Mgr. Alžběta Kryštofová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Alžběta Kryštofová"

Transkript

1 KOMUNIKACE S VRSTEVNÍKY, RODIČI A OSOBAMI STARŠÍMI A JEJÍ SPECIFIKA metodické materiály Mgr. Alžběta Kryštofová

2 Obsah Co je komunikace... 4 Komunikace skrze slova... 5 Komunikace skrze hlas, intonaci... 8 Komunikační modely Transakční analýza jako teorie komunikace Funkční analýza egostavů a její vliv na komunikaci Analýza transakcí Proč se staršími lidmi jednat jinak Metodické listy Telegraf Přesněji naslouchat Společenství Kódované dopisy Kuřátko, pípni komunikace Mrkaná Lovci lidí Koloběžka Hledání rodiny Kdybys byl Z pohádky do pohádky Jednosměrná komunikace Krize doby Moje mínění Slovní stonožka Prosazení oprávněného požadavku... 36

3 Komiksy Dopis otci nebo matce Interview Charakterové spektrum Moje masky Non verbum Klub rodičů Tatínku, tys tak hodný Co máme společného O který obrázek jde? Společná kresba Inzerát na nejlepšího rodiče... 48

4 Co je komunikace Základní požadavky na komunikaci jsou zřetelnost, stručnost, správnost, úplnost a zdvořilost. Lidé spolu komunikují vždy za nějakým účelem (ano, i tzv. tlachání má určitý účel). Takový účel může být například výměna informací, ovlivňování chování lidí nebo ovlivňování mezilidských vztahů mezi jedinci i k vlastní osobě. Každá komunikace má nějakou funkci, ty se mohou i kombinovat. Základní komunikační funkce jsou informativní, poznávací, instruktivní, vzdělávací a výchovná, osobní identity (ujasnění si svého já, svých postojů, názorů, sebevědomí a ambicí), socializační a společensky integrující, přesvědčovací, posilující a motivující, zábavná, svěřovací a úniková (odreagování se od starostí, shonu). Komunikace ovšem není vždy jen pozitivní a přínosná, má i své negativní projevy. Mezi takové projevy patří například pomluvy a fámy, lhaní, manipulace, agresivita, dezinformace atp. Důležité není jen to, co říkáme, ale i to, jak to říkáme. Pro úspěšnou komunikaci se potřebujeme umět vžít do ostatních lidí a získat si jejich důvěru.

5 Komunikace skrze slova Verbální komunikací se rozumí vyjadřování pomocí slov prostřednictvím příslušného jazyka. V širším pojetí se do verbální komunikace zařazuje komunikace ústní i písemná, přímá nebo zprostředkovaná či živá nebo reprodukovaná. Komunikační roviny verbální komunikace: Racionální komunikace využívá výlučně rozumovou racionální část komunikace, z celého průběhu komunikace se důsledně oddělují jakékoliv emoce. Je základem komentování. Emocionální komunikace zabývá se formou sdělení, způsobem jeho podání, individuálním názorem na sdělení, pocitem z partnera, emočními extrémy (pláč, hysterie) atp. Druhy verbální komunikace: Formální komunikace je obvykle plánována, má stanoveny specifické cíle a bývá realizována jako neveřejná záležitost. Příkladem může být například přijímací nebo hodnotící pohovor. Neformální komunikace vyskytuje se mnohem častěji než formální komunikace, je nenáročná na přípravu. Příkladem může být nezávazné povídání. Efektivní formulace Omezit Nemám tyto informace. Rád bych Vás přesvědčil Musím to udělat. Problém Chceme Vám předložit toto řešení Použít Zjistím potřebné informace a dostanete je em. Rád bych Vám navrhl Potřebuji to udělat. Záležitost, situace, věc k řešení, otázka, skutečnost, prvek, dotaz, fakt, výzva, okolnost, dotaz atd. Nabízíme Vám toto řešení

6 Podívám se na to. Nikdo tam není. Já tu knihu nemám. Bude to drahé. Tento postup už znáte. Mám tady výpočty dosavadních nákladů. Je to výborný produkt. Nebude vadit, když na to půjdeme takto? Nenechávejte mi tady ty materiály, patří Janě. Dříve než za týden to nebude! Pokud nepředělají projekt, nepůjde to vyřešit! Myslím, že přijdeme o zakázky Jistě jste si vědomi, co se stane, když Vím, že si o tom myslíte své Já takový nejsem Dokážu Vám, že ta čísla platí. Vysvětlím Vám, jak celá věc vznikla. Možná by bylo vhodné se zamyslet nad změnou dodavatele. Eventuálně by šlo udělat toto Podívám se na to dnes odpoledne a pošlu Vám zprávu. Kolega je na jednání, bude k dispozici za hodinu. Knihu má teď Karel, vrátí ji ve čtvrtek. Finančně to vypadá takto: Tento postup se osvědčil. Zde máte k dispozici čísla, kolik co stálo. Je to žádaný produkt. Můžeme se domluvit, že na to půjdeme takto? Prosím Vás, dejte ty materiály Janě. Za týden to bude hotové. Jestliže udělají změny v projektu, vyřešíme to. Obávám se, že přijdeme o zakázky Jaký je Váš názor na to, co se stane, když Respektuji Váš názor na věc Já jsem člověk. Tady vidíte, jak jsme k uvedeným číslům došli. Hned se dozvíte jak celá věc vznikla. Pojďme se zamyslet nad změnou dodavatele. Navrhujeme toto

