NEWSLETTER 12/2011. Zdravý finanční styl. Kouzelné vánoční svátky plné pohody a do nového roku. Zdravý finanční styl. Přeje tým společnosti FinFin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEWSLETTER 12/2011. Zdravý finanční styl. Kouzelné vánoční svátky plné pohody a do nového roku. Zdravý finanční styl. Přeje tým společnosti FinFin"

Transkript

1 NEWSLETTER 12/2011 Zdravý finanční styl Kouzelné vánoční svátky plné pohody a do nového roku Zdravý finanční styl Obsah BYDLENÍ Úrokové sazby hypoték se dále přiblíţily k šestiletému minimu INVESTICE Mark Mobius: Zlato není bublina, mladé trhy porostou a dluhovou krizi nafukují média CÍLE Ţádný zákon nespočítá, zda si můţete půjčku dovolit. Je to o finanční gramotnosti Aktuality Mzdy dále mírně rostou: Průměrný plat ve 3Q stoupl na Kč Průzkum: Na důchod si spoří více neţ tři čtvrtiny Čechů nad 55 let Dluhy domácností v říjnu stouply na 1,102 bilionu korun, roste zadluţení firem Spořicí účty: Vyděláte aţ 2,13 % Výnosy penzijních fondů vás letos asi nepotěší Přeje tým společnosti FinFin BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE 1

