Téma: Jednoduché úročení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Jednoduché úročení"

Transkript

1 Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad Kč na Kč při úrokové sazbě 12 % p. a. a použitém standardu ACT/360? Úroky podléhají srážkové dani 15 %. [35,29 dne] 3. Máte možnost koupit motocykl. Můžete: a) buď okamžitě zaplatit Kč a za 3 měsíce doplatit Kč b) nebo platit vždy Kč na konci každého z následujících 3 měsíců. Kterou z možností zvolíte, jestliže můžete alternativně investovat peníze za 5 % p. a.? [a) ,72 Kč, b) ,23 Kč zvolíme a)] 4. Dlužník Vám nabídne 2 možnosti splacení svého dluhu: a) zaplatit za 5 měsíců Kč, b) zaplatit za 10 měsíců Kč. Kterou možnost zvolíte při roční 6% úrokové sazbě? [a) 9 756,10 Kč, b) ,19 Kč jako věřitel zvolíte b)] 5. Vzali jste si hypoteční úvěr Kč na nákup pozemku. Roční úroková sazba činí 4,5 % p. a. Měsíčně budete splácet Kč, v čemž je započtena i úroková platba. Jakou hodnotu nemovitosti zaplatí první splátka? [6 250 Kč] 6. Zájemce může koupit nemovitost buď nyní za 5 mil. Kč nebo za rok za 5,4 mil. Kč. Co je pro něho výhodnější, pokud si může peníze uložit na dobu jednoho roku při sazbě 7 % p. a.? [nyní] 7. Odběratel nezaplatil dodavateli fakturu znějící na Kč splatnou 3. března Podle smlouvy má odběratel právo účtovat penále ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení- Jak velké bude penále 11. listopadu 2007? [ Kč] 8. Banka nabízí dvě varianty placení úroku u ročního úvěru: a) sazba 10 % p. a. splatných při splatnosti úvěru, b) sazba 9,5 % p. a. splatných k datu poskytnutí úvěru. Která varianta je pro dlužníka výhodnější? [A]

2 Téma: Složené úročení 1. Na 3letý termínový vklad u peněžního ústavu jste uložili Kč. Kolik si budete moci za 3 roky vybrat, jestliže úroková sazba na tento vklad je 5 % p. a., úroky jsou připisovány čtvrtletně a podléhají srážkové dani 15 %? [5 676,11 Kč] 2. Nejmenovaná americká společnost prodává hektar půdu na Měsíci za 40$. Využijete tuto nabídku, pokud předpokládáte, že za 50 let bude cena 1 ha $? Protože jde o vysoce rizikovou investici, požadujete výnos minimálně 25 % p. a. [PV =0,57$ -- nabídku nevyužijeme] 3. Při jaké roční hrubé úrokové sazbě při pololetním připisováním úroků se nám za 3 roky zúročí částka Kč na Kč? Úroky podléhají 15% srážkové dani. [16,45 % p. a.] 4. Při jaké roční úrokové sazbě se ztrojnásobí vložený kapitál za 10 let? Úroky jsou připisovány pololetně. [11,29 % p. a.] 5. Půjčka ve výši Kč má být splacena dvěma nominálně stejnými splátkami, splatnými za rok a za tři roky. Určete výši této splátky při úrokové sazbě 15 % p. a. a čtvrtletním připisování úroků. [ ,59 Kč] Téma: Efektivní úroková sazba 1. Který peněžní ústav si vyberete pro uložení kapitálu na dobu n let: a) úroková sazba 5,5 % p. a. s pololetním připisováním úroků, b) úroková sazba 5,4 % p. a. se čtvrtletním připisováním úroků, c) úroková sazba 5,3 % p. a. se spojitým úročením? [a)r e =5,576 %, b) r e =5,510 %, c) r e =5,443 %, zvolíme možnost a) ] 2. Chcete si uložit Kč na 3 roky. Máte 3 možnosti: a) r = 12 % p. a., úrokové období je 6 měsíců, b) r = 11 % p. a., úrokové období je 3 měsíce, c) r = 10,5 % p. a., spojité úročení. Kterou možnost zvolíte? [je zbytečné počítat budoucí hodnotu, k porovnání využijte efektivní úrokovou sazbu: a)r e =12,36 %, b) r e =11,46 %, c) r e =11,07 % - zvolíme možnost a) ]