7 To se dá zařídit. Dáme Vám bonus. To už tady bylo! Nechám Vám tu naše prospekty. Není zač! (reakce na poděkování) To je hloupost! O tom nepochybuj. Je to nová pracovní metoda. Byli jsme neúspěšní. Netřepej řídítky. Zařídíme to. Můžete využít bonus. V roce 2004 jsme to implementovali na pobočce v Hradci a výsledky se ukázaly Nechám Vám tu naše podklady s aktuálními daty. Rádo se stalo. Nelíbí se mi to. Můžeš se přesvědčit. Je to způsob, jak práci zjednodušit. Je to pro nás lekce, že potřebujeme věci změnit. Drž řídítka pevně.

8 Komunikace skrze hlas, intonaci Tento druh komunikace je součástí verbální komunikace. Zabývá se doprovodnými rysy verbální komunikace, které podstatnou měrou ovlivňují význam a smysl komunikování. Mezi její základní prvky patří hlasitost projevu, kvalita řeči, výška tónu hlasu, barva hlasu a intonace, emoční zabarvení projevu, plynulost řeči, slovní vata, rychlost řeči, chyby v projevu atp. Verbální komunikace je zaměřena na slova. Slova jsou ale nějakým způsobem říkána. Takový způsob se označuje jako paralingvistika, což je vokální (ale přitom neverbální) dimenze řeči. Tento projev tedy spočívá nikoli v tom, co říkáte, ale v tom, jak to říkáte. Mlčení znamená absenci zvuku, ale ne absenci komunikace. Jinak řečeno, paralingvistika je dotváření denotačního významu jazyka konotativními prvky, svrchními tóny řeči, tím, co řečník zesiluje, nebo zeslabuje, zpochybňuje, nebo potvrzuje v obsahu projevu, dává najevo postoj, zaujetí, vřelost, sympatii, zlobu. Ovlivnění sdělovaného může být pomocí hlasitosti projevu, využívání pomlk, barvy hlasu, frázování, emočního náboje, výšky hlasu, kvality řeči, rychlosti řeči, využívání slovní vaty, chyb v řeči, plynulosti a objemu řeči. Hlasitost projevu může být různě interpretována. Tichý projev může ukazovat na nejistotu, hlasitý projev na přátelskost, uvolněnost nebo na špatné sebeovládání. Každý člověk má jinou výšku hlasu, dle výzkumů je vyšší výška hlasu méně důvěryhodná než nižší výška hlasu. Velmi rychlá řeč může být nepříjemná pro poslouchajícího, protože se v ní může ztratit a zaměřit se více než na obsah sdělovaného na postřehnutí všech slov. Objem řeči je na pomezí verbální komunikace a paralingvistiky. Ženy mají statisticky mnohem vyšší objem (téměř dvojnásobně) řeči než muži. Pomlky můžeme chápat jako úmyslné a neúmyslné. Neúmyslné mohou znevažovat projev, úmyslné ho naopak dokreslit. Někdy může být pomlka charakterizována jako projev uraženosti nebo pohrdání. Pomlky mohou ale také sloužit k lepšímu pochopení textu, tedy k jeho členění. Monotónní plynulost řeči (při delším projevu) může poslouchajícího velmi unavit, proto je vhodné měnit rychlost řeči, tempo a pracovat s pomlkami. S barvou hlasu a emočním nábojem souvisí melodičnost, která při nedostatku způsobuje nudný projev, při přemíře zase tvoří dojem karikatury. Kvalita řeči, stejně jako objem řeči, je silně spojen i s verbální komunikací. Nepřesné, či nadbytečné výrazy bývají nazvány jako redundantní. Slovní vata představuje výrazy, které člověk použije, když například hledá vhodné slovo, či

9 se zamýšlí. Slovní vata je typičtější pro lidi se slabší slovní zásobou. Chyby v řeči jsou zřejmě nejširší skupinou, protože zahrnují jak chyby artikulační, špatnou výslovnost, huhlání, přeříkávání, zadrhání či koktání. Řadí se sem i opomenutí, kdy mluvčí sdělí, že chce hovořit o několika konkrétních bodech, ale některé nezmíní.

