1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3."

Transkript

1 Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: Odevzdáno dne: ID: Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou závislost modulu a fáze činitele přenosu napětí z nesymetrické strany na symetrické svorky obvodu pro kmitočty od 3 MHz do 11 MHz. Do grafů zakreslete kmitočtovou závislost modulu i fáze přenosu měřeného obvodu a vyznačte kmitočtové pásmo pro využití tohoto obvodu. 2. Změřte kmitočtovou závislost impedance na nesymetrické straně obvodu při známé zátěži 4Zz na symetrické straně ve stejném pásmu kmitočtů. Do grafu zakreslete kmitočtové závislosti reálné a imaginární složky impedance i poměru stojatých vln a vyznačte kmitočtové pásmo pro využití měřeného obvodu. 2. Teorie úlohy Při napájení symetrické antény nesymetrickým napáječem a v dalších podobných situacích je možno omezit nebo vyloučit vznik nežádoucího asymetrického proudu na napáječi zařazením symetrizačního obvodu mezi napáječ a zátěž. Symetrizační obvod s půlvlnnou smyčkou, měřený v této úloze, tvoří úsek vedení Z os (smyčka) délky l s. Na jednom konci smyčky (svorka A) je nesymetrický vstup obvodu a může na něj být připojen nesymetrický napáječ s impedancí Z ov (Obr 1). Symetrický výstup obvodu je pak mezi dvěma konci středního vodiče smyčky obvodu (svorky AB). Pro vytvoření symetrického napětí mezi svorkami AB je nutné, aby na volném konci smyčky (svorka B) bylo napětí UB stejně velké, ale s opačnou fází vzhledem k napětí U A na svorce spojené s napáječem. Toho je dosaženo při rezonančním kmitočtu smyčky f r, kdy délka smyčky l s je rovna polovině délky vlny λ v v jejím dielektriku. Napětí mezi symetrickými svorkami U AB je pak dvojnásobkem napětí U A na nesymetrickém vstupu. Při sledování impedancí zjistíme, že impedance 2Z z na svorce B (proti zemi) je půlvlnnou smyčkou transformována na stejně velkou impedanci na vstupu smyčky (svorka A) a ta je paralelně spojena s další impedancí 2Z z mezi svorkou A a zemí. Impedance na nesymetrickém vstupu obvodu je pak čtyřikrát menší než celková impedance 4Z z mezi symetrickými svorkami obvodu. Při kmitočtu odlišném od rezonančního kmitočtu smyčky f r jsou sice napětí U A a U B stejně velké, fázový posuv mezi nimi však není roven 18 a součet obou napětí se liší (velikostí i fází) od napětí při rezonančním kmitočtu smyčky. Impedance na nesymetrickém vstupu je sice určena paralelní kombinací impedance transformované smyčkou a impedance mezi svorkou A a zemí, její hodnota se však liší od čtvrtiny hodnoty impedance 4Z z zapojené mezi symetrickými svorkami. Předchozí závěry umožňují stanovit pásmo kmitočtů, ve kterém bude symetrizační obvod vykazovat vyhovující napěťové a impedanční vlastnosti. Z hlediska napětí se sleduje změna modulu a fáze napětí na symetrickém výstupu obvodu při stálém napětí na nesymetrickém vstupu a srovnává se s hodnotami přípustnými pro uvažovanou aplikaci. Změny impedance na nesymetrickém vstupu je možno posuzovat podle hodnot poměru stojatých vln vzhledem k impedanci napáječe Z ov připojeného na tyto svorky.