3 Téma: Spojité úročení 1. Jaký byl počáteční kapitál, jestliže se za 3 roky a 3 měsíce zúročil na Kč? Banka používá úrokovou sazbu 10 % p. a. se spojitým úročením. [ ,10 Kč] Téma: Smíšené úročení 1. Určete hodnoty n a l při době uložení kapitálu 3 roky a 11 měsíců a ročním, půlročním, čtvrtletním a měsíčním připisování úroků. Úročení n l Roční 3 11/12 Půlročním 7 5/6 Čtvrtletní 15 2/3 Měsíční Na kolik se zúročí Kč za 3 roky a 3 měsíce při úrokové sazbě 10 % p. a. se čtvrtletním připisováním úroků? Úroky podléhají srážkové dani ve výši 15 %. [13 143,68 Kč] 3. Za 7 měsíců byste si rádi koupili horské kolo za Kč. Kolik musíte dnes uložit do banky, jestliže nabízí roční 4% úrokovou sazbu s pololetním připisováním úroků? Úroky podléhají srážkové dani 15 %. [14 707,59 Kč] 4. Za jakou dobu (spočtenou přesně na dny) se zúročí vklad Kč na Kč? Banka používá úrokovou sazbu 10 % p. a. s pololetním připisováním úroků. Úroky podléhají srážkové dani 15 %. [5 pololetí a 90 dnů = 2 roky a 9 měsíců] 5. Jaká doba splatnosti, vypočtěte přesně na dny, je potřebná pro zúročení částky Kč na Kč při smíšeném úročení s roční úrokovou sazbou 12 % p. a. a čtvrtletním připisování úroků? [4 čtvrtletí a 10 dnů = 1 rok a 10 dnů]

4 Téma: Inflace, nominální a reálná úroková míra 1. Dle makroekonomické predikce MF bylo možné v roce 2001 očekávat inflaci 5,1 % a v roce 2002 inflaci 4,6 %. a) Jakou cenu můžeme očekávat na konci roku 2002 u zboží, které mělo na konci roku 2000 cenu Kč? b) Jaká bude na konci roku 2002 reálná kupní síla tisícikoruny z konce roku 2000? [a) ,46 Kč, b) 909,63 Kč] 2. Banka nabízí termínovaný úrokový vklad úročený sazbou 5 % p. a. Daň z úroků činí 15 % a očekávaná inflace je 5,1 %. Jaká je reálná úroková míra na tento vklad? [-0,809 %] Téma: Spoření budoucí hodnota anuity 1. Jakou částku uspoříme, pokud budeme ukládat každé 2 měsíce částku Kč po dobu 1 roku a) vždy počátkem dvouměsíčního interval, b) vždy koncem dvouměsíčního interval? Úroková sazba je 12 % p. a. [a) Kč, b) Kč] 2. Nájemce osobního automobilu platí měsíční leasingové splátky Kč vždy počátkem měsíce. Leasingová společnost mu umožní splácet koncem čtvrtletí. Kolik zaplatí, pokud leasingová společnost účtuje roční 10% úrokovou sazbu se čtvrtletním připisováním úroků? [4 575 Kč] 3. Dlužník splácí hypoteční úvěr splátkami Kč měsíčně polhůtně po dobu 15 let. Úroková sazba je 8 % p. a. s pololetním úročením. Kolik činí ekvivalentní pololetní splátka? [ Kč] 4. Jakou částku uspoříme za 5 let, pokud budeme každé pololetí ukládat 500 Kč a) vždy počátkem pololetí, b) vždy koncem pololetí? Úroková sazba je 16 % p. a. s pololetním připisováním úroků, které podléhají dani 15 %. [a) 7 308,65 Kč, b) 6 843,31 Kč] 5. Kolik bude mít naspořeno klient za 6 let, bude-li ukládat počátkem každého roku částku Kč při roční úrokové sazbě 7 % p. a. a ročním připisování úroků, které jsou daněny srážkovou daní 15 %? [88 572,6 Kč] 6. Kolik naspoří klient, který ukládá po dobu pěti let vždy počátkem čtvrtletí Kč při roční úrokové sazbě 10 % a pololetním připisování úroků? [32 623,9 Kč]