2 BYDLENÍ Úrokové sazby hypoték se dále přiblížily k šestiletému minimu Úrokové sazby u hypotečních úvěrů v listopadu dále klesaly a dostaly se do blízkosti historického minima z léta Průměrná úroková sazba hypoték klesla na 3,65 procenta, tedy na nejniţší úroveň od října Vyplývá to ze zveřejněného ukazatele Fincentrum Hypoindex, který sleduje průměrnou úrokovou sazbu hypoték bez ohledu na dobu fixace. Nejniţší úroková sazba v historii Hypoindexu, který se zabývá hypotečním trhem od roku 2003, byla v červenci Tehdy klesla na 3,62 procenta. "Pravděpodobně však toto sniţování nebude pokračovat. Hypotéky se nejspíš dostaly na své úrokové dno. Asi nebude tedy pokořen rekord," uvedl vedoucí analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám se podle něj vyplatí fixovat hypotéku na co nejdelší dobu. Ve srovnání s hypotékami s pevnou fixací stouply úrokové sazby u hypotečních úvěrů s variabilní úrokovou sazbou. Ve srovnání s říjnem sazba vystoupila o 0,15 procentního bodu na 3,03 procenta. "V listopadu pětileté fixace za letos nejvyšších objemů stanovily nová historická minima a byly tak hlavním zdrojem poklesu Fincentrum Hypoindexu," uvedl Rajdl. Očekávaný listopadový výsledek hypotečního trhu potvrzuje nárůst o více neţ 40 procent, coţ je velmi dobrá zpráva. Zájemce o bydlení viditelně motivují nízké úrokové sazby, které především v dlouhodobých fixacích jsou pro klienty vysoce atraktivní - vedle blíţícího se zvýšení sazeb DPH mohou být motorem ke sjednávání hypoték také na konci roku," řekl ČTK generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil. Fincentrum Hypoindex hodnotí vývoj cen hypoték v čase. Je to váţená průměrná úroková sazba, za kterou jsou poskytovány v daném kalendářním měsíci nové hypoteční úvěry pro fyzické osoby. Vahami jsou objemy poskytnutých úvěrů. Vstupní data pro výpočty poskytují Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank CZ a Wüstenrot hypoteční banka. Zdroj: čtk INVESTICE Mark Mobius: Zlato není bublina, mladé trhy porostou a dluhovou krizi nafukují média Mark Mobius patří mezi nejznámější světové finanční manažery. Od roku 1987 je šéfem fondů rozvíjejících se trhů ve společnosti Franklin Templeton Investments. Nedávno se zúčastnil investiční konference v Brně, kam jej pozvala společnost Ertrag und Sicherheit. Jaký je váš aktuální pohled na světové ekonomické dění? Mark Mobius (MM): Globální ekonomická situace je podle mě velice dobrá, především díky mladým trhům. Jejich ekonomiky rostou většinou o více neţ 5 % za rok. Samozřejmě, Evropa má dluhové problémy a Spojené státy na tom nejsou nejlépe, ale stále rostou. Očekávám proto, ţe by příští rok měly trhy zaţít oţivení. Jedním z hlavních témat posledních měsíců je evropská dluhová krize, největší problémy mají Řecko a Itálie. Jaký to má reálný dopad na trhy? MM: Myslím si, ţe je celé to šílenství okolo dluhové krize nesmírně nafouklé, AKTUALITY Mzdy dále mírně rostou: Průměrný plat ve 3Q stoupl na Kč Průměrná mzda v Česku v letošním třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 562 korun na Kč, byla tak vyšší o 2,4 procenta. Reálně po odečtení inflace se zvýšila o 0,6 procenta. Mezičtvrtletně se průměrný výdělek po očištění od sezonních vlivů zvýšil o půl procenta. Podle analytiků mají zhruba dvě třetiny zaměstnanců mzdu niţší, neţ je statistický průměr. V podnikatelské sféře se průměrná mzda ve třetím čtvrtletí zvýšila na korun, tedy meziročně nominálně o 2,7 procenta a reálně o 0,9 procenta. V nepodnikatelské sféře činila průměrná mzda a byla tak meziročně nominálně vyšší o 1,1 procenta. Reálně meziročně ale klesla o 0,7 procenta. Od ledna do září dosáhla průměrná mzda korun, v meziročním srovnání byla vyšší o 2,2 procenta, tedy o 521 korun. Spotřebitelské ceny se za toto období zvýšily o 1,8 procenta a reálná mzda tak vzrostla o 0,4 procenta. Podle ČSÚ byl vývoj mezd silně diferencovaný z hlediska hospodářských odvětví. V některých průměrné mzdy výrazně rostly, v jiných nominálně klesaly. Pokles byl jiţ tradičně ve veřejné správě a obraně (0,3 procenta), dále v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti (0,2 procenta), významně se sníţila průměrná mzda také v profesních, vědeckých a technických činnostech (3,1 procenta). Naopak nejvíce mzdy vzrostly v odvětvích zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi (4,5 procenta), činnosti v oblasti nemovitostí (5,1 procenta) a ostatní činnosti (6,1 procenta). Zdroj: ČTK, ČSÚ Průzkum: Na důchod si spoří více než tři čtvrtiny Čechů nad 55 let Celkem 82 procent lidí ve věku 55 let a více si v současnosti spoří na přilepšenou k důchodu. Vyplývá to z interního výzkumu Poštovní spořitelny. Z celkového počtu spořících jich 80 procent pro tento účel volí penzijní fondy. Velký úspěch u klientů bank slaví také stavební spoření a ţivotní pojištění. Dalším oblíbeným způsobem zajištění na stáří je ukládání přebytečných peněţních prostředků na termínovaný účet. 2

