Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oprava zdobných prvků fasády č.p. 172, nám. T.G.M., Česká Lípa"

Transkript

1 I. Lokace památky Kraj: Liberecký Okres: Česká Lípa Obec: Česká Lípa Umístění: st.p.č. 286, k.ú.: Česká Lípa Název památky: č.p.172 II. Údaje o památce 1. Autor: stavební architektonická firma John a Jisba 2. Sloh/ Datace: secese/ Materiál/Technika: štuk, tažené a modelované architektonické prvky na cihelnou armaturu (2x maskaron, 1x vrcholová fiála) 4. R.č. ÚSKP: 53738/ III. Údaje o akci 1. Vlastník: Město Česká lípa, nám. T.G.M. 1, Česká Lípa 2. Investor: Město Česká lípa, nám. T.G.M. 1, Česká Lípa IV. Popis památky Dům č.p. 172 na náměstí T.G. Masaryka v České Lípě je secesní řadová čtyřpodlažní budova zastřešená sedlovou střechou postavená v roce 1905 pro Carl Prokopa, výrobce hasičských přileb a náčiní ke zdolávání požárů, stavební architektonickou firmou John a Jisba. Secesní fasáda uličního průčelí, bohatě zdobená rostlinými motivy a maskarony je členěna profilovanou patrovou římsou mezi 3. a 4. NP a korunní římsou s atikou a zubořezem. Fasáda vrcholí centrálním štítem ve tvaru oslího hřbetu. Okenní výplně jsou jednoduché, zasazené do špalety, trojkřídlé, dělené poutcem ve dvou třetinách. Omítka dvorní fasády je bez tektonického členění, stejně tak boční fasády vystupující nad sousední objekty. Tento dům je kvalitním dokladem secesní architektury ve městě a na hodnotách městské památkové zóny Česká Lípa se uplatňuje jednak svým vlastním objemem, ale především spoluvytváří historické prostředí vlastního centra města svým výrazem bohatě zdobené čelní fasády orientované do náměstí s autenticky dochovanou během doby nikterak neredukovanou podobou. V. Popis stavu památky Fasáda domu č.p. 172 na náměstí T.G. Masaryka v České Lípě je zachována v intaktním stavu vyjma vrcholových partií v nároží tj. Maskarony ve výšce atiky a korunní římsy a dále vrcholová fiála centrálního štítu. Havarijní stav způsobený v první řadě rozdílnou roztažností a pnutím použitého 1/5

2 materiálu a následným průnikem vlhkosti s mrazovými poškozeními spojenými s nárůstem produktů koroze na železné armatuře lze sledovat na vrcholové fiále, jejíž zakončující části poupě a špice již odpadly spolu se dvěma kraby v nižší etáži. Celá fiála je značně rozpraskána v hlubokých svislých otevřených trhlinách, které postupují po korodující železné armatuře, které již ztratily svou funkci. Povrchové vrstvy nátěru a štuku jsou oslabeny, rozrušeny a odpadávají, dochází k hloubkové degradaci a ztrátám meteriálu. Stav fiály je zcela na konci životnosti a přímo ohrožuje uživatele domu a chodce. Částečné poškození přilnavosti nátěru a povrhových vrstev štuku vykazuje i vrcholová část oblouku štítu pod fiálou. Toto poškození nedosahuje tak významných rozměrů. Mechanická poškození štukové výzdoby maskaronů jsou způsobena poruchou vodotěsnosti střechy a dešťových svodů prostupujících zdivem atiky, kdy po léta zatékalo do zdiva atiky, jejíž aktuální stav dostoupil stupně hrozícího zřícením části fasády v místě nárožních maskaronů. Na bočních fasádách jsou patrné rozevřené svislé trhliny přes celou výšku atiky a ozdobných kotlíků svodů. Zatékající a průsaková vlhkost způsobyla zabarvení štuku a vyplyvení rozpustných částí malt. Spolu s působením mrazu na vodou prosycenou hmotu dochází k jejímu roztrhání a následně se štuková výzdoba odtrhává od podkladu až k odpadnutí jednotlivých vrstev a profilů, což se nejvíce projevuje v exponovaných horních partiích maskaronů v místě atiky a korunní římsy. Svislé i vodorovné trhliny se vykytují i nižších partiích maskaronů a ohrožují tak stabilitu a adhezi celého ozdobného prvku. VI. Koncepce restaurátorského zásahu Postup obnovy průčelí je vázán na existující památkově chráněnou fasádu, která bude zachována a vhodně obnovena. Záměrem vlastníka objektu je oprava části fasády poškozené v důsledku poruchy odvodu dešťových vod v rámci opravy střešního pláště. Pro odvodnění střechy budou provedeny nové prostupy atikou, úprava stávajících svislých svodů s napojením na nové střešní vpusti. Hlavní příčiny poruch a mechanického poškození v místech maskaronů budou tak odstraněny. Stanovená podoba obnoveného stavu rehabilituje a vhodně doplní stávající fasádu při použití kompatibilních stavebních materiálů bez dotčení formálních hodnot stvaby. Rozsah všech prací v úpravách štítu a výzdoby bude veden dle Závazného stanoviska spis.zn. MUCL/157920/2011 a doporučení pověřeného pracovníka NPÚ. Pro realizaci opravy je nutná stavba lešení. Před započetím prací bude provedena dokumentace dochovaného stavu a restaurátorský průzkum. Vrcholová fiála štítu bude zajištěna proti rozpadnutí částečným zpevněním a fixací a demontována. V ateliérových podmínkách bude provedena rekonstrukce fiály zahrnující doplnění poupěte se špicí a dvou krabů. Rekonstruovaná původní fiála bude zaformována a nově zhotovena z umělého kamene na bázi minerálních pojiv. Nová fiála bude opatřena trnem z nerezové oceli a osazena na původní místo na vrcholu štítu. Součástí opravy vrcholové partie štítu bude sanace trhlin a drobného poškození v 2/5