2 Obr. 1 Symetrizační obvod s půlvlnnou smyčkou 3. Přístroje a pomůcky - měřič impedance a přenosu TESLA BM 65 - symetrizační obvod se smyčkou 4. Postup měření Přístroj BM 65 má samostatné výměnné sondy v nesymetrickém provedení dvojici sond pro měření přenosu a sondu pro měření impedance. Při měření přenosu není možno nesymetrickou sondu přístroje připojit mezi symetrické svorky měřeného obvodu přímo, ale výstupní napětí (přenos) obvodu je nutno měřit postupně jako napětí (přenos) každé ze symetrických svorek obvodu proti zemi zvlášť. Generátorová sonda přístroje (se šipkou ke hrotu sondy) se připojí na nesymetrický vstup měřeného obvodu a snímací snoda se postupně připojuje k oběma výstupním (symetrickým) svorkám obvodu. Naměřené hodnoty přenosů jsou shodné s napětími na příslušné svorce obvodu (proti zemi ) při jednotkovém napětí na nesymetrickém vstupu. Jejich sečtením (s ohledem na způsob zapojení sondy při měření) získáme napětí mezi symetrickými svorkami obvodu, shodné s přenosem napětí z nesymetrické na symetrickou stranu. Pro zadané (nebo zvolené) hodnoty přípustných odchylek modulu a fáze přenosu od stavu při rezonančním kmitočtu se pak určí rozmezí kmitočtů, ve které obvod splňuje požadavky pro určitou aplikaci. Při měření transformace impedance je výstup symetrizačního obvodu zatížen impedancí 4Z z o známé velikosti. Na jeho nesymetrickém vstupu je možno změřit impedanci v určeném pásmu kmitočtů a vypočítat hodnoty poměru stojatých vln PSV. Ty jsou pak podkladem pro stanovení kmitočtového pásma využitelnosti obvodu z hlediska transformace impedance.

3 5. Výsledky f [MHz] U A [V] [ ] U B [V] [ ] U sym [V] [ ] Z [Ω] [ ] 3,93-4 1,74-9 1,91 61,2 32-4,4 2,35 35,89-6 1, ,74 61, ,42 2,42 4,84-5 1, ,97 25, ,38 2,25 45,84-5 1, ,91 12, ,4 2,36 5,94-6, ,9 4, ,26 1,7 55,95-6, ,84-1, ,18 1,43 6,98-7, ,75-5,3 73 1,9 1,19 65,999-8, ,89-9, ,1 1,2 7,93-1, ,82-14, ,1 1,23 75, ,4 15 4,32-26, ,19 1,47 8, , ,13-3, ,27 1, ,3-2 1,5 12 2,38-43, ,34 2,2 9 1, , ,37-65, ,4 2,26 95, , ,6-82, ,42 2,42 1, , ,51-11, ,38 2,45 15, ,41 3 1,3-118, ,4 2,28 11,72-32,93 18,72-112, ,26 1,99 Výpočet symetrického napětí: Výpočet PSV: U sym =U A U B =,93e 4 1,74e 9 =1,9148e j61,21 = Z k Z ov Z k Z ov = Z k 75 Z k 75 = 32e j e j 4 75 =,4334 e j175 = 1 1 =1,433 1,433 =2,3517 ρ σ

4 Kmitočtová závislost modulu přenosu 5 4,5 4 3,5 Modul přenosu 3 2,5 2 1,5 1, Kmitočtová závislost fáze přenosu 12 6 fáze φ [ ] f [MHz]

5 8 Kmitočtová závislosti reálné složky impedance Re (Z) km itočet f [MHz] Re (Z) Im (Z) Kmitočtová závislosti reálné složky impedance Kmitočtová závislost imaginární složky impedance , Kmitočtová závislost poměru stojatých vln 2,5 2, PSV 1,5 1,,5, Kmitočet f [MHz]

6 6. Závěr Dle zadání jsem změřil kmitočtovou závislost modulu a fáze činitele přenosu napětí z nesymetrické strany na symetrické svorky obvodu v pásmu zadaných kmitočtů a do grafů zakreslil požadované kmitočtové charakteristiky. Též jsem změřil kmitočtovou závislost impedance na nesymetrické straně obvodu a do grafů zanesl obě složky impedance i vypočtený poměr stojatých vln. Podle výsledného průběhu poměru stojatých vln vykazuje měřený symetrizační obvod nejlepší kvalitu přizpůsobení v pásmu kmitočtů 55MHz až 75MHz.

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení

Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Elektrotechnika 2 - laboratorní cvičení Garant předmětu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Autoři textu: doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. Brno 0.2.200 Obsah ZAŘAZENÍ PŘEDMĚT VE

Více

VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA

VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÁ TECHNIKA Přednášky Doc. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Stanislav Hanus, Jiří Svačina, ISBN 8-4--X P Ř E D M L V A Skripta

Více

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI.