10 Řeč těla jako základ komunikace Neverbální komunikace se odehrává většinou na nevědomé úrovni, je proto velmi těžké ji vědomě ovládat. Proto řeč těla prozradí mnohem víc, než samotná slova a někdy i věci, které nejsou žádoucí. V zásadě rozlišujeme tyto důležité prvky řeči těla: mimika a oční kontakt, gestika, posturika, proxemika, haptika. Je si však třeba uvědomit, že neverbální projevy mohou být kulturně determinovány, co je však všem lidem vrozené (a je to tedy univerzální) jsou mimické projevy. Mimika jsou pohyby svalů v obličeji, mimikou se vyjadřují různé emoce hněv, strach, radost, smutek, překvapení, lhostejnost, bolest atd. Oční kontakt je velmi důležitý při verbální komunikaci. Při komunikaci s druhým člověkem je vhodné dodržovat přiměřený oční kontakt. Gestika jsou pohyby rukou, hlavou, popřípadě nohama při řeči. Někdo má gesta rozmáchlá, velká, někdo při řeči téměř negestikuluje. Ideální v našich kulturních podmínkách jsou uměřená gesta. Posturika znamená způsob držení těla, napětí či uvolnění, náklon, poloha rukou či hlavy, celkové natočení těla. Někdo chodí zpříma znak sebevědomí, jistoty, vyrovnanosti, jiný se hrbí znak nejistoty, nervozity, nízkého sebevědomí. Do této oblasti patří také sledování prostorové souvztažnosti lidí, kteří spolu mluví. Jejich vzájemná poloha může signalizovat sympatie, důvěrný vztah, neporozumění, odpor, lhostejnost apod. Proxemika označuje vzdálenosti při komunikaci. Čím si lidé jsou sympatičtější, tím více se k sobě přibližují. Tento parametr neverbální komunikace je silně ovlivněn kulturními zvyklostmi (např. Japonci dodržují poměrně velké vzdálenosti při osobní komunikaci, Arabové naopak mají rádi kratší vzdálenosti), věkem (děti se k sobě staví blíže než staří lidé), sociálním postavením (bohatší lidé si vzájemně udržují větší odstup než lidé méně majetní) atd. Rozlišujeme intimní vzdálenost do 0,5m, na takovou vzdálenost rozhodně není vhodné komunikovat pracovně. Osobní vzdálenost (od 0,5m do 1,5m) je vzdálenost pro běžné pracovní rozhovory a jednání. Sociální vzdálenost (od 1,5m do 3m) je adekvátní pro společenské akce. Veřejná vzdálenost (od 3 m dále) je vhodná pro komunikaci s veřejností (větší skupinou lidí).

11 Haptika označuje způsob komunikace doteky. Ty mohou mít nejrůznější významy formální, neformální, přátelské, intimní. V profesní komunikaci jsou v podstatě jedinou přijatelnou zónou pro dotek paže a ruce, např. podání rukou, poplácání po rameni či zdvořilostní polibek (často jen vzdušný ) na tváře. Stisk ruky je velmi významným gestem, které může mnohé prozradit. Potřesení ruky by mělo být vedeno na horizontální úrovni (vyjadřuje to rovnocennost vztahu), nemělo by být delší než 5 vteřin a mělo by být doprovázeno očním kontaktem a přiměřeným úsměvem. Stisk je pevný, ale ne drtivý. Jako první podává ruku člověk s vyšším statusem, člověk starší a žena. Vybrané neverbální projevy Brada zvednutá vzhůru Význam: To je pod mou důstojnost, tím se neráčím zabývat. Způsob provedení: Brada trčí vzhůru, oči jsou buď zavřené, nebo hledí na adresáta spatra. Kontext: Jako vážně míněný úkon se dnes toto gesto užívá jen zřídka, protože v dnešním rovnostářském společenském klimatu působí takovéto křiklavé projevy povýšené nadutosti zcela nepřijatelně. Často se však uplatňuje v situacích, kdy chceme předstíraným rozhořčením žertovně reagovat na někoho, kdo si z nás přátelsky utahuje. (Zvedání brady bývá někdy označováno jako ohrnování nosu.) Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Brada jemně mnutá Význam: Nevěřím ti ani slovo. Způsob provedení: Tření brady prsty. Kontext: Bezděčným mnutím brady nebo jiné části obličeje je druhému aktérovi komunikace dáván nevědomý signál, že mu nevěříme. Toto gesto by se dalo přeložit slovy: Rád bych ti řekl, že ti nevěřím, ale nechci se zachovat nezdvořile. Prožívám tedy jakýsi vnitřní konflikt. Abych jej v sobě zmírnil, musím se nějak uklidnit. A pocit uklidnění čerpám právě z toho, že si hladím bradu. Adresát, který bývá pohroužen do svých vlastních myšlenek, ovšem toto složité sdělení často přehlédne, takže vůbec neví, že nás o své pravdě nepřesvědčil.