5 7. Vypočtěte velikost úložky, kterou jsme dávali počátkem každého pololetí na účet úročený neměnnou úrokovou sazbou 10 % p. a. při ročním připisováním úroků. Na účtu máme nyní, na konci 7. roku od počátku spoření, částku Kč. [6 128,23 Kč] 8. Spořili jsme Kč čtvrtletně, předlhůtně, při úrokové sazbě 12 % p. a. s pololetním připisováním úroků. Po 10 letech máme na účtu Kč. Jaký byl počáteční vklad? [Kc = Kč, PV = Kč] 9. Jako částku jsme před 5 lety uložili na účet, pokud dnes máme na účtu Kč a přitom jsme na konci každého měsíce spořili 500 Kč? Účet je úročen úrokovou sazbou 8 % p. a. s pololetním připisováním úroků, které jsou daněny srážkovou daní 15 %. [Kc = ,25 Kč, PV =46 149,19 Kč] 10. Půjčili jsme si peníze na nákup bytu. Musíte splácet Kč postupně na konci prvního, druhého, a šestého roku. Věřitel Vám umožní zaplatit jednorázově na konci šestého roku. O jakou částku se jedná, předpokládáme-li úrokovou sazbu 10 % p. a. a roční připisování úroků? [ Kč] 11. Kolik naspoří při roční úrokové sazbě 10 % klient, který uložil na účet částku Kč a přidává k ní koncem každého pololetí Kč po dobu 5 let. Úrokovací období je pololetní. [19 093,47 Kč] 12. Vynález přinesl za 5 let úsporu Kč. Kolik činila průměrná roční úspora, je-li výnosová míra podniku 20 % p. a.? [5 000 Kč] 13. Kolik budeme mít uspořeno i s úroky za 3 roky, ukládáme-li koncem každého měsíce částku Kč při úrokové sazbě 12 % p. a.? Úroky jsou připisovány měsíčně a dále úročeny stejnou sazbou. Daň u úroků neuvažujeme. [ Kč] Téma: Důchody současná hodnota anuity 1. Jakou částku musíte uložit, abyste dostávali důchod Kč na konci pololetí po dobu 10 let? Úroková sazba je 8 % p. a. a úrokovací období je pololetní. [ Kč] 2. Jakou výši konta musí mít účastník penzijního fondu, aby on sám, nebo případně jeho pozůstalí, mohli pobírat po dobu 15 let měsíční penzi ve výši Kč vyplácenou

6 vždy počátkem měsíce. Uvažujeme konstantní úrokovou sazbu 4,5 % p. a. a roční připisování úroků. [ ,87 Kč] 3. Na počátku každého čtvrtletí je nutné zaplatit nájem za nebytové prostory ve výši Kč musíte zaplatit 4 dlužné splátky za minulý rok a zároveň jste se rozhodli zaplatit na 2 roky dopředu. Jakou částku zaplatíte, jestliže úroková sazba činí 4 % p. a. se čtvrtletním připisováním úroků? [ ,00 Kč] 4. Při narození Vám rodiče uložili Kč. Od 20 let Vám má být vyplácen měsíční důchod po dobu 40 let při úrokové sazbě 4 % p. a. se čtvrtletním připisováním úroků. Jak velký bude tento důchod? [9 246,17 Kč] 5. Koupil jste nemovitost. Vynášela Vám nájemné Kč počátkem každého čtvrtletí. Za 10 let jste ji však museli zbourat (náklady na bourání po odečtení prodejní ceny pozemku činily Kč). Za jakou cenu jste nemovitost koupili, pokud Vám tato investice přinesla výnos 20 % p. a.? [ ,43 Kč] 6. Dlužník se zavázal splácet 500 Kč koncem každého čtvrtletí po dobu 5 let. Počátkem 4. roku (hned potom, co byla zaplacena 12. splátka) věřitel tuto pohledávku prodal. Kolik činila cena pohledávky, jestliže úroková míra byla 10 % p. a. a úrokovací období bylo čtvrtletní. [3 585,07 Kč] 7. Ukládali jsme Kč vždy na počátku čtvrtletí po dobu 20 let. Ihned po skončení spoření jsme začali dostávat čtvrtletní předlhůtní důchod po dobu 10 let. Jaká byla jeho výše, jestliže úroková míra byla 10 % p. a. a úrokovací období bylo pololetní? [9 693,29 Kč] 8. Jak velký měsíční předlhůtní věčný důchod jste si zajistili spořením částky 800 $ vždy na konci čtvrtletí po dobu 2 let? Úroková sazba byla 5 % p. a., úrokovací období je roční. [27,11 $] 9. Jak velký věčný polhůtní měsíční důchod jsme si zabezpečili spořením částky Kč na konci roku po dobu 20 let? Úroková míra je 10 % p. a. a úrokové období je roční. [Kc = Kč, a = 5476,49 Kč] 10. Budeme spořit 10 let měsíčně polhůtně 500 Kč a ihned po skončení spoření budeme dostávat polhůtní důchod Kč ročně po dobu 20 let. Jaká částka nám po skončení čerpání důchodu zůstane na účtu? Úroková míra je 10 % p. a. a úrokové období je roční. [Kc = ,34 Kč, D =8 513,56 Kč, Zůstatek = ,37 Kč] 11. Pětadvacetiletá osoba uložila Kč při úrokové sazbě 4 % p. a. a ročním připisování úroků. Počínaje 60. rokem věku vybírala měsíčně předlhůtně Kč. Zemřela po 10 letech. Kolik zanechala dědicům? [ Kč]

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM

Finanční matematika pro každého příklady + CD-ROM Edice Osobní a rodinné fi nance doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. a kolektiv (doc. Mgr. Jiří Málek, PhD., Ing. Nadir Baigarin, Ing. Jiří Nakládal, Ing. Pavel Žilák) Finanční matematika pro každého příklady

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 7 6 2 Edice Osobní a rodinné

Více

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota

1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota 1 Oceňování finančního majetku, jednoduchý a složený úrok, budoucí a současná hodnota Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu tj. koruna dnes má jinou hodnotu, než koruna zítra.

