole Třes, pocity pronásledování, halucinace Útěky z domu

31 Prevence v rodině Mít důvěru dítěte, naslouchat mu Mít spolehlivé informace o psychoakt.látkách protiargumenty Podpora sebevědomí dítěte Předcházení nudě Zdravá rodinná pravidla Být pro děti pozitivním modelem Pomoct dítěti čelit tlaku nevhodné společnosti a pomoc mu najít vhodnou Spolupracovat v rámci rodiny i s dalšími dospělými (učitelé, sousedé, rodiče přátel dítěte) Včas rozpoznat problémy s psychoakt.látkami

32 Řešení problému s náv.látkou Vyhledat odbornou pomoc V rodině postupovat jednotně V případě nespolupráce vyvinout účinný tlak Trvat nejen na jednorázové akci, ale na doléčování a neužívání do budoucna

33 Děkuji za pozornost Kontakt:

34

2. listopadu 2002. Ilona Gonová, ml. 2. c 2002 Intellectronics. Abstract

2. listopadu 2002. Ilona Gonová, ml. 2. c 2002 Intellectronics. Abstract Gymmázium Tachov, seminář 2. listopadu 2002 Drogy a mládež. Proč? Jiří Svršek 1 Ilona Gonová, ml. 2 c 2002 Intellectronics Abstract Když se rodiče dovídají, že jejich dítě bere drogy, většinou nevědí,

Více

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá

Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku. Kateřina Suchá Prevence a léčba alkoholových závislostí na Třebíčsku Kateřina Suchá Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce je zaměřena na problematiku alkoholismu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2006 František Dostál MASARYKOVA UNIVRERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Patologické závislosti, jejich prevence a způsoby

Více

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba

Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alkoholismus, jeho příčiny, průběh a léčba DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracoval:

Více

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková

Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace. Bc. Ivana Cikánková Možnosti léčby drogově závislých a prognóza jejich resocializace Bc. Ivana Cikánková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se zabývá závislostí na alkoholu a její léčbou. Jejím cílem je prozkoumat

Více

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková

Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času. Pavla Kloubková Problematika konzumace alkoholu v závislosti na způsobu trávení volného času Pavla Kloubková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice užívání alkoholu a způsobu trávení

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...

OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ... OBSAH OBSAH...3 1 RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.1 SYNDROM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...5 1.2 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ...6 2 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ V DOSPÍVÁNÍ...7 2.1 OBECNÉ ZÁSADY

Více

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu

ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Jméno: Janák Michal Datum: 27.3.2012 Referát na téma: Alkoholismus ALKOHOLISMUS Popis a projevy alkoholismu Alkohol ( etylalkohol, etanol) byl ve formě alkoholických nápojů vyráběn už od nepaměti. Stejně

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola Mills, s. r. o. Čelákovice Lidé ve středním věku a alkohol Sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET

KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY KONZUMACE ALKOHOLU A TABÁKU MEZI DĚTMI A MLADISTVÝMI VE VĚKU 12 AŢ 16 LET DIPLOMOVÁ PRÁCE VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: VYPRACOVALA : doc.

Více

Užívání návykových látek

Užívání návykových látek Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní

Více

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová

CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI. Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová ZÁVISLOSTI Ing. Renata Kasalová CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ

Více

Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek

Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek Prezentace pro předmět Psychoterapie dětí (Psychologický ústav FF MU v Brně) Autor textu: Mojmír Snopek 1.DROGA Definice drogy SZO: Droga je jakákoliv prírodní či syntetická substance, která po vpravení

Více

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou ZÁVISLOSTI U DĚTÍ A MLÁDEŽE (ALKOHOL, TABÁK, DROGY, GAMBLERSTVÍ, VIRTUÁLNÍ DROGY) Mgr. Kateřina

Více

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček

PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE. Jiří Plaček PREVENCE DROGOVÉ ZÁVISLOSTI MLÁDEŽE Jiří Plaček Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT PLAČEK, Jiří: Prevence drogové závislosti mládeže [Bakalářská práce]. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních

Více

Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!!

Č.j.: VÚ 000/ 20xx Výchovný ústav a školní jídelna Pšov 1, 441 01 PODBOŘANY - PŠOV S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! S T O P!!! VÝCHOVNĚ LÉČEBNÝ PROGRAM, PRO CHLAPCE S NAŘÍZENOU ÚSTAVNÍ, ČI OCHRANNOU VÝCHOVOU, SE ZÁVISLOSTNÍM CHOVÁNÍM NA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTKÁCH OBSAH 1. Název a adresa

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prediktory úspěšnosti ústavní odvykací léčby závislosti na metamfetaminu Bc. Veronika Gazdová Diplomová práce 2009 2 3 4 Poděkování Za cenné rady a připomínky,

Více

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu Absolventská práce Autor práce: Petr Nosálek Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014 Prohlášení:

Více

Behaviorální teorie léčby alkoholismu

Behaviorální teorie léčby alkoholismu 1 Jaroslava Lysá Svolinského 3 79604 Prostějov tel.:606/294711 j.lysa@email.cz 15.2.2004 Závěrečná práce po III.ročníku Behaviorální teorie léčby alkoholismu Shrnutí: Práce se v úvodu zabývá ve zkratce

Více

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů Univerzita Jana Evangelity Purkyně v Ústí nad Labem Pedagogická fakulta Prevence sociálně patologických jevů Otakar Fleischmann Studijní opora výběrového kurzu 2001 Studijní opora výběrového kurzu Prevence

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2010 Kubátová Věra Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s. r. o. Dopady drogové závislosti

Více

Rodičům aneb o rizikovém chování

Rodičům aneb o rizikovém chování Rodičům aneb o rizikovém chování Vážení rodiče, tato publikace je určena zejména Vám, ale i všem těm, kteří se chtějí dozvědět něco více o drogové problematice a dalších formách rizikového chování, které

Více

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE

METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE METODIKA PROTIDROGOVÉ PREVENCE OBECNĚ O DROGÁCH ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Abychom se správně orientovali v problematice drog a protidrogové prevence, bude nejdříve nutné vysvětlit si pojem droga. (Pochází

Více

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra psychologie Duševní a behaviorální poruchy Martin Dlabal Ústí nad Labem

Více

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy

Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Metodické doporučení MPSV č. 10/2009 k práci s dětmi s výchovnými problémy Děti s výchovnými problémy Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje děti,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Bašť 2012

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Bašť 2012 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Člověk a závislost Sociální práce Vedoucí práce: Monika Plocová Vypracovala: Pavla Hyrmanová Bašť 2012 Čestné prohlášení

Více

ZÁVISLOST NA DROGÁCH U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE DEPENDENCE ON DRUGS AT THE SCHOOL STUDENTS

ZÁVISLOST NA DROGÁCH U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE DEPENDENCE ON DRUGS AT THE SCHOOL STUDENTS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče

Více

ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST

ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie ALKOHOLISMUS HISTORIE A SOUČASNOST Bakalářská práce Michaela Mužíková Specializace v pedagogice - Výchova ke zdraví (2009-2012) Vedoucí

Více