12 Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Poklep Význam: Je to hlupák (pitomec, blázen) Způsob provedení: Opakovaný poklep ukazováčkem na čelo. Kontext: Klepání na čelo nebo spánek může mít dvojí význam. Namířený ukazováček dává adresátovi najevo, že mu druhý aktér komunikace chce sdělit cosi, co se týká (jeho) mozku. Samo o sobě nevypovídá toto gesto vůbec nic o tom, zda je dotyčný mozek chytrý, nebo naopak hloupý či pomatený v různých kontextech může tedy poklep prstem na hlavu znamenat obojí. Častěji však slouží k označení hlouposti, resp. bláznovství, zejména míří-li prst přímo doprostřed čela (jako na obrázku) Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Obě dlaně mířící dopředu Význam: Chci si vás udržet od těla Způsob provedení: Ruce směřují dlaněmi k adresátovi jako jakási pomyslná bariéra. Kontext: Když chce řečník posluchačům naznačit, že s nimi nesouhlasí, nebo když se snaží odrazit jejich argumenty, může proti nim obrátit dlaně, jako by je odstrkoval. Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Dlaně obrácené k tělu Význam: Rád bych vás všechny přivinul. Způsob provedení: Zvednuté ruce s dlaněmi obrácenými k tělu. Kontext: Řečníci, kteří touží pojmout publikum do své myšlenkové náruče, napřahají někdy bezděčně ruce, jako by někoho objímali. Výskyt: Rozšířeno po celém světě.

13 Dlaně mířící vzhůru Význam: Snažně vás prosím Způsob provedení: Napřažené ruce před sebe s dlaněmi obrácenými nahoru. Kontext: Když chce řečník požádat posluchače, aby mu přitakali, podvědomě nastaví ruce, jako by o něco úpěnlivě prosil Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Hlava podepřená v týle Význam: Samolibost, pocit nadřazenosti Způsob provedení: Trup je pohodlně zakloněný, ruce sepjaté za hlavou Kontext: Tímto gestem dává mluvčí najevo, že necítí potřebu chovat se k adresátovi vstřícně a pozorně. Místo aby se dychtivě naklonil dopředu, zaujímá polohu právě opačnou. Ruce má podloženy pod hlavou jako polštář, čímž nabývá arogantně nenuceného vzezření domýšlivce, který se cítí být pánem situace. Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Škrábání Význam: Rozpaky Způsob provedení: Aktér se rukou škrábe na temeni. Kontext: Škrábání na temeni bývá naší přirozenou reakci na konfliktní situaci. Škrábe-li se aktér na hlavě záměrně, je jeho gesto stylizovanou verzí škrábání bezděčného. Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Oči zvednuté k nebi Význam: Tiché rozhořčení

14 Způsob provedení: Obrácené oči k obloze nebo ke stropu. Mnohdy gesto doprovází mlasknutí. Kontext: Když něčemu aktér komunikace nemůže uvěřit nebo se v něm mísí úžas s pohrdáním, otáčí oči vzhůru, jako by je obracel k nebesům o pomoc. Výskyt: Rozšířeno po celém světě. Obočí mírně zvednuté Význam: Tomu se mi nechce věřit. Způsob provedení: Jedno obočí se zvedne, druhé je ponechané v původní poloze. Kontext: Tento hybridní úkon spočívá v tom, že se aktér jedním okem mračí a druhým překvapeně zírá. Rozporuplný signál, vyjadřující agresi i mírné zděšení, odráží rozporuplnou náladu užaslého člověka, který nemůže uvěřit, že má k úleku dostatečný důvod. Výskyt: Běžně rozšířeno. Oči upřeně zírající Význam: Dej si na mě pozor! Způsob provedení: Oči se doširoka otevřou a zírají na člověka, kterému je gesto určeno. Kontext: Přímý pohled a soustředěný kamenný výraz mají vždycky výhružný význam. Dlouhý upřený pohled je totiž signálem bezprostředně hrozícího útoku. Výskyt: Rozšířeno po celém světě.

15 Komunikační modely Komunikační styly (Robins) - orientace na lidi nebo na úkol, pasivně či aktivně orientovaný na úkol analytický řídící rozebírá, dumá, deleguje, chce výsledky, pasivní nekomunikuje, nediskutuje přátelský kontroluje expresivní aktivní nenáročný, motivuje, povzbuzuje, udržení dobré nálady řeší konflikty orientovaný na lidi Rysy: dominance / submise, přátelství / hostilita dominantní přátelský zodpovědnost závislost (na lidech) starostlivost agrese, kritika, nedůvěra dominance hostilní, nepřátelský submisivní Hlavní procesy: plánování, organizování, vedení kontrola

16 Transakční analýza jako teorie komunikace Samotný pojem transakční analýza se dostal do podvědomí nejen psychologickým směrům, ale postupně ovlivňuje i jiné vědecké oblasti (např. pedagogiku, management), ale také širokou veřejnost. Zakladatel Eric Berne tvrdí, že transakční analýza, díky svým jednoznačným výrokům vyvěrajícím ze snadno přístupného materiálu, díky své akceschopné povaze a díky malému rozsahu své odborné terminologie (v praxi sestávající z pouhých pěti slov: Rodič, Dospělý, Dítě, hra a scénář), nabízí snadno osvojitelný rámec. Dle Erica Berneho je transakční analýza 1) psychoterapeutický systém, zakládající se na analýze transakcí a řetězců transakcí, k nimž dochází během terapeutických sezení. 2) Teorie osobnosti, založená na studiu konkrétních stavů ega. 3) Teorie sociálního dění založená na přesné analýze transakcí až k vyčerpávajícímu a určitému počtu tříd, které se zakládají na konkrétních stavech ega. 4) Analýza jednotlivých transakcí s pomocí transakčních diagramů zde se jedná o vlastní transakční analýzu. V této práci pojímáme transakční analýzu v čisté podobě, tedy jako analýzu jednotlivých transakcí s pomocí transakčních diagramů, současně ale nezapomínáme na teorii osobnosti založenou na studiu jednotlivých ego-stavů.

17 Funkční analýza egostavů a její vliv na komunikaci Strukturní model ukazuje, co obsahuje každý z ego-stavů. Funkční model rozděluje ego-stavy, aby demonstroval, jak jsou využívány. Strukturní model ego-stavů je tedy zaměřen na obsah ego-stavů, funkční model se zaměřuje na procesní stránku. Transakční analýza je teorie komunikace. Zpracovává jak osobnost člověka, který vstupuje do komunikace, tak i samotnou komunikaci. Transakční analýza vychází z předpokladu, že v našem já lze rozlišit tři základní části (stavy, ve kterých funguje takzvané egostavy): Rodič, Dospělý a Dítě. Každý má svůj způsob cítění, myšlení a chování. Zjednodušeně si to lze představit tak, že: Rodič je ta část, která myslí, cítí a jedná jako rodičovské a jiné autoritativní postavy (které byly pro nás důležité). Je především nositelem hodnot, ví co je dobré a co ne. Ochraňuje, pečuje, kárá, trestá, nabádá, zakazuje, hodnotí, je nositelem tradice. Egostav Rodič se dále člení na Rodiče Pečovatelského a Kritického. Dospělý je část, jejíž cítění, myšlení jednání se vztahuje k aktuální situaci, ve které se ocitáme. Vyhodnocuje vnitřní a vnější podmínky, dělá racionální rozhodnutí, za která nese zodpovědnost. Myslí, řeší, umí, jedná, pracuje, uzavírá dohody. Dítě je ta část, která myslí, cítí a jedná způsobem, který ve člověku zbyl z doby, kdy byl dítětem. Patří do něj jak svobodné (Svobodné Dítě), tak i dítě přizpůsobené tlaku okolí (Adaptované Dítě). Raduje se, zlobí, trucuje, bojí se, pláče, trpí nejistotou, nemyslí, chce, čaruje. Výhody a nevýhody jednotlivých egostavů Kritický Rodič v krizových situacích se umí rychle rozhodnout, klade vysokou laťku, přejímá odpovědnost, je despotický, není tolerantní, na každém hledá chybu, reaguje rozzlobeně a zlostně.

18 normy a tradice dávají jistotu. ve všem hledá nevýhody. Pečující Rodič ochrana zaručuje bezpečnost, v krizových situacích přebírá vedení, trpělivě naslouchá, má pochopení. Dospělý sbírá informace, hledá podstatu věci, konflikty řeší konfrontací, je rozhodné, je aktivní, je nezávislé. Přizpůsobené Dítě je ochotné přistoupit na kompromis, bere ohled na ostatní, je skromné. Svobodné Dítě je nadšené, je vtipné a šarmantní, umí se radovat, je spontánní, má fantazii. vyvolává pocit závislosti, podřizuje si ostatní, je nedůvěřivý, s ostatními to myslí dobře. je málo emotivní, je nudný a fádní, je jako robot. přizpůsobuje se až příliš, má strach udělat něco špatně, rychle rezignuje. je nekontrolovatelné, je lehkomyslné, je bezohledné, je nezodpovědné, je impulzivní.