3 povrchu štuku s obnovením fasádního nátěru, kterým bude opatřena i samotná fiála. Maskarony budou očištěny od nátěrů se ztrátou adheze a silněrozrušených vrstev. Povrch štuku bude zpevněn za pomocí organokřemičitých konsolidantů, případně jiného vhodného materiálu (vodné disperze polymerů kyseliny akrylové s přísadou ethanolu pro zlepšení penetrace). Trhliny budou zabezpečeny injektáží speciálním přípravkem na bázi vápna případně syntetickou pryskyřicí. Hmota maskaronů a zdobení jejich povrchu bude rekonstruováno do původní podoby v dvouvrstvém štuku s max. příměsí cementu do 5%. Praskliny v bočních zdech objektu budou zabezpečeny systémem helikálních táhel a vyplněním cementovou směsí. Opravené části štukové výzdoby budou opatřeny fasádním nátěrem podle prezentace stávajících povrchů fasády. Na závěr bude povrch nejnamáhanějších částí srážkové vodě hydrofobizován a odevzdána restaurátorská zpráva s doporučeným ochranným režimem památky. VII. Navržené technologie a materiály Injektáže: Ledan (Deffner&Johann), Paraloid B72, epoxidová pryskyřice LH289 (HAVELCOMPOSIT) Čištění: mechanické čištění Nové kotevní prvky: Helifix Ø6, tmel Helibond, nerezová kulatina Ø6-8, trny nerezová ocel 10/10 Plastické retuše a rekonstrukce: křemičitý písek PR33 frakce 0,1-0,5mm Provodínské písky a.s., portlandský cement bílý Aalborg White, bílé vápno hašené EN CL 90-S Vápenka Čertovy schody, a.s., vápenný štuk HASIT 62, 8%tní akrylátová disperze BEFIX IMESTA Reprodukce fiály: faksimilie z umělého kamene na bázi minerálních pojiv Fasádní nátěr: minerální, silikátový nebo silikonový fasádní nátěr dle původního V České Lípě Vypracoval: BcA. Jan Fedorčák... 3/5

4 Pohled na atiku s centrálním štítem domu č.p. 172 na nám. T.G.M. v České Lípě Roztrhaná a destruovaná vrcholová fiála štítu 4/5

5 Utržené atikové zdivo a trhliny v bočních pohledech Detaily poškození maskaronů 5/5

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE. 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE 1.části II.etapy obnovy interiéru baziliky hlavní loď BAZILIKA NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE A SV.CYRILA A METODĚJE NA VELEHRADĚ - NÁSTROPNÍ MALBA, ZLACENÍ, ŠTUKOVÁ

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY KVK THERM TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZATEPLOVACÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY KvK therm obsah 1. pokyny pro montáž zateplovacího systému KvK therm eps a KvK therm mw... 4 1.1 Obecné podmínky

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Konzervace severního průčelí hradu Pernštejna

Konzervace severního průčelí hradu Pernštejna Konzervace severního průčelí hradu Pernštejna prof. Ing. arch. Václav Girsa ČVUT FA, ústav památkové péče a renovací, GIRSA AT, Miloslav Hanzl - GIRSA AT, Ing. Dagmar Michoinová,PhD. Národní památkový

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.2.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu III. ETAPA jihozápadní křídlo (uliční) MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o.

Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Technologický postup tmelení spár obvodových plášťů panelových budov akrylátovým tmelem S-T1 a S-T5 vyráběným firmou Den Braven production s.r.o. Den Braven Sealants Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

Kostel sv. Václava v proměnách času

Kostel sv. Václava v proměnách času Kostel sv. Václava v proměnách času pamětní list k rekonstrukci objektu v roce 2006 K o n z e r v a c e k o s t e l a v i t a l s k é m s t y l u S kostelem sv. Václava jsem měl rendez-vous poprvé, když

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ

Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ Závazný technologický postup montáže zateplovacích systémů EKO-STZ 1 Tento technologický postup je obecně závazný pro navrhování a aplikaci kontaktních zateplovacích systémů EKO-STZ a stanovuje rozsah

Více

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s.

Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP. COLORLAK, a.s. Zateplovací systémy EKO-STZ ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP COLORLAK, a.s. ZÁVAZNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ EKO-STZ S poctivostí nejdál dojdeš. české přísloví Tento technologický

Více

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém

Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém Montážní návod pro vnější kontaktní zateplovací systém MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 a MISTRAL TECTOTHERM MW 2012 Pokyny výrobce ETICS pro montáž systémů MISTRAL TECTOTHERM EPS 2012 s izolantem z expandovaného

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více