3 hlavně médii. Je to pro ně dokonalé politicko-ekonomické téma. Nemyslím si, ţe je situace na starém kontinentě tak špatná, jak se jeví. Výnosy dluhopisů sice rostou a lidé mají velký strach, ale uvědomme si, ţe z dlouhodobého hlediska jsou tyto problémy zanedbatelné. Itálie bude na 100 % schopna reformovat svou měnovou politiku a zbavit se dluhů. To samé v případě Řecka, které podle mého názoru za ţádnou cenu neopustí eurozónu. Navíc bude výsledkem těchto problémů mnohem větší sjednocenost Evropy, a právě to pomůţe v budoucnu jak evropské ekonomice, tak evropské měně. Jak se v tomto směru tváříte na pomoc Číny, největšího zástupce mladých trhů? MM: Pokud Číňané chtějí investovat, je vše v pořádku. Oni však nebudou investovat, pokud pro to nebudou mít dobrý důvod. Rozhodně nebudou kupovat dluhopisy evropských problémových zemí, dokud neproběhnou zásadní měnové reformy. Aţ k nim dojde, Číňané nebudou jediným státem, který bude ve velkém nakupovat dluhopisy evropských zemí a celkově se podílet na přílivu nového kapitálu do Evropy. Za poslední roky jsme byli svědky prudkého růstu mladých trhů - právě Číny, ale i Brazílie nebo Indie. Jaký je vůbec hlavní důvod toho, že mladé trhy rostou výrazně rychleji než ty vyspělé? MM: Důvodů je celá řada. Jedním z hlavních je jednoznačně mladší demografická základna. Dalším důvodem je úroveň, ze které mladé ekonomiky rostou, emerging markets totiţ začínají růst na mnohem niţších úrovních neţ ty vyspělé. To je přirozené. Dalším významným důvodem je obrovský technologický pokrok. Mladé ekonomiky z něj dokáţí těţit, nemusejí proto procházet zdlouhavým technologickým vývojem, jako tomu bylo v Evropě a Spojených státech. Některé státy mohou jednoduše skočit z ničeho přímo do rozvinutých odvětví, jako jsou mobilní telefony a strojírenství. Nemusejí se zkrátka zdrţovat s jejich vývojem. Zaměřme se na největší mladé ekonomiky světa, takzvané země BRIC. Která je vaše nejoblíbenější? MM: Záleţí na tom, co vás přesně zajímá, na dovolenou bych jel asi nejraději do Brazílie (smích). Ale i v investování se orientuji na největší jihoamerickou zemi. V portfoliu máme zastoupenou na prvním místě Brazílii, druhá je Čína. Rusko a Indie jsou na tom ovšem také velice dobře. Země BRIC patří mezi největší komoditní producenty. Má proto investice do surovin v současnosti smysl? MM: Určitě. Je ovšem důleţité si uvědomit, ţe jsou země BRIC sice velkými producenty komodit, ať uţ zemědělských, nebo průmyslových, ale zároveň jich značnou část samy spotřebují. Věřím, ţe cena většiny komodit poroste, ať uţ uhlí, platiny, zlata, nebo zemědělských komodit. Zmínil jste zlato. Je podle vás jeho cena už na spekulativní úrovni? Čeká nás nová bublina? MM: Ne, nemyslím si. A důvod je jasný - poptávka bude v budoucnu stále na vysoké úrovni, a to nejen u zlata, ale i u stříbra. V Číně a Indii je totiţ stále více lidí, kteří chtějí zlato. Průměrné mzdy v těchto ekonomikách porostou, takţe poroste i poptávka po zlatě. Je to zvláštní - jakmile mají v těchto zemích co jíst a kde bydlet, chtějí zlato, stříbro nebo jiné drahé kovy. Vzrůstající tendence se dá podle analytiků očekávat u výše měsíční úloţky spoření na stáří. V současné době je ve výši nedostačujících 806 korun měsíčně. Ideální částka, kterou by si lidé měli v jakémkoliv věku dávat měsíčně stranou, je přitom zhruba 10 procent z příjmu. "Finanční polštář na stáří si však začíná většina lidí vytvářet 10 aţ 15 let před odchodem do důchodu. Čtvrtina z nich si začíná odkládat své peníze stranou teprve s desetiletým předstihem," uvedl Libor Svoboda, manaţer pro Produkty a sluţby Poštovní Spořitelny. "Optimální je však začít se spořením na důchod uţ v době prvního vstupu do zaměstnání," doplnil. Zdroj: mediafax Dluhy domácností v říjnu stouply na 1,102 bilionu korun, roste zadlužení firem Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí v říjnu vzrostly o 4,6 miliardy korun na 1,102 bilionu korun. Za poslední rok domácnosti zvýšily své zadluţení o více neţ 58 miliard korun, vyplývá z dnešních údajů České národní banky. Zadluţenost podniků v říjnu meziročně vzrostla o více neţ 45 miliard Kč na 955,6 miliardy korun. Ve srovnání s předchozím měsícem byla vyšší o 7,9 miliardy korun. Jednodenní vklady domácností klesly proti září o 15,9 miliardy Kč na 1,036 bilionu korun. Meziročně se naopak zvýšily o 75,8 miliardy korun. Vklady domácností s výpovědní lhůtou, mezi které patří například termínované vklady, v říjnu meziročně klesly o 25,3 miliardy korun na 330,3 miliardy korun a ve srovnání s předchozím měsícem byly niţší o 1,3 miliardy Kč. Růst peněţní zásoby měřený agregátem M2 v říjnu zpomalil na 4,3 procenta ze zářijových 4,4 procenta. Centrální banka poskytuje uvedenou statistiku kaţdý měsíc v národním měnovém přehledu. Ten se odvozuje z bilancí měnových finančních institucí, jeţ zahrnují vedle centrální banky, obchodních bank a poboček zahraničních bank v Česku také fondy peněţního trhu, úvěrní a spotřební druţstva. Zdroj: Patria on-line Spořicí účty: Vyděláte až 2,13 % Úrokové sazby převyšující 2 % jsou dnes vzácností. Ani ty ale nejsou spásonosné. Kupříkladu v říjnu letošního roku dosáhla 3

4 Mluvíme spolu v České republice, pojďme tedy na chvíli do našeho regionu. Jak podle vás bude vyvíjet ekonomická situace ve střední a východní Evropě v roce 2012? MM: Východní a střední Evropa, která trpí hlavně problémy západních ekonomik, na tom bude v polovině roku 2012 mnohem lépe. Právě v této době většina evropských problémů pomine a uvidíme rychlejší růst neţ dosud. A s tím, jak se bude dařit západním ekonomikám, se bude dařit lépe i střední a východní Evropě. Pro Českou republiku je v tomto směru samozřejmě důleţité Německo. Pokud se zaměříme na investování jaké jsou aktuálně největší rizika, a naopak příležitosti pro drobné investory? MM: Největším rizikem současnosti je nemít diverzifikované portfolio. To je pro kaţdého investora absolutním základem. Stále je ještě mnoho lidí, kteří mají peníze na jednom místě. Například hodně českých drobných investorů nakupuje pouze česká aktiva jako akcie nebo dluhopisy, a to je obrovská chyba. Musejí diverzifikovat globálně. Existuje přece tolik aktiv, která můţete mít v portfoliu a nijak vám neuškodí, ba naopak. Velkou příleţitostí zůstávají rychle rostoucí mladé ekonomiky, kam by měli investoři kormidlovat své investice. Stále více lidí investuje krátkodobě. Co si myslíte o čím dál kratším investičním horizontu? MM: Hodně lidí přemýšlí krátkodobě, máte pravdu. Podle mě je to problém, protoţe kdyţ chcete investovat smysluplně, měli byste věřit dlouhodobým trendům. Je potřeba nakupovat, kdyţ je na tom ekonomika špatně. Dobrá nákupní příleţitost je proto teď také ve vyspělých ekonomikách. Pak uţ jen potřebujete velkou dávku trpělivosti. Krátkodobě nemusíte vydělat ani cent, protoţe trhy mohou dále klesat a jsem si jistý, ţe ještě mají kam. Před několika týdny prohlásil český prezident Václav Klaus, že jedna z cest, jak se vyhnout krizi, je více obchodovat s mladými trhy. Souhlasíte s tím? MM: Absolutně. Česká republika by se měla soustředit na východní trhy. Tamní ekonomiky skýtají mnoho investičních i obchodních příleţitostí. Hlavně pak v Indii, Číně, Indonésii, Vietnamu, prostě v zemích, které usilovně hledají výrobní know-how. To jim právě Česká republika můţe nabídnout. A ještě jeden aspekt musím zmínit turistický ruch. Mnoho lidí z asijských zemí touţí po návštěvě střední a východní Evropy, čehoţ se dá velice dobře vyuţít Zdroj:www.investicniweb.cz CÍLE Žádný zákon nespočítá, zda si můžete půjčku dovolit. Je to o finanční gramotnosti Finanční gramotnost je hlavně o tom, že si člověk dokáže spočítat, zda si půjčku může vůbec dovolit. Peníze se půjčují snadno, ale vysoké splátky pak mohou dlužníka dostat do problémů, které často končí exekucí. Podle průzkumu o finanční gramotnosti jen 60 procent má představu o tom, kolik peněz má okamţitě k dispozici. Částeční přehled má 32 procent a ve svých osobních financích se nevyzná 7 procent respondentů. meziroční míra inflace hodnoty 2,3 %. A tak ani nejlépe úročený účet svým výnosem inflaci nepokrývá a to nemluvě o prognóze České národní banky, podle níţ by inflace v příštím roce měla dosahovat 3 %. ČNB ale chce inflaci spíše krotit a její slovo má velkou váhu, proto nelze vyloučit inflaci i vyšší. Nejlépe úročený spořicí účet bez výpovědní lhůty má ve své nabídce předevčírem spuštěná Air Bank a hypoteční specialista Wüstenrot hypoteční banka. Hrubé zhodnocení 2,5 % vydá na 2,13 % čistého po zdanění. Na 2% čistý výnos se ještě dostává ZUNO Bank díky daňové optimalizaci, s níţ klient neplatí daň z příjmů do výše Kč na jednom účtu, kterých můţe mít aţ deset. Těsně pod dvouprocentním zhodnocením jsou spořicí účty Equa bank s hrubým výnosem 2,3 % a čistým 1,96 %. U této banky je ale třeba mít na paměti poplatky za odchozí platby ve výši 9 Kč při standardní a 29 Kč při prioritní platbě. Spořicí účty a poplatky Spořicí účty zpravidla nejsou zatíţeny ţádnými poplatky. Jsou ale výjimky. S poplatky na spořicím účtu se lze setkat nejen u Equa bank. U svého emax Plus si účtuje mbank 150 Kč za druhou a kaţdou další odchozí transakci v měsíci. Lze sice otevřít účet emax, který je ale úročen jen 0,4 %. Poplatky účtuje ještě Česká spořitelna u Internetového spoření. Kromě poplatku za odchozí platbu 2 Kč při první platbě v měsíci do jiné banky (do ČS je první zdarma) při pouţití Servis 24 Internetbanking a některé další způsoby a 65 Kč při dalších výběrech si účtuje i poplatek za došlou platbu 5 Kč (z jiné banky 2 Kč). Podle sazebníku České spořitelny přiloţeného k produktu je výhodnější se při druhém a dalším převodu peněz z účtu v měsíci vyhnout internetovému bankovnictvím, neboť při vyuţití sluţeb telefonního bankéře sazebník udává cenu 15 Kč a drţitel Internetového spoření ušetří rovných 50 Kč za výběr. Zdroj: Výnosy penzijních fondů vás letos asi nepotěší Výnosy penzijních fondů budou za letošní rok pravděpodobně niţší neţ výnosy za minulý rok. 4

5 DEFINICE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI (dle Ministerstva financí ČR): Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a sluţeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se ţivotní situace. Finanční gramotnost je dnes velmi populární, hovoří o ní kde kdo. Proto je tolik potřebné, aby vznikaly projekty, které povedou skutečně k jejímu zvýšení a nikoli takové, které svojí formou či obsahem spíše odradí nebo budou dokonce zavádějící, říká Petr Dvořák, děkan Fakulty financí a účetnictví na VŠE a dodává: Potřebná úroveň finanční gramotnosti je diferencovaná dle různých sociálních, příjmových či věkových skupin. Nezbytná je však pro všechny a každý by si měl uvědomit, že může zásadním způsobem ať již v pozitivním či negativním smyslu ovlivnit jeho život. Podle Dušana Hradila z ministerstva financí finanční gramotnost stojí na informovanosti a na zájmech a právech spotřebitelů. Důleţitý je také aktivní přístup nebo spíš řešení zadluţení a nemoţnosti splácet. Důraz je také kladen na vlastní odpovědnost, kterou si lidé mnohdy neuvědomují. Ţádný zákon nespočítá, zda si člověk můţe vzít půjčku a bude mít bez problémů na splácení Cílem finančního vzdělávání není vychovávat finanční experty, ale vybavit občany základními znalostmi a dovednostmi, které jim umožní rozhodovat se ve světě osobních financí efektivně a odpovědně, doplňuje Dušan Hradil, předseda Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání při Ministerstvu financí. Smlouvy většina lidí nečte Z průzkumu také vyplynulo, ţe jen 36 procent dotazovaných si na místě smlouvu pečlivě přečte a pokud jim něco není jasné, tak se zeptají. Zběţně si přečte smlouvu 23 procent lidí a se členy domácnosti nebo s odborníkem se o obsahu smlouvy poradí 18 procent lidí. Úplně bez přečtení však smlouvu podepíší čtyři procenta dotazovaných. Problém je, že si lidé dostatečně neuvědomují závaznost ani závažnost podpisu smlouvy, uvádí Eva Zamrazilová, členka bankovní rady České národní banky. Varujícím zjištěním z průzkumu o finanční gramotnosti dospělých je, ţe 33 procent respondentů podepsalo smlouvu, aniţ by ji celou přečetlo. Přes 40 procentům se stalo, ţe jim byla přeloţena smlouva, které neporozuměli, a 50 procent z nich smlouvu přesto podepsalo. Ve většině případů by neměly ani překročit inflaci a pohybovat se tak pod 2 %. Informaci o svém průzkumu přinesla ČTK. Na základě aktuálních hospodářských výsledků očekáváme, ţe většina penzijních fondů připíše za loňský rok zhodnocení, které bude niţší neţ dvě procenta, coţ je pod úrovní meziroční inflace i loňských výnosů, řekl pro ČTK analytik společnosti Partners Dušan Šídlo.U řady penzijních fondů výnosy pravděpodobně nepokryjí ani inflaci, potvrdil také šéfredaktor serveru Investujeme.cz Petr Zámečník. Podle analytika Jana Šimka ze společnosti Broker Consulting se zas budou letos výkonnostně jednotlivé penzijní fondy výrazně lišit. Připsané výnosy se podle něj budou pohybovat od nuly do 3,5 procenta. Začínají se dlouhodoběji více projevovat rozdíly ve schopnosti různých správců starat se o majetek klientů, řekl ČTK. Jan Macek z AWD zase odhaduje, ţe penzijní fondy by průměrně měly svým klientům připsat o % menší výnosy neţ v roce Nejvyššího zhodnocení 2,7 % by podle něj měl dosáhnout penzijní fond Allianz. Analytik Dušan Šídlo také upozornil na to, ţe penzijní fondy mohou mít výrazný vliv na celkový výsledek ještě v tomto posledním kvartálu v roce, kdy mohou kromě zhodnocení záměrně realizovat kapitálové zisky nebo ztráty z drţených cenných papírů nebo změnit odepisování nákladů příštích období. Samotné fondy podle ČTK své výnosy zatím příliš odhadovat nechtějí. Zdroj: ČTK Zdroj: 5