19 Analýza transakcí Název transakční analýza vystihuje zaměření této metody na transakce tedy výměny sdělení mezi lidmi. Transakce se vyskytují celkem 4, a to komplementární, křížové, dvojité a trojúhelníkové. Transakce komplementární Transakce křížová Rodič Rodič Rodič Rodič Dospělý Dospělý Dospělý Dospělý Dítě Dítě Dítě Dítě Transakce dvojitá Transakce trojúhelníková Rodič Rodič Rodič Rodič Dospělý Dospělý Dospělý Dospělý Dítě Dítě Dítě Dítě

20 Proč se staršími lidmi jednat jinak Společné povídání utváří vzájemné vztahy, formuje představy o tom druhém. Ovšem samotná komunikace je závislá na mnoha faktorech, mezi které se řadí i to, mezi kým probíhá. Za nejzásadnější faktory lze počítat sociodemografické charakteristiky (jako např. věk, pohlaví, status) jednotlivých aktérů. Tudíž je jistě zajímavé sledovat komunikaci její průběh, vývoj, tendence dvou rodinných příslušníků, kteří k sobě mají předpokládaný určitý vztah. Zvláště pokud se zaměříme na vzájemnou komunikaci dvou různých generací. Jakou má komunikace mezi prarodiči a vnoučaty podobu, charakter? Je spíše konfliktní nebo naopak harmonická? Existují nějaká tabu v rámci rozhovorů? Čím může být ovlivňována, utvářena? To je jen několik otázek, které si můžeme položit. Hledání rozdílů mezi výpověďmi vnuček a babiček o vzájemných komunikacích bude jistě přínosné, jelikož každá strana má svůj vlastní náhled na toho druhého. Ačkoliv babičky i vnučky komunikují o společných tématech, lze předpokládat, že se na to každá z nich dívá poněkud z jiného úhlu. Tedy téma mají společné, ale každá ho vidí trochu jinak a také ho jinak reprodukuje. Lze to srovnat se rčením: Když dva dělají totéž, není to vždy totéž., které lze upravit: Když dva komunikují o tomtéž, nehovoří pak o tomtéž. To je důvod, proč je potřeba s osobami staršími komunikovat jiným způsobem a kontrolovat, jestli skutečně hovoříme o tom samém.

21 Metodické listy Telegraf Cíl: komunikace mezi účastníky zábavnou formou, spolupráce, kreativita Doba: 10min Věk: +9 Hráči utvoří telegrafické vedení tak, že si sednou nebo se postaví za sebe. Poslední hráč, který se dívá na zátylek hráče před sebou, dostane od vedoucího za úkol zatelegrafovat nějaké jednoduché slovo nebo obrázek. Nakreslí ho nebo napíše hráči před sebou na záda. Při hře není dovoleno mluvit, není ani dovoleno si předávat jiné signály. Když dojde telegram prvnímu hráči v řadě. Porovná došlý obsah s původní správou. Hru lze hrát i ve družstvech, kdo bude první. (Schneiderová, Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, str. 44)

22 Přesněji naslouchat Cíl: uvolnění, naslouchání Doba: 15min Věk: +8 Účastníci sedí pohodlně na židlích. Mají zavřené oči a dostanou pokyn po dobu jedné minuty pozorně naslouchat a sledovat všechny zvuky, které zaznamenají. Po uplynutí jedné minuty si navzájem sdělují, co slyšeli. V další fázi cvičení vedoucí sám určité zvuky vyvolávájde po místnosti, otevírá dveře či okna. Reflexe: Co jsme slyšeli? Zkusili jste si představit lidi, kteří jsou slepí? V čem všem jsou omezeni? (Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě, str. 51)

23 Společenství Cíl: komunikace zábavnou formou Doba: 20min Věk: + 9 Pro každého polštář anebo jiná podložka na sezení. Každý účastník obdrží polštářek a volně se pohybuje po prostoru (vhodné pro pohyb v přírodě). Hráči se nesmějí dorozumívat verbálně, komunikace je dovolena mimikou a gestikou. Vedoucí dá pokyn, aby se účastníci spojovali do skupinek. Když je skupinka vytvořena a někdo další se k ní chce přiřadit, musí neverbálně požádat všechny členy této skupinky o souhlas a každý již přijatý člen se k jeho neverbální žádosti musí neverbálně vyjádřit. Až potom si může ke skupině přisednout. Užití neverbální komunikace často pomůže mnohé nejasné vztahy ozřejmit a často je snazší vyjádřit své přání náležet k určité podskupině neverbálně, než verbálně. (Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě, str. 81)