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ VI. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 3 TEORIE ELEKTRONIKÝH OBVODŮ VI. (VYSOKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČE) (SMĚŠOVAČE) Ing. Jiří Nobilis Pardubice Toto skriptum

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY K DOPLNĚNÍ VÝUKY ŘEŠENÉ PŘÍKLDY K DOPLNĚNÍ ÝKY. TÝDEN Příklad. K baterii s vnitřním napětím a vnitřním odporem i je připojen vnější odpor (viz obr..). rčete proud, který prochází obvodem, úbytek napětí Δ na vnitřním odporu

Více

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika

Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Elektrické stroje Pracovní sešit pro 3.ročník Silnoproudá elektrotechnika Zásady kreslení fázorových diagramů Ig Is U Ig G U S Is U Zásady kreslení fázorových diagramů reálná osa Û I 8 I 1 I 2 P S imaginární

Více

Fázový závěs. 1. Zadání:

Fázový závěs. 1. Zadání: Fázový závěs 1. Zadání: A. Na ázovém závěsu (IO NE 565 ve školním přípravku) změřte: a) vlastní kmitočet 0 oscilátoru řízeného napětím (VCO) b) závislost kmitočtu VCO na řídicím napětí (vstup VCO IN) v

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Impedanční spektroskopie

Impedanční spektroskopie Tento dokument je na internetu na adrese: http://ufmt.vscht.cz (Elektronické pomůcky) Celý návod bude rovněž k dispozici ve vytištěné formě v laboratoři, VŠCHT Praha Impedanční spektroskopie Návod k laboratorní

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Ing. Pavel VYLEGALA 2006 ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ 1. ROČNÍK OBSAH I.pololetí : 1. Bezpečnost práce. 4 2. Úvod do měření. 6 - Měřící

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Metrologie elektrického napětí

Metrologie elektrického napětí Metrologie elektrického napětí Vysvětlení některých zde užívaných pojmů: Supravodivost je schopnost některých kovů za nízkých teplot (0,35 až 20) K vést elektrický proud bezeztrátově, tj. s nulovým elektrickým

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý

OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU S LINEÁRNÍMI JEDNOBRANY A DVOJBRANY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Přemysl Šedivý OBVODY STŘÍDAVÉHO POUDU S LINEÁNÍMI JEDNOBANY A DVOJBANY Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o yziku Přemysl Šedivý Obsah Jednoduchý obvod střídavého proudu Řešení obvodů střídavého proudu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZLEPŠENÍ ÚČINÍKU V ENERGETICE A NÁVRH VHODNÝCH KOMPENZAČNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Miloš Molnár, EMCOS s.r.o., Teplice, m.molnar@emcos.cz Řada elektrických spotřebičů provozovaných v elektrické síti odebírá

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE strana 3 Obsah 1 OZNAČENÍ A POJMY... 4 2 ROZSAH PLATNOSTI... 7 3 VŠEOBECNÉ... 7 4 PŘIHLAŠOVACÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Ing. Radim Číž MODELOVÁNÍ A ANALÝZA PROVOZU SYSTÉMŮ DIGITÁLNÍCH ÚČASTNICKÝCH VEDENÍ MODELLING AND

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů.

ABSTRAKT ABSTRACT. měřených materiálů. Studium akustických vlastností vybraných plastových materiálů Petr Hřebačka Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Tato práce se zabývá měřením frekvenční závislosti koeficientu zvukové pohltivosti vybraných

Více

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík

Elektrické obvody: teorie a příklady. Martin Černík Martin Černík Liberec 2014 . Text a ilustrace: Ing. Martin Černík, Ph.D. Revize textu: doc. Ing. Milan Kolář, CSc. Recenze: Ing. Jan Václavík c Martin Černík, Liberec 2014 Technická univerzita v Liberci

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU

EXPERIMENTÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ŘÍZENÉHO POHONU S VYSOKOU DYNAMIKOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky. Metalické sítě. Jan Skapa. Ostrava 2011

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky. Metalické sítě. Jan Skapa. Ostrava 2011 1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Metalické sítě Jan Skapa Ostrava 2011 2 Tato publikace byla napsána v OpenOffice, jenž je volně poskytován pod licencí

Více

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf

Elektronika. Ing. Jaroslav Bernkopf Elektronika Ing. Jaroslav Bernkopf 8. května 204 Obsah. Zákony... 7. Ohmův zákon... 7.2 Kirchhoffův zákon I o proudech... 7.3 Kirchhoffův zákon II o napětích... 8 2. Pasivní součástky lineární... 8 2.

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více