NEWSLETTER PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE AKTUALITY

NEWSLETTER PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE AKTUALITY NEWSLETTER PRÁZDNINOVÉ VYDÁNÍ Zdravý finanční styl BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE Obsah DĚTI Stavební spoření pro děti? Raději investiční program. STÁŘÍ Třicátníky čeká důchod 6 500 korun,

Více

NEWSLETTER 10/2011. Zdravý finanční styl. Obsah. Aktuality BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE BYDLENÍ AKTUALITY

NEWSLETTER 10/2011. Zdravý finanční styl. Obsah. Aktuality BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE BYDLENÍ AKTUALITY NEWSLETTER 10/2011 Zdravý finanční styl BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE Obsah BYDLENÍ Hypoteční banky překvapují: Zlevňují i v říjnu! INVESTICE Kalouskovy dluhopisy: Nic není zadarmo! STÁŘÍ

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA. Stéphane Corbet VÍTĚZSTVÍ SLAVÍ ČSOB, KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA A ALLIANZ POJIŠŤOVNA INSTITUCÍ

KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA. Stéphane Corbet VÍTĚZSTVÍ SLAVÍ ČSOB, KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA A ALLIANZ POJIŠŤOVNA INSTITUCÍ 21 čtvrtek, SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI 10. září 2015 SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA HN BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2015 (celkové pořadí, hodnocení v %) 1. ČSOB 70,4 2. Komerční banka 69,2 3. Raiffeisenbank 68,3 4. UniCredit

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková

Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty. Hana Bednaříková Analýza hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro retailové klienty Hana Bednaříková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat vybranou nabídku účelových hypotečních úvěrů

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování volných peněžních prostředků na finančních trzích Investing available funds on financial markets Milan Široký Plzeň 2012 Čestné

Více

speciál Partneři konference

speciál Partneři konference speciál Partneři konference Investiční průvodce 2015 II/III investiční průvodce 2015 speciál Středoevropský region čeká růst Co mohou investoři očekávat od Česka a středoevropského regionu a jaké příležitosti

Více

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní.

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní. ceny hospodářských novin BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2013 ČSOB Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa Pavel Kavánek předseda a generální ředitel Jakub Strnad předseda Martin

Více

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Bohumil Sláma Studijní obor: Finance Vedoucí práce:

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

Zdravý finanční styl. NEWSLETTER - Srpen 2012 BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE CÍLE AKTUALITY

Zdravý finanční styl. NEWSLETTER - Srpen 2012 BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE CÍLE AKTUALITY NEWSLETTER - Srpen 2012 Zdravý finanční styl Články CÍLE Jak platit na dovolené v zahraničí - kartou, nebo v hotovosti? Odborníci varují: Půjčka na dovolenou je nesmysl! POJIŠTĚNÍ Další zlom v českém zdravotnictví:

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín

Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank. Michal Vlašín Analýza způsobu financování bydlení pomocí úvěrových produktů Raiffeisenbank Michal Vlašín Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na poskytování hypotečních úvěrů, pomocí kterých

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Peněžní trh. Oldřich Šoba

Peněžní trh. Oldřich Šoba Peněžní trh Oldřich Šoba Investice na peněžním trhu mají své výhody i nevýhody vyplývající z magického trojúhelníku investování. Ve většině situací se ovšem jedná o sázku tzv. na jistotu. Jaké jsou investiční

Více

NEWSLETTER 03/2012. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE POJIŠTĚNÍ AKTUALITY

NEWSLETTER 03/2012. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE POJIŠTĚNÍ AKTUALITY NEWSLETTER 03/2012 Zdravý finanční styl Obsah POJIŠTĚNÍ Pojišťovny: kdy, proč a jak aktualizovat pojistnou smlouvu INVESTICE Český trh komerčních nemovitostí a možnosti investování CÍLE Malé peníze: Vždy

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce

Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání vybraných penzijních fondů a podílových fondů v ČR Bakalářská práce Autor Veronika Haštabová Bankovní management Vedoucí

Více

Krize amerického hypotéčního trhu

Krize amerického hypotéčního trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Krize amerického hypotéčního trhu Diplomová práce Autor: Bc. Milan Hrnko Finance Vedoucí práce: Ing. Karel Mráček Praha Březen

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2013

Navigátor bezpečného úvěru 2013 Navigátor bezpečného úvěru 2013 Finální verze 2. prosince 2013 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ ASPEKTY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace výnosnosti podílových fondů Renáta Grygarová Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu

Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu realitní magazín pro náročné ročník II. vydání 1 Leden 2013 Londýnský ateliér Benoy připravuje v České republice unikátní stavbu více na straně 4 a 5 zdarma realitycechy.cz/magazin Rychlý přehled LEDEN

Více