24 Kódované dopisy Cíl: komunikace s vrstevníky bez užití slov. Využití abstraktního sdělení Věk: + 11 let Doba: min Pomůcky: papír, pastelky, tužky, voskovky, fixy, obálky Vytvořte si svá vlastní kódovací pravidla, své vlastní značky. Zkuste ve svých dopisech přátelům nahradit některá sdělení kresbou. Vyzkoušejte si nejdřív popsat tímto způsobem některé nedávné zážitky. (Diekmeyer, Trénink tvořivost, str. 21)

25 Kuřátko, pípni komunikace Cíl: uvolnění, poznávání účastníků ve skupině, komunikace Doba: 20min Věk: +7 Všichni hráči až na jednoho sedí v kruhu. Zbylému hráči zavážeme oči. Dříve než začneme hru, vymění si ještě všichni hráči rychle svá místa, aby si hráč ve středu nemohl vzpomenout na jejich rozsazení. Nyní si hráč ve středu sedne na klín libovolného hráče v kruhu a poprosí ho: Kuřátko, pípni. Pozná-li po hlase, komu sedí na kolenou, může si sejmout šátek z očí a předat jej dalšímu hráči. Před každým novým kolem si musí hráči vyměnit svá místa. (Schneiderová, Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, str. 46)

26 Mrkaná Cíl: snížení neklidu, uvolnění, nonverbální komunikace Doba: 15min Věk:+8 K této hře je zapotřebí lichého počtu hráčů, kteří se po dvojicích za sebou postaví do kruhu. Hráč, který je lichý, se pomocí mrkání pokouší na sebe přilákat pozornost hráče ze dvojice stojícího v první řadě. Jeho partner se ho musí pokusit zadržet. Jestliže mu však společník přece jen unikne, musí zbylý člen dvojice nastoupit do středu kruhu. Hráč, kterému se podařilo uniknout z přední řady, se staví za nového partnera, takže v průběhu hry mají všichni šanci unikat a zadržovat. Při mrkané může přední řada rovněž sedět na židlích, za kterými stojí druhá řada. V tomto případě musí hráč samozřejmě opustit židli. Mrkanou lze hrát i se sudým počtem hráčů. V Tomto případě sedí všichni hráči v kruhu, v němž je o jednu židli více, než je hráčů. Kdo má volnou židli po své levici, vyzve mrkáním libovolného spoluhráče, aby změnil své místo. Každý hráč musí přitom dávat pozor na svého souseda po levici a musí se mu snažit zabránit v útěku. Ruku smí samozřejmě zvednout až v případě, když zpozoruje, že na jeho souseda někdo mrká. Tato hra je tedy vhodná také pro krátkou přestávku při náročném zaměstnání, ke snížení neklidu a k uvolnění, např. při dlouhé diskuzi, při skupinové práci nebo při vyučování. (Schneiderová, Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, str. 14)

27 Lovci lidí Příprava: 10 prázdných kartiček z papíru, propisky Cíl: podpora budování vztahů, komunikace Doba: 30min Věk: +10 Vymyslete 6-10dopisů,které mohou být dosazeny jako dokončení věty Najděte někoho, kdo Do Dopisů zahrňte osobní údaje nebo informace týkající se učiva. Popis můžete začít jedním z uvedených způsobů: -má rád/baví ho (sport, koníček ) -ví, co je -myslí si, že -má zkušenosti s -nechce Věří, že Na pokyn se žáci rozejdou po učebně a jejich úkolem je najít člověka, na kterého se tyto dopisy hodí. Jednoho člověka můžete použít pouze na jeden popis. Když někoho najdete, napište si jeho křestní jméno. Aktivita povzbuzuje zájem o debatu na vzájemné poznání a komunikaci. (Silberman, 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, str. 64)

28 Koloběžka Cíl: kreativita, týmová spolupráce Doba: 15 min Věk: +10 Skupina hráčů sedí v kruhu. Jeden z nich je vedoucím hry. Několik hráčů pošleme za dveře. Zbylí si vymyslí nějaké víceslabičné slovo, např. ko-lo-bě-žka a rozdělí skupinu do tolika podskupin, kolik má slovo slabik. Jednotlivé slabiky se rozdělí na podskupiny. Zavoláme hráče čekající za dveřmi. Na znamení vedoucího hry všichni nahlas řeknou nebo vykřiknou svou slabiku. Hádající se musí snažit poznat slabiky, složit je a určit slovo. Proto se mohou pohybovat kruhem a mluvit na sebe. Hádání se ztíží, když jde za dveře vždy jen jeden hráč a musí potom i sám hledat řešení. Místo víceslabičných slov lze jako hesla použít začátky všem známých písní, které mohou být rozděleny a dokonce je lze i zpívat. (Schneiderová, Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, str. 27)

29 Hledání rodiny Cíl: komunikace, spolupráce ve skupině, odreagování Doba: 20min Věk: +10 Vedoucí hry musí před začátkem hry připravit kartičky se jmény rodin, alespoň tolik kartiček, kolik je hráčů. Navíc je vhodné použít podobně znějící rodinná jména, např. Krámek, Mánek, nebo Novák, Sovák Pro každou rodinu mohou být připraveny např. tyto kartičky: Otec, matka, dítě a pes. Novák (otec) Novák (matka) Novák (dítě) Novák (pes) Každý hráč si ze sáčku nebo z pytlíčku vytáhne zamíchanou kartičku. Na pokyn vedoucího hry se začnou najednou svolávat členové jednotlivých rodin hlasitým vyvoláváním svých příjmení. Každá úplná rodina se posadí následovně: Otec si sedne na židli, matka si sedne otci na klín, dítě si sedne na klín matce a pes si lehne k nohám. Jsou-li jmenováni ještě další příslušníci, je třeba i jim určit jejich místo. Když všichni ukončili hledání rodin, smějí ještě psi se štěkotem obejít čestné místo. (Schneiderová, Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění, str. 17)

30 Kdybys byl Cíl: Toto cvičení pomáhá žákům poznat své spolužáky, aniž by museli příliš odhalovat své nitro. V odpovědích žáků můžete najít představu jejich sebepojetí. Věk: +10 let Doba: max. 10 minut 1. Nechte žáky chodit po třídě a navzájem se vyptávat. Například: Kdybys byl zvíře, jaké by to bylo zvíře? Co (jakou vlastnost) na něm máš rád? 2. Žák musí vyplnit každé okénku odpovědí jiného spolužáka, takže se postupně vyptává dvanácti spolužáků. 3. Když žáci skončí, svolejte je dohromady do kruhu a nechejte je, aby si sdělovali, co jeden druhému odhalili. (Canfield & Siccone, Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře, str. 118)

31 Z pohádky do pohádky Příprava: kartičky dvojic pohádkových postav Cíl: Verbální zdatnost, navazování kontaktů, komunikativnost Doba: 15min Věk: +8 Hráčům rozdáme kartičky se jmény známých z pohádek. Na každé kartě je jen jedno jméno: Čert-káča,Jeniček-Mařenka Každý se prochází a hledá partnera ze své pohádky. Vhodnými otázkami si zjišťuje, kdo je kdo. Nikdo nesmí rovnou prozradit, koho představuje, jedině když se ho někdo přímo zeptá (Jsi vlk)? Otázky a odpovědi mají být věcné a jasné. Vyhrává dvojice, která se najde jako první. Hra pokračuje, dokud se nesetká poslední pár. (Šimanovský, Hry pro zvládání agresivity a neklidu, str. 126)

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

OBSAH Úvodem 1 Improvizace 2 Vše začíná cílem 3 Improvizační hry a cvičení k rozvoji osobnosti žáka střední školy

OBSAH Úvodem 1 Improvizace 2 Vše začíná cílem 3 Improvizační hry a cvičení k rozvoji osobnosti žáka střední školy Obsah 5 OBSAH Úvodem... 7 1 Improvizace... 9 1.1 Definice a síla improvizace... 9 2 Vše začíná cílem... 13 2.1 Profil absolventa... 13 2.2 Klíčové kompetence žáka střední školy... 15 Klíčová kompetence

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti

KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI. na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti KOMUNIKACE A JEDNÁNÍ s LIDMI na vysoké škole, v organizaci, ve společnosti Zdroj: http://www.ubh.com/blog/2012/01/communicating-with-your-home-builder/ Osnova 1) Úvod soft skills 2) Jedinec a společnost

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007

Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE. Písemný dotazník. Hlavní studie 2006 / 2007 poř.č. domácnosti 2 8 0 6 2 0 0 osob. č.-. Datum rozhovoru: Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE Písemný dotazník A Hlavní studie 2006 / 2007 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vybrané aspekty veřejných projevů

Vybrané aspekty veřejných projevů Vybrané aspekty veřejných projevů Mluvený projev Veřejné vystoupení Psychologické techniky vůči sobě a vůči posluchači Monika Schmidtová: Vyzvaná přednáška TUL 1 Komunikace slovní ústní písemná verbální

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Komunikační dovednosti v praxi PER- Personální management

Komunikační dovednosti v praxi PER- Personální management Komunikační dovednosti v praxi PER- Personální management Bc. Szeinerová 9.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci Obsah ÚVOD... 3 1. Druhy a funkce komunikace... 4 2. Verbální a neverbální

Více

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS

SNY A REALITA. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV OV: OVDS aktivita SNY A REALITA ANOTACE: Na základě práce s výroky Farídulláha a fotografiemi z filmu žáci popíšou a zhodnotí jeho životní situaci, pokusí se odhalit její příčiny (model příčiny a následku). Protichůdná

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více