Více

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY

ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY Na přípravě skript se podíleli: Ing. Petr Borkovec - kap. 3, 4, 6 Ing. Roman Ptáček - kap. 1, 2, 5, 9 Ing. Petr Toman - kap. 7, 8 Technická úprava: Ing. Petr Borkovec Ing. Petr

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

FINANČNÍ MATEMATIKA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky FINANČNÍ MATEMATIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA I

FINANČNÍ MATEMATIKA I UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Eva Bohanesová FINANČNÍ MATEMATIKA I Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D. Mgr. RNDr. Ivo Müller, Ph.D. Studijní text vznikl jako

Více

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé

Úroková sazba. Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úroky, úročení Úroková sazba Typy úrokových sazeb: pevné (fixní) pohyblivé Úrokové období roční p.a. (per annum), pololetní p.s. (per semestre), čtvrtletní p.q. (per quartale), měsíční p.m. (per mensem),

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok

7.1. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok 7. Finanční matematika 7.. Jistina, úroková míra, úroková doba, úrok Základní pojmy : Dlužník osoba nebo instituce, které si peníze půjčuje. Věřitel osoba nebo instituce, která peníze půjčuje. Jistina

Více

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel)

M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) M58 Když je peněz nadbytek (pracovní list - učitel) Autor: Mgr. Jiří Kadlec Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika, základy společenských věd,

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Stavební spoření. Building savings. Fremrová Petra

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Stavební spoření. Building savings. Fremrová Petra ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Stavební spoření Building savings Fremrová Petra Plzeň 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma,,stavební spoření

Více

Bakalářská práce. Analýza možností pořízení domu

Bakalářská práce. Analýza možností pořízení domu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení domu Plzeň, 2014 Blanka Sudová Prohlášení Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu

Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Analýza možností pořízení bytu Plzeň, 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza možností

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky

CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky CVIČNÉ PŘÍKLADY z finanční matematiky ÚROKOVÝ A RENTNÍ POČET 1. pracovní verze OBSAH 1. PŘÍKLADY ÚROKOVÉHO POČTU... 2 1.1 Jednoduché úročení... 2 1.2 Složené úročení... 3 2. PŘÍKLADY RENTNÍHO POČTU...

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- finanční produkty

Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- finanční produkty JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro 2. stupeň ZŠ- finanční produkty Vypracoval: Roman

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková

PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR. Andrea Vlková PROBLEMATIKA FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO BYDLENÍ V ČR Andrea Vlková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Problematika financování vlastního bydlení v České republice je srovnání nejrozšířenějších

Více

Úrok a diskont. Úroková míra závisí především na úrokové míře, kterou vyhlašuje ČNB. ČNB vyhlašuje 3 sazby

Úrok a diskont. Úroková míra závisí především na úrokové míře, kterou vyhlašuje ČNB. ČNB vyhlašuje 3 sazby Úrok a diskont Obsah: Jednoduché a složené úrokování. Úroková a diskontní míra, jednoduchá a složená. Vícenásobné úročení během období, nominální úroková míra, roční efektivní úroková míra, reálná úroková

Více

Obsah Předmluva 1. Vlastní bydlení 2. Stavební spoření

Obsah Předmluva 1. Vlastní bydlení 2. Stavební spoření Obsah Předmluva... 9 1. Vlastní bydlení... 11 1.1 Důležitost bydlení... 11 1.2 Možnosti řešení... 11 1.3 Nemovitost jako investice... 12 1.3.1 Hodnota nemovitosti... 12 1.3.2 Investice do vlastního bydlení...

Více

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů

Finanční. matematika pro každého. f inance. 8. rozšířené vydání. věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů Finanční matematika pro každého 8. rozšířené vydání J. Radová, P. Dvořák, J. Málek věcné a matematické vysvětlení základních finančních pojmů metody pro praktické rozhodování soukromých osob i podnikatelů

Více

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček

Finanční matematika. v praxi. Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Oldřich Šoba Martin Širůček Roman Ptáček Finanční matematika v praxi Spoření a pravidelné investice Investiční rozhodování Úvěry a půjčky Důchody a renty Cenné papíry a měnové kurzy Reálné příklady z praxe

Více

Stejně velké platby - anuita

Stejně velké platby - anuita Stejně velké platby - anuita Anuitní platby Existuje vzorec, pomocí kterého lze uspořádat splátky jistiny a platby úroků tak, že jejich součet v každém období (např. každý měsíc) je stejný. Běžný příklad:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 0 4 U k á z k a k n